MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE"

Transkript

1 Nummer I årgang 87 MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Kongsberg Satelitt Services NAMMO: divisjon i Arizona, USA Simicon, Kongsberg Devotek, Kongsberg Gruppen Eidel Prox Dynamics Chemring Nobel Applica Sensonor

2 Innhold Lederens hjørne MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Kjære fredsfolk, Vi har en utrolig spennende høst fremfor oss! Heldigvis synes Fredslaget å være godt i rute for et svært så viktig høstsemester. Siden sist nummer har vi avholdt ekstraordinært årsmøte, hvor de foreslåtte vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt. NAMMO: divisjon i Arizona, USA Simicon, Kongsberg Devotek, Kongsberg Gruppen Eidel Kongsberg Satelitt Services Prox Dynamics Chemring Nobel Østlig fredstradisjon 6 Lederens hjørne side 3 Fredskalender side 17 AKTUELT NFL Nordisk Fredsakademi i Jondal 2013 side 4 Hva kan vi lære av østlig fredstradisjon? side 6 Ny kampanje mot drapsroboter side 9 Motstand mot dronekrigen i Jemen og Pakistan side 11 Norsk militær droneindustri side 18 Fredsarbeid i praksis mine erfaringer som praktikant i Norges Fredslag side 21 BOKANNMELDELSE Loven som forbyr krig side 24 HISTORISKE ØYEBLIKK Fredviljen i 1924! side 26 Applica 18 Sensonor Norsk militær droneindustri Bokanmeldelse 24 Kjære fredsaktivister! Jeg håper alle har hatt en fin sommer, selv har jeg hatt det ganske travelt, men fint likevel. I denne utgaven av Fredsviljen kan dere få lese om Fredslagets nye hovedkampanje mot droner, få et lite innblikk bak kulissene til sekretariatet samt lese om en av sommerens store begivenheter for fredsaktivister, nemlig symposiet i Jondalen. Jeg gleder meg til en aktiv fredshøst! Marte Kirkevold Flatejord Ansvarlig redaktør Vi har også fått en ny anker-kvinne på plass i sekretariatet, Hanna Wernø, som vil holde i medlemskontakt og ha ansvar for mye av det administrative i tiden som kommer. Taran Strand er også tilbake i sekretariatet etter fullført fredsmaster i Spania, og vil styrke oss på kampanje og arrangementsavvikling. Dermed er vi fire ansatte i sekretariatet denne høsten, og det vil trenges. I høst planlegges nemlig hele femogtyve ulike Fredslagsarrangement rundt om i landet; fra Trondheim til Bergen, til Kristiansand, til Oslo. Det er altså duket for en begivenhetsrik Fredslagshøst utover landet vårt. I skrivende stund er det valgkamp. Uansett hvem som vinner valget, vil Fredslaget jobbe hardt denne høsten for å fremme fredssak i det nye politiske landskapet. Vi er godt posisjonert for dette. Som partipolitisk uavhengig fredsbevegelse har vi tilgang til partiene, Stortinget og Regjeringen. Vi har mange saker vi skal sette på dagsordenen, når det gjelder både dronekampanjen vår, våpeneksport, fredsundervisning og intervensjonspolitikk. Heldigvis viser den sittende regjeringen i øyeblikket tilbakeholdenhet med å angripe Syria. I motsetning til eksempelvis Danmark, er Norges linje i skrivende stund at det ikke bør igangsettes militære aksjoner som straff ovenfor Syrias regime for påståtte angrep på egen befolkning med kjemiske våpen. Selv om partiene på Stortinget stort sett er enige i dette, registrerer vi også at Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre har tatt til orde for at Norge skal kunne bidra i et slikt angrep på Syria, selv uten FN-mandat. Som vanlig synes ikke krigshisserne å tenke tanken helt ut. De skriker opp om bruk av militærmakt fordi noe må gjøres, uten å følge opp med rasjonelle argument for hvordan et slikt angrep skal kunne gjøre Syrias forferdelige situasjon noe som helst bedre. Ønsket om å fremstå som handlekraftig synes å overskygge enhver seriøs analyse av hva som kan oppnås med militærmakt. Parallellene til angrepet på Libya i 2011 er åpenbare. Som så mange ganger tidligere bevitner politikernes krigsiver viktigheten av et sterkt og tydelig Fredslag i norsk politikk. Noen må holde hodet kaldt og hjertet varmt samtidig, når krigen truer. Dette er en av våre fremste oppgaver som fredsfolk. Videre skal vi frembringe de konstruktive alternativene til voldsbruk, og konstant forebygge fremtidige kriger ved å begrense voldsmaktens rolle i politikken. Samtidig som vi jobber for å etablere fredskultur på alle nivå i samfunnet. Fredsarbeidet blir dermed ikke ferdigstilt på en høst, men denne høsten skal i hvert fall bli en god start på vårt videre arbeid i Fredslaget. God og aktiv fredshøst til dere alle! Alexander Harang Leder i Norges fredslag Utgitt med støtte fra Utenriksdepartementet 2 3

3 Nordisk Fredsakademi i Jondal 2013 Nordisk Fredsakademi har holdt årlige samlinger hver sommer de siste ti årene med temaet fred, utvikling og miljø. Vi er mange som kommer tilbake til symposiet i Jondal, som alltid gir oss energi til å begynne en ny sesong med engasjement og håp. Av Trine Eklund Nordisk Fredsakademi har holdt årlige samlinger hver sommer de siste ti årene med temaet fred, utvikling og miljø. Vi er mange som kommer tilbake til symposiet i Jondal, som alltid gir oss energi til å begynne en ny sesong med engasjement og håp. Årets symposium, som er et av de mest intense og interessante jeg har vært med på, fant sted helgen juli, og i tillegg var det et fordypningskurs juli. Dette fokuserte på Transcendmetoden, som er utarbeidet av Johan Galtung. Han bruker selv denne metoden som megler og konfliktløser overfor personer, familier og nasjoner verden over. Han kom til symposiet direkte fra Italia der han var invitert for samtaler i senatet. Galtung var med oss alle de seks dagene vi var sammen og holdt informative og spennende forelesninger med spørsmål og dialog. Vi forlot Jondal med større forståelse for hvilken teknikk og innsikt som ligger bak de mange vanskelige meglingsoppdragene Galtung blir bedt om å holde rundt omkring i hele verden, kanskje unntatt i Norge. Hans forelesninger omfattet en grundig analyse av de ulike kulturer som omgir oss, han hadde ikke mye godt å si om den konkurransedrevne, vekstorienterte vestlige kulturen i motsetning til den mer harmoniske og samarbeidsorienterte asiatiske kultur. Galtungs tese er at vår vekst- og konkurransekultur vil gå til grunne fordi den ikke er bærekraftig, men heller ødeleggende for kloden. Hans spådom er at USA vil synke hen i gjeld og avvisning fra andre innen Han baserer sine spådommer på erfaring og historiske fakta og pleier å få rett. En blir sjelden profet i eget land, men også Norge burde bruke denne enestående megleren i sine fredsoppdrag som vår utenriksminister skryter så hemningsløst av, selv om mange av oss for tiden oppfatter Norge mer som en krigsnasjon enn en fredsnasjon. Et hardtarbeidende styre for Fredsakademiet hadde også invitert andre interessante foredragsholdere, alle aktive innen spørsmål om fred, utvikling og miljø: Ove Jacobsen, professor i økologisk økonomi fra Universitetet i Nordland snakket om forskning og erfaringer med ny økonomi basert på dialog og samarbeid. Gunnar Kvåle, lege og professor ved Universitetet i Bergen, var tøff i sin analyse av hvilke helseutfordringer vi går i møte hvis varmen stiger med mer enn to grader, noe vi er på god vei til å overskride. Lars Gule, forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, snakket engasjert om ekstremisme, ytringsfrihet og ytringsansvar. Forfatter Karl Milton Hartveit tok oss med inn i historiske sammenhenger for å avdekke ansvarsforhold, noe som krevde sterk konsentrasjon og innlevelse. Pedagog Synøve Faldalen presenterte sabonametoden for konfliktløsning. Edvard Vogt, som mange av oss kjenner og som nå er 90 år, var med oss alle de seks dagene i samtaler, dialog og debatter, med mye spennende informasjon og nytenkning, Styret har de siste to årene arbeidet hardt med å opprette et Fredsfond, som vi alle kan betale inn til for å vise at vi ønsker å betale for fred. Dette i påvente av at vi skal få anledning til å overføre den del av skatten vår som nå går til militære tiltak til fredsfremmende prosjekter (mer informasjon på norgesfredsfond. no). På årsmøtet ble nesten kroner besluttet utdelt etter ulike søknader. Beslutningen om hvilke søknader som fikk tilsagn ble tatt ved direkte demokrati, der Fredsfondets medlemmer fikk stemme over de ti søknadene som var kommet inn. Styret arbeider også med å få etablert et permanent Fredsakademi i Jondal, Jonatunet, ved å kjøpe et fredet praktbygg sentralt i Jondal. Dette får de kjøpt for én krone av kommunen for å pusse opp og drive stedet som et permanent Fredsakademi i samarbeid med Folgefonni brelag. Hensikten er å drive forskning på miljø, klima, glasiologi samt å fremme dialog, konfliktløsning og megling ved bruk av transcendmetoden gjennom kurs, symposier, besøk av skoleklasser, organisasjoner og lignende. Galtungfamilien har røtter og familietradisjoner i Jondal og er sentrale samarbeidspartnere i prosjektet. Det er også alltid et bra tilbud av kultur under fredssymposiet, i år ved stev- og hardingfelekonsert i Jondal kirke, tur til Folgefonna og helleristningene i Herand og i tillegg en vakker utstilling billedtepper laget av kunstner Kari Hartveit. Jeg gleder meg allerede til neste år. Fredsakademiet fikk et nytt, ungt styre på årsmøtet og det er ingen grunn til å tvile på at disse kreative menneskene vil få vakre Jonatunet i havn i løpet av året. Det blir kanskje symposium i nye omgivelser til neste år, og Jondal er bitt et flott initiativ rikere. 4 5

4 rundt om i verden. Radhakrishnan både utfordret og inspirerte oss som tilhørere til å bringe tradisjonene fra Gandhi inn i vårt fredsarbeid her i Norden. FN-ambassadør Anwarul K. Chowdury satte fredskultur i fokus, og de viktige sammenhengene mellom fredsundervisning og utvikling. Han presiserte viktigheten av kvinners rolle i dette arbeidet og argumenterte for at fredsundervisning er avgjørende for å kunne oppnå en global fredskultur. Chowdury påpekte at fokuset på kognitiv læring i skolen har gått på bekostning av barns følelsesmessige, sosiale og moralske utvikling, og trakk fram fredsundervisning som et viktig verktøy for å snu denne trenden. Peace education needs to be transformative, forward-looking, adaptive, comprehensive and empowering. The work for peace is a continuous process and I am convinced that culture of peace is absolutely the most essential vehicle for realizing the goals and objectives of the United Nations in the 21st Century Anwarul K. Chowdury Hva kan vi lære av østlig fredstradisjon? Den siste fredagen i mai inviterte Fredslaget, i samarbeid med Dag Hammarskjöld-programmet og Networkers SouthNorth, til stormøte om østlig fredstradisjon. Arrangementet ble holdt på Voksenåsen kultur- og konferansehotell i Oslo, og mange av Fredslagets medlemmer hadde funnet veien dit denne varme forsommerkvelden. Av Taran Strand og Hanna Lyngstad Wernø Som del av kveldens program var det også satt opp to utstillinger utenfor konferansesalen. Den ene omfattet Gandhis liv og lære og den andre gav en innføring i global fredskultur. Denne utstillingen, Building a culture of peace, har Fredslaget satt opp også ved Den siste fredagen i mai inviterte Fredslaget, i samarbeid med Dag Hammarskjöld-programmet og Networkers SouthNorth, til stormøte om østlig fredstradisjon. Arrangementet ble holdt på Voksenåsen kultur- og konferansehotell i Oslo, og mange av Fredslagets medlemmer hadde funnet veien dit denne varme forsommerkvelden. De rundt 100 frammøtte fikk høre to inspirerende foredrag av professor N. Radhakrishnan, leder av Indian Council of Gandhian Studies, og FN-ambassadør Anwarul K. Chowdury, tidligere president i FNs sikkerhetsråd. Radhakrishnans innlegg hadde tittelen Toward Building Societies in the Nonviolent and Peaceful Tradition: From Gandhi to the Present Day, og professoren snakket blant annet om hvordan Gandhis arbeid og lære har blitt brukt for å fremme ikkevold. Han gav oss en historisk gjennomgang av hvordan ikkevold-strategier har blitt brukt i motstandskamper, og fokuserte på hvordan den Gandhiske visjon og tilnærming fremdeles er relevant for dem som kjemper for politisk og sosial endring 6 7

5 en tidligere anledning (se Fredsviljen 02/2012). Etter foredragene var det åpen buffet med nydelig mat og drikke, som ble inntatt i solskinn på terrassen. Kvelden ble avsluttet med to flotte musikkopplevelser, Bendik Brænne med band varmet opp for jazzlegenden Larry Coryell. Fredslaget vil i samarbeid med Networkers SouthNorth følge opp dette stormøtet med blant annet en publikasjon der foredragene til Radhakrishnan og Chowdury vil bli inkludert. Vi vil også arbeide videre med å inkludere østlig fredstradisjon i vårt arbeid, en prosess som allerede ble påbegynt dagen etter stormøtet med en workshop for en del av deltakerne. Ny kampanje mot drapsroboter Campaign to Stop Killer Robots (kampanje for å forby drapsroboter) er en ny internasjonal kampanje som søker å få på plass et internasjonalt forbud mot såkalte helautonome våpen, drapsroboter. Fredslaget er del av denne kampanjen, og Alexander Harang fungerer i dag som nasjonal talsperson i Norge. Kravet om å forby drapsroboter inngår også i vår egen nasjonale dronekampanje, som er Fredslagets hovedkampanje for Av Alexander Harang, Leder i Norges fredslag og nasjonal talsperson for Campaign to Stop Killer Robots i Norge. Drapsroboter kalles på engelsk for lethal autonomous robots, forkortet LAR. Dette er våpensystem som altså er i stand til å identifisere og angripe mål uten menneskelig inngripen. Hel-autonome våpensystemer kan altså oppsøke, identifisere og angripe mål selvstendig. Fullt utviklede drapsroboter brukes ennå ikke i krig, selv om både USA, Kina, Storbritannia og Israel forsker på drapsrobot-teknologi. Ifølge kampanjen vil denne teknologien være å finne på verdens slagmarker om 10 til 20 år, om ingenting gjøres for å forhindre dette. Dagens dronerevolusjon gjør spørsmålet om automatisering av krig langt mer aktuelt enn tidligere. Autonome robotvåpen, som er i stand til å identifisere sine mål og drepe disse, uten menneskelig inngripen, utfordrer oss på mange nye måter. De rettslige, etiske og sosiale bekymringene drapsrobotene tvinger oss til å ta opp er blant annet relatert til internasjonal humanitær rett, menneskerettighetene og folkeretten. I tillegg legger autonome våpen nye føringer for det internasjonale nedrustningsarbeidet. Mest grunnleggende reiser drapsrobotene helt nye etiske problemstillinger ved at vi vil la maskiner ta avgjørelser om mennesker skal drepes eller ikke. Hvorfor drapsroboter? Tilhengerne av drapsroboter argumenterer for at krigføring med roboter vil kunne spare menneskeliv, ettersom det vil bli færre soldater som risikerer eget liv på slagmarken. De mener også at drapsrobotene vil kunne komme nærmere en potensiell fiende enn levende soldater, og dermed også bedre kunne vurdere et eventuelt trusselbilde. Det må imidlertid stilles spørsmål ved om en maskin kan få noe i nærheten av en menneskelig situasjonsforståelse. Med dagens teknologi er dette helt utenkelig. En må dermed også stille spørsmål ved om en robot vil være i stand til å skille mellom stridende og ikke-stridende i et konfliktscenario i fremtiden. Dette er avgjørende for å kunne opptre i henhold til internasjonal humanitær rett i en krigssituasjon. Generelt synes det heller ikke som om mer robotifisering av krig gjør krigen mer human. Tvert imot. Dagens erfaring med dronekrig viser oss at når mennesker ikke risikerer eget skinn i krigen, bare den maskinen de selv opererer på trygg avstand, senkes terskelen for når man tillater seg å bruke vold. Som et direkte resultat drepes tusenvis av sivile i dagens dronekrig i Pakistan, Jemen, Palestina og Somalia. Et annet problem som oppstår når man lar roboter bli soldater er kommandokjeden. Når en robot bestemmer seg for å drepe, uten menneskelig innblanding, hvem er det da som skal ta ansvaret for drapet roboten begår? Roboten kan ikke stilles for retten, så hvem skal da stå til ansvar for den uønskede skaden roboten har begått i krig? Er det presidentens ansvar, som sendte roboten ut i krigen, eller er det programmererens, som ikke klarte å skrive et perfekt dataprogram for roboten? Drapsroboter på FNs agenda Selv om kampanjen mot drapsroboter er ny, har den allerede brakt saken inn på FNs agenda. FNs spesialrapportør for utenomrettslige, summariske eller vilkårlige henrettelser, Christof Heyns, la frem en ekspertrapport om drapsroboter for FNs menneskerettighets- 8 9

6 råd i Genève i mai i år. Her konkluderer Heynes med at verdenssamfunnet må ta en pause i utviklingen av drapsroboter før det blir for sent å forhindre at de blir tatt i bruk. En slik pause, et moratorium om stans i utvikling av drapsroboter, er altså det vår kampanje tar til orde for. Heynes-rapporten ledet dermed frem til den første høynivådebatten blant stater om utviklingen av drapsroboter. Mange stater har ytret skepsis mot utviklingen av drapsroboter, og har poengtert at den teknologiske utviklingen løper foran politikkutviklingen på feltet. Kampanjen kan dermed tenkes å vinne støtte av stater ganske raskt. I skrivende stund diskuteres mulighetene for å ta saken om drapsrobotene videre i FN-systemet innad i kampanjen. Fredslagets arbeid med drapsroboter høsten 2013 Denne høsten representerer Fredslaget kampanjen for å forby drapsroboter i en rekke fredslagsarrangement rundt om i Norge. Vi deltar i paneldebatt på Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO) om saken, foreleser om kampanjen for fredsstudentene ved Bjørknes høyskole, holder informasjonsmøte i Kristiansand og arrangerer åpent møte om saken i Trondheim, for å nevne noe. Vi vil også representere kampanjen mot drapsroboter internasjonalt. I september innleder vi om kampanjen på det Internasjonale Fredsbyrås fredskonferanse i Stockholm, sammen med blant andre fredsprisvinner Jody Williams. Hun er en av kampanjens viktigste frontfigurer i øyeblikket, og hun vil også innlede på fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO), den 17. september.om kampanjen for å forby drapsroboter. Om du har lyst til å høre mer om drapsroboter, anbefaler vi deg å ta en kikk på kampanjens hjemmeside: stopkillerrobots.org. Ønsker du å arrangere et møte, eller å bidra med annet opplysningsarbeid om saken på andre måter, er det bare å ta kontakt med sekretariatet i Fredslaget. Vi vil hjelpe deg å få til det du måtte ønske så langt det er mulig. Motstand mot dronekrigen i Jemen og Pakistan Når vi leser om dronekrigen i norske og vestlige medier, får vi som oftest høre norske og vestlige politikere, landeksperter og forskere uttale seg. Jemenittiske og pakistanske perspektiver er det færre av. I vår dronekampanje er vi opptatt av å løfte stemmene til dem som rammes av dronekrigen, og har derfor fulgt med på hvordan motstanden mot dronekrigen har artet seg i Jemen og Pakistan den siste tiden. Av Hannah Eline Ander Jemen Tidlig i august hevdet amerikansk etterretning å ha avlyttet al- Qaida-topper mens de planla større terrorangrep. USA stengte etter dette flere ambassader i Afrika, Midtøsten og Asia. Samtidig trappet USA opp sin dronekrig i Jemen. Mellom 27. juli og 30. august i år har det blitt utført minst 11 droneangrep. Mellom 36 og 59 mennesker er rapportert drept, minst 3 av disse er barn. Antall sivile dødsfall er svært usikkert, da amerikanske myndigheter regner alle menn i militær alder i området en bombe slippes som militante og dermed ikke-sivile. Jemens president ønsker USA og deres droner velkommen, og motstanden i Jemen er derfor mest tydelig blant sivilsamfunnsgrupper og aktivister. 12. juli: Vil kriminalisere droneangrep Medlemmer av Jemens Nasjonale Dialogkonferanse (NDC), en konferanse bestående av over 500 delegater fra ulike politiske grupper, sosiale klasser og regioner som i løpet av seks måneder skal stake ut en vei for Jemens fremtid etter den arabiske våren, stemte i juli for å kriminalisere droneangrep. Deres budskap til Obama og Jemens president Hadi er at for å skape et trygt og stabilt Jemen, må droneangrep stanses og kriminaliseres. 13. august: Nobels fredsprisvinner fra Jemen kritiserer USAs droneprogram Tawakkol Karman er aktivist, demokratiforkjemper og blogger fra Jemen som ved flere anledninger har ytret seg kritisk til USAs dronekrig. Hun jobber aktivt for å stanse dronekrigen og kritiserte 10. august USAs droneprogram på sin Facebookside. 13. august twitret hun også at droneangrepene feiler ikke bare i å stanse militante grupper i landet, men oppmuntrer enda flere til å bli med i al-qaida og øker dermed terrorfaren i Jemen. - Dear #US administration: your #drones are exercising an inacceptable barbarism in #Yemen, commit massacres against humanity and violate the sovereignty and independence of the state, not to mention how they contribute to increasing Al-Qaeda recruits as well as the chances of terrorism. Tawakkol Karman, Facebook 10. august august: Store protesterer mot dronekrigen i flere byer i Jemen Opptrappingen av USAs dronekrig har skapt enda større motstand i Jemen, og tusenvis samlet seg 17. august i flere byer for å protestere. Demonstrantene mente at alt for mange sivile, kvinner og barn rammes av dronekrigen, og at krigen er en trussel mot Jemens suverenitet. De krevde at USA avslutter sitt droneprogram i landet. Pakistan Mens USA har trappet opp dronekrigen i Jemen, har det den siste tiden vært færre angrep i Pakistan. Dronekrigen i Pakistan er den mest kjente, og har pågått siden På ni år har over 3400 blitt drept, av disse er minst 175 barn. Tidlig i august var USAs utenriksminister John Kerry i Pakistan og ga signaler om nedtrapping av droneangrep i Pakistan. Men allerede samme måned ble det 10 Foto: Cornelia Kopp/Flickr (Illustasjonsfoto) 11

7 rapportert om nye angrep. I motsetning til i Jemen er dronekrigens støttespillere i Pakistan å finne i hæren og etterretningstjenesten, ikke i politikken. Den pakistanske motstanden mot dronekrigen er stor både blant folket og politikerne, og har den siste tiden blitt stadig mer synlig på politisk nivå. 11. mai: Kritikk mot dronekrigen ble avgjørende i det pakistanske valget I år ble det avholdt valg i Pakistan, og det var én ting lederne for de største partiene hadde til felles: Lovnader om å stanse USAs dronekrig i landet. Det at alle de store partiene forsøkte å vinne velgernes stemmer ved å være imot dronekrigen, beviser at den folkelige motstanden mot dronekrigen er enorm i landet. Vinner av valget, statsminister Nawaz Sharif, er nå blitt den første Pakistanske statsministeren som åpent fordømmer USAs dronekrig i landet. 29. juli: Pakistans ambassadør i USA ber USA om å stanse dronekrigen I en samtale mellom general, og rådgiver i Det hvite hus, Douglas Lute i juli og Pakistans ambassadør i USA, Sherry Rehman, ba ambassadøren om at dronekrigen i Pakistan nå må stanses. Hun pekte på hvordan droneangrepene er kontraproduktive i krigen mot terror: De fører til en økt rekruttering til terroristgrupper, ikke det motsatte. - We will seek an end to drone strikes and there will be no compromise on that, Pakistans ambassadør i USA, Sherry Rehman 19. august: Dronekrigen sentralt i Nawaz Sharifs første tale til nasjonen I Nawaz Sharifs første tale til nasjonen som statsminister, gjentar han at han vil jobbe for å stanse dronekrigen. Han vil også invitere ekstremistgrupper til dialog om forsoning og for å inngå kompromisser august: Pakistans FN-ambassadør til FNs sikkerhetsråd: Stans droneangrepene! I en åpen debatt i FNs sikkerhetsråd om beskyttelse av sivile i væpnet konflikt, uttalte Pakistans FN-ambassadør at droneangrepene undergraver internasjonal humanitærrett og må stanses. Han tok til orde for å satse på forhandlinger, ikke droneangrep. 23. august: Pakistans største provins fordømmer dronekrigen i ny resolusjon En resolusjon som tydelig fordømmer amerikanske droneangrep på Pakistansk jord ble 23. august enstemmig vedtatt i Pakistans største provins Punjab. Resolusjonen peker på at droneangrepene undergraver både Pakistans suverenitet og fundamentale menneskerettigheter. Provinsen ber statsministeren om å spille en tydelig og effektiv rolle for å stanse både droneangrep og terrorisme i landet. 30. august: Pakistan vil ta opp dronekrig i FNs generalforsamling Under FNs generalforsamling i høst, vil Pakistan komme med en formell protest mot dronekrigen. Pakistan har et klart budskap om at droneangrepene må stanse. Pakistanske myndigheter viser til FNs generalsekretærs kritikk mot droneangrepene i Pakistan, og sier de forventer støtte fra EU-land i FN.

8

9 Fredskalender Høstsemesteret 2013 deltar Norges Fredslag som innledere på Fredslunsj-seminar på Bjørknes Høyskole: Når: Tema: 30. oktober, 12:15-13:15 Østlig fredstradisjon 13. November, 12:15-13:15 Konflikthåndtering 27. November, 12:15-13:15 Årets våpeneksportmelding Illustrasjonsbilde. Foto: Old Shoe Woman/Flickr.com 29. November er deadline for neste Fredsviljen, send gjerne bidrag til 17

10 MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Norsk militær droneindustri Den militære droneindustrien er internasjonal: Deler, komponenter og våpenteknologi lages i ulike land før dronen settes sammen i ett land, oftest i USA eller Israel. Flere titalls norske bedrifter leverer teknologi og våpenutrustning til dronekrigen, og stadig flere kommer til. Av Hannah Eline Ander NAMMO: divisjon i Arizona, USA Simicon, Kongsberg Devotek, Kongsberg Gruppen Applica Kongsberg Satelitt Services Eidel Prox Dynamics Chemring Nobel Sensonor Den militære droneindustrien er internasjonal: Deler, komponenter og våpenteknologi lages i ulike land før dronen settes sammen i ett land, oftest i USA eller Israel. Flere titalls norske bedrifter leverer teknologi og våpenutrustning til dronekrigen, og stadig flere kommer til. Her er en oversikt over et utvalg norske militære dronebedrifter. Vi oppdaterer denne oversikten på våre nettsider no når vi får informasjon om nye norske bedrifter i det militære dronemarkedet. Chemring Nobel Norge bidrar til både USAs og Israels bruk og utvikling av kampdroner ved Hellfire-missilet, som er den mest brukte raketten i dagens dronekrig. Amerikanske Lockheed Martin har siden 1999 hatt en avtale med norsk våpenindustri om komponentproduksjon for denne raketten. Chemring Nobel på Hurum eksporterer drivstoffet til USA som setter sammen selve raketten. Hellfire-missilet brukes idag av 21 land, deriblant USA og Israel. I 2011 ble det rapportert om dronebombing av Gaza, som tok menneskeliv ved minst tre anledninger. Da Israel bruker Hellfire i stort omfang til angrep fra helikoptre og droner, kan norsk våpenindustri være med å bidra til Israels okkupasjon og drap i Gaza. NAMMO: divisjon i Arizona, USA Det Toten-baserte våpenselskapet NAMMO bidrar til bevæpning av droner internasjonalt. Nammo Talley i Arizona er en egen divisjon av den norskeide ammunisjonsprodusenten, og samarbeider med Raytheon om utvikling av stridshodet til den nye droneraketten Small Tactical Munition. Denne satsningen gjøres for å utvikle mer brukelige våpen for antiterror-operasjoner av den typen USA bedriver i Pakistan og Yemen. Det første håndfaste resultatet av Raytheons satsning på mindre dronevåpen var Griffin-raketten. Denne raketten er en tredjedel av Hellfires størrelse. Innen 2010 hadde USA bestilt slike raketter for mer enn 40 millioner dollar. Prox Dynamics Det mest spektakulære militære droneselskapet i Norge er i dag Prox Dynamics. Selskapet ligger i Asker, og har med støtte fra blant andre Forsvarsdepartementet og Innovasjon Norge utviklet en overvåkningsdrone for eksport. Høsten 2011 inngikk Prox Dynamics en avtale verdt inntil 200 millioner kroner med Storbritannia om droneeksport dit. Siden våren 2012 er disse dronene brukt i krigen i Afghanistan. Da Hufftington Post i mars 2013 lagde en presentasjon av verdens tolv fremste droneselskap,plasserte de det norske selskapet på sjetteplass. Dette viser hvordan norsk militær droneindustri er med på å drive utviklingen innen morgendagens militærdroner fremover, også internasjonalt

11 Simicon Dette selskapet har laget en militær overvåkingsdrone med navnet Simicon Rotor Craft. Selskapet har særlig fokus på dronemarkeder i Sverige og De Forente Arabiske Emirater. Kongsberg Defence Systems fikk en kjempekontrakt på 210 millioner kroner i mai Den norske bedriften skal ifølge denne kontrakten levere programvare for håndtering av informasjon fra Global Hawk-dronene over de neste tre og et halvt år. Foto: David Davies/Flickr.com (Illustasjonsfoto) Sensonor Selv om eksport av hele militære droner er i vekst, er det fortsatt flest norske dronekrigsprofittører innen komponenter og delleveranser til dronene. Sensonor AS leverer gyroer til droner. Eidel Eidel produserer programvare som brukes i raketter som igjen blir brukt av droner. Programvaren brukes til å sikre kommunikasjonstrafikken mellom raketten og dem som styrer våpensystemet på bakken. Kongsberg gruppen Etter gjeldende planer skal NATO ha sitt dronevåpen klart i Dette skal bestå av amerikanskproduserte Global Hawk-droner stasjonert på Sicilia, og et større AirGround Survailance-system. Norske Kongsberg-gruppen har levert til bakkesegmentet i dette systemet siden Dette var en viktig grunn til at Norge gikk inn med 320 millioner kroner til finansieringen av NATO-systemet i februar En direkte konsekvens av den norske pengeinnsprøytningen var at Applica Er med i NATO-planene som følge av Kongsberg-gruppens storkontrakt. I april 2013 gikk Applica inn som en av underleverandørene til Kongsberg Defence. Selskapet inngikk da en kontrakt med Kongsberg om levering av løsninger for datalagring til NATOs Global Hawk-droner. SvalSat Kongsberg Satellite Services leverer gjennom selskapet Svalsat på Svalbard satellittsignaler som brukes til å styre amerikanske droner i Afghanistan og Irak. Kongsberg Devotek Kongsberg Devotek har utviklet og levert hovedgir og halegir for Saab Skeldar V-150-dronen. Skeldar V-150 skal brukes både til sivile og militære oppdrag. Kongsberg Satellite Services Kongsberg Satellite Services leverer gjennomselskapet SvalSat på Svalbard satellittsignaler som brukes til å styre droner i Afghanistan og Irak (se SvalSat, Svalbard) Det er trangt om plassen når sekretariatet i Fredslaget skal utvides. Foto: Taran Strand Fredsarbeid i praksis mine erfaringer som praktikant i Norges Fredslag Som en avsluttende del av mine studier i International Master i Fred, Konflikt og Utviklingsstudier i Castellón, Spania, var jeg våren 2013 praktikant hos Norges Fredslag. Jeg ønsket å få innblikk i, og ta del i arbeidet til en aktiv fredsorganisasjon, og samtidig ta en nærmere titt på hva som foregår under overflaten i fredsnasjonen Norge. Av Taran Strand Norge er internasjonalt kjent som en fredsnasjon, delvis for sin rolle som vert for Nobels fredspris og som megler i en rekke nasjonale og internasjonale konflikter. I sterk kontrast til dette er Norge også en av de største eksportører av våpen og krigsmateriell i verden. Blant annet var Norge verdens største eksportør av våpen i forhold til folketall i Da jeg ble klar over Norges Fredslag og deres arbeid både nasjonalt og internasjonalt rundt våpenhandel, eksportkontroll og den norske våpenindustrien, så jeg en verdifull mulighet til å lære mer om et felt som er av avgjørende betydning for verdens politiske og økonomiske dynamikk, og samtidig se nærmere på Norges selvoppnevnte fredsrolle når det gjelder disse spørsmålene. Fredspolitikk, våpen og utvikling Mitt praksisopphold ble gjennomført i sekretariatet, som står for den daglige driften av Norges Fredslag. Der hadde jeg et bredt spekter av arbeidsoppgaver, alt fra å forberede kampanjer og 20 21

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill:

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Ordliste Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Bilateral Noe som gjelder/forplikter to land/parter "Norge har inngått en bilateral avtale med Indonesia".

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

Hundre og femti års ulydighet

Hundre og femti års ulydighet Hundre og femti års ulydighet 1 / 5 //]]]]> ]]> Bok: Sivil ulydighet og andre politiske tekster Henry D. Thoreau Den arabiske vårens ikkevoldelige rettighetsforkjempere har latt seg inspirere av Henry

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Hvor hender det? FN-operasjonen UNAMID beskytter sivile i Darfur, Sudan.

Hvor hender det? FN-operasjonen UNAMID beskytter sivile i Darfur, Sudan. Hvor hender det? 15. september 2014 Årgang: 2014 Red.: Ivar Windheim Nr. 28 Folkerett før og under krig Geir Ulfstein De siste tiårene har vært preget av væpnete konflikter der folkerett og folkerettslige

Detaljer

Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program:

Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program: Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program: Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning er opplagt for alle fredsaktivister.

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Muntlig eksamen i historie

Muntlig eksamen i historie Muntlig eksamen i historie I læreplanen i historie fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram heter det om eksamen for elevene: Årstrinn Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Vg3 påbygging til

Detaljer

En innføring. Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune

En innføring. Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune MENNESKERETTIGHETER En innføring Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune Humanist forlag, Oslo 2014 Humanist forlag

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav

Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav Oslo Militære Samfund, 10.10.2011 Professor dr.philos Janne Haaland Matlary, Statsvitenskap, UiO, og Forsvarets Høgskole Strategi: Interaktiv logikk

Detaljer

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002»

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Internasjonal politikk 61 [2] 2003: 235-240 ISSN 0020-577X Debatt 235 Kommentar «Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Stein Tønnesson direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Hvorfor mislyktes Norge

Detaljer

St.prp. nr. 8 ( )

St.prp. nr. 8 ( ) St.prp. nr. 8 (2001-2002) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap 191, 195 Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Hovedmomenter Hvorfor skjedde det? Hvem satte det i gang? Hvordan skjedde det? Behandlingen i ettertid? Introduksjon Rwanda Lite land,

Detaljer

JUS121 NORSKE OG INTERNASJONALE RETTSLIGE INSTITUSJONER

JUS121 NORSKE OG INTERNASJONALE RETTSLIGE INSTITUSJONER BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS121 NORSKE OG INTERNASJONALE RETTSLIGE INSTITUSJONER Torsdag 13. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Oppgaven består av 3 ark inkludert denne forsiden.

Detaljer

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Geir Lundestad DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Nobels fredspris fra 1901 til i dag Forord N obels fredspris handler om drømmen om fred på jord. Intet mindre. I hvilken grad har prisen faktisk bidratt til å realisere

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.)

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) MENNESKERETTIGHETE En innføring Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) Humanist forlag, Oslo 2009 Humanist forlag 2009 Bokdesign: Valiant, Stavanger Omslag: Asbjørn Jensen

Detaljer

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September)

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September) GLOBAL WEEK OF ACTION (12-18. September) Bakgrunn Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger hvor verdens statsledere

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

2012 Den europeiske union EU

2012 Den europeiske union EU 1 2012 Den europeiske union EU Dersom det blir en oppløsning av EU vil ekstremistiske og nasjonalistiske krefter få større spillerom. Derfor vil vi minne folk i Europa på hva som kan gå tapt hvis prosjektet

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig?

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? (Vårt Land 6. Desember 2014) I en tale i FN nylig uttalte president (og Nobelprisvinner) Barack Obama at verden i dag står overfor tre store farer: Ebola, Russland

Detaljer

Norges Sikkerhet. Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk?

Norges Sikkerhet. Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk? Norges Sikkerhet Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk? Innlegg Tromsø 08 Septmber 2008, Stina Torjesen, Seniorforsker NUPI. Hei takk til Refleks for at jeg fikk komme og hyggelig

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett.

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. Om stopp hatprat-kampanjen Foto: Ingeborg Lindseth BEVEGELSEN mot hatprat er en kampanje

Detaljer

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Gjennomgang av Rødt sitt program for Valg 9 Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen. Lahlums Quiz vol. 1

Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen. Lahlums Quiz vol. 1 Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen Lahlums Quiz vol. 1 Forord/bruksanvisning Lahlums quiz er skrevet for å være et spennende og pedagogisk quizspill, som kan spilles mellom lag eller som individuell konkurranse.

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26. april 2010 Eldrid Mageli

Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26. april 2010 Eldrid Mageli Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26. april 2010 Eldrid Mageli 1 2 To hovedpunkter for denne forelesningen: Identitetsforankring i region,

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 24. 09.17 Volum 1, Utgave 3 Fra Styret Assalamualeykum. Siden forrige nyhetsbrevet har fleste av oss hatt en lang og varm sommerferie. Vi håper dere har skapt gode minner med

Detaljer

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler?

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme 18.juni 2015 Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Dr. Sissel H. Jore Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2017 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Bakgrunn: Irans atomprogram

Bakgrunn: Irans atomprogram Bakgrunn: Irans atomprogram Irans atomprosjekt strekker seg flere tiår tilbake i tid, og involverer en lang rekke stater både direkte og indirekte. Her kan du lese en forenklet historisk oppsummering.

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Oslo Militære Samfund 16. oktober 2006 Forsker Truls H. Tønnessen FFI Program Afghanistans betydning for internasjonal terrorisme Hovedtrekk ved

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 1 Drømmen om Sion... 17 Begynnelsen... 20 Jødene i Romerriket... 21 Situasjonen for jødene i Europa... 23 Oppblussingen av den moderne antisemittismen...

Detaljer

NORGE I KRIG. Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk

NORGE I KRIG. Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk NORGE I KRIG Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk 1 «Den militære strategien har nå begynt å gi resultater. Den styrket ikke Taliban, som noen hevdet, den har ført Taliban-styrkene

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER

YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER Formålet med denne undersøkelsen er å lære mer om hvordan folk forholder seg til ydmykelse. Vi ønsker å se dette i sammenheng med holdninger til politiske ideologier.

Detaljer

BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV. v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10.

BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV. v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10. BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10. juni 2013 INNLEDNING Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon i 1991 I 2003 ble

Detaljer

Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse

Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse Truls Hallberg Tønnessen, FFI Nasjonalt beredskapsseminar for universiteter og høyskoler. 4. desember 2012 Ulike faser

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet

Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet Studiemateriale til temaet Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet Menneskerettigheter Med støtte fra UNESCO-kommisjonen

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201703700-4 008 Sted, Dato Lillehammer 15.09.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett?

maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett? maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett? Hvis verden var et sjakkbrett...hvilken rolle ville du ha spilt? Du er invitert til en fascinerende, relevant og avslørende foredragsserie - bygget

Detaljer

«Norsk strategisk samarbeid med Israel» Innledning av Alexander Harang, Leder i Norges fredslag UiO, 30. okt 2013 kl 12:15

«Norsk strategisk samarbeid med Israel» Innledning av Alexander Harang, Leder i Norges fredslag UiO, 30. okt 2013 kl 12:15 «Norsk strategisk samarbeid med Israel» Innledning av Alexander Harang, Leder i Norges fredslag UiO, 30. okt 2013 kl 12:15 De neste tretti: Norsk våpenhandelpolitikk ovenfor Israel utfordres av Frp -

Detaljer

Innhold Del A Generelle spørsmål

Innhold Del A Generelle spørsmål Innhold Del A Generelle spørsmål............................. 21 Del B Internasjonal væpnet konflikt.................... 39 Del C Intern væpnet konflikt (borgerkrig).............. 282 Del D Internasjonale

Detaljer

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK Vitenskap Å finne ut noe om mennesket og verden Krever undersøkelser, bevis og begrunnelser= bygger ikke på tro Transportmidler, medisin, telefoner, datamaskiner,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett er et samlebegrep for metoder som brukes for å involvere innbyggere i beslutningsprosesser. Deltakende budsjett, eller Participatory Budgeting,

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført.

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført. Forestillingen om herrefolket Ofrene for Holocaust ble myrdet fordi nazistene så på dem som underlegne mennesker og samtidig en trussel mot sin egen folkegruppe. Nazistene mente selv at de tilhørte et

Detaljer

China, China, China. Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole

China, China, China. Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole China, China, China Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole En verden uten en global leder? Når har vi hatt en global verdensorden?

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

NTA-AVISA. Flertall vil forby atomvåpen. Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 - Juni 2013 S. 8-9

NTA-AVISA. Flertall vil forby atomvåpen. Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 - Juni 2013 S. 8-9 NTAAVISA Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 Juni 2013 Flertall vil forby atomvåpen S. 89 NTAAvisa nr. 02/2013 Blåkopi av Bildt? Av Stine Rødmyr Innhold NTAAvisa s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 89 s. 1011 s.

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer