1. Krav til klasseparametre 2. Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Krav til klasseparametre 2. Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo"

Transkript

1 INF1010, 26. februar Krav til klasseparametre 2. Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

2 Vi tar utgangspunkt i dette programmet for å vise krav til klasseparametre og egendefinerte iteratorer class Person { public String navn; Person(String navn) { this.navn = navn; public void skrivut() { System.out.println("Navnet er: " + navn); class PersonBeholder{ Person ene = null; public void settinn(person p) { ene= p; public void skrivut() { ene.skrivut(); class Hoved { public static void main(string[] args) { PersonBeholder minpbeholder = new PersonBeholder ( ); Person petter = new Person("Petter"); minpbeholder.settinn(petter); minpbeholder.skrivut(); Person anne = new Person("Anne"); minpbeholder.settinn(anne); minpbeholder.skrivut(); 2

3 interface Utkledd <U> { U utkleddsom(); Krav til klasse-parametre Formoe class VanligHund { class Person { String navn = Formoe ; class Sjorover extends Person{ navn class KarnevalsHund <U > extends VanligHund implements Utkledd<U> { U likner; // peker til en jeg er utkledd som KarnevalsHund(U forbilde) {likner = forbilde; public U utkleddsom() {return likner; String navntilutkleddsom () { return likner.navn; class Hoved{ public static void main (String[] args) { Sjorover rover = new Sjorover(); KarnevalsHund<Sjorover> passopp= new KarnevalsHund<Sjorover>(rover); Sjorover sjopeker = passopp.utkleddsom(); System.out.println(passopp.navnTilUtkleddSom()); VanligHund Utkledd<U> likner KarnevalsHund<U extends Person> 3

4 interface Utkledd <U> { U utkleddsom(); Krav til klasse-parametre Formoe class VanligHund { class Person { String navn = Formoe ; class Sjorover extends Person{ navn class KarnevalsHund <U extends Person> extends VanligHund implements Utkledd<U> { U likner; // peker til en jeg er utkledd som KarnevalsHund(U forbilde) {likner = forbilde; public U utkleddsom() {return likner; String navntilutkleddsom () { return likner.navn; class Hoved{ public static void main (String[] args) { Sjorover rover = new Sjorover(); KarnevalsHund<Sjorover> passopp= new KarnevalsHund<Sjorover>(rover); Sjorover sjopeker = passopp.utkleddsom(); System.out.println(passopp.navnTilUtkleddSom()); VanligHund Utkledd<U> likner KarnevalsHund<U extends Person> 4

5 Comparable i Java-biblioteket interface Comparable <T> { int compareto (T obj) ; compareto returns a negative, zero or a positive integer as this object is less than, equal to, or greater than the specified object class Bil implements Comparable <Bil> {... class Person implements Comparable <Person> {... class Fly implements Comparable <Bil> {... Men hvem ønsker å sammenligne Fly med Biler? Objekt av klassen Bil Comparable<T> Object compareto(bil b) Bil implements Comparable <Bil> 5

6 Finn beste hund class StedTilTaVarePaaBeste < U > { private U beste= null; public void settinn(u ny) { if( beste== null) beste= ny; else if (beste er dårligere enn ny) beste= ny; public U hentbeste() {return beste; Navn: hundehuset Ins$tu' for informa$kk Type: StedTilTaVarePaaBeste<Hund> void settinn(hund ny) Hund hentbeste() return beste; class Katt { class Hund { class Person { Navn: beste StedTilTaVarePaaBeste <Hund> hundehuset = new StedTilTaVarePaaBeste <Hund> ( ); // nytt hundehus; Navn: trofast 29 poeng public int sammenlign (Hund hnd) return...; Navn: passopp 42 poeng public int sammenlign (Hund hnd) return...; Navn: kea 31 poeng public int sammenlign (Hund hnd) return...; 6

7 Finn beste hund class StedTilTaVarePaaBeste < U > { private U beste= null; public void settinn(u ny) { if( beste== null) beste= ny; else if (beste.compareto(ny) < 0) beste= ny; public U hentbeste() {return beste; Navn: hundehuset Ins$tu' for informa$kk Type: StedTilTaVarePaaBeste<Hund> void settinn(hund ny) Hund hentbeste() return beste; class Katt { class Hund { class Person { Navn: beste StedTilTaVarePaaBeste <Hund> hundehuset = new StedTilTaVarePaaBeste <Hund> ( ); // nytt hundehus; Navn: trofast 29 poeng public int compareto (Hund hnd) return...; Navn: passopp 42 poeng public int compareto (Hund hnd) return...; Navn: kea 31 poeng public int compareto (Hund hnd) return...; 7

8 Finn beste hund class StedTilTaVarePaaBeste < U > { private U beste= null; public void settinn(u ny) { if( beste== null) beste= ny; else if (beste.compareto(ny) < 0) beste= ny; public U hentbeste() {return beste; Navn: hundehuset Ins$tu' for informa$kk Type: StedTilTaVarePaaBeste<Hund> void settinn(hund ny) Hund hentbeste() return beste; class Katt { class Hund implements Comparable <Hund>{ class Person { Navn: beste StedTilTaVarePaaBeste <Hund> hundehuset = new StedTilTaVarePaaBeste <Hund> ( ); // nytt hundehus; Navn: trofast 29 poeng public int compareto (Hund hnd) return...; Navn: passopp 42 poeng public int compareto (Hund hnd) return...; Navn: kea 31 poeng public int compareto (Hund hnd) return...; 8

9 Finn beste hund extends class StedTilTaVarePaaBeste < U implements Comparable <U>> { private U beste= null; public void settinn(u ny) { if( beste== null) beste= ny; else if (beste.compareto(ny) < 0) beste= ny; public U hentbeste() {return beste; Navn: hundehuset Ins$tu' for informa$kk Type: StedTilTaVarePaaBeste<Hund> void settinn(hund ny) Hund hentbeste() return beste; Navn: beste class Hund implements Comparable <Hund>{ StedTilTaVarePaaBeste <Hund> hundehuset = new StedTilTaVarePaaBeste <Hund> ( ); // nytt hundehus; Navn: trofast 29 poeng public int compareto (Hund hnd) return...; Navn: passopp 42 poeng public int compareto (Hund hnd) return...; Navn: kea 31 poeng public int compareto (Hund hnd) return...; 9

10 class Hund implements Comparable <Hund>{ int poeng; Hund(int png) {poeng= png; public int compareto (Hund hnd) { return poeng hnd.poeng; trofast = new Hund(29); passopp = new Hund(42); if (trofast.compareto(passopp) < 0) {... Navn: trofast Navn: passopp Objekt av class Hund implements Comparable <Hund> Objekt av class Hund implements Comparable <Hund> 29 poeng 42 poeng public int compareto (Hund hnd) public int compareto (Hund hnd) Navn: hnd return hnd.poeng - poeng Navn: hnd return hnd.poeng - poeng 10

11 Evas hus Navn: hjem Ins$tu' for informa$kk interface Comparable <T> { int compareto (T obj) ; Type: StedTilTaVarePaaBeste<Person> class StedTilTaVarePaaBeste < U extends Comparable <U> > { private U beste= null; Navn: ole public void settinn(u ny) { if( beste== null) beste= ny; Type: Person else if (beste.compareto(ny) < 0) beste= ny; poeng 17 public U hentbeste() {return beste; public int compareto(person prs) class Person implements Comparable <Person> { int poeng; Person (int png) {poeng= png; public int compareto (Person prs) { return poeng - prs.poeng; class BrukSted { public static void main (String [ ] args) { StedTilTaVarePaaBeste<Person> hjem= new StedTilTaVarePaaBeste<Person>( ); Person ole = new Person(17); hjem.settinn(ole); Person per = new Person(25); hjem.settinn(per); Person paal= new Person(21); hjem.settinn(paal); Person bestitest = hjem.hentbeste (); System.out.println(bestITest.poeng); void settinn(person ny) if( beste== null) beste= ny; else if (beste.compareto(ny) > 0 beste= ny; Person hentbeste() return beste; return...; Navn: beste Navn: per Type: Person Type: Person Navn: paal poeng 25 public int compareto(person prs) return...; Type: Person 21 poeng public int compareto(person prs) Navn: bestitest Type: Person return...; 11

12 Flere krav til klasse-parametre: & interface Skriv{ void skrivut(); class Person implements Comparable <Person>, Skriv { public String navn; Person(String navn) { this.navn = navn; public void skrivut() {System.out.println("Navnet er: " + navn); public int compareto (Person p) {return navn.compareto(p.navn); class BestBeholder <T extends Comparable<T> & Skriv> { T ene = null; public void settinn(t p) { if (ene == null) ene = p; else if( p.compareto(ene) < 0) ene= p; public void skrivut(){ene.skrivut(); class HovedComp { public static void main(string[] args) { BestBeholder<Person> minpbeholder = new BestBeholder<Person> ( ); Person petter = new Person("Petter"); minpbeholder.settinn(petter); minpbeholder.skrivut(); Person anne = new Person("Anne"); minpbeholder.settinn(anne); minpbeholder.skrivut(); Person bjarne = new Person("Bjarne"); minpbeholder.settinn(bjarne); minpbeholder.skrivut(); 12

13 For de spesielt interesserte class Bil {... // Hvis du absolutt må sammenligne fly med biler: class Fly implements Comparable <Bil> {... public int compareto(bil b) {... ; return... ; // Hvis vi skal ta vare på to ting, der vi ikke krever noe om den første (T), men krever at den andre tingen (U) kan sammenlignes med den første: class Beholder <T, U extends Comparable <T>> {... // For eksempel; Beholder <Bil,Fly> minb = new Beholder <Bil, Fly> ( ) ; 13

14 Indre klasser n n n n Klasser i Java kan defineres inni hverandre. Objekter i den indre klassen kan referere til metoder og variable i sitt omsluttende objekt! * + Lettvint + Skjuler implementasjon Flere feilmuligheter class Register { HashMap<String,Person> liste;... class Person { String navn;... void registrer() {... liste.put(navn,this);... // Slutt class Person... // Slutt class Register Du må altså opprette et objekt av den ytre klassen før du får lov til å lage objekter av den indre klassen (*hvis ikke den indre klassen er static ) 14

15 Ikke noe nytt her From the Java language specification (version 6): (nesten det samme i versjon 7) The enhanced for statement The enhanced for statement has the form: EnhancedForStatement: for ( VariableModifiers opt Type Identifier: Expression) Statement The Expression must either have type Iterable or else it must be of an array type ( 10.1), or a compile-time error occurs. Kalles også "for-each 15

16 String-array Ikke noe nytt her class Hoved { public static void main (String [ ] args) { String [ ] alles = { Ole", Eva", Lise", Per", Turid", Anne"; for (String s: alles) System.out.println(s); String [ ] alles Ole Eva Anne Akvarium med array class Hoved { public static void main (String [ ] args) { Fisk[ ] allef = {new Fisk("Langen"), new Fisk("Slanken"), new Fisk("Lynet"), new Fisk("Latsabb"), new Fisk("Dorsken"), new Fisk("Storhodet"); Fisk [ ] allef for (Fisk f: allef) System.out.println(f.navn); class Fisk { String navn; Fisk (String nv) {navn = nv; 16

17 Ikke noe nytt her Akvarium med HashMap import java.util.*; class Hoved { static String [ ] allenavn = { Rar", Slanken", Lynet", Pigg", Dorsken, Stor ; public static void main (String [ ] args) { HashMap<String,Fisk> akvarium = new HashMap<String,Fisk>(); Navn: f Type: Fisk for (int i = 0; i < 6; i++) { Fisk f = new Fisk(alleNavn(i)); akvarium.put(f.navn, f); for (Fisk f: akvarium.values() ) System.out.println(f.navn); class Fisk { String navn; Fisk (String nv) {navn = nv; 17

18 Hvordan skal vi klare å gå gjennom alle objektene i vår egendefinerte beholder? public void legginn (T en) public T hentut( ) alle [antall] = peker; antall ++; antall --; return alle [antall]; Navn: antall Type: int T [ ] alle Iterable<T> iterergjennomalle()????? NB! slike objekter finnes ikke!! (T må få en verdi først) 18

19 EnhancedForStatement: for ( VariableModifiers opt Type Identifier: Expression) Statement The Expression must either have type Iterable or else it must be of an array type ( 10.1), or a compile-time error occurs. Type: Iterable<T> Navn: alle Iterator<T> iterator( ) Da kan vi si: for (T en: alle) { <gjør noe med objektet som "en" peker på> Men T må byttes ut med et ordentlig klassenavn 19

20 20

21 Type: Iterable<T> Iterator<T> iterator( ) Navn: alle Type: Iterator<T> Navn: anonym boolean hasnext ( ) T next ( ) void remove ( ) Vi kan da si: for (T en: alle) { <gjør noe med objektet som en peker på> Men T må byttes ut med et ordentlig klassenavn 21

22 22

23 Type: Iterable<T> Navn: alle Iterator<T> iterator( ) Nytt objekt eller beholderen selv Type: Iterator<T> Navn: anonym Vi kan da si: boolean hasnext ( ) T next ( ) void remove ( ) Peker "neste" på et gyldig element? Øk "neste" og returne forrige Fjern forrige neste Invariant: "neste" peker på neste element. Forandres av "next" for (T en: alle) { <gjør noe med objektet som en peker på> Men T må byttes ut med et ordentlig klassenavn 23

24 Iterasjon over innholdet i en generisk beholder vi lager selv n La oss starte med å gå gjennom alle elementene i en beholder som bare kan inneholde en ting void legginn (T en) T hent( ) Type: T Navn: denne Iterable<T> iterergjennomalle() Objekt av klassen T eller en subklasse av T NB! slike objekter finnes ikke!! 24

25 class Hoved { public static void main (String [ ] args) { EgenDefBeholder<Fisk> akvarium = new EgenDefBeholder<Fisk> (); akvarium.put(new Fisk("Dorsken")); akvarium for (Fisk f: akvarium.iterergjennomalle() ) System.out.println(f.navn); class Fisk { String navn; Fisk (String nv) {navn = nv; class EgenDefBeholder<T> { private... public void legginn(t en) {... T hent ( ) {... Iterable<T> iterergjennomalle ( ) {... void legginn (Fisk en) Fisk hent( ) Type: Fisk Navn: denne Iterable<Fisk> iterergjennomalle() 25

26 class Hoved { Enda klarere (?): public static void main (String [ ] args) { GenBeholderTilEn<Fisk> akvarium = new GenBeholderTilEn<Fisk> (); akvarium.put(new Fisk("Dorsken")); akvarium Itarable<Fisk> alle = akvarium.iterergjennomalle(); for (Fisk f: alle) System.out.println(f.navn); class Fisk { String navn; Fisk (String nv) {navn = nv; class GenBeholderTilEn<T> { private... public void legginn(t en) {... T hent ( ) {... Iterable<T> iterergjennomalle ( ) {... void legginn (Fisk en) Fisk hent( ) Type: Fisk Navn: denne Iterable<Fisk> iterergjennomalle() alle Iterable<Fisk> Objekt som implementerer grensesnittet Iterable<Fisk> Iterator<Fisk> iterator( ) 26

27 public class GenBeholderTilEn <T> { private T denne; public void legginn (T en) { denne= en; public T hent () { return denne; Gammel del public Iterable<T> iterergjennomalle() {return new Ukjent1(); private class Ukjent1 implements Iterable<T> { public Iterator<T> iterator () {return new Ukjent2(); Ny del private class Ukjent2 implements Iterator<T> { boolean fortsett = true; public boolean hasnext(){return fortsett; public T next() {fortsett = false; return denne; public void remove ( ) { class Hoved { public static void main (String [ ] ards) { GenBeholderTilEn<Fisk> ensligakvarium = new GenBeholderTilEn<Fisk> (); ensligakvarium.legginn(new Fisk("Piraja")); for (Fisk f: ensligakvarium.iterergjennomalle()) System.out.println("Fisk med navn: " + f.navn); class Fisk { String navn; Fisk(String nvn) {navn= nvn; 27

28 public void legginn (Fisk en) public Fisk hent( ) public Iterable<Fisk> iterergjennomalle() {return new Ukjent1(); Type: Fisk Navn: denne Iterator iterator( ) return new Ukent2(); objekt av class Ukjent1 implements Iterable<Fisk> boolean hasnext( ) Fisk next( ) void remove( ) fortsett objekt av class Ukjent2 implements Iterator<Fisk> Navn: ensligakvarium Type: GenBeholderTilEn<Fisk> Når java kjører er objektene i virkeligheten ikke inne i hverandre (men det blir letter for oss hvis vi tenker oss at de er inne i hverandre) 28

29 29 Iterasjon over innholdet i en større generisk beholder n Hvis vi ungår pirajaen, kan vi bruke et akvarium som kan inneholde mange fisk n Vi lager først en generisk beholder med plass til mange objekter

30 tenkt objekt av klassen Beholder<T> public void legginn (T en) public T hent( ) alle [antall] = peker; antall ++; antall --; return alle [antall]; public Iterable<T> iterergjennomalle() {return new Ukjent1(); Navn: antall Type: int T [ ] alle Iterator<T> iterator( ) return new Ukjent2(); objekt av class Ukjent1 implements Iterable<T> boolean hasnext( ) return teller < antall; T next( ) teller teller ++; return alle[teller-1]; void remove( ) objekt av class Ukjent2 implements Iterator<T> NB! slike objekter finnes ikke!! 30

31 objekt av klassen Beholder<Fisk> public void legginn (Fisk en) public Fisk hent( ) alle [antall] = peker; antall ++; antall --; return alle [antall]; public Iterable<Fisk> iterergjennomalle() {return new Ukjent1(); Navn: antall Type: int Fisk [ ] alle Iterator<Fisk> iterator( ) return new Ukjent2(); objekt av class Ukjent1 implements Iterable<Fisk> boolean hasnext( ) return teller < antall; Fisk next( ) teller teller ++; return alle[teller-1]; void remove( ) objekt av class Ukjent2 implements Iterator<Fisk> NB! slike objekter finnes!! 31

32 class Hoved{ public static void main (String [ ] ards) { new Hoved ( ); Hoved() { String [ ] allenavn = { "Langen", "Slanken", "Lynet", "Latsabb, "Dorsken", "Storhodet"; Beholder<Fisk> akvarium = new Beholder<Fisk>(); for (int i = 0; i < 6; i++) { Fisk f = new Fisk(alleNavn[i]); akvarium.legginn(f); for (Fisk fsk: akvarium.iterergjennomalle()) System.out.println("Fisk med navn: " + fsk.navn); class Beholder<T> { int antall = 0; T[] alle = (T[]) new Object[100]; void legginn(t peker) {alle [antall] = peker; antall ++; T hent () {antall --; return alle [antall]; Iterable<T> iterergjennomalle() {return new Ukjent1(); class Ukjent1 implements Iterable<T> { public Iterator<T> iterator () {return new Ukjent2(); class Ukjent2 implements Iterator<T> { int teller = 0; public boolean hasnext(){return teller < antall; public T next() {teller ++; return alle[teller-1]; public void remove ( ) { class Fisk { String navn; Fisk(String nvn) {navn = nvn; 32

33 class Hoved { public static void main (String [ ] ards) { String [ ] navn = { Ole", "Per", "Paal", "Eva", "Else"; for (String s: navn) System.out.println(s); import java.util.iterator; Repetisjon Ikke nytt Enkel måte å gå gjennom en String-tabell Komplisert måte å gå gjennom en String-tabell class Hoved2 { public static void main (String [ ] ards) { new Hoved2 ( ); Hoved2() { for (String s: new Ukjent1()) { System.out.println(s); String [ ] navn = { "Ole", "Per", "Paal", "Eva", "Else"; class Ukjent1 implements Iterable<String> { public Iterator iterator () {return new Ukjent2(); class Ukjent2 implements Iterator<String> { int teller = 0; public boolean hasnext(){return teller!= navn.length; public String next() {teller ++ ; return navn[teller-1]; public void remove ( ) { Nytt i dag Slike indre klasser (som ikke er static ) finnes bare inne i objekter (ikke inne i klassedatastrukturer) 33

34 HashMap og grensesnittet Collection public interface Collection<E> extends Iterable<E> {..... class HashMap<K,V>... { <Hemmelig datastruktur> private class Ukjent1 implements Collection<V> {... private class Ukent2 implements Iterator <V> {... public void put(k nokkel, V verdi ){ public Collection<V> values( ) { Ukjent1<V> u = new Ukjent1<V> ( ) ;... return u;... HashMap har altså sine egen implementasjon av Collection som er hemmelig for oss utenfor 34

35 Eks. implementasjon av HashMap HashMap<String, Dokument> alledokumenter void visalledokumenter() for (Dokument d: alledokumenter.values()) { d.vispaaskjerm(); d objekt av class Ukjent1 implements Collection<Dokument> Iterator<Dokument> iterator( ) Collection<Dokument> values() boolean hasnext( ) Dokument next( ) objekt av class Ukjent2 implements Iterator<Dokument> Dokument-objekt 35

INF1010, 21. februar Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

INF1010, 21. februar Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo INF1010, 21. februar 2013 Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Ikke noe nytt her From the Java language specification (version 6): 14.14.2

Detaljer

INF1010, 23. februar Parametriserte klasser Om å gå gjennom egne beholdere (subklasser og grensesnitt 3)

INF1010, 23. februar Parametriserte klasser Om å gå gjennom egne beholdere (subklasser og grensesnitt 3) INF1010, 23. februar 2012 Parametriserte klasser Om å gå gjennom egne beholdere (subklasser og grensesnitt 3) Stein Gjessing Inst for Informatikk Universitetet i Oslo Repetisjon fra gamle dager: Metoder

Detaljer

INF1010. Grensesnittet Comparable<T>

INF1010. Grensesnittet Comparable<T> INF1010 21. februar 2013 Grensesnittet Comparable Stein Michael Storleer Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Interface med parametre interface Utkledd { // T er klassen jeg er utkledd

Detaljer

< T extends Comparable<T> > Indre klasser mm. «Det du bør ha hørt om før oblig 4»

< T extends Comparable<T> > Indre klasser mm. «Det du bør ha hørt om før oblig 4» < T extends Comparable > Indre klasser mm. «Det du bør ha hørt om før oblig 4» Strukturen i oblig 3 null null null null Personbeholder pl null null Person p "Adnan" michael@ifi.uio.no INF1010 21. februar

Detaljer

INF1010, 15. januar 2014 2. time. Parametriserte klasser (generiske klasser) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

INF1010, 15. januar 2014 2. time. Parametriserte klasser (generiske klasser) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo INF1010, 15. januar 2014 2. time Parametriserte klasser (generiske klasser) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Repetisjon fra gamle dager: Metoder med parametre En metode uten parameter:

Detaljer

INF1010, 21. januar 2016. Klasser med parametre = Parametriserte klasser = Generiske klasser

INF1010, 21. januar 2016. Klasser med parametre = Parametriserte klasser = Generiske klasser INF1010, 21. januar 2016 Klasser med parametre = Parametriserte klasser = Generiske klasser Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Først litt repetisjon fra i går class LagBiler { public

Detaljer

Enkle generiske klasser i Java

Enkle generiske klasser i Java Enkle generiske klasser i Java Oslo, 7/1-13 Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Del 1: Enkle pekere Før vi tar fatt på det som er nytt i dette notatet, skal vi repetere litt

Detaljer

INF1010 våren Grensesnitt

INF1010 våren Grensesnitt INF1010 våren 2013 Torsdag 24. januar Grensesnitt Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les notatet Grensesnitt i Java av Stein Gjessing 2 Hva

Detaljer

INF1010. generiske metoder grensesni2 begrensende typeparametre grensesni2et Comparable<T> grensesni2et Iterable<T>

INF1010. generiske metoder grensesni2 begrensende typeparametre grensesni2et Comparable<T> grensesni2et Iterable<T> INF1010 generiske metoder grensesni2 begrensende typeparametre grensesni2et Comparable grensesni2et Iterable public sta>c void test(string descrip>on, T expected, T actual) { if (expected!= null

Detaljer

INF1010 våren Grensesnitt

INF1010 våren Grensesnitt INF1010 våren 2014 Onsdag 22. januar Grensesnitt Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les notatet Grensesnitt i Java av Stein Gjessing n Det

Detaljer

INF1010. grensesni-et Comparable<T> grensesni-et Iterable<T> rekursjon

INF1010. grensesni-et Comparable<T> grensesni-et Iterable<T> rekursjon INF1010 grensesni-et Comparable grensesni-et Iterable rekursjon Tenk på hvordan en for- løkke «går igjennom» alle objektene i en array Iterator miniterator Object next() Iterator miniterator = new

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 Delkapittel 3.1 Grensesnittet Liste Side 1 av 11 Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 3.1 En beholder 3.1.1 En beholder En pappeske er en beholder En beholder er noe vi kan legge ting

Detaljer

INF1010 våren Grensesnitt (interface)

INF1010 våren Grensesnitt (interface) INF1010 våren 2015 Torsdag 5. februar Grensesnitt (interface) Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les notatet Grensesnitt i Java av Stein Gjessing

Detaljer

Eks 1: Binærtre Binærtretraversering Eks 2: Binærtre og stakk

Eks 1: Binærtre Binærtretraversering Eks 2: Binærtre og stakk Godkjent oblig 1? Les e-post til din UiO-adresse Svar på e-post fra lablærer Ingen godkjenning før avholdt møte med lablærer Godkjentlistene brukes ikke til å informere om status for obligene Ta vare på

Detaljer

HashMap. INF1000 Forelesning 9. Ulike versjoner i Java 1.4 (gammel) og Java 1.5/1.6 av HashMap. Objekter lagres med en søkenøkkel

HashMap. INF1000 Forelesning 9. Ulike versjoner i Java 1.4 (gammel) og Java 1.5/1.6 av HashMap. Objekter lagres med en søkenøkkel HashMap INF1000 Forelesning 9 Hashmap Eksempel: Flyreservasjon Ofte har vi flere, mange objekter av en bestemt klasse - eks. : elever på en skole biler som har passert bomringen i Oslo telefonsamtaler

Detaljer

INF1000 Forelesning 9. Hashmap Eksempel: Flyreservasjon

INF1000 Forelesning 9. Hashmap Eksempel: Flyreservasjon INF1000 Forelesning 9 Hashmap Eksempel: Flyreservasjon HashMap Ofte har vi flere, mange objekter av en bestemt klasse - eks. : elever på en skole biler som har passert bomringen i Oslo telefonsamtaler

Detaljer

INF Notater. Veronika Heimsbakk 10. juni 2012

INF Notater. Veronika Heimsbakk 10. juni 2012 INF1010 - Notater Veronika Heimsbakk veronahe@student.matnat.uio.no 10. juni 2012 1 Tilgangsnivåer 2 CompareTo Modifier Class Package Subclass World public Y Y Y Y protected Y Y Y N no modifier Y Y N N

Detaljer

INF1010 våren Interface (Grensesnitt)

INF1010 våren Interface (Grensesnitt) INF1010 våren 2016 Torsdag 28. januar Interface (Grensesnitt) og litt annet, bl.a. om enhetstesting Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les

Detaljer

INF1010. Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister

INF1010. Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister INF1010 Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister Lenke Datastrukturen lenkeliste class { = null ; foran foran = new () ; class { = null ; foran foran = new () ; foran. = new () ; class { = null ; foran

Detaljer

PG4200 Algoritmer og datastrukturer Forelesning 5 Implementasjon av lister

PG4200 Algoritmer og datastrukturer Forelesning 5 Implementasjon av lister PG4200 Algoritmer og datastrukturer Forelesning 5 Implementasjon av lister Lars Sydnes, NITH 5. februar 2014 I. Implementasjoner Tabell-implementasjon av Stakk Tabellen er den lettest tilgjengelige datastrukturen

Detaljer

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Redigert av: Khalid Azim Mughal (khalid@ii.uib.no) Kilde: Java som første programmeringsspråk (3. utgave) Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen

Detaljer

INF1010 våren februar. Arv og subklasser, del 2

INF1010 våren februar. Arv og subklasser, del 2 INF1010 våren 2009 3. februar Arv og subklasser, del 2 En forsmak på interface (grensesnitt) Stein Gjessing Repetisjon Vi har sett to former for gjenbruk av klasser: Gammel: Ved sammensetning (komposisjon)

Detaljer

INF1010 våren Arv og subklasser del 1

INF1010 våren Arv og subklasser del 1 INF1010 våren 2015 Torsdag 12. februar Arv og subklasser del 1 Stein Gjessing Institutt for informatikk Universitetet i Oslo 1 Når du har lært om subklasser kan du programmere med: Første uke: Spesialisering

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: Onsdag 4. juni 2014 Tid for eksamen: 9:00-15:00 Oppgavesettet er på

Detaljer

INF1010 våren Arv og subklasser - del 2

INF1010 våren Arv og subklasser - del 2 INF1010 våren 2013 Torsdag 14. februar Arv og subklasser - del 2 Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema Virtuelle metoder som er det samme som Polymorfi Mer om arv / interface Mer om pekertilordninger

Detaljer

INF1010 våren januar. Objektorientering i Java

INF1010 våren januar. Objektorientering i Java INF1010 våren 2017 25. januar Objektorientering i Java Om enhetstesting (Repetisjon av INF1000 og lær deg Java for INF1001 og INF1100) Stein Gjessing Hva er objektorientert programmering? F.eks: En sort

Detaljer

Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; }

Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; } Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; Hva skrives ut på skjermen når følgende kode utføres? int [] tallene =

Detaljer

INF1010 våren Arv, subklasser og grensesnitt - del 2

INF1010 våren Arv, subklasser og grensesnitt - del 2 INF1010 våren 2012 Torsdag 16. februar Arv, subklasser og grensesnitt - del 2 Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema nummer 1 Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface 2 Hva er objektorientert

Detaljer

INF1010 Rekursive metoder, binære søketrær. Algoritmer: Mer om rekursive kall mellom objekter Ny datastruktur: binært tre

INF1010 Rekursive metoder, binære søketrær. Algoritmer: Mer om rekursive kall mellom objekter Ny datastruktur: binært tre INF1010 Rekursive metoder, binære søketrær Algoritmer: Mer om rekursive kall mellom objekter Ny datastruktur: binært tre public void skrivutmeg ( ) { System. out. println (navn + " er venn med " + minbestevennheter

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i INF1000 våren 2006

Løsningsforslag til eksamen i INF1000 våren 2006 Løsningsforslag til eksamen i INF1000 våren 2006 Oppgave 1 a) -1 false 7 b) 30 c) Verdien til j er: 4Verdien til k er: 3Verdien til n er: 7 d) Andre if-test er true Tredje if-test er true e) k = 4 k =

Detaljer

INF1010 våren februar. Arv og subklasser, del 2. Repetisjon. Repetisjon - Biler. Repetisjon: Klasser - Subklasser

INF1010 våren februar. Arv og subklasser, del 2. Repetisjon. Repetisjon - Biler. Repetisjon: Klasser - Subklasser INF1010 våren 2009 3. februar Arv og subklasser, del 2 En forsmak på interface (grensesnitt) Stein Gjessing Repetisjon Vi har sett to former for gjenbruk av klasser: Gammel: Ved sammensetning (komposisjon)

Detaljer

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder.

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder. Litt om datastrukturer i Java Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 1 Innledning Dette notatet beskriver noe av det som foregår i primærlageret når et Javaprogram utføres.

Detaljer

Gjennomgang av eksamen H99

Gjennomgang av eksamen H99 Gjennomgang av eksamen H99 Administrasjon av kurser, studenter og påmeldinger Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Oppgave 1 (15 %) (Besvares

Detaljer

INF1010 Binære søketrær ++

INF1010 Binære søketrær ++ INF1010 Binære søketrær ++ Programeksempler med insetting, gjenfinning av noder i et binært søketre samt eksempler på hvordan lage en liste av et binærtre. Hva må du kunne om binære søketrær i INF1010

Detaljer

INF1010 våren Arv og subklasser del 1

INF1010 våren Arv og subklasser del 1 INF1010 våren 2016 Torsdag 4. februar Arv og subklasser del 1 Stein Gjessing Institutt for informatikk Universitetet i Oslo 1 Når du har lært om subklasser kan du programmere med: Første uke: Spesialisering

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: 9. juni 2011 Tid for eksamen: 09.00 15.00 Oppgavesettet er på 5 sider. Vedlegg:

Detaljer

INF1010 våren 2008 Uke 4, 22. januar Arv og subklasser

INF1010 våren 2008 Uke 4, 22. januar Arv og subklasser Emneoversikt subklasser INF1010 våren 2008 Uke 4, 22. januar Arv og subklasser Stein Gjessing Institutt for informatikk Mange flere eksempler på fellesøvelsene og neste forelesning 1 Generalisering - spesialisering

Detaljer

INF1010, 22. mai Prøveeksamen (Eksamen 12. juni 2012) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

INF1010, 22. mai Prøveeksamen (Eksamen 12. juni 2012) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo INF, 22. mai 23 Prøveeksamen 23 (Eksamen 2. juni 22) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Oppgave a Tegn klassehierarkiet for de 9 produkttypene som er beskrevet over. Inkluder også

Detaljer

Eksamen INF1010 V2009 Del B prøveeksamen V2010 Vekt 60 %

Eksamen INF1010 V2009 Del B prøveeksamen V2010 Vekt 60 % Eksamen INF1010 V2009 Del B prøveeksamen V2010 Vekt 60 % Stein Gjessing Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo 1 Oppgave 10 Tegning av datastrukturen (vekt 5% av del B) Tegn datastrukturen til

Detaljer

INF1000 - Uke 10. Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012

INF1000 - Uke 10. Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012 INF1000 - Uke 10 Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012 Vanlige ukesoppgaver De første 4 oppgavene (Oppgave 1-4) handler om HashMap og bør absolutt gjøres før du starter på Oblig 4. Deretter er det en del repetisjonsoppgaver

Detaljer

INF våren 2017

INF våren 2017 INF1010 - våren 2017 Om Java Objekter og klasser Både for deg som kan og for deg som ikke kan Java Stein Gjessing Universitetet i Oslo Ny versjon etter forlesningen der tre meningsløse private modifikatorer

Detaljer

INF1010 våren 2016. Arv og subklasser - del 2

INF1010 våren 2016. Arv og subklasser - del 2 INF1010 våren 2016 Onsdag 10. februar Arv og subklasser - del 2 pluss litt om feil og unntak hvis tid Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema Virtuelle metoder som er det samme som Polymorfi

Detaljer

INF1010 våren 2014. Arv og subklasser - del 2

INF1010 våren 2014. Arv og subklasser - del 2 INF1010 våren 2014 Onsdag 19. februar Arv og subklasser - del 2 Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema Virtuelle metoder som er det samme som Polymorfi Mer om arv / interface Mer om pekertilordninger

Detaljer

Abstrakte metoder og klasser. Abstrakte metoder og klasser. Uke 9 INF1010, 27. februar 2007, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface)

Abstrakte metoder og klasser. Abstrakte metoder og klasser. Uke 9 INF1010, 27. februar 2007, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Abstrakte metoder og klasser Uke 9 INF1010, 27. februar 2007, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo n Abstrakte metoder n abstract før deklarasjonen

Detaljer

PG4200 Algoritmer og datastrukturer Forelesning 7

PG4200 Algoritmer og datastrukturer Forelesning 7 PG4200 Algoritmer og datastrukturer Forelesning 7 Lars Sydnes, NITH 19. mars 2014 I. TERMINOLOGI FOR TRÆR TRÆR Lister: Lineære Trær: Hierarkiske Modell / Språk: Bestanddeler: Noder, forbindelser. Forbindelse

Detaljer

(MVC - Model, View, Control)

(MVC - Model, View, Control) INF1010 - våren 2008 Modell - Utsyn - Kontroll (MVC - Model, View, Control) Stein Gjessing Inst. for informatikk Et bankprogram Vi skal lage et program som håndterer kontoene i en bank. En konto eies av

Detaljer

IN våren 2018 Tirsdag 16. januar

IN våren 2018 Tirsdag 16. januar IN1010 - våren 2018 Tirsdag 16. januar Java Objekter og klasser Stein Gjessing Universitetet i Oslo 1 1 IN1010: Objektorientert programmering Hva er et objekt? Hva er en klasse? Aller enkleste eksempel

Detaljer

Dagens forelesning. Java 13. Rollefordeling (variant 1) Rollefordeling (variant 2) Design av større programmer : fordeling av roller.

Dagens forelesning. Java 13. Rollefordeling (variant 1) Rollefordeling (variant 2) Design av større programmer : fordeling av roller. Dagens forelesning Java 13 Design av større programmer : fordeling av roller INF 101-13. mars 2003 Flere eksempler på bruk av objekter MVC-prinsippet MVC-prinsippet Flere eksempler på programmer med objekter

Detaljer

Uke 6 INF1010, 5. februar 2008, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo

Uke 6 INF1010, 5. februar 2008, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo Uke 6 INF1010, 5. februar 2008, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo Abstrakte metoder og klasser Abstrakte metoder abstract før deklarasjonen av

Detaljer

INF1010 våren 2017 Onsdag 25. januar. Litt om unntak i Java

INF1010 våren 2017 Onsdag 25. januar. Litt om unntak i Java INF1010 våren 2017 Onsdag 25. januar Litt om unntak i Java Stein Gjessing Nytt tema: Feilhåndtering (IO: Innlesing/Utskrift) n En metode som kan komme til å gjøre en IO-feil på fil må enten behandle denne

Detaljer

Kapittel 8: Sortering og søking INF100

Kapittel 8: Sortering og søking INF100 Forelesningsnotater for: Kapittel 8: Sortering og søking INF100 Java som første programmeringsspråk Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen Cappelen Akademisk, 2003. ISBN 82-02-23274-0 http://www.ii.uib.no/~khalid/jfps/

Detaljer

Løsningsforslag Test 2

Løsningsforslag Test 2 Løsningsforslag Test 2 Oppgave 1.1: Interface definerer et grensesnitt som kan implementeres av flere klasser. Dette gir en standardisert måte å kommunisere med objekter av en eller flere relaterte klasser.

Detaljer

Innhold. INF1000 Høst Unified Modeling Language (UML) Unified Modeling Language (UML)

Innhold. INF1000 Høst Unified Modeling Language (UML) Unified Modeling Language (UML) Innhold Unified Modelling Language UML INF1000 Høst 2015 Uke 8: Mer objektorientert programmering Siri Moe Jensen En ny type for-løkke Organisering av mengder av objekter HashMap Valg av representasjon

Detaljer

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Redigert av: Khalid Azim Mughal (khalid@ii.uib.no) Kilde: Java som første programmeringsspråk (3. utgave) Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen

Detaljer

INF1000 - Løsning på seminaropppgaver til uke 8

INF1000 - Løsning på seminaropppgaver til uke 8 INF1000 - Løsning på seminaropppgaver til uke 8 Oppgave 1 a) for(string nokkel : studenter.keyset){ System.out.println(nokkel); Studenten sitt navn blir skrevet ut. b) for(student dennestudenten : studenter.values()){

Detaljer

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Løsningsforslag

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Løsningsforslag Universitetet i Bergen Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Side 1 av 8 Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Løsningsforslag Fredag 10. desember

Detaljer

23.09.2015. Introduksjon til objektorientert. programmering. Hva skjedde ~1967? Lokale (og globale) helter. Grunnkurs i objektorientert.

23.09.2015. Introduksjon til objektorientert. programmering. Hva skjedde ~1967? Lokale (og globale) helter. Grunnkurs i objektorientert. Grunnkurs i objektorientert programmering Introduksjon til objektorientert programmering INF1000 Høst 2015 Siri Moe Jensen INF1000 - Høst 2015 uke 5 1 Siri Moe Jensen INF1000 - Høst 2015 uke 5 2 Kristen

Detaljer

INF1000: Forelesning 7. Konstruktører Static

INF1000: Forelesning 7. Konstruktører Static INF1000: Forelesning 7 Klasser og objekter del 2 Konstruktører Static UML REPETISJON 2 Repetisjon Verden består av objekter av ulike typer (klasser). Ofte er det mange objekter av en bestemt type. Objekter

Detaljer

Løsningsforslag, inf101, våren 2001

Løsningsforslag, inf101, våren 2001 Løsningsforslag, inf101, våren 2001 Anders Brunland Oppgave 1 (15%) a) Navn på søker trenger ikke være med i sak-objektet siden den kan hentes fra det første dokumentet i saken. Variabelen FRIST er strengt

Detaljer

Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Prøveeksamen i INF1000. Ole Christian og Arne. 23. november 2004

Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Prøveeksamen i INF1000. Ole Christian og Arne. 23. november 2004 Oppgave 1 Prøveeksamen i INF1000 Ole Christian og Arne 23. november 2004 Er dette lovlige deklarasjoner (når de foretas inni en metode)? JA NEI int i; int k = i; int i, j = 4; int k = j; double[] x = new

Detaljer

INF Våren Li' repe$sjon om Tråder og GUI. Stein Gjessing, Ins$tu' for informa$kk, Universitetet i Oslo. Ins$tu' for informa$kk

INF Våren Li' repe$sjon om Tråder og GUI. Stein Gjessing, Ins$tu' for informa$kk, Universitetet i Oslo. Ins$tu' for informa$kk INF1010 - Våren 2015 Li' repe$sjon om Tråder og GUI Stein Gjessing,, Universitetet i Oslo 1 GUI, tråder og hendelser Op-sys (Win, Linux,..) Ditt Program sin Event Dispatch Thread Hver ting brukeren gjør

Detaljer

Prøveeksamen i INF1000. Ole Christian og Arne. 23. november 2004

Prøveeksamen i INF1000. Ole Christian og Arne. 23. november 2004 Prøveeksamen i INF1000 Ole Christian og Arne 23. november 2004 Oppgave 1 Er dette lovlige deklarasjoner (når de foretas inni en metode)? JA NEI int i; int k = i; int i, j = 4; int k = j; double[] x = new

Detaljer

OPPGAVE 5b og 8b Java Kode

OPPGAVE 5b og 8b Java Kode OPPGAVE 5b og 8b Java Kode public class Kant boolean behandlereturavbil() BehandleReturAvBil behandler = new BehandleReturAvBil(this); String regnr; int kmstand, tanknivaa; boolean erskadet; // 1: Få verdiene

Detaljer

Kapittel 8: Sortering og søking INF100

Kapittel 8: Sortering og søking INF100 Forelesningsnotater for: Kapittel 8: Sortering og søking INF100 Java som første programmeringsspråk Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen Cappelen Akademisk, 2003. ISBN 82-02-23274-0 http://www.ii.uib.no/~khalid/jfps/

Detaljer

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder.

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder. Gaustadbekkdalen, januar 22 Litt om datastrukturer i Java Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Innledning Dette notatet beskriver noe av det som foregår i primærlageret når

Detaljer

Oppgave 1. INF1000 Uke 13. Oppgave 2. Oppgave 3. Er dette lovlige deklarasjoner (når de foretas inni en metode)? JA NEI

Oppgave 1. INF1000 Uke 13. Oppgave 2. Oppgave 3. Er dette lovlige deklarasjoner (når de foretas inni en metode)? JA NEI Oppgave 1 INF1000 Uke 13 Gjennomgang av prøveeksamen fra høsten 2004 Er dette lovlige deklarasjoner (når de foretas inni en metode)? JA NEI int i; int k = i; int i, j = 4; int k = j; double[] x = new double[1];

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Eksamen

Algoritmer og datastrukturer Eksamen Algoritmer og datastrukturer Eksamen 24.02.2010 Eksamenstid: 5 timer Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne + håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer. Faglærer: Ulf Uttersrud Råd og tips: Bruk ikke for

Detaljer

Klasser og objekter. Tuva Kristine Thoresen 22. oktober Institutt for Informatikk

Klasser og objekter. Tuva Kristine Thoresen 22. oktober Institutt for Informatikk Klasser og objekter Tuva Kristine Thoresen (tuvakt@ifi.uio.no) Institutt for Informatikk 22. oktober 2016 Innhold Klasser og objekter Implementasjon HashMap Et eksempel Gjensidige relasjoner Klasser og

Detaljer

Sensur-veiledning INF1000 h 2013 (fasit) am - 6. des. 2013

Sensur-veiledning INF1000 h 2013 (fasit) am - 6. des. 2013 Sensur-veiledning INF1000 h 2013 (fasit) am - 6. des. 2013 Oppgave 1) Her var det en manglende høyreparentes i 1 b) slik at de som svarer virker ikke eller lignende istedenfor det riktige svaret, skal

Detaljer

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Redigert av: Khalid Azim Mughal (khalid@ii.uib.no) Kilde: Java som første programmeringsspråk (3. utgave) Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen

Detaljer

Institutt for informatikk. INF1010, 18. februar 2010, Inst for Informatikk

Institutt for informatikk. INF1010, 18. februar 2010, Inst for Informatikk INF1010, 18. februar 2010, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo Abstrakte metoder og klasser Abstrakte metoder abstract før deklarasjonen av en

Detaljer

INF1010 - Objektorientert programmering. Datastrukturer i Java Klasser med parametre

INF1010 - Objektorientert programmering. Datastrukturer i Java Klasser med parametre INF1010 - Objektorientert programmering Datastrukturer i Java Klasser med parametre INF1010 våren 2015 Stein Gjessing (steing) Stein Michael Storleer (michael) 36 hjelpelærere Andreas Færøvig Olsen (andrefol)

Detaljer

Abstrakte metoder og klasser. Abstrakte metoder og klasser

Abstrakte metoder og klasser. Abstrakte metoder og klasser Uke 6 INF1010, 5. februar 2008, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo Abstrakte metoder og klasser Abstrakte metoder abstract før deklarasjonen av

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i Eksamensdag: 6. juni 2006 Tid for eksamen: 1430 1730 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: INF1010 Objektorientert programmering

Detaljer

Forkurs INF1010. Dag 3. Andreas Færøvig Olsen Eivind Storm Aarnæs

Forkurs INF1010. Dag 3. Andreas Færøvig Olsen Eivind Storm Aarnæs Forkurs INF1010 Dag 3 Andreas Færøvig Olsen (andrefol@ifi.uio.no) Eivind Storm Aarnæs (eivinsaa@math.uio.no) Institutt for Informatikk, 14. januar 2015 Forkurs INF1010 - dag 3 Strenger Fil-I/O Unntakshåndtering

Detaljer

INF1010 våren 2017 Torsdag 2. februar. Arv og subklasser - del 2

INF1010 våren 2017 Torsdag 2. februar. Arv og subklasser - del 2 INF1010 våren 2017 Torsdag 2. februar Arv og subklasser - del 2 Stein Gjessing Dagens tema Virtuelle metoder som er det samme som Polymorfi Når bruker vi arv / når bruker vi komposisjon Konstruktører i

Detaljer

Konstruktører. Bruk av konstruktører når vi opererer med "enkle" klasser er ganske ukomplisert. Når vi skriver. skjer følgende:

Konstruktører. Bruk av konstruktører når vi opererer med enkle klasser er ganske ukomplisert. Når vi skriver. skjer følgende: Konstruktører Bruk av konstruktører når vi opererer med "enkle" klasser er ganske ukomplisert. Når vi skriver Punkt p = new Punkt(3,4); class Punkt { skjer følgende: int x, y; 1. Det settes av plass i

Detaljer

INF1000: noen avsluttende ord

INF1000: noen avsluttende ord Pensum Det som er gjennomgått på forelesningene INF1000: noen avsluttende ord Arne og Fredrik Stoff som er behandlet i oppgaver/obliger Notat om Informasjonsteknologi, vitenskap og samfunnsmessige virkninger

Detaljer

Forkurs INF1010. Dag 3. Andreas Færøvig Olsen Gard Inge Rosvold Institutt for Informatikk, 15.

Forkurs INF1010. Dag 3. Andreas Færøvig Olsen Gard Inge Rosvold Institutt for Informatikk, 15. Forkurs INF1010 Dag 3 Andreas Færøvig Olsen (andrefol@ifi.uio.no) Gard Inge Rosvold (gardir@ifi.uio.no) Institutt for Informatikk, 15. januar 2016 Forkurs INF1010 - dag 3 Strenger 2 Forkurs INF1010 - dag

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnr Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet LØSNINGSFORSLAG Eksamen i: PRØVEEKSAMEN INF1000 Eksamensdag: Prøveeksamen 22.11.2011 Tid for eksamen: 12:15-16:15 Oppgavesettet

Detaljer

INF1010 våren 2018 tirsdag 23. januar

INF1010 våren 2018 tirsdag 23. januar INF1010 våren 2018 tirsdag 23. januar I/O og litt om bruk av unntak i Java Stein Gjessing Lesing fra terminal og fil navn: mininn Bruk Scanner: Scanner mininn = new Scanner(); Type: Scanner boolean

Detaljer

INF1000 (Uke 14) Resten av eksamen H03 + del av V05

INF1000 (Uke 14) Resten av eksamen H03 + del av V05 INF1000 (Uke 14) Resten av eksamen H03 + del av V05 Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Are Magnus Bruaset og Anja B. Kristoffersen Eksamen H03, oppgave 2 2 Oppgave 2.1

Detaljer

Eksekveringsrekkefølgen (del 1) Oppgave 1. Eksekveringsrekkefølgen (del 2) Kommentar til oppgave 1. } // class Bolighus

Eksekveringsrekkefølgen (del 1) Oppgave 1. Eksekveringsrekkefølgen (del 2) Kommentar til oppgave 1. } // class Bolighus // class Bygning Oppgave 1 System.out.println( Bolighus ); // class Bolighus Hva blir utskriften fra dette programmet? class Blokk extends Bolighus{ // class Blokk IN105subclassesII-1 Eksekveringsrekkefølgen

Detaljer

Eksamen høsten 2003 Den store bøygen i INF1000 er de obligatoriske oppgavene.

Eksamen høsten 2003 Den store bøygen i INF1000 er de obligatoriske oppgavene. Eksamen høsten 2003 Den store bøygen i INF1000 er de obligatoriske oppgavene. Hovedformålet med eksamen er å skille ut de som har skjønt litt om programmering fra de som ikke har skjønt noe. For de som

Detaljer

Velkommen til. INF våren 2016

Velkommen til. INF våren 2016 Velkommen til INF1010 - våren 2016 Denne uken (onsdag og torsdag): Om INF1010 Java datastrukturer Klasser med parametre i Java Stein Gjessing Institutt for informatikk Universitetet i Oslo 1 1 INF1010

Detaljer

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Redigert av: Khalid Azim Mughal (khalid@ii.uib.no) Kilde: Java som første programmeringsspråk (3. utgave) Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen

Detaljer

INF Uke 10. Løsningsforslag ukesoppgaver oktober 2012

INF Uke 10. Løsningsforslag ukesoppgaver oktober 2012 INF1000 - Uke 10 Løsningsforslag ukesoppgaver 10 24. oktober 2012 Løsningsforlag Oppgave 1 Array vs. HashMap a) Følgende program viser et enkelt banksystem med en array kontoer[], og metoder for å finne

Detaljer

Dagens forelesning. Husk prøveeksamen Fredag 15/3-13 kl 12 i R1. Iterator-teknikken. Eksempel med bruk av Iterator og Iterable-grensesnittene

Dagens forelesning. Husk prøveeksamen Fredag 15/3-13 kl 12 i R1. Iterator-teknikken. Eksempel med bruk av Iterator og Iterable-grensesnittene Dagens forelesning Iterator-teknikken Hva er en Iterator og hvorfor bruke den? Hvordan virker en Iterator? Vi lager en Iterator for tegnene i en String Iterable-grensesnittet og for-løkker Eksempel med

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: 11. juni 2004 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet er på 8

Detaljer

INF1010, 10. februar 2009, Konstruktører. Inst for Informatikk

INF1010, 10. februar 2009, Konstruktører. Inst for Informatikk INF1010, 10. februar 2009, Abstrakte klasser og grensesnitt (interface) Konstruktører Stein Gjessing Inst for Informatikk Univ. i Oslo Abstrakte metoder og klasser Abstrakte metoder abstract før deklarasjonen

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Løsningsforslag

Algoritmer og datastrukturer Løsningsforslag 1 Algoritmer og datastrukturer Løsningsforslag Eksamen 29. november 2011 Oppgave 1A Verdien til variabelen m blir lik posisjonen til den «minste»verdien i tabellen, dvs. bokstaven A, og det blir 6. Oppgave

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO FASIT UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kontinuasjonseksamen i : Eksamensdag : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Fredag 7. januar Tid for eksamen :

Detaljer

Stein Gjessing. Institutt for informatikk. Universitetet i Oslo. Institutt for informatikk

Stein Gjessing. Institutt for informatikk. Universitetet i Oslo. Institutt for informatikk INF1010 11. mai 2017 Monitorer med kritiske regioner og passive venting innbygget i Java - Kommunikasjon mellom prosesser i Java (Ikke pensum i INF1010) Stein Gjessing Universitetet i Oslo 1 Repetisjon:

Detaljer

Lenkelister. Lister og køer. Kopi av utvalgte sider fra forelesningen.

Lenkelister. Lister og køer. Kopi av utvalgte sider fra forelesningen. Lenkelister. Lister og køer. Kopi av utvalgte sider fra forelesningen. "Taher" type: String : type: :... type: : inf1010student null michael@ifi.uio.no INF1010 26. januar 2012 (uke 4) 2 class Eks01 { public

Detaljer

Løsningsforslag ukeoppg. 6: 28. sep - 4. okt (INF1000 - Høst 2011)

Løsningsforslag ukeoppg. 6: 28. sep - 4. okt (INF1000 - Høst 2011) Løsningsforslag ukeoppg. 6: 28. sep - 4. okt (INF1000 - Høst 2011) Løsningsforslag til oppgave 7, 8, og 9 mangler Klasser og objekter (kap. 8.1-8.14 i "Rett på Java" 3. utg.) NB! Legg merke til at disse

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : Eksamensdag : Torsdag 2. desember 2004 Tid for eksamen : 09.00 12.00 Oppgavesettet er på : Vedlegg : Tillatte hjelpemidler

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : Eksamensdag : Fredag 5. desember 2003 Tid for eksamen : 09.00 12.00 Oppgavesettet er på : Vedlegg : Tillatte hjelpemidler :

Detaljer

INF 1000 Prøveeksamen. 23. november Ole Christian og Arne. Oppgave 1 (10 poeng) Er disse programsetningene lovlige i Java? Oppgave 2 (10 poeng)

INF 1000 Prøveeksamen. 23. november Ole Christian og Arne. Oppgave 1 (10 poeng) Er disse programsetningene lovlige i Java? Oppgave 2 (10 poeng) Oppgave 1 (1 poeng) Er disse programsetningene lovlige i Java? INF 1 Prøveeksamen 3. november 6 Ole Christian og Arne x int i, j = i+1; x int j=3, while(j-->) i = j; x int[]int[] int = new int[8]int[9];

Detaljer

En implementasjon av binærtre. Dagens tema. Klassestruktur hovedstruktur abstract class BTnode {}

En implementasjon av binærtre. Dagens tema. Klassestruktur hovedstruktur abstract class BTnode {} En implementasjon av binærtre Dagens tema Eksempel på binærtreimplementasjon Rekursjon: Tårnet i Hanoi Søking Lineær søking Klassestruktur hovedstruktur abstract class { class Person extends { class Binaertre

Detaljer

LC191D Videregående programmering Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring. Else Lervik, januar 2012.

LC191D Videregående programmering Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring. Else Lervik, januar 2012. Repetisjon innkapsling static tabell av primitiv datatype LC191D Videregående programmering Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring. Else Lervik, januar 2012. Objektorientert modellering

Detaljer