NORSK BRETON KLUBB. Årbok 2004 STIFTET I BERGEN 25. FEBRUAR 1957

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK BRETON KLUBB. Årbok 2004 STIFTET I BERGEN 25. FEBRUAR 1957"

Transkript

1 NORSK BRETON KLUBB STIFTET I BERGEN 25. FEBRUAR 1957 Årbok 2004 Målet er kvart år: Denne gongen skal årboka ut i mars! Og like sikkert er det at tida går frå oss. Endeleg - her er årbok for Me fekk mange positive attendemeldingar på utforminga av boka for 2003, og derfor er oppsettet det same i år. Litt nytt er å finne i statistikkdelen, og delen om import er noko meir omfattande enn tidlegare. Her er det teke med stamtavle, bilete og ei kort omtale av hundar som enten er importert hit, som det er importert sæd frå, eller det kan vera utanlandske hannhundar som er brukt i avl på norske tisper. I delen som omhandlar jakt- og utstillingsresultat er stamtavlene noko endra slik at det no er 3 generasjonar med mot tidlegare berre to. Hundane har fått oppgitt «hoftekvalitet» som betyr at både NKK diagnose (HD-status) og HQ diagnose er med. Ikkje alle hundar har HQ diagnose. Me fekk problem med utskriftene frå dataprogrammet, nokre hundar kom derfor ikkje på alfabetisk rett plass. Dette gjeld avkom etter Marco, Mer-dour og Midtvejs Buli. Desse er finna til slutt i kritikkdelen. Bruk gjerne stikkordregisteret bakerst. Me meiner boka inneheld det meste av nyttige opplysningar om det breton har prestert i Mykje statistikkmateriale og oversiktar som er til hjelp i avlsarbeid og til dokumentasjon. Sjølv om statistikkar skal brukast med omtanke fins det nok bakgrunnsmateriale og opplysningar om kva dei er bygd opp av, til at dei trygt kan brukast i all omtale av vår bretonpopulasjon. I fjor ynskte me oss betre bilete av dei hundane som blir presentert i delen om høge premiar på jaktprøve. Dessverre får me framleis ein del små bilete med låg oppløysing, og desse blir då av heller slett kvalitet. Les informasjon på nettsidene om «tips for fotografering» av Einar Ytreli og presenter hundane dykkar på ein betre måte neste gong! Me vil også ha eit representativt bilete på framsida, nøytralt og som pensar tankane inn på jakt og hund, utan å ta glansen frå teikninga som er hovudmotivet. Har du eit slikt bilete med svært god oppløysing, send det til ein av oss i redaksjonen. I år var vinnaren av teiknekonkurransen i Jølster, 9 år gamle Håvard Nielsen frå Stavanger, og teikninga prydar då framsida av boka. Denne gongen skal det ikkje betalast noko for årboka, annonseinntekter dekker noko og klubben tek resten av utgiftene. Til slutt stor takk til alle som har brukt av fritida si for at medlemmene skal få ei oversikt over året 2004 i bretonsamanheng og me håpar medlemmene brukar boka slik at det er verd innsatsen. I redaksjonen: Ann Kaetrin Handberg: Harald Dahle: Magne Koløy: Nils B Skaar: Odd Harald Sørbøen: Svein Hjelle: Åsa Aarmo: Foto på framsida: Skriving av utstillingskritikkar Ansvar for annonser. Skriving av jaktprøvekritikkar Oppsett av kritikkdelen og mykje meir. Statistikkar og litt til, samt ansvarleg for boka. Gode bidrag til presentasjon av importerte hundar. Presentasjon av årets hundar. Nils B Skaar NBK ÅRBOK

2 ænnbekå mel: RBK-sangen Å NBK, Å NBK, e` beste klubb på jord, For den som har en fuggelhund som ikke e` så stor. Vi kreve` ikke mye vi, det holder at vi får, En hund som banke anneran Og går, og går og går og går. Å bretonvenn, å bretonvenn, vi sitt i samla lag. Vi har en liten fuggelhund, av aller beste slag. Beskjedenheten plage oss, så ikke all forstår, At bretonen fin fuggel først, Og står og står og står og står. Laget av Nils B Skaar til bretontreffet på Brettingen 3-4/7-99. Denne må medlemmene kunne utenat og den skal brukes ved alle anledninger. Synges om morgenen, midt på dagen og spesielt på kveldstid. 4 NBK ÅRBOK 2004

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 Årets hunder, presentasjon. 3 Forord. 4 NBK sangen 5 Innholdsfortegnelse. 7 Årsmelding fra styret. 10 Årsrapport fra avlsrådet. 14 Hunder med CK eller CERT på utstilling Jaktprøvepremierte hunder i Jakt og utstillingskritikker Avkom etter Ailos Minos S50921/94 18 Avkom etter Ante 36603/93 19 Avkom etter Apis de Saint Lubin 20 Avkom etter Apo Ferro 18582/88 20 Avkom etter Beyaz Just like Eddy S54709/88 21 Avkom etter Bill DK 13866/97 21 Avkom etter Brufjordens BJC Ajax 12512/92 22 Avkom etter Brufjordens LX Frekk 07029/00 24 Avkom etter Brustindens Leo 20400/01 25 Avkom etter Buster 04467/99 25 Avkom etter Buster 15208/99 26 Avkom etter Caro 19214/99 26 Avkom etter Chico 04600/93 28 Avkom etter Cluny 15118/93 31 Avkom etter Crispo 05077/96 33 Avkom etter D Ispaganc Roc S17855/ Avkom etter Fanch de Saint Lubin 36 Avkom etter Fosscott Phlash Gordon KCSB0603CL 36 Avkom etter Geilanes FPB Emil 05390/97 36 Avkom etter Geilanes FP Peik 27697/92 37 Avkom etter Gjøkåsens Ricki 00269/95 38 Avkom etter Hagaløkkens Peik 10971/89 39 Avkom etter Havredalens Jim 31552/89 39 Avkom etter Helmerhaugens Ottar 20208/95 40 Avkom etter Jacken 30380/88 42 Avkom etter Jarg 18183/87 42 Avkom etter Jarlou de Cornouaille LOF SIDE 42 Avkom etter Karo 13892/95 43 Avkom etter Midtvejs Igor FIN 40258/98 44 Avkom etter Milou S53314/97 45 Avkom etter Nordfjordens Itro DK 19229/92 46 Avkom etter Nøskampens Scott 18692/90 47 Avkom etter Oclin du Bois de Vauchelles LOF Avkom etter Odinvejs Bouli DK03417/93 48 Avkom etter Pan 13931/92 48 Avkom etter Parogos Zico DK10265/ Avkom etter Peik 15005/00 50 Avkom etter Peik 18184/87 50 Avkom etter Perkars Basse 07069/96 51 Avkom etter Perkars Moms 05900/98 52 Avkom etter Perkars Perry 44050/91 53 Avkom etter Piney Run Sam AKCSB 55 Avkom etter Pistol Pack n Walker 56 Avkom etter PVN s Gaston DK 01918/92 56 Avkom etter PVN s Jocky DK 18161/94 58 Avkom etter PVN s Nanok DK15407/97 58 Avkom etter Rambo LOI Avkom etter Raz dei Fiorindo LOI00/ Avkom etter Ricki 32442/86 60 Avkom etter Rikki 40083/94 62 Avkom etter Ruff 07953/99 63 Avkom etter Rusticolus Papaya S46284/95 64 Avkom etter Rusticolus Pepino S46280/95 67 Avkom etter Skolaheias Rocky 26131/87 67 Avkom etter Smiåsens Fantastic Future 18602/94 68 Avkom etter Stenhøj Nicki DK33898/85 68 Avkom etter Suhlegan Chianti S19028/99 69 Avkom etter Suhlegan Drillo S19026/99 70 Avkom etter Suhlegan Speedy Ivar S56282/ Avkom etter Suhlegan Marco S61775/90 72 Avkom etter Tico 02028/99 75 Avkom etter Tim 11169/95 78 Avkom etter Tråslettens Zoker 10579/99 NBK ÅRBOK

4 SIDE 78 Avkom etter Utz van t Biekensbos 79 Avkom etter Viggo 16501/95 81 Avkom etter Xalou vant Biekensbos LOSH Avkom etter Vinezacs Dick S25017/88 84 Avkom etter Åforsens Teero S30667/98 87 Avkom etter Marco DK13865/97 88 Avkom etter Merdour van de Ulfhei 89 Avkom etter Midtvejs Buli DK 28645/91 90 Jaktprøver i Sverige. 98 Oversikt over prøveresultat fra USA 99 Nytt fra utlandet 100 Statistikker innledning. 101 Forklaring til hannhund og tispeliste. 101 Hannhundliste (egenprestasjoner). 102 Tispeliste (egenprestasjoner). 103 Hannhund og tispeliste (avlstall). 109 Avkomstatistikk hannhunder. 110 Avkomstatistikk tisper. SIDE 123 Oppdrettere med kennelnavn. 124 Registrerte kull i Elitehundregister. 127 HD/HQ fotograferte hunder i 2004 rangert etter foreldre. 129 HQ - diagnoser 134 Gjennomsnitt HQ diagnose for avkom hanner og tisper 136 Avlstall rangert alfabetisk (hunder reg ). 152 Retningslinjer for AR 153 Eksteriørstandard. 155 Hunder med 1.premie i kvalitetsklasse og VK premierte hunder. 159 Høystatusløp. 159 Nye championer 160 Importer Årets hunder (oversikt). 169 Æresmedlemmer, gullmerkeinnehavere 170 Medlemsregister. 176 Stikkordregister. 110 Premieringsprosent på jaktprøver. 111 Gjennomsnitt tallkarakterer for jaktprøvde hunder etter Resultater fra utstillinger i NBK ÅRBOK 2004

5 ÅRSMELDING FOR NORSK BRETON KLUBB 2004 Tillitsvervsinnehavere: Styret: Nils B. Skaar; leder, Jan Bjarte Skrøppa; nestleder, Tor Einar Jørgensen; sekretær, Hege Meldal; kasserer, Baard Birkeland; distriktskontaktansvarlig, Asbjørn Jenssen; jaktprøve- og utstillingsansvarlig; Einar Ytrelid; styremedlem. Varamenn: Rolf Arne Tønseth og Harald Dahle. Avlsråd: Ingolf Hanssen, Per Hasselvold, Arnfinn Blø. Åsa Aarmo under siste del av året. Odd Harald Sørbøen har vært ARs sekretær. Internett / hjemmesider: Ingeborg Aarmo og Åsa Aarmo. Raymond Dalen tok over under siste del av året. Redaktør Fuglehunden: Rolf Hamstad Revisorer: Ivar Sørlie og Asbjørn Johnsen. Valpeformidler: Ann-Katrin Handberg Valgkomite: Per Hasselvold, Sture Wilmann og Mia Koløy. Distriktskontakter: Morten Tidemann / Roger Kolstad, Morten Transeth, Magne og Mia Koløy, Christian Parmann, Atle Storvik / Arnfinn Blø, Joar Selnes, Anne Merete Jørgensen, Roger Skatland, Rolf Arne Tønseth, Per Jonny Skjæran, Geir Landmark, Øyvin Grongstad. Medlemstallet er per , en økning på 69 medlemmer fra i fjor. Styret er godt fornøyd med medlemstilslutningen, og fortsatt er det etter styrets mening den kollektive innmeldingen av valpekjøpere fra oppdrettere som er den viktigste årsaken til at vi klarer å holde et så høyt og stadig voksende medlemstall. NBKs æresmedlem Jan Henrik Røine gikk bort i 2004, og klubben har nå 4 æresmedlemmer. Det har vært holdt 8 styremøter. Representasjon: Gunnar Handberg representerte NBK under NKKs representantskapsmøte, som hadde omorganisering av NKK som en sentral sak. Gunnar Handberg stilte i tillegg med fullmakt fra en rekke andre klubber. Nils B. Skaar representerte NBK på FKFs representantskapsmøte. Her ble Gunnar Handberg valgt inn i FKFs styre etter benkeforslag fra NBK. Styret ser meget positivt på å ha den tidligere leder i en slik posisjon. Odd Harald Sørbøen sitter i en FKF-oppnevnt gruppe som skal komme med forslag til nytt jaktprøveskjema. Prestasjoner: Her henvises til avlsrådets årsmelding, men styret vil nevne Tøtta med eier og fører Magne Klingsheim, som under NM-vinter ble nummer 2! En stor prestasjon og med denne finaleplasseringen under NM-vinter er nok en barriere brutt for rasen i Norge. Økonomi: Klubbens økonomi er god takket være god økonomistyring og fokus på økonomi i alle ledd. Årets regnskap viser et overskudd i forhold til budsjett på kr ,14. Det er flere årsaker til det store budsjettavviket. Det var ikke budsjettert med frivillig bidrag til årboka, nye websider ble etablert uten store omkostninger og frivillig bidrag til NBKs kalender er en betydelig inntekt. Generelt ligger utgiftene under budsjett og inntektene over. Styret foreslår overfor årsmøtet at en betydelig del av resultat over budsjett øremerkes NBKs 50-årsjubileum i Styret har i løpet av året bevilget penger til innkjøp av 2 PC. Innkjøp av PC til kasserer ble nødvendig da hun i utgangspunktet ikke har PC hjemme. Det ble skaffet en gammel PC som holdt koken noen måneder før den havarerte. Alternativet var å sette bort regnskapet, noe som ville blitt betydelig dyrere enn å kjøpe en PC. Videre har avlsrådet bedt om å få kjøpe en PC, noe som ble innvilget. NBK har fått formalisert samarbeidet med Jeger, Hund og Våpen, og har nå en samarbeidsavtale som gir oss et økonomisk bidrag mot at JHV profileres på våre arrangement og gis adgang til våre medlemslister. Gunnar Handberg hadde ansvaret fra vår side. Arrangement: NBK var medarrangør under Fellesutstillingene Østlandet og Midt-Norge, hvor de respektive DU hadde ansvaret. Årets bretontreff ble arangert i Jølster, med 64 utstilte hunder og 160 mennesker til bords under lørdagens festmiddag. Topp vær, flott program og ei stor utstiling (64 hunder) dømt av Poul V. Nielsen, Danmark. Økonomisk ble det et skikkelig overskudd (kr ,-) til tross for vennlige priser, noe som vitner om god planlegging og gjennomføring fra arrangementsstaben med Jan Bjarte Skrøppa i spissen. Årets vinterprøve gikk som vanlig i Ålen med Gunn Jenssen som prøveleder og med Bjørgåsen fjellstue som hovedkvarter. 3-dagersprøve med 183 deltagere. Til tross for lite samarbeidsvillig fugl, slik det kan være på vinteren, ble det 14 prosent premiering. Økonomisk resultat 5247,-. Høstprøven gikk i Meråker, med Brenna Camping som hovedkvarter for første gang og Anne M. Jørgensen som prøveleder. Stor deltagelse gjorde det vanskelig å skaffe nok dommere, men til slutt fikk alle påmeldte plass. Meget bra med fugl og 28 prosent premiering. Økonomisk resultat 8459,-. NBK arrangerte for første gang høyfjellsprøve i Jølster med Jan Bjarte Skrøppa som prøveleder. 5 partier med 61 startende hunder. Til tross for noe varierende rypebestand ble premieringsprosenten 28. Overskudd kr 5611,-. På NBKs jaktprøver er det stor deltagelse fra rasen, også i VK. Styrkeforholdet har da vært til vår fordel, og det er derfor gledelig at det er bretoner som går til topps på alle våre 3 prøver når breton for en gangs skyld er meget godt representert i vinnerklassepartiene. Det ble arrangert treff for tillitsvalgte og andre bretoninteresserte i forbindelse med årsmøtet 2004 på Rinnleiret ved Levanger. Tema var DK-arbeid, klubbarbeid og avlssaker. NBK ÅRBOK

6 Gunnar Handberg og Bjørn Tråslett ble tildelt NBKs gullmerke under årsmøtet I et forsøk på å samle bretoneierne under NM-høyfjell tok styret initiativet til å leie hytte for NBKs medlemmer på Hageseter fjellstue, selvfølgelig uavhengig av i hvilken klasse de skulle delta i. De bretoneiere som deltok på Kongsvoll denne helga var samlet der. Valpeformidler: Ann-Katrin Handberg er NBKs valpeformidler. I 2004 har det vært stor aktivitet på valpefronten, med større etterspørsel enn tilgang på valper. I gjennomsnitt er det ca forespørsler pr. måned, de fleste over e-post, noen tar kontakt mange ganger med ønske om ytterligere opplysninger om de forskjellige kombinasjonene. Dette tar tid. De fleste oppdrettere er i stort sett lojale mot systemet med tilbakemelding til valpeformidler med navn på valpekjøperne, men valpeformidler ønsker bedre tilbakemelding på når valpene er født, fordeling av farge og kjønn og ikke minst beskjed om at tispa har gått tom uten å måtte ringe selv. Generelt synes valpeformidler at systemet fungerer bra, og at Bretonbase er et utmerket hjelpemiddel i jobben. Årbok 2003: Årboka ble denne gang framstilt som et samarbeidsprosjekt hvor Harald Dahle og Jonny Handberg tok den første biten, mens årbokframstillinga ble avsluttet av Åsa Aarmo, Nils B. Skaar og Odd Harald Sørbøen. Sistnevnte hadde og ansvaret for kontakten mot trykkeriet som i år var Truls Trykksakeri på Ål. Det er lagt ned en stor innstas fra Magne Koløy og Ann-Katrin Handberg som har skrevet inn kritikker fra jaktprøver og utstilling. DK skal skaffe annonser til Årboka, og her bør nevnes innsatsen til Magne Koløy, Kolbjørn Kolsvik og Carl Skaar. Årbokstoffet er nå så omfattende at boka for første gang kom ut i A-4-format. Distriktskontaktarbeid: Aktiviteten i de enkelte distriktene varierer, noe som er naturlig da medlemsmengde, tilbud fra distriktsklubber i området og distriktskontaktenes engasjement er forskjellig. Mange av distriktskontaktene er flinke til raskt å ta kontakt med den ferske bretoneier, noe som styret mener er av stor betydning både for hundeeier og for klubben. Styret har et ønske om en minsteaktivitet i hvert distrikt med en aktivitet, et innlegg til nettsider og et til Fuglehunden samt annonser for 1000,- kroner til årboka fra hver DK. Dette gjør de fleste DKer i dag. Samarbeidende klubber: Samarbeidet mellom FKF-klubbene går uten problemer. Arbeidet i formannsgruppa har ikke samme dynamikk som tidligere, men fra 2005 skal gruppa få en ekstern sekretær som forhåpentligvis vil gi dette arbeidet et løft. NKK er inne i en omstillingsfase, noe som og preger NBKs samarbeid med moderorganisasjonen. Både FKF og NKK arbeider med omstillingsprosessen i hundenorge, en viktig sak for alle raseklubbene. NBK har gjennom Gunnar Handbergs styremedlemskap i FKFs og sentrale posisjon i omstillingsprosessen hatt mulighet til å komme med våre innspill undervegs. På initiativ fra NBK inviterte Dansk Breton Klubb til Nordisk mesterskap. Både NBK og SBK trakk seg imidlertid fra arrangementet pga manglende interesse fra aktuelle deltagere. Styret har hatt god kontakt med europeiske bretonklubber i NBK har hatt flere henvendelser til Fransk Breton Klubb (CEB), og møtt velvilje på våre ønsker om bruk av materiell fra CEB, og formidlet kontakt mot aktive jaktprøvedeltagere / hannhundeiere i Frankrike. Styret har laget en artikkel med bilder til CEBs tidsskrift for å presentere jakt og jaktprøver i Norge, samt å informere om hvordan avlsarbeidet i NBK drives. Artikkelen ble sendt til CEB i februar, og det er bekreftet fra CEB at artikkelen i sin helhet blir tatt inn. Videre har det vært kontakt mellom NBK og Svensk, Dansk og Belgisk Breton Klubb, samt uformell kontakt mot aktive italienske bretoneiere. AS Fuglehunden: NBKs sider i FH drives som før av Rolf Hamstad, en av klubbens viktige støttespillere. Ny hovedredaktør har gitt nytt liv i bladet, men denne har problemer med å prioritere stoffet riktig slik at artikler fra NBKs jaktprøver ikke kommer med i første mulige nummer. Dette er tatt opp med hovedredaktør begge ganger. Utgifter til porto øker mens utgifter til framstilling går noe ned. Hovedredaktør og styret i AS Fuglehunden ønsker imidlertid å bedre det redaksjonelle innholdet, og har i den forbindelse bedt om og fått innvilget et økt bidrag fra eierklubbene. Dette kan trekkes tilbake dersom ønsket effekt ikke oppnås. FHs sekretær som og er annonseakkvisitør klarer ikke å øke annonseinntektene. Økningen på NBKs utgifter til FH vil være på kr 2,- per blad fra Internett: NBK har i løpet av året fått nye nettsider. Disse er designet og blir drevet av Raymond Dalen. Tilbakemeldingene på de nye sidene er positive, og styret vil takke Raymond Dalen for hans betydelige bidrag. BretonBase: Den windowsbaserte databasen er i stadig utvikling og forbedring, og har blitt et meget viktig redskap for avlsråd, valpeformidler og de øvrige tillitsvalgte som benytter denne. Ole Christian Langfjæran står for utviklinga av BretonBase i samarbeid med styret og avlsrådet. NBK-kalender: Klubben har behov for gode bilder i profileringen av rasen, ikke minst i FH og på våre nettsider. Kort frist fra ide til at kalenderen måtte sendes ut gjorde at bildeutvalget ikke var så stort som man kunne ønske. Dersom prosjektet blir godt mottatt og går i økonomisk balanse, vil styret gjenta prosjektet og i løpet av 2005 arrangere en fotokonkurranse hvor vinnerbildene brukes i kalenderen. Ansvarlig for framstilling av kalender 2004 har vært Asbjørn Jenssen og Harald Dahle. Infohefte: Liten krabat er framstilt i ny utgave. Dette er et infohefte som sendes alle nye medlemmer med kort informasjon om klubb og rase, og med tips til den ferske hundeeier. Avlsarbeid: NBKs avlsarbeid er basert på avlstall for egenskapene, hofter, viltfinnerevne og jaktlyst. Dette er vedtatt av årsmøtet, senest revidert i Inntil nå har Dr Beuing i Tyskland beregnet HQ-diagnose og avlstall for NBK. Fra 2005 vil vi kunne gjøre dette sjøl, ved hjelp av et dataprogram som Dr Beuing har utviklet og som NBK får kjøpe. Videre vil Ingolf Hanssen stille HQ-diagnosen for den enkelte hund. Dette gjør at vi blir fristilt i forhold til Dr Beuing og 8 NBK ÅRBOK 2004

7 raskere kan komme med HQ-diagnose og avlstall. Styret tror dette vil være et stort framskritt og gi mer dynamikk i avlsarbeidet. Avlsrådet: Avlsrådet i NBK oppnevnes av styret. Dagens avlsråd har hatt samme grunnstamme siden 1992, med Ingolf Hanssen, Per Hasselvold og Odd Harald Sørbøen. I løpet av 2004 har AR blitt supplert med Arnfinn Blø og Åsa Aarmo. Hanssen og Hasselvold ønsker nå å gå ut av avlsrådet, mens Sørbøen allerede har en fristilt rolle som avlsrådets sekretær. Påtroppende styre vil oppnevne nytt avlsråd etter årsmøtet. NBKs avlsråd har gjennom mange år vært høyt respektert i resten av fuglehundnorge. NBK har hatt det som mange andre raseklubber har savnet i et konkret og ryddig avlsopplegg basert på arvbare parameter av betydning for utviklingen av bretonen som jakthund. NBK har vært en foregangsklubb som har klart å utvikle avlstall for våre valgte avlsmål viltfinnerevne, jaktlyst og hofter. Videre har AR fått utviklet en alternativ avlesingsmetode for å bedre hoftekvaliteten. Med sin integritet har AR vært en viktig bidragsyter til den ro og trivsel som har vært i klubben. Med den utskifting som nå foretas i avlsrådet er NBK på veg inn i en ny tid. Styret vil takke de avtroppende medlemmene av avlsrådet for deres store innsats for klubb og rase gjennom mange år. Styret takker alle tillitsvalgte for god innsats i 2004, og håper på fortsatt framgang for NBK og bretonen i Norge. Nils B. Skaar Hege Meldal Tor Einar Jørgensen Jan Skrøppa Einar Ytrelid Asbjørn Jenssen Baard Birkeland 31. desember 2004 NBK ÅRBOK

8 Årsrapport fra avlsrådet 2004 Medlemmer Leder: Medlemmer: Sekretær: Ingolf Hanssen Arnfinn Blø, Per Arne Hasselvold. Odd Harald Sørbøen Kontakt og møtevirksomhet Som tidligere år har kontakten i avlsrådet (AR) for det meste foregått gjennom e-post og telefon. I tillegg hadde AR møte i sammenheng med DK- treffet på Levanger, landstreffet i Jølster og under jaktprøven på Gaularfjellet. Dessuten var AR representert under møtet med dr. Beuing som Nordenfjelske Fuglehundklubb arrangerte i Trondheim. Dr. Reiner Beuing og deler av avlsrådet hadde interessante samtaler både før og etter møtet, heime hos lederen i avlsrådet. Aktivitet Pågangen av interesserte oppdrettere har også i 2004 vært ganske høyt. Av 32 kull som er registrert har 27 vært innom avlsrådet. Disse har mottatt forslag på 3 hannhunder med 5-6 gen stamtavle for de foreslåtte hundene. AR har som før, kontrollert og ajourført alle resultater og tallmateriale fra prøver og utstillinger samt opplysninger om HD. Tallkarakterer for jaktlyst og viltfinnerevne, registrerte kull, NKKs HD diagnoser og røntgenbilder av alle bretoner er samlet og sendt til dr. Beuing i Tyskland flere ganger dette året for beregning av avlstall. Bakgrunn for beregning av avlstall for hofter er den enkelte hunds HQ diagnose som dr. Beuing måler og beregner på de røntgenbildene som hentes ut fra NKK. AR hadde også i år innlegg på DK treffet som ble avviklet i Levanger. Temaet var nok en gang import av hunder og da spesielt import av amerikanske/europeiske hunder. Dette var etter et utspill fra engasjerte medlemmer som mente at import av amerikanske hunder ikke burde forekomme da disse hundene ikke var representativ for rasen. Styret og avlsrådet fikk full støtte for sin politikk av deltakerne. Et viktig tema på møtet var også innføring av HQ systemet til beregning av hundenes hoftekvalitet. Deltakerne var enige om at dette systemet skulle erstatte det gamle HD systemet. Avlsrådet tok i sin tid initiativet til å få laget en database for breton, - bretonbase, som nå er operativ. Denne basen oppdateres fortløpende og AR kan legge inn opplysninger om hunder og eiere. Denne basen er til stor hjelp for avlsrådet og tillitsvalgte og AR håper mange bruker informasjonen som er lagret der. Ole C. Langfjæran har lagt ned et stort arbeid for å få denne basen så informativ som ønskelig. På årsmøtet i 2004 ble det fremmet forslag om å innføre Hip-Quality som avlsparameter i stedet for NKKs HD-status i arbeidet for å bedre rasens hoftekvalitet. Dette gikk årsmøtet enstemmig inn for. Den nedre grense ble senere fastsatt av styret til å skulle være 0,91 for at den enkelte hund kunne bli foreslått brukt i avl. HQ er da også i hovedsak brukt som avlsparameter i 2004 der AR har hatt tilgang til slike tall. For eldre hunder og for hunder fotografert etter august 2004 har slike tall ikke vært tilgjengelig. AR hadde også i år ansvaret for å ta ut hunder til nordisk mesterskap som skulle gå i Danmark. Det viste seg svært vanskelig å få medlemmer til å dra på dette arrangementet og når heller ikke svenskene greide å stille lag ble mesterskapet i år som i fjor annullert. Det ser ut som interessen for slike konkurranser ikke er særlig stor og styret i NBK bør ta opp med de respektive land om arrangementet bør kuttes ut. Avlstall AR bruker avlstall for hoftekvaliteter, jaktlyst og viltfinnerevne i avlsarbeidet. Summen av avlstallene for en kombinasjon skal for alle kategoriene helst være over 200. Snittet for de kull som har avlstall er 220 for hofter, 217 for jaktlyst og 203 for viltfinnerevne. AR ser det som svært viktig at vi har disse konkrete tallene, som kan variere gjennom livet for den enkelte hund, i arbeidet med å forbedre rasen. Avl skal være litt følelser, men i botn må det foreligge fakta. Dr. Beuing har til nå gjort dette registreringsarbeidet med avlstall vederlagsfritt og klubben har vært takknemlig for det som er gjort og håper at systemet vil gi resultat i årene som kommer. For kommende år vil registreringene for utrekningene av indeksene for jaktlyst og viltfinnerevne, bli gjort av klubben mens arbeidet med HQ-verdiene vil bli utført av veterinær i Norge. Styret i NBK bør på en eller annen måte gi dr. Beuing en påskjønnelse for hans arbeid med avlstallene. Utstillinger I 2004 er det registrert 158 (169 i 2003) hunder som er stilt 257 (279 i 2003) ganger på utstilling. Av de utstilte har 58 % fått 1. premie. Avlsrådet registrerer at interessen for utstillinger fortsatt er stor og håper på at dette fører til at vi i også framtiden avler fram typeriktige hunder. Nye utstillingschampioner i 2004: NUCH Xalou van t Biekensbos (Utz van t Biekensbos Muscade de Keranlouan) eier og fører Ole Martin Helgås. Maya 19220/99 (NJCH Rikki - Tråslettens Diba Sindi) e/f Sveinung Aune Årets hund utstilling: 1. NUCH Xalou van t Biekensbos (Utz van t Biekensbos Muscade de Keranlouan) eier og fører Ole Martin Helgås. 2. NSUCH NV Litjåsens Sara UH (Rusticolus Pepino SV 95 Ajaros Aria) eier Gunn Jenssen, fører Asbjørn Jenssen, oppdretter Ann-Kaetrin Handberg. Norsk vinner 2004: NSUCH NV Litjåsens Sara UH (Rusticolus Pepino SV 95 Ajaros Aria) eier Gunn Jenssen, fører Asbjørn Jenssen, oppdretter Ann Kaetrin Handberg. Vinner av utstillinga på NBKs landstreff: NUCH Xalou van t Biekensbos (Utz van t Biekensbos Muscade de Keranlouan) eier og fører Ole Martin Helgås. Beste tispe: Decorum Hera (Brufjordens LX Frekk - Baywillow Nocturne) eier Jan Henrik Monsen og fører Bente Monsen. Hunder med CK, Cert eller HP på utstilling se tabell 1. Jaktprøver I 2004 hadde rasen 890 (900 i 2003) starter på 129 (115) prøver. Startene er fordelt på 411 (431)vinter, 356 (379)høst, 69 (37)lavland og 54 (51) på skog. Prøvedeltakelsen har gått litt ned for vinter- og 10 NBK ÅRBOK 2004

9 høstprøver mens den for lavland har gått opp og for skog holdt seg konstant. Premieringsprosenten er på 20,4 (21,2) Rasens tallkarakterer: Dato Jaktlyst Fart Stil Selvst. Søksbr. Reviering Samarb. Viltf.evne ,8 3,9 4,0 5,5 3,2 3,3 3,7 3, ,6 3,7 3,9 5,3 3,0 3,2 3,6 3,0 En skal ikke legge alt for stor vekt på variasjonene i verdiene fra år til år, men det er i hvert fall positivt at de fleste tallene går i riktig retning. Ut fra dette ser det ut som at arbeidet med avlstall hittil har forbedret de jaktlige egenskapene hos våre bretoner. Nye jaktchampioner i 2004: NJCH Monnet II (Ante NJ(k)CH NJCH Geilanes FP Fleurie) e/f Egil Greve, Haukeland Årets Hund 2004 jaktprøver: 1. NJUCH Ulle van t Gillishof (CHIT Fanch de St Lubin - CHT Riva van t Gillishof ) eier og fører Nils B. Skaar 30 pt 2. Tøtta (NJCH Rikki - Chocko) eier, fører og oppdretter Magne Klingsheim 23 pt 3. NJCH Monnet II (Ante NJJ(k)CH Geilanes FP Fleurie) - eier, fører og oppdretter Egil Greve 17 pt 4. Black Shadow (Perkars Perry - Chocko) - eier, fører og oppdretter Magne Klingsheim 14 pt Årets Unghund - Vinner av Den Gyldne Apportbukk 2004: 1. Brustindens D Senta (Åforsens Teero - Mamma Mia) - Lars Jørgen Hell. 2. MK Falco (NUCH Cluny - Brennmoens Dixi) Simen Fuggeli 3. MK Tira (NUCH Cluny - Brennmoens Dixi) - e/åse Tessdal f/ Magne Koløy 4. Brustindens D Tia N (Åforsens Teero - Mamma Mia) - Lars Bernt Vemøy. 5. Mira (NUCH Gjøkåsens Ricki - Frøya) - Hege Kranzmann 4 pt 2 pt 2 pt 2 pt 2 pt Årets Breton kombinert 2004: 1. Tråslettens Lord (Crispo - NJ(K)JCH Tråslettens Auma) eier og fører Trygve Nordås, oppdretter Bjørn Tråslett Apport 1AK og 122 pt. Jaktprøve 2AK som gir 54 pt. Samlekombinert 176 pt 2. NSUCH Tim (Viggo - Jena) eier og fører Morten Tidemann, oppdretter Lars Hofstad Apport 2AK og 95 pt. Jaktprøve 1AK som gir 72 pt. Samlekombinert 167 pt NM-lag: Ulle til Nils B. Skaar, Xalou til Ole Martin Helgås og Princess til Gunnar Handberg representerte NBK under NM-lag høsten Breton ble nr 6 mens engelsetterne vant. med sine hunder.to hunder i finalen NM-vinter med Tøtta som til slutt endte på en 2. plass er et imponerende resultat. Nevnes må i hvert fall Egil Greve som med en overbevisende dag i rugdebiotopene på Os kom hjem med 1pr m/æp. Dermed var kravene til jaktchampionatet oppfylt og Egil kunne vise fram sin 3. breton med tittelen Norsk Jaktchampion. Det hører med til historien ar Monnet og Egil vant rugdepokalløpet og demed sikret seg trofeet til odel og eie da dette var tredje gang Egil vant. Det er godt å se at alder ikke spiller noen rolle. Deltakelse og premieringsprosent 2004 DELT/KL UK PR% AK PR % VK PR % ALLE PR % VINTER , , , ,2 HAUST 79 17, , , ,5 LÅGLAND 29 10, ,9 8 25, ,4 SKOG 54 27, ,8 SUM , , , ,4 Jaktprøvepremieringer 2004 se tabell 2 Elitehundregisteret Dette består av hunder med 1.AK på jaktprøve og utstilling der eier er medlem av NBK og som har HQ diagnose høyre enn 0,91 Nye hunder i 2004: NAVN REG NR FAR / MOR HQ / HD EIER NJCH Rikki Magne Klingsheim Tøtta 19140/00 Chocko 0, Alta NAC NFC FC Piney Run Sam Ann Kaetrin Handberg Suhlegan Princess S53283/2001 NUCH Åforsens Tina 0, Melhus Rusticolus Papaya Lennart Berglund Chivas 11176/00 Tinka 0,94 Leirsund, Sverige NJCH Rikki Gunnar Guttormsen MK Unique Star 21578/99 Brennmoens Dixi 0, Kongshus NUCH Xalou van't Biekensbos Finn Erik Knutsen Orreleikens Nikita 04619/01 Brita 0, Porsgrunn Milou Harald Johan Dahle Bajas 08667/01 Tinka 1, Sjetnemarka NUCH Xalou Utz van't Biekensbos Ole Martin Helgås van't Biekensbos LOSH Muscade de Keranlouan A 6817 Naustdal Suhlegan Marco Terje Øvergård Staurins Timmy 09593/91 NV NordV 02 0, Jordet Vanity Ubiquite Karo Inger Lise Ingdal Peik 15005/00 Alma 0, Lensvik Avlsmaterialet Hundene presenteres og rangeres på samme måte som tidligere i hannhund- og tispeliste. Dette gjøres på bakgrunn av hundens egenprestasjoner, fenotypeliste. I tillegg bruker AR avlstall for jaktlyst og viltfinnerevne for hunder som har dokumenterte jaktegenskaper. Disse summeres for hver enkelt hund og hundene rangeres etter jaktlyst og viltfinnerevne, genotyperangering. Bretonen har også i år hevdet seg godt på jaktprøver selv om vi kanskje ikke har oppnådd fullt så gode resultater som foregående år. Nevnes må Ulle til Nils B. Skaar som sanket høye premier gjennom hele sesongen og til slutt ble årets hund med imponerende 30 championatpoeng. Det er 4. gang Skaar har årets hund i sitt eie. I tillegg har han hatt årets hund kombinert. En prestasjon det skal bli meget vanskelig å slå. Magne Klingsheim har gjennom året hatt fantastiske resultater NBK ÅRBOK

10 Importer registrert i NKK i 2004 Sarah de L'ardour Lara de L'ardour Rambo del Pelegrinotti B Svein Hjelle, Stavang Eirams Vita Vidder Eirams Yrsa Yrhettan Midtvejs Igor S Erich Malnes, Setskog Engbergvejs Pitt Gaio Parogo's Zico DK Svein Hjelle, Stavang Suhlegan TM Dunja Suhlegan Flicka Brustindens Leo S Øyvind Høglund, Tolvsrød Suhlegan Toffi Suhlegan Flicka Brustindens Leo S Anine Haavardsholm, Aurskog Suhlegan Trick Chill Suhlegan Flicka Brustindens Leo S Ove Sætveit, Bodø Ulrike Du Trio De Gascogne Myska de Saint Tugen P'chanel du Bois Saussin F Cecilie Janson, Tørberget Locar's Shooting Star Zela Locar's Get it While You Can Pistol Pack'n Walker USA Tor Eivind Båtnes, Sør Kjosen Shanu-Afyt Ella Tråslettens Zoker S Freddy Grønlund, Ørnes Tellus Ella Tråslettens Zoker S Marit Hanssen, Finneidfjord Suhlegan Sarek Åforsens Tina Leas Running Jay Hawk S Arne Heier, Vågå Suhlegan Shakira Åforsens Tina Leas Running Jay Hawk S Ole John Sæther, Gimse Decorum Isabell Decorum Gilda Brufjordens LX Frekk S Øyvind Larsen, Kjeller Suhlegan Peawy Suhlegan Grace Staurin's Bajas S Joar Thun, Steinkjer Suhlegan Pirelli Suhlegan Grace Staurin's Bajas S Øystein Gamst, Krokelvdalen AR ser fortsatt at det kan være interessant med import av nytt hundemateriell, men da bør disse hundene ha dokumentert sine kvalifikasjoner på lik linje med «norske» bretoner. Dessuten bør disse importene helst være fra blodslinjer som tilfører rasen noe nytt. Det legges ned mye tid og penger av enkelte medlemmer i import av hunder og det er positivt for klubben. Enkelte importer fra kontinentet og Amerika mener AR er svært interessante, men rådet har et inderlig ønske om at avkom etter disse blir bedre dokumenterte enn hva tilfellet er for enkelte i dag. AR ønsker også at flere av de «norske», spesielt hannhundene, blir bedre dokumentert slik at de kan brukes i avlen. AR ser med en viss engstelse på at enkelte blodslinjer blir svært populære. NBK har lave krav til tisper som ønskes å bli brukt i avl. Det stiller igjen store krav til den enkelte oppdretter. Tisper som ikke har de rette kvalifikasjonene ut fra klubbens målsettinger bør ikke brukes i avl. Den enkelte oppdretter bestemmer selvsagt selv, men AR håper at oppdretterne er sitt ansvar bevist og støtter opp om årsmøtets vedtatte avlsmål. Parringer De fleste oppdretterne benytter seg av AR i forbindelse med parring. Dette er gledelig og AR tar det som et tegn på at de har tillit til det arbeidet som er gjort. Oppdretterne får forslag på 3 hannhunder, men står fritt til å benytte andre hannhunder enn de 3 foreslåtte. De valgte hannhundene må derimot være dokumentert og ligge innenfor de retningslinjer som styret i NBK har satt for at oppdretterne skal kunne benytte klubbens kanaler ved salg av valper. Det er i 2004 registrert 33 (19 i 2003) kull, med 199 (130) valper. Dette er en betydelig oppgang fra 2003 Registrerte kull 2004 OPPDRETTER MOR FAR FØDT ANT. VALP Bjørn Jacobsen, Ask Nordtangens Ronja Nordtangens Chaque Johnny Arntzen, Melbu Kruttåsens Tinka NJCH Rikki Cecilie Janson, Tørberget D Ispagnac Ruelle Fosscott Plash Gordon Ida Marsfjell, Namsos Arja II Nero Svein Hjelle, Stavang Sarah de L'ardour Keico Hallgeir Berg, Skiptvedt Vanity Chasseuse Engbergvejs Pitt Gudrun Røed, Spydeberg Sala Marie NSUCH Tim Magne Håland, Ryssefjord Marie Chocolat Royal Blåbærhaugens Pan Jonny Aas, Hagan Kia Suhlegan Speedy Ivar Bjørn Tråslett, Ytteren NJJ(k)CH Tråslettens Auma Raz dei Fiorindo Roger T. Olsen, Melhus Kruttåsens Foxy Lico de Keranlouan Gunn Jenssen, Tiller NSUCH Litjåsens Sara UH Peik Inger Kristin Myhren, Skien Staurins Blanche Valbyskogens Miko Arne Skare, Støren NV, Nord v Vanity Ubiquite Kruttåsens Ask Jan Bjarte Skrøppa, Askvoll Brufjordens XL Freia NUCH Perkars Basse Håkon K Hasselgård, Kvelde Valbyskogens Ilya Suhlegan Speedy Ivar Håkon K Hasselgård, Kvelde Valbyskogens Chanel Trygg Åge Lekanger, Bodø Stråmyrans Sorry NO I Q Black Shadow Tor Kallekleiv, Ølen Jegervollens Lilly MK Ajax Anne L Vedeler, Minnesund Kamvatnets Megga Smiås. Fantastic Future Ole Johnny Hansen/ Liv Ellen Torp, Fjerdingby Opphaugens Yatzy Kruttåsens Rocco NBK ÅRBOK 2004

11 OPPDRETTER MOR FAR FØDT ANT. VALP Hege Meldal, Bodø Tråslettens Wærky NJCH Rikki Madel Haugen, Oslo YT Missette D'Ispagnac Roc Arve Vange, Ytre Arna Vanity Abbonir MK Ajax Tor E Båtnes, Sør Kjosen Ayla Bajas Joar Selnes, Lensvik Helmerhaugens Ronja Peik Ann-K Handberg, Melhus Suhlegan Princess Raz dei Fiorindo Hallgeir Berg, Skiptvedt Vanity Aimee Oscar Du Pont De Cauhet Jon Aurebekk, Kvaløysletta NJCH Thunder and Lightn. Beyaz Törje Arnfinn Blø, Vestnes Mamma Mia Suhlegan No Risk Elisabeth Lorenzen Donna Smiåsens Fantstic Future Ronny Sagmo, Levanger NUCH Åforsens Tina Past. De La Cour Des Perdix Magne Klingsheim, Alta Tøtta Suhlegan No Risk kull 26 hannhunder 199 Helsetilstand Generelt kan AR konstantere at bretonen er en sunn rase. Rasen har ikke noen store alvorlige lidelser bortsett fra hofteproblemene. AR har i tidligere årsmeldinger beskrevet HD-problematikken inngående og nevner bare denne gangen at AR håper at den nye HQavlesningen ganske fort skal gi ytterligere resultater. Med en arvbarhet på hele 65%, mot 20% på den gamle avlesningsmetoden, mener AR at det gir forhåpninger om snarlig forbedringer i bretonens hofter. HD/HQ-oversikt se i statistikkdelen. Sluttkommentar Etter årsmøtet 2005 går alle de som har vært med i avlsrådet i mange år av. Det er vel da på sin plass at det avgående AR summerer opp hva som har skjedd, hva som har vært målene og hvilke ønsker «gamlingene» har for framtida. I starten på 1990-tallet, da sittende avlsråd ble innvalgt, var det forholdsvis få parringer som gikk gjennom avlsrådet. Den viktigste grunnen til det var at kravene for at avlsrådet skulle godkjenne en parring var meget strenge. Resultatet ble at tispeeierne parret sine hunder uten at avlsrådet fikk være med å påvirke. Så ble det bestemt at kravene til tispene skulle senkes slik at avlsrådet kunne komme med sine forslag til tispeeierne. Før ble parringene godkjent, men nå skulle avlsrådet gi forslag på 3 hannhunder. Resultatet ble at omtrent alle parringene var innom avlsrådet og fikk sine forslag. Dermed kunne avlsrådet påvirke avlen med i hvert fall gode hannhunder tilpasset de aktuelle tispene. Deretter starter arbeidet med å unngå innavl i rasen med bevist avl på flere hannhunder og import av nytt blod. I dette arbeidet engasjerte til en viss grad avlsrådet seg, men den største innsatsen ble gjort av enkelte medlemmer. Dermed fikk vi inn en god del nytt blod om ikke alle importer brakte oss like mye framover rent jaktlig. Det viktigste som avlsrådet satte i gang var dog arbeidet med avlstallene. Rådet ble ganske tidlig klar over at dersom klubben skulle lykkes med sine mål om å få til bedre jakthunder måtte vi få et verktøy med konkrete tall. Ut fra disse tankene kom dagens avlstall for hofter, jaktlyst og viltfinnerevne. Målet for det avgående avlsrådet har hele tiden vært å få til bedre jakthunder. At bretonen har hatt en jaktlig framgang viser ikke bare tallene, men de av oss som har jaktet med breton i mange år har med selvsyn sett den nivåhevingen som rasen har hatt under praktisk jakt. I prøvesammenheng viser de lange listene med jaktpremierte bretoner at rasen er på vei framover.vi har nådd mål som vi tidligere trodde var umulige med vinner av norgescupen, vinner av NM-skog, vinner av Forus Open og med sterke plasseringer i mange høystatusløp. I utstillingssammenheng har vi nådd mål som vinner av alle raser på fellesutstillinga på Østlandet samt flere BIS-premieringer på andre store utstillinger. Videre er tilbakemeldinga fra spesialdommere fra Danmark som med ujevne mellomrom har vært og dømt i Norge, at kvaliteten har bedret seg, noe som underbygges av en langt høyere andel 1. premier for disse dommerne enn tidligere. Det sittende avlsråd tar seg den frihet å ha noen framtidsønsker. Rådet håper det kommende avlsråd er oppmerksom på eventuell innavl som kan oppstå på grunn av for «smal» avlsbase. Dette kan spesielt oppstå dersom enkelte, meget gode blodslinjer blir for populære og dermed brukt for mye. Problemer kan og oppstå dersom det blir avlet for mye på nær beslektede individer slik at vi får en for stor andel av søskenbarn eller nære slektninger. Målet framover bør være å få dokumentert flere hunder, spesielt hannhunder, og i enkelte tilfeller importere jaktlig godt dokumenterte hannhunder helst fra «nye» blodslinjer. AR vil også minne om at tispeeiere må vurdere kritisk sin hund før den blir parret. Svaret en slik evaluering bør gi, er at parringen høyst sannsynlig vil være til gang for rasen. Ellers håper AR at de kommende råd vil bruke det redskap som finnes i alvstallene og har klare mål for sin avlspolitikk. I bunnen av all avl bør det ligge konkrete tall som grunnlag for de avgjørelser som bli tatt. Dog skal det som tidligere nevnt være en viss form for følelse bak alle avgjørelser. Så håper det avgående AR at medlemmene i framtida skal ha muligheter til å skaffe seg en rasetypisk meget god jakthund. Trondheim den Ingolf Hanssen Arnfinn Blø Per A. Hasselvold NBK ÅRBOK

12 HUNDAR MED HP / CK ELLER CERT I 2004 NAVN REG.NR MOR FAR EIER Alba 14155/02 Frøya Gjøkåsens Ricki Anne Skramstad Assi DK00979/2000 Kalløkkes Celina Marco Steen Mortensen Bella Donna 15128/02 Ulle van t Gillishof Åforsens Teero Sven Oddne Haugen Bico 17027/02 Birka Smiåsens Fantastic Future Kjell Bråten Birk 00627/03 Kia Perkars Moms Anders Fostad Brufjordens LX Frekk 07029/00 Liza Xalou vant Biekensbos Tom Middelhuis Brufjordens LX Ponyta 07034/00 Liza Xalou van t Biekensbos Frank Rørlien Brufjordens LX Rasmus 07030/00 Liza Xalou van t Biekensbos M Dahlberg A Eikeland Brufjordens XL Sarek 19525/01 Liza Xalou van t Biekensbos P J Skjæran Brustindens D Dønn Rolig 06411/03 Mamma Mia Åforsens Teero Bente Storvik Brustindens D Masi 06419/03 Mamma Mia Åforsens Teero Arne Abel-Lunde Brustindens D Nemi 06417/03 Mamma Mia Åforsens Teero Anne Merete og Tor E Jørgensen D Ispagnac Ruelle S17859/00 Miette de Sous Les Viviers Rusticolus Pepino Cecilie Janson Decorum Hera S35291/03 Baywillow Nocturne Brufjordens LX Frekk Jan H Monsen Decorum Hubbe S35289/03 Baywillows Nocturn Brufjordens LX FrekK Bjørn Narmo Engbjergvejs Pitt DK13575/2002 Gaio Parogos Zico Svein Hjelle Essie DK00979/00?????? Jegervollens Lilly 16929/97 Kjelatinds Cindy Havredalens Jim Tor Kalleklev Keiko 06110/01 Brufjordens UM Jerka Xalou van t Biekensbos Magne Rath Kruttåsens Tinka 17368/01 Litjåsens Zenta Tico Johnny Artnzen Litjåsens Sara U H 21809/98 Ajaros Aria Rusticolus Pepino Gunn Jenssen Maya 19220/99 Tråslettens Diba Sindi Rikki Sveinung Aune Mita 01800/03 Opphaugens Yatzy D Ispagnac Roc Torp/Hansen MK Ajax 04549/00 Tara Rikki Toralf Ekrheim MK Falco 24179/02 Brennmoens Dixi Cluny Simen Fugelli Odin 09486/03 Fargarveiens Mira Peik Morten Singsås Opphaugens Iris 08906/02 Shira Odette Mer-dour van de Ulfhei Margrethe og Tom Myrvold Orreleikens Diba 04618/01 Brita Xalou vant Biekensbos Tommy Andersen Orreleikens Mira 07314/02 Brita Chico Eivind Høydal Perkars Basse 07069/96 PVN s Jocky Perkars Masi Jan Bjarte Skrøppa Perkars Tello 01840/02 Perkars Masi Crispo Jan I Johannessen Pia 19223/99 Tråslettens Diba Sindi Rikki Fred A Strømsnes Rubin 10768/99 Jena Viggo Ulf Volden Ruff 07953/99 Tinka Helmerhaugens Ottar Rudolf Lorentzen Sanu-Afyt S20744/2004 Ella Tråslettens Zoker Freddy Grønlund Staurins Bajas 09591/01 Vanity Ubiquite Suhlegan Marco Olav Norgård Staurins Timmy 09593/01 Vanity Ubiquite Suhlegan Marco Terje Øvergård Stråmyrans Sorry No IQ 01232/01 Tråslettens Diba Sindi Perkars Basse Åge Lekanger Suhlegan Drillo S19026/99 Prime Mover Rusticolus Pepino Arne Abel-Lunde Suhlegan Princess S56283/01 Åforsens Tina Piney Run Sam Gunnar Handberg Tara Mira 11181/00 Tinka Rusticolus Papaya Freddy Grønlund Tilleråsens Tor 20373/01 Litjåsens Sara UH Helmerhaugens Ottar Kjell Håkon Kalvø Tilleråsens Zappo 20371/01 Litjåsens Sara UH Helmerhaugens Ottar Kjell Sundin Tim 10767/99 Jena Viggo Morten Tidemann Tråslettens Zoker 10579/99 Tråslettens Ce zoti na Viggo Roger Skatland Tråslettens Diba Sindi 01785/97 Steinheias Astra Jacken Åge Lekanger Tråslettens Lory 00523/02 Tråslettens Auma Crispo Levi Sakariasen Tråslettens Zoker 10579/99 Tråslettens Ce zoti na Viggo Roger Skatland Ulla van t Gillishof 02311/98 Riva van t Gilllighof Fanch de St Lubin Nils B Skaar Valbyskogens Chanel 24616/00 Valbyskogens Ilya Suhlegan Chianti Håkon Hasselgård Valbyskogens Solan 10672/02 Valbyskogens Ilya Brufjordens LX Frekk Espen Heibø Vanity Ubiquite 03640/98 Lorelei de Kerveillant Midtvejs Buli Arne Skare Xalou van t Biekensbos LOSH Muscade de Keranlouan Utz vant Biekensos Ole Martin Helgås Ylva 23266/01 Yri Tråslettens Zoker Sture Willmann YT Rixi 04421/03 Bankers Sara Åforsens Teero Geir Storli 14 NBK ÅRBOK 2004

13 Tabell 2 Jaktprøvepremieringer i 2004 UNGHUND Hundens navn Far Mor Premiegrad Eier/fører Dines NUCH Gjøkåsens Ricki Dina 3UK Marianne Nielsen/ Paul Gschib Brustindens D Dønn Rolig Åforsens Teero Mamma Mia 3UK Bente Storvik Brustindens D Masi Åforsens Teero Mamma Mia 2UK, 3UK Arne Abel Lunde Brustindens D Nemi Åforsens Teero Mamma Mia 2x2UK Anne Merete Jørgensen/f.Tor Einar Jørgensen Brustindens D Senta Åforsens Teero Mamma Mia 1UK, 2UK, 3UK Lars Jørgen Hell Brustindens D Tia Åforsens Teero Mamma Mia 1UK, 2UK 2x3UK Lars B.Vemøy Locar`s Shooting Star Zela Pistol Pack`n Walker Locar`s Get It While You Can 2x 2UK Tor Eivind Båtnes Midtfjellets Millie My NJUCH Suhlegan Drillo Tråslettens Zemi 2UK Øystein Ahlstrøm Mira NUCH Gjøkåsens Rikki Frøya 1UK Hege Kranzmann MK-Falco NUCH Cluny Brennmoens Dixi 1UK, 2x2UK Simen Fugelli MK-Tira NUCH Cluny Brennmoens Dixi 2x1UK, 2UK Åse Tessdal / f.magne Koløy Tråslettens Irvi`ta Chico NUCH Tråslettens Cwita 3UK Nils Wilhelmsen Tråslettens WT Rapp Tim Tråslettens Wærky 4x2UK, 3UK Oleif Johnsen Vinterbergets Athos Buster Tråslettens Ce zoti na 3UK Brita Grønli / f. Kurt Grønli Vinterbergets Toya Buster Tråslettens Ce zoti na 3x3UK, Pål Granum Valbyskogens Lara Suhlegan Speedy Ivar Valbyskogens Ilya 3UK Håkon Hasselgård ÅPEN KLASSE Hundens navn Far Mor Premiegrad Eier/fører Apo Ferro CHIT Apis de Saint Lubin Pia 1AK Magne Bjørndal Bajas Milou Tinka 1AK, 2AK Harald Johan Dahle NUCH Balderheims Pia Rusticolus Pepino NUCH Litjåsens Shiva 1.AK Harald Kr. Pedersen Bifallet Frigg NJUCH Suhlegan Drillo Kjelatinds Blacky 2AK Baard Birkeland Black Shadow Perkars Perry Chocko 2x1AK Magne Klingsheim Brita Vinezacs Dick Geilanes FP Tanja 3AK Aslak Lien Brunskogens Bono NUCH Cluny Tråslettens Ulti 2AK Leif Pedersen Brustindens Abba NAC NFC FC Piney Run Sam Mamma Mia 1AK Arnfinn Blø Brustindens Leo NAC NFC FC Piney Run Sam Mamma Mia 1AK Odd Kåre Olafsen Elisjebas Mira Geilanes Peik Steinheias Raisa 2AK Marit Paulen /f. Gunnar Handberg Ella NJCH Rikki Chocko 1AK Lina Andersson Fagarveiens Loke Buster Fagarveiens Bina 1AK Steinar Baukhol Geilanes FPB Emil Hagaløkkens Peik Brufjordens BCB Frøya 3AK Einar Hallberg Geilanes FP Peik Hagaløkkens Peik Brufjordens BCB Frøya 3AK, 2AK Anne Vestjord Helmerhaugens Ronja Jacken Helmerhaugens Pippi 2AK Joar Selnes Inka Perkars Moms NJUCH Ulle van`t Gillishof 2AK Sveinung Aune Kruttåsens Ask Tico Litjåsens Zenta 1AK, 2x2AK Karl Underland Kruttåsens Foxy Milou Litjåsens Zenta 2AK Roger Thrane Olsen Kruttåsens Tinka Tico Litjåsens Zenta 3AK Johnny Arntzen Kruttåsens Tyri Tico Litjåsens Zenta 1AK Roger Thrane Olsen NSUCH NV Litjåsens Sara U.H. Rusticolus Pepino SV 95Ajaros Aria 2x1AK, 2AK Gunn Jenssen/ f.asbjørn Jenssen Midtfjellets Millie My NJUCH Suhlegan Drillo Tråslettens Zemi 2AK, 3AK Øystein Ahlstrøm Mira NUCH Gjøkåsens Ricki Frøya 2AK, 3AK Hege Kranzmann MK-Ajax NJCH Rikki Tara 2AK Toralf Ekrheim NJCH Monnet II Ante NJJ(k)CH Geilanes FP Fleurie 3x1AK, 2x2AK, Egil Greve 1AK ærespremie Opphaugens Bonso Midtvejs Igor Shira-Odette 3AK Sven Jøleid Opphaugens Yatzy Midtvejs Igor Shira Odette 3AK Ole J. Hansen Orreleikens Nikita NUCH Xalou van`t Biekensbos Brita 2x1AK, 2AK Finn E.Knutsen Peik Karo Alma 2x1AK, 4x2AK, 2x3AK Inger Lise Ingdal / f.geir H.Ingdal Perkars Myra Crispo Perkars Masi 2AK Per Hasselvold Perkars Tora Crispo Perkars Masi 1AK Nils B. Skaar/ f.tove Løvås NBK ÅRBOK

14 Hundens navn Far Mor Premiegrad Eier/fører Rissa Rusticolus Papaya Tinka 2AK Linda Haug Ronja Perkars Perry Jena 3AK Anine Haavardsholm Rubin Viggo Jena 2AK, 3AK Ulf Volden NUCH Ruff NUCH NV Helmerhaugens Ottar Tinka 2AK Rudolf Lorentzen Sarah de l Ardour Rambo del Pellegrinotti Lara de l Ardour 2AK, 3AK Svein Hjelle Schatchmo DKJCH Marco Langvads Linka 2AK, 3AK Kåre Vangelsten Staurins Timmy Suhlegan Marco NV Vanity Ubiquite 1AK, 2AK Tone M.Tangen / Terje Øvergård Stilleruds Platon Nordfjordens Itro NBS Raia 1AK, 2AK Geir Grønvold Stina NUCH Xalou van`t Biekensbos Geilane`s FP Tanja 2AK, 3.AK Svein Gravdal Suhlegan Princess NAC NFC FC Piney Run Sam NUCH Åforsens Tina 2x1AK Gunnar Handberg Tara Mitra Rusticolus Papaya Tinka 3AK Freddy Grønlund NSUCH Tim Viggo Jena 1AK, 2AK Morten Tidemann Tøtta NJCH Rikki Chocko 1AK, 2AK Magne Klingsheim FINJCH SJCH NJCH Tråslettens Aabitte Tico NJJ(k) CH Tråslettens Auma 1AK Vesa Virkkula Tråslettens Aarba Tico NJJ(k)CH Tråslettens Auma 3AK Jan Sletteng Tråslettens Ikon Tro Chico NUCH Tråslettens Cwita 3AK Jens H. Rones/ Bjørn Tråslett Tråslettens Lixi Crispo NJJ(k) CH Tråslettens Auma 1AK, 3AK Uno Mikkelsen Tråslettens Lord Crispo NJJ(k) CH Tråslettens Auma 2AK, 3AK Trygve Nordås Tråslettens Lory Crispo NJJ(k) CH Tråslettens Auma 2AK Levi Zakariassen Tråslettens UC Mitra Chico Tråslettens Ulma 3AK Bjørn Løkås Tråslettens Ulma PVN`s Gaston NJJ(k) CH Tråslettens Auma 2AK, 2x3AK Bjørn Løkås Tråslettens Zemi Viggo Tråslettens Ce`zoti`na 2AK Rune Østraat Valbyskogens Chanel Suhlegan Chianti Valbyskogens Ilya 3x2AK Håkon Hasselgård Valbyskogens Nikita NJCH Rikki Havredalens Sandra 1AK, 2x2AK Yngve Kleppang Vanity Ubiquite Midtvejs Buli NV Lorelei de Kerveillant 2x2AK, 3AK Arne Skare NUCH Xalou van`t Biekensbos Utz van`t Biekensbos Muscade de Kernalouan 1.AK, 2x2AK Ole Martin Helgås NUCH Åforsens Tina Rusticolus Pepino Esen 2AK Ronny Sagmo YT Misette NUCH Cluny NJCH Bankers Sara 3AK Madel Haugen/ f. Ole Johnny Hansen VINNERKLASSE Hundens navn Far Mor Premiegrad Eier / fører Apo Ferro CHIT Apis de St Lubin Pia 3VK finale, 2x3VK Magne Bjørndal Black Shadow Perkars Perry Chocko 2VK, 4VK semi, 2VK finale Magne Klingsheim Chivas Rusticolus Papaya Tinka 2x4VK Lennart Berglund Fagarveiens Loke Buster Fagarveiens Bina 4VK Steinar Baukhol Kruttåsens Foxy Suhlegan Marco Litjåsens Zenta 4VK Roger Thrane Olsen Langvads Sabelle Bill Langvads Musik 3VK Tom Middelhuis NSUCH NV Litjåsens Sara U.H. Rusticolus Pepino SV 95Ajaros Aria 2VK, 4VK Gunn Jenssen / f.asbjørn Jenssen MK-Unique Star NJCH Rikki Brennmoens Dixi 3VK Gunnar Guttormsen NJCH Monnet II Ante NJJ(k)CH Geilanes FP Fleurie 1VK Egil Greve NUCH Perkars Basse NUCH PVNs Jocky Perkars Masi 2VK Jan B. Skrøppa NJCH Rikki Stenhøj Nicki Brufjordens BCB Akita 1VK m/ck Gunnar Guttormsen NJUCH Suhlegan Drillo Rusticolus Pepino Prime Mover 1VK m/ck, 1VK finale Arne Abel Lunde Suhlegan Princess NAC NFC FC Piney Run Sam NUCH Åforsens Tina 1VK Gunnar Handberg Tico Tim NJCH Thunder and Lightning 2x4VK finale Tor Eivind Båtnes Tøtta NJCH Rikki Chocko 3VK, 5VK NM-semi, Magne Klingsheim 2VK NM-finale NJUCH Ulle van`t Gillishof CHIT Fanch de St Lubin CHT Riva van`t Gillishof 1VK m/cacit, 3x1VK m/ck, Nils B.Skaar 1VK, 2VK m/res Cacit, 3VK, 4VK, 4VK semifinale 5VK, 6 VK finale NUCH Xalou van t Biekensbos Utz van t Biekensbos Muscade de Keranlouan 1VK, 3VK, 3VK finale, Ole Martin Helgås 2x4VK 16 NBK ÅRBOK 2004

15 Jaktprøvekritikker og utstillingskritikker 2004 Det er laget en «mini»stamtavle (tre generasjoner) for foreldrene til hundene. Du vil også finne noen opplysninger om foreldrene slik som eier, oppdretter, hundens egenprestasjoner, viltfinnerevne*. Det er også satt opp oversikt over hvilke tisper hannhunden har kull med, når kullet er født og hvor mange valper det er i hvert kull. For alle hannhunder som har mer enn to avkom som har startet to ganger eller mer på jaktprøve, har vi laget en tabell som viser gjennomsnitt tallkarakterer for avkommene. Denne tabellen finner du rett etter presentasjonen av hannhunden. I denne delen av boka har vi gjengitt alle jaktprøve- og utstillingskritikker for Vi håper at kritikkene er riktig skrevet, - det kan være noen kopier som er vanskelige å tyde. Hunder som har deltatt på jaktprøve eller utstilling er ført opp alfabetisk under far, se derfor etter far til den hunden du leter etter. Eller du kan slå opp i stikkordregisteret bak i boka der du finner sidenummeret hvor hunden er omtalt. Du finner også opplysninger om oppdretter, eier og hoftekvalitet (? er ukjent HD status, A og B er fri, C svak grad, D middels grad og E sterk grad, UA betyr at hunden fotografert i Sverige og fri for HD). Det er også ført opp HQ-diagnose bak HD status for hunder som har slik diagnose. Etter hver hund som har 2 starter eller mer, har vi laget en tabell som viser gjennomsnitt tallkarakterer for startene dette året. Det er også en rad som viser gjennomsnitt tallkarakerer for alle starter hunden har. Til orientering gjengir vi hva de forskjellige tallkarakterene står for. Jaktlyst Fart Stil 1. Meget lav intensitet 1. Meget lav fart 1. Meget dårlig stil 2. Lav intensitet 2. Lav fart 2. Dårlig stil 3. Middels intensitet 3. Middels fart 3. Bra stil 4. God intensitet 4. God fart 4. Fin stil 5. Meget god intensitet 5. Meget høy fart 5. Meget fin stil 6. Særdeles god intensitet 6. Særdeles høy fart 6. Særdeles fin stil Selvstendighet 1. Helt avhengig av makker 2. Meget avhengig av makker 3. Noe avhengig av makker 4. Tendenser til avhengighet 5. Stort sett selvstendig 6. Helt selvstendig For disse 4 egenskapene er 6. beste karakter, mens for de 3 neste er 4 som er det mest ønskelige. Søksbredde Reviering Samarbeid 1. Alt for liten søksbredde 1. Planløst, uten framdrift 1. Totalt førerfixert 2. Moderat søksbredde 2. Alt for tett reviering 2. Noe bundet til fører 3. God søksbredde 3. Noe for tett reviering 3. Bra samarbeid 4. Meget god søksbredde 4. Utmerket reviering 4. Utmerket samarbeid 5. Litt for stor bredde 5. Noe åpen reviering 5. Noe egenrådig 6. Alt for stor bredde 6. Alt for åpen reviering 6. Samarbeider ikke Vi presenterer også avlstall for hofter, jaktlyst og viltfinnerevne. Et avlstall er en beregnet verdi som uttrykker hvordan en hund vil avle i forhold til rasegjennomsnittet. Avlstallet får hunden på bakgrunn av sine egne prestasjoner på jaktprøver eller etter sin egen HD/HQstatus (hofteleddysplasi).videre vil avlsstallet påvirkes av avkom, foreldre, søsken og andre slektningers jaktprøveprestasjoner / HD/HQstatus. Som eksempel kan en ta en hund som selv er HD-fri / og har høy HQ-diagnose, men kommer fra et kull hvor alle kullsøsken har HD og lav HQ diagnose. Denne hunden har større sjanser for å gi avkom med dårlige hofter enn om alle kullsøsken var HD-frie. Dette uttrykkes gjennom at hunden med kullsøsken med HD/HQ får et høyere avlstall for hofter enn om kullsøsknene var HD-frie/lav HQ diagnose. Alle avlstallene er å forstå slik at jo høyere tall jo bedre. Tallet 100 representerer et gjennomsnitt i rasen. Ved å summere din egen hunds avlstall for en egenskap med tilsvarende avlstall for en potensiell partner, vil en se om kombinasjonen vil gi en avlsmessig framgang for denne egenskapen. Blir summen over 200 vil man kunne forvente at denne kombinasjonen bidrar til å forbedre denne egenskapen i rasen. Vi håper dette oppsettet gir god oversikt for den som leter etter sin hund og dens kullsøsken, for den som leter etter avlspartner og for de som er interessert i hva breton har prestert det siste året. Dessverre viser det seg at vi mangler noen av kritikkene. Dette skyldes at arrangørene har «glemt» å sende raseklubbene kopien slik de skal gjøre. Vi håper allikevel at vi har fått med premieringene, men da dessverre uten den skrevne kritikken. Send oss gjerne en kopi slik at resultatet blir registrert. God fornøyelse! * Viltfinnerevne Viltfinnerevne er for det enkelte avkom regnet ut på følgende måte: Viltfinnerevne = antall stand i forhold til mulighetene (egne og makkers stand) fordelt på en skala fra 1 til 6. Kun de avkom som har minimum 3 fuglesituasjoner totalt på sine prøver (sum av egne stand og makkers stand ) får beregnet karakter for «Viltfinnerevne». For at en avlshunds avkom skal få beregnet avlstall for viltfinnerevne må minst 3 av avkommene ha fått beregnet tall forviltfinnerevne. Under antall stand og antall støkk er derimot alle avkommenes resultater tatt med. Her vil imidlertid de enkelte avkommene prege statistikken med ulik tyngde alt etter hvor mange starter de har og hvor mye fugl det har vært på prøvene. Viltfinnerevne 3 vil si at hunden har funnet like mye fugl som makker, 6 vil si at hunden har funnet «alle», og makker ingen. NBK ÅRBOK 2004 JAKT- OG UTSTILLINGSKRITIKKER 17

16 AVKOM ETTER AILO (MINOS) S50921/94 Eier: ANDERSON NILS, NORRSKENSVEGEN 24, KIRUNA, SVERIGE REPO-PESULA, SEIJLA, KIRUNA Egne prestasjoner: Årets breton i Sverige i 1998, 1ökl, 2ekl. Avlstall: Hofter: 117 Jaktlyst: 109 Viltfinnerevne: 100 F: SUHLEGAN-MARCO FF: INT CH F CH INT BCH BR CH SKA DE SAINT TUGEN FM: RAJA M: ORRESKOGEN'S VITESSE MF: N JCH RICKI MM: KIWI AILO (MINOS) har 8 valper med TRÅSLETTEN'S CE'ZOTI'NA, f FOR AVKOM PÅ JAKTPRØVE START/AVK V.F. JAKTL FART STIL SELVST SØK.BR REV SAMAR Total 30/5 2,4 4,0 4,0 4,2 5,8 3,6 3,6 3,8 A. Kull med TRÅSLETTEN'S CE'ZOTI'NA 00706/96 GRANUM, PÅL. HAUABAKKEN 9, 8614 YTTEREN, tlf Egne prestasjoner: Elitehund, 1AK jaktprøve 1AK utstilling, vinner av høgfjellspokalen 1998, viltfinnerevne 2,8 Avlstall: Hofter: 107 Jaktlyst: 106 Viltfinnerevne: 84 F: NUCH PVN'S JOCKY FF: IGLOO DE L' ECHO DE LA FORET FM: HIT M: N U (K) J CH STEINHEIA'S ASTRA MF: NØSKAMPENS PRINS MM: VARGA TRÅSLETTEN'S OMAR 12036/01, Hoftekvalitet A / 0,98, eier: RØNNING, ARVID, BJERKA Hattfjeldal AK. Starter i store fine slag i stor fart. Dekker terrenget meget godt. Vi ser fugl lette i flere omganger der Omar befinner seg. I medvind ønskes større dybde og søket blir til tider noe ineffektivt. I senere slipp jakter Omar meget godt, men lykkes ikke i fugl. 0.pr.AK. 4,4,4,6,4,4,4, slipptid 55 min. Saltfjellet AK. Starter ut i stor fart og fin stil. Blir noe rettlinjet i søket. Utover dagen varierer søket. Går til tider meget godt. Holder hele dagen Kommer ikke for fugl. 0 AK. 4,5,5,5,5,5,5, makkers støkk 1, slipptid 90 min. Totalt 2 4,0 4,5 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 TRÅSLETTEN'S O-BOY 12037/01, Hoftekvalitet A / 0,94, eier: THOFTE, INGER LISE S, BODØ Junkerdalen AK O Boy går et godt søk i god fart, fin stil og aksjon. Revierer fornuftig i god kontakt med fører. Avanserer mot kolle og blir borte. Finnes i stand, når fører kommer til letter ryper presist foran O Boy som blir for urolig i oppflukt og skudd. 0.Pr.Ak 4,4,4,6,3,3,4, egen stand 1, slipptid 15 min. Hasla , AK, skog. O Boy går et erfarent skogsfugl søk av beste merke, hvor kontakt og samarbeid med fører er utmerket. Fart og stil er vel anpasset den biotop som avsøkes. En spennende hund å jakte med som dessverre ikke fikk sjanse på fugl i dag. 0.pr.AK. 5,5,5,Ib, 4,4,4, slipptid 70 min ,5 4,5 4,5 6,0 3,5 3,5 4,0 Totalt 20 4,8 4,1 4,1 4,1 5,7 3,4 3,5 4,0 Utstilling. Bodø , dommer Per H Nymark. Lang over middels stor hann, luftig av god type. Velskåret hode, godt uttrykk, korrekt ansatte ører, God rygg og lend. Godt utviklet bryst. Fremskutt skulder, gode vinklinger, men understilte bakbensbevegelser. Meget godt gemytt. God pelskvalitet 0AK. TRÅSLETTEN'S OPSI 12040/01, Hoftekvalitet B / 0,91, eier: FJELDSÅ, HANS MAGNUS, BODØ Junkerdalen AK. Opsi har en god drivende aksjon med fart og stil på topp. Jakter meget godt i god kontakt med sin fører. Opsi utnytter vind og terreng på en utmerket måte. Trekker an sammen med makker og kjører opp fugl og blir for urolig i situasjonen. 0.Pr.AK 5,5,5,6,4,4,4, egen støkk 1, slipptid 40 min. Utstilling. Bodø , dommer Per H Nymark. Middels stor tispe. Litt luftig av god type. Hodet god lengde, godt uttrykk. Bra rygg og lend. Bra utviklet bryst, noe fremskutt skulder og overarm. Bra vinkler i bakben, kort bratt kryss. Understilt bakbensbevegelse. Stødig gemytt, bra pels. 2AK. TRÅSLETTEN'S OXY 12041/01, Hoftekvalitet A / 0,94, eier: HAMRE, ROLF, YTTEREN Hattfjelldal AK. Oxy starter noe forsiktig. Går et godt jaktsøk etter hvert. Får med seg bra med terreng, men noe mer dybde og bredde ønskelig. Støkker ryper og forfølger. 0.pr.AK. 3,3,4,5,3,3,3, egen støkk 1, slipptid 20 min. Totalt 3 4,3 4,3 4,3 5,7 4,0 4,0 3,7 AVKOM ETTER ANTE 36602/93 Eier: HJØRNEVIK, STEINAR, FURULUNDEN, 5200 OS, tlf HJØRNEVIK ANDRE, FURULUNDEN, 5200 OS, tlf Egne prestasjoner: 1AK m/ck utstilling, viltfinnerevne 4,0 Avlstall: Hofter: 96 Jaktlyst: 115 Viltfinnerevne: 126 F: N UCH N.V-93 STILLERUD'S BRIO FF: SKOLAHEIAS BROR FM: STILLERUD'S FUTTI M: PIA MF: HAVREDALENS TINUS MM: BEYAZ DUBONNET ANTE har 4 valper med NJJ(k)CH GEILANE'S F P FLEURIE, f FOR AVKOM PÅ JAKTPRØVE START/AVK V.F. JAKTL FART STIL SELVST SØK.BR REV SAMAR Total 67/4 5,2 3,6 3,2 4,0 5,1 2,6 2,8 3,1 A. Kull med N J(K)CH N JCH GEILANE'S F P FLEURIE 27700/92 GREVE, EGIL, NORDHAGEN 42, 5268 HAUKELAND, tlf Egne prestasjoner: Elitehund, 1AK utstilling og 1VK jaktprøve, 1AK kombinert, viltfinnerevne 2,7 Avlstall: Hofter: 103 Jaktlyst: 100 Viltfinnerevne: 94 F: HAGALØKKEN'S PEIK FF: LANGVADS VALIK FM: HAVREDALEN'S FRØYA M: BRUFJORDEN'S BCB FRØYA MF: SUGARLOAF CHARLIE MM: N UCH STORESKAR'S G'BRITA NJCH MONNET II 07913/98, Hoftekvalitet A /0,92, eier: GREVE, EGIL, HAUKELAND Filefjell VK. 0 pr VK 3,3,3,6,2,3,4, slipptid 15 min. Filefjell AK. Monnet starter i stor fart, fin stil. Dekker anvist terreng glimrende i god kontakt med fører. God bredde og dybde. I 2 slipp fortsetter Monnet sitt glimrende søk. Utover dagen går Monnet et eminent søk. I 4. slipp tar Monnet stand. Ryper letter presist foran Monnet. Monnet er heilt rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Monnet ut i nytt søk. Ny stand. Går villig fram på ordre og ryper letter presist foran Monnet. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder erfarent. Apport forevist. 1.Pr.AK 5,5,5,6,4,4,4, egen stand 3, slipptid 80 min. Mjølfjell VK. 0.Pr.VK 3,3,3,6,2,3,3, makker stand 1. slipptid 15 min. 18 JAKT- OG UTSTILLINGSKRITIKKER NBK ÅRBOK 2004

17 Mjølfjell AK. Monnet starter i medvind et stort velanlagt søk fart, stil, lett aksjon. Stand langt ute. Når fører kommer til løser hun ut trekker ned i li, ny stand, korrigerer ny kort stand - ryper letter komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder korrekt. Fortsetter i medvind sitt meget gode søk. Stand, avanserer langt til ny stand. Reiser presist og djervt på ordre komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Nytt fuglearbeid. Komplett. Apportsbevis. 1.Pr.AK 5,5,5,6,4,4,4, egen stand 3, slipptid 60 min. Dagali VK kvalifisering. Monnet går i andre slipp mot Ter; Ter tar føringa, men Monnet holder klassenivå. Monnet finnes i stand. Reiser djervt og presist løpende fugl og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Monnet over Ter. I neste slipp mot Ronja starter begge forsiktig, men går seg opp. Dommer støkker rype. Monnet tar stand. Går villig fram på ordre og reiser presist rype. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer fint. Monnet over Ronja. Monnet vinner kort finaleslipp mot Tuva. 1.Pr.VK. 5,4,4,6,4,4,4, egen stand 2, makkers støkk 1. slipptid 26 min. Dagali VK finale. 0VK. 3,3,4,6,3,3,4, slipptid 15 min. Geiloprøva AK. Monnet starter i side medvind. Jakter erfarent med god bruk av vind og terreng, er til tider noe omstendelig. Fortsetter meget godt i motvind. Viser oss tre fremragende fuglearbeid med reis og komplett ro og fine utredninger. Avslutter dagen overbevisende med stand hvor fugl letter idet fører kommer til. Monnet er helt patent. Viser så sine utmerkede viltfinner evner med 2 nye flotte situasjoner. En utrolig viltfinner og fuglebehandler. Tildeles 1. Pr.AK. 5,4,5,6,4,4,4, egen stand 6, makker stand 2, makkers støkk 1, slipptid 65 min. Geiloprøva VK. 0.VK til finale. 4,4,4,6,3,3,4, slipptid 30 min Os I , AK. Skog. Starter noe ujevnt, en del stopp. Senere viser Monnet et fornuftig søk, revierer systematisk, god kontakt. Finnes i stand. Reiser presist på ordre, rolig i oppflukt og skudd, utreder. Apporterer greit utlagt fugl. 2.Pr.AK. 3,3,4,Ib,3,4,3, slipptid 50 min. Os I AK, skog. Monnet går gjennom en lang dag et intenst skogsfugl søk, avsøker systematisk mye terreng i fin kontakt med fører. Stand uten resultat. Senere ny stand. Fugl letter når fører kommer til, rolig i oppflukt og skudd, utreder greit, prima apport av utlagt fugl. 2.Pr.AK. 4,4,4,Ib, 4,4,4, tomstand 1, slipptid 95 min. Os AK, skog. Monnet viser oss gjennom dagen et glimrende skogfugl søk. Arbeider meget stillferdig og i god kontakt med fører. Dekker anvist terreng, prima og viser seg som en stor viltfinner og fuglebehandler. Bringer fugl for skudd 5 ganger. Alltid under full kontroll og meget behersket rolig i oppflukt og skudd. Reiser villig og presist 4 ganger. Prima apport på både utlagt og felt fugl. Innkalles meget villig fra fast stand, går rolig tilbake til sin fugl, reiser villig på ordre og på ny komplett rolig i oppflukt og skudd. En glimrende hund som med glede tildeles høyeste premie på skogsfugl prøve. 1.Pr.AK m/æp. 5,5,5,Ib, 4,4,4, egen stand 5, slipptid 100 min. Os Konkurranse om Rugde-pokalen som Monnet vinner. Gaular VK. 0.pr.VK 3,3,3,6,2,3,3, slipptid 15 min ,1 3,9 4,2 6,0 3,3 3,6 3,8 Totalt 58 4,3 3,9 3,7 4,0 5,9 3,1 3,4 3,7 Lone , dommer Per Porsil. P1 høyre overmunn dobbel. Bitt i orden.tispe av utmerket type og passe størrelse. Pent hode, dog kunne nesen vært en klype kortere. Smukke øyne og velansatte ører. Utmerket kroppstørrelse. Muskuløs og dyp. Velvinklet og velstillet med gode poter. God pels. 1AK, 1VK. AVKOM ETTER CHIT CHT/GT APIS DE SAINT LUBIN DK01543/96 Importert av NBK i 1996 ved Svein Hjelle (med god hjelp av Poul V Nielsen i Danmark) og oppstallet hos Magne Klingsheim. Apis var fransk jakt og utstillingschampion Avlstall: Hofter: 98 Jaktlyst: 94 Viltfinnerevne: 124 F: CHCS CHIB CHT /GT CH ST POKER DES PIGENETTES FF: LAOUS DES PIGENETTES FM: MOUETTE DES PIGENETTES M: URBELLE DE SAINT LUBIN MF:TR RUSTIC DE SAINT LUBIN MM: IRIS DU KADOR APIS DE SAINT LUBIN har 10 valper med disse tispene. A. Kull med PIA, 4 valper f B. Kull med STEINHEIA'S TRULTE, 1 valper f C. Kull med KIWI, 5 valper f FOR AVKOM PÅ JAKTPRØVE START/AVK V.F. JAKTL FART STIL SELVST SØK.BR REV SAMAR Totalt 141/4 3,6 3,9 3,9 4,1 5,4 3,2 3,4 3,8 A. Kull med PIA 01461/90 HJØRNEVIK, STEINAR, FURULUNDEN, 5200 OS, tlf Egne prestasjoner: Elitehund, 1AK utstilling, 1AK jaktprøve Avlstall: Hofter: 97 Jaktlyst: 115 Viltfinnerevne: 117 F: HAVREDALENS TINUS FF: VARH DE CORNOUAILLE FM: N UCH TANIJA M: BEYAZ DUBONNET MF: BEYAZ THE PINK PANTHER MM: BEYAZ SUSIE Q APO FERRO 18582/96, Hoftekvalitet A /?, eier: BJØRNDAL, MAGNE, SAGVÅG Filefjell VK kvalifisering. Mot AUA; To fremragende hunder som utnytter medvinden på beste måte. Ferro hårfint over. Mot Pontiac: Ferro fortsetter sitt effektive søk. Ryper i slippområdet. Stand på Ferro. Reiser villig, dog noe upresis. Ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Ferro over Pontiac. Tildeles i dag 3.Pr.VK 5,4,4,6,4,4,4, egen stand 1, makker støkk 1, slipptid 30 min Filefjell VK finale. 0.Pr.VK. 4,5,4,6,5,5,5, makker stand 2, slipptid 30min. Mjølfjell VK kvalifisering. 0 VK. Til finale 4,4,4,6,4,4,4, slipptid 30 min. Mjølfjell VK finale. 0.Pr.VK 4,4,4,6,4,4,4, egen stand 1, tomstand 1, slipptid 40 min. Dagali VK kvalifisering. Mot Tilla; Ferro jakter meget effektivt og energisk og fører slippet. Stand, korrigerer, ny stand, Går villig og presist på, rolig i oppflukt og skudd når ryper letter. Utreder og apporterer korrekt. Ny stand, rype letter, rolig i oppflukt og skudd, utreder og nok en stand. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder effektivt. Ferro over. Mot Pjokken, Ferro fører og vinner. Mot Makker (CoCo) jobber fremdeles energisk, stand, går villig på uten resultat, rype støkkes senere i samme området. Makker over. Tildeles i dag 3.VK. 5,5,5,6,4,4,4, egen stand 2, tomstand 1, makkers støkk 1, slipptid 30 min. Dagali , VK finale. Ferro mot Monnet; Ferro fører slippet gjennom. Monnet holder ikke klasse nivå utgår. Ferro mot Pollut; Begge går meget godt, Ferro finnes i stand, går villig på justerer, ny stand. Rype letter, rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer. Ferro vinner over Pollut som utgår. 3.VK. 5,5,5,6,4,4,4, egen stand 1, slipptid 30 min.. Meråker VK. 0.Pr.VK. 4,4,4,6,3,3,4, slipptid 15 min. Stord AK, skog. Slippet går i åpent, men noe kupert terreng. Ferro starter og gjennomfører dagen med et godt stillferdig skogs søk. Føres på en rolig måte, uten bruk av munn eller fløyte. Fugl sees lette, like etter finnes Ferro i stand like i nærheten. Går på og løser ut når fører kommer til. Like etter stand, reiser djervt og presist rugde. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer godt. Arbeider senere i bratt skråning med mye einer. Markerer trekker i vinden orrhane letter et stykke unna. Ferro er rolig. En tiltalende jeger som tildeles 1.AK. 5,4,4,Ib, 4,4,4, slipptid 60 min. Os I AK, skog. Ferro jakter dagen igjennom stillferdig og erfarent. Avsøker terrenget systematisk i utmerket samarbeid. Dessverre ikke fugl i hans slipp. 0.Pr.AK. 5,5,5,Ib,4,4,4, slipptid 80 min. Os AK skog. Ferro går et erfarent og effektivt rugde søk. Stillferdig og med god plan. Støkker og er rolig. Blir seinere borte og kalles inn på fløyte. Mangler noe kontakt også i starten av 3 slipp. Seinere stand, NBK ÅRBOK 2004 JAKT- OG UTSTILLINGSKRITIKKER 19

18 korrigerer til ny stand. Reiser villig fra avstand presist, men forfølger i oppflukt og skudd. 0.Pr.AK. 5,5,5,Ib, 4,5,4, egen stand 1, egen støkk 1, slipptid 80 min. Steinfjellet AK skog. Ferro går et erfarent stillferdig skogsfuglsøk og føres??? Arbeider i tett terreng med god kontakt og systematikk, slår godt ut i åpnere terreng. Arbeider godt en lang dag uten å lykkes 0 AK. 5,4,5,ib,4,4,4, slipptid 130 min ,6 4,5 4,5 6,0 4,0 4,1 4,1 Totalt 58 4,1 4,5 4,2 4,3 5,8 3,6 3,7 3,9 APINE' 18583/96, Hoftekvalitet A, eier: HJØRNEVIK, STEINAR, OS Os AK. Skog. Apine går gjennom dagen et godt skogsfugl søk i god fart og stil. God kontakt og apell. Utover dagen modererer Aphine seg og prøvingen avsluttes. 0.pr.AK. 3,3,3,Ib, 3,3,3, slipptid 95 min. Totalt 32 3,0 3,8 3,7 3,8 4,6 3,1 3,2 3,6 C. Kull med KIWI 32331/88 ELLEFSEN, HEGE BJØRGE, SKOGVN 53, 1482 NITTEDAL, tlf Egne prestasjoner: 1AK utstilling, 1UK jaktprøve. Avlstall: Hofter: 113 Jaktlyst: 105 Viltfinnerevne: 100 F: WORSHIP ARAMIS FF: LANGVADS VALIK FM: BEYAZ PERLETTE M: BITTE MF: SOFUS MM: RØIODDEN'S NICKI ORRESKOGEN'S VILMA 24407/96, Hoftekvalitet A, eier: ELLEFSEN, HEGE BJØRGE, NITTEDAL Hovden VK 0 pr VK 4,4,4,6,3,4,4, slipptid 30 min. Kongsvoll VK kvalifisering. 0.pr.VK. 4,4,4,6,4,4,4, makkers stand 1, slipptid 20 min. Østfold VK kvalifisering, NM lavland. 0.VK, 5,5,5,6,4,4,4, makkers stand 1, slipptid 30 min ,3 4,3 4,3 6,0 3,7 4,0 4,0 Totalt 37 3,2 4,4 4,5 4,5 5,8 3,6 3,7 3,9 Utstilling. Vassenden , dommer Poul V Nielsen. En kompakt bygget orange/hvit tispe, med et meget godt hode med meget lavt ansatte ører.tilspisset snute. Den har tydelig kjønnspreg og meget godt uttrykk, kort rett rygg, langt sterkt lend. Velvinklet for og bakpart. Velutviklet brystkasse med hvelvet ribben. Sterke lemmer.tilliggende pels. Litt overbygget bevegelser. Livlig temperament. Korrekt bitt. 2AK. AVKOM ETTER APO FERRO 18582/96 Eier: BJØRNDAL, MAGNE, BOKS 161, 5408 SAGVÅG, tlf HJØRNEVIK, STEINAR, FURULUNDEN, 5200 OS, tlf Egne prestasjoner: 1VK jaktprøve, viltfinnerevne 4,1 Avlstall: Hofter: 104 Jaktlyst: 108 Viltfinnerevne: 142 F: APIS DE SAINT LUBIN FF: CHCS CHIB CHT /GT CH ST POKER DES PIGENETTES FM: URBELLE DE ST.LUBIN M: PIA MF: HAVREDALENS TINUS MM: BEYAZ DUBONNET APO FERRO har 5 valper med TARA, f FOR AVKOM PÅ JAKTPRØVE START/AVK V.F. JAKTL FART STIL SELVST SØK.BR REV SAMAR Total 8/2-3,1 3,3 3,5 5,3 2,6 2,6 2,9 A. Kull med TARA 16502/95 ØSTRAAT, PER, ERLING MICHELSENSV 19 A, 1061 OSLO, tlf Egne prestasjoner: Elitehund med 1AK jaktprøve og 1AK utstilling. Avlstall: Hofter: 119 Jaktlyst: 92 Viltfinnerevne: 107 F: N UCH NV-94 TØRVDALEN'S REPO FF: N JCH RICKI FM: NV-89 N UCH HAVREDALEN'S SHILA M: AXA MF: AJARO'S MIKKO MM: NØSKAMPEN'S TORRY BIRK 08915/02, Hoftekvalitet A / 0,93, eier: BERGSENG, EVEN, ÅS Nøsen AK. Birk starter dagen beskjedent, men tar seg etter hvert opp, men får ikke tilstrekkelig terreng med seg verken i dybde eller bredde, men står likevel på i løs-snøen. 0.Pr.AK 3,3,3,5,2,2,3, slipptid 80 min. Totalt 4-2,5 2,8 3,3 4,5 2,3 2,3 2,8 EMBLA 08917/02, Hoftekvalitet A / 0,95, eier: RØNHOVDE, ARE, VOSS Dagali AK. Embla starter noe forsiktig. Utover dagen går ikke Embla et premieringsverdig søk. 0.pr.AK. 3,3,3,6,2,2,2, slipptid 25 min. Totalt 4-3,8 3,8 3,8 6,0 3,0 3,0 3,0 AVKOM ETTER BEYAZ JUST LIKE EDDIE S54709/88 Eier: KJERLAND, KARL OLAV, ALSAKER, 5694 ONARHEIM, tlf HEDMANN, EGON, SVERIGE Egne prestasjoner: 1AK utstilling. Avlstall: Hofter: 116 Jaktlyst: 96 Viltfinnerevne: 100 F: BEYAZ STATUS Q FF: BEYAZ THE PINK PANTHER FM: BEYAZ SUSIE Q M: HOPODEE SERENA MF: EXTENUATOR OF CONNIE MM: HOPO' DEE KANDEE BEYAZ JUST LIKE EDDIE har 16 valper med denne tispa. A. Kull med VANITY ABEILE OUVRIERE, 9 valper f B. Kull med VANITY ABEILE OUVRIERE, 7 valper f FOR AVKOM PÅ JAKTPRØVE START/AVK V.F. JAKTL FART STIL SELVST SØK.BR REV SAMAR Total 5/1 3,0 3,3 3,5 5,3 3,0 3,0 3,3 A. Kull med VANITY ABEILE OUVRIERE 16659/99 KJERLAND, KARL OLAV, ALSAKER, 5694 ONARHEIM, tlf Egne prestasjoner: Avlstall: Hofter: 121 Jaktlyst: 97 Viltfinnerevne: 104 F: JARLOU DE CORNOUAILLE FF: VARN I I DU SULON FM: VAMBA I I DU SULON M: NV-96 LORELEI DE KERVEILLANT MF: IBIS DE KERVEILLANT MM: DAMA DE KERVEILLANT BLÅBÆRHAUGEN'S PAN 09342/02, Hoftekvalitet A / 0,99, eier: HÅLAND, JAN, RUSSENES 20 JAKT- OG UTSTILLINGSKRITIKKER NBK ÅRBOK 2004

19 Utstilling Alta , dommer Per H Nymark. Passe stor kraftig hann, av meget god type. Maskulint hode som fyller litt ut i kinnene og litt flat skalle. Sterkt bygget, kraftig kropp, god benstamme, litt knappe vinkler i forbena, gode bakben. Godt hårlag og gemytt. Bra bevegelse. 1AK. BLÅBÆRHAUGEN'S KITA 09343/02, Hoftekvalitet?, eier: SAGSTAD, MARIANNE, FYLLINGSDALEN Filefjell UK Kita går et raskt og lett søk i god kontakt. Noe bedre fart og bredde i søket ønskes. Har flere sjanser på fugl uten å lykkes. 0.Pr.UK 3,3,3,5,3,3,3, makker støkk 2, slipptid 45 min. Mjøfjell UK Kita går et godt søk med fine utslag. God kontakt. Holder koken dagen ut. 0.Pr.UK 4,4,4,6,4,4,4, slipptid 60 min. Dagali AK Fører; Tore Husebø. Et moderat søk. Fart og stil preges av dette. Holder i dag ikke klassenivå og utgår. 0.Pr.AK. 2,3,3,6,2,2,2, slipptid 20 min. Stord AK, skog. Det blir vanskelig å gi noen beskrivelse av Kita's søks kvalitet da hun kun bruker 50 m på å finne fugl. Stilfull stand, djerv presis reising på ordre, ro i oppflukt og skudd, god utredning. Men nekter apport. 0.Pr.AK. Ib,Ib,Ib,Ib,Ib,Ib,Ib, slipptid 3 min ,0 3,3 3,3 5,7 3,0 3,0 3,0 Totalt 5-3,3 3,5 5,3 3,0 3,0 3,3 Utstilling. Lone , dommer Per Porsil:; P1 venstre overmunn dobbelt.tispe av passe størrelse og meget god type. Meget godt hode med noe flat skalle. Velansatte ører. Litt spinkelhals. Ryggen kunne vært strammere. Noe for lang lend. Passe kryss. Brystkassen savner rommelighet men er passe dypog lang. Noe spinkel benstamme. Pene poter. Bra pels. Rør seg livlig. 2AK BLÅBÆRHAUGEN'S LADY 09346/02, Hoftekvalitet?, eier: TAULE, GEIR, BØVÅGEN Vassenden , dommer Poul V Nielsen: En kompakt bygget tæve i største størrelse med et meget godt hode i korrekte proporsjoner. Tydelig kjønnspreg, kjøttfarget snute og lyse øyne. Kort rett rygg, sterk lend, lett avfallende kryss. Velvinklet forpar. Haseledd plassert langt tilbake. Prima tilliggende pels. Velutviklet brystkasse med hvelvede ribben. Litt overbygget under bevegelse. Vikende temperament. Korrekt bitt. 2AK AVKOM ETTER BILL DK13866/97 Egne prestasjoner: 1AK utstilling, 2pr markprøve. Dansk. Avlstall: Hofter: 96 Jaktlyst: 120 Viltfinnerevne: 102 F: CH FFTP 93 FR T 94 FANCH DE SAINT LUBIN FF: CH I T QFS QFC VANDYK DE KERANLOUAN FM: BAIA DE SAINT LUBIN M: MARKPR MALOU MF: MARKPR CLAES MM: MARKPR MICHEL En tispe fra kull med LANGVADS MUSIK importert fra Danmark i 2002 av Tom Middelhuis f A. Kull med MARKPR LANGVADS MUSIK DK06972/96 LANGVAD, HANNE. ÅGADE 4, Danmark. Egne prestasjoner: Markprøvepremiert Avlstall: Hofter: 91 Jaktlyst: 94 Viltfinnerevne: 98 F: LANGVADS VIRAK FF: LANGVADS UNIK FM: NORDFJORDENS INKA M: LANGVADS INKA MF: MARKPR CLAES MM: TULIPE RU DE GOAS VILINIC LANGVADS SABELLE DK03870/2001, Hoftekvalitet A, eier: MIDDEL- HUIS, TOM, ENEBAKKNESET Rjukan VK. 0.Pr.VK 5,5,5,6,4,4,4, makker støkk 1, slipptid 25 min. Rjukan AK Sabelle går et stort anlagt søk i god kontakt med fører. Det meldes stand, men Sabelle kan ikke presentere fugl. Dette gjentar seg og fører velger å trekke hunden. 0.Pr.AK 4,4,4,4,4,4,4, makker stand 1, slipptid 20 min. Valdresprøven VK. 0.Pr.VK 5,5,5,6,5,5,5, egen støkk 1, slipptid 15 min. Ålen VK. 0.Pr.VK 5,5,5,6,4,5,5, tomstand 2, slipptid 40 min. Andøy NM vinter kvalifisering. VK Mot Tara; Begge går meget godt med Tara i føringen. Stand ryper letter presist og Sabelle er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer greit. Tara over Sabelle. Mot Gutten; Gutten tar føringen mot Sabelle som går godt Gutten over Sabelle. Tildeles i dag 3.VK 6,6,6,6,4,4,4, egen stand 1, makker stand 2, slipptid 25 min. Andøy NM vinter semifinale. VK. 0 pr VK 5,5,5,6,5,6,5, slipptid 15 min. Trysil VK. 0 VK. 5,5,5,6,4,4,4, egen stand 1, tomstand 1, makkers stand 1, makkers støkk 5, slipptid 30 min. Trøgstad VK. 0.VK 5,5,5,6,4,4,4, makkers stand 2, slipptid 15 min ,9 4,9 4,9 5,6 4,2 4,6 4,3 Totalt 24 3,2 4,9 4,9 5,0 5,9 4,1 4,2 4,2 Utstilling Vassenden , dommer Poul V Nielsen. En mellom svær sort/hvit tispe i passende størrelse. Et prima hode med tydelig kjønnspreg. Godt bretonuttrykk. Kort rett rygg, kort lend. Velvinklet for og bakpart, brystkasse savnes og haseledd en anelse for langt tilbake.tilliggende pels. Den er våken, 1AK, 5VK. AVKOM ETTER BRUFJORDEN'S BJC AJAX 12512/92 Eier: HAUGE, KURT, 5957 MYKING, tlf HJELLE SVEIN,STAVØY, 6944 STAVANG, tlf Egne prestasjoner: 3UK jaktprøve, 1AK utstilling, viltfinnerevne 1,5 Avlstall: Hofter: 92 Jaktlyst: 86 Viltfinnerevne: 79 F: JARG FF: F INT CH BR CH INT BCH NAT DU BUISSON DE CHOISEL FM: SHEILA M: N UCH STORESKAR'S G'BRITA MF: GYPSUM DE BRITT MM: STORESKAR'S PEPPI BRUFJORDEN'S BJC AJAX har 18 valper med disse tispene. A. Kull med PIA, 7 valper f B. Kull med BEYAZ DUBONNET, 5 valper f C. Kull med TIFFY, 6 valper f FOR AVKOM PÅ JAKTPRØVE START/AVK V.F. JAKTL FART STIL SELVST SØK.BR REV SAMAR Total 41/9 2,4 3,0 3,2 3,4 5,3 2,5 2,6 3,2 A. Kull med PIA 01461/90 HJØRNEVIK, STEINAR, FURULUNDEN, 5200 OS, tlf Egne prestasjoner: Elitehund, 1AK utstilling, 1AK jaktprøve Avlstall: Hofter: 97 Jaktlyst: 115 Viltfinnerevne: 117 F: HAVREDALENS TINUS FF: VARH DE CORNOUAILLE FM: N UCH TANIJA M: BEYAZ DUBONNET MF: BEYAZ THE PINK PANTHER MM: BEYAZ SUSIE Q ZACKO 43846/94, Hoftekvalitet A /?, eier: JOHANSEN, CARL-OLAV, SKIEN Jevnaker AK skog. Zacko viser oss et godt jakt søk i bra fart og stil. Kontakt og appell i orden. Senere går han som før, men med noe min- NBK ÅRBOK 2004 JAKT- OG UTSTILLINGSKRITIKKER 21

20 dre intensitet. I siste slipp blir han til tider noe trangere, men holder bra til tross for varmt vær. 0.Pr.AK. 4,3,3,IB,3,4,4, slipptid 85 min. Jevnaker AK skog. Zacko går med stor fart og stil og dekker terrenget i passe store slag. Noen stopper trekker inntrykket noe ned. Kommer ikke i fugl. 0.Pr.AK. 3,3,3,IB,3,3,3, slipptid 60 min ,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 Totalt 14 1,5 3,4 3,2 3,5 6,0 2,8 3,1 3,5 AVKOM ETTER BRUFJORDEN'S LX FREKK 07029/00 Eier: MIDDELHUIS, TOM, LYBEKKVN 15, 1910 ENEBAKKNESET, tlf HJELLE, SVEIN, STAVØY, 6944 STAVANG, tlf Egne prestasjoner: 1AK utstilling, 1UK, 2AK jaktprøve Avlstall: Hofter: 113 Jaktlyst: 83 Viltfinnerevne: 106 F: N UCH XALOU VAN'T BIEKENSBOS FF: UTZ VAN'T BIEKENSBOS FM: MUSCADE DE KERANLOUAN M: LIZA MF: IGLOO DE L'ECHO LA FORET MM: ETIENNE BRUFJORDEN'S LX FREKK har 37 valper med disse tispene. A. Kull med VANITY AIMEE, 4 valper f B. Kull med VALBYSKOGENS FANTAST-TICA, 5 valper f C. Kull med VALBYSKOGENS ILYA, 7 valper f D. Kull med BAYWILLOW NOCTURNE, 6 valper f (i Sverige) E. Kull med LANGVADS SABELLE, 6 valper f F. Kull med DECORUM GILDA, 9 valper f (i Sverige) FOR AVKOM PÅ JAKTPRØVE START/AVK V.F. JAKTL FART STIL SELVST SØK.BR REV SAMAR Total 36/11 4,1 2,9 3,1 3,4 4,5 2,5 2,5 3,0 A. Kull med VANITY AIMEE 16657/99 BERGH, HALLGEIR, SUNDÅSVN 484, 1816 SKIPTVET, tlf Egne prestasjoner: 1AUK utstilling, ikke premiert på jaktprøve. Avlstall: Hofter: 117 Jaktlyst: 128 Viltfinnerevne: 103 F: JARLOU DE CORNOUAILLE FF: VARN I I DU SULON FM: VAMBA I I DU SULON M: NV-96 LORELEI DE KERVEILLANT MF: IBIS DE KERVEILLANT MM: DAMA DE KERVEILLANT VANITY CHASSEUSE 00095/02, Hoftekvalitet A / 1,0, eier: BERGH, HALL- GEIR, SKIPTVET Østfold AK, lavland. Fører Stein O. Skarbø. Chasseuse jakter godt og intenst gjennom hele slippet revierer godt i anvist terreng. I andre slipp går Chasseuse fremdeles intenst og godt. Stand, går fugl opp og Chasseuse forfølger. 0.Pr.AK 4,4,5,6,4,4,4, egen stand 1, slipp tid 25 min. Trøgstad AK Fører Stein O. Skarbø. Chasseuse går et moderat søk, med mye oppstopping og virker i dag noe indisponert og trekkes av fører. 0.Pr.AK. 2,2,3,6,2,2,2, slipptid 20 min. Totalt 2-3,0 3,0 4,0 6,0 3,0 3,0 3,0 B. Kull med VALBYSKOGENS FANTAST-TICA 13170/98 VEDELER, ANNE-LISE, NABBVANGEN, 2092 MINNESUND, tlf Egne prestasjoner: 1AK utstilling, 2UK/3AK jaktprøve, viltfinnerevne 4,0 Avlstall: Hofter: 104 Jaktlyst: 78 Viltfinnerevne: 109 F: NORDFJORDENS ITRO FF: LANGVADS TJELL FM: ECU DU MOULIN DES FLEURIAUX M: HAVREDALEN'S SANDRA MF: N JCH RICKI MM: SORBA KAMVATNET'S LISS 04192/02, Hoftekvalitet A / 0,93, eier: JOHNSEN, MORTEN, MINNESUND Mjøsprøven AK, lavland. Liss starter forsiktig med enkelte gode slag. Får noe terreng med seg med god bruk av vind. Kommer seg senere ikke ut i premierings verdig søk og avsluttes. Virker i dag dessverre noe indisponert. 0.pr.AK. 3,3,4,6,2,2,3, slipp tid 23 min. Utstilling Kongsvinger dommer Vigdis Mymark. Passe stor, hvit og svart tispe. God type, hode har god lengde, litt spe underkjeve, pent ansatte ører, har lett for å krølle seg. God hals, kraftig rygg og lend, litt bratt kryss. Framskutt skulder, prima underlinje. God vinkel i bakbeina. Trivelig gemytt. 1AK. KAMVATNET'S LISSIE 04193/02, Hoftekvalitet A / 0,95, eier: HÅKEDAL, JOHN, KRISTIANSAND S Ekeberg Dommer Per Iversen. 2 år gammel tispe, meget bra størrelse, meget bra proporsjoner, men kunne vært kraftigere over det hele, bra proporsjoner i hodet men kunne hatt mer kraft i snutepartiet, kunne hall mer hals, bra brystdybde og bra overlinje, kunne hatt mer benstamme, håper hun utvikler seg mer, bra pels, trivelig temperament. Ok bevegelser, men må bli strammere i fronten. 1AK Vassenden Dommer Poul V. Nielsen. En kompakt bygget sort/hvit tispe i passende størrelse. Den har et prima hode med tydelig kjønnspreg, kort rett rygg. Sterkt lend. Korrekt kryss, velvinklet for og bakpart. Velutviklet bryst og hvelvet ribben.tilliggende pels. Velstillet ben, meget god benstamme. Parallelle bevegelser. Korte livlige bevegelser. Korrekt bitt. 1AK KAMVATNET'S MEGGA 04194/02, Hoftekvalitet A / 0,97, eier: VEDELER, ANNE-LISE, MINNESUND Kongsvoll AK. Megga starter opp i god fart og fin stil. Avsøker det anviste terreng på en fin måte. God kontakt med fører. Finnes i stram stilfull stand. Går på og tar opp ryper selvstendig. Roes. Situasjonen godkjennes ikke. 0.AK. 4,4,4,6,3,3,3, egen stand 1, slipptid 15 min. Totalt 9 2,4 3,7 4,1 4,2 6,0 2,7 2,9 3,6 Utstilling Vallsenden , dommer Poul V Nielsen. En lettbygget sort/hvit tæve i passende størrelse med et meget godt hode, velansatte ører, men uten bliss. Tydelig kjønnspreg og meget godt bretonuttrykk.tynn hals. Kort rygg. Lett steil forpart. Haseledd plassert litt langt tilbake. Bryst ennu ikke tilstrekkelig utviklet. Tilliggende pels. Korrekte bevegelser, lette og livlige. Vennlig og ligevektig temperament. Korrekt bitt. 2AK C. Kull med VALBYSKOGENS ILYA 09333/95 HASSELGÅRD, HÅKON KJELL, GJONELIA, 3282 KVELDE, tlf Egne prestasjoner: Elitehund, 1AK utstilling, 1VK jaktprøve, viltf.evne 3,5 Avlstall: Hofter: 107 Jaktlyst: 97 Viltfinnerevne: 111 F: BEYAZ SON OF Q FF: BEYAZ MAXWELL SILVERHAMMER FM: BEYAZ SKOGSBLOMMA M: HAVREDALEN'S SANDRA MF: N JCH RICKI MM: SORBA VALBYSKOGENS RONJA 10674/02, Hoftekvalitet B / 0,94, eier: SØL- LAND, LIV RIGMOR, GJØVIK, Kallerudhallen dommer Kari Eng.Tiltalende tispe, hode kunne hatt noe bredere skalleparti med mørkere øyne, velvinklet, ønskes litt mer beinhår,bevegelse bra. 1AUK, 1AUKK VALBYSKOGENS TERRY 10671/02, Hoftekvalitet C / 0,93, eier: GJESTE- MOEN, TERJE, KONGSBERG 22 JAKT- OG UTSTILLINGSKRITIKKER NBK ÅRBOK 2004

Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer

Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer 1. Avlstall Avlstall beregnes for egenskapene hoftekvalitet, viltfinnerevne og jaktlyst.. Avlstallet sier noe om hvordan hunden vil avle med hensyn på den

Detaljer

Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012

Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012 Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012 Denne avlsplanen erstatter avlsplan for NBK for perioden 2002 2007, og er vedtatt av Årsmøtet i 2007. Avlsplanen inneholder en vurdering av effekten

Detaljer

Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh

Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh Registreringstall 2016 Ikke store endringer fra år til år 15 kull registrert i 2016 120 valper 9 hunder importert Henvendelser om paringer AR har godkjent 17 parringer,

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

Ænnbekå. Ænnbekå. mel: RBK-sangen. mel: RBK-sangen

Ænnbekå. Ænnbekå. mel: RBK-sangen. mel: RBK-sangen Ænnbekå mel: RBK-sangen Ænnbekå mel: RBK-sangen Å NBK, Å NBK, e` beste klubb på jord, For den som har en fuggelhund som ikke e` så stor. Vi kreve` ikke mye vi, det holder at vi får, En hund som banke anneran

Detaljer

Årets Hunder nbk 2007

Årets Hunder nbk 2007 Årets Hunder nbk 2007 Årets Hund jaktprøver Tråslettens Lord (Crispo NJCH NJ(k)CH Tråslettens Auma) Eigar/førar Trygve Nordås. Oppdrettar Bjørn Tråslett. Lord har i mange år fått visst seg fram som er

Detaljer

Årbok. Norsk Breton klubb

Årbok. Norsk Breton klubb 2008 Årbok Norsk Breton klubb NORSK BRETON KLUBB STIFTET I BERGEN 25. FEBRUAR 1957 NBKs Årbok 2008 Atter en gang er det årboktid og årboka for 2008 er den sekstende boka i rekka. Vi håper boka blir mye

Detaljer

REFERAT STYREMØTE 20. november 2008

REFERAT STYREMØTE 20. november 2008 Til stede: Kjell Engen, Hege Meldal, Arne Abel-Lunde, Tor Eivind Båtnes, Ole John Sæther, Rune Østraat Rolf Arne Tønseth. Geir Vadstein REFERAT STYREMØTE 20. november 2008 Meldt forfall: Svein Hjelle Saksliste:

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

NORSK BRETON KLUBB. Stiftet i Bergen 25. februar 1957. www.breton.no. REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009

NORSK BRETON KLUBB. Stiftet i Bergen 25. februar 1957. www.breton.no. REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009 REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009 Til stede: Kjell Engen Hege Meldal Ole John Sæther Rolf Arne Tønseth Arne Abel Lunde Rune Østraat Svein Hjelle Geir Vadstein Ikke møtt: Tor Eivind Båtnes Saksliste

Detaljer

med innkalling til årsmøte på THON AIRPORT HOTEL Gardermoen, lørdag 9. februar 2008 klokken 11.30

med innkalling til årsmøte på THON AIRPORT HOTEL Gardermoen, lørdag 9. februar 2008 klokken 11.30 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på THON AIRPORT HOTEL Gardermoen, lørdag 9. februar 2008 klokken 11.30 vedlegg til årbok 2007 Årsmøtet 2008 9.februar Side 1 av 36 ÅRSMØTE NBK LØRDAG 9. FEBRUAR 2008

Detaljer

Tispeliste pr

Tispeliste pr Tispeliste pr. 31.12.2012 Navn Reg. Nr. Far Mor HQ/ Ekst Ant. Vilfin Jaktegenskaper SUM Eier HD eri Start - søkbr. rev. sam. Pr.Pt ør ner j.l fart evne ELLEFSEN, REISAVANNET'S B-GURI 22727/05 TICO ZELA

Detaljer

NBKs Årbok 2009 NORSK BRETON KLUBB STIFTET I BERGEN 25. FEBRUAR 1957. NBK årbok 2009 3

NBKs Årbok 2009 NORSK BRETON KLUBB STIFTET I BERGEN 25. FEBRUAR 1957. NBK årbok 2009 3 NORSK BRETON KLUBB STIFTET I BERGEN 25. FEBRUAR 1957 NBKs Årbok 2009 Atter en gang er det årboktid og årboka for 2009 er den syttende boka i rekka. Vi håper boka blir mye brukt og at dere finner den nyttig

Detaljer

KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte )

KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte ) KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte 16.3.2016) SFK CUP er klubbens verktøy for å kåre årets hunder, og tildeler tittelen i følgende klasser: ÅRETS HUND JAKT UK ÅRETS HUND JAKT

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis

Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis INTERNASJONALE PRØVER. NVK SOM ORGANISASJON- FOKUSOMRÅDER. HVORDAN VI TRENER VÅRE UNGHUNDER. 06.11.15 1 Tore Kallekleiv Kem e eg? Levd i skog og mark rundt

Detaljer

Utstillingen i Bø i forbindelse med samlingen 23.-25. mai

Utstillingen i Bø i forbindelse med samlingen 23.-25. mai UTSTILLINGSRESULTATER 2008 HAMAR 22.11.08 Brukshundklasse, hannhund 17998/06 Kasper 1 kval, 1 konk Eier: Tom Hammerstad, Jevnaker Åpen klasse, tispe 12344/04 Zelma 1 kval, 1 konk, ck, 1 btk, bir, norsk

Detaljer

Årsrapport avlsråd langhåret vorstehhund

Årsrapport avlsråd langhåret vorstehhund Årsrapport avlsråd langhåret vorstehhund 2016 NO 57013/13 NO 38446/09 Fraggle av Mjøsgløtt Rognhøgdas Jako 1 VK lavland 1 AK lavland NM LAG lavland NO 57015/13 NO 53850/14 nærmer seg Rognhøgdas Trixie

Detaljer

ÅRSMØTE 2007 VEFSN JEGER- OG FISKERFORENING REFERAT

ÅRSMØTE 2007 VEFSN JEGER- OG FISKERFORENING REFERAT ÅRSMØTE 2007 VEFSN JEGER- OG FISKERFORENING REFERAT 03. april 2008 ble det holdt årsmøte 2007 i Vefsn Jeger- og Fiskerforening. Møtet ble avholdt på Norlandia Lyngengården Hotell Fra hovedstyret møtte:

Detaljer

C.I.B. N DK UCH NV-14 SEV-15 EUW-15 Gjermaa`s Storm

C.I.B. N DK UCH NV-14 SEV-15 EUW-15 Gjermaa`s Storm NO41526/12 C.I.B. N DK UCH NV-14 SEV-15 EUW-15 Gjermaa`s Storm 24476/05 N JCH Gaia 28877/88 N UCH Jack Johansen Sigmund Ask / Johansen Irene Høyem Asle, Trygve og Per Steinar Aspelien CERT CACIB BIR NO44921/15

Detaljer

Årbok 2010. Norsk Breton klubb

Årbok 2010. Norsk Breton klubb Årbok 2010 Norsk Breton klubb Årets hund jaktprøver Velvet dei Fiorindo (Marly Dei Fiorindo/Penny Dei Fiorindo) 2x1.VK m/cacit, Nr. 3 individ NM vinter-lag, 3.plass NM Lag høyfjell, 2.plass invid NM Lag

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2014 NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 Årsrapport 2014... 1 Styret og organisasjon... 2 NRF styret... 2 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Avlsindekser på irsksetter

Avlsindekser på irsksetter Avlsindekser på irsksetter I Søk på hund finner man nå avlsindekser for jaktlyst, viltfinnerevne og HD for alle irsksettere som har 5 eller flere jaktprøvestarter. Indeksene representerer noe helt nytt

Detaljer

Status for rasen i 2009:

Status for rasen i 2009: Avl og oppdrett Status for rasen i 2009 (presentert på oppdretterseminar i NAMK den 13.06.2009) Fødselstall for rasen er hentet fra DogWeb i perioden 1. januar 2008 til 10. juni 2009. (NB! Statistikkene

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder Styremøte 5.apr.2011 Sted Marie, Trondheim Møteleder Ref.nr. Sve Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ref. sendt pr. mail Einar Malm x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref. sendt

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsmøte 2007. Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008

Årsmøte 2007. Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008 Årsmøte 2007 Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008 Saksliste Sak 1 Valg av ordstyrer Sak 2 Godkjenning av innkalling Sak 3 Valg av referent Sak 4 Underskrive protokoll 2 personer Sak 5

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2012

ELGHUNDNYTT NR 3 2012 ELGHUNDNYTT NR 3 2012 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2012 Referater Utstillinga 2013 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Årbok. God helse gir appetitt på livet! Norsk Breton Klubb N B K Å R B O K. Appetitt anbefales av veterinær Trude Mostue

Årbok. God helse gir appetitt på livet! Norsk Breton Klubb N B K Å R B O K. Appetitt anbefales av veterinær Trude Mostue God helse gir appetitt på livet! N B K Å R B O K 2012 Årbok Appetitt anbefales av veterinær Trude Mostue Norwegian super premium dog food 2 0 1 2 Norsk Breton Klubb Årets hunder 2012 Fôring for fysisk

Detaljer

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2016 hatt følgende sammensetning: - Leder Terje Methlie - Nestleder Svein Are Olsen - Sekretær Kirsten Andersen - Kasserer Linda

Detaljer

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014 Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Birgit Ranheim, Oddmund Sordal, Øystein Heggelund Dahl Forfall: Hans

Detaljer

Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge. Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge

Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge. Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge Norsk wachtelhundklubbs mål for avlen er At oppdrettere kan avertere

Detaljer

Status for Hannhunder. Antall kull. Innavlsgrad. Stjørdal 17.april Helse. Jakt. Foto: Atle Helland

Status for Hannhunder. Antall kull. Innavlsgrad. Stjørdal 17.april Helse. Jakt. Foto: Atle Helland Avlsutvalget for NES Status for 2009 Stjørdal 17.april. 2010 Presentasjonen har som hensikt å utfylle årsmeldingen: Utviklinga til elghunden/svarthunden. Profilering. Datainnsamling/arkiv. Avlsarbeid.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

Avlsplan for Norsk Irsksetterklubb - Rød Irsksetter

Avlsplan for Norsk Irsksetterklubb - Rød Irsksetter Avlsplan 2008-2013 for Norsk Irsksetterklubb - Rød Irsksetter Utarbeidet av Norsk Irsksetterklubb s avlsråd 12. januar 2008 Arbeidsdokument 1. Innledning 2. Rasens status, mål og tiltak A. Jaktegenskaper

Detaljer

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009. vedlegg til årbok 2008

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009. vedlegg til årbok 2008 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009 vedlegg til årbok 2008 Årsmøtet 2009 7. februar Side 1 av 44 ÅRSMØTE NBK LØRDAG 7. FEBRUAR 2009 KL. 17.30 Styret

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund Versjon 1 Gyldig 1.10.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

BRETON-INFO. med. innkalling til Årsmøte på. Rica Hotell Gardermoen. Lørdag 9. februar 2013. Breton-Info Side 1

BRETON-INFO. med. innkalling til Årsmøte på. Rica Hotell Gardermoen. Lørdag 9. februar 2013. Breton-Info Side 1 BRETON-INFO med innkalling til Årsmøte på Rica Hotell Gardermoen Lørdag 9. februar 2013 Breton-Info Side 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 9. FEBRUAR 2013 med festmiddag og en del sjølskryt. Styret inviterer

Detaljer

NORSK BRETON KLUBB Stiftet i Bergen 25. februar 1957

NORSK BRETON KLUBB Stiftet i Bergen 25. februar 1957 REFERAT STYREMØTE Tirsdag 6. januar 2009 Til stede: Kjell Engen Hege Meldal Ole John Sæther Svein Hjelle Tor Eivind Båtnes Geir Vadstein Arne Abel Lunde Rolf Arne Tønseth Meldt forfall: Rune Østraat. Saksliste

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb Innledning: Instruksene er utarbeidet for å fremme informasjon, kunnskap og forståelse til kandidater som blir forespurt eller selv ønsker tiltredelse til verv innenfor de forskjellige instansene i Norsk

Detaljer

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale /

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale / 51-09006 22/08-2009 001 1 UK1 P Sildrebekken's Ghita / 07019/08 Rismyhr, Stein / Rismyhr, Stein 2 UK1 GS Entangen's A3-Sotatan / 08314/08 Grane, Bjørn / Nyhagen, Even 3 UK1 P Skansåsens Suzanne Vega /

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Herøysund 13.02.2010

Herøysund 13.02.2010 Årsmøte 2009 Herøysund 13.02.2010 Saksliste Årsmøte 2009 15.00- Åpning - Valg av ordstyrar og skriver - Godkjenning av innkalling. - Valg av tellekorps og personar til å skrive under protokoll - Årsmelding

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder Mange raser har allerede en avlsstrategi i en mer eller mindre gjennomarbeidet skriftlig versjon. Disse vil for noen raser kunne brukes som et utgangspunkt, med

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen.

Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen. Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd 2015 Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen. ARBEIDET I AVLSRÅDET Hundedatabasen er en av sakene avlsrådet

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Avlskriterier Kleiner Münsterländer

Avlskriterier Kleiner Münsterländer Avlskriterier Kleiner Münsterländer 2017 2027 To lister over godkjente avlshunder; Liste 1 og liste 2. Det stilles de samme kravene til hundene på begge listene, med unntak av jaktpremiering. Helse, gemytt

Detaljer

Sted Reinertsen Møteleder Geir

Sted Reinertsen Møteleder Geir Styremøte 6.august.2012 Sted Reinertsen Møteleder Ref.nr. NVK-T_Styremøte_nr3_06aug12 Navn styremedlemmer Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref.

Detaljer

Årbok. Norsk Breton Klubb

Årbok. Norsk Breton Klubb 2011 Årbok Norsk Breton Klubb Årets hunder 2011 Årets hund jaktprøver NJCH Velvet Dei Fiorindo (Marly Dei Fiorindo - Penny Dei Fiorindo) 3.VK kvalifisering NM vinter, 2.VK semifinale NM vinter, 1.VK m/cacit

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR

ELGHUNDNYTT NR ELGHUNDNYTT NR 3 2013 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Utstillinga 2014 Aktivitetskveld/ aktivitetsdag Lotteriet 2013 Høstens jaktprøver Lederen har ordet Elgjakta

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2020 Innholdsfortegnelse Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Populasjonsstørrelse...

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Årsrapport 2012 fra utstillingskomiteen

Årsrapport 2012 fra utstillingskomiteen Årsrapport 2012 fra utstillingskomiteen Komiteen har bestått av: Tommy Oftedal(leder), Tore Mehlum, Petter Mehlum, Frank Ødegård, Thomas Bellesen, Geir Magne Salte(Fra Styret) Komiteen har gjennomført

Detaljer

ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014. Troms / nordre Nordland

ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014. Troms / nordre Nordland NORSK IRSKSETTERKLUBB avdeling 9, Troms ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014 Troms / nordre Nordland Styret. I 2014 har styret bestått av: Leder: Nestleder: Økonomi: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: WEB:

Detaljer

Styremøte 25. februar 2013

Styremøte 25. februar 2013 Styremøte 25. februar 2013 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Anne Lovise Dirdal (referent) Faste poster: A) Godkjenning av saksliste B) Medlemsutvikling Pr 18. februar

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2013. Styret og organisasjon. NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2013. Styret og organisasjon. NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2013 NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13 Årsrapport 2013... 1 Styret og organisasjon... 1 NRF styret... 1 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

Kort om engelsksetteren

Kort om engelsksetteren Jegerens førstevalg Kort om engelsksetteren Vi er den største rasen av de stående fuglehundene i Norge med over 800 registrerte hunder i året En av de 5 mest populære i landet på NKKs registreringsstatistikk.

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer Versjon 1 Gyldig 1.10.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Rasens

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Avlsplan Kleiner Münsterländer 2007-2017

Avlsplan Kleiner Münsterländer 2007-2017 Avlsplan Kleiner Münsterländer 2007-2017 Avlsplan Kleiner Münsterländer 2007 2017, Revisjon A1 22.10.2007 1 Innhold. Innhold.... 2 Dokumentrevisjoner:... 3 Forord.... 4 1.0 Innledning... 5 2.0 Status....

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Handlingsplan For Norsk irsksetterklubb

Handlingsplan For Norsk irsksetterklubb Handlingsplan For Norsk irsksetterklubb 2012-2022 Visjon: Irsksetteren skal være et naturlig førstevalg som stående fuglehund Handlingsplan for Norsk irsksetterklubb 2012-2022 Side 1 1 Innleding Handlingsplanen

Detaljer

AVL PÅ JERV OG JERVA

AVL PÅ JERV OG JERVA AVL PÅ JERV OG JERVA en oversikt over blodslinjenes bakgrunn - Dette er et kull som hovedsakelig er avlet på det gamle, norske blodet. Det er ikke krysset inn blod fra den ene lovlige innkrysningen i 1968

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for

Detaljer

Retningslinjer for avl og oppdrett

Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Innledning Retningslinjene for avl og oppdrett bygger på den rasespesifikke avlsstrategien RAS og må leses og forstås

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4 Åpent stevne, 24.-25. februar Aasen skytterlag takker for opmøtet :-) Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Therese Mellan Mære 49 50 50 149 179,- 2. Åse Edny Sklett Rissa 49 50 49 148 128,- 3. Gaute Midtsand

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Holmlia, Oslo 16.11.2013 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne 1. protokollen 2. Årsberetning a. Styret (vedlegg 5) b.

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK + Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK AU Norsk Elghund Sort Gardermoen 29.08.15 Camilla Hartz Repshus og Anita Lie + Avlskonferanse 2015 Få deltakere fra NES

Detaljer

En Danske på fjellet

En Danske på fjellet En Danske på fjellet Ført i pennen av Terje Nordheim Vi er bosatt midt i Norge, nærmere bestemt i Trondheim og har holdt på med jakthunder i mange år og som medeier i Kennel Myrteigen har jeg fått opplevd

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2009

ELGHUNDNYTT NR 3 2009 ELGHUNDNYTT NR 3 2009 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2009 Referater Utstillinga 2010 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Prinsippene i avlsarbeidetom begreper, systemer, mål og tiltak

Prinsippene i avlsarbeidetom begreper, systemer, mål og tiltak Prinsippene i avlsarbeidetom begreper, systemer, mål og tiltak NVK s Avlsseminar Gardermoen 7-8 november 2015 dr. agric., dr. scient. Odd Vangen Professor i husdyravl og genetikk IHA/NMBU Innspillseminar

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16002 13/02-2016 004

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16002 13/02-2016 004 50-16002 13/02-2016 004 Gamnes lav sør Ingebrigtsen, Torgeir 1 UK1 IS Gagganjunis Noa / NO48873/14 Evensen, Guttorm / Evensen, Guttorm 2 UK1 KV Grusjenka / NO39294/15 Lorentsen, Torjus / Lorentsen, Torjus

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007 Resultatliste for skyting stevne 11007 Greven 2009 26.04.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Bjørn Berven-Hansen Sola pistolklubb 100 2 Arne Johnny Gill 99 3 Dag Liestøl 99 4 Erik Karlson Tønsberg og Omegn

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 14. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

SKOTTHYLLHALLEN UKE

SKOTTHYLLHALLEN UKE SKOTTHYLLHALLEN UKE 11 13.03. - 19.03. 2017 Premiering for inntil de 3 beste individuelle resultatene (30 kast) i innendørsserien 2016/2017 gjeldende fra mandag 31. oktober, forutsatt minst 3 kastere i

Detaljer

Referat fra Starum 20.- 21. april 2013: Utforming av Norsk Lundehund Klubbs nye avlsstrategi. Ingvild Svorkmo Espelien, Hanna Gautun og Turid Helfjord

Referat fra Starum 20.- 21. april 2013: Utforming av Norsk Lundehund Klubbs nye avlsstrategi. Ingvild Svorkmo Espelien, Hanna Gautun og Turid Helfjord Referat fra Starum 20.- 21. april 2013: Utforming av Norsk Lundehund Klubbs nye avlsstrategi Ingvild Svorkmo Espelien, Hanna Gautun og Turid Helfjord Introduksjon Norsk Lundehund Klubb (NLK) startet i

Detaljer

REDAKTØR ISLANDSHUNDEN Elisabeth Økland har vært redaktør for Islandshunden. Styret har fungert som

REDAKTØR ISLANDSHUNDEN Elisabeth Økland har vært redaktør for Islandshunden. Styret har fungert som STYRETS ÅRSMELDING FOR 2014 Ved utgangen av 2014 hadde Norsk Islandshund Klubb 217 medlemmer. STYRET Styrets medlemmer siden årsmøte 2014 Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Ellen H Tangen Even

Detaljer

SKOTTHYLLHALLEN UKE

SKOTTHYLLHALLEN UKE SKOTTHYLLHALLEN UKE 9 27.02. - 05.03. 2017 Premiering for inntil de 3 beste individuelle resultatene (30 kast) i innendørsserien 2016/2017 gjeldende fra mandag 31. oktober, forutsatt minst 3 kastere i

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år!

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Etter nok ein våt sommar var det tradisjonen tru godt ver heile helga under NVK-Hedmark si 20-års jubileumsprøve. 95 påmeldte vart pga skade og sjukdom redusert

Detaljer

Sted Nina, Trondheim Møteleder

Sted Nina, Trondheim Møteleder Styremøte 31.mai.2011 Sted Nina, Trondheim Møteleder Ref.nr. Marie Houge, Arne Aalberg Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ok Ref. sendt pr. mail Einar Malm Ok Ref. sendt pr. mail Frode Nossum Ok Ref. sendt

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Generelt om jaktprøver

Generelt om jaktprøver Generelt om jaktprøver De ulike klassene En jaktprøve er delt inn i tre klasser, UK, AK og VK. Unghundklasse (UK): Klassen omfatter hunder yngre enn 24 måneder på prøvens første dag. Det er ingen aldersgrense

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Beagle-info 2015 Beagleringen Østfold

Beagle-info 2015 Beagleringen Østfold Beagle-info 2015 Beagleringen Østfold Østfold Styrets sammensetning 2015: Styreverv Telefon e-post Lars-Jørgen Krohg Leder 97952167 lkrohg@online.no Arve Hansen Sekretær 92800457 arvehans@online.no Bjørn

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Representantskapsmøte. NVK, Malungen

Representantskapsmøte. NVK, Malungen Representantskapsmøte NVK, Malungen 13.02.11 Saksliste: 1. Godkjenne innkalling: Godkjent 2. Valg av ordstyrer: Valgt: Tor Frigård 3: Valg av referent og protokollunderskrivere. Valgt referent: Ellen Marie

Detaljer