NR ÅRGANG 69 INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR 2 2015 ÅRGANG 69 INNHOLD"

Transkript

1 NR ÅRGANG 69 INNHOLD Prestens penn...s.2 Til ettertanke...s.3 Ny salmebok ny salme...s.4 Kirkevalget s.5 Valgliste menighetsrådsvalget, Marnardal sokn...s. 6 7 Lys våken...s.8 Møter og gudstjenester, slekters gang...s.9 Annonser...s Øyslebø søndagsskole...s.12 Redaksjonen ønsker alle leserne en god sommer!

2 2 KYRKJELYDEN MARNARDAL MARNARDAL KIRKEKONTOR Rådhuset Marnardal fax: kontortid: tirsdag kl torsdag kl sokneprest: Arild Knutsen tlf: mob: kyrkjeverge: Truls Glesne, tlf: trosopplæring 0-18: Lasse Braadland mob: men.sekr.: Kari J. Greibesland tlf: privat: BJELLAND KYRKJE klokkar: Kari June Greibesland tlf: organist: Dag Strømme tlf: kyrkjetenar: Kari June Greibesland tlf: soknerådsformann: Hans Olav Gunstveit, Koland, 4536 Bjelland tlf: LAUDAL KYRKJE: klokkar: Theodor Tjomsland, tlf: organist: Kåre Søyland tlf: soknerådsformann: Torgeir Hagestad 4534 Marnardal kyrkjetenar: Ole Jørgen Gangså ØYSLEBØ KIRKE: organist: Camilla Wiig Wennesland tlf: menighetsrådsformann: Kåre Glesne, 4532 Øyslebø, tlf: klokker/kyrkjetenar: Truls Glesne tlf: Tone Glesne Stoff til neste nummer må vi ha innen NÅ ER DET VÅR! Prestens penn Vi kryper vi fram fra vinterdvalen, og stopper opp, kjenner den varme vinden, ser de gode smil, plukker en fiol, tar tid til den gode praten og en kaffikopp. Det er mye fint ved å være prest. Ikke minst i Marnardal! Mennesker jeg møter er så positive, synes jeg. Om ikke de er i kirka riktig hver søndag, alle, så er det noe flott ved det å bli sett og hilst på, og få et smil på veien. Og noen sier akkurat hva de mener om dette og hint. Det er også bra! «Hvit saft i kjerka», sier en, «hva er det for noe?» Jo vi har mer eller mindre byttet ut den røde vinen med hvit, når vi feirer nattverd. Og det gjør vi jo, nesten alltid, når det er gudstjeneste. «Hvorfor ikke bruke rød vin, når det er Jesu blod?» I våre kirker har den røde vært mest vanlig, men mange kirker bruker også den hvite. Av flere årsaker. Her er noen av dem: Jesus brukte vin, da han innstiftet nattverden. Ingen vet ikke hvilken farge den hadde. De seinere årene er det blitt mer og mer vanlig at barn går til nattverd. Det er vi glade for Og det er en viktig grunn til at vi bruker av-alkoholisert vin. Og at vi velger den hvite. For: Når et barn hører: Dette er Jesu blod og ser den røde vinen, tenker det lett: «Æsj drikke blod!» Så forklarer vi at det er vin, men at det gir oss Jesus, og vi kommer nærmere ham. Så smaker de på vinen, likevel og så er den temmelig sur eller bitter. Da kommer de nødig igjen til nattverden. Den hvite, derimot, smaker godt og det er med på å gi en god opplevelse av å delta i nattverden. «Må det alltid være nattverd i gudstjenestene, nå?» spør en annen. Og det er sant det har ikke alltid vært så vanlig som nå, hos oss. Og noen føler det ubehagelig å være til gudstjeneste og ikke selv delta i nattverden. Igjen: Nattverden noe alle kan delta i, om de vil. Også barna! Om ikke de forstår alt som ellers skjer i gudstjenesten og heller ikke det som skjer i nattverden så kan de likevel være med, og kjenne at de hører til i kirka. Vi ønsker ikke at barna skal vokse opp med at nattverden er for de store/flinke/fromme/ snille osv. Nattverden er Guds gode gave til alle som vil ta imot, og få den hjelp nattverden gir for livet og troen. Det stilles ingen spørsmål om tro eller bekjennelse. Det kreves ingen forpliktelse det er en gave. En gave. Hver gang vi spiser og drikker til minne om Jesus, så er det for at vi ikke så lett skal glemme hva han har gjort og gjør for oss. Når det er sagt: Det er absolutt helt tillatt å ikke gå fram til nattverden. Ofte synger vi en sang du kan være med på eller du kan gå bort å tenne et lys i lysgloben, om du vil. Og om du kommer fram, men i stedet for å rekke hånda fram, legger den på skulderen din, vil presten be om Guds velsignelse for deg. Det gjør vi alltid med de aller minste barna, som ikke selv kan ta imot, eller som av sine helt personlige grunner velger å ikke ta imot nattverden. (Kanskje syntes de det smakte surt, en gang de prøvde..) Det er nok slik med nattverden som med dåpen: Vi forstår ikke dybden i gaven, men jo mer vi tenker på det og undres over hva Gud gir oss, jo mer kan takken og troen vokse i oss. Det var noen spørsmål som dukket opp over en kaffikopp. Du har kanskje også noe du lurer på? I så fall vil jeg gjerne prøve å svare. Bare ta kontakt! Med eller uten kaffi! Nyt våren og sommeren! Med vennlig hilsen Arild prest PS: Møt fram 14. september og gi dem som stiller på valg til sokneråd og bispedømmeråd et solid mandat ved valgurnene! Det fortjener de sannelig!

3 KYRKJELYDEN 3 Til ettertanke Utdrag fra boka «Når såg vi deg». Verbum I Marnardal er vi med i Level-nettverket som arbeider for bedre samliv. Se levelsamliv.no

4 4 KYRKJELYDEN Ny salmebok ny salme: Månedens salme fra den nye salmeboka (nr 854) er skrevet av Edvard Hoem, med melodi av Håkon Berge. Edvard Hoem har gitt oss flere salmer i den nye salmeboka. Denne salmen ble skrevet i forbindelse med kong Haralds 70- årsdag. Kronprinsesse Mette Marit valgte å ha den med på salme-cd "Sorgen og gleden" som ble utgitt av kirkelig kulturverksted. Salmen er ikke bare en sang for solister, det er også en sang for folket. Vi i Marnardal ønsker å bli bedre kjent med denne salmen og vil bruke den i gudstjenester en stund fremover. Takk er et av de store temaene i denne salmen, men det ligger også en undertone i salmen med smerte over nød og lidelse, og at skaperverket som blir krenket. Det er også en salme med henvisninger mot påsken. "Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned". Salmen inneholder også et håp og en lengsel til himmelens rike "Kom natt, kom morgengry, kom evig sommars lyse dag". Komponist til salmen er Håkon Berge, han har skrevet en nydelig melodi som passer så utrolig godt til denne teksten. Hvis du går inn på menighetens hjemmeside: kan du høre salmen vakkert sunget. N No stig vår song T Edvard Hoem M og S Håkon Berge 1 No stig vår song, vår takk til Gud for denne gode verd, for havets salt, for regn og sol og himlens stjernehær. Vi takkar deg for storm og frost, og snø som fell så stilt mot jord. Vi takkar for den mørke natt, og vårens tid, for alt som gror. 2 No stig vår song, vår takk til Gud for nådens korte tid. Da skapte du vår vakne sjel som lid når andre lid! Ditt tålmod lindrar gamle sår, men dagleg blir din skapning krenkt! La rettferd fylle tusen år! Trøyst våre barn, møt deira lengt! 3 No stig vår song, vår takk til Gud for denne heim, vår jord, med barnesmil og voggesong og heite kjærleiksord! Vi takkar for kvar nyfødt dag da våre sansar opnar seg, for tankens glans, for hjarteslag og alle under på vår veg. 4 No stig vår song, vår takk til Gud for Han, som er vår fred. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. Da stig vår song, vår takk til Gud for spor på strand, for bølgjers slag: Kom natt, kom søvn, kom morgongry, kom, evig sommars lyse dag.

5 KYRKJELYDEN 5 MARNARDAL SOKN Så er det altså blitt bestemt at fra 1. jan er soknene i Marnardal blitt ett. Navnet blir «Marnardal sokn». NB! Pga datatekniske problemer ved overgang til nytt sokn, kan det hende at det på valgkortet dere får tilsendt står «Øyslebø sokn» og ikke Marnardal sokn! Nytt menighetsråd I dette soknet skal det også velges nytt menighetsråd, og det skjer allerede mandag den 14.sept. hos oss. 6 representanter utgjør det nye menighetsrådet i tillegg til presten. En nominasjonskomite, to fra hvert av rådene, har vært i gang en god stund for å finne villige kandidater til å stå på listen. Vi har funnet 10 personer. Se listen annet sted i bladet. Valget Valget foregår på de vanlige plassene rundt i kommunen. Vi sitter i et rom ved siden av der valget til nytt kommunestyre foregår. Åpningstid er kl I forbindelse med valget, er det mulig å avgi forhåndsstemme, hvis du ikke er hjemme på valgdagen. Møt da frem på menighetskontoret, åpningsdager tirsdager og torsdager, i tidsrommet 10.aug. 11.sept. Det er også i år valg av nytt bispedømmeråd. Det foregår samtidig med vårt valg. Stemmeseddelen I år er begge valglistene, menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget, satt opp i prioritert rekkefølge. Det betyr at hvis du leverer stemmeseddel slik den er, gir du alle på listen en stemme. Ønsker du å gjøre noe med listen, kan du gjøre to ting: 1. Gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme med å sette kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer 2. 1.Tilføye inntil tre navn på stemmeseddelen. Disse kan ikke gis tilleggsstemme. Kandidaten får da en stemme. (Dette gjelder ikke ved bispedømmerådsvalget. Orientering om dette står på stemmeseddelen.) NB! Altså i år kan du ikke stryke noen på listen! Hvem kan stemme? Alle som er medlemmer i Den norske kirke og er født i år 2000 eller tidligere, har stemmerett, dvs. at 15 åringer har stemmerett ved kirkevalget! Møt frem og gi din stemme! Godt valg! Kirkevergen.

6 6 KYRKJELYDEN Menighetsrådsvalg i Marnardal sokn 14. september Torgeir Hagestad, 45 år, Laudal. Lege. 2. Runhild Kjeldaas, 45 år, Skjævesland. Pesonalleder. 3. Roger Greibesland, 42 år, Abelseth. Bonde, Seminteknikker. 4. Janne Merethe Braadland, 40 år, Matkroken. Sykepleier. 5. Terje Arild Valborgland, 52 år, Mindrebø. Anleggsleder. 6. Oddlaug Hesland Tjomsland, 62 år, Kaddan. Lærer. 7. Per Åge Skaar, 43 år, Skjævesland. Lærer. 8. Hans Olav Gunstveit, 66 år, Koland. Mekaniker. 9. Sigrun Holte Sæbø, 60 år, Timberåsen. Sekretær. 10. Eva Brith Haaberg, 70 år, Hesså. Pensjonert poststyrer. Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Nominasjonskomitéens kandidater er satt opp på valglisten i prioritert rekkefølge. Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Alle kandidater på stemmeseddelen får da en stemme hver. Vil du endre på stemmeseddelen, kan du: Gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer. Tilføye inntil tre navn på stemmeseddelen. Disse kan ikke gis tilleggsstemme. Kandidaten får da en stemme. Øvrige kandidater får en stemme hver ved opptelling. Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Bruk blå/svart penn eller blyant. KONFIRMANTER I MARNARDAL 2015 Laudal kyrkje 30. august 2015 kl 11: Mats Bryn Bruskeland, Lise Moen Follerås, Thea Knaben, Vemund Nordstrøm, Trygve Ougland, Ole Gunnar Tisland og Marthe Roland. Øyslebø kirke 6. september 2015 kl 11: Cecilie Usland Eiane, Kim-Robin Edvardsen Gabrielsen, Lena Finsdal, Ole Magnus Lindland, Eirik Nome, Nora Skjævesland og Espen Elias Vigemyr. Vi gratulerer og ønsker konfirmantene til lykke med dagen og fremtiden! Guds velsignelse over livet!

7 KYRKJELYDEN 7 Torgeir Hagestad 45 år Laudal Lege Runhild Kjeldaas 45 år Skjævesland Personalleder Roger Greibesland 42 år Abelseth Bonde, Seminteknikker Janne Merethe Braadland, 40 år Matkroken Sykepleier Terje Arild Valborgland 52 år Mindrebø Anleggsleder Oddlaug Hesland Tjomsland 62 år Kaddan Lærer Per Åge Skaar 43 år Skjævesland Lærer Hans Olav Gunstveit 66 år Koland Mekaniker Sigrun Holte Sæbø 60 år Timberåsen Sekretær Eva Brith Haaberg 70 år Hesså Pensjonert poststyrer

8 8 KYRKJELYDEN Lys våken LysVåken 2015 ble arrangert i Øyslebø kirke mars. Dette er et tiltak som arrangeres i mange kirker rundt om i Norge. I år satt vi ny rekord i antall deltakere! Hele 27 deltakere overnattet i kirken fra lørdagen til søndagen... noen av dem sov også! På lørdagen ble det servert varm mat (lasagne) og deltakerne fikk utfolde seg som kunstnere da maling på lerret stod på planen. Bildene ble stilt ut i kirken under gudstjenesten. I år ble det vist en spennede film fra filmserien om Narnia. Den første filmen, "Løven, heksa og klesskapet" ble vist på storskjerm i kirka. Søndag var det gudstjeneste med LysVåken deltakere. En flott gudstjeneste der deltakerne deltok med LysVåken sang, lesning og bønn. Etterpå var det kirkekaffe, der foreldre til deltakere hadde bakt kaker i flertall Tusen takk til dere som har vært med å hjulpet med årets arrangement... uten dere hadde det ikke vært mulig å arrangere LysVåken!

9 KYRKJELYDEN 9 Velkommen til møter og gudstjenester! Bjelland kyrkje Laudal kyrkje Øyslebø kirke JUNI: 28. Gudstjeneste kl JULI: 12. Felles gudstjeneste i Grindheim kyrkje kl Gudstjeneste kl AUGUST: 16. Tur idrettslaget/soknerådet. Sammen m/grindheim. 30. Samlingsfest kl SEPTEMBER: 13. Gudstjeneste kl Høsttakkefest. 18. Bedehusbasar 25. Fredagskafè klo Formiddagstreff OKTOBER: 11. Gudstjeneste kl Fredagskafè kl Finmarksvennene kl Torsdagsmøte kl JULI: 12. Gudstjeneste AUGUST: 2. Gudstjeneste på Kaddan kl Konfirmasjonsgudstjeneste SEPTEMBER: 27. Gudstjeneste. Høsttakkefest. Sjekk vår NYE hjemmeside: JUNI: 14: Gudstjeneste kl Kirkekaffe med fest for konfirmantene på Menighetshuset. 14: Keltisk kveldsbønn kl JULI: 19: Gudstjeneste kl Keltisk kveldsbønn kl AUGUST: 23. Gudstjeneste 23. Keltisk kveldsbønn kl SEPTEMBER: 6. Konfirmasjonsgudstjeneste 6. Keltisk kveldsbønn kl Gudstjeneste. Høsttakkefest. 20. keltisk kveldsbønn kl OKTOBER: 18. Gudstjeneste 18. Keltisk kveldsbønn kl TRENGER DU KIRKESKYSS? da kan du ringe: ØYSLEBØ KIRKE: Kari Bue tlf KYRKJELYDEN for Laudal - Øyslebø - Bjelland UTGJEVE AV SOKNERÅDA I MARNARDAL REDAKSJON: Arild Knutsen. Red.sekr. Kari June Greibesland - Kasserer: Kari June Greibesland, Bjelland Gåver til bladet vert motteke med takk! Kontonummer: Trykk: Setesdalstrykk a.s 4735 Evje Slekters gang BJELLAND Gravlagte: Margit Sørensen (gravlagt i Bykle), Søren Haraldstad LAUDAL Døpte: Philip Sveinall (døpt i Bjelland kyrkje) Gravlagte: Margit Rossevatn, Marry Sofie Andersen ØYSLEBØ Døpte: Olav Elias Finsådal, Tiril Ormestad Rasmussen, Mathias Strisland Håland (døpt i Mandal kyrkje) Gravlagte: Tove Aalerud Haakonsen

10 10 KYRKJELYDEN MARNARDAL KOMMUNE Kommunens administrasjon finner du i rådhuset, tlf Ordfører treffes mandag - fredag (9-15) tlf Rådmannen tlf Helsesenteret ved rådhuset tlf Helse og omsorgsavdelingen på Marnarheimen tlf Landes Begravelsesbyrå as Mandal Døgnvakt: Evje og Vennesla Begravelsesbyrå as Vi ordner alt vedrørende begravelser og kremasjoner. DØGNVAKT: Magne Kjetså: Snefrid og Einar Dale: Faks: EVJE Vi har bøker og musikk NOMI Bok & media Store Elvegate Mandal Telefon Marnardal folkebibliotek Åpningstider: Øyslebø: Tirsdag Tlf: Onsdag Torsdag Bjelland: (betjent) Tirsdag Tlf: (Bok i butikk, åpent som Joker Bjelland). Mettes Blomst og Gaver Mandager stengt (ring) Tirsdag - fredag Lørdag Øyslebø Tlf kan tilby selskapslokaler for inntil 45 pers. brylluper, konfirmasjoner, bursdager, blåturer m/aktiviteter. UTKJØRING AV KOLDTBORD, SNITTER OG KAKER Har også overnatting. Tlf: Mobil: Fax: MARNARDAL HELSESENTER ÅPNINGSTIDER: Legekontor, Marnardal - tlf Mandag - fredag kl MARNARDAL FYSIKALSKE INSTITUTT Terapiriding - fysikalsk behandling 4534 Marnardal Tlf

11 KYRKJELYDEN 11 HVORDAN HAR DU DET egentlig? ØVREBYEN. TLF.: ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST LAUDAL, 4534 MARNARDAL Tlf.: OPPRETTING DEKK REKVISITA ØYSLEBØ Tlf / Kontortid: Øyslebø: Man., tirsd., ons., tors., fre. kl PETTERSEN VESTBAKKE & CO A D V O K A T F I R M A Advokat Åshild Schmidt Tlf: Hva folk snakket om har de lest i LOKALAVISEN følg med du også! Gravmonumenter og skifer fra Evje Steinindustri Oppussing av gamle monumenter TORGNY SANDLAND Bjelland, tlf: / en «sterk fyr» i sør BUA LANDHANDEL 4534 Marnardal - Post i butikk - Tipping Åpningstider: Mandag Fredag Lørdag Tlf:

12 B-blad Returadr: Marnardal kirkekontor 4534 Marnardal Øyslebø søndagsskole Bildet er fra en tur nå i vår der vi var på tur til laksehytta i Nesan sammen med Laudal søndagsskole! Søndagsskoleavslutning på Nome! Grilling, søndagsskoletilhengeren og sol! Vi storkoste oss sammen, og ønsker alle en god sommer! Kjempetakk til dere konfirmanter og andre som var med og samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp`s fasteaksjon. Dere gjorde en fantastisk innsats! En stor takk også til sjåførene. Hjertelig takk til alle dere som tok imot de flotte ungdommene og bidro med økonomisk støtte til Kirkens Nødhjelp, og andre som har gitt i kollekt, via bank eller stasjonære bøsser. Resultatet for Marnardal ble kr , som er en økning fra fjorårets resultat (37.802,-) Fordelingen er slik: Øyslebø: kr ,- (21.485,-) Laudal: kr ,- (9.426,-) Bjelland: kr ,- (6.891,-) (Tall i parantes er fra 2014) Fantastisk bra!

NR 1 2015 ÅRGANG 67 INNHOLD

NR 1 2015 ÅRGANG 67 INNHOLD NR 1 2015 ÅRGANG 67 INNHOLD Prestens penn... s. 2 Til ettertanke... s. 3 Konsert i Øyslebø kirke 22.mars... s. 4 Bjelland musikkor 40 år... s. 5 Nyoppusset peisestue i Øyslebø menighetshus... s. 6 7 Kirkevergens

Detaljer

NR 6 2014 ÅRGANG 67 INNHOLD. Bjelland kyrkje

NR 6 2014 ÅRGANG 67 INNHOLD. Bjelland kyrkje NR 6 2014 ÅRGANG 67 INNHOLD Bjelland kyrkje Prestens penn...s.2 Til ettertanke v/biskopen...s.3 Kirkevergens hjørne, julevandring Laudal kyrkje...s.4 Menighetsmøter, formiddagstreff, aksjon givertjeneste..s.5

Detaljer

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 3-2015

Menighetsbladet Nr. 3-2015 Menighetsbladet Nr. 3-2015 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Eva Langeland 02 Innhold 03: Prestens tanker 04: Kulturstien på Skotfoss 05: 06: Bibelfortellinger 07:

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Flå kommune, 3539 Flå

Flå kommune, 3539 Flå Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 39 September 2015 Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Informasjon for Flå kommune

Detaljer

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang MENIGHETSBLAD Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.13 Embla Fagerbakke Viktoria Tollefsen Aslak Smeland Thomas Thorsland Olav

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg Nr. 2 2015 Årgang 61 Menighetsblad for /Skjernøy/Harkmark/Holum Holum bedehus Påske Kirkevalg Utgivere: Menighetsrådene i og Holum Postboks 210, 4503 Bankgiro: 3040 07 10852 Redaktør: Johanna Engamo Leder

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 God Påske! Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk. Ham vil vi takke for alt

Detaljer

Nr. 3 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Skaperverkets evangelium Fredskirker i Rwanda Kirkevalget

Nr. 3 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Skaperverkets evangelium Fredskirker i Rwanda Kirkevalget Nr. 3 2015 Årgang 61 Menighetsblad for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum Skaperverkets evangelium Fredskirker i Rwanda Kirkevalget Utgivere: Menighetsrådene i Mandal og Holum Postboks 210, 4503 Mandal Bankgiro:

Detaljer

KIRKE TORGET. Påskefest i kirken. Valg på nytt menighetsråd. Glimt fra Vinterklubben. Ny medarbeider. I Kristus - nær livet

KIRKE TORGET. Påskefest i kirken. Valg på nytt menighetsråd. Glimt fra Vinterklubben. Ny medarbeider. I Kristus - nær livet KIRKE TORGET I Kristus - nær livet Utgitt av Tjensvoll menighet Kirketorget nr. 1 mars 2015-49 årgang Påskefest i kirken Side 2 Valg på nytt menighetsråd Side 4 Glimt fra Vinterklubben Side 6-7 Ny medarbeider

Detaljer

«Slekt skal følge slekters gang»

«Slekt skal følge slekters gang» Nr. 2 Mars 2009 Årg. 58 «Slekt skal følge slekters gang» Bønnekrukke hva, hvordan, hvorfor (4) I serien vår om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, vil jeg denne gangen skrive om noe nytt

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn,

Detaljer

Inge MC-prest. Inviterer til valg. Har englene bil? Frivillig hos Kirkens SOS. Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16

Inge MC-prest. Inviterer til valg. Har englene bil? Frivillig hos Kirkens SOS. Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 : menighetsblad for Bønes - 4/05 - årgang 2 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Inviterer til valg Menighetene inviterer til valg av nye menighetsråd i høst. Mens noen menigheter sliter med

Detaljer

Nr. 3 Juni 2011 75. årgang. God sommer! Foto: Geir Høitomt

Nr. 3 Juni 2011 75. årgang. God sommer! Foto: Geir Høitomt Nr. 3 Juni 2011 75. årgang MARISKO God sommer! Foto: Geir Høitomt NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsblad. odum. Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du Høyeste, å forkynne din godhet om morgenen, din trofasthet om nettene,

Menighetsblad. odum. Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du Høyeste, å forkynne din godhet om morgenen, din trofasthet om nettene, Nr. 3 August 2014 e. Kr. Årgang 83 odum Menighetsblad Sommervikar side 7 Skaperverkets dag side 10 Kirken og kapellangården side 12 Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du Høyeste, å forkynne

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

MENIGHETSBLADET. God påske. På Golgata stod det et kors. FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2012 årgang 71

MENIGHETSBLADET. God påske. På Golgata stod det et kors. FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2012 årgang 71 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2012 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2012 årgang 71 På Golgata stod det et kors. Vanse kirke På Golgata stod det et kors. Jesus døde

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

- Vi må tenke sammen

- Vi må tenke sammen NR. 1-2009 HØYLAND I HELG OG HVERDAG - Vi må tenke sammen - Det kan skje mye positivt om vi klarer å stå sammen og dra i samme retning, sier Odd Hanssen Matre. Han tar fatt på jobben som menighetsprest

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 Menighetsbladet fortsetter serien om skapelsesfortellingen. Denne gangen er vi kommet til livet i havet. 1 Mos 1,20a Gud sa: Vannet skal myldre av levende

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kirke og kultur Ecuadorfarere Gåsvær kirke 70 år 2 Hillesøy kirke har vi to alterskap vi I er veldig stolte av! Det største,

Detaljer

Jubelfest i Øverbygda. Jubileumsstoff Side 3, 5, 6 og 7. Egils salme side 4. Tro it yourself side 9. Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013

Jubelfest i Øverbygda. Jubileumsstoff Side 3, 5, 6 og 7. Egils salme side 4. Tro it yourself side 9. Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013 Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013 Jubelfest i Øverbygda Øvre Saltdal kirke er 75 år! Dette skal feires og markeres i fem dager! Kirka er vår og den betyr mye for oss som bor her. Kirka ble reist med

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred.

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2015 Årgang 59 Menighetsblad Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. 50 år som organist Konfirmantene kommer

Detaljer

Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy. Ny klubb på Ise. Se side 6-7. Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang. www.varteig.menighetsblad.

Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy. Ny klubb på Ise. Se side 6-7. Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang. www.varteig.menighetsblad. Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Ny klubb på Ise Se side 6-7 Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Varteig menighetsblad Tanker Organ for Den norske Kirke,

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T S O M M E R 2 0 1 1 Å R G A N G 9 3, N U M M E R 3 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no AV I N N H O L D E T Bli hos oss Centralen

Detaljer