ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

2 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten 5 ÅRS GARANTI Å være eier av en ny Toyota er den beste garantien for problemfritt bilhold i mange år. Våre biler er kjent gjennom generasjoner av bil-eiere for kvalitet, driftsikkerhet og pålitelighet. Din autoriserte Toyota-forhandler har lang erfaring i å ta godt vare på både deg og bilen din, og flere undersøkelser over mange år viser at Toyota-kundene er blant de mest tilfredse med både bil og forhandler. Skulle behovet melde seg, er det imidlertid bra å vite at Toyota har 5 år eller km garanti på alle nye Toyota kjøpt hos norsk autorisert forhandler og registrert etter

3 Bauda-konsernet - Norges største Toyota-forhandler 2010 l nye Toyota levert l 31 % av Toyotas salg i Norge l 105 nye Lexus levert l brukte biler levert l Kr millioner i driftsinntekter. l Kr. 39,7 millioner i resultat. Takket være den gode utviklingen i nybilmarkedet økte Bauda-forhandlerne sitt nybilsalg. Totalt ble det levert nye Toyota og 105 nye Lexus fra våre virksomheter. Dette var en økning på 17 % sammenlignet med Til tross for volumøkningen unngikk heller ikke våre forhandlere å bli truffet av de generelle utfordringer og markedsposisjonen i våre distrikter ble svekket. 3 I dag l 7 Toyota-forhandlere l 1 Lexus-forhandler l 18 geografiske avdelinger l 694 medarbeidere Det norske bilmarkedet utviklet seg positivt i Totalt ble det registrert nye biler (person- og varebiler). Således økte markedsvolumet med 28 % sammenlignet med Veksten i bilmarkedet bidro til at 2010 ble et godt år for den norske bilbransje. For Toyotas del ble 2010 et utfordrende år. Med et salg av nye Toyota på enheter oppnådde Toyota en markedsandel på 13,3 % sammenlignet med 14,6 % i 2009 og endte opp som Norges nest mest kjøpte bilmerke etter suverene VW. Årsakene til at Toyota fikk sin markedsposisjon svekket kan blant annet tilskrives redusert etterspørsel i kjølvannet av mye negativ medieomtale trigget av en omfattende global tilbakekallingskampanje og at Toyota hadde færre produktnyheter enn foregående år. Salget av brukte biler i konsernet endte på enheter hvilket var 9 % færre enn i Etterspørselen etter enkelte brukte Toyota-modeller var svakere enn forventet, og det ble iverksatt tiltak for å øke salget av biler med lang lagertid. Etterspørselen etter deler og verkstedtjenester var stabil og god gjennom året. Omsetningen på disse forretningsområdene økte med 6 % sammenlignet med Våre driftsinntekter økte med 12 % til kr. 2,676 mill. Resultatet ble kr. 39,7 millioner som var noe bedre enn i Resultatfremgangen skyldes bedre resultater fra enkelte datterselskap. I 2010 ble virksomhetene våre på Romerike samlet i ett selskap, Toyota Romerike AS. Med et fortsatt godt bilmarked i 2011, et bredt og godt modellutvalg fra Toyota og med fokus på å tilby gode eierskapsopplevelser vil vi i Bauda-konsernet gjøre vårt ytterste for at Toyota skal styrke sin markedsposisjon. Henrik Baumann Genchi Genbutsu «Gå til kilden» Genchi Genbutsu betyr å gå til kilden for å finne sannheten og på bakgrunn av denne foreta korrekte bestemmelser, bygge konsens og nå mål

4 Bauda-konsernet 4 H o v e d t a l l f r a r e g n s k a p e t Inntekter og resultater Driftsinntekter MNOK 2.676, , , , ,6 Driftsresultat MNOK 67,3 59,5 50,9 88,4 102,1 Resultat før skatter MNOK 59,1 56,1 50,9 87,7 104,2 Årets resultat MNOK 39,7 38,9 31,0 64,4 84,4 Balansen Totalkapital pr MNOK 839,9 814,4 725,0 780,6 729,0 Egenkapital pr MNOK 379,2 359,7 340,3 309,3 275,1 N ø k k e l t a l l Rentabilitet og soliditet 1 Driftsmargin % 2,5% 2,5% 2,3% 3,6% 4,6% 2 Resultatmargin % 2,2% 2,3% 1,9% 3,6% 4,7% 3 Kapitalens omløpshastighet 3,2 3,1 3,0 3,3 3,0 4 Totalrentabilitet % 8,6% 8,6% 6,4% 12,4% 15,0% 5 Egenkapitalrentabilitet % 10,7% 11,1% 9,5% 22,0% 33,6% 6 Egenkapitalandel % 45,1% 44,2% 46,9% 39,6% 37,7% Likviditet 7 Likvididitetsgrad 1 1,34 1,34 1,37 1,37 1,36 Ansatte Gjennomsnittlig antall Lønnskostnader MNOK 364,4 338,2 310,2 302,9 282,3 Lønnskostnader pr. ansatt TNOK Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Resultatmargin: Resultat før skatter/driftsinntekter 3 Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og Totalrentabilitet: Resultat før skatt + finanskostnader/gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og Egenkapitalrentabilitet: Resultat etter skatter/gjennomsnitt av egenkapital 1.1 og Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital 7 Likvididitetsgrad 1: Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld V i k t i g e t a l l f r a k o n s e r n e t s s e l s k a p e r Beløp i mill. kroner Aksjekapital Driftsinntekter Årsresultater Ansatte pr Morselskap Bauda AS 50,4 88,0 75,0 90,9 27,9 6 7 Datterselskapene Breivollveien Eiendom AS 0,1 3,1 4,6-2,8 1,2 0 0 Hvamsvingen 5 AS 0,1 5,6 5,4 2,5 0,2 0 0 Salhusveien 169 AS 0,1 3,9 3,7 1,3 0,8 0 0 Vitaminveien 4 AS 0,1 2,1 3,8-0,1 0,7 0 0 Toyota Oslo AS 9,5 822,7 795,9 4,4 8, Toyota Asker og Bærum AS 3,5 389,3 369,7 11,2 9, Toyota Romerike AS (1) 4,0 473,9 464,2 14,8 7, Toyota Drammen AS 4,0 368,5 290,5 6,9 2, Toyota Haugesund AS 4,0 163,6 164,3 4,5 2, Toyota Østfold AS 5,0 263,2 242,2 1,5 2, Toyota Follo AS 5,0 143,7 117,9 3,9 2, Datterselskapene totalt 2.640, ,0 48,1 38, (1) Navn endret fra Toyota Hvam Bil AS. Selskapet fusjonerte i 2010 med Eidsvoll Bilforretning AS og Toyota Jessheim AS.

5 Finansdel Årsberetning 6 Resultatregnskap og balanse 10 Noter til regnskapet 12 5 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 16

6 6 ÅRSBERETNING 2010 BAUDA-KONSERNET VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN BEDRIVES Bauda-konsernet er engasjert i forhandlervirksomhet av Toyota og Lexus, samt i eiendomsvirksomhet. Konsernet omfatter, i tillegg til morselskapet Bauda AS, fire eiendomsselskaper og i alt syv Toyota-forhandlere hvorav en også er Lexus-forhandler. Forhandlerne er lokalisert i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Rogaland. I løpet av året skiftet Toyota Hvam Bil AS navn til Toyota Romerike AS, og fusjonerte med Eidsvoll Bilforretning AS og Toyota Jessheim AS. Vår eiendomsvirksomhet har som hovedformål å sørge for tidsmessige anlegg til bilvirksomheten. Virksomheten drives gjennom morselskapet og fire datterselskaper. Ved årsskiftet disponerte vi i alt 18 forhandleranlegg hvorav vi selv eier 7. Bauda AS har sine kontorer i forhandleranlegget på Økern som Toyota Oslo AS disponerer. Vi leier også en eiendom på Nøsted i Drammen. Det vesentligste av denne eiendommen er fremleid til importøren Toyota Norge AS, logistikkselskapet Toyota Logistics Services (Norway) AS og finansieringsselskapet Toyota Kreditbank GmbH ET UTFORDRENDE ÅR I 2010 ble det solgt i overkant av nye biler i Norge. Med dette historisk gode salgsvolumet fortsatte bilmarkedet å utvikle seg positivt, og endte 28 % høyere enn i 2009 samt 15 % bedre enn vi forventet ved inngangen til Totalt ble det registrert nye Toyota i Norge i Registreringene økte med 16 % sammenlignet med På landsbasis oppnådde Toyota en markedsandel på 13,3 % mot 14,6 % i Målt i markedsandel ble dermed Toyota i 2010 det nest største bilmerket etter VW. Nedgangen i markedsandel på landsbasis kan i hovedsak forklares med at Toyota i 2010 hadde færre produktnyheter enn foregående år. I tillegg ble etterspørselen, spesielt i første halvår, svekket av mye negativ omtale grunnet en omfattende global tilbakekallingskampanje. Bauda-forhandlerne leverte nye Toyota og 105 nye Lexus i Volumet av Lexus endte på samme nivå som i 2009, mens volumet av nye Toyota økte med 17 % sammenlignet med Til tross for økningen endte nybilvolumet 3 % bak vårt mål. Toyotas markedsandel i de distriktene vi er representert i endte på 12,3 % mot 13,5 % i Salget av brukte biler endte på enheter hvilket er en nedgang på 9 % sammenlignet med Etterspørselen etter enkelte brukte Toyota-modeller var lavere enn forventet. Tiltak måtte derfor iverksettes for å få omløp på biler med lang lagertid noe som bidro til at det økonomiske bidraget fra dette forretningsområdet utviklet seg mindre tilfredstillende gjennom året. Etterspørselen etter våre produkter og tjenester på ettermarkedet var stabil og god gjennom året, og omsetningen endte på budsjettert nivå. Til tross for at uforutsette utfordringer reduserte etterspørselen etter nye og brukte Toyota i 2010, er styret tilfreds med de økonomiske resultater våre virksomheter skapte i RESULTAT, KONTANTSTRØM, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Med unntak av brukte biler var det volumvekst for våre produkter i Våre samlede driftsinntekter ble TNOK mot TNOK i 2009, en økning på 11,8 %. Vår bruttomargin økte i 2010 til 25,4 % fra 24,7 % i En vesentlig grunn er omklassifisering av garantikostnader fra vareforbruk til andre driftskostnader. Lønnskostnadene økte som følge av økning i antall ansatte.

7 7 Andre driftskostnader økte på grunn av økt aktivitetsnivå og anleggskapasitet samt omklassifiseringen av garantikostnader. Konsernets driftsresultat ble TNOK mot TNOK i Framgangen skriver seg fra et bedret resultat for forhandlerne. Bruktbillagerne var gjennom store deler av 2010 større enn i 2009, og våre netto finanskostnader økte. Resultat før skatt ble TNOK mot TNOK i 2009 I 2010 var netto kontantstrøm fra driften TNOK mot TNOK i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var negativ med TNOK mot negativ TNOK i Forbedringen skyldes at 2009-tallet inkluderer kjøp av to forhandlere. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde TNOK mot TNOK i Det ble i 2010 tatt opp et nytt pantelån på TNOK Inklusive ubenyttede trekkrettigheter hadde konsernet ved siste årsskifte TNOK i disponible likvider mot TNOK pr I tillegg kommer en investering i pengemarkedsfond på TNOK mot TNOK ved forrige årsskifte. Ved årsskiftet var konsernets kortsiktige gjeld 56,0 % av den totale gjeld mot 76,5 % forrige år. Totalkapitalen ved utgangen av året er TNOK mot TNOK året i forveien mens egenkapitalandelen er 45,2 % mot 44,2 %. Styret mener at konsernet har en sunn finansiell stilling. FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko Vi har verken inntekter eller utgifter i valuta. Selv om bilene og delene vi selger er importvarer er Toyota en global produsent som ikke er helt avhengig av utviklingen i en enkelt valuta. Vår langsiktige opplåning er på et normalt nivå og størstedelen av den er sikret med avtale om faste renter. Vi anser markedsrisikoen for å være liten. Kredittrisiko Det vesentligste av vårt salg er mot kontant betaling og vi har historisk sett hatt lite tap på fordringer. Kredittrisikoen anses å være liten. Likviditetsrisiko Konsernet har god likviditet og trakk ved årsskiftet ikke på sine kredittrammer. Den langsiktige opplåningen kan økes. Vi anser at likviditetsrisikoen er liten. VIRKSOMHETENE Forhandlerne fikk i 2010 et resultat før skatter på TNOK mot TNOK i Resultatframgangen kan tilskrives nye biler og deler. Vår eiendomsvirksomhet ga et noe lavere resultat enn i Noe av anlegget i Breivollveien var ledig etter at Toyota Oslo AS flyttet deler av sin virksomhet til Økern, og vi hadde også økte vedlikeholdskostnader etc. PERSONALFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ Antall ansatte pr var 694 mot 678 pr , mens gjennomsnittlig antall ansatte i 2010 var 682 mot 645 i Gjennomsnittsalderen for konsernets medarbeidere sank noe i 2010 sammenlignet med året før, nemlig fra 38,0 til 37,7 år. Turnoveren sank fra 9,5 % i 2009 til 9,3 % i medarbeidere (4,7 %) mot 40 (6,5 %) i 2009 er over 60 år.

8 8 Den gjennomsnittlige ansienniteten var i 2010 på 9,0 år hvilket er det samme som i Det samlede sykefraværet utgjorde 5,7 % hvilket er en mindre nedgang fra 2009 da det utgjorde 6,3 %. Konsernets eget opplæringskontor er en del av vår målbevisste satsning for å sikre nødvendig tilgang på dyktige faglærte medarbeidere. Antall lærlinger var ved årets utløp 56 mot 49 i Dette er det høyeste antall lærlinger vi noen gang har hatt. Av de 25 lærlingene som gikk opp til fagprøven i 2010, fikk 3 vurderingen Bestått meget godt. En egen undersøkelse (YouGo) rettet mot alle lærlinger, faddere og lærlingansvarlige ble gjennomført for første gang. Hensikten med undersøkelsen er å finne frem til forbedringsområder for vårt opplæringskontor. I løpet av året har vi derfor bl.a. gått til anskaffelse av egne bærbare datamaskiner til alle førsteårslærlingene. Ytterligere et av konsernets datterselskaper har i 2010 utviklet elektronisk personalhåndbok slik at det nå er i alt fire datterselskaper som har dette lederverktøyet. På bakgrunn av resultatene i vår årlige, interne undersøkelse FIDUS, vil vi fortsatt betegne arbeidsmiljøet som godt i alle bedriftene. Resultatene fra FIDUS er utgangspunktet for de forbedringstiltakene som iverksettes i de respektive selskapene. I 2010 har det ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker, som har resultert i store materielle skader eller alvorlige personskader. Styret takker alle medarbeidere for helhjertet engasjement og meget god innsats. LIKESTILLING Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og konsernets policy understøtter selvsagt lovenes pålegg om at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Kvinneandelen blant konsernets medarbeidere økte noe i 2010 fra 13,6 % året før til 14,0 %. Selv om vi mener at kvinneandelen er relativt høy siden vår bransje tradisjonelt er mannsdominert, ønsker vi oss fortsatt flere kvinner som medarbeidere. I datterselskapene er det for tiden 1 kvinnelig styrerepresentant, 3 kvinner i ledende stilling mens vi har 7 kvinner blant lærlingene. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Det er i alt 12 menn og 17 kvinner som arbeider deltid. DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. YTRE MILJØ Styrets vurdering er at ingen forhold ved virksomheten påvirker det ytre miljø i vesentlig grad. Det arbeides med å få konsernets forhandlerselskaper miljøsertifisert. FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITER Konsernet har for tiden ingen igangværende forsknings- og utviklingsaktiviteter.

9 9 UTSIKTENE FOR 2011 Norsk økonomi er fortsatt god med lave renter og økte reallønner. Vi antar at bilmarkedet i 2011 vil bli på nye biler som er 7,6 % lavere enn i Toyota har en målsetting om å levere biler i 2010 og med det øke markedsandelen til 15 %. Lexus forventer sterk vekst i salget. I de distriktene vi har ansvaret for regner vi med at den økonomiske utviklingen blir som i landet for øvrig. Vi tar sikte på å levere et noe høyere volum av både nye og brukte biler enn i Likeledes forventer vi at salget av deler og verkstedtjenester vil øke. Det økonomiske resultat fra forhandlervirksomheten forventes å bli på samme nivå som i FORUTSETNINGEN OM FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapslovens 3.3a bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen. OVERSKUDDSDISPONERING Morselskapet Bauda AS hadde i 2010 et overskudd stort kr Styret foreslår overskuddet anvendt slik: Utbytte kr Overført til annen egenkapital kr Pr utgjorde morselskapets frie egenkapital kr Vår eiendomsvirksomhet forventes å gi et noe bedre resultat enn i Oslo, 31.mars 2011 I styret for Bauda AS Per Baumann Styrets leder (sign.) Henrik Baumann Administrerende direktør/styremedlem (sign.) Takehiko Kuriyama Styremedlem (sign.) Arne Baumann Styremedlem (sign.)

10 Resultatregnskap Beløp i kr M O R S E L S K A P K O N S E R N Note Note Driftsinntekter 0 0 Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad ,6 Lønnskostnad 4, ,8 Avskrivning 7, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Fordeling - - Majoritetsinteresser Overføringer og disponeringer Utbytte Overføringer annen egenkapital Sum disponert - - Beløp i kr Balanse M O R S E L S K A P K O N S E R N Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler ,12 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

11 M O R S E L S K A P Beløp i kr K O N S E R N Note Note Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer , 13 Andre fordringer 3, Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 2, Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital ,16 Aksjekapital 15, Overskuddsfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld ,12 Gjeld til kredittinstitusjoner 11, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 31. mars 2011 Per Baumann styrets leder (sign.) Arne Baumann styremedlem (sign.) Henrik Baumann administrerende direktør/styremedlem (sign.) Takehiko Kuriyama styremedlem (sign.)

12 Noter til regnskapet 2010 (Beløp i kr.) 12 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle selskaper der morselskapet har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50% av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Eventuell goodwill avskrives over forventet levetid. Eventuell negativ goodwill inntektsføres over forventet reverseringsperiode. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Datterselskaper Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Note 2 - Bankinnskudd MORSELSKAP KONSERN Bundne skattetrekksmidler utgjør

13 Note 3 - Poster som er sammenslått (Beløp vises i tusen kr) MORSELSKAP KONSERN Fordringer konsernselskaper Forskuddsbetalte kostnader Diverse kortsiktige fordringer Påløpte inntekter Fordringer ansatte Sum andre fordringer Konsern Andre langsiktige fordringer gjelder i sin helhet innskudd i Bauda-konsernets pensjonskasse. 13 Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor M O R S E L S K A P K O N S E R N Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret Morselskap Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Adm. direktør Styrets leder Det er inngått en pensjonsavtale med adm. direktør ved fratreden etter fylte 62 år. Pensjonen løper fra fratredelsestidspunktet og frem til fylte 67 år. Det er inngått en pensjonsavtale med styrets leder som løper til år Det er utbetalt TNOK 110 i styrehonorar. MORSELSKAP KONSERN 2010 Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Revisjon Andre tjenester 608 Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 5 - Kassekreditt/Konsernkonto Konsern Innenfor konsernkontosystemet hefter alle konsernselskapene solidarisk ovenfor banken for den totale kredittrammen på TNOK I tillegg er varelager i datterselskapene stillet som sikkerhet. Konsernet hadde pr et samlet innskudd på TNOK Note 6 - Pensjoner Morselskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernet har egen pensjonskasse for alle konsernets selskaper. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. MORSELSKAP KONSERN Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift Estimatavvik/planendring Netto pensjonskostnad Pensjonsordningens finansielle status Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsmidler forsikrede rettigheter Konsern Pensjonsforpliktelser vedr. ikke forsikrede rettigheter utgjør TNOK for morselskapet og TNOK for konsernet pr Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,2% 5,4% Forventet lønnsregulering 3,8% 4,2% Forventet pensjonsøkning 1,5% 4,0% Forventet G-regulering 3,8% 4,0% Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,6% 6,5% Øvrige aktuarmessige forutsetninger er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder bl.a. demografiske faktorer.

14 Noter til regnskapet 2010 Note 7 - Varige driftsmidler Morselskap Konsern Tomter, Driftsløsøre, Sum Tomter Driftsløsøre, Sum bygninger, og inventar, verktøy, bygninger, og inventar, verktøy, annen fast eiendom kontormaskiner ol. annen fast eiendom kontormaskiner ol. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3-10 år år 3-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Selskapet leier 10 bygninger. Disse er ikke balanseført, da leieavtalene i henhold til god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør TNOK Note 8 - Immaterielle eiendeler Konsern Goodwill Tilgang kjøpte eiendeler Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 år Avskrivningsplan Lineær Note 9 - Gjenkjøpsforpliktelser Konsern I forhandlerselskapene er det inngått avtaler om gjenkjøp av solgte biler. Gjenkjøpsforpliktelsene utgjør til sammen TNOK Note 10 - Datterselskaper Firmanavn Eierandel i % Kostpris Bokført verdi Toyota Oslo AS 100% Toyota Asker og Bærum AS 100% Toyota Romeriket AS 100% Toyota Drammen AS 100% Toyota Haugesund AS 100% Toyota Østfold AS 100% Toyota Follo AS 100% Breivollveien Eiendom AS 100% Vitaminveien 4 AS 100% Salhusveien 169 AS 100% Hvamsvingen 5 AS 100% Sum Toyota Hvam Bil AS endret i 2010 foretaksnavn til Toyota Romerike AS. Toyota Jessheim AS og Eidsvoll Bilforretning AS er innfusjonert i Toyota Romerike AS med regnskapsmessig virkning fra Note 11 - Langsiktig gjeld MORSELSKAP KONSERN Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Note 12 - Pant og garantier MORSELSKAP KONSERN Gjeld som er sikret ved pant o.l Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Morselskap I tillegg er eiendommer og varelager i datterselskapene pantsatt for morselskapets gjeld. Note 13 - Mellomværende med selskap i samme konsern MORSELSKAP Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum Gjeld Leverandørgjeld 24 0 Annen kortsiktig gjeld Sum

15 Note 14 - Skatt MORSELSKAP KONSERN Årets skattekostnad fordeler seg på Betalbar skatt Betalbar skatt på konsernbidrag Endring utsatt skatt Endring utsatt skatt ført direkte mot egenkapitalen Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Beregning av årets skattegrunnlag Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Tilbakeføring av inntektsført utbytte Resultatført konsernbidrag Endring i midlertidige forskjeller Mottatt konsernbidrag Ytet konsernbidrag Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjonsforpliktelser Gevinst- og tapskonto Regnskapsmessige avsetninger false Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag Andre forskjeller Netto midlertidige forskjeller pr Utsatt skatt (+) / Utsatt skattefordel (-) Note 15 - Egenkapital Innskutt annen Annen MORSELSKAP Aksjekapital Overkursfond egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Avsatt utbytte Årsresultat Egenkapital Innskutt annen Annen KONSERN Aksjekapital Overkursfond egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital Note 16 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført A-aksjer kr 630 B-aksjer kr Sum B-aksjene har ikke stemmerett. For øvrig gir hver aksje samme rett i selskapet. Ved kapitalforhøyelse har aksjonærene bare fortrinnsrett til aksjer innen den klasse de eier aksjer fra før. Eierstruktur Oversikt over aksjonærene i selskapet pr Navn A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Toyota Motor Europe ,0% 40,0% Per Baumann ,7% 52,0% Johan Baumann ,6% 8,0% Punte Holding AS ,4% ---% SBS Invest AS ,4% ---% HBH AS ,4% ---% Anders Baumann ,7% ---% Sjøstjernen Holding AS ,0% ---% Second Wind AS ,0% ---% Totalt antall aksjer ,0% 100,0% Aksjer og oppsjoner Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret, bedriftsforsamlingen og av daglig leder: Navn Verv A-aksjer B-aksjer Sum aksjer Per Baumann Styrets leder Henrik Baumann gjennom selskapet HBH AS Adm. direktør Arne Baumann gjennom selskapet Sjøstjernen Holding AS Styremedlem

16 Kontantstrømoppstilling 16 BAUDA AS KONSERNET Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsf. pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordninger Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra drift Kontantstrøm investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Uttak av varige driftsmidler ved fisjon Utbetalinger ved kjøp av immaterielle driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Overføring av langsiktig gjeld ved fisjon Netto endringer i kassakreditt Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av konsernbidrag Investering i datterselskaper Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per I posten kontanter og bankinnskudd inngår kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Bauda AS, som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap og oppstilling over kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets og administrerende direktørs ansvar for årsregnskapet Styret og administrerende direktør er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og administrerende direktør finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon om selskapsregnskapet og vår konklusjon om konsernregnskapet. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet for Bauda AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2010 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og administrerende direktør har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Drammen, 14. april 2011 ERNST & YOUNG AS Atle Terum statsautorisert revisor

17 Bauda AS Som morselskap skal Bauda AS sørge for at datterselskapene tilføres tilstrekkelige ressurser, samt legge tilrette for at disse kan konsentrere seg om sin virksomhet. Vår eiendomsvirksomhet ga i 2010 et noe lavere resultat enn i Hovedårsakene er lavere utleiegrad og økte vedlikeholdskostnader. I tillegg til inntektene fra investeringene i datterselskapene henter Bauda AS sine inntekter fra utleie av fast eiendom. Vår forhandlervirksomhet omfatter ni Toyota-forhandlere hvorav en, Toyota Oslo AS, også er Lexus-forhandler. Konsernets opplæringskontor har nå 56 lærlinger fordelt på mekaniker-, skade-, lakk- og reservedelsfagene. Av de 25 lærlingene som gikk opp til fagprøven i 2010, fikk 3 vurderingen Bestått meget godt. 17 Forhandlerne leverte flere biler enn i 2009 men klarte ikke å oppnå den samme veksten som markedet for øvrig slik at våre markedsandeler ble noe redusert. Salget av brukte biler ble lavere enn i 2009, mens salget av deler og verkstedtjenester utviklet seg positivt. Hovedtall for Bauda AS Inntekter og resultater Driftsinntekter MNOK 88,0 75,0 73,2 70,4 84,5 Driftsresultat MNOK 1,4 0,7 3,2 4,5 27,5 Resultat før skatter MNOK 105,6 35,7 31,8 49,0 89,5 Herav fra datterselskap MNOK 103,6 31,0 25,4 37,7 28,2 Årets resultat MNOK 90,9 27,9 23,1 46,9 84,4 Balansen Totalkapital pr MNOK 528,1 404,6 399,9 410,9 443,6 Egenkapital pr MNOK 323,4 252,7 244,0 226,9 210,3 Nøkkeltall 1 Driftsmargin % 1,6% 0,9% 4,4% 6,4% 32,5% 2 Egenkapitalandel % 61,2% 62,5% 61,0% 55,2% 47,4% Ansatte Gjennomsnittlig antall Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital Hovedtall for Breivollveien Eiendom AS, Hvamsvingen 5 AS (fra 2009), Salhusveien 169 AS og Vitaminveien 4 AS Inntekter og resultater Driftsinntekter MNOK 14,7 17,5 13,4 11,9 Driftsresultat MNOK 5,0 11,9 8,5 6,5 Resultat før skatter MNOK 1,2 6,8 3,9 2,1 Årets resultat MNOK 0,9 2,9 2,8 1,5 Balansen Totalkapital pr MNOK 109,5 92,1 85,3 80,8 Egenkapital pr MNOK 9,7 6,8 4,6 1,8 N ø k k e l t a l l 1 Driftsmargin % 34,0% 68,0% 63,4% 54,6% 2 Egenkapitalandel % 8,9% 7,4% 5,4% 2,2% 1 Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

18 18

19 Generell situasjonsrapport Forhandlervirksomheten Etter at Toyota Romerike AS (tidligere Toyota Hvam Bil AS) innfusjonerte Eidsvoll Bilforretning AS og Toyota Jessheim AS omfatter vår forhandlervirksomhet nå syv Toyotaforhandlere. Disse har samlet ca. 1/3 av Toyotas nybilsalg i Norge. En av forhandlerne, Toyota Oslo AS, er i tillegg forhandler for Lexus, og driver denne virksomheten fra sitt anlegg på Storo i Oslo. Som forventet ble bilmarkedet i 2010 godt. Det endte på biler som var 28% høyere enn i 2009, og 15% høyere enn vi forventet. Toyota hadde i 2010 færre produktnyheter enn vanlig. I tillegg ble etterspørselen, spesielt i første halvår, svekket av mye negativ omtale grunnet en omfattende global tilbakekallingskampanje. Toyotas markedsandel falt til 13,3% mens den i 2009 var 14,6%. Våre forhandlere leverte 17% flere nye biler enn Det var noe mindre enn markedsøkningen og markedsandelen i våre distrikter falt derfor til 12,3% mot 13,5% i Bruktbilmarkedet var i 2010 preget av lavere etterspørsel og pressede priser og vårt salg ble derfor noe redusert. Vårt salg av deler og av verkstedtjenester utviklet seg igjen positivt. Salgsøkningen av nye biler, deler og verkstedtjenester medførte at forhandlerne fikk et bedre resultat i 2010 enn i Konsernets forhandlere HOVEDTALL Nye Toyota Nye Lexus Bruktbilsalg Inntekter/resultat Driftsinntekter MNOK 2.625, , , , ,9 Driftsresultat MNOK 70,6 54,2 39,1 77,4 55,6 Resultat før skatter MNOK 65,6 50,4 32,4 74,3 53,1 Årets resultat MNOK 47,2 36,0 23,6 53,8 37,8 Balansen Totalkapital pr MNOK 531,1 530,7 490,1 523,4 431,6 Egenkapital pr MNOK 133,1 173,9 148,2 137,1 120,9 Nøkkeltall Driftsmargin % 2,7% 2,2% 1,8% 3,2% 2,6% Resultatmargin % 2,5% 2,0% 1,5% 3,1% 2,5% Kapitalens omløpshastighet 4,9 4,8 4,3 5,1 4,3 Totalrentabilitet % 13,8% 10,7% 7,4% 16,6% 11,4% Egenkapitalandel % 25,1% 32,8% 30,2% 26,2% 28,0% Ansatte Årsverk Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Resultatmargin: Resultat før skatter/driftsinntekter 3 Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og Totalrentabilitet: Resultat før skatt + finanskostnader/gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

20 Toyota Oslo AS 20 Adm. dir. Rune Bekkevold Økern Skøyen Toyota Oslo AS er landets største Toyota-forhandler og i tillegg forhandler av Lexus. TO driver sin virksomhet fra fem bilanlegg i Oslo beliggende på Økern, Alna, Oppsal, Skøyen og Storo. TO har i 2010 hatt sitt første hele driftsår i sitt nye hovedanlegg på Økern. Driften på anlegget utvikler seg positivt. Anlegget på Alna var midt i 2010 ferdig ombygget til skadeverksted. Ombyggingen medførte i en periode reduserte inntekter fra skadevirksomheten. Lexus drives fra anlegget på Storo. Totalmarkedet for nye biler i Oslo økte med 31,2 % mens økningen på landsbasis var 27,4 %. Toyotas omdømmekrise i 2010 påvirket salget negativt slik at TO ikke klarte å øke salget av nye biler like mye som det øvrige markedet. Markedsandelen falt derfor til 12,4 % mot 14,3 % i Bruktbilsalget ble også påvirket av omdømmekrisen og ble lavere enn i Salg av deler og av verkstedtjenester var jevnt godt. Det økonomiske resultatet ble svakere enn i Hovedårsakene til det svakere resultatet er økte eiendomskostnader og pressede marginer på brukte biler. I 2011 forventes øket salg av nye biler. Lexus vil med sin nye modell CT200h få større volum. Det forventes press på bruktbilmarginene. Salget av deler og verkstedtjenester forventes å ha en fortsatt positiv utvikling. Resultatet forventes å bli bedre enn i Arbeidsmiljøet i bedriften er godt noe som bekreftes av den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen som gjennomføres i alle konsernets selskaper. Sykefraværet i 2010 var på 6 %. Selskapet rekrutterer aktivt kvinner i et ellers mannsdominert miljø og av selskapets 233 ansatte er nå 29 kvinner. Det legges også vekt på å unngå diskriminering. Anleggene på Alna, Oppsal og Storo er nå sertifisert som Miljøfyrtårn. Arbeidet med ISO sertifisering for selskapet som helhet pågår. Oppsal Alna Lexus Storo HOVEDTALL Toyota Oslo AS Nybilsalg Toyota Nybilsalg Lexus Bruktbilsalg Inntekter og resultater Driftsinntekter MNOK 822,7 795,9 810,3 908,4 825,7 Driftsresultat MNOK 8,5 13,2 14,7 29,6 27,4 Resultat før skatter MNOK 6,1 12,2 13,9 29,6 27,2 Årets resultat MNOK 4,4 8,7 10,5 21,3 19,5 Balansen (a) Totalkapital pr MNOK 170,5 179,5 151,1 204,2 144,2 Egenkapital pr MNOK 42,6 63,2 60,6 57,1 50,6 Nøkkeltall 1 Driftsmargin % 1,0% 1,7% 1,8% 3,3% 3,3% 2 Resultatmargin % 0,7% 1,5% 1,7% 3,3% 3,3% 3 Kapitalens omløpshastighet 4,7 4,8 4,6 5,2 5,3 4 Totalrentabilitet % 4,9% 8,1% 8,4% 17,6% 18,2% 5 Egenkapitalandel % 25,0% 35,2% 40,1% 28,0% 35,1% Ansatte Årsverk Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Resultatmargin: Resultat før skatter/driftsinntekter 3 Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og Totalrentabilitet: Resultat før skatt + finanskostnader/gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer