NR ÅRGANG 67 INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR 1 2015 ÅRGANG 67 INNHOLD"

Transkript

1 NR ÅRGANG 67 INNHOLD Prestens penn... s. 2 Til ettertanke... s. 3 Konsert i Øyslebø kirke 22.mars... s. 4 Bjelland musikkor 40 år... s. 5 Nyoppusset peisestue i Øyslebø menighetshus... s. 6 7 Kirkevergens hjørne, Kirkens SOS... s. 8 Møter og gudstjenester, slekters gang... s. 9 Annonser... s Kirkens Nødhjelp`s fasteaksjon s. 12 Redaksjonen ønsker alle leserne en god påske!

2 2 KYRKJELYDEN MARNARDAL MARNARDAL KIRKEKONTOR Rådhuset Marnardal fax: kontortid: tirsdag kl torsdag kl sokneprest: Arild Knutsen tlf: mob: kyrkjeverge: Truls Glesne, tlf: trosopplæring 0-18: Lasse Braadland mob: men.sekr.: Kari J. Greibesland tlf: privat: BJELLAND KYRKJE klokkar: Kari June Greibesland tlf: organist: Dag Strømme tlf: kyrkjetenar: Kari June Greibesland tlf: soknerådsformann: Hans Olav Gunstveit, Koland, 4536 Bjelland tlf: LAUDAL KYRKJE: klokkar: Theodor Tjomsland, tlf: organist: Kåre Søyland tlf: soknerådsformann: Torgeir Hagestad 4534 Marnardal kyrkjetenar: Ole Jørgen Gangså ØYSLEBØ KIRKE: organist: Camilla Wiig Wennesland tlf: menighetsrådsformann: Kåre Glesne, 4532 Øyslebø, tlf: klokker/kyrkjetenar: Truls Glesne tlf: Tone Glesne Stoff til neste nummer må vi ha innen MARNARDAL SOKN Prestens penn Dette blir fra navnet på det som nå heter Bjelland, Laudal og Øyslebø sokn. Slik lyder det enstemmige vedtaket i Agder og Telemark Bispedømmeråd: Agder og Telemark Bispedømmeråd vedtar at soknene i Marnardal kommune slås sammen til ett sokn, med virkning fra 1. januar Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som felles menighetsråd for alle soknene fram til sammenslåing effektueres. Det nye soknet gis navnet Marnardal sokn. Dette betyr bl.a at det til høsten bare skal velges ett menighetsråd for Marnardal. For å få navn til valglista er det etablert en valgkomité/valgstyre med 2 representanter fra hver menighet. Medlemmer her er Torgeir Hagestad, Bjørgulf Rygnestad, Eva Brit Haaberg, Inga Lise Høgetveit, Kåre Glesne og Kari Bue. Plutselig kan det komme en telefon til deg fra en av disse med tilbud om å stå på lista. Da håper jeg du svarer ja, hvis dette er noe du har lyst til å være med på. Hvis du som leser dette, tenker at dette er noe for deg, eller har tips om aktuelle kandidater, er det flott om du forteller det til en i komitéen. Ikke bare sitt og vent på telefon! Lista skal være klar 1. mai, og valget er 14. september 2015, samtidig med kommune- og fylkestingsvalg. Hva innebærer det å sitte i menighetsrådet? Menighetsrådet velges for 4 år. De skal ivareta alle tre kirkebygdene våre. De skal «ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet/menigheten», heter det i Kirkeloven, som er norsk lov. Rådet skal ta avgjørelser på vegne av soknet og være med å bidra til økt engasjement i menigheten. Dessuten er menighetsrådet høringsinstans for den viktige prosessen hele vår kirke nå er inne i. Menighetsrådet har sine saker og vil utgjøre det kirkelige fellesrådet i kommunen da med kommunal representant til stede. Fellesrådet har ansvar for økonomi, bygninger og personal. I prosessen fram mot dette vedtaket, er det også pekt på behovet for noe mer enn et menighetsråd/fellesråd. Menighet er noe som skjer lokalt. Derfor ønsker vi å etablere menighetsutvalg knyttet opp til den enkelte kirke. Disse vil har en funksjonstid på 1-2 år, og vil arbeide mer praktisk og målrettet, for den lokale kirke og det som skjer der, i forståelse med menighetsrådet. Som prest for menighetene ser jeg med glede fram til å bruke tid og krefter i dette arbeidet! Samtidig håper og ber vi om at sammenslåingen av soknene kan føre til at vi i Marnardal mer og mer ser oss som én menighet, med tre fantastiske kirker som vi gjerne vil høre til og finne vår plass i. Det er spennende tider! Få med deg dette: 15. mars kl11: Lys Våken, gudstjeneste, og med overnatting i kirka for 5-6 klassinger. 22. mars kl 19: Påskejazz i Øyslebø. Konsert med «L.E.G. trio» fra Flekkefjord. Lesninger/bilder/Musikk: Easter suite (Påskesuiten) av Oscar Peterson! mars: Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp, dør til dør i Marnardal. Ha pengene klare! Påsken: Dag for dag fra hosianna til halleluja! (Merk ny tid for 2. påskedag: kl 11!) 12. april: Familiedag på Skogtun: Gudstjeneste kl 11, med kirkekaffe, salg av grillmat og aktiviteter for små og store. Øyslebø søndagsskole vil delta, og 50 år med leirliv skal feires! Vi sees! Med vennlig hilsen Arild prest

3 KYRKJELYDEN 3 Til ettertanke Då istida var på sitt verste i vinter,låg også Bjelland kyrkjegard under eit kaldt lag av is. Så skjer det på ny,nå ved påsketid,at atter som eit under nytt liv av daude gror. Diktarpresten Petter Dass skreiv ikring år 1700 ei påskesalme eg er glad i. Den står på nummer 174 i salmeboka,men vert diverre lite brukt. Eg vert minna om eit av versa i denne salma når eg ser dette bilete av ein islagd kyrkjegard. Det lyder slik: Aldri er kornet i jorden så lenge at vi ei spirende oppvekst får se. Blomster ved sommer skal lokkes av enge, de som lå dekket av vinter og sne. Så skal og blomstre de visnede lemmer, de som i støvet med tårer vi gjemmer. Halleluja, halleluja! God påske! Torgny Sandland SMS varsling: Ønsker du å få en sms med invitasjon til gudstjeneste? Kontakt kontoret.

4 4 KYRKJELYDEN Som den gyldne sol frembryter Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly, så min Jesus av sin grav og det dype dødens hav oppstod ærefull av døde imot påskemorgen røde. (Thomas Kingo 1689) Helsing Torgny Easter Suite av Oscar Peterson i Øyslebø kirke søndag 22.mars kl 19:00 Påske-suiten er bygd opp av enkeltsatser som den klassiske suiten. Satsene henter inspirasjon og tematikk fra evangelienes påskefortellinger. Det er i alt 9 satser. I forbindelse med konserten vil fotoserien «Overganger» bli vist. Medvirkende: Kjell Gierstae: klaver Petter Eidem: kontrabass Bernt Kristian Laundal: trommer og fotografi Nina Håland: tekstlesing xxx: lyd og teknikk Entré kr 100,- Ungdom gratis. Arrangør: Øyslebø menighet og Marnardal kommune, kultur L.E.G. trio fra Flekkefjord

5 Bjelland musikkor 40 år KYRKJELYDEN 5 Syng evangeliet om Jesus så enkelt og varmt du formår. Denne sangen som amerikaneren Philip Phillips skreiv i 1870,passer bra til sangerne på biletet. Bjelland musikkor kallar dei seg, og har nå halde på i 40 år. I desse åra har dei trufast farta rundt i Agder-bygdene sine mange bedehus og samlingslokale. Frå Birkeland i aust,lindesnes i sør og Byglandsfjord i nord. Alt frå vanlege bedehusmøter til storsamlingar i Mandal og Kristiansand. Sangboka deira innehed nå 190 sangar, så dei har litt å velja i. Nokre har vore med sidan starten. Leiaren, Berit Haugland er blant dei. Ho meistrar både piano og trekkspel,mens andre står for gitarspel. Dei trivs med å å syngje evangeliet. Og fellesskapet dei har saman er noko dei set stor pris på. I desse åra har nokre gått bort.men nye har kome til,så dei er framleis still going strong, slik det så flott heiter nå for tida. 40- års jubileet feira dei i sømelege former på Ljosland fjellstove. Me gratulerer post festum,og ynskjer lukke til på deira veg mot 50 års-jubileum. T.S.

6 6 KYRKJELYDEN Nyoppusset peisestue i Øyslebø Menighetshus Loppemarked sammen med gaver fra Sparebanken Sør og Abelseths fond bidro til rask investering i oppussing og nye møbler. Etter 18 år var det klart for oppfrisking av peisestua på Øyslebø Menighetshus. Del - tagere på Formiddagstreffen var ikke tilfreds med de gamle møblene, de var myke og lave, vanskelig var det for eldre mennesker å komme seg opp, heller ikke var de gode når en skulle spise. Det siste året har sofaene vært hevet 10 cm, det ble bedre, men var selvsagt ikke pent. Aase Skaar ivret veldig for å starte en innsamling av penger til nye møbler, hun fikk dratt i gang en gruppe som skulle arrangere et loppem - arked. Loppemarkedet ble ar - rangert i april, sammen med vårbasaren for Øyslebø Menighets hus. Mange flotte gjenstander ble gitt, spesielt til auksjonen, og resultatet ble en god startkapital, ca kr på loppemarked og auksjon, kr på vårbasaren. Tidligere var det bevilget kr fra Abelseths fond, men pengene måtte benyttes i Da også Sparebanken Sør tilgodeså prosjektet med kr var det bare å komme i gang. Også overskuddet fra Formid dagstreffen ble satt av til peisestua. En komite jobbet med forslag, Husstyret tok valget om type møbler og hva en skulle pusse opp. Slik ble de nye møblene i peisestua.

7 KYRKJELYDEN 7 derfor ble alt utsatt til starten på januar. På Formiddagstreffen tirsdag 27/1 ble den nyoppussede peisestua tatt i bruk, med representanter fra Sparebanken Sør og Abelseths fond tilstede, henholdsvis Jan Tronstad og Eva Brit Haaberg. Stor var gleden blant de fremmøtte, godt var det å sitte, og pent var det ifølge uttalelser fra de frammøtte. Noe foran vinduene manglet, men det kommer etter hvert. Nærmere er investert i oppussingen. Folk koste seg med god mat på nye bord, sittende i ny hjørnesofa fra Brunstad og nye Uno-stoler fra Formfin. Lister og tak ble malt, vinduer pusset og lakket, på gulvet kom det nytt teppe. Møblene ble bestilt i Lyngdal, men kunne ikke leveres før i desember. Ordre bekreftelsen var tilstrekkelig til å få utbetalt pengene fra Abelseths fond, Helt framme med peisen ble det et rundt bord med løse stoler rundt. Som takk for bidragene fra Sparebanken Sør og Abelsths fond overrakte Aase Skaar blomster til Jan Tronstad og Eva Brit Haaberg. Tidligere distriktslege og fylkeslege Kristian Hagestad holdt et interessant foredrag med fortelling og bilder om; Indokina Buddas barn; glimt fra Østen». Berit Haug - land trakterte pianoet denne dagen, flott at hun tok turen fra Bjelland. En flott samling ble det denne tirsdagen på Øyslebø Menighets hus.

8 8 KYRKJELYDEN Kirkevergens hjørne GIVERTJENESTEN FOR UNGDOMSARBEID I MARNARDAL Økonomisk oppsummering for 2014: Vi er stolte av ungdomsarbeidet i menighetene! Flaggskipet er Take a Break med kor og klubb, der nesten alle ungdommene i Marnardal møter annen hver fredag. MEN!! For første gang gikk kassa tom, sommeren En rask reaksjon fra TROPP, førte til at det kom inn friske midler slik at det til nyttår stod kr I forbindelse med dette, har nå givertjenesten fått avtale med faste givere på ca. kr pr år. I tillegg kommer det fast inn kr pr år. Det betyr at av de kr som vi trenger hvert år, har kr inne som «sikre». Vi vil TAKKE DERE ALLE som er med på å støtte opp om dette viktige arbeidet på en eller annen måte!! Vil du være med å gi? Da passer det kanskje med en giro eller bankavtale, som du finner utlagt i alle kirkene. Bankkontonr Utfordringen vår er å bruke pengene slik at rentene blir best mulig: Investering i kristent ungdomsarbeid! Dette er et positivt ungdomsarbeid der nesten alle ungdommene i hele kommunen er med. Det meste forgår på Menighetshuset på Øyslebø, med en solid stab av voksne frivillige medarbeidere. Givertjenesten er bl.a. lønn til korleder i 20 % og klubbleder i 10 % stillinger. Disse er svært viktige for at arbeidet skal drives godt! HUSK fremfor alt dette arbeidet i BØNN!! Kirkevergen Krisetelefonen Kirkens SOS forsøker å lindre menneskelig nød som ensomhet, fortvilelse og depresjon. Kirkens SOS vil være til stede for dem som trenger noen å snakke med. Kirkens SOS tilbyr et menneske å snakke med - til enhver tid er en døgnåpen krisetelefon for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, og for den som tenker på å ta sitt eget liv. Alle som ringer krisetelefonen vil bli møtt med forståelse og aksept. Hvordan krisetelefonen fungerer: Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerte som formidles. Du kan ringe anonymt, krisetelefonen har ingen nummervisning. Alle medarbeidere ved Kirkens SOS har taushetsplikt. Medarbeiderne er også anonyme. De som kontakter Kirkens SOS kan være trygge på at vi er til å stole på. Alle våre telefonvakter er frivillige medarbeidere. Deres oppgave er ikke å forkynne eller gi råd, men å lytte til det du har på hjertet. Hva det koster å ringe: Fra 3. mars 2015 byttet Kirkens SOS telefonnummer for å gjøre det billigere å ringe til oss. Vi er glade for å kunne tilby alle som ringer oss en billigere løsning. Det vil koste det samme å ringe vårt nye telefonnummer, som det koster å ringe vanlige fasttelefonnummer. Prisene varierer fra abonnement til abonnement. For noen vil det være gratis, for andre en liten kostnad. Sjekk med din operatør. Kirkens SOS tjener ingenting på tellerskrittene.

9 KYRKJELYDEN 9 Velkommen til møter og gudstjenester! Bjelland kyrkje Laudal kyrkje Øyslebø kirke MARS: 29. Gudstjeneste kl , Palmesøndag. APRIL: 1.Basar, Myran 3. Gudstjeneste kl Langfredag. 18. Loppemarked 26. Gudstjeneste kl Torsdagsmøte kl MAI: 17. Gudstjeneste kl Gudstjeneste kl Torsdagsmøte kl JUNI: Møteveke Normisjon 28. Gudstjeneste kl APRIL: 2. Gudstjeneste Skjærtorsdag kl Gudstjeneste. Marnarheimen kl påskedag. 19. Søndagsskole 23. Møte Misjonssambandet. 26. Søndagsskole, sommeravslutning. MAI: 12. Misjonsstevne NMS kl Familiegudstjeneste kl Basar Samemisjonen, Kaddan barneforening. JUNI: 7. Gudstjeneste. Sjekk vår NYE hjemmeside: MARS: 22. Konsert kl «Easter Suite». Påskesuite av Oscar Peterson. L.E.G. trio fra Flekkefjord. Entrè. APRIL: 5: Gudstjeneste kl.11, Påskedag. 5: Keltisk kveldsbønn kl : NMS 12: Familiegudstjeneste på Skogtun kl : Formiddagstreff 23: Menighetshusets vårbasar MAI: 7: Dugnad menighetshuset 10: Gudstjeneste kl : Keltisk kveldsbønn kl : Gudstjeneste kl.13 26: Formiddagstreff JUNI: 14: Gudstjeneste kl Fest for konfirmantene. 14: Keltisk kveldsbønn kl TRENGER DU KIRKESKYSS? da kan du ringe: ØYSLEBØ KIRKE: Kari Bue tlf KYRKJELYDEN for Laudal - Øyslebø - Bjelland UTGJEVE AV SOKNERÅDA I MARNARDAL REDAKSJON: Arild Knutsen. Red.sekr. Kari June Greibesland - Kasserer: Kari June Greibesland, Bjelland Gåver til bladet vert motteke med takk! Kontonummer: Trykk: Setesdalstrykk a.s 4735 Evje BJELLAND Døde: Anna Breilid, Hans Bjerland, Marit Eikeland. Slekters gang Døde: Johan Rossevatn. LAUDAL ØYSLEBØ Døpte: Anine Thomassen Øyslebø. Døde: Tomine Gangså, Klara Grimestad, John Nikolay Johnsen.

10 10 KYRKJELYDEN MARNARDAL KOMMUNE Kommunens administrasjon finner du i rådhuset, tlf Ordfører treffes mandag - fredag (9-15) tlf Rådmannen tlf Helsesenteret ved rådhuset tlf Helse og omsorgsavdelingen på Marnarheimen tlf Landes Begravelsesbyrå as Mandal Døgnvakt: Evje og Vennesla Begravelsesbyrå as Vi ordner alt vedrørende begravelser og kremasjoner. DØGNVAKT: Magne Kjetså: Snefrid og Einar Dale: Faks: EVJE Vi har bøker og musikk NOMI Bok & media Store Elvegate Mandal Telefon Marnardal folkebibliotek Åpningstider: Øyslebø: Tirsdag Tlf: Onsdag Torsdag Bjelland: (betjent) Tirsdag Tlf: (Bok i butikk, åpent som Joker Bjelland). Mettes Blomst og Gaver Mandager stengt (ring) Tirsdag - fredag Lørdag Øyslebø Tlf kan tilby selskapslokaler for inntil 45 pers. brylluper, konfirmasjoner, bursdager, blåturer m/aktiviteter. UTKJØRING AV KOLDTBORD, SNITTER OG KAKER Har også overnatting. Tlf: Mobil: Fax: MARNARDAL HELSESENTER ÅPNINGSTIDER: Legekontor, Marnardal - tlf Mandag - fredag kl MARNARDAL FYSIKALSKE INSTITUTT Terapiriding - fysikalsk behandling 4534 Marnardal Tlf

11 KYRKJELYDEN 11 HVORDAN HAR DU DET egentlig? ØVREBYEN. TLF.: ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST LAUDAL, 4534 MARNARDAL Tlf.: OPPRETTING DEKK REKVISITA ØYSLEBØ Tlf / Kontortid: Øyslebø: Man., tirsd., ons., tors., fre. kl PETTERSEN VESTBAKKE & CO A D V O K A T F I R M A Advokat Åshild Schmidt Tlf: Hva folk snakket om har de lest i LOKALAVISEN følg med du også! Gravmonumenter og skifer fra Evje Steinindustri Oppussing av gamle monumenter TORGNY SANDLAND Bjelland, tlf: / en «sterk fyr» i sør BUA LANDHANDEL 4534 Marnardal - Post i butikk - Tipping Åpningstider: Mandag Fredag Lørdag Tlf:

12 B-blad Returadr: Marnardal kirkekontor 4534 Marnardal I kriser er vann kritisk! Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uken før palmesøndag, som i 2015 er mars. Vann og klima er tema for årets aksjon. I perioden mars 2015 kommer igjen over bøssebærere fra alle landets menigheter til å gå fra dør til dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Dette formidable engasjementet over hele landet gjør aksjonen til Norges nest største dør-til-dør-aksjon. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til de som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Aksjonen har vært arrangert siden Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Gjennom menighetene i Norge og partnere i sør jobber vi sammen for å bekjempe fattigdom og urettferdighet. Fasteaksjonen er menighetenes aksjon. Den viktigste støtten Kirkens Nødhjelp har i vårt daglige arbeid, er det frivillige engasjementet i menighetene, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Vi i Kirkens Nødhjelp er svært takknemlige for den dugnadsånden og givergleden vi opplever i det norske folk. Et par timers innsats med bøsse på aksjonsdagen, gir mange av verdens mest sårbare mennesker muligheten til å jobbe seg ut av fattigdom, og muligheten til å reise seg i krig og katastrofer, sier Helland. Eksempler på hva din støtte er verdt: 200 kroner kan gi ett menneske varig tilgang til rent vann. 400 kroner gir flomsikring av et hus kroner kan gi hygienepakker til fem familier. I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt utsatt! Her hos oss i Marnardal har det i mange år vært konfirmanter og foreldre som har tatt ansvar for aksjonen. TA GODT I MOT BØSSEBÆRERNE!! PENGENE KOMMER FRAM!

NR 6 2014 ÅRGANG 67 INNHOLD. Bjelland kyrkje

NR 6 2014 ÅRGANG 67 INNHOLD. Bjelland kyrkje NR 6 2014 ÅRGANG 67 INNHOLD Bjelland kyrkje Prestens penn...s.2 Til ettertanke v/biskopen...s.3 Kirkevergens hjørne, julevandring Laudal kyrkje...s.4 Menighetsmøter, formiddagstreff, aksjon givertjeneste..s.5

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred.

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2015 Årgang 59 Menighetsblad Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. 50 år som organist Konfirmantene kommer

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 1-2013 42. årgang. Eg lyfter auga mine til fjella. Kvar kjem mi hjelp ifrå?

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 1-2013 42. årgang. Eg lyfter auga mine til fjella. Kvar kjem mi hjelp ifrå? NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 1-2013 42. årgang MENIGHETSBLAD Eg lyfter auga mine til fjella. Kvar kjem mi hjelp ifrå? Mi hjelp kjem frå Herren, som har skapt himmel og jord. SALME

Detaljer

Church Chill ungdomsklubb 10 år side 2-3 Tverlandet for Nepal side 12 Påskevandring med 6. klassinger side 13

Church Chill ungdomsklubb 10 år side 2-3 Tverlandet for Nepal side 12 Påskevandring med 6. klassinger side 13 INFORMASJON Nr. 2 2015 Årgang 47 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Møtepunktbandet Best. Møtepunktvokalister. Primo. Fotos: Anne-Sofie Holand Fosby I dette nummeret kan du lese om: Church Chill

Detaljer

KIRKEN VÅR. Lilly ny prest på Råholt. God paske! Side 8 og 9

KIRKEN VÅR. Lilly ny prest på Råholt. God paske! Side 8 og 9 o God paske! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL PÅSKEN 2015 - NR. 1 Biskopens hilsen Side 10 OFFENTLIG INFORMASJON Lilly ny prest på Råholt Lilly Renee Lauten (bildet)

Detaljer

Lardal. Menighetsblad. Nr 1 2014 57. årgang INFORMASJON

Lardal. Menighetsblad. Nr 1 2014 57. årgang INFORMASJON Lardal Nr 1 2014 57. årgang INFORMASJON Menighetsblad 1 Adresse Lardal kirkekontor Svarstadtunet 15 3275 Svarstad Kirkens kontorer, kommunehuset Servicetorg 33 15 52 00 Sokneprest 33 15 52 47 Kirkeverge/

Detaljer

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg Nr. 2 2015 Årgang 61 Menighetsblad for /Skjernøy/Harkmark/Holum Holum bedehus Påske Kirkevalg Utgivere: Menighetsrådene i og Holum Postboks 210, 4503 Bankgiro: 3040 07 10852 Redaktør: Johanna Engamo Leder

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

«Slekt skal følge slekters gang»

«Slekt skal følge slekters gang» Nr. 2 Mars 2009 Årg. 58 «Slekt skal følge slekters gang» Bønnekrukke hva, hvordan, hvorfor (4) I serien vår om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, vil jeg denne gangen skrive om noe nytt

Detaljer

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang MENIGHETSBLAD Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.13 Embla Fagerbakke Viktoria Tollefsen Aslak Smeland Thomas Thorsland Olav

Detaljer

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 1 - Mars - Juni 2015 Årgang 6

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 1 - Mars - Juni 2015 Årgang 6 Menighetsblad for Dyrøy Nr. 1 - Mars - Juni 2015 Årgang 6 «Livet vant, hans navn er Jesus.» Slik synger vi i Olov Hartmans salme. Hva er det påsken egentlig handler om? Noen vil svare palmegrener og hosianna-rop.

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

POSTENNr.2. 2012. Sommerkvelder i Tjøme og Hvasser kirke s.15. Spiller i Tjøme kirke12.juli. Tine Thing Helseth. 40. årgang

POSTENNr.2. 2012. Sommerkvelder i Tjøme og Hvasser kirke s.15. Spiller i Tjøme kirke12.juli. Tine Thing Helseth. 40. årgang POSTENNr.2. 2012 TJØME40. årgang 40. årgang Tine Thing Helseth Spiller i Tjøme kirke12.juli Sommerkvelder i Tjøme og Hvasser kirke s.15 Innhold Prestens Hjørne s. 2 Fredtun s. 3-4 Fasteaksjonen 2012 s.

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Be, så skal dere få...

Be, så skal dere få... Menighetsblad for Gjerpen, Valebø og Luksefjell Nr. 1 Februar r 2008 Årg. 58 Velk Be, så skal dere få... Det kan sies mye om bønn. De fleste ber alene - av og til eller mange ganger om dagen. Under gudstjenester

Detaljer

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58 Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58 Menighetsblad HOBBYKLUBBEN SKAFFER FUGLENE BOLIG TIL VÅREN Konfirmantene kommer Vi oppfordrer alle til å ta godt imot konfirmantene i

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Sommeren går mot slutten, men mange tar med seg lyse sommerminner inn i høstmørket. Blant de gode minnene er den gudstjenesten

Detaljer

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57 NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG I N N H O L D Side Med rom for hvorfor 1 Prisdryss 4 Diakoniens år 8 Noen må våke 16 Kultur 21 SMS-varsling 24 Juletrefest 26 Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang Heilt på jordet Første helg i juni inviteres det til familie-festivalen «Heilt på jordet». Også i sommer var dette et vellykket

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 1-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Kvinesdal er ei fargerik bygd hvor folk fra mange kulturer og nasjonaliteter har slått seg ned. Søndag 20.februar var Liknes skole

Detaljer

Nr. 3 Juni 2011 75. årgang. God sommer! Foto: Geir Høitomt

Nr. 3 Juni 2011 75. årgang. God sommer! Foto: Geir Høitomt Nr. 3 Juni 2011 75. årgang MARISKO God sommer! Foto: Geir Høitomt NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer