Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 23.02.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2014. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A nternkontroll pendlerboliger nternkontroll pendlerboliger 2014/ / Tilg.kode SD Hjemmel: OFL 14 Organinterne dokumenter Ledelsessekretariatet SPR - Seminar om Riksrett i lagtingssalen Historisk sal 2015 Tilg.kode PS 2014/ /2015 Hjemmel: 4 annet punktum kke fordelt til saksbehandler Notat til brukerrådet om ombæring av all post Svar på forespørsel om levering av all post til personlig posthylle nær kontoret 2015/ /2015 Brukerrådet for representantordninger Forespørsel om telefonsamtale - Government Defence Anti-Corruption ndex FK - tenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / /2015 Charlotte Spencer-Smith Side: 1 av 14

2 Henvendelse - vold i nære relasjoner Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser / /2015 Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** Meld St 12 nnspill Meld. St. 12 ( ) tviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen 2014/ / Sør-Troms regionråd nvitasjon til å besøke Manglerudhjemmet og Økernhjemmet - Oslo kommunes pilotprosjekter for demente HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Oslo kommune Familie- og kulturkomiteens studiereise til Telemark og Aust-Agder fylkeskommuner FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Fylkesmannen i Aust-Agder Side: 2 av 14

3 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Telemark og Aust-Agder fylkeskommuner FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Telemark fylkeskommune nvitasjon til rapportlansering om ebola og helsesystemer - Oslo FK - nyhetsbrev - andre invitasjoner / /2015 Redd Barna Oppfølging - regulering av kosttilskudd Helsevesenet - henvendelser / / Jan-Øyvind Lorgen Henvendelse - forslag om vaksinepåbud i Oslo Helsevesenet - henvendelser / / May Harriet Seppola Side: 3 av 14

4 Korrespondanse - Avrop KAGH til signering - switcher Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang - Rammeavtale om nettverkskomponenter - Datametrix / /2015 Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 2 Datametrix nvitasjon til rapportlansering - A wake up call - erfaringer med ebola - Litteraturhuset i Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Redd Barna Samtykke til studiereise til Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Mona Bothner Henvendelse - Nylige politiske hendelser på Sri Lanka FK - utenriks - forsvar - henvendelser / /2015 TGTE Bergen Side: 4 av 14

5 Henvendelse - behandling av afghansk barnefamilie som har fått avslag på asyl Asylpolitikk - innvandring / /2015 Advokathuset Feydt og Hamborgstrøm Søknad om samtykke til komitereise til sland KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 N 2014/ /2015 Konstitusjonell avdeling Hjemmel - OSSE PA Vintermøte Wien OSSE PA - reiser og møter / / Oversendelse av referatprotokoll fra perioden Ref.sak, nr. 5 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember / /2015 Arbeids- og sosialdepartementet Side: 5 av 14

6 Svar på invitasjon til Conference of Parliamentarians for Water - 7th World Water Forum - Daegu - April 2015 Stortingspresidenten - tenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / / World Water Council Dokument 3:3 Oversendelse av det felles memorandum - Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd Dokument 3:3 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd 2014/ / Riksrevisjonen nvitasjon til visning av dokumentarfilmen am Kuba FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Sant & sant dokumentarfilm nvitasjon til klimapolitisk frokostmøte - Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Bellona Side: 6 av 14

7 Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudet i Finnmark Helsevesenet - henvendelser / /2015 Pasient- og brukerombudet i Finnmark Henvendelse - manuellterapeuters rolle må bli bedre kjent Helsevesenet - henvendelser / /2015 Norsk Fysioterapeutforbund nvitasjon til seminar - immunonkologi, fremtidens kreftbehandling? - Hotel Continental HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Gambit Hill+Knowlton Strategies Referat delegasjonsmøte SCPAR Stortingets arktiske delegasjon - delegasjonsmøter - reiser - besøk - henvendelser Det arktiske parlamentarikersamarbeidet 2013/ / Side: 7 av 14

8 Forhåndsinvitasjon til den nasjonale konferansen om tvang i psykisk helsevern - menneskerettigheter, tvang og etikk - Hamar HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Sykehuset nnlandet HF ttalelse om splitting av Midtre Hålogaland politidistrikt Politiet - henvendelser / /2015 Ofoten regionråd Svar på henvendelse i brev av invitasjon til å besøke Trondheim hovedbrannstasjon JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Trondheim kommune Svar på henvendelse i brev av grensekontroll og Schengen-avtalen Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser / /2015 John ngvar Tveita Side: 8 av 14

9 Henvendelse - manglende dekningsgrad fra Telenor og NRK Samferdsel - transport - kommunikasjon - henvendelser / / Frank Endresen Henvendelse - Taxiforbundets anmodning om reduksjon av løyver i Oslo Samferdsel - transport - kommunikasjon - henvendelser / /2015 Roger Dørum Pettersen Svar på henvendelse i brev av mental tortur Kriminalomsorg - henvendelser / /2015 Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** Henvendelse - dødsfall - helgestengt barneavdeling ved sykehuset i Kristiansund nnst.sak, nr. ( ) Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal 2014/ / Erik Kringstad Side: 9 av 14

10 nvitasjon til visning av dokumentarfilmen am Kuba ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Sant & sant dokumentarfilm Henvendelse - søknad om firehjulstrekker fra NAV Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uførepensjon - sykelønnsordning henvendelser / / Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudet i Finnmark Årsmeldinger fra Pasient- og brukerombudet / /2015 Pasient- og brukerombudet i Finnmark Kondolansebrev etter terrorhandlingene i København Europarådet PACE - henvendelser og annet om / / Danmark Folketinget Side: 10 av 14

11 Henvendelse - klagefrist på vedtak som følge av uføretrygdreformen Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uførepensjon - sykelønnsordning henvendelser / /2015 føres Landsorganisasjon Forhåndsinvitasjon til den nasjonale konferansen om tvang i psykisk helsevern - menneskerettigheter, tvang og etikk - Hamar ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Sykehuset nnlandet HF nvitasjon til seminar om immunonkologi - Oslo Hotel Continental KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Gambit H +K Dokument 8:88 LS Merknader til forslaget fra komiteen Dokument 8:88 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentanten Per Olaf Lundteigen om å legge til rette for at nytiltrådte statsråder etter 75 h i Grunnloven kan innkalles til høring i Stortinget om yrkesbakgrunnen N 2014/ /2015 kke fordelt til saksbehandler Side: 11 av 14

12 Dokument 8:80 LS Merknader til forslaget fra komiteen Dokument 8:80 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Kolberg, Per Olaf Lundteigen, Bård Vegar Solhjell, Jette F. Christensen, Marit Arnstad, Karin Andersen og Gunvor Eldegard om ny bestemmelse om opplysningsplikt for statsr N 2014/ /2015 kke fordelt til saksbehandler Prop 56 L Spørsmål 1-18 til departementet Prop. 56 L ( ) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) 2015/ /2015 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden OSSE PA - valgobservasjon Tadsjikistan Hjemmel OSSE PA - Valgobservasjon / / Referat fra direktørens ledermøte Direktørens ledermøte / / Maria Ekelund Side: 12 av 14

13 Referat fra direktørens ledermøte Direktørens ledermøte / / Maria Ekelund Referat fra direktørens ledermøte Direktørens ledermøte / / Maria Ekelund Referat fra direktørens ledermøte Direktørens ledermøte / / Maria Ekelund Referat fra direktørens ledermøte Direktørens ledermøte / / Maria Ekelund Side: 13 av 14

14 Referat fra direktørens ledermøte Direktørens ledermøte / / Maria Ekelund Side: 14 av 14

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 18.02.2015 DLM - Seminar om Riksrett i forbindelse med utstillingsåpning 170315 Historisk sal 2015 Tilg.kode DL 2014/1660-3

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.06.2015 nnhold: Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Flytting av vakta fra 3. til 1. etg

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 14.04.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.03.2015. Dok.

Journaldato: 14.04.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2015 Spørsmål og svar Anskaffelse trykkeritjenester 2014/1386-37

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok.

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 04.06.2015 Kloakklukt i Storingsgata 6 - korrespondanse

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.06.2014 Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.05.2014 Beslutningsnotat - Organisering av resepsjonstjenesten

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2015. Dok.dato: 10.09.2015

Dok.dato: 09.09.2015. Dok.dato: 10.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 23.09.2015 nnhold: Takkebrev etter komitereise til Østfold 250815-260815 NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 07.08.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.08.2012. Dok.

Journaldato: 07.08.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.08.2012 Prop 119 L Anmodning om høring Prop. 119 L (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok.

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.09.2014 nnhold: Anskaffelsesprotokoll nr. 2014/83 Språkkurs i

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.06.2013 Svar på henvendelse i brev av 050613 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-523 7432/2013 19.06.2013

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.01.2012 Henvendelse - barnevern Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 ***** Kontrakt om kjøp av barnehagetjenester

Detaljer

Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser 2013-2017. Dok.dato: 01.08.2014. Dok.

Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser 2013-2017. Dok.dato: 01.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.2014, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 05.08.2014 nnhold: Henvendelse - verving av soldater til srael Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning

Detaljer

Offentlig journal. Meld St 25 Høringsnotat. Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for utvikling 2014/1054-22 11903/2014 29.09.2014 25.09.

Offentlig journal. Meld St 25 Høringsnotat. Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for utvikling 2014/1054-22 11903/2014 29.09.2014 25.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 29.09.2014 nnhold: 2014/1054-22 11903/2014 25.09.2014 SOS-barnebyer nnhold: Regnskaps- og årsavslutning - oppsummering av

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01.

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.1.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 1 Svar på komiteens spørsmål i brev av 201211 Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport

Detaljer