Innledning. Donald Shoup. Derek Palmer. betydningen parkeringspolitikken har for dagens bilbaserte samfunn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Donald Shoup. Derek Palmer. betydningen parkeringspolitikken har for dagens bilbaserte samfunn."

Transkript

1 mai

2 Innledning Parkeringspolitikkens betydning vokser med biltettheten og bilholdet i samfunnet. Parkering, bilbruk, arealbruk og tilgjengelighet henger sammen. Parkeringspolitikk er et politisert og følsomt tema. Alle interessenter har ikke samme perspektiv på parkering som samfunnsmessig virkemiddel. Noen legger mest vekt på parkeringsrestriksjoner som virkemiddel for å oppnå mindre bilbruk, bedre trafikkavvikling, redusert luftforurensning, mindre klimagassutslipp og annen arealbruk. Andre legger større vekt på parkeringsforholdenes og biltilgjengelighetens betydning for bydelsutvikling, næringsvirksomhet, varelevering, kundegrunnlag og handel. Hvordan man ser på avveininger mellom ulike mål og hensyn har ikke bare politiske, men også parkeringsfaglige dimensjoner som fortjener større oppmerksomhet. Mulighetene for å oppnå en bedre balanse mellom ulike hensyn gjennom en bredere kunnskapsbasert tilnærming er større enn mange tror. Det forutsetter imidlertid interesse og tro på at det er mye å vinne på å finne fram til balanserte løsninger som manee kanskje ikke er fullt ut oppmerksomme på i dag.. For konferansen er det en målsetting å øke forståelsen for at beslutningsgrunnlaget for ulike avveininger bør være basert på gode kunnskaper. Det kan være mye å vinne på å dele erfaringer og forståelse om den betydningen parkeringspolitikken har for dagens bilbaserte samfunn. I Klimameldingen har Regjeringen oppfordret kommunene til å fastsette en helhetlig parkeringspolitikk, men hva er egentlig en «helhetlig parkeringspolitikk»? Dette er et hovedspørsmål som konferansen tar opp til diskusjon. Vi er stolte av å kunne presentere en parkeringskonferanse om helt sentrale parkeringspolitiske problemstillinger basert på foredragsholdere, både norske og engelskspråklige, med udiskutabel faglig kompetanse. Dette gjelder ikke minst bidragene fra de to utenlandske faglige kapasitetene i programmets dag 2. Vi har valgt å la dag 2 på konferansen så langt som mulig foregå på engelsk. Vi tror det vil gi bedre flyt i programmet på dag 2 og styrke mulighetene til kunnskapsdeling og meningsutveksling. Donald Shoup Derek Palmer Donald Shoup er en svært anerkjent ekspert innen parkeringsfaget, av noen utpekt som parkeringspolitikkens eneste rockestjerne. Han er professor i byplanlegging ved Universitet i California, Los Angeles (UCLA). Han har doktorgrad i økonomi fra Yale universitet. Shoups arbeider har vært banebrytende. Gjennom en omfattende dokumentasjon har han vist hvordan en parkeringspolitikk som ikke belaster brukerne for de faktiske kostnadene eller tar hensyn til lønnsomheten for lokalisering av virksomheter har virket på byutviklingen med forsterket byspredning som resultat. Derek Palmer er leder for bærekraftig transport-planlegging ved Transport Research Laboratory (TRL) i Storbritannia. Han har utdannelse i økonomi fra universitetene i Liverpool og Birmingham. Han har lang erfaring fra forskning, politikkutforming og praktisk planlegging både på nasjonalt og lokalt nivå. Han har også arbeidet for det britiske parlamentet og det britiske industriforbundet. Han har hatt ansvar for en større studie om virkninger av ulike parkeringsvirkemidler.

3 Torsdag 23. mai 2013 På vei mot en helhetlig parkeringspolitikk Møtested: Statens vegvesen, Brynsengfaret 6A, Auditoriet i kursavdelingen Adkomst: Fortrinnsvis T-bane til Brynseng stasjon (se siste side) Møteleder: Direktør Marit Brandtsegg, Statens vegvesen 10:00 Velkommen v/direktør Marit Brandtsegg, Statens vegvesen Hvorfor bryr staten seg med parkering? 10:10 Parkeringsregulering Verktøykassen er større enn du tror særlig i utlandet v/sjefsingeniør Bjørn Sandelien, Statens vegvesen 10:25 Parkeringspolitikken i norske storbyområder i dag En oversikt over parkeringspolitikken i fem store norske byer v/forsker Jan Usterud Hanssen, Transportøkonomisk institutt 10:50 Pause 11:00 Parkering som en integrert del av kommuneplanen Case Bergen v/mette Svanes, Bergen kommune 11:20 Case Forus - næringsområde og boligsoneparkering i sentrumsnære boligområder i Stavanger v/transportplansjef Hildegunn Hausken, Stavanger kommune 11:40 Aktuelle diskusjonspunkter Vi trenger en parkeringspolitikk for det sentrale byområdet, men hva med resten av byen? Hvordan kan kommunen best utnytte ny PBL i parkeringsarbeidet? 14:30 Klimatilpasset parkeringspolitikk - En modell for praktisk politikk? 15:00- Pause Presentasjon av et opplegg fra et Transnova støttet prosjekt v/professor Tor Medalen, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet 15:15 Hvordan oppnå en helhetlig parkeringspolitikk? Aktuelle diskusjonspunkter: Hva mener vi med en helhetlig parkeringspolitikk? Hvilke problemstillinger er de vesentligste? Hva er nødvendig datagrunnlag for en slik parkeringspolitikk? Hvordan kan vi heve interessen for parkeringsregulering i fagmiljøene? Tiltakskatalogen har mye informasjon, men bruker vi denne? Hvordan kan vi få formidlet betydningen av en kunnskapsbasert parkerings politikk overfor beslutningstakere? Hva kan staten gjøre for å hjelpe kommunene med å fastsette en helhetlig parkeringspolitikk? 16:15 Avslutning - Er den enkelte by på veg mot en helhetlig parkeringspolitikk? 16:30 Slutt 12:10 Lunsj i Statens vegvesens kantine Alnablikk 13:00 Innfartsparkering, et eget system eller en del av det ordinære P-tilbudet? v/rådgiver Njål Nore, Akershus fylkeskommune 13:20 Trondheim - med nullvisjon for parkeringsbøter v/direktør Erlend Solem, Trondheim Parkering KF 13:40 Kaffepause 14:00 Parkeringsprising hva er dagens kunnskapsstatus? Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Statens vegvesen v/forsker Nils Fearnley, Transportøkonomisk institutt

4 Fredag 23. mai 2013 Towards an evidence-based parking policy Location: Virke, Henrik Ibsens gate #90, Solli Plass, Meeting room Peer Gynt at 8. floor Chair: Professor Tor Medalen, Norwegian University of Science and Technology 09:00 Introduction by Mrs. Vibeke Hammer Madsen, CEO Virke 09:10 Breaking the ground for successful parking policies and new parking instruments Professor Donald Shoup, University of California, Los Angeles The basic principles for a sound parking policy Parking cash-out and unbundled parking Parking benefit districts SFpark - Performance-based parking in San Francisco 10:50 Coffee break 11:10 Impact of parking measures and policies what is the evidence base? Results from an extensive research review Mr Derek Palmer, Head of Sustainable Transport Planning, Transport Research Laboratory, UK Parking availability at destinations (min/max standards) and parking charges Parking provisions at origins (min/max standards) Workplace parking levies, parking- and congestion-charges The impact of parking restraint measures upon local economies. Results from recent studies 13:40 What will a Market-based policy imply? - Discussion Do we need regulations on parking quantity/supply? Will efficiency based standards do the job? How do we avoid parking fees set at random? How can off-street parking be made cheaper than on-street parking? How can a local authority influence the pricing structure for off-street parking? Will a market-based policy lead to privatization and do we want that? 14:30 Coffee break 14:50 How do we achieve an evidence-based Parking Policy? - Discussion Where are the research gaps? What do we need the most more research or more informed policy makers? How do we bridge the gap between research and the town hall in parking policy? What are the main obstacles for sound policy development and action? How do we raise the interest for parking policy? 15:30 Closure? 12:10 Lunch Restaurant Consenzo 13:00 Putting theory into practice Can indicators be a valuable tool for a holistic parking policy? Senior Advisor Gorm Carlsen, AsplanViak, Norway What kinds of indicators are needed to compare parking policy in different cities? Can indicators be used to describe degree of parking restraint? 13:30 Leg stretch

5 Påmelding Konferansens dag mai 2013 hos Statens vegvesen Sted: Statens vegvesen, Brynsengfaret 6A. (Nær Brynseng T-banestasjon) Pris: Dag 1 er kr 500,- inkludert lunsj. Dag 1 vil i sin helhet foregå på norsk. Konferansens dag mai 2013 hos Virke Sted: Hovedorganisasjonen Virke, Henrik Ibsens gate 90 (Nær Solli plass). Pris: Dag 2 er kr 1000,- inkludert lunsj. Dag 2 vil i sin helhet foregå på engelsk. Pris for begge dager er kr 1500,- inkludert lunsj MERK! Det er ikke lagt opp til fellesopplegg hva gjelder konferansemiddag Deltakerne må selv ta ansvar for måltider utenom konferansens tidsrammer. Det samme gjelder overnatting/hotellbooking. Deltakerne må selv ta ansvar for egen overnatting i Oslo. Påmelding: Frist for påmelding: 15. mai Påmelding er bindende. Merk e-post: Den store parkeringskonferansen. Påmeldingen må inneholde informasjon om hvilke dager påmeldingen gjelder, navn på deltaker(e), navn på egen organisasjon samt faktura-adresse. For ytterligere informasjon kontakt: Seniorrådgiver Morten Sandberg i Hovedorganisasjonen Virke e-post: eller Sjefsingeniør Bjørn Sandelien i Statens vegvesen e-post:

Mobility Management. En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? TØI rapport 669/2003. Jan Usterud Hanssen

Mobility Management. En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? TØI rapport 669/2003. Jan Usterud Hanssen TØI rapport 669/2003 Mobility Management En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter Åndsverklovens bestemmelser, og Transportøkonomisk

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak TØI rapport 1204/2012 Aud Tennøy Petter Christiansen Jan Usterud Hanssen Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov TØI rapport

Detaljer

Klimagassreduserende parkeringspolitikk

Klimagassreduserende parkeringspolitikk Klimagassreduserende parkeringspolitikk Hovedrapport - sammenfatning av delprosjekter og pilotstudier Tor Medalen og Yngve K. Frøyen 31. desember 2012 Skriftserien nr. 4 2012 Institutt for byforming og

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Knut Sandberg Eriksen Jan Usterud Hanssen TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Beregning av inntektstap for eiere av parkeringsplasser TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering

Detaljer

Høringssvar fra Virke - Nytt felles regelverk for offentlig og privat parkering

Høringssvar fra Virke - Nytt felles regelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref: Oslo, 30.08.2014 Vår ref: Morten Sandberg/ 14-19214 Høringssvar fra Virke - Nytt felles regelverk for offentlig og privat parkering 1. Utgangspunkt

Detaljer

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid?

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Marthe Stranden Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Mai 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Ann Karin Midtgaard,

Detaljer

GIS-basert hjelpemiddel for parkeringsforvaltning

GIS-basert hjelpemiddel for parkeringsforvaltning GIS-basert hjelpemiddel for parkeringsforvaltning Etablering av datamodell og eksempel på planleggingsrelevant analyse Kjersti Melander Often Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Tore

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Overskrift. linje to. Ve Utbyggingsavdelingen. Vegdirektoratet Utbyggingsavdelingen Transportanalyseseksjonen Dato: 2009-12-22

Overskrift. linje to. Ve Utbyggingsavdelingen. Vegdirektoratet Utbyggingsavdelingen Transportanalyseseksjonen Dato: 2009-12-22 Overskrift linje Grønn tomobilitet Forklarende En mulighetsstudie tittel eller om undertittel mobilitetsrådgivning i Region sør linje to RAPPORTA P P O R T Ve Utbyggingsavdelingen g - o g t r a f i k k

Detaljer

Tilnærminger, modeller og

Tilnærminger, modeller og NIBR-rapport 2014:23 Trond Vedeld Hege Hofstad Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet. En kunnskapsoppsummering Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet En kunnskapsoppsummering

Detaljer

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3 Kjell Harvold Sigrid Stokstad NIBR-rapport 2015:3 Interkommunal planlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:15 NIBR/Østlandsforskning 2012 Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu Otta Interkommunalt

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 3/01. kommune på miljøområdet UNIVERSITETET I OSLO. Oppsummering av erfaringer fra forskning omkring kommunalt miljøvern

Rappor t. Rapport nr. 3/01. kommune på miljøområdet UNIVERSITETET I OSLO. Oppsummering av erfaringer fra forskning omkring kommunalt miljøvern UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 3/01 Ansvars og myndighetsfordeling mellom stat og kommune på miljøområdet Oppsummering av erfaringer fra forskning omkring kommunalt miljøvern Carlo Aall, William M. Lafferty,

Detaljer

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 Innhold Generell prosjektinformasjon...

Detaljer

Supplerende programnotat Loktra

Supplerende programnotat Loktra Supplerende programnotat Loktra Forord for supplerende programnotat Loktra Dette notatet er utarbeidet av programstyret for Forskningsprogrammet LOKTRA med bistand fra forskningsleder Gustav Nielsen. Det

Detaljer

Nye arbeidsformer for MOBI? Om kompetansebruk i bedrifter og samhandling mellom forskning og bedrift Håkon Finne og Marit Hubak

Nye arbeidsformer for MOBI? Om kompetansebruk i bedrifter og samhandling mellom forskning og bedrift Håkon Finne og Marit Hubak Nye arbeidsformer for MOBI? Om kompetansebruk i bedrifter og samhandling mellom forskning og bedrift Håkon Finne og Marit Hubak SINTEF Teknologi og samfunn, IFIM Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd

Detaljer

Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer

Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer TØI rapport 1311/2014 Jan Usterud Hanssen Åsa Aretun Nils Fearnley Robert Hrelja Petter Christiansen Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer Status og effekter på bilinnehav, adferd og økonomi

Detaljer

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 1 Generell prosjektinformasjon Målet

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013 HANDELSHØYSKOLEN BI EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå NÆRINGSLIVET SKAPER VERDIER GJENNOM KOMPETENTE MEDARBEIDERE På BI Executive møter du forelesere som kombinerer

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

Nr. 2006:11. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Nr. 2006:11. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Nr. 2006:11 Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Forord Pfl oppdrag fra Norges forskningsrfld har Statskonsult gjennomf@rt en kartlegging og vurdering av planer og strategier

Detaljer

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen FoU-rapport nr. 10/2002 Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen James Karlsen, Hans Kjetil Lysgård, Anne Kirsti Ryntveit og Oluf Langhelle Tittel Forfattere Følgeevaluering

Detaljer

Trine Haagensen. Byer og miljø Indikatorer for miljøutviklingen i de ti største kommunene. 2007/26 Rapporter Reports

Trine Haagensen. Byer og miljø Indikatorer for miljøutviklingen i de ti største kommunene. 2007/26 Rapporter Reports 2007/26 Rapporter Reports Trine Haagensen Byer og miljø Indikatorer for miljøutviklingen i de ti største kommunene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

22 23 JUNI CITISENSE09 SANDEFJORD NY TID NYE HANDLI NGER

22 23 JUNI CITISENSE09 SANDEFJORD NY TID NYE HANDLI NGER CITISENSE09 SANDEFJORD 22 23 JUNI Transformasjon er hovedstikkord for Citisense09, hvordan vi håndterer store omveltninger på positive og konstruktive måter. Dette gjør Citisense09 til årets viktigste

Detaljer

Ledet til lederutvikling. Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene

Ledet til lederutvikling. Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene Ledet til lederutvikling Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen

Detaljer

Arbeids- og tjenestereiser i COWI

Arbeids- og tjenestereiser i COWI Arbeids- og tjenestereiser i COWI - kartlegging av reiseatferd og forslag til mobilitetspåvirkningstiltak Randi Vikhagen Gjeitnes Sara Horseide Fjellvær Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder:

Detaljer

Årsrapport 2001 Forskningsinstituttene Samlerapport

Årsrapport 2001 Forskningsinstituttene Samlerapport Årsrapport 2001 Forskningsinstituttene Samlerapport Årsrapport 2001. Forskningsinstituttene Samlerapport Norges forskningsråd 2002 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22

Detaljer