Kjære konfirmanter og foresatte!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære konfirmanter og foresatte!"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Frogner menighet Kjære konfirmanter og foresatte! Her kommer nokså mye informasjon om konfirmasjonsåret. Vi anbefaler at dere tar godt vare på dette brevet og vedleggene, da det står informasjon her som dere vil ha bruk for gjennom mesteparten av året. Det er mye av den samme informasjonen som ble gitt på infomøtet 2. juni, men litt mer detaljert (dere som ikke var på møtet, vil dermed være oppdatert etter å ha lest dette). Samtidig har vi hovedfokus på høsthalvåret, slik at ting som skjer i 2016, vil bli grundigere informert om senere. Konfirmantlærere Konfirmantlærere dette året er sokneprest Ragnar Petersson og kateket Helge Saltbones Rotevatn. Sistnevnte begynte i jobben 1. juni 2012, og må ikke forveksles med gamlekateketen som også het Helge (foresatte med eldre barn som ble konfirmert av han, anbefales å slette hans mailadresse, for å unngå klabb og babb). Helge underviser alle gruppene, og er ansvarlig for å sende ut informasjon og ta i mot generelle henvendelser fra dere. Ragnar gjester gruppene ved spesielle anledninger, og har ansvar for å registrere konfirmantenes gudstjenesteoppmøte, samt organsiering av «ministrant-tjenesten». I tillegg vil Ten Sing-konfirmantene ha mye med trosopplærer Anne Sofie Ramslie å gjøre. Og Klubb-konfirmantene vil treffe frivillig ungdomsarbeider Stian Fossli på klubbkveldene. Alle disse blir også med på leiren. Vi gleder oss til å bli kjent med dere konfirmanter, og til å være sammen med dere i konfirmasjonstiden! Hva er konfirmasjon? Det kan dere lese mer om på og vi vil også snakke mer om dette seinere. Konfirmasjonstiden er kanskje noe annerledes nå, enn da foreldregenerasjonen var konfirmanter. Og det er også lokale variasjoner fra menighet til menighet. Konfirmantleir september Leiren er en veldig viktig og trivelig del av menighetens konfirmasjonsopplegg. Alle som er innmeldt som konfirmanter, er automatisk påmeldt leiren. Se egen lapp for mer info om leir. Oppmøte blir kl på menighetshuset. Er det noen som ikke kan eller vil delta, må vi ha beskjed snarest. Disse vil få et opplegg i løpet av vårsemesteret for å ta igjen det tapte. Hvordan dette legges opp, avhenger av hvor mange det gjelder. Informasjon om dette kommer etter nyttår. Ten Sing som konfirmasjonsopplegg De som vil ha en helt annerledes konfirmasjonstid, med band, sang, dans, drama og mange morsomme (valgfrie) arrangementer (festivaler, kurs, sommertur m.m.), kan velge å være med i Frogner Ten Sing i konfirmasjonsåret. Da får du lite vanlig undervisning, og mye moro med Ten Sing i stedet. Dere kan lese mer om Ten Sing (generelt) på Vi er litt i startgropa med Frogner Ten Sing, og håper at de som blir med har lyst til å være med å styre hvordan vi skal ha det. Vi kommer også til å reklamere for å få med flere ungdommer som ikke er konfirmanter. Du trenger ikke være musikalsk for å være med dette er for alle! Ta kontakt snarest dersom du ønsker dette opplegget, eller om du ønsker mer info.

2 Ungdomsklubb som konfirmasjonsopplegg Klubben «Step down» har fine lokaler i kjelleren. De som velger å være klubbkonfirmant, får halvparten av undervisningen som de vanlige gruppene, men må til gjengjeld være tilstede på klubben 3 onsdager i måneden, kl Denne gjengen blir da med og drive klubben (planlegge aktiviteter, bemanne kiosken m.m.), sammen med klubbstyret. Vil du være med på denne gruppa, send mail til Helge snarest! Gruppeundervisning (gruppe 1-3) Alle konfirmanter (bortsett fra Klubb- og Ten Sing-konfirmantene) skal ha 12 vanlige gruppeundervisningssamlinger á 75 minutter i løpet av året. Vi fordeler konfirmantene på 3 grupper på tvers av skolene, for vi synes det er fint at dere kan bli bedre kjent. Tidligere konfirmanter har også gitt gode tilbakemeldinger på dette. Alle gruppeundervisningssamlingene (også Ten Sing) varer fra Mange kommer rett fra skolen, og fra vil det serveres knekkebrød, enkelt pålegg og saft/vann. Klubbgruppa har undervisning en gang i måneden kl (pga. at Høvik slutter 1434 på onsdager). I tillegg til gruppesamlinger og gudstjenester, vil det også være noen samlinger hvor alle konfirmantene skal møtes samtidig. Nærmere info om dette kommer senere. Ordensregler For at alle skal ha det trivelig og samtidig lære noe i konfirmasjonstiden, må vi ha noen enkle kjøreregler. Disse er vedlagt, og vi ber både konfirmanter og foresatte om å sette seg inn i disse. Gudstjenester I løpet av konfirmasjonstiden må alle konfirmantene ha deltatt på 8 gudstjenester. 4 av disse er felles for alle konfirmantene: presentasjonsgudstjenesten, lysmessa, samtalegudstjenesten og konfirmasjonsgudstjenestene. I tillegg blir alle konfirmantene satt opp på 1 gudstjeneste der de skal være ministrant (= gjøre en tjeneste/jobb). Det er 4 konfirmanter som er ministrant samtidig, og disse får litt forskjellige oppgaver under gudstjenesten (f.eks. ønske velkommen/dele ut program, samle inn penger, tenne lys m.m.). 3 gudstjenester må konfirmanten selv finne ut når han/hun skal gå på. Disse skal fortrinnsvis være i Frogner eller Gullaug kirke. Se i menighetsbladet eller for oversikt over når det er gudstjenester hvor. Ved besøk på disse gudstjenestene, skal det fylles ut et skjema med noen spørsmål. Mer info om dette får dere på første samling. Det er også anledning til å gå på gudstjeneste andre steder. Man må da fylle ut det samme skjemaet som ligger i Frogner kirke, og få en underskrift fra en medarbeider i den aktuelle kirken. Hvis dette er aktuelt for deg, pass på å ta med et eller flere slike skjemaer fra Frogner kirke. Vielser og begravelser/bisettelser teller ikke som gudstjenester i denne sammenhengen. Ungdomsklubb I løpet av konfirmasjonstiden, skal alle konfirmanter besøke ungdomsklubben i kjelleren på menighetshuset 3 ganger. Mer info om dette kommer nærmere høstferien. Foto På infomøtet 3. juni tok vi bilde av hver enkelt konfirmant. Dette for at vi ansatte og de frivillige konf-lederne, lettere kan lære navnene deres. De som ikke var tilstede, og som ikke har lagt inn bilde ved web-påmelding bes om å sende et ansiktsbilde av seg selv på mail til Helge snarest.

3 De foresattes rolle Vi håper at de foresatte hjelper konfirmanten både med å møte til riktig dag/tid, med oppmuntring og gjerne med å samtale med konfirmanten hva han/hun har opplevd/lært på de ulike samlingene. Sistnevnte gir god en læringseffekt for både konfirmant og foresatte. Det vil bli innkalt til to foresattmøter i løpet av året ett på høsten, og ett i mars. Foresatte kommer også til å bli spurt om å være sjåfør på eller bake kake til - Fasteaksjonen, når det nærmer seg påske. Det er også vanlig at de foresatte er tilstede på presentasjonsgudstjenesten, lysmessa, samtalegudstjenesten og selvfølgelig konfirmasjonsgudstjenesten. Og så er de selvfølgelig hjertelig velkomne på de andre gudstjenestene også! Besteforeldre, annen familie og faddere kan man også gjerne ta med seg. Konfirmasjonsdatoer Liste over hvem som konfirmeres når ble sendt ut i juni. Det har vært noen (ønskede) endringer, og noen nye konfirmanter siden da. Justert liste sendes ut før høstferien. Presentasjonsgudstjenesten 30. august Det første som skjer i konfirmasjonsåret, er presentasjonsgudstjenesten 30/8 kl. 18. Her blir dere ønsket velkommen til konfirmasjonstiden, presentert for menigheten. Selve presentasjonen skjer ved at konfirmantene under gudstjenesten kommer fram etter et system som blir forklart der og da. Og når ditt navn leses, får du utdelt «Godt Nytt» - Det nye testamentet. Gudstjenesten er åpen for alle ta gjerne med slekt, venner og faddere (foresatte kommer selvfølgelig, så sant de har anledning)! Dåp De som ikke er døpt, blir kontaktet i oktober/november for samtale om dåp. Dersom dere ikke har spesielle ønsker, blir dåpen på vårhalvåret. Dåpen kan være under en vanlig gudstjeneste, eller etterpå. Betaling Giro for konfirmantkontingenten kommer snart i posten. Vi er ikke så glade i å bruke tid på purringer, så det er fint om alle får betalt innen fristen. Så har vi også penger å betale bøker, buss-selskap og leirsted med. Har dere problemer med å betale hele beløpet innen fristen, så ta kontakt vi finner en løsning! De som evt. ikke skal på leir, skal betale mindre, og kan avvente betaling til jeg tar kontakt. Ta gjerne kontakt Har dere spørsmål, innspill e.l., så ta gjerne kontakt med Helge på telefon eller mail! Han har ikke jobbmobil, men hvis du ikke får svar på kontoret og det er «krise», kan du søke han opp på Gule sider ;-) Vennlig hilsen Helge Saltbones Rotevatn, kateket Tlf.: Ragnar R. Petersson, sokneprest

4 DEN NORSKE KIRKE Frogner menighet Ordensregler for konfirmasjonstiden Vi ber om at konfirmanter og foreldre gjør seg kjent med disse reglene i fellesskap. Vi ønsker at alle samlinger skal være gode opplevelser for alle. Vi på vår side, skal stille godt forberedt og med godt humør. Men vi er samtidig helt avhengige av alle konfirmantenes hjelp til å gjennomføre gode samlinger. Ragnar og Helge OPPMØTE 1. Alle samvær på semesterplanen er obligatoriske, hvis ikke annet er angitt. Foresatte gir skriftlig beskjed om fravær og årsak, helst i forkant, og fra den/de mailadressen/-e som ble oppgitt ved innskrivning. Fravær kompenseres ved å møte opp når en annen gruppe skal ha det samme temaet, eller ved hjemmeoppgaver. 2. Alle møter presis til oppsatte samlinger. Ta med Con Dios og Bibel når det er gruppeundervisning. 3. Lysmesse, presentasjons-, samtale- og konfirmasjonsgudstjenesten er obligatoriske. I tillegg møter konfirmanten til minst fire andre gudstjenester (en av disse fire som ministrant) i løpet av året, og leverer utfylt gudstjenesteskjema for disse. OPPFØRSEL Først og fremst: Vi oppfører oss mot andre, slik vi ønsker at andre oppfører seg mot oss. 1. Det å være konfirmant er frivillig. Vi forventer at konfirmanten møter med en positiv innstilling. 2. Alle beskjeder fra ledere (både frivillige og ansatte, ungdommer og voksne) skal overholdes. 3. Mobil, mp3-spillere osv. skrus av før undervisning/gudstjeneste. 4. Det er ikke tillatt å spise eller drikke under samlinger og gudstjenester.

5 5. Ved brudd på reglene, blir foresatte kontaktet. Konfirmanten kan bli tilbudt undervisning alene, eller i en mindre gruppe. Fortsetter regelbruddene her, kan konfirmanten bli tilbudt å vente et år med konfirmasjon. 6. På leir blir det informert om flere ordensregler. Brudd på disse kan medføre hjemsendelse for egen regning, på den måte som passer best for leirledelsen der og da (f.eks. taxi, tog, privatbil). Hjemsendelse fører også til at man må delta på undervisningsopplegget for de som ikke deltar på leir.

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Til konfirmanter og foresatte i Aksdal kyrkje 2014-2015!

Til konfirmanter og foresatte i Aksdal kyrkje 2014-2015! Til konfirmanter og foresatte i 2014-2015! Konfirmasjonstiden står for døren og vi er veldig glad for at dere har valgt konfirmasjon i i Førresfjorden menighet! Det er mye som skal skje før selve konfirmasjonsdagen,

Detaljer

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8 Roadservice Se hva det er på side 8 Konfirmant 2010 Her kommer en brosjyre med informasjon om konfirmant på Askøy 2010. Les den og finn ut om du vil være konfirmant i en av kirkene på Askøy. Vi håper du

Detaljer

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET Informasjon om konfirmasjonstid 2014 2015 for deg som tilhører Bakkehaugen menighet Nå er tiden inne for å bli konfirmant! Hvert år velger rundt 40.000 niendeklassinger

Detaljer

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER I TRONDENES SKOLEÅRET 2014/2015 Velkommen til konfirmasjonstida i Trondenes menighet år 2014/2015 Hjertelig velkommen som

Detaljer

Konfirmant 2011. Gjerpen menighet Viktig info. Vi tilbyr: Helhetlig trosopplæring gjennom konfirmant-leir:

Konfirmant 2011. Gjerpen menighet Viktig info. Vi tilbyr: Helhetlig trosopplæring gjennom konfirmant-leir: Konfirmant 2011 Gjerpen menighet Viktig info til alle som går med tanker om å være konfirmant i Gjerpen i 2010-2011. Gjerpen menighet tilbyr et spennende konfirmantår: leir på Knattholmen, kick-off, samlinger,

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2014/2015

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2014/2015 KONFIRMASJONSTID Velkommen til oss i Eidsvåg menighet 2014/2015 Brosjyren blir delt ut på informasjonsmøtet. Den blir sendt ut til de som ikke var på møtet men som er medlemmer eller tilhørende av Den

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2015/2016

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2015/2016 KONFIRMASJONSTID Velkommen til oss i Eidsvåg menighet 2015/2016 Denne brosjyren er sendt til deg som er medlem eller tilhørende i Den Norske kirke, og bor i Eidsvåg menighet født i 2001. Dersom du kjenner

Detaljer

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Skjold menighet 2013/2014

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Skjold menighet 2013/2014 KONFIRMASJONSTID Velkommen til oss i Skjold menighet 2013/2014 Brosjyren blir sendt til de som ikke fikk den på Gospel Night den 27. April. De må da være medlemmer eller tilhørende av Den Norske kirke

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmanthefte. Hamar menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Hamar menighet 2013-14 Konfirmanthefte Hamar menighet 2013-14 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Hamar menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om det som ligger foran

Detaljer

Konfirmant 2014. Informasjonsbrosjyre om konfirmasjonstiden i kirkene på Askøy www.kirken-askoy.no

Konfirmant 2014. Informasjonsbrosjyre om konfirmasjonstiden i kirkene på Askøy www.kirken-askoy.no Konfirmant 2014 Jesus sier: Følg meg! Informasjonsbrosjyre om konfirmasjonstiden i kirkene på Askøy www.kirken-askoy.no DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkekontor Lyngneset 26 5302 Strusshamn Konfirmant 2014?

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Konfirmanthefte. Hamar menighet 2014-15

Konfirmanthefte. Hamar menighet 2014-15 Konfirmanthefte Hamar menighet 2014-15 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2014-15 i Hamar menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om det som ligger foran

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015!

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Grødem menighet ønsker å invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg. Vi tilbyr et år med mange spennende opplevelser og håper at du vil være

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

KONFIRMASJONSOPPLEGGET 2015/2016

KONFIRMASJONSOPPLEGGET 2015/2016 KONFIRMASJONSOPPLEGGET 2015/2016 Kjære alle nye konfirmanter og foreldre! Nå er det snart deres tur, og vi har lyst til å fortelle litt om opplegget for neste årskull med konfirmanter: Onsdag 19.august

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2014

NYHETSBREV DESEMBER 2014 NYHETSBREV DESEMBER 2014 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 49 Dato: Tid: Tema: Mandag 01. desember

Detaljer

Til konfirmanter og foresatte i Aksdal kyrkje 2015-2016!

Til konfirmanter og foresatte i Aksdal kyrkje 2015-2016! Til konfirmanter og foresatte i 2015-2016! Konfirmasjonstiden står for døren og vi er veldig glad for at dere har valgt konfirmasjon i i Førresfjorden menighet! Vi har prøvd så godt vi kan å imøtekomme

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg a v~re konftrrnanc i Loddefjord mentgher! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer