NR ÅRGANG 69 INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR 3 2015 ÅRGANG 69 INNHOLD"

Transkript

1 NR ÅRGANG 69 Konfirmanter i Øyslebø kirke 6. september 2015 kl 11: Foran fra venstre: Cecilie Usland Eiane,, Eirik Nome, Kim-Robin Edvardsen Gabrielsen og Espen Elias Vigemyr. Bak: Nora Skjævesland, Lena Finsdal og Ole Magnus Lindland, Fotograf: Nomedal, Fotofabrikken. INNHOLD Prestens penn...s. 2 Til ettertanke...s. 3 Månedens salme...s. 4 Kirkevalget 2015, resultater...s. 5 Kyrkjebygg i Marnardal...s. 6 Glimt fra konfirmantleiren på Lista...s. 7 Oppstart søndagsskole og «sprell levende»...s. 8 Møter og gudstjenester, slekters gang...s. 9 Annonser...s Konfirmantbilde Laudal, Lovsangs-cd fra Camilla...s.12 Redaksjonen ønsker alle leserne en god høst!

2 2 KYRKJELYDEN MARNARDAL MARNARDAL KIRKEKONTOR Rådhuset Marnardal Telefon kontortid: tirsdag kl torsdag kl sokneprest: Arild Knutsen tlf: mob: kyrkjeverge: Truls Glesne, tlf: tlf: trosopplæring 0-18: Lasse Braadland mob: men.sekr.: Kari J. Greibesland tlf: privat: BJELLAND KYRKJE klokkar: Kari June Greibesland tlf: organist: kyrkjetenar: Kari June Greibesland tlf: soknerådsformann: Hans Olav Gunstveit, Koland, 4536 Bjelland tlf: LAUDAL KYRKJE: klokkar: Theodor Tjomsland, tlf: organist: Kåre Søyland tlf: soknerådsformann: Torgeir Hagestad 4534 Marnardal kyrkjetenar: Lasse Brådland ØYSLEBØ KIRKE: organist: Camilla Wiig Wennesland tlf: menighetsrådsformann: Kåre Glesne, 4532 Øyslebø, tlf: klokker/kyrkjetenar: Truls Glesne tlf: Tone Glesne Stoff til neste nummer må vi ha innen VALGET Prestens penn er tatt. Mange har kjempet for sine hjertesaker, kjempet for å bli trodd av folket. Nå kommer mulighetene til å vise, hva de kan få til. Det er all grunn til å gratulere våre folkevalgte og ikke minst: vår blide og dyktige ordfører! Det skal noe til å danke ut ham på demokratisk vis! Om noen skulle ønske det Lykke til, Helge, og alle dere andre! Denne gangen fikk vi også et historisk valg, som det står mer om i lenger inne i bladet. For første gang siden soknerådene ble til, er det nå valgt ett felles sokneråd for Bjelland, Laudal og Øyslebø. Jeg vil gjerne gratulere dere, også! Og takk for at dere har tatt på dere dette vervet! Det høster lite heder og ære, enda mindre penger og makt. Men det er viktig! Den tid er forbi, at det var presten som bestemte alt. Heldigvis! Vi ønsker en åpen, demokratisk, folkekirke lokalt, hos oss og i hele landet. Da må noen la seg velge, og noen må ta ansvar for å fatte beslutninger en mener er til beste for kirka. Jeg synes det ser ut til at vi har fått et flott team til sokneråd, med to faste representanter fra hvert av de tidligere soknene. Det er vel helt ideelt! For fremdeles skal hver kirke og hver lokale menighet ivaretas og backes opp. Det kan ikke soknerådet klare alene. Noe av det første vi må gjøre, er å mobilisere mennesker til å bli med og skape mer liv i og rundt de vakre kirkene våre. Vi trenger arbeidsgrupper, menighetsutvalg, som ser mulighetene og tar fatt i de praktiske oppgavene, i samråd med soknerådet. Kanskje du har lyst til bidra? Noen kan sikkert bake kringle til kirkekaffen en gang i halvåret. Eller ta med ei kanne kaffe. Eller være kirkevert. Eller hjelpe til litt på søndagsskolen. Eller ta bilen og hente noen som ikke lenger greier å gå så langt. Mulighetene er mange. Og jo flere vi blir, jo gøyere og bedre blir det å komme sammen! Dessuten håper vi at dette administrative trekket, med et felles sokneråd, kan bidra til at enda flere møter opp til gudstjenester i andre kirker, enn der de alltid har pleid å gå. Det er mange som opplever at det er for få gudstjenester i hver kirke. Men det er som regel noe i nabokirken. Presten kan bare være ett sted om gangen. Men jeg jobber med saken. Når du leser dette, er jeg muligens litt tilstede hos deg og noen til. Det er for meg en vakker tanke! Alt godt! Vennlig hilsen Arild prest

3 KYRKJELYDEN 3 Til ettertanke Pilegrimsvandring Eg har fått vandra fleire gonger på deler av pilegrimsvegen som fører fram til Santiago de Compostela. Vandringa har vore både i Frankrike og i Spania. No sist i vår deltok eg på eit pilegrimsopplegg i regi av Sjømannskyrkja i El Campario i sør-spania. Då var vi 35 stykker som vandra på sølvegen ifrå Sevilla mot Santiago. Ei vandring på caminoen vil vera ein vandring som samansluttar det ytre, det personlege og det private. Difor vil eitkvar vandring på caminoen vera unik. Ingen kan beskriva kva den vandringa vil bestå i for andre. Det er ei vandring ein må gjera sjølv. Å gå pilegrimsvandring opplever eg som ein slags retreat. Der gjev eg slepp på kvardagen sine krav og plikter. Det gjer det mogeleg å søkja noko utanom meg sjølv - melda meg litt ut. For den som først har bevega seg ut på caminoen for å gå heile eller deler av den eventyrlege strekninga, får tida og rommet ny meining, nytt innhald. Rundt kvar sving, eller etterkvart kvar bakketopp, ventar nye inntrykk, opplevingar og mennesker som krev merksemd. Når eg vandrar har eg alltid tida på mi side - tid i massevis, til å sjå, snakka, fordøye og tenka. Går eg lenge nok så møter eg meg sjølv. Frå ei ytre fysisk vandring til ei "indre" vandring. For mange er det ei åndeleg fornying. Mange søkjer til vandringa på grunn av uttapping i livet "burnouts". Dei som går utgjer nok eit gjennomsnitt av befolkninga. Ulike typar menneske nokre søkande, andre ikkje. Etter ei tid gjer det åndelige noko med meg. Det rører ved meg! Vegen slepp aldri tak i den som har gått den. Den kjensla vil aldri sleppa taket i meg - kjensla av å ha fått del i noko heilt utanom det vanlege. Kanskje vil pilegrimsvandringa fyrst og fremst gjenspeila vandring i det indre landskap. Å vera pilegrim er å tre inn i ei større åndeleg og kulturell samanheng. Det rører ved kjensler i meg. Fellesskapet og inkluderinga med vandringa på caminoen som felles meining og mål - riv ned evt. språkbarrierer ulik kulturell og religiøs ståstad. Eit åndeleg fellesskap set også igjen som godt. Som tyske Walter sa då vi skildes i eit vegkryss: Om vi ikkje møtes igjen på jorda - så møtes vi i himmelen! Eg har fått vandra på ein veg som tek imot meg. Det er verkeleg merkbart. Viser veg med piler og kamskjell. Kamskjell er symbolet til den internasjonale pilegrimsbevegelsen og er ei påminning om og leva i balanse. Ei pilegrimsreise kan gjerast av alle mennesker, spesielt om ein vil søkja noko utover det ein til vanleg opplever som turist på ei charterreise. I dag veks trongen for å gjera ei slik pilegrimsvandring fram anten det skulle vera til Nidarosdomen eller Røldal eller i andre land. Vi vil ha noko som gjev innhald, mål og meining. Eg trur dette berre vil auka meir. Søren Kirkegaard seier: Tap for all del ikke lysten til å gå! Jeg går meg til det daglige velbefinnende. Jeg går fra enhver sykdom. Jeg går meg til mine beste tanker og jeg kjenner ingen tanke så tung at jeg ikke kan gå fra den. Når man slik fortsetter å gå, så går det nok! Jeg vandrer meg bort fra enhver ond tanke. Langt har eg reist i geografien. Lenger har eg reist i fantasien. Men lengst har eg reist i meg sjølv! Ei reise på caminoen er mest ei reise i deg sjølv! Sidsel Birkeland Skaar

4 4 KYRKJELYDEN Han skapte skogen og han skapte vannet Denne salmen er skrevet i 1985 av Hans Olav Mørk, han har også skrevet melodien. Hans Olav Mørk (født 4. juni 1956) er en norsk prest og visesanger. Han var på 1970-tallet tilknyttet Guds Fred-fellesskapet, og var medlem av visegruppen Kari Hansa og Gregers Hes. Han har vært gateprest i Kirkens Bymisjon og er fra 2005 ansatt i Bibelselskapet, med ansvar for den nye oversettelsen av det gamle testamente. (kilde wikipedia.no) Salmen, "Hans skapte skogen og han skapte vannet" er ikke helt ny for kirken. Allerede i salmeboka fra 1997 (S97 37) var den med. Men den er kanskje ikke så godt kjent for alle. Salmen viser oss Guds skaperverk, det skaperverket som ble skapt og det skaperverket som stadig fornyes. Gud er hos oss i livet, både når livet er utfordrende og når vi kjenner på gledens kilde. Alt er av Gud, "Det er i ham vi lever, beveger oss og er til" (Apgj 17,28). "Han legger varsomt hånden på din panne og sier: Det er godt at du er til." "Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær" (Jes 55,6) N Han skapte skogen og han skapte vannet Tekst og melodi: Hans Olav Mørk 1985 Han skapte skogen og han skapte vannet. Han skapte skyers lek og vindens spill. Han legger varsomt hånden på din panne og sier: Det er godt at du er til. Det ropes ut i stormer og orkaner at han er sterk og hellig, vill og fri, og det står skrevet i planeters baner at visere enn han kan ingen bli. Han ga deg livet og alt godt i gave, ja, han er all din gledes kildevell. Men likefullt gjør livet deg til slave om ikke du vil ta imot ham selv. Å, kom, vår Skaper, vi vil ta imot deg, slik du er kommet til oss i din Sønn. Kom, gjenreis alt som brast da vi forlot deg, kom, vær vår frihet, Gud, det er vår bønn!

5 KYRKJELYDEN 5 Her er det nye soknerådet i Marnardal de neste fire årene: Medlemmer: 1.Torgeir Hagestad 2.Per Åge Skaar 3.Roger Greibesland 4.Janne Merethe Braadland 5.Terje Arild Valborgland 6.Oddlaug Hesland Tjomsland Varamedlemmer: 1.Runhild Kjeldaas 2.Hans Olav Gunstveit 3.Sigrun Holte Sæbø 4.Eva Brith Haaberg 5.Erik Gordon Jensen Her er en oversikt over frammøtet ved Soknerådsvalget i Marnardal : Øyslebø: 811 stemmeberettigede Antall personer som stemte i alt: 188= 23% Antall personer som stemte på soknerådsvalget:186 stemmer = 23% (19%) Antall personer som stemte på Bispedømmsrådsvalget: 178= 22% (16%) Laudal: 391 stemmeberettigede Antall personer som stemte i alt: 85= 22% Antall personer som stemte på soknerådsvalget:85 stemmer = 22 % (23%) Antall personer som stemte på Bispedømmerådsvalget: 69= 18% (17%) Bjelland: 277 stemmeberettigede Antall personer som stemte i alt: 86 = 31% Antall personer som stemte på soknerådsvalget: 84 stemmer = 30% (24%) Antall personer som stemte på Bispedømmerådsvalget: 80 stemmer = 29% (22%) Tall i parentes er oppslutning ved valget i Økonomien i «Kyrkjelyden» Vi er avhengig av frivillige gaver for å kunne drifte bladet, og håper derfor du vil benytte vedlagte giro! EN STOR TAKK - til alle dere som tidligere har vært med og støttet bladet økonomisk! - til alle lesere, innenbygds og utenbygds, som på denne måten vil være med å støtte Kyrkjelyden videre! På forhånd takk for gaven! Med hilsen fra oss i redaksjonen.

6 6 KYRKJELYDEN Kyrkjebygg i Marnardal Ein veit byggjeåret til dei kyrkjehusa som stend nå, og vi ser at det finns restar etter eldre bygg, særleg i våpenhuset og klokkhuset. Eg har lenge ynskja å få dette vitenskapeleg undersøkt. Høvet baud seg i 2014 då det skulle setjast opp informasjonstavle på Laudal og Øyslebø. Eg sende då ei historisk utgreiing til fylkeskonservatoren. Reint skjematisk var disposisjonen slik: Mellomalderkyrkjer Øyslebø, skal ha stade til i Sanghuset stod vidare. Laudal, skal ha stade til i Sanghuset stod vidare. Bjelland, stod til mellom 1625 og Gamle kyrkjer Øyslebø, stod til i Utvida i Bjelland, stod til i Laudal, stod til i Stor reparasjon i Laudal kyrkje Nykyrkjene Øyslebø kirke Øyslebø frå 1797, delar av gamlekyrkja brukt i våpenhus. Bjelland frå 1793, delar av gamlekyrkja brukt i våpenhus. Laudal frå 1826, delar av gamlekyrkja brukt i våpenhus og klokkhus. Fylkeskonservatoren tykte det ville vera svært interessant å få gjort ein slik analyse og sende sin ekspert, Helge Paulsen, til Øyslebø og Laudal. Bjelland kyrkje Han vurdering var klar, her måtte ein prøva å få Nils Bonde (Danmark) med på laget. Han blir internasjonalt reikna som den største nålevande eksperten på gamalt treverk, og har vore sentral i å byggja opp den store databasen for furu og eik i Skaninavia. Vi kjende kvarandre frå tidlegare oppdrag. Men den viktigaste grunnen til at han ville vera med, var at det låg føre eit så omfattande skriftleg materiale som målingane kunne samanliknast med. Den 29. mai 2015 kom Bonde, og hadde med seg Paulsens etterfylgjar med alle bora sine. Det blei mange hol etter kvart, - dei fleste på plassar der dei ikkje er synleg. Det vart teke prøvar både av furu og eik. Dei skal så samanliknast med databasen. Den er slik at ein ut frå årringane kan få vita når treet er hogge og i kva for ein landsdel det har vakse. Er vi heldige, kan vi kanskje også få årstid for fellinga. Det er dette som blir kalla dendrokronologi (langtidskalender for trevekst). Bonde ventar analysane klare innen utgonga av Og då vil eg dra ut det vesentlege av det litt innvikla materalet, og skriva om det i kyrkjelydsbladet. Og i tillegg har Bonde lova meg å koma attende i oktober. Då vil eg prøva å få til liknande undersøkjing i Bjelland kyrkje. Dersom nokon veit om trevirke utanom kyrkjene som kan vera verd å ta fatt med, må eg få vita det før den tid. Eg skal seinare prøva å samanfatta alt dendrokronologisk materiale frå Marnardal og presentera resultata i Marnarminne. Eg vil takka alle som har stytta så godt opp kring kyrkjemålingane, særleg då Helge Paulsen og Truls Glesne. Paul Sveinall

7 KYRKJELYDEN 7 Konfirmantleir på Lista Her er noen glimt fra konfirmantleiren Nesten 300 konfirmanter og 70 ledere var sammen på Lista en uke i august. Det var innholdsrikt, utfordrende og veldig sosialt God stemning Mange munner To hender Kiosksjefer Klemmekø Forsamling

8 8 KYRKJELYDEN Velkommen til søndagsskole på Bjelland: Sted: Bjelland bedehus: Søndag 4.oktober: Søndagsskole kl Søndag 18.oktober: Søndagsskole kl Søndag 1.november: Søndagsskole kl Søndag 15.november: Søndagsskole kl Søndag 29.november: Søndagsskole kl Velkommen til søndagsskole på Laudal: Vi starter opp med søndagsskole søndag 18. oktober kl ca på Laudal Menighetshus, og ønsker akkurat DEG hjertelig velkommen:)! Opplegget er først og fremst for barn mellom 3 og 10 år, men yngre/eldre barn er også hjertelig velkommen! Tirsdag 06. oktober oppstartssamling på Øyslebø Menighetshus sammen med Øyslebø Søndagsskole kl Søndag 18. oktober Laudal Menighetshus kl Søndag 1. november tur til skogs, oppmøte på Kaddan kl.11, Øyslebø Søndagsskole blir med (nærmere info kommer) Søndag 15. november Laudal Menighetshus kl Søndag 29. november Laudal Menighetshus kl Søndag 13. desember Laudal Menighetshus kl Se også Facebook-siden ved å søke på Laudal Søndagsskole på Facebook. Velkommen til «sprell levende» på Øyslebø: «Sprell levende» bli tirsdager på Øyslebø menighetshus fra kl Det er for barn fra 2 år, de som er fra 5. kl og oppover får tilbud om slush-kurs slik at de blir hjelpeledere! 6.oktober (oppstartsamling sammen med Laudal søndagsskole) 30.oktober 3.november 17.november 1.desember

9 KYRKJELYDEN 9 Velkommen til møter og gudstjenester! Bjelland kyrkje Laudal kyrkje Øyslebø kirke OKTOBER: 11. Gudstjeneste kl Fredagskafè kl Finmarksvennene kl Torsdagsmøte kl NOVEMBER: 1. Kveldsbønn/minnegudstj. kl Gudstjeneste kl Torsdagsmøte kl DESEMBER: 13. Lysmesse kl Familiegudstjeneste kl Gudstjeneste Marnarheimen kl KYRKJELYDEN for Laudal - Øyslebø - Bjelland UTGJEVE AV SOKNERÅDA I MARNARDAL REDAKSJON: Arild Knutsen, Sidsel B. Skaar. Red.sekr. Kari June Greibesland Kasserer: Kari June Greibesland, Bjelland. Gåver til bladet vert motteke med takk! Kontonummer: Trykk: Setesdalstrykk AS 4735 Evje OKTOBER: 7. Kaffetreff kl Møte. Misjonssambandet. 15. Møte Normisjon v/alf Halvorsen 16. Kompebasar, Tjomsland bedehus kl Laudal og Øyslebø avh.lag kompefest på menighetshuset kl NOVEMBER: 1. Gudstjeneste kl årskonfirmanter. 12. Møte Normisjon v Knut Svein Dale 19. Møte Misjonssambandet. 26. Årsmøte i Misjonsforeninga DESEMBER: 2. Kaffetreff kl.12-14, 6. Lysmesse kl Familiegudstjeneste kl Kveldsbønn kl TRENGER DU KIRKESKYSS? da kan du ringe: ØYSLEBØ KIRKE: Kari Bue tlf Sjekk vår NYE hjemmeside: OKTOBER: 01: Indre Sjømannsmisjon 08: Israelsmisjonen 15: Høstbasaren, menighetshuset 18: Gudstjeneste kl : Keltisk kveldsbønn kl : NMS 27: Formiddagstreff kl : Indre Sjømannsmisjon 31: Åpen kirke kl Kveldsbønn kl NOVEMBER: 05: NLM 07: Basar Høye bedehus kl. 18.oo, Høye Santalforening. Tale v/karin og Petter Zernichow. 8: Gudstjeneste kl : Keltisk kveldsbønn kl : Normisjon 21: Julemesse kl : Formiddagstreff kl : Israelsmisjonen m/årsmøte 29: Gudstjeneste for små og store, Øyslebø men.hus kl.16. Juleverksted, kveldsmat. 29: Keltisk kveldsbønn, kl , menighetshuset DESEMBER: 20: Vi synger jula inn, kl : Keltisk kveldsbønn kl : Familiegudstjeneste kl : Gudstjeneste kl BJELLAND Døpte: Bjelland: Lasse Karlsen Bjerland (døpt i Øvrebø kirke), Emilie Roland, Rebecca Bircher, Eivind Gunstveit, Slekters gang LAUDAL Døpte: Eskil Øksendal Torland, Godtfred Kaddan Gravlagte: Dag Øystein Bjørnhom, Aasta Dønnestad ØYSLEBØ Døpte: Lea Vatne Le, Tomine Skår Finsådal, Adrian Renee Gabrielsen, Sivert Ougland Håland, Christiane Johanson Fosse Gravlagte: Ragna Usland, Kurt Bore, Stine Nodland (gravlagt i Egersund)

10 10 KYRKJELYDEN MARNARDAL KOMMUNE Kommunens administrasjon finner du i rådhuset, tlf Ordfører treffes mandag fredag (9 15) tlf Rådmannen tlf Helsesenteret ved rådhuset tlf Helse og omsorgsavdelingen på Marnarheimen tlf Landes Begravelsesbyrå as Mandal Døgnvakt: Evje og Vennesla Begravelsesbyrå as Vi ordner alt vedrørende begravelser og kremasjoner. DØGNVAKT: Magne Kjetså: Snefrid og Einar Dale: Faks: EVJE Vi har bøker og musikk NOMI Bok & media Store Elvegate Mandal Telefon Marnardal folkebibliotek Åpningstider: Øyslebø: Tirsdag Tlf: Onsdag Torsdag Bjelland: (betjent) Tirsdag Tlf: (Bok i butikk, åpent som Joker Bjelland). Mettes Blomst og Gaver Mandager stengt (ring) Tirsdag - fredag Lørdag Øyslebø Tlf kan tilby selskapslokaler for inntil 45 pers. brylluper, konfirmasjoner, bursdager, blåturer m/aktiviteter. UTKJØRING AV KOLDTBORD, SNITTER OG KAKER Har også overnatting. Tlf: Mobil: Fax: MARNARDAL HELSESENTER ÅPNINGSTIDER: Legekontor, Marnardal - tlf Mandag - fredag kl MARNARDAL FYSIKALSKE INSTITUTT Terapiriding - fysikalsk behandling 4534 Marnardal Tlf

11 KYRKJELYDEN 11 HVORDAN HAR DU DET egentlig? ØVREBYEN. TLF.: ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST LAUDAL, 4534 MARNARDAL Tlf.: OPPRETTING DEKK REKVISITA ØYSLEBØ Tlf / Kontortid: Øyslebø: Man., tirsd., ons., tors., fre. kl PETTERSEN VESTBAKKE & CO A D V O K A T F I R M A Advokat Åshild Schmidt Tlf: Hva folk snakket om har de lest i LOKALAVISEN følg med du også! Gravmonumenter og skifer fra Evje Steinindustri Oppussing av gamle monumenter TORGNY SANDLAND Bjelland, tlf: / en «sterk fyr» i sør BUA LANDHANDEL 4534 Marnardal - Post i butikk - Tipping Åpningstider: Mandag Fredag Lørdag Tlf:

12 B-blad Returadr: Marnardal kirkekontor 4534 Marnardal Konfirmantar i Laudal kyrkje 30. august 2015 Frå venstre: Ole Gunnar Tisland, Trygve Ougland, Vemund Nordstrøm, Mats Bryn Bruskeland, Thea Knaben, Marthe Roland og Lise Moen Follerås. (Marthe er frå Bjelland.) Fotograf: Nomedal, Fotofabrikken. Hei, jeg heter Camilla Wiig Wennesland, og er organist i Øyslebø kirke. I sommer har jeg kommet ut med en lovsangs- cd som heter "Stille ned" Tekstene har sjelesørgerisk vinkling. De beskriver hvordan Gud kan hjelpe gjennom vanskelige faser i livet. Slik er de mitt vitnesbyrd på hvordan Gud hjelper oss når alt ser mørkt ut. Coveret på cd-en er veldig illustrerende på sangenes innhold; Bildene viser et lite lam som hviler hos hyrden. Slik opplevde jeg at Jesus var for meg da livet stormet som verst. Han er min hyrde, jeg får hvile i Hans armer! Dersom du har lyst til å kjøpe cd-en, kan du kontakte meg via min hjemmeside camilla musikk.no eller på sms Jeg skal også ved en senere anledning ha en presentasjon av sangene i Øyslebø kirke.

NR 2 2015 ÅRGANG 69 INNHOLD

NR 2 2015 ÅRGANG 69 INNHOLD NR 2 2015 ÅRGANG 69 INNHOLD Prestens penn...s.2 Til ettertanke...s.3 Ny salmebok ny salme...s.4 Kirkevalget 2015...s.5 Valgliste menighetsrådsvalget, Marnardal sokn...s. 6 7 Lys våken...s.8 Møter og gudstjenester,

Detaljer

NR 4/5 2014 ÅRGANG 67

NR 4/5 2014 ÅRGANG 67 NR 4/5 2014 ÅRGANG 67 Frå venstre: John Askeland Lauvdal, Peder Sveinall, Jens Arvid Forgård, Endre Bergum, Sivert Askeland Lauvdal og Britha Sangesland (konfirmert på Misjonshuset). INNHOLD Prestens penn...

Detaljer

Bispevisitas i Marnardal og Åseral 7. 11. mai.

Bispevisitas i Marnardal og Åseral 7. 11. mai. NR 3 2014 ÅRGANG 67 Bispevisitas i Marnardal og Åseral 7. 11. mai. Mer på side 5 8. INNHOLD Prestens penn... s.2 Til ettertanke, konfirmanter, formiddagtreff... s.3 Ledig stilling v/laudal kyrkje... s.4

Detaljer

NR 1 2015 ÅRGANG 67 INNHOLD

NR 1 2015 ÅRGANG 67 INNHOLD NR 1 2015 ÅRGANG 67 INNHOLD Prestens penn... s. 2 Til ettertanke... s. 3 Konsert i Øyslebø kirke 22.mars... s. 4 Bjelland musikkor 40 år... s. 5 Nyoppusset peisestue i Øyslebø menighetshus... s. 6 7 Kirkevergens

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

NR ÅRGANG 69 Konfirmanter i Bjelland Simen Haraldstad, Anna Tanawan Chansaen Foss, Per Edvin Greibesland og Frida Blørstad.

NR ÅRGANG 69 Konfirmanter i Bjelland Simen Haraldstad, Anna Tanawan Chansaen Foss, Per Edvin Greibesland og Frida Blørstad. NR 3 2016 ÅRGANG 69 Konfirmanter i Bjelland 28.8.2016 Simen Haraldstad, Anna Tanawan Chansaen Foss, Per Edvin Greibesland og Frida Blørstad. INNHOLD Prestens penn...s.2 En hilsen fra grenseland, Til ettertanke...s.3

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

NR ÅRGANG 68 INNHOLD. Laudal kyrkje.

NR ÅRGANG 68 INNHOLD. Laudal kyrkje. NR 4 2015 ÅRGANG 68 Laudal kyrkje. INNHOLD Prestens penn... s. 2 Til ettertanke... s. 3 Månedens salme... s. 4 Nytt felles sokneråd i Marnardal... s. 5 Mitt juleminne... s. 6 Dei første aldersmålingane

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

NR ÅRGANG 70 INNHOLD

NR ÅRGANG 70 INNHOLD NR 3 2017 ÅRGANG 70 Silje Rannestad Hansen, Daniel Bjørgsvik, Liv Marie Fjellet Frestad, Lars Olav Skjævesland, Joachim Lindland Ole Kristian Fossestøl og Michal Colbjørnsen INNHOLD Prestens penn...s.2

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Årgang 55 - Nr. 3 MAI 2009

Årgang 55 - Nr. 3 MAI 2009 Årgang 55 - Nr. 3 MAI 2009 Røldal Skare Tyssedal Odda DEN NORSKE KYRKJA Odda og Tyssedal sokn Kyrkjekontoret i Odda Postboks 397, 5751 Odda tlf. 53 65 09 00 Kontortid : 8.00 15.00 fax 53 65 09 01 e-post

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

NR 6 2014 ÅRGANG 67 INNHOLD. Bjelland kyrkje

NR 6 2014 ÅRGANG 67 INNHOLD. Bjelland kyrkje NR 6 2014 ÅRGANG 67 INNHOLD Bjelland kyrkje Prestens penn...s.2 Til ettertanke v/biskopen...s.3 Kirkevergens hjørne, julevandring Laudal kyrkje...s.4 Menighetsmøter, formiddagstreff, aksjon givertjeneste..s.5

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Å dyrke rettferd. Ragnhild Henriksen

Å dyrke rettferd. Ragnhild Henriksen Å dyrke rettferd. Manden kommer gående mot nord. Han bærer en sæk, den første sæk, den indeholder niste og nogen redskaper. ( ) Hvad går han efter? Efter land, efter jord? ( ) Han kom en dag med sin tunge

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer