INF1010 våren Interface (Grensesnitt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INF1010 våren Interface (Grensesnitt)"

Transkript

1 INF1010 våren 2016 Torsdag 28. januar Interface (Grensesnitt) og litt annet, bl.a. om enhetstesting Stein Gjessing Institutt for informatikk

2 Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les notatet Grensesnitt i Java av Stein Gjessing n Det finnes haugevis med litteratur om grensesnitt i Java, men mye av det forutsetter at du har lært om subklasser først (dette gjelder også Horstmann). Derfor er det kanskje lurt å vente med å lese andre kilder til du har lært om subklasser (neste uke). 2

3 Hva er objektorientert programmering? Hva er et objekts grensesnitt mot omverdenen? Svar: De public metodene. F.eks: En sort boks som tar vare på tall: public void settinn(int tall) public int taut( ) Ukjent implementasjon av metode Ukjent implementasjon av metode Ukjente private data og ukjente private metoder Dette er IKKE nytt. Dette snakket de bl.a. mye om i INF1000 i høst. 3

4 Hva er objektorientert programmering? public -metoder definerer objektets grensesnitt mot omverdenen Så dette vet vi allerede Ja, men det finnes noe i Java som gjør at vi kan legge enda mer vekt på et objekts grensesnitt La oss se på eksempelet med et objekt som tar vare på tall 4

5 public void settinn(int tall) public int taut( ) Med Java koden under kan vi senere lage objekter med slik oppførselen Nytt Java-nøkkelord: interface interface Heltallsbeholder { public void settinn(int tall); public int taut( ); new Heltallsbeholder() Java kode 5

6 Klasser implementerer grensesnitt interface Heltallsbeholder { public void settinn(int tall); public int taut( ); public void settinn(int tall) public int taut( ) En tankemodell av et mulig senere objekt Da kan vi lage en klasse som vi kan lage objekter av: class MinHeltallsbeholder implements Heltallsbeholder { private public void settinn(int tall) { public int taut( ) { Nytt Java nøkkelord: implements new MinHeltallsbeholder() gir dette objektet: public void settinn(int tall) public int taut( ) privat datastruktur Objekt av klassen MinHeltallsbeholder 6

7 Typen til pekeren er navnet på klassen interface Heltallsbeholder { public void settinn(int tall); public int taut( ); public void settinn(int tall) public int taut( ) En tankemodell av et mulig senere objekt class EnkelHeltallsbeholder implements Heltallsbeholder { private public void settinn(int tall) { public int taut( ) { Type: EnkelHeltallsbeholder Navn: beholder public void settinn(int tall) public int taut( ) class MegetEnkelTestAvBeholder { public static void main (String[ ] argumenter) { EnkelHeltallsbeholder beholder = new EnkelHeltallsbeholder(); Objekt av klassen EnkelHeltallsbeholder 7

8 Typen til pekeren er navnet på et interface interface Heltallsbeholder { public void settinn(int tall); public int taut( ); public void settinn(int tall) public int taut( ) En tankemodell av et mulig senere objekt class EnkelHeltallsbeholder implements Heltallsbeholder { private public void settinn(int tall) { public int taut( ) { Type: Heltallsbeholder Navn: beholder public void settinn(int tall) public int taut( ) class MegetEnkelTestAvBeholder { public static void main (String[ ] argumenter) { Heltallsbeholder beholder = new EnkelHeltallsbeholder(); Objekt av klassen EnkelHeltallsbeholder 8

9 Typen til pekeren er navnet på klassen interface Heltallsbeholder { public void settinn(int tall); public int taut( ); public void settinn(int tall) public int taut( ) En tankemodell av et mulig senere objekt class EnkelHeltallsbeholder implements Heltallsbeholder { private int tallet = -1; public void settinn(int tall) { tallet = tall; public int taut( ) { int temp= tallet; tallet = -1; return temp; FULLSTENDIG KJØRBART PROGRAM Type: EnkelHeltallsbeholder public void settinn(int tall) public int taut( ) Navn: beholder class MegetEnkelTestAvBeholder { public static void main (String[ ] argumenter) { EnkelHeltallsbeholder beholder = new EnkelHeltallsbeholder(); beholder.settinn(17); if (beholder.taut() == 17) {System.out.println ( Riktig ); else {System.out.println( Feil ); tallet Objekt av klassen EnkelHeltallsbeholder 9

10 Typen til pekeren er navnet på et interface interface Heltallsbeholder { public void settinn(int tall); public int taut( ); public void settinn(int tall) public int taut( ) En tankemodell av et mulig senere objekt class EnkelHeltallsbeholder implements Heltallsbeholder { private int tallet = -1; public void settinn(int tall) { tallet = tall; public int taut( ) { int temp= tallet; tallet = -1; return temp; FULLSTENDIG KJØRBART PROGRAM Type: Heltallsbeholder public void settinn(int tall) public int taut( ) Navn: beholder class MegetEnkelTestAvBeholder { public static void main (String[ ] argumenter) { Heltallsbeholder beholder = new EnkelHeltallsbeholder(); beholder.settinn(17); if (beholder.taut() == 17) {System.out.println ( Riktig ); else {System.out.println( Feil ); tallet Objekt av klassen EnkelHeltallsbeholder 10

11 Så, hva skal vi med dette? Hva brukes interface til? Vet hjelp av interface kan forskjellige klasser og objekter ha det samme grensesnittet. Dette er en fordel når vi skal beskrive objekter med felles egenskaper. Et interface kalles gjerne en rolle Noen objekter kan spille flere forskjellig roller Forskjellige objekter kan implementere samme rolle på forskjellige måter - innkapsling = skjuling av detaljer MYE MER I EKSEMPLER Hvorfor -1 på forrige foil? Hva bør vi gjøre når beholderen er tom? Oppgave: Modifiser interfacet og klassen slik at man kan teste om beholderen er tom? 11 Til senere: Kast et unntak om programmet prøver å ta et tall ut av en tom beholder

12 Nå noe som ikke bare gjelder interface, men også klasser: Metodenes signaturer public void settinn(int tall) public int taut( ) Dette kaller vi metodenes signaturer (skrivemåte, syntaks) Signaturen til en metode er - navnet på metoden - navnene, typene og rekkefølgen til parametrene - retur-typen (?) 12

13 Metodenes semantikk public void settinn(int tall) public int taut( ) Hva gjør disse metodene? Hvordan virker de? Hva er sematikken til metodene? Semantikk betyr virkemåte 13

14 Metodenes semantikk public void settinn(int tall) public int taut( ) Metoden settinn gjør at objektet tar vare på tallet som er parameter til metode. Metoden taut sletter fra objektet et av de tallene som tidligere er satt inn. Metoden returnerer det tallet som slettes. Informatikkens 3. (?) lov: Først betemmer vi semantikken og signaturene Deretter implementerer vi metodene og bestemmer oss for hva de private dataene skal være Dette gjelder for alle programmeringsspråk, det er ikke Java-spesifikt. 14

15 interface Heltallsbeholder { public void settinn(int tall); public int taut( ); Semantikk: Metoden settinn gjør at objektet tar vare på tallet som er parameter til metoden. Metoden taut sletter fra objektet et av de tallene som tidligere er satt inn. Metoden returnerer det tallet som er slettet. class EnkelHeltallsbeholder implements Heltallsbeholder { private int tallet = -1; public void settinn(int tall) { tallet = tall; public int taut( ) { int temp= tallet; tallet = -1; return temp; Kompilatoren sjekker at implementasjonen har de riktige metodene med de riktige parameterene (riktig signatur) MEN: Bare du, som er et menneske, kan sjekke at implementasjonen overholder de SEMANTISKE KRAVENE til metodene. 15

16 Institutt for informatikk har 12 forskningsgrupper. En av disse heter Presis Modellering og Analyse (PMA). Her arbeider de bl.a. med å formalisere disse sematiske kravene, slik at du kan få hjelp av datamaskinen til å sjekke at implementasjonen overholder de semantiske kravene. Litt mer på en senere forelesning. public void settinn(int tall) public int taut( ) De sematiske kravene kalles også en kontrakt (mellom brukerene av objektet og objektet selv) 16

17 Med Javadoc kan vi beskrive både signatur og semantikk /** Objektene av alle klassene som implementerer dette gresesnittet tar vare * på heltall. * Stein Gjessing * versjon 10. februar 2012 */ public interface Heltallsbeholder { /** * Gjør at objektet tar vare på tallet som er parameter til metoden * tall tallet som objektet skal ta vare på */ public void settinn(int tall); /** * Sletter fra objektet et av de tallene som tidligere er satt inn. * Metoden returnerer det tallet som er slettet. * tallet som er slettet */ public int taut( ); Filen Heltallsbeholder.java 17

18 18

19 Flere eksempler: Kaniner og kaninbur class Kanin{ String navn; Kanin(String nv) {navn = nv; interface KaninOppbevaring { public boolean settinn(kanin k); public Kanin taut( ); class Kaninbur implements KaninOppbevaring { private public boolean settinn(kanin k) {..... public Kanin taut( ) {... 19

20 Igjen: Signatur (syntaks) og Sematikk Signaturer: interface KaninOppbevaring { public boolean settinn(kanin k); public Kanin taut( ); Semantikk: Hvis objektet er tomt vil metoden settinn gjøre at objektet tar vare på kaninen som er parameter til metoden, og metoden returnerer sann. Hvis objektet allerede inneholder en kanin gjør metoden ingen ting med objektet, og metoden returnerer usann. Metoden taut tar ut kaninen som er i objektet og returnerer en peker til denne kaninen. Metoden returnerer null hvis objektet allerede er tomt.

21 class Kanin{ String navn; Kanin(String nv) {navn = nv; Kaniner og kaninbur: Full kode interface KaninOppbevaring { public boolean settinn(kanin k); public Kanin taut( ); class Kaninbur implements KaninOppbevaring { private Kanin denne = null; public boolean settinn(kanin k) { if (denne == null) { denne = k; return true; else return false; public Kanin taut( ) { Kanin k = denne; denne = null; return k; 21

22 Vi forlater interface en stund: Testing -- Enhetstesting n n n n Når vi planlegger og skriver programmet prøver vi å overbevise oss selv (og dem vi skriver sammen med) om at den koden vi skriver kommer til å utføre det vi ønsker Men vi kommer alltid til å tenke/skrive feil Derfor må vi teste programmet vårt Objektorientering / modularisering: n Test et objekt eller en modul om gangen n n Sørg for at den er så riktig som mulig Deretter kan vi test sammensettingen av objektene / modulene 22

23 Modifikatorer og Observatorer En modifikator-metode forandrer tilstanden til et objekt En observator-metode leser av tilstanden uten å forandre den Et objekt Tilstand som er skjult utenfor Modifikatorer Observatorer Modifikator, f.eks. set(). Observator, f.eks. get() 23

24 Tes$ng - - Enhetstes$ng n Når vi skal teste et objekt kan vi først kalle en modifikator- metode og dere8er en observator- metode og se om vi observerer det ønskede resultat Modifikatorer Observatorer Et objekt Modifikator, f.eks. set(). Observator, f.eks. get() 24 24

25 interface Heltallsbeholder { public void settinn(int tall); public int taut( ); Enhetstesting av heltallsbeholderen class EnkelHeltallsbeholder implements Heltallsbeholder { private int tallet = -1; public void settinn(int tall) { tallet = tall; public int taut( ) { int temp= tallet; tallet = -1; return temp; Type: EnkelHeltallsbeholder Navn: beholder modifikator observator public void settinn(int tall) public int taut( ) class MegetEnkelTestAvBeholder { public static void main (String[ ] argumenter) { EnkelHeltallsbeholder beholder = new EnkelHeltallsbeholder(); beholder.settinn(17); if (beholder.taut() == 17) {System.out.println ( Riktig ); else {System.out.println( Feil ); tallet Objekt av klassen EnkelHeltallsbeholder 25

26 Enhetstesting av heltallsbeholderen med egen test-metode class MegetEnkelTestAvBeholder { public static void main (String[ ] argumenter) EnkelHeltallsbeholder beholder = new EnkelHeltallsbeholder(); int resultat; int testtall; testtall = 17; beholder.settinn(testtall); resultat = beholder.taut(); test(testtall,resultat); static void test(int tall1, int tall2) { System.out.println( Test av settinn / taut ); System.out.println( Resultat + tall1 + / + tall2); if (tall1 == tall2) {System.out.println ( Riktig ); else {System.out.println( Feil ); public void settinn(int tall) public int taut( ) Type: EnkelHeltallsbeholder modifikator observator Navn: beholder tallet Objekt av klassen EnkelHeltallsbeholder Må gjøre dette for flere tall enn 17 (men hvilke??) Må gjøre dette for flere kombinasjoner av metodekall (men hvilke??) 26

27 class EnkelHeltallsbeholder implements Heltallsbeholder { private int tallet = -1; public void settinn(int tall) { tallet = 17; public int taut( ) { int temp= tallet; tallet = -1; return temp; class MegetEnkelTestAvBeholder { public static void main (String[ ] argumenter) Program med feil - 1 EnkelHeltallsbeholder beholder = new EnkelHeltallsbeholder(); int resultat; int testtall; testtall = 17; beholder.settinn(testtall); resultat = beholder.taut(); test(testtall,resultat); static void test(int tall1, int tall2) { System.out.println( Test av settinn / taut ); System.out.println( Resultat + tall1 + / + tall2); if (tall1 == tall2) {System.out.println ( Riktig ); else {System.out.println( Feil ); interface Heltallsbeholder { public void settinn(int tall); public int taut( ); 27

28 class EnkelHeltallsbeholder implements Heltallsbeholder { private int tallet = -1; public void settinn(int tall) { if(tall == 3172) tallet = 0; else tallet = tall; public int taut( ) { int temp= tallet; tallet = -1; return temp; class MegetEnkelTestAvBeholder { public static void main (String[ ] argumenter) Program med feil - 2 EnkelHeltallsbeholder beholder = new EnkelHeltallsbeholder(); int resultat; int testtall; testtall = 17; beholder.settinn(testtall); resultat = beholder.taut(); test(testtall,resultat); static void test(int tall1, int tall2) { System.out.println( Test av settinn / taut ); System.out.println( Resultat + tall1 + / + tall2); if (tall1 == tall2) {System.out.println ( Riktig ); else {System.out.println( Feil ); interface Heltallsbeholder { public void settinn(int tall); public int taut( ); 28

29 Enhetstesting av class Kaninbur class Kanin{ String navn; Kanin(String nv) {navn = nv; interface KaninOppbevaring { public boolean settinn(kanin k); public Kanin taut( ); // Testprogram: public static void main ( ) { KaninOppbevaring detguleburet = new Kaninbur( ); Type: KaninOppbevaring Ins$tu' for informa$kk class Kaninbur implements KaninOppbevaring {... Navn: detguleburet Kanin kalle = new Kanin("Kalle"); Type: Kanin Type: Kanin Navn: kalle detguleburet.settinn(kalle) Navn: denne Objekt av klassen Kanin Kanin sprett = new Kanin("Sprett"); boolean settinnok = detguleburet.settinn(sprett); test( Test inn i fullt bur, settinnok);... Kanin taut( ) Objekt av klassen Kaninbur implements KaninOppbevaring Type: Kanin Navn: sprett boolean settinn (Kanin den) Objekt av klassen Kanin

30 Enhetstest av class Kaninbur Ins$tu' for informa$kk Lag egne testmetoder (IKKE slik jeg har gjort her) Kalle class LittTestKaninbur { public static void main (String [ ] args) { KaninOppbevaring detguleburet = new Kaninbur( ); Kanin kalle = new Kanin("Kalle"); detguleburet.settinn(kalle); Kanin sprett = new Kanin( Sprett ); // tester at andre kanin ikke kommer inn i buret: booelan settinnok = detguleburet.settinn(sprett); if (settinnok) { System.out.prinln( Feil sett inn ); else {System.out.prinln( Riktig sett inn ); // tester at den som først ble satt inn nå tas ut: Kanin enkanin = detguleburet.taut( ); if (enkanin.navn.equals( Kalle ) { System.out.prinln( Riktig ta ut ); else {System.out.prinln( Feil ta ut ); Enhetstesting bør vi gjøre på alle klasser (uavhengig av om de implementerer et interface) Sprett Pelle 30

31 Tilbake til interface Et grensesnitt beskriver en rolle som alle objektene som implementerer dette grensesnittet må kunne spille public boolean settinn(kanin k) public Kanin taut( ) Et objekt av en klasse som implementerer grensesnittet Kaninoppbevaring Men objektene kan gjerne ha andre metoder i tillegge (kunne spille andre roller også) (mye mer om dette i februar)

32 Men objektene kan gjerne ha andre metoder i tillegge class KaninburMedLys implements KaninOppbevaring { private boolean lys = false; private Kanin denne = null; public boolean settinn(kanin k) { public Kanin taut( ) { public void tennlyset ( ) {lys = true; public void slukklyset ( ) {lys = false; interface KaninOppbevaring { public boolean settinn(kanin k); public Kanin taut( ); 32

33 KaninburMedLys: Full kode class KaninburMedLys implements KaninOppbevaring { private boolean lys = false; private Kanin denne = null; public boolean settinn(kanin k) { if (denne == null) { denne = k; return true; else return false; public Kanin taut( ) { Kanin k = denne; denne = null; return k; public void tennlyset ( ) {lys = true; public void slukklyset ( ) {lys = false; interface KaninOppbevaring { public boolean settinn(kanin k); public Kanin taut( ); 33

34 KaninburMedLys: et objekt Type: KaninburMedLys Navn: Type: KaninOppbevaring Navn: Objekt av klassen Kanin Objekt av klassen KaninburMedLys implements KaninOppbevaring boolean settinn (Kanin den ) Kanin taut ( ) Type: Kanin void tennlyset( ) Navn: denne Type: boolean Navn: lys interface KaninOppbevaring { public boolean settinn(kanin k); public Kanin taut( ); Vi kan se på objektet både med KaninburMedLys -briller og med KaninOppbevaring -briller void slukklyset( ) Forskjellige briller = forskjellige roller

35 class KaninburMedLys implements KaninOppbevaring, Lys { private boolean lys = false; Vi kan lage kassen KaninburMedLys på en annen måte: Én klasse to grensesnitt private Kanin denne = null; public boolean settinn(kanin k) { public Kanin taut( ) { public void tennlyset ( ) {lys = true; public void slukklyset ( ) {lys = false; interface KaninOppbevaring { public boolean settinn(kanin k); public Kanin taut( ); interface Lys { public void tennlyset ( ); public void slukklyset ( ); 35

36 Étt objekt to grensesnitt tre briller Type: KaninburMedLys Navn: nyttburlys Type: KaninOppbevaring Navn: detnyeburet Type: Lys Navn: detnyeburet Objekt av klassen KaninburMedLys implements KaninOppbevaring, Lys boolean settinn (Kanin den ) Kanin taut ( ) Type: Kanin void tennlyset( ) Navn: denne Type: boolean Navn: lys interface KaninOppbevaring { public boolean settinn(kanin k); public Kanin taut( ); interface Lys { public void tennlyset ( ); public void slukklyset ( ); Vi kan se på objektet både med KaninburMedLys -briller og med KaninOppbevaring -briller og med Lys -briller Objekt av klassen Kanin void slukklyset( ) Forskjellige briller = forskjellige roller 36

37 Én klasse to grensesnitt: Full kode class KaninburMedLys implements KaninOppbevaring, Lys { private boolean lys = false; private Kanin denne = null; public boolean settinn(kanin k) { if (denne == null) { denne = k; return true; else {return false; public Kanin taut( ) { Kanin k = denne; denne = null; return k; public void tennlyset ( ) {lys = true; public void slukklyset ( ) {lys = false; interface KaninOppbevaring { public boolean settinn(kanin k); public Kanin taut( ); interface Lys { public void tennlyset ( ); public void slukklyset ( ); 37

38 Flere eksempler: En klasse mange grensesnitt interface KanBjeffe{ void bjeff(); interface Utkledd { int antallfarger(); Foto: AP class Karnevalshund implements KanBjeffe, Utkledd { private int farger; Karnevalshund (int frg) { farger = frg; public void bjeff( ) { System.out.printl( Voff - voff ); public int antallfarger() { return farger; 38

39 Karnevalshund passopp = new Karnevalshund( ): KanBjeffe gneldrebikkje = passopp; Utkledd godhunden = passopp; Type: Karnevalshund Navn: denne Type: KanBjeffe Navn: gneldrebikkje Type: Utkledd Navn: godhund Type: int Navn: farger void bjeff ( ) {System.out.printl( Voff - voff ); int antallfarger( ) {return farger; Objekt av klassen Karnevalshund KanBjeffe rollen Utkledd rollen 39

40 Enda et eksempel : interface KanBjeffe{ void bjeff(); interface Svigermor{ boolean okpaabesok(); class NorskSvigermor extends KanBjeffe, Svigermor { boolean hyggelig = false; public void bjeff( ) { System.out.println( Uff uff ); public boolean okpaabesok() { return hyggelig; Oppgave: Tegn opp et objekt av klassen NorskSvigermor og tre pekere av forskjellige typer. Hvilke roller kan dette objektet spille? Hva ser vi ved hjelp av de forskjellige pekerene? 40

41 Ett grensesnitt, flere klasser: Eksempel: Både biler og ost skal skattlegges interface Skattbar{ int skatt(); // Skatt på importerte varer class Bil implements Skattbar { // Bil: 100% skatt private private int importpris; Bil ( ) { public int skatt( ){return importpris; class Ost implements Skattbar { // Ost: 200% skatt private int importprisprkg; private int antkg; Ost ( ) { public int skatt( ){return importprisprkg*antkg*2.00; 41

42 n Legg merke til at metoden skatt er implementert på forskjellige måter i Bil og Ost. Bil minbil = new Bil ("BP12345", ); Skattbar minbs = minbil; Ost minost = new Ost(100, 2); Skattbar minos = minost; int bilskatt = minbil.skatt(); int osteskatt = minost.skatt(); int skatt = bilskatt + osteskatt; // bedre: int totalskatt = 0; totalskatt = totalskatt + minbs.skatt(); totalskatt = totalskatt + minos.skatt(); Type: Bil Navn: minbil Type: Skattbar Navn: minbs Type: Ost Navn: minost Type: Skattbar Navn: minos Rollen Skatt Rollen Bil (untatt Skatt) Rollen Ost (untatt Skatt) Generalisering på neste side 42

43 Samlet import-skatt Skattbar[ ] alle = new Skattbar [100]; alle[0] = new Bil( DK12345, ); alle[1] = new Ost(20,5000); int totalskatt = 0; Type: Skattbar [ ] Navn: alle for (Skattbar den: alle) { if (den!= null) {totalskatt = totalskatt + den.skatt(); System.out.println( Total skatt: + totalskatt); Rollen Skatt Rollen Bil (untatt Skatt) Rollen Ost (untatt Skatt) Veldig viktig og bra eksempel. Dagens rosin. 43

44 Bil og Ost Full kode interface Skattbar{ int skatt(); // Skatt på importerte varer class Bil implements Skattbar { // Bil: 100% skatt private String regnr; private int importpris; Bil (String reg, int imppris) { regnr = reg; importpris = imppris; public int skatt( ){return importpris; public String hentregnr( ) {return regnr; class Ost implements Skattbar { // Ost: 200% skatt private int importprisprkg; private int antkg; Ost (int kgpris, int mengde) { importprisprkg = antkg; antkg = mengde; public int skatt( ){return importprisprkg*antkg*2.00; 44

45 Generiske grensesnitt Grensesnitt med parametre n På samme måte som klasser, kan interface lages med parametre. n FØR har vi lært: class Beholderen <E> { n NÅ skal vi lære: interface Beholder <E> { new Beholderen<Bil>( ); new Beholder<Bil>( ); 45

46 Før: class GeneriskBeholderTilEn <T> { T denne; public void settinn (T en) { denne = en; public T taut ( ) {return denne; Generisk grensesnitt Nå: interface Beholder <E> { public void settinn (E en); public E taut ( ); class GeneriskBeholderTilEn <T> implements Beholder <T> { T denne; public void settinn (T en) { denne = en; public T taut ( ) {return denne; 46

47 Mer grensesnitt med parametre (Generiske grensesnitt) interface EnkelStorBeholder <E> { public boolean settinn (E elem); public E finnen( ); public void fjern( ); Her ønsker vi å lage et grensesnitt til en beholder som kan ta vare på mange elementer (mange objekter av klassen E). Men hva er sematikken til metodene / til grensesnittet? Hvilken semantikk ønsker vi egentlig? Hva ønsker vi å kreve av klassene som implementerer dette grensesnittet? ikke nå 47

48 class KonkretEnkelStorBeholder <E> implements EnkelStorBeholder<E> { private E [ ] alle = (E [ ] ) new Object [100]; private int antall = 0; public boolean settinn(e elem) { navn: alle type: E[] navn: antall 7 public E finnen( ) { type: int settinn finnen public void fjern( ) { fjern Forslag til implementasjon Slike objekter finnes ikke (må gi E en verdi først) 48

49 class KonkretEnkelStorBeholder <E> implements EnkelStorBeholder<E> { private E [ ] alle = (E [ ] ) new Object [100]; private int antall = 0; public boolean settinn(e elem) { navn: alle if (antall ==100) {return false; alle[antall] = elem; type: E[] antall ++; return true; navn: antall 7 public E finnen( ) { type: int if (antall == 0) {return null; settinn return alle[antall-1]; finnen public void fjern( ) { if(antall!= 0) {antall -- ; fjern Implementasjon: Full kode Slike objekter finnes ikke (må gi E en verdi først) 49

50 50 Bruk av denne implementasjonen - testing EnkelStorBeholder<KarnevalsHund> mittstorehundehus = new KonkretEnkelStorBeholder<KarnevalsHund> ( ); KarnevalsHund fido = new KarnevalsHund(7); mittstorehundehus.settinn(fido); KarnevalsHund passopp = new KarnevalsHund(4); mittstorehundehus.settinn(passopp); KarnevalsHund enhund = mittstorehundehus.finnen( ); if (enhund == fido enhund == passopp) {System.out.println( Riktig finn 1 ); else {System.out.println( Feil finn 1 ); navn: alle type: KarnevalsHund[] navn: antall 3 type: int settinn(karnevalshund det) KarnevalsHund finnen( ) void fjern( ) fido passopp trofast

51 Enda bedre : (?) 3 observatorer 2 modifikatorer interface EnkelStorBeholder <E> { public boolean full( ); public boolean tom ( ); public E finnen( ); public void settinn (E elem); public void fjern( ); Men at vi bare skal ha helt rene observatorer og helt rene modifikatorer er kanskje å drive det litt langt 51

INF1010 våren Grensesnitt (interface)

INF1010 våren Grensesnitt (interface) INF1010 våren 2015 Torsdag 5. februar Grensesnitt (interface) Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les notatet Grensesnitt i Java av Stein Gjessing

Detaljer

INF1010 våren Grensesnitt

INF1010 våren Grensesnitt INF1010 våren 2014 Onsdag 22. januar Grensesnitt Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les notatet Grensesnitt i Java av Stein Gjessing n Det

Detaljer

INF1010 våren Grensesnitt

INF1010 våren Grensesnitt INF1010 våren 2013 Torsdag 24. januar Grensesnitt Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les notatet Grensesnitt i Java av Stein Gjessing 2 Hva

Detaljer

INF1010 våren januar. Objektorientering i Java

INF1010 våren januar. Objektorientering i Java INF1010 våren 2017 25. januar Objektorientering i Java Om enhetstesting (Repetisjon av INF1000 og lær deg Java for INF1001 og INF1100) Stein Gjessing Hva er objektorientert programmering? F.eks: En sort

Detaljer

INF1010 våren Arv og subklasser del 1

INF1010 våren Arv og subklasser del 1 INF1010 våren 2015 Torsdag 12. februar Arv og subklasser del 1 Stein Gjessing Institutt for informatikk Universitetet i Oslo 1 Når du har lært om subklasser kan du programmere med: Første uke: Spesialisering

Detaljer

INF1010 våren Arv, subklasser og grensesnitt - del 2

INF1010 våren Arv, subklasser og grensesnitt - del 2 INF1010 våren 2012 Torsdag 16. februar Arv, subklasser og grensesnitt - del 2 Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema nummer 1 Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface 2 Hva er objektorientert

Detaljer

INF1010 våren Arv og subklasser del 1

INF1010 våren Arv og subklasser del 1 INF1010 våren 2016 Torsdag 4. februar Arv og subklasser del 1 Stein Gjessing Institutt for informatikk Universitetet i Oslo 1 Når du har lært om subklasser kan du programmere med: Første uke: Spesialisering

Detaljer

INF1010, 21. januar 2016. Klasser med parametre = Parametriserte klasser = Generiske klasser

INF1010, 21. januar 2016. Klasser med parametre = Parametriserte klasser = Generiske klasser INF1010, 21. januar 2016 Klasser med parametre = Parametriserte klasser = Generiske klasser Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Først litt repetisjon fra i går class LagBiler { public

Detaljer

INF1010, 15. januar 2014 2. time. Parametriserte klasser (generiske klasser) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

INF1010, 15. januar 2014 2. time. Parametriserte klasser (generiske klasser) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo INF1010, 15. januar 2014 2. time Parametriserte klasser (generiske klasser) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Repetisjon fra gamle dager: Metoder med parametre En metode uten parameter:

Detaljer

INF1010 våren Arv og subklasser - del 2

INF1010 våren Arv og subklasser - del 2 INF1010 våren 2013 Torsdag 14. februar Arv og subklasser - del 2 Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema Virtuelle metoder som er det samme som Polymorfi Mer om arv / interface Mer om pekertilordninger

Detaljer

Enkle generiske klasser i Java

Enkle generiske klasser i Java Enkle generiske klasser i Java Oslo, 7/1-13 Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Del 1: Enkle pekere Før vi tar fatt på det som er nytt i dette notatet, skal vi repetere litt

Detaljer

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder.

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder. Litt om datastrukturer i Java Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 1 Innledning Dette notatet beskriver noe av det som foregår i primærlageret når et Javaprogram utføres.

Detaljer

INF1010. Grensesnittet Comparable<T>

INF1010. Grensesnittet Comparable<T> INF1010 21. februar 2013 Grensesnittet Comparable Stein Michael Storleer Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Interface med parametre interface Utkledd { // T er klassen jeg er utkledd

Detaljer

1. Krav til klasseparametre 2. Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

1. Krav til klasseparametre 2. Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo INF1010, 26. februar 2014 1. Krav til klasseparametre 2. Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Vi tar utgangspunkt i dette programmet for

Detaljer

23.09.2015. Introduksjon til objektorientert. programmering. Hva skjedde ~1967? Lokale (og globale) helter. Grunnkurs i objektorientert.

23.09.2015. Introduksjon til objektorientert. programmering. Hva skjedde ~1967? Lokale (og globale) helter. Grunnkurs i objektorientert. Grunnkurs i objektorientert programmering Introduksjon til objektorientert programmering INF1000 Høst 2015 Siri Moe Jensen INF1000 - Høst 2015 uke 5 1 Siri Moe Jensen INF1000 - Høst 2015 uke 5 2 Kristen

Detaljer

INF våren 2017

INF våren 2017 INF1010 - våren 2017 Om Java Objekter og klasser Både for deg som kan og for deg som ikke kan Java Stein Gjessing Universitetet i Oslo Ny versjon etter forlesningen der tre meningsløse private modifikatorer

Detaljer

INF1010 våren 2014. Arv og subklasser - del 2

INF1010 våren 2014. Arv og subklasser - del 2 INF1010 våren 2014 Onsdag 19. februar Arv og subklasser - del 2 Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema Virtuelle metoder som er det samme som Polymorfi Mer om arv / interface Mer om pekertilordninger

Detaljer

INF1010 våren 2017 Torsdag 9. februar. Interface - Grensesnitt

INF1010 våren 2017 Torsdag 9. februar. Interface - Grensesnitt INF1010 våre 2017 Torsdag 9. februar Iterface - Gresesitt og litt om geeriske klasser og geeriske iterface hvis tid Stei Gjessig Dages hovedtema Egelsk: Iterface (også et Java-ord) Norsk: Gresesitt Les

Detaljer

Eks 1: Binærtre Binærtretraversering Eks 2: Binærtre og stakk

Eks 1: Binærtre Binærtretraversering Eks 2: Binærtre og stakk Godkjent oblig 1? Les e-post til din UiO-adresse Svar på e-post fra lablærer Ingen godkjenning før avholdt møte med lablærer Godkjentlistene brukes ikke til å informere om status for obligene Ta vare på

Detaljer

Grensesnitt i Java (engelsk: interface) Oslo, 10/1-14

Grensesnitt i Java (engelsk: interface) Oslo, 10/1-14 Grensesnitt i Java (engelsk: interface) Oslo, 10/1-14 Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Dette notatet handler om noe av det viktigste ved objektorientering og programmering

Detaljer

Introduksjon til objektorientert programmering

Introduksjon til objektorientert programmering Introduksjon til objektorientert programmering Samt litt mer om strenger og variable INF1000, uke6 Ragnhild Kobro Runde Grunnkurs i objektorientert programmering Strategi: Splitt og hersk Metoder kan brukes

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i Eksamensdag: 6. juni 2006 Tid for eksamen: 1430 1730 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: INF1010 Objektorientert programmering

Detaljer

INF1010, 21. februar Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

INF1010, 21. februar Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo INF1010, 21. februar 2013 Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Ikke noe nytt her From the Java language specification (version 6): 14.14.2

Detaljer

Velkommen til. INF våren 2016

Velkommen til. INF våren 2016 Velkommen til INF1010 - våren 2016 Denne uken (onsdag og torsdag): Om INF1010 Java datastrukturer Klasser med parametre i Java Stein Gjessing Institutt for informatikk Universitetet i Oslo 1 1 INF1010

Detaljer

IN våren 2018 Tirsdag 16. januar

IN våren 2018 Tirsdag 16. januar IN1010 - våren 2018 Tirsdag 16. januar Java Objekter og klasser Stein Gjessing Universitetet i Oslo 1 1 IN1010: Objektorientert programmering Hva er et objekt? Hva er en klasse? Aller enkleste eksempel

Detaljer

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder.

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder. Gaustadbekkdalen, januar 22 Litt om datastrukturer i Java Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Innledning Dette notatet beskriver noe av det som foregår i primærlageret når

Detaljer

INF1010 - Seminaroppgaver til uke 3

INF1010 - Seminaroppgaver til uke 3 INF1010 - Seminaroppgaver til uke 3 Oppgave 1 I denne oppgaven skal vi lage et klassehiearki av drikker. Alle klassene i hiearkiet skal implementere følgende grensesnitt p u b l i c i n t e r f a c e Drikkbar

Detaljer

INF1010, 23. februar Parametriserte klasser Om å gå gjennom egne beholdere (subklasser og grensesnitt 3)

INF1010, 23. februar Parametriserte klasser Om å gå gjennom egne beholdere (subklasser og grensesnitt 3) INF1010, 23. februar 2012 Parametriserte klasser Om å gå gjennom egne beholdere (subklasser og grensesnitt 3) Stein Gjessing Inst for Informatikk Universitetet i Oslo Repetisjon fra gamle dager: Metoder

Detaljer

INF1010, 22. mai Prøveeksamen (Eksamen 12. juni 2012) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

INF1010, 22. mai Prøveeksamen (Eksamen 12. juni 2012) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo INF, 22. mai 23 Prøveeksamen 23 (Eksamen 2. juni 22) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Oppgave a Tegn klassehierarkiet for de 9 produkttypene som er beskrevet over. Inkluder også

Detaljer

Interface i Java 8. Februar 2017

Interface i Java 8. Februar 2017 Interface i Java 8. Februar 2017 Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Dette notatet handler om noe av det viktigste ved objektorientering og programmering generelt, nemlig

Detaljer

Innhold uke 4. INF 1000 høsten 2011 Uke 4: 13. september. Deklarasjon av peker og opprettelse av arrayobjektet. Representasjon av array i Java

Innhold uke 4. INF 1000 høsten 2011 Uke 4: 13. september. Deklarasjon av peker og opprettelse av arrayobjektet. Representasjon av array i Java INF høsten 2 Uke 4: 3. september Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Siri Moe Jensen og Arne Maus Mål for uke 4: Innhold uke 4 Repetisjon m/ utvidelser:

Detaljer

Lenkelister. Lister og køer. Kopi av utvalgte sider fra forelesningen.

Lenkelister. Lister og køer. Kopi av utvalgte sider fra forelesningen. Lenkelister. Lister og køer. Kopi av utvalgte sider fra forelesningen. "Taher" type: String : type: :... type: : inf1010student null michael@ifi.uio.no INF1010 26. januar 2012 (uke 4) 2 class Eks01 { public

Detaljer

< T extends Comparable<T> > Indre klasser mm. «Det du bør ha hørt om før oblig 4»

< T extends Comparable<T> > Indre klasser mm. «Det du bør ha hørt om før oblig 4» < T extends Comparable > Indre klasser mm. «Det du bør ha hørt om før oblig 4» Strukturen i oblig 3 null null null null Personbeholder pl null null Person p "Adnan" michael@ifi.uio.no INF1010 21. februar

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: Onsdag 4. juni 2014 Tid for eksamen: 9:00-15:00 Oppgavesettet er på

Detaljer

Seminaroppgaver IN1010, uke 2

Seminaroppgaver IN1010, uke 2 Seminaroppgaver IN1010, uke 2 1.a: Skriv en klasse HeiVerden.java. Klassen skal inneholde en main- metode (se på notatet fra tidligere). Inne i main -metoden skal programmet først la brukeren oppgi en

Detaljer

Dagens tema INF1010 INF1010 INF1010 INF1010

Dagens tema INF1010 INF1010 INF1010 INF1010 I eksemplene om lister og binære trær har vi hittil hatt pekerne inne i objektene i strukturen. ( Innbakt struktur ).Eksempel: Dagens tema Implementasjon av strukturer (lister, binære trær) class { ; ;

Detaljer

Gjennomgang av eksamen H99

Gjennomgang av eksamen H99 Gjennomgang av eksamen H99 Administrasjon av kurser, studenter og påmeldinger Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Oppgave 1 (15 %) (Besvares

Detaljer

INF1010 våren 2008 Uke 4, 22. januar Arv og subklasser

INF1010 våren 2008 Uke 4, 22. januar Arv og subklasser Emneoversikt subklasser INF1010 våren 2008 Uke 4, 22. januar Arv og subklasser Stein Gjessing Institutt for informatikk Mange flere eksempler på fellesøvelsene og neste forelesning 1 Generalisering - spesialisering

Detaljer

Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; }

Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; } Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; Hva skrives ut på skjermen når følgende kode utføres? int [] tallene =

Detaljer

Eksamen INF1010 V2009 Del B prøveeksamen V2010 Vekt 60 %

Eksamen INF1010 V2009 Del B prøveeksamen V2010 Vekt 60 % Eksamen INF1010 V2009 Del B prøveeksamen V2010 Vekt 60 % Stein Gjessing Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo 1 Oppgave 10 Tegning av datastrukturen (vekt 5% av del B) Tegn datastrukturen til

Detaljer

klassen Vin må få en ny variabel Vin neste alle personvariable (personpekere) i listeklassen må byttes til Vin

klassen Vin må få en ny variabel Vin neste alle personvariable (personpekere) i listeklassen må byttes til Vin INF1010 forelesning Lenkelister II Dette skrivet inneholder en oversikt over det jeg planlegger å forelese på andre forlesning om lenkelister. Det inneholder stort sett programeksempler med kommentarer

Detaljer

OPPGAVE 5b og 8b Java Kode

OPPGAVE 5b og 8b Java Kode OPPGAVE 5b og 8b Java Kode public class Kant boolean behandlereturavbil() BehandleReturAvBil behandler = new BehandleReturAvBil(this); String regnr; int kmstand, tanknivaa; boolean erskadet; // 1: Få verdiene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : Eksamensdag : Torsdag 2. desember 2004 Tid for eksamen : 09.00 12.00 Oppgavesettet er på : Vedlegg : Tillatte hjelpemidler

Detaljer

Løsningsforslag Test 2

Løsningsforslag Test 2 Løsningsforslag Test 2 Oppgave 1.1: Interface definerer et grensesnitt som kan implementeres av flere klasser. Dette gir en standardisert måte å kommunisere med objekter av en eller flere relaterte klasser.

Detaljer

INF1000 EKSTRATILBUD. Stoff fra uke 1-5 (6) 3. oktober 2012 Siri Moe Jensen

INF1000 EKSTRATILBUD. Stoff fra uke 1-5 (6) 3. oktober 2012 Siri Moe Jensen INF1000 EKSTRATILBUD Stoff fra uke 1-5 (6) 3. oktober 2012 Siri Moe Jensen PLAN FOR DAGEN gjennomgå stoff fra uke 1-5(6), men med en litt annen tilnærming kun gjennomgått stoff, men vekt på konsepter og

Detaljer

INF1010. Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister

INF1010. Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister INF1010 Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister Lenke Datastrukturen lenkeliste class { = null ; foran foran = new () ; class { = null ; foran foran = new () ; foran. = new () ; class { = null ; foran

Detaljer

LC191D Videregående programmering Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring. Else Lervik, januar 2012.

LC191D Videregående programmering Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring. Else Lervik, januar 2012. Repetisjon innkapsling static tabell av primitiv datatype LC191D Videregående programmering Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring. Else Lervik, januar 2012. Objektorientert modellering

Detaljer

INF1010. generiske metoder grensesni2 begrensende typeparametre grensesni2et Comparable<T> grensesni2et Iterable<T>

INF1010. generiske metoder grensesni2 begrensende typeparametre grensesni2et Comparable<T> grensesni2et Iterable<T> INF1010 generiske metoder grensesni2 begrensende typeparametre grensesni2et Comparable grensesni2et Iterable public sta>c void test(string descrip>on, T expected, T actual) { if (expected!= null

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: 9. juni 2011 Tid for eksamen: 09.00 15.00 Oppgavesettet er på 5 sider. Vedlegg:

Detaljer

INF Notater. Veronika Heimsbakk 10. juni 2012

INF Notater. Veronika Heimsbakk 10. juni 2012 INF1010 - Notater Veronika Heimsbakk veronahe@student.matnat.uio.no 10. juni 2012 1 Tilgangsnivåer 2 CompareTo Modifier Class Package Subclass World public Y Y Y Y protected Y Y Y N no modifier Y Y N N

Detaljer

Dagens tema Kapittel 8: Objekter og klasser

Dagens tema Kapittel 8: Objekter og klasser Dagens tema Kapittel 8: Objekter og klasser Hva er objekter og klasser? Programmering med objekter Klassedeklarasjoner Generering av objekter Tilgang til elementer i objektene Objekt- og klassevariable

Detaljer

OPPGAVE 1 OBLIGATORISKE OPPGAVER (OBLIG 1) (1) Uten å selv implementere og kjøre koden under, hva skriver koden ut til konsollen?

OPPGAVE 1 OBLIGATORISKE OPPGAVER (OBLIG 1) (1) Uten å selv implementere og kjøre koden under, hva skriver koden ut til konsollen? OPPGAVESETT 4 PROSEDYRER Oppgavesett 4 i Programmering: prosedyrer. I dette oppgavesettet blir du introdusert til programmering av prosedyrer i Java. Prosedyrer er også kjent som funksjoner eller subrutiner.

Detaljer

Kapittel 8: Programutvikling

Kapittel 8: Programutvikling Kapittel 8: Programutvikling Redigert av: Khalid Azim Mughal (khalid@ii.uib.no) Kilde: Java som første programmeringsspråk (3. utgave) Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen Cappelen Akademisk

Detaljer

Dagens forelesning. Java 13. Rollefordeling (variant 1) Rollefordeling (variant 2) Design av større programmer : fordeling av roller.

Dagens forelesning. Java 13. Rollefordeling (variant 1) Rollefordeling (variant 2) Design av større programmer : fordeling av roller. Dagens forelesning Java 13 Design av større programmer : fordeling av roller INF 101-13. mars 2003 Flere eksempler på bruk av objekter MVC-prinsippet MVC-prinsippet Flere eksempler på programmer med objekter

Detaljer

Forelesning inf Java 4

Forelesning inf Java 4 Forelesning inf1000 - Java 4 Tema: Løkker Arrayer Metoder Ole Christian Lingjærde, 12. september 2012 Ole Chr. Lingjærde Institutt for informatikk, 29. august 2012 1 Repetisjon: arrayer Deklarere og opprette

Detaljer

i=0 Repetisjon: arrayer Forelesning inf Java 4 Repetisjon: nesting av løkker Repetisjon: nesting av løkker 0*0 0*2 0*3 0*1 0*4

i=0 Repetisjon: arrayer Forelesning inf Java 4 Repetisjon: nesting av løkker Repetisjon: nesting av løkker 0*0 0*2 0*3 0*1 0*4 Forelesning inf - Java 4 Repetisjon: arrayer Tema: Løkker Arrayer Metoder Ole Christian Lingjærde,. september Deklarere og opprette array - eksempler: int[] a = new int[]; String[] a = new String[]; I

Detaljer

INF1010 - Objektorientert programmering. Datastrukturer i Java Klasser med parametre

INF1010 - Objektorientert programmering. Datastrukturer i Java Klasser med parametre INF1010 - Objektorientert programmering Datastrukturer i Java Klasser med parametre INF1010 våren 2015 Stein Gjessing (steing) Stein Michael Storleer (michael) 36 hjelpelærere Andreas Færøvig Olsen (andrefol)

Detaljer

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) og i emnet INF100-F Objektorientert programmering i Java I

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) og i emnet INF100-F Objektorientert programmering i Java I Universitetet i Bergen Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Side 1 av 6 Bokmål Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) og i emnet INF100-F Objektorientert

Detaljer

Uke 8 Eksamenseksempler + Ilan Villanger om studiestrategier. 11. okt Siri Moe Jensen Inst. for informatikk, UiO

Uke 8 Eksamenseksempler + Ilan Villanger om studiestrategier. 11. okt Siri Moe Jensen Inst. for informatikk, UiO Uke 8 Eksamenseksempler + Ilan Villanger om studiestrategier 11. okt. 2011 Siri Moe Jensen Inst. for informatikk, UiO 1 Innhold Eksamen INF1000 Høst 2011: Oppgave 4-7 Tekstmanipulering Metoder med og uten

Detaljer

Eksekveringsrekkefølgen (del 1) Oppgave 1. Eksekveringsrekkefølgen (del 2) Kommentar til oppgave 1. } // class Bolighus

Eksekveringsrekkefølgen (del 1) Oppgave 1. Eksekveringsrekkefølgen (del 2) Kommentar til oppgave 1. } // class Bolighus // class Bygning Oppgave 1 System.out.println( Bolighus ); // class Bolighus Hva blir utskriften fra dette programmet? class Blokk extends Bolighus{ // class Blokk IN105subclassesII-1 Eksekveringsrekkefølgen

Detaljer

INF januar 2015 Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister

INF januar 2015 Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister INF1010 29. januar 2015 Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister Lenke + lister = lenkelister Vi starter med lenkeobjektene Lager en kjede av objekter ved hjelp av pekere class { ; Legger Jl data innholdet

Detaljer

Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59

Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59 Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59 Formål Formålet med denne oppgaven er å gi trening i hele pensum og i å lage et større program. Løsningen du lager skal være

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 Delkapittel 3.1 Grensesnittet Liste Side 1 av 11 Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 3.1 En beholder 3.1.1 En beholder En pappeske er en beholder En beholder er noe vi kan legge ting

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1010 Prøveeksamen 2010 Eksamensdag: 26. mai 2010 Tid for eksamen: 00.00 06.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg: ingen Tillatte

Detaljer

INF1010 våren 2017 Onsdag 25. januar. Litt om unntak i Java

INF1010 våren 2017 Onsdag 25. januar. Litt om unntak i Java INF1010 våren 2017 Onsdag 25. januar Litt om unntak i Java Stein Gjessing Nytt tema: Feilhåndtering (IO: Innlesing/Utskrift) n En metode som kan komme til å gjøre en IO-feil på fil må enten behandle denne

Detaljer

INF Objektorientert programmering. Datastrukturer i Java Klasser med parametre

INF Objektorientert programmering. Datastrukturer i Java Klasser med parametre INF1010 - Objektorientert programmering Datastrukturer i Java Klasser med parametre INF1010 våren 2015 Stein Gjessing (steing) Stein Michael Storleer (michael) 36 hjelpelærere Andreas Færøvig Olsen (andrefol)

Detaljer

public static <returtype> navn_til_prosedyre(<parameter liste>) { // implementasjon av prosedyren

public static <returtype> navn_til_prosedyre(<parameter liste>) { // implementasjon av prosedyren Prosedyrer Hensikten med en prosedyre Hensikten med en prosedyre er, logisk sett, å representere en jobb eller en funksjonalitet i et eller flere programmer. Bruk av entall er viktig: vi har generelt en

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4100 Objekt-orientert programmering. Fredag 3. juni 2005 KL. 09.00 13.00

EKSAMEN I FAG TDT4100 Objekt-orientert programmering. Fredag 3. juni 2005 KL. 09.00 13.00 Side 1 av 6 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap EKSAMEN I FAG

Detaljer

INF Våren Li' repe$sjon om Tråder og GUI. Stein Gjessing, Ins$tu' for informa$kk, Universitetet i Oslo. Ins$tu' for informa$kk

INF Våren Li' repe$sjon om Tråder og GUI. Stein Gjessing, Ins$tu' for informa$kk, Universitetet i Oslo. Ins$tu' for informa$kk INF1010 - Våren 2015 Li' repe$sjon om Tråder og GUI Stein Gjessing,, Universitetet i Oslo 1 GUI, tråder og hendelser Op-sys (Win, Linux,..) Ditt Program sin Event Dispatch Thread Hver ting brukeren gjør

Detaljer

Generiske mekanismer i statisk typede programmeringsspråk

Generiske mekanismer i statisk typede programmeringsspråk Generiske mekanismer i statisk typede programmeringsspråk Dette stoffet er Pensum, og det er bare beskrevet her Mye her er nok kjent stoff for mange INF5110 7. mai 2013 Stein Krogdahl 1 Hvordan kunne skrive

Detaljer

Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Gaustadbekkdalen, januar 27 Litt om datastrukturer i Java Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Innledning Dette notatet beskriver noe av det som foregår inne i primærlageret

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: 11. juni 2004 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet er på 8

Detaljer

INF1010 Binære søketrær ++

INF1010 Binære søketrær ++ INF1010 Binære søketrær ++ Programeksempler med insetting, gjenfinning av noder i et binært søketre samt eksempler på hvordan lage en liste av et binærtre. Hva må du kunne om binære søketrær i INF1010

Detaljer

INF1010 siste begreper før oblig 2

INF1010 siste begreper før oblig 2 INF1010 siste begreper før oblig 2 Sammenligning. Mer lenkede lister. Forskjellige listeimplementasjoner. Binære trær. Bittelitt om grensesnitt (interface). Dagens forelesning Flere temaer på grunn av

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kontinuasjonseksamen i : Eksamensdag : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Fredag 7. januar Tid for eksamen : 09.00

Detaljer

TDT4100 Objektorientert programmering

TDT4100 Objektorientert programmering Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering Torsdag 12. august 2010, kl. 09:00-13:00 Oppgaven er utarbeidet av faglærer Hallvard Trætteberg og kvalitetssikret av Svein Erik Bratsberg. Kontaktperson

Detaljer

Løsningsforslag ukeoppg. 6: 28. sep - 4. okt (INF1000 - Høst 2011)

Løsningsforslag ukeoppg. 6: 28. sep - 4. okt (INF1000 - Høst 2011) Løsningsforslag ukeoppg. 6: 28. sep - 4. okt (INF1000 - Høst 2011) Løsningsforslag til oppgave 7, 8, og 9 mangler Klasser og objekter (kap. 8.1-8.14 i "Rett på Java" 3. utg.) NB! Legg merke til at disse

Detaljer

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Anja Bråthen Kristoffersen og Are Magnus Bruaset 22-05-2006 2 22-05-2006 3 22-05-2006 4 Oppgave 1a

Detaljer

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Anja Bråthen Kristoffersen og Are Magnus Bruaset 22-05-2006 2 22-05-2006 3 22-05-2006 4 Oppgave 1a

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnr Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet LØSNINGSFORSLAG Eksamen i: PRØVEEKSAMEN INF1000 Eksamensdag: Prøveeksamen 22.11.2011 Tid for eksamen: 12:15-16:15 Oppgavesettet

Detaljer

INF 1010, vår 2005 Løsningsforslag uke 11

INF 1010, vår 2005 Løsningsforslag uke 11 INF 1010, vår 2005 uke 11 Anders Brunland 11. april 2005 Oppgave 1 Oppgave 1 i kapittel 19, Rett på Java Er følgende metoder lovlige? Hovorfor/hvorfor ikke? a) void koknverter ( int mnd ) { konverterdato

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO FASIT UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kontinuasjonseksamen i : Eksamensdag : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Fredag 7. januar Tid for eksamen :

Detaljer

Det finnes ingenting. som kan gjøres med interface. men som ikke kan gjøres uten

Det finnes ingenting. som kan gjøres med interface. men som ikke kan gjøres uten Interface, Abstract Class... i-120 : H-98 2a. Abstraksjon i JAVA: 1 Det finnes ingenting som kan gjøres med interface i-120 : H-98 2a. Abstraksjon i JAVA: 2 som kan gjøres med bruk av unntak i-120 : H-98

Detaljer

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Redigert av: Khalid Azim Mughal (khalid@ii.uib.no) Kilde: Java som første programmeringsspråk (3. utgave) Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen

Detaljer

BOKMÅL Side 1 av 7. KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4100 Objektorientert programmering / IT1104 Programmering, videregående kurs

BOKMÅL Side 1 av 7. KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4100 Objektorientert programmering / IT1104 Programmering, videregående kurs BOKMÅL Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap KONTINUASJONSEKSAMEN

Detaljer

class Book { String title; } class Dictionary extends Book { int wordcount; } class CartoonAlbum extends Book { int stripcount; }

class Book { String title; } class Dictionary extends Book { int wordcount; } class CartoonAlbum extends Book { int stripcount; } Arv Arv (eng: inheritance) er en mekanisme for å bygge videre på eksisterende klasser og regnes ofte som varemerket til objektorientert programmering. Når arv brukes riktig, kan den gjøre koden ryddigere

Detaljer

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Løsningsforslag

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Løsningsforslag Universitetet i Bergen Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Side 1 av 8 Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Løsningsforslag Fredag 10. desember

Detaljer

Fra Python til Java. En introduksjon til programmeringsspråkenes verden. Dag Langmyhr

Fra Python til Java. En introduksjon til programmeringsspråkenes verden. Dag Langmyhr Fra Python til Java En introduksjon til programmeringsspråkenes verden dag@ifi.uio.no Oversikt Introduksjon Python Java Noe er likt Noe bare ser anderledes ut Noe er helt forskjellig Et eksempel Klasser

Detaljer

Forelesning inf Java 5

Forelesning inf Java 5 Ole Chr. Lingjærde 1 Forelesning inf1000 - Java 5 Tema: Mer om metoder 2D-arrayer String Ole Christian Lingjærde, 26. september 2013 Ole Chr. Lingjærde Institutt for informatikk, 26. september 2013 1 Strukturen

Detaljer

En implementasjon av binærtre. Dagens tema. Klassestruktur hovedstruktur abstract class BTnode {}

En implementasjon av binærtre. Dagens tema. Klassestruktur hovedstruktur abstract class BTnode {} En implementasjon av binærtre Dagens tema Eksempel på binærtreimplementasjon Rekursjon: Tårnet i Hanoi Søking Lineær søking Klassestruktur hovedstruktur abstract class { class Person extends { class Binaertre

Detaljer

public static <returtype> navn_til_prosedyre(<parameter liste>) { // implementasjon av prosedyren

public static <returtype> navn_til_prosedyre(<parameter liste>) { // implementasjon av prosedyren Prosedyrer Hensikten med en prosedyre Hensikten med en prosedyre er, logisk sett, å representere en jobb eller en funksjonalitet i et eller flere programmer. Bruk av entall er viktig: vi har generelt en

Detaljer

INF100 Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Øving 5

INF100 Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Øving 5 INF100 Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Øving 5 Høst 2013 Mål: Bruk av objekter. Innlevering: Adventure.java, Spiller.java og Rom.jav pakket i en zip fil. Innleveringsfrist: Torsdag 10.

Detaljer

Forelesning inf Java 5

Forelesning inf Java 5 Forelesning inf1000 - Java 5 Tema: Mer om metoder 2D-arrayer String Ole Christian Lingjærde, 26. september 2013 Ole Chr. Lingjærde Institutt for informatikk, 26. september 2013 1 Strukturen til et Java-program

Detaljer

INF1010 Rekursive metoder, binære søketrær. Algoritmer: Mer om rekursive kall mellom objekter Ny datastruktur: binært tre

INF1010 Rekursive metoder, binære søketrær. Algoritmer: Mer om rekursive kall mellom objekter Ny datastruktur: binært tre INF1010 Rekursive metoder, binære søketrær Algoritmer: Mer om rekursive kall mellom objekter Ny datastruktur: binært tre public void skrivutmeg ( ) { System. out. println (navn + " er venn med " + minbestevennheter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: Tirsdag 12. juni 2012 Tid for eksamen: 9:00 15:00 Oppgavesettet er

Detaljer

Kapittel 5: Objektkommunikasjon

Kapittel 5: Objektkommunikasjon Kapittel 5: Objektkommunikasjon Redigert av: Khalid Azim Mughal (khalid@ii.uib.no) Kilde: Java som første programmeringsspråk (3. utgave) Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen Cappelen Akademisk

Detaljer

Lese fra fil. INF1000 : Forelesning 5. Eksempel. De vanligste lesemetodene. Metoder:

Lese fra fil. INF1000 : Forelesning 5. Eksempel. De vanligste lesemetodene. Metoder: Lese fra fil Filbehandling Tekster Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for informatikk Universitetet i Oslo INF1000 : Forelesning 5 Vi må først importere pakken easyio Vi åpner

Detaljer

TOD063 Datastrukturer og algoritmer

TOD063 Datastrukturer og algoritmer TOD063 Datastrukturer og algoritmer Øving : 3 Utlevert : Uke 7 Innleveringsfrist : 26. februar 2010 Klasse : 1 Data og 1 Informasjonsteknologi Gruppearbeid: 2-3 personer pr. gruppe. Oppgave 1 Vi skal lage

Detaljer

TDT4100 Objektorientert programmering

TDT4100 Objektorientert programmering Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering Tirsdag 2. juni 2009, kl. 09:00-13:00 Oppgaven er utarbeidet av faglærer Hallvard Trætteberg og kvalitetssikrer Trond Aalberg. Kontaktperson under

Detaljer

Hva er en metode. Hva skjer når vi kaller en metode

Hva er en metode. Hva skjer når vi kaller en metode Hva er en metode Uke 9 - Repetisjon av metoder, klasser og objekter Innkapsling: private og public Statisk programmering vs. programmering med objeker 18 okt. 2005, Arild Waaler Inst. for informatikk,

Detaljer