Rett valg av tilsett for Lodding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rett valg av tilsett for Lodding"

Transkript

1 Rett valg av tilsett for Lodding HOVEDKONTOR BESØKSADRESSE Sveiseeksperten AS - SVEISEMASKINER - Sveiseeksperten AS P.b ETTERSTAD - TILSETTMATERIALER - Johan H. Andresens vei OSLO - SKJÆREUTSTYR OSLO Tlf.: Faks:

2 LODDING Lodding er en sammenføyningsmetode hvor loddet, tilsatsmaterialet, smeltes og binder sammen grunnmaterialene ved hjelp av adhesjon. Loddet har lavere smeltetemperatur enn materialene som skal sammenføyes, og grunnmaterialene smelter ikke i prosessen. Tilsatsmaterialet smeltes (tinn, kobber, sølvog gull-legeringer) og må ha evnen til å fukte de materialene som skal sammenføyes, og hefte til disse etter at det er størknet og avkjølt. LODDEMETODER BLØTLODDING Eller myklodding som det også kalles er lodding ved smelte- temperaturer under 450 C. Sveiseeksperten AS fører i dag ikke lodd i denne kategorien, og vi henviser derfor til andre kilder for nærmere prosessbeskrivelse. HARDLODDING Hardlodding over 450 C 450 C Bløtlodding under 450 C Eller slaglodding som prosessen også kalles foregår ved temperaturer over 450 C. Vanligste arbeidstemperaturer ligger mellom 600 C og 1100 C. Hardlodding utføres på to prinsipiellt forskjellige måter, som Sveiselodding, hvor en fuge tilnærmet lik en sveisefuge benyttes, og Kapillærlodding, hvor en smal spalte benyttes som fuge; Kappilærlodding Styrken i en slik loddeforbindelse er avhengig av spaltens størrelse. Ved å øke arealet på den flaten som er i kontakt med loddet vil styrken øke. For en forbindelse i kopper eller aluminium er det vanlig med en fugelengde på minst 3 x platens tykkelse, og for stål og rustfrie stål minst 6 x platens tykkelse for å oppnå god styrke i forbindelsen. Et annet viktig forhold er spalteåpningen. Best egnet er sølvholdige legeringer, og for å gi gode kappilæregenskaper bør spaltens størrelse være mellom 0,05mm og 0,2mm. Spalte ved bruk av bronselodd kan være 0,2mm til 0,3mm. Sveeiselodding Benytter samme teknikk som sveising, hvor fugeutformingen ved platetykkelser opp til 3-4mm utformes som en I-fuge med minst 0,5mm åpning. Over denne tykkelsen velges V eller X-fuger, og fugen bygges opp i mange lag. Det er oftest Bronseloddene som benyttes til denne typen sammenføyningsteknikk.

3 SØLVLODD Vi deler sølvloddene i 3 grupper; Vanlige Sølvlodd, Sølvlodd med Cadmium (Cd) og Sølvlodd med Fosfor (P). Forskjellen i egenskaper blir nærmere beskrevet senere, men i hovedsak så er vanlige sølvlodd de mest anvendbare. Cadmiumholdige lodd har de beste loddeegenskapene, dvs beste flyteegenskaper (kapillæregenskaper), men er forbudt i næringsmiddelsammenheng. Fosforholdige lodd er svært billige, og benyttes på kobber kobber-forbindelser uten flussmiddel. De krever imidlertid noe høyere loddetemperatur. Generelt vil økende innhold av sølv (Ag) bedre loddets flyteegenskaper og gi bedre egenskaper ved kapillærlodding, samt senke arbeidstemperaturen og tiden man må benytte for å varme opp arbeidsstykket. Lavere sølvinnhold gir mer tyktflytende lodd, noe som kan være fordelaktig ved dårlige tilpassninger. Sølvlodd kan benyttes også ved sveiseloddeteknikk, men benyttes oftest med kapillærloddeteknikk. Se under Bronse -og Aluminium-lodd for utførelse ved sveiselodding. Utførelse kapillærlodding Før lodding må alle flater hvor det ønskes en loddeforbindelse gjøres grundig rene. Om nødvendig må flatene avfettes og også rengjøres mekanisk. Loddefugen må være helt ren og så fri for oksider som mulig før loddearbeidet påbegynnes. Ved lodding med OxAc som varmekilde bør flammen ha et svakt overskudd av acetylen (reduserende flamme) for å forhindre oxidering av flussmiddel og loddemetall. Delene settes sammen med en spalteåpning egnet for kapillærlodding, helst mellom 0,05 og 0,20 millimeter. Dersom det skal loddes kobber mot kobber og benyttes fosforholdig lodd, er fosforinnholdet i tilsettet tilstrekkelig som fluss. Er det andre materialer eller det benyttes ikke fosforholdige lodd i forbindelsen benyttes fluss. Påfør da fluss i fugeåpningen. Også ved benyttelse av flussbelagte loddestaver er det enkelte ganger nødvendig å tilføre noe ekstra fluss. Varm opp arbeidsstykkene jevnt og på begge sider av fugen. Ta hensyn til at forskjellige tykkelser krever forskjellig varmetilførsel. Når flussmiddelet flyter glassaktig er temperaturen nær arbeidstemperaturen for loddet. Tilsett da lodd på fugen, og arbeid dette utover med flammen slik at det fyller forbindelsen. Varm ikke direkte på flusset eller loddemetallet. Unngå å overopphete arbeidsstykket, da brennes flussmiddelet og grunnmaterialene oksiderer. Også ved langvarig oppvarming oksiderer flusset, og etter 5 minutter i smeltet tilstand er flussets evne til å fjerne oksider ikke lenger tilstede! Vask alltid av flussmiddelrester med vann etter loddingen for å hindre senere korrosjonsskader. Benyttes ikke fluss i forbindelsen behøver den ikke rengjøres. VANLIGE SØLVLODD Generell beskrivelse Sølvlodd for bruk på alle typer stål, kobber og kobberlegeringer, nikkel og nikkellegeringer. Valg av loddemetall avhenger av ønsket applikasjon, loddetemperatur, loddetid og kapillæregenskaper, dvs evne til å bli sugd inn i loddefugen. Generelt vil økende innhold av sølv (Ag) bedre loddets flyteegenskaper og gi bedre egenskaper ved kapillærlodding, samt senke arbeidstemperaturen og tiden man må benytte for å varme opp arbeidsstykket.velg lodd med lavere sølvinnhold og bredere smeltetemperaturområde ved dårlig tilpassning. For pålodding av hardmetall (Brazetec 4900) eller karbidplater (Brazetec 49/Cu) benyttes lodd med evne til å fukte slike flater og til å ta opp spenninger mellom grunnmaterialet og det påloddede materiale. Lodd angitt med U er flussmiddelbelagt stav. Det kan ofte være fordelaktig å benytte fluss i tillegg, for eksempel for påsmøring av deler før sammensetting ved kapillærlodding.

4 VANLIGE SØLVLODD Karbider Næringsmiddel Helse Hardmetaller Varme og sanitær SØLVLODD DEGUSSA Brazetec 5600 Brazetec 5600 (U) Brazetec 5507 Brazetec 5507 (U) Brazetec 4576 Brazetec 4576 (U) Brazetec 3476 Brazetec 3476 (U) Sølv % Ag Arbeids teperatur Din 8505 Smelteområde Brazetec Brazetec 49/Cu Rør og plater i kobber, kobberlegeringer, nikkel, nikkellegeringer, alle typer stål Rør og plater i kobber, kobberlegeringer, nikkel, nikkellegeringer, alle typer stål Rør og plater i kobber, kobberlegeringer, nikkel, nikkellegeringer, alle typer stål Rør og plater i kobber, kobberlegeringer, nikkel, nikkellegeringer, alle typer stål Lodding av verktøy med hardmetall og sintrede karbider Sandwich bånd for lodding av hardmetall og sintrede karbider i plateform Flussmiddel H Spesial H Spesial H Spesial H Spesial S S Leveringsform Diameter (mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 bånd spole Lengde 500 (mm) Brazetec 5600 X X Brazetec 5507 X X X Brazetec 4576 X Brazetec 3476 X X Brazetec 4900 X Brazetec 49/Cu 70x0,4 Andre dimensjoner, ruller, bånd og ringer på forespørsel.

5 SØLVLODD MED CADMIUM Generell beskrivelse Sølvlodd for bruk på alle typer stål, grått og lamellært støpejern, kobber og kobberlegeringer, nikkel og nikkellegeringer. Lodd med Cadmium (Cd) (Brazetec 4003) har de beste kapillær og flyteegenskapene, og lavere arbeidstemperatur. Disse skal ikke benyttes i næringsmiddelindustri. Det anbefales generelt å benytte Cd-frie lodd. Ofte benyttet i automatiserte loddeprosesser og loddeautomater. Benyttes i elektronikk og instrumentering, kretskort og gjerne presisjonsarbeider. De ekstremt gode kapillæregenskapene etterlater lite overskuddsmateriale og reduserer behovet for etterarbeid. Lodd angitt med U er flussmiddelbelagt stav. Det kan ofte være fordelaktig å benytte fluss i tillegg, for eksempel for påsmøring av deler før sammensetting ved kapillærlodding. Verktøyindustri Deler Kjøle/Fryseanlgg Varmevekslere SØLVLODD DEGUSSA Brazetec 4003 Brazetec 4003 (U) Sølv % Ag Arbeids teperatur Din 8505 Smelteområde Rør og plater i kobber, kobberlegeringer, nikkel, nikkellegeringer, alle typer stål, støpegods Flussmiddel H Spesial Leveringsform Diameter (mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 bånd spole Lengde 500 (mm) Brazetec 4003 X X X X Brazetec 4003 U X X X X Andre dimensjoner, ruller, bånd og ringer på forespørsel

6 SØLVLODD MED FOSFOR Generell beskrivelse Sølvlodd med fosfor (P) for bruk på kobber og kobberlegeringer som messing, bronse og støpte kobberlegeringer. Benyttes typisk i fryse-, kjøle- og varme-anlegg ved driftstemperaturer -50 C < T < 150 C. Ofte foretrukket på steder med vibrasjoner og krav til høyere strekkfasthet. Ved lodding av kobber mot kobber er flussmiddel ikke nødvendig, fosforinnholdet i tråden vil løse opp oksidfilmen. Valg av loddemetall avhenger av ønsket applikasjon, loddetemperatur, loddetid og kapillæregenskaper, dvs evne til å bli sugd inn i loddefugen. Generelt vil økende innhold av sølv (Ag) bedre loddets flyteegenskaper og gi bedre egenskaper ved kapillærlodding, samt senke arbeidstemperaturen og tiden man må benytte for å varme opp arbeidsstykket. Loddene anbefales ikke benyttet i svovelsure miljøer eller i loddeforbindelser hvor stål eller nikkel inngår, på grunn av fare for forsprøing. Installasjoner Varmevekslere Apparater Grenrør SØLVLODD DEGUSSA Sølv % Ag Arbeids temperatur Din 8505 Smelteområde Bruksområde Flussmiddel Brazetec Brazetec Brazetec Kobber Messing, bronse, rød messing Kobber Messing, bronse, rød messing Kobber Messing, bronse, rød messing Ikke nødvendig Spesial H-pasta Ikke nødvendig Spesial H-pasta Ikke nødvendig Spesial H-pasta Leveringsform Diameter (mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 bånd spole Lengde 500 (mm) Brazetec 15 X X X Brazetec 5 X X Brazetec 2 X X Andre dimensjoner, ruller, bånd og ringer på forespørsel.

7 BRONSELODD og ALUMINIUMLODD Bronse- og Aluminiums-lodd kan loddes med kapillærloddeteknikk, men benyttes oftest med sveiseloddeteknikk. Se under kapittelet om sølvlodd for utførelse ved kapillærlodding. Hvis det ikke er mulig eller hensiktsmessig å lage en fuge for kapillærlodding, kan sveiselodding benyttes. Det kan være grunner som vanskelig tilpassning, kostbar fugetildanning for å få riktig tilpassning eller uegnet fasong på delene som gjør at sveiselodding foretrekkes. Utførelse sveiselodding Før lodding må alle flater hvor det ønskes en loddeforbindelse gjøres grundig rene. Om nødvendig må flatene avfettes og også rengjøres mekanisk. Loddefugen må være helt ren og så fri for oksider som mulig før loddearbeidet påbegynnes. Loddeteknikken er svært lik sveising med Oxygen Acetylen. Delene settes sammen med en fuge tilpasset applikasjonen. Ofte anvendes fuger lik smeltesveising. Påfør fluss på loddeflatene og på tråden. Benytt nøytral eller svakt reduserende flamme. Forvarm grunnmaterialene jevnt og på begge sider av fugen til flussmiddelet flyter. Smelt av en dråpe fra loddestaven og bre denne utover med flammen. Smelt av ny dråpe osv. Større tykkelser bygges opp med flere lag. Unngå å overopphete arbeidsstykket, da brennes flussmiddelet og grunnmaterialene oksiderer. Også ved langvarig oppvarming oksiderer flusset, og etter 5 minutter i smeltet tilstand er flussets evne til å fjerne oksider ikke lenger tilstede! Vask av flussmiddelrester med vann for å hindre senere korrosjonsskader. a b a) Parallelle fugeflater b) Variant av X-fuge, variabel fugeavstand c c) kilfuge, V-fuge og X-fuge

8 BRONSELODD Generell beskrivelse Bronselodd er sveiselodd (slaglodd, hardlodd) for bruk i forbindelser og som belegg på alle typer stål, støpejern, galvaniserte rør, kobber og kobberlegeringer, nikkel og nikkellegeringer, innfesting av hardmetall og karbider Disse loddene anvendes oftest hvor man ønsker en sammenføyning med en åpen fuge, ofte utført som en sveisefuge, men ikke ønsker å benytte en sveiseprosess. Dette kan gi fordeler, for eksempel i form av lavere varmetilførsel, mindre deformasjoner og enkel sammenføyning av materialer med svært ulike egenskaper. Loddene utmerker seg med gode flytegenskaper. Valg av loddemetall avhenger av ønsket applikasjon. Loddene påføres i en fuge som utformes som en sveisefuge. Benytt nøytral flamme eller induksjonsoppvarming. BRONSELODD DEGUSSA % Cu % Zn Arbeids teperatur Din 8505 Smelteområde Bruksområde Flussmiddel Brazetec 60/ Brazetec 48/ Galvanisert stål, støpestål, nikkellegeringer, CuNi-legeringer For stål, støpejern, kobber og ulike forbindelser av disse. Meget god egnet for rørforbindelser i stål. S S Leveringsform Diameter (mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 bånd spole Lengde 500 (mm) Brazetec 60/40 X X X Brazetec 48/10 X X X Andre dimensjoner, ruller, bånd og ringer på forespørsel.

9 ALUMINIUMLODD Generell beskrivelse BrazeTec L88/12 anvendes for lodding av aluminium med smeltetemperatur på 630 C eller høyere. Det er også mulig å lodde aluminium til rustfrie stål. BrazeTec L88/12 kan benyttes ved lodding med flamme eller i ovn, og i enkelte tilfeller ved induksjonsoppvarming. Typiske anvendelsesområder er ved produksjon av sandwichmaterialer, varmeelementer, radiatorer, deler og komponenter i elektrisk og bilindustri, etc. Også pasta er tilgjengelig. Denne inneholder både loddelegeringen og flussmiddelet. Brazetec P20/20 anvendes for flamme og induksjonsoppvarming. Brazetec P20/45 er utviklet for oppvarming i ovn med beskyttende atmosfære. Rester av pasta er ikke korrosive, og etterbehandling er derfor ikke påkrevet. Lodding av plater og rør Sandwichmaterialer Radiatorer og kondensere ALUMINIUMLODD DEGUSSA Arbeids Teperatur Smelteområde Bruksområde Flussmiddel BrazeTec L88/ Pasta P 20/ Pasta P 20/ Flamme og ovnslodding av aluminium og dens legeringer med smeltetemperatur over 630 C Flamme og induksjonslodding av aluminium og dens legeringer med smeltetemperatur over 630 C Ovnslodding av aluminium og dens legeringer med smeltetemperatur over 630 C AluBraze F30/70 Leveringsform Diameter (mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 bånd spole Lengde 500 (mm) BrazeTec L88/12 X X Pasta, andre dimensjoner, ruller, bånd og ringer på forespørsel.

10 ANBEFALT TILSETTMATERIALE LODD Materiale Cu Messing Bronse Rødgods Uleg.lavleg stål Rustfrie stål Varmebest. Stål Støpejern Anduserjern Ni. Og Nilegeringer Hardmetall Al. Og Al-legeringer 2-15P Cu Messing Bronse Rødgods Uleg.lavleg stål Rustfrie stål Varmebest. Stål Støpejern Anduserjern Ni. Og Nilegeringer 60/40 48/ CdNi 5009CdNi 48/ CdNi 5009CdNi 48/ CdNi 48/ CdNi 48/10 48/10 60/40 48/10 60/40 48/10 60/40 48/10 Cd = Cadmium (U) = Flusmiddelbelagt Hardmetall Al. Og Allegeringer 88/12 AlSi Flussmidler: Al. Og Al-legeringer Degussa Alubraze F30 / 70 Alle sølvlodd: Degussa h / Degussa spesial h Alle slaglodd: Degussa rs / Degussa s. Degussa h / Degussa h spesial Degussa rs / Degussa s Anbefalte lodd for ulike metaller Side 1

11 SAMMENLIGNINGSLISTE Reparasjon og vedlikehold Lodd CASTOLIN Chemweld MENTOLIT Stalloy AGA JM/ TENNANT UTP Böler 5600 U 1020 XFC 540 F 56 SnF Silco 650 Silverflo S Sn Silverflo Silco 690 Argobras Cu 49 trifoil 4576 U 1666 F 45 SnF AG 45 F Silbralloy 3044 M 4003 S Cd Silco 610 Silverflo U S-40 FC 1802 XFC 510F Silco 610FB Silverflo 40F 3476 U 1030 XFC Sn Silco 715 Silverflo N 15 S-15 K RB p Fosco 705 Silfos S-5 K RB p Fosco 715 Silfos S-2K RB p Fosco 710 Silbralloy 36 60/40 U 18 XFC 4400 ES 942F Cobra 25 6 MR 60/ ES / /16XFC 4000F ES F Brasil 900 Neosil 88/12 Alu Sisal 580 UTP 4 Flussmidler: Alle sølvlodd: Degussa h / Degussa spesial h Alle slaglodd: Degussa rs / Degussa s.

Lodding med beskyttelsesgass av kobberrør til medisinske gassanlegg

Lodding med beskyttelsesgass av kobberrør til medisinske gassanlegg Lodding med beskyttelsesgass av kobberrør til medisinske gassanlegg For å oppfylle renhetskravene til medisinske røropplegget må kobberrør og kapillarrørdeler være avfettet. Hardloddingen av systemet utføres

Detaljer

1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium.

1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium. 1.1 Sveisemetoder 1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium. SVEISEMETODER SMELTE- ANDRE MOTSTANDS- SVEISING

Detaljer

Sveising og andre sammenføyningsmetoder. Frey Publishing

Sveising og andre sammenføyningsmetoder. Frey Publishing Sveising og andre sammenføyningsmetoder Frey Publishing 1 Definisjon Sveising er en sammenføyningsmetode der delene sammenføyes under tilførsel av energi. Når det også tilføres et tilsettingsmateriale,

Detaljer

Rett valg av tilsett for Mig Mag Tig og AcOx

Rett valg av tilsett for Mig Mag Tig og AcOx Rett valg av tilsett for Mig Mag Tig og AcOx HOVEDKONTOR KUNDESENTER Lincoln Electric Norge AS - SVEISEMASKINER - Lincoln Electric Norge AS Postboks 146 Alnabru - TILSETTMATERIALER - Postboks 146 Alnabru

Detaljer

Litt om materialer. Messinggruppa NVK 2015-04-09. Rolf Vold, Ole Kr.Haugen

Litt om materialer. Messinggruppa NVK 2015-04-09. Rolf Vold, Ole Kr.Haugen Litt om materialer Messinggruppa NVK 2015-04-09 Rolf Vold, Ole Kr.Haugen Hva vil vi snakke om Litt om hva en kan bruke til hvilke formål, og hva ikke: Kobberlegeringer Messing Bronser Lagermaterialer Støpejern

Detaljer

1.2 Sveising og materialegenskaper

1.2 Sveising og materialegenskaper 1.2 Sveising og materialegenskaper Et godt resultatet ved sveising av aluminium avhenger av type legering og dens leveringstilstand. Et godt resultat er også avhengig av de fysikalske egenskapene til aluminium

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

Hovednavn. Kapittel 11. Abcdefgh. Teknisk informasjon Ijklnmn. Kobbermalm

Hovednavn. Kapittel 11. Abcdefgh. Teknisk informasjon Ijklnmn. Kobbermalm Hovednavn Kapittel Abcdefgh Teknisk informasjon Ijklnmn Ikke-jern metaller Kobbermalm 137 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Ikke-jern metaller Kobber- og kobberbaserte legeringer (bronser)...139-142

Detaljer

Legeringer og fasediagrammer. Frey Publishing

Legeringer og fasediagrammer. Frey Publishing Legeringer og fasediagrammer Frey Publishing 1 Faser En fase er en homogen del av et materiale En fase har samme måte å ordne atomene, som lik gitterstruktur eller molekylstruktur, over alt. En fase har

Detaljer

LODDING AV RHEINZINK. Generell loddeanvisning BEARBEIDING OG MONTERING

LODDING AV RHEINZINK. Generell loddeanvisning BEARBEIDING OG MONTERING LODDING AV RHEINZINK Generell loddeanvisning BEARBEIDING OG MONTERING RHEINZINK-ANVISNING FOR LODDING I denne anvisningen får du teknisk og teoretisk informasjon om myklodding av RHEINZINK. Den praktiske

Detaljer

AUTOMATISERINGSFAGET. Sammenføyning

AUTOMATISERINGSFAGET. Sammenføyning AUTOMATISERINGSFAGET Sammenføyning Innhold 1 Innledning... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1 Hva er sammenføyning... 3 1.2 Historisk utvikling av sammenføyningsmetoder... 3 1.3 Valg av sammenføyningsteknikker...

Detaljer

Legeringer og fasediagrammer. Frey Publishing

Legeringer og fasediagrammer. Frey Publishing Legeringer og fasediagrammer Frey Publishing 1 Faser En fase er en homogen del av et materiale En fase har samme måte å ordne atomene, som lik gitterstruktur eller molekylstruktur, over alt. En fase har

Detaljer

Kobber. Metallkatalogen. Denne QR-koden gir deg direkte inngang på vår nettside om dette emne.

Kobber. Metallkatalogen. Denne QR-koden gir deg direkte inngang på vår nettside om dette emne. Tlf.: 00 Faks: www.astrup.no Plater Plater, plastbelagt Plater, hamret Plater, Nordic Brown Plater, Nordic Green Plater, Nordic Decor Bånd Bolt, rund Bolt, firkant Skinner Rør, strømførende Gjengerør Tråd

Detaljer

Rett valg av rørtråd

Rett valg av rørtråd Rett valg av rørtråd HOVEDKONTOR AVDELINGER Sveiseeksperten AS - SVEISEMASKINER - Harstad Knud Brynsv. 5 - TILSETTMATERIALER - Trondheim 0581 OSLO - SKJÆREUTSTYR- Ulsteinvik Tlf.: 22 08 00 92 - REKVISITA

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning

Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for ingeniørutdanning MA TERIALLÆREfJ'IL VIRKNINGSTEKNIKK Gruppe: Eksamensoppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 6 inkl. forsiden Tekniske regnetabeller. Kalkulator Fagnr: LO

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737 NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737 (51)Int.Cl. C 04 b 37/02 (52) Kl 80b-23/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. 557/70 (22) Innglt» 17.2.1970 (23) Løpedag 17.2.1970 (41)

Detaljer

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5 AKEPOX 2030 Teknisk merkeblad 1/5 Karakteristikk AKEPOX 2030 er et kremaktig, fyllstoffholdig, løsemiddelfritt to-komponentlim på epoksybasis med en modifisert polyaminherder. Produktet utmerker seg ved

Detaljer

2 KRYSTALL STRUKTUR (Atomic structure) 2.1 Gitterstruktur

2 KRYSTALL STRUKTUR (Atomic structure) 2.1 Gitterstruktur 2 KRYSTALL STRUKTUR (Atomic structure) Metallene kan vi behandle som aggregater (sammenhopning) av atomer. Vi må kunne skjelne mellom gitterstruktur (atomstruktur) og krystallstruktur (kornstruktur). 2.1

Detaljer

Utsetter du deg for skadelig ozon?

Utsetter du deg for skadelig ozon? 3 ODOROX MISON beskyttelsesgass odorized oxygen Utsetter du deg for skadelig ozon? 02 MISON beskyttelsesgass Unngå skadelig ozon. bruk MISON beskyttelsesgass hver gang du sveiser. Når du sveiser dannes

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

Duktile rør for Trøndelag. Jan Svendsen

Duktile rør for Trøndelag. Jan Svendsen Duktile rør for Trøndelag Jan Svendsen Det var en gang! Versailles 1680 Solkongens vannforsyning - og fremdeles i drift! 2 Generell egenskaper Stor mekanisk styrke svekkes ikke over tid Kan legges under

Detaljer

Böhlers sveisetilsett med 1 % nikkel

Böhlers sveisetilsett med 1 % nikkel Böhlers sveisetilsett med 1 % nikkel En fullstendig portefølje for krevende sveising voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding Lasting Connections Dra nytte av ekspertisen til verdens ledende

Detaljer

6.1. Automatiske buntesystemer. Autotool System 3080. Monteringsverktøy. Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm

6.1. Automatiske buntesystemer. Autotool System 3080. Monteringsverktøy. Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm Autotool System 3080 Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm På grunn av industriens stadig stigende kvalitetskrav, stiger kravene til produksjonsstandardene. Full automatikk og nøyaktig bunting

Detaljer

Patentband Steelband. Produktbrosjyre

Patentband Steelband. Produktbrosjyre Patentband Steelband Produktbrosjyre Christiania Byggteknikk produktutvikling i 70 år! Christiania Byggteknikk AS, tidligere Patentband AS, ble etablert i 1947 og har siden starten utviklet og produsert

Detaljer

Produktbrosjyre LINDOFLAMM. Flammeløsninger.

Produktbrosjyre LINDOFLAMM. Flammeløsninger. Produktbrosjyre LINDOFLAMM Flammeløsninger. 2 Komplette løsninger for komplekse oppgaver. LINDOFLAMM Komplette løsninger for komplekse oppgaver. LINDOFLAMM. Når du forvarmer, ettervarmer, flammeretter,

Detaljer

Emalje. En innføring i bruk av emalje som materiale og teknikk. av Tina Tvedt. Brosje, sølv og emalje, Tina Tvedt 2005, foto: Tina Tvedt

Emalje. En innføring i bruk av emalje som materiale og teknikk. av Tina Tvedt. Brosje, sølv og emalje, Tina Tvedt 2005, foto: Tina Tvedt Emalje Brosje, sølv og emalje, Tina Tvedt 2005, foto: Tina Tvedt En innføring i bruk av emalje som materiale og teknikk av Tina Tvedt Emalje Ordet er lånt fra det franske émaille Dette ordet er igjen dannet

Detaljer

Pressmuffesystem. Syrefast. Komplett sortiment!

Pressmuffesystem. Syrefast. Komplett sortiment! Pressmuffesystem Syrefast Komplett sortiment! A-press, syrefast 316L, rør og deler Rør og deler i syrefast 316L, spesielt brukt for tappvannsystem. Leveres med LBP O-ringer (LBP = Leak Before Press). 15

Detaljer

Pågående FoU-prosjekter hos SINTEF

Pågående FoU-prosjekter hos SINTEF Norsk Industri Støperi, FoU-dager 2015-02-12--13 Pågående FoU-prosjekter hos SINTEF Seniorforsker Freddy Syvertsen SINTEF Materialer og kjemi Teknologi for et bedre samfunn 1 Pågående FoU-prosjekter hos

Detaljer

Miniguide. Aluminiumssveising.

Miniguide. Aluminiumssveising. Miniguide. Aluminiumssveising. 2 Innhold. 3 Aluminium 4 Aluminiumlegeringer 5 Sveising av aluminium Deformasjoner Rengjøring før sveising Tilsettsmaterialer 7 Beskyttelsesgasser MISON beskyttelsesgass

Detaljer

Fasediagrammer, noen eksempler på anvendelse Om faser

Fasediagrammer, noen eksempler på anvendelse Om faser Side 1 av 6 Fasediagrammer, noen eksempler på anvendelse Om faser Alle stoffer kan opptre i gass- flytende og fast fase. Men stoffer og materialer kan også opptre på andre måter, som betegnes faser. For

Detaljer

ProFlex as Damsgårdsveien 100, 5058 Bergen Postboks 21 Laksevåg, 5847 Bergen Tlf.: 55 51 33 30 / Fax: 55 51 33 31

ProFlex as Damsgårdsveien 100, 5058 Bergen Postboks 21 Laksevåg, 5847 Bergen Tlf.: 55 51 33 30 / Fax: 55 51 33 31 armatur kuplinger Innholdsfortegnelse armatur / Kuplinger kuplinger Side nippel Utv.gj. Messing 17 kupling Innv.gj. Messing 17179 nippel Utv.gj. Forniklet messing 179 kupl. Innv.gj. 90º Forn. messing 179

Detaljer

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM CU K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR hurtigkobling K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM

Detaljer

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den Har du nok tid og penger så er det nesten mulig å maskinere alle typer metaller med de verktøyene du har. Du har sikkert ikke ikke råd eller tid til å eksprimentere hver dag for å finne den optimale verktøyløsningen,

Detaljer

Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet:

Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet: Voltammetri Elektrokjemi Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet: Coulometri (måling av strøm og tid) Konduktometri

Detaljer

Nullifire System B700

Nullifire System B700 Nullifire System B700 Produktdokumentasjon SINTEF 030-0201 Produktbeskrivelse: Nullifire - System B700 for tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong.

Detaljer

Overflatebehandling av aluminiumprofiler

Overflatebehandling av aluminiumprofiler Overflatebehandling av aluminiumprofiler Innhold Anodisering 2 3 Lakkering 4 Mekanisk/Kjemisk overflatebehandling 5 Annen overflatebehandling 6 Kontakter og Prøver 7 Aluminium har allerede i naturlig tilstand

Detaljer

3.1 Nagleforbindelser Al

3.1 Nagleforbindelser Al 3.1 Nagleforbindelser Al Nagling er sammen med sveising og skruing en av de vanligste sammenføyningsmetodene for aluminiumkonstruksjoner. En fordel med bruk av aluminiumnagling er at naglingen utføres

Detaljer

er at krystallitt eller korn. gitterstrukturen. enhetscelle regelmessighet og symmetri. Henning Johansen side 1

er at krystallitt eller korn. gitterstrukturen. enhetscelle regelmessighet og symmetri. Henning Johansen side 1 KRYSTALL STRUKTUR Metallene kan vi behandle som aggregater (sammenhopning) av atomer. Vi må kunne skjelne mellom gitterstruktur (atomstruktur) og krystallstruktur (kornstruktur). GITTERSTRUKTUR I metaller

Detaljer

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Toten Metall AS Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Om Toten Metall AS Grunnlagt 1992 100 % eid av Oppland Metall 20 ansatte Produserer ca 13.000 tonn aluminiumstøpelegeringer

Detaljer

59.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen.

59.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. 59 TERMOGENERATOREN (Rev 2.0, 08.04.99) 59.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. 59.2 Oppgaver Legg hånden din på den lille, kvite platen. Hva skjer?

Detaljer

Spenningskorrosjon på rørdeler av messing

Spenningskorrosjon på rørdeler av messing Spenningskorrosjon på rørdeler av messing Nordisk Vannskadeseminar 2011 Sverre Gulbrandsen Dahl Temaer for presentasjonen Hva er spenningskorrosjon Årsaker til spenningskorrosjon Nasjonale og internasjonale

Detaljer

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS

GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS HVA ER EN DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS? En destruktiv test av elektromuffesveis er en enkel, rask og ikke minst pålitelig metode for å kvalitetssikre

Detaljer

Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING

Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold

Detaljer

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT Komposittrøret for både tappevann og varme 10 2010 9001 Uponor Komposittrøret er en rørtype der fordelerne hos både plast og metall utnyttes på optimalt

Detaljer

SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV

SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3 typer lim med blå farge som gir en pålitelig liming av Armaflex Ultima og Armaflex

Detaljer

AVSPENNING, REKRYSTALLISASJON OG KORNVEKST

AVSPENNING, REKRYSTALLISASJON OG KORNVEKST AVSPENNING, REKRYSTALLISASJON OG KORNVEKST 8 Recovery, recrystallization and grain growth (lectures notes) Eksempel kaldtrekking av tråd: Trådtrekking. Plastisk deformasjon i kald tilstand: - øker hardhet

Detaljer

Beskyttelsesgasser til sveising

Beskyttelsesgasser til sveising Foto: Stian Elton Beskyttelsesgasser til sveising Making our planet more productive Beskyttelsesgassens oppgave Beskyttelsesgassens hovedoppgave er å beskytte smeltebadet mot den omkringliggende luft.

Detaljer

Rett valg av elektroder

Rett valg av elektroder Rett valg av elektroder HOVEDKONTOR KUNDESENTER Lincoln Electric Norge AS - SVEISEMASKINER - Lincoln Electric Norge AS Postboks 146 Alnabru - TILSETTMATERIALER - Postboks 146 Alnabru 0614 OSLO - SKJÆREUTSTYR-

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Eksamen i: Materialteknologi Målform: Bokmål Dato: Tid: 3 timer / kl. 9.00 12.00 Antall sider (inkl. forside): 5 Antall oppgaver: 3 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

PUR. PUR - polyuretan. Plastkatalogen. Materialegenskaper. PUR (polyuretan) er fellesbetegnelsen

PUR. PUR - polyuretan. Plastkatalogen. Materialegenskaper. PUR (polyuretan) er fellesbetegnelsen PUR - polyuretan ASTRUP AS Telefon: 00 Faks: E-post: plast@astrup.no www.astrup.no PUR (polyuretan) er fellesbetegnelsen for en stor gruppe materialer som finnes i form av termoplaster, termoelaster, herdeplaster,

Detaljer

Piezotenner. Avtrekker på/ avtrekker av. Bajonettfatning. Roterende slangetilkobling.

Piezotenner. Avtrekker på/ avtrekker av. Bajonettfatning. Roterende slangetilkobling. Piezotenner. Avtrekker på/ avtrekker av. Bajonettfatning. Roterende slangetilkobling. Trykk inn avtrekkeren og flammen tennes slipp avtrekkeren og flammen slukker umiddelbart. SieverProMatic verktøysystemer

Detaljer

3 HÅNDTAK. Detaljer som skaper helheten. Vedlikehold. Materialer 3.02

3 HÅNDTAK. Detaljer som skaper helheten. Vedlikehold. Materialer 3.02 HÅNDTAK 3 HÅNDTAK Detaljer som skaper helheten Knotter og håndtak er detaljene som er med å fremheve totalinntrykket, enten det er på kjøkkenet, badet, entréen eller soveværelset. I denne rikholdige spesialkatalogen

Detaljer

PuraCoat. Tel. +4764956363 Fax +47 64956377. Verpetveien 48 N-1540 Vestby. post@lindberg-lund.no www.lindberg-lund.no

PuraCoat. Tel. +4764956363 Fax +47 64956377. Verpetveien 48 N-1540 Vestby. post@lindberg-lund.no www.lindberg-lund.no PRODUKTBESKRIVELSE: PuraCoat er et tokomponent slitasje og kjemikaliebestandig belegningssystem for spray applikasjoner med tokomponent spesialsprøyte. PuraCoat fås i en rekke varianter avhengig av miljøet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Øvingsoppgave 3. Oppgave 3.4 Hva er mest elastisk av stål og gummi, og hvilket av disse to stoffene har høyest E-modul?

Øvingsoppgave 3. Oppgave 3.4 Hva er mest elastisk av stål og gummi, og hvilket av disse to stoffene har høyest E-modul? Oppgave 3.1 Hva er en elastisk deformasjon? Oppgave 3.2 Hvilke lov gjelder for elastisk deformasjon? Oppgave 3.3 Definer E-modulen. Oppgave 3.4 Hva er mest elastisk av stål og gummi, og hvilket av disse

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG i stikkordsform Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

LØSNINGSFORSLAG i stikkordsform Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag LØSNINGSFORSLAG i stikkordsform Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Eksamen i: Materialteknologi Målform: Bokmål Dato: Tid: 3 timer / kl. 9.00 12.00 Antall sider (inkl. forside): 5

Detaljer

Produktkatalog. Gravminneutsmykning

Produktkatalog. Gravminneutsmykning Produktkatalog Gravminneutsmykning 3 Bronseplater VERDT Å VITE OM ALUMINIUM Aluminium er et metall som er tilsatt ganske små mengder annet metall for å kunne gi den varierende egenskaper. Legeringen til

Detaljer

Kokekar anvendbart for induksjonsoppvarming og fremgangsmåte for produksjon av dette

Kokekar anvendbart for induksjonsoppvarming og fremgangsmåte for produksjon av dette 1 Kokekar anvendbart for induksjonsoppvarming og fremgangsmåte for produksjon av dette TEKNISK OMRÅDE FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsen vedrører et kokekar, så som en kjele, stekepanne eller matgryte, som

Detaljer

Valg av stål i varme og fuktige miljøer Svømmehaller

Valg av stål i varme og fuktige miljøer Svømmehaller Valg av stål i varme og fuktige miljøer Svømmehaller Erik Algaard Rådg. ing. Bygningsfysikk MULTICONSULT AS Hvor ligger utfordringene for bygningsfysikeren? Inneklima, trykk og tetting Gulv, membraner

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Elektronikk. Sammenkoplingsteknologi. Elektronikk Knut Harald Nygaard 1

Elektronikk. Sammenkoplingsteknologi. Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Elektronikk Sammenkoplingsteknologi Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Sammenkoplingsteknologi Sammenkopling Kabler Trykte kretskort DAK-verktøy Produksjon Elektronikk Knut Harald Nygaard 2 Sammenkopling

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Aluminium-trykkstøpelegering Beskrivelse OPPFINNELSENS OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse omhandler aluminiumlegeringer som kan bli prosessert ved

Aluminium-trykkstøpelegering Beskrivelse OPPFINNELSENS OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse omhandler aluminiumlegeringer som kan bli prosessert ved 1 1 2 3 Aluminium-trykkstøpelegering Beskrivelse OPPFINNELSENS OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse omhandler aluminiumlegeringer som kan bli prosessert ved konvensjonell høytrykks-trykkstøping og er dispersjon-styrket,

Detaljer

Verktøyløs etterjusterbar arbeidsstykke-støtteflate.

Verktøyløs etterjusterbar arbeidsstykke-støtteflate. UUNNVÆRLIG I ETHVERT VERKSTED. Godt verktøy er gull verdt, og skal alltid være i orden. Sparkelet må f.eks. avrustes, skrutrekkeren slipes igjen. Uansett om du skal pusse, slipe, avgrade eller polere:

Detaljer

DeltaSpot Motstandssveising

DeltaSpot Motstandssveising DeltaSpot Motstandssveising Grenser er til for å sprenges: i det minste for oss GENERELT PROSESS Med DeltaSpot har vi også lykkes med det Det handler om å flytte grenser. Et utfordrende motto. Med DeltaSpot

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

PTFE - polytetrafluoretylen

PTFE - polytetrafluoretylen ASTRUP AS Telefon: 00 Faks: E-post: plast@astrup.no www.astrup.no PTFE - polytetrafluoretylen PTFE (polytetrafluoretylen) er et termoplastisk materiale som kjennetegnes ved høy egenvekt, enestående kjemikaliebestandighet,

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen

Detaljer

Fleksibelt mantlingssystem med metalloverflate som overbeviser.

Fleksibelt mantlingssystem med metalloverflate som overbeviser. Kaiflex Protect Alu-TEC er et fleksibelt mantlingssystem med metallisk optikk. Det er produsert i fleksibel hardfolie dekket med værbestandig aluminium. Produktet kjennetegnes av lave emisjoner og beskytter

Detaljer

Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009. Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins.

Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009. Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins. Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009 Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins.no 1 Kjemisk eksponering og helsefare ved varmt arbeid Kartlegge

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE

SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE REGISTER 3 REGISTER 4 SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE HSS Valsede bor, for normal boring i metall. DIN 338. Dim Total Spiral Vare- Ø lengde lengde nummer 0,3 19 3 01003 0,35 19 4 010035 0,4

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

NORGES LEDENDE PRODUSENT AV INDUSTRIELL EL-VARME

NORGES LEDENDE PRODUSENT AV INDUSTRIELL EL-VARME NORGES LEDENDE PRODUSENT AV INDUSTRIELL EL-VARME Varmer Måler Regulerer Rev. nr. 10100827ex Vårt satsningsområde retter seg hovedsakelig mot industri, olje og gass. Andre områder vi betjener er bl.a. ventilasjon

Detaljer

K-FLEX K-FLEX ST 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX ST 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S /SK Selvklebende rørisolasjon plater slanger Elastomer isolasjon for de fleste bruksområder, innen bygg og industri. Bruk:

Detaljer

Jordelektroder utforming og egenskaper

Jordelektroder utforming og egenskaper Jordelektroder utforming og egenskaper Anngjerd Pleym 1 Innhold Overgangsmotstand for en elektrode Jordsmonn, jordresistivitet Ulike elektrodetyper, egenskaper Vertikal Horisontal Fundamentjording Ringjord

Detaljer

Komposittmaterialer. Øivind Husø

Komposittmaterialer. Øivind Husø Komposittmaterialer Øivind Husø 1 Definisjon Komposittmateriale: En kombinasjon av to eller flere grunnmaterialer hvis egenskaper virker sammen eller kompletterer hverandre slik at det sammensatte materialets

Detaljer

FEST MED HEY'DI. I betong, murverk og fjell. Hey'di as,

FEST MED HEY'DI. I betong, murverk og fjell. Hey'di as, FEST MED HEY'DI I betong, murverk og fjell Hey'di as, heydi@heydi.no, www.heydi.no Hey'di AS leverer produkter til innfesting og montering av metallgjenstander i fjell og betong, til understøp og utfylling

Detaljer

Cernit Modelleire som kan brennes

Cernit Modelleire som kan brennes Cernit Modelleire som kan brennes Cernit modelleire som kan brennes i vanlig stekeovn er ledende på markedet. Den finns i fler forskjellige varianter og med spennende effekter: Klassiske No 1, Neon, transparent,

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

Aluminium brukt under ekstreme forhold

Aluminium brukt under ekstreme forhold 15/9/2005 Den Tekniske Messen 2015 Aluminium brukt under ekstreme forhold Håkon Nordhagen, Seniorforsker, SINTEF Materialer og Kjemi Avdeling for Material- og Konstruksjonsmekanikk Bård Nyhus, Seniorforsker,

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk Forberedelser Verktøy du trenger Fintannet sag, gjærekasse, penn, kniv og boremaskin. Husk å også ha følgende tilgjengelig Rørklemmer, smøremiddel,

Detaljer

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn Bruksanvisning Minikjøkken med elektrisk ovn Modell:GH25RC-01 KUN TIL BRUK I HJEMMET NB: Dette apparatet kan benyttes av barn som er 8 år eller eldre. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Vi setter kvalitet i høysetet og har valgt produkter fra leverandører vi kjenner godt og som vi kan garantere kvaliteten på.

Vi setter kvalitet i høysetet og har valgt produkter fra leverandører vi kjenner godt og som vi kan garantere kvaliteten på. Knotter og håndtak Knotter og håndtak er viktige detaljer til kjøkken, baderom, innredning og møbler. Små detaljer som vil gjøre innredningen personlig og uttrykke den stil man ønsker. Vi setter kvalitet

Detaljer

Varm båt uten bruk av strøm

Varm båt uten bruk av strøm Refleks Type Varm båt uten bruk av strøm For yrkesbåter og lystbåter også seilere mange fordeler Refleks båtovner er bygget for å tåle de harde driftsforhold som sjølivet kan by på. Yrkesfiskere er tradisjonelt

Detaljer

Løsningsforslag til Eksamen i maskindeler og materialteknologi i Tromsø mars Øivind Husø

Løsningsforslag til Eksamen i maskindeler og materialteknologi i Tromsø mars Øivind Husø Løsningsforslag til Eksamen i maskindeler og materialteknologi i Tromsø mars 2016 Øivind Husø Oppgave 1 1. Et karbonstål som inneholder 0,4 % C blir varmet opp til 1000 C og deretter avkjølt langsomt til

Detaljer

Beskyttelsesgasser til sveising

Beskyttelsesgasser til sveising Foto: Stian Elton Beskyttelsesgasser til sveising Making our planet more productive Beskyttelsesgassens oppgave Beskyttelsesgassens hovedoppgave er å beskytte smeltebadet mot den omkringliggende luft.

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

2 KNOTTER. Detaljer som skaper helheten. Vedlikehold. Materialer 2.02

2 KNOTTER. Detaljer som skaper helheten. Vedlikehold. Materialer 2.02 KNOTTER 2 KNOTTER Detaljer som skaper helheten Knotter og håndtak er detaljene som er med å fremheve totalinntrykket, enten det er på kjøkkenet, badet, entréen eller soveværelset. I denne rikholdige spesialkatalogen

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell.

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell. K401 Spørsmål og svar pr 12.01.17.16 (Spørsmål 1-24 er besvart tidligere) Spørsmål nr 25 Spm. Ang krav om farge: Etter RAL-koder. Lakkering av komponenter skal inkluderes i prisen. Spørsmålet gjelder alle

Detaljer

VINK Norway AS. Løsninger i plast til oppdrettsindustrien. Foto: NOFI. Foto: NOFI

VINK Norway AS. Løsninger i plast til oppdrettsindustrien. Foto: NOFI. Foto: NOFI VINK Norway AS Løsninger i plast til oppdrettsindustrien Juli 2017 VINK tilbyr høy kompetanse innen plast PE Universal materialet for oppdrettsnæringen. Vink gruppen er en av Europas største leverandører

Detaljer

BINGO - Kapittel 10. Bilde av en skulptur som er laget av bronse (bilde side 185) Metall som ruster (jern)

BINGO - Kapittel 10. Bilde av en skulptur som er laget av bronse (bilde side 185) Metall som ruster (jern) BINGO - Kapittel 10 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 10 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke

Detaljer

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER NST INOX SYREBEIS Fellesbetegnelse for BeisePasta, BeiseSpray og BeiseBad for behandling av rustfrie stål BRUKERVEILEDING FOR SYREBEHANDLING AV RUSTBESTANDIGE STÅL

Detaljer

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner 5: Elektroner på vandring Figur side 132 Elektron e p Nøytron n e Proton Modell av et heliumatom. Protoner Nøytroner Elektroner Nukleoner Elementærladning Elementærpartikler er små partikler i sentrum

Detaljer

Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer

Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer INDUSTRIKABEL RHEYFLEX Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer Elektrogrossisten, din nærmeste kabelleverandør Nexans tilbyr et meget

Detaljer

INNREGULERINGSVENTIL MED MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

INNREGULERINGSVENTIL MED MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 747 INNREGULERINGSVENTIL MED MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) Innreguleringsventil CIM 747 er en perfekt kombinasjon av en reguleringsventil og en mengdemålings-anordning, alt i et

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. C22C 38/44 ( ) C22C 38/54 ( ) C22C 38/58 ( ) C21D 6/00 (2006.

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. C22C 38/44 ( ) C22C 38/54 ( ) C22C 38/58 ( ) C21D 6/00 (2006. (12) PATENT (19) NO (11) 339947 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. C22C 38/44 (06.01) C22C 38/4 (06.01) C22C 38/8 (06.01) C21D 6/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0421 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 02.03.01

Detaljer