Næringsutvikling og virkemidler. v/ Jørn Gunnar Olsen, Sametinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsutvikling og virkemidler. v/ Jørn Gunnar Olsen, Sametinget"

Transkript

1 Næringsutvikling og virkemidler. v/ Jørn Gunnar Olsen, Sametinget

2 Sametingets rolle Sametinget er samenes folkevalgte organ, valgt av og blant samer Sametinget er en viktig del av statens ansvar for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv 27. august 2013 / Side 2

3 Hvorfor har vi et Sameting? Flertallsdemokrati samene er et urfolk i mindretall Sikre en fremtid for samisk språk og kultur Sikre samiske interesser og verdier Sikre samiske rettigheter Norge har folkerettslige forpliktelser overfor urfolk Opprettelsen av et folkevalgt organ imøtekommer dette på en god måte 27. august 2013 / Side 3

4 Sametinget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum magna quis leo rhoncus tincidunt. In ullamcorper commodo mauris, eu viverra ante mollis a. Sametinget består av 39 representanter fra 7 valgkretser Møtes i plenum 4-5 ganger i året en uke av gangen Omtrent halvparten av representantene er kvinner Omtrent halvparten av representantene forstår og bruker samisk under plenumsmøtet 27. august 2013 / Side 4

5 Sametingsrådet Fungerer som Sametingets regjering Står for den daglige politiske virksomheten Sametingsrådet baserer sin virksomhet på tillitt hos flertallet i plenum Består denne perioden av president Egil Olli (Ap), visepresident Laila Susanne Vars (Árja) og tre rådsmedlemmer Heltidspolitikere i Sametinget 27. august 2013 / Side 5

6 Virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området) Ved tildeling av tilskudd til næringsutvikling gjelder STN området. I tillegg kan midlene gis til: - Samiske kulturnæringer i hele landet. - Tilleggsnæringer i reindrift. 27. august 2013 / Side 6

7 STN-området Sametinget ønsker å bidra til næringsutvikling i disse kommunene. Ikke bare fokus på tilskudd. Sametinget ønsker best mulig dialog. Hva er utfordringene og hvilke satsingsområder trenger vi? Hva kan Sametinget og kommunene gjøre i lag for å fremme næringsutvikling? 27. august 2013 / Side 7

8 Hovedmål for næringsutviklingsarbeidet. Å skape Et sterkt og allsidig næringsliv. Et næringsliv som bygger på og tar hensyn til samisk kultur, natur og miljø. Et næringsliv som danner grunnlag for livskraftige samfunn der mennesker ønsker å bo. 27. august 2013 / Side 8

9 Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling Tilskudd til bedriftsetableringer og investerings- og utviklingstiltak i næringslivet. Ingen låneordninger, kun tilskudd. 27. august 2013 / Side 9

10 Samlet kr. 35, 4 mill. til næringsutvikling. Tilskudd til: Jordbruk. Marine næringer. Tilleggsnæringer innen primærnæringer. Duodji. (Samisk husflid og håndverk ). Reiseliv og opplevelsesbasert turisme. Kombinasjons- og utmarksnæring. Variert næringsliv. Etablererstipend til kombinasjons- og utmarksnæring, samisk reiseliv og samisk kulturnæring. 27. august 2013 / Side 10

11 Jordbruk 2013 Nybygging og omfattende ombygginger av driftsbygg i jordbruket.. Statlige melkekvoter ved nyetablering eller overtakelse av gårdsbruk. Kan bevilges årlig i inntil 3 år ved nyetablering eller overtakelse av gårdsbruk.. Ikke tilskudd til maskiner og redskaper. 27. august 2013 / Side 11

12 Marine næringer 2013 Førstegangsinvestering i fartøy (Nyetablering). Tilskudd kan gis til kjøp av brukt fartøy, investering i nye fartøy og til fiskeredskaper.. Øvrige investeringer (Bytte ut fartøy). Tilskudd kan gis til kjøp av brukt fartøy og investering i nye fartøy. Ikke tilskudd til fiskeredskaper. Videreutvikling og modernisering av mottaksanlegg. Etablering av felles serviceanlegg for fiskere. 27. august 2013 / Side 12

13 Variert næringsliv 2013 Tilskudd kan gis til næringsprosjekter og bedriftsetableringer innen næringer som ikke kommer inn under de andre virkemiddelpostene. Bygg- og anlegg, mekanisk industri, serviceog småindustri, m.fl. Utviklingstiltak og investeringer som bidrar til en betydelig grad av bedriftsutvikling. Utviklingsmiljø og organisasjoner som jobber for næringsutvikling i samiske områder. 27. august 2013 / Side 13

14 Beregningsregler. Tilskudd opptil kr i jordbruk. Opptil kr eller for de fleste andre ordninger. Etablererstipend maks kr Se Sametingets nettsider for detaljert informasjon. 27. august 2013 / Side 14

15 Beregningsregler. Samarbeidstiltak som har stor betydning for den lokale samiske befolkning, maks kr Sametinget deltar ikke i finansiering av prosjekter som har et kostnadsoverslag over kr Dette gjelder ikke jordbruk. 27. august 2013 / Side 15

16 Beregningsregler. Maksimalt tilskudd mellom 35 og 50 % av godkjente kostnader. Etablererstipend har maks støttesats på 75 % av godkjente kostnader. Se Sametingets nettsider for detaljert informasjon. 27. august 2013 / Side 16

17 Ikke tilskudd til bl.a. Kjøretøy. Leasing. Kjøp av eiendommer. Driftsbetingede kostnader. 27. august 2013 / Side 17

18 Samfinansiering EØS avtalens regler om offentlig støtte gjelder. Kan samfinansiere med kommunalt næringsfond. Kan samfinansiere med Innovasjon Norge så lenge den samlede støtten ikke overstiger det tillatte støttetaket som gjelder for denne type støtte. Dersom det gis tilskudd til samme mottaker, men til atskilte formål/prosjekter oppstår ikke dette spørsmålet. 27. august 2013 / Side 18

19 Søknadsfrister, søknadskjemaer, informasjon m.m. Ingen søknadsfrister. Søknadsskjema bør benyttes. Søknadsskjema (Søknad om tilskudd til næringsutvikling) og informasjon: Tlf august 2013 / Side 19

20 Takk for meg. 27. august 2013 / Side 20

Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn

Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Det blir her gitt en oversikt over de økonomiske virkemidler som er tilgjengelig for næringsutvikling i landbruket i Troms. Det vil også bli gitt en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til verdiskapning. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009

STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009 STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009 Revidert på Landsmøte 2007 NSRs hovedmål: NSRs arbeidsområder angis i forbundets formålsparagraf (paragraf 2): Norgga Sámiid Riikkasearvi vil fremme likeverd, solidaritet

Detaljer

Årsmelding 2012. Kommunens næringsarbeid politisk og administrativt i 2012

Årsmelding 2012. Kommunens næringsarbeid politisk og administrativt i 2012 Årsmelding 2012 Kommunens næringsarbeid politisk og administrativt i 2012 Oppsummering og rapportering av Nordreisa kommunes arbeid med næring og næringsutvikling i 2012. 01.01.2013 Innhold Nærings- og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND Vedtatt av Trysil kommunestyre 29.04.94, KS-sak 016/94 Godkjent av Fylkesmannen i brev av 07.09.94. Revidert av Trysil kommunestyre 17.04.07,

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

En veileder v/næringsetablering og næringsutvikling, Kåfjord Kommune 2010

En veileder v/næringsetablering og næringsutvikling, Kåfjord Kommune 2010 UTARBEIDET AV KÅFJORD KOMMU E V/UTVIKLI GSAVDELI GE Olderdalen, september 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Kort presentasjon av utviklingsavdelingen s. 4 3. Etablering og utvikling..s. 7

Detaljer

Endring av driftstilskuddsordningen i duodji

Endring av driftstilskuddsordningen i duodji Endring av driftstilskuddsordningen i duodji Høringsnotat av 24.03.2014 Høringsfrist 08.08.2014 Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 08.12.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14 Vedlegg 2 Forvaltnings- og utviklingsaktører For å kunne drive et godt og effektiv landbruk, er det viktig at støtteapparatet rundt fungerer. Det blir her gitt en oversikt over forvaltnings- og utviklingsaktørene

Detaljer

Næringsplan 2006 2009

Næringsplan 2006 2009 Leirfjord kommune Næringsplan 2006 2009 Behandling Dato Saknr Oppstart 9.3 2004 K-sak 21/04 1. behandling 26.1 2006 Fsk-sak 9/06 Offentlig ettersyn 15.3 2006 Behandling 8.8 2006 Nærings- og forvaltningsutvalg

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste:

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste: Sametingets plenum - Møtebok 04/03 - side 1 av 250 Tid: 25. 28. november 2003 Sted: Karasjok Saksliste: Sak 38/03 Konstituering - navneopprop, permisjoner, innkalte vararepresentanter - godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Evaluering av driftstilskuddsordningen

Evaluering av driftstilskuddsordningen Rapport 2010:3 Evaluering av driftstilskuddsordningen for duodji 2005-2009 Stig Karlstad (red.) Ivar Lie Tittel : Evaluering av driftstilskuddsordningen for duodji 2005-2009 Forfatter : Stig Karlstad

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010 Grenland skal ha en bærekraftig utvikling, hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region Innholdsfortegnelse 1) Innledning........................................................3

Detaljer

Sametingsrådets redegjørelse om Sametingets melding om opplæring og utdanning. Arkivsaknr. 10/2480

Sametingsrådets redegjørelse om Sametingets melding om opplæring og utdanning. Arkivsaknr. 10/2480 Originalspråk: Ášši/Sak SP 021/11 Sametingsrådets redegjørelse om Sametingets melding om opplæring og utdanning Arkivsaknr. 10/2480 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet Sametingets

Detaljer

Sametingets plenum Møtebok 04/10

Sametingets plenum Møtebok 04/10 Sametingets plenum Møtebok 04/10 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 30. november - 3. desember 2010 Sted:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder Programbeskrivelse Innhold 1. Forankring og bakgrunn...3 1.1 St.meld. nr. 21 (2005-2006)...3 1.2 Husbanken som aktør...4 1.3 Bakgrunn...4 2. BLEST...5 3. Visjoner

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg rapport Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 1. og strategier... 3 Resultatmål i perioden 2007-2010... 3 Strategiarbeid... 3 og

Detaljer