Allmennmedisinsk våruke mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort"

Transkript

1 Allmennmedisinsk våruke mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort Grunnkurs A Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Emnekurs Akuttmedisin for allmennleger Emnekurs Allmennlegen og døden AFs landsrådsmøte 11. mai NFAs årsmøte 12. mai Bildene i programmet er fra Colourbox

2 Velkommen til Kristiansand Kristiansand er Sørlandets hovedstad og er nok mest kjent som sommerby med yrende uteliv i lange lyse sommerkvelder. Med bystrand, blomsterdekorerte sommergater, en flott gjestehavn, Dyreparken og festivaler er byen et populært reisemål. Kristiansand er også universitetsby og utmerker seg ved flere godt besøkte kulturelle arrangementer i løpet av året. En fin by å bo i og besøke! Hovedbase for Allmennmedisinsk våruke 2011 vil være Rica Dyreparken Hotell. Dette er et fint konfeansehotell som ligger helt i kanten av Dyreparken. I tillegg vil også noen kurs og møter avholdes på Quality Hotell & Resort Kristiansand, også dette et flott konferansehotell som ligger i gangavstand fra hovedhotellet. Et menneske kommer til verden, det vandrer rundt i en ham av støv, det lever og spreller og strir en tid, det trekkes med sykdom og urett og savn. Så dør det og går i glemme og blander sitt støv stille med jordens. Med litt velvilje kan innledningen til Gabriel Scotts Kilden stå som en overskrift på den faglige delen av våruka. Programmet spenner fra akuttmedisin med bl.a. det akutt syke barn til et eget emnekurs om allmennlegens møte med døden. Det blir holdt Grunnkurs A, kurs i helsepolitikk, og et kurs i ledelse med innbakt HMS-kurs som oppfyller arbeidsmiljølovens krav til HMS-kurs for ledere i småbedrifter. Så oppfordrer vi selvsagt alle til å møte på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte på onsdag og årsmøtet til Norsk forening for allmennmedisin på torsdag. På begge arenaer vil det gjennomføres viktige debatter og sentrale vedtak for norsk allmennmedisin. Alle oppfordres til å benytte denne anledningen til å påvirke begge foreningers arbeid! Vi har også lagt til rette for hyggelig samvær der vi håper at dere finner rikelig anledning til å slappe av og la dere underholde, knytte nye vennskap og gjenoppfriske gamle. Tirsdag er det tilbud om spennende Villmarkstur med servering i Dyreparken. Onsdag kveld blir det middag i Klubbens gamle, ærverdige selskapslokaler i Kristiansand med underholdning av lege og entertainer Frode Gallefoss, kjent for treffende kommentarer og glimt i øyet. Vi avrunder med stor bankett på Rica Dyreparken Hotell torsdag kveld, der Christianssand Storband spiller opp til dans. Vi ønsker alle allmennleger velkommen til spennende og hyggelige dager i Kristiansand! Hilsen hovedkomitéen ved Ole Strand og Liv Tveit Walseth Øvrige komitémedlemmer: Torgeir Hoff Skavøy, styremedlem i NFA og Bodil Aasvang Olsen, styremedlem i AF 2

3 K u r s p r o g r a m Grunnkurs A / EU-kurs 1 Allmennmedisin Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin, godkjent med 35 timer. Arrangør: Norsk forening for allmennmedisin Kurskomite: Eirik Abildsnes, Stefan Hjørleifsson, Hans Høvik, Anette Storaker Løvsland. Mandag 9. mai Kursleder: Hans Høvik Hans Høvik: Spesialistutdanningen i allmennmedisin. Arbeidsteknikker i allmennmedisin. Kasuistikker. Gruppearbeid Gisle Roksund: Norsk allmennmedisin i en ny tid Gisle Roksund fortsetter Karin Isaksson Rø: Hvordan ikke bare overleve som lege Janecke Thesen: Kvalitetsarbeid i allmennmedisin. Trinnvis. Informasjonsteknologi, datasystemer, elektronisk kommunikasjon Tirsdag 10. mai Kursleder: Stefan Hjørleifsson Eirik Abildsnes, Stefan Hjørleifsson, Liv Tveit Walseth, Hans Høvik: Konsultasjonsteknikk. Kommunikasjon. Fasene i konsultasjonen. Gruppeøvelser. Rollespill. Innlagt pause Gruppeøvelser fortsetter Hans Høvik: Tiltaksfasen i konsultasjonen. Trening på avslutning av konsultasjonen Stefan Hjørleifsson: Fjordinger og sebraer - klinisk epidemiologi og beslutningslære Stefan Hjørleifsson: Pasienter fra fremmede kulturer. 3

4 Onsdag 11. mai Kursleder: Eirik Abildsnes Hans Kristian Bakke: Fastlegeordningen. Rettigheter og plikter. Regelverk. Økonomi. SOP Signe Agnes Flottorp: Hensiktsmessig laboratoriebruk Landsrådsmøte i Allmennlegeforeningen Torsdag 12. mai Kursleder: Eirik Abildsnes Jan Emil Kristoffersen: Legen i tverrfaglig samarbeid. Ansvarsgrupper. Individuell plan. Eksempler Anne Mathilde Hanstad: Etikk. Etiske problemstillinger og eksempler Anne Karen Jenum: Sosial ulikhet i helse og marginalisering allmennlegens rolle Årsmøte i Norsk forening for allmennmedisin Fredag 13. mai Kursleder: Anette Storaker Løvsland Jesper Blinkenberg: Legevaktsmedisin. Organisering. Regelverk. Arbeidsmetoder. Kasuistikker Dagfinn Haarr: Rusmiddelavhengige med og uten andre plager en allmennmedisinsk ekstremsport? Dagfinn Haarr: Allmennlegen som rollemodell og dannelsesfaktor - er det noe å tenke på? Anton Rodahl: Samarbeide med spesialisthelsetjenesten. Praksiskonsulentordningen. 4

5 Emnekurs: Kurs i akuttmedisin for allmennleger Kurset er obligatorisk i spesialistutdanningen for allmennmedisin fra 2012 og følger malen akuttmedisinkurs for allmennleger fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Kurset gjennomføres i samarbeid med avdeling for prehospitale tjenester ved Sørlandet Sykehus HF. Hovedvekten ligger på praktiske øvelser i smågrupper. Det er godkjent med 18 poeng for emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin, tellende for videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin. 2 av disse timer er beregnet for e-læring før kurset, der alle deltakere obligatorisk må lese en innledning på nettet og gjennomføre en innledende kursprøve. Videre informasjon sendes til alle deltakere ca 2 uker før kursstart. Arrangør: Norsk forening for allmennmedisin Kurskomité: Hilde Gladhaug, spesialist i allmennmedisin, Kristiansand Jan Arne Holtz, lege ved legevakten i Oslo, varamedlem i NFAs styre Tobias Nieber, spesialist i allmennmedisin, Bergen Styrk Vik, spesialist i allmennmedisin, overlege ved legevakt i Kristiansand Onsdag 11.mai Innføring og demonstrasjon Praktiske øvelser akuttundersøkelse, DHLR, venøs tilgang, ventilasjon Allmennlegeforeningens landsrådsmøte Torsdag 12. mai Forelesning det akutt syke barn Praktiske øvelser/ kliniske kasuistikker Norsk forening for allmennmedisins årsmøte Fredag 13.mai Forelesninger: skader/ skadestedsorganisering Forelesning: nødkommunikasjon Praktiske øvelser/ kliniske kasuistikker Praktiske øvelser/ kliniske kasuistikker Evaluering 5

6 Emnekurs: Allmennlegen i møte med døden Kurset søkes godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer. Emnet er etikk og omsorg ved livets slutt for spesialiteten allmennmedisin. Kurset skal bidra til å gi allmennleger i førstelinjen kunnskap og bevissthet omkring etiske, juridiske og praktiske problemstillinger knyttet til pasienter som er døende eller når pasienten er død. Arrangør: Norsk forening for allmennmedisin Kursledere: Elisabeth Swensen og Morten Laudal Onsdag 11. mai Velkommen og presentasjon av kursledelse, kursdeltagere og kursets målsetting Døden slik vi kjenner den. Gruppearbeid Kaffepause (inkl benstrekk) I lys av døden Kjell Arnold Nyhus, teolog, forfatter og sjelesørger. Fengselsprest ved Hamar og Ilseng fengsler. Torsdag 12. mai God morgen. Opphenting av tanker fra i går (inkl benstrekk) Døden i den kliniske legehverdagen. Ronny Dalene, spesialist i allmennmedisin og palliativ medisiner Eva Markset Lia, kreftsykepleier Kaffepause Legen, døden og loven: Helsejuridiske problemstillinger Geir Sverre Braut, assisterende direktør, Statens helsetilsyn Fredag 13. mai God morgen. Opphenting av tanker fra i går Kasuistikker. Gruppearbeid Kaffepause Pasientautonomi, legerolle og de vanskelige valgene. Film. Veileder for livsforlengende behandling. Reidar Pedersen, PhD, forsker, lege og filosof, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo (inkl benstrekk) Dødsfall hos voksne og barn utenfor institusjon. Hvem gjør hva, hvordan, når og med hvem? Gunnstein Kalhovd, leder av kriminalavsnittet, Agder politikammer Avslutning. Evaluering. Utdeling av kursbevis. 6

7 Kurs i helsepolitikk Kurset søkes godkjent med 6 valgfrie poeng. Regjeringen har gjennomført høringer på forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, ny folkehelselov og en ny nasjonal helse- og omsorgsplan: Fremtidens helsetjeneste: Trygghet for alle ( ) populært kalt To lover og en plan. Usikkerheten er stor omkring hva som blir resultatene av en bredt anlagt samhandlingsreform. Samtidig rykker rikssynseren Frank Aarebrot ut og hevder at politikerne selv har gitt fra seg makten og sørget for at Norge ikke lenger har noen helsepolitikk, bare et helsebyråkrati. Hvordan skal dette gå? Arrangør: Allmennlegeforeningen Kurskomité: Kari Sollien og Ståle Onsgård Sagabråten Tirsdag 10. mai Velkommen til kurs Kurskomitéen Hvordan drive politikk i et land der helsepolitikken er erstattet av en helseadministrasjon? Frank Aarebrot, professor i europeisk politikk ved Universitetet i Bergen Sentrale helsepolitiske utfordringer i lys av to lover og en plan Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen Helse- og omsorgsdepartementets tanker om utvikling av fastlegeordningen i lys av to lover og en plan Petter Øgar, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet Beinstrekk med kaffe Politisk spørretime Kursdeltakerne stiller spørsmål, Petter Øgar, Frank Aarebrot og Trond Egil Hansen svarer Beinstrekk med påfyll Utfordringer knyttet til Legeforeningens ivaretakelse av næringsdrivende legers interesser Anne Kjersti Befring, direktør i Forhandlings- og helserettsavdelingen, Legeforeningen Lars Duvaland, fagsjef i Forhandlings- og helserettsavdelingen, Legeforeningen Oppsummering Trond Egil Hansen 7

8 Ledelseskurs Kurset søkes godkjent med 15 poeng til spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin. Arrangør: Allmennlegeforeningen Kurskomité: Bodil Aasvang Olsen Onsdag 11.mai Ledelse i primærhelsetjenesten Kjell Maartmann-Moe, fastlege, spesialist i Almennmedisin, 1. amanuensis UiO Pause Rekruttering av kvinner til ledelse Marit Hermansen og Marte Walstad Styreverv i Helseforetak Viktig erfaring for allmennleger? Harald Reiso, fastlege og styremedlem Sørlandet sykehus HF Torsdag 12. mai HMS kurs for legekontor. Kurset er laget av Legeforeningen, og oppfylller arbeidsmiljølovens krav til HMS-kurs for ledere i småbedrifter. Detaljert program kan lastes ned fra vårukas hjemmeside. Fredag 13. mai Fra oljeindustrien til helsevesenet en sammenligning av ledererfaringer fra to ulike felter av det norske samfunnet Direktør Jan Roger Olsen, Sørlandet sykehus Pause Legen som arbeidsgiver Status i rapport fra AFI, drøfting av forbedringsmuligheter. Gro Bengtsson, leder Norsk Helsesekretærforbund Utsjekk og lunsj Nytenkning ang ledelse i kommunene Alf Johnsen, kommunelege / fastlege Avsluttende meningsutveksling. Planer for oppfølging av temaer på kurset. 8

9 Landsrådsmøte og Årsmøte Landsrådsmøte Allmennlegeforeningen (AF) Onsdag 11. mai Alle medlemmer er velkommen og har tale- og forslagsrett, men bare valgte landsrådsrepresentanter har stemmerett. Innkalling med sakspapirer legges ut på AFs hjemmeside Årsmøte Norsk forening for allmennmedisin (NFA) Torsdag 12. mai Årsmøtet innledes med et faglig debattmøte om nytt policydokument for forebyggende helsearbeid. Innledere: Linn Getz og Anne Karen Jenum Alle medlemmer er velkommen og har tale-, forslags- og stemmerett. Innkalling med sakspapirer legges ut på NFAs hjemmeside 9

10 Kveldsprogram Mandag 19.00: Middag på det hotellet man er innlosjert Tirsdag 19.00: Middag på det hotellet man er innlosjert 21.00: Nordisk villmark en opplevelse Bli med på en vandring i Dyreparken på kveldstid. Vi samles til slutt i lavvo, der det serveres spekemat og øl/mineralvann. Pris: Kr 380 Påmelding via påmeldingsskjema på vårukas nettside. Onsdag Tapaskveld på Klubben, Kristiansand sentrum Underholdning ved lungelege og humorist Frode Gallefoss Avreise med buss Pris: Kr 750 inkl drikke til maten. Det trekkes kr 200 fra helpensjonsprisen ved oppgjøret ved avreise for deltakere som melder seg på dette. Påmelding via påmeldingsskjema på vårukas nettside. De som ikke ønsker å delta på tapaskveld, spiser på det hotellet man er innlosjert. Torsdag Festmiddag på Rica Dyreparken Hotel Christianssand Storband spiller til dans Aperitiff Festmiddag Pris: Kr 750 inkl drikke til maten Påmelding via påmeldinsgsskjema på vårukas nettside. De som ikke ønsker å delta på festmiddagen, spiser på det hotellet man er innlosjert. 10

11 Påmelding Du finner oppdatert informasjon og lenke til påmelding på foreningenes hjemmesider: Allmennlegeforeningen: Norsk forening for allmennmedisin: Grunnkursdeltakerne må vente på endelig bekreftelse til påmeldingsfristen er utløpt, slik at det kan prioriteres riktig i henhold til opptaksreglene. For øvrige deltakere registreres påmeldingene fortløpende, og du vil da umiddelbart få bekreftelse på din plass. Påmeldingsfristen er 7. mars Congress-Conference AS bistår oss med registrering av deltakere, og kan kontaktes via telefon: eller e-post: ved tekniske spørsmål. Andre henvendelser kan rettes til 11

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.13 2008. Landstyremøtet 2008. side 6. Alfa 2-2008 1

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.13 2008. Landstyremøtet 2008. side 6. Alfa 2-2008 1 A L F A MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.13 2008 Landstyremøtet 2008 side 6 Alfa 2-2008 1 2 Alfa 2-2008 A L F A Kjære kolleger Sommeren er her med sol, varme og lyse netter. Alfa er på plass

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Møt opp på Møteplasse

Møt opp på Møteplasse Møt opp på Møteplasse Norsk Ergoterapeutforbund arrangerer jevnlig konferanser som kalles «Møteplasser» for medlemmer fra hele landet. Målet med Møteplas - sene er å oppdatere medlemmer om utvikling og

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin

Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2013 Årg. 68 Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin colorlab.no The Norwegian

Detaljer

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no NAS AAA Samhandlingreformen Illustrasjon: Shutterstock Audiografen nr. 2-2010 Best kvalitet for alle som krever mer Vår nye avanserte produktfamilie

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Hjerteromsprosjekt 2006-2009 Finansiert av Rådet for psykisk helse ved TV-aksjonsmidler 2004 Sluttrapport (1) Sammendrag av opprinnelig søknad inkl.

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer