INF1010, 23. februar Parametriserte klasser Om å gå gjennom egne beholdere (subklasser og grensesnitt 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INF1010, 23. februar Parametriserte klasser Om å gå gjennom egne beholdere (subklasser og grensesnitt 3)"

Transkript

1 INF1010, 23. februar 2012 Parametriserte klasser Om å gå gjennom egne beholdere (subklasser og grensesnitt 3) Stein Gjessing Inst for Informatikk Universitetet i Oslo

2 Repetisjon fra gamle dager: Metoder med parametre En metode uten parameter: int kvadratav5 () { return 25; En metode med parameter: int kvadrat (int tall) { return tall * tall; tall er formell parameter Definerende forekomst av den formelle parameteren tall Bruks-forekomst av den formelle parameteren tall int svar = kvadrat(7); 49 7 er aktuell parameter 2

3 Klasser med parametre n Nytt for noen år siden (Java 1.5) n Metoder med parametre har eksistert alltid n Klasser med parametre kalles også n n Generiske klasser Generiske typer n Ikke 100% vellykket i Java n Pga. at at det ikke var lett å få Java Virtual Machine til å kjøre dette. n Derfor: Bare enkel bruk av generiske klasser er pensum i INF1010, dvs. det du ser her i dag. 3

4 Motivasjon: En liten beholder Hva slags objekter får jeg lov til å lagre? void legginn (Object en) Object hent ( ) Type: Object Navn: denne Hva er ulempen(e) med dette? Objekt av klassen Object eller en subklasse av Object

5 Hva kan skje a? public class BeholderTilEn { private Object denne; public void legginn(object en) { denne = en; public Object hent() { return denne; void legginn (Object en) Type: Object class Bil { class Person { Type: BholderTilEn Navn: bilbeholder public class EnkelDemo { public static void main(string[] args) { BeholderTilEn bilbeholder = new BeholderTilEn(); Bil bilen = new Bil(); bilbeholder.legginn(bilen) Object noe; Bil bilto; noe = bilbeholder.hent(); bilto = (Bil) noe; Object hent( ) Bil-objekt Navn: denne Person personen = new Person(); bilbeholder.legginn(personen); Bil bilfire = (Bil) bilbeholder.hent(); Person-objekt

6 Dette ønsker vi oss: void legginn (Bil en) Bil hent( ) Type: Bil Navn: denne Objekt av klassen Bil eller en subklasse av Bil void legginn (Person en) Person hent( ) Type: Person Navn: denne Objekt av klassen Person eller en subklasse av Person

7 Dette ønsker vi oss: Objekt av klassen GenBeholderTilEn <Bil> void legginn ( Bil T en) Type: T Bil Bil T hent( ) Navn: denne Objekt av klassen Bil T eller en subklasse av T Bil Hvor vi kan velge hvilken klasse vi skal kunne lagre objekter av, i det vi lager objektet (beholderen). class GenBeholderTilEn <T> {... new GenBeholderTilEn <Bil> (... ) klassedefinisjon med formel parameter lag objekt med aktuell parameter Her velger vi at denne beholderen bare skal kunne lagre Bil-objekter 7

8 Generisk versjon av den enkle beholderen (T er et navn vi velger selv (T for Type )) T er formell parameter Definerende forekomst av den formelle parameteren T Bruks-forekomster av den formelle parameteren T public class GenBeholderTilEn <T> { private T denne; public void legginn (T en) { denne = en; public T hent ( ) { return denne; NB! slike objekter finnes ikke!! void legginn (T en) T hent( ) Type: T Navn: denne Objekt av klassen T eller en subklasse av T

9 Bruk av class GenBeholderTilEn <T> GenBeholderTilEn <Bil> bilbeholder = new GenBeholderTilEn <Bil> ( ); Type: GenBeholderTilEn <Bil> Navn: bilbeholder Bil bilen = new Bil(); bilbeholder.legginn(bilen); bilen = bilbeholder.hent( ); Slike objekter finnes! void legginn (Bil en) Type: Bil Bil hent( ) Navn: denne Objekt av klassen GenBeholderTilEn<Bil> Objekt av klassen Bil eller en subklasse av Bil

10 Formell parameter public class GenBeholderTilEn <T> { private T denne; public void legginn (T en) { denne= en; public T hent () { return denne; class Bil { Aktuell parameter public class EnkelGenDemo { public static void main(string[] args) { GenBeholderTilEn <Bil> bilbeholder = new GenBeholderTilEn <Bil> (); Bil bilen = new Bil(); bilbeholder.legginn(bilen); Bil bilto = bilbeholder.hent(); Type: GenBeholderTilEn<Bil> Navn: bilbeholder I dette objektet kan vi bare legge inn biler! void legginn (Bil en) Bil hent( ) Type: Bil Navn: denne Bil-objekt og vi slipper å typekonvertere ( caste ) når vi tar dem ut 10

11 public class BeholderTilEnPerson { private Person denne; public void legginn (Person) { denne = en; public Person hent() { return denne; public class BeholderTilEn { private Object denne; public void legginn (Object en) { denne = en; public Object hent() { return denne; public class GenBeholderTilEn <T> { private T denne; public void legginn (T en) { denne = en; public T hent ( ) { return denne; At sammen er super Java-kode 11

12 Navn: antall T [ ] alle public void legginn (T en) Type: int Her mangler det mye! alle [antall] = peker; antall ++; public T hent( ) NB! slike objekter finnes ikke!! antall --; return alle [antall]; class Beholder<T> { private int antall = 0; private T[] alle = (T[]) new Object[100]; void legginn(t peker) {alle [antall] = peker; antall ++; public T hent() { antall --; return alle [antall]; 12

13 Navn: antall Fisk [ ] alle public void legginn (Fisk en) Type: int alle [antall] = peker; antall ++; public Fisk hent( ) Navn: akvarium Type: Beholder<Fisk> antall --; return alle [antall]; Objekt av klassen Beholder<Fisk> String [ ] allenavn = { "Langen", "Slanken", "Lynet", "Latsabb", "Dorsken", "Storhodet"; Beholder<Fisk> akvarium = new Beholder<Fisk>(); for (int i = 0; i < 6; i++) { Fisk f = new Fisk(alleNavn[i]); akvarium.legginn(f); class Fisk { String navn; Fisk(String nvn) { navn = nvn; 13

14 unchecked cast Typekonvertering nedover medfører kjøretidskontroll: Student stud2 = (Student) pers; (Repetisjon neste side) Her får vi en advarsel om at dette ikke vil skje ( unchecked ). Hvorfor (ikke pensum i INF1010): Fordi under kjøring er alle arrayer inne i objekter av generiske typer av klassen Object. Den typekonverteringen vi ser er bare til ære for oversetteren. 14

15 Konvertering av referanser (pekere) class Student extends Person { Student stud = new Student(); Person pers; pers = stud; Student stud2 = (Student) pers; Dette kalles casting (class-cast) på engelsk, typekonvertering på norsk. Medfører kjøretidstest. 15

16 class HashMap<K,V> class HashMap<K,V> extends AbstractMap<K,V> implements Map<K,V>, Cloneable, Serializable { // Hemmelig datastruktur public void put(k key, V value) {... public V remove(object key) {... public V get(object key) {... Java har etter hvert mange klasser som kan brukes til å ta vare på objekter (Containers): Vector, ArrayList, Collection, HashMap HashSet, LinkedList, Stack, TreeSet, TreeMap,...) public boolean containskey(object key) {... public boolean containsvalue(object value) {... public int size( ) {... public Collection<V> values( ) {... // slutt class HashMap 16

17 Eksempel: HashMap uten klasse-parameter En HashMap (uten typespesifikasjon) kan brukes til å lagre objekter av en hvilken som helst klasse alle lagres som om de var av klassen Object. HashMap tabell = new HashMap(); Student stud = new Student(); stud.lesfraterminal(); tabell.put("kari", stud); stud = (Student) tabell.get("kari"); Disse blir implisitt konvertert oppover til Object, siden metoden put i HashMap har formalparametre put(object key, Object value). Dette gir en referanse til et objekt av klassen Object, og vi må eksplisitt konvertere nedover til Student for å snakke om objektets Student-egenskaper. 17

18 HashMap med klasse-parameter class Bil { String regnr; class Personbil extends Bil { int antpass; class Lastebil extends Bil { double lastevekt; class Drosje extends Personbil { int LøyveNr; DE25132 HashMap <String, Bil> h; h = new HashMap <String,Bil> ( ); Bil bl; Personbil minbil; Personbil persb = new Personbil(); h.put ( DE25132, persb); bl = h.get( DE25132 ); minbil= (Personbil) bl; //tryggere med: if (bl instanceof Personbil) minbil = (Personbil) bl; Denne blir implisitt konvertert oppover til Bil, siden metoden put i denne HashMapen har formalparametre put(string key, Bil value). Dette gir en referanse til et objekt av klassen Bil, og vi må eksplisitt konvertere nedover til Personbil for å snakke om objektets Personbilegenskaper. 18

19 Interface med parametre interface Utkledd <T> { // T er klassen jeg er utkledd som T utkleddsom(); class KarnevalsHund<U> extends VanligHund implements Utkledd <U> { U likner; // peker til en jeg er utkledd som KarnevaldsHund(U forbilde){likner = forbilde; public U utkleddsom(){return likner; class Reinsdyr { ; class Hoved{ public static void main (String[] args) { Reinsdyr dyr = new Reinsdyr(); KarnevalsHund<Reinsdyr> passopp= new KarnevalsHund<Reinsdyr>(dyr); Reinsdyr reinpeker = passopp.utkleddsom(); likner 19

20 interface Utkledd <T> { T utkleddsom(); Formoe Krav til klasse-parametre Formoe class VanligHund { class Person { String navn = Formoe ; class Sjorover extends Person{ navn class KarnevalsHund<U extends Person> extends VanligHund implements Utkledd<U> { U likner; // peker til en jeg er utkledd som KarnevalsHund(U forbilde) {likner = forbilde; public U utkleddsom() {return likner; String navntilutkleddsom () { return likner.navn; class Hoved{ public static void main (String[] args) { Sjorover rover = new Sjorover(); KarnevalsHund<Sjorover> passopp= new KarnevalsHund<Sjorover>(rover); Sjorover sjopeker = passopp.utkleddsom(); System.out.println(passopp.navnTilUtkleddSom()); likner 20

21 Comparable i Java-biblioteket interface Comparable <T> { int compareto (T obj) ; compareto returns a negative, zero or a positive integer as this object is less than, equal to, or greater than the specified object class Bil implements Comparable <Bil> {... class Person implements Comparable <Person> {... class Fly implements Comparable <Bil> {... Men hvem ønsker å sammenligne Fly med Biler? Objekt av klassen Bil Comparable<T> Object compareto(bil b) Bil 21

22 Finn beste hund class StedTilTaVarePaaBeste < U > { U beste= null; void settinn(u ny) { if( beste== null) beste= ny; else if (beste er dårligere enn ny) beste= ny; U hentbeste() {return beste; Navn: hundehuset Ins$tu' for informa$kk Type: StedTilTaVarePaaBeste<Hund> void settinn(hund ny) Person hentbest() return beste; class Katt { class Hund { class Person { Navn: beste Type: Hund StedTilTaVarePaaBeste <Hund> hundehuset = new StedTilTaVarePaaBeste <Hund> ( ); // nytt hundehus; Navn: trofast Type: Hund 29 poeng public int sammenlign (Hund hnd) return...; Navn: passopp Type: Hund 42 poeng public int sammenlign (Hund hnd) return...; Navn: kea Type: Hund 31 poeng public int sammenlign (Hund hnd) return...; 22

23 Finn beste hund Navn: hundehuset class StedTilTaVarePaaBeste < U > { U beste= null; void settinn(u ny) { if( beste== null) beste= ny; else if (beste.sammenlig(ny) < 0) beste= ny; U hentbeste() {return beste; class Katt { class Hund { class Person { Type: StedTilTaVarePaaBeste<Hund> void settinn(hund ny) Person hentbest() return beste; Navn: beste Type: Hund StedTilTaVarePaaBeste <Hund> hundehuset = new StedTilTaVarePaaBeste <Hund> ( ); // nytt hundehus; Navn: trofast Type: Hund Navn: passopp Type: Hund Navn: kea Type: Hund 29 poeng public int sammenlign (Hund hnd) 42 poeng public int sammenlign (Hund hnd) 31 poeng public int sammenlign (Hund hnd) return...; return...; return...; 23

24 Finn beste hund Navn: hundehuset class StedTilTaVarePaaBeste < U > { U beste= null; void settinn(u ny) { if( beste== null) beste= ny; else if (beste.compareto(ny) < 0) beste= ny; U hentbeste() {return beste; class Katt { class Hund { class Person { Type: StedTilTaVarePaaBeste<Hund> void settinn(hund ny) Person hentbest() return beste; Navn: beste Type: Hund StedTilTaVarePaaBeste <Hund> hundehuset = new StedTilTaVarePaaBeste <Hund> ( ); // nytt hundehus; Navn: trofast Type: Hund Navn: passopp Type: Hund Navn: kea Type: Hund 29 poeng public int compareto (Hund hnd) 42 poeng public int compareto (Hund hnd) 31 poeng public int compareto (Hund hnd) return...; return...; return...; 24

25 Finn beste hund Navn: hundehuset class StedTilTaVarePaaBeste < U > { U beste= null; void settinn(u ny) { if( beste== null) beste= ny; else if (beste.compareto(ny) < 0) beste= ny; U hentbeste() {return beste; class Katt { class Hund implements Comparable <Hund>{ class Person { Type: StedTilTaVarePaaBeste<Hund> void settinn(hund ny) Person hentbest() return beste; Navn: beste Type: Hund StedTilTaVarePaaBeste <Hund> hundehuset = new StedTilTaVarePaaBeste <Hund> ( ); // nytt hundehus; Navn: trofast Type: Hund Navn: passopp Type: Hund Navn: kea Type: Hund 29 poeng public int compareto (Hund hnd) 42 poeng public int compareto (Hund hnd) 31 poeng public int compareto (Hund hnd) return...; return...; return...; 25

26 Finn beste hund extends Navn: hundehuset class StedTilTaVarePaaBeste < U implements Comparable <U>> Type: { StedTilTaVarePaaBeste<Hund> U beste= null; void settinn(u ny) { if( beste== null) beste= ny; void settinn(hund ny) else if (beste.compareto(ny) < 0) beste= ny; U hentbeste() {return beste; Person hentbest() return beste; class Katt { class Hund implements Comparable <Hund>{... se neste side... class Person { Navn: beste Type: Hund StedTilTaVarePaaBeste <Hund> hundehuset = new StedTilTaVarePaaBeste <Hund> ( ); // nytt hundehus; Navn: trofast Type: Hund Navn: passopp Type: Hund Navn: kea Type: Hund 29 poeng public int compareto (Hund hnd) return...; 42 poeng public int compareto (Hund hnd) return...; 31 poeng public int compareto (Hund hnd) return...; 26

27 class Hund implements Comparable <Hund>{ int poeng; Hund(int png) {poeng= png; public int compareto (Hund hnd) { return poeng hnd.poeng; trofast = new Hund(29); passopp = new Hund(42); if (trofast.compareto(passopp) < 0) {... Navn: trofast Type: Hund Navn: passopp Type: Hund 29 poeng public int compareto (Hund hnd) 42 poeng public int compareto (Hund hnd) Navn: hnd Type: Hund return hnd.poeng - poeng return hnd.poeng - poeng 27

28 Evas hus Navn: hjem Ins$tu' for informa$kk interface Comparable <T> { int compareto (T obj) ; Type: StedTilTaVarePaaBeste<Person> class StedTilTaVarePaaBeste < U extends Comparable <U> > { U beste= null; Navn: ole void settinn(u ny) { if( beste== null) beste= ny; Type: Person else if (beste.compareto(ny) < 0) beste= ny; poeng 17 U hentbeste() {return beste; public int compareto(person prs) class Person implements Comparable <Person> { int poeng; Person (int png) {poeng= png; public int compareto (Person prs) { return poeng - prs.poeng; class BrukSted { public static void main (String [ ] args) { StedTilTaVarePaaBeste<Person> hjem= new StedTilTaVarePaaBeste<Person>( ); Person ole = new Person(17); hjem.settinn(ole); Person per = new Person(25); hjem.settinn(per); Person paal= new Person(21); hjem.settinn(paal); Person bestitest = hjem.hentbeste (); System.out.println(bestITest.poeng); void settinn(person ny) if( beste== null) beste= ny; else if (beste.compareto(ny) > 0 beste= ny; Person hentbest() return beste; return...; Navn: beste Navn: per Type: Person Type: Person Navn: paal poeng 25 public int compareto(person prs) return...; Type: Person 21 poeng public int compareto(person prs) Navn: bestitest Type: Person return...; 28

29 For de spesielt interesserte class Bil {... // Hvis du absolutt må sammenligne fly og biler: class Fly implements Comparable <Bil> {... public int compareto(bil b) {... ; return... ; // Hvis vi skal ta vare på to ting, der vi ikke krever noe om den første (T), men krever at den andre tingen (U) kan sammenlignes med den første: class Beholder <T, U extends Comparable <T>> {... // For eksempel; Beholder <Bil,Fly> minb = new Beholder <Bil, Fly> ( ) ; 29

30 Indre klasser n n n n Klasser i Java kan defineres inni hverandre. Objekter i den indre klassen kan referere til metoder og variable i sitt omsluttende objekt! * + Lettvint + Skjuler implementasjon Flere feilmuligheter class Register { HashMap<String,Person> liste;... class Person { String navn;... void registrer() {... liste.put(navn,this);... // Slutt class Person... // Slutt class Register Du må altså opprette et objekt av den ytre klassen før du får lov til å lage objekter av den indre klassen (*hvis ikke den indre klassen er static ) 30

31 From Java language specification: The enhanced for statement The enhanced for statement has the form: EnhancedForStatement: for ( VariableModifiers opt Type Identifier: Expression) Statement The Expression must either have type Iterable or else it must be of an array type ( 10.1), or a compile-time error occurs. 31

32 class Hoved { public static void main (String [ ] args) { String [ ] alle= { "Langen", "Slanken", "Lynet", "Latsabb", "Dorsken", "Storhodet" for (String s: alle) System.out.println(s); Fisk [ ] alle Akvarium med array class Hoved { public static void main (String [ ] args) { Fisk[ ] alle = {new Fisk(), new Fisk(), new Fisk(), new Fisk(), new Fisk(), new Fisk(); for (Fisk f: alle) System.out.println(f.navn); class Fisk { static int allenummer = 0; static String [ ] allenavn = { "Langen", "Slanken", "Lynet", "Latsabb", "Dorsken", "Storhodet"; String navn = allenavn[allenummer ++]; 32

33 Akvarium med HashMap import java.util.*; class Hoved18 { public static void main (String [ ] args) { HashMap<String,Fisk> akvarium = new HashMap<String,Fisk>(); for (int i = 0; i < 10; i++) { Fisk f = new Fisk(); akvarium.put(f.navn, f); for (Fisk f: akvarium.values()) System.out.println(f.navn); Navn: f Type: Fisk class Fisk { static int allenummer = 0; static String [ ] allenavn = { Rar", Slanken", Lynet", Pigg", Dorsken, Stor ; String navn = allenavn[allenummer ++]; 33

34 Hvordan skal vi klare å gå gjennom alle objektene i vår egendefinerte beholder? public void legginn (T en) public T hent( ) alle [antall] = peker; antall ++; antall --; return alle [antall]; Navn: antall Type: int T [ ] alle public T gimegalleenetteren hentenogen( )???????????????????? NB! slike objekter finnes ikke!! 34

35 35

36 36

37 Iterasjon over innholdet i en generisk beholder n La oss starte med å gå gjennom alle elementene i en beholder som bare kan inneholde en ting void legginn (T en) T hent( ) Type: T Navn: denne Objekt av klassen T eller en subklasse av T NB! slike objekter finnes ikke!! 37

38 public class GenBeholderTilEn <T> { private T denne; public void legginn (T en) { denne= en; public T hent () { return denne; Gammel del public Iterable<T> iterergjennomalle() {return new Ukjent1(); private class Ukjent1 implements Iterable<T> { public Iterator<T> iterator () {return new Ukjent2(); Ny del private class Ukjent2 implements Iterator<T> { boolean fortsett = true; public boolean hasnext(){return fortsett; public T next() {fortsett = false; return denne; public void remove ( ) { class Hoved { public static void main (String [ ] ards) { GenBeholderTilEn<Fisk> ensligakvarium = new GenBeholderTilEn<Fisk> (); ensligakvarium.legginn(new Fisk("Piraja")); for (Fisk f: ensligakvarium.iterergjennomalle()) System.out.println("Fisk med navn: " + f.navn); class Fisk { String navn; Fisk(String nvn) {navn= nvn; 38

39 public void legginn (Fisk en) public Fisk hent( ) public Iterable<Fisk> iterergjennomalle() {return new Ukjent1(); Type: Fisk Navn: denne Iterator iterator( ) return new Ukent2(); objekt av class Ukjent1 implements Iterable<Fisk> boolean hasnext( ) Fisk next( ) void remove( ) fortsett objekt av class Ukjent2 implements Iterator<Fisk> Navn: ensligakvarium Type: GenBeholderTilEn<Fisk> Når java kjører er objektene i virkeligheten ikke inne i hverandre (men det blir letter for oss hvis vi tenker oss at de er inne i hverandre) 39

40 Iterasjon over innholdet i en større generisk beholder (et objekt av en parameterisert klasse) n Hvis vi ungår pirajaen, kan vi lage bruke et akvarium som kan inneholde mange fisk n Vi lager først en generisk beholder med plass til mange objekter 40

41 tenkt objekt av klassen Beholder<T> public void legginn (T en) public T hent( ) alle [antall] = peker; antall ++; antall --; return alle [antall]; public Iterable<T> iterergjennomalle() {return new Ukjent1(); Navn: antall Type: int T [ ] alle Iterator<T> iterator( ) return new Ukjent2(); objekt av class Ukjent1 implements Iterable<T> boolean hasnext( ) return teller < antall; T next( ) teller teller ++; return alle[teller-1]; void remove( ) objekt av class Ukjent2 implements Iterator<T> NB! slike objekter finnes ikke!! 41

42 objekt av klassen Beholder<Fisk> public void legginn (Fisk en) public Fisk hent( ) alle [antall] = peker; antall ++; antall --; return alle [antall]; public Iterable<Fisk> iterergjennomalle() {return new Ukjent1(); Navn: antall Type: int Fisk [ ] alle Iterator<Fisk> iterator( ) return new Ukjent2(); objekt av class Ukjent1 implements Iterable<Fisk> boolean hasnext( ) return teller < antall; Fisk next( ) teller teller ++; return alle[teller-1]; void remove( ) objekt av class Ukjent2 implements Iterator<Fisk> NB! slike objekter finnes!! 42

43 class Hoved{ public static void main (String [ ] ards) { new Hoved ( ); Hoved() { String [ ] allenavn = { "Langen", "Slanken", "Lynet", "Latsabb, "Dorsken", "Storhodet"; Beholder<Fisk> akvarium = new Beholder<Fisk>(); for (int i = 0; i < 6; i++) { Fisk f = new Fisk(alleNavn[i]); akvarium.legginn(f); for (Fisk fsk: akvarium.iterergjennomalle()) System.out.println("Fisk med navn: " + fsk.navn); class Beholder<T> { int antall = 0; T[] alle = (T[]) new Object[100]; void legginn(t peker) {alle [antall] = peker; antall ++; T hent () {antall --; return alle [antall]; Iterable<T> iterergjennomalle() {return new Ukjent1(); class Ukjent1 implements Iterable<T> { public Iterator<T> iterator () {return new Ukjent2(); class Ukjent2 implements Iterator<T> { int teller = 0; public boolean hasnext(){return teller < antall; public T next() {teller ++; return alle[teller-1]; public void remove ( ) { class Fisk { String navn; Fisk(String nvn) {navn = nvn; 43

44 class Hoved { public static void main (String [ ] ards) { String [ ] navn = { Ole", "Per", "Paal", "Eva", "Else"; for (String s: navn) System.out.println(s); import java.util.iterator; class Hoved2 { public static void main (String [ ] ards) { new Hooved2 ( ); Hoved2() { for (String s: new Ukjent1()) { System.out.println(s); String [ ] navn = { "Ole", "Per", "Paal", "Eva", "Else"; class Ukjent1 implements Iterable<String> { public Iterator iterator () {return new Ukjent2(); Enda to eksempler class Ukjent2 implements Iterator<String> { int teller = 0; public boolean hasnext(){return teller!= navn.length; public String next() {teller ++ ; return navn[teller-1]; public void remove ( ) { Legg merke til at det ikke er noen beholder her (ikke så bra) Slike indre klasser (som ikke er static ) finnes bare inne i objekter (ikke inne i klassedatastrukturer) 44

45 HashMap og grensesnittet Collection public interface Collection<E> extends Iterable<E> { public int size(); Iterator<E> iterator( );... class HashMap<K,V>... { <Hemmelig datastruktur> class Ukjent1 implements Collection<V> {... class Ukent2 implements Iterator <V>{... public void put(k nokkel, V verdi ){ public Collection<V> values( ) { Ukjent1<V> u = new Ukjent1<V> ( ) ;... return u;... HashMap har altså sine egen implementasjon av Collection som er hemmelig for oss utenfor 45

46 Implementasjon av HashMap HashMap<String, Dokument> alledokumenter void visalledokumenter() for (Dokument d: alledokumenter.values()) { d.vispaaskjerm(); d objekt av class Ukjent1 implements Collection<Dokument> Iterator<Dokument> iterator( ) Collection<Dokument> values() boolean hasnext( ) Dokument next( )? objekt av class Ukjent2 implements Iterator<Dokument> Dokument-objekt 46

1. Krav til klasseparametre 2. Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

1. Krav til klasseparametre 2. Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo INF1010, 26. februar 2014 1. Krav til klasseparametre 2. Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Vi tar utgangspunkt i dette programmet for

Detaljer

INF1010, 21. februar Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

INF1010, 21. februar Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo INF1010, 21. februar 2013 Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Ikke noe nytt her From the Java language specification (version 6): 14.14.2

Detaljer

INF1010. Grensesnittet Comparable<T>

INF1010. Grensesnittet Comparable<T> INF1010 21. februar 2013 Grensesnittet Comparable Stein Michael Storleer Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Interface med parametre interface Utkledd { // T er klassen jeg er utkledd

Detaljer

INF1010, 15. januar 2014 2. time. Parametriserte klasser (generiske klasser) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

INF1010, 15. januar 2014 2. time. Parametriserte klasser (generiske klasser) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo INF1010, 15. januar 2014 2. time Parametriserte klasser (generiske klasser) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Repetisjon fra gamle dager: Metoder med parametre En metode uten parameter:

Detaljer

INF1010, 21. januar 2016. Klasser med parametre = Parametriserte klasser = Generiske klasser

INF1010, 21. januar 2016. Klasser med parametre = Parametriserte klasser = Generiske klasser INF1010, 21. januar 2016 Klasser med parametre = Parametriserte klasser = Generiske klasser Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Først litt repetisjon fra i går class LagBiler { public

Detaljer

INF1010 våren februar. Arv og subklasser, del 2

INF1010 våren februar. Arv og subklasser, del 2 INF1010 våren 2009 3. februar Arv og subklasser, del 2 En forsmak på interface (grensesnitt) Stein Gjessing Repetisjon Vi har sett to former for gjenbruk av klasser: Gammel: Ved sammensetning (komposisjon)

Detaljer

INF1010 våren februar. Arv og subklasser, del 2. Repetisjon. Repetisjon - Biler. Repetisjon: Klasser - Subklasser

INF1010 våren februar. Arv og subklasser, del 2. Repetisjon. Repetisjon - Biler. Repetisjon: Klasser - Subklasser INF1010 våren 2009 3. februar Arv og subklasser, del 2 En forsmak på interface (grensesnitt) Stein Gjessing Repetisjon Vi har sett to former for gjenbruk av klasser: Gammel: Ved sammensetning (komposisjon)

Detaljer

INF1010 våren Arv og subklasser, del 2

INF1010 våren Arv og subklasser, del 2 INF1010 våren 2010 Torsdag 4. februar Arv og subklasser, del 2 Stein Gjessing Institutt for informatikk Repetisjon Vi har sett to former for gjenbruk av klasser: Gammel: Ved sammensetning (komposisjon)

Detaljer

< T extends Comparable<T> > Indre klasser mm. «Det du bør ha hørt om før oblig 4»

< T extends Comparable<T> > Indre klasser mm. «Det du bør ha hørt om før oblig 4» < T extends Comparable > Indre klasser mm. «Det du bør ha hørt om før oblig 4» Strukturen i oblig 3 null null null null Personbeholder pl null null Person p "Adnan" michael@ifi.uio.no INF1010 21. februar

Detaljer

Abstrakte metoder og klasser. Abstrakte metoder og klasser. Uke 9 INF1010, 27. februar 2007, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface)

Abstrakte metoder og klasser. Abstrakte metoder og klasser. Uke 9 INF1010, 27. februar 2007, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Abstrakte metoder og klasser Uke 9 INF1010, 27. februar 2007, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo n Abstrakte metoder n abstract før deklarasjonen

Detaljer

Enkle generiske klasser i Java

Enkle generiske klasser i Java Enkle generiske klasser i Java Oslo, 7/1-13 Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Del 1: Enkle pekere Før vi tar fatt på det som er nytt i dette notatet, skal vi repetere litt

Detaljer

INF1010. generiske metoder grensesni2 begrensende typeparametre grensesni2et Comparable<T> grensesni2et Iterable<T>

INF1010. generiske metoder grensesni2 begrensende typeparametre grensesni2et Comparable<T> grensesni2et Iterable<T> INF1010 generiske metoder grensesni2 begrensende typeparametre grensesni2et Comparable grensesni2et Iterable public sta>c void test(string descrip>on, T expected, T actual) { if (expected!= null

Detaljer

INF1010 våren Arv og subklasser - del 2

INF1010 våren Arv og subklasser - del 2 INF1010 våren 2013 Torsdag 14. februar Arv og subklasser - del 2 Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema Virtuelle metoder som er det samme som Polymorfi Mer om arv / interface Mer om pekertilordninger

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 Delkapittel 3.1 Grensesnittet Liste Side 1 av 11 Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 3.1 En beholder 3.1.1 En beholder En pappeske er en beholder En beholder er noe vi kan legge ting

Detaljer

INF1010 våren Arv, subklasser og grensesnitt - del 2

INF1010 våren Arv, subklasser og grensesnitt - del 2 INF1010 våren 2012 Torsdag 16. februar Arv, subklasser og grensesnitt - del 2 Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema nummer 1 Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface 2 Hva er objektorientert

Detaljer

INF1010 våren Arv og subklasser del 1

INF1010 våren Arv og subklasser del 1 INF1010 våren 2015 Torsdag 12. februar Arv og subklasser del 1 Stein Gjessing Institutt for informatikk Universitetet i Oslo 1 Når du har lært om subklasser kan du programmere med: Første uke: Spesialisering

Detaljer

Uke 6 INF1010, 5. februar 2008, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo

Uke 6 INF1010, 5. februar 2008, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo Uke 6 INF1010, 5. februar 2008, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo Abstrakte metoder og klasser Abstrakte metoder abstract før deklarasjonen av

Detaljer

INF1010 våren 2008 Uke 4, 22. januar Arv og subklasser

INF1010 våren 2008 Uke 4, 22. januar Arv og subklasser Emneoversikt subklasser INF1010 våren 2008 Uke 4, 22. januar Arv og subklasser Stein Gjessing Institutt for informatikk Mange flere eksempler på fellesøvelsene og neste forelesning 1 Generalisering - spesialisering

Detaljer

INF1010 våren Arv og subklasser, del 2

INF1010 våren Arv og subklasser, del 2 INF1010 våren 2011 Torsdag 10. februar Arv og subklasser, del 2 (og litt generiske typer) Stein Gjessing Institutt for informatikk Klassehierarki: Personbil Bil Repetisjon: Biler! class Bil {

Detaljer

INF1010 våren 2007 Uke 6, 6. februar Arv og subklasser, del 2

INF1010 våren 2007 Uke 6, 6. februar Arv og subklasser, del 2 Repetisjon INF1010 våren 2007 Uke 6, 6. februar Arv og subklasser, del 2 Stein Gjessing Institutt for informatikk Vi har sett to former for gjenbruk av klasser: Gammel: Ved sammensetning (komposisjon)

Detaljer

Abstrakte metoder og klasser. Abstrakte metoder og klasser

Abstrakte metoder og klasser. Abstrakte metoder og klasser Uke 6 INF1010, 5. februar 2008, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo Abstrakte metoder og klasser Abstrakte metoder abstract før deklarasjonen av

Detaljer

INF1010 våren Arv og subklasser del 1

INF1010 våren Arv og subklasser del 1 INF1010 våren 2016 Torsdag 4. februar Arv og subklasser del 1 Stein Gjessing Institutt for informatikk Universitetet i Oslo 1 Når du har lært om subklasser kan du programmere med: Første uke: Spesialisering

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: Onsdag 4. juni 2014 Tid for eksamen: 9:00-15:00 Oppgavesettet er på

Detaljer

INF1010 våren 2014. Arv og subklasser - del 2

INF1010 våren 2014. Arv og subklasser - del 2 INF1010 våren 2014 Onsdag 19. februar Arv og subklasser - del 2 Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema Virtuelle metoder som er det samme som Polymorfi Mer om arv / interface Mer om pekertilordninger

Detaljer

INF1010 våren 2016. Arv og subklasser - del 2

INF1010 våren 2016. Arv og subklasser - del 2 INF1010 våren 2016 Onsdag 10. februar Arv og subklasser - del 2 pluss litt om feil og unntak hvis tid Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema Virtuelle metoder som er det samme som Polymorfi

Detaljer

Institutt for informatikk. INF1010, 18. februar 2010, Inst for Informatikk

Institutt for informatikk. INF1010, 18. februar 2010, Inst for Informatikk INF1010, 18. februar 2010, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo Abstrakte metoder og klasser Abstrakte metoder abstract før deklarasjonen av en

Detaljer

INF1010. Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister

INF1010. Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister INF1010 Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister Lenke Datastrukturen lenkeliste class { = null ; foran foran = new () ; class { = null ; foran foran = new () ; foran. = new () ; class { = null ; foran

Detaljer

n / ($$ n 0$$/ $ " 1! <! ')! $ : ; $.+ $.5.+ .!)/!/ ) $.) 6$ 7$, $.5.,.9+- 5.+ 8$ 7$, + - 5.

n / ($$ n 0$$/ $  1! <! ')! $ : ; $.+ $.5.+ .!)/!/ ) $.) 6$ 7$, $.5.,.9+- 5.+ 8$ 7$, + - 5. "# %% & ' ()*,"""). / " %% &%% / ( 0/ " 1 /(232.,..5. 6 7,.5.,. / : ; 5.. )// ).) 8 < ') < 6 6 8 < 8 8 7,.5.,.9 5. 5. 5. 5. 5.. 5..9 /.> DB(?/ ( / (.?/. /?(5@"""6(?( 5@""6 &. A8 6 (."B 3 8 6 ) ("?/& =

Detaljer

INF1010 våren Grensesnitt

INF1010 våren Grensesnitt INF1010 våren 2013 Torsdag 24. januar Grensesnitt Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les notatet Grensesnitt i Java av Stein Gjessing 2 Hva

Detaljer

INF1010 våren Grensesnitt

INF1010 våren Grensesnitt INF1010 våren 2014 Onsdag 22. januar Grensesnitt Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les notatet Grensesnitt i Java av Stein Gjessing n Det

Detaljer

Abstrakte metoder og klasser

Abstrakte metoder og klasser Abstrakte metoder og klasser INF1010, 18. februar 2010, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo Abstrakte metoder abstract før deklarasjonen av en

Detaljer

Forkurs INF1010. Dag 3. Andreas Færøvig Olsen Eivind Storm Aarnæs

Forkurs INF1010. Dag 3. Andreas Færøvig Olsen Eivind Storm Aarnæs Forkurs INF1010 Dag 3 Andreas Færøvig Olsen (andrefol@ifi.uio.no) Eivind Storm Aarnæs (eivinsaa@math.uio.no) Institutt for Informatikk, 14. januar 2015 Forkurs INF1010 - dag 3 Strenger Fil-I/O Unntakshåndtering

Detaljer

INF1010. grensesni-et Comparable<T> grensesni-et Iterable<T> rekursjon

INF1010. grensesni-et Comparable<T> grensesni-et Iterable<T> rekursjon INF1010 grensesni-et Comparable grensesni-et Iterable rekursjon Tenk på hvordan en for- løkke «går igjennom» alle objektene i en array Iterator miniterator Object next() Iterator miniterator = new

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: 9. juni 2011 Tid for eksamen: 09.00 15.00 Oppgavesettet er på 5 sider. Vedlegg:

Detaljer

INF1010 våren Grensesnitt (interface)

INF1010 våren Grensesnitt (interface) INF1010 våren 2015 Torsdag 5. februar Grensesnitt (interface) Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les notatet Grensesnitt i Java av Stein Gjessing

Detaljer

Forkurs INF1010. Dag 3. Andreas Færøvig Olsen Gard Inge Rosvold Institutt for Informatikk, 15.

Forkurs INF1010. Dag 3. Andreas Færøvig Olsen Gard Inge Rosvold Institutt for Informatikk, 15. Forkurs INF1010 Dag 3 Andreas Færøvig Olsen (andrefol@ifi.uio.no) Gard Inge Rosvold (gardir@ifi.uio.no) Institutt for Informatikk, 15. januar 2016 Forkurs INF1010 - dag 3 Strenger 2 Forkurs INF1010 - dag

Detaljer

Gjennomgang av eksamen H99

Gjennomgang av eksamen H99 Gjennomgang av eksamen H99 Administrasjon av kurser, studenter og påmeldinger Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Oppgave 1 (15 %) (Besvares

Detaljer

Eks 1: Binærtre Binærtretraversering Eks 2: Binærtre og stakk

Eks 1: Binærtre Binærtretraversering Eks 2: Binærtre og stakk Godkjent oblig 1? Les e-post til din UiO-adresse Svar på e-post fra lablærer Ingen godkjenning før avholdt møte med lablærer Godkjentlistene brukes ikke til å informere om status for obligene Ta vare på

Detaljer

Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; }

Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; } Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; Hva skrives ut på skjermen når følgende kode utføres? int [] tallene =

Detaljer

INF1010 våren 2017 Torsdag 2. februar. Arv og subklasser - del 2

INF1010 våren 2017 Torsdag 2. februar. Arv og subklasser - del 2 INF1010 våren 2017 Torsdag 2. februar Arv og subklasser - del 2 Stein Gjessing Dagens tema Virtuelle metoder som er det samme som Polymorfi Når bruker vi arv / når bruker vi komposisjon Konstruktører i

Detaljer

Eksamen INF1010 V2009 Del B prøveeksamen V2010 Vekt 60 %

Eksamen INF1010 V2009 Del B prøveeksamen V2010 Vekt 60 % Eksamen INF1010 V2009 Del B prøveeksamen V2010 Vekt 60 % Stein Gjessing Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo 1 Oppgave 10 Tegning av datastrukturen (vekt 5% av del B) Tegn datastrukturen til

Detaljer

INF1010, 10. februar 2009, Konstruktører. Inst for Informatikk

INF1010, 10. februar 2009, Konstruktører. Inst for Informatikk INF1010, 10. februar 2009, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Konstruktører Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo Abstrakte metoder og klasser Abstrakte metoder abstract før deklarasjonen

Detaljer

PG4200 Algoritmer og datastrukturer Forelesning 5 Implementasjon av lister

PG4200 Algoritmer og datastrukturer Forelesning 5 Implementasjon av lister PG4200 Algoritmer og datastrukturer Forelesning 5 Implementasjon av lister Lars Sydnes, NITH 5. februar 2014 I. Implementasjoner Tabell-implementasjon av Stakk Tabellen er den lettest tilgjengelige datastrukturen

Detaljer

Læringsmål for forelesningen

Læringsmål for forelesningen Læringsmål for forelesningen Objektorientering Bruk av grensesnitt og implementasjoner i Collection-klasser Java-prog, kap. 14-16 i Big Java Og side 990-997 i Appendix D Collection-rammeverket og iterasjon

Detaljer

INF1000 HashMap. Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. november 2003

INF1000 HashMap. Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. november 2003 INF1000 HashMap Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. november 2003 Dette dokumentet skal tas med en klype salt og forfatteren sier fra seg alt ansvar. Dere bør ikke bruke definisjonene i dette dokumentet

Detaljer

Abstrakte metoder og klasser

Abstrakte metoder og klasser Abstrakte metoder og klasser INF1010, 10. februar 2009, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Konstruktører Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo Abstrakte metoder abstract før deklarasjonen

Detaljer

INF1010, 22. mai Prøveeksamen (Eksamen 12. juni 2012) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

INF1010, 22. mai Prøveeksamen (Eksamen 12. juni 2012) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo INF, 22. mai 23 Prøveeksamen 23 (Eksamen 2. juni 22) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Oppgave a Tegn klassehierarkiet for de 9 produkttypene som er beskrevet over. Inkluder også

Detaljer

INF1000 - Uke 10. Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012

INF1000 - Uke 10. Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012 INF1000 - Uke 10 Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012 Vanlige ukesoppgaver De første 4 oppgavene (Oppgave 1-4) handler om HashMap og bør absolutt gjøres før du starter på Oblig 4. Deretter er det en del repetisjonsoppgaver

Detaljer

INF1010 våren Interface (Grensesnitt)

INF1010 våren Interface (Grensesnitt) INF1010 våren 2016 Torsdag 28. januar Interface (Grensesnitt) og litt annet, bl.a. om enhetstesting Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les

Detaljer

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Redigert av: Khalid Azim Mughal (khalid@ii.uib.no) Kilde: Java som første programmeringsspråk (3. utgave) Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen

Detaljer

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder.

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder. Litt om datastrukturer i Java Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 1 Innledning Dette notatet beskriver noe av det som foregår i primærlageret når et Javaprogram utføres.

Detaljer

PG4200 Algoritmer og datastrukturer Forelesning 7

PG4200 Algoritmer og datastrukturer Forelesning 7 PG4200 Algoritmer og datastrukturer Forelesning 7 Lars Sydnes, NITH 19. mars 2014 I. TERMINOLOGI FOR TRÆR TRÆR Lister: Lineære Trær: Hierarkiske Modell / Språk: Bestanddeler: Noder, forbindelser. Forbindelse

Detaljer

HashMap. INF1000 Forelesning 9. Ulike versjoner i Java 1.4 (gammel) og Java 1.5/1.6 av HashMap. Objekter lagres med en søkenøkkel

HashMap. INF1000 Forelesning 9. Ulike versjoner i Java 1.4 (gammel) og Java 1.5/1.6 av HashMap. Objekter lagres med en søkenøkkel HashMap INF1000 Forelesning 9 Hashmap Eksempel: Flyreservasjon Ofte har vi flere, mange objekter av en bestemt klasse - eks. : elever på en skole biler som har passert bomringen i Oslo telefonsamtaler

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i INF1000 våren 2006

Løsningsforslag til eksamen i INF1000 våren 2006 Løsningsforslag til eksamen i INF1000 våren 2006 Oppgave 1 a) -1 false 7 b) 30 c) Verdien til j er: 4Verdien til k er: 3Verdien til n er: 7 d) Andre if-test er true Tredje if-test er true e) k = 4 k =

Detaljer

INF1010 Arv. Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. februar 2004

INF1010 Arv. Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. februar 2004 INF1010 Arv Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. februar 2004 Motivasjon Arv bruker vi så vi skal slippe å skrive oss i hjel. Når vi programmerer, prøver vi gjerne å modellere en del av verden ved hjelp

Detaljer

INF1000 Forelesning 9. Hashmap Eksempel: Flyreservasjon

INF1000 Forelesning 9. Hashmap Eksempel: Flyreservasjon INF1000 Forelesning 9 Hashmap Eksempel: Flyreservasjon HashMap Ofte har vi flere, mange objekter av en bestemt klasse - eks. : elever på en skole biler som har passert bomringen i Oslo telefonsamtaler

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : Eksamensdag : Torsdag 2. desember 2004 Tid for eksamen : 09.00 12.00 Oppgavesettet er på : Vedlegg : Tillatte hjelpemidler

Detaljer

Innhold. INF1000 Høst Unified Modeling Language (UML) Unified Modeling Language (UML)

Innhold. INF1000 Høst Unified Modeling Language (UML) Unified Modeling Language (UML) Innhold Unified Modelling Language UML INF1000 Høst 2015 Uke 8: Mer objektorientert programmering Siri Moe Jensen En ny type for-løkke Organisering av mengder av objekter HashMap Valg av representasjon

Detaljer

INF Notater. Veronika Heimsbakk 10. juni 2012

INF Notater. Veronika Heimsbakk 10. juni 2012 INF1010 - Notater Veronika Heimsbakk veronahe@student.matnat.uio.no 10. juni 2012 1 Tilgangsnivåer 2 CompareTo Modifier Class Package Subclass World public Y Y Y Y protected Y Y Y N no modifier Y Y N N

Detaljer

INF1010 våren 2008 Uke 5, 29. januar Arv og subklasser eksempler Litt om unntakshåndtering (40 og 41) Stein Gjessing Institutt for informatikk

INF1010 våren 2008 Uke 5, 29. januar Arv og subklasser eksempler Litt om unntakshåndtering (40 og 41) Stein Gjessing Institutt for informatikk INF1010 våren 2008 Uke 5, 29. januar Arv og subklasser eksempler Litt om unntakshåndtering (40 og 41) Stein Gjessing Institutt for informatikk 1 Dyreriket (utdrag) Klassehierarki Animalia Leddyr Ryggstrengdyr

Detaljer

INF1010 siste begreper før oblig 2

INF1010 siste begreper før oblig 2 INF1010 siste begreper før oblig 2 Sammenligning. Mer lenkede lister. Forskjellige listeimplementasjoner. Binære trær. Bittelitt om grensesnitt (interface). Dagens forelesning Flere temaer på grunn av

Detaljer

23.09.2015. Introduksjon til objektorientert. programmering. Hva skjedde ~1967? Lokale (og globale) helter. Grunnkurs i objektorientert.

23.09.2015. Introduksjon til objektorientert. programmering. Hva skjedde ~1967? Lokale (og globale) helter. Grunnkurs i objektorientert. Grunnkurs i objektorientert programmering Introduksjon til objektorientert programmering INF1000 Høst 2015 Siri Moe Jensen INF1000 - Høst 2015 uke 5 1 Siri Moe Jensen INF1000 - Høst 2015 uke 5 2 Kristen

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4100 Objekt-orientert programmering. Fredag 3. juni 2005 KL. 09.00 13.00

EKSAMEN I FAG TDT4100 Objekt-orientert programmering. Fredag 3. juni 2005 KL. 09.00 13.00 Side 1 av 6 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap EKSAMEN I FAG

Detaljer

Konstruktører. Bruk av konstruktører når vi opererer med "enkle" klasser er ganske ukomplisert. Når vi skriver. skjer følgende:

Konstruktører. Bruk av konstruktører når vi opererer med enkle klasser er ganske ukomplisert. Når vi skriver. skjer følgende: Konstruktører Bruk av konstruktører når vi opererer med "enkle" klasser er ganske ukomplisert. Når vi skriver Punkt p = new Punkt(3,4); class Punkt { skjer følgende: int x, y; 1. Det settes av plass i

Detaljer

INF1000 - Løsning på seminaropppgaver til uke 8

INF1000 - Løsning på seminaropppgaver til uke 8 INF1000 - Løsning på seminaropppgaver til uke 8 Oppgave 1 a) for(string nokkel : studenter.keyset){ System.out.println(nokkel); Studenten sitt navn blir skrevet ut. b) for(student dennestudenten : studenter.values()){

Detaljer

INF1000: Forelesning 7. Konstruktører Static

INF1000: Forelesning 7. Konstruktører Static INF1000: Forelesning 7 Klasser og objekter del 2 Konstruktører Static UML REPETISJON 2 Repetisjon Verden består av objekter av ulike typer (klasser). Ofte er det mange objekter av en bestemt type. Objekter

Detaljer

INF1010 våren 2008 Uke 5, 29. januar Arv og subklasser eksempler Litt om unntakshåndtering (40 og 41)

INF1010 våren 2008 Uke 5, 29. januar Arv og subklasser eksempler Litt om unntakshåndtering (40 og 41) INF1010 våren 2008 Uke 5, 29. januar Arv og subklasser eksempler Litt om unntakshåndtering (40 og 41) Dyreriket (utdrag) Klassehierarki Animalia Leddyr Ryggstrengdyr Bløtdyr Tusenbein Insekter Kappedyr

Detaljer

(MVC - Model, View, Control)

(MVC - Model, View, Control) INF1010 - våren 2008 Modell - Utsyn - Kontroll (MVC - Model, View, Control) Stein Gjessing Inst. for informatikk Et bankprogram Vi skal lage et program som håndterer kontoene i en bank. En konto eies av

Detaljer

INF våren 2017

INF våren 2017 INF1010 - våren 2017 Om Java Objekter og klasser Både for deg som kan og for deg som ikke kan Java Stein Gjessing Universitetet i Oslo Ny versjon etter forlesningen der tre meningsløse private modifikatorer

Detaljer

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder.

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder. Gaustadbekkdalen, januar 22 Litt om datastrukturer i Java Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Innledning Dette notatet beskriver noe av det som foregår i primærlageret når

Detaljer

klassen Vin må få en ny variabel Vin neste alle personvariable (personpekere) i listeklassen må byttes til Vin

klassen Vin må få en ny variabel Vin neste alle personvariable (personpekere) i listeklassen må byttes til Vin INF1010 forelesning Lenkelister II Dette skrivet inneholder en oversikt over det jeg planlegger å forelese på andre forlesning om lenkelister. Det inneholder stort sett programeksempler med kommentarer

Detaljer

IN1010 våren 2018 Tirsdag 6. februar. Arv og subklasser - del 2

IN1010 våren 2018 Tirsdag 6. februar. Arv og subklasser - del 2 IN1010 våren 2018 Tirsdag 6. februar Arv og subklasser - del 2 Stein Gjessing og Dag Langmyhr Dagens tema Virtuelle metoder som er det samme som Polymorfi Når bruker vi arv / når bruker vi komposisjon

Detaljer

INF1010 våren Generalisering -spesialisering Gjenbruk av klasser. Ved arv. Klasse-hierarkier. Stein Gjessing.

INF1010 våren Generalisering -spesialisering Gjenbruk av klasser. Ved arv. Klasse-hierarkier. Stein Gjessing. INF1010 våren 2009 Uke 5, 27. januar Arv og subklasser del I Stein Gjessing Institutt for informatikk 1 Emneoversikt subklasser Generalisering -spesialisering Gjenbruk av klasser Ved sammensetning (komposisjon)

Detaljer

Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Prøveeksamen i INF1000. Ole Christian og Arne. 23. november 2004

Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Prøveeksamen i INF1000. Ole Christian og Arne. 23. november 2004 Oppgave 1 Prøveeksamen i INF1000 Ole Christian og Arne 23. november 2004 Er dette lovlige deklarasjoner (når de foretas inni en metode)? JA NEI int i; int k = i; int i, j = 4; int k = j; double[] x = new

Detaljer

INF1000: noen avsluttende ord

INF1000: noen avsluttende ord Pensum Det som er gjennomgått på forelesningene INF1000: noen avsluttende ord Arne og Fredrik Stoff som er behandlet i oppgaver/obliger Notat om Informasjonsteknologi, vitenskap og samfunnsmessige virkninger

Detaljer

Prøveeksamen i INF1000. Ole Christian og Arne. 23. november 2004

Prøveeksamen i INF1000. Ole Christian og Arne. 23. november 2004 Prøveeksamen i INF1000 Ole Christian og Arne 23. november 2004 Oppgave 1 Er dette lovlige deklarasjoner (når de foretas inni en metode)? JA NEI int i; int k = i; int i, j = 4; int k = j; double[] x = new

Detaljer

Generiske mekanismer i statisk typede programmeringsspråk

Generiske mekanismer i statisk typede programmeringsspråk Generiske mekanismer i statisk typede programmeringsspråk Dette stoffet er Pensum, og det er bare beskrevet her Mye her er nok kjent stoff for mange INF5110 7. mai 2013 Stein Krogdahl 1 Hvordan kunne skrive

Detaljer

Liste som abstrakt konsept/datatype

Liste som abstrakt konsept/datatype Lister Liste som abstrakt konsept/datatype Listen er en lineær struktur (men kan allikevel implementeres ikke-lineært bak kulissene ) Hvert element har en forgjenger, unntatt første element i listen Hvert

Detaljer

IN våren 2018 Tirsdag 16. januar

IN våren 2018 Tirsdag 16. januar IN1010 - våren 2018 Tirsdag 16. januar Java Objekter og klasser Stein Gjessing Universitetet i Oslo 1 1 IN1010: Objektorientert programmering Hva er et objekt? Hva er en klasse? Aller enkleste eksempel

Detaljer

Forelesning inf Java 5

Forelesning inf Java 5 Ole Chr. Lingjærde 1 Forelesning inf1000 - Java 5 Tema: Mer om metoder 2D-arrayer String Ole Christian Lingjærde, 26. september 2013 Ole Chr. Lingjærde Institutt for informatikk, 26. september 2013 1 Strukturen

Detaljer

OPPGAVE 5b og 8b Java Kode

OPPGAVE 5b og 8b Java Kode OPPGAVE 5b og 8b Java Kode public class Kant boolean behandlereturavbil() BehandleReturAvBil behandler = new BehandleReturAvBil(this); String regnr; int kmstand, tanknivaa; boolean erskadet; // 1: Få verdiene

Detaljer

Forelesning inf Java 5

Forelesning inf Java 5 Forelesning inf1000 - Java 5 Tema: Mer om metoder 2D-arrayer String Ole Christian Lingjærde, 26. september 2013 Ole Chr. Lingjærde Institutt for informatikk, 26. september 2013 1 Strukturen til et Java-program

Detaljer

Oppgave 1. INF1000 Uke 13. Oppgave 2. Oppgave 3. Er dette lovlige deklarasjoner (når de foretas inni en metode)? JA NEI

Oppgave 1. INF1000 Uke 13. Oppgave 2. Oppgave 3. Er dette lovlige deklarasjoner (når de foretas inni en metode)? JA NEI Oppgave 1 INF1000 Uke 13 Gjennomgang av prøveeksamen fra høsten 2004 Er dette lovlige deklarasjoner (når de foretas inni en metode)? JA NEI int i; int k = i; int i, j = 4; int k = j; double[] x = new double[1];

Detaljer

INF1010 våren januar. Objektorientering i Java

INF1010 våren januar. Objektorientering i Java INF1010 våren 2017 25. januar Objektorientering i Java Om enhetstesting (Repetisjon av INF1000 og lær deg Java for INF1001 og INF1100) Stein Gjessing Hva er objektorientert programmering? F.eks: En sort

Detaljer

Velkommen til. INF våren 2016

Velkommen til. INF våren 2016 Velkommen til INF1010 - våren 2016 Denne uken (onsdag og torsdag): Om INF1010 Java datastrukturer Klasser med parametre i Java Stein Gjessing Institutt for informatikk Universitetet i Oslo 1 1 INF1010

Detaljer

INF1010 våren 2017 Onsdag 25. januar. Litt om unntak i Java

INF1010 våren 2017 Onsdag 25. januar. Litt om unntak i Java INF1010 våren 2017 Onsdag 25. januar Litt om unntak i Java Stein Gjessing Nytt tema: Feilhåndtering (IO: Innlesing/Utskrift) n En metode som kan komme til å gjøre en IO-feil på fil må enten behandle denne

Detaljer

INF1010 våren 2018 tirsdag 23. januar

INF1010 våren 2018 tirsdag 23. januar INF1010 våren 2018 tirsdag 23. januar I/O og litt om bruk av unntak i Java Stein Gjessing Lesing fra terminal og fil navn: mininn Bruk Scanner: Scanner mininn = new Scanner(); Type: Scanner boolean

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i Eksamensdag: 12. desember 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg: Tillatte hjelpemidler: INF2220

Detaljer

Eksekveringsrekkefølgen (del 1) Oppgave 1. Eksekveringsrekkefølgen (del 2) Kommentar til oppgave 1. } // class Bolighus

Eksekveringsrekkefølgen (del 1) Oppgave 1. Eksekveringsrekkefølgen (del 2) Kommentar til oppgave 1. } // class Bolighus // class Bygning Oppgave 1 System.out.println( Bolighus ); // class Bolighus Hva blir utskriften fra dette programmet? class Blokk extends Bolighus{ // class Blokk IN105subclassesII-1 Eksekveringsrekkefølgen

Detaljer

Dagens forelesning. Husk prøveeksamen Fredag 15/3-13 kl 12 i R1. Iterator-teknikken. Eksempel med bruk av Iterator og Iterable-grensesnittene

Dagens forelesning. Husk prøveeksamen Fredag 15/3-13 kl 12 i R1. Iterator-teknikken. Eksempel med bruk av Iterator og Iterable-grensesnittene Dagens forelesning Iterator-teknikken Hva er en Iterator og hvorfor bruke den? Hvordan virker en Iterator? Vi lager en Iterator for tegnene i en String Iterable-grensesnittet og for-løkker Eksempel med

Detaljer

INF1010 våren 2010 Torsdag 4. februar. Arv og subklasser del I. Emneoversikt subklasser (2 uker) Hva er en subklasse? Eksempel: Universitetsregister

INF1010 våren 2010 Torsdag 4. februar. Arv og subklasser del I. Emneoversikt subklasser (2 uker) Hva er en subklasse? Eksempel: Universitetsregister INF1010 våren 2010 Torsdag 4. februar Arv og subklasser del I Stein Gjessing Institutt for informatikk 1 Emneoversikt subklasser (2 uker) Generalisering - spesialisering Gjenbruk av klasser Ved sammensetning

Detaljer

Løsningsforslag Test 2

Løsningsforslag Test 2 Løsningsforslag Test 2 Oppgave 1.1: Interface definerer et grensesnitt som kan implementeres av flere klasser. Dette gir en standardisert måte å kommunisere med objekter av en eller flere relaterte klasser.

Detaljer

INF1010 våren Arv og subklasser del 1 (pluss litt I/O og unntaksbehandling)

INF1010 våren Arv og subklasser del 1 (pluss litt I/O og unntaksbehandling) INF1010 våren 2012 Torsdag 9. februar Arv og subklasser del 1 (pluss litt I/O og unntaksbehandling) Stein Gjessing Institutt for informatikk Universitetet i Oslo 1 Når du har lært om subklasser kan du

Detaljer

Hva er en liste? Hvert element har en forgjenger, unntatt første element i listen. Hvert element har en etterfølger, unntatt siste element i listen

Hva er en liste? Hvert element har en forgjenger, unntatt første element i listen. Hvert element har en etterfølger, unntatt siste element i listen Lister Hva er en liste? Listen er en lineær datastruktur Hvert element har en forgjenger, unntatt første element i listen Hvert element har en etterfølger, unntatt siste element i listen I motsetning til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnr Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet LØSNINGSFORSLAG Eksamen i: PRØVEEKSAMEN INF1000 Eksamensdag: Prøveeksamen 22.11.2011 Tid for eksamen: 12:15-16:15 Oppgavesettet

Detaljer

Kapittel 8: Sortering og søking INF100

Kapittel 8: Sortering og søking INF100 Forelesningsnotater for: Kapittel 8: Sortering og søking INF100 Java som første programmeringsspråk Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen Cappelen Akademisk, 2003. ISBN 82-02-23274-0 http://www.ii.uib.no/~khalid/jfps/

Detaljer

Kapittel 7: Mer om arv

Kapittel 7: Mer om arv Kapittel 7: Mer om arv Redigert av: Khalid Azim Mughal (khalid@ii.uib.no) Kilde: Java som første programmeringsspråk (3. utgave) Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen Cappelen Akademisk Forlag,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO FASIT UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kontinuasjonseksamen i : Eksamensdag : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Fredag 7. januar Tid for eksamen :

Detaljer

INF1010 - Objektorientert programmering. Datastrukturer i Java Klasser med parametre

INF1010 - Objektorientert programmering. Datastrukturer i Java Klasser med parametre INF1010 - Objektorientert programmering Datastrukturer i Java Klasser med parametre INF1010 våren 2015 Stein Gjessing (steing) Stein Michael Storleer (michael) 36 hjelpelærere Andreas Færøvig Olsen (andrefol)

Detaljer

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Redigert av: Khalid Azim Mughal (khalid@ii.uib.no) Kilde: Java som første programmeringsspråk (3. utgave) Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen

Detaljer