Konfirmant Gjerpen menighet Viktig info. Vi tilbyr: Helhetlig trosopplæring gjennom konfirmant-leir:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konfirmant 2011. Gjerpen menighet Viktig info. Vi tilbyr: Helhetlig trosopplæring gjennom konfirmant-leir:"

Transkript

1 Konfirmant 2011 Gjerpen menighet Viktig info til alle som går med tanker om å være konfirmant i Gjerpen i Gjerpen menighet tilbyr et spennende konfirmantår: leir på Knattholmen, kick-off, samlinger, undervisning og gudstjeneste... Siden svært mange ønsker konfirmasjon i Gjerpen menighet. og: vi i Gjerpen menighet ønsker å ta best mulig vare på våre konfirmanter, har vi utarbeidet et nytt program for konfirmasjon i Gjerpen. Programmet er behandlet av menighetsrådet, som gir grønt lys for: 2010 og Konfirmasjons-gudstjenestene i 2011 blir siste søndag i august: og første søndag i september: Vi tilbyr: Helhetlig trosopplæring gjennom konfirmant-leir: onsdag til søndag 29.juni til 03.juli 2011, i uken etter skole-slutt med: undervisning og spennende aktiviteter. OG: I tillegg, før leiren: kick-off, Good Friday, gudstjenester og KN-aksjon Høres det spennende ut? Ta med utfylt påmeldings-skjema, og møt TIRSDAG 1.juni kl til innskriving på Gjerpen Menighetshus. Påmelding senere har lavere prioritet. Konfirmasjon med Leiraktivitet innebærer egenandel kr Les vedlagt info. og SEND: e-post til Hilsen Gjerpen menighet v/ Svein Lindebø (Konf.ansv.) Håvundv.5, 3715 Skien Mob.tlf:

2 Konfirmant 2011 innskriving Her følger noe mer informasjon om innholdet i konfirmantprogrammet for i Gjerpen menighet. Ta kontakt om dere lurer på noe Spørsmål: kontakt Svein Lindebø, Mob , e.post Skjema for påmelding fylles ut og returneres FRIST: innen 1. juni. Vedlagt finner dere et skjema for påmelding. Det er viktig at skjemaet fylles ut og returneres: Gjerpen menighetskontor, Håvundvn 5, 3715 Skien. Vi bruker kun unntaksvis posten. BRUK derfor en aktiv e-postadresse og: Send oss en E-POSTMELDING. Meldingen sendes: Meldingen skal inneholde: 1)konfirmantens navn. Og: 2) den e-post-adresse dere ønsker vi skal bruke. Oppgi hvem e-postadressen(e) tilhører. Vi har stor pågang av unge som ønsker å bli konfirmert i Gjerpen: Vi gjør derfor oppmerksom på: Innskriving og frist for levering av skjema: 01.juni 2010, eller i løpet av møtet kl på Gjerpen Menighetshus Frammøte denne dagen er obligatorisk. Nødvendig fravær må meldes på forhånd. Ønske om å delta som konfirmant etter fristen 01. juni, behandles individuelt. Etter denne fristen, kan vi ikke garantere deltakelse i 2011, heller ikke at dere får den konfirmasjonssøndag dere ønsker. Siden leir utgjør en stor og viktig del av programmet vårt, vil aktivitetene våre starte seinere på året enn i andre menigheter. Et detaljert program for konfirmanttiden vil derfor først foreligge i sep Det vil bli utdelt på en samling for foresatte, og på første samling for konf. I konfirmantprogrammet vil noe være: obligatorisk; noe vil være: ønskelig; og noe vil være: en invitasjon. Når noe skjer som gjør at avtaler o.a. ikke kan holdes, eller må endres, tar dere kontakt med oss, og vi med dere. Vi har likevel allerede nå noen datoer dere må merke dere: Høsten 2010: Tir 28. sep kl Gjerpen Menighetshus: Møte kun med foresatte. Tor 30. sep kl Gjerpen Menighetshus: Konfirmant samling. Søn 03. okt kl Gjerpen kirke. * Presentasjonsgudstjeneste. *Konfirmantene og foresatte/faddere (helst) møter til en gudstjeneste der menigheten blir kjent med hvem som er konfirmanter i år. Sommer 2011: Konf.leiren blir i 2011 på Knattholmen fra onsdag 29.juni til søndag 03. juli. Vi arrangerer felles reise til Knattholmen, ved Sandefjord. Foresatte sørger for hjemreise, og avtaler samarbeid om henting. Høsten 2011 Konfirmasjonsgudstjenestene blir i 2011, søn 28.aug og 04. sep. Vi merker oss de ønsker dere har, og legger opp gudstjenester: 1 eller 2 på hver av søndagene, etter hvordan ønskene faller.

3 Konfirmantopplegg for Gjerpen: Vanlig undervisning. Konfirmantene møter noen korte ettermiddager til vanlig undervisning, info om program, terminplaner, regler etc. To Kick off samlinger: Vi skal på leir. Vi trenger derfor å bli kjent med hverandre. For å bli kjent, arrangerer vi 2: Kick off samlinger på kveldstid fra kl Konfirmantene og lederne samles for å ha en trivelig kveld, bli kjent, ha undervisning og en kveldsavslutning. Vi ber foreldre/forsatte hjelpe til med å arrangere et enkelt og godt måltid. Felles arrangement med andre menigheter. Gjerpen deltok på årets Good- Friday, fra kl. 18 kl. 02, sammen med konfirmanter fra distriktet. Her foregår: musikk, undervisning, aktiviteter og fotballcup. Vi vant gull og sølv for 2 år siden. Kanskje vil vi også her ha behov for noen foreldre/ foresatte, utover at foreldre/foresatte må stå for transport til/fra. Felles gudstjenester i Skien kirke Det blir også i år felles gudstjenester med andre konfirmanter og menigheter. Konfirmantene skal være med på minst 2 slike gudstjenester. ( se neste pkt. ) Gudstjenester. Konfirmantene skal i konfirmanttiden være til stede ved til sammen 8 gudstjenester. Tanken er at konfirmantene får oppleve ulike typer gudstjenester og blir fortrolig med det som skjer i en gudstjeneste. Noen av gudstjenestene vil være obligatoriske, andre vil være selvvalgte. Gudstjeneste med oppgaver. I minst en av de 8 gudstjenestene vil hver konfirmant ha konkrete oppgaver. Konfirmanten møter i kirken kl 10.15, for å få en særlig opplæring om kirkeåret og den aktuelle gudstjenesten. Konfirmasjonsgudstjenesten(e) blir søndagene: 28. august og 4. september. Vi tilpasser antallet av gudstjenester etter hvor mange som melder seg til hver av dagene. Målet er at de som ønsker, av gjester og menighet, kan være sammen om denne dagen. Valebø og Luksefjell avtales etter behov. Innsamlingsaksjon til Kirkens nødhjelp 12.april Hva med å hjelpe andre til å få det bedre? Årets viktigste fottur medførte både i 2009 og 2010 at vi samlet inn ca kr.. Utrolig hva så lite innsats kan bli til Her mobiliserer vi foresatte sammen med konfirmantene. Konfirmantleiren er bærebjelken i konfirmantprogrammet. Ring oss så tidlig dere kan hvis dere har spesielle opplysninger vi trenger for at din konfirmant skal fungere og trives på samlinger og særlig leir. Vi er voksne og unge ledere som er innstilt på å gjøre det lille ekstra for at så mange som mulig skal kunne være med.

4 Info om konf.leir. Leiren blir på Knattholmen, KFUK KFUMs leirsted, utenfor Sandefjord, fra: onsdag 29.juni til søndag 03. juli Detaljer om leiren kommer vi tilbake til, og noe er under planlegging. Plan for konfirmasjonstiden i Den norske kirkes, temavalg etc. legges til grunn for konfirmantarbeidet i Gjerpen menighet. Selv om leiren vil ha vekt på sosialt og trivielt samspill, vil leiren derfor ha et klart preg av å være konfirmantundervisning, med: innføring i, undervisning om, og opplevelse av tro og lære, som de bærende elementer. Samtidig har vi tro på en variert og allsidig formidling, ikke minst ved: å gå sammen med vanlige mennesker som tror. Derfor vil noen ledere være ansatte, noen frivillige og noen vil være fjorårs-konfirmanter + pluss noen blant dere foresatte? Konf.leiren varer fra onsdag 29.juni om morgen til søndag formiddag 03. juli. For å kunne bruke hele onsdag, arrangerer vi felles reise til Knattholmen. Men vi er avhengig av at dere foreldre/foresatte sørger for hjemreise, og avtaler samarbeid om henting. Struktur for en vanlig dag vil bli: I. Morgenstell Frokost Hus-stell (rydding og orden) A: Undervisning (teoretisk) B: Dagens tema (Praktiske oppgaver og aktivitet i mindre grupper ut fra et hovedtema for dagen) II. III. Middag - Aktivitet Fritidsaktivitet i grupper (Organisert sammen m/leirskolen i form av roterende, gruppevis aktivitet.) Eksempel på aktiviteter kan være: klatring, kanopadling, bading etc. Ettermiddag/kveld. Kveldsmat Sosialt Tema Avslutning. Tid til eget bruk. Kvelds-samling, med følgende innholdsmomenter: A. Lettere underholdning. B. Aktualisering av et Tema. C. Kveldsavlutning Kveldsstell / Absolutt krav: Alle på rommet. Natt ro / Absolutt krav: Lys slukkes og ro. Regler for leiren og for konfirmanttiden Konfirmanttiden forutsetter at konfirmanter og foresatte slutter lojalt opp om konfirmantopplegget, herunder regler for konfirmanttiden og for leiren. De konkrete reglene kommer vi tilbake til. Merk: Når det gjelder regler i forbindelse med leiren, vil disse legges tett opp til vanlige regler for leirskolevirksomhet. Foreldre/foresatte forplikter seg derfor til å være tilgjengelig for kontakt på mob.tlf/eventuell henting i leirens tidsrom.

5 Praktisk informasjon om konfirmanttiden. INFO-Møte 28. sep med foreldre/foresatte. Tirs 28. sep. kl Gjerpen Menighetshus: Møte med foreldre/foresatte. (ikke konfirmanter, de har sitt eget møte tors 30. sep.) På møtet vil dere få en fullstendig plan for hele konfirmanttiden med datoer og mer informasjon om opplegget. Har dere spørsmål dere trenger svar på før den tid, er dere velkommen til å ta kontakt. Hva koster det å følge konfirmasjonsopplegget?: Konfirmantavgiften vil bli kroner, med redusert kontingent for søsken. Innbetalingen vil skje slik: kr 500 ved påmelding frist 15. juni, kr frist 20. oktober og kr 500 frist 20.mars 2011, hver gang til konto: Gjerpen menighet Faktura utover disse opplysningene vil normalt ikke bli sendt. Beløpet er subsidiert fra Gjerpen menighet. Eventuelle konfirmanter hjemmehørende i andre menigheter, må derfor betale full pris, kr Dere kan avtale at beløpet blir delt over flere innbetalinger. Vi minner faddere om at et tilskudd til leir vil være en svært minnerik konformasjonsgave fra faddere. Skulle noen være i en slik situasjon at det kan være behov for å søke støtte, ber vi dere ta kontakt. Litt informasjon til konfirmanter som ikke er døpt: Det er hvert år noen som døper seg i konfirmasjonstiden. Dåp er en forutsetning for å bli konfirmert. Vi synes det er veldig fint å se ungdom som tar et eget valg om å la seg døpe! Velkommen spesielt til dere dette måtte gjelde. Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon kommer av det latinske ordet confirmare. Ordet betyr bekreftelse. Gud bekrefter at du som blir konfirmert er barnet hans. Konfirmasjonen er en forbønnshandling. Du kneler ved alterringen og blir bedt for. Gode Gud, vi ber deg for Her er et eksempel på (konfirmantens navn) en bønn vi bruker: Velkommen! Hilsen Svein Lindebø konf.ansv, og på vegner av oss ledere Gjerpen menighet Håvundvegen 5, 3715 SKIEN Mob.Tlf (tir fre) Bevar ham/henne fra alt ondt og vær hans/hennes vokter og hjelper i dag og alle dager.

6 INNMELDING TIL KONFIRMASJON I GJERPEN MENIGHET Konf. Etternavn. For- og Mellomnavn.. Adresse: PostNr. Konf. Mob. Tlf... Født sted Personnummer Dåpssted.. Dåpsdato... Ikke døpt:... Skole:..... Jeg bor hos:... / Annen foresatt:... Hvis mor og far bor hver for seg: NB! Send oss E-POSTMELDING om innskriving av konfirmant. BRUK en aktiv e-postadresse. Meldingen sendes: Meldingen skal inneholde: 1) Konfirmantens Etternavn. For- / Mellomnavn. 2) Oppgi den/de e-post-adresse dere ønsker vi skal bruke: e-post:... e-posteadr tilhører:... POST bes sendt: NB! Post blir kun unntaksvis sendt med POSTEN. Adresse: PostNr.. PostSted:.. SKIEN Foresatt har ansvar for å melde alle endinger fortløpende til oss (Tlf, post, e-post etc) Postsendinger fra oss, merkes med:konfirmantens navn / Foresatt til (konfirmantens navn) Mor: For- og Etternavn: F:Dato... Mob.tlf.... Adresse: PostNr. PostSted Far: For- og Etternavn: F:Dato... Mob.tlf.... Adresse: PostNr. PostSted Har du hobbier/fritidsaktiviteter/ spiller instrument: Hvis mulig, ønsker jeg å være på gruppe sammen med en eller begge de jeg har oppgitt under: (navn): og / eller (navn): Ønsker konfirmasjondag: Gjerpen kirke kl kl sett kryss Gjerpen kirke kl kl (Den søndagen de fleste har ønske om, blir det 2 gudstjenester) Jeg tillater at mitt navn gjøres offentlig kjent i en konfirmantliste til aviser etc: Opplysninger: Vi ber dere rapportere hvis det er spesielle hensyn og viktig informasjon: f.eks konfirmanten har spesialundervisning, bruker spesiell medisin (f eks diabetes) etc. Hvis dere ikke vil skrive hva det er, må vi kontaktes. Hvis dere har dokumentert behov for å søke helt eller delvis nedsatt egenandel, oppgi behov for å bli kontaktet om økonomi. Dette skjema inneholder fortrolige opplysninger, og vil bli behandlet deretter..... Erklæring. Jeg/vi er gjort kjent med programmet for konfirmanter i Gjerpen Jeg/Vi ønsker å delta på et opplegg som innebærer leiraktivitet med en egenandel, og slutte lojalt opp om undervisningsopplegg inkl. frammøte, regler etc. Vi vil legge forhold til rette for at programmet kan bli fulgt. Gjentatt umeldt fravær kan medføre utsatt konfirmasjon. Det forutsettes gjensidig informasjon og oppfølging. Sted, dato. Foresatt:. Konfirmant: Vedlegg: Nytt passfoto. Dåpsattest, hvis døpt utenfor Skien. Fødselsattest, hvis ikke døpt.

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET Informasjon om konfirmasjonstid 2014 2015 for deg som tilhører Bakkehaugen menighet Nå er tiden inne for å bli konfirmant! Hvert år velger rundt 40.000 niendeklassinger

Detaljer

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8 Roadservice Se hva det er på side 8 Konfirmant 2010 Her kommer en brosjyre med informasjon om konfirmant på Askøy 2010. Les den og finn ut om du vil være konfirmant i en av kirkene på Askøy. Vi håper du

Detaljer

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER I TRONDENES SKOLEÅRET 2014/2015 Velkommen til konfirmasjonstida i Trondenes menighet år 2014/2015 Hjertelig velkommen som

Detaljer

Konfirmant 2014. Informasjonsbrosjyre om konfirmasjonstiden i kirkene på Askøy www.kirken-askoy.no

Konfirmant 2014. Informasjonsbrosjyre om konfirmasjonstiden i kirkene på Askøy www.kirken-askoy.no Konfirmant 2014 Jesus sier: Følg meg! Informasjonsbrosjyre om konfirmasjonstiden i kirkene på Askøy www.kirken-askoy.no DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkekontor Lyngneset 26 5302 Strusshamn Konfirmant 2014?

Detaljer

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2015/2016

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2015/2016 KONFIRMASJONSTID Velkommen til oss i Eidsvåg menighet 2015/2016 Denne brosjyren er sendt til deg som er medlem eller tilhørende i Den Norske kirke, og bor i Eidsvåg menighet født i 2001. Dersom du kjenner

Detaljer

Konfirmanthefte. Hamar menighet 2014-15

Konfirmanthefte. Hamar menighet 2014-15 Konfirmanthefte Hamar menighet 2014-15 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2014-15 i Hamar menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om det som ligger foran

Detaljer

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Skjold menighet 2013/2014

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Skjold menighet 2013/2014 KONFIRMASJONSTID Velkommen til oss i Skjold menighet 2013/2014 Brosjyren blir sendt til de som ikke fikk den på Gospel Night den 27. April. De må da være medlemmer eller tilhørende av Den Norske kirke

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

KONFIRMASJONSOPPLEGGET 2015/2016

KONFIRMASJONSOPPLEGGET 2015/2016 KONFIRMASJONSOPPLEGGET 2015/2016 Kjære alle nye konfirmanter og foreldre! Nå er det snart deres tur, og vi har lyst til å fortelle litt om opplegget for neste årskull med konfirmanter: Onsdag 19.august

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg a v~re konftrrnanc i Loddefjord mentgher! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

NYHETSBREV APRIL 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV APRIL 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV APRIL 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 14 Dato: Tid: Tema: Mandag 30. mars 12.00-19.30

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 CP-foreningen avd. Trøndelag ønsker også i år å arrangere sommerleir for barn, ungdom og unge voksne i aldergruppen 9 år og eldre som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte,

Detaljer

Velkommen til Lillestrøm Skolekorps

Velkommen til Lillestrøm Skolekorps INFORMASJONSSKRIV TI L NY E MUSIKANTER Velkommen til Lillestrøm Skolekorps Sesongen 2013/2014 Innhold: 1 Velkommen 1 3 korps 1 Aspirantkorpset 2 Juniorkorpset 3 Hovedkorpset 4 Foreldrenes roller 5 Instrumenter

Detaljer

LANDSLEIRBREV 4 > ASKER 2014

LANDSLEIRBREV 4 > ASKER 2014 > ASKER 2014 LANDSLEIRBREV 4 Vi blir over 5000 speidere samlet på Vettre i sommer.! Der skal vi kose oss med et godt program, god musikk, fine gudstjenester, nye venner og nye erfaringer. Som de fleste

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer