Rett valg av tilsett for Lodding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rett valg av tilsett for Lodding"

Transkript

1 Rett valg av tilsett for Lodding HOVEDKONTOR BESØKSADRESSE Sveiseeksperten AS - SVEISEMASKINER - Sveiseeksperten AS P.b ETTERSTAD - TILSETTMATERIALER - Johan H. Andresens vei OSLO - SKJÆREUTSTYR OSLO Tlf.: Faks:

2 LODDING Lodding er en sammenføyningsmetode hvor loddet, tilsatsmaterialet, smeltes og binder sammen grunnmaterialene ved hjelp av adhesjon. Loddet har lavere smeltetemperatur enn materialene som skal sammenføyes, og grunnmaterialene smelter ikke i prosessen. Tilsatsmaterialet smeltes (tinn, kobber, sølvog gull-legeringer) og må ha evnen til å fukte de materialene som skal sammenføyes, og hefte til disse etter at det er størknet og avkjølt. LODDEMETODER BLØTLODDING Eller myklodding som det også kalles er lodding ved smelte- temperaturer under 450 C. Sveiseeksperten AS fører i dag ikke lodd i denne kategorien, og vi henviser derfor til andre kilder for nærmere prosessbeskrivelse. HARDLODDING Hardlodding over 450 C 450 C Bløtlodding under 450 C Eller slaglodding som prosessen også kalles foregår ved temperaturer over 450 C. Vanligste arbeidstemperaturer ligger mellom 600 C og 1100 C. Hardlodding utføres på to prinsipiellt forskjellige måter, som Sveiselodding, hvor en fuge tilnærmet lik en sveisefuge benyttes, og Kapillærlodding, hvor en smal spalte benyttes som fuge; Kappilærlodding Styrken i en slik loddeforbindelse er avhengig av spaltens størrelse. Ved å øke arealet på den flaten som er i kontakt med loddet vil styrken øke. For en forbindelse i kopper eller aluminium er det vanlig med en fugelengde på minst 3 x platens tykkelse, og for stål og rustfrie stål minst 6 x platens tykkelse for å oppnå god styrke i forbindelsen. Et annet viktig forhold er spalteåpningen. Best egnet er sølvholdige legeringer, og for å gi gode kappilæregenskaper bør spaltens størrelse være mellom 0,05mm og 0,2mm. Spalte ved bruk av bronselodd kan være 0,2mm til 0,3mm. Sveeiselodding Benytter samme teknikk som sveising, hvor fugeutformingen ved platetykkelser opp til 3-4mm utformes som en I-fuge med minst 0,5mm åpning. Over denne tykkelsen velges V eller X-fuger, og fugen bygges opp i mange lag. Det er oftest Bronseloddene som benyttes til denne typen sammenføyningsteknikk.

3 SØLVLODD Vi deler sølvloddene i 3 grupper; Vanlige Sølvlodd, Sølvlodd med Cadmium (Cd) og Sølvlodd med Fosfor (P). Forskjellen i egenskaper blir nærmere beskrevet senere, men i hovedsak så er vanlige sølvlodd de mest anvendbare. Cadmiumholdige lodd har de beste loddeegenskapene, dvs beste flyteegenskaper (kapillæregenskaper), men er forbudt i næringsmiddelsammenheng. Fosforholdige lodd er svært billige, og benyttes på kobber kobber-forbindelser uten flussmiddel. De krever imidlertid noe høyere loddetemperatur. Generelt vil økende innhold av sølv (Ag) bedre loddets flyteegenskaper og gi bedre egenskaper ved kapillærlodding, samt senke arbeidstemperaturen og tiden man må benytte for å varme opp arbeidsstykket. Lavere sølvinnhold gir mer tyktflytende lodd, noe som kan være fordelaktig ved dårlige tilpassninger. Sølvlodd kan benyttes også ved sveiseloddeteknikk, men benyttes oftest med kapillærloddeteknikk. Se under Bronse -og Aluminium-lodd for utførelse ved sveiselodding. Utførelse kapillærlodding Før lodding må alle flater hvor det ønskes en loddeforbindelse gjøres grundig rene. Om nødvendig må flatene avfettes og også rengjøres mekanisk. Loddefugen må være helt ren og så fri for oksider som mulig før loddearbeidet påbegynnes. Ved lodding med OxAc som varmekilde bør flammen ha et svakt overskudd av acetylen (reduserende flamme) for å forhindre oxidering av flussmiddel og loddemetall. Delene settes sammen med en spalteåpning egnet for kapillærlodding, helst mellom 0,05 og 0,20 millimeter. Dersom det skal loddes kobber mot kobber og benyttes fosforholdig lodd, er fosforinnholdet i tilsettet tilstrekkelig som fluss. Er det andre materialer eller det benyttes ikke fosforholdige lodd i forbindelsen benyttes fluss. Påfør da fluss i fugeåpningen. Også ved benyttelse av flussbelagte loddestaver er det enkelte ganger nødvendig å tilføre noe ekstra fluss. Varm opp arbeidsstykkene jevnt og på begge sider av fugen. Ta hensyn til at forskjellige tykkelser krever forskjellig varmetilførsel. Når flussmiddelet flyter glassaktig er temperaturen nær arbeidstemperaturen for loddet. Tilsett da lodd på fugen, og arbeid dette utover med flammen slik at det fyller forbindelsen. Varm ikke direkte på flusset eller loddemetallet. Unngå å overopphete arbeidsstykket, da brennes flussmiddelet og grunnmaterialene oksiderer. Også ved langvarig oppvarming oksiderer flusset, og etter 5 minutter i smeltet tilstand er flussets evne til å fjerne oksider ikke lenger tilstede! Vask alltid av flussmiddelrester med vann etter loddingen for å hindre senere korrosjonsskader. Benyttes ikke fluss i forbindelsen behøver den ikke rengjøres. VANLIGE SØLVLODD Generell beskrivelse Sølvlodd for bruk på alle typer stål, kobber og kobberlegeringer, nikkel og nikkellegeringer. Valg av loddemetall avhenger av ønsket applikasjon, loddetemperatur, loddetid og kapillæregenskaper, dvs evne til å bli sugd inn i loddefugen. Generelt vil økende innhold av sølv (Ag) bedre loddets flyteegenskaper og gi bedre egenskaper ved kapillærlodding, samt senke arbeidstemperaturen og tiden man må benytte for å varme opp arbeidsstykket.velg lodd med lavere sølvinnhold og bredere smeltetemperaturområde ved dårlig tilpassning. For pålodding av hardmetall (Brazetec 4900) eller karbidplater (Brazetec 49/Cu) benyttes lodd med evne til å fukte slike flater og til å ta opp spenninger mellom grunnmaterialet og det påloddede materiale. Lodd angitt med U er flussmiddelbelagt stav. Det kan ofte være fordelaktig å benytte fluss i tillegg, for eksempel for påsmøring av deler før sammensetting ved kapillærlodding.

4 VANLIGE SØLVLODD Karbider Næringsmiddel Helse Hardmetaller Varme og sanitær SØLVLODD DEGUSSA Brazetec 5600 Brazetec 5600 (U) Brazetec 5507 Brazetec 5507 (U) Brazetec 4576 Brazetec 4576 (U) Brazetec 3476 Brazetec 3476 (U) Sølv % Ag Arbeids teperatur Din 8505 Smelteområde Brazetec Brazetec 49/Cu Rør og plater i kobber, kobberlegeringer, nikkel, nikkellegeringer, alle typer stål Rør og plater i kobber, kobberlegeringer, nikkel, nikkellegeringer, alle typer stål Rør og plater i kobber, kobberlegeringer, nikkel, nikkellegeringer, alle typer stål Rør og plater i kobber, kobberlegeringer, nikkel, nikkellegeringer, alle typer stål Lodding av verktøy med hardmetall og sintrede karbider Sandwich bånd for lodding av hardmetall og sintrede karbider i plateform Flussmiddel H Spesial H Spesial H Spesial H Spesial S S Leveringsform Diameter (mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 bånd spole Lengde 500 (mm) Brazetec 5600 X X Brazetec 5507 X X X Brazetec 4576 X Brazetec 3476 X X Brazetec 4900 X Brazetec 49/Cu 70x0,4 Andre dimensjoner, ruller, bånd og ringer på forespørsel.

5 SØLVLODD MED CADMIUM Generell beskrivelse Sølvlodd for bruk på alle typer stål, grått og lamellært støpejern, kobber og kobberlegeringer, nikkel og nikkellegeringer. Lodd med Cadmium (Cd) (Brazetec 4003) har de beste kapillær og flyteegenskapene, og lavere arbeidstemperatur. Disse skal ikke benyttes i næringsmiddelindustri. Det anbefales generelt å benytte Cd-frie lodd. Ofte benyttet i automatiserte loddeprosesser og loddeautomater. Benyttes i elektronikk og instrumentering, kretskort og gjerne presisjonsarbeider. De ekstremt gode kapillæregenskapene etterlater lite overskuddsmateriale og reduserer behovet for etterarbeid. Lodd angitt med U er flussmiddelbelagt stav. Det kan ofte være fordelaktig å benytte fluss i tillegg, for eksempel for påsmøring av deler før sammensetting ved kapillærlodding. Verktøyindustri Deler Kjøle/Fryseanlgg Varmevekslere SØLVLODD DEGUSSA Brazetec 4003 Brazetec 4003 (U) Sølv % Ag Arbeids teperatur Din 8505 Smelteområde Rør og plater i kobber, kobberlegeringer, nikkel, nikkellegeringer, alle typer stål, støpegods Flussmiddel H Spesial Leveringsform Diameter (mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 bånd spole Lengde 500 (mm) Brazetec 4003 X X X X Brazetec 4003 U X X X X Andre dimensjoner, ruller, bånd og ringer på forespørsel

6 SØLVLODD MED FOSFOR Generell beskrivelse Sølvlodd med fosfor (P) for bruk på kobber og kobberlegeringer som messing, bronse og støpte kobberlegeringer. Benyttes typisk i fryse-, kjøle- og varme-anlegg ved driftstemperaturer -50 C < T < 150 C. Ofte foretrukket på steder med vibrasjoner og krav til høyere strekkfasthet. Ved lodding av kobber mot kobber er flussmiddel ikke nødvendig, fosforinnholdet i tråden vil løse opp oksidfilmen. Valg av loddemetall avhenger av ønsket applikasjon, loddetemperatur, loddetid og kapillæregenskaper, dvs evne til å bli sugd inn i loddefugen. Generelt vil økende innhold av sølv (Ag) bedre loddets flyteegenskaper og gi bedre egenskaper ved kapillærlodding, samt senke arbeidstemperaturen og tiden man må benytte for å varme opp arbeidsstykket. Loddene anbefales ikke benyttet i svovelsure miljøer eller i loddeforbindelser hvor stål eller nikkel inngår, på grunn av fare for forsprøing. Installasjoner Varmevekslere Apparater Grenrør SØLVLODD DEGUSSA Sølv % Ag Arbeids temperatur Din 8505 Smelteområde Bruksområde Flussmiddel Brazetec Brazetec Brazetec Kobber Messing, bronse, rød messing Kobber Messing, bronse, rød messing Kobber Messing, bronse, rød messing Ikke nødvendig Spesial H-pasta Ikke nødvendig Spesial H-pasta Ikke nødvendig Spesial H-pasta Leveringsform Diameter (mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 bånd spole Lengde 500 (mm) Brazetec 15 X X X Brazetec 5 X X Brazetec 2 X X Andre dimensjoner, ruller, bånd og ringer på forespørsel.

7 BRONSELODD og ALUMINIUMLODD Bronse- og Aluminiums-lodd kan loddes med kapillærloddeteknikk, men benyttes oftest med sveiseloddeteknikk. Se under kapittelet om sølvlodd for utførelse ved kapillærlodding. Hvis det ikke er mulig eller hensiktsmessig å lage en fuge for kapillærlodding, kan sveiselodding benyttes. Det kan være grunner som vanskelig tilpassning, kostbar fugetildanning for å få riktig tilpassning eller uegnet fasong på delene som gjør at sveiselodding foretrekkes. Utførelse sveiselodding Før lodding må alle flater hvor det ønskes en loddeforbindelse gjøres grundig rene. Om nødvendig må flatene avfettes og også rengjøres mekanisk. Loddefugen må være helt ren og så fri for oksider som mulig før loddearbeidet påbegynnes. Loddeteknikken er svært lik sveising med Oxygen Acetylen. Delene settes sammen med en fuge tilpasset applikasjonen. Ofte anvendes fuger lik smeltesveising. Påfør fluss på loddeflatene og på tråden. Benytt nøytral eller svakt reduserende flamme. Forvarm grunnmaterialene jevnt og på begge sider av fugen til flussmiddelet flyter. Smelt av en dråpe fra loddestaven og bre denne utover med flammen. Smelt av ny dråpe osv. Større tykkelser bygges opp med flere lag. Unngå å overopphete arbeidsstykket, da brennes flussmiddelet og grunnmaterialene oksiderer. Også ved langvarig oppvarming oksiderer flusset, og etter 5 minutter i smeltet tilstand er flussets evne til å fjerne oksider ikke lenger tilstede! Vask av flussmiddelrester med vann for å hindre senere korrosjonsskader. a b a) Parallelle fugeflater b) Variant av X-fuge, variabel fugeavstand c c) kilfuge, V-fuge og X-fuge

8 BRONSELODD Generell beskrivelse Bronselodd er sveiselodd (slaglodd, hardlodd) for bruk i forbindelser og som belegg på alle typer stål, støpejern, galvaniserte rør, kobber og kobberlegeringer, nikkel og nikkellegeringer, innfesting av hardmetall og karbider Disse loddene anvendes oftest hvor man ønsker en sammenføyning med en åpen fuge, ofte utført som en sveisefuge, men ikke ønsker å benytte en sveiseprosess. Dette kan gi fordeler, for eksempel i form av lavere varmetilførsel, mindre deformasjoner og enkel sammenføyning av materialer med svært ulike egenskaper. Loddene utmerker seg med gode flytegenskaper. Valg av loddemetall avhenger av ønsket applikasjon. Loddene påføres i en fuge som utformes som en sveisefuge. Benytt nøytral flamme eller induksjonsoppvarming. BRONSELODD DEGUSSA % Cu % Zn Arbeids teperatur Din 8505 Smelteområde Bruksområde Flussmiddel Brazetec 60/ Brazetec 48/ Galvanisert stål, støpestål, nikkellegeringer, CuNi-legeringer For stål, støpejern, kobber og ulike forbindelser av disse. Meget god egnet for rørforbindelser i stål. S S Leveringsform Diameter (mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 bånd spole Lengde 500 (mm) Brazetec 60/40 X X X Brazetec 48/10 X X X Andre dimensjoner, ruller, bånd og ringer på forespørsel.

9 ALUMINIUMLODD Generell beskrivelse BrazeTec L88/12 anvendes for lodding av aluminium med smeltetemperatur på 630 C eller høyere. Det er også mulig å lodde aluminium til rustfrie stål. BrazeTec L88/12 kan benyttes ved lodding med flamme eller i ovn, og i enkelte tilfeller ved induksjonsoppvarming. Typiske anvendelsesområder er ved produksjon av sandwichmaterialer, varmeelementer, radiatorer, deler og komponenter i elektrisk og bilindustri, etc. Også pasta er tilgjengelig. Denne inneholder både loddelegeringen og flussmiddelet. Brazetec P20/20 anvendes for flamme og induksjonsoppvarming. Brazetec P20/45 er utviklet for oppvarming i ovn med beskyttende atmosfære. Rester av pasta er ikke korrosive, og etterbehandling er derfor ikke påkrevet. Lodding av plater og rør Sandwichmaterialer Radiatorer og kondensere ALUMINIUMLODD DEGUSSA Arbeids Teperatur Smelteområde Bruksområde Flussmiddel BrazeTec L88/ Pasta P 20/ Pasta P 20/ Flamme og ovnslodding av aluminium og dens legeringer med smeltetemperatur over 630 C Flamme og induksjonslodding av aluminium og dens legeringer med smeltetemperatur over 630 C Ovnslodding av aluminium og dens legeringer med smeltetemperatur over 630 C AluBraze F30/70 Leveringsform Diameter (mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 bånd spole Lengde 500 (mm) BrazeTec L88/12 X X Pasta, andre dimensjoner, ruller, bånd og ringer på forespørsel.

10 ANBEFALT TILSETTMATERIALE LODD Materiale Cu Messing Bronse Rødgods Uleg.lavleg stål Rustfrie stål Varmebest. Stål Støpejern Anduserjern Ni. Og Nilegeringer Hardmetall Al. Og Al-legeringer 2-15P Cu Messing Bronse Rødgods Uleg.lavleg stål Rustfrie stål Varmebest. Stål Støpejern Anduserjern Ni. Og Nilegeringer 60/40 48/ CdNi 5009CdNi 48/ CdNi 5009CdNi 48/ CdNi 48/ CdNi 48/10 48/10 60/40 48/10 60/40 48/10 60/40 48/10 Cd = Cadmium (U) = Flusmiddelbelagt Hardmetall Al. Og Allegeringer 88/12 AlSi Flussmidler: Al. Og Al-legeringer Degussa Alubraze F30 / 70 Alle sølvlodd: Degussa h / Degussa spesial h Alle slaglodd: Degussa rs / Degussa s. Degussa h / Degussa h spesial Degussa rs / Degussa s Anbefalte lodd for ulike metaller Side 1

11 SAMMENLIGNINGSLISTE Reparasjon og vedlikehold Lodd CASTOLIN Chemweld MENTOLIT Stalloy AGA JM/ TENNANT UTP Böler 5600 U 1020 XFC 540 F 56 SnF Silco 650 Silverflo S Sn Silverflo Silco 690 Argobras Cu 49 trifoil 4576 U 1666 F 45 SnF AG 45 F Silbralloy 3044 M 4003 S Cd Silco 610 Silverflo U S-40 FC 1802 XFC 510F Silco 610FB Silverflo 40F 3476 U 1030 XFC Sn Silco 715 Silverflo N 15 S-15 K RB p Fosco 705 Silfos S-5 K RB p Fosco 715 Silfos S-2K RB p Fosco 710 Silbralloy 36 60/40 U 18 XFC 4400 ES 942F Cobra 25 6 MR 60/ ES / /16XFC 4000F ES F Brasil 900 Neosil 88/12 Alu Sisal 580 UTP 4 Flussmidler: Alle sølvlodd: Degussa h / Degussa spesial h Alle slaglodd: Degussa rs / Degussa s.

1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium.

1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium. 1.1 Sveisemetoder 1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium. SVEISEMETODER SMELTE- ANDRE MOTSTANDS- SVEISING

Detaljer

Sveising og andre sammenføyningsmetoder. Frey Publishing

Sveising og andre sammenføyningsmetoder. Frey Publishing Sveising og andre sammenføyningsmetoder Frey Publishing 1 Definisjon Sveising er en sammenføyningsmetode der delene sammenføyes under tilførsel av energi. Når det også tilføres et tilsettingsmateriale,

Detaljer

3.1 Legeringselementenes innvirkning...8. 5.1 Ulegert og lavlegert stål... 12 5.2 Rustfrie stål... 14 5.3 Varmebehandling... 14

3.1 Legeringselementenes innvirkning...8. 5.1 Ulegert og lavlegert stål... 12 5.2 Rustfrie stål... 14 5.3 Varmebehandling... 14 Materiallære VG1 Industriskolen Innhold 1. Innledning materiallære.... 4 2. Metaller... 6 3. Legeringer... 7 3.1 Legeringselementenes innvirkning...8 4. Jern.... 10 5. Stål... 11 5.1 Ulegert og lavlegert

Detaljer

Kjære kunde... A.S. NOGUSRA AS NOGUSRA. Vi ønsker deg lykke til med vår katalog! Med vennlig hilsen

Kjære kunde... A.S. NOGUSRA AS NOGUSRA. Vi ønsker deg lykke til med vår katalog! Med vennlig hilsen A.S. NOGUSRA Kjære kunde... A/S Nogusra, ( Norsk Gull og Sølvraffineri ) ble etablert i 1936 og er i dag ledende på det norske markedet som leverandør av sølv- og gullråvarer og totalleverandør av verktøy,

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

Kapittel 8. 8. Produktutvikling med aluminium. 8.1 Innledning. Verdensproduksjonen av Aluminium. Sterk historisk vekst for lettmetaller 1950 = 1,00

Kapittel 8. 8. Produktutvikling med aluminium. 8.1 Innledning. Verdensproduksjonen av Aluminium. Sterk historisk vekst for lettmetaller 1950 = 1,00 Kapittel 8 Produktutvikling med aluminium 8-1 Kapittel 8 8. Produktutvikling med aluminium 8.1 Innledning Denne innledningen er hentet fra begrunnelsen for å opprette et nytt femårig forskningsprogram

Detaljer

Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det!

Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det! Håndboken Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det! Med HotPot kan du smelte glass i en mikrobølgeovn og lage smykker eller smykker tilbehør og andre kreative ting. Teknikken er kalt glass

Detaljer

Kurs i sølvlodding med: Harald Sellevold

Kurs i sølvlodding med: Harald Sellevold Kurs i sølvlodding med: Harald Sellevold Kurs i sølvlodding rev.c 1 Sølvkurs regi av Harald Sellevold og Bergenstollekniven Tekst, illustrasjoner og bilder Helge Nelson og Erling Haugland Innledning. Dette

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

Presisjonsnøkler for h øye krav

Presisjonsnøkler for h øye krav Abcdefgh Teknisk informasjon Hovednavn Kapittel Ijklnmn Presisjonsnøkler for h øye krav 77 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Generelt om korrosjon... 79 Alminnelig korrosjon... 79 Selektiv

Detaljer

INNLEDNING. Titan, Ti, er det tyngste av lettmetallene med tetthet på 4,51g/cm 3. Ti kommer på 9. plass blant grunnstoffene på jorda.

INNLEDNING. Titan, Ti, er det tyngste av lettmetallene med tetthet på 4,51g/cm 3. Ti kommer på 9. plass blant grunnstoffene på jorda. INNLEDNING Titan, Ti, er det tyngste av lettmetallene med tetthet på 4,51g/cm 3. Ti kommer på 9. plass blant grunnstoffene på jorda. Ti utgjør ca. 0,6% av jordskorpa. I naturen eksisterer metallet bare

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Guide for vedlikeholdseksperter. Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber

Guide for vedlikeholdseksperter. Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber Guide for vedlikeholdseksperter Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber Løsninger for vedlikeholdseksperter Vi i Henkel er klar over hvilke utfordringer du møter med hensyn til vedlikehold

Detaljer

Rett valg av elektroder

Rett valg av elektroder Rett valg av elektroder HOVEDKONTOR KUNDESENTER Lincoln Electric Norge AS - SVEISEMASKINER - Lincoln Electric Norge AS Postboks 146 Alnabru - TILSETTMATERIALER - Postboks 146 Alnabru 0614 OSLO - SKJÆREUTSTYR-

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2379338 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

UNIVERSALELEKTRODER ELEKTRODER TIL LAV- OG ULEGERT STÅL

UNIVERSALELEKTRODER ELEKTRODER TIL LAV- OG ULEGERT STÅL Dim (mm) Strøm (A) Strekkfasthet Flytegrense Forlengelse UNIVERSALELEKTRODER 100XL ØKONOMISK RUTILELEKTRODE FOR ALLE SVEISBARE STÅLLEGERINGER Utmerket slitasje- og korrosjonsbestandighet. Tåler +1250 C.

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER Sheet no. 6004 MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER All rights reserved. 1 INNHOLD 01 Fra sier seg ansvar... 5 02 Fabrikkens gjensidige

Detaljer

relative luftfuktigheten

relative luftfuktigheten FUKT -en farlig fiende Fukt er en av båtens verste fiender. Tørr båt forhindrer rust, mugg, sopp, råte og beskytter elektronikken. Finner vi en effektiv luftavfukter? Tekst og foto: TROND J. HANSEN 78

Detaljer

Beskyttelsesgasser til sveising

Beskyttelsesgasser til sveising Foto: Stian Elton Beskyttelsesgasser til sveising Making our planet more productive Beskyttelsesgassens oppgave Beskyttelsesgassens hovedoppgave er å beskytte smeltebadet mot den omkringliggende luft.

Detaljer

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den Har du nok tid og penger så er det nesten mulig å maskinere alle typer metaller med de verktøyene du har. Du har sikkert ikke ikke råd eller tid til å eksprimentere hver dag for å finne den optimale verktøyløsningen,

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG.

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. Innledning. Strøm hva er det? Støm er transport av elektroner fra et elektrisk potensial

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Produktvelger. Industrilim, industritetningsmidler og overflatebehandlingsløsninger. Versjon 3

Produktvelger. Industrilim, industritetningsmidler og overflatebehandlingsløsninger. Versjon 3 Produktvelger Industrilim, industritetningsmidler og overflatebehandlingsløsninger Versjon 3 Innledning Henkel Din ekspert på løsninger for industrielt lim, tetningsmidler og funksjonell overflatebehandling

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer