Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg."

Transkript

1 Kan du tenke deg a v~re konftrrnanc i Loddefjord mentgher! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det er mange grunner til ft bli konfirmert. Noen gj0r det for pengene sin skyld, noen fordi de vii leere mer om Bibelen og Gud, andre fordi det er en tradisjon og andre igjen pft grunn av fellesskapet. Uansett svar er det viktigste at du gj0r dette fordi du selv har Iyst. Du er hjertelig velkommen til oss. Er du i tvil om du ensker ft bli konfirmert, kan du vrere med oss gjennom konfirmantftret og ta stilling til selve konfirmasjonen pft sikt. KONFIRMANTAVGIFT PRESENTASJONS Avgiften dekker bl.a. Bibel, GUDST JENESTE administrasjonskostnader, Aile konfirmanter meter til undervisningsmateriell, en presentasjonsgudstjeneste for weekend/leir med alt ft bli presentert for menigheten inkludert, profesjonelt tidlig i konfirmantftret. gruppebilde av ~onfirmantene og vask av konflrrnant kappen. Vi sender regning etter at konfirmasjonen er registrert. Innbetaling kan om onskeliq deles. Dersom du har problemer med ft betale, kan du ta kontakt. Vi har ogsft soskenmoderasjon for tvillinger. Se pris under konfirmantgrupper. Vi kommer tilbake med mer info. Sett av ettermiddagen allerede! Velkommen til en spennende og utfordrende konfirmanttid det kom mende aret, Side I

2 DETTE FAR DU VIERE MED pa GJENNOM KONFIRMANTARET: GUDSTJ'ENESTER/OPPLEGG: ANTALL: OBLIGATORISKE GUDSTJ'ENESTER: PRESENTASJ'ONSGUDSTJ'ENESTE I SEPTEMBER. 3 LYSMESSE I DESEMBER I LODDEFJORD KIRKE. SAMTALEGUDSTJ'ENESTE. MARS/APRIL GUDSTJ'ENESTER: Valgfrie gudstjenester gjennom aret I 8 KONFIRMASJ'ONSGUDSTJ'ENESTE I 1 KONFIRMASJ'ONSGRUPPER Se egen informasjon om ulike konfirmantgrupper side 3 WEEKEND I Fredag - s_ndag LEIR (for leirkonfirmanter) Mandag - fredag SELGE 1 LODDBOK TIL MENIGHETENS MISJ'ONSPROSJ'EKT I 1 FASTEAKSJ'ONEN 15 mars 2016 fra kl yarer til tidlig 11 Ettermiddag / kveld kveld.. 0VING TIL KONFIRMASJ'ON + KONFE BILDE - I 1 Mer info kommer til varen 2016 FORELDREM0TE Foreldrem te blir avholdt rett etter I 2 presentasjonsgudstjenesten i september. Det blir ogsa et foreldrem te i februar KONFIRMASJONSDAGER VAREN 2016: L0RDAG 23. OG S0NDAG 24. APRIL L0RDAG 7. MAl OG S0NDAG 8. MAl HAAKONSVERN KIRKE 23. APRIL. RESTEN ER I LODDEFJORD KIRKE. KONFIRMANTENE FAR VELGE KONFIRMASJ'ONSDAG ETTER AT DE HAR VALGT GRUPPE. DAG OG TIDSPUNKT FOR GRUPPE KOMMER pa MAIL I L0PET AV SOMMERFERIEN. Side 2

3 KONFIRMANTGRUPPENE ER DELT I 3 HOVEDSPOR. SPOR I: «SLENG» - KONFIRMANT SOM SLENG-KONFIRMANT HAR DU KONFETIDEN DIN pa UNGDOMSKLUBBEN SLENG, SOM ER pa MENIGHETSHUSET I LODDEFJORD ANNENHVER ONSDAG FRA HER FAR DU UNDERVISNING, OG DEL TAR I EN INTERESSEGRUPPE. I AR TILBYR VI F(2)LGENDE GRUPPER: KJ(2)KKEN-GRUPPE, BAND-GRUPPE, DANS/DRAMA-GRUPPE, KREATIV-GRUPPE, LYD/Lys/PROJEKTOR-GRUPPE, SPORT&SPILL-GRUPPE. DATO FOR WEEKEND: OKTOBER. PRIS KR SPOR 2: LEIR-KONFIRMANT SOM LEIR-KONFIRMANT HAR DU HOVEDVEKTEN AV UNDERVISNING OG OPPLEGG pa LEIR MANDAG TIL FREDAG I H(2)STFERIEN pa SKJERGARDSHEIMEN I (2)YGARDEN. pa KONFIRMANTLEIR BLIR DET UNDERVISNING, UNDERHOLDNING, KLATRING, BATLIV, FOTBALL OSV. I TILLEGG BLIR DET CA 1 SAMLING I MND FRAM MOT KONFIRMASJONEN. LEIREN AVSLUTTES MED GUDSTJENESTE (MER INFO OM TIDSPUNKT KOMMER). HER STILLER OGSA FORELDRE OG FAR SE LITT AV HVA VI HAR GJORT pa I L(2)PET AV UKEN. PRIS FOR OPPLEGGET: KR SPOR 3: HAAKONSVERN- KONF. ER DU SPORTY? DA HAR VI EGET IDRETTSOPPLEGG pa BASEN. HER ER DET F(2)RST EN BOLK MED UNDERVISNING, OG DERETTER EN BOLK MED IDRETT. DETTE ER I UTGANGSPUNKTET ANNENHVER TORSDAG. DA DETTE ER ET SAMARBEID MELLOM MENIGHETEN OG BAS EN, HAR DE SOM ER BARN AV ANSATTE ELLER SOM ER D(2)PT DER FORTRINN VEO INNMELDING. DATO FOR WEEKEND BUR MEST SANSYNUG 4-6 MARS. PRIS FOR OPPPLEGGET: KR Side 3

4 Informasjon til konfirmanter / foresatte HEISANN, OG VELKOMMEN TIL A BLI KONFIRMANT LODDEFJ'ORD KIRKE! Vi haper du har Iyst til a voere konfirmant neste ar sammen med 055 i Loddefjord Menighet. Da vii du garantert fa noen aha-opplevelser, treffe nye venner og bli bedre kjent med Jesus og Kirken. Det er mye kjek t som skjer i 19}petav aret. Meld deg pal Dere som er foreldre/foresatte er viktige medspillere i konfirmant forberedelsene, og vi inviterer foreldre/foresatte til foreldrernate etter presentasjonsgudstjenestene. I KONFIRMASJON KONFIRMANTINNSKRIVING: 1. NETTREGISTRERING: Det f_rste du mci gj_re er ci registrere deg pci nettet pci adr 2. Innskriving: Nar registreringen pa nettet er ferdig, skriver du ut siste siden med aile opplysningene pa. Arket tar du med til innskrivningen pa menighetshuset 5 juni, mellom kl Her tar du med: 1. Ark fra nettregistreringen 2. Ark med underskrift fra foreldre/foresatte (se siste side) 3. Dapsattest, om du er dep+. Aile som vii voere konfirmanter mater til innskriving ONSDAG 5. juni mellom kl og V<Er obs pa at selve innskrivingen ikke tar lang tid, sa du kan komme MELLOM kl Du MA ikke stille presis kl NB: Dersom du ikke har tilgang pa internett, rne+er du opp pa innskrivingen, og tar med f9}dselsnummeret ditto Er du i tvil om hva du skal gj9}re eller har andre sp9}rsmal angaende konfirmasjonen, stikk innom menighetshuset, eller mail til Vi kommer pci Skolebes_k pci Sandgotna f_r sommerferien - med info om konfirmasjonsopplegget. FASTEAKSJON FOR KONFIRMANTER I L0PET AV KONFIRMANTARET KOMMER VI TIL A BE FORELDRE / FORESATTE OM HJ'ELP TIL: - Diverse oppgaver under Fasteaksjonen. - F9}lgesin konfirmant pa obligatoriske gudstjenester. Pa denne maten kan du voare med a «hele> gjennom aret. Ellers kan vi ikke garantere at aile konfirmanter far sitt f9}rstevalg av konfegruppe, men vi skal gj9}re sa godt vi kan for at aile blir forn9}yd. TEMA GUDSTJENESTE MED KONFIRMANTER Side 4

5 Informasjon til konfirmanter / foresatte FORELDRE / FOREsATTE HJ'ELPER KONFIRMANTEN: A rne+e pa de samlingene de skal. Gi melding dersom konfirmanten har planlagt frcvoer (f.eks. ferie med familien) Konfirmantundervisning ma fa prioritet framfor trening/kamper. Gi melding ved frcvcer grunnet sykdom. Det er viktig at det meldes fra om spesielle behov (f.eks.: lesevansker, funksjonshemming, allergi og annet). KONFIRMANTER: Slik vii vi ha det sammeni konfirmanttiden! Samarbeidsregler: Sammen har vi ansvar for a gj9}re vart til at aile far et godt utbytte av konfirmanttiden. Dette krever bade tid og innsats og at aile er med for fullt. For a fa det trivelig ma aile ta ansvar for: A voare aktivt med a del ta og ta hensyn til hverandre. A rne+e presist til aile samlinger. A skru av elektronisk utstyr (mobiltelefon, MP3-spillere og liknende) i undervisningstiden. Ved mye frcvoer og ved gjentatte brudd pa reglene, vii kirken kontakte foresatte. Respektles oppfersel eller mye frcvcer kan f9}re til utsettelse av konfirmasjonen. spesielle BEHOV? Konfirmasjon er ogsa for ungdommer med psykisk eller fysisk handikap. Ta kontakt med 055, sa tar vi en prat og finner 19}sninger. LJERING FOR LIVET KONFIRMASjON UGANDAPROSjEKT DU som IKKE ER D0PT: Er ogsa velkommen til a voere med pa konfirmantopplegget. I lepe+ av aret bestemmer du om du 9}nsker a bli dept f9}r konfirmasjonen. Aile kan f9}lge undervisningen, men dersom du vii konfirmeres ma du voare dept f9}rst. Flere konfirmanter deper seg hvert ar. Vi finner en dag til dette, litt f9}r konfirmasjonsdagen. OFFENTLIGGJ'0RING AV NAVN OG BRUK AV BILDER: Regier fra datatilsynet gj9}r at vi ma ha bekreftelse fra konfirmantens familie om at det er greit a offentliqqjere navnet pa konfirmanten, evt ogsa bruke bilder. Dette er egen rubrikk i nett-registreringen. SLENG KONFIRMANTER VI 0NsKER DEG HJ'ERTELIG VELKOMMEN som KONFIRMANT I LODDEFJ'ORD MENIGHET. ER DET NOE DERE LURER pa, sa ER DET BARE A TA KONTAKT: Tlf: / LEIR KONFIRMANT Side 5

6 Pcimelding til konfirmasjonsciret Da er tiden kommet for ci tenke konfirmasjonstid bcide for deg som konfirmant og foreldre/foresatte. Vi tror at ciret skal bli flott, med mange spennende ting som skal skje. Kan nevne arrangementer som leir/weekend, fasteaksjonen, undervisning, moro. Alt av viktig informasjon angciende konfirmasjonstiden blir lagt ut pci menighetens hjemmeside: etter hvert. Det er ogsci her konfirmanten mci registrere seg - se side 4. Pa vegne av Loddefjord Menighet Catherine L kke Rygg Menighetspedagog Vi mci ha underskriften til BADE konfirmanten og minst en av foreldre/foresatte. Ta slippen med pci innskrivningen onsdag 5. juni mellom kl Klipp her Klipp her Jeg vil melde meg po som konfirmont i Loddefjord Menighet : Konfirmantens underskrift Foreldre/foresattes underskrift Side 6

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke SE FILM konfirmant.no Informasjon fra Den norske kirke Finn ut mer på konfirmant.no Du er invitert til å finne ut mer om deg selv og troen på Gud TIL DEG SOM FYLLER 14 ÅR I ÅR Du er bare et år unna en

Detaljer

Her er to som ser frem til å begynne å jobbe i Sjømannskirken. Marcus Nylander og Malin Pihlgren Nylander kommer første uken i september.

Her er to som ser frem til å begynne å jobbe i Sjømannskirken. Marcus Nylander og Malin Pihlgren Nylander kommer første uken i september. facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai Tlf.: 04-33 700 62 / 050 6535631 e-post: dubai@sjomannskirken.no «Like» oss på Facebook! www.facebook.com/sjomannskirken.dubai KALENDEREN SØNDAG

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 9. september 2014 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Regler for minoritetsspråklige deltakere ved Hemne ressurssenter.

Regler for minoritetsspråklige deltakere ved Hemne ressurssenter. Regler for minoritetsspråklige deltakere ved Hemne ressurssenter. Deltakelse Samværsformer og arbeidsmiljø Undervisningsmateriell Fravær Permisjoner Egenmelinger Reaksjoner ved brudd på reglementet Underskrift

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VI GLEDER OSS TIL SKOLESTART OG TIL Å TREFFE DEG!

VI GLEDER OSS TIL SKOLESTART OG TIL Å TREFFE DEG! Til deg som skal være elev ved Namdals folkehøgskole 2015/16 VI GLEDER OSS TIL SKOLESTART OG TIL Å TREFFE DEG! Vi har nettopp tatt en tårevåt avskjed med årets kull og du er kanskje i gang med eksamen?

Detaljer

I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har. vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt

I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har. vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt om «huset sitt» i samlinger(se bilde over). Det er fortsatt noen barn som

Detaljer

JULEBASAR! Välkommen lördag! Vi öppnar kl 12. K a l e n d e r e n

JULEBASAR! Välkommen lördag! Vi öppnar kl 12. K a l e n d e r e n facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai Tlf.: 04-33 700 62, Mob.: 050 6535631 (norsk prest) Mob.: 050-55 068 19 (svensk prest) e-post: dubai@sjomannskirken.no

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter-

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer