Nye Søreide barneskole. Mer enn et passivhus! Hvordan har kravene påvirket løsninger og arkitektur?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye Søreide barneskole. Mer enn et passivhus! Hvordan har kravene påvirket løsninger og arkitektur?"

Transkript

1 Nye Søreide barneskole. Mer enn et passivhus! Hvordan har kravene påvirket løsninger og arkitektur? Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, Fagnasvarlig arkitekt for Søreide skole Gruppeleder_Arkitektavdelingen, Asplan Viak AS_Bergen

2 Nye Søreide barneskole Tid for Tre i Fremtidsbyen Bergen PASSIVHUS FREMTIDENS BYER INNOVASJON KLIMAGASSREGNSKAP OPS BREEAM 17 w/m2/år Pilot 2 (program) Bruk av av tre 50% Co2 reduksjon Entreprenør/eier Verry Good Søreide skole, Prosjekt 2, TFT-FB

3 PASSIVHUS_- Der middeltemperaturen er høyere eller lik 6,3 C skal beregnet energibehov til oppvarming ikke overstige 15 W/m²/år. Der middeltemperaturen er lavere enn 6,3 C skal energibehovet ikke overstige 15W + 2,1 x (6,3 årsmiddeltemperaturen) - Videre er det et krav at passivhus har et varmesystem som i vesentlig grad kan benytte andre energibærere enn elektrisitet og fossile brensler. Det er satt minstekrav til bygningsdeler og komponenter, samt lekkasjetall. - U-verdi for yttervegg: mindre eller lik 0,15 W/(m²K) - U-verdi for tak: mindre eller lik 0,13 W/(m²K) - U-verdi for gulv: mindre eller lik 0,15 W/(m²K) - U-verdi for vindu: mindre eller lik 0,80 W/(m²K) - Årsgjenomsnittet for temperaturgjenvinningsgrad for varmegjennvinner (større eller lik) 80 % - Lekkasjetall ved 50 Pa mindre eller lik 0,60 h-1 Hva er viktigst for Anders?

4

5 Hvem er med på å forme skolebygget Anders skal gå på? Kommunestyre/Bestiller/Byggherre? Arkitekt og Entreprenør? Rektor/lærere? Driftsansvarlig? Forfatter av konkurransegrunnlaget for anskaffelsen? Arkitekt, Rådgiver? Arbeidstilsynet? Entreprenør eller brukergruppe? Hvem og med hvilke kompetanse velger og evaluerer, med hvilke kriterier? Miljørettet helsevern? Arkitekt og bruker? I hovedsak Totalentreprenør? Vaktmester? Kommunens fagavdeling Sog B? Huseier/ Oslo Pensjonskasse

6 Hva er med på å forme skolebygget Anders skal gå på? Lovverk som skal ivareta Anders på skolen? Personalet sitt behov for å nærhet til alt!? Kommunens planen og standard beskrivelser for skoler Entreprenørs vinnerstrategi Kompakt, b/n faktor Ytterfasadeareal? ETT SETT AV POLITISKE «best i klassen» AMBISJONER? Prosjektledelsen Prosjektkoordinering (PGL)og IED Kommunens prosjekteringsanvisere En mer eller mindre tilfeldig evalueringsprosess? Anskaffelsesform; 8407 eller 8405 OPS SAMSPILL Skolebruksplan Personalet sitt behov for komfort? Forskrift om miljørettet helsevern Arbeidsmiljøloven Plan og bygningsloven TEK 10 UU_20 KN kravet til dør og omfattende bruk av dørautomatikk Selv låsbransjen roper om meningsløsheten..

7 Prosess Tilnærming Forbilder Inspirasjon

8 (ny) bruk av tre

9 et rom i et større landskap knutepunkt ankerpunkt møtepunkt sted for vertikal kommunikasjon sted for lek sted for ro et sted å være under et sted å være oppå et sted å gå inn i et sted å vise seg frem i Struktur, bruk av rom i rommet

10 rom i rommet detaljer, gulvet forbindelse

11 Asplan Viak sitt prosjekt i bergen international wood festival 2010, «rom i rommet» en utforskning av lekeskulptur i Sollien Barnehage

12 Skala, nærhet variasjon

13

14 Skissefase og konsept, godt samspill og en klar ambisjon» «Vi skal lage det beste prosjektet og vi skal vinne!»

15

16

17

18 Klimagassregnskap og CO2 ambisjon: Helst 50% reduksjon. Hvordan? Hvordan harmonerer dette med program, standardbeskrivelse og pedagogikk?

19 Konseptet utviklet i tett samarbeid mellom: -Arkitekt -Landskapsarkitekt -Rådgivere -Pedagogisk rådgiver -Skanska Prosjektutvikling -Skanska Entreprenør

20

21 Konkurranseforslaget

22

23

24

25

26 Arbeidstegning og byggeplass

27 Søreide skole presentasjon konstruksjon

28 Søreide skole presentasjon konstruksjon

29 Søreide skole presentasjon konstruksjon

30 Søreide skole presentasjon konstruksjon

31 Søreide skole presentasjon konstruksjon

32 Søreide skole presentasjon konstruksjon

33 Søreide skole presentasjon konstruksjon

34 Søreide skole presentasjon konstruksjon

35 Naturlig ventilasjon også. (varme dager) Rytter/Dagslys

36

37

38

39

40 Interiørarkitekt må inn tidligst mulig!!

41 Illustrasjon av BOX interiør v/inger Lauritzen Interiørarkitekt fast inventar/brukerutstyr

42 Illustrasjon av BOX interiør v/inger Lauritzen Interiørarkitekt fast inventar/brukerutstyr

43 PASSIVHUS 50 % CO2 REDUKSJON INNOVATIV BRUK AV TRE TID FOR TRE «Søreide skole har løst alle forhold jfr. de gjeldende forskrifter. MEN DET ER ET KOMPROMI! Forskriften vedr dagslys og utsyn er tolkbar og dette praktiseres ulikt. Det er tilsynsmyndighet og bestiller som setter kravene og har mulighet for å bli er tydelig på hva som skal praktiseres som et minimumskrav» Energikrav/passivhuskrav. Bedre b/n faktor mindre driftsutgifter. Kompakt bygg gir mindre kjøleflate. Mindre kroker, færre dyre detaljer og kuldebroer, og lekkasjepunkter 60% ny fornybar energi: 150 m2 solfangere, med 7 m3 akkumulator, Luft til vann varmepumpe Forbud mot energibruk til kjøling i passivhuskravet. Likeså byggtørk Maks glassareal/passivhus (TEK 10) Termisk komfort (maks temperatur) er balansert opp mot solavskjerming ventilasjon m.v. Naturlig ventilasjon som backup i flerbrukshall og takrytter Solavskjermingsautomatikk (Screen, men ikke på laveste del av stort vindu og firkantvindu) Ikke termisk masse i bygget (utstrakt bruk av tre gir raskere temperatursvingninger) Dagslys i rom; (i ballanse med oppvarming, innetemperatur, u-verdier og totalt varmetap) Solfaktor på glass VS U verdi. 71% ( eller 57% (Valgt med mulig lystransmisjon. NB!)

44 God skole for barn og voksne!

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Nye Søreide barneskole Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, Fagnasvarlig ARK Søreide skole Gruppeleder_Arkitektavdelingen, Asplan Viak AS_Bergen

56 Mål / Visjon*: Utdanningsdirektoratet må ta innover seg at bygning og arkitektur HAR betydning for læring. Det må sette tydelige krav til de fysiske rammer og entydige SKAL krav til areal definert til generell og spesiell undervisning! Kommunene må anvende mer tid til anskaffelsen, bli mer kompetente og en tydelig bestiller. Bør vurdere tidligfase samspill og typer av brukermedvirkning. Type anskaffelse skal ikke være avgjørende for graden av vellykkethet eller skolens form. Sumkompetansen må frem! Myndighetene må sette krav til anskaffelsene utover at den skal være offentlig. Grunnlagene for å anskaffe offentlige bygg/skoler variere og mange konkurransegrunnlag skulle aldri vært sendt ut. Svært dårlig start. TEK må bli mer spesifikk vedr krav til utsyn og dagslys. Muligheter for tolkning og svært ulik praksis i dag. TEK 10_UU kravene må revideres. Kravene til dører (TEK 10) og 20N medfører svært mange automatiske døråpnere som vi har vurdert som ikke ønskelig og kan utgjøre en sikkerhetsrissiko i skoler og barnehager *Generelle vurderinger som ikke nødvendigvis gjelder for Søreide skole

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Bjørnsletta skole - FutureBuildt

Bjørnsletta skole - FutureBuildt Passivhus Norden 2013 Bjørnsletta skole - FutureBuildt Erik Økland - Prosjektleder Bjørnsletta skole - erik.okland@veidekke.no Veidekke Entreprenør AS Distrikt Oslo 0214 Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS

ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS Energidesign Langsiktig planlegging, fra kommuneplan til detaljplan Fra tomt til ferdig bygg Byggdetaljer Rehabilitering Langsik(g planlegging Prosess - Langsiktig Poli(sk

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg

Nye energikrav til yrkesbygg Nye energikrav til yrkesbygg Hvordan bruke NS 3031 i forhold til TEK? Trondheim, 17. september 2008 Rasmus Z. Høseggen, ph.d. Post Doc., Inst. energi- og prosessteknikk, NTNU Oppgave: Om et byggs energimål

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

Byggenæringen er en del av klimaløsningen!

Byggenæringen er en del av klimaløsningen! Byggenæringen er en del av klimaløsningen! Anslått energieffektiviseringspotensial på 8-12 TWh i byggsektoren innen 2020 ved bruk av eksisterende teknologi (for eksempel i rapport fra Energi 21) Mange

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Veileder for prosjektering av passivhus småhus

Veileder for prosjektering av passivhus småhus SINTEF Byggforsk LARS MYHRE, PETER G. SCHILD, TRINE D. PETTERSEN, PETER BLOM OG LARS GULLBREKKEN Veileder for prosjektering av passivhus småhus Prosjektrapport 105 2012 SINTEF Byggforsk Lars Myhre, Peter

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg

Nye energikrav til yrkesbygg Nye energikrav til yrkesbygg Hvordan bruke NS 3031 i forhold til TEK? Oslo, 27. november 2008 Rasmus Z. Høseggen, ph.d. Post Doc., Inst. energi- og prosessteknikk, NTNU Oppgave: Om et byggs energimål (

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer

Bærekraftig bygging, drivkrefter og trender. Klima- og energikonferansen sør 21. oktober 2008. Espen Løken www.kanenergi.no

Bærekraftig bygging, drivkrefter og trender. Klima- og energikonferansen sør 21. oktober 2008. Espen Løken www.kanenergi.no Bærekraftig bygging, drivkrefter og trender Klima- og energikonferansen sør 21. oktober 2008 Espen Løken www.kanenergi.no RÅDGIVERE Energi & miljø Rådgivning energi, miljø, teknologi og økonomi Fornybar

Detaljer

Energikrav i TEK. Strategi for lavenergi og passivbygg. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Strategi for lavenergi og passivbygg. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Strategi for lavenergi og passivbygg Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Vedlegg 2 - Byggbeskrivelser

Vedlegg 2 - Byggbeskrivelser Vedlegg 2 - Byggbeskrivelser Bellonahuset Aspelin Ramm Arkitekt: LPO arkitekter Ferdigstilt: Des 2010 Oppvarmet BRA 2334 (kontor) 786 (butikk) Antall årsverk i 117 Bygningstype Kontor /næring Energiambisjon

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen as Norsk kommunalteknisk forening, Oslo 13. november 2006 1 Innhold i foredraget Innledning, deriblant bygningsenergidirektivet

Detaljer

02/11Senter for byøkologi 2011

02/11Senter for byøkologi 2011 BYØK- RAPPORT 02/11Senter for byøkologi 2011 BOLIGPLANLEGGING OG ENERGIBRUK FRA OVERORDNEDE MÅL OG FORBILDEPROSJEKTER TIL KONKRETE AVGJØRELSER I HVERDAGEN BOLIGPLANLEGGING OG ENERGIBRUK FRA OVERORDNEDE

Detaljer

LECO. Fra normbygg til Faktor 10

LECO. Fra normbygg til Faktor 10 TITTELSIDE (omslag, tittelside og kolofonside lages av redaksjonen i KF) Alle overskrifter, brødtekst, figurtekst, tabelltekst, punkter har egne stiler, se stilpaletten. Tore Wigenstad LECO. Fra normbygg

Detaljer