Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 31.05.2010-06.06."

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/dok0/225-2 U Sakstittel Forskrift om krav til helse for personell med Mottaker Knut-Åge Amundsen arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten - Helsekravforskriften Arkivkode 1-SF2-30 Vedrørende spørsmål om Arkivsak/dok0/336-1 U Sakstittel Forslag om endringer i Fordelingsforskriften 5-1 Arkivkode 1-SF2-37 Fordelingsforskriften 5-1 Saksansv. DIREKTØR-JUR-TRE Arkivsak/dok0/76-15 U Sakstittel TX Logistik AB - Søknad om sikkerhetssertifikat Mottaker TX Logistik AB del B Arkivkode 1-SF2-41 Vurdering av søknad om sikkerhetssertifikat Del B Arkivsak/doknr. 09/ U Sakstittel SHT - Rapport om alvorlig jernbanehendelse Arkivkode 1-SF2-661 Utsatt svarfrist på oppfølging av SHT sin rapport Saksansv. DIREKTØR-STE-KAB JB 2009/11 Arkivsak/doknr. 09/ U Sakstittel Klage - Cargolink AS - Jernbaneverket - Mottaker Advokatfirmaet Vogt &Wiik Konkurransebegrensende atferd knyttet til tilgang v/anne Grethe Larsen Hestnes til terminaler Arkivkode 1-SF2-37 Brev fra Carglink AS angående Saksansv. DIREKTØR-JUR-TRE konkurransebegrensende adferd knyttet til terminaler Arkivsak/doknr. 07/256-6 U Sakstittel JBV - Oslo -Ski - Ski stasjon - Byggetrinn 1 Vedrørende melding for fase forberedende arbeider på Ski stasjon Arkivsak/doknr. 09/ U Sakstittel SHT - Jernbaneulykke Mottaker NSB Gjøvikbanen AS Arkivkode 1-SF2-661 Underretning om lukking av Saksansv. DIREKTØR-STE-KHU sikkerhetstilrådingene i JB RAP 2010/02 Arkivsak/dok0/219-2 U Sakstittel Jernbaneverket - Prosjekt - Eidsvoll - Hamar - Parsell - Minnesund - Kleverud Vedrørende melding om ny infrastruktur i prosjekt

2 Side 2 - Eidsvoll - Hamar for parsell - Minnesund - Kleverud Arkivsak/doknr. 09/635-7 U Sakstittel Jernbaneverket - Unntak fra togframføringsforskriften - Arendalslinjen - Nelaug - Arendal Arkivkode 1-SF2-551 Unntak fra togframføringsforskriften på Saksansv. DIREKTØR-JUR-EN Arendalsbanen, strekningen Nelaug - Arendal Arkivsak/doknr. 08/ U Sakstittel JBV - Drammen st - Bygging og idriftsettelse av ny sporforbindelse mellom spor 3 og 4 Vedrørende melding og søknad om tillatelse til å ta i bruk midlertidig signalanlegg for Drammen stasjon sommeren 2010 Arkivsak/dok0/231-2 U Sakstittel Oslo T-banedrift AS - Togsidekamera - Melding Mottaker Oslo T-banedrift AS om endring Vedrørende melding om endring i system for togsideovervåking for T-banen Arkivsak/doknr. 09/ U Sakstittel SHT - Jernbaneulykke Mottaker SJ AB Arkivkode 1-SF2-661 Underretning om lukking av Saksansv. DIREKTØR-STE-KHU sikkerhetstilrådingene i JB RAP 2010/02 Arkivsak/doknr. 09/ U Sakstittel SHT - Jernbaneulykke Mottaker Cargolink AS Arkivkode 1-SF2-661 Underretning om lukking av Saksansv. DIREKTØR-STE-KHU sikkerhetstilrådingene i JB RAP 2010/02 Arkivsak/dok0/260-2 U Sakstittel Oslo T-banedrift AS - Oppgradering av skilting på Mottaker Oslo T-banedrift AS stasjoner Arkivkode 1-SF2- Vedrørende spørsmål i forbindelse med oppgradering av skilting på stasjoner Arkivsak/dok0/297-2 U Sakstittel Jernbaneverket - Arendalsbanen - Ombygging fra 1/2 Ba til Ba - Blakstad plo - Km 303,348 Vedrørende melding om ny eller endret Saksansv. DIREKTØR-STE-GDA infrastruktur for Blakstad planovergang på Arendalsbanen Arkivsak/doknr. 09/ U Sakstittel Inspeksjon av Railcare Tåg AB Mottaker Järnvägsavdelningen

3 Side 3 Arkivkode Saksansv. Transportstyrelsen 1-SF2-63 DIREKTØR-REV-SJS Vedrørende gjennomføring av tilsynsmøte med Railcare Tåg AB Arkivsak/dok0/81-22 U Sakstittel Økonomisk evne hos Ofotbanen Drift AS Mottaker Ofotbanen Drift AS Arkivkode 1-SF2-41 Vedtak om tilbakekall av lisens for Ofotbanen Saksansv. DIREKTØR-JUR-HFV Drift AS Arkivsak/dok0/314-3 U Sakstittel Posten Norge AS - Leie av postboks - Ny Mottaker Norsk Jernbaneklubb; postadresse for SJT ABB Eiendom; ABB AS; BKK; Bodø havnesvesen; Den norske legeforeningen; Drammen havnevesen; Elkem Meraker AS; Elkem Aluminium Mosjøen; EuroShuttle AS Haldenterminalen; Fjord 1 Partner; Flytoget AS; Forsvarsbygg; Glommen Skogeierforening; Grenland havnevesen; Halden havnevesen; Harald A. Møller AS; Hydro Porsgrunn Industripark; Jernbaneverket; Flere mottakere iht. adresseliste Arkivkode 1-SF2-042 Informasjon om ny postadresse for Statens Saksansv. DIREKTØR-ADM-GWH jernbanetilsyn Arkivsak/dok0/277-4 U Sakstittel Jernbaneverket - Brusignaler ved Skansen og Nidelv bru Vedrørende melding om ny eller endret Saksansv. DIREKTØR-STE-GDA infrastruktur for Nidelv og Skansen bruer på Trondheim stasjon på henholdsvis Dovre- og Nordlandsbanen Arkivsak/doknr. 09/ U Sakstittel SHT - Jernbaneulykke Mottaker Tågåkeriet i Bergslagen AB Arkivkode 1-SF2-661 Underretning om lukking av Saksansv. DIREKTØR-STE-KHU sikkerhetstilrådingene i JB RAP 2010/02 Arkivsak/dok0/358-1 N Sakstittel Frokostmøter om sikkerhetsstyring for Mottaker Erik Ø. Johnsen; jernbanevirksomhetene

4 Side 4 Sjur Sæteren; Trine Lise Corneliussen; Karianne N. Brønlund; Arkivkode Saksansv. Øystein Ravik 1-SF DIREKTØR-ADM-IPA Bakgrunn, formål og forslag til organisering og tema for frokostmøtene Arkivsak/doknr. 08/ U Sakstittel Ergonomisk vurdering av arbeidsplasser i Statens Mottaker NAV Arbeidslivssenter Oslo jernbanetilsyn Arkivkode 1-SF2-254 Refusjonskrav - Tilretteleggingstilskudd Saksansv. DIREKTØR-ADM-ELT Arkivsak/dok0/314-4 U Sakstittel Posten Norge AS - Leie av postboks - Ny Mottaker Flere mottakere iht. adresseliste; postadresse for SJT Norges Bank IBO/Statens konsernkonto; Hjelp24 NIMI AS; Klart Svar Bogstadveien; Logica Norge AS; NetCom AS Arkivkode 1-SF2-042 Informasjon til leverandører om ny postadresse for Saksansv. DIREKTØR-ADM-GWH Statens jernbanetilsyn Arkivsak/dok0/115-7 N Sakstittel Sikkerhetsseminar 2010 Mottaker Erik Ø. Johnsen; Trine Lise Corneliussen; Sjur Sæteren; Karianne N. Brønlund; Øystein Ravik Arkivkode 1-SF Mottatte innspill fra ansatte ift tema og Saksansv. DIREKTØR-ADM-IPA foredragsholdere sikkerhetsseminaret 2010 Arkivsak/dok0/115-9 N Sakstittel Sikkerhetsseminar 2010 Mottaker Trine Lise Corneliussen Arkivkode 1-SF Forslag til bistandsavtale i forbindelse med Saksansv. DIREKTØR-ADM-IPA gjennomføring av sikkerhetsseminar 2010 Arkivsak/doknr. 09/ I Sakstittel Dok.dato JBV - Nordlandsbanen - plattformer - region nord - felles Løten Plattformer Region Nord Bergsgrav - Oversendelse av sluttprotokoll - Bergsgrav stasjon Arkivsak/doknr. 09/ I Sakstittel Dok.dato JBV - Nordlandsbanen - plattformer - region nord - felles Løten Forlenget mellomplattform Løten stasjon - Ettersendelse av vedlegg til søknad om tillatelse til

5 Side 5 å ta infrastruktur i bruk Arkivsak/dok0/359-1 I Sakstittel Dok.dato Jernbaneverket - Ombygd revisjonsvogn - Geismar/Donelli VMT 966UM/2 Lm5 Søknad om tillatelse til å ta i bruk ombygd Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO revisjonsvogn - Geismar/Donelli VMT 966C UM/2 Lm5 i henhold til sikkerhetsforskriftens Arkivsak/doknr. 09/652-3 I Sakstittel Dok.dato JBV - Ombygging av styringen til ca 40 dvergsignaler på Oslo S, Nationaltheatret og Skøyen Melding om utsettelse av permanent ombygging Saksansv. DIREKTØR-STE-GDA av styringen til ca 40 dvergsignaler på Oslo S, Nationaltheatret og Skøyen Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel Dok.dato NSB - Anskaffelse av Stadler Bussnang (FLIRTfamilie) Avsender NSB AS elektriske motorvognsett for lokaltrafikk og regionaltrafikk Type 74/75 - Revidert liste over dokumenter Saksansv. DIREKTØR-STE-BP planlagt benyttet i godkjenningsprosessen Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel Dok.dato Peterson Rail - Sikkerhetssertifikat Avsender Peterson Rail AB Arkivkode 1-SF2-42 Henvendelse vedr. PRAB møte ber om møte vedr. sikkerhetssertifikat Arkivsak/doknr. 07/ U Sakstittel Dok.dato Peterson Rail - Sikkerhetssertifikat Mottaker Peterson Rail AB Arkivkode 1-SF2-42 Svar vedr. PRAB - spørsmål vedr. fagkompetanse Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel Dok.dato Peterson Rail - Sikkerhetssertifikat Avsender Peterson Rail AB Arkivkode 1-SF2-42 Svar vedr. PRAB møte sikkerhetssertifikat Arkivsak/doknr. 07/ U Sakstittel Dok.dato Peterson Rail - Sikkerhetssertifikat Mottaker Peterson Rail AB Arkivkode 1-SF2-42 Svar vedr. PRAB møte - forslag til datoer Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel Peterson Rail - Sikkerhetssertifikat Avsender Peterson Rail AB

6 Side 6 Arkivkode 1-SF2-42 Svar vedr. PRAB møte Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel Peterson Rail - Sikkerhetssertifikat Avsender Peterson Rail AB Arkivkode 1-SF2-42 Svar vedr. PRAB møte deltagere Arkivsak/doknr. 07/ U Sakstittel JBV - Ny sporplan Kongsberg stasjon Vedr. søknad om tillatelse til å ta i bruk endret Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS infrastruktur - Kongsberg stasjon Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel JBV - Ny sporplan Kongsberg stasjon Vedr. søknad om tillatelse til å ta i bruk endret Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS infrastruktur - Kongsberg stasjon - Unntak fra sikkerhetsforskriften Arkivsak/dok0/360-1 I Sakstittel Jernbaneverket - Melding om endret infrastruktur region øst ved Drammen stasjon - Bytte av sporveksler Melding om endring av infrastruktur - Sørlandsbanen - Drammen stasjon - Bytte av sporvekslene 6 og 51 Arkivsak/dok0/321-2 N Sakstittel Dok.dato Søknad om dispensasjon fra krav om helse Medisinsk vurdering - Terminalarbeider Arkivsak/dok0/366-1 I Sakstittel Dok.dato Jernbaneverket - Sporstabilisator Søknad om tillatelse til å ta i bruk rullende Saksansv. DIREKTØR-STE-ØR materiell - Sporstabilisator Plasser&Theurer DGS 62N Arkivsak/dok0/367-1 I Sakstittel Dok.dato Jernbaneverket - Kombipakkmaskin Søknad om tillatelse til å ta i bruk rullende Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO materiell - Kombipakkmaskin Plasser&Theurer Unimat 4S Arkivsak/dok0/368-1 I Sakstittel

7 Side 7 Dok.dato Jernbaneverket - Ballastfordeler Arkivkode Saksansv. 1-SF2-511 DIREKTØR-STE-KJO Søknad om tillatelse til å ta i bruk rullende materiell - Ballastfordeler Plasser & Theurer SSP 110 SW Arkivsak/dok0/301-2 N Sakstittel Dok.dato Medisinsk vurdering - Trafikkstyrer Arkivsak/doknr. 08/262-6 N Sakstittel Dok.dato Medisinsk vurdering - Fagarbeider Arkivsak/dok0/293-2 N Sakstittel Dok.dato Medisinsk vurdering - Fagarbeider Arkivsak/doknr. 07/300-7 N Sakstittel Dok.dato NSB - Søknad om unntak fra Medisinsk vurdering - Lokomotivfører Arkivsak/doknr. 08/597-6 N Sakstittel Dok.dato CargoNet - Søknad om unntak fra Medisinsk vurdering - Lokomotivfører Arkivsak/dok0/ I Sakstittel Togulykke - Alnabru - Sjursøya Avsender Hector Rail AB Arkivkode 1-SF2-669 Oppfølging av foreløpig rapport om Saksansv. DIREKTØR-STE-KAB Offl ledd, jernbaneulykke med umiddelbar sikkerhetstilråding jf.jernbaneundersøkelsesl 23 Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel Malmtrafikk AS - Godkjenning av nye

8 Side 8 Avsender Järnvägsavdelningen malmtogslokomotiver - IORE - Serie 2 Transportstyrelsen IORE 2 - Godkjenning fra Transportstyrelsen Saksansv. DIREKTØR-STE-JNL Arkivsak/doknr. 09/ I Sakstittel SHT - Jernbaneulykke Avsender Railcare Tåg AB Arkivkode 1-SF2-661 Oppfølging av rapport om jernbaneulykke - Saksansv. DIREKTØR-STE-KHU Utfyllende kommentar Arkivsak/dok0/ I Sakstittel Togulykke - Alnabru - Sjursøya Avsender Railcare Tåg AB Arkivkode 1-SF2-669 Oppfølging av foreløpig rapport om Saksansv. DIREKTØR-STE-KAB Offl ledd, jernbaneulykke med umiddelbar sikkerhetstilråding jf.jernbaneundersøkelsesl 23 Arkivsak/doknr. 09/ U Sakstittel Dok.dato SHT - Jernbaneulykke Mottaker Railcare Tåg AB Arkivkode 1-SF2-661 Vedr. oppfølging av rapport om jernbaneulykke Saksansv. DIREKTØR-STE-KHU Arkivsak/dok0/361-1 I Sakstittel Henvendelse - Bekymringsmelding - Defekte Avsender EPSF aksler Arkivkode 1-SF2-68 Henvendelse vedr. mistanke om defekte aksler Saksansv. DIREKTØR-STE-BP Arkivsak/doknr. 09/ I Sakstittel Dok.dato SHT - Jernbaneulykke Arkivkode 1-SF2-661 Drammensbanen - jernbaneulykke ved Saksansv. DIREKTØR-STE-KHU Nationaltheateret stasjon Arkivsak/doknr. 09/ I Sakstittel Grenland Rail AS - Skifteaggregat ME05 / Skd Avsender Grenland Rail AS 228 Vedr. Skd Brev fra Railcare Tåg AB Saksansv. DIREKTØR-STE-JNL Arkivsak/dok0/362-1 I Sakstittel Dok.dato Søknad om dispensasjon fra krav om helse - Sportekniker

9 Side 9 Arkivsak/dok0/325-8 I Sakstittel Forespørsel om samarbeid ved bestilling av Avsender Oslotrikken AS oppdrag fra Logica Arkivkode 1-SF2-053 Svar på påminnelse vedr. forespørsel om Saksansv. DIREKTØR-ADM-HHE samarbeid ved bestilling av oppdrag fra Logica Arkivsak/dok0/363-1 I Sakstittel Dok.dato Høring - JBV - ERTMS - Østfoldbanens østre linje - Askim, Kråkstad, Mysen, Sarpsborg og Spydeberg stasjon Arkivkode 1-SF2-008 Høring - ERTMS - Østfoldbanens østre linje - Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS Askim, Kråkstad, Mysen, Sarpsborg og Spydeberg stasjon Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel NSB AS - Søknad om unntak fra Avsender NSB AS Søknad om dispensasjon fra krav om helse - Lokfører Arkivsak/dok0/321-3 N Sakstittel Søknad om dispensasjon fra krav om helse Søknad om dispensasjon fra krav om helse Arkivsak/dok0/364-1 I Sakstittel NSB - Søknad om unntak fra Avsender NSB AS Søknad om dispensasjon fra krav om helse - Lokomotivfører Arkivsak/dok0/301-3 N Sakstittel Arkivsak/doknr. 08/262-7 N Sakstittel Arkivsak/doknr. 08/169-5 I Sakstittel

10 Side 10 NSB AS - Søknad om unntak fra Avsender NSB AS Søknad om dispensasjon fra krav om helse - Skiftekonduktør Arkivsak/doknr. 07/300-8 N Sakstittel NSB - Søknad om unntak fra NSB - Søknad om unntak fra Arkivsak/doknr. 08/597-7 N Sakstittel CargoNet - Søknad om unntak fra NSB - Søknad om unntak fra Arkivsak/dok0/365-1 I Sakstittel Nanset Standard AS - Hjulgravere og Avsender Nanset Standard AS beltemaskiner Søknad om tillatelse til å ta hjulgravere og Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO beltemaskiner i bruk i henhold til sikkerhetsforskriften Arkivsak/doknr. 09/ I Sakstittel Inspeksjon av SJ AB våren 2009 Avsender SJ AB Arkivkode 1-SF2-63 Redegjørelse vedr. pålegg om tiltak knyttet til Saksansv. DIREKTØR-STE-GDA inspeksjonsrapport 7-09 Arkivsak/doknr. 09/ I Sakstittel Dok.dato SHT - Jernbaneulykke Arkivkode 1-SF2-661 Informasjon vedr. sikkerhetstilrådninger ved Saksansv. DIREKTØR-STE-KHU Nationaltheatret stasjon - Forsinkelse Arkivsak/dok0/369-1 I Sakstittel Åpen søknad om stilling i SJT - Økonom Avsender Zemfira Zjanarova Arkivkode 1-SF2-211 Åpen søknad om stilling i SJT - Økonom Saksansv. DIREKTØR-JUR-KB Arkivsak/dok0/370-1 I Sakstittel Dok.dato Høring - Utkast til revisjon av Avsender Post og teletilsynet autorisasjonsforskriften - Elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr

11 Side 11 Arkivkode 1-SF2-008 Høringsbrev - Utkast til revisjon av forskrift 4. Saksansv. DIREKTØR-JUR-HH mars 2005 nr Autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr Arkivsak/dok0/ I Sakstittel Dok.dato Togulykke - Alnabru - Sjursøya Avsender SJ AB Arkivkode 1-SF2-669 Oppfølging av foreløpig rapport om Saksansv. DIREKTØR-STE-KAB Offl ledd, jernbaneulykke med umiddelbar sikkerhetstilråding jf.jernbaneundersøkelsesl 23 Arkivsak/dok0/ I Sakstittel Dok.dato Togulykke - Alnabru - Sjursøya Avsender NSB Gjøvikbanen AS Arkivkode 1-SF2-669 Oppfølging av foreløpig rapport om Saksansv. DIREKTØR-STE-KAB Offl ledd, jernbaneulykke med umiddelbar sikkerhetstilråding jf.jernbaneundersøkelsesl 23 Arkivsak/dok0/118-3 I Sakstittel Dok.dato Jernbane - Standard sheet - Kommisjonsbeslutning Avsender Samferdselsdepartementet 2010/79/EC av 19. oktober 2009 Arkivkode 1-SF2-34 Kommisjonsvedtak 2010/79/EC - Implementering Saksansv. DIREKTØR-JUR-EN i norsk rett Arkivsak/dok0/277-5 I Sakstittel Jernbaneverket - Brusignaler ved Skansen og Nidelv bru Melding i henhold til sikkerhetsforskriftens 12-9 Saksansv. DIREKTØR-STE-GDA - Oppdatert melding om ny eller endret infrastruktur - Brusignaler ved Skansen og Nidelv bru Arkivsak/dok0/69-4 I Sakstittel Ledelsesmøter med Jernbaneverket 2010 Arkivkode 1-SF2-64 Utkast til rapport etter ledelsesmøte mellom Saksansv. DIREKTØR-REV-SJS Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn - rapport nr 7-10 Arkivsak/dok0/371-1 I Sakstittel Jernbaneverket - Utvidet kompatibilitetserklæring - Tømmervogner Kapasitetsutvidende tiltak - Utvidelse av Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO kompatibilitetserklæring for tømmervogn Sgnss - Nordlandsbanen - Meråkerbanen - Kopi av brev til Peterson Rail AB Arkivsak/dok0/371-2 I Sakstittel Jernbaneverket - Utvidet kompatibilitetserklæring - Tømmervogner Kapasitetsutvidende tiltak - Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO Kompatibilitetserklæring for tømmervogn Rgps/Sgs med redusert profil - Vestsiden

12 Side 12 Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel Dok.dato JBV - Askerbanen - Lysaker - Sandvika - Fjelltunnel Søknad om tillatelse til å sette i drift Sandvika Øst Saksansv. DIREKTØR-STE-GH fase 2 Arkivsak/doknr. 09/492-6 I Sakstittel SHT - Jernbaneulykke Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-661 Rapport (JB Rap 2010/03) - Jernbaneulykke Saksansv. DIREKTØR-STE-KAB Arkivsak/doknr. 07/74-27 I Sakstittel Avinor - Avtale om leie av lokaler, strøm og kjøp Avsender Avinor AS av inventar o.l. - Wergelandsveien 1-3 Arkivkode 1-SF2-03 Befaring av lokalene i Wergelandsveien 1-3 i Saksansv. DIREKTØR-ADM-ELT forbindelse med avvikling av leieforholdet med Avinor Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Jernbaneverket Region Nord - Godkjenning av CTC/ATC Grong-Mosjøen Vedtak om tillatelse til å ta i bruk Grong stasjon Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS med F-ATC Arkivsak/dok0/ I Sakstittel Dok.dato Togulykke - Alnabru - Sjursøya Avsender Flytoget AS Arkivkode 1-SF2-669 Oppfølging av foreløpig rapport om Saksansv. DIREKTØR-STE-KAB Offl ledd, jernbaneulykke med umiddelbar sikkerhetstilråding jf.jernbaneundersøkelsesl 23 Arkivsak/dok0/ I Sakstittel Dok.dato Togulykke - Alnabru - Sjursøya Avsender Arbeidstilsynet 2. distrikt Arkivkode 1-SF2-669 Referat fra møte med Jernbaneverket Saksansv. DIREKTØR-STE-KAB og tilsynsrapport - Kopi av brev til JBV Offl ledd, jf.jernbaneundersøkelsesl 23 Arkivsak/dok0/354-2 I Sakstittel Dokumentasjon av oppfyllelse av forsikringskrav - Avsender Howden Insurance Brokers AB Aktørene på det nasjonale jernbanenettet Arkivkode 1-SF2-31 Hector Rail AB - Forsikringsbevis Saksansv. DIREKTØR-JUR-JID Arkivsak/dok0/354-3 I Sakstittel Dokumentasjon av oppfyllelse av forsikringskrav - Avsender Tågåkeriet i Bergslagen AB Aktørene på det nasjonale jernbanenettet Arkivkode 1-SF2-31 Tågåkeriet i Bergslagen AB - Forsikringsbevis

13 Side 13 Saksansv. DIREKTØR-JUR-JID Arkivsak/dok0/372-1 I Sakstittel Jernbaneverket - Kirow KRC 810 T kran Søknad om tillatelse til å ta i bruk Kirow KRC Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO 810 T kran med følgevogn Arkivsak/doknr. 08/ I Sakstittel Nasjonalt kjøretøyregister (NVR) - Innhenting av Avsender Baneservice AS data fra virksomhetene Arkivkode 1-SF2-81 EVN nummer - Plasser & Theurer DGS 62N Saksansv. DIREKTØR-ADM-TSM Arkivsak/doknr. 08/ U Sakstittel Nasjonalt kjøretøyregister (NVR) - Innhenting av Mottaker Baneservice AS data fra virksomhetene Arkivkode 1-SF2-81 Svar vedr. EVN nummer - Plasser & Theurer DGS Saksansv. DIREKTØR-ADM-TSM 62N Arkivsak/dok0/26-7 I Sakstittel Forum for markedsrelaterte problemstillinger på Avsender Baneservice AS jernbaneområdet Arkivkode 1-SF2-37 Forum for markedsrelaterte problemstillinger på Saksansv. DIREKTØR-JUR-TRE jernbaneområdet Arkivsak/dok0/ N Sakstittel RISC Railway Safety and Interoperability Mottaker Charlotte Grøntved; Committee Erik Ø. Johnsen; Jorunn Anne Bush; Erik Borgersen; Tor S. Mehus; Gunhild Halvorsrud; Kjell Johansen; Sjur Sæteren; Mona Stryken Arkivkode 1-SF2-07 RISC møte Agenda Saksansv. DIREKTØR-STE-GH Arkivsak/doknr. 08/ I Sakstittel Revisjon av Cargolink AS Avsender Cargolink AS Arkivkode 1-SF2-63 Kompetansekrav Cargolink - Kvalitetssikring Saksansv. DIREKTØR-REV-SJS Arkivsak/doknr. 08/ I Sakstittel Dok.dato Ny forskrift om førersertifisering Avsender KTP AS Arkivkode 1-SF2-31 Henvendelse vedr. informasjon om endringer for

14 Side 14 Saksansv. DIREKTØR-JUR-HFV sikkerhetspersonell innen jernbanedrift Arkivsak/dok0/165-8 U Sakstittel KLP Eiendom - Paleet Karl Johans gate Mottaker KLP Eiendom Arkivkode 1-SF2-03 Henvendelse vedr. krav og spesifikasjoner for Saksansv. DIREKTØR-ADM-ELT innvendig og utvendig skilting Arkivsak/dok0/165-9 I Sakstittel KLP Eiendom - Paleet Karl Johans gate Avsender KLP Eiendom Arkivkode 1-SF2-03 Svar vedr. krav og spesifikasjoner for innvendig Saksansv. DIREKTØR-ADM-ELT og utvendig skilting Arkivsak/doknr. 09/ I Sakstittel SJ AB - Opprustning av SJs personvogner - Avsender SJ AB Littera Stenging av åpne punkter i sittogprosjektet Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO Arkivsak/dok0/77-14 I Sakstittel Flytteprosess 2010 Avsender NEAS ASA Arkivkode 1-SF2-02 Råskisse for følgebrev til anskaffelse av møbler Saksansv. DIREKTØR-ADM-ELT Arkivsak/doknr. 08/ I Sakstittel Ny offentlighetslov - Konsekvenser for arkivet - Avsender Samferdselsdepartementet OEP Arkivkode 1-SF Innfasing av underliggende virksomheter til OEP Saksansv. DIREKTØR-ADM-GWH Arkivsak/doknr. 08/40-10 I Sakstittel European Railway Agency (ERA) - Avsender European Railway Agency Arbeidsgruppe Common Safety Targets (CST) Arkivkode 1-SF2-34 Invitasjon til 15. møte i CST WG Lille Arkivsak/dok0/255-8 I Sakstittel Dok.dato Grenland Havn IKS - Søknad om tillatelse til å Avsender Norsk Jernbanedrift AS drive bruksbane og sidespor Arkivkode 1-SF2-44 Vedr. spørsmål i forbindelse med søknadsprosess Arkivsak/dok0/255-9 U Sakstittel Grenland Havn IKS - Søknad om tillatelse til å Mottaker Norsk Jernbanedrift AS drive bruksbane og sidespor

15 Side 15 Arkivkode 1-SF2-44 Svar vedr. spørsmål i forbindelse med søknadsprosess Arkivsak/doknr. 09/107-3 I Sakstittel Jernbaneverket - Tømmerterminal Norsenga - Høring av planforslag Arkivkode 1-SF2-008 Melding om oppgradering av Norsenga tømmerterminal - Kongsvingerbanen Arkivsak/dok0/179-1 U Sakstittel Kontaktpersoner for helsekrav Mottaker Flere mottakere iht. adresseliste; AS Valdresbanen; Bergens Elektriske Sporvei; Norsk Bergverksmuseum; Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen; Orkla Industrimuseum; Stiftelsen Rjukanbanen; Stiftelsen Setesdalsbanen; Oslo T-banedrift AS; Oslotrikken AS; Veolia Transport Bane AS; Baneservice AS; Cargolink AS; Flytoget AS; Green Cargo AB; Malmtrafikk AS; NSB Gjøvikbanen AS; Peterson Rail AB; Railcare Tåg AB; Tågåkeriet i Bergslagen AB; SJ AB; NSB AS; Hector Rail AB; Fjord 1 Partner; Bybanen AS; Jernbaneverket Kontaktpersoner for helsekravsaker Arkivsak/dok0/270-5 U Sakstittel Unntak fra - Arkivsak/dok0/343-2 U Sakstittel CargoNet - Betalingsmislighold CargoLink AS Mottaker Cargolink AS Arkivkode 1-SF2-41 Vedrørende lisensforskriftens vilkår om Saksansv. DIREKTØR-JUR-HFV økonomisk evne Arkivsak/dok0/263-2 U Sakstittel

16 Side 16 Høring - NOU 2010:1 - Medvirkning og Mottaker Samferdselsdepartementet medbestemmelse i arbeidslivet Arkivkode Saksansv. 1-SF2-008 DIREKTØR-ADM-TLC Svar på høring NOU 2010:1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet Arkivsak/doknr. 07/ U Sakstittel JBV - Ny sporplan Kongsberg stasjon Vedtak om tillatelse til å ta i bruk endret Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS infrastruktur - Kongsberg stasjon Arkivsak/doknr. 07/300-9 U Sakstittel NSB - Søknad om unntak fra Mottaker NSB AS Unntak fra - Arkivsak/dok0/373-1 U Sakstittel Endring av engelsk navn for Statens Mottaker Samferdselsdepartementet jernbanetilsyn Arkivkode 1-SF2-010 Endring av engelsk navn for Statens Saksansv. DIREKTØR-ADM-IPA jernbanetilsyn Arkivsak/doknr. 08/ I Sakstittel Revisjon av Cargolink AS Avsender Cargolink AS Arkivkode 1-SF2-63 Revisjonsmøte Cargolink - Bekreftelse av dato Saksansv. DIREKTØR-REV-SJS Arkivsak/dok0/19-12 I Sakstittel Bybanen AS - Tillatelse til å ta infrastruktur i bruk Avsender Schumann Risk Management Dokumentasjon av vann- og frostsikring for Bybanens tunneler Arkivsak/doknr. 08/629-4 I Sakstittel Kaffemaskin - Café Bar Norge AS - tidl. Avsender Café Bar Norge AS Christiania Kaffebryggeri AS Arkivkode 1-SF2-051 Bekreftelse på oppsigelse av kaffeavtale Saksansv. DIREKTØR-ADM-TLC Arkivsak/doknr. 08/195-8 N Sakstittel Orkla Industrimuseum - Søknad om unntak fra Medisinsk vurdering - Togleder

17 Side 17 Arkivsak/dok0/312-2 N Sakstittel NSB - Søknad om unntak fra Arkivkode Saksansv. 1-SF2-72 DIREKTØR-JUR-JHA Medisinsk vurdering - Lokomotivfører Arkivsak/dok0/374-1 I Sakstittel Høring - Energimerking av bygninger og Avsender Samferdselsdepartementet energivurdering av tekniske anlegg Arkivkode 1-SF2-008 Endringer i forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg - Høring Arkivsak/dok0/376-1 I Sakstittel Dok.dato Jernbaneverket - Planoverganger - Voss stasjon Søknad om avvik fra sikkerhetsforskriftens 12-5 Planoverganger - Midlertidig planovergang - Voss stasjon Arkivsak/doknr. 09/97-7 I Sakstittel Dok.dato JBV - Straumsnes kryssingsspor Straumnes kryssingsspor - Søknad om tillatelse til å ta i bruk midlertidig sikringsanlegg ved Straumnes stasjon Arkivsak/dok0/350-1 I Sakstittel Dok.dato Søknad om dispensasjon fra krav om helse - Trafikkstyrer Arkivsak/doknr. 09/ U Sakstittel Dok.dato Tilsyn med Veolia Transport Bane AS - Mottaker Veolia Transport Bane AS Gråkallbanen Arkivkode 1-SF2-63 Vedrørende svar på tilsynsrapport Saksansv. DIREKTØR-REV-SJS Gråkallbanen, pkt 6 Andre forhold Arkivsak/dok0/69-3 U Sakstittel Ledelsesmøter med Jernbaneverket 2010 Arkivkode 1-SF2-64 Rapport fra ledelsesmøte med Jernbaneverket Saksansv. DIREKTØR-REV-SJS Arkivsak/dok0/377-1 I Sakstittel Jernbaneverket - Bolstadøyri kryssingsspor

18 Side 18 Hovedplan - Bolstadøyri kryssingsspor Arkivsak/dok0/353-2 U Sakstittel Fornyelse av sikkerhetssertifikater 2011 Mottaker Flere mottakere iht. adresseliste; NSB Gjøvikbanen AS; Flytoget AS; Malmtrafikk AS; CargoNet AS; NSB AS; Green Cargo AB; Tågåkeriet i Bergslagen AB Arkivkode 1-SF2-010 Informasjon om fornyelse av sikkerhetssertifikat Arkivsak/dok0/301-4 U Sakstittel Unntak fra - Arkivsak/doknr. 07/155-3 I Sakstittel CargoNet - Tømmervogn LAAPS Avsender CargoNet AS Tømmervogner lita Laaps - Melding om endring Saksansv. DIREKTØR-STE-BP av rullende materiell og søknad om tillatelse til å ta i bruk for prøvekjøring Arkivsak/doknr. 08/ I Sakstittel Orkla Industrimuseum - Endring av rullende Avsender Orkla Industrimuseum materiell Testkjøring av restaurantvogn Eo220 - Søknad om Saksansv. DIREKTØR-STE-BP å få ta vognen i bruk Arkivsak/doknr. 09/608-9 I Sakstittel Henvendelse - Setesdalsbanen - Driftsbestyrer Avsender Stiftelsen Setesdalsbanen Arkivkode 1-SF2-44 Svar vedr. tillatelsen til Stiftelsen Setesdalsbanen Saksansv. DIREKTØR-STE-EB Arkivsak/dok0/378-1 I Sakstittel Høring - Ny Leangen stasjon - Nordlandsbanen Arkivkode 1-SF2-008 Nordlandsbanen - Hovedplan Ny Leangen stasjon Saksansv. DIREKTØR-STE-ØR - Høring av plandokument Arkivsak/doknr. 07/271-6 N Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra

19 Side 19 Arkivkode Saksansv. 1-SF2-72 DIREKTØR-JUR-JHA Medisinsk vurdering - Senioringeniør Arkivsak/dok0/328-2 N Sakstittel Medisinsk vurdering - Fagarbeider Arkivsak/dok0/329-2 N Sakstittel Medisinsk vurdering - Fagarbeider Arkivsak/doknr. 07/28-6 N Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra Medisinsk vurdering - Fagarbeider Arkivsak/dok0/327-2 N Sakstittel Medisinsk vurdering - Fagarbeider Arkivsak/dok0/65-8 I Sakstittel Baneservice AS - Sikkerhetssertifikat del A Avsender Baneservice AS Arkivkode 1-SF2-41 Tilleggsdokumentasjon Arkivsak/dok0/327-3 N Sakstittel Dok.dato Arkivsak/doknr. 07/28-7 N Sakstittel Dok.dato JBV - Søknad om unntak fra

20 Side 20 JBV - Søknad om unntak fra Arkivsak/dok0/329-3 N Sakstittel Dok.dato Arkivsak/dok0/328-3 N Sakstittel Dok.dato Arkivsak/doknr. 07/271-7 N Sakstittel Dok.dato JBV - Søknad om unntak fra JBV - Søknad om unntak fra Arkivsak/dok0/312-3 N Sakstittel Dok.dato NSB - Søknad om unntak fra NSB - Søknad om unntak fra Arkivsak/doknr. 08/195-9 N Sakstittel Dok.dato Orkla Industrimuseum - Søknad om unntak fra Orkla Industrimuseum - Søknad om unntak fra Arkivsak/dok0/36-29 I Sakstittel Logica - Offer - Spesifikasjon for redigering av Avsender Logica saksdata via Excel Arkivkode 1-SF2-053 Tilbakemelding vedr. OFFER Edit Saksansv. DIREKTØR-ADM-HHE multiple cases using Excel Arkivsak/dok0/36-30 U Sakstittel Logica - Offer - Spesifikasjon for redigering av Mottaker Logica saksdata via Excel Arkivkode 1-SF2-053 Svar vedr. OFFER Edit multiple cases

21 Side 21 Saksansv. DIREKTØR-ADM-HHE using Excel Arkivsak/dok0/36-31 I Sakstittel Logica - Offer - Spesifikasjon for redigering av Avsender Logica saksdata via Excel Arkivkode 1-SF2-053 Informasjon vedr. OFFER Edit multiple Saksansv. DIREKTØR-ADM-HHE cases using Excel Arkivsak/doknr. 08/ U Sakstittel Revisjon av Cargolink AS Mottaker Cargolink AS Arkivkode 1-SF2-63 Revisjonsmøte Cargolink - Bekreftelse av avtale Saksansv. DIREKTØR-REV-SJS Arkivsak/dok0/ I Sakstittel Togulykke - Alnabru - Sjursøya Avsender Cargolink AS Arkivkode 1-SF2-669 Oppfølging av foreløpig rapport om Saksansv. DIREKTØR-STE-KAB Offl ledd, jernbaneulykke med umiddelbar sikkerhetstilråding jf.jernbaneundersøkelsesl 23 Arkivsak/dok0/267-3 I Sakstittel Henvendelse fra RTD Avsender RTD AS Arkivkode Saksansv. 1-SF2-37 DIREKTØR-JUR-HFV Henvendelse vedr. søknad om å få satt opp sporsperre på terminalen - Kopi av brev til JBV Arkivsak/dok0/340-3 I Sakstittel Inspeksjon av arbeidsområde, Jernbaneverket Arkivkode 1-SF2-63 Oversikt i forbindelse med varslet inspeksjon - Saksansv. DIREKTØR-REV-SJS Arbeider knyttet til drift og vedlikehold Arkivsak/doknr. 09/578-3 U Sakstittel Dok.dato JBV - Xbg (JBV ) som målevogn for kontaktledninganlegg Svar vedr. søknad om tillatelse til å ta i bruk Xbg Saksansv. DIREKTØR-STE-EMR (JBV ) som målevogn for kontaktledninganlegg Arkivsak/dok0/355-3 U Sakstittel Dok.dato SINTEF - Regelverksendringer Mottaker SINTEF IKT Arkivkode 1-SF2-30 Oversikt over antall operatører - Person- og godsjernbanenettet Arkivsak/dok0/355-4 I Sakstittel Dok.dato SINTEF - Regelverksendringer Avsender SINTEF IKT

22 Side 22 Arkivkode 1-SF2-30 Svar vedr. oversikt over antall operatører - Person- og godsjernbanenettet Arkivsak/dok0/355-5 I Sakstittel Dok.dato SINTEF - Regelverksendringer Avsender SINTEF IKT Arkivkode 1-SF2-30 Telefonsvarbeskjed angående ønske om opplysninger om antallet operatører på gods- og persontrafikk i Norge for året Henvendelsen kommer fra SINTEF, ved Nils Olsson, seniorforsker. Arkivsak/doknr. 06/392-9 I Sakstittel CargoNet - Søknad om unntak fra Avsender CargoNet AS Søknad om dispensasjon fra krav om helse - Terminalarbeider Arkivsak/doknr. 06/786-9 I Sakstittel CargoNet - Søknad om unntak fra Avsender CargoNet AS Søknad om dispensasjon fra krav om helse - Lokfører Arkivsak/dok0/29-13 I Sakstittel Bekymringsmelding knyttet til drift av Urskog- Avsender Urskog-Hølandsbanen Hølandsbanen (Tertitten) Arkivkode 1-SF2-68 Svar vedr. bekymringsmelding - Arbeid ved spor Arkivsak/dok0/295-4 I Sakstittel Høring - NOU 2010: 2 - Håndhevelse av Avsender Fornyings- og offentlige anskaffelser administrasjonsdepartementet Arkivkode 1-SF2-008 Utsatt høring - NOU 2010: 2 Håndhevelse av Saksansv. DIREKTØR-ADM-TSM offentlige anskaffelser Arkivsak/dok0/295-5 I Sakstittel Høring - NOU 2010: 2 - Håndhevelse av Avsender Samferdselsdepartementet offentlige anskaffelser Arkivkode 1-SF2-008 Utsatt høringsfrist - NOU 2010: 2 Håndhevelse av Saksansv. DIREKTØR-ADM-TSM offentlige anskaffelser Arkivsak/dok0/340-4 I Sakstittel Inspeksjon av arbeidsområde, Jernbaneverket Arkivkode 1-SF2-63 Informasjon i forbindelse med varslet inspeksjon - Saksansv. DIREKTØR-REV-SJS Arbeider knyttet til drift og vedlikehold

23 Side 23

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.09.2010-26.09.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.09.2010-26.09. Side 1 Arkivsak/doknr. 07/436-48 U Sakstittel Malmtrafikk AS - Godkjenning av nye Mottaker Malmtrafikk AS malmtogslokomotiver - IORE - Serie 2 Malmtrafikk AS - Vedrørende søknad om Saksansv. DIREKTØR-STE-JNL

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.02.2009-08.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.02.2009-08.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/594-80 U Sakstittel Utlysning av stilling - IT-ansvarlig Mottaker 54 mottakere... Arkivkode 1-SF2-211 Vedr. søknad på stilling som IT-ansvarlig i Statens jernbanetilsyn Offl.

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 19.07.2010-25.07.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 19.07.2010-25.07. Side 1 Arkivsak/doknr. 10/354-30 U Sakstittel Mottaker AS Valdresbanen Varsel om tilbakekall av lisens Arkivsak/doknr. 10/354-31 U Sakstittel Mottaker Railcare Tåg AB Varsel om tilbakekall av sikkerhetssertifikat

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/719-7 N Sakstittel Dok.dato 16.02.2007 Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Off.loven 5 første ledd

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/123-21 U Sakstittel Jernbaneverket - Nytt dobbeltspor Sandnes - Stavanger - Godkjenning Tillatelse til å ta i bruk ny infrastruktur Jåttåvågen Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS holdeplass,

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/99-29 I Sakstittel Dok.dato 17.03.2006 Avsender Borregaard Fabrikker Oppfølging av årsrapport 2005 analyse av uønskede hendelser Arkivsak/doknr. 06/230-2 U Sakstittel Dok.dato

Detaljer

Off.loven 5 a, jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 08/75-2 N Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra helsekravforskriften

Off.loven 5 a, jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 08/75-2 N Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra helsekravforskriften Side 1 Arkivsak/doknr. 06/255-7 N Sakstittel Dok.dato 05.03.2008 Medisinsk vurdering Arkivsak/doknr. 08/88-2 N Sakstittel Dok.dato 05.03.2008 JBV - Søknad om unntak fra Medisinsk vurdering Arkivsak/doknr.

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 18.02.2008-24.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 18.02.2008-24.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/42-1 I Sakstittel Dok.dato 04.01.2008 European Railway Agency (ERA) - Avsender European Railway Agency Arbeidsgruppe SafeCert Arkivkode 1-SF2-34 ERA arbeidsgruppe - Questionnaire

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 13.08.2007-19.08.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 13.08.2007-19.08. Side 1 Arkivsak/doknr. 07/414-1 I Sakstittel Dok.dato 12.08.2007 Adekvat Personal og IK - Avsender Adekvat Info AS Personaloppfølgingssystem 1-SF2-044 DIREKTØR-ADM-ABU Adekvat Personal og IK - Personaloppfølgingssystem

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 13.03.2006-19.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 13.03.2006-19.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/197-3 N Sakstittel Arkivsak/doknr. 06/196-3 N Sakstittel Arkivsak/doknr. 06/196-4 U Sakstittel Mottaker Jernbaneverket Unntak fra - Arkivsak/doknr. 06/197-4 U Sakstittel Mottaker

Detaljer

Efr. Statens jernbanetilsyn. Årsrapport 2012. Godkjent 11.03.2013. Sign.: Sign.: Trine L. Corneliussen. Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Efr. Statens jernbanetilsyn. Årsrapport 2012. Godkjent 11.03.2013. Sign.: Sign.: Trine L. Corneliussen. Erik Ø. Reiersøl-Johnsen Efr statens jernbanetilsyn?ernbane taubane park og bvoli Statens jernbanetilsyn Årsrapport 2012 Godkjent 11.03.2013 Sign.: Sign.: Trine L. Corneliussen Erik Ø. Reiersøl-Johnsen Årsrapport 2012 1 Forord

Detaljer

Railcare Tåg AB TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 11-09

Railcare Tåg AB TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 11-09 Railcare Tåg AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-09 Railcare Tåg AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 11-09 Saksnummer: 09/461 Inspeksjonsdato: 22-23.09.2009 Foretak: Railcare Tåg AB Enhet: Virksomhet i Norge Kontaktperson:

Detaljer

Visjon: Verdier: Åpenhet Vi er åpne om avgjørelser vi tar og prioriteringer vi gjør

Visjon: Verdier: Åpenhet Vi er åpne om avgjørelser vi tar og prioriteringer vi gjør Årsrapport 2014 Visjon: Statens jernbanetilsyn sikrer trygghet på skinner, taubaner og tivoli Verdier: Respekt Vi anerkjenner våre tilsynsobjekters kompetanse, og omtaler dem med respekt Vi er tydelige

Detaljer

Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 5-07

Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 5-07 Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT Rapport nr 5-07 Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 5-07 Saksnr: 07/83 SF 63 Revisjonsdato: 18. 20.04.076

Detaljer

Møte med ledelsen i Oslo T-banedrift AS

Møte med ledelsen i Oslo T-banedrift AS Møte med ledelsen i Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr 6-05 Møte med ledelsen i Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 6-05 Arkivkode: 05/171- SF632 Møtedato: 19.04.05. Foretak: Oslo

Detaljer

NSA Annual Report 2008 Norway

NSA Annual Report 2008 Norway NSA Annual Report 2008 Norway 1 Table of content: A.1. Omfanget av rapporten... 3 A.2. Executive Summary of the report... 3 B. Introduksjon... 4 B.1. Introduksjon til rapporten... 4 B.2. Informasjon om

Detaljer

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 3-07

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 3-07 GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 3-07 GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 03-07 Saksnr: 06/774 SF63 Revisjonsdato: 17.01-23.01.2007 Foretak: GM-Gruppen Revisjonslag: Sjur Sæteren, Statens jernbanetilsyn,

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B)

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Utgivelsesdato: 21.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Generell

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Bård Jordfald. Flere spor mange veier?

Bård Jordfald. Flere spor mange veier? Bård Jordfald Flere spor mange veier? Bård Jordfald Flere spor mange veier? Fafo-rapport 2012:56 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-952-5 (papirutgave) ISBN 978-82-7422-953-2 (nettutgave) ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

NSB AS Persontog Nord Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 15-10

NSB AS Persontog Nord Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 15-10 NSB AS Persontog Nord Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr 15-10 NSB AS Persontog Nord Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 15-10 Saksnr: 10/611 SF2-63 Revisjonsdato: 10. november 2010

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100406-217 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 11/8 - Bærum kommune Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100389-32 Hell-Værnes R5 - rapport skadebefaring Øyvegen 2B Nordlandsbanen - 960249 Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse rådgivere Reinertsen

Detaljer

statens jernbanetilsyn Møte med ledelsen i CargoNet AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr 04-11

statens jernbanetilsyn Møte med ledelsen i CargoNet AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr 04-11 U" statens jernbanetilsyn Møte med ledelsen i CargoNet AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr 04-11 Møte med ledelsen i CargoNet AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 04-11 Arkivkode: 11/587 Felles 62 Møtedato: 25.08.2011

Detaljer

Krøderbanen Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 10-04. Statens jernbanetilsyn. Rapport 10-04 Side 1 av 14

Krøderbanen Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 10-04. Statens jernbanetilsyn. Rapport 10-04 Side 1 av 14 Krøderbanen Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr 10-04 Statens jernbanetilsyn. Rapport 10-04 Side 1 av 14 Krøderbanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 10-04 Arkivkode: 04/363 Revisjonsdato: 10. 12.08.04

Detaljer

Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 12-10

Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 12-10 Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr 12-10 Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 12-10 Saksnr: 10/574 SF63 Revisjonsdato: 19.-21.10.2010 Foretak: Malmtrafikk

Detaljer

Møte med ledelsen i Jernbaneverket

Møte med ledelsen i Jernbaneverket Møte med ledelsen i Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 9-03 Møte med ledelsen i Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 9-03 Arkivkode: 03/132 T632 Møtedato: 03.06.03 Foretak: Jernbaneverket Rapportens

Detaljer

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn re,rbane. taubane parl, ag Ovol Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk Rapport nr. 2012-20 Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.:

Detaljer