God jul & godt nytt år!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God jul & godt nytt år!"

Transkript

1 Nr. 4 Desember 2010 Årgang 20 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund God jul & godt nytt år!

2 Lederen har ordet Ja, så er vi der igjen, på full fart inn i den mørke årstiden med snø og kulde og stort sett bare plunder og heft om en skulle forsøke seg på noe ute i den frie natur. Mye bedre å trekke innendørs og roe seg foran peisen og mimre over fine øyeblikk fra en solrik sommer ved fiskevannet/elva eller en minnerik jakttur sammen med vår firebeinte venn. Vel alle årstider har sin sjarm og egentlig er det bare å benytte de muligheter som byr seg enten det er utendørs eller innendørs. Sikkert ikke dumt å bygge opp noen plusspoeng i forhold til familien etter en periode hvor tilstedeværelsen i heimen har vært på et minimum. Hvorvidt den snart tilbakelagte jaktsesongen har svart til forventningene kan sikkert variere både med hensyn til hva man har jaktet og hvor den har funnet sted.etter det jeg har registrert har det vært store variasjoner i småviltbestanden, men noe oppgang kan synes når det gjelder rype. Er grunnlaget dårlig kan en ikke forvente at ett års god produksjon skal rette opp den lave bestanden. Stor smågnagerbestand, som vi har i flere områder vil forhåpentlig føre til noe mindre predatorpress på det matnyttige viltet og gi en større vårbestand neste år. Når det gjelder bestand av en ikke jaktbar art, ulven, ser det ut som bestanden går bare en vei, nemlig oppover, noe som gjenspeiler seg i det store antall ulvedrepte hunder denne høsten. Det er frustrerende å lese nærmest ukentlig at både elghunder og harehunder er drept av ulv både i ulvesona og utenfor. I tilegg har heldigvis flere hunder overlevd angrep takket være resolutt inngripen fra eier.. Dette viser med all tydelighet at den rådende situasjonen og førte politikk ikke fører frem til en gjennomførbar sameksistens. NJFF ba i et brev den 13/8-10 DN om å åpne for lisensfelling av ulv både innenfor og utenfor forvaltningsområdet men har pr 11/10-10 ikke mottatt svar fra DN. Meget skuffende. Lisensjakt nå ville være et viktig og riktig signal om reell vilje til å følge opp det som vi mener var intensjonen med rovviltforliket i I det minste burde de gitt et svar. Spennende å se hva den nye stortingsmeldingen vil si om bestandsmål og jeg håper virkelig at de som direkte berøres av problemet blir hørt i denne sammenheng. Vi er inne i årets siste måned og det går fort til det skal avholdes årsmøter i samtlige 48 lokallag. Er det noen lag som skulle ønske besøk fra Fylkeslaget er det viktig at dere gir beskjed til kontoret i Gjerdrum så snart som mulig. Vi er innstilt på å møte opp da vi ser det som en god anledning til å bygge opp under samhandlingen mellom lokallag- fylkeslag.. Fortsatt god jakt! Ønsker dere alle en riktig God Jul NJFF - Akershus: Adresse: Sentrumsgården 022 Gjerdrum Hjemmeside: Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr Fylkessekretær: Hjalmar Eide Leder: Erik Gill Redaksjon: Utgiver: NJFF - Akershus Ansvarlig red.: Erik Røhne Redaksjonsmedarbeidere: Hjalmar Eide, Gry Walle og Espen Asakskogen Utkommer med inntil 4 nr. pr. år. Opplag dette nr.: Redaksjonen ble avsluttet 26. oktober Abonnement: For medlemmer av NJFF i Akershus er bladet inkludert i medlemskapet. Unntatt er familiemedlemmer/ sidemedlemmer. Forsidefoto: Foto: Inger Johanne Indseth Øvrige foto: S. 4-5 Ole Håkon heier S. 6,7,8,9 og 10 Gry Walle S. 8 Inger Johanne Indseth S. 15 Erik Røhne NESTE NUMMER kommer ca. 01. mars 2011 Siste frist for innlevering av stoff eller annonser er 10. januar

3 Årsmøtet i NJFF Akershus Organisasjonen: Årsmøtet i NJFF Akershus avholdes torsdag 24. mars kl 1800 i Lillestrøm. Lokalforeningene får innkalling separat. Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være Styret i hende innen torsdag 10. februar. Forslag til på kandidater til ulike verv bør være valgkomiteen i hende innen samme dato. Styret i NJFF Akershus - med ansvarsoppgaver Leder Erik Gill Organisasjon/økonomi Nestleder Erik Røhne Anadrom fisk/informasjon Styremedl. Harald Tandberg Hagleskyting Styremedl. Bent Nydahl Sportsfiske/innlandsfisk/kalking Styremedl. Trude Granhus Kvinnekontakt Styremedl. Gunn Bjerke Jakthund Styremedl. Per B Offerdahl Jakt/viltstell Styremedl. Hans Chr. Wilter Ungdom, Skole Styremedl. Arne Aaberg Jakt/viltstell 1. Varamedl. Øyvind Johnsen Rifleskyting 2. Varamedl. Cato Røenbakken Sportsfiske 3. Varamedl. Ove Kjærstad Sportsfiske/ innlandsfisk/kalking Konferansen til tillitsvalgte Den tradisjonelle konferansen for tillitsvalgte arrangeres i år på Elverum lørdag 12. februar til søndag 13. februar. Som vanlig legger vi opp til et bredt og fyldig program med organisasjonsstoff og faglig påfyll. Invitasjon med program sendes lokalforeningene. Som i fjor arrangeres konferansen i samarbeid med NJFF Hedmark og NJFF Østfold. Årets konferanse samlet over 100 deltakere. Fylkesinstruktører Hagleskyting Harald Tandberg El-halsbånd Gunn Bjerke Ettersøk Bjørn H. Knudsen Rifleskyting Henning Utti Jegerprøven Jan H Monsen Administrasjonen Fylkessekretær Hjalmar Eide Seniorkonsulent Helge B. Pedersen Fagkonsulent Espen Asakskogen Kontormedarbeider Eli Kristin Aasen Fra årets konferanse. Årets forening Styret i NJFF Akershus ønsker å stimulere til god foreningsdrift og markerte dette ved å innføre prisen Årets Forening. Prisen til årets forening skal stimulere til god drift, nytenking og medlemsvekst. Man bør også vektlegge årsplaner, bruk av media og prosjektarbeider. Styret ønsker at juryen kan bruke stor grad av skjønn. Prisen skal markeres ved at foreningen hedres på årsmøtet i NJFF Akershus og at de mottar kr Prisen Årets Forening er utdelt to ganger, til Rælingen JFF og Enebakk JFF. Nå inviteres alle til å komme med forslag til Årets Forening Send inn et begrunnet forslag til NJFF Akershus innen 1. februar

4 Ungdommens pris Ungdommens Pris tildeles en Akershusforening som har gjort en særlig innsats for godt barne- og ungdomsarbeide. Ungdomsutvalget i fylkeslaget er jury og de har tidligere gitt prisen til Gjerdrum JFF, Nannestad JFF, Hurdal JFF og Eidsvoll SJFF. I tillegg til heder og ære har vinneren av prisen mottatt kr Synes du din forening fortjener Ungdommens Pris sender du inn et begrunnet forslag til NJFF Akershus innen 1. februar Norges ferskeste jaktfôr Nytt fra kontoret Jan Rune Samuelsen søkte permisjon for snart ett år siden, etter 8 år som medarbeider i NJFF-Akershus. Gjennom alle årene har Jan Rune gjennomført flere store prosjekter i AJFF regi, og har også innehatt stillingen som sekretær for FnF i Akershus. Mange har fått god kontakt med Jan Rune gjennom årene, men vi må bare beklage at han nå har nå sagt fra stillingen hos AJFF og gått over til Forsvaret som miljøvernrådgiver i Rena leir i fast stilling. Vi takker Jan Rune for den fine innsatsen i AJFF, hans gode bidrag i miljøet, og for de godekunnskapene han bidratt med, og ønsker ham lykke til i sin nye jobb. Da Jan Rune søkte permisjon, lyste AJFF ut et vikariat, som Gry Walle gikk inn i. Gry har bidratt både i prosjekter og aktiviteter for barn og unge, og mange er nok de ungdommene som vil savne henne på turer og hennes kunnskapsformidling under flere friluftsaktiviteter. Gry har imidlertid bestemt seg for å flytte vestover, så da hun fikk stillingen som Fiskeforvalter Runar Rueslåtten Paulsen. hos Fylkesmannen i Hordaland, har vi stor forståelse for valget til Gry. Vi takker Gry for hennes gode innsats, og det jo ikke dumt å ha noen kvinner i miljøet. Det mykner opp litt, noe Gry absolutt har bidratt til. Vi ønsker Gry lykke til på Vestlandet i sin nye jobb. Det er vanskelig å erstatte to så gode ressurser. Styret har derfor lagt stor vekt på at vi kan erstatte begge disse gode ressursene med minst en like god ressurs. Stillingen ble annonsert, og søkermassen var bra. Fem personer ble innkalt til intervju, og vi endte opp med Runar Rueslåtten Paulsen. Runar har Master fra UMB i naturforvaltning. Han er uteksaminert våren 2009 med hovedvekt på fisk- og viltforvaltning, ferskvannsøkologi og litt miljø- og reguleringsrett. Han kommer nå fra stilling som miljøvernrådgiver i Tysvær kommune, Rogaland. I forbindelse med nytt lovverk som nå inntrer etter hvert, er det godt med frisk blod i den nye Plan og Bygningsloven. og også Vannressursloven, som nå gjør sitt inntog for fullt. Runar er en ivrig jeger, har tre hunder i lag med samboer, 1 gordonsetter, 1 korthåret vorsteher og 1 elghund. Han bruker mye av fritiden på hundene med jakt, trening og jaktprøver. Er også en aktiv fritidsfisker, da helst i fjellet om sommeren og etter sjøørret på våren. Vi ønsker Runar velkommen i vårt AJFF-team tidlig på nyåret. Det er en kjennsgjerning at fett harskner og vitaminer taper seg med tiden. Appetitt er norskprodusert og er derfor det ferskeste hundefôret du får på markedet i Norge. Appetitt har høyt innhold av kjøtt, råvarer av humankvalitet og smakfullt kyllingfett. Felleskjøpet 5

5 Barnas friluftsdager 2010 Asker i vest til Aurskog Høland i øst, og fra Frogn i sør til Hurdal i nord som fikk besøk i denne omgang. I alt over 500 elever, fra SFO til ungdomsskolen. Isfiske. NJFF-Akershus har gjennom de siste ti åra tatt med tusenvis av barn ut av klasserommet for å gi dem en positiv opplevelse av natur og friluftsliv, ofte i samarbeid med en lokal jeger-og fiskerforening. Tilbudet om en dag med oss ble sendt ut til skoler i vår, og etterspørselen var enorm! Til slutt ble det klasser ved 14 ulike skoler fra Sesongen ble innledet på kvinnedagen med isfiske på Gjellumvannet, og avslutta i slutten av september med sjøfiske i Drøbak. Innimellom der ble det tid til både meitefiske, litt om spor og sportegn var det ekorn eller mus som hadde forsynt seg av den kongla? Noen klasser ønsket å lære kunsten å overleve i villmarka. De overlevde. Gi barna litt tau, hyssing og kniv og du får se gapahuker store som bilen min, og mange ganger mer solid! Ute i Bjørkelangen satt 2. klasse helt stille og lokka inn gulspurv ved hjelp av en cd spiller og en cd med fuglesanger. En gulspurv kom helt bort til gapahuken vi satt i, og slo seg til lettere irritert, bare 50 cm fra nærmeste elev. En stor opplevelse for lærere og små storøyde barn! Og ikke minst for den utsendte fagkonsulenten, der satt 40 elever i alderen 7-8 år, og alle var musestille! Fuglen var for så vidt veldig fin den også. Til neste år blir det en ny runde med barnas friluftsdager, og vi gleder oss! Overlevelse i villmarka. Hyssing og kniv blir til fiskestang. 6

6 Meitefiske i Nitelva. En stolt fisker med en pen brasme Vi ønsker alle medlemmer av Norges Jeger- og Fisker forbund og lesere av bladet en riktig god jul! og håper du får tid til å nyte advent Vi unner deg koselige stunder med levende lys i adventstiden, men oppfordrer deg til å være forsiktig. Det er en god regel å unngå brennbare materialer rundt lysene, og husk at du aldri bør gå fra et rom med levende lys. 8220_0 Inhouse N Flere gode tips og tilbud til deg som er medlem på telefon eller 7 Rolig, vi hjelper deg.

7 Damenes tur Den våteste dagen på lange tider var et faktum, datoen var 24/ Dette var også dagen da 9 grønnkledde kvinner pakket bilene og satte kursen nordover. De var på veg til Asakskogen, et trivelig skogshusvære et sted i de middels dype skoger i Maura, til terrenget som Bjerke JFF disponerer. Anledningen for denne folkevandringen var et kurs i småviltjakt for jenter i regi av NJFF-Akershus. Første post på programmet var gjennomgang av teori fredag kveld. Med ild på peisen og flakkende stearinlys, ble dette en særdeles trivelig affære. Kristin Lajord Oppegård hadde tatt på seg oppgaven med å gi deltakerne en innføring i harejaktas mange krumspring. Ord og uttrykk, utstyr, sikkerhet mm. og så klart, tema harehund ble alle behørig dekket. Skogsfugljakt med stående fuglehund tok Trude Granhus seg av, også det på en glimrende måte. Damene ble organisert inn i to lag før jakta, slik at lag en fikk begynne med skogsfulgjakt lørdag, og harejakt søndag. Omvendt for lag to. Derfor var det lag to som fikk æren av å stå opp lenge før sola, mens de som skulle ut på skogsfugljakt enda kunne ligge å dra seg. Ikke bra! Så i solidaritet med dem som enda sov, foregikk oppakking, frokost og matpakkesmøring i størst mulig stillhet. Og akkurat høyt nok til å klare å vekke alle sammen. Slik at de kunne høre hvor hensynsfullt alt foregikk. Som instruktører/hundeførere for harejakta lørdag og søndag stilt Kristin Lajord Oppegård, Bjarne Oppegård og Leif Håkon Berg. Lag to bestod av 5 ivrige damer, og med 3 instruktører med hunder vil vi våge den påstanden at oppfølgingen for hver enkelt elev var meget god. Det samme kan sies om skogsfugljakta, også her hadde vi 3 instruktører med hver sin hund, Trude Granhus, Inger Johanne Indseth og Steffen Johnsen. For å ta slutten først: Nei, det ble ikke felt vilt i løpet av kurset. Deltakerne fikk derimot oppleve gode hunder i arbeid, hvor utrolig vått og tungt det kan bli i skogen sent i september, strålende Leif Håkon Berg instruerer. solskinn siste dagen og den gode stemningen rundt bålet. Ikke verst stemning i hytta om kvelden heller! Behandling av felt vilt stod på planen lørdagskveld, Trude hadde vært forutseende nok til å ta med en orrhøne, for fremvising og brystreduksjon. Servert steikt med nyplukka traktkantarell ble dette virkelig en utrolig god smakebit. Og en ytterligere ansporing for damene om å få felle sitt første bytte selv. Dessverre skjedde ikke dette i løpet av helga på Asakskogen, men håpet er at i løpet av denne høsten så har de aller fleste vært ute på jakt, og kanskje felt vilt for første gang. Takk til alle damene for en fantastisk hyggelig helg! Til våre dyktige instruktører, dere gjorde en fantastisk jobb og fortjener all skryt! Takk også til Johnny F. Andersen fra Bjerke JFF som tok turen opp fredagskvelden for å snakke om Bjerke JFF og terrenget. Og ikke minst for at du tok turen opp igjen søndag med rådyr for å vise flåing! Det satte vi alle pris på. Kurset var støttet økonomisk av Akershus Fylkeskommune. Bålkos. 8

8 Natur- og friluftsdag i Akershus Søndag den 5 september var det klart for årets utgave av Regional Friluftsdag ved Hvaltjern på Romerike, et arrangement i regi av Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Akershus. Her stiller en rekke lokale og regionale natur- og friluftsorganisasjoner opp med mange spennende aktiviteter for barn, unge og resten av familien. I år som i fjor stilt NJFF-Akershus, i samarbeid med Statskog, opp med gratis fiskestenger til barn mellom 6 og 16 år. Alle barna møtte opp ved lavvoen til NJFF- Akershus fikk veiledning og trening i å kaste med haspelstang og som premie fikk de hver sin fiskestang til odel og eie. Fet JFF stod som alltid for det kulinariske innslaget, i sterk konkurranse med DNT og pinnebrød, med varmrøykt fisk og krikkand og grilla fisk. Klatretårnet for de tøffeste, DNT Oslo & Omegn. Følgende organisasjoner deltok på dagen: Barnas Turlag, DNT Oslo & Omegn Fet Jeger- og Fiskerforening Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus Romerike Soppforening Norsk Zoologisk Forening avd. Oslo og Akershus Norges Buejegerforbund Statskog Deres innsats gjorde dette til en vellykket dag, takk også til Akershus fylkeskommune for økonomisk bistand. NJFF-Akershus stilte med fiskestenger og kyndig veiledning. Fuglekassesnekring for store og små. 9

9 Terminliste 2011 skyting DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE Jaktfelt 13- februar 3 Skaubygda JFF Tom Zahl Pedersen Digerud Forsamlingsstue pamelding.net JF februar Blaker JFF Øystein Hoel Dammerud JF februar FM Hemnes JFF/Høland JSK Thorbjørn Ellefsen Grasåsen JF mars 3 Enebakk JFF Inge Mork Bjerkeland skytebane se JF mars Høland JFF Bjørn Sandbekkbråten / Grasåsen JF mars Nannestad JFF Bjørn Nygård Sjonken se JF mars LM Trøgstad JFF og Båstad GJFF 3- april Høland JFF Bjørn Sandbekkbråten / Grasåsen JF april 3 Frogn JFF Joakim Tveter Knappelåsen Leirdubane JF0108 Elgskyting (alle er 20 skudd) 28- mai 1 Blaker JFF Øystein Hoel Dalbakk LE juni FM, 1 Enebakk JFF Inge Mork Bjerkeland skytebane se LE juni 1 Nannestad JFF Jan Nygård Steinsgårdbanen LE juli LM,1 Hemnes JFF/Høland JSK Magne Holmbro Grasåsen LE0104 Nordisk Jaktskyting 16- mai LM Rakkestad & Degernes JFF Knut Magne Bjørnstad Slettemoen, skiltet fra Rakkestad / mai FM Råde JFF Henning Ihleby Jerndalen skytepark, skiltet fra Karlshus /180 Lerduesti / Sporting (alle er 50 skudd) 1- mai 3 Frogn JFF Joakim Tveter Knappelåsen Leirdubane LS mai Bjerke JFF Kenneth Eikenes Steinsgård LS mai FM Blaker JFF Kjetil Roos-Bjerke Dammerud LS mai Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen Gardermoen LS juni Hemnes JFF/Høland JSK Thorbjørn Ellefsen Grasåsen LS juni 3 Ås JFF Jan Frode Tytlandsvik Ålerudmyra LS0106 Jegertrap (alle er 50 skudd) 30- april Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen Gardermoen JT mai Vestby JFF Tarjei Grøan Ødemørk JT juni Bjerke JFF Kenneth Eikenes Steinsgård JT juni FM Blaker JFF Kjetil Roos-Bjerke Dammerud JT august Vestby JFF Tarjei Grøan Ødemørk JT september Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen Gardermoen JT0106 Figurjakt 27- mars Ås JFF Jan Frode Tytlandsvik Nøstvedt FJ mai FM, 3 Vestby JFF Tarjei Grøan Ødemørk FJ september Skaubygda JFF Lars Espen Vestby Digerud Forsamlingsstue FJ jul LM Eidskog JFF Kjell Magne Tråstadkjølen Revlemoen, sk. Fra RV Henvisninger: 1 Kvalik fylkeslagsskyting 2 G-sport Cup og Norma Cup 3 Follojegeren 10

10 Terminliste 2011 fiske Isfiske 8. januar Udnes JFF Kontaktperson: Ole-Gustav Huser tlf Kjærnsmo Gård, 30 min gangtid. Det fiskes på: Kjærnsmotjernet Påmelding: Kl Frist for innveiing: Kl All fisk teller, gjedde bare som største fisk Pris: S/V kr , J/B kr. 50.-, 3-mannslag kr 150,- 6. februar Norgescup Gjerdrum JFF Kontaktperson: Frank Hønsen tlf Spikerverkets Feriehjem, 30 min gangtid. Det fiskes på: Lyseren Påmelding: Kl , 30 min gangtid Frist for innveiing: Kl Kun abbor teller. Pris: S/V kr , J kr. 50.-, barn gratis 26. februar FM lag Fet JFF Kontaktperson: Bent Nydahl Ringstad, 30 min gangtid. Det fiskes på: Øyern Påmelding: Kl timer Frist for innveiing: Kl All fisk unntatt gjedde teller. Pris: S/V kr , J/B kr Lag kr februar FM Fet JFF Kontaktperson: Bent Nydahl Ringstad, 30 min gangtid. Det fiskes på: Øyern Påmelding: Kl timer Frist for innveiing: Kl All fisk unntatt gjedde teller. Pris: S/V kr , J/B kr mars Holter JFF Kontaktperson: Helge Lundby tlf Øyungsvillaen, 30 min gangtid. Påmelding: Kl Frist for innveiing: Pris: S kr , J kr. 100, barn gratis 12. mars Asker JFF Kontaktperson: Rolf Bockeli tlf Kloppedalen i Heggedal, 30 min gangtid Det fiskes på: Gjellumvannet Påmelding: Kl Frist for innveiing: Pris: S kr , J kr mars Bjerke JFF og Nannestad JFF Kontaktperson: Ken-Robert Paulsen tlf Atle Wenger, tlf Steinsgård Kirke, 30 min gangtid. Det fiskes på: Lima/Hurdalssjøen Påmelding: Kl timer Frist for innveiing: Pris: S kr , J kr. 50, barn gratis 20. mars Nittedal og Hakadal SJFF Kontaktperson: Terje Martinsen, tlf Harestua Kro, 30 min gangtid. Det fiskes på: Harestuvannet Påmelding: Kl Frist for innveiing: Kun abbor teller Pris: S kr , J kr. 60 Sjøfiske 10. april Nesodden JFF Kontaktperson: Erik Johnsen, tlf Tangen Brygge, 30 min gangtid (gå/bil) Det fiskes på: Oversiktskart vil bli utdelt ved påmelding Påmelding: Kl Frist for innveiing: Pris: S kr , J kr. 100 Sjøørretstevne 9. april Asker JFF, kun sjøørret Kun sluk/spinner eller flue/flue med dupp Kontaktperson: Rolf Bockeli tlf Furua Kiosk v Blakstad Det fiskes på: Øyer og fastland innen Asker Kommune, fiske fra båt eller bellyboat ikke tillatt. Det er kun tillatt å fiske med sluk / spinner eller flue / flue og dupp. Påmelding: Kl timer Frist for innveiing: 10. april kl kun sjøørret sløyet og over minstemål. Pris: S kr , J kr Tradisjonell Meite 17. juni Holter JFF. Kun en stang av gangen Kontaktperson: Helge Lundby tel Øyungsvillaen, 30 min gangtid. Påmelding: Kl timer Frist for innveiing: 18. juni kl Pris: S kr , J kr (12-15 år), barn gratis Premiering: 1/3 av påmeldte 26. juni FM Nittedal og Hakadal SJFF Kontaktperson: Terje Martinsen, tlf Sveltihjel hytta, Hakkim, 30 min gangtid. Påmelding: Kl Frist for innveiing: Pris: S kr , J kr. 60 Fiskefestival 14. august Nittedal og Hakadal SJFF Maks 2 stenger, mark, sluk og flue Kontaktperson: Terje Martinsen, tlf Sveltihjel hytta, Hakkim, 30 min gangtid. Påmelding: Kl timer Frist for innveiing: Kl Pris: S kr , J kr

11 Instruktørkurs 2011 I år er det gjennomført en endring i utdanningen av lokale instruktører ved at det er dannet utdanningsregioner hvor fylkeslagene skal samarbeide med de ulike opplæringstemaene. Akershus, Østfold og Oslo danner region sammen. Skjemaet viser hvilke aktiviteter som er planlagt i Det gjenstår noe finpuss, men i hovedsak er kursplanene slik de vises under. Har foreningene spørsmål er det bare å kontakte fylkessekretæren. Kursplan Kursplan 2011 NJFF Akershus, Oslo og Østfold (I tillegg kommer alle kurs som kjøres i regi av lokalforeningene). Kursene vil også bli annonsert fylkeslagenes websider og gjennom e-poster til foreningene. DATO TEMA KONTAKTPERSON TELEFON PÅMELDING MERKNAD Jegerprøven Når mange nok melder seg Fase 2 instruktør OSLO FI: Lars-Eric Lindquist NJFF Oslo Minimum 8, maksimum 12 deltagere Vinter-vår 2011 Fase 2 instruktør AKERSHUS NJFF Akershus Vinter-vår 2012 Oppdatering instruktører ØSTFOLD FI: Kjell-Olav Revhaug NJFF Østfold Hund Påbygning fra grunnkurs NJFF Akershus. Instruktør: Bertil Nyheim jakthundinstruktør, til grunnkurs Vår 2011 NKK-instruktør NJFF Akershus Åpent. Arrangerer to oppdate-ringer fordelt på to hele dager. Mimimum 6, maksimum 12 deltagere NJFF Akershus. Instruktører: Bjørn Knudsen og Torbjørn Tveter og NJFF Akershus Mimimum 6, maksimum 15 deltagere. Vår/sommer 2011 Ettersøksinstruktør Hagle Januar 2011 Figurjaktsamling for arrangører Steinar Kaspersen (Regioninstruktør) NJFF Østfold Kveld. Ikke min- eller maksantall Hagleinstruktør Harald Tandberg Ikke aktuelt Tandberg kjører 2-3 kurs rundt om i Akershus etter forespørsel Mars-april 2011 Hagleinstruktør Steinar Kaspersen (Regioninstruktør) NJFF Østfold Rifle Mars-april 2011 Rifleinstruktør 4-5 ukekvelder. 16 timer. Minimum 6, maksimum 15 deltagere NJFF Akershus, Henning Utti (Regioninstruktør) Februar april 2011 Mimimum 6, maksimum 15 deltagere. Juni 2011 Rifleinstruktør oppdatering NJFF Akershus, Henning Utti (Regioninstruktør) Ikke bestemt Kveld. Ikke min- eller maksantall. Juni 2011 Rifleinstruktør oppdatering NJFF Østfold, Henning Ihleby (Fylkesinstruktør) Juni 2011 Kveld. Ikke min- eller maksantall. Jaktleder Mai 2011 Jaktleder Åge Rambøl (og Torbjørn Tveter) NJFF Østfold innen Minimum 8, maksimum 12 deltagere Organisasjon Etter avtale Organisasjonskurs Tormod Nyqvist og fylkeslagene og Ikke bestemt Avventer nytt kursopplegg i NJFF Websider April 2011 Web Akershus Hjalmar Eide NJFF Akershus Oktober 2011 Bruk av NJFFs webløsning Ole-Håkon Heier NJFF Østfold innen Både for nye deltagere og som oppfølging av samlingene i 2009 og Forutsetter minimum 6 deltagere. Fluekasting April-mai 2011 Fluekasteinstruktør NJFF Vestfold (i samarbeid med 7 andre fylkeslag) NJFF Vestfold 2 helgedager Annet Januar-februar 2011 Tillitsvalgtkonferanse inkl. Vanndirektivet og naturmangfoldloven NJFF Hedmark Ditt fylkeslag innen xx. Januar 2011 ARRANGEMENTSSTED AKERSHUS Alle arrangement er OSLO åpne for deltagere fra ØSTFOLD alle fylker om ikke INGEN BESTEMT annet er oppgitt 12

12 Turfiskeren 2010 For andre året på rad forsøkte vi Turfiskeren i samarbeid med Romeriksåsen Fiskeadministr asjon(rfa), grunneiere og Akershus Fylkeskommune. Formålet med Turfiskeren er å få fiskere til å besøke flere vann, bli bedre kjent og komme seg i form. Ved 5 ulike vann i Romeriksåsen plasserte vi ut turkasser med bøker for friluftsinteressert som ville prøve fiskelykka (med fiskekort altså), og delta i en uformell konkurranse. Kassene var plassert ut ved Tangentjern, Bjertnessjøen, Råsjøen, Tjenntjern og Gjermenningen. Av disse utmerket særlig Bjertnessjøen og Gjermenningen seg med stort antall besøkende, og i andre enden av skalaen, Råsjøen med kun 2. Dette kan forbedres i 2011! De 15 barna t.o.m 15 år med flest besøk fikk alle en fiskestang gitt av det landsomfattende prosjektet Fiskelykke, hvor Statskog og NJFF er samarbeidspartnere. Blant de 20 voksne med flest besøk, ble 5 trukket ut som vinnere av hvert sitt fiskekort for sesongen 2011 fra Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon. Turfiskern 2010 opplevde en gledelig oppsving i antall besøk fra oppstarten i Hele 179 personer satte sine autografer i ulike bøker, til sammen 223 besøk. Faktisk Forts. nederst neste side To av de heldige vinnerne av hver sin fiskestang, Vanja og Ingeborg Pettersen fra Holter.. Foto: Gry. Skedsmo Dyreklinikk Fullt medisinsk og kirurgisk behandlingstilbud Dyreklinikk godkjent av den norske veterinærforening En av landets 19 offentlig godkjente smådyrspesialister Autorisert øyelyser, kiropraktor, tannlege og akupunktør 30 års erfaring med hund og katt generelt og jakthund spesielt ÅRETS JULE- GAVE Hvis uhellet er ute: K-A Næverdals førstehjelpsskrin Norges mest komplette førstehjelpsskrin med forklarende tekst der løsning av aktuelle nødstilfeller en eier kan oppleve med sin hund beskrives. Etter mange år i fjellet som aktiv med egne jakthunder og med 30 års erfaring som smådyrveterinær har K-A Næverdal satt sammen det han mener er essensielt ved akutt behov for førstehjelp. Sendes over hele landet. Henvendelse: Nedre Riis Gård, 2007 Kjeller. Tlf / fax / Mail: 14

13 Fylkesmesterskap sjøfiske FM sjøfiske ble avholdt 24. oktober på Sjøstrand i Asker med 14 deltagere. Det er ikke mange, tatt i betraktning alle som utfører denne aktiviteten i vårt fylke. Arrangementet ble som vanlig prikkfritt gjennomført, og med gode forhold, av Bærum Sportsfiskere. Arrangøren fokuserte på minstemålene som ble innført 1. januar i år. Informasjon fra Fiskeridirektoratet ble satt opp på kiosken på Sjøstrand som var samlingsstedet. Alle fikk ikke fisk over minstemålet, men Fylkesmester Knut Gullbakk kunne legge frem mer enn 11 kg. fisk, alt over minstemålet. Det ble tatt både torsk, lyr, sei, makrell og sjøørret, men all fisk holdt dessverre ikke mål for alle fiskerne. Bærum Sportsfiskere avholder sammen med Fylkesmesterskapet, også en lokal konkurranse med flere klasser, deriblant barn. For Fylkeslaget er det ekstra flott å se barn som er i ferd med å utvikle gode sportsfiskeevner. At BSF stiller med flotte premier spesielt for denne klassen bidrar nok også, så stor takk til Bærum Forts. fra forrige side var dette en økning på 132 % i forhold til antall personer som var ute i samme ærend i Så trenden er klar, til neste år forventer vi storinnrykk når Turfiskern 2011 starter opp tidlig neste sommer! Bare en liten oppfordring til alle som ønsker å delta neste år; autografer er flotte, til dels kunstneriske også, men husk å ta med kontaktadresse og om du er over/under 15 år. Da blir du med i trekningen av flotte premier! Målsetningen med dette prosjektet er å bidra til at flere tar turen ut i naturen, for få ting kan måle seg med naturen når det gjelder økt folkehelse, trivsel, et og annet gnagsår mm. Nesten helt gratis er det også! Bare du husker å løse fiskekort Takk til Akershus Fylkeskommune for økonomisk støtte, Romerikesåsenes Fiskeadministrasjon - fiskekort, Statskog fiskestenger, grunneierne Nannestad og Gjerdrum Allmenninger og Young Fearnley Aas Gaard. Turfiskern har vært et prøveprosjekt i regi av NJFF- Akershus. Vi føler dette har vært en suksess og går derfor i gang med Turfiskern Vi vil derfor komme med en oppfordring til andre lokalforeninger om å prøve ut et lignende prosjekt selv. Men vi minner om våre erfaringer så lagt: Det tar tid å innarbeide et slikt konsept, tålmodighet er en dyd! Thea Wien, vinner av Barneklassen med en fin kilotorsk. Thea fikk en flott enhåndsstang for lett sjøfiske med flott Shimano snelle i premie. Fylkesmesterne Fra venstre, Asgar Wien, Knut Gullbekk, Petter Kvaal. Sportsfiskere for et flott arrangement og flotte premier til lokalklassevinnere, spesielt barneklassen. NJFF-Akershus gratulerer vinnerne Knut Gullbekk (BSF) som fylkesmester, Asgar Wien(Asker JFF) på en fin sølvplass, og Petter Kvaal (BSF) med en fin bronseplass. NJFF-Akershus gratulerer også vinner av den lokale barneklassen, Thea Wien, med en flott torsk på kiloen. 15

Østfold Isfiske 22. januar Sarpsborg OJFF, Morten Pettersen 90532536, Bekkhus, 09.00-10.00, 11.00-14.00, 150/50, merkn.: 1,2,3,4

Østfold Isfiske 22. januar Sarpsborg OJFF, Morten Pettersen 90532536, Bekkhus, 09.00-10.00, 11.00-14.00, 150/50, merkn.: 1,2,3,4 Fiskestevner sesongen 2012 NM isfiske: 3.-4. mars NM, Løiten JFF, Dag Hanssen, 62590488/90931243, 3. mars: Lagkonkurranse møtested ikke bekreftet (håper på god Mjøsis), 4. mars: Individuell konkurranse

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Terminlisteførte fiskestevner sesongen 2014 sist endret 16.01.14

Terminlisteførte fiskestevner sesongen 2014 sist endret 16.01.14 Terminlisteførte fiskestevner sesongen 2014 sist endret 16.01.14 1.-2. mars Norgesmesterskap isfiske lag (1. mars) og individuelt (2. mars), Grue-Finnskog JFF og SFK Raufjøringen, Dag Even Nygårdseter

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015 Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark Administrasjonen Politisk arbeid i NJFF Hedmark Mennesket fjerner seg ifra naturen Vår rolle og forsvare jegeren og

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Nr. 1 Januar 2010 Årgang 20. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 1 Januar 2010 Årgang 20. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 1 Januar 2010 Årgang 20 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Lederen har ordet Selv om det er en stund siden vi passerte første januar

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Nr. 3 September 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 3 September 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 3 September 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Så er høsten her igjen nesten før en har fått tid til å nyte sommeren

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Nr. 4 Desember 2009 Årgang 19 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund God jul og godt nytt år! Lederen har ordet Løvet har falt og det ryker

Detaljer

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars www.enebakkjff.no Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no Velkommen til Enebakk! Det er veldig hyggelig å kunne ønske besøkende fra hele landet velkommen til oss. Enebakk

Detaljer

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Årsmøte 2016 Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Kjell Øybakken ønsker velkommen til Årsmøte i NHSJFF, som avholdes på foreningens klubbhus på Varpets Lerduebane. 1. Konstituering

Detaljer

Terminlisteførte fiskestevner sesongen 2015

Terminlisteførte fiskestevner sesongen 2015 Terminlisteførte fiskestevner sesongen 2015 28. februar/1. mars Norgesmesterskap isfiske lag (28. feb.) og individuelt (1. mars), Grue-Finnskog JFF og SFK Raufjøringen, Dag Even Nygårdseter (92897004/62812138)/Arild

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere.

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Praktisk informasjon Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Fredag 29. februar, Lørenskog Kultursenter, Triaden, 1. divisjon

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte 01.03.17 kl. 1900 Frivillighetssentralen ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før møtet.

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Sak 40/2017: Status arbeidet i utvalgene Orientering fra utvalgslederne om saker og arbeidet fremover (høsten).

Sak 40/2017: Status arbeidet i utvalgene Orientering fra utvalgslederne om saker og arbeidet fremover (høsten). Referat til styremøte nr. 6/2017. 21. august 2017 Folkets Hus Bodø Møtte: Steinar Høgaas, Christian Ruså, Willy Rudborg, Rolf Almås, John Åge Hansen (for Torstein Glad), Tommy Dahl (for Kjell Helge Christensen),

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Nr. 2 Juni 2010 Årgang 20. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2010 Årgang 20. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2010 Årgang 20 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Videregående kurs: (fra 10 mnd og eldre) Kurs 4-VG: Oppstart 12.oktober.

Detaljer

1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig)

1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig) 1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig) 1.1 Løpende aktiviteter 2014 Ukedag Startdato Aktivitet Lør 01.02 LEIRDUEBANEN PÅ VARPET Åpen for trening fra kl. 12:00-15:00 Tirs 04.02 SENIORTREFF På leirduebanen

Detaljer

Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Utstopping av troféer verden over Høy kvalitet Lager også pidestall og

Detaljer

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand.

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand. Lederen har ordet! Vi har igjen gjennomført et år med mange aktiviteter. Aktivitetene på Lisetra bare øker, og det er veldig gledelig å se at så mange finner veien dit på treningskveldene. Høstens jaktsesong

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening 22.04.1922 Opprinnelsen: Stiftet på Høyvang 22.04.1922 32 medlemmer tegnet seg på Høyvang Tradisjoner = jegerrennet / pilke konkurranse

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Duejakt Ringeriksdagen Småviltjakt Aktiviteter i 2014 Bli med på jaktfeltstevne Årsfest Årsmøte

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 Hva er Barnas Røde Kors? Barnas Røde Kors (BARK) er et aktivitetstilbud for barn i barneskolealder. Barnegruppene

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland Dette er leiren for deg som ønsker å fiske. Leiren er åpen for alle i 6. til 10.klasse, og du trenger ikke være med i NJFF for å delta. Programmet blir innholdsrikt med mange friluftsopplevelser. Stikkord

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG

RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG 03.01.2009 KLASSE BARN - 26 registrerte deltakere 1 Eivind Øverheim 160 2 Andrea? Maarud 110 3 Kristian Bjørke Hansen Gjøvik &

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

TERMINLISTE FOR HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB 2017

TERMINLISTE FOR HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB 2017 Søndag 26.2 Terminfesta Jaktfelt Svein R. Karlsen Svein R. Stavås Tor Johannes Lian Arnstein Lian Roar Kjerstadmo Odd Stavås Disse møter 09:00 Staurset Grendahus 10:00 12:00 150/100 17JF1301 Torsdag 2.3

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Jegerne og fiskerne mot år 2025

Jegerne og fiskerne mot år 2025 2017 Jegerne og fiskerne mot år 2025 ORGANISASJONSUTVIKLING Hva er lokalforeningenes ønsker og behov? Hvordan utvikler vi JFF-organisasjonen i årene framover for best mulig å ivareta jakt- og fiskeinteressene?

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

Hjemmelading Riflepatroner Håkon Strand Nordreisa Grunnkurs Hund Per Midtgård/ FS Harstad???

Hjemmelading Riflepatroner Håkon Strand Nordreisa Grunnkurs Hund Per Midtgård/ FS Harstad??? Aktivitetsplan NJFF- Troms 2017 Januar Melding om årsmøtedato, og informasjon om frist for innkommende saker er utgangen av Januar. FS Uke 1 Søknader Fylkeskommune/ FylkeKarl-Petter 15.01. Fylkesskeretærsamling

Detaljer

Sluttrapport for Bærum Deltakelse i Sykle til jobben Omfatter både aktivitetsrapport og resultater fra brukerundersøkelse

Sluttrapport for Bærum Deltakelse i Sykle til jobben Omfatter både aktivitetsrapport og resultater fra brukerundersøkelse Sluttrapport for Bærum Deltakelse i Sykle til jobben 2017 Omfatter både aktivitetsrapport og resultater fra brukerundersøkelse Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje 2016 2017

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Referat til styremøte nr. 9/2015. 7. desember 2015 i Bodø, Folkets Hus

Referat til styremøte nr. 9/2015. 7. desember 2015 i Bodø, Folkets Hus Referat til styremøte nr. 9/2015. 7. desember 2015 i Bodø, Folkets Hus Møtt: Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Rolf Almås, John Åge Hansen i stedet for Torstein Glad,

Detaljer

Nr. 2 Juni 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Utstopping av troféer verden over Høy kvalitet Lager også pidestall og

Detaljer

Møre og Romsdal DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON

Møre og Romsdal DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON Møre og Romsdal DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON Jaktfelt 04.mar Averøy jff Kurt Olav Sundsøy 47233652 11.mar Med finale Gjemnes jff Magne Roy Astad 92437187 25.mar Sunndal jff Reidar Strand

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB

Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB Ansv: Christer Norli Svenningsen Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB Lederens hjørne! Hei alle mjøsdykkere! Våren er endelig her! Om ikke lenge kan vi atter en gang dykke i Mjøsa. Gjennom vinteren har jeg registrert

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre. Akershus Unge Høyres Generalforsamling september 2014

Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre. Akershus Unge Høyres Generalforsamling september 2014 Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2014 27. september 2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

NM i Harstad Dag 1 NM :

NM i Harstad Dag 1 NM : NM i Harstad 2010 Da har det vært avholdt NM i Harstad og de tre eneste fra klubben som reiste opp var Arne Auestad, Kjell Thorbjørnsen og John Olav Florø-Larsen. Vi ankom dagen før og Arne hadde fikset

Detaljer

Nr. 2 Juni 2009 Årgang 19. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2009 Årgang 19. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2009 Årgang 19 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Stor aktivitet blant to- og firbente samt de med vinger viser med all

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016 REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016 Dato:02.02.2017 Sted:Klubbhytta på Håsken 1. Innkalling og saksliste ble godkjent. 2. Ann Karin Evju ønsket velkommen til alle fremmøtte. 3. Ann

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland Dette er leiren for deg som ønsker å fiske. Leiren er åpen for alle i 6. til 10.klasse, og du trenger ikke være med i NJFF for å delta. Programmet blir innholdsrikt med mange friluftsopplevelser. Stikkord

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP RIZZINI CUP P KVALIKK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP Bakerst fra venstre: Eirik Bjelde, Harald Roheim, Anders Klund, Joachim Børlie, Ole Johan Sæternes, Erik Lundhom, Jørgen Halvorsen,

Detaljer

Blaker Jeger- og Fiskerforening

Blaker Jeger- og Fiskerforening Blaker Jeger- og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2010 Fra Igletjern Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2010 Jakt 2010 I 2010 blir jaktforholdene som følger: Kommuneskogen:

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

ORIENTEN. Ut på tur, aldri sur. Asylsøkere fra Slobrua deltok i årets Dølisjøen rundt Side 8-11

ORIENTEN. Ut på tur, aldri sur. Asylsøkere fra Slobrua deltok i årets Dølisjøen rundt Side 8-11 ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL - Nr. 3/2015!! www.slastad-il.no orienten@slastad-il.no Fin markering av Friluftslivets år på Trondsbu siste helga i august. (Foto Eivind Hartmann) Ut på tur, Asylsøkere

Detaljer

USF-akademiet. USF-akademiet. Bli med på. USF-akademiet!

USF-akademiet. USF-akademiet. Bli med på. USF-akademiet! USF-akademiet Bli med på USF-akademiet USF-akademiet! Om opplegget Det blir 4 samlinger i året i to år. Første samling er lagt til helgen 24-26.11.2017, i Oslo. Detaljert program for første helg: se vedlegg.

Detaljer

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 1 I DETTE NUMMERET: Lederen har ordet Side 2 Redaksjonens kommentar Side 3 Nye medlemmer Side 4 Innkalling til årsmøte

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff.

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff. Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Mange smaksprøver på viltkurset i oktober Kjent bjørnejeger i Hønefoss God stemning på jubileumsmiddag

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer