ISOLATØRFAGET KOMPETANSEKRAV KRAV TIL KVALITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISOLATØRFAGET KOMPETANSEKRAV KRAV TIL KVALITET"

Transkript

1 ISOLATØRFAGET Isolatørens arbeidsområder er isolering av rør, tanker og ventilasjon. Montasje av himlinger og vegger, innredningsarbeid samt datagulv og brannisolasjon, herunder tetting av brannskillende enheter og gjennomføringer hører også med. Beskyttelse av isolasjon. såkalt kapsling, er et stort område innen faget. Industri og produksjonsenheter på båt og rigg byr på arbeidsplasser for isolatøren, både on og offshore. Faget er underlagt strenge kvalitetskrav, og HMS står sentralt i det daglige virket. FIGUR 1 DE TO ISOLATØRENES ARBEID PÅ DETTE BILDET MED Å BESKYTTE ISOLASJON KALLES Å KAPSLE. ANLEGGET SOM VISES, ER ET PROSESSRØR. KOMPETANSEKRAV Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhets, miljø og helsemessige områder. Alt dette gjør det påkrevd at isolatøren kan kommunisere med oppdragsgivere, konsulenter og kollegaer på en faglig korrekt måte. Det fordrer at han eller hun kan planlegge, gjennomføre og sågar vurdere andres og eget arbeid opp mot normer og krav. Anvendelse av lover, forskrifter og bedriftsinterne kvalitetskrav er knyttet til isolatørens daglige arbeid. HMS, helse, miljø og sikkerhet, er et område med særlige krav til dagens arbeidsplasser. Kjennskap til lover og regler på HMS området og bruk av dem som et verktøy i det daglige arbeid er av stor betydning. Daglig fordrer arbeidet innsikt i matematikk og naturfag, lesning av tegninger, forståelse av materialbruk og begrepet kvalitetssikring. Det kan være en fordel å beherske engelsk i deler av yrkesutøvelsen. Isolatøren arbeider ofte i en selvstendig arbeidssituasjon der vedkommende må utøve spesifikke fagferdigheter og kunnskap. Ofte må det improviseres for å få til løsninger som har faglig dekning. Isolatøren skal kunne forstå yrkesutførelsen i en organisatorisk sammenheng og kunne bidra til en bærekraftig utvikling i faget, bransjen og på arbeidsplassen, sett i lys av samfunnsutviklingen, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. KRAV TIL KVALITET Kvaliteten på isolatørens utførte arbeid er nært knyttet opp til krav fra oppdragsgiveren og står derfor i fokus. For å tilfredsstille en oppdragsgivers forventninger og krav må isolatøren være i stand til å etterleve kvalitetsregler og innordne seg de øvrige regler for den enkelte bedrift. De regler som er satt, er utarbeidet for å garantere en god og riktig kvalitet samt å sørge for at jobben utføres på en sikker måte. Isolatøren er underlagt det utviklingsarbeidet som gjøres i samfunnet, og må derfor være fleksibel i valget av metoder og materialer. Det skjer stadig endringer og 1

2 forbedringer som må tilpasses det enkelte oppdrag. Endrings og tilpasningsdyktighet skal derfor sikre at krav og forventninger fra oppdragsgivere, myndigheter og samfunnet blir utført på en tilfredsstillende og betryggende måte. FIGUR 2 ISOLASJONS OG KAPSLINGSARBEID PÅ RØR. FOR Å INSPIRERE TIL ENDRINGS OG TILPASNINGSDYKTIGHET ARRANGERES DET BLANT ANNET NM I ISOLERING FOR LÆRLINGER. MICHELLE TRELLEVIK VANT DETTE MESTERSKAPET I KRAV TIL KUNNSKAP Isolasjonsyrket krever som nevnt gode kunnskaper i å lese tegninger og detaljbeskrivelser. Kunnskap om hvordan arbeidet planlegges, om tiltak for å sikre kvaliteten på produktene, evne til å forstå og bruke spesifikasjoner av arbeidet og kunnskap om bruk av kvalitetssikringsmanualer er likeledes nødvendig. Fagarbeideren må også kunne gjennomføre arbeidene på en sikker og trygg måte. Det er også viktig å se på mulighetene for gjenbruk av materialer og utstyr. Nøyaktighet med hensyn til materialforbruk må også tillegges stor vekt. HVA GJØR ISOLATØREN? Isolatøren er en fagarbeider som kan sørge for at en oppdragsgiver får maksimal gevinst ut av en viss mengde energi. Det gjøres ved å montere isolasjonsmaterialer på det angitte oppdrag. Et slikt oppdrag kan være et spesielt anlegg, la oss si et teknisk rom. 2

3 FIGUR 3 HER SER VI ET TEKNISK ROM, DVS. EN RØRSENTRAL, ISOLERT MED RØRSKÅLER SOM DERETTER ER KLEDD MED PLASTKLEDNING. FAGETS PLASS I SAMFUNNET Isolasjonsfaget er i dag sterkt knyttet til den samfunnsøkonomiske utviklingen. Energi er en kostbar innsatsfaktor som ventelig vil øke i pris i fremtiden. På den annen side er samfunnet i konstant utvikling, og det forskes og letes etter nye energikilder samtidig som det stilles krav om best mulig utnyttelse av eksisterende energi. Isolasjonsyrket har stor innvirkning på utnyttelsen av energi, ved at det sørger for å bevare energien der formålet er. Historisk sett har det alltid vært slik. I tidligere tider kjente folk kulde og varme akkurat som i dag. De var avhengige av å kle seg riktig etter årstiden. Tykkere pelsklær i kalde perioder var kanskje de første tegn på isolasjon. Videre ser en at industrielt sett dukket isolasjonsbehovet opp på slutten av 1700 tallet, nærmere bestemt i 1769 da patenten på en dampmaskin med sleidestyring ble tatt ut av James Watt. FIGUR 4 JAMES WATTS DAMPMASKIN FRA 1769 For å beholde damp i dampform måtte en isolere dampkjelene. Først ble det isolert for å forhindre skader fordi damprør holder høy temperatur. Dernest forsto en at det også var gevinst å hente på isolasjon. Utviklingen av samfunnet har siden bare krevd mer og bedre utgaver av isolasjon, både med hensyn til oppvarming og nedkjøling. Materialer utvikles hele tiden, og isolatøren er derfor nødt til å følge utviklingen nøye. Endringer skjer raskt. ISOLATØRFAGETS SLEKTSKAP MED ANDRE FAG Isolatør eller isolasjonsyrket er sammensatt. Snekkerlignende jobber er noe isolatøren forholder seg til. I snekkeryrket bygger en konstruksjoner, for eksempel til vegger. Konstruksjonen skal være så god som en beskrivelse tilsier. Isolasjon og overflate er en ting, innholdet ellers er også viktig. 3

4 Isolatøren stiller seg spørsmål som: Hva er hensikten med konstruksjonen? Er den plassert mot varme eller kulde, eller kanskje den står i nær kontakt med en kondenseller fryseprosess? Alle disse konstruksjonstypene krever forskjellige løsninger. Prinsippene i snekkeryrket ligner isolatørens, men utøves på andre arenaer og med andre materialtyper. Isolatørfaget er nært beslektet med rørleggerfaget i den forstand at isolatøren kommer etter rørleggeren og isolerer de rør rørleggeren har lagt. Som tidligere nevnt, er vi avhengig av å vite hva slags anlegg vi skal isolere for å bestemme materialtyper og fremgangsmåter. Sveise og platefaget er et fag isolatøren ofte arbeider tett med. Isolatøren forholder seg ofte til konstruksjoner som sveiseren har konstruert. I isolasjonsyrket er sveis og konstruksjon noe en gjør selv også. Sveising som en del av jobben er mest utbredt på mindre anlegg der ikke egne sveisefirmaer er engasjert. Blikkenslagerfaget er i likhet med rørleggerfaget nært beslektet. Ventilasjonsanlegg som blikkenslageren monterer, skal som regel isoleres mot kondens og brann. ANLEGG OG ULIKE TYPER ARBEIDSOPPGAVER Det knytter seg ulike typer arbeidsoppgaver til ulike anlegg. Disse arbeidsoppgavene kan som bildet under viser, for eksempel være å isolere og kapsle et prosessanlegg. Anlegget består av rør og tanker som er isolert og kledd med metallplater som beskyttelse for isolasjonen. FIGUR 5 HER SER VI ET PROSESSANLEGG ISOLERT OG KAPSLET MED METALL SOM SØRGER FOR BESKYTTELSE AV ISOLASJONEN. Isolering av ventilasjonsanlegg består ofte av isolasjon mot kondens. Det gjøres ved at vi isolerer slik at ikke kald og varm luft møtes. Materialet kan være lamellmatter som er isolasjon kledd med tynn aluminiumsfolie. Folien fungerer her som sperre mellom varm og kald luft. FIGUR 6 TYPISK VENTILASJONSSJAKT I BYGG HVOR SPIRORØR GÅR I EGNE SJAKTER. Tankarbeid er en del av isolasjonsyrket. Store stillaser settes opp rundt hele tanken, hvorpå isolasjon blir montert slik teksten i spesifikasjon tilsier. Ofte blir det sveist et skjelett av stål som skal bære isolasjon og platekledning. Arbeidet skal utføres på en slik måte at det hele er tett. Vann eller andre stoffer inni isolasjonen vil ødelegge isolasjonseffekten. Det kan i visse tilfeller også være direkte farlig. 4

5 FIGUR 7 DETTE BILDET VISER TANKER FOR VÆSKEOPPBEVARING UNDER ISOLASJONSARBEID. ETTER AT ISOLASJON ER MONTERT, SKAL HELE TANKISOLASJONEN BESKYTTES VED AT EN MONTERER FOR EKSEMPEL METALLPLATER UTENPÅ ISOLASJONEN. Brannisolasjon av stålkonstruksjoner er et område som stiller store krav til nøyaktighet. Å isolere stålkonstruksjoner gjøres for å forsinke svekkelser av stål i tilfelle brann. Temperaturen ved en brann blir meget høy, og det er den vi forsøker å redusere ved å isolere. FIGUR 8 BILDET VISER BRANNISOLASJON AV EN STÅLKONSTRUKSJON. SLIK ISOLERING GJØRES FOR Å FORHINDRE AT STÅLET SVIKTER PÅ GRUNN AV VARME FRA BRANN. Isolasjonstype, tykkelse og andre materialer som er gjeldende for de forskjellige anleggstyper, leses ut av spesifikasjoner og tabeller som er gjeldende for faget. Spesifikasjoner kan også være levert fra en oppdragsgiver. Isolasjon i seg selv er ikke motstandsdyktig nok til å stå udekket for ytre påkjenninger og må derfor dekkes med et materiale som tåler de påkjenninger som er i arbeidsområdet. Dette arbeid kalles kapsling eller overflatekledning. KAPSLING OG OVERFLATEKLEDNING Den delen av yrket som omhandler å dekke isolasjonen, kalles kapsling og går ut på å lage deler av et hardt materiale som passer til det isolerte området. Det kan være et plastmateriale, metall eller andre foreskrevne materialer som passer inn i det miljøet arbeidsoppgaven er beregnet for. 5

6 FIGUR 9 PRODUKSJON AV ET KAPSLINGSBEND. MATERIALET ER ALUMINIUM, OG MASKINEN DET ARBEIDES MED, KALLES EN SIKKEMASKIN. Jobben med kapsling er avhengig av matematikk, i den grad at det brukes bestemte formler til å lage de deler vi er avhengig av. Passer og linjal er standard verktøy innen dette området av yrket. Millimeterpresisjon er viktig for å få det som lages til å passe på de isolerte delene. FIGUR 10 PASSER OG LINJAL TIL MATEMATISKE BEREGNINGER OG GEOMETRI. FORMLER OG GEOMETRI ER GRUNNLAGET FOR ALL PRODUKSJON AV KAPSLING. For større anlegg og prefabrikasjon (masseproduksjon av deler og utstyr) er datastyrte maskiner en del av maskinparken. Datastyrt kappeline er en maskin som kapper og lager deler til masseproduksjon. FIGUR 11 EN DATASTYRT KAPPELINE SOM KAPPER TIL OG LAGER KAPSLINGSDELER. Kapsling eller overflatekledning, altså jobben med å dekke og beskytte isolasjonen, foregår innen alle de ulike områdene av isolasjonsyrket. Områder som ikke er nevnt, er krav til å forhindre kondensdannelser. Kondens kan bli et stort problem i anlegg. Problemet oppstår fordi fuktighet på stål danner korrosjon og kan forårsake lekkasje på rør. 6

7 KONDENS OG OVERFLATETEKNIKKER I anlegg med fare for kondens kommer også overflateteknikker inn i bildet. Ved hjelp av ulike overflateteknikker blir korrosjon fjernet fra konstruksjonene som så behandles med ulike former for maling. Overflateteknikken bestemmes av oppdragsgiveren og beskrives i spesifikasjoner for det angjeldende anlegg. FIGUR 12 VI MINSKER FAREN FOR KORROSJON VED Å BEHANDLE OVERFLATENE MED MALING, LAKK ELLER KORROSJONSBESKYTTELSE. BRANN OG STØYISOLASJON Brannisolasjon er nødvendig for å forhindre muligheter for brann. Det fins egne typer isolasjonsmaterialer som brukes til denne type isolasjon. FIGUR 13 HER SER VI ET VENTILASJONSANLEGG SOM ISOLERES MOT BRANN. DET ER FASTSATT REGLER FOR HVOR MYE AV RØRENE SOM SKAL ISOLERES I FORHOLD TIL DET OMRÅDET DE DEKKER. I dagens samfunn er støy et stort problem. Isolasjon mot støy er derfor et område isolatøren ofte arbeider med. For høy støy er skadelig for vår helse. 7

8 INNREDNINGSARBEID Innredningsarbeid på boligmoduler og båter går ut på å montere og lage innredning til disse. Etter bestemte spesifikasjoner skal modulene gjøres ferdig til å bo og arbeide i. ISOLASJONSFAGETS HOVEDOMRÅDER For å ivareta dagens krav til ENØK er isolasjon av varme og kalde innretninger av vesentlig interesse og betydning. Tykkelser og typer av isolasjon er avgjørende for de ulike anleggstypene. Beskyttelse for skader på personell er også en retning innen isolasjonsarbeidet frostsikring, brannisolasjon, akustisk og kondens og isbeskyttelse likeså. Inndelingen i isolasjonsklassene som er gjengitt i tabellen under, er en standard som er utviklet for olje og gassindustrien i Norge. Denne standarden er gjennomgående i hele fagområdet og har følgende oppsett: Isolasjonsklasse 1 Isolasjonsklasse 2 Isolasjonsklasse 3 Isolasjonsklasse 4 Isolasjonsklasse 5 Isolasjonsklasse 6 Isolasjonsklasse 7 Isolasjonsklasse 8 Isolasjonsklasse 9 Varmebevaring Kuldebevaring Personellbeskyttelse Frostbeskyttelse Brannbeskyttelse Akustisk isolasjon, reduksjon av støy med 10 db Akustisk isolasjon, reduksjon av støy med 20 db Akustisk isolasjon, reduksjon av støy med 30 db Utvendig kondens og isbeskyttelse All isolasjon som utføres, har hensikter og mål som står beskrevet i denne standarden. Vi skal nå se litt på noe av dette materialet. VARME Varmeisolering er en isolasjonsmetode som søker å hindre varmetransport fra et område med høy temperatur til et område med lavere temperatur. Den differanse i temperatur som oppstår i et anlegg, har en økonomisk side. Denne økonomisiden ønsker vi å gjøre så liten som mulig. Derfor isoleres det mot varmetap. Jo mer varme som forsvinner, jo dårligere blir økonomien. All varme vi må produsere, har også en økonomi. Jo bedre isolasjon og isolasjonsjobb som blir utført, jo bedre økonomisk resultat vil en oppnå. Typiske isolasjonsmaterialer for varmeisolasjon er: Mineralprodukter, herunder mineralull som er isolasjonsprodukter produsert av glass eller stein som hovedbestanddel. Produktene har meget gode egenskaper mht. å holde på varme og er vanligst innen varmeinstallasjon. Cellematerialer, som brukes både i varme og kalde anlegg. Felles for disse er at de produseres etter metoder som gjør materialet fylt av små bobler med luft eller gasser. Disse boblene gjør materialet godt egnet til å skille varme og kalde sider av en konstruksjon. Vi kaller disse for materialer med lukkede cellestrukturer, og de produseres som harde og myke isolasjonsprodukter. 8

9 STEINULL Steinull har følgende egenskaper: God isolasjonsevne Enkel å installere Enkel å forme Ikke brennbar Kan benyttes i de fleste isolasjons, lyd og brannklasser FIGUR 14 BILDET VISER EN NETTINGMATTE PRODUSERT I STEINULL. DENNE TYPE MATTE BRUKES OFTE SOM BRANNISOLASJON, MEN MANGE ANDRE TYPER PRODUSERES OGSÅ. GLASSULL Glassull har følgende egenskaper: God isolasjonsevne Enkel å installere Enkel å forme Krever lett verktøy for å skjære og forme Ikke brennbar Kan benyttes i de fleste isolasjons, lyd og brannklasser Lite tilskjæring gir lite kapp FIGUR 15 MATTE MED NETTING PRODUSERT AV GLASSULL. DENNE TYPE MATTE KAN BRUKES PÅ ALLE ANLEGG DER VARME ER TEMA, MEN IKKE SOM BRANNMATTE. 9

10 C ELLEGLASS Celleglass har følgende egenskaper: Tett mot inntrengning av vann og vanndamp Høy isolasjonsevne Ikke brennbar Trykkfast Lav vekt Lav utvidelse av materialet Lang levetid Motstand mot oljer, syrer og gasser Uorganisk Miljøvennlig, ingen skadelige gasser, fiber eller bindemiddel. Stort sprang i effektiv isolering fra temperaturområde 260 til +430 grader celsius FIGUR 16 RØRSKÅLER OG PLATER I CELLEGLASS KONDENSISOLERING Påkjenninger på konstruksjoner på grunn av kondens er et stort problem. Korrosjon blir ofte et resultat av kondens, og det er derfor viktig at kondens ikke oppstår. Isolatøren har stor kunnskap på dette området og vet hvordan kondens skal forhindres. Det er viktig at isolasjonen har lufttett overflate eller lukket cellestruktur slik at varm og kald luft forhindres i å møte hverandre inne i eller under isolasjonen. Isolasjonsmaterialer som tilfredsstiller disse kravene, er lamellmatter av mineralull der folien er lufttett og virker som fuktsperre. FIGUR 17 LAMELLMATTER ER ET TYPISK ISOLASJONSMATERIALE FOR ARBEID DER KONDENS ER EN FARE. DE BENYTTES I STOR UTSTREKNING PÅ VENTILASJONSKANALER. Andre materialer kan være cellegummi, et isolasjonsmateriale laget av ekstrudert gummi. Ekstrudering er en industriell måte å bearbeide på for å få ønsket konsistens eller form. Materialet er mykt og produseres som slanger og plater, der variasjonen i egenskapene styres av de krav som er satt til anlegget det skal benyttes til. Celleglass (jf. bildet under kuldeisolering) kan også brukes i denne type isolasjonsjobb. På store anlegg er skumisolasjon også en isoleringsmetode. Metoden går ut på å sprøyte skum direkte tilpasset formen på prosessanlegget (rør, tanker og annet utstyr). 10

11 Ekstruderingsprosessen gjør materialet porøst med celler (bobler) fylt med luft eller annen isolerende gass. Materialet ligner litt på skumgummi. Overflaten på cellegummi er lukket for å redusere diffusjon av vann. I moderne cellegummi er også cellene diffusjonstette. Det gjør materialet godt egnet til å isolere kalde installasjoner. FIGUR 18 CELLEGUMMI MED LUKKET CELLESTRUKTUR VIL SI AT MATERIALET HAR EN KONSISTENS MED MASSE SMÅ BOBLER. ALLE BOBLENE ER FORBUNDET MED HVERANDRE OG FØYD SAMMEN I HVERANDRES VEGGER. DET GIR ET MATERIALE SOM IKKE SLIPPER IGJENNOM LUFT OG FORHINDRER KONDENSDANNELSE. KULDEISOLERING Kuldeisolering er et isolasjonssystem som skal hindre varmetransport fra varme omgivelser til kaldere installasjoner eller rom. På dette området stilles det særlige krav til nøyaktighet og faglig kompetanse. Isolasjonsutfordringen kan her bestå av å søke å opprettholde en bestemt temperatur i en produksjonsprosess eller et kjølelager. En av hovedoppgavene i kuldeisolering er å forhindre at varm luft trenger gjennom isolasjonen og treffer et kaldt område fordi det da oppstår varmetap og fuktighet. Fuktighet er skadelig for anlegg. Når vanndampgjennomtrengning eller diffusjon oppstår, vil isolasjonen og områdene rundt bli utsatt for fuktighet. Oppgaven til denne type isolasjon er å forhindre eller begrense vanndampdiffusjonen, slik at fuktskader ikke oppstår. Isolatøren bruker blant annet materialer som er svært motstandsdyktige mot vanndampdiffusjon eller gjennomtrengning av fuktighet. Materialene fungerer da som en dampsperre. Kvaliteten på selve montasjen av denne dampsperren er av meget stor betydning for kvaliteten på anlegget. Typisk isolasjonsmateriell for kuldeisolering er (andre materialer kan også forekomme): cellegummi, herunder cellegummislanger og plater celleglass plastfolier aluminiumsfolie skumprodukter 11

12 FIGUR 19 BILDET VISER DETALJ AV CELLEKONSTRUKSJON I CELLEGLASS. CELLEGLASS HAR MEGET HARD KONSISTENS, NOE SOM GIR EN TRYKKFAST EGENSKAP. SOM NEVNT TIDLIGERE, ER DET VIKTIG MED LUKKET CELLESTRUKTUR I ANLEGG DER TEMPERATURENE ER SLIK AT KONDENS OPPSTÅR. CELLEGUMMI HAR SAMME STRUKTUR, MEN MED MYK KONSISTENS. BRANNBESKYTTELSE Brann er et stort samfunnsproblem, og isolatøren har en viktig jobb å gjøre for å beskytte samfunnets borgere når ulykken først er ute. Jobben består av branntetting av brannceller i konstruksjoner og tetting av gjennomføringer samt brannisolasjon av konstruksjoner, rør og ventilasjon. FIGUR 20 BRANNMANSJETTER KAN MONTERES RUNDT RØR I GJENNOMFØRINGER I BYGNINGER. VED BRANN SVELLER DE OG TETTER GJENNOMFØRINGEN TOTALT. Alle installasjoner som har med brann å gjøre, er underlagt visse regler. Hva slags brannisolasjon vi snakker om, avhenger av hvilken type brann som kan oppstå i et anlegg. Isolasjonen har som mål å opprettholde en tilstrekkelig brannmotstand, med hensyn til bæreevne, integritet og isolasjonsevne under en dimensjonerende brann. Med dimensjonerende brannmotstand forstår vi hvor lenge et materiale skal stå imot en brann uten at det svekkes. Typiske isolasjonsmaterialer som nettingmatter av mineralull er vist under. FIGUR 21 HER MONTERES EN NETTINGMATTE AV MINERALULL PÅ ET RØR I EN BRANNCELLE. 12

13 STØYISOLERING Støy i det daglige skader menneskekroppen. Hensynet til denne er så vektig at samfunnet stiller strenge krav til hvor mye desibel det kan være i bestemte områder. I noen industrikonstruksjoner er støyen så stor at støyisolasjon må foretas for i det hele tatt å kunne arbeide der. Her kommer isolatøren inn med sin fagkunnskap. Isolasjonsmaterialer for arbeid med lyd kan være forskjellig. Type og beskaffenhet beskrives ofte i spesifikasjonene for jobben. FIGUR 22 DETTE BILDET VISER EN LYDFELLEPLATE. LYD ABSORBERES GODT I TUNGE MATERIALER LAGET AV BLANT ANNET MINERAL OG GLASSULL. INNREDNINGER I BOLIGER OG BÅTER Innredning i boligmoduler og båter byr også på viktige arbeidsoppgaver for isolatøren. På begge disse fagområdene finnes egne materialer og faglig tilrådelige løsninger. Isolatøren er med sin kunnskap som fagarbeider utvilsomt en faggruppe som kan løse disse oppgavene på en ansvarlig og fornuftig måte. Det kan for eksempel være å bygge lugarer og oppholdsrom for personell. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS eller helse, miljø og sikkerhet er som vi allerede har vært inne på, et vesentlig moment i det daglige arbeid. Det satses stort på denne delen av yrket, da det er viktig for alle å forhindre ulykker. Det skal være sikkert å utføre et stykke isolasjonsarbeid, og alle har et ansvar for å holde seg oppdatert i forhold til denne delen av yrket. Det kan være lurt å merke seg følgende punkter i dette arbeidet spesielt: H helse: Gjelder faktorer som bidrar til å hindre skade på helsen til den enkelte. M miljø: Gjelder faktorer som bidrar til å hindre skade på det totale miljøet ved eksponering av miljøgifter og avfall, på kort og lang sikt. Her gjelder både det globale, arbeidsplassen og den enkeltes miljø. H helse & M miljø: De samme faktorene som påvirker helsen, påvirker også miljøet negativt. Emballasjeavfall fra isolasjonsprodukter er en medvirkende årsak til forringelse av miljøet. Det er den enkelte isolatørs ansvar at for eksempel all emballasje og avfall fra isolasjonsarbeidet blir behandlet og sortert etter gjeldende lover og regler. S sikkerhet: Gjelder faktorer som kan hindre skader på enkeltmennesker og utstyr. Bedret sikkerhet for den enkelte gjennomføres ved å sørge for at relevante lover og påbud på den enkelte arbeidsplass blir respektert og gjennomført. Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid innebærer en kontinuerlig innsats. Ved å tilrettelegge HMS arbeidet vil en få som resultat en sikrere arbeidsplass. Det vil igjen føre til bedret økonomi for bedriften. Med sikrere økonomi i bedriften fører dette til bedre økonomi i samfunnet. Vi ser dermed at det er sammenheng mellom leddene; med at HMS tas alvorlig og at det arbeides systematisk. 13

14 De aller fleste bedrifter har utarbeidet solide verktøy for å følge opp sitt HMS arbeid, Alle bedrifter jobber etter nulltolleranse for skader, det vil si helst ingen skader eller negative hendelser. Innen isolasjonsfaget finnes en rekke arbeidsoperasjoner og produkter som en skal være oppmerksom på når det gjelder HMS. Noen av disse skadene kan beskrives innenfor to kategorier, nærmere bestemt de akutte skadene og langtids og senskadene. A KUTTE SKADER Under akutte skader kan nevnes: Kuttskader: Riktig bruk av kniv for å forhindre skade. Fallskader: Å påse at sikkerhetsforskrifter blir overholdt i høyden. En rotete arbeidsplass kan også føre til fallskader. Akutte allergiskader: Kontakt lege snarest. 14

15 Øyeskader: Bruk av korrekt beskyttelse for øynene. LANGSIKTIGE SKADER Under langsiktige skader kan nevnes: Hørselskader: Bruk av øreklokker er svært viktig for å bevare hørselen livet ut. Løsemiddelskader: Åndedrettsvern i riktig fareklasse forhindrer løsemiddelskade. VERKTØY I isolasjonsfaget er det mange former for verktøy som benyttes. De ulike verktøy er avhengig av hvilken type arbeidsoppgave som skal utføres. Noe av verktøybeholdningen til isolatøren kan for eksempel bestå av følgende utstyr: Isolasjonskniven brukes til å kutte isolasjon til den fasong eller til de mål som konstruksjonen krever. 15

16 Knipeks er et altmuligverktøy for å kutte, for eksempel ståltråd eller netting e.l. Fasongsaks brukes til å klippe i metallplater. Det finnes sakser som er konstruert for å kunne klippe til høyre eller til venstre med. De kalles høyre eller venstre saks. Rett saks brukes til å klippe rette kutt i stålplater. Strammeapparat er et viktig hjelpemiddel for montasje av isolasjon og kapsler. Som navnet tilsier, er det et apparat som hjelper til å stramme materialer der det er behov for slik hjelp. Rissnål er en skarp stålpenn som brukes til å lage merker i stålplater. Passer og linjal er viktige verktøy for en isolatør. De brukes i matematiske formler og til geometrisk beregning, noe som er ett av grunnprinsippene, særlig i konstruksjon av kapslingsdeler. 16

17 Tallmeter er ett av de viktigste måleverktøy isolatøren har. Tallmeteret har måleskalaer som er meget viktig for isolatøren, og som skiller seg fra alle andre måleverktøy. For eksempel har det en egen skala for omkretsutmåling (3,14). Drill brukes til alle former for hulltagning/borring. Hulltagning i metall er for eksempel grunnlag for festeteknikker isolatøren bruker. Slagsaks er hovedverktøy for kutting av stålplater. Valsemaskin er en av maskinene som brukes til å forme stålplater til de fasonger som ønskes på det aktuelle anlegget det jobbes på. Sikkemaskin brukes til å forme sammenføyninger med. Når deler skal settes sammen i rekker, lages spesielle fasonger som kalles en sikk. Disse sikkene passer og låser deler til hverandre. 17

18 Knekkemaskin er en maskin som lager knekker i stålplater. Det gjøres for å lage fasonger til de kapslingsdeler vi lager og har behov for på et anlegg. TEORI, TERMISK ISOLERING For å gå litt dypere inn i et emne tar vi her med et eksempel på en grunnleggende teori i forbindelse med isolasjonsyrket, nærmere bestemt teorien om varmetransport. VARMETRANSPORT Dersom det er en temperaturforskjell mellom to sider av et materiale eller en konstruksjon, vil det alltid gå en varmetransport mot den siden som har lavest temperatur. I bygningskonstruksjoner vil denne varmetransporten i hovedsak skje gjennom tre transportformer: ledning konveksjon (strømning) stråling Ledning finner sted både i faste stoffer, væsker og gasser og består i at varmen forplanter seg gjennom stoffet som molekylbevegelser. Varmere molekyler overfører gjennom støt noe av sin energi til kaldere og mer energifattige molekyler. Konveksjon (også kalt strømning) finner sted i gasser og væsker. I bygningsfysikken er det bare konveksjon i luft som har noen praktisk betydning. Konveksjon kan oppstå i et hulrom omgitt av to flater med ulik temperatur. Luften mot den varme overflaten blir oppvarmet og lettere og stiger dermed opp. Langs den kalde flaten blir luften avkjølt og dermed tyngre og synker. Til sammen fører disse mekanismene til at luften i hulrommet sirkulerer. Denne sirkulasjonen, som kalles naturlig ventilasjon, fører til at varme blir transportert fra den varme til den kalde siden. Stråling kan, i motsetning til ledning og konveksjon, også forekomme i vakuum. Varme kan overføres fra en materialoverflate til en annen ved termisk stråling. Alle materialer sender ut (emitterer) termisk stråling som er sterkt avhengig av overflatetemperaturen. Det vil gå en netto varmestrøm fra varm til kald side, fordi en varm overflate sender ut mer stråling enn en kald. SE OGSÅ TIL ANNEN TEORI I FAGET Fortsetter vi med teori blir det straks interessant å følge blant annet fysikk videre. Vi vil her møte på en rekke faguttrykk og benevnelser som er vesentlig for fagkretsen isolering. Innføring i den øvrige teorien til isolasjonsfaget så som materiallære, tegningslesing, geometri, overflatekledning og andre momenter som er vesentlig i faget, er å finne i annen relevant teori om isolasjonsfaget. 18

19 LÆRETIDEN Å ta utdannelsen som isolatør er et fire års løp. Det første året går en som elev på skole, Vg1 Bygg og anlegg. År 2, 3 og 4 er basert på opplæring i bedrift. VEIEN ETTER AVLAGT FAGPRØVE Det finnes muligheter og retninger å gå videre med etter avlagt fagprøve. En side av isolasjonsyrket er offshorearbeid. Det vil si å arbeide ute på en oljeplattform eller båt. Har en fylt 18 år, er det mulighet for å ta sertifikat som offshorearbeider. En del firmaer har dette med som en standardutdannelse i isolasjonsfaget. Med fagbrev som isolatør kan en skolere seg videre som tilkomsttekniker. Det vil si at arbeidssted og arbeidsoppgaver er litt utenom det vanlige. Vanskelig tilkomst er ofte del av en utfordrende hverdag for tilkomstteknikeren, og arbeidsoppgaver løses ofte hengende i tau, høyt og vanskelig. FIGUR 23 SOM TILKOMSTTEKNIKER BLIR DET OFTE ARBEID PÅ VANSKELIGE OG UTSATTE PLASSER, GJERNE HØYT. I DISSE SPESIELLE ARBEIDSSITUASJONENE ER SIKKERHET ET SÆRDELES VIKTIG MOMENT. En mulighet til videreutdannelse gis ved Bergen tekniske fagskole, som har et studium i fordypning for isolasjonsfaget. Studiet heter Maskinteknikk med ISO fag. Dette studiet bygger videre på fagbrev som isolatør og er treårig. 19

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med opplæring fram til fagbrev i maritim

Detaljer

Den lille VVS. En guide for isolering av VVSinstallasjoner. Mai 2014

Den lille VVS. En guide for isolering av VVSinstallasjoner. Mai 2014 Den lille VVS En guide for isolering av VVSinstallasjoner 3 Mai 2014 Den første utgaven av «Den lille tekniske» kom ut i januar 2010. Siden den gang har brukerne av håndboken dratt nytte av både dimensjoneringstabeller

Detaljer

Varmereflekterende folier. Varmereflekterende folier brukt i bygningskonstruksjoner

Varmereflekterende folier. Varmereflekterende folier brukt i bygningskonstruksjoner Varmereflekterende folier brukt i bygningskonstruksjoner Virkemåte Bruksområder Begrensninger Sivert Uvsløkk Seniorforsker,, Byggematerialer og konstruksjoner Trondheim Foredrag ved Norsk bygningsfysikkdag

Detaljer

Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Klima-, energi- og miljøteknikk (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Bygganleggsteknikk Produksjon Kode: BAT1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING PROTECTA GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Løsninger du kan stole på

Løsninger du kan stole på Løsninger du kan stole på KB Stålindustri Vi ønsker å være din partner innen stål- og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering Vi leverer totalløsninger med dokumentert kvalitet Til bygg-

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

Forsøkslæreplan i maritim innredning Vg3/opplæring i bedrift

Forsøkslæreplan i maritim innredning Vg3/opplæring i bedrift Forsøkslæreplan i maritim innredning Vg3/opplæring i bedrift Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med opplæring fram til fagbrev i maritim innredning, med yrkestittelen

Detaljer

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS.

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS. detaljtegning Mortar Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Mortar er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL VENTILASJON- OG BLIKKENSLAGERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL VENTILASJON- OG BLIKKENSLAGERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL VENTILASJON- OG BLIKKENSLAGERFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Formål Ventilasjons- og blikkenslagerfaget omfatter produksjon, montasje, modernisering, rehabilitering

Detaljer

Boligkonferansen 2016

Boligkonferansen 2016 Boligkonferansen 2016 Hvordan løse de nye forskriftskravene til rørisolering Løsninger for termisk isolering av rør samt brannbeskyttelse av kanaler Verktøy for kalkulering Henrik Stene Produktsjef Teknisk

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Motek Brannstopp fugemasse

Motek Brannstopp fugemasse NYHET! Bruksområder: Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med stålrør, kobber -og plastrør Tetting

Detaljer

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Utdanningsprogrammet: I dette utdanningsprogrammet starter du med Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Ved skolen får du på Vg1 en innføring i tømrerfaget, murerfaget, rørfag, ventilasjon

Detaljer

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data Brannstopp puter CFS-CU Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger Bruksområder Permanent branntetting i kabelgjennom føringer gjennom vegg og dekke,

Detaljer

Læreplan i steinfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i steinfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i steinfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler dokumentasjon SPFR 020-0240 2016-09-07 INNHOLD Brannsikkerhet med PAROC steinull.... 3 PAROC Hvac Fire Mat Sirkulær kanal.... 4 PAROC Hvac Fire

Detaljer

ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET BESKRIVELSE AV PRØVEARBEIDET

ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET BESKRIVELSE AV PRØVEARBEIDET Side 1 av 11 ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET BESKRIVELSE AV PRØVEARBEIDET er meldt opp til oppgave Prøvearbeidet skal avlegges i hos Prøven starter kl. den og avsluttes kl. den Fagprøven skal avlegges i ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7.

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7. detaljtegning og Generell produktbeskrivelse Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer.

Detaljer

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S Enkelt å montere Røret kommer ferdig med muffe! Takket være den effektive push-fit-koblingen, ringstivheten, fabrikkinnlagte pakningen er både POLO-KAL NG og

Detaljer

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. Isolasjon og tetthet. tth t Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk - fukt FUKT november 09 K.Grimnes, 2009 2 Bygningsfysikk - fukt Fukt i bygg kan komme fra flere steder:

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD NULLIFIRE S70760 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Vannbasert Maling

Detaljer

Prinsipper for termografiske målinger Appendix til Oslo Termografi, fase I og II

Prinsipper for termografiske målinger Appendix til Oslo Termografi, fase I og II Prinsipper for termografiske målinger Appendix til Oslo Termografi, fase I og II Område ved Ullevål sykehus Oslo: Postboks 54, 1454 Fagerstrand, 66 91 69 49, oslo@termografi.no Side 2 av 8 Oppdragsgiver

Detaljer

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning Revidert Rev. Side 18.05.2009 1 1/5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot

Detaljer

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell.

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell. detaljtegning Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE Side: 1 av 5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot varmepåvirkning. GPG

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

FLEKSIBEL HØYTEMPERATUR CELLEGUMMIISOLASJON FOR ØKT EFFEKTIVITET

FLEKSIBEL HØYTEMPERATUR CELLEGUMMIISOLASJON FOR ØKT EFFEKTIVITET FLEKSIBEL HØYTEMPERATUR CELLEGUMMIISOLASJON FOR ØKT EFFEKTIVITET Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tåler et vidt spekter av vanlig forvitring Innebygd diffusjonsbrems reduserer risikoen for korrosjon under

Detaljer

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sammen med AF/Armaflex Euroklasse B/BL-s3,d0 og høy diffusjonsmostand (μ 10.000) Høy mekanisk

Detaljer

Kontrollskjema opplæring i bedrift INDUSTRIMALERFAGET side 1 av 2

Kontrollskjema opplæring i bedrift INDUSTRIMALERFAGET side 1 av 2 Kontrollskjema opplæring i bedrift INDUSTRIMALERFAGET side 1 av 2 Vurderingskriterier 1 = Trenger mer opplæring (Lærlingen har fått lite eller ingen opplæring i kompetansemålet) 2 = Må trene mer (Har fått

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30 FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 0 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Løsemiddelbasert

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX0 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

FOR NORSKE BYGG FORDELER VED Å VELGE GLAVA

FOR NORSKE BYGG FORDELER VED Å VELGE GLAVA FOR NORSKE BYGG 10 FORDELER VED Å VELGE GLAVA FOR NORSKE FORHOLD DET ER INGEN overraskelse at det er kaldt i Norge om vinteren, at det er vanskelige kjøreforhold på veiene eller at været i store deler

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger Ventiler Pakninger Termisk isolasjon Passiv brannbeskyttelse Ensinger Elektrisk isolasjon Teknisk plast Ventiler Gjennom tider med spennende utvikling i både miljø og teknologi, har det gode samarbeidet

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Presentasjon 10. mars 2009 Presentasjonen er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved tetthetsmålinger og byggtermografering Hva vi kan bruke termografi til som et godt verktøy ved drift / vedlikehold

Detaljer

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Fagprøve renholdsoperatørfaget Planlegging Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planleggingen er godt Det er utarbeidet en gjennomarbeidet og grei arbeidsplan

Detaljer

Vurdering i betongfaget

Vurdering i betongfaget Vurdering i betongfaget Hovedområde Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planlegging Planleggingen er godt gjennomarbeidet og strukturert. Forhold til HMS er nøye vurdert, og kanditaten skal kunne drøfte

Detaljer

Den nye generasjon lydabsorbenter

Den nye generasjon lydabsorbenter Den nye generasjon lydabsorbenter DeAmp tilbyr en helt ny type fiberfrie lydabsorberende paneler i harde materialer som metall og plast. Dagens lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma-

Detaljer

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø viktig å vite om ISOLASJON AV EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø Denne informasjonsfolderen er utarbeidet av EPS-gruppen, som er organisert som en bransje-gruppe

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161 Solfanger Lager Forbruker Pumpe/vifte Solfangeranlegg Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 162 Varmt vann Beskyttelsesplate

Detaljer

Radiografi gjennom Isolasjon

Radiografi gjennom Isolasjon Radiografi gjennom Isolasjon Radiografi gjennom Isolasjon Radiografi gjennom isolasjon Kildetype Valg av kilde Utføring av inspeksjon Rapportering Kildetyper Kilde typer Ved tilstandskontroll på rør, er

Detaljer

Garantert radonsikkert bygg!

Garantert radonsikkert bygg! Garantert radonsikkert bygg! Siden oppstarten i 2009 har Radonmannen AS utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor leveranse av forebyggende tiltak mot radon i nye bygg. Kundegruppen består hovedsakelig

Detaljer

MV-100 Standard Brannklassifisert

MV-100 Standard Brannklassifisert Glassvegg MV-100 Standard brannklassifisert leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-100 Standard

Detaljer

Forhold som skal vurderes under planlegging prosjektering

Forhold som skal vurderes under planlegging prosjektering Forhold som skal vurderes under planlegging prosjektering 1 Risikovurdering av lokalitetene og verdiene som skal sikres. Det må foretas en vurdering av virksomheten som skal sikres, med tanke på mulighetene

Detaljer

Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger

Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger Justerbar i høyden, uten tilpassing Ny gipsvegg: Enkel, rask og grei Gyproc Flexi er en helt ny måte å bygge gipsvegger. Ideen er like enkel, som

Detaljer

K-FLEX K-FLEX ST 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX ST 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S /SK Selvklebende rørisolasjon plater slanger Elastomer isolasjon for de fleste bruksområder, innen bygg og industri. Bruk:

Detaljer

KOMPAKTE TAK. glava.no

KOMPAKTE TAK. glava.no KOMPAKTE TAK glava.no En leverandør - alle produkter GLAVA EPS GLAVA EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. GLAVA EPS leveres i forskjellige kvaliteter

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

VVS ISOLERING AV RØR I HENHOLD TIL TEK10. www.dahl.no

VVS ISOLERING AV RØR I HENHOLD TIL TEK10. www.dahl.no VVS ISOLERING AV RØR I HENHOLD TIL TEK10 www.dahl.no 3 BUD FOR RIKTIG ISOLASJON Expanded 2 1. VARME RØR SKAL KLES I GULT 2. KALDE RØR SKAL KLES I SVART 3. kravene i tek10 skal følges Ta grep om rørene

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

SANDWICH BYGGELEMENTER

SANDWICH BYGGELEMENTER www.ventistal.no SANDWICH BYGGELEMENTER Fasade Tak Ventilsajon ISOLPAC KVEGG Sandwich veggelementer med PIR skum er enkle å installere, og gir en høyverdig isolasjon. Lave U-verdier i forhold til tykkelser.

Detaljer

Haugvold sykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18

Haugvold sykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18 HaugvoldSykehjem 2010 06 18REV01 2010 04 30 BrannsikringBaderomskabiner Haugvoldsykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av

Detaljer

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med et felles Vg2 plast for fagene polymerkomposittfaget, termoplastfaget

Detaljer

Etableringen av FROSIO

Etableringen av FROSIO Etableringen av FROSIO FROSIO s formål er: å heve kvalitetsnivået på alle plan innen overflatebehandling å virke gjennom å formulere kvalitetskrav og utarbeide opplæringsprogram for inspektører og operatører

Detaljer

Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje.

Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje. Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lett vekt Enkel montasje og vedlikehold Bestandig mot UV, olje og kjemikalier Isolering

Detaljer

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi?

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? TEKNIKK OG INDUSTRIELL Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? Søk Teknikk og industriell produksjon før 1. mars 1 VELGTIP.NO TEKNIKK OG INDUSTRIELL TIP er perfekt for oss som liker praktiske fag bedre

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg

Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg Når det gjelder enøk-råd fra energiselskaper ser man dessverre at de altfor ofte er ensidig opptatt av de omkringliggende faktorer i stedet for å gå rett på kilden.

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden

Sammen bygger vi framtiden Sammen bygger vi framtiden Canada The United States Mexico Japan Korea China Europe Icynene Inc. World-Wide Sales Oversikt over Icynene Inc. Visjon: ICYNENE er en ledende produsent og markedsfører av sprøyteskumisolering

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Vedlikeholdplanlegging 10 11. november 2008 Foredraget er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved byggtermografering Hvilke prioriteringer som må til i tiden som kommer, både på nybygg og i forbindelse

Detaljer

Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse.

Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse. Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Pålitelig kondenskontroll Bidrar til bedre luft innendørs Sikker systemløsning Reduksjon av strukturstøy

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Verdal Videregående Skole

Bygg- og anleggsteknikk. Verdal Videregående Skole Bygg- og anleggsteknikk Bygg- og anleggsteknikk Bygg- og anleggsteknikk Byggteknikk Anleggsteknikk Klima-, energi- og miljøteknikk Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Stillasbyggerfaget Fjell- og bergverksfaget

Detaljer

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT Komposittrøret for både tappevann og varme 10 2010 9001 Uponor Komposittrøret er en rørtype der fordelerne hos både plast og metall utnyttes på optimalt

Detaljer

En leverandør - alle produkter

En leverandør - alle produkter GLAVA KOMPAKTE TAK En leverandør - alle produkter Isolitt Isolitt EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. Isolitt EPS leveres i forskjellige kvaliteter alt

Detaljer

Termografi og tetthetskontroll

Termografi og tetthetskontroll Presentasjon 3. november 2009 Først litt om NHS og meg selv; NHS ble startet opp i 1995 Vi har spesialisert oss på det navnet tilsier, Husinspeksjoner og Skadetakster Jeg har jobbet som takstmann i ca

Detaljer

Hva sier byggereglene om :

Hva sier byggereglene om : Kap 14. Energi Energieffektivitet Hva sier byggereglene om : 14.1 Generelle krav om energi Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene

Detaljer

Firesafe MA 3S Silikon

Firesafe MA 3S Silikon Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE MA-3S er en brannhemmende-, varmeekspanderende en- komponen fugemasse basert på silikon. Den har meget gode branntekniske egenskaper for branntetting av fuger og gjennomføringstettinger

Detaljer

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse TOPROCK SYSTEM AS ROCKWOOL TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse Er du på toppen? Da har vi en nyhet til deg TOPROCK System er en ny generasjon

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

KURS FOR UTDANNINGSPROGRAM BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK. 1 Glenn Johnsrud

KURS FOR UTDANNINGSPROGRAM BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK. 1 Glenn Johnsrud 1 Glenn Johnsrud Interessedifferensiering Som metode for: Lære mer, fullføre og bestå 2 Glenn Johnsrud Skal vi drive yrkesopplæring, eller yrkesveiledning? Relevans og mening er sentrale begreper i kunnskapsløftet

Detaljer