VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET"

Transkript

1 VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET Informasjon om konfirmasjonstid for deg som tilhører Bakkehaugen menighet Nå er tiden inne for å bli konfirmant! Hvert år velger rundt niendeklassinger å konfirmere seg i Den norske kirke. Vi har et spennende program, som starter opp i november og avsluttes med selve konfirmasjonsdagen søndag den 14. juni. Du vil bli med på tirsdagssamlinger, noen SUPERfredager, konfirmantfestival i mars, overnattingstur til Nordmarka, gudstjenester og mye mer. Du vil lære, diskutere og gjøre nye erfaringer. Å være konfirmant betyr også å få nye venner og bli bedre kjent med gamle. Høydepunktet for mange er konfirmantleiren som dette året blir i Pinsehelgen mai på Hvaler. Les mer i brosjyren, møt opp på infomøte tirsdag 23. september kl. 18 og meld deg på i dag og senest 1. oktober! 1

2 Viktig informasjon for høstsemesteret 2014 Tirsdag 23. september kl inviterer vi konfirmanter og foreldre til informasjonsmøte i Vestre Aker menighetshus (Dette er felles med Vestre- Aker-konfirmantene). På møtet vil vi presentere programmet for konfirmanttiden, vise konfirmantfilmen 2014 og det vil være mulighet for å komme med innspill og spørsmål. Denne dagen er en fin anledning til å levere utfylt påmelding. Tirsdag 1. oktober er siste frist for påmelding! Påmeldingsskjema er vedlagt denne brosjyren og er også tilgjengelig på hjemmesiden til Bakkehaugen menighet: Se side 8. Tirsdag 4. november kl er det første samling for konfirmantene i Bakkehaugen kirke. På denne samlingen er det også informasjon om overnattingsturen til Nordmarkskapellet. Fredag 14 lørdag 15 november drar vi på overnattingstur til Nordmarkskapellet. PÅ denne turen er vi sammen med konfirmantene fra Vestre Aker. Vi møtes ved Majorstuen t-banestasjon kl og tar banen oppover til Frognerseteren. Derfra går vi inn (Det er ca. 6 km på grusveier) Retur kl på lørdagen. Se mer info blir sendt ut på når det nærmer seg. Søndag 16. november kl. 11 er det presentasjonsgudstjeneste i Bakkehaugen kirke. Her er også alle foreldre og familier spesielt invitert. Denne dagen får alle som kommer til gudstjeneste se årets nye konfirmanter og dere får konfirmantbibelen i gave. Tirsdag 25. november og tirsdag 2. desember er det undervisningssamlinger kl i Bakkehaugen kirke. På 2. søndag i advent, søndag 7 desember kl. 18 er alle konfirmantene med på en stemningsfull «Lysmesse» i Bakkehaugen kirke. Dette er en flott anledning til å invitere med venner og familie og komme i ordentlig julestemning. Første samling på nyåret er tirsdag 13. januar kl i Vestre Aker menighetshus I desember 2014 blir det sendt ut en fullstendig oversikt over programmet i 2015 Vi legger opp til ca. 10 tirsdagssamlinger, konfirmantfestival på lørdag den 14. mars for alle konfirmantene i Vestre Aker prosti, et par fredagssamlinger på kvelden (SUPERFREDAGER!), En del gudstjenester og en fire dagers konfirmantleir den på Hvaler. 2

3 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon betyr å styrke eller å bekrefte (confirmare på latin). Gjennom den nesten 8 måneder lange konfirmasjonstiden ønsker vi at samlingene, undervisningen og fellesskapet vil bidra til å styrke og bekrefte den enkelte. På selve konfirmasjonsdagen er det en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å styrke og velsigne hver enkelt konfirmant. I konfirmasjonen bekrefter Gud sine løfter til deg om at du er elsket av ham og hører til i fellesskap med ham. Å være konfirmant i kirken betyr at du mitt i en viktig tid i livet gir deg selv anledning til å jobbe med viktige tema og spørsmål som har med livet og troen å gjøre. Hvilke verdier er viktige for meg? Hva tror jeg på? Hvordan har jeg medansvar for jorda vår og for andre mennesker? Hva er sannhet? Hva er kristendom? Hvem er Gud? Hvem er egentlig Jesus den desidert mest kjente personen gjennom tidene? Du kommer til å få nye erfaringer og lære nye ting. Vi håper på ærlige og åpne diskusjoner og samtaler. Du vil få erfaringer med gudstjenester og alt det som skjer i kirken. Du vil bli utfordret på tro og verdivalg. Du vil bli utfordret til praktisk solidaritet og nestekjærlighet. Å være konfirmant handler ikke minst om nye vennskap, gjøre morsomme og kreative ting sammen og dra på turer. Hvor bra vi får det avhenger i stor grad av deg selv og av de andre ungdommene som velger kirkelig konfirmasjon. Vi håper at vi også i år får en positiv og engasjert konfirmantgruppe som virkelig har lyst til å være med. Vi som er ledere vil gjøre vårt for at konfirmanttiden blir et år du sent vil glemme. 3

4 Overnattingsturen til Nordmarkskapellet november De siste fire årene har vi hatt gode erfaringer med å dra på en overnattingstur helt i starten av konfirmanttiden. Det er viktig for å bli kjent og bli en god gruppe. På denne turen er vi også sammen med en Vestre Aker konfirmantene (stort sett konfirmanter fra Marienlyst skole), som vi vil møte jevnlig gjennom konfirmantåret. Det å dra på tur, lage mat, ha aktiviteter, samlinger, underholdning og gruppeoppgaver langt inne på en hytte i Nordmarka gjør noe positivt med oss som konfirmantgruppe. Nordmarkskapellet (og Lagshytta som ligger vegg i vegg) har sengeplasser til 70. Hytta har innlagt vann og dusj, men er ubetjent. Se side 2 i brosjyren for info om avreise tid og sted. Retur lørdag ca. kl Mer info om Nordmarkskapellet finner du på Her er de 9 konfirmantene i I år var vi 16 konfirmanter.. 4

5 Konfirmantleiren Fredag 22. mai Mandag 25. mai 2014 På fredagen før pinsehelgen er det felles avreise fra Vestre Aker kirke til konfirmantleiren på Hvaler etter skoletid. På leiren er vi sammen med konfirmantene fra Vestre Aker. I fjor hadde vi for første gang leiren vår i Sauevika Leirsted på Vesterøya på Hvaler, og det var et veldig godt valg! Der er vi på et flott leirsted, like ved sjøen og med vakker natur og med et godt leirsted med høy standard. På denne leiren blir det også med en god gjeng med ledere. Konfirmantleir handler om fire aktive og uforglemmelige dager. Det blir mye spennende program og aktiviteter, god mat, nye venner, sene kvelder, mye latter og liv, og tid for utfordringer, fellesskap, sang, undervisning og refleksjon. Konfirmantleiren er det bare å begynne å glede seg til! Faste samlinger i konfirmanttiden Utenom de nevnte samlingene i 2014 (se side 2 i brosjyren) er konfirmantsamlingene hovedsakelig på tirsdager i perioden januar mai 2015 (oversikt over hvilke 10 tirsdager kommer i desember). Da møtes Bakkehaugenkonfirmantene vanligvis fra kl i Bakkehaugen kirke. Vi skal også være sammen noen fredagskvelder og en lørdag, men det kommer vi tilbake til. Gudstjenester Å være konfirmant handler om å bli kjent med og ha oppgaver på gudstjenestene i kirken. Vanligvis begynner gudstjenestene i kirkene klokka på søndagene. Som konfirmant skal du delta på og selv være med på å gjennomføre flere ulike gudstjenester. Her trenger vi folk til å synge, danse, spille, dramatisere, lage bønner og lese tekster. I tillegg skal alle konfirmantene være ministrant / medhjelper på en ordinær søndagsgudstjeneste, samt delta på 5 andre gudstjenester. Det vil bli satt opp alternative gudstjenester som man kan delta på. Fasteaksjonen 2015: I konfirmasjonstiden lærer du om internasjonal solidaritet, nestekjærlighet og bistand. Kirkens Nødhjelp er Den norske kirkes egen internasjonale bistandsorganisasjon, og den 24. april 2014 er vi med på å samle inn penger i den største dør til-dør aksjonen i 5

6 Norge etter TV-aksjonen. I fjor ble det samlet inn nærmere 30. millioner kroner, og de fleste konfirmantene i Norge deltok. Vi vil delta på et seminar som Kirkens Nødhjelp har under konfirmantfestivalen den 14. mars og ha vær egen aksjonsdag den 24. april hvor to og to konfirmanter går fra dør til dør i menigheten med bøsser og samler inn penger til Kirkens Nødhjelp. Ledere Hovedleder for konfirmantene i Bakkehaugen og Vestre Aker er kapellanvikar Anders Mikalsen. Han begynner som vikar den 22. september 2014 og vil jobbe i full stilling frem til og med konfirmasjonen den 7. juni. Han er vikar for kapellan Christoffer Tjelle som i denne tiden har foreldrepermisjon. Anders har med seg en stor gjeng med frivillige ledere, hvor de fleste er studenter, men det er også noen som arbeider. Disse vil være med på alle fellessamlingene med Vestre Aker konfirmantene. Sokneprest Hjalmar Kjelsvik være spesielt mye sammen med konfirmantene på tirsdagssamlingene, og er også den som har ansvaret for de fleste spesielle gudstjenestene i Bakkehaugen, som presentasjonsgudstjenesten, lysmessen og selve konfirmasjonsgudstjenesten. Vi håper også på en liten gruppe eldre ungdommer som vil delta på ledertrening, og disse vil være med i enkelte av samlingene og leiren. Konfirmantdåp Ikke alle ble døpt da de var små, og mange ønsker likevel å konfirmere seg i kirken. Det forutsettes at de som ikke er døpt blir døpt før selve konfirmasjonsdagen. I konfirmasjonstiden har vi derfor en egen dåpsgudstjeneste i april for de som ikke er døpt. Tilbakemeldingene vi får er at de som blir døpt opplever dagen som veldig fin. Hvert år blir rundt 1300 konfirmanter døpt i Den norske kirke, og her i Bakkehaugen og Vestre Aker er det alltid en gruppe som blir døpt i løpet av konfirmasjonstiden, i 2014 var det 7. Konfirmantavgift Konfirmantavgiften vil for 2015 være på 2000,- kroner. Dette dekker overnattingstur til Nordmarkskapellet, konfirmantfestival, konfirmantleir, samt bibel, servering og utstyr ellers. Det kan komme enkelte mindre utgifter. Konfirmantforeldre med særskilt stram økonomi kan søke menighetsrådet om redusert deltakeravgift. Søknad sendes via hovedleder Anders Mikalsen og behandles selvsagt konfidensielt. Forpliktende deltagelse Når du velger å bli konfirmant i Bakkehaugen forplikter du deg på å delta på hele konfirmantprogrammet. Alt opplegget er obligatorisk, om ikke annet er kommunisert tydelig. Fravær skal alltid begrunnes og meldes på forhånd av en forelder/foresatt. Fravær utover 20% medfører hjemmeoppgaver og / eller ekstraundervisning (gjerne i tilknytning til en søndagsgudstjeneste). Er det noen særskilte utfordringer med deltakelsen anbefales det å ta kontakt med konfirmantpresten i god tid før oppstart. Selv om det normale er å være konfirmant i den menigheten du bor i, står du fritt til å 6

7 melde deg på konfirmasjonsopplegget i andre av Den norske kirkes over 45 menigheter i Oslo. Dette kan være aktuelt om opplegget vårt ikke passer deg, eller om du ser at tidspunktene er umulige å prioritere for deg. I forbindelse med oppstarten som konfirmant vil alle konfirmantene bli invitert til en kort samtale (max 15 minutter) med en av prestene for å bli litt bedre kjent og klargjøre litt gjensidige forventinger og andre ting det er greit å vite. Foreldremøter I tillegg til orientering ved informasjonsmøtet den 23. september, vil det være informasjon i etterkant av presentasjonsgudstjenesten den 16. november. Det vil også bli invitert til en egen temakveld for konfirmantforeldre i mars. Foruten info og samtale om konfirmanttiden vil vi da invitere en ressursperson til å innlede om et relevant tema, samt ha enkel servering. Det vil også bli et kort foreldremøte på vårparten med fokus på konfirmantleir og selve konfirmasjonsdagen, men det kommer vi tilbake til. Konfirmantforeldre vil bli utfordret til å hjelpe til med noen praktiske oppgaver ved enkelte arrangement. Presten har samtaler med konfirmanter som skal døpes, og i den anledning også med foreldre om dåpskandidaten er under 15. år (gjerne også dersom konfirmanten er over 15 år og religiøst myndig om konfirmanten selv ønsker det). Samarbeid Bakkehaugenkonfirmantene samarbeider tett med konfirmantene fra Vestre Aker. Det er felles hovedleder, og de fleste samlingene utenom tirsdagene og enkelte gudstjenester er felles. Det fine med dette er at vi fåt vært sammen som en liten gruppe i Bakkehaugen (mellom 8 16 konfirmanter), samtidig som vi får vært sammen med en større gruppe noen ganger (I Vestre Aker er det mellom konfirmanter). Fra og med 1. januar 2015 vil Vestre Aker, Majorstuen og Bakkehaugen menigheter bli slått sammen til en ny stor menighet. Dette vil ikke påvirke årets konfirmanter og både Bakkehaugen og Vestre Aker kirker blir brukt som i dag. Påmelding Påmeldingsskjema er vedlagt dette informasjonsheftet og er også tilgjengelig på Bakkehaugen menighets nettside: Du kan sende til Vestre Aker menighetskontor (Du kan gjerne scanne påmeldingsskjemaet og sende det som epost). Absolutt siste frist for påmelding er tirsdag 1. oktober, men vi anbefaler alle å ta med påmelding til informasjonsmøtet den 23. september i Vestre Aker menighetshus. Ta kontakt med konfirmantansvarlig om det er uklarheter (se kontaktinfo under). Husk at vi trenger kopi av dåpsattest for de som ikke er døpt i Vestre Aker, Bakkehaugen eller Majorstuen kirker. Denne skal legges ved påmeldingen. Er denne mistet kan du få tak i den ved å kontakte dåpskirken. For de som ikke er døpt trenger vi kopi av fødselsattest. 7

8 Kontaktinformasjon All kontakt etter 22. september vedrørende konfirmasjon rettes til Bakkehaugen menighet v/ kapellanvikar og konfirmantansvarlig Anders Mikalsen Anders kan nås på telefon (a) eller på (mobil). Anders er mye tilgjengelig på mobil, men ber om forståelse for at telefonhenvendelser primært skjer i kontortiden. Alternativt med SMS. Det beste er likevel e-post: Frem til 21. september 2014 må du kontakte kapellan Christoffer Tjelle på (mobil) eller på Kirkekontoret i Bakkehaugen er lite betjent. Konfirmantansvarlig har kontor ved Vestre Aker kirke. Kontoret er vanligvis betjent på ukedager mellom 10 14, men det beste er å avtale med konfirmantansvarlig før besøk. Kontorets telefon er Adresse: Vestre Aker menighet, Ullevålsveien 117, 0359 Oslo Lyst på mer informasjon? All info om konfirmanttiden vil bli lagt ut på vår hjemmeside: Se under overskriften konfirmasjon øverst på siden. Den norske kirke har akkurat åpnet en egen nettside for konfirmanter. Der er det mye spennende og aktuelt om konfirmasjon. Sjekk ut: 8

9 9

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER I TRONDENES SKOLEÅRET 2014/2015 Velkommen til konfirmasjonstida i Trondenes menighet år 2014/2015 Hjertelig velkommen som

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2015/2016

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2015/2016 KONFIRMASJONSTID Velkommen til oss i Eidsvåg menighet 2015/2016 Denne brosjyren er sendt til deg som er medlem eller tilhørende i Den Norske kirke, og bor i Eidsvåg menighet født i 2001. Dersom du kjenner

Detaljer

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8 Roadservice Se hva det er på side 8 Konfirmant 2010 Her kommer en brosjyre med informasjon om konfirmant på Askøy 2010. Les den og finn ut om du vil være konfirmant i en av kirkene på Askøy. Vi håper du

Detaljer

Konfirmanthefte. Hamar menighet 2014-15

Konfirmanthefte. Hamar menighet 2014-15 Konfirmanthefte Hamar menighet 2014-15 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2014-15 i Hamar menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om det som ligger foran

Detaljer

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Skjold menighet 2013/2014

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Skjold menighet 2013/2014 KONFIRMASJONSTID Velkommen til oss i Skjold menighet 2013/2014 Brosjyren blir sendt til de som ikke fikk den på Gospel Night den 27. April. De må da være medlemmer eller tilhørende av Den Norske kirke

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

KONFIRMASJONSOPPLEGGET 2015/2016

KONFIRMASJONSOPPLEGGET 2015/2016 KONFIRMASJONSOPPLEGGET 2015/2016 Kjære alle nye konfirmanter og foreldre! Nå er det snart deres tur, og vi har lyst til å fortelle litt om opplegget for neste årskull med konfirmanter: Onsdag 19.august

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke SE FILM konfirmant.no Informasjon fra Den norske kirke Finn ut mer på konfirmant.no Du er invitert til å finne ut mer om deg selv og troen på Gud TIL DEG SOM FYLLER 14 ÅR I ÅR Du er bare et år unna en

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig!

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! VISJON Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! GODHET Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden GUNNAR WAREBERGSGT.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! N U M M E R 3, 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Sangkoret er koret

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer