Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.02.2009-08.02."

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 08/ U Sakstittel Utlysning av stilling - IT-ansvarlig Mottaker 54 mottakere... Arkivkode 1-SF2-211 Vedr. søknad på stilling som IT-ansvarlig i Statens jernbanetilsyn Offl. 25 Arkivsak/doknr. 08/ U Sakstittel Mottaker Arkivkode Saksansv. Øistein Dalby; Rune Løken; Rizwan Qureshi; Razi Jafri; Ellen Hemstad; Henning Mück 1-SF2-211 DIREKTØR-ADM-TLC Offl. 25 Utlysning av stilling - IT-ansvarlig Svar på søknad - stilling som IT-ansvarlig Arkivsak/doknr. 06/809-7 U Sakstittel Godkjenning av løpeverk i henhold til UIC 518 og EN-standarder - Tilpasning av metode til norske forhold Arkivkode 1-SF2-510 Godkjenning av løpeverk i henhold til UIC 518 og EN-standarder - Foreløpig ønsket informasjon Arkivsak/doknr. 09/36-1 U Sakstittel Pålegg om å gi opplysninger Mottaker Oslo T-banedrift AS Arkivkode 1-SF2-669 Vedrørende rapport om alvorlig jernbanehendelse Offl ledd, jf.jernbaneundersøkelsesl 23 Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Flytoget - Test av ny hjulprofil på flytoget - type Mottaker Flytoget AS 71 Tillatelse til å ta i bruk type 71 etter endring av hjulprofil. Arkivsak/doknr. 08/ U Sakstittel CargoNet - Anskaffelse av elektriske lokomotiver Mottaker CargoNet AS type TRAXX F140AC DASN Tillatelse til å ta i bruk lokomotiver type TRAXX F140 AC2 DASN for driftprøvekjøring. Arkivsak/doknr. 09/30-2 U Sakstittel Temaundersøkelse planovergangshendelser Mottaker Statens havarikommisjon for transport Arkivkode 1-SF2-69 Tilbakemelding på utkast til rapport om Offl ledd, temaundersøkelse planovergangshendelser jf.jernbaneundersøkelsesl 21

2 Side 2 Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Registrering av SJTs opplysninger i Mottaker Brønnøysundregistrene Oppgaveregisteret Arkivkode 1-SF2-000 Årlig kontroll av registrerte opplysninger i Saksansv. DIREKTØR-ADM-TSM Oppgaveregisteret Arkivsak/doknr. 08/ U Sakstittel ERA Arbeidsgruppe ( Task Force ) Peer Review Mottaker European Railway Agency Utkast til rapport - Czech Republik Version 0.1 og Saksansv. DIREKTØR-REV-SJS agenda for møte Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel Baneservice - Søknad om lisens og Avsender Baneservice AS sikkerhetssertifikat Arkivkode 1-SF2-41 Oversender risikoanalyse i henhold til avtale Saksansv. DIREKTØR-JUR-HH Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel NSB - anskaffelse av rullende materiell Oversender kompatibilitetserklæringen for SBB Flirt Arkivsak/doknr. 08/455-3 I Sakstittel Høring - NOKUTs retningslinjer for Avsender Nokut kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Arkivkode 1-SF2-008 Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning Saksansv. DIREKTØR-JUR-HH etter lov om fagskoleutdanning er fastsatt Arkivsak/doknr. 08/246-7 I Sakstittel Oslo Sporvognsdrift AS - Melding om endret Avsender Oslo Sporvognsdrift AS infrastruktur - Briskeby Søknad om tillatelse til å ta i bruk endret Saksansv. DIREKTØR-STE-GHA infrastruktur på Briskeby del 1 (nye Rosenborg holdeplass, samt korrigering for Briskeby inngående holdeplass) Arkivsak/doknr. 09/70-1 I Sakstittel Henvendelse - Kontaktskjema - Vestfossen stasjon Avsender Sverre Dombu - Sikkerhetsregler Arkivkode 1-SF2-68 Henvendelse - Kontaktskjema - Vestfossen stasjon Saksansv. DIREKTØR-STE-EB - Sikkerhetsregler Arkivsak/doknr. 09/71-1 I Sakstittel Henvendelse - Nesten ulykke på Sjursøya Avsender Statoil Arkivkode 1-SF2-68 Henvendelse - Nesten ulykke på Sjursøya

3 Side 3 Saksansv. DIREKTØR-STE-GH Arkivsak/doknr. 09/1-2 I Sakstittel Tågåkeriet i Bergslagen AB - Melding om Avsender Tågåkeriet i Bergslagen AB ibruktakelse av vogn littera Qla Melding om ibruktakelse av vogn littera Qla risikoanalyse Arkivsak/doknr. 09/72-1 U Sakstittel Kontaktgruppen for funksjonshemmede i tog Arkivkode 1-SF2-50 Kontaktgruppen for funksjonshemmede i tog - Saksansv. DIREKTØR-JUR-ESY påmelding av deltager Arkivsak/doknr. 09/71-2 I Sakstittel Henvendelse - Nesten ulykke på Sjursøya Avsender Statoil Arkivkode 1-SF2-68 Oversender uhellsrapport fra vår transportør Saksansv. DIREKTØR-STE-GH Arkivsak/doknr. 09/71-3 U Sakstittel Dok.dato Henvendelse - Nesten ulykke på Sjursøya Mottaker Statoil; Arkivkode 1-SF2-68 Svar på henvendelse - Nesten ulykke på Sjursøya Saksansv. DIREKTØR-STE-GH Arkivsak/doknr. 09/62-2 N Sakstittel Dok.dato Jernbaneverket - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Arkivkode 1-SF2-72 Medisinsk vurdering - Fagarbeider Offl ledd, jf.fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 06/ N Sakstittel Dok.dato CargoNet AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Arkivkode 1-SF2-72 Medisinsk vurdering - Lokomotivfører Offl ledd, jf.fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 09/73-1 I Sakstittel Earth Hour kampanje Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-009 Earth Hour kampanje Arkivsak/doknr. 09/1-3 I Sakstittel Tågåkeriet i Bergslagen AB - Melding om

4 Side 4 ibruktakelse av vogn littera Qla Arkivkode Saksansv. 1-SF2-511 DIREKTØR-STE-KJO Personalvogn Qla 080 tilhørende Tågab - kompatibilitetserklæring Arkivsak/doknr. 09/74-1 I Sakstittel Hector Rail - Elektriske lokomotiver BR 161 Elektriske lokomotiver BR Kopi av brev til Hector Rail Arkivsak/doknr. 08/560-5 I Sakstittel Dok.dato Henvendelse - Skotbu stasjon - Avstand mellom tog og plattform Arkivkode 1-SF2-68 Skotbu stasjon - plattform - sikkerhet for de Saksansv. DIREKTØR-STE-GH reisende Arkivsak/doknr. 08/627-3 I Sakstittel Henvendelse - Kontaktskjema - endret navn - samsvar banestrekkning - T sirkulær Arkivkode 1-SF2-68 Manglende samsvar mellom T-sirkulære og Saksansv. DIREKTØR-STE-GDA driftshåndbok for angitte banestrekninger. Arkivsak/doknr. 09/76-1 I Sakstittel JBV - Bergen - Fløen - Prosjekt Etablering av spor 9 på godsterminalen Melding om endring - Bergen - Fløen - Prosjekt Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS Etablering av spor 9 på godsterminalen Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Opprettelse av kontaktgruppe - forebygging av Avsender Politiets sikkerhetstjeneste terrorhandlinger Arkivkode 1-SF Innkalling til møte i kontaktgruppen for Saksansv. DIREKTØR- -EØJ forebygging av terrorhandlinger 4.mars 2009 Arkivsak/doknr. 06/35-79 I Sakstittel Dok.dato Oslo Sporveier - Nytt T-banemateriell - MX Avsender Oslo T-banedrift AS Endring av bremsesystemet på t-banesett type MX Arkivsak/doknr. 06/278-5 I Sakstittel Dok.dato Berg-Hansen - Reisekjøp Avsender Berg-Hansen Reisebureau AS Arkivkode 1-SF2-049 Reisevolum 2008 Arkivsak/doknr. 08/454-4 I Sakstittel

5 Side 5 DSB - Tilsyn - Returstrøm fra jernbanen gjennom E18 motorvegbru i Drammen Arkivkode Saksansv. 1-SF2-63 DIREKTØR-STE-KAB Returstrøm fra jernbanen gjennom E18 motorvegbru i Drammen - Konsekvensreduserende tiltak - Varsel om tilsyn - Kopi av brev til DSB Arkivsak/doknr. 09/35-5 I Sakstittel Dok.dato Årsrapport - uhellsstatistikk Avsender Cargolink AS Arkivkode 1-SF2-612 Rapport over uønskede hendelser 2008 Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Dok.dato Jernbaneverket - Nytt dobbeltspor Sandnes - Stavanger - Godkjenning Dobbeltspor Sandnes Stavanger - Melding om Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS prosjektets fase Arkivsak/doknr. 09/77-1 I Sakstittel JBV - Riving av snøoverbygg km 29,0 Ofotbanen Riving av snøoverbygg km 29,0 Ofotbanen Saksansv. DIREKTØR-STE-GHA Arkivsak/doknr. 08/44-27 U Sakstittel Dok.dato ERA - CR TSI RST: Tekniske spesifikasjoner for Mottaker European Railway Agency interoperabilitet for rullende materiell for det trans-europeiske jernbanesystemet Svar på ERAs henvendelse av Arkivsak/doknr. 09/78-1 I Sakstittel JBV - Riving av portalbue i hvelv km 32,9 Ofotbanen Riving av portalbue i hvelv km 32,9 Ofotbanen Saksansv. DIREKTØR-STE-GHA Arkivsak/doknr. 09/79-1 I Sakstittel FAD - Tjenestemannslovsgruppa - Effektivisering Avsender Samferdselsdepartementet av tilsettingsprosessen Arkivkode 1-SF FAD - Tjenestamannslovsgruppa - Anmodning om opplysninger Arkivsak/doknr. 08/ I Sakstittel SHT - Jernbaneulykke Arkivkode 1-SF2-661 Kommentarer til oppfølging av rapport om alvorlig jernbanehendelse Hovedbanen Strømmen

6 Side tog (JB RAP 2008/08) Arkivsak/doknr. 09/80-1 I Sakstittel JBV - Signalanlegg av typen Merkur Spørsmål om godkjenning av signalanlegg av Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS typen Merkur Arkivsak/doknr. 09/35-6 I Sakstittel Årsrapport - uhellsstatistikk Avsender NSB AS Arkivkode 1-SF2-612 Rapport etter sikkerhetsforskriftens 9-1 første ledd Arkivsak/doknr. 06/57-42 I Sakstittel Jernbaneverket Utbygging - Lysaker stasjon Avsender Siemens AS Totalenterprise signalanlegg Lysaker - Sandvika - Saksansv. DIREKTØR-STE-GH Safety case Arkivsak/doknr. 09/81-1 I Sakstittel Flytoget - Tolking av forskriftskrav om frontlys på Avsender Flytoget AS tog Arkivkode 1-SF2-31 Tolking av forskriftskrav om frontlys på tog Saksansv. DIREKTØR-JUR-ESY Arkivsak/doknr. 08/538-5 I Sakstittel Samferdselsdepartementet - EØS-strategi Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-07 Oppfølging av SDs EØS-strategi - Påminnelse Saksansv. DIREKTØR-STE-JAB vedrørende referater fra møter i EU-systemet Arkivsak/doknr. 08/58-14 I Sakstittel Bevilgningsregnskapet for 2008 Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-123 Overføring av ubrukt bevilgning til 2009 Saksansv. DIREKTØR-ADM-MAK Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Dok.dato Bergen Bybane - Anskaffelse av rullende materiell Avsender Bergen Bybane Bergen Bybane - Forslag møtedato Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Dok.dato Bergen Bybane - Anskaffelse av rullende materiell Mottaker Bergen Bybane Bekreftelse av møtedato

7 Side 7 Arkivsak/doknr. 08/44-22 N Sakstittel ERA - CR TSI RST: Tekniske spesifikasjoner for Mottaker Erik Ø. Johnsen interoperabilitet for rullende materiell for det trans-europeiske jernbanesystemet Vurdering av særtilfeller for Norge i CR TSI LOC & PAS Arkivsak/doknr. 08/ N Sakstittel Dok.dato Forsikringskrav for jernbanevirksomhetene Mottaker Karianne N. Brønlund Arkivkode 1-SF2-31 Statusnotat Saksansv. DIREKTØR-JUR-HFV Arkivsak/doknr. 08/ N Sakstittel Dok.dato Utvidelse av det geografiske virkeområdet for Mottaker Karianne N. Brønlund TSIer og samtrafikkforskriften Referat fra møte i Task Force Extention of Scope Saksansv. DIREKTØR-JUR-ESY of TSIs Arkivsak/doknr. 08/ N Sakstittel Endring av ny togframføringsforskrift Mottaker Erik Ø. Johnsen Arkivkode 1-SF2-31 Oppsummering av høring om endring av ny Saksansv. DIREKTØR-JUR-ESY togframføringsforskrift - krav til å stanse foran planovergang Arkivsak/doknr. 09/20-19 I Sakstittel Dok.dato Innsynsbegjæringer 2009 Avsender Knut Ragnar Holme Arkivkode 1-SF Innsynsbegjæring Saksansv. DIREKTØR-ADM-GWH Arkivsak/doknr. 09/20-20 I Sakstittel Dok.dato Innsynsbegjæringer 2009 Avsender Philippe Blaser Arkivkode 1-SF Innsynsbegjæring Saksansv. DIREKTØR-ADM-GWH Arkivsak/doknr. 09/20-21 U Sakstittel Innsynsbegjæringer 2009 Mottaker Knut Ragnar Holme Arkivkode 1-SF Svar på innsynsbegjæring - 08/563-4 Saksansv. DIREKTØR-ADM-GWH Arkivsak/doknr. 07/74-14 I Sakstittel Dok.dato Avsender CBRE Atrium

8 Side 8 Revidert forslag til samarbeidsavtale CBRE Atrium Arkivsak/doknr. 07/74-15 U Sakstittel Dok.dato Mottaker CBRE Atrium Svar vedr. revidert forslag til samarbeidsavtale Arkivsak/doknr. 07/74-16 I Sakstittel Dok.dato Avsender CBRE Atrium Revidert forslag til samarbeidsavtale CBRE Atrium Arkivsak/doknr. 07/74-17 I Sakstittel Dok.dato Avsender Realia Lokaler Arkivsak/doknr. 07/74-18 U Sakstittel Dok.dato Mottaker Realia Lokaler Arkivsak/doknr. 07/74-19 I Sakstittel Dok.dato Avsender Realia Lokaler Arkivsak/doknr. 07/74-20 I Sakstittel Dok.dato Avsender KLP Eiendom Leiekontrakt Wergelandsveien Arkivsak/doknr. 07/74-21 U Sakstittel Dok.dato Mottaker KLP Eiendom Svar - Leiekontrakt Wergelandsveien Arkivsak/doknr. 07/74-22 I Sakstittel Dok.dato

9 Side 9 Avsender KLP Eiendom Leiekontrakt Wergelandsveien Arkivsak/doknr. 07/74-23 U Sakstittel Mottaker CBRE Atrium Vedr evt. benyttelse av CBRE Atrium som bistandspartner Arkivsak/doknr. 07/74-24 I Sakstittel Avsender CBRE Atrium Oversendelse av HMS erklæring og skatteattester Arkivsak/doknr. 09/82-1 I Sakstittel Hector Rail - Forsterking av sikkerhetsfunksjonen Avsender Hector Rail AB Arkivkode 1-SF2-9 Hector Rail - Forsterking av sikkerhetsfunksjonen Saksansv. DIREKTØR-STE-ØR Arkivsak/doknr. 09/83-1 I Sakstittel Traktatforelegget for Stortinget 2008 Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-00 Traktatforelegget for Stortinget 2008 Arkivsak/doknr. 09/24-2 I Sakstittel Dok.dato NSB - Feil på dører på rullende materiell Avsender NSB AS Arkivkode 1-SF2-519 Pålegg om å gi opplysninger om feil på dører på Saksansv. DIREKTØR-STE-JNL rullende materiell Arkivsak/doknr. 06/216-5 I Sakstittel CargoNet AS - Søknad om unntak fra Avsender CargoNet AS Arkivkode 1-SF2-72 Søknad om dispensasjon fra krav om helse - Terminalarbeider Offl ledd, jf.fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 09/84-1 I Sakstittel CargoNet AS - Søknad om unntak fra Avsender CargoNet AS Arkivkode 1-SF2-72 Søknad om dispensasjon fra krav om helse Offl ledd, jf.fvl ledd nr. 1

10 Side 10 Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Dok.dato Intility AS - IT Drifts- og brukerstøttetjenester Mottaker Intility AS Arkivkode 1-SF Bestilling Lenovo X 200 Saksansv. DIREKTØR-ADM-TGR Arkivsak/doknr. 07/74-25 I Sakstittel Dok.dato Avsender CBRE Atrium Utfordringer og muligheter ved relokalisering Arkivsak/doknr. 07/74-26 I Sakstittel Dok.dato Avsender Realia AS Samarbeidsavtale Arkivsak/doknr. 07/74-27 I Sakstittel Dok.dato Avsender Realia AS Reforhandling - Relokalisering Arkivsak/doknr. 08/595-3 N Sakstittel Innspill fra tillitsvalgt Mottaker Harald Hilton; Mona Stryken Arkivkode 1-SF2-012 Budsjett 2009 Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS Arkivsak/doknr. 07/74-28 U Sakstittel Mottaker CBRE Atrium Vedr evt. benyttelse av CBRE Atrium som bistandspartner - Ber om forslag til avtale Arkivsak/doknr. 07/74-29 I Sakstittel Dok.dato Avsender CBRE atrium Forslag til samarbeidsavtale Arkivsak/doknr. 07/669-9 U Sakstittel Henvendelse om forskriftsbrudd på Mottaker Orkla Industrimuseum Thamshavnbanen Arkivkode 1-SF2-669 Oversendelse av rapporter - Kopi av brev til advokatgarden.no

11 Side 11 Arkivsak/doknr. 07/74-30 I Sakstittel Avsender CBRE Atrium Samarbeidsavtale Statens jernbanetilsyn Arkivsak/doknr. 09/85-1 I Sakstittel Dok.dato Temaavisen - På jobb for deg Avsender Gazelle Communication AS Arkivkode 1-SF Temaavisen - På jobb for deg - Oversendelse av informasjon Arkivsak/doknr. 09/85-2 U Sakstittel Dok.dato Temaavisen - På jobb for deg Mottaker Gazelle Communication AS Arkivkode 1-SF Bekreftelse av deltakelse Arkivsak/doknr. 09/85-3 I Sakstittel Dok.dato Temaavisen - På jobb for deg Avsender Gazelle Communication AS Arkivkode 1-SF Oversendelse av kontrakt Arkivsak/doknr. 08/582-1 U Sakstittel Halvårs oversikt til Samferdselsdepartementet om Mottaker Samferdselsdepartementet status på sikkerhetstilrådninger Arkivkode 1-SF Generelt Statusrapport for andre halvår 2008 om oppfølging av sikkerhetstilrådinger fra Statens havarikommisjon for transport (SHT) Arkivsak/doknr. 09/15-3 N Sakstittel Dok.dato NSB AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Arkivkode 1-SF2-72 NSB AS - Søknad om unntak fra Offl ledd, jf.fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 09/17-3 N Sakstittel Dok.dato NSB AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Arkivkode 1-SF2-72 NSB AS - Søknad om unntak fra Offl ledd, jf.fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 08/ U Sakstittel Cargolink AS - Søknad om tillatelse til å ta i bruk Mottaker Cargolink AS lok litt. ME 26 - Di6

12 Side 12 Tillatelse til å ta i bruk lokomotiver type ME 26 (tidligere Di6) for driftsprøvekjøring. Arkivsak/doknr. 08/44-24 U Sakstittel ERA - CR TSI RST: Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet for rullende materiell for det trans-europeiske jernbanesystemet ERA - CR TSI RST: Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet for rullende materiell for det trans-europeiske jernbanesystemet. Spørreskjema Arkivsak/doknr. 08/44-25 U Sakstittel ERA - CR TSI RST: Tekniske spesifikasjoner for Mottaker CargoNet AS; Flytoget AS; NSB AS interoperabilitet for rullende materiell for det trans-europeiske jernbanesystemet ERA - CR TSI RST: Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet for rullende materiell for det trans-europeiske jernbanesystemet. Spørreskjema Arkivsak/doknr. 08/682-3 U Sakstittel JBV - Hovedplan - Tømmerterminaler - alle regioner Arkivkode 1-SF2-008 Vedrørende hovedplan - Tømmerterminaler - alle Saksansv. DIREKTØR-STE-GHA regioner Arkivsak/doknr. 08/486-9 U Sakstittel Cargolink - Tillatelse til å ta i bruk Z70 nr. 742 Mottaker Cargolink AS Tillatelse til å ta i bruk skiftelokomotiv type Z Arkivsak/doknr. 08/ U Sakstittel Forsikringskrav for jernbanevirksomhetene Mottaker Flere mottakere iht. adresseliste Arkivkode 1-SF2-31 Vedrørende krav til forsikring Saksansv. DIREKTØR-JUR-HFV Arkivsak/doknr. 07/ U Sakstittel NSB - anskaffelse av rullende materiell Mottaker NSB AS Tillatelse til å ta i bruk togsett SBB Flirt for transport og testkjøring samt unntak fra krav om ATC Arkivsak/doknr. 08/ U Sakstittel Utlysning av stilling - IT-ansvarlig Mottaker Inga Dante Arkivkode 1-SF2-211 Application for the position as IT-resource at the Norwegian Railway Inspectorate Offl. 25 Arkivsak/doknr. 08/ U Sakstittel

13 Side 13 Søknad om - Cargolink AS - Lisens og Mottaker Cargolink AS sikkerhetssertifikat Arkivkode Saksansv. 1-SF2-41 DIREKTØR-JUR-HH Vedrørende søknad om utvidelse av sikkerhetssertfikat del A og B Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Jernbaneverket - Nye Alnabru containerterminal - Melding om prosjekt Høring hovedplan - Alnabru containerterminal Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS depotområde Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Sikringsanlegg og fjernstyring på Nordlandsbanen - Mosjøen - Bodø - Drevvatn og Bjerka stasjoner Vedrørende melding om sporarbeider på Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS containerterminalområdet ved Mo i Rana Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Oslo Sporvognsdrift - Jernbanetorget og Mottaker Oslo Sporvognsdrift AS midlertidig spor i Kongens gate og Kirkegata og endring av spor i Dronningens gate Forlengelse av gjeldende tillatelse til å ta i bruk Saksansv. DIREKTØR-STE-GHA midlertidig spor i Kongens gate og Kirkegata Arkivsak/doknr. 07/681-7 U Sakstittel JBV - Askerbanen - Lysaker - Sandvika - Fjelltunnel Sandvika Øst Fase 00.5 Saksansv. DIREKTØR-STE-GH Arkivsak/doknr. 08/ U Sakstittel Utlysning av stilling - IT-ansvarlig Mottaker Aldo Domini Arkivkode 1-SF2-211 Application for the position as IT-resource at the Norwegian Railway Inspectorate Offl. 25 Arkivsak/doknr. 09/31-2 U Sakstittel JBV - Valdresbanen - Nordre Land kommune - ny planovergang Dokka stasjon Arkivkode Saksansv. 1-SF2-521 DIREKTØR-STE-GHA JBV - Valdresbanen - Nordre Land kommune - ny planovergang Dokka stasjon Arkivsak/doknr. 09/20-22 I Sakstittel Innsynsbegjæringer 2009 Avsender Karsten Warloe Arkivkode 1-SF Innsynsbegjæring Saksansv. DIREKTØR-ADM-GWH

14 Side 14 Arkivsak/doknr. 08/ I Sakstittel Referansegruppe for CEN-arbeidet med Avsender Telia utarbeidelse av EN-standarder for arbeidsmaskiner Invitasjon til GNA-møte i Gøteborg - Referansegruppen for standarder til arbeidsmaskiner Arkivsak/doknr. 08/ N Sakstittel Referansegruppe for CEN-arbeidet med Mottaker Erik Syvertsen utarbeidelse av EN-standarder for arbeidsmaskiner Invitasjon til GNA-møte Arkivsak/doknr. 09/86-1 I Sakstittel Jernbaneverket - Teknisk regelverk Arkivkode 1-SF2-529 Oversendelse av teknisk regelverk - Gyldig fra Saksansv. DIREKTØR-STE-ØR Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Jernbaneverket - Nytt dobbeltspor Sandnes - Stavanger - Godkjenning Dobbeltspor Sandnes - Stavanger - Melding om Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS prosjektets fase Arkivsak/doknr. 08/ I Sakstittel Dok.dato SHT - Jernbaneulykke Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-661 Oppfølging av alvorlig jernbanehendelse - Kopi av brev til SHT Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel SHT - Jernbaneulykke Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-661 Oppfølging av rapport JB rap. 2008/07 - Kopi av brev til SHT Arkivsak/doknr. 08/19-2 I Sakstittel Dok.dato Sykefravær - Rapportering Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-208; 2-SF Sykefraværet i det statlige tariffområdet pr. 3. kvartal 2008 Arkivsak/doknr. 08/186-5 I Sakstittel Dok.dato JBV - Hovdmoen sidespor Rørosbanen - Reetablering av sidespor Hovdmoen sidespor - Rørosbanen - Ettersendelse Saksansv. DIREKTØR-STE-GHA av dokumentasjon

15 Side 15 Arkivsak/doknr. 09/88-1 I Sakstittel Høring - Forslag til regelverk for å følge opp Avsender Samferdselsdepartementet forslag til St. melding nr 18 ( )- Arbeidsinnvandring - Forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel 3 om arbeid og studier Arkivkode 1-SF2-008 Forslag til regelverk for å følge opp forslag til St. melding nr 18 ( )- Arbeidsinnvandring - Forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel 3 om arbeid og studier

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/719-7 N Sakstittel Dok.dato 16.02.2007 Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Off.loven 5 første ledd

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/123-21 U Sakstittel Jernbaneverket - Nytt dobbeltspor Sandnes - Stavanger - Godkjenning Tillatelse til å ta i bruk ny infrastruktur Jåttåvågen Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS holdeplass,

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/99-29 I Sakstittel Dok.dato 17.03.2006 Avsender Borregaard Fabrikker Oppfølging av årsrapport 2005 analyse av uønskede hendelser Arkivsak/doknr. 06/230-2 U Sakstittel Dok.dato

Detaljer

Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 5-07

Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 5-07 Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT Rapport nr 5-07 Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 5-07 Saksnr: 07/83 SF 63 Revisjonsdato: 18. 20.04.076

Detaljer

NSA Annual Report 2008 Norway

NSA Annual Report 2008 Norway NSA Annual Report 2008 Norway 1 Table of content: A.1. Omfanget av rapporten... 3 A.2. Executive Summary of the report... 3 B. Introduksjon... 4 B.1. Introduksjon til rapporten... 4 B.2. Informasjon om

Detaljer

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03 GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 18-03 GM-Gruppen Rapport nr. 18-03 Arkivkode: 03/304 T631 Revisjonsdato: 12.11.03-18.11.03 Foretak: GM-Gruppen Kontaktperson: Styreleder Jarl Hole Rapportens innhold

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Møte med ledelsen i Jernbaneverket

Møte med ledelsen i Jernbaneverket Møte med ledelsen i Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 9-03 Møte med ledelsen i Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 9-03 Arkivkode: 03/132 T632 Møtedato: 03.06.03 Foretak: Jernbaneverket Rapportens

Detaljer

Versjon 2.0 Saksnr. 11/467. Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra

Versjon 2.0 Saksnr. 11/467. Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Versjon 2.0 Saksnr. 11/467 Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra 1 Innledning... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Kjøretøy... 4 2.2 Type... 4 2.3 Godsvogn, personvogn, trekkraftkjøretøy og spesialkjøretøy...

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn.

ÅRSRAPPORT 2008. Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn. ÅRSRAPPORT 2008 Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn.no Forord I 2008 ble SHT en fullt multimodal havarikommisjon

Detaljer

Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 12-10

Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 12-10 Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr 12-10 Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 12-10 Saksnr: 10/574 SF63 Revisjonsdato: 19.-21.10.2010 Foretak: Malmtrafikk

Detaljer

Risiko for forlenget bremsevei

Risiko for forlenget bremsevei Risiko for forlenget bremsevei Rapport nr. 21.406.003/R1 Dato 1. november 2002 Kunde Statens Jernbanetilsyn Risiko for forlenget bremsevei Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN, OPPDRAG OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften)

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX.XX.2015 med

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.10.2012-14.10.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-215 Sakstittel Dok.dato 08.10.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5

Detaljer

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig.

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. På skinner Glimt fra Jernbaneverkets virksomhet i 2009 09 Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. på skinner

Detaljer

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...

Detaljer

Baneservice på fem minutter

Baneservice på fem minutter Baneservice AS Årsrapport 2008 Baneservice på fem minutter Virksomhet: Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Selskapet bygger og vedlikeholder

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100406-217 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 11/8 - Bærum kommune Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing

Detaljer

Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg

Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg Scandpower Risk Management AS Postboks 3 2027 Kjeller Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg Karl Ove Ingebrigtsen, Divisjonsdirektør Terje Nilsen, Sjefingeniør

Detaljer

Veiledning om fareidentifisering for togframføring

Veiledning om fareidentifisering for togframføring Veiledning om fareidentifisering for togframføring Utgitt 08.12.14 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Omfang... 2 4. Sentrale regelverkskrav... 2 5. Identifisering av farer... 3 6. Vanlige tilsynsspørsmål

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 10.12.2012-16.12.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/379-167 Sakstittel Dok.dato 07.12.2012 Anskaffelse av radioterminaler

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer