Allmennmedisinsk våruke mai 2012 Larvik Farris Bad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allmennmedisinsk våruke 7. - 11. mai 2012 Larvik Farris Bad"

Transkript

1 Allmennmedisinsk våruke mai 2012 Larvik Farris Bad Grunnkurs C Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Emnekurs: Akuttmedisin Emnekurs: "Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet Velkommen til til Vestfold! Vestfold! NFAs årsmøte 9. mai AFs landsrådsmøte 10. mai

2 Velkommen til Larvik Velkommen til Larvik og Vestfold! Gullkysten liker vi som bor i Vestfold å kalle fylket vi bor i. Ikke bare om sommeren er Larvik og Vestfold attraktiv, våren innbyr til å se landsdelen i en litt annen prakt. Vi kan love at Bøkeskogen som danner byens krone, skal være grønn, og vi håper at Larvik og Larviksfjorden og horisonten utenfor som inspirerte Thor Heyerdahl til å løfte blikket bort og ut, også skal inspirere deg til å løfte blikket litt. Larvik er Thor Heyerdals hjemby, vi er stolte av det. "Grenser - jeg har aldri sett en - men jeg vet at de eksisterer i tankene til noen mennesker..." har Thor Heyerdahl sagt. Allmennmedisinen har alltid dreid seg om å utfordre grenser både hos oss selv og på vegne av faget vårt. Det er det som gjør det så utrolig spennende og interresant å være lege. Alltid nye utfordringer, stadig nye mennesker å møte. Allmennmedisinsk våruke innbyr til nye bekjentskaper og nye møter mellom unge og "gamle" kolleger. Mens noen fordyper seg i sitt første grunnkurs på vei inn i en lang karriere som allmennmedisiner, gjennomfører kanskje andre sitt siste obligatoriske emnekurs før pensjonsalderen truer eller lokker i det fjerne. Denne uken i mai skal vi også sammen være med på å forme faget vårt videre er et merkeår i norsk allmennmedisin. Samhandlingsreformen og ny fastlegeforskrift vil utfordre faget vårt. Både gjennom deltagelse i årsmøtet i NFA og deltagelse i Landsrådsmøtet i AF kan du være med på ta del i vår utvikling av fag og fagforening. 2

3 Det blir også god tid til hyggelig samvær: Mandag kveld serveres det mat på grillen i strandkanten. Tirsdag ettermiddag står til din disposisjon. Hva med en avslappende time eller to i spa-avdelingen eller en vandring bort til Grev Gyldenløves Herregården fra 1677, en tur opp i Bøkeskogen eller en langsom tur i Poesiparkens løype. Dersom du vil forberede deg litt før våruka, kan du orientere deg på ww.stavernguiden.no eller Onsdag byr vi på en perle av en tur med båt fra Larvik til Stavern hvor vi på Citadellet skal lytte til en av Vestfolds store trubadurer, Louis Jacoby. Som pappa, bestefar og selverklært hypokonder har han mange tankevekkende og morsomme erfaringer å dele med oss! Det blir samtidig servert fiskesuppe og hvitvin. Torsdag er det tradisjonen tro stor bankett i plenumssalen. Larvik Storband med en besetning på 18 personer og solist spiller opp til dans. Vi ønsker alle allmennleger velkommen til spennende og hyggelige dager i Larvik! Hilsen hovedkomiteen Are Austnes, Arne Bredvei, Egil Johannesen og Kine Jordbakke. 3

4 K u r s p r o g r a m Grunnkurs C Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin, godkjent med 35 timer Arrangør: Norsk forening for allmennmedisin Kurskomité: Ragnar Sundby, allmennlege, Legene Sentrum Vest, Sandefjord Catarina Bigset, allmennlege, Nøtterøy Ole Henrik Augestad, spes. arbeidsmedisin, Sandefjord Gro Tove Hem, utdanningskandidat allmennmedisin, Sandefjord Torbjørn Sæthre, utdanningskandidat allmennmedisin, Sandefjord Mandag 7. mai Fastlegens rolle i forebyggende medisin Kursleder: Ragnar Sundby Velkommen og introduksjon av kurset Leder NFA Marit Hermansen: Strategivalg i forebyggende medisin Forebygging på individ- og gruppenivå Kaffepause Marit Hermansen: Strategivalg forts Professor Per Ole Iversen: Kosthold som medisin Lunsj Per Ole Iversen: Kosthold som medisin forts Pause Tone Dorthe Sletten: Utfordringer i svangerskapsomsorg Hva kontrollerer vi og hvorfor Terje Hoel: Vaksinasjon og reisemedisin 4

5 Tirsdag 8. mai Kursleder Gro Tove Hem Adferds- og livsstilsendringer - motiverende intervju/kognitive teknikker, med innlagt gruppearbeid: psykolog Stian Midtgård Lunsj Alkohol: Forebyggende intervensjon Pause Risiko vs sykeliggjøring: Gisle Roksund Onsdag 9. mai Kursleder Torbjørn Sæthre Forebygging på andre arenaer - tverrfaglig arbeid Helsestasjon, skolehelsetjeneste. Marit Gjølme og helsesøster Reidun Øverland Røyking: Mer av det samme eller nye tobakkspreventive strategier? Endringer i røykernes kjennetegn og behov for alternative tiltak. Karl Erik Lund Røyking: Tidlig intervensjon i møte med gravid og småbarnsforelder. Mette Snertingdal Torsdag 10. mai Kursleder Catarina Bigset Grupperettet forebyggende virksomhet. Miljørettet helsevern. Smittevern. Frantz Nilsen m.fl. Frisklivssentralen Nøtterøy. Praktisk tilnærming til forebygging i en kommune. Fredag 11. mai Kursleder Ragnar Sundby Media og grupperettet forebyggende virksomhet. Hva og hvordan kan media brukes? Prinsipper for god mediekontakt. Journalist Kårstein Løvaas Sosiale medier? Helseportalen.no Lommelegen. Egen hjemmeside? Kognitiv atferdsterapi (KAT) som primærforebygging av utbrenthet og sekundærforebygging av depresjon og angst. Ragnar Sundby Lunsj Begrensninger i forebyggende medisin. Uflaks. Ståle Fredriksen Evaluering. Vel hjem. 5

6 Emnekurs: Kurs i akuttmedisin for allmennleger Kurset er obligatorisk i spesialistutdanningen for allmennmedisin fra 2012 og følger malen akuttmedisinkurs for allmennleger fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Hovedvekten ligger på praktiske øvelser i smågrupper. Det godkjennes 18 timer for emnekurs i akuttmedisin, tellende for videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin. To av disse timer er beregnet for e- læring før kurset, der alle deltakere obligatorisk må lese en innledning på nettet og gjennomføre en innledende kursprøve. Videre informasjon sendes til alle deltakere ca to uker før kursstart. Arrangør: Norsk forening for allmennmedisin Kurskomité: Tobias Nieber, spesialist i allmennmedisin, Kåre Løvstakken, kommunelege 2 Sandefjord legevakt og Jan Arne Holtz, lege Oslo kommune legevakt Onsdag 9.mai Velkommen! Innføring i akuttmedisinsk tankegang. ABCDE/DHLR Demonstrasjon ABCDE/DHLR Fredag 11.mai Pause Forelesning: Hodeskader, slag og TIA Ferdighetstrening Forelesning skadestedsorganisering/triage Pause Torsdag 10.mai Kommunikasjon med andre etater, innføring av Dagens program nødnett i Vestfold Det akutt syke barnet Praktiske øvelser i smågrupper Praktiske øvelser i smågrupper Lunsj Pause Praktiske øvelser i smågrupper Praktiske øvelser i smågrupper Evaluering 6

7 Emnekurs: "Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet Kurset er godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer Arrangør: Norsk forening for allmennmedisin Kursledere: Peder Halvorsen og Gisle Roksund Onsdag 9. mai Teori Velkommen. Dagens beslutning ved Gisle Roksund og Peder Halvorsen Usikkerhet, utrygghet og mot i klinikken ved Pål Gulbrandsen Beslutninger med uheldige/uønskede utfall ved Ivar Aaraas Kaffepause Hva styrer våre beslutninger? Psykologi ved Peder Halvorsen Pause Forventet nytteteori for allmennleger ved Hans Olav Melberg Torsdag 10. mai Case: Cancerscreening Dagens beslutning ved Peder Halvorsen Cancerscreening: Grunnleggende begreper ved John Brodersen Mammorgrafiscreening ved Mette Kalager Kaffepause PSA-screening ved Flemming Bro Pause Cancerscreening, oppsamlende diskusjon ved John Brodersen 7

8 Fredag 11. mai Teori Dagens beslutning ved Peder Halvorsen Rasjonell diagnostikk ved Terje Johannessen Kan det være kreft? ved May Lill Johansen Kaffepause Hvordan lærer leger å ta beslutninger? Ved Torsten Risør Pause Case: Forebygging av hjerte-/karsykdommer Retningslinjer beslutningsstøtte for allmennlegen ved Anders Hernborg Lunsj Hvordan kan vi informere om risikoreduksjon ved Peder Halvorsen Pause Beslutninger og motivasjon ved Eivind Meland og Peder Halvorsen Kaffepause Beslutninger og motivasjon ved Eivind Meland og Peder Halvorsen Evaluering og avslutning ved Gisle Roksund og Peder Halvorsen 8

9 Kurs i helsepolitikk Kurset er godkjent med seks valgfrie timer. Kurset er obligatorisk for Allmennlegeforeningens landsrådsrepresentanter Kursarrangør: Allmennlegeforeningen Kurskomité: Kari Sollien og Ivar Halvorsen Tirsdag 8. mai Helsepolitisk debatt Hva skal være fastlegeordningens oppdrag de neste årene? Hvilke tjenester skal leveres? Med hvilken kvalitet, kapasitet og kompetanse? Hvilke virkemidler fører oss til målet? Innledere: Bent Høie, stortingsrepresentant for Høyre Thomas Breen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Trine Skei Grande, stortingsrepresentant for Venstre Trond Egil Hansen, leder Allmennlegeforeningen Lunsj Forhandlingsteknikk Spillereglene i arbeidslivet Våre forhandlingsarenaer Grunnprinsippene for forhandlingsteknikk og forhandlingsstrategi Praktiske eksempler. Drøfting av case. Det er ønskelig at kursdeltagerne tar med egne eksempler på forhandlingserfaringer Forelesere: Anne Kjersti Befring, direktør i Avdeling for jus og arbeidsliv (JA) Lars Duvaland, fagsjef i JA-avdelingen Hanne Riise-Hanssen, fagsjef i JA-avdelingen Oppsummering og veien videre Oppsummering av dagen ved Allmennlegeforeningens leder Trond Egil Hansen Evaluering og avslutning 9

10 Ledelseskurs - god ledelse på allmennlegekontoret Dette kurset er et resultat av et spennende samarbeid med Handelshøyskolen BI om å arrangere et eget ledelseskurs for allmennleger som driver eget legekontor. På kurset møter du noen av BIs beste forelesere som vil gi deg innføring i det siste av forskningsbasert kunnskap om personalledelse (HR). Du vil få kunnskap og verktøy om hvordan du kan utvikle legekontoret til å bli en enda bedre bedrift, som leverer solide helsetjenester og har et godt arbeidsmiljø, og samtidig har en kultur som jobber målrettet for å ligge i front både faglig og organisatorisk. Kurset er søkt godkjent med 15 timer i spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin. Allmennlegeforeningen jobber for tiden sammen med BI for å se på mulighetene for å bygge dette videre ut med ytterligere kurs som vil gi tellende studiepoeng fra BI. Dette vil ved siden av å dyktiggjøre deg innen faget ledelse, også gi deg formell kompetanse i forhold til ulike ledelsesposisjoner i helse-norge og kommune-norge. Arrangør: Allmennlegeforeningen Kurskomité: Tone Dorthe Sletten og Linda Øglend Rørtveit Onsdag 9. mai Torsdag 10. mai Professor Svein Andersen og førstelektor Øyvind Sæther Tema 1: Mobilisering gjennom presentasjonskultur Hva er presentasjonkultur og hvordan lede til dette? Dynamikk og utvikling Samspill og samstemthet Professor Svein Andersen og førstelektor Øyvind Sæther vil de første to dagene snakke om hvordan utvikle individuell kompetanse og best mobilisere den samlede kompetanse i en enhet, team eller organisasjon mot felles mål. De jobber til daglig på Institutt for organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, begge med prestasjonsutvikling og kompetansemobilisering som temaer spesielt. De har etter hvert opparbeidet seg et stort nettverk, mange erfaringer og en god oversikt over utfordringer og problemstillinger innen emnefeltet ledelse, team, ytelse og organisasjonsutvikling. 10

11 Fredag 11. mai Førsteamanuensis Anders Dysvik Tema 2: Hva er effektiv HR? - betydningen av motivasjon av egne medarbeidere (Human Resources Management) for effektiv ledelse, endring og utvikling av arbeidsplassen og egen virksomhet Roller og HR-ansvar Holdninger og arbeidsklima Trening, utvikling og prestasjoner Belønning og motivasjon Medarbeidersamtalen har den noen betydning? Hva styrer en lederes beslutninger Syv HR- praksiser for suksessrike virksomheter I kunnskapsorganisasjoner er de ansatte uten tvil den viktigste ressurs. Anders Dysvik har gjennom egen forskning påvist at indre motivasjon fører til bedre arbeidsprestasjoner og økt vilje til å hjelpe kollegaer og til å ta i et ekstra tak for virksomheten når det trengs. Ansatte som er indre motiverte, opplever at jobben i seg selv er interessant, og utløser glede, engasjement og masse trøkk. Engasjerte medarbeidere gjør en bedre jobb enn de som først og fremst jobber for å motta lønnen sin (er ytre motivert), og er i større grad med på å utvikle og endre egen virksomhet kvalitativt. Det viser seg at motiverte medarbeidere er mer lojale i forhold til organisasjonen, og indre motivasjon reduserer også de ansattes intensjon om å slutte i jobben sin. Dersom organisasjoner ønsker å få til endring og utvikling, er nøkkelen å få det beste ut av sine ansatte. Arbeidsgiver og ledere vil tjene på å legge til rette for at sine ansatte kan oppleve høyest mulig indre motivasjon på jobb, konkluderer Anders Dysvik. Råd for indre motivasjon Anders Dysvik har utviklet 4 praktiske råd til organisasjoner som virkelig ønsker å få sine ansatte til å yte sitt beste. Dette og andre ting vil Dysvik sette fokus på ved å vise til forskningsbasert og veldokumentert kunnskap om effektiv forvaltning av relasjoner og menneskelige ressurser. Poenget er å bli bevisst hva vi nå vet fungerer og hva som ikke fungerer og deretter omsette dette i praksis. Førsteamanuensis Anders Dysvik jobber til daglig på Institutt for organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra BI. Dysvik har hatt et omfattende forskersamarbeid med professor Bård Kuvås fra Handelshøyskolen BI og har forsket og fått publisert sine resultater i en rekke internasjonale publikasjoner innen HRM. Dysvik har også flere års ledererfaring fra offentlige virksomheter og er opptatt av HR i praksis. 11

12 Årsmøte og landsrådsmøte Årsmøte Norsk forening for allmennmedisin (NFA) Onsdag 9. mai 2012 kl Alle medlemmer er velkommen og har tale-, forslags- og stemmerett. Innkalling med sakspapirer legges ut på NFAs hjemmeside Landsrådsmøte Allmennlegeforeningen (AF) Torsdag 10. mai 2012 kl Alle medlemmer er velkommen og har tale- og forslagsrett, men bare valgte landsrådsrepresentanter har stemmerett. Innkalling med sakspapirer legges ut på AFs hjemmeside 12

13 Kveldsprogram Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 19.00: Grillfest på hotellet. Middagen med et glass vin eller øl er inkludert i døgnprisen : Middag på hotellet : Båttur til Citadelløya der det blir servert fiskesuppe og hvitvin mens Louis Jacoby underholder. Pris kr 650,- inkl drikke til maten. Maks 90 deltakere på grunn av båtkapasitet. Busser fra Stavern tilbake til hotellet. Påmelding via påmeldingsskjema på vårukas nettside : Aperitiff 20.00: Festmiddag på hotellet Larvik storband spiller til dans Pris kr 850,- inkl drikke til maten Påmelding via påmeldingsskjema på vårukas nettside. De som ikke ønsker å delta på festmiddagen, spiser middag i hotellets restaurant. 13

14 Påmelding Du finner oppdatert informasjon og lenke til påmelding på foreningenes hjemmesider: Allmennlegeforeningen: Norsk forening for allmennmedisin: Grunnkursdeltakerne må vente på endelig bekreftelse til påmeldingsfristen er utløpt, slik at det kan prioriteres riktig i henhold til opptaksreglene. For øvrige deltakere registreres påmeldingene fortløpende, og du vil da umiddelbart få bekreftelse på din plass. Påmeldingsfristen er 1. mars Vi disponerer alle rommene på Farris Bad. Ved stor deltakelse kan de sist påmeldte bli innkvartert på Quality Hotel Grand Farris, 5 minutters spasertur langs vannet fra Farris Bad. Congress-Conference AS bistår oss med registrering av deltakere og kan kontaktes via telefon: eller e-post: ved tekniske spørsmål. Andre henvendelser kan rettes til 14

Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort

Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort Grunnkurs A Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Emnekurs Akuttmedisin for allmennleger Emnekurs Allmennlegen

Detaljer

ALLMENNMEDISINSK VÅRUKE 22. 26. april 2013

ALLMENNMEDISINSK VÅRUKE 22. 26. april 2013 ALLMENNMEDISINSK VÅRUKE 22. 26. april 2013 Bodø Radisson Blu Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Kurs i mindfulness Valgfritt kurs: «Det moderne legekontor» Emnekurs: «Psykisk lidelse - fra plager til katastrofer»

Detaljer

Allmennmedisinsk våruke 5.-9. mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu

Allmennmedisinsk våruke 5.-9. mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu Allmennmedisinsk våruke 5.-9. mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu Illustrasjoner: Colourbox Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs HMS-kurs Emnekurs: Overdiagnostisering Emnekurs: Det moderne

Detaljer

Allmennmedisinsk våruke 4.-8. mai 2015 Fredrikstad Quality hotel Fredrikstad

Allmennmedisinsk våruke 4.-8. mai 2015 Fredrikstad Quality hotel Fredrikstad Allmennmedisinsk våruke 4.-8. mai 2015 Fredrikstad Quality hotel Fredrikstad Illustrasjoner: Colourbox Grunnkurs A Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Kurs: Ultralyd Kurs: Det moderne legekontor

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 ÅRSMELDING 2014 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON... 18 7 HØRINGSUTTALELSER...

Detaljer

Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr 2 2009 AlfA 1

Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr 2 2009 AlfA 1 Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13 AlfA-p r o fi le n Kjell Dalby Nr 2 2009 AlfA 1 2 Alfa Nr 2 2009 Kjære kolleger redaktøren redakt ren leder Alfa er på plass med faste spalter

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Tekna Realistene har igjen gleden av å invitere medlemmer til årsmøte, invitasjonen er sendt allerede på mail til alle medlemmer. Den faglige delen av Tekna

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 1/2014 19.

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 1/2014 19. NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester Nr. 1/2014 19. Årgang NHV - NYTT 1 NHV-nytt Utgiver: Norsk Helse og Velferdsforum 19. årgang Nr

Detaljer

Invitasjon. www.krem-norge.no. til Endringsmetodekurs i Tyrkia 2011

Invitasjon. www.krem-norge.no. til Endringsmetodekurs i Tyrkia 2011 Snipetorpgata 31, 3715 Skien Invitasjon til 2011 KREM vil i sommer arrangere et Endringsmetodekurs i Kemer, Tyrkia. Kurset har en varighet på 14 dager og vi reiser fra Norge 21. mai med retur 4.juni. Påmeldingsfrist:

Detaljer

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang Innhold Leder Første uken i november var jeg på Landsmøte i NSF. Det var en meget interessant og lærerik

Detaljer

www.bi.no/helsefremmende Returadresse: Handelshøyskolen BI, N-0442 Oslo

www.bi.no/helsefremmende Returadresse: Handelshøyskolen BI, N-0442 Oslo www.bi.no/helsefremmende Returadresse: Handelshøyskolen BI, N-0442 Oslo KONFERANSEN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER 2012 Handelshøyskolen BI, Oslo, 19.-20. september Velkommen til Helsefremmende arbeidsplasser

Detaljer

ÅRETS LEGEFEST. Anestesilegene inviterer til: Kl 19.00. De Røde Sjøhus. Fredag 23.01.15. Middag - tapas Stand up - Dr. Jonas Bergland Dj - RoHan

ÅRETS LEGEFEST. Anestesilegene inviterer til: Kl 19.00. De Røde Sjøhus. Fredag 23.01.15. Middag - tapas Stand up - Dr. Jonas Bergland Dj - RoHan MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING NR. 4 ÅRG. 20. 2014 Foto: Heidunn S. Nordtveit. Syd-Vesten 10 år som Stavanger Universitetssykehus Intervju med Davor Baros Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten

Detaljer

Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO 9. 10. JUNI 2011

Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO 9. 10. JUNI 2011 Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO 9. 10. JUNI 2011 Velkommen til nasjonalt Diabetesforum i Oslo 9. 10. juni 2011 Layout og trykk: GRØSET 2 For 13. gang siden 1987 inviteres helsepersonell med interesse

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Grunnkurskatalog. for. videreutdanningen i allmennmedisin. En veileder for kursarrangører og kurskomiteer

Grunnkurskatalog. for. videreutdanningen i allmennmedisin. En veileder for kursarrangører og kurskomiteer Grunnkurskatalog for videreutdanningen i allmennmedisin En veileder for kursarrangører og kurskomiteer Utarbeidet av spesialitetskomiteen i allmennmedisin i samarbeid med Allmennlegeforeningen, Norsk forening

Detaljer

Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - FellesSkap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 ÅRSMELDING 2013 Innhold Side 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON...

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Parkinsonforeningen Oslo Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Godt nytt år! v/astrid L. Dalin, fylkesleder Tid for årsmøter Det nye året har alt kommet

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer