Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11."

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Jernbaneverket - Nytt dobbeltspor Sandnes - Stavanger - Godkjenning Tillatelse til å ta i bruk ny infrastruktur Jåttåvågen Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS holdeplass, samt endring i infrastruktur Hinna stasjon Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Jernbaneverket - Ombygging av danske sektorfresere Arkivkode 1-SF2-511 Jernbaneverket. Tillatelse til å ta i bruk Saksansv. DIREKTØR-STE-BP sektorsnøfres PW 1350 for driftsprøvekjøring. Arkivsak/doknr. 07/256-4 U Sakstittel JBV - Oslo -Ski - Ski stasjon - Byggetrinn 1 Oslo - Ski, Ski stasjon - revidert melding for byggetrinn 1 Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Sikkerhetsgodkjenning av Jernbaneverket Arkivkode 1-SF2-43 Jernbaneverkets redgjørelse for utestående spørsmål i sikkerhetsgodkjenningen knyttet til vedlikehold av infrastruktur Arkivsak/doknr. 07/497-4 U Sakstittel Dok.dato JBV - Søknad om unntak fra Unntak fra - Arkivsak/doknr. 07/566-1 I Sakstittel Dok.dato Malmtrafikk AS - GSM-R ombordutrustning Avsender Malmtrafikk AS Arkivkode 1-SF2-511 Søknad om utvidet dispensasjon for bruk av Saksansv. DIREKTØR-STE-VAP OPH940 på lokomotiver av type Dm3 Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Dok.dato Sikkerhetsgodkjenning av Jernbaneverket Arkivkode 1-SF2-43 Svar vedrørende implementering av RMMprosessen og bruk av arbeidsmaskiner Arkivsak/doknr. 07/500-6 I Sakstittel Dok.dato JBV - Unntak fra sikkerhetsforskriften 12-3 Avsender NSB AS første, annet og tredje ledd Arkivkode 1-SF2-522 Vedrørende søknad om unntak fra sikkerhetsforskriftens bestemmelser om

2 Side 2 plattformer - behov for ytterligere opplysninger og avklaringer Arkivsak/doknr. 07/567-1 I Sakstittel Dok.dato Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet på Avsender Samferdselsdepartementet det transeuropeiske jernbanenettet - Personer med redusert mobilitet Arkivkode 1-SF2-31 Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet på det transeuropeiske jernbanenettet - Personer med redusert mobilitet Arkivsak/doknr. 07/568-1 I Sakstittel Dok.dato Henvendelse - Redusert sikkerhet for brukere av Avsender Finn Lund planovergang grunnet manglende lydsignal Arkivkode 1-SF2-68 Redusert sikkerhet for brukere av planovergang grunnet manglende lydsignal Arkivsak/doknr. 07/569-1 I Sakstittel CargoNet - Melding om bruk av CargoNet sin Avsender CargoNet AS operatørtillatelse for Terminaldrift AS Arkivkode 1-SF2-44 Melding om bruk av CargoNet sin Saksansv. DIREKTØR-REG-HH operatørtillatelse for Terminaldrift AS Arkivsak/doknr. 06/351-4 I Sakstittel CargoNet AS - Rapportering av uønskede Avsender CargoNet AS hendelser - Søknad om unntak fra 8-dagers regelen Arkivkode 1-SF2-69 Rapportering av uønskede hendelser - Søknad om unntak fra 8-dagers regelen Arkivsak/doknr. 07/527-2 N Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra Medisinsk vurdering Arkivsak/doknr. 07/387-6 N Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra Medisinsk vurdering Arkivsak/doknr. 07/526-2 N Sakstittel Dok.dato JBV - Søknad om unntak fra Medisinsk vurdering

3 Side 3 Arkivsak/doknr. 07/529-2 N Sakstittel Dok.dato NSB Anbud AS - Søknad om unntak fra Medisinsk vurdering Arkivsak/doknr. 07/525-2 N Sakstittel Dok.dato JBV - Søknad om unntak fra Medisinsk vurdering Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Sikkerhetsgodkjenning av Jernbaneverket Arkivkode 1-SF2-43 Oversendelse av analyse som ble gkort av ruteplanprosessen og kommende ruteplan Arkivsak/doknr. 07/570-1 I Sakstittel Høring - Utvidelse av sykemeldingsretten for Avsender Samferdselsdepartementet kiropraktorer og manuellterapeuter Arkivkode 1-SF2-008 Utvidelse av sykemeldingsretten for kiropraktorer Saksansv. DIREKTØR-ADM-TLC og manuellterapeuter Arkivsak/doknr. 07/571-1 I Sakstittel Høring - Forslag til læreplan for Avsender Statens vegvesen yrkessjåføropplæringen i medhold av forslag til forskrift om nærmere gjennomføring av direktiv 2003/59/EF Arkivkode 1-SF2-008 Forslag til læreplan for yrkessjåføropplæringen i Saksansv. DIREKTØR-REG-HH medhold av forslag til forskrift om nærmere gjennomføring av direktiv 2003/59/EF Arkivsak/doknr. 07/572-1 I Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra Søknad om dispensasjon til krav om helse - Fagarbeider Arkivsak/doknr. 07/573-1 I Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra Søknad om dispensasjon til krav om helse - Oppsynsmann Arkivsak/doknr. 07/574-1 I Sakstittel

4 Side 4 JBV - Søknad om unntak fra Søknad om dispensasjon til krav om helse - Lokomotivfører Arkivsak/doknr. 07/575-1 I Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra Søknad om dispensasjon til krav om helse - Fagarbeider Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel Utlysning av stilling - Jurist Avsender Andre Alexander Liland Arkivkode 1-SF2-211 Søknad på stilling som juridisk rådgiver Saksansv. DIREKTØR-REG-KB Off.loven 6 første ledd nr. 4 Arkivsak/doknr. 07/ U Sakstittel Anbudskonkurranse - Kartlegging av særnorske krav til rullende materiell Arkivkode 1-SF2-040 Bestemmelser for norsk kjøretøysprofil Saksansv. DIREKTØR-STE-VAP Arkivsak/doknr. 07/522-2 U Sakstittel NSB - Oppgradering av 14 vogner type 3 Mottaker NSB AS Arkivkode 1-SF2-511 NSB Type 3 - Vedrørende melding om Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO oppgradering av 14 vogner Arkivsak/doknr. 07/533-2 U Sakstittel Undersøkelse - Rabattavtaler for ansatte i statlige Mottaker Riksrevisjonen virksomheter Arkivkode 1-SF2-008 Rabattavtaler for ansatte i statlige virksomheter Saksansv. DIREKTØR-ADM-TLC Arkivsak/doknr. 06/ N Sakstittel CargoNet AS - Søknad om unntak fra CargoNet AS - Søknad om unntak fra Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel NSB AS - Søknad om prøvekjøringstillatelse og Mottaker NSB AS godkjenning av 2-vogns Regina 3285 X53 Arkivkode 1-SF2-511 X53 Regina - melding om endring av

5 Side 5 Saksansv. DIREKTØR-STE-BP kjøretøysnummer på 3 togsett Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel CargoNet AS - Søknad om unntak fra Mottaker CargoNet AS Avslag på søknad om unntak fra - Arkivsak/doknr. 07/189-9 I Sakstittel Oslo T-banedrift - Søknad om unntak fra Avsender Kollektivtransportproduksjon AS Dokumentasjon for søknad om dispensasjon fra sikkerhetsbestemmelsene Arkivsak/doknr. 07/576-1 I Sakstittel SHT - Jernbaneulykke Avsender Statens havarikommisjon for transport Arkivkode 1-SF2-661 Utkast til rapport om jernbaneulykke Saksansv. DIREKTØR-STE-GLI Jernbaneundersøkelsesloven 21 Arkivsak/doknr. 07/297-3 I Sakstittel Teamutvikling for SJT Avsender Teamfokus AS Arkivkode 1-SF2-273 Forslag til oppfølgingsprogram med teamutvikling Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS desembr Losby Arkivsak/doknr. 06/289-2 I Sakstittel Dok.dato Statens konsernkontoordning - Retningslinjer for Avsender Samferdselsdepartementet oppgjørskonti Arkivkode 1-SF2-121 Statens konsernkontoordning - Retningslinjer for Saksansv. DIREKTØR-ADM-TLC oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Arkivsak/doknr. 07/518-3 I Sakstittel Kjøp av 20 bærbare PC-er Åpen Avsender *** anbudskonkurranse Arkivkode 1-SF2-053 Tilbud bærbare PCer Saksansv. DIREKTØR-ADM-TSM ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Jernbaneverket - Kjøreveisprosjekt Nordre Avlastingsveg - Jernbanetiltak på Brattøra Trondheim stasjon - Omkoplinger for Nav Fase Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS 2.3 Arkivsak/doknr. 07/480-2 I Sakstittel

6 Side 6 Henvendelse - Spørsmål om sikkerhet på Oslos T- Avsender Majorstuen Vel banenett - Fellestunnelen mellom Nationaltheatret og Majorstuen er tilfredsstillende Arkivkode Saksansv. 1-SF2-68 DIREKTØR-STE-ØR Etterlyser svar på henvendelse - Spørsmål om sikkerhet på Oslos T-banenett Arkivsak/doknr. 07/229-9 I Sakstittel SHT - Alvorlig jernbanehendelse Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Arkivkode 1-SF2-661 Alvorlig jernbanehendelse Saksansv. DIREKTØR-STE-GLI Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Sikkerhetsgodkjenning av Jernbaneverket Arkivkode 1-SF2-43 Sikkerhetsgodkjennelse av Jernbaneverket - Status knyttet til beredskap Arkivsak/doknr. 07/546-2 N Sakstittel CargoNet AS - Søknad om unntak fra personale i sikkerhetstjeneste - Driftskontrollør Arkivsak/doknr. 07/528-2 N Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra Arkivsak/doknr. 06/639-6 N Sakstittel personale i sikkerhetstjeneste - Trafikkstyrer Arkivsak/doknr. 07/538-2 N Sakstittel Dok.dato NSB - Søknad om unntak fra personale i sikkerhetstjeneste - Lokomotivfører Arkivsak/doknr. 07/539-2 N Sakstittel NSB - Søknad om unntak fra

7 Side 7 Arkivkode Saksansv. 1-SF2-72 DIREKTØR-REG-SB personale i sikkerhetstjeneste - Skiftekonduktør Arkivsak/doknr. 07/540-2 N Sakstittel NSB AS - Søknad om unntak fra personale i sikkerhetstjeneste - Lokomotivfører Arkivsak/doknr. 07/550-2 N Sakstittel CargoNet - Søknad om unntak fra personale i sikkerhetstjeneste Arkivsak/doknr. 07/578-1 I Sakstittel Jernbaneverket - Melding om kjørevegsprosjekt - Stoa - Ny plattform Stoa - Ny plattform - Oversendelse av skjema for melding om kjørevegsprosjekt Arkivsak/doknr. 06/ U Sakstittel Tågåkeriet i Bergslagen AB - Utvidelse av Mottaker European Railway Agency sikkerhetssertifikat Arkivkode 1-SF2-42 Information regarding amended safety certificate Saksansv. DIREKTØR-STE-VAP to Tågåkeriet Arkivsak/doknr. 07/579-1 I Sakstittel Setesdalsbanen - Overtakelse av driftsbestyrerfunksjonen Avsender Stiftelsen Setesdalsbanen Arkivkode 1-SF2-49 Overtakelse av driftsbestyrer-funksjonen ved Saksansv. DIREKTØR-REG-HH Setesdalsbanen Arkivsak/doknr. 07/580-1 I Sakstittel Arkivsak/doknr. 07/581-1 I Sakstittel Søknad om unntak fra for

8 Side 8 Arkivsak/doknr. 07/389-5 I Sakstittel SD - Kommisjonsforordning 62/ TSI Avsender Samferdselsdepartementet vedrørende telematikkprogrammer for godstransport Kommisjonsforordning 62/ Implementering - Kopi av brev til EFTA Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Jernbane - Kommisjonsbeslutning 2006/69/EC om Avsender Samferdselsdepartementet tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet Kommisjonsbeslutning 2006/679 - Implementering - Kopi av brev til EFTA Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Jernbane - Kommisjonsbeslutning 2006/69/EC om Avsender Samferdselsdepartementet tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet Kommisjonsbeslutning 2006/860 - Implementering - Kopi av brev til EFTA Arkivsak/doknr. 07/ U Sakstittel European Railway Agency (ERA) - VKM Mottaker European Railway Agency (Vehicle Keeper Marking) Application for VKMs from CargoNet AS and Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO Statnett Transport AS Arkivsak/doknr. 07/371-4 U Sakstittel TÜvRheinland - Konsulentbistand Mottaker TÜVRheinland Arkivkode 1-SF2-040 TÜVRheinland - Consultancy offer no Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel European Railway Agency (ERA) - VKM Avsender Veolia Transport Norge AS (Vehicle Keeper Marking) Svar fra Veolia vedrørende VKM Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO Arkivsak/doknr. 07/518-4 I Sakstittel Kjøp av 20 bærbare PC-er Åpen Avsender *** anbudskonkurranse Arkivkode 1-SF2-053 Tilbud - Bærbare PCer Saksansv. DIREKTØR-ADM-TSM ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 07/131-7 I Sakstittel Inlandsgods - Tillatelse til å ta i bruk TMZ 1409 Avsender Peterson Rail AB

9 Side 9 Arkivkode 1-SF2-511 Spørsmål vedr. godkjenning av diesellok littera Saksansv. DIREKTØR-STE-BP TMZ 1409 Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Jernbaneverket - Melding om endring av kjørevei Avsender Bombardier Transportation - Opprustning av Strømmen stasjon Norway AS Søknad om tillatelse til å drive skifting Arkivsak/doknr. 07/582-1 I Sakstittel Langemyr godsterminal Utredning Langemyr godsterminal Arkivsak/doknr. 07/584-1 I Sakstittel Flytoget - Drivstofftoget - Gardermobanen Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Arkivkode 1-SF2-49 Flytoget - Drivstofftoget - Gardermobanen - Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO Avsporingsdetektorer Arkivsak/doknr. 07/585-1 I Sakstittel Høring - Hovedplan Gjøvikbanen - Nydalen holdeplass Arkivkode 1-SF2-008 Hovedplan Gjøvikbanen - Nydalen holdeplass Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel Forslag til Nasjonal transportplan Avsender Statens vegvesen Arkivkode 1-SF2-008 Forslag til Nasjonal transportplan Off.loven 5 Arkivsak/doknr. 07/586-1 I Sakstittel Nordlandsbanen Åsen sentrum - Fjerning av to planoverganger og etablering av overgangsbro Nordlandsbanen Åsen sentrum - FV 108 i Åsen og kryssing av jernbane - Nord-Trøndelag fylkeskommune - Fjerning av to planoverganger og etablering av overgangsbro Arkivsak/doknr. 07/389-6 I Sakstittel SD - Kommisjonsforordning 62/ TSI Avsender Samferdselsdepartementet vedrørende telematikkprogrammer for godstransport Kommisjonsforordning 62/ TSI Telematikk - Utarbeidelse av gjennomføringsnotat Arkivsak/doknr. 06/ I Sakstittel

10 Side 10 Jernbane - Kommisjonsbeslutning 2006/69/EC om Avsender Samferdselsdepartementet tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet Arkivkode Saksansv. 1-SF2-34 DIREKTØR-REG-EN Kommisjonsbeslutning - TSI Styring, kontroll og signal - Utarbeidelse av gjennomføringsnotat Arkivsak/doknr. 07/480-3 I Sakstittel Henvendelse - Spørsmål om sikkerhet på Oslos T- Avsender Samferdselsdepartementet banenett - Fellestunnelen mellom Nationaltheatret og Majorstuen er tilfredsstillende Arkivkode 1-SF2-68 Henvendelse om sikkerhet Arkivsak/doknr. 07/588-1 I Sakstittel Arkivsak/doknr. 07/587-1 I Sakstittel JBV - Søknad om unntak fra Søknad om dispensasjon til krav om helse - Trafikkstyrer Arkivsak/doknr. 07/589-1 I Sakstittel Søknad om unntak fra helsekrav for personale i sikkerhetstjeneste - Driftsleder Arkivsak/doknr. 06/198-9 I Sakstittel Arkivsak/doknr. 07/590-1 I Sakstittel Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel European Railway Agency (ERA) - VKM

11 Side 11 Avsender Norcem (Vehicle Keeper Marking) Arkivkode Saksansv. 1-SF2-34 DIREKTØR-STE-KJO Skjema for registrering av internasjonal kode for forvaltere av jernbanekjøretøy Arkivsak/doknr. 07/ I Sakstittel Utlysning av stilling - Jurist Avsender Ellen-Beate H. Framhus Arkivkode 1-SF2-211 Søknad - Juridiske rådgivere Saksansv. DIREKTØR-REG-KB Off.loven 6 første ledd nr. 4 Arkivsak/doknr. 07/ U Sakstittel Utlysning av stilling - Jurist Mottaker Ellen-Beate H. Framhus Arkivkode 1-SF2-211 Juridiske rådgivere Saksansv. DIREKTØR-REG-KB Arkivsak/doknr. 07/436-5 I Sakstittel Dok.dato Malmtrafikk - Godkjenning av nye Avsender LKAB Produksjon malmtogslokomotiver - IORE Arkivkode 1-SF2-511 Krav for nye IORE-lok Saksansv. DIREKTØR-STE-KJO

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/719-7 N Sakstittel Dok.dato 16.02.2007 Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Off.loven 5 første ledd

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/99-29 I Sakstittel Dok.dato 17.03.2006 Avsender Borregaard Fabrikker Oppfølging av årsrapport 2005 analyse av uønskede hendelser Arkivsak/doknr. 06/230-2 U Sakstittel Dok.dato

Detaljer

NSA Annual Report 2008 Norway

NSA Annual Report 2008 Norway NSA Annual Report 2008 Norway 1 Table of content: A.1. Omfanget av rapporten... 3 A.2. Executive Summary of the report... 3 B. Introduksjon... 4 B.1. Introduksjon til rapporten... 4 B.2. Informasjon om

Detaljer

Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 12-10

Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 12-10 Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr 12-10 Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 12-10 Saksnr: 10/574 SF63 Revisjonsdato: 19.-21.10.2010 Foretak: Malmtrafikk

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.10.2012-14.10.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-215 Sakstittel Dok.dato 08.10.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften)

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX.XX.2015 med

Detaljer

Møte med ledelsen i Jernbaneverket

Møte med ledelsen i Jernbaneverket Møte med ledelsen i Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 9-03 Møte med ledelsen i Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 9-03 Arkivkode: 03/132 T632 Møtedato: 03.06.03 Foretak: Jernbaneverket Rapportens

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011

Detaljer

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5

Detaljer

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03 GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 18-03 GM-Gruppen Rapport nr. 18-03 Arkivkode: 03/304 T631 Revisjonsdato: 12.11.03-18.11.03 Foretak: GM-Gruppen Kontaktperson: Styreleder Jarl Hole Rapportens innhold

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn.

ÅRSRAPPORT 2008. Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn. ÅRSRAPPORT 2008 Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn.no Forord I 2008 ble SHT en fullt multimodal havarikommisjon

Detaljer

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig.

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. På skinner Glimt fra Jernbaneverkets virksomhet i 2009 09 Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. på skinner

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 10.12.2012-16.12.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/379-167 Sakstittel Dok.dato 07.12.2012 Anskaffelse av radioterminaler

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF)

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) Kartlegging av sertifiseringsordninger i Norge, vurdering av aktuelle opplegg og forslag til en ordning

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger. - Status og lukningsvedtak

Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger. - Status og lukningsvedtak Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger - Status og lukningsvedtak Riksvei 44 ved Sirevåg i Hå, 15. september 2005 (VEI rapport 2007/01) Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/01T:

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer