Off.loven 5 a, jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 08/75-2 N Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra helsekravforskriften

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Off.loven 5 a, jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 08/75-2 N Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra helsekravforskriften"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 06/255-7 N Sakstittel Dok.dato Medisinsk vurdering Arkivsak/doknr. 08/88-2 N Sakstittel Dok.dato JBV - Søknad om unntak fra Medisinsk vurdering Arkivsak/doknr. 06/206-6 N Sakstittel Dok.dato Medisinsk vurdering Arkivsak/doknr. 08/75-2 N Sakstittel Dok.dato JBV - Søknad om unntak fra Medisinsk vurdering Arkivsak/doknr. 08/116-1 I Sakstittel Dok.dato Høring - Delegering av Avsender Samferdselsdepartementet markedsovervåkingsfunksjonen fra SD til SJT - Endring i lisensforskriften Arkivkode 1-SF2-008 Delegering av markedsovervåkingsfunksjonen fra Saksansv. DIREKTØR-REG-TRE SD til SJT - Endring i lisensforskriften Arkivsak/doknr. 08/117-1 I Sakstittel Dok.dato Forsert infrastrukturfornyelse i Oslo Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-529 Forsert infrastrukturfornyelse i Oslo - Saksansv. DIREKTØR-STE-GH oppstartsmøte - Kopi av brev til JBV, NSB, Flytoget og CargoNet Arkivsak/doknr. 08/42-5 I Sakstittel Dok.dato European Railway Agency (ERA) - Avsender European Railway Agency Arbeidsgruppe SafeCert Arkivkode 1-SF2-34 Position Paper IV and technical document on Part A/B borderline - tilbakemelding Arkivsak/doknr. 08/40-2 I Sakstittel Dok.dato European Railway Agency (ERA) -

2 Side 2 Avsender European Railway Agency Arbeidsgruppe Common Safety Targets (CST) Arkivkode Saksansv. 1-SF2-34 DIREKTØR-STE-VAP Invitasjon og agenda - 11th meeting of the CST WG Arkivsak/doknr. 08/40-3 I Sakstittel Dok.dato European Railway Agency (ERA) - Avsender European Railway Agency Arbeidsgruppe Common Safety Targets (CST) Arkivkode 1-SF2-34 Recommendation on methodology for NRVs and 1st set of CSTs - preliminary DRAFT forslag Arkivsak/doknr. 08/40-4 I Sakstittel Dok.dato European Railway Agency (ERA) - Avsender European Railway Agency Arbeidsgruppe Common Safety Targets (CST) Arkivkode 1-SF2-34 Draft MoM of CST WG meeting of 14/02/ diverse informasjon Arkivsak/doknr. 08/42-6 I Sakstittel Dok.dato European Railway Agency (ERA) - Avsender European Railway Agency Arbeidsgruppe SafeCert Arkivkode 1-SF th Meeting of the Working Group "Safety Certification and Authorisation" - Lille - 11 & 12 March Agenda Arkivsak/doknr. 08/42-7 U Sakstittel Dok.dato European Railway Agency (ERA) - Mottaker European Railway Agency Arbeidsgruppe SafeCert Arkivkode 1-SF2-34 Position Paper IV and technical document on Part A/B borderline - våre kommentarer Arkivsak/doknr. 08/84-25 I Sakstittel Dok.dato Avsender Bente Monsrud Søknad på stilling som lønn- og Arkivsak/doknr. 08/84-26 I Sakstittel Dok.dato Avsender Siri Johannessen Søknad på stilling som lønn- og Arkivsak/doknr. 08/84-27 I Sakstittel Dok.dato Avsender Adrian Le Søknad på stilling som lønn- og Arkivsak/doknr. 08/84-28 I Sakstittel

3 Side 3 Avsender Magel Harstad Karset Søknad på stilling som lønn- og Arkivsak/doknr. 08/118-1 I Sakstittel Dok.dato Ofotbanen - Rullende materiell - SJ type A2K, Avsender Ofotbanen AS AB3, B1 og B5 Arkivkode 1-SF2-511 Søknad om tillatelse til å ta i bruk vogner av SJ Saksansv. DIREKTØR-STE-BP type A2K, AB3, B1 og B5 Arkivsak/doknr. 08/119-1 I Sakstittel Dok.dato Forum for lovforberedelse og lovteknikk Avsender Justis- og politidepartementet Arkivkode 1-SF2-274 Forum for lovforberedelse og lovteknikk Saksansv. DIREKTØR-REG-KB Arkivsak/doknr. 07/566-5 I Sakstittel Malmtrafikk AS - GSM-R ombordutrustning Avsender Advokatene Øymo & Olsen Arkivkode 1-SF2-511 Klage på enkeltvedtak - utvidet dispensasjon for bruk av OPH940 på lokomotiver av typen Dm3 Arkivsak/doknr. 08/82-25 I Sakstittel Dok.dato Avsender Signe-Lise Dahl Arkivsak/doknr. 08/82-26 I Sakstittel Dok.dato Avsender Øyvind Aune Arkivsak/doknr. 08/82-27 I Sakstittel Avsender Torbjörn Alm Arkivsak/doknr. 08/84-29 I Sakstittel Avsender Laila Nilsen Søknad på stilling som lønn- og - primært deltidsstilling

4 Side 4 Arkivsak/doknr. 08/85-22 I Sakstittel Dok.dato Avsender Jon Fredrik B. Olsen Søknad - Kommunikasjonsrådgiver Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Jernbaneverket - Nytt dobbeltspor Sandnes - Stavanger - Godkjenning Vedrørende melding om ny infrastruktur Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS dobbeltspor Sandnes - Stavanger fase Arkivsak/doknr. 07/452-5 U Sakstittel Dok.dato Revisjon av TSI-OPE i ERA ; NSB AS; NSB Gjøvikbanen AS; Flytoget AS; CargoNet AS; Ofotbanen AS; Malmtrafikk AS Arkivkode 1-SF2-34 Revisjon av TSI-OPE CR i ERA, spørreskjema Saksansv. DIREKTØR-STE-MM om signal for togets bakende Arkivsak/doknr. 07/662-8 U Sakstittel JBV - Nordlandsbanen - Vegsikringsanlegg på Agle JBV - Nordlandsbanen - Vegsikringsanlegg på Saksansv. DIREKTØR-STE-GH Agle Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Dok.dato Oslo T-banedrift AS - Søknad om ATP på Mottaker Oslo T-banedrift AS Skinnegående Arbeidsmaskiner (SAM) Arkivkode 1-SF2-511 Vedrørende melding om endringer i ATP på Skinnegående Arbeidsmaskiner (SAM) Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Jernbaneverket - Oppfølging av diverse revisjoner - samt revisjon av Jernbaneverkets oppfølging Arkivkode 1-SF2-63 Vedrørende søknad om unntak fra krav om Saksansv. DIREKTØR-REV-SJS rekkverk på broer-behov for ytterligere opplysninger Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel Hector Rail - Diesel lokomotiv BR 941 Avsender Hector Rail AB Arkivkode 1-SF2-511 Tilleggsinformasjon vedrørende søknad om Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO tillatelse - BR 941.0, BR / G2000-5, -4. Arkivsak/doknr. 08/85-23 I Sakstittel

5 Side 5 Avsender Ingelin Næss Arkivkode Saksansv. 1-SF2-211 DIREKTØR-ADM-TLC Søknad - Kommunikasjonsrådgiver Arkivsak/doknr. 08/85-24 I Sakstittel Avsender Kari Brun Ågotnes Søknad - Kommunikasjonsrådgiver Arkivsak/doknr. 08/84-30 I Sakstittel Avsender Laila Synnøve Bakkevoll Søknad på stilling som lønn- og Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel Peterson Rail AB - Søknad om godkjenning av Avsender Peterson Rail AB diesellok type V10 Arkivkode 1-SF2-511 V10 - Komplettering av innsendt informasjon om Saksansv. DIREKTØR-STE-BP GSM-R Arkivsak/doknr. 06/84-52 U Sakstittel Jernbaneverket - Godkjenning av Ganddal Godsterminal Vedrørende hendelser - pålegg om å gi Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS opplysninger Off.loven 5 a, jf. jernbaneundersøkelsesl. 23 Arkivsak/doknr. 08/120-1 U Sakstittel Konsekvensutredning av enkelte problemstillinger ved ny togframføringsforskrift Arkivkode 1-SF2-31 Konsekvensutredning av spesielle Saksansv. JBT- -ESY problemstillinger i tilknytning til ny togframføringsforskrift Arkivsak/doknr. 06/757-7 I Sakstittel Nye Rolvsøysund bru - Utbyggingsprosjekt Avsender Jernbaneverket Østfoldbanen - Informasjon om rehabilitering av Rolvsøysund bru Arkivsak/doknr. 08/93-2 I Sakstittel Siemens sikringsanlegg Avsender Jernbaneverket Siemens sikringsanlegg Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS

6 Side 6 Arkivsak/doknr. 08/17-5 I Sakstittel Avsender NSB AS Søknad om unntak fra helsekrav ved sikkerhetstjeneste - Tilleggsdokumentasjon Arkivsak/doknr. 08/123-1 I Sakstittel Avsender Jernbaneverket Søknad om dispensasjon fra helsekrav for personale i sikkerhetstjeneste - Togleder Arkivsak/doknr. 08/124-1 I Sakstittel Avsender Jernbaneverket Søknad om dispensasjon fra helsekrav for personale i sikkerhetstjeneste - Oppsynsmann Arkivsak/doknr. 06/334-5 I Sakstittel Avsender NSB AS Søknad om unntak fra s 10, punkt b - Overkonduktør Arkivsak/doknr. 08/125-1 I Sakstittel Avsender Jernbaneverket Søknad om dispensasjon fra helsekrav for personale i sikkerhetstjeneste - Fagarbeider Arkivsak/doknr. 06/ N Sakstittel Mottaker Ole Jørgen Hommeren Spørsmål vedr. helsekravsak Arkivsak/doknr. 07/ U Sakstittel SHT - Rapport om alvorlig jernbanehendelse Arkivkode 1-SF2-661 Oppfølging av sikkerhetstilrådninger i JB RAP Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS 2007/12 Arkivsak/doknr. 08/71-3 N Sakstittel

7 Side 7 Dok.dato NSB - Søknad om unntak fra Arkivkode Saksansv. 1-SF2-72 DIREKTØR-REG-SB NSB - Søknad om unntak fra Arkivsak/doknr. 06/238-7 N Sakstittel Dok.dato Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Jernbaneverket - Nye Alnabru containerterminal - Melding om prosjekt Vedrørende melding om midlertidig endring i Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS infrastruktur Alnabru sentralstillverk - stillverk Midt ute av bruk Arkivsak/doknr. 07/672-5 U Sakstittel Regelverksområder - Kartlegging og forenkling Mottaker Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-39 Tilbakemelding på prosjektet «Kartlegging og forenkling » Arkivsak/doknr. 08/114-2 U Sakstittel Høring - Kryssing mellom kommunal vei og Mottaker Orkla Industrimuseum Thamshavnbanen i Orkdal Høring - Kryssing mellom kommunal vei og Saksansv. DIREKTØR-STE-GH Thamshavnbanen i Orkdal Arkivsak/doknr. 06/206-7 N Sakstittel Arkivsak/doknr. 06/255-8 N Sakstittel Arkivsak/doknr. 06/238-8 U Sakstittel Mottaker NSB AS

8 Side 8 Unntak fra - Arkivsak/doknr. 06/255-9 U Sakstittel Mottaker NSB AS Unntak fra - Arkivsak/doknr. 08/71-4 U Sakstittel NSB - Søknad om unntak fra Mottaker NSB AS Unntak fra - Arkivsak/doknr. 08/100-3 U Sakstittel JBV - Krysningsspor Katterat Ofotbanen - Sporendring 2008 JBV - Krysningsspor Katterat Ofotbanen - Saksansv. DIREKTØR-STE-GH Sporendring 2008 Arkivsak/doknr. 06/206-8 U Sakstittel Mottaker NSB AS Unntak fra - Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel Peterson Rail AB - Søknad om godkjenning av Avsender Peterson Rail AB diesellok type V10 Arkivkode 1-SF2-511 V10 - Komplettering av innsendt informasjon om Saksansv. DIREKTØR-STE-BP GSM-R Arkivsak/doknr. 08/117-2 I Sakstittel Forsert infrastrukturfornyelse i Oslo Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-529 Prosjekt om forsert jernbaneinfrastrukturfornyelse Saksansv. DIREKTØR-STE-GH i Oslo - Oppdragsbrev - Kopi av brev til Jernbaneverket Arkivsak/doknr. 08/85-25 I Sakstittel Avsender Jon Terje Schwartz Ettersendelse av attest

9 Side 9 Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Ofotbanen AS - Chartertrafikk på det nasjonale Avsender Norwegian Railconsult AS jernbanenettet. Arkivkode 1-SF2-41 Revidert utgave av sikkerhetsvurdering Oslo - Saksansv. DIREKTØR-STE-EB Stockholm Arkivsak/doknr. 08/85-26 I Sakstittel Avsender Odd Erling Botn Søknad - Kommunikasjonsrådgiver Arkivsak/doknr. 08/85-27 I Sakstittel Avsender Elen K. Haugrønning Søknad - Kommunikasjonsrådgiver Arkivsak/doknr. 08/82-28 I Sakstittel Avsender Cecilie Eide Knudsen Arkivsak/doknr. 08/82-29 I Sakstittel Avsender Toril Marstrander Arkivsak/doknr. 08/82-30 I Sakstittel Avsender Elin Johansen Arkivsak/doknr. 08/84-31 I Sakstittel Avsender Angela Chu Andersen Søknad - Lønns- og Arkivsak/doknr. 08/84-32 I Sakstittel Avsender Esmail Azadfar Søknad om ledig stilling som lønn- og

10 Side 10 Arkivsak/doknr. 08/85-28 I Sakstittel Avsender Lene Moen Tønnesen Søknad om stilling som kommunikasjonsrådgiver Arkivsak/doknr. 07/161-7 N Sakstittel Dok.dato MTAS - Søknad om unntak fra MTAS - Søknad om unntak fra Arkivsak/doknr. 08/67-3 N Sakstittel Dok.dato Arkivsak/doknr. 08/49-3 N Sakstittel Dok.dato JBV - Søknad om unntak fra JBV - Søknad om unntak fra Arkivsak/doknr. 07/ U Sakstittel Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet på Mottaker Samferdselsdepartementet det transeuropeiske jernbanenettet - Personer med redusert mobilitet Arkivkode 1-SF2-31 EØS-notat -Tekniske spesifikasjoner for Saksansv. DIREKTØR-REG-TRE interoperabilitet på det transeuropeiske jernbanenettet- personer med redusert mobilitet Arkivsak/doknr. 08/88-3 N Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra JBV - Søknad om unntak fra Arkivsak/doknr. 08/75-3 N Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra JBV - Søknad om unntak fra

11 Side 11 Arkivsak/doknr. 07/161-8 U Sakstittel MTAS - Søknad om unntak fra Mottaker Malmtrafikk AS Unntak fra - Arkivsak/doknr. 06/258-7 U Sakstittel Bergen Bybane - Nytt bybanespor Sentrum - Mottaker Bergen Bybane Nesttun Vedrørende tunnelsikkerhet - aksept av bruk av standard Arkivsak/doknr. 08/67-4 U Sakstittel Unntak fra - Arkivsak/doknr. 08/75-4 U Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra Unntak fra - Arkivsak/doknr. 08/88-4 U Sakstittel Dok.dato JBV - Søknad om unntak fra Unntak fra - Arkivsak/doknr. 08/125-2 U Sakstittel Dok.dato Søknad om unntak fra for Arkivsak/doknr. 08/49-4 U Sakstittel Dok.dato JBV - Søknad om unntak fra Avslag på søknad om unntak fra - Arkivsak/doknr. 08/82-31 I Sakstittel

12 Side 12 Avsender Elisabeth Classon Arkivkode Saksansv. 1-SF2-211 DIREKTØR-STE-ØR Søknad til stilling som internasjonal koordinator Arkivsak/doknr. 06/84-54 I Sakstittel Dok.dato Jernbaneverket - Godkjenning av Ganddal Avsender Jernbaneverket Godsterminal Hendelser - Pålegg om å gi opplysninger Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS Off.loven 5 a, jf. jernbaneundersøkelsesl. 23 Arkivsak/doknr. 08/55-3 I Sakstittel Revisjon av Flytoget AS Avsender Flytoget AS Arkivkode 1-SF2-63 Dokumentleveranse 2 fra Flytoget for revisjon fra Saksansv. DIREKTØR-REV-AKV SJT Arkivsak/doknr. 08/85-29 I Sakstittel Avsender Morten Rand Søknad - Kommunikasjonsrådgiver Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel Peterson Rail - Sikkerhetssertifikat Avsender Peterson Rail AB Arkivkode 1-SF2-42 Nye og endrede forskrifter Arkivsak/doknr. 08/82-32 I Sakstittel Dok.dato Avsender Sara Borri

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 18.02.2008-24.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 18.02.2008-24.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/42-1 I Sakstittel Dok.dato 04.01.2008 European Railway Agency (ERA) - Avsender European Railway Agency Arbeidsgruppe SafeCert Arkivkode 1-SF2-34 ERA arbeidsgruppe - Questionnaire

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/123-21 U Sakstittel Jernbaneverket - Nytt dobbeltspor Sandnes - Stavanger - Godkjenning Tillatelse til å ta i bruk ny infrastruktur Jåttåvågen Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS holdeplass,

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.02.2009-08.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.02.2009-08.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/594-80 U Sakstittel Utlysning av stilling - IT-ansvarlig Mottaker 54 mottakere... Arkivkode 1-SF2-211 Vedr. søknad på stilling som IT-ansvarlig i Statens jernbanetilsyn Offl.

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/719-7 N Sakstittel Dok.dato 16.02.2007 Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Off.loven 5 første ledd

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/99-29 I Sakstittel Dok.dato 17.03.2006 Avsender Borregaard Fabrikker Oppfølging av årsrapport 2005 analyse av uønskede hendelser Arkivsak/doknr. 06/230-2 U Sakstittel Dok.dato

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 13.03.2006-19.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 13.03.2006-19.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/197-3 N Sakstittel Arkivsak/doknr. 06/196-3 N Sakstittel Arkivsak/doknr. 06/196-4 U Sakstittel Mottaker Jernbaneverket Unntak fra - Arkivsak/doknr. 06/197-4 U Sakstittel Mottaker

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

NSA Annual Report 2008 Norway

NSA Annual Report 2008 Norway NSA Annual Report 2008 Norway 1 Table of content: A.1. Omfanget av rapporten... 3 A.2. Executive Summary of the report... 3 B. Introduksjon... 4 B.1. Introduksjon til rapporten... 4 B.2. Informasjon om

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Møte med ledelsen i Jernbaneverket

Møte med ledelsen i Jernbaneverket Møte med ledelsen i Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 9-03 Møte med ledelsen i Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 9-03 Arkivkode: 03/132 T632 Møtedato: 03.06.03 Foretak: Jernbaneverket Rapportens

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100406-217 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 11/8 - Bærum kommune Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23082010 -

Offentlig journal Periode: 23082010 - Offentlig journal Periode: 23082010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00004-15 I Dok.dato: 25082010 Jour.dato: 26082010 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 10.12.2012-16.12.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/379-167 Sakstittel Dok.dato 07.12.2012 Anskaffelse av radioterminaler

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 5-07

Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 5-07 Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT Rapport nr 5-07 Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 5-07 Saksnr: 07/83 SF 63 Revisjonsdato: 18. 20.04.076

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25012010 -

Offentlig journal Periode: 25012010 - Offentlig journal Periode: 25012010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00005-2 I Dok.dato: 28012010 Jour.dato: 29012010 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.10.2012-14.10.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-215 Sakstittel Dok.dato 08.10.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig.

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. På skinner Glimt fra Jernbaneverkets virksomhet i 2009 09 Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. på skinner

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 10.02.2015-10.02.2015 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 10.02.2015-10.02.2015 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/584-7 Sakstittel Dok.dato 10.02.2015 Støtte til landbruksformål i nnovasjon Norge Arkivkode 1-FA-V12 Søknad om økonomisk støtte - Gryteselv

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/390-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 10.04.2014 SØKNAD OM KONSESJON 0124/35/7 Avsender Tonje Haug Arkivkode 1-GBR-0124/35/7; SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Arkivsak/doknr.

Detaljer

Arkivsak/doknr. 10/2260-25 Sakstittel Dok.dato 08.11.2010 Markedsføring av elektriske artikler - uanmodet SMS og epost Innklaget

Arkivsak/doknr. 10/2260-25 Sakstittel Dok.dato 08.11.2010 Markedsføring av elektriske artikler - uanmodet SMS og epost Innklaget Side 1 Arkivsak/doknr. 10/2260-25 Sakstittel Dok.dato 08.11.2010 Markedsføring av elektriske artikler - uanmodet SMS og epost nnklaget Elprice 1-SF-532; 2-BRA-02; 3-SF-531 BØ_GRP- -CT tsendelse av markedsføring

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03102011-07102011

Offentlig journal Periode: 03102011-07102011 Offentlig journal Periode: 03102011-07102011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00039-61 I Dok.dato: 30092011 Jour.dato: 03102011 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03 GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 18-03 GM-Gruppen Rapport nr. 18-03 Arkivkode: 03/304 T631 Revisjonsdato: 12.11.03-18.11.03 Foretak: GM-Gruppen Kontaktperson: Styreleder Jarl Hole Rapportens innhold

Detaljer

Beretning. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog!

Beretning. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer