Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 14.04.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.03.2015. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Spørsmål og svar Anskaffelse trykkeritjenester 2014/ / Vedlegg til Stortingsprop 1 - Svar på spørsmål Oversikt over statens eiendommer - Sak DL 2009/ / Statsbygg, Eiendomsavdelingen Søknad statsrådmiddag NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 N 2014/ / Konstitusjonell avdeling Samtykke til søknad statsrådmiddag NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Fredrik Giertsen Side: 1 av 14

2 Dokument 8:46 S Samtykke til søknad om endret avgivelsesdato Dokument 8:46 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om at lengeværende asylbarn som er sendt ut i perioden 1. januar 2014 og fram til dags dato 18. desember 2014, må få prø 2014/ /2015 Marianne Brænden Dokument 8:47 S Samtykke til søknad om endret avgivelsesdato Dokument 8:47 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om umiddelbart å sikre at praksis for afghanske barnefamilier som henvises til internflukt, er i tråd med og følger NHC 2014/ /2015 Marianne Brænden nvitasjon til F2F OAs temamøte - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 5266/ Foreningen 2 Foreldre Oslo Akershus Referat fra direktørens ledermøte Direktørens ledermøte / / Side: 2 av 14

3 Kopi av brev sendt domstoladministrasjonen - lønnsregulering pr for dommere i ting- og lagmannsrettene Lønnsregulering - Høyesteretts medlemmer - Sak DL 2009/ / Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dokument 8:68 S Høringsnotat Dokument 8:68 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Hege Haukeland Liadal, Kari Henriksen, Arild Grande og Stine Renate Håheim om tryggere bolighandel 2015/ /2015 Byggmestrenes takseringsforbund Prop 61 LS nnspill Prop. 61 LS ( ) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen) 2015/ /2015 Det kriminalitetsforebyggende råd KRÅD Miljøpartiet De Grønne ber om bedre tilgang i muntlig spørretime Ønske om bedre tilgang i muntlig spørretime 2015/ /2015 Miljøpartiet De Grønnes stortingsgruppe Side: 3 av 14

4 ttalelse - Strukturendringer i Bioforsk økologisk Matpolitikk - landbruk - jordbruk - henvendelser / / Møre og Romsdal SV nformasjon om ngdoms - OL - Lillehammer - februar 2016 NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 LYOGOC m.fl. Dokument 8:68 S Program for åpen høring Dokument 8:68 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Hege Haukeland Liadal, Kari Henriksen, Arild Grande og Stine Renate Håheim om tryggere bolighandel 2015/ /2015 E-postkorrespondanse - Henvendelse om bruksendring av kjeller og forslag til regelendringer Boligpolitikk - henvendelser / /2015 Kai Fredagsvik Side: 4 av 14

5 Skriftlig innspill etter debatt - uførepensjon nitiativdebatt 1 ( ) nitiativdebatt om virkningene av uførereformen (initiativ fra arbeids- og sosialkomiteen) 2015/ /2015 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Oppfølging - Trygderettigheter Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uførepensjon - sykelønnsordning henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 5278/ SD 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** nvitasjon til studietur til Svalbard FK - tenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / /2015 Folk og Forsvar Kopi av brev til utenriksministeren og forsvarsministeren - Vår nordiske dimensjon - felles og kollektiv sikkerhet FK - tenriks- og forsvarskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2015 Stiftelsen Natur og Kultur Side: 5 av 14

6 Personal - ***** ***** ***** Personal - ***** ***** P 2014/ / ***** nvitasjon til deltagelse på møter i Mozambique om helse FK - tenriks- og forsvarskomiteen - tenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / /2015 Mozambique Helsedepartementet m.fl. Personal - tilsetting ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal - ***** ***** ***** P 2015/ / ***** Resolusjon - Styrk den humanitære innsatsen for syriske flyktninger FK - andre henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 5285/2015 Den norske kirke - Kirkerådet Side: 6 av 14

7 nvitasjon til seminar - The Russian Far East as a Regional Actor in Asia - Oslo FK - nyhetsbrev - andre invitasjoner Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 5286/2015 Norsk tenrikspolitisk nstitutt Personal - tilsetting ***** ***** Personal - ***** ***** ***** P 2013/ / ***** A Tollbugata 31 - ombygging av kontorer 1 etasje - referat fra særmøte - glassfelter fasade A Tollbugata 31 - ombygging av kontorer 1 etasje - referat fra brukermøte - referat fra PG-møte - referat fra særmøte 2014/ /2015 Amdahl Strøm & Cappelen Arkitekter AS Prop 61 LS nnspill Prop. 61 LS ( ) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen) 2015/ / Politiet Side: 7 av 14

8 Tilgang til næringskomiteens portal - Karin Andersen Tilgang til komiteportaler 2013/ /2015 Karin Andersen Meld St 14 Høringsnotat Meld. St. 14 ( ) Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner 2015/ / Fellesorganisasjonen Personalfullmakter - Tilbakemelding fra konstitusjonell avdeling Personalfullmakter for Stortingets administrasjon N 2014/ / Elisabeth Solvang Personalfullmakter - nnspill fra forvaltningsavdelingen Personalfullmakter for Stortingets administrasjon N 2014/ / Elisabeth Solvang Side: 8 av 14

9 Personalfullmakter - Tilbakemeldinger fra kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen Personalfullmakter for Stortingets administrasjon N 2014/ / Elisabeth Solvang Meld St 12 nnspill Meld. St. 12 ( ) tviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen 2014/ /2015 Lillesand kommune m.fl. Prop 69 L Anmodning om høring Prop. 69 L ( ) Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av Es hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.) 2015/ /2015 Musikernes fellesorganisasjon nvitasjon til seminar - Forum for Barnekonvensjonen - Rapportering til FNs barnekomite - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 5300/2015 Forum for Barnekonvensjonen - Arbeidsutvalget Side: 9 av 14

10 nvitasjon til Special Olympics - Los Angeles FKK - familie- og kulturkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Norges drettsforbund Anskaffelsesprotokoll nr. 2015/15 lokaler til bevertning til medarbeiderdagen Medarbeiderdagen / / Hanna Meland Anskaffelsesprotokoll nr. 2015/17 Kjøp av tjenester del lederskapsutvikling - del medarbeiderskap, organisasjonsutvikling og samhandling Anskaffelse - Del Lederskapsutvikling - Del Medarbeiderskap, samhandling og organisasjon - Stortingets administrasjon - se 2015/ / / Hanna Meland nvitasjon til seminar om Den islamske staten S - FK - tenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / /2015 Formena Side: 10 av 14

11 Søknad om samtykke til komitebesøk til Forsvarets flystasjon Ørland FK - tenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter 2015 N 2014/ /2015 Konstitusjonell avdeling Henvendelse om familiegjenforening - korrespondanse Stortingspresidenten / presidentskapet Henvendelser fra private og foreninger / / Youssef Fakhro Parallell rammeavtale tjenester - minikonkurranse - Del Medarbeiderskap, samhandling og organisasjon - kontrakt Parallell rammeavtale tjenester del - minikonkurranse - Medarbeiderskap, samhandling og organisasjon - Deloitte - (se sak 2014/879) 2015/ / SD 1 jf. offl jf. fvl nr. 2 Deloitte AS Kontrakt - Stortingets pendlerboliger - Parkveien 17 Anskaffelse totalentreprise rehabilitering - Viking Entreprenør - avtale - Se saksnr. 2014/1763 Kontrakt - Stortingets pendlerboliger - Parkveien 17 Anskaffelse totalentreprise rehabilitering - Viking Entreprenør avtale - Se saksnr. 2014/ / /2015 SD 1 jf. offl jf. fvl nr. 2 Viking Entreprenør AS Side: 11 av 14

12 Spørsmål om å bli representant i Nobel-komiteen - korrespondanse Stortingspresidenten / presidentskapet Henvendelser fra private og foreninger / / Einar A V Hansen nvitasjon til nyttårskonserten - Maihaugen Lillehammer Stortingspresidenten / presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / / Stiftelsen Lillehammer museum Parallell rammeavtale tjenester - minikonkurranse - del Medarbeiderskap, samhandling og organisasjon - kontrakt Parallell rammeavtale tjenester - minikonkurranse - Del - Medarbeiderskap, samhandling og organisasjon - AFF AS (se sak 2014/879) 2015/ /2015 SD 1 jf. offl jf. fvl nr. 2 AFF AS Henvendelse fra asylsøkerfamile - korrespondanse Stortingspresidenten / presidentskapet Henvendelser fra private og foreninger / / Arminio Di Giorgio Side: 12 av 14

13 Parallell rammeavtale tjenester - minikonkurranse - del Medarbeiderskap, samhandling og organisasjon - kontrakt Parallell rammeavtale tjenester - minikonkurranse - Del - Medarbeiderskap, samhandling og organisasjon- Varde Hartmark AS (se sak 2014/879) 2015/ / SD 1 jf. offl jf. fvl nr. 2 Varde Hartmark AS nvitasjon til å åpne årets Dykkeseminar - korrespondanse Stortingspresidenten / presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / /2015 Statoil / Subsea Technology, ntervention, Diving & Operations Svar på invitasjon - avduking av bauta over Fredrikke Marie Qvam Stortingspresidenten / presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / /2015 Steinkjer kommune Svar på invitasjon - Væringsaasen-seminarene Elverum Stortingspresidenten / presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / / Johan C Side: 13 av 14

14 Takk for autograf Stortingspresidenten / presidentskapet Henvendelser fra private og foreninger / / L. N. Subramanian Side: 14 av 14

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok.

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 04.06.2015 Kloakklukt i Storingsgata 6 - korrespondanse

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok.

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.09.2014 nnhold: Anskaffelsesprotokoll nr. 2014/83 Språkkurs i

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.06.2013 Svar på henvendelse i brev av 050613 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-523 7432/2013 19.06.2013

Detaljer