God jul og godt nytt år!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God jul og godt nytt år!"

Transkript

1 Nr. 4 Desember 2009 Årgang 19 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund God jul og godt nytt år!

2 Lederen har ordet Løvet har falt og det ryker av pipene rundt omkring. Elgjakta er for de fleste for lengst over og julepynten pryder butikkene som igjen skal flå oss. Kort sagt, det er ikke tvil, året går mot sin slutt. Uansett hva du mener om det, håper jeg du har hatt en fin sommer og høst med mange fine og minnerike opplevelser både fra fisketurene og jaktturene. Etter hva jeg har hørt, og selv opplevd, har det vel vært så som så med utbyttet fra rypefjellet mens det fortsatt er noe bedre stelt med skogsfuggelen i mange områder. La oss håpe at utvist moderasjon i uttakene samt tidlig fredningsbeslutninger mange steder kan bidra til at vi vil ha tilstrekkelig med stamfuggel til at vi kan se en bedring i bestandene allerede neste år. Vi får være optimister å håpe på gode klekkeforhold kommende år. Når det gjelder rådyr og hare har ikke jeg hørt noe verken den ene eller andre veien med hensyn til bestand. Når dette leses er landsmøtet avholdt og vi har fått avklaring på bl.a. hva medlemmene i det ganske land mener om blysaken, samt de innsendte forslag fra bl.a. Akershus. I utgangspunktet har forbundstyret i all hovedsak gått inn for våre forslag, men mye kan bli endret gjennom landsmøteforhandlingene. Akershusrepresentanten i NJFF `s forbundsstyre, Trond Asakskogen har gitt beskjed om at han ikke stiller til gjenvalg og etter å ha sittet i flere perioder i styret bl.a. som første nestleder er det all grunn til å takke Trond for meget god innsats gjennom disse årene. Vi håper selvfølgelig at det vil være mulig å trekke veksler på hans erfaringer og innsikt videre fremover både når det gjelder fylkesmessig arbeid og også lokalt foreningsmessig. Så langt Trond, takk for vel utført oppgave. Etter vedtak i NJFF`s styre vil kurs- og opplæringsvirksomheten i forbundet bli samlet i begrepet Jakt og Fiskeakademiet og skal ledes gjennom den sentrale opplæringsenheten. Den største endringen består i at det etableres opplæringsregioner ved at landet deles inn i 6 sådanne. For vår del vil det si at vi er kommet i Landsdel øst sammen med Østfold og Oslo. Hver landsdel skal i fellesskap løse utfordringene og gi et tilfredsstillende tilbud til lokalforeningene/medlemmene innen landsdelen. Ett av fylkene innen hver landsdel skal ivareta et koordinerende ansvar der fylkessekretæren får en rolle som teamleder. Denne rollen vil gå på rundgang med to års funksjonstid. Målsettingen er at det nye systemet skal være på plass i 2010 med organisasjon og kursplan for perioden Vi i vår region har hatt møter og avklart spørsmålet m.h.t. teamleder som de første årene blir lagt til Oslo. Vi har videre gjort en førstegjennomgang vedrørende fordeling av fylkseinstruktører, men det gjenstår fortsatt en god del før vi kan si at vi er i mål i vår region. Hvorvidt endringen vil bli til det bedre er jo å håpe, men tiden vil vise. Som sagt innledningsvis er vi inne i årets siste måned og snart tid for å gjøre opp status for året som ligger bak oss. Ingen konklusjoner nå, men min oppfatning er at det arbeides seriøst og godt på alle plan innen organisasjonen og særs hyggelig er det å registrere en fin medlemsøkning. Spesielt hyggelig og fortjen var det også at Gjerdrums Bjørn Nyjordet ble tildelt NJFF`s ungdomslederpris under landsmøtet i Bodø. Gratulerer og stå på videre. NJFF - Akershus: Adresse: Sentrumsgården 022 Gjerdrum Hjemmeside: Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr Fylkessekretær: Hjalmar Eide Leder: Erik Gill Redaksjon: Utgiver: NJFF - Akershus Ansvarlig red.: Erik Røhne Redaksjonsmedarbeidere: Hjalmar Eide, Jan-Rune Samuelsen og Espen Asakskogen Utkommer med inntil 4 nr. pr. år. Opplag dette nr.: Redaksjonen ble avsluttet 22. oktober Abonnement: For medlemmer av NJFF i Akershus er bladet inkludert i medlemskapet. Unntatt er familiemedlemmer/ sidemedlemmer. Forsidefoto: Jan-Rune Samuelsen Øvrige foto: Jan-Rune Samuelsen s 7, 8 og 10 Terje Wivestad s 4 og 9 Erik Røhne s 5 og 9 Hjalmar Eide s 8 NESTE NUMMER kommer ca. 01. mars 2010 Siste frist for innlevering av stoff eller annonser er 10. januar Ha en fortsatt god førjulstid både ute og inne Og en God Jul

3 Rotenonbehandling for å redde stor og liten salamander Organisasjonen: Styret i NJFF Akershus - med ansvarsoppgaver Leder Erik Gill Organisasjon/økonomi Nestleder Erik Røhne Anadrom fisk/informasjon Styremedl. Harald Tandberg Hagleskyting Styremedl. Bent Nydahl Sportsfiske/innlandsfisk/kalking Styremedl. Turid Johnsbråten Kvinnekontakt Styremedl. Gunn Bjerke Jakthund Styremedl. Wenche Torill Bogstad Jakt/viltstell Styremedl. Hans Chr. Wilter Ungdom, Skole Styremedl. Arne Aaberg Jakt/viltstell 1. Varamedl. Øyvind Johnsen Rifleskyting 2. Varamedl. Jarand Andresen Sportsfiske/ innlandsfisk/kalking 3. Varamedl. Cato Røenbakken Sportsfiske Fylkesinstruktører Hagleskyting Harald Tandberg El-halsbånd Gunn Bjerke Ettersøk Bjørn H. Knudsen Rifleskyting Henning Utti Jegerprøven Jan H Monsen Administrasjonen Fylkessekretær Hjalmar Eide Seniorkonsulent Helge B. Pedersen Fagkonsulent Espen Asakskogen Kontormedarbeider Eli Kristin Aasen 4 Torsdag 23. september ble det gjennomført rotenonbehandling av Lille Morttjern i Nittedal kommune. Tiltaket har til hensikt å utrydde mort i dammen for å bevare bestandene av liten og stor salamander. Lille Morttjern er leveområdet for både stor salamander (Triturus cristatus), liten salamander (Triturus vulgaris) og spissnutefrosk (Rana arvalis), som alle er rødlistede arter. I tillegg er det observert både padde og vanlig frosk i lokaliteten. Det er ganske sjeldent at man finner fem av landets seks amfibiearter i samme tjern. Tjernet regnes å være av regional verdi for amfibier. I 2007 ble det observert mort, som er en stor trussel mot de rødlistede salamanderbestandene., i tjernet. Spesielt gjelder dette for stor salamander som har frittsvømmende larver og dermed er spesielt utsatt for nedbeiting av fisk. Nittedal kommune søkte derfor om rotenonbehandling av Lille Morttjern begrunnet i ønsket om å ta vare på bestandene av amfibier. Fylkesmannen anbefalte å innvilge søknaden og SFT ga med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11 og 16, tillatelse til utslipp av rotenon. I tillegg ga Direktoratet for naturforvaltning dispensasjon etter Lov om laksefisk og innlandsfisk til bruk av rotenon for å fjerne mort fra tjernet. Bevaring av de rødlistede bestandene av amfibier er avgjørende for deres vedtak. Siden skogsdammen ikke har noen inn- eller utløpsbekk, vurderes den negative effekten av rotenonbehandlingen til å være begrenset. Sjansen for å lykkes med utryddelsesaksjonen anses som stor. Tilsvarende problemstilling med utsetting av fisk i lokaliteter med stor salamander er kjent fra flere steder i landet. Vi minner om at det ikke er tillatt å sette ut fisk uten tillatelse fra miljømyndighetene. Vinn kr for synlig studieaktivitet Studieforbundet natur og miljø ønsker å stimulere lokallag og foreninger til å synliggjøre aktiviteten som pågår i regi av studieforbundet. De lanserer derfor en mediekonkurranse der lokallagene kan vinne kr! Hvilken kursarrangør klarer å få best mediedekning av kurs- og studievirksomheten sin? Dette ønsker Studieforbundet natur og miljø å få svar på, når de gjentar sin uhøytidelige konkurranse fra fjoråret: - Ta kontakt med lokalavisa og fortell om lokale kurstilbud og studiearbeid! Send inn avisutklipp eller linker til medieomtale og bli med i vår uhøytidelige konkurranse. Styret plukker ut en vinner som får 5000 kroner i premie for beste mediedekning, heter det på nettsidene til Studieforbundet natur og miljø. - Her bør NJFFs lokallag kjenne sin besøkelsestid! Det gjøres mye godt arbeid både innen studievirksomhet og mediehåndtering blant våre medlemmer, påpeker NJFFs opplæringsleder Tore Larsson. Vi minner om fristen som er 31. Desember. Du finner mer info på

4 Nytt anadromt vassdrag dokumentert På slutten av 90-tallet ble Såna, kalt Hølenselva på folkemunne, el-fisket av Fylkesmannen for første gang. Den såkalte fabrikkfossen nedenfor Hølen sentrum ble ansett som oppgangshinder slik at området ovenfor fossen ikke ble undersøkt. Stryket fra Fabrikkfossen og opp til Hølen sentrum er vannførende kun ved veldig nedbør. Den gangen ble det el-fisket i Muggestadbekken som er en sidebekk av Hølenselva nedenfor Hølen sentrum med oppsiktsvekkende resultater av både laks og sjøørret. I 2008 ble det observert fisk i stryket opp til Hølen, men art og størrelse ble ikke dokumentert. Funnet var interessant, og NJFF Akershus tok på seg oppdraget å få vassdraget ovenfor det antatte vandringshinderet dokumentert. I september ble stryket el-fisket. Da det ikke hadde vært nedbør på en stund, var det svært lite vann i stryket som er noen 100 meter langt, men noen kulper var det vann i. Kulpene ble el-fisket på hele strekningen opp til Hølen sentrum av NJFF-Akershus og Vestby JFF på oppdrag Fabrikkfossen med demningen som Fylkemannen i sin tid mente var vandringshinder. fra Fylkesmannen. Dette gav virkelig resultater. Det ble fanget både laks og sjøørret, og meget klart dokumentert at anadrom fisk går opp stryket til Hølen. Vassdraget videre fra Hølen deler seg i utrolig mange små bekker i kulturlandskapet og hovedvassdraget går opp til Ås kommune. Det er et vassdrag med en sammenlagt lengde på flere mil. Nå er det interessant å se hvilke bekker som er gyte- og oppvekstområder og om det er andre bekker som har kvaliteter til å kunne bli gytebekker ved mindre habitatsforbedringer eller restaureringsarbeider. Denne dokumentasjonen kan få konsekvenser om dette nå blir klassifisert som et anadromt vassdrag i forhold til Lakse- og Innlandsfiskeloven. Vi går med andre ord spennende tider i møte med Hølensvassdraget samtidig som vi kanskje nå har fått svaret på hvorfor Sonskilen er så populær plass blant sjøørrettfiskerene. Espen Asakskogen med flott sjøørret fra Hølen. Flott sjøørret. I bøtta er det flere to-åringer og yngel som dokumenterer at yngel står i elva. 5

5 Årsmøtet i NJFF Akershus Årsmøtet i NJFF Akershus avholdes torsdag 18. mars kl 1800 på Samfundet i Lillestrøm. Lokalforeningene får innkalling separat. Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være Styret i hende innen torsdag 4. februar. Forslag til på kandidater til ulike verv bør være valgkomiteen i hende innen torsdag 11. februar. Ungdommens pris 2010 Ungdommens Pris tildeles en Akershusforening som har gjort en særlig innsats for godt barne- og ungdomsarbeide. Ungdomsutvalget i fylkeslaget er jury og de har tidligere gitt prisen til Gjerdrum JFF, Nannestad JFF og Hurdal JFF. I tillegg til heder og ære har vinneren av prisen mottatt kr Synes du din forening fortjener Ungdommens Pris sender du inn et begrunnet forslag til NJFF Akershus innen 1. februar Årets forening 2010 Styret i NJFF Akershus ønsker å stimulere til god foreningsdrift og markerte dette ved å innføre prisen Årets Forening. Prisen til årets forening skal stimulere til god drift, nytenking og medlemsvekst. Man bør også vektlegge årsplaner, bruk av media og prosjektarbeider. Styret ønsker at juryen kan bruke stor grad av skjønn. Prisen skal markeres ved at foreningen hedres på årsmøtet i NJFF Akershus og at de mottar kr Under årets Årsmøtet 2009 tildelte Styret i NJFF Akershus prisen Årets Forening til Rælingen JFF. Nå inviteres alle til å komme med forslag til Årets Forening Send inn et begrunnet forslag til NJFF Akershus innen 1. februar Konferansen for tillitsvalgte Den tradisjonelle konferansen for tillitsvalgte arrangeres i år i Akershus lørdag 6. februar til søndag 7. februar. Som vanlig legger vi opp til et bredt og fyldig program med organisasjonsstoff og faglig påfyll. Invitasjon med program sendes lokalforeningene. Friluftsforeningen Frieren ble stiftet i 1979 og var i en periode en svært aktiv forening med rundt 200 medlemmer. De siste årene har det ikke vært aktivitet i foreningen og medlemstallet har vært sterkt synkende med kun 7 betalende medlemmer i Det er mange år siden det er avholdt Årsmøte i foreningen og ingen av styrevervene er besatt. NJFF Akershus innkalte til Årsmøte i foreningen i august hvor dagsorden var videre drift eller oppløsning. Det møtte kun ett medlem. I henhold til NJFFs vedtekter kan Forbundsstyret oppløse foreninger som ikke er i stand til å opprettholde driften i henhold til vedtektene ved å blant annet ikke avholde årsmøte. Styret i NJFF Akershus innstilte på oppløsning overfor Forbundsstyret. På styremøtet 30. september fattet Forbundsstyret følgende vedtak: Friluftsforeningen Frieren oppløses og foreningens midler øremerkes ungdomsarbeid i Akershus. Din trygghet i sikre hender! ProHunt F34 med Bluetooth som tilbehør, Whispermode, scramblerfunksjon, kanalskifte i topp, justerbare sub-toner, IP-65 og 5 års garanti er ProHunt F34 fortsatt helt alene i toppen! ProHunt F34 kan leveres som jaktradio eller som registrert sikringsradio. Mer informasjon om våre jakt/sikringsradioer samt marine- og profesjonelle radioer på Icom tilbyr et stort utvalg jakttilpasset tilbehør. Sist ut: PRO-U600LS minimikrofon. Leveres med både ørehøyttaler og øreplugg samt mulighet for å koble til Peltor hørselsvern. Friluftsforeningen Frieren 6 Flaenbakken 2, 2070 Råholt Tlf: Fax:

6 NJFFs Ungdomslederpris til Bjørn Nyjordet Bjørn Nyjordet, Gjerdrum JFF er tildelt NJFFs Ungdomslederpris. Prisen deles ut hvert tredje år og ble overrakt under Landsmøtet i Bodø i midten av november. Det var kommet en rekke forslag på aktuelle kandidater foran årets utdeling. Vanligvis deles prisen ut til en person, men Forbundsstyret i NJFF valgte å tildele Ungdomslederprisen til 4 forskjellige personer. Det ble påpekt at det er spesielt med utdeling av pris til så mange kandidater, men siden forrige Landsmøte har det vært fokus på Barne- og ungdomsarbeidet, noe som har gitt resultater som bør anerkjennes. Mange i Akershus er kjent med Bjørn s energiske og uttrettelige innsats for barn og unge i Gjerdrum, blant annet gjennom de to gangene Gjerdrum JFF har mottatt Ungdommens pris fra fylkeslagets ungdomsutvalg. Gjennom flere år har samtlige elever ved bygdas to barneskoler og ungdomsskolen hatt minst et opplegg med GJFF. Selv om det er skolekontakten og seniorgruppa som står for det praktiske er det Bjørn som skyver, dytter og trekker i trådene. Barne- og ungdomsmedlemmene i Gjerdrum er delt i 4 aldersgrupper med mer eller mindre tilpassede aktiviteter til aldersgruppen. Kjernegruppa er ungdom mellom 15 og 19 år, ei gruppe som får et imponerende tilbud. (se aktivitetsplanen for denne gruppa i egen ramme). I Forbundsstyrets begrunnelse ble det lagt vekt på det høye aktivitetsnivået med stor bredde i både jakt og fiskerelaterte aktiviteter tilpasset de ulike aldersgruppene, hans gode samarbeidsevner med foreldre, tillitsvalgte og medlemmer og ikke minst engasjement, idérikdom og klare målsettinger. Fra år 2000 til 2009 har antallet barne- og ungdomsmedlemmer i Gjerdrum JFF økt fra 12 til 102. Våre gratulasjoner går til Bjørn Nyjordet, dette var en velfortjent påskjønnelse! Bjørn Nyjordet under Barnas Dag i Gjerdrum hvor mange andre Jeger- og Fiskerforening har arrangert karneval? TA VARE PÅ DITT TROFÉ! << 1. pris i Nordisk Mesterskap Medlem av Norsk Taxidermist Forbund Kreps og abbor. 7

7 Natur- og friluftslivsdag i Akershus Friluftsaktiviteter, Hvalstjern og nest siste søndag i september, - ja også i år ble det gjennomført en stor friluftsdag ved Hvalstjern. Nytt i år var at vi delte ut 130 kasteslukstenger m/sneller til barn over 5 år! Allerede før aktivitetene startet, var det en lang kø med forhåpningsfulle barn som ønsket seg fiskestang (se bildet). Eterhvert kunne barna delta på castingtrening med tilsvarende stang, og deretter fikk de utdelt en egen stang som deltakerpremie. Utdelingen var en del av et større, landsdekkende samarbeidsprosjekt mellom NJFF, DNT og Statskog, som i år har delt ut hele fiskestenger til barn for odel og eie. FNF-Akershus (hvor NJFF- Akershus sitter med sekretariatet) sto som vanlig for regien av friluftsdagen. Avgjørende for gjennomføringen av dagen er den store innsatsen fra de mange lokale- og regionale organisasjonene som hvert år stiller med spennende friluftslivsaktiviteter for barn og unge i regionen. Fet jff stilte igjen med garntrekking og stands med røyking og grilling, og i år ble både abbor, gjedde og Som vanlig trakk gjengen fra Fet JFF garn og bød på røkt og grillet fisk. Fiskelykkearrangementet med instruksjon og utdeling av fiskestenger skapet lange køer. Ungdomsleder Hans Chr. Wilter instruerer i kasting gjess tilberedt etter alle kunstens regler. I tillegg stilte norgesrekordholder i fluefiske etter gjedde, Truls Svendsen (13), opp med bindestikke og materiell slik at unge kunne prøve seg på fluebinding. Om noen av fluene de bandt ved Hvalstjern vil gi en ny gjedde på 15,4 kg, er uvisst, men ingen gjedder skal føle seg trygge! Følgende organisasjoner deltok på dagen: Barnas Turlag, DNT Oslo og Omegn Fet jeger- og fiskerforening Fet O-lag Naturvernforbundet i Skedsmo Nordre Øyeren Naturinformasjonssenter Norges jeger- og fiskerforbund-akershus Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Norsk Zoologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Statskog Disse gjorde en kjempeinnsats til glede for ca. 700 barn, unge og voksne. En stor takk rettes også til Akershus Fylkeskommune som bidrar med viktig økonomisk støtte til arrangementet! Barnas Turlag stilte med et mobilt klatretårn et populært innslag. 8 Familietur med lånt kano slår alltid an.

8 Signalkreps på Oustøya i Bærum For første gang er signalkreps påvist i Akershus. I flere av dammene på golfbanen på Oustøya i Bærum ble det funnet til dels mange signalkreps i forskjellige størrelser. Signalkreps er bærer av krepsepest, og dette ble påvist også på Oustøya. Bestanden er etter all sannsynlighet etablert på bakgrunn av utsetting. Nærmeste kjente lokalitet med en godt etablert bestand av signalkreps er i Sverige. Ut fra variasjonene på størrelsen av individene som er funnet, er trolig signalkrepsen satt ut for flere år siden. Individer levert til Veterinærinstituttet viste at signalkrepsen har krepsepest. Miljøvernmyndighetene og Mattilsynet ser svært alvorlig på denne saken og de mulige følger som den kan få for våre naturlige forekommende bestander av edelkreps. Asker og Bærum politidistrikt blir bedt av Direktoratet for naturforvaltning og Mattilsynet om å sette i gang etterforskning for å avdekke når signalkrepsen ble satt ut og hvem som har stått bak utsettingen, som er i strid med både lakse- og innlandsfiskeloven og matloven. Signalkreps skilles fra den europeiske krepsen ved de hvite flekkene på klørne. Foto: Jarle Steinkjer, DN. Innførselen av signalkreps til Sverige for femti år siden har vist seg å være en katastrofe for den opprinnelige arter av ferskvannskreps i Europa, siden signalkrepsen er bærer av sykdommen krepsepest. Mens signalkrepsen selv er motstandsdyktig mot den parasittiske soppsykdommen, er krepsepesten tilnærmet 100 prosent dødelig for edelkrepsen. I den norske rødlista er edelkrepsen listet som sterkt truet. Norge er i dag ett av få land i Europa som ennå har livskraftige bestander av edelkreps, og vi har derfor et særlig ansvar for å ivareta arten. På sikt vil det la seg gjøre og bygge opp en bestand med europeisk kreps i vassdrag hvor Terje Wivestad. krepsepesten har herjet, men det betinger at det ikke finnes andre vertsdyr som krepsepesten kan overleve på. Signalkreps er en slik art, og all erfaring fra utlandet viser at dersom signalkrepsen etablerer seg vil det være slutten for den europeiske ferskvannskrepsen. Vi har skrevet om krepsepest tidligere, og det er nok en gang grunn til å minne alle lesere på at det er forbudt å innføre og sette ut signalkreps. Denne type miljøkriminalitet har faktisk en strafferamme på inntil 6 år. Dersom du hører om utsetting av signalkreps oppfordrer vi sterkt til å melde fra om dette til fylkesmannen i det aktuelle fylket, slik at de raskt kan sette i verk mottiltak. Det er mange i Akershus som etter hvert har skaffet seg et lite torp i Sverige, og fristelsen kan fort bli for stor for noen slik at de tar med seg svenske kreps hjem til et lite vann eller en bekk. La oss håpe det ikke skjer. Signalkrepsen på Oustøya er nå fjernet med kjemiske midler. FM sjøfiske Fylkesmesterskapet i Sjøfiske ble avholdt 4.10 på Sjøstrand i Asker. Arrangørklubben var også denne gang Bærum Sportsfiskere. En bedre dag kunne de ikke valgt. Det var sol fra nesten skyfri himmel og stille vær. Som de fleste vet, er torskebestanden i Oslofjorden blitt dårligere med årene. Dette tok arrangøren på alvor med innføring av minstemål på 40 cm på torsk, og 35cm på sjøørret. Det ble tatt en del torsk under minstemålet som forsiktig ble satt ut igjen. Størrelsen 40 cm og over, var det nok lengre fisketid mellom. Det ble også tatt en del lyr og sei. Ikke mindre enn 5 sjøørreter av fin kvalitet og størrelse kom på land. Antall deltagere kunne vært større, men de som møtte hadde en fin dag og hyggelig prat etter fiskeperioden. Arrangørklubben markerte seg godt på premielisten både innefor Fylkesmesterskapet og den åpne konkurransen i tillegg, hvor alle med fisk fikk premie. Fylkesmester ble Cato Røenbakken med 3,39 kg. Deretter Knut Gullbekk med 1,7kg, og tredje plass gikk til Ronny Pettersen med 1,45kg. Vi gratulerer vinnerne og arrangøren med et godt gjennomført mesterskap. 9

9 En gaupehistorie fra Romerike På senvinteren i år fikk NJFF-Akershus melding om at det var funnet to rådyr som var tatt av gaupe i Kankedalen i Gjerdrum. Sammen med kjentmann Bjørn Nyjordet, ble fagavdelingen med ut til åstedet for å se nærmere på dyrene. Etter en kort tur på truger ble begge dyrene funnet, da liggende nært ved hverandre. Ved nærmere undersøkelser og flåing ble det konstatert sikker gaupe som dødsårsak, med typisk strupebitt. Et av dyrene var helt oppspist, mens det andre dyret ikke var påspist. Den noe spesielle forhistorien til hvordan dyra ble oppdaget, er med å forklare hvorfor et dyr ikke var påspist. Dødsskriket Tidlig en morgen i mars var en kar ute og luftet hundene sine i det angitte området. Med ett fikk hundeieren høre et intenst skrik fra skogen. Stillheten la seg, og hundeieren fikk kort tid etter se et rådyr som så ut til å forflytte seg på tre bein rett ved området. Han kontaktet da viltnemda, og Kjell Moen var på stedet en halv time senere. Han fant da et rådyr, som lå i snøen et stykke borte i skogen. Rådyret var tilsynelatende dødt men ikke påspist, med tydelig blodavrenning fra strupen. Nærmere undersøkelse viste at rådyret pustet, og dyret ble da raskt avlivet ved et hagleskudd. Grunnet strupebitt med blodavrenning ned i snøen, samt spor av gaupe i området ble gaupe konstatert som dødsårsak. At gaupe forlater et halvdødt rådyr er imidlertid sjeldent. Dagen etter var Moen tilbake på stedet for å se om dyret var spist på. Han fant da et annet rådyrkadaver nært ved, som var blitt trukket nedover en skråli i løpet av det siste døgnet. Dette rådyret var helt utspist. Bildene viser obduksjon av dette dyret, med typisk strupebitt av gaupe også her. Moen konstaterte at ingen av de to drepte rådyrene hadde tre bein. Derimot var det kjent at et rådyr med tre bein (mulig trafikkskadet) var observert på foringsplass nær området både før og etter denne hendelsen. Dette dyret var derfor sannsynligvis i følge med det siste gaupetatte rådyret. Hva har skjedd? At gaupa forlater et rådyr i live, er ikke veldig vanlig. En mulig og sannsynlig teori er at gaupa har drept det utspiste rådyret noen dager tidligere, og ligget og spist på dette. Samtidig med at gaupas måltid ble inntatt, har to rådyr kommet vandrende nede i ravinedalen. Gaupa har sett sitt snitt i å sikre mattilgangen ytterligere, og sneket seg innpå rådyrene for deretter å sitte i strupen på det ene dyret. Rådyret har satt i et døsskrik (som hundeieren hørte), gaupa har blitt oppmerksom på mann med hund, -sluppet taket og lagt på sprang. Det hører med til historien at gaupa ikke kom tilbake for å spise opp det siste rådyret. Dette kadaveret ble liggende tilsynelatende urørt også av rødrev resten av vinteren. En noe spesiell historie som vi følte fortjente litt oppmerksomhet i info n. Varme føtter eller penga tilbake POWERBOOTS ORIGINAL Kun kr 895,- + frakt kr 98,- PS: Se opp for kopier som ikke har Kevlarforsterkninger! Originalen har grått kantbånd/ snølås øverst! For dem som har litt kraftige legger. Blir levert i samme størrelser som den høye, dvs. fra 35/36 til 48. Den lave varianten er ca. 14 cm lavere i str. 44. NYHET Powerboots original LAV modell kr 845,- + frakt 98,- Garantien som du ser over har vi praktisert i de siste 9 av i alt 15 år vi har markedsført Power Original-støvelen. Kun et fåtall har benyttet seg av garantien. Dette tolker vi slik at det er sikkert noen som fryser selv i denne støvelen, men det finnes neppe noe bedre alternativ. Støvelen er produsert i et materiale som kalles polyver og består av millioner små luftceller (det er ikke noe som isolerer bedre en luft), er fôret med tykk fiberpels, er svært lett (kun 900 gram i str. 44), sålen er også i polyver med svært godt gripemønster. Støvelen er bøyetestet ganger i 65 timer v/ 25ºC. Støvelen er selvsagt vanntett. Fryser du, sender du bare støvlene tilbake til oss, og vi sender deg omgående pengene tilbake. Str. 35/36, 37/38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/47 og 48. Litt små størrelser. Bildet viser obduksjon av det ene rådyret. Merk typisk strupebitt fra gaupe, med bloduttredelser og få tannperforeringer i området ved strupehodet

10 TeksT og foto: kjell-erik Moseid Jeger 2010 jeger jeger 2010 Jeger Jeger 2010 jeger øredøvende hundeglam bryter løs inne i en eikeskog. Hundeføreren ser ett rådyr i skrenten ovenfor. Det er utvilsomt ei geit, trolig et smaldyr, som stanser en kort stund og venter på den høyrøstete hunden som kommer bak. Losmålet fra petiten Caisa ljomer utover lia, men til henne å være jager hun langsommere enn vanlig denne dagen. Akkurat det er ikke så veldig rart! tenker jeg i mitt stille sinn. Det er egentlig smått utrolig at bikkja jakter i det hele tatt! En drøy måned tidligere, da hun var snaut halvannet år gammel, skjedde det som fort kunne TEKST OG FOTO: FRANK HAUG endt i en ren tragedie. Caisa fulgte et rådyr som til jaktlagets store fortvilelse krysset den sterkt trafikkerte E18. Med andre bilister som forskrekkede vitner, forsvant bikkja inn under den sørgående Sørlandsekspressen. Da den rødhvite bylten kom tumlende ut bak bussen, skrenset tispa det ene framhjulet på bilen bakenfor. En av bilistene som stanset, konstaterte at det var liv i den mørbankede hundeskrotten. Før noen i jaktlaget rakk fram til åstedet, ble basseten fraktet til veterinærklinikken på Tangen; noen kilometer unna. Dermed kom Caisa raskt under kyndig behandling. En sjelden fin desemberdag med godvær og grom los. Roger og Caisa har all grunn til å sole seg i glansen av en perfekt jaktøkt. Jeger jeger 2010 JEGER 2010 er spekket med inn hold fra Nordens beste jakt journalister og -fotografer, og er rikt krydret med bidrag fra dyktige gjeste skribenter. Den klassiske årboka byr som alltid på en underholdende og fargerik blanding fra jakt i innland og utland. Spesialtema: Revejakt med og uten hund, jakt på Europas sørligste villreinstamme, gode skytestillinger, gåsejakt med rifle, test av stolsekker, hvordan tolke hjorteviltets låter og Arne Brimi byr opp til festmat av hare. Jegerportrett: Den glade jeger og forfatter Sven R. Gjems fra Solør og smygjegeren Arvid Stokkeland fra Jæren. Jakthunden: Basset griffon, lydhør rådyrjager. Jaktartikler: Storoksen, hjortejakt, harejakt med Øksnesgeriljaen, rypelaget «Treff og jubel», den engelske revejakta og sjøfugljakt i Østfold. Reisemål: Villsvinjakt i Polen, buejakt på bøffel i Australia og jakt etter ibex i russiske Sibir. JEGER 2010 som for 24. år på rad byr på spennende og informative jaktartikler, utgis av tidsskriftet JEGER hund & våpen. tralia: Bøffeljakt med bue ST OG FOTO: JAN SIVERT HAUGLID DOWN UNDER POLeN: Villsvinjakt Bøffelen ser på deg som om du skylder den penger, skrev Robert Ruark i en av sine klassikere fra Afrika. Nå var det Australia som gjaldt, og bøflene her er faktisk hakket større enn de afrikanske jeger Østfold: Revejakt med hund TEKST OG FOTO: ARNE WINTER På sporet av Mikkel Har du først blitt «bitt» av denne formen for revejakt, ja, da er du «fanget» for livet! Kalde netter og gluggjakt frister lite etter syngende los på dagtid. jegertips: Praktisk jaktskyting I SALG NÅ! Bestill to og spar porto bruk en til julegave! Send SMSkode JEGERBOK10 til 1901, eller send mail til Sett pris på litt støtte Ikke la det ligge noen brutt stolthet i å bruke tilgjenge lige hjelpemidler for å avgi et optimalt jaktskudd. Praktiser gjerne varierte og impro viserte skytestillinger under trening, men ikke glem å trene stående på frihånd. TEKST OG FOTO: ALF MARTIN BRÅTEN JAKTHUND: Petit Basset Griffon Vendéen 183 sanjakt st og foto: Per klaesson Grisetoget Å lykkes med en stående fuglehund er ikke alle forunt. Mange nordmenn reiser til Sverige for å jakte og trene i terreng hvor det er mengder med fasan og rapphøns. Kremterreng. To hundre skudd. Forventningene i forkant er både mange og fagre. Det norske jaktlaget som består av flere aktive konkurranseskyttere, har en cv som få kan matche. Er det duket for årets grisefest? jeger 2010 Barsk dame med bart Det er et under at bassettispa Caisa (5) i det hele tatt lever! Etter å ha vært kasteball under Sørlandsekspressen, trodde ingen det. Men tispa kom til hektene igjen og jager rådyr som aldri før. Kun 249,- + porto for abonnenter av JEGER hund & våpen. Kr 349,- + porto for ikke-abonnenter Jeger

11 Terminlister Jaktskyting DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE Jaktfelt 14- februar Skaubygda JFF Tom Zahl Pedersen Digerud Forsamlingslokale JF februar Blaker JFF Knut Engebretsen Dammerud JF februar FM Nannestad JFF Bjørn Nygård Sjonken JF mars Høland JSK Magne Holmbro Grasåsen JF0104 Forhåndspåmelding fra 15/2 på 14- mars Ås JFF Jon Asper Aalerudmyra JF mars LM Enebakk JFF Inge Mork Bjerkland JF0106 Forhåndspåmelding på 5- april Frogn JFF Kjell-Einar Anderssen / Knappelåsen JF april Høland JFF Tom Roger Flaen Grasåsen JF april NM Øyer-Tretten JFF 9- mai Høland JFF Tom Roger Flaen Grasåsen JF0109 Elgskyting 29- mai 1,4 Blaker JFF Jan Ingar Stensrud Dalbakk LE juni 1,4 Enebakk JFF Inge Mork Bjerkland LE juni LM,1 Høland JSK Magne Holmbro Grasåsen LE0112 Forhåndspåmelding fra 7/6 på 27- juni FM,1,4 Nannestad JFF Jan Nygård Steinsgård LE juli NM Andebu JFF Nordisk Jaktskyting 17- mai LM Rakkestad&Degernes JFF Knut Magne Bjørnstad Slettemoen / juni NM HEDMARK Lerduesti / Sporting 01-mai 2 Frogn JFF Kjell-Einar Anderssen / Knappelåsen LS mai 2 Blaker JFF Per Ivar Engen Dammerud LS mai 2 Ås JFF Jan Frode Tytlandsvik Ålerudmyra LS mai FM,2 Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen LS juni 2 Bjerke JFF Kenneth Eikenes Steinsgård LS0118 Jegertrap 24- april 2 Vestby JFF Tarjei Grøan Ødemørk JT april 2,3 Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen JT mai 2 Bjerke JFF Kenneth Eikenes Steinsgård JT mai FM,2 Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen JT juni 2 Blaker JFF Per Ivar Engen Dalbakk JT juni Ås JFF Jan Frode Tytlandsvik Ålerudmyra JT juli NM Alta JFF 14- august 2 Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen JT0125 Figurjakt 21- mars FM Ås JFF Jan Frode Tytlandsvik Ålerudmyra JT mars LM Rakkestad&Degernes JFF Knut Magne Bjørnstad Slettemoen / mai Vestby JFF Tarjei Grøan Ødemørk FJ august NM Ringebu og Fåvang JFF 29- august Skaubygda JFF Espen Vestby Digerud Forsamlingslokale FJ01128 Henvisninger: 1 Kvalik Fylkeslagsskyting, 3 av 4 teller NB! NJFF trykker ikke samlet terminliste for skudd Vi har derfor tatt med NM og Landsdelsmesterskapene i denne lista. 3 Fjellreven/G-sport Cup Terminliste for hele landet kan lastes ned fra skudd Fiskestevner Isfiske 2. januar Arrangør: Udnes JFF Åpent stevne Kontaktperson: Ole-Gustav Huser tlf Møtested: Kjærnsmo Gård, 30 min gangtid. Det fiskes på: Kjærnsmotjernet Påmelding: Kl Fisketid: 3 timer Frist for innveiing: Kl All fisk teller, gjedde bare som største fisk Pris: S/V kr , J/B kr. 50.-, 3-mannslag kr februar FM lag Arrangør: Fet JFF Åpent stevne Kontaktperson: Bent Nydahl Møtested: Ringstad, 30 min gangtid. Det fiskes på: Øyern Påmelding: Kl Fisketid: 4 timer Frist for innveiing: Kl All fisk unntatt gjedde teller. Pris: S/V kr , J/B kr Lag kr 150

12 28. februar FM Arrangør: Fet JFF Åpent stevne Kontaktperson: Bent Nydahl Møtested: Ringstad, 30 min gangtid. Det fiskes på: Øyern Påmelding: Kl Fisketid: 4 timer Frist for innveiing: Kl All fisk unntatt gjedde teller. Pris: S/V kr , J/B kr mars Arrangør: Asker JFF Åpent stevne Kontaktperson: Jan Erik Fossnes, tlf Møtested: Kloppedalen, 30 min gangtid. Det fiskes på: Gjellumvannet Påmelding: Kl Fisketid: 3 timer Frist for innveiing: kl 15.00, Kun abbor og mort, andre arter kan telle som største fisk. Pris: S kr , J kr mars Arrangør: Nittedal og Hakadal SJFF Åpent stevne Kontaktperson: Terje Martinsen, tlf Møtested: Harestua Kro, 30 min gangtid. Det fiskes på: Harestuvannet Påmelding: Kl Fisketid: 3 timer Frist for innveiing: Pris: S kr , J kr mars Arrangør: Bjerke JFF og Nannestad JFF Åpent stevne Kontaktperson: Ken-Robert Paulsen tlf Atle Wenger, tlf Møtested: Steinsgård Kirke, 15 min gangtid. Det fiskes på: Lima Påmelding: Kl Fisketid: 3 timer Frist for innveiing: Pris: S kr , J kr. 50, barn gratis Sjøørretstevne 10. april Arrangør: Asker JFF Åpent stevne, kun sjøørret Kun sluk/spinner eller flue/flue med dupp Kontaktperson: Jan Erik Fossnes, tlf Møtested: Det fiskes på: Furua Kiosk v Blakstad Øyer og fastland innen Asker Kommune, fiske fra båt eller bellyboat ikke tillatt Påmelding: Kl Fisketid: 14 timer Frist for innveiing: 11. april kl kun sjøørret sløyet og over minstemål. Pris: S kr , J kr Tradisjonell Meite juni Arrangør: Holter JFF 15 timers stevne Kontaktperson: Helge Lundby, tlf Møtested: Stallen Øyungen Påmelding: kl Gangtid: 30 min Frist for innveiing: 12. juni kl Pris: S kr 150, J kr 100, barn kr juni FM Arrangør: Nittedal og Hakadal SJFF Kontaktperson: Terje Martinsen, tlf Møtested: Sveltihjel hytta, Hakkim, Gangtid: 30 min Påmelding: Kl Fisketid: 3 timer Frist for innveiing: Pris: S kr , J kr. 60 Fiskefestival 15. august Arrangør: Nittedal og Hakadal SJFF Åpent stevne. Maks 2 stenger, mark, sluk eller flue Kontaktperson: Terje Martinsen, tlf Møtested: Sveltihjel hytta, Hakkim Gangtid: 30 min Det fiskes på: Påmelding: Kl Fisketid: 8 timer Frist for innveiing: Kl Pris: S kr , J kr. 60 Sjøfiske 24. oktober FM Arrangør: Bærum Sportsfiskere Åpent stevne med FM, sluk, wobler, jigg, flue og naturlig agn tillatt. Kontaktperson: Cato Røenbakken, tel Møtested: Sjøstrand, 30 min gangtid Det fiskes på: Påmelding: Kl Fisketid: 4 timer Frist for innveiing: Kl Minstemål sjøørret/ laks 35 cm, torsk 40 cm. Pris: S/V kr , J kr. 50, barn under 12 år gratis 13

13 Snart er hver 10. jeger i Akershus en kvinne! For jaktåret 2008/09 utgjorde kvinnene på landsbasis 6,8 prosent av dem som løste jegeravgift, og kvinneandelen er stadig økende. I løpet av de 10 siste årene er andelen kvinnelige jegere på landsbasis doblet. For 20 år siden var kvinneandelen under 2%. I Akershus er kvinneandelen høyere enn landsgjennomsnittet 1492 kvinner løste jegeravgiftskortet i 2008/09 noe som gir en andel på 9,1 % De kvinnelige jegerne var noe yngre enn mennene. Gjennomsnittsalderen var 37 år for kvinnene og 44 år for mennene. Blant yngre jegere er det en overvekt av småviltjegere, mens det blant eldre jegere er overvekt av hjorteviltjegere. Ingvild. Bruk medlemsfordelene dine! Som medlem av NJFF får du 20 % rabatt på jakt og fiskeutstyr. Samler du dessuten alle forsikringene dine i If kan du bli If Plusskunde og oppnå ytterligere rabatt og fordeler. Denne rabatten kommer i tillegg til den du får som medlem i NJFF. Vil du vite mer? Da ringer du Husk å oppgi avtale nr _c- Inhouse N Arne Lycke risikospesialist 14

14 Instruktørordningen i NJFF er under endring Instruktørordningen i NJFF er igjennom en full gjennomgang og opprusting. Dette med bakgrunn i en spørreundersøkelse gjennomført i NJFF har ambisjoner for sin kurs- og opplæringsvirksomhet slik at den også i fremtiden oppfattes å være av høy kvalitet, både innad i organisasjonen så vel som utad i samfunnet. Lokalforeningen legger mye arbeid i kursgjennomføring på lokalt nivå, noe som betinger god instruktøropplæring. NJFF har lang tradisjon i kurs og opplæringsvirksomhet, og vil nå utvikle denne til et konsept som har fått navnet Jakt og Fiskeakademiet Målsettingen er at det etableres Samarbeidsregioner for på den måten effektivisere instruktøropplæringen, både av instruktører og videreformidling av kunnskap til lokalforeningene. Regioninndelingen før Sørøst Norge er etabler av NJFF-Østfold, NJFF-Akershus og NJFF-Oslo. Det opprettes en felles hovedinstruktør innen hvert fagfelt i regionen som f. hagleskyting, rifleskyting, aversjon og ettersøk etc. Unntatt i denne formen er Fylkesinstruktør for Jegerprøven, som opprettholdes som i dag. Dette da oppdatering av lokale jegerprøveinstruktører er meget ressurskrevende. Regionen vil ha èn hovedansvarlig for alle instruktørene. Denne ansvarsoppgaven vil gå på rundgang mellom fylkene innen hver region. I tillegg til de instruktørene vi dag har på Fylkesplan, vil det kunne opprettes instruktører innen nye eller andre fag-grener etter behov. I dag har vi meget gode Fylkesinstruktører på alle felt innen hvert fylke. Disse vil fortsette som instruktører for lokalforeningene, og vi vil i mye større grad kunne utnytte våre ressurser på en mye bedre måte, også slik at belastningen for den enkelte instruktør blir bedre. Det vil også ble en mer effektiv opplæring av instruktører, både nye, og ved oppgradering av eksisterende. Detaljene i opplegget er under utarbeidelse i vår region, og alle nåværende fylkesinstruktører er informert om dette. Etter hvert som tingene faller på plass, vil informasjon legges på nettet på lokalsidene til hver fylke. Følg med på www-njff.no/akershus.html Skedsmo Dyreklinikk Fullt medisinsk og kirurgisk behandlingstilbud Dyreklinikk godkjent av den norske veterinærforening En av landets 17 offentlig godkjente smådyrspesialister Autorisert øyelyser, kiropraktor, tannlege og akupunktør 30 års erfaring med hund og katt generelt og jakthund spesielt ÅRETS JULE- GAVE Hvis uhellet er ute: K-A Næverdals førstehjelpsskrin Norges mest komplette førstehjelpsskrin med forklarende tekst der løsning av aktuelle nødstilfeller en eier kan oppleve med sin hund beskrives. Etter mange år i fjellet som aktiv med egne jakthunder og med 25 års erfaring som smådyrveterinær har K-A Næverdal satt sammen det han mener er essensielt ved akutt behov for førstehjelp. Sendes over hele landet. Henvendelse: Nedre Riis Gård, 2007 Kjeller. Tlf / fax / Mail: 15

Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid

Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid Nr. 1 Mars 2015 Årgang 25 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs

Detaljer

Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nestlederen har ordet Årsmøtet er gjennomført og det var gledelig at så

Detaljer

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013 Jakt & fiske nummer 2-2013 friluftsliv Medlemsblad for Troms og Svalbard Varme føtter eller penga tilbake Vi tilrettelegger fisketuren for deg For mer informasjon: tlf. 902 13 000 - kjell@fjellguiden.net

Detaljer

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 S. 5 LUKTDISKRIMINERING S. 8 KULESTI GOD REKRUTTERINGSGREN? S. 10 11 KURS OG AKTIVITETER S. 18 ENDRING I JEGERNES LOVVERK 1 L e d e r hans ole solberg

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10.

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 2 2 0 0 7 Jakt og fiske i Hedmark s. 2-3 Lokal medvigkning - bare en frase? s. 6-7 På ettersøk etter villsvin i Sverige s. 10-14 Ulvetelefonen s. 20 Skog og vann

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark.

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g viltsporregistrering s. 14 Fantastiske Brovold s.19 Ny fylkesinstruktør 1 Snø og vinter

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

INNHOLD. i Nordland. Nummer 2 juni 2015 16. årgang

INNHOLD. i Nordland. Nummer 2 juni 2015 16. årgang Nummer 2 juni 2015 16. årgang i Nordland INNHOLD Redaktørens spalte... 3 Leder... 4 Nytt fra NJFF Nordland... 5 Årsmøte 2015... 6-7 Isfiskedag på Hellarmovatn 2015... 8 Friluftsveileder`n... 9 Pollene

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 Vi ønsker alle våre lesere en God Sommer! FULL ACTION PÅ SKEETBANEN HAN TOK EN LARS MONSEN TOPPET ETTER AVTROPPING SKILPADDE

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

Av innholdet: F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R

Av innholdet: F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R 3 2 0 0 3 Årgang 9 F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R Av innholdet: Forsuringsstatus Resultater fra overvåkningen av sur nedbør. side 3 Svovelutslipp fra skip Europaparlamentet

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 Skyteopplæring. Tana 14 15 mars 2015. 0 ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2014 Elva Hotell og Camping Tana 14-15 mars 2015 PROGRAM Lørdag 14 mars

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøte 16. 18. november 2012 1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND INNKALLING TIL DET 20. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhold til forbundets vedtekter

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Grenseland AVISA. Verdens beste skisprinter hedret Side 6. utvekslingsstudenter. Stortrives i Aremark. trevarer fra ørje. Tradisjonell barking

Grenseland AVISA. Verdens beste skisprinter hedret Side 6. utvekslingsstudenter. Stortrives i Aremark. trevarer fra ørje. Tradisjonell barking Nr. 2 April 2008 utvekslingsstudenter Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Les om utvekslingsstudentene Carmen og Birthe, som bor hos vertsfamilier i henholdsvis Aremark og Rødenes i

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007

Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007 Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007 Holmendammen en dag i oktober (foto Stein Wines) 1932 75 år 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side Hilsen ved formannen 3 Redaksjonelt 6 Tidlig historie

Detaljer