Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03."

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 06/719-7 N Sakstittel Dok.dato Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Off.loven 5 første ledd Arkivsak/doknr. 07/76-4 N Sakstittel Dok.dato JBV - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin JBV - Søknad om unntak fra Off.loven 5 første ledd Arkivsak/doknr. 07/71-3 N Sakstittel Dok.dato Oslo T-banedrift - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Oslo T-banedrift - Søknad om unntak fra Off.loven 5 første ledd Arkivsak/doknr. 06/719-8 U Sakstittel Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Mottaker Oslo Sporvognsdrift AS Unntak fra - Arkivsak/doknr. 07/76-5 U Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra Unntak fra - Arkivsak/doknr. 07/71-4 U Sakstittel Oslo T-banedrift - Søknad om unntak fra Mottaker Oslo T-banedrift AS Avslag på søknad om unntak fra - Arkivsak/doknr. 06/55-81 U Sakstittel Dok.dato European Railway Agency (ERA) - Møter og Mottaker European Railway Agency arbeidsgrupper Spørsmål vedrørende TAP-TSI Arkivsak/doknr. 07/114-1 I Sakstittel Spørsmål - Søknad om unntak fra Avsender Knut-Åge Amundsen

2 Side 2 Arkivkode Saksansv. 1-SF2-72 DIREKTØR-REG-SB Søknad om dispensasjon til krav om helse - Student Arkivsak/doknr. 07/115-1 I Sakstittel Standard Norge - Forespørsel knyttet til Avsender Standard Norge jernbanebygging Arkivkode 1-SF2-33 Forespørsel knyttet til jernbanebygging, som også Saksansv. DIREKTØR-STE-JA berører mer generelle, nasjonale krav Arkivsak/doknr. 07/116-1 I Sakstittel Henvendelse - Sikker togdrift i vinterhalvåret med Avsender Jon Cato Madsen Signatur Arkivkode 1-SF2-68 Sikker togdrift i vinterhalvåret med "Signatur" Saksansv. DIREKTØR-STE-VAP Arkivsak/doknr. 07/117-1 I Sakstittel Henvendelse - Hastighetsrestriksjoner ved Avsender Finn Lund brøyting Arkivkode 1-SF2-68 Spørsmål om hastighetsrestriksjoner ved brøyting Saksansv. DIREKTØR-STE-EB Arkivsak/doknr. 06/733-6 I Sakstittel Dok.dato Sikringsanlegg og fjernstyring på Nordlandsbanen - Mosjøen - Bodø - Drevvatn og Bjerka stasjoner Underretning om inngåelse av kontrakt med Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS assessor Arkivsak/doknr. 06/99-74 I Sakstittel Dok.dato Årsrapport - uhellsstatistikk Avsender Malmtrafikk AS Arkivkode 1-SF2-612 Årsrapport Ulykker / uhell - Ofotbanen Saksansv. DIREKTØR-STE-MWA Arkivsak/doknr. 07/118-1 I Sakstittel Dok.dato JBV - Utbygging - Dovrebanen Eidsvoll-Sørli Dovrebanen Eidsvoll-Sørli - Kommunedelplaner Saksansv. DIREKTØR-STE-JA for E6 og Dovrebanen til offentlig ettersyn Arkivsak/doknr. 06/18-38 U Sakstittel Inlandsgods AB - Søknad om sikkerhetssertifikat Mottaker Nya Inlandsgods AB Arkivkode 1-SF2-42 Vedrørende oversendt dokumentasjon i Saksansv. DIREKTØR-STE-VAP forbindelse med utvidelse av sikkerhetssertifikat Arkivsak/doknr. 06/700-3 I Sakstittel Green Cargo - Godkjenning av lokomotiver

3 Side 3 Avsender Norwegian Railconsult Arkivkode Saksansv. 1-SF2-511 DIREKTØR-STE-BP Godkjenning skiftetraktor Z70, konformitetserklæring Arkivsak/doknr. 06/310-5 I Sakstittel Dok.dato Internasjonale standarder - Høringsuttalelser Avsender Standard Norge Kommentarer er mottatt Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO Arkivsak/doknr. 06/671-8 I Sakstittel Jernbaneverket - Ombygging av danske sektorfresere Søknad om driftsprøvekjøring av sektorfres Saksansv. DIREKTØR-STE-BP Arkivsak/doknr. 07/59-4 I Sakstittel Årlig ledelsesmøte med NSB 2007 Avsender NSB AS Arkivkode 1-SF2-64 Rapport kommentar Arkivsak/doknr. 07/120-1 I Sakstittel Dok.dato Ofotbanen - Melding om anskaffelse av Type Z70 Avsender Ofotbanen AS Søknad om tillatelse til å ta i bruk Saksansv. DIREKTØR-STE-BP trekkraftkjøretøy type Z70 Arkivsak/doknr. 07/121-1 I Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra sikkerhetsforskriftens 13-6, annet ledd om nødlys Arkivkode 1-SF2-522 Søknad om unntak fra sikkerhetsforskriftens 13- Saksansv. DIREKTØR-REG-EN 6, annet ledd om nødlys, for Norsk Jernbanemuseum sitt Karettog Arkivsak/doknr. 07/32-2 U Sakstittel Oppfølging av Riksrevisjonens rapport - Mottaker Samferdselsdepartementet Offentlige innkjøp Arkivkode 1-SF2-000 Oppfølging av Riksrevisjonens rapport om den Saksansv. DIREKTØR-ADM-TLC årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005 på området offentlige innkjøp Arkivsak/doknr. 07/48-2 U Sakstittel Overfylte tog Oslo - Drammen Mottaker Bent Flyen Arkivkode 1-SF2-68 Overfylte tog Oslo - Drammen Saksansv. DIREKTØR-STE-MM

4 Side 4 Arkivsak/doknr. 07/48-3 U Sakstittel Overfylte tog Oslo - Drammen Mottaker NSB AS Arkivkode 1-SF2-68 Henvendelse vedrørende overfylte tog Oslo - Saksansv. DIREKTØR-STE-MM Drammen Arkivsak/doknr. 06/464-5 U Sakstittel SHT - Rapport om jernbaneulykke Arkivkode 1-SF2-661 Oppfølging av sikkerhetstilrådinger gitt i rapport Saksansv. DIREKTØR-STE-MWA (JB RAP 11/2006) om jernbaneulykke på Vestfoldbanen mellom Sem og Stokke Arkivsak/doknr. 06/545-9 U Sakstittel Jernbaneverket - Melding om endring av kjørevei - Opprustning av Strømmen stasjon Avklaring av behov for søknad om tillatelse til å ta Saksansv. DIREKTØR-STE-JA i bruk sidespor fra Strømmen stasjon til Bombardier Arkivsak/doknr. 07/101-2 U Sakstittel Høring - Godkjenning og godskriving av høyere Mottaker Samferdselsdepartementet utdanning i Norge Arkivkode 1-SF2-008 Høring - Godkjenning og godskriving av høyere Saksansv. DIREKTØR-ADM-TSM utdanning i Norge Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Oslo T-banedrift AS - Søknad om ATP på Mottaker Oslo T-banedrift AS Skinnegående Arbeidsmaskiner (SAM) Tillatelse til å ta i bruk endring av rullende Saksansv. DIREKTØR-STE-VAP materiell - ATP på Robel lastetraktorer type 54.17/21 og 22 Arkivsak/doknr. 07/59-3 U Sakstittel Årlig ledelsesmøte med NSB 2007 Mottaker NSB AS Arkivkode 1-SF2-64 Rapport fra ledelsesmøte med NSB AS Arkivsak/doknr. 06/760-7 U Sakstittel Norsk Bergverksmuseum - Søknad om tillatelse til Mottaker Norsk Bergverksmuseum drift av jernbane Arkivkode 1-SF2-44 Norsk Bergverksmuseum - annengangs forlenget Saksansv. DIREKTØR-REG-SK varighet på tillatelse til å drive jernbanevirksomhet Arkivsak/doknr. 06/19-17 I Sakstittel Systemrevisjon av CargoNet - Lasting internasjonale transporter - Oppfølging av tidligere tilsynsrapporter Arkivkode 1-SF2-63 Ber om utsatt svarfrist

5 Side 5 Arkivsak/doknr. 06/95-37 I Sakstittel TRJ - Høring Avsender Norsk Jernbaneforbund Arkivkode 1-SF2-31 Kommentarer til kap 3 og 7 i nytt foreløpig utkast Saksansv. DIREKTØR-REG-EN til forskrift Arkivsak/doknr. 06/359-9 I Sakstittel Statsbudsjettet 2007 Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-11 Mål- og resultatstyring Saksansv. DIREKTØR-ADM-TLC Arkivsak/doknr. 07/122-1 I Sakstittel Jernbane - Kommisjonsbeslutning 2006/920 om Avsender Samferdselsdepartementet tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet Kopi av brev til JBV - Kommisjonsbeslutning Saksansv. DIREKTØR-REG-EN 2006/920 om tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet - Trffic operation and management Arkivsak/doknr. 07/123-1 I Sakstittel Jernbane - Kommisjonsbeslutning 2006/861 om Avsender Samferdselsdepartementet tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet Kopi av brev til JBV - Kommisjonsbeslutning Saksansv. DIREKTØR-REG-EN 2006/861 om tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet - rullende materiell, godsvogner Arkivsak/doknr. 06/817-2 I Sakstittel Dok.dato Creuna AS - Rammeavtale for webrelatert bistand Avsender Creuna AS - Internett og intranett Arkivkode 1-SF2-040 Avrop mot konsulentavtale - Avrop 3 - Saksansv. DIREKTØR-ADM-TSM løsningsdesign intranett fase 2 Arkivsak/doknr. 07/46-2 I Sakstittel Kartlegging og vurdering av Avsender Samferdselsdepartementet jernbanevirksomheters arbeid med security og beredskap Arkivkode 1-SF Invitasjon til Workshop Arkivsak/doknr. 06/248-5 I Sakstittel Jernbaneverket - Søknad om unntak fra Søknad om dispensasjon til krav om helse - Saksansv. DIREKTØR-REG-KS Trafikkstyrer Arkivsak/doknr. 07/124-1 I Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra

6 Side 6 Arkivkode Saksansv. 1-SF2-72 DIREKTØR-REG-SB Søknad om dispensasjon til krav om helse - Fagarbeider Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Dok.dato NSB AS - GSM-R ombordutstyr Avsender NSB AS Søknad om forlenget godkjenning av 2W GSM-R Saksansv. DIREKTØR-STE-VAP på motorvognsett type 93 og Y! Arkivsak/doknr. 07/125-1 I Sakstittel Dok.dato NSB - Tillatelse til å ta i bruk dieselmotorvogn Avsender NSB AS type YF1 Søknad om å ta i bruk dieselmotorvogn type YF1 Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO modifisert til redskapstog for NSB materiell, berging og beredskap Arkivsak/doknr. 06/19-18 U Sakstittel Systemrevisjon av CargoNet - Lasting Mottaker CargoNet AS internasjonale transporter - Oppfølging av tidligere tilsynsrapporter Arkivkode 1-SF2-63 Spørsmål etter foreløpig svar Arkivsak/doknr. 06/19-19 I Sakstittel Systemrevisjon av CargoNet - Lasting internasjonale transporter - Oppfølging av tidligere tilsynsrapporter Arkivkode 1-SF2-63 Svar på noen av spørsmålene Arkivsak/doknr. 06/19-20 I Sakstittel Systemrevisjon av CargoNet - Lasting internasjonale transporter - Oppfølging av tidligere tilsynsrapporter Arkivkode 1-SF2-63 Status revisjon med tiltaksplan Arkivsak/doknr. 06/99-75 I Sakstittel Årsrapport - uhellsstatistikk Arkivkode 1-SF2-612 Årsrapport uønskede hendelser - Statistikk 2006 Saksansv. DIREKTØR-STE-MWA Arkivsak/doknr. 06/504-3 I Sakstittel Statistisk sentralbyrå - De sentrale Avsender Statistisk sentralbyrå tjenestemannsregistrene - Rapportering Arkivkode 1-SF2-239 Rapportering av data til Statens sentrale Saksansv. DIREKTØR-ADM-TLC tjenestemannsregister per 1. mars 2007

7 Side 7 Arkivsak/doknr. 06/67-2 I Sakstittel Høring - EUs grønnbok om kritisk infrastruktur Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-008 Satelittnavigasjonsprogrammet Galileo - Grønnbok fra EU-kommisjonen om tiltak for å fremme anvendelsen av satelittnavigasjonstjenester Arkivsak/doknr. 06/803-2 I Sakstittel Etatsmøter 2007 mellom SJT og SD Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF Referat fra etatsmøte nr mellom SJT og SD Arkivsak/doknr. 07/126-1 I Sakstittel JBV - Endring av infrastrukturen - Vestfoldbanen Vestfoldbanen - Forberedende ballastrens 2007 Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS Lauve - Larvik Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel TSI LOC - Deltakelse i JVS sin referansegruppe Avsender Norsk Togoperatørforening for utarbeiding av utkast til TSI LOC. Representant i referansegruppen Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO Arkivsak/doknr. 07/58-3 I Sakstittel Utdanning av lokomotivførere og maskinførere Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-71 Kopi av brev til Baneservice - Usikkerhet i Saksansv. DIREKTØR-REG-HH utdanning av maskinførere på jernbanen Arkivsak/doknr. 07/127-1 I Sakstittel DSB - Fellesmøter ADR/RID 2007 Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Arkivkode 1-SF2-07 Innkalling til formøte for fellesmøte Saksansv. DIREKTØR-STE-ØR Arkivsak/doknr. 07/47-10 I Sakstittel Revisjon av med kommentarer Arkivkode 1-SF2-31 Evaluering av Arkivsak/doknr. 07/47-11 I Sakstittel Revisjon av med kommentarer Arkivkode 1-SF2-31 Evaluering av

8 Side 8 Arkivsak/doknr. 07/53-7 I Sakstittel Revisjon av opplæringsforskriften med kommentarer Arkivkode 1-SF2-31 Evaluering av opplæringsforskriften Saksansv. DIREKTØR-REG-HH Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Revisjon av Hector Rail AB Avsender Hector Rail AB Arkivkode 1-SF2-63 Revisjonsrapport pålegg om korrigerende Saksansv. DIREKTØR-REV-JAA tiltak Arkivsak/doknr. 06/167-5 U Sakstittel Dok.dato Jernbaneverket Hovedkontoret - Prosjekt for oppdatering av signaltegninger Prosjekt for oppdatering av signaltegninger Saksansv. DIREKTØR-STE-GH Arkivsak/doknr. 06/743-6 U Sakstittel Melding - Oppgradering av Nerdrum holdeplass Tillatelse til å ta i bruk endret infrastruktur, Saksansv. DIREKTØR-STE-JA Nerdrum holdeplass på Kongsvingerbanen Arkivsak/doknr. 07/119-1 U Sakstittel Dok.dato Anbudskonkurranse - Kartlegging av særnorske Mottaker Norwegian Railconsult AS; krav til rullende materiell Interfleet Technology AS; SINTEF Arkivkode 1-SF2-040 Anbudskonkurranse - Prosjekt for kartlegging av Saksansv. DIREKTØR-STE-VAP særnorske krav til rullende materiell Arkivsak/doknr. 07/93-2 U Sakstittel JBV - Reetablering av spor 10 på Marienborg Vedrørende melding om endring av infrastruktur - Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS reetablering av spor 10 på Marienborg Arkivsak/doknr. 07/100-2 U Sakstittel JBV - Drammensbanen - Hokksund stasjon - Sikringsanlegg Vedrørende melding om endring av infrastruktur - Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS montering av fast kodet sporvekselgruppe ved utkjørhovedsignal O på Hokksund stasjon Arkivsak/doknr. 06/671-9 U Sakstittel Jernbaneverket - Ombygging av danske sektorfresere

9 Side 9 Jernbaneverket. Tillatelse til å ta i bruk Saksansv. DIREKTØR-STE-BP sektorsnøfreser for driftsprøvekjøring. Arkivsak/doknr. 06/83-16 U Sakstittel JBV - Melding om ombygging av lastetraktorer type Serie 2 og 3 Jernbaneverket. Transporttillatelse for lastetraktor Saksansv. DIREKTØR-STE-BP type Robel 54.22, individ A og A. Arkivsak/doknr. 07/114-2 U Sakstittel Dok.dato Spørsmål - Søknad om unntak fra Mottaker *** Svar på henvendelse om forståelsen av m.m Arkivsak/doknr. 06/93-17 U Sakstittel Dok.dato Idium AS - Avtaler - Web Content Managementsystem Mottaker Idium AS - Intra- og internett Arkivkode 1-SF2-053 Publiseringsløsning - Oppsigelse av Saksansv. DIREKTØR-ADM-TSM vedlikeholdsavtalen Arkivsak/doknr. 06/55-84 I Sakstittel European Railway Agency (ERA) - Møter og Avsender European Railway Agency arbeidsgrupper Påminnelse fra ERA når det gjelder spørreskjemaer for rullende materiell Arkivsak/doknr. 06/55-85 U Sakstittel Dok.dato European Railway Agency (ERA) - Møter og Mottaker European Railway Agency arbeidsgrupper Svar til ERA når det gjelder spørreskjemaer for rullende materiell Arkivsak/doknr. 06/117-3 U Sakstittel Dok.dato Åpen søknad om jobb i SJT Mottaker Sarah Brotnov Arkivkode 1-SF2-211 Vedrørende søknad på stilling Saksansv. DIREKTØR-ADM-TLC Arkivsak/doknr. 07/128-1 I Sakstittel Dok.dato Henvendelse vedrørende brannslukkere og Avsender Trond Aalvik brannøkser Arkivkode 1-SF2-68 Henvendelse vedrørende brannslukkere og Saksansv. DIREKTØR-STE-ØR brannøkser Arkivsak/doknr. 07/129-1 I Sakstittel

10 Side 10 Søknad om unntak fra Avsender Oslo Sporvognsdrift AS Søknad om dispensasjon til krav om helse - Vognfører Arkivsak/doknr. 06/99-76 I Sakstittel Dok.dato Årsrapport - uhellsstatistikk Arkivkode 1-SF2-612 Årsrapport uønskede hendelser - Statistikk 2006 Saksansv. DIREKTØR-STE-MWA Arkivsak/doknr. 06/310-6 U Sakstittel Dok.dato Internasjonale standarder - Høringsuttalelser Mottaker Standard Norge Mottatt forslag til forenklet besvarelse - kopi av Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO utg mail

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/99-29 I Sakstittel Dok.dato 17.03.2006 Avsender Borregaard Fabrikker Oppfølging av årsrapport 2005 analyse av uønskede hendelser Arkivsak/doknr. 06/230-2 U Sakstittel Dok.dato

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.10.2012-14.10.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-215 Sakstittel Dok.dato 08.10.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 12-10

Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 12-10 Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr 12-10 Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 12-10 Saksnr: 10/574 SF63 Revisjonsdato: 19.-21.10.2010 Foretak: Malmtrafikk

Detaljer

NSA Annual Report 2008 Norway

NSA Annual Report 2008 Norway NSA Annual Report 2008 Norway 1 Table of content: A.1. Omfanget av rapporten... 3 A.2. Executive Summary of the report... 3 B. Introduksjon... 4 B.1. Introduksjon til rapporten... 4 B.2. Informasjon om

Detaljer

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Baneservice på fem minutter

Baneservice på fem minutter Baneservice AS Årsrapport 2008 Baneservice på fem minutter Virksomhet: Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Selskapet bygger og vedlikeholder

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Gamle Vossebanen - Tilskudd kulturminnevern - Tilsagn om tilskudd til vedlikehold og istandsetting av bygninger og infrastruktur i 2012

Gamle Vossebanen - Tilskudd kulturminnevern - Tilsagn om tilskudd til vedlikehold og istandsetting av bygninger og infrastruktur i 2012 Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen Postboks 638 Sentrum 5807 BERGEN Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971

Detaljer

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften)

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX.XX.2015 med

Detaljer

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig.

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. På skinner Glimt fra Jernbaneverkets virksomhet i 2009 09 Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. på skinner

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3:14 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1317-2 Sakstittel Dok.dato 30.06.2009 Markedsføring av strøm - mangelfull informasjon om prisendringer nnklaget Fjordkraft 1-SF-410; 2-BRA-14.1 FEH- -OAT Sak nr. 09/499 - vedr.

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer