KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret i Tananger menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet"

Transkript

1 KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange nye opplevelser, og håper at du etter å ha lest denne informasjonen har lyst til å melde deg på som konfirmant Nå nærmer sommerferien seg, og du skal om ikke så lenge begynne i 9. klasse. På dette alderstrinnet er det også vanlig med konfirmasjonsforberedelser og konfirmasjon. Det er i denne anledning at Tananger menighet nå tar kontakt med deg. Du har allerede fått en informasjonsbrosjyre i posten om kirkelig konfirmasjon neste år, og her kommer litt mer lokal informasjon for deg som bor i Tananger menighet. Det er et viktig valg du tar, når du bestemmer deg for om du skal la deg konfirmere eller ikke. Derfor er det fint om du kan bruke litt tid til å lese igjennom denne brosjyren. Her finner du litt praktisk informasjon om året, pluss noen enkle regler som gjelder for alle som velger å stå til konfirmasjon i kirken. I tillegg finner du også informasjon om hvor og når vi har konfirmantinformasjon og innskriving.

2 FASTEAKSJONEN : KONFIRMANTOPPLEGGET FOR 2011 / 2012: Neste år satser vi på et konfirmantopplegg som vi håper skal bli variert og fint. Opplegget vil bl.a. bestå av undervisning, miljøsamvær, konsert og forskjellige former for gudstjenester. De som melder seg på konfirmantopplegget vil motta en semesterplan. På denne semesterplanen vil du kunne se hvilke dager og tider som er satt opp til konfirmantundervisning, og det er viktig for oss å understreke at det er obligatorisk fremmøte for alle konfirmantene på det som står på denne listen. Det vil i hovedsak være konfirmantopplegg på tirsdager/onsdager, i tillegg til enkelte helger. Dersom du velger å være konfirmant i kirken, må du allerede nå planlegge dine aktiviteter det neste året med tanke på at du også skal ha tid til å være konfirmant. I tillegg til det som står oppført på semester planen, skal alle konfirmantene i løpet av året møte på 8 frivillig valgte gudstjenester i Tananger kirke. I løpet av konfirmanttiden skal alle konfirmanter ha en tjenestedag. Det kan være oppgaver i en gudstjeneste, Jesha, Tabago, Barnekor, Søndagsskole mm. Høstsemesteret består mest av undervisning i grupper og konfirmantweekend. Fra januar til mars jobber vi frem mot et konfirmantprosjekt med fremføring 25.mars Den såkalte "Fasteaksjonen" er noe som alle konfirmantene er med på hvert år. Dette er en innsamlingsaksjon hvor vi går fra dør til dør og samler inn penger til Kirkens Nødhjelp`s arbeid i den tredje verden. Under denne aksjonen er vi avhengige av hjelp fra foreldre/foresatte til en del praktiske oppgaver, som vi vil komme tilbake til. Aksjonen blir avholdt Tirsdag 27. Mars 2012 kl Tananger menighet har en ungdomsklubb for ungdommer fra 8.klasse og oppover hver fredag fra Vi ønsker at konfirmantene skal være med på ENTER minst en fredag i mnd. Enkelte Enterkvelder vil ha et eget opplegg for konfirmantene. Vi ønsker voksent nærvær i tillegg til Entervaktene. Derfor utfordrer vi konfirmantforeldrene til å være med på ENTER en kveld i løpet av konfirmantåret. FOTOGRAFERING : I Tananger menighet blir det tatt et felles konfirmantbilde onsdagen før selve konfirmasjonsdagen. Da blir kappene delt ut, det er fotografering og øving til konfirmasjonsdagen. Det er lurt å ha på finsko og ikke hettegenser. Nærmere beskjed vil bli gitt.

3 Så litt praktiske beskjeder om aktuelle datoer som er klare allerede nå: PRESENTASJONSGUDSTJENESTEN BLIR: 4. SEPTEMBER kl i TANANGER KIRKE TILRETTELEGGING AV KONFIRMANTTIDEN: Vi legger stor vekt på å tilrettelegge konfirmanttiden så godt som mulig for den enkelte. I den forbindelse er det fint om vi på forhånd får beskjed via påmeldingsblanketten dersom det er spesielle forhold som vi bør være klar over for å kunne tilrettelegge undervisningen på en best mulig måte. Dette kan for eksempel være ting som div.funksjonshemminger, lese / skrivevansker, AD/HD, behov for helt individuelt undervisningsopplegg osv. KONFIRMANTWEEKEND BLIR : oktober KONFIRMASJONSGUDSTJENESTENE i 2012 BLIR: Søndag 29. APRIL kl Lørdag 5. MAI kl Lørdag 5. MAI kl Søndag 6. MAI kl TIDER FOR KONFIRMANTUNDERVISNINGEN: Dager og tider for konfirmantundervisningen vil dere se av semesterplanen som vil bli sendt ut senere, men det meste vil foregå på tirsdag/onsdager.

4 FORELDRE/FORESATTE: Det forventes at foreldre/foresatte deltar på to foreldresamlinger i løpet av året, en på høsten og en på våren. I tillegg forventes det også at dere hjelper til med en praktisk oppgave i løpet av året. Liste i forbindelse med dette blir satt opp av oss og sendt ut sammen med semesterplanen. DÅP OG KONFIRMASJON: I Den Norske Kirke er dåp en forutsetning for konfirmasjon. Du som evt. ikke er døpt men som vil konfirmeres, må ta dette opp med prest/ kateket så fort som mulig. De som ikke er døpt vil bli døpt ved en egen dåpsgudstjeneste i løpet av året. Du som er døpt et annet sted enn i Tananger menighet må ta med dåpsattest til innskrivningen. For deg som evt. er medlem i et annet tros / kirkesamfunn er reglene slik at du må være innmeldt i Den Norske Kirke før du blir konfirmert. ( Kontakt i såfall prest/kateket så fort som mulig) På grunn av en samarbeidsavtale mellom Metodistkirken og Den Norske Kirke gjelder ikke punktet om innmelding for deg som evt. er medlem i Metodistkirken, men som ønsker å bli konfirmert hos oss. KONFIRMANTAVGIFT: TANANGER MENIGHETS HJEMMESIDE: Her får du mer opplysninger om Tananger menighet. På nettet finner du opplysninger om hva som skjer i tiden fremover, opplysninger om åpningstider, tlf.nr, epostadresser til de ansatte, og annen aktuell informasjon. Konfirmantrelatert info blir lagt ut på undersiden som konfirmasjon. Det er derfor viktig til enhver tid å holde seg oppdatert på det som ligger på hjemmesidene som har adressen: Vi vil enkelte ganger også kombinere SMS varsling med at det legges ut ny info på hjemmesidene så pass på å oppgi korrekt mobilnr både til konfirmanten og til foresatte. Dersom du lurer på flere ting rundt dette med konfirmasjon, kan det også være lurt å gå inn på hjemmesidene til Den Norske Kirke på: eller på I Tananger kirke er konfirmantavgiften kr.1000,- Den dekker bl.a. materiell og konfirmantweekend som skal være Oktober på Ognatun. Regning på dette sendes ut i løpet av høsten.

5 For deg som nå har lest igjennom dette brevet og regelverket (som vedlagt), og som vil være konfirmant i kirken neste år, gjenstår det bare å levere innmeldingen. Denne innsendingen gjøres elektronisk på under konfirmasjon på hovedmenyen, og ved å sende inn denne så skriver du under på at du ønsker å følge lojalt opp om konfirmant programmet og delta på alle obligatoriske samvær, samt følge de enkle reglene som vi må ha for at alle skal få et fint år. NB Ta en utskrift av påmeldingen for sikkerhets skyld. ORIENTERINGSMØTE FOR KONFIRMANTER : Det blir orienteringsmøte i Tananger kirke for konfirmantene TIRSDAG 31.mai kl FORELDREMØTE. Det blir informasjonsmøte for konfirmantforeldre/foresatte 8. Juni kl i Tananger kirke. Da vil det bli gitt litt mer informasjon om konfirmantopplegget for neste år. Ta da med underskrevne papirer/konfirmantkontrakten og passbilde av nyere dato med navn på baksiden. Dette brukes for at vi lettere kan feste riktig ansikt til rett navn. Ta også med innmeldingsskjemaet hvis ikke dette er levert på nettet. Er konfirmanten døpt et annet sted enn i Tananger må du huske å ta med dåpsattest. Jeg som kateket, de andre ansatte, og konfirmantlederne i Tananger menighet gleder oss til å bli kjent med deg. Tananger menighet ønsker deg en fin konfirmasjonstid med mange gode opplevelser og kunnskap som du kan ta med deg videre i livet. Med vennlig hilsen Sara Rachel Loka Kateket "REGELVERKET" For at du som konfirmant skal få en nyttig og fin konfirmanttid, er det nødvendig å ha noen få, men viktige regler som alle må forplikte seg til å følge ved innskrivningen til konfirmantåret: * Når du har bestemt deg for å være konfirmant i Tananger kirke, forventer vi at du møter til undervisning og andre obligatoriske aktiviteter til avtalt tid, og hver gang, så sant du ikke er forhindret av sykdom. Det skal gis skriftlig melding fra foreldre/foresatte ved fravær. * Dersom du gjennom din oppførsel skulle lage problemer for medkonfirmanter eller konfirmantlærer, vil dette bli tatt opp først med deg, så evt. med dine foresatte. Mangel på samarbeid etter dette vil føre til at du blir bedt om å vente et år, og så komme tilbake til undervisning neste år. * Under undervisningssamvær og gudstjenester, forventer vi at mobiltelefonen er avslått eller lagt bort. * Før konfirmasjonen skal du ha vært på minst 8 gudstjenester. Du kan selv velge hvilke gudstjenester du vil gå på. Bryllup og begravelser teller ikke som gudstjeneste. Det ligger kirkedagbok på kirketorget og blyanter. Du er selv ansvarlig for å få underskrift fra klokker/kirkevert eller kirketjener. Den utfylte Kirkedagboken legges i kassen på kirketorget ved informasjonstavlen. Det forventes at konfirmanten deltar aktivt i gudstjenesten og at man ikke lager bråk / forstyrrer de andre gudstjenestedeltakerne. Dersom dette likevel skjer, og man oppleves som forstyrrende i gudstjenesten vil man ikke få registrert dette som et fremmøte. * Foreldre/foresatte har ansvar for at deres konfirmant ligger an til å komme i havn" med sine gudstjenester før konfirmasjonen. * Konfirmantene vil få tilsendt/utdelt en semesterplan, og det er konfirmantens og konfirmantens foresatte`s ansvar til en hver tid å holde seg oppdatert i forhold til denne og i forhold til beskjeder som kan bli gitt underveis i konfirmantåret. Oppdatert informasjon ligger til en hver tid på * Det forventes at foreldre/foresatte stiller opp på to foreldremøter i løpet av konfirmanttiden, og også at de hjelper til med en praktisk oppgave i løpet av året. Når disse litt "sure" beskjedene er gitt, vet vi alle hvilke premisser vi går inn i konfirmantundervisningen på, også håper jeg vi slipper å ta frem dette arket noe mer

6 JA JEG VIL VÆRE KONFIRMANT I TANANGER MENIGHET: NB Bruk helst elektronisk påmelding på under konfirmasjon, men har du ikke tilgang til internett kan du fylle ut dette skjemaet. Skriv tydelig NAVN :. ADRESSE: DITT TLF.NR..Fasttlf.til der du bor. DIN MOB.TLF Viktig pga SMS varsling DIN E-POST SKOLE FØDSELSDATO m Pers.nr. (11 siffer).. FØDSELSSTED.. DÅPSDATO DÅPSSTED. Dersom du ikke er døpt i Tananger må du levere kopi av dåpsattest. Den får du ved henvendelse til det kirkekontoret der du er døpt. JEG ER IKKE DØPT..(sett kryss) JEG TILLATER OFFENTLIGGJØRING AV NAVNET MITT I KONFIRMANTLISTER I FORKANT AV KONFIRMASJONSDAGEN. (menighetsblad, aviser og lignende) DERSOM DU HAR NOEN SYKDOMMER / FUNKSJONSHEMNINGER SOM VI BØR VITE OM FOR Å KUNNE TILRETTELEGGE UNDERVISNINGEN FOR DEG PÅ EN GOD MÅTE SÅ SKRIV NOEN ORD OM DETTE HER: (eller evt.på et eget ark) ØNSKER DU HELST KONFIRMANTUNDERVISNING PÅ: TIRSDAGER.(sett kryss) ONSDAGER.(sett kryss) MORS NAVN..MORS MOB.TLF.. FARS NAVN...FARS MOB.TLF (Viktig å oppgi riktig mobilnr.da vi noen ganger vil bruke SMS varsling ved evt.beskjeder osv. NB Skriv tydelig.) BOR DU HOS: BEGGE FORELDRE KUN FAR.KUN MOR. ANNENHVER UKE HOS HVER AV DEM..(sett kryss) EVT.ANDRE.(Skriv i såfall også navn) For å få størst mulig utbytte av konfirmanttiden, vil jeg følge konfirmantprogrammet og de regler som gjelder. Jeg er kjent med at konfirmasjonen vil måtte utsettes hvis jeg ikke deltar i konfirmantopplegget på en tilfredsstillende måte. DIN UNDERSKRIFT Vi har gjort oss kjent med reglene og vil følge opp slik at vår konfirmant møter opp til undervisningen og gjennomfører på en tilfredsstillende måte. JA (sett kryss) ØNSKER KONFIRMASJONSDATO NEI..(sett kryss) ( sett kryss) FORELDRE / FORESATTES UNDERSKRIFT SØNDAG 29.APRIL kl LØRDAG 5.MAI kl LØRDAG 5.MAI kl SØNDAG 6.MAI kl Tananger menighet, PB 120, 4098 TANANGER Tlf: e-post: Besøksadresse: Risavika havnering TANANGER Kontortid: Tirs-fred

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg a v~re konftrrnanc i Loddefjord mentgher! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen 2 Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen Som rektor ved Akademiet Privatistskole Bergen er det en stor glede å få ønske deg velkommen her til oss enten du skal gå her høsten 2012, våren 2013 eller

Detaljer

Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder:

Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder: Nummer 3 8.6.9 Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder: 1) Partiloven og innrapportering av lokallagenes inntekter for 2008. 2) 12-2 kampanjen, informasjon, frister og

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym og Europe Gym for youth challenge 2014

Info nr. 2 Eurogym og Europe Gym for youth challenge 2014 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 September, 2013

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS FEBRUAR 2008 Inneholder bla: Side 2: foreldremøte Side 3: Hyttetur Side 5: Portrettet Side 8-10: Flokkens sider Side 11: Nytt fra Foreldreforening Midten : Terminliste for hele gruppa Siste side: Dette

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer