God jul & godt nytt år!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God jul & godt nytt år!"

Transkript

1 Nr. 4 Desember 2010 Årgang 20 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund God jul & godt nytt år!

2 Lederen har ordet Ja, så er vi der igjen, på full fart inn i den mørke årstiden med snø og kulde og stort sett bare plunder og heft om en skulle forsøke seg på noe ute i den frie natur. Mye bedre å trekke innendørs og roe seg foran peisen og mimre over fine øyeblikk fra en solrik sommer ved fiskevannet/elva eller en minnerik jakttur sammen med vår firebeinte venn. Vel alle årstider har sin sjarm og egentlig er det bare å benytte de muligheter som byr seg enten det er utendørs eller innendørs. Sikkert ikke dumt å bygge opp noen plusspoeng i forhold til familien etter en periode hvor tilstedeværelsen i heimen har vært på et minimum. Hvorvidt den snart tilbakelagte jaktsesongen har svart til forventningene kan sikkert variere både med hensyn til hva man har jaktet og hvor den har funnet sted.etter det jeg har registrert har det vært store variasjoner i småviltbestanden, men noe oppgang kan synes når det gjelder rype. Er grunnlaget dårlig kan en ikke forvente at ett års god produksjon skal rette opp den lave bestanden. Stor smågnagerbestand, som vi har i flere områder vil forhåpentlig føre til noe mindre predatorpress på det matnyttige viltet og gi en større vårbestand neste år. Når det gjelder bestand av en ikke jaktbar art, ulven, ser det ut som bestanden går bare en vei, nemlig oppover, noe som gjenspeiler seg i det store antall ulvedrepte hunder denne høsten. Det er frustrerende å lese nærmest ukentlig at både elghunder og harehunder er drept av ulv både i ulvesona og utenfor. I tilegg har heldigvis flere hunder overlevd angrep takket være resolutt inngripen fra eier.. Dette viser med all tydelighet at den rådende situasjonen og førte politikk ikke fører frem til en gjennomførbar sameksistens. NJFF ba i et brev den 13/8-10 DN om å åpne for lisensfelling av ulv både innenfor og utenfor forvaltningsområdet men har pr 11/10-10 ikke mottatt svar fra DN. Meget skuffende. Lisensjakt nå ville være et viktig og riktig signal om reell vilje til å følge opp det som vi mener var intensjonen med rovviltforliket i I det minste burde de gitt et svar. Spennende å se hva den nye stortingsmeldingen vil si om bestandsmål og jeg håper virkelig at de som direkte berøres av problemet blir hørt i denne sammenheng. Vi er inne i årets siste måned og det går fort til det skal avholdes årsmøter i samtlige 48 lokallag. Er det noen lag som skulle ønske besøk fra Fylkeslaget er det viktig at dere gir beskjed til kontoret i Gjerdrum så snart som mulig. Vi er innstilt på å møte opp da vi ser det som en god anledning til å bygge opp under samhandlingen mellom lokallag- fylkeslag.. Fortsatt god jakt! Ønsker dere alle en riktig God Jul NJFF - Akershus: Adresse: Sentrumsgården 022 Gjerdrum Hjemmeside: Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr Fylkessekretær: Hjalmar Eide Leder: Erik Gill Redaksjon: Utgiver: NJFF - Akershus Ansvarlig red.: Erik Røhne Redaksjonsmedarbeidere: Hjalmar Eide, Gry Walle og Espen Asakskogen Utkommer med inntil 4 nr. pr. år. Opplag dette nr.: Redaksjonen ble avsluttet 26. oktober Abonnement: For medlemmer av NJFF i Akershus er bladet inkludert i medlemskapet. Unntatt er familiemedlemmer/ sidemedlemmer. Forsidefoto: Foto: Inger Johanne Indseth Øvrige foto: S. 4-5 Ole Håkon heier S. 6,7,8,9 og 10 Gry Walle S. 8 Inger Johanne Indseth S. 15 Erik Røhne NESTE NUMMER kommer ca. 01. mars 2011 Siste frist for innlevering av stoff eller annonser er 10. januar

3 Årsmøtet i NJFF Akershus Organisasjonen: Årsmøtet i NJFF Akershus avholdes torsdag 24. mars kl 1800 i Lillestrøm. Lokalforeningene får innkalling separat. Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være Styret i hende innen torsdag 10. februar. Forslag til på kandidater til ulike verv bør være valgkomiteen i hende innen samme dato. Styret i NJFF Akershus - med ansvarsoppgaver Leder Erik Gill Organisasjon/økonomi Nestleder Erik Røhne Anadrom fisk/informasjon Styremedl. Harald Tandberg Hagleskyting Styremedl. Bent Nydahl Sportsfiske/innlandsfisk/kalking Styremedl. Trude Granhus Kvinnekontakt Styremedl. Gunn Bjerke Jakthund Styremedl. Per B Offerdahl Jakt/viltstell Styremedl. Hans Chr. Wilter Ungdom, Skole Styremedl. Arne Aaberg Jakt/viltstell 1. Varamedl. Øyvind Johnsen Rifleskyting 2. Varamedl. Cato Røenbakken Sportsfiske 3. Varamedl. Ove Kjærstad Sportsfiske/ innlandsfisk/kalking Konferansen til tillitsvalgte Den tradisjonelle konferansen for tillitsvalgte arrangeres i år på Elverum lørdag 12. februar til søndag 13. februar. Som vanlig legger vi opp til et bredt og fyldig program med organisasjonsstoff og faglig påfyll. Invitasjon med program sendes lokalforeningene. Som i fjor arrangeres konferansen i samarbeid med NJFF Hedmark og NJFF Østfold. Årets konferanse samlet over 100 deltakere. Fylkesinstruktører Hagleskyting Harald Tandberg El-halsbånd Gunn Bjerke Ettersøk Bjørn H. Knudsen Rifleskyting Henning Utti Jegerprøven Jan H Monsen Administrasjonen Fylkessekretær Hjalmar Eide Seniorkonsulent Helge B. Pedersen Fagkonsulent Espen Asakskogen Kontormedarbeider Eli Kristin Aasen Fra årets konferanse. Årets forening Styret i NJFF Akershus ønsker å stimulere til god foreningsdrift og markerte dette ved å innføre prisen Årets Forening. Prisen til årets forening skal stimulere til god drift, nytenking og medlemsvekst. Man bør også vektlegge årsplaner, bruk av media og prosjektarbeider. Styret ønsker at juryen kan bruke stor grad av skjønn. Prisen skal markeres ved at foreningen hedres på årsmøtet i NJFF Akershus og at de mottar kr Prisen Årets Forening er utdelt to ganger, til Rælingen JFF og Enebakk JFF. Nå inviteres alle til å komme med forslag til Årets Forening Send inn et begrunnet forslag til NJFF Akershus innen 1. februar

4 Ungdommens pris Ungdommens Pris tildeles en Akershusforening som har gjort en særlig innsats for godt barne- og ungdomsarbeide. Ungdomsutvalget i fylkeslaget er jury og de har tidligere gitt prisen til Gjerdrum JFF, Nannestad JFF, Hurdal JFF og Eidsvoll SJFF. I tillegg til heder og ære har vinneren av prisen mottatt kr Synes du din forening fortjener Ungdommens Pris sender du inn et begrunnet forslag til NJFF Akershus innen 1. februar Norges ferskeste jaktfôr Nytt fra kontoret Jan Rune Samuelsen søkte permisjon for snart ett år siden, etter 8 år som medarbeider i NJFF-Akershus. Gjennom alle årene har Jan Rune gjennomført flere store prosjekter i AJFF regi, og har også innehatt stillingen som sekretær for FnF i Akershus. Mange har fått god kontakt med Jan Rune gjennom årene, men vi må bare beklage at han nå har nå sagt fra stillingen hos AJFF og gått over til Forsvaret som miljøvernrådgiver i Rena leir i fast stilling. Vi takker Jan Rune for den fine innsatsen i AJFF, hans gode bidrag i miljøet, og for de godekunnskapene han bidratt med, og ønsker ham lykke til i sin nye jobb. Da Jan Rune søkte permisjon, lyste AJFF ut et vikariat, som Gry Walle gikk inn i. Gry har bidratt både i prosjekter og aktiviteter for barn og unge, og mange er nok de ungdommene som vil savne henne på turer og hennes kunnskapsformidling under flere friluftsaktiviteter. Gry har imidlertid bestemt seg for å flytte vestover, så da hun fikk stillingen som Fiskeforvalter Runar Rueslåtten Paulsen. hos Fylkesmannen i Hordaland, har vi stor forståelse for valget til Gry. Vi takker Gry for hennes gode innsats, og det jo ikke dumt å ha noen kvinner i miljøet. Det mykner opp litt, noe Gry absolutt har bidratt til. Vi ønsker Gry lykke til på Vestlandet i sin nye jobb. Det er vanskelig å erstatte to så gode ressurser. Styret har derfor lagt stor vekt på at vi kan erstatte begge disse gode ressursene med minst en like god ressurs. Stillingen ble annonsert, og søkermassen var bra. Fem personer ble innkalt til intervju, og vi endte opp med Runar Rueslåtten Paulsen. Runar har Master fra UMB i naturforvaltning. Han er uteksaminert våren 2009 med hovedvekt på fisk- og viltforvaltning, ferskvannsøkologi og litt miljø- og reguleringsrett. Han kommer nå fra stilling som miljøvernrådgiver i Tysvær kommune, Rogaland. I forbindelse med nytt lovverk som nå inntrer etter hvert, er det godt med frisk blod i den nye Plan og Bygningsloven. og også Vannressursloven, som nå gjør sitt inntog for fullt. Runar er en ivrig jeger, har tre hunder i lag med samboer, 1 gordonsetter, 1 korthåret vorsteher og 1 elghund. Han bruker mye av fritiden på hundene med jakt, trening og jaktprøver. Er også en aktiv fritidsfisker, da helst i fjellet om sommeren og etter sjøørret på våren. Vi ønsker Runar velkommen i vårt AJFF-team tidlig på nyåret. Det er en kjennsgjerning at fett harskner og vitaminer taper seg med tiden. Appetitt er norskprodusert og er derfor det ferskeste hundefôret du får på markedet i Norge. Appetitt har høyt innhold av kjøtt, råvarer av humankvalitet og smakfullt kyllingfett. Felleskjøpet 5

5 Barnas friluftsdager 2010 Asker i vest til Aurskog Høland i øst, og fra Frogn i sør til Hurdal i nord som fikk besøk i denne omgang. I alt over 500 elever, fra SFO til ungdomsskolen. Isfiske. NJFF-Akershus har gjennom de siste ti åra tatt med tusenvis av barn ut av klasserommet for å gi dem en positiv opplevelse av natur og friluftsliv, ofte i samarbeid med en lokal jeger-og fiskerforening. Tilbudet om en dag med oss ble sendt ut til skoler i vår, og etterspørselen var enorm! Til slutt ble det klasser ved 14 ulike skoler fra Sesongen ble innledet på kvinnedagen med isfiske på Gjellumvannet, og avslutta i slutten av september med sjøfiske i Drøbak. Innimellom der ble det tid til både meitefiske, litt om spor og sportegn var det ekorn eller mus som hadde forsynt seg av den kongla? Noen klasser ønsket å lære kunsten å overleve i villmarka. De overlevde. Gi barna litt tau, hyssing og kniv og du får se gapahuker store som bilen min, og mange ganger mer solid! Ute i Bjørkelangen satt 2. klasse helt stille og lokka inn gulspurv ved hjelp av en cd spiller og en cd med fuglesanger. En gulspurv kom helt bort til gapahuken vi satt i, og slo seg til lettere irritert, bare 50 cm fra nærmeste elev. En stor opplevelse for lærere og små storøyde barn! Og ikke minst for den utsendte fagkonsulenten, der satt 40 elever i alderen 7-8 år, og alle var musestille! Fuglen var for så vidt veldig fin den også. Til neste år blir det en ny runde med barnas friluftsdager, og vi gleder oss! Overlevelse i villmarka. Hyssing og kniv blir til fiskestang. 6

6 Meitefiske i Nitelva. En stolt fisker med en pen brasme Vi ønsker alle medlemmer av Norges Jeger- og Fisker forbund og lesere av bladet en riktig god jul! og håper du får tid til å nyte advent Vi unner deg koselige stunder med levende lys i adventstiden, men oppfordrer deg til å være forsiktig. Det er en god regel å unngå brennbare materialer rundt lysene, og husk at du aldri bør gå fra et rom med levende lys. 8220_0 Inhouse N Flere gode tips og tilbud til deg som er medlem på telefon eller 7 Rolig, vi hjelper deg.

7 Damenes tur Den våteste dagen på lange tider var et faktum, datoen var 24/ Dette var også dagen da 9 grønnkledde kvinner pakket bilene og satte kursen nordover. De var på veg til Asakskogen, et trivelig skogshusvære et sted i de middels dype skoger i Maura, til terrenget som Bjerke JFF disponerer. Anledningen for denne folkevandringen var et kurs i småviltjakt for jenter i regi av NJFF-Akershus. Første post på programmet var gjennomgang av teori fredag kveld. Med ild på peisen og flakkende stearinlys, ble dette en særdeles trivelig affære. Kristin Lajord Oppegård hadde tatt på seg oppgaven med å gi deltakerne en innføring i harejaktas mange krumspring. Ord og uttrykk, utstyr, sikkerhet mm. og så klart, tema harehund ble alle behørig dekket. Skogsfugljakt med stående fuglehund tok Trude Granhus seg av, også det på en glimrende måte. Damene ble organisert inn i to lag før jakta, slik at lag en fikk begynne med skogsfulgjakt lørdag, og harejakt søndag. Omvendt for lag to. Derfor var det lag to som fikk æren av å stå opp lenge før sola, mens de som skulle ut på skogsfugljakt enda kunne ligge å dra seg. Ikke bra! Så i solidaritet med dem som enda sov, foregikk oppakking, frokost og matpakkesmøring i størst mulig stillhet. Og akkurat høyt nok til å klare å vekke alle sammen. Slik at de kunne høre hvor hensynsfullt alt foregikk. Som instruktører/hundeførere for harejakta lørdag og søndag stilt Kristin Lajord Oppegård, Bjarne Oppegård og Leif Håkon Berg. Lag to bestod av 5 ivrige damer, og med 3 instruktører med hunder vil vi våge den påstanden at oppfølgingen for hver enkelt elev var meget god. Det samme kan sies om skogsfugljakta, også her hadde vi 3 instruktører med hver sin hund, Trude Granhus, Inger Johanne Indseth og Steffen Johnsen. For å ta slutten først: Nei, det ble ikke felt vilt i løpet av kurset. Deltakerne fikk derimot oppleve gode hunder i arbeid, hvor utrolig vått og tungt det kan bli i skogen sent i september, strålende Leif Håkon Berg instruerer. solskinn siste dagen og den gode stemningen rundt bålet. Ikke verst stemning i hytta om kvelden heller! Behandling av felt vilt stod på planen lørdagskveld, Trude hadde vært forutseende nok til å ta med en orrhøne, for fremvising og brystreduksjon. Servert steikt med nyplukka traktkantarell ble dette virkelig en utrolig god smakebit. Og en ytterligere ansporing for damene om å få felle sitt første bytte selv. Dessverre skjedde ikke dette i løpet av helga på Asakskogen, men håpet er at i løpet av denne høsten så har de aller fleste vært ute på jakt, og kanskje felt vilt for første gang. Takk til alle damene for en fantastisk hyggelig helg! Til våre dyktige instruktører, dere gjorde en fantastisk jobb og fortjener all skryt! Takk også til Johnny F. Andersen fra Bjerke JFF som tok turen opp fredagskvelden for å snakke om Bjerke JFF og terrenget. Og ikke minst for at du tok turen opp igjen søndag med rådyr for å vise flåing! Det satte vi alle pris på. Kurset var støttet økonomisk av Akershus Fylkeskommune. Bålkos. 8

8 Natur- og friluftsdag i Akershus Søndag den 5 september var det klart for årets utgave av Regional Friluftsdag ved Hvaltjern på Romerike, et arrangement i regi av Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Akershus. Her stiller en rekke lokale og regionale natur- og friluftsorganisasjoner opp med mange spennende aktiviteter for barn, unge og resten av familien. I år som i fjor stilt NJFF-Akershus, i samarbeid med Statskog, opp med gratis fiskestenger til barn mellom 6 og 16 år. Alle barna møtte opp ved lavvoen til NJFF- Akershus fikk veiledning og trening i å kaste med haspelstang og som premie fikk de hver sin fiskestang til odel og eie. Fet JFF stod som alltid for det kulinariske innslaget, i sterk konkurranse med DNT og pinnebrød, med varmrøykt fisk og krikkand og grilla fisk. Klatretårnet for de tøffeste, DNT Oslo & Omegn. Følgende organisasjoner deltok på dagen: Barnas Turlag, DNT Oslo & Omegn Fet Jeger- og Fiskerforening Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus Romerike Soppforening Norsk Zoologisk Forening avd. Oslo og Akershus Norges Buejegerforbund Statskog Deres innsats gjorde dette til en vellykket dag, takk også til Akershus fylkeskommune for økonomisk bistand. NJFF-Akershus stilte med fiskestenger og kyndig veiledning. Fuglekassesnekring for store og små. 9

9 Terminliste 2011 skyting DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE Jaktfelt 13- februar 3 Skaubygda JFF Tom Zahl Pedersen Digerud Forsamlingsstue pamelding.net JF februar Blaker JFF Øystein Hoel Dammerud JF februar FM Hemnes JFF/Høland JSK Thorbjørn Ellefsen Grasåsen JF mars 3 Enebakk JFF Inge Mork Bjerkeland skytebane se JF mars Høland JFF Bjørn Sandbekkbråten / Grasåsen JF mars Nannestad JFF Bjørn Nygård Sjonken se JF mars LM Trøgstad JFF og Båstad GJFF 3- april Høland JFF Bjørn Sandbekkbråten / Grasåsen JF april 3 Frogn JFF Joakim Tveter Knappelåsen Leirdubane JF0108 Elgskyting (alle er 20 skudd) 28- mai 1 Blaker JFF Øystein Hoel Dalbakk LE juni FM, 1 Enebakk JFF Inge Mork Bjerkeland skytebane se LE juni 1 Nannestad JFF Jan Nygård Steinsgårdbanen LE juli LM,1 Hemnes JFF/Høland JSK Magne Holmbro Grasåsen LE0104 Nordisk Jaktskyting 16- mai LM Rakkestad & Degernes JFF Knut Magne Bjørnstad Slettemoen, skiltet fra Rakkestad / mai FM Råde JFF Henning Ihleby Jerndalen skytepark, skiltet fra Karlshus /180 Lerduesti / Sporting (alle er 50 skudd) 1- mai 3 Frogn JFF Joakim Tveter Knappelåsen Leirdubane LS mai Bjerke JFF Kenneth Eikenes Steinsgård LS mai FM Blaker JFF Kjetil Roos-Bjerke Dammerud LS mai Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen Gardermoen LS juni Hemnes JFF/Høland JSK Thorbjørn Ellefsen Grasåsen LS juni 3 Ås JFF Jan Frode Tytlandsvik Ålerudmyra LS0106 Jegertrap (alle er 50 skudd) 30- april Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen Gardermoen JT mai Vestby JFF Tarjei Grøan Ødemørk JT juni Bjerke JFF Kenneth Eikenes Steinsgård JT juni FM Blaker JFF Kjetil Roos-Bjerke Dammerud JT august Vestby JFF Tarjei Grøan Ødemørk JT september Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen Gardermoen JT0106 Figurjakt 27- mars Ås JFF Jan Frode Tytlandsvik Nøstvedt FJ mai FM, 3 Vestby JFF Tarjei Grøan Ødemørk FJ september Skaubygda JFF Lars Espen Vestby Digerud Forsamlingsstue FJ jul LM Eidskog JFF Kjell Magne Tråstadkjølen Revlemoen, sk. Fra RV Henvisninger: 1 Kvalik fylkeslagsskyting 2 G-sport Cup og Norma Cup 3 Follojegeren 10

10 Terminliste 2011 fiske Isfiske 8. januar Udnes JFF Kontaktperson: Ole-Gustav Huser tlf Kjærnsmo Gård, 30 min gangtid. Det fiskes på: Kjærnsmotjernet Påmelding: Kl Frist for innveiing: Kl All fisk teller, gjedde bare som største fisk Pris: S/V kr , J/B kr. 50.-, 3-mannslag kr 150,- 6. februar Norgescup Gjerdrum JFF Kontaktperson: Frank Hønsen tlf Spikerverkets Feriehjem, 30 min gangtid. Det fiskes på: Lyseren Påmelding: Kl , 30 min gangtid Frist for innveiing: Kl Kun abbor teller. Pris: S/V kr , J kr. 50.-, barn gratis 26. februar FM lag Fet JFF Kontaktperson: Bent Nydahl Ringstad, 30 min gangtid. Det fiskes på: Øyern Påmelding: Kl timer Frist for innveiing: Kl All fisk unntatt gjedde teller. Pris: S/V kr , J/B kr Lag kr februar FM Fet JFF Kontaktperson: Bent Nydahl Ringstad, 30 min gangtid. Det fiskes på: Øyern Påmelding: Kl timer Frist for innveiing: Kl All fisk unntatt gjedde teller. Pris: S/V kr , J/B kr mars Holter JFF Kontaktperson: Helge Lundby tlf Øyungsvillaen, 30 min gangtid. Påmelding: Kl Frist for innveiing: Pris: S kr , J kr. 100, barn gratis 12. mars Asker JFF Kontaktperson: Rolf Bockeli tlf Kloppedalen i Heggedal, 30 min gangtid Det fiskes på: Gjellumvannet Påmelding: Kl Frist for innveiing: Pris: S kr , J kr mars Bjerke JFF og Nannestad JFF Kontaktperson: Ken-Robert Paulsen tlf Atle Wenger, tlf Steinsgård Kirke, 30 min gangtid. Det fiskes på: Lima/Hurdalssjøen Påmelding: Kl timer Frist for innveiing: Pris: S kr , J kr. 50, barn gratis 20. mars Nittedal og Hakadal SJFF Kontaktperson: Terje Martinsen, tlf Harestua Kro, 30 min gangtid. Det fiskes på: Harestuvannet Påmelding: Kl Frist for innveiing: Kun abbor teller Pris: S kr , J kr. 60 Sjøfiske 10. april Nesodden JFF Kontaktperson: Erik Johnsen, tlf Tangen Brygge, 30 min gangtid (gå/bil) Det fiskes på: Oversiktskart vil bli utdelt ved påmelding Påmelding: Kl Frist for innveiing: Pris: S kr , J kr. 100 Sjøørretstevne 9. april Asker JFF, kun sjøørret Kun sluk/spinner eller flue/flue med dupp Kontaktperson: Rolf Bockeli tlf Furua Kiosk v Blakstad Det fiskes på: Øyer og fastland innen Asker Kommune, fiske fra båt eller bellyboat ikke tillatt. Det er kun tillatt å fiske med sluk / spinner eller flue / flue og dupp. Påmelding: Kl timer Frist for innveiing: 10. april kl kun sjøørret sløyet og over minstemål. Pris: S kr , J kr Tradisjonell Meite 17. juni Holter JFF. Kun en stang av gangen Kontaktperson: Helge Lundby tel Øyungsvillaen, 30 min gangtid. Påmelding: Kl timer Frist for innveiing: 18. juni kl Pris: S kr , J kr (12-15 år), barn gratis Premiering: 1/3 av påmeldte 26. juni FM Nittedal og Hakadal SJFF Kontaktperson: Terje Martinsen, tlf Sveltihjel hytta, Hakkim, 30 min gangtid. Påmelding: Kl Frist for innveiing: Pris: S kr , J kr. 60 Fiskefestival 14. august Nittedal og Hakadal SJFF Maks 2 stenger, mark, sluk og flue Kontaktperson: Terje Martinsen, tlf Sveltihjel hytta, Hakkim, 30 min gangtid. Påmelding: Kl timer Frist for innveiing: Kl Pris: S kr , J kr

11 Instruktørkurs 2011 I år er det gjennomført en endring i utdanningen av lokale instruktører ved at det er dannet utdanningsregioner hvor fylkeslagene skal samarbeide med de ulike opplæringstemaene. Akershus, Østfold og Oslo danner region sammen. Skjemaet viser hvilke aktiviteter som er planlagt i Det gjenstår noe finpuss, men i hovedsak er kursplanene slik de vises under. Har foreningene spørsmål er det bare å kontakte fylkessekretæren. Kursplan Kursplan 2011 NJFF Akershus, Oslo og Østfold (I tillegg kommer alle kurs som kjøres i regi av lokalforeningene). Kursene vil også bli annonsert fylkeslagenes websider og gjennom e-poster til foreningene. DATO TEMA KONTAKTPERSON TELEFON PÅMELDING MERKNAD Jegerprøven Når mange nok melder seg Fase 2 instruktør OSLO FI: Lars-Eric Lindquist NJFF Oslo Minimum 8, maksimum 12 deltagere Vinter-vår 2011 Fase 2 instruktør AKERSHUS NJFF Akershus Vinter-vår 2012 Oppdatering instruktører ØSTFOLD FI: Kjell-Olav Revhaug NJFF Østfold Hund Påbygning fra grunnkurs NJFF Akershus. Instruktør: Bertil Nyheim jakthundinstruktør, til grunnkurs Vår 2011 NKK-instruktør NJFF Akershus Åpent. Arrangerer to oppdate-ringer fordelt på to hele dager. Mimimum 6, maksimum 12 deltagere NJFF Akershus. Instruktører: Bjørn Knudsen og Torbjørn Tveter og NJFF Akershus Mimimum 6, maksimum 15 deltagere. Vår/sommer 2011 Ettersøksinstruktør Hagle Januar 2011 Figurjaktsamling for arrangører Steinar Kaspersen (Regioninstruktør) NJFF Østfold Kveld. Ikke min- eller maksantall Hagleinstruktør Harald Tandberg Ikke aktuelt Tandberg kjører 2-3 kurs rundt om i Akershus etter forespørsel Mars-april 2011 Hagleinstruktør Steinar Kaspersen (Regioninstruktør) NJFF Østfold Rifle Mars-april 2011 Rifleinstruktør 4-5 ukekvelder. 16 timer. Minimum 6, maksimum 15 deltagere NJFF Akershus, Henning Utti (Regioninstruktør) Februar april 2011 Mimimum 6, maksimum 15 deltagere. Juni 2011 Rifleinstruktør oppdatering NJFF Akershus, Henning Utti (Regioninstruktør) Ikke bestemt Kveld. Ikke min- eller maksantall. Juni 2011 Rifleinstruktør oppdatering NJFF Østfold, Henning Ihleby (Fylkesinstruktør) Juni 2011 Kveld. Ikke min- eller maksantall. Jaktleder Mai 2011 Jaktleder Åge Rambøl (og Torbjørn Tveter) NJFF Østfold innen Minimum 8, maksimum 12 deltagere Organisasjon Etter avtale Organisasjonskurs Tormod Nyqvist og fylkeslagene og Ikke bestemt Avventer nytt kursopplegg i NJFF Websider April 2011 Web Akershus Hjalmar Eide NJFF Akershus Oktober 2011 Bruk av NJFFs webløsning Ole-Håkon Heier NJFF Østfold innen Både for nye deltagere og som oppfølging av samlingene i 2009 og Forutsetter minimum 6 deltagere. Fluekasting April-mai 2011 Fluekasteinstruktør NJFF Vestfold (i samarbeid med 7 andre fylkeslag) NJFF Vestfold 2 helgedager Annet Januar-februar 2011 Tillitsvalgtkonferanse inkl. Vanndirektivet og naturmangfoldloven NJFF Hedmark Ditt fylkeslag innen xx. Januar 2011 ARRANGEMENTSSTED AKERSHUS Alle arrangement er OSLO åpne for deltagere fra ØSTFOLD alle fylker om ikke INGEN BESTEMT annet er oppgitt 12

12 Turfiskeren 2010 For andre året på rad forsøkte vi Turfiskeren i samarbeid med Romeriksåsen Fiskeadministr asjon(rfa), grunneiere og Akershus Fylkeskommune. Formålet med Turfiskeren er å få fiskere til å besøke flere vann, bli bedre kjent og komme seg i form. Ved 5 ulike vann i Romeriksåsen plasserte vi ut turkasser med bøker for friluftsinteressert som ville prøve fiskelykka (med fiskekort altså), og delta i en uformell konkurranse. Kassene var plassert ut ved Tangentjern, Bjertnessjøen, Råsjøen, Tjenntjern og Gjermenningen. Av disse utmerket særlig Bjertnessjøen og Gjermenningen seg med stort antall besøkende, og i andre enden av skalaen, Råsjøen med kun 2. Dette kan forbedres i 2011! De 15 barna t.o.m 15 år med flest besøk fikk alle en fiskestang gitt av det landsomfattende prosjektet Fiskelykke, hvor Statskog og NJFF er samarbeidspartnere. Blant de 20 voksne med flest besøk, ble 5 trukket ut som vinnere av hvert sitt fiskekort for sesongen 2011 fra Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon. Turfiskern 2010 opplevde en gledelig oppsving i antall besøk fra oppstarten i Hele 179 personer satte sine autografer i ulike bøker, til sammen 223 besøk. Faktisk Forts. nederst neste side To av de heldige vinnerne av hver sin fiskestang, Vanja og Ingeborg Pettersen fra Holter.. Foto: Gry. Skedsmo Dyreklinikk Fullt medisinsk og kirurgisk behandlingstilbud Dyreklinikk godkjent av den norske veterinærforening En av landets 19 offentlig godkjente smådyrspesialister Autorisert øyelyser, kiropraktor, tannlege og akupunktør 30 års erfaring med hund og katt generelt og jakthund spesielt ÅRETS JULE- GAVE Hvis uhellet er ute: K-A Næverdals førstehjelpsskrin Norges mest komplette førstehjelpsskrin med forklarende tekst der løsning av aktuelle nødstilfeller en eier kan oppleve med sin hund beskrives. Etter mange år i fjellet som aktiv med egne jakthunder og med 30 års erfaring som smådyrveterinær har K-A Næverdal satt sammen det han mener er essensielt ved akutt behov for førstehjelp. Sendes over hele landet. Henvendelse: Nedre Riis Gård, 2007 Kjeller. Tlf / fax / Mail: 14

13 Fylkesmesterskap sjøfiske FM sjøfiske ble avholdt 24. oktober på Sjøstrand i Asker med 14 deltagere. Det er ikke mange, tatt i betraktning alle som utfører denne aktiviteten i vårt fylke. Arrangementet ble som vanlig prikkfritt gjennomført, og med gode forhold, av Bærum Sportsfiskere. Arrangøren fokuserte på minstemålene som ble innført 1. januar i år. Informasjon fra Fiskeridirektoratet ble satt opp på kiosken på Sjøstrand som var samlingsstedet. Alle fikk ikke fisk over minstemålet, men Fylkesmester Knut Gullbakk kunne legge frem mer enn 11 kg. fisk, alt over minstemålet. Det ble tatt både torsk, lyr, sei, makrell og sjøørret, men all fisk holdt dessverre ikke mål for alle fiskerne. Bærum Sportsfiskere avholder sammen med Fylkesmesterskapet, også en lokal konkurranse med flere klasser, deriblant barn. For Fylkeslaget er det ekstra flott å se barn som er i ferd med å utvikle gode sportsfiskeevner. At BSF stiller med flotte premier spesielt for denne klassen bidrar nok også, så stor takk til Bærum Forts. fra forrige side var dette en økning på 132 % i forhold til antall personer som var ute i samme ærend i Så trenden er klar, til neste år forventer vi storinnrykk når Turfiskern 2011 starter opp tidlig neste sommer! Bare en liten oppfordring til alle som ønsker å delta neste år; autografer er flotte, til dels kunstneriske også, men husk å ta med kontaktadresse og om du er over/under 15 år. Da blir du med i trekningen av flotte premier! Målsetningen med dette prosjektet er å bidra til at flere tar turen ut i naturen, for få ting kan måle seg med naturen når det gjelder økt folkehelse, trivsel, et og annet gnagsår mm. Nesten helt gratis er det også! Bare du husker å løse fiskekort Takk til Akershus Fylkeskommune for økonomisk støtte, Romerikesåsenes Fiskeadministrasjon - fiskekort, Statskog fiskestenger, grunneierne Nannestad og Gjerdrum Allmenninger og Young Fearnley Aas Gaard. Turfiskern har vært et prøveprosjekt i regi av NJFF- Akershus. Vi føler dette har vært en suksess og går derfor i gang med Turfiskern Vi vil derfor komme med en oppfordring til andre lokalforeninger om å prøve ut et lignende prosjekt selv. Men vi minner om våre erfaringer så lagt: Det tar tid å innarbeide et slikt konsept, tålmodighet er en dyd! Thea Wien, vinner av Barneklassen med en fin kilotorsk. Thea fikk en flott enhåndsstang for lett sjøfiske med flott Shimano snelle i premie. Fylkesmesterne Fra venstre, Asgar Wien, Knut Gullbekk, Petter Kvaal. Sportsfiskere for et flott arrangement og flotte premier til lokalklassevinnere, spesielt barneklassen. NJFF-Akershus gratulerer vinnerne Knut Gullbekk (BSF) som fylkesmester, Asgar Wien(Asker JFF) på en fin sølvplass, og Petter Kvaal (BSF) med en fin bronseplass. NJFF-Akershus gratulerer også vinner av den lokale barneklassen, Thea Wien, med en flott torsk på kiloen. 15

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Nr. 4 Desember 2009 Årgang 19 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund God jul og godt nytt år! Lederen har ordet Løvet har falt og det ryker

Detaljer

Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Utstopping av troféer verden over Høy kvalitet Lager også pidestall og

Detaljer

Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nestlederen har ordet Årsmøtet er gjennomført og det var gledelig at så

Detaljer

Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid

Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid Nr. 1 Mars 2015 Årgang 25 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs

Detaljer

Nr. 1 Mars 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 1 Mars 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 1 Mars 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Lederen har ordet Vi er midt i årsmøtetiden for foreninger og lag. Nå

Detaljer

God jul & godt nytt år!

God jul & godt nytt år! Nummer 4-2012 God jul & godt nytt år! Fisketur med båten Tista side 4 Terminlister side 8-9 Aktiv kvinnekontaktsamling i Enningdalen side 10 KVS - BYGLAND Kristen Videregående skole Sør 4745 Bygland Vg1:

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2009

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2009 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2009 HØFLIG LAKS I KVINA NIØYE I LYSDAMMEN PILKING PÅ STEINREIEN PÅ EKSPEDISJON MED UNGDOMSGRUPPA MIDDAG VED GJERMENNINGEN Leder

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juni 2015

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juni 2015 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juni 2015 Formann Geir Eriksen har store ambisjoner for GJFF framover. STORFISKEKONKURRANSEN FULL TRØKK PÅ LEIRDUEBANEN OFRET TRYNET UNDER

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 Vi ønsker alle våre lesere et Godt Nyttår! GULL TIL GJERDRUM 16 KVEITE OG 14 LAKS ALT DU LURER PÅ OM JAKT I GJERDRUM OVERRASKENDE

Detaljer

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND

Detaljer

Jakt og fiske. i Hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 1 2 0 0 7. for rovviltpolitikken. på isen. hagle = død rev

Jakt og fiske. i Hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 1 2 0 0 7. for rovviltpolitikken. på isen. hagle = død rev n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 1 2 0 0 7 Jakt og fiske i edmark s. 3 Christer emstad ble s. 8 Vellykket egenpraksis s. 16 edmark setter rammene s. 22 Friluftlivstudenter + Norgesmester på isen

Detaljer

N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 2 2 0 1 1

N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 2 2 0 1 1 N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 2 2 0 1 1 S. 8 11 S. DRESSURKURS 16 19 RØDREVPROSJEKTET FERDIG S. 20 FRA MAGAPLASK TIL FORLIK S. 22 SKADE-FELLING OG JAKT MED NOK EN VINTER-/ VÅRSESONG PÅ BJØRN

Detaljer

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 S. 5 LUKTDISKRIMINERING S. 8 KULESTI GOD REKRUTTERINGSGREN? S. 10 11 KURS OG AKTIVITETER S. 18 ENDRING I JEGERNES LOVVERK 1 L e d e r hans ole solberg

Detaljer

INNHOLD. i Nordland. Nummer 2 juni 2015 16. årgang

INNHOLD. i Nordland. Nummer 2 juni 2015 16. årgang Nummer 2 juni 2015 16. årgang i Nordland INNHOLD Redaktørens spalte... 3 Leder... 4 Nytt fra NJFF Nordland... 5 Årsmøte 2015... 6-7 Isfiskedag på Hellarmovatn 2015... 8 Friluftsveileder`n... 9 Pollene

Detaljer

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9 n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9 s. 2 Bjørnetest s. 8 Jaktlederkurs s. 10 Jenter og Jakt s. 18 Kursplan 1 Los på bjørnen «Åse». Bjørnetest Hedmark Elghundklubb og NJFF-Hedmark har gjennomført

Detaljer

n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4

n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4 n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4 FØLG OSS PÅ S. 4 «ULVESAKEN» S. 6 HVA SKJER EGENTLIG I S. 10 S. 17 MEDLEMSUTVIKLINGEN BLYSAKEN? KURS HØSTEN 2014 1 l e d e r Nytt liv av knut arne Gjems,

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening August 2011. Tor Johan Rønås med Diana, sort norsk elghund i verdensklasse.

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening August 2011. Tor Johan Rønås med Diana, sort norsk elghund i verdensklasse. GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening August 2011 Tor Johan Rønås med Diana, sort norsk elghund i verdensklasse. GULL TIL GJERDRUM En hyllest til elgjakten Fiskeutsett for

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark.

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g viltsporregistrering s. 14 Fantastiske Brovold s.19 Ny fylkesinstruktør 1 Snø og vinter

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 Vi ønsker alle våre lesere en God Sommer! FULL ACTION PÅ SKEETBANEN HAN TOK EN LARS MONSEN TOPPET ETTER AVTROPPING SKILPADDE

Detaljer

Rapport. Nr. 2 2008 42. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org

Rapport. Nr. 2 2008 42. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 2 2008 42. årgang STYRET OG UTVALG Leder: Iver Melby, tlf. 61 18 53 14 414 85 314 Skumsrud, 2836 Biri iver.m@online.no Nestleder:

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Nr. 4 Desember 2012. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Telefon mobil: 95 19 50 61

Nr. 4 Desember 2012. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Telefon mobil: 95 19 50 61 Nr. 4 Desember 2012 Årg. 38 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening & l u J God r Å t t y N t d o G g o o T til alle e t n e b r i F http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer