ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

2 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten 5 ÅRS GARANTI Å være eier av en ny Toyota er den beste garantien for problemfritt bilhold i mange år. Våre biler er kjent gjennom generasjoner av bil-eiere for kvalitet, driftsikkerhet og pålitelighet. Din autoriserte Toyota-forhandler har lang erfaring i å ta godt vare på både deg og bilen din, og flere undersøkelser over mange år viser at Toyota-kundene er blant de mest tilfredse med både bil og forhandler. Skulle behovet melde seg, er det imidlertid bra å vite at Toyota har 5 år eller km garanti på alle nye Toyota kjøpt hos norsk autorisert forhandler og registrert etter

3 Bauda-konsernet - Norges største Toyota-forhandler 2010 l nye Toyota levert l 31 % av Toyotas salg i Norge l 105 nye Lexus levert l brukte biler levert l Kr millioner i driftsinntekter. l Kr. 39,7 millioner i resultat. Takket være den gode utviklingen i nybilmarkedet økte Bauda-forhandlerne sitt nybilsalg. Totalt ble det levert nye Toyota og 105 nye Lexus fra våre virksomheter. Dette var en økning på 17 % sammenlignet med Til tross for volumøkningen unngikk heller ikke våre forhandlere å bli truffet av de generelle utfordringer og markedsposisjonen i våre distrikter ble svekket. 3 I dag l 7 Toyota-forhandlere l 1 Lexus-forhandler l 18 geografiske avdelinger l 694 medarbeidere Det norske bilmarkedet utviklet seg positivt i Totalt ble det registrert nye biler (person- og varebiler). Således økte markedsvolumet med 28 % sammenlignet med Veksten i bilmarkedet bidro til at 2010 ble et godt år for den norske bilbransje. For Toyotas del ble 2010 et utfordrende år. Med et salg av nye Toyota på enheter oppnådde Toyota en markedsandel på 13,3 % sammenlignet med 14,6 % i 2009 og endte opp som Norges nest mest kjøpte bilmerke etter suverene VW. Årsakene til at Toyota fikk sin markedsposisjon svekket kan blant annet tilskrives redusert etterspørsel i kjølvannet av mye negativ medieomtale trigget av en omfattende global tilbakekallingskampanje og at Toyota hadde færre produktnyheter enn foregående år. Salget av brukte biler i konsernet endte på enheter hvilket var 9 % færre enn i Etterspørselen etter enkelte brukte Toyota-modeller var svakere enn forventet, og det ble iverksatt tiltak for å øke salget av biler med lang lagertid. Etterspørselen etter deler og verkstedtjenester var stabil og god gjennom året. Omsetningen på disse forretningsområdene økte med 6 % sammenlignet med Våre driftsinntekter økte med 12 % til kr. 2,676 mill. Resultatet ble kr. 39,7 millioner som var noe bedre enn i Resultatfremgangen skyldes bedre resultater fra enkelte datterselskap. I 2010 ble virksomhetene våre på Romerike samlet i ett selskap, Toyota Romerike AS. Med et fortsatt godt bilmarked i 2011, et bredt og godt modellutvalg fra Toyota og med fokus på å tilby gode eierskapsopplevelser vil vi i Bauda-konsernet gjøre vårt ytterste for at Toyota skal styrke sin markedsposisjon. Henrik Baumann Genchi Genbutsu «Gå til kilden» Genchi Genbutsu betyr å gå til kilden for å finne sannheten og på bakgrunn av denne foreta korrekte bestemmelser, bygge konsens og nå mål

4 Bauda-konsernet 4 H o v e d t a l l f r a r e g n s k a p e t Inntekter og resultater Driftsinntekter MNOK 2.676, , , , ,6 Driftsresultat MNOK 67,3 59,5 50,9 88,4 102,1 Resultat før skatter MNOK 59,1 56,1 50,9 87,7 104,2 Årets resultat MNOK 39,7 38,9 31,0 64,4 84,4 Balansen Totalkapital pr MNOK 839,9 814,4 725,0 780,6 729,0 Egenkapital pr MNOK 379,2 359,7 340,3 309,3 275,1 N ø k k e l t a l l Rentabilitet og soliditet 1 Driftsmargin % 2,5% 2,5% 2,3% 3,6% 4,6% 2 Resultatmargin % 2,2% 2,3% 1,9% 3,6% 4,7% 3 Kapitalens omløpshastighet 3,2 3,1 3,0 3,3 3,0 4 Totalrentabilitet % 8,6% 8,6% 6,4% 12,4% 15,0% 5 Egenkapitalrentabilitet % 10,7% 11,1% 9,5% 22,0% 33,6% 6 Egenkapitalandel % 45,1% 44,2% 46,9% 39,6% 37,7% Likviditet 7 Likvididitetsgrad 1 1,34 1,34 1,37 1,37 1,36 Ansatte Gjennomsnittlig antall Lønnskostnader MNOK 364,4 338,2 310,2 302,9 282,3 Lønnskostnader pr. ansatt TNOK Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Resultatmargin: Resultat før skatter/driftsinntekter 3 Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og Totalrentabilitet: Resultat før skatt + finanskostnader/gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og Egenkapitalrentabilitet: Resultat etter skatter/gjennomsnitt av egenkapital 1.1 og Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital 7 Likvididitetsgrad 1: Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld V i k t i g e t a l l f r a k o n s e r n e t s s e l s k a p e r Beløp i mill. kroner Aksjekapital Driftsinntekter Årsresultater Ansatte pr Morselskap Bauda AS 50,4 88,0 75,0 90,9 27,9 6 7 Datterselskapene Breivollveien Eiendom AS 0,1 3,1 4,6-2,8 1,2 0 0 Hvamsvingen 5 AS 0,1 5,6 5,4 2,5 0,2 0 0 Salhusveien 169 AS 0,1 3,9 3,7 1,3 0,8 0 0 Vitaminveien 4 AS 0,1 2,1 3,8-0,1 0,7 0 0 Toyota Oslo AS 9,5 822,7 795,9 4,4 8, Toyota Asker og Bærum AS 3,5 389,3 369,7 11,2 9, Toyota Romerike AS (1) 4,0 473,9 464,2 14,8 7, Toyota Drammen AS 4,0 368,5 290,5 6,9 2, Toyota Haugesund AS 4,0 163,6 164,3 4,5 2, Toyota Østfold AS 5,0 263,2 242,2 1,5 2, Toyota Follo AS 5,0 143,7 117,9 3,9 2, Datterselskapene totalt 2.640, ,0 48,1 38, (1) Navn endret fra Toyota Hvam Bil AS. Selskapet fusjonerte i 2010 med Eidsvoll Bilforretning AS og Toyota Jessheim AS.

5 Finansdel Årsberetning 6 Resultatregnskap og balanse 10 Noter til regnskapet 12 5 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 16

6 6 ÅRSBERETNING 2010 BAUDA-KONSERNET VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN BEDRIVES Bauda-konsernet er engasjert i forhandlervirksomhet av Toyota og Lexus, samt i eiendomsvirksomhet. Konsernet omfatter, i tillegg til morselskapet Bauda AS, fire eiendomsselskaper og i alt syv Toyota-forhandlere hvorav en også er Lexus-forhandler. Forhandlerne er lokalisert i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Rogaland. I løpet av året skiftet Toyota Hvam Bil AS navn til Toyota Romerike AS, og fusjonerte med Eidsvoll Bilforretning AS og Toyota Jessheim AS. Vår eiendomsvirksomhet har som hovedformål å sørge for tidsmessige anlegg til bilvirksomheten. Virksomheten drives gjennom morselskapet og fire datterselskaper. Ved årsskiftet disponerte vi i alt 18 forhandleranlegg hvorav vi selv eier 7. Bauda AS har sine kontorer i forhandleranlegget på Økern som Toyota Oslo AS disponerer. Vi leier også en eiendom på Nøsted i Drammen. Det vesentligste av denne eiendommen er fremleid til importøren Toyota Norge AS, logistikkselskapet Toyota Logistics Services (Norway) AS og finansieringsselskapet Toyota Kreditbank GmbH ET UTFORDRENDE ÅR I 2010 ble det solgt i overkant av nye biler i Norge. Med dette historisk gode salgsvolumet fortsatte bilmarkedet å utvikle seg positivt, og endte 28 % høyere enn i 2009 samt 15 % bedre enn vi forventet ved inngangen til Totalt ble det registrert nye Toyota i Norge i Registreringene økte med 16 % sammenlignet med På landsbasis oppnådde Toyota en markedsandel på 13,3 % mot 14,6 % i Målt i markedsandel ble dermed Toyota i 2010 det nest største bilmerket etter VW. Nedgangen i markedsandel på landsbasis kan i hovedsak forklares med at Toyota i 2010 hadde færre produktnyheter enn foregående år. I tillegg ble etterspørselen, spesielt i første halvår, svekket av mye negativ omtale grunnet en omfattende global tilbakekallingskampanje. Bauda-forhandlerne leverte nye Toyota og 105 nye Lexus i Volumet av Lexus endte på samme nivå som i 2009, mens volumet av nye Toyota økte med 17 % sammenlignet med Til tross for økningen endte nybilvolumet 3 % bak vårt mål. Toyotas markedsandel i de distriktene vi er representert i endte på 12,3 % mot 13,5 % i Salget av brukte biler endte på enheter hvilket er en nedgang på 9 % sammenlignet med Etterspørselen etter enkelte brukte Toyota-modeller var lavere enn forventet. Tiltak måtte derfor iverksettes for å få omløp på biler med lang lagertid noe som bidro til at det økonomiske bidraget fra dette forretningsområdet utviklet seg mindre tilfredstillende gjennom året. Etterspørselen etter våre produkter og tjenester på ettermarkedet var stabil og god gjennom året, og omsetningen endte på budsjettert nivå. Til tross for at uforutsette utfordringer reduserte etterspørselen etter nye og brukte Toyota i 2010, er styret tilfreds med de økonomiske resultater våre virksomheter skapte i RESULTAT, KONTANTSTRØM, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Med unntak av brukte biler var det volumvekst for våre produkter i Våre samlede driftsinntekter ble TNOK mot TNOK i 2009, en økning på 11,8 %. Vår bruttomargin økte i 2010 til 25,4 % fra 24,7 % i En vesentlig grunn er omklassifisering av garantikostnader fra vareforbruk til andre driftskostnader. Lønnskostnadene økte som følge av økning i antall ansatte.

7 7 Andre driftskostnader økte på grunn av økt aktivitetsnivå og anleggskapasitet samt omklassifiseringen av garantikostnader. Konsernets driftsresultat ble TNOK mot TNOK i Framgangen skriver seg fra et bedret resultat for forhandlerne. Bruktbillagerne var gjennom store deler av 2010 større enn i 2009, og våre netto finanskostnader økte. Resultat før skatt ble TNOK mot TNOK i 2009 I 2010 var netto kontantstrøm fra driften TNOK mot TNOK i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var negativ med TNOK mot negativ TNOK i Forbedringen skyldes at 2009-tallet inkluderer kjøp av to forhandlere. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde TNOK mot TNOK i Det ble i 2010 tatt opp et nytt pantelån på TNOK Inklusive ubenyttede trekkrettigheter hadde konsernet ved siste årsskifte TNOK i disponible likvider mot TNOK pr I tillegg kommer en investering i pengemarkedsfond på TNOK mot TNOK ved forrige årsskifte. Ved årsskiftet var konsernets kortsiktige gjeld 56,0 % av den totale gjeld mot 76,5 % forrige år. Totalkapitalen ved utgangen av året er TNOK mot TNOK året i forveien mens egenkapitalandelen er 45,2 % mot 44,2 %. Styret mener at konsernet har en sunn finansiell stilling. FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko Vi har verken inntekter eller utgifter i valuta. Selv om bilene og delene vi selger er importvarer er Toyota en global produsent som ikke er helt avhengig av utviklingen i en enkelt valuta. Vår langsiktige opplåning er på et normalt nivå og størstedelen av den er sikret med avtale om faste renter. Vi anser markedsrisikoen for å være liten. Kredittrisiko Det vesentligste av vårt salg er mot kontant betaling og vi har historisk sett hatt lite tap på fordringer. Kredittrisikoen anses å være liten. Likviditetsrisiko Konsernet har god likviditet og trakk ved årsskiftet ikke på sine kredittrammer. Den langsiktige opplåningen kan økes. Vi anser at likviditetsrisikoen er liten. VIRKSOMHETENE Forhandlerne fikk i 2010 et resultat før skatter på TNOK mot TNOK i Resultatframgangen kan tilskrives nye biler og deler. Vår eiendomsvirksomhet ga et noe lavere resultat enn i Noe av anlegget i Breivollveien var ledig etter at Toyota Oslo AS flyttet deler av sin virksomhet til Økern, og vi hadde også økte vedlikeholdskostnader etc. PERSONALFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ Antall ansatte pr var 694 mot 678 pr , mens gjennomsnittlig antall ansatte i 2010 var 682 mot 645 i Gjennomsnittsalderen for konsernets medarbeidere sank noe i 2010 sammenlignet med året før, nemlig fra 38,0 til 37,7 år. Turnoveren sank fra 9,5 % i 2009 til 9,3 % i medarbeidere (4,7 %) mot 40 (6,5 %) i 2009 er over 60 år.

8 8 Den gjennomsnittlige ansienniteten var i 2010 på 9,0 år hvilket er det samme som i Det samlede sykefraværet utgjorde 5,7 % hvilket er en mindre nedgang fra 2009 da det utgjorde 6,3 %. Konsernets eget opplæringskontor er en del av vår målbevisste satsning for å sikre nødvendig tilgang på dyktige faglærte medarbeidere. Antall lærlinger var ved årets utløp 56 mot 49 i Dette er det høyeste antall lærlinger vi noen gang har hatt. Av de 25 lærlingene som gikk opp til fagprøven i 2010, fikk 3 vurderingen Bestått meget godt. En egen undersøkelse (YouGo) rettet mot alle lærlinger, faddere og lærlingansvarlige ble gjennomført for første gang. Hensikten med undersøkelsen er å finne frem til forbedringsområder for vårt opplæringskontor. I løpet av året har vi derfor bl.a. gått til anskaffelse av egne bærbare datamaskiner til alle førsteårslærlingene. Ytterligere et av konsernets datterselskaper har i 2010 utviklet elektronisk personalhåndbok slik at det nå er i alt fire datterselskaper som har dette lederverktøyet. På bakgrunn av resultatene i vår årlige, interne undersøkelse FIDUS, vil vi fortsatt betegne arbeidsmiljøet som godt i alle bedriftene. Resultatene fra FIDUS er utgangspunktet for de forbedringstiltakene som iverksettes i de respektive selskapene. I 2010 har det ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker, som har resultert i store materielle skader eller alvorlige personskader. Styret takker alle medarbeidere for helhjertet engasjement og meget god innsats. LIKESTILLING Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og konsernets policy understøtter selvsagt lovenes pålegg om at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Kvinneandelen blant konsernets medarbeidere økte noe i 2010 fra 13,6 % året før til 14,0 %. Selv om vi mener at kvinneandelen er relativt høy siden vår bransje tradisjonelt er mannsdominert, ønsker vi oss fortsatt flere kvinner som medarbeidere. I datterselskapene er det for tiden 1 kvinnelig styrerepresentant, 3 kvinner i ledende stilling mens vi har 7 kvinner blant lærlingene. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Det er i alt 12 menn og 17 kvinner som arbeider deltid. DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. YTRE MILJØ Styrets vurdering er at ingen forhold ved virksomheten påvirker det ytre miljø i vesentlig grad. Det arbeides med å få konsernets forhandlerselskaper miljøsertifisert. FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITER Konsernet har for tiden ingen igangværende forsknings- og utviklingsaktiviteter.

9 9 UTSIKTENE FOR 2011 Norsk økonomi er fortsatt god med lave renter og økte reallønner. Vi antar at bilmarkedet i 2011 vil bli på nye biler som er 7,6 % lavere enn i Toyota har en målsetting om å levere biler i 2010 og med det øke markedsandelen til 15 %. Lexus forventer sterk vekst i salget. I de distriktene vi har ansvaret for regner vi med at den økonomiske utviklingen blir som i landet for øvrig. Vi tar sikte på å levere et noe høyere volum av både nye og brukte biler enn i Likeledes forventer vi at salget av deler og verkstedtjenester vil øke. Det økonomiske resultat fra forhandlervirksomheten forventes å bli på samme nivå som i FORUTSETNINGEN OM FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapslovens 3.3a bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen. OVERSKUDDSDISPONERING Morselskapet Bauda AS hadde i 2010 et overskudd stort kr Styret foreslår overskuddet anvendt slik: Utbytte kr Overført til annen egenkapital kr Pr utgjorde morselskapets frie egenkapital kr Vår eiendomsvirksomhet forventes å gi et noe bedre resultat enn i Oslo, 31.mars 2011 I styret for Bauda AS Per Baumann Styrets leder (sign.) Henrik Baumann Administrerende direktør/styremedlem (sign.) Takehiko Kuriyama Styremedlem (sign.) Arne Baumann Styremedlem (sign.)

10 Resultatregnskap Beløp i kr M O R S E L S K A P K O N S E R N Note Note Driftsinntekter 0 0 Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad ,6 Lønnskostnad 4, ,8 Avskrivning 7, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Fordeling - - Majoritetsinteresser Overføringer og disponeringer Utbytte Overføringer annen egenkapital Sum disponert - - Beløp i kr Balanse M O R S E L S K A P K O N S E R N Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler ,12 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

11 M O R S E L S K A P Beløp i kr K O N S E R N Note Note Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer , 13 Andre fordringer 3, Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 2, Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital ,16 Aksjekapital 15, Overskuddsfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld ,12 Gjeld til kredittinstitusjoner 11, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 31. mars 2011 Per Baumann styrets leder (sign.) Arne Baumann styremedlem (sign.) Henrik Baumann administrerende direktør/styremedlem (sign.) Takehiko Kuriyama styremedlem (sign.)

12 Noter til regnskapet 2010 (Beløp i kr.) 12 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle selskaper der morselskapet har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50% av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Eventuell goodwill avskrives over forventet levetid. Eventuell negativ goodwill inntektsføres over forventet reverseringsperiode. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Datterselskaper Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Note 2 - Bankinnskudd MORSELSKAP KONSERN Bundne skattetrekksmidler utgjør

13 Note 3 - Poster som er sammenslått (Beløp vises i tusen kr) MORSELSKAP KONSERN Fordringer konsernselskaper Forskuddsbetalte kostnader Diverse kortsiktige fordringer Påløpte inntekter Fordringer ansatte Sum andre fordringer Konsern Andre langsiktige fordringer gjelder i sin helhet innskudd i Bauda-konsernets pensjonskasse. 13 Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor M O R S E L S K A P K O N S E R N Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret Morselskap Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Adm. direktør Styrets leder Det er inngått en pensjonsavtale med adm. direktør ved fratreden etter fylte 62 år. Pensjonen løper fra fratredelsestidspunktet og frem til fylte 67 år. Det er inngått en pensjonsavtale med styrets leder som løper til år Det er utbetalt TNOK 110 i styrehonorar. MORSELSKAP KONSERN 2010 Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Revisjon Andre tjenester 608 Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 5 - Kassekreditt/Konsernkonto Konsern Innenfor konsernkontosystemet hefter alle konsernselskapene solidarisk ovenfor banken for den totale kredittrammen på TNOK I tillegg er varelager i datterselskapene stillet som sikkerhet. Konsernet hadde pr et samlet innskudd på TNOK Note 6 - Pensjoner Morselskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernet har egen pensjonskasse for alle konsernets selskaper. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. MORSELSKAP KONSERN Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift Estimatavvik/planendring Netto pensjonskostnad Pensjonsordningens finansielle status Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsmidler forsikrede rettigheter Konsern Pensjonsforpliktelser vedr. ikke forsikrede rettigheter utgjør TNOK for morselskapet og TNOK for konsernet pr Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,2% 5,4% Forventet lønnsregulering 3,8% 4,2% Forventet pensjonsøkning 1,5% 4,0% Forventet G-regulering 3,8% 4,0% Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,6% 6,5% Øvrige aktuarmessige forutsetninger er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder bl.a. demografiske faktorer.

14 Noter til regnskapet 2010 Note 7 - Varige driftsmidler Morselskap Konsern Tomter, Driftsløsøre, Sum Tomter Driftsløsøre, Sum bygninger, og inventar, verktøy, bygninger, og inventar, verktøy, annen fast eiendom kontormaskiner ol. annen fast eiendom kontormaskiner ol. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3-10 år år 3-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Selskapet leier 10 bygninger. Disse er ikke balanseført, da leieavtalene i henhold til god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør TNOK Note 8 - Immaterielle eiendeler Konsern Goodwill Tilgang kjøpte eiendeler Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 år Avskrivningsplan Lineær Note 9 - Gjenkjøpsforpliktelser Konsern I forhandlerselskapene er det inngått avtaler om gjenkjøp av solgte biler. Gjenkjøpsforpliktelsene utgjør til sammen TNOK Note 10 - Datterselskaper Firmanavn Eierandel i % Kostpris Bokført verdi Toyota Oslo AS 100% Toyota Asker og Bærum AS 100% Toyota Romeriket AS 100% Toyota Drammen AS 100% Toyota Haugesund AS 100% Toyota Østfold AS 100% Toyota Follo AS 100% Breivollveien Eiendom AS 100% Vitaminveien 4 AS 100% Salhusveien 169 AS 100% Hvamsvingen 5 AS 100% Sum Toyota Hvam Bil AS endret i 2010 foretaksnavn til Toyota Romerike AS. Toyota Jessheim AS og Eidsvoll Bilforretning AS er innfusjonert i Toyota Romerike AS med regnskapsmessig virkning fra Note 11 - Langsiktig gjeld MORSELSKAP KONSERN Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Note 12 - Pant og garantier MORSELSKAP KONSERN Gjeld som er sikret ved pant o.l Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Morselskap I tillegg er eiendommer og varelager i datterselskapene pantsatt for morselskapets gjeld. Note 13 - Mellomværende med selskap i samme konsern MORSELSKAP Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum Gjeld Leverandørgjeld 24 0 Annen kortsiktig gjeld Sum

15 Note 14 - Skatt MORSELSKAP KONSERN Årets skattekostnad fordeler seg på Betalbar skatt Betalbar skatt på konsernbidrag Endring utsatt skatt Endring utsatt skatt ført direkte mot egenkapitalen Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Beregning av årets skattegrunnlag Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Tilbakeføring av inntektsført utbytte Resultatført konsernbidrag Endring i midlertidige forskjeller Mottatt konsernbidrag Ytet konsernbidrag Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjonsforpliktelser Gevinst- og tapskonto Regnskapsmessige avsetninger false Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag Andre forskjeller Netto midlertidige forskjeller pr Utsatt skatt (+) / Utsatt skattefordel (-) Note 15 - Egenkapital Innskutt annen Annen MORSELSKAP Aksjekapital Overkursfond egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Avsatt utbytte Årsresultat Egenkapital Innskutt annen Annen KONSERN Aksjekapital Overkursfond egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital Note 16 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført A-aksjer kr 630 B-aksjer kr Sum B-aksjene har ikke stemmerett. For øvrig gir hver aksje samme rett i selskapet. Ved kapitalforhøyelse har aksjonærene bare fortrinnsrett til aksjer innen den klasse de eier aksjer fra før. Eierstruktur Oversikt over aksjonærene i selskapet pr Navn A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Toyota Motor Europe ,0% 40,0% Per Baumann ,7% 52,0% Johan Baumann ,6% 8,0% Punte Holding AS ,4% ---% SBS Invest AS ,4% ---% HBH AS ,4% ---% Anders Baumann ,7% ---% Sjøstjernen Holding AS ,0% ---% Second Wind AS ,0% ---% Totalt antall aksjer ,0% 100,0% Aksjer og oppsjoner Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret, bedriftsforsamlingen og av daglig leder: Navn Verv A-aksjer B-aksjer Sum aksjer Per Baumann Styrets leder Henrik Baumann gjennom selskapet HBH AS Adm. direktør Arne Baumann gjennom selskapet Sjøstjernen Holding AS Styremedlem

16 Kontantstrømoppstilling 16 BAUDA AS KONSERNET Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsf. pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordninger Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra drift Kontantstrøm investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Uttak av varige driftsmidler ved fisjon Utbetalinger ved kjøp av immaterielle driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Overføring av langsiktig gjeld ved fisjon Netto endringer i kassakreditt Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av konsernbidrag Investering i datterselskaper Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per I posten kontanter og bankinnskudd inngår kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Bauda AS, som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap og oppstilling over kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets og administrerende direktørs ansvar for årsregnskapet Styret og administrerende direktør er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og administrerende direktør finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon om selskapsregnskapet og vår konklusjon om konsernregnskapet. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet for Bauda AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2010 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og administrerende direktør har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Drammen, 14. april 2011 ERNST & YOUNG AS Atle Terum statsautorisert revisor

17 Bauda AS Som morselskap skal Bauda AS sørge for at datterselskapene tilføres tilstrekkelige ressurser, samt legge tilrette for at disse kan konsentrere seg om sin virksomhet. Vår eiendomsvirksomhet ga i 2010 et noe lavere resultat enn i Hovedårsakene er lavere utleiegrad og økte vedlikeholdskostnader. I tillegg til inntektene fra investeringene i datterselskapene henter Bauda AS sine inntekter fra utleie av fast eiendom. Vår forhandlervirksomhet omfatter ni Toyota-forhandlere hvorav en, Toyota Oslo AS, også er Lexus-forhandler. Konsernets opplæringskontor har nå 56 lærlinger fordelt på mekaniker-, skade-, lakk- og reservedelsfagene. Av de 25 lærlingene som gikk opp til fagprøven i 2010, fikk 3 vurderingen Bestått meget godt. 17 Forhandlerne leverte flere biler enn i 2009 men klarte ikke å oppnå den samme veksten som markedet for øvrig slik at våre markedsandeler ble noe redusert. Salget av brukte biler ble lavere enn i 2009, mens salget av deler og verkstedtjenester utviklet seg positivt. Hovedtall for Bauda AS Inntekter og resultater Driftsinntekter MNOK 88,0 75,0 73,2 70,4 84,5 Driftsresultat MNOK 1,4 0,7 3,2 4,5 27,5 Resultat før skatter MNOK 105,6 35,7 31,8 49,0 89,5 Herav fra datterselskap MNOK 103,6 31,0 25,4 37,7 28,2 Årets resultat MNOK 90,9 27,9 23,1 46,9 84,4 Balansen Totalkapital pr MNOK 528,1 404,6 399,9 410,9 443,6 Egenkapital pr MNOK 323,4 252,7 244,0 226,9 210,3 Nøkkeltall 1 Driftsmargin % 1,6% 0,9% 4,4% 6,4% 32,5% 2 Egenkapitalandel % 61,2% 62,5% 61,0% 55,2% 47,4% Ansatte Gjennomsnittlig antall Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital Hovedtall for Breivollveien Eiendom AS, Hvamsvingen 5 AS (fra 2009), Salhusveien 169 AS og Vitaminveien 4 AS Inntekter og resultater Driftsinntekter MNOK 14,7 17,5 13,4 11,9 Driftsresultat MNOK 5,0 11,9 8,5 6,5 Resultat før skatter MNOK 1,2 6,8 3,9 2,1 Årets resultat MNOK 0,9 2,9 2,8 1,5 Balansen Totalkapital pr MNOK 109,5 92,1 85,3 80,8 Egenkapital pr MNOK 9,7 6,8 4,6 1,8 N ø k k e l t a l l 1 Driftsmargin % 34,0% 68,0% 63,4% 54,6% 2 Egenkapitalandel % 8,9% 7,4% 5,4% 2,2% 1 Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

18 18

19 Generell situasjonsrapport Forhandlervirksomheten Etter at Toyota Romerike AS (tidligere Toyota Hvam Bil AS) innfusjonerte Eidsvoll Bilforretning AS og Toyota Jessheim AS omfatter vår forhandlervirksomhet nå syv Toyotaforhandlere. Disse har samlet ca. 1/3 av Toyotas nybilsalg i Norge. En av forhandlerne, Toyota Oslo AS, er i tillegg forhandler for Lexus, og driver denne virksomheten fra sitt anlegg på Storo i Oslo. Som forventet ble bilmarkedet i 2010 godt. Det endte på biler som var 28% høyere enn i 2009, og 15% høyere enn vi forventet. Toyota hadde i 2010 færre produktnyheter enn vanlig. I tillegg ble etterspørselen, spesielt i første halvår, svekket av mye negativ omtale grunnet en omfattende global tilbakekallingskampanje. Toyotas markedsandel falt til 13,3% mens den i 2009 var 14,6%. Våre forhandlere leverte 17% flere nye biler enn Det var noe mindre enn markedsøkningen og markedsandelen i våre distrikter falt derfor til 12,3% mot 13,5% i Bruktbilmarkedet var i 2010 preget av lavere etterspørsel og pressede priser og vårt salg ble derfor noe redusert. Vårt salg av deler og av verkstedtjenester utviklet seg igjen positivt. Salgsøkningen av nye biler, deler og verkstedtjenester medførte at forhandlerne fikk et bedre resultat i 2010 enn i Konsernets forhandlere HOVEDTALL Nye Toyota Nye Lexus Bruktbilsalg Inntekter/resultat Driftsinntekter MNOK 2.625, , , , ,9 Driftsresultat MNOK 70,6 54,2 39,1 77,4 55,6 Resultat før skatter MNOK 65,6 50,4 32,4 74,3 53,1 Årets resultat MNOK 47,2 36,0 23,6 53,8 37,8 Balansen Totalkapital pr MNOK 531,1 530,7 490,1 523,4 431,6 Egenkapital pr MNOK 133,1 173,9 148,2 137,1 120,9 Nøkkeltall Driftsmargin % 2,7% 2,2% 1,8% 3,2% 2,6% Resultatmargin % 2,5% 2,0% 1,5% 3,1% 2,5% Kapitalens omløpshastighet 4,9 4,8 4,3 5,1 4,3 Totalrentabilitet % 13,8% 10,7% 7,4% 16,6% 11,4% Egenkapitalandel % 25,1% 32,8% 30,2% 26,2% 28,0% Ansatte Årsverk Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Resultatmargin: Resultat før skatter/driftsinntekter 3 Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og Totalrentabilitet: Resultat før skatt + finanskostnader/gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

20 Toyota Oslo AS 20 Adm. dir. Rune Bekkevold Økern Skøyen Toyota Oslo AS er landets største Toyota-forhandler og i tillegg forhandler av Lexus. TO driver sin virksomhet fra fem bilanlegg i Oslo beliggende på Økern, Alna, Oppsal, Skøyen og Storo. TO har i 2010 hatt sitt første hele driftsår i sitt nye hovedanlegg på Økern. Driften på anlegget utvikler seg positivt. Anlegget på Alna var midt i 2010 ferdig ombygget til skadeverksted. Ombyggingen medførte i en periode reduserte inntekter fra skadevirksomheten. Lexus drives fra anlegget på Storo. Totalmarkedet for nye biler i Oslo økte med 31,2 % mens økningen på landsbasis var 27,4 %. Toyotas omdømmekrise i 2010 påvirket salget negativt slik at TO ikke klarte å øke salget av nye biler like mye som det øvrige markedet. Markedsandelen falt derfor til 12,4 % mot 14,3 % i Bruktbilsalget ble også påvirket av omdømmekrisen og ble lavere enn i Salg av deler og av verkstedtjenester var jevnt godt. Det økonomiske resultatet ble svakere enn i Hovedårsakene til det svakere resultatet er økte eiendomskostnader og pressede marginer på brukte biler. I 2011 forventes øket salg av nye biler. Lexus vil med sin nye modell CT200h få større volum. Det forventes press på bruktbilmarginene. Salget av deler og verkstedtjenester forventes å ha en fortsatt positiv utvikling. Resultatet forventes å bli bedre enn i Arbeidsmiljøet i bedriften er godt noe som bekreftes av den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen som gjennomføres i alle konsernets selskaper. Sykefraværet i 2010 var på 6 %. Selskapet rekrutterer aktivt kvinner i et ellers mannsdominert miljø og av selskapets 233 ansatte er nå 29 kvinner. Det legges også vekt på å unngå diskriminering. Anleggene på Alna, Oppsal og Storo er nå sertifisert som Miljøfyrtårn. Arbeidet med ISO sertifisering for selskapet som helhet pågår. Oppsal Alna Lexus Storo HOVEDTALL Toyota Oslo AS Nybilsalg Toyota Nybilsalg Lexus Bruktbilsalg Inntekter og resultater Driftsinntekter MNOK 822,7 795,9 810,3 908,4 825,7 Driftsresultat MNOK 8,5 13,2 14,7 29,6 27,4 Resultat før skatter MNOK 6,1 12,2 13,9 29,6 27,2 Årets resultat MNOK 4,4 8,7 10,5 21,3 19,5 Balansen (a) Totalkapital pr MNOK 170,5 179,5 151,1 204,2 144,2 Egenkapital pr MNOK 42,6 63,2 60,6 57,1 50,6 Nøkkeltall 1 Driftsmargin % 1,0% 1,7% 1,8% 3,3% 3,3% 2 Resultatmargin % 0,7% 1,5% 1,7% 3,3% 3,3% 3 Kapitalens omløpshastighet 4,7 4,8 4,6 5,2 5,3 4 Totalrentabilitet % 4,9% 8,1% 8,4% 17,6% 18,2% 5 Egenkapitalandel % 25,0% 35,2% 40,1% 28,0% 35,1% Ansatte Årsverk Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Resultatmargin: Resultat før skatter/driftsinntekter 3 Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og Totalrentabilitet: Resultat før skatt + finanskostnader/gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2014

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2014 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2014 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetning 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer