Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn"

Transkript

1 Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Installasjon, 3-4 Installasjon Koble til strøm Koble til vann Produktegenskaper og installasjonskrav Krav til installasjonsplass Før du bruker produktet, 5-6 Hoveddeler Hovedkontrollpanel Slå kombiskapet av og på, 7-8 Slå av og på Justere temperaturen i henhold til forskjellige behov Aktivere ismaskinen Informasjon og feilindikatorer på displayet Innstillinger og spesielle funksjoner, 9-12 Tilpasning og innstilling av språk Grunnleggende menyinnstillinger Spesialinnstillinger som aktiveres via menyen RCB 902 ENF RCB 90 AA ENF Innledende oppsett, 13 Skuff med justerbar temperatur Isbrett Hyller Rister Aktivere og bruke ismaskinen, 14 Aktivere og bruke ismaskinen Vannfilter Oppbevare matvarer, 15 Generelle instruksjoner Rengjøring og vedlikehold, 16 Rengjøre og vedlikeholde kombiskapet Rengjøre ventilasjonsgitteret, filteret og kondensatoren Rengjøre innsiden på kombiskapet Feilsøking, Feilsøking Feilindikasjoner som kan vises på displayet Før du kontakter den tekniske avdelingen, 19 1

2 Viktig informasjon om sikkerhet og miljø Personsikkerhet Merk Informasjon om riktig bruk av produktet. Viktig Retningslinjer for å forhindre skade til produktet. Advarsel Retningslinjer for å forhindre personskade. Hvis dette produktet skal erstatte et annet kombiskap som skal oppbevares eller kastes, må du passe på at det ikke er til fare for barn. Kutt av strømledningen og ta av døren(e) på det gamle kombiskapet slik at det ikke kan lukkes. Følg de samme forholdsreglene når dette kombiskapet ikke lenger skal brukes. Når kombiskapet er i bruk må du ikke ta på metalloverflatene på innsiden av skapet med fuktige eller våte hender, da huden kan klistre seg fast til svært kalde overflater. Ikke bruk elektriske apparater på innsiden av kombiskapet. Hold fingrene unna skinnene når du justerer hyllene. Ikke plasser beholdere med brennbare væsker i nærheten av produktet. Når du skal rengjøre kombiskapet, slå det helt av og trekk ledningen ut fra veggkontakten. Hvis det er vanskelig å komme til veggkontakten, må du koble fra den flerpolede bryteren for veggkontakten som kombiskapet er koblet til. Produktemballasje kan være farlig for barn. La aldri barn leke med poser, plastfilm eller polystyren. Alle reparasjoner skal utføres av en kvalifisert tekniker. Dette produktet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som har reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler ferdigheter eller evner til å bruke det, med mindre vedkommende er under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under oppsyn til enhver tid for å passe på at de ikke leker med produktet. Miljøhensyn Dette produktet er konstruert til å kjøle ned mat og drikke for personlig bruk. Produktet skal installeres i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen. Vær spesielt påpasselig med at viften eller ventilasjonsåpningene ikke dekkes til. Produktet er utstyrt med en konsentrert lyskilde som bruker LED-pærer. Ikke se rett på lyset fra pærene, da dette kan skade øynene. Du finner også denne advarselen på en etikett på innsiden av kombiskapdøren. LED LIGHT DO NOT STARE DIRECTLY INTO THE BEAM CLASS 2 LED PRODUCT Sørg for at all produktemballasje kastes på riktig måte. Produktet skal ikke deponeres sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta kontakt med din lokale gjenbruksstasjon for ytterligere informasjon. Når du kaster produktet, kutt av strømledningen og sørg for at døren(e) ikke kan lukkes. Vær forsiktig slik at kjølekretsen i kombiskapet ikke skades når du kaster det. Produktets kjølekrets og isolasjon inneholder ikke stoffer som er skadelige for ozonlaget. VIKTIG Dimensjonene som er angitt i parentes er i tommer. Vekten som er angitt i parentes er i pund. Temperaturene som er angitt i parentes er i Fahrenheit. 2

3 Installasjon Installasjon Installasjonen skal gjøres av en fagperson i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen. Koble til strøm Produktet er utstyrt med et 16 A støpsel som må settes i en korresponderende veggkontakt. Ikke bruk skjøteledning og/eller dobbeltkontakter. Kombiskapet må kun kobles til vann som egner seg til å drikkes. Pass på at installasjonen gjøres på riktig måte i samsvar med alle instruksjonene i bruksanvisningen som følger med produktet. Produktegenskaper og installasjonskrav Kombiskap 90 Produktets dimensjoner B: 887 mm (34,9 ) H: 2050 mm (80,7 ) L: 575 mm (22,6 ) Eskens dimensjoner B: 950 mm (37,4 ) H: 2210 mm (87 ) L: 800 mm (31,4 ) Ikke bruk skjøteledning og/eller dobbeltkontakter. Koble til vann Kombiskapet er utstyrt med en ismaskin, og må derfor kobles til vanntilførselen i huset. Dette gjøres ved bruk av vannslagen med ¾ gjenger som følger med kombiskapet. Vannets hovedtrykk skal være mellom 0,05 MPa og 0,5 MPa (0,5 Bar og 5 Bar). Et annet vanntrykk enn dette kan resultere i feilfunksjon eller lekkasje i vannkretsen. Kombiskapet må kun kobles til vann som egner seg til å drikkes. Bruttovekt Strømspenning Strømkabel Vanntrykk (drikkevann) Vanntilførselslange Installasjonsutstyr som følger med Nødvendig utstyr 225 kg (496 lb) maks V vekselstrøm 50 Hz Utstyrt med 16 A støpsel fra 0,05 MPa til 0,5 MPa 0,5 Bar 5 Bar) Utstyrt med ¾ hunnkobling, egnet for matvarer Tilpassede panelfester Tippesikringer Sidekoblinger 4 mm (0,1 in) unbrakonøkkel Stjernetrekker Tre- og hammerdrill 2,5 mm (0,1 in) bor 8 mm (0,3 in) bor 17 mm (0,6 in) skiftenøkkel 3

4 Installasjon Krav til installasjonsplass A: Ledig plass for tippesikringsbraketter. E - W: Ledig plass for strømkabel og vannslange. C: Vi anbefaler at plassen over kombiskapet er åpen og mot en yttervegg, slik at et vertikalt ventilasjonsrør kan monteres. Minimumshøyde på åpning: 2060 mm (205,99 cm) Minimumsbredde på åpning: 900 mm (89,92 cm) Samlet størrelse med døren åpen: 1420 mm (141,99 cm) Vinkel på åpen dør: 105 Bredde: 887 mm (88,65 cm) Produkthøyde minimum, med senkede føtter: 2050 mm (204,98 cm) maksimum, med hevede føtter: 2080 mm (208,03 cm) Dybde med dør (uten dekorativ dørfront) 575 mm (22,6 ) Nettovekt 205 kg (452 lb) 4

5 Før du starter Hoveddeler Temperaturdisplay Kontrollpanel Vannfilter Patentert hylleplasseringssystem Varseltoner Store dørhyller Grønnsaksskuff med teleskopiske skinner Automatisk ismaskin Selvlukkende dør og skuff Dobbelt kjølesystem LED-lamper Variabel temperaturskuff som kan brukes som fryseboks, kjøleboks eller grønnsaksskuff 5

6 Før du starter Hovedkontrollpanel Kjøleskap Slås kjøleskapet av og på (trykk og hold knappen inne i 3 sekunder). Meny Gir tilgang til kombiskapets funksjonsmeny. Av/på Slår hele kombiskapet av og på (trykk og hold knappen inne i 3 sekunder). Kjøleskap opp/ned Trykk på opp/ned-knappene for å justere temperaturen for kjøleskapet, samt for å bla gjennom menyen. Display Viser temperaturen i kjøleskapet og fryserboksen, dato og klokkeslett, funksjoner og meldinger. Skuff med variabel temperatur, opp/ned Trykk på knappene for å justere temperaturen i skuffen med variable temperatur (kjøleboks, fryseboks eller grønnsaksskuff). OK Brukes til å bekrefte aktivering eller deaktivering av innstillingene som velges ved bruk av funksjonen. Ismaskin Aktiverer eller deaktiverer automatisk isproduksjon. Alarm Blinker for å indikere driftsfeil, som også varsles med en varseltone. Du kan deaktivere dette ved å trykke på knappen. Elektronisk kontrollsystem Det innovative elektroniske kontrollsystemet holder temperaturen i de to rommene på et konstant nivå og viser informasjon på kontrollpanelet. Det lar også brukeren tilpasse forskjellige funksjoner samtidig som det gir varsler i form av alarmer og/eller meldinger på displayet hvis det oppstår feil under bruk. 6

7 Slå kombiskapet av og på Slå av og på Første oppstart Når kombiskapet er koblet til et strømuttak uten å være slått på, vil meldingen vises på displayet. For å slå på alle rommene i kombiskapet, trykk og hold - knappen inne i 3 sekunder. Slå av kjøleskapet Første gang du slår på kombiskapet, anbefaler vi at du venter i 12 timer uten å åpne døren før du plasserer matvarer i det. I løpet av denne perioden skal eventuelle lydsignaler slås av ved å trykke på alarmknappen. Trykk og hold kjøleskapsknappen inne i 3 sekunder. Slå av skuffen med justerbar temperatur Denne skuffen kan kun slås av dersom hele kombiskapet også slås av. Trykk og hold -knappen inne i 3 sekunder. Slå på kjøleskapet på nytt Trykk på den same knappen på nytt for å slå på kjøleskapet igjen. Skuffen med justerbar temperatur er alltid slått på og kan ikke slås av med mindre hele kombiskapet slås av. Trykk og hold -knappen inne i 3 sekunder. Slå av kombiskapet over en lengre periode Hvis kombiskapet ikke skal brukes over en lengre periode, anbefaler vi at du slår det av ved å trykke og holde - knappen inne i 3 sekunder, samt trekke ledningen ut fra veggkontakten eller slå av den flerpolede bryteren. Tøm alt innholdet i kjøleskapet, vask og tørk det, og la deretter dørene og skuffene stå litt åpne for å forhindre at det dannes lukt i skapet. Hvis ikke teksten Standby vises første gang kombiskapet slås på, men en annen tekst vises på displayet, betyr det at kombiskapet allerede har begynt kjøleprosessen. Under første oppstart av kombiskapet kan du ikke bruke menyen til å justere standardinnstillingene før den forhåndsinnstilte temperaturen er nådd. Du kan derimot stille inn dato og klokkeslett med det samme. Disse innstillingene er nødvendige for å aktivere forskjellige spesialfunksjoner. Hver gang kombiskapet slås på, utfører det en treminutters selvdiagnose før skapet slås helt på. Hvis kun kjøleskapet er slått av, vil den korresponderende viften uansett fortsette å virke for å forhindre at det dannes lukt eller mugg i skapet. Før du slår hele kombiskapet av over en lengre periode, ta ut alle matvarer og la dører og skuffer stå åpne for å forhindre at det dannes ubehagelig lukt eller mugg i skapet. Justere temperaturen i henhold til forskjellige behov Hver modell er grundig testet og justert før det sendes ut fra fabrikken. Dette garanterer best mulig ytelse og optimert bruk. Det er derfor som regel ikke nødvendig å justere denne innstillingen. For å dekke spesielle behov, kan temperaturen derimot justeres på følgende måte: Kjøleskap Mellom +2 C og +8 C (35,6 F og 46,4 F). Den anbefalte standardtemperaturen er +5 C. (41 F). Trykk på opp/ned-knappene for å justere innstillingen. Etter første trykk på knappene, vil temperaturen vises på displayet. For å justere temperaturen, trykk på knappene igjen til ønsket temperatur vises. Skuff med justerbar temperatur Skuffen med justerbar temperatur er innstilt til frysemodus fra fabrikken, men den kan også stilles inn til å brukes som kjøleboks eller grønnsaksskuff. Du finner informasjon om hvordan du gjør dette i avsnittet "Innstillinger og spesialfunksjoner". Temperaturene kan justeres etter behov. Slik gjør du: Fryseboks: mellom -15 C og -22 C (5 F og -7,6 F). Den anbefalte standardinnstillingen er -18 C (0 F). Kjøleskap: mellom +2 C og +8 C (35,6 F og 46,4 F). Den anbefalte standardinnstillingen er +5 C (41 F). Grønnsaksskuff: mellom -2 C og +2 C (28,4 F og 35,6 F). Den anbefalte standardinnstillingen er 0 C (32 F). 7

8 Slå kombiskapet av og på Temperaturen som vises på displayet kan variere noe fra temperaturen som er stilt inn, dersom dørene åpnes ofte eller det plasseres store mengder med romtemperert mat i kjøleskapet. Det kan ta mellom 6 og 12 timer før den valgte temperaturen oppnås. Aktivere ismaskinen Ismaskinknappen på kontrollpanelet aktiverer den automatiske ismaskinen. Knappen vil lyse når ismaskinen er i bruk. Før du bruker ismaskinen for første gang, pass på at vannfilterpatronen er installert og at vannkretsen er rengjort. For å gjøre dette, trykk på og ismaskinknappen samtidig. Ismaskinen kan aktiveres noen minutter senere. Du må ikke aktivere ismaskinen dersom kombiskapet ikke er koblet til vann Informasjon og feilindikatorer på displayet Et integrert kontrollsystem gir informasjon i form av lyssignaler eller tekstmeldinger som vises på displayet. Informasjonen vises alltid med statisk tekst, mens feilmeldinger blinker på displayet. Varseltonen som aktiveres sammen med feilindikasjonene kan deaktiveres ved å trykke på alarmknappen på kontrollpanelet. Du finner en liste over feilmeldinger på slutten av denne bruksanvisningen. 8

9 Innstillinger og spesialfunksjoner Tilpasning og innstilling av språk Bruk av kombiskapet kan tilpasses for å dekke forskjellige behov. Dette gjøres ved å justere hovedparameterne (innstillinger) eller ved å aktivere spesialfunksjoner. Du kan se funksjonene på hoveddisplayet ved å trykke på -knappen. Du kan bruke opp/ned-knappene til å bla igjennom listen over tilgjengelig funksjoner, som du deretter velger ved å trykke på -knappen. Displayet vil vise gjeldende status for funksjonen. Opp/ned-knappene kan også brukes til å navigere innen den valgte funksjonen, som kan aktiveres eller deaktiveres ved å trykke på -knappen. Når en funksjon er valgt og bekreftet vil displayet automatisk gå tilbake til å vise hovedmenyen, slik at andre funksjoner kan velges. Du kan gå tilbake til forrige valg til en hver tid ved bruk av -knappen. Språket som meldingene vises på displayet kan endres på følgende måte: Åpne menyen ved å trykke på -knappen. Bruk opp/ned-knappene for å velge innstillinger (Settings), og bekreft valget ved å trykke på -knappen. Velg deretter språkfunksjonen (Language) samt språket du vil bruke. For å forhindre at innstillinger endres ved et uhell, vil tastaturet låses automatisk etter en bestemt tid. Meldingen Keypad locked ( Tastatur låst ) vises på displayet. For å aktivere tastaturet på nytt, trykk og hold - og opp/ned-knappene inne samtidig i mint 3 sekunder. Grunnleggende menyinnstillinger Trykk på -knappen og bruk opp/ned-knappene for å velge enheter. Alternativer for skuff med justerbar temperatur Skuffen med justerbar temperatur (trippelmodus) kan stilles inn til å brukes som en kjøleboks, fryseboks eller grønnsaksskuff etter behov, hvor skuffen vil ha en temperatur som passer bruksformålet. Velge kjølefunksjonen Velge frysefunksjonen Velge grønnsaksskuffunksjonen Grunnleggende innstillinger Med dette alternativet kan du tilbakestille alle grunnleggende innstillinger og kansellere alle endringer. Tilbakestille grunnleggende innstillinger Dato Stille inn datoen På displayet vises datoen som dd:mm:yy (dag:måned:år). Dagen (dd) vil blinke på displayet. Bruk opp/ned-knappene for å justere innstillingen og bekreft deretter med - knappen for å gå til neste innstilling. Når du har stilt inn året er datoen stilt inn. Stille inn datoen Se datoen Denne funksjonen kan brukes for å aktivere/deaktivere visning av datofunksjonen. Aktivere datoen Deaktivere datoen 9

10 Innstillinger og spesialfunksjoner Klokkeslett Stille inn klokkeslettet På displayet vises klokkeslettet som hh:mm (timer:minutter), hvor hh: blinker. Du kan bruke opp/ned-knappene for å endre innstillingen som deretter bekreftes ved bruk av OK-knappen for å gå til neste innstilling. Når du har stilt inn og bekreftet innstillingen for mm (minutter), er klokkeslettet stilt inn. Stille inn klokkeslettet Stille inn 12/24-klokkeformat Denne funksjonen brukes til å velge et 12- eller 24-timers klokkeformat. Spesialinnstillinger som aktiveres via menyen For å bruke spesialfunksjonene, velg -knappen og bruk opp/ned-knappene for å gå inn i menyen og velg. Hurtigkjøling Denne funksjonen senker temperaturen i kjøleskapet til +2 C (35,6 F) i 12 timer, slik at matvarer som nylig er lagt i kjøleskapet kjøles ned raskere. Etter 12 timer vil funksjonen deaktiveres automatisk og den tidligere innstilte temperaturen gjenopprettes. Aktivering av denne funksjonen kan forhåndsprogrammeres. Hvis det har vært et strømbrudd over en lengre periode, må denne funksjonen aktiveres på nytt. Aktivere Stille inn 12-timers klokkeformat Deaktivere Stille inn 24-timers klokkeformat Forhåndsprogrammere Se klokkeslettet Denne funksjonen kan brukes for å aktivere/deaktivere den permanente visning av klokkefunksjonen. Aktivere den permanente klokkefunksjonen Deaktivere den permanente klokkefunksjonen Feriemodus Denne funksjonen (som anbefales å brukes for å spare strøm dersom du skal være borte i en lengre periode) justerer temperaturen i kjøleskapet til +14 C (57,2 F). Hvor lenge innstillingen skal være aktiv kan programmeres inn, eller du kan deaktivere den manuelt når du kommer tilbake. Funksjonen vil være aktiv selv ved et strømbrudd i en lengre periode når du ikke er hjemme. Aktivere Stille inn C/ F Denne funksjonen brukes til å vise temperaturen i Celsius eller Fahrenheit. Standardinnstillingen for kombiskapet er at gradene vises i Celsius. Deaktivere når du kommer hjem Stille inn Celsius Stille inn Fahrenheit Programmere funksjonens lengde 10

11 Innstillinger og spesialfunksjoner Variable temperatur/trippelmoduskjøling Funksjonen bør aktiveres minst 24 timer før romtemperert mat legges i fryseboksen, eller flere timer før frossen mat som har tint litt legges i den. Funksjonen deaktiveres automatisk når den programmerte tiden har forløpt. Aktivering av denne funksjonen kan forhåndsprogrammeres. Hvis det har vært et strømbrudd over en lengre periode, må denne funksjonen aktiveres på nytt. Den kan programmers inn mellom 1 og 12 timer på forhånd. Flaskekjøler Funksjonen kan aktiveres når du ønsker kalde drikkevarer på kortest mulig tid ved å legge flaskene i fryseboksen. Kjøleperioden kan stilles fra 1 til 45 minutter. Du vil høre et lydsignal når den optimale temperaturen er nådd. Når du har tatt ut drikkevarene, deaktiverer du lydsignalet ved å trykke på alarmknappen. Aktivere Aktivere Deaktivere Deaktivere Programmere funksjonens lengde Forhåndsprogrammere aktivering Variable temperatur/trippelferiemodus Denne funksjonen (som anbefales å brukes for å spare strøm dersom du skal være borte i en lengre periode) justerer temperaturen til 18 C (46,4 F) i fryseboksen eller til +14 C (57,2 F) i kjøleskapet. Funksjonen kan ikke aktiveres dersom frysefunksjonen er stilt inn for skuffen. Funksjonen vil være aktiv selv ved et strømbrudd i en lengre periode. En tidsperiode på mellom 1 og 90 dager kan programmeres inn. Ismaskin Ismaskinfunksjonen kan brukes til å velge størrelsen på isbitene. Du kan velge Large (grunnleggende innstilling) eller Medium, samt aktivere SuperIce-funksjonen som øker mengden med isbiter som lages. SuperIce-funksjonen deaktiveres automatisk etter 24 timer. Lage store isbiter Lage middelsstore isbiter Aktivere Aktivere SuperIce-funksjonen Deaktivere når du kommer hjem Deaktivere Programmere funksjonens lengde Vannfilter Vannfilterfunksjonen kan brukes til å se den nøyaktige mengden med vann som er filtrert (i liter), samt hvor lang tid det er igjen før filteret må skiftes ut. 11

12 Innstillinger og spesialfunksjoner Kontrollere filterets status Viser antall dager og liter som gjenstår før filteret må skiftes ut. Tilbakestille filteret Tilbakestillingsfunksjonen for filteret gjør at vannmålingen og antall dager siden filteret ble skiftet ut tilbakestilles. Måleapparatet skal tilbakestilles hver gang vannpatronen skiftes ut. 30 dager etter at meldingen Replace Filter Cartridge ( Bytt vannpatron ) vises for første gang, vil isproduksjonen stoppe og meldingen No Water ( Ikke vann ) vises. For å aktivere isproduksjonen på nytt, tilbakestill vannmålingen ved bruk av tilbakestillingsfunksjonen. Plasser isbrettet eller en annen egnet beholder under ismaskinen for å samle opp vannet. Lukk deretter skuffen. Vask brettet når rengjøringsprosessen er fullført. Tilbakestille den filtrerte vannmålingen Forbikoble filteret Denne funksjonen aktiveres når det ikke er nødvendig å filtrere vannet fordi drikkevannet er av ypperste kvalitet. Aktivere forbikobling av filteret Deaktivere forbikobling av filteret Manuell rengjøring av vannfilteret Hvis isproduksjonen er deaktivert over en lengre periode, vil vannkretsen skylles ut automatisk. Det går uansett an å gjøre dette manuelt for å foreta en ekstra rengjøring av vannkretsen. Rengjøre filteret manuelt Gjenta prosessen til vannet er klart. 12

13 Innledende oppsett Skuff med justerbar temperatur For å ta ut den nederste skuffen, skru opp festeknottene. Hyller Hyllene skyves vertikalt og kan lett justeres på følgende måte: Isbrett Plassert øverst på skuffen med justerbar temperatur. På enkelte modeller er den festet med spesielle festepaneler. Når brettet er tatt ut, må du passe på at det settes tilbake på riktig måte. Løft fronten på hyllen og vipp den litt oppover til den løsner. Skyv den oppover eller nedover til den står i ønsket spor. For å ta ut hyllen, fjern endene på skinnene, skyv deretter hyllen oppover og ta den ut. Rister Ikke plasser hendene eller fingrene i nærheten av ismaskinen når den er i bruk. Ristene skyves vertikalt og kan lett justeres på følgende måte: Løft fronten på risten og vipp den litt oppover til den løsner. Skyv den oppover eller nedover til den står i ønsket spor. 13

14 Aktivere og bruke ismaskinen Aktivere og bruke ismaskinen Bruk ismaskinknappen til å aktivere ismaskinen når kombiskapet er installert. Vær oppmerksom på at automatisk isproduksjon vil kun starte etter 12 til 24 timer. Det produseres 10 isbiter pr. syklus, og det gjennomføres ca. 10 sykluser pr. døgn. Ytelsen kommer an på den innstilte temperaturen i fryserboksen, romtemperaturen samt hvor ofte døren åpnes. Hvis kombiskapet brukes uten å være koblet til vann, må du sørge for at ismaskinen er deaktivert ved bruk av korresponderende knapp. Ismaskinen produserer is til skuffen er helt full, og den stopper automatisk når maksnivået er nådd. SuperIce-funksjonen kan brukes til å øke isproduksjonen i løpet av et døgn, mens Set Cube Size"-funksjonen kan brukes til å stille inn isbitenes størrelse. Når filteret nesten er brukt opp, vil meldingen Replace Filter Cartridge" ( Skift filterpatron ) vises på displayet. Skifte filteret Filteret er plassert under et beskyttelsesdeksel på siden av kjøleskapet hvor dørhengslene er plassert. Før du skifter filteret må du deaktivere ismaskinen ved å trykke på ismaskinknappen. Gå deretter inn i menyen og velg funksjonen "Manual Clean" ("Manuell rengjøring"). Når rengjøringsfunksjonen er utført, hell ut vannet i isskuffen og tørk den. Trykk foran på dekslet for å åpne det, og vri filterpatronen en kvart omdreining forsiktig mot urviserne til den løsner fra festet sitt. Det er normalt at det renner ut litt vann. Ta av lokket på den nye filterpatronen og sett den inn i festet. Vri den en halv omdreining med urviserne til den låses på plass. Ikke bruk for mye kraft når du gjør dette. Hvis du ikke bruker isbiter ofte, anbefaler vi at du tømmer skuffen hver 8-10 dag. Hvis isbitene ligger for lenge, vil de ikke lenger være gjennomsiktige, størrelsen vil krympe og de vil smake rart. Det er normalt at enkelte isbiter fester seg til hverandre. Ismaskinen deaktiveres automatisk hvis feriemodusen aktiveres. Når ismaskinen aktiveres for første gang, anbefaler vi at den første runden med isbiter kastes så snart skuffen er full. Hvis kombiskapet har vært slått av i én måned eller mer, bør du bruke rengjøringsfunksjonen for filteret. Hvis det er nødvendig å slå av hovedkranen, må du deaktivere ismaskinen først ved bruk av menyen. Vannfilter Vannfilteret garanterer optimal vannkvalitet ved produksjon av isbiter, hvor 3000 liter vann filtreres i en periode på seks måneder. Filterstatusen kan kontrolleres på høyre side av det øvre kontrollpanelet. Når hele det tonede området lyser, indikerer det at filteret nettopp har blitt skiftet. Det hvite, lysende området alene indikerer at filterkapasiteten er under 20 %. 14

15 Oppbevare mat Generelle instruksjoner Kjøleskap fra +2 C til +8 C (fra 35,6 F til 46,4 F Kontroller regelmessig at all mat som oppbevares er i god, spiselig stand. Det er ofte svært tydelig når mat er fordervet, da den vil vise tegn til muggdannelse, lukte vondt og se uappetittlig ut. Uansett vil det være tilfeller hvor det ikke er så lett å se at maten er fordervet. Hvis du tror at en matvare har blitt oppbevart for lenge og derfor er fordervet, må du ikke spise eller smake på den, selv om den fortsatt ser normal ut. Bakteriene som gjør at mat brytes ned kan også være en kilde til matforgiftning eller annen sykdom. Hvis du er i tvil, kast maten. Grønnsaksskuff Skuff med variabel temperatur kan brukes som Kjøleboks Grønnsaksskuff Fryseboks fra -15 C til -22 C (fra 5 F til -7,6 F Kjøleskapet er konstruert til å garantere stabile temperaturer og riktige fuktighetsnivåer i alle rommene. I tillegg garanterer kombiskapet at frossen mat eller is ikke påvirkes av lukten fra ferske matvarer, eller at fuktigheten i kjøleskapet fryser og danner rim. For å oppbevare matvarer på riktig måte, er det uansett ikke nok å ha et avansert kombiskap; du må også være kjent med reglene for riktig oppbevaring av mat. Husk at alle matvarer endrer seg over tid. Disse endringene skjer lenge før maten spises, da matvarer inneholder mikroorganismer som fordobler seg og forårsaker at maten brytes ned. Denne prosessen foregår raskere hvis maten håndteres eller den oppbevares ved feil temperatur eller fuktighet. Vi anbefaler derfor at du følger instruksjonene nedenfor, slik at du kan bruke kombiskapet på den tryggeste og mest riktige måten, og dermed optimalisere holdbarheten og metoden for oppbevaring av mat. Husk at grønnsaksskuffen gir best mulig oppbevaringsforhold for ferskvarer med kort holdbarhet, da temperaturen i skuffen er lavere og fuktighetsnivået er riktig tilpasset. 15

16 Rengjøre og vedlikeholde kombiskapet Rengjøre og vedlikeholde kombiskapet Bruk mikrofiberkluten og svampen som følger med produktet når du rengjør metalldelene på kombiskapet. Dra alltid kluten og svampen i retning av metallets struktur når du polerer det. Gni metallet med en lett fuktet mikrofiberklut av og til for å gjenopprette den blanke overflaten. Ikke bruk svampen på aluminiumsdelene, slik som håndtakene og kantene på glasshyllene. Det er spesielt viktig at ventilasjonsåpningene på innsiden og utsiden av kombiskapet ikke er tette. Bruk en støvsuger til å rengjøre gitteret og filteret grundig. Vent i ca. 30 minutter slik at kondensatoren kommer opp i romtemperatur. Rengjør kondensatoren grundig ved å fjerne alle støvpartikler, slik vist i figuren. Vær forsiktig slik at kondensatoren ikke skades. Følg de detaljerte instruksjonene som følger med utstyret nøye, og bruk aldri slipemidler eller metallgjenstander, da disse kan ripe metalloverflatene på produktet og forårsake permanent skade. Trekk ut ledningen på kombiskapet før du rengjør det. Vær svært forsiktig slik at du ikke skader kjølekretsen på noen som helst måte. Rengjøre ventilasjonsgitteret, filteret og kondensatoren Slå på kombiskapet på nytt ved å trykke og holde knappen inne i ca. 3 sekunder. Kombiskapet er utstyrt med en filtersvamp bak ventilasjonsgitteret nederst på skapet. Denne beskytter ventilasjonssystemet fra støv. For å rengjøre den, bruk en støvsuger på full styrke med en myk børste for å støvsuge gitteret. Hvis det har samlet seg en stor mengde støv kan ventilasjonsgitteret tas av, slik at filteret kan rengjøres grundigere. Når du gjør dette, bør du også kontrollere kondensatoren og rengjøre den om nødvendig. Slik gjør du: Slå av kombiskapet ved å trykke og holde knappen på hovedkontrollpanelet inne i ca. 3 sekunder. Løsne skruene som fester gitteret til fotlisten, og ta det av. Fjern det øverste vernegitteret, som er festet med klips, ved å trykke det utover. Finnene på kondensatoren er skarpe. Bruk hansker som beskytter hendene og armene, slik at du ikke skader deg når du rengjør denne delen på kombiskapet. Rengjøre innsiden på kombiskapet Rengjør innsiden på kombiskapet samt alle løse deler med varmt vann, oppvaskmiddel og litt bakepulver. Skyll og tørk umiddelbart. Ikke bruk elektriske apparater eller andre metoder for å fremskynde avrimingsprosessen. Ikke bruk vann på de elektriske delene, lampene eller kontrollpanelet. Ikke la kokende vann komme i kontakt med kalde glassdeler. Ikke rengjør noen av delene på kombiskapet i en oppvaskmaskin, da dette kan skade eller misforme dem. 16

17 Feilsøking Feilsøking Hvis du oppdager noen uvanligheter under bruk av kombiskapet, les informasjonen i denne bruksanvisningen før du tar kontakt med servicesenteret vårt. Informasjonen kan hjelpe deg å løse problemet på egenhånd, eller gi deg nyttige opplysninger du kan gi til servicesenteret slik at du kan motta hjelp både raskt og effektivt. Meldinger på displayet og varseltoner Driftsproblemer vises som regel på displayet. Problemer som ikke kan rettes opp av brukeren selv vises med en feilkode samt meldingen Call Service ( Kontakt servicesenteret ). Husk derimot at enkelte meldinger eller varseltoner kan vises og høres på grunn av enkelte driftsforhold eller under den innledende oppstarten av produktet. I slike tilfeller deaktiverer du varseltonen ved å trykke på alarmknappen mens du lar kombiskapet være i drift. Prøv å åpne døren minst mulig i ca timer. Kjøleskapet eller fryserboksen virker ikke Er kombiskapet koblet til et strømuttak? Virker veggkontakten som kombiskapet er koblet til? Har du trykket på knappen? Kjøleskapet eller fryseboksen er varmere enn normalt Vises det en feilkode på displayet? Har du justert temperaturen på riktig måte? Har dørene eller skuffene stått åpne i en lengre periode? Har du nylig lagt store mengder mat i kjøleskapet eller fryserboksen? Motoren i kombiskapet går kontinuerlig i lengre perioder Husk at det er normalt at kompressoren er aktivert i lengre perioder på svært varme dager eller hvis temperaturen i rommet er spesielt høy. Har dørene eller skuffene stått åpne i en lengre periode? Har du nylig lagt store mengder mat i kjøleskapet eller fryserboksen? Kontroller at dørene er lukket helt igjen, og at mat eller beholdere ikke forhindrer at dørene kan lukkes helt. Det kommer rare lyder fra kombiskapet Det er normalt å høre lyder når viften eller kompressoren er aktivert, eller under avriming av kombiskapet. Lyder kan også forsterkes av omgivelsene samt av hvor kombiskapet er plassert. Det dannes kondens på innsiden og utsiden av kjøleskapet Det er normalt med litt kondens dersom luftfuktigheten er svært høy. Hvis døren eller skuffene star åpne i en lengre periode, kan dette også forårsake kondens. Pass alltid på at dørene er lukket helt igjen. Det er rim eller is i kjøleskapet eller fryseboksen Har dørene stått åpne i en lengre periode? Kan dørene lukkes helt igjen? Hvis dørene ikke kan lukkes helt igjen, ta kontakt med personen som installerte kombiskapet. Hvis det dannes rim eller is på innsiden av grønnsaksskuffen fordi døren er åpnet ofte eller lenge av gangen, kan du deaktivere funksjonene for grønnsaksskuffen en liten stund ved bruk av den korresponderende knappen på kontrollpanelet. Vent til is eller rim har smeltet, ta ut skuffen og tørk veggene og gulvet i kjøleskapet. Det er ubehagelig lukt i kombiskapet Rengjør hele kombiskapet ved å følge instruksjonene i denne bruksanvisningen. Legg all mat i beholdere med lokk. Ikke oppbevar mat for lenge i kombiskapet. Det er vanskelig å åpne dørene Kombiskapet er konstruert til å danne en lufttett forsegling. Når døren er lukket, kan det dannes et vakuum. I slike tilfeller må du vente noen få sekunder før du åpner døren, slik at lufttrykket stabiliserer seg. Ismaskinen virker ikke Kontroller at ismaskinen er slått på (ismaskinknappen er aktivert). Bruk knappen for å slå den på. Kontroller at kombiskapet er koblet til vann. Ismaskinen lager ikke store mengder is Ismaskinen lager i gjennomsnitt 10 isbiter annen hver time. 17

18 Feilsøking Isbitene fryser sammen Hvis isbitene ikke brukes regelmessig kan de fryse sammen. Vi anbefaler at du fjerner og kaster isbitene som har fryst sammen, og venter til isskuffen er fylt opp med nye isbiter. Isbitene smaker rart og er misfargede Når ismaskinen brukes for første gang, anbefaler vi at du kaster den første mengden med isbiter så snart skuffen er fylt opp. Det kan være nødvendig å skifte ut filteret, spesielt hvis kombiskapet har vært slått av i mer enn en måned eller hvis filterpatronen ikke har vært skiftet ut på over seks måneder. Ta kontakt med en rørlegger eller en ekspert på vannsystemer om nødvendig, for å forvisse om at problemet ikke er forårsaket av drikkevannet. Feilindikasjoner som kan vises på displayet Melding som vises Power Failure Fridge door open Freezer door open No water Replace filter cartridge Water circuit problem Fridge too warm Fridge too cold Freezer too warm Freezer too cold Error Code... Call service Beskrivelse av feilen Strømtilførselen er koblet ut i en lengre periode Kombiskapet startes på nytt automatisk og viser de høyeste, målte temperaturene. Trykk på alarmknappen for å deaktivere varseltonen. Kjøleskapdøren er åpen Meldingen vises når døren har vært åpen i ett minutt. Fryseboksdøren er åpen Meldingen vises når døren har vært åpen i ett minutt. Ikke vann Indikerer at filteret ikke er skiftet ut eller at systemet ikke ble tilbakestilt etter utskiftning av filteret. Skift filterpatron Meldingen vises når det er ca. 20 % filterkapasitet igjen. Vannkretsproblem Vannlekkasje eller systemfeil. Ta kontakt med kundeserviceavdelingen. For høy temperatur i kjøleskapet Se avsnittet Feilsøking. For lav temperatur i kjøleskapet Vent i 12 timer. Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med kundeserviceavdelingen. For høy temperatur i fryserboksen Se avsnittet Feilsøking. For lav temperatur i fryserboksen Vent i 12 timer. Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med kundeserviceavdelingen. Feilkode Ta kontakt med kundeserviceavdelingen. Kontroller driftsforholdene (store mengder matvarer, døren åpnes ofte). Trykk på alarmknappen for å deaktivere varseltonen. 18

19 Før du kontakter den tekniske avdelingen Før du kontakter den tekniske avdelingen: Se om du kan løse problemet på egenhånd (se avsnittet Feilsøking ). Hvis problemet fortsetter, kontakt ditt lokale verksted. modellnummer serienummer Kommunikasjon: Type feil Modellnummer (Mod) Serienummer /S/N) Du finner denne informasjonen på merkeskiltet som er plassert nederst til venstre på kjøleskapet. Bruk aldri en uautorisert tekniker eller godta bruk av uoriginale reservedeler. 19

20 A 11/2012

Bruksanvisning VINSKAP

Bruksanvisning VINSKAP Bruksanvisning VINSKAP Innhold Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Installasjon, 3-4 Installasjon Koble til strøm Koble til vann Produktegenskaper og installasjonskrav

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Innhold Norsk, 1 Funksjoner, 1 Merknader Informasjon Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Produktbeskrivelse, 3 Innvendige deler Kontrollpanel SP XV A 36 Bruke vinskapet

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

S 3 MAGNITUDE FOR FEINSCHMECKERE

S 3 MAGNITUDE FOR FEINSCHMECKERE S 3 MAGNITUDE FOR FEINSCHMECKERE For feinschmeckere Hvis du ønsker det perfekte kjøkken for tilberedning av gode råvarer, kan du også forvente det ypperste innen oppbevaring av mat. En matelsker vil at

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Vennligst les denne veiledningen for riktig bruk og vedlikehold. Se også www.aryvacmaster.com for produktvideoer, tips & triks og mer informasjon.

Vennligst les denne veiledningen for riktig bruk og vedlikehold. Se også www.aryvacmaster.com for produktvideoer, tips & triks og mer informasjon. Ved hjelp av VACMASTER PRO110 vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO110 fjerner effektivt luft og øker holdbarheten på maten opptil fem ganger lenger en uten vakuum pakking.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Mivita Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: Serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET GENERELL INFORMASJON Strømomformer: Inn: 100 240V ~ 50/60 Hz 0,8A Ut: 12V 2,5A Strømforbruk: 7,5W (hvilemodus) 25W ved bruk Vanntrykk:

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer