Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Periode: 22032013-22032013. Helse Sør-Øst RHF 02042013"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2 08/ Avsender: Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalmapper Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Forsvarets høgskole / sjefskurs Dok: Invitasjon til strategisk krisehåndteringskurs nr 1 ved Forsvarets høgskole / sjefskurs HR-avdeling Intem administrasjon 08/ Resmed Norway AS Sak: Behandlingshjelpemidler Dok: Oversendelse rammeavtaler ferdig signert - Helse Sor-ost RHF og RESMed Norge AS Avtalenr og Medisin og helsefag Intem administrasjon 08/ Høgskolen i Lillehammer Sak: Praksisplasser / praksisundervisning Dok: Koordinering av praksisplasser - tilbakemelding Høgskolen i Lillehammer HR-avdeling Medisin og helsefag Side I

3 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / X Arkivdel: Kontraktsarkiv Avsender: Sak: KONTRAKT - Behandlingshjelpemidler Dok: Rammeavtale nr behandlingshjelpemidler CPAP Bi-level CPAP gruppe 2 adaptiv servoventilator - Helse Sør-Øst RHF og ResMed Norge AS signert 08/ X Arkivdel: Kontraktsarkiv Avsender: 08/ X Sak: KONTRAKT - Behandlingshjelpemidler Dok: Rammeavtale nr behandlingshjelpemidler CPAP Bi-level CPAP gruppe 3 enkel Bi-level CPAP - Helse Sør-Øst RHF og ResMed Norge AS signert Arkivdel: Kontraktsarkiv Avsender: Sak: KONTRAKT - Behandlingshjelpemidler Dok: Rammeavtale nr behandlingshjelpemidler CPAP Bi-level CPAP avansert Bi-level CPAP - Helse Sør-Øst RHF og ResMed Norge AS signert Side2

4 08/ X Arkivdel: Kontraktsarkiv Avsender: Sak: KONTRAKT - Behandlingshjelpemidler Dok: Rammeavtale nr behandlingshjelpemidler CPAP Bi-level CPAP gruppe 1 auto CPAP - Helse Sør-Øst RHF og ResMed Norge AS signert 08/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sak: Samhandling mellom kommune / primærhelsetjenste og spesialisthelsetjeneste Dok: Avtaleinngåelse døgnbasert kommunalt øyeblikkelig hjelpstilbud 08/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sykehuset Telemark HF Sak: Kardiologiutvalget - oppfølging av kardiologi i Helse Sør-Øst RHF Dok: Kardiologiutvalgsmøte kl 0900 Medisin og helsefag Medisin og helsefag Side3

5 Helse Sor-Øst RTIF Offentligjournal Periode: / Diakonhjemmet Sykehus AS Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Sak: Regional beredskapsplan - kristestøttesystem - HelseCIM Dok: Innføring av HelseCIM ved Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging 09/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: Fødsel og svangerskap - generell Dok: Bestilling RHF - svangerskapsavbrudd Tjenesteutvikling og sambandling 09/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Akershus universitetssykehus HF Sak: Fødsel og svangerskap - generell Dok: Kartlegging av kapasitet og fødetilbud i Helse Sør-øst sommeren forespørsel Side4

6 09/ Dok.dato: Jour.dato: Akershus universitetssykehus HF Sak: Samhandlingsreformen - midler Dok: Tildeling av samhandlingsmidler 2013 til samarbeidsutvalget mellom kommunene og helseforetaket i Akershus sykehusområde 09/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sak: Samhandlingsreformen - midler Dok: Tildeling av samhandlingsmidler 2013 samarbeidsutvalget Oslo sykehusområde 09/ Li Dok.dato: Jour.dato: Sunnaas sykehus HF Sak: Samhandlingsreformen - midler Dok: Tildeling samhandlingsmidler 2013 Side5

7 Helse Sor-øst RHF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Innlandet HF Sak: Samhandlingsreformen - midler Dok: Tildeling samhandlingsmidler 2013 samarbeidsutvalget i Innlandet sykehusområde 09/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset i Vestfold HF Sak: Samhandlingsreformen - midler Dok: Tildeling samhandlingsmidler samarbeidsutvalget i Vestfold sykehusområde 09/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Telemark HF Sak: Samhandlingsreformen - midler Dok: Tildeling samhandlingsmidler samarbeidsutvalgene i Telemark Side6

8 09/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Østfold HF Sak: Samhandlingsreformen - midler Dok: Tildeling samhandlingsmidler samarbeidsutvalget Østfold 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Sorlandet sykehus HF Sak: Samhandlingsreformen - midler Dok: Tildeling samhandlingsmidler samarbeidsutvalg Sorlandet sykehusområde 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Vestre Viken HF Sak: Samhandlingsreformen - midler Dok: Tildeling samhandlingsmidler samarbeidsutvalgene Vestre Viken Side7

9 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Diakonhjemmet Sykehus AS Sak: Samhandlingsreformen - midler Dok: Tildeling samhandlingsmidler / U Dok.dato: Jour.dato: Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Sak: Samhandlingsreformen - midler Dok: Tildeling samhandlingsmidler samarbeidsutvalg 09/ X Arkivdel: Personalmapper Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avsender: Intern administrasjon Intern administrasjon Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Intern administrasjon Intern administrasjon Side8

10 Helse Sor-Øst RHF / Avsender: Sykehuset Innlandet HF Sak: Kreftkirurgi Dok: Innsynsbegjæring fra Sykehuset Innlandet Medisin og helsefag Intern administrasjon 10/ Avsender: Arkivdel: Sakarkiv Skifte Eiendom Sak: Rammeavtale diverse rådgivende og administrative tjenester innen bygg og eiendom Dok: Rammeavtale - regulering av timepriser - Forsvarsbygg / Skifte eiendom Bygg og eiendom SP Innkjøp 10/ Se e-postmottaker(e) Sak: SP Hoffsveien 1D Dok: Svar på Minikonkurranse - møblering utvidelse i Hoffsvn 1 Skøyen SP Økonomi og Administrasjon SP Økonomi og Administrasjon Side9

11 11/ Dok.dato: Jour.dato: A-larm Bruker og pårørende organisasjonen for åpenhet om rus og behandling Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Kreftforeningen Norsk Pensjonistforbund Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO SAFO - Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO - Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Sør-Øst Samarbeidsforum for fylkes FFO'ene i Helseregion Sør-Øst Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RIIF Oppnevninger Dok: Oppnevning nytt brukerutvalg for Helse Sør-Øst RHF Samfunns- og brukerkontakt Intern administrasjon 11/ Avsender: Aftenposten Sak: Henvendelser fra pressen Dok: Innsynsbegjæring fra Aftenposten Kommunikasjon Regnskap og rapportering 11/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Haakon Lie Sak: Praktiserende spesialist - Håkon Lie Dok: Avtalepraksis Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Sidel0

12 Offendig journal Periode: / Avsender: Dok.dato: Jour.dato: Den norske legeforening Sak: Pensjonskasse Dok: Krav om egen pensjonsordning for leger i Helse Sør-Øst RHF i hovedstadsområdet HR-avdeling KD Konserndirektør 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Kvalitet og fagområder Sak: Avtaleoppfølging TSB Dok: Dagplasser Borgestad Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 12/ Dok.dato: Jour.dato: Stiftelsen Amathea Sak: Tilskudd Incest- og krisesenter - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: Svar på søknad om støtte Intern administrasjon Kvalitet og fagområder Side 11

13 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep SMISO Hamar Sak: Tilskudd Incest- og krisesenter - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: Søknad om støtte til incestsentre melding om tilskudd Intern administrasjon Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Senter mot seksuelle overgrep Telemark SMISO Sak: Tilskudd Incest- og krisesenter - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: Søknad om støtte til incestsentre melding om tilskudd Intern administrasjon Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: TiIg. kode: U Par.: Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep SMISO Oppland Sak: Tilskudd Incest- og krisesenter - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: Søknad om støtte til incestsentre melding om tilskudd Intern administrasjon Kvalitet og fagområder Sidel2

14 12/ Dok.dato: Jour.dato: SMISO Elverum Sak: Tilskudd Incest- og krisesenter - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: Søknad om støtte til incestsentre melding om tilskudd Intern administrasjon Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Buskerudregionenes incestsenter - et kompetanse og støttesenter mot seksuelle overgrep Sak: Tilskudd Incest- og krisesenter - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasj oner Dok: Søknad om støtte til incestsentre melding om tilskudd Intern administrasjon Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Senter mot seksuelle overgrep Agder - SMSO Sak: Tilskudd Incest- og krisesenter - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: Søknad om støtte til incestsentre melding om tilskudd Intern administrasjon Kvalitet og fagområder Sidel3

15 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Incestsenteret i Vestfold Sak: Tilskudd Incest- og krisesenter - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasj oner Dok: Søknad om støtte til incestsentre melding om tilskudd Intern administrasjon 12/ Avsender: Stiftelsen Amathea Sak: Tilskudd Incest- og krisesenter - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: Årsrapport med regnskap / X Intern administrasjon Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Sak: Avtalehjemmel kardiologi / indremedisin i Helse Sør-Øst RHF Dok: Annonsetekst - Avtalehjemmel kardiologi / indremedisin i Helse Sør-Øst RHF Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Sidel4

16 13/ Boston Consulting Group AS Sak: Henvendelser 2013 Dok: Radiologi - NCRP pris pr modalitet 2013 Kommunikasjon Eksterne helsetjenester 13/ Avsender: Barne ungdoms og familieetaten Bufetat Sak: Henvendelser 2013 Dok: Samarbeidsmøte Helse Sør Øst og Bufetat region sør Kommunikasjon 13/ X Avsender: HR-avdeling HR-avdeling Sak: Konserntillitsvalgte KTV 2013 Dok: Referat samarbeidsmøter med KTV HR-avdeling HR-avdeling Sidel5

17 Offentligjournal Periode: / X Avsender: HR-avdeling HR-avdeling Sak: Konserntillitsvalgte KTV 2013 Dok: Referat samarbeidsmøter med konserntillitsvalgte KTV HR-avdeling HR-avdeling 13/ Akershus universitetssykehus HF Sak: Avskjermet Dok: Brev fra legene på Ahus Akershus universitetssykehus om ressurssituasjonen 13/ X VAD Viseadministrerende direktør AD Administrerende direktør Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Sak: Kunngjort ledig 50 % avtalehjemmel i indremedisin og cardiologi - seniorpolitikk - lokalisert til Sandvika Akershus Dok: Kunngjøringstekst - Kunngjort ledig 50 % avtalehjemmel i indremedisin og cardiologi - seniorpolitikk - lokalisert til Sandvika Akershus Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Sidel6

18 13/ Dok.dato: Jour.dato: De fem private (ideelle - ikke kommersielle) Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sykehuspartner Sak: Invitasjon til Instruktørkurs i informasjonssikkerhet for helseforetak, regionale helseforetak og IKT driftsenhetene Dok: Invitasjon til instruktørkurs i informasjonssikkerhet for helseforetak regionale helseforetak og IKT driftsenheter Teknologi og ehelse Teknologi og ehelse 13/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens helsetilsyn Sak: Økonomisk vanskeligstilte familier Dok: Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i NAV - økonomisk vanskeligstilte familier Medisin og helsefag 13/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avsender: Nordlandssykehuset HF Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Medisin og helsefag Side17

19 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Akershus universitetssykehus HF Sak: Leveransesituasjon / drift overfor helseforetakene Dok: Manglende sikkerhetsoppgraderinger i Akershus universitetssykehus HF sin infrastruktur Teknologi og ehelse Teknologi og ehelse 13/ Avsender: Spesialist Liv Else Aalen Sak: Raskere tilbake generelt Dok: Raskere tilbake modellen Behov og bestilling Behov og bestilling 13/ Spesialist Kari Normann Spesialist Liv Else Aalen Sak: Raskere tilbake generelt Dok: Raskere tilbake modellen - svar Behov og bestilling Behov og bestilling Sidel8

20 Helse Sor-øst RHF Offentligjournal Periode: / Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Retningslinje behandling og rehabilitering rusmiddelmisbrukere Dok: Ny invitasjon til rådslag kl Retningslinje behandling og rehabilitering rusmiddelmisbruker Medisin og helsefag 13/ Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Høring - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - Rett til brukerstyrt personlig assistanse BPA Dok: Endringer i pasient og brukerrettighetsloven - Rett til brukerstyrt personlig assistanse BPA Medisin og helsefag Juridisk avdeling 13/ Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: HelseOmsorg21 Dok: Invitasjon til å delta i Topplederforum for HelseOmsorg Medisin og helsefag HR-avdeling Side 19

21 13/ Avsender: Dok.dato: Jour.dato: Resco Sak: SP lokasjon Kjonerud Hamar Løvstadveien 7 Ottestad Dok: Tilbud om Renhold hos Sykehuspartner på Kjonerud Hamar SP Økonomi og Administrasjon SP Økonomi og Administrasjon 13/ Resco Sak: SP lokasjon Kjonerud Hamar Løvstadveien 7 Ottestad Dok: Tilbud om Renhold hos Sykehuspartner på Kjonerud Hamar SP Økonomi og Administrasjon SP Økonomi og Administrasjon 13/ Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Høring - gjennomføring av kommisjonsforordning EU nr 712/2012 i norsk rett Dok: Høring av gjennomføring av kommisjonsforordning EU nr 712/2012 i norsk rett Økonomi Økonomi Side20

22 13/ Avsender: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sak: Persontilpasset medisin Dok: Oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet HOD om persontilpasset medisin Medisin og helsefag Medisin og helsefag 13/ Avsender: Helsedirektoratet Sak: Referansegruppe legemidler Dok: Invitasjon til å delta i referansegruppe Medisin og helsefag Medisin og helsefag Side21

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013 Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 08/00124-133 I Arkivdel:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00821-54 Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012 Helse Sor-Øst RHF 06112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00276-445 I Dok.dato: 01112012 Jour.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Offentlig journal Periode: 29052012-29052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sør-øst RHF 30052012 08/00020-155 I Dok.dato: 23052012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 18032013-18032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 22032013 08/00175-320 I Bydel Bjerke Sak: Hovedstadsprosessen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30112012. Offentlig journal. Periode: 29112012-29112012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 30112012. Offentlig journal. Periode: 29112012-29112012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 29112012-29112012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 30112012 08/00276-452 U Mottaker: Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14112012-14112012. Helse Sør-Øst RHF 15112012

Offentlig journal. Periode: 14112012-14112012. Helse Sør-Øst RHF 15112012 Offentlig journal Periode: 14112012-14112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00044-21 Spesialist Åsie-Marit Ullern Sak: Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-28-2011-01-28-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-28-2011-01-28-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 01-28-2011-01-28-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00005-60 Mottaker: A-larm Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012 Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 08/00032-85 X Dok.dato: 18072012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10012013-10012013. Helse Sor-Øst RHF 11012013

Offentlig journal. Periode: 10012013-10012013. Helse Sor-Øst RHF 11012013 Helse Sor-Øst RHF 11012013 Offentlig journal Periode: 10012013-10012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 11012013 08/00646-34 X Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013 Helse Sør-Øst RHF 09082013 Offentlig journal Periode: 08082013-08082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 09082013 08/00217-68 Dok.dato:

Detaljer

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-19-2011-01-19-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-19-2011-01-19-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 01-19-2011-01-19-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00045-20 Dok.dato: 1/18/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Oslo

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato01.04.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato01.04.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato01.04.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 7 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 07042014 Fra: 01.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012 Offentlig journal Periode: 15022012-15022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00276-410 I MS-Senteret Hakadal AS Pensjon - private institusjoner

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013 Helse Sør-øst RHF 27092013 Offentlig journal Periode: 26092013-26092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 27092013 08/00021-8 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.03.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 28032014 f. - Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer