Båsum Boring AS Utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båsum Boring AS Utvikling"

Transkript

1 1952 Båsum Boring AS Utvikling Anskaffelse av utblokkingsutstyr og oppdrag innen dette Norges største borerigg med kapasitet ned til 1500 meter

2 Båsum Boring as etablert 1952 Norges største borefirma Båsum Boring AS ble etablert i 1952 og har i dag 50 ansatte fordelt på 3 avdelinger. Hovedkontoret er lokalisert på Krøderen i Buskerud. Inkludert egen avdeling i Oslo dekkes sentrale deler av sør Norge. Båsum boring Trøndelag dekker midt Norge og nordover. Dette betyr at Båsum Boring opererer over hele landet. Båsum Boring er godt etablert innenfor følgende områdene: - Energiboring til varmepumper - Montering/fremmføring av kollektorer til Varmepumpe. - Boring av og installasjon av vannbrønner til private og til interkommunale vannverk - Pressing av Stålrør - Styrt løsmasse boring - Gjennomboring i kombinasjonsmasser - Gjennomboring med styring i fast fjell - Fundamentering med stålkjernepeler - Miljøbrønner - Sonderingsboringer - Utblokking og inntrekking av nye rør - Levering, sveising av Pe rør og deler - Levering, fylling av etanol og glycol basert frostsikringsvæsker. Firmaet har sentral godkjenning på de aktuelle områdene. Båsum Boring AS har i dag til sammen 18 rigger. Hvert år leverer firmaet fem hundre tusen meter med PE-ledninger, seks hundre tusen liter HX 35, flere hundre pumpeanlegg og fire hundre tonn med stål. Båsum Boring AS har gjennom de siste år vært engasjert i flere større og kompliserte anlegg innen boring og rørsystemer i forbindelse med vannforsyning og energilagre i fjell. Båsum Boring AS har også gjennomført en rekke prosjekter innen stålkjernefundamentering og gjennomboringer for VA anlegg og kabler.

3

4 Presentasjon Utblokking

5 Hvorfor velge utblokking? Økonomi og miljø gevinst ved utblokking Den enste renoveringsmetoden som man kan oppdimensjonere eksiterende ledning å få et helt nytt rør. Mindre inngrep i terrenget Minimale trafikk forstyrrelser Man kan utblokke strekkninger opp til ca 200 meter. Dette gjør at selve renoveringen kan gjøres uten stor forstyrrelse for miljøet rundt. Selve utblokkingen er svært rask, ca. 100 til 200 meter pr. dag. Slipper og deponere urene masser fra grøftene eller rør som er definert som urene (asbest).

6 .. Kan ekspandere mye i forhold til eksiterende ledning

7 Hva er utblokking? Stengene kjøres fra trekkegrop og fram til innføringsgrop med hydraulikk. Rør kan være kollapset over kortere strekk. I innføringsgropen kobles skjærekniv og blokkerhodet på stengene, etter henges det nye helsveiste PE-røret. Utblokkerhodet trekkes så tilbake til trekkegropa. Typisk trekk kraft er 40, 80, 120 og 250tonn. Behovet for trekk kreftene blir dimensjonert i hvert enkelt tilfelle. Det trekkes rett på blokkerhodet slik at PE-røret bak ikke får minimale belastninger.

8 Utblokking Rullekniv Rullekniven kutter det gamle røret, utblokkerhodet utvider og gjør plass til det nye røret. Trekkehodet trekker det nye røret fritt inn. Stenger Leddstang Kobling Trekkehode for PE rør Rullekniv Hydraulisk Utblokking Utvider kon Utblokkerhode

9 Hva kan blokkes ut? Alle typer rørmaterialer, (PVC, asbest, leirerør, betong, støpejern, duktile rør, PE, korrugerte rør og nor ledning) Det kreves minimalt forarbeid Deformerte rør og lokale kollapser kan forseres Reparasjonsmuffe i stål, rørklammer, nye rør (SJK, SJG og Stål), løpemuffer av ulike skjøter (Tyton, skrue, Waga, Maksi, mega og lignende), samt rørklammer for stikkledninger forseres med hjelp av utblokking. Det kan trekkes inn flere og større rør i det gamle røret Stort sett så blir det trukket inn nytt PE rør, men man kan også trekke inn nye duktile rør.

10 Utblokking av 100 mm duktilt rør Og innføring av 180mm SLA rør Innføring av rør fra kveil

11 leverer kveilrør av PE på opptil 190meter med Ø180mm SDR 11

12 Utblokkings maskinen i trekkegropen med bare jord veggen i trekkegropen som mothold Hydraulisk utblokkingsmaskin med trekkraft på 80 tonn

13 Måling og dokumentasjon Normale dokumentasjoner: Mottaksprotokoll Sveise protokoll Utblokkingsprotokoll Strekk krefter på nytt PE rør Dokumentasjoner ut over det normale: + evt. TV inspeksjon etter ferdig installert rør Foto dokumentasjon av alle sveise vulser

14

15 Sveise protokoll Eksempel på dokumentasjon med bilde av vuls, samt normal sveise protokoll.

16 Strekk krefter på nytt PE rør Hvor mye stedlige massene legger seg på PE røret er det vanskelig å si noe om før man har forsøkt et strekk. Da gir en strekk måling på PE røret, viktig informasjon i dette arbeidet

17 Sveisingen er utført av: Firma: Båsum Boring as Tlf: Fax: Mail: Kontakt person: Dag Espen Båsum Utblokkingsskjema Opplysninger om arbeidssted: Sted: Prosjekt/ prosjekt nr.: Oppdragsgiver : Utblokkings Bas: Status på eksiterende rør: Ledningstype: Vannledning X Overvannsledning Gassledning Rørmatriale på eksiterende ledning: Leire rør Betong rør Støpejern X Stål rør Pe rør Pvc rør Rørtilstand: Rundt X X Ovalt Kollapset Rørdiameter (diameter innvendig): Overdekning (m) Overdekningsmasser: Data om nytt rør: Utblokkingsdag: Rørleverandør Rørlengde Utblokket fra kum til kum (eller pele nr.) Trekkmåling: (ja/nei) Maskintype: Groundoburst 800 Synlige skader på nytt rør etter utblokking: Sted og dato Signatur

18 Båsum Boring as har utblokkingsutstyr for alle små og store oppdrag..prøv da vel!

19 Gjennomboringer Gjennomboring 3 stk rigger i forskjellige størrelser Gjennomboringer i kombinasjonsmasser Pressing av Stålrør Borer fra Ø165mm til 1016mm i fjell og løsmasse/kombinasjonsmasser

20 Gjennomboring Deles inn i to typer: Gjennomboring løsmasse/kombinasjonsmasse (fjell/løsmasse) Gjennomboring i fjell.

21 Kombinasjonsmasser Teknikken kalles hammerboring med stålrør Benytter stålrør under boreprosessen slik at løsmassene ikke raser inn i hullet. Stålrørene erstatter eksisterende masser og forhindrer derfor setningsskader. Bores i rette linjer. Stor presisjon i rene masser. Kan ikke korrigeres, men måles under boring. Normalt sideavvik vil være 1-2% av hullets lengde. Kan gjennomføre boring fra 76mm til 1000mm med denne teknikken. Normale bore lengder er 10m til 90m Robust system (forserer fjell/løsmase, uten stopp)

22 Normale bore dimensjoner Stålrørsdimensjoner: Ø139mm x 4mm Ø168mm x 4,5mm Ø193mm x 5mm Ø219mm x 5mm Ø273mm x 5mm og 6,3mm Ø323mm x 6,3mm Ø406mm x 6,3mm og 8,8mm Ø508mm x 8,8mm og 10mm Ø610mm x 8,8mm og 10mm Ø711mm x 8,8mm og 10mm Ø813mm x 8,8mm og 10mm Ø1016mm x 8,8mm, 10mm og 12,5mm Ø1200mm x 10mm, 12mm og 14,2mm (Alle rørene kan leveres med mindre eller større gods tykkelser, men her må det regnes ca. 1 ukes leveringstid.) Stålrørs kvalitet: S355 kvalitet (Strekkfasthet som er gitt i n/mm²) Generelt: Dimensjonene er utvendig mål

23 Boregroper 12 meters stålrør: 16m (L) x 4m (b) bredde x 0,7m under underkant rør Blir benyttet på større stålrørdimensjoner (fra Ø610mm) 6 meters stålrør: 9m (L) x 3m (b) bredde x 1,3m under senter hull Blir ønsket benyttet ved lengre stålrørboringer (fra 30m) 3 meters stålrør: 7m (L) x 3m (b) bredde x 1,3m under senter hull Mest vanlige grop størrelsen (fra dimensjoner fra Ø139mm til Ø610mm i lengder opp til 24 meter) 1,5 meters stålrør: 3,5m (L) x 2m (b) bredde x 0,7m under senter hull Benyttes der det er veldig trangt (klarer dimensjoner opp til Ø273mm i lengder opp til 24m) Ø813mm stålrør i kombinasjonsmasser for overvann (24 meter med 6 meters stålrør)

24 Begrensninger fall eller stigning Generelt ved boring med stålrør for selvfall (med lite fall): Gunstig og bore på fall siden Avviket normalt sett er nedover og man forhindrer derfor motfall på traseen. (Normalt avvik på 1 til 2% av hullets lengde) Boring på fall: Ingen begrensninger opp til Ø610mm Fra Ø610mm er begrensningen ca. 45. Boring på stigning: Begrensning opp til Ø1200mm er ca meter med Ø320mm, Hardangerbrua

25 Evakuering av løsmasser Generelt: Evakuere like mye masse som man erstatter med stålrør Forhindre fortrenging av masser Fortrenging av masser kan resultere i setninger. Dimensjoner fra Ø139mm til Ø323mm: Luft og vann benyttes for evakueringen av løsmassene Dimensjoner fra Ø406mm til Ø1200mm: Augerbor (skruer) hjelper til får å få ut massene. 2x80m med ø 508mm stålrør under sju jernbanespor ved Skijernbanestasjon

26 Sonderingsboring før start av arbeider? starter i fjell VA ledninger Grua Harestua. Boret bla. 1x323mm stålrør, 1xØ273mm stålrør og 1x139mm stålrør à 67 meter i kombinasjonsmasser (fall = 2%).

27 Forts Sonderingsboring før start av arbeider? starter i løsmasse 60 meter med Ø219mm i løsmasse, forsette videre 150 meter med Ø165mm i fast fjell Kvitfjell.

28 Forts Sonderingsboring før start av arbeider? spennende variant Borehullenes lengde:160meter (Ø355mm pe) og 120meter (Ø200mm pe) Borehulls diameter:ø508mm (for Ø355mm pe) og Ø323mm for Ø200mm pe Ledning:Ø355mm og Ø200mm pe100 med PP kappe

29 Deles inn i to typer: Gjennomboring Gjennomboring kombinasjonsmasse (fjell/løsmasse) Gjennomboring i fjell.

30 Fjell Teknikken kalles hammerboring med stabilisert borehammer. Her er selve fjellhullet stabilt, slik at man slipper og benytte stål eller plast som ekstra stabilisering av hullet. Pga tyngdekraften kan vi styre borhammeren opp eller ned under boringen. Dette er svært pressist i fall retningen. Har utført jobber med 3 promille i jevnt fall på 330m. Kan ikke korrigere retningen, men måler side og høyde. Normalt sideavvik vil være 1-2% av hullets lengde. Normale boredimensjoner i fjell med hammerboring er 165mm til 500mm. Normale bore lengder er 10m til 600m

31 Normale bore dimensjoner 2x250mm og 1xØ660mm fjellhull à 110 meter i Arendal sentrum for inntrekking av fjernvarme rør Fjellhull dimensjoner: Hammerboring: Ø165mm (pilot) Ø250mm Ø300mm (Ø320mm) Ø400mm Ø500mm Rais boring (som vi tilbyr på lengder over 120 meter): Ø660mm Ø990mm Generelt: Dimensjonene er innvendig målt

32 Anbefalte fjellhullsdimensjoner tilpasset PE rør Fjellhullsdimensjon Ø165mm Ø250mm Ø300mm Ø320mm Ø400mm Ø500mm PE rør (maks) 140mm PE (evt. 1xØ x32mm) 225mm PE(på hull kortere enn 70 meter) Ø250mm PE og Ø280mm på korte hull Ø280mm PE Ø355mm PE Ø450mm PE

33 Boring på stigning eller fall? 320 meter med Ø400mm fjellhull for inntrekking av Ø315mm PE 100 SDR 7,4 med PP kappe (fall 52%) Brønnøy kommune Generelt: Vi har to system som kan måle fallet når vi borer. Et digitalt og et manuelt på trykk. Måling på trykk: Denne teknikken er kun mulig når vi borer på stigning. Digital måling: Utføres både på fall og stigning. Konklusjon: Om det er lite fall ønskes (om mulig) det og bore på stigning pga. at da vi har begge målesystemene tilgjengelig.

34 Normale borelengder i fast fjell Generelt: Vi kan styre høyden under hele borelengden. Nøyaktigheten er + 0,5meter på lengder over 100meter. På lengder under 100 meter er nøyaktigheten bedre. Sideveis har vi ikke styrings mulighet, men regner med følgende normalavvik: Inntil 150m ca. + 1%. Fra 150m til 300m ca. + 1,5 til 2%. Fra 300m til 600m ca. + 2 til 4%. Konklusjon: Svært nøyaktig, billig og rask teknikk opp til ca. 300 til 400meter. Boring av 600m i fast fjell og opprømmet til Ø250mm på Nesodden, avvik ca 20 meter

35 Vårt Mål er å få et så rett hull som mulig for en rimelig sum penge 140 meter på fall med Ø300mm i Mjøndalen

36 Sæterstivatnet - Brønnysund Ø400mm à 300meter med 150 meters høydeforskjell

37 .Boring for vann inntak i et eksiterende vann Leveranse av PE i fjellhullet Er en naturlig del av operasjonen

38 Utslag i sæterstivaten med ca. 1,5 meters overdekning med vann på 150 høydemeters fall (utslag på Ø165mm pilot).

39 Hovden 320 meter med 1x250mm og 1x350mm på fall

40 Nesoddtangen Boring av 600m Ø250mm på stigning

41 Larvik Ula Kjerringvik, etappe meter med styrt fjellboring, med utførelse på 5 mnd.

42 Ålesund 450meter styrt fjellboring med 1 meter sideavvik

43 Takk for meg!

Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC. for gravefri framtid

Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC. for gravefri framtid Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC for gravefri framtid Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC for gravefri framtid September 2015 5 Om oss OM OSS Olimb er en betydelig aktør

Detaljer

DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk

DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk Geir Veslegard og Arne Schram Simonsen BegrensSkade Delrapport nr. 1 + 2.1 Norwegian University of Science and Technology

Detaljer

GVD-prosjektet Strategier for ledningsfornyelse

GVD-prosjektet Strategier for ledningsfornyelse Strategier for ledningsfornyelse Bachetomta - Lierstranda, 3400 Lier Tlf: 32 83 87 20 Fax: 32 85 39 33 Lier, januar 2008 2 av 39 Innholdsfortegnelse : 1.0 Arbeidsopplegg 4 1.1 Oppdraget 1.2 Organisering

Detaljer

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2 Trykkrørsystemer Pipelife har trykkrørsystemer i PVC og PE. For PVC benyttes muffeskjøter og overganger til flensedeler - for eksempel flensespiss, flensemuffe eller spareflens. PE-rør skjøtes enten med

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer

Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen

Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen Ny jernbanetunnel Hommelvik Hell Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen Juni 2008 Jernbaneverket Vi bygger for fremtiden Framtidas Nordlandsbane Utbyggingen av Gevingåsen tunnel første etappe

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 OM OSS Olimb er en betydelig aktør innen vann og avløpssektoren

Detaljer

RØRFORNYER NIDAROSDOMEN

RØRFORNYER NIDAROSDOMEN REHAB Nr. 3 2012 NoDig FOKUS I TRONDHEIM RØRFORNYER NIDAROSDOMEN PÅ PLASS I ROGALAND STAVANGER GÅR FORAN PROBLEMLØSERE PÅ LØTEN SATSER PÅ HAMMERBORING DW-Lineren lansert UTENRIKS VIL LEGGE USA I RØR Av

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

nytt Nr. 1 2011 24 årgang I høyden og dybden

nytt Nr. 1 2011 24 årgang I høyden og dybden Nr. 1 2011 24 årgang nytt I høyden og dybden Leder Tor-Erik Olimb, daglig leder Kristian Olimb AS. Gode løsninger for å fornye Norge Når vi nå har tatt fatt på et nytt år gjør man seg også noen refleksjoner.

Detaljer

Nr 1-2013 2. årgang TEMA: NYHETER. Innovative løsninger for rensing, fordrøyning og infiltrasjon. Perfekte kumløsninger.

Nr 1-2013 2. årgang TEMA: NYHETER. Innovative løsninger for rensing, fordrøyning og infiltrasjon. Perfekte kumløsninger. Nr 1-2013 2. årgang TEMA: NYHETER Innovative løsninger for rensing, fordrøyning og infiltrasjon Perfekte kumløsninger 2013 VA-forum 1 Nyheter og produktløsninger er hovedtemaet i denne utgaven av VA-forum.

Detaljer

Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070

Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070 Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070 Vedrørende: Tilstandsanalyse vann- og avløpsrør NOTAT NR: REVISJON: Utført av: KS Kontrollert av: SG DATO: 13.03.09 Distribusjon Navn: Firma: Faks / e-mail:

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 1 2008 21 årgang. nytt. Vi går offshore. rehabnytt 1-2008

Nyheter. nytt. Nr. 1 2008 21 årgang. nytt. Vi går offshore. rehabnytt 1-2008 Rehab Nr. 1 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Vi går offshore 1 Leder Nyheter Nyheter Tor-Erik Olimb Daglig leder, Kristian Olimb AS Høy aktivitet fortsetter Året 2007 vil vi sent glemme. Vi fikk feire

Detaljer

Tjenester. Vann & Avløp. Vi fikser det! Avavi AS, Myrveien 6, N-1430 Ås. Tlf. 64 94 60 30, fax 64 94 60 31. post@avavi.no www.avavi.

Tjenester. Vann & Avløp. Vi fikser det! Avavi AS, Myrveien 6, N-1430 Ås. Tlf. 64 94 60 30, fax 64 94 60 31. post@avavi.no www.avavi. Tjenester Vann & Avløp Vi fikser det! Avavi AS, Myrveien 6, N-1430 Ås. Tlf. 64 94 60 30, fax 64 94 60 31. post@avavi.no www.avavi.no Godkjent mesterbedrift Medlem av: Fredrik Jens-Wiggo Tore Per Arne Atle

Detaljer

BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT

BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT 01.03.2015 Teknologiveien 1 4846 Arendal Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: Høydebasseng Natveitåsen Oppdrag nummer: 1199

Detaljer

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV)

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV) DP1+2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker Rapportering av skadesaker og vurdering av skadeårsaker Anders Østbye Eknes, Alf Kristian Lund, Jenny Langford BegrensSkade Delrapport nr. 1+2.2 Norwegian

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER

ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR ENGBO ELEKTRISKE ANKERVINSJER TYPE 31 TAU/KJETTING TYPE 32- TAU/KJETTING TYPE 33 KJETTING TYPE 34 TAU/KJETTING TYPE 40 TAU/KJETTING Side 2 01.01.02

Detaljer

Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør

Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør Nr. 3 2010 23 årgang nytt 40 år med olje, søl og rør Leder Rolf Dalby er driftsleder hos Kristian Olimb AS. Det nesten umulige er mulig Offshore arbeid med Statoil som kunde er alltid krevende og lærerikt.

Detaljer

Hva skjer? Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift.

Hva skjer? Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift. Hva skjer? TRYKKE TRYKKE Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift. Våre produkter og metoder for rørfornying i bygninger er først med Teknisk

Detaljer

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Jets vakuumtoalett-system Vacuum On Demand (VOD ) Type Standardsystem Issue A- August 2013 TM Sanitary Systems made to please Innhold NB: Illustrasjoner i manualen

Detaljer

Problemer med avløpsrør?

Problemer med avløpsrør? Problemer med avløpsrør? Vi er norges største leverandør av nye rør uten oppgraving Vi kontrollerer tilstand på gamle rør innvendig med kamera Alle rør fra kjøkken, WC og sluk, helt ut til offentlige avløp

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser Innhold Utsikter til vekst og økt aktivitet for ES i 2013 Fra borearbeidene ved Skagerak 4, Kristiansand. Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Skagerak

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer