Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn"

Transkript

1 Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Installasjon, 3-4 Installasjon Koble til strøm Koble til vann Produktegenskaper og installasjonskrav Krav til installasjonsplass Før du bruker produktet, 5-6 Hoveddeler Hovedkontrollpanel Slå kombiskapet av og på, 7-8 Slå av og på Justere temperaturen i henhold til forskjellige behov Aktivere ismaskinen Informasjon og feilindikatorer på displayet Innstillinger og spesielle funksjoner, 9-12 Tilpasning og innstilling av språk Grunnleggende menyinnstillinger Spesialinnstillinger som aktiveres via menyen RCB 902 ENF RCB 90 AA ENF Innledende oppsett, 13 Skuff med justerbar temperatur Isbrett Hyller Rister Aktivere og bruke ismaskinen, 14 Aktivere og bruke ismaskinen Vannfilter Oppbevare matvarer, 15 Generelle instruksjoner Rengjøring og vedlikehold, 16 Rengjøre og vedlikeholde kombiskapet Rengjøre ventilasjonsgitteret, filteret og kondensatoren Rengjøre innsiden på kombiskapet Feilsøking, Feilsøking Feilindikasjoner som kan vises på displayet Før du kontakter den tekniske avdelingen, 19 1

2 Viktig informasjon om sikkerhet og miljø Personsikkerhet Merk Informasjon om riktig bruk av produktet. Viktig Retningslinjer for å forhindre skade til produktet. Advarsel Retningslinjer for å forhindre personskade. Hvis dette produktet skal erstatte et annet kombiskap som skal oppbevares eller kastes, må du passe på at det ikke er til fare for barn. Kutt av strømledningen og ta av døren(e) på det gamle kombiskapet slik at det ikke kan lukkes. Følg de samme forholdsreglene når dette kombiskapet ikke lenger skal brukes. Når kombiskapet er i bruk må du ikke ta på metalloverflatene på innsiden av skapet med fuktige eller våte hender, da huden kan klistre seg fast til svært kalde overflater. Ikke bruk elektriske apparater på innsiden av kombiskapet. Hold fingrene unna skinnene når du justerer hyllene. Ikke plasser beholdere med brennbare væsker i nærheten av produktet. Når du skal rengjøre kombiskapet, slå det helt av og trekk ledningen ut fra veggkontakten. Hvis det er vanskelig å komme til veggkontakten, må du koble fra den flerpolede bryteren for veggkontakten som kombiskapet er koblet til. Produktemballasje kan være farlig for barn. La aldri barn leke med poser, plastfilm eller polystyren. Alle reparasjoner skal utføres av en kvalifisert tekniker. Dette produktet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som har reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler ferdigheter eller evner til å bruke det, med mindre vedkommende er under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under oppsyn til enhver tid for å passe på at de ikke leker med produktet. Miljøhensyn Dette produktet er konstruert til å kjøle ned mat og drikke for personlig bruk. Produktet skal installeres i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen. Vær spesielt påpasselig med at viften eller ventilasjonsåpningene ikke dekkes til. Produktet er utstyrt med en konsentrert lyskilde som bruker LED-pærer. Ikke se rett på lyset fra pærene, da dette kan skade øynene. Du finner også denne advarselen på en etikett på innsiden av kombiskapdøren. LED LIGHT DO NOT STARE DIRECTLY INTO THE BEAM CLASS 2 LED PRODUCT Sørg for at all produktemballasje kastes på riktig måte. Produktet skal ikke deponeres sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta kontakt med din lokale gjenbruksstasjon for ytterligere informasjon. Når du kaster produktet, kutt av strømledningen og sørg for at døren(e) ikke kan lukkes. Vær forsiktig slik at kjølekretsen i kombiskapet ikke skades når du kaster det. Produktets kjølekrets og isolasjon inneholder ikke stoffer som er skadelige for ozonlaget. VIKTIG Dimensjonene som er angitt i parentes er i tommer. Vekten som er angitt i parentes er i pund. Temperaturene som er angitt i parentes er i Fahrenheit. 2

3 Installasjon Installasjon Installasjonen skal gjøres av en fagperson i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen. Koble til strøm Produktet er utstyrt med et 16 A støpsel som må settes i en korresponderende veggkontakt. Ikke bruk skjøteledning og/eller dobbeltkontakter. Kombiskapet må kun kobles til vann som egner seg til å drikkes. Pass på at installasjonen gjøres på riktig måte i samsvar med alle instruksjonene i bruksanvisningen som følger med produktet. Produktegenskaper og installasjonskrav Kombiskap 90 Produktets dimensjoner B: 887 mm (34,9 ) H: 2050 mm (80,7 ) L: 575 mm (22,6 ) Eskens dimensjoner B: 950 mm (37,4 ) H: 2210 mm (87 ) L: 800 mm (31,4 ) Ikke bruk skjøteledning og/eller dobbeltkontakter. Koble til vann Kombiskapet er utstyrt med en ismaskin, og må derfor kobles til vanntilførselen i huset. Dette gjøres ved bruk av vannslagen med ¾ gjenger som følger med kombiskapet. Vannets hovedtrykk skal være mellom 0,05 MPa og 0,5 MPa (0,5 Bar og 5 Bar). Et annet vanntrykk enn dette kan resultere i feilfunksjon eller lekkasje i vannkretsen. Kombiskapet må kun kobles til vann som egner seg til å drikkes. Bruttovekt Strømspenning Strømkabel Vanntrykk (drikkevann) Vanntilførselslange Installasjonsutstyr som følger med Nødvendig utstyr 225 kg (496 lb) maks V vekselstrøm 50 Hz Utstyrt med 16 A støpsel fra 0,05 MPa til 0,5 MPa 0,5 Bar 5 Bar) Utstyrt med ¾ hunnkobling, egnet for matvarer Tilpassede panelfester Tippesikringer Sidekoblinger 4 mm (0,1 in) unbrakonøkkel Stjernetrekker Tre- og hammerdrill 2,5 mm (0,1 in) bor 8 mm (0,3 in) bor 17 mm (0,6 in) skiftenøkkel 3

4 Installasjon Krav til installasjonsplass A: Ledig plass for tippesikringsbraketter. E - W: Ledig plass for strømkabel og vannslange. C: Vi anbefaler at plassen over kombiskapet er åpen og mot en yttervegg, slik at et vertikalt ventilasjonsrør kan monteres. Minimumshøyde på åpning: 2060 mm (205,99 cm) Minimumsbredde på åpning: 900 mm (89,92 cm) Samlet størrelse med døren åpen: 1420 mm (141,99 cm) Vinkel på åpen dør: 105 Bredde: 887 mm (88,65 cm) Produkthøyde minimum, med senkede føtter: 2050 mm (204,98 cm) maksimum, med hevede føtter: 2080 mm (208,03 cm) Dybde med dør (uten dekorativ dørfront) 575 mm (22,6 ) Nettovekt 205 kg (452 lb) 4

5 Før du starter Hoveddeler Temperaturdisplay Kontrollpanel Vannfilter Patentert hylleplasseringssystem Varseltoner Store dørhyller Grønnsaksskuff med teleskopiske skinner Automatisk ismaskin Selvlukkende dør og skuff Dobbelt kjølesystem LED-lamper Variabel temperaturskuff som kan brukes som fryseboks, kjøleboks eller grønnsaksskuff 5

6 Før du starter Hovedkontrollpanel Kjøleskap Slås kjøleskapet av og på (trykk og hold knappen inne i 3 sekunder). Meny Gir tilgang til kombiskapets funksjonsmeny. Av/på Slår hele kombiskapet av og på (trykk og hold knappen inne i 3 sekunder). Kjøleskap opp/ned Trykk på opp/ned-knappene for å justere temperaturen for kjøleskapet, samt for å bla gjennom menyen. Display Viser temperaturen i kjøleskapet og fryserboksen, dato og klokkeslett, funksjoner og meldinger. Skuff med variabel temperatur, opp/ned Trykk på knappene for å justere temperaturen i skuffen med variable temperatur (kjøleboks, fryseboks eller grønnsaksskuff). OK Brukes til å bekrefte aktivering eller deaktivering av innstillingene som velges ved bruk av funksjonen. Ismaskin Aktiverer eller deaktiverer automatisk isproduksjon. Alarm Blinker for å indikere driftsfeil, som også varsles med en varseltone. Du kan deaktivere dette ved å trykke på knappen. Elektronisk kontrollsystem Det innovative elektroniske kontrollsystemet holder temperaturen i de to rommene på et konstant nivå og viser informasjon på kontrollpanelet. Det lar også brukeren tilpasse forskjellige funksjoner samtidig som det gir varsler i form av alarmer og/eller meldinger på displayet hvis det oppstår feil under bruk. 6

7 Slå kombiskapet av og på Slå av og på Første oppstart Når kombiskapet er koblet til et strømuttak uten å være slått på, vil meldingen vises på displayet. For å slå på alle rommene i kombiskapet, trykk og hold - knappen inne i 3 sekunder. Slå av kjøleskapet Første gang du slår på kombiskapet, anbefaler vi at du venter i 12 timer uten å åpne døren før du plasserer matvarer i det. I løpet av denne perioden skal eventuelle lydsignaler slås av ved å trykke på alarmknappen. Trykk og hold kjøleskapsknappen inne i 3 sekunder. Slå av skuffen med justerbar temperatur Denne skuffen kan kun slås av dersom hele kombiskapet også slås av. Trykk og hold -knappen inne i 3 sekunder. Slå på kjøleskapet på nytt Trykk på den same knappen på nytt for å slå på kjøleskapet igjen. Skuffen med justerbar temperatur er alltid slått på og kan ikke slås av med mindre hele kombiskapet slås av. Trykk og hold -knappen inne i 3 sekunder. Slå av kombiskapet over en lengre periode Hvis kombiskapet ikke skal brukes over en lengre periode, anbefaler vi at du slår det av ved å trykke og holde - knappen inne i 3 sekunder, samt trekke ledningen ut fra veggkontakten eller slå av den flerpolede bryteren. Tøm alt innholdet i kjøleskapet, vask og tørk det, og la deretter dørene og skuffene stå litt åpne for å forhindre at det dannes lukt i skapet. Hvis ikke teksten Standby vises første gang kombiskapet slås på, men en annen tekst vises på displayet, betyr det at kombiskapet allerede har begynt kjøleprosessen. Under første oppstart av kombiskapet kan du ikke bruke menyen til å justere standardinnstillingene før den forhåndsinnstilte temperaturen er nådd. Du kan derimot stille inn dato og klokkeslett med det samme. Disse innstillingene er nødvendige for å aktivere forskjellige spesialfunksjoner. Hver gang kombiskapet slås på, utfører det en treminutters selvdiagnose før skapet slås helt på. Hvis kun kjøleskapet er slått av, vil den korresponderende viften uansett fortsette å virke for å forhindre at det dannes lukt eller mugg i skapet. Før du slår hele kombiskapet av over en lengre periode, ta ut alle matvarer og la dører og skuffer stå åpne for å forhindre at det dannes ubehagelig lukt eller mugg i skapet. Justere temperaturen i henhold til forskjellige behov Hver modell er grundig testet og justert før det sendes ut fra fabrikken. Dette garanterer best mulig ytelse og optimert bruk. Det er derfor som regel ikke nødvendig å justere denne innstillingen. For å dekke spesielle behov, kan temperaturen derimot justeres på følgende måte: Kjøleskap Mellom +2 C og +8 C (35,6 F og 46,4 F). Den anbefalte standardtemperaturen er +5 C. (41 F). Trykk på opp/ned-knappene for å justere innstillingen. Etter første trykk på knappene, vil temperaturen vises på displayet. For å justere temperaturen, trykk på knappene igjen til ønsket temperatur vises. Skuff med justerbar temperatur Skuffen med justerbar temperatur er innstilt til frysemodus fra fabrikken, men den kan også stilles inn til å brukes som kjøleboks eller grønnsaksskuff. Du finner informasjon om hvordan du gjør dette i avsnittet "Innstillinger og spesialfunksjoner". Temperaturene kan justeres etter behov. Slik gjør du: Fryseboks: mellom -15 C og -22 C (5 F og -7,6 F). Den anbefalte standardinnstillingen er -18 C (0 F). Kjøleskap: mellom +2 C og +8 C (35,6 F og 46,4 F). Den anbefalte standardinnstillingen er +5 C (41 F). Grønnsaksskuff: mellom -2 C og +2 C (28,4 F og 35,6 F). Den anbefalte standardinnstillingen er 0 C (32 F). 7

8 Slå kombiskapet av og på Temperaturen som vises på displayet kan variere noe fra temperaturen som er stilt inn, dersom dørene åpnes ofte eller det plasseres store mengder med romtemperert mat i kjøleskapet. Det kan ta mellom 6 og 12 timer før den valgte temperaturen oppnås. Aktivere ismaskinen Ismaskinknappen på kontrollpanelet aktiverer den automatiske ismaskinen. Knappen vil lyse når ismaskinen er i bruk. Før du bruker ismaskinen for første gang, pass på at vannfilterpatronen er installert og at vannkretsen er rengjort. For å gjøre dette, trykk på og ismaskinknappen samtidig. Ismaskinen kan aktiveres noen minutter senere. Du må ikke aktivere ismaskinen dersom kombiskapet ikke er koblet til vann Informasjon og feilindikatorer på displayet Et integrert kontrollsystem gir informasjon i form av lyssignaler eller tekstmeldinger som vises på displayet. Informasjonen vises alltid med statisk tekst, mens feilmeldinger blinker på displayet. Varseltonen som aktiveres sammen med feilindikasjonene kan deaktiveres ved å trykke på alarmknappen på kontrollpanelet. Du finner en liste over feilmeldinger på slutten av denne bruksanvisningen. 8

9 Innstillinger og spesialfunksjoner Tilpasning og innstilling av språk Bruk av kombiskapet kan tilpasses for å dekke forskjellige behov. Dette gjøres ved å justere hovedparameterne (innstillinger) eller ved å aktivere spesialfunksjoner. Du kan se funksjonene på hoveddisplayet ved å trykke på -knappen. Du kan bruke opp/ned-knappene til å bla igjennom listen over tilgjengelig funksjoner, som du deretter velger ved å trykke på -knappen. Displayet vil vise gjeldende status for funksjonen. Opp/ned-knappene kan også brukes til å navigere innen den valgte funksjonen, som kan aktiveres eller deaktiveres ved å trykke på -knappen. Når en funksjon er valgt og bekreftet vil displayet automatisk gå tilbake til å vise hovedmenyen, slik at andre funksjoner kan velges. Du kan gå tilbake til forrige valg til en hver tid ved bruk av -knappen. Språket som meldingene vises på displayet kan endres på følgende måte: Åpne menyen ved å trykke på -knappen. Bruk opp/ned-knappene for å velge innstillinger (Settings), og bekreft valget ved å trykke på -knappen. Velg deretter språkfunksjonen (Language) samt språket du vil bruke. For å forhindre at innstillinger endres ved et uhell, vil tastaturet låses automatisk etter en bestemt tid. Meldingen Keypad locked ( Tastatur låst ) vises på displayet. For å aktivere tastaturet på nytt, trykk og hold - og opp/ned-knappene inne samtidig i mint 3 sekunder. Grunnleggende menyinnstillinger Trykk på -knappen og bruk opp/ned-knappene for å velge enheter. Alternativer for skuff med justerbar temperatur Skuffen med justerbar temperatur (trippelmodus) kan stilles inn til å brukes som en kjøleboks, fryseboks eller grønnsaksskuff etter behov, hvor skuffen vil ha en temperatur som passer bruksformålet. Velge kjølefunksjonen Velge frysefunksjonen Velge grønnsaksskuffunksjonen Grunnleggende innstillinger Med dette alternativet kan du tilbakestille alle grunnleggende innstillinger og kansellere alle endringer. Tilbakestille grunnleggende innstillinger Dato Stille inn datoen På displayet vises datoen som dd:mm:yy (dag:måned:år). Dagen (dd) vil blinke på displayet. Bruk opp/ned-knappene for å justere innstillingen og bekreft deretter med - knappen for å gå til neste innstilling. Når du har stilt inn året er datoen stilt inn. Stille inn datoen Se datoen Denne funksjonen kan brukes for å aktivere/deaktivere visning av datofunksjonen. Aktivere datoen Deaktivere datoen 9

10 Innstillinger og spesialfunksjoner Klokkeslett Stille inn klokkeslettet På displayet vises klokkeslettet som hh:mm (timer:minutter), hvor hh: blinker. Du kan bruke opp/ned-knappene for å endre innstillingen som deretter bekreftes ved bruk av OK-knappen for å gå til neste innstilling. Når du har stilt inn og bekreftet innstillingen for mm (minutter), er klokkeslettet stilt inn. Stille inn klokkeslettet Stille inn 12/24-klokkeformat Denne funksjonen brukes til å velge et 12- eller 24-timers klokkeformat. Spesialinnstillinger som aktiveres via menyen For å bruke spesialfunksjonene, velg -knappen og bruk opp/ned-knappene for å gå inn i menyen og velg. Hurtigkjøling Denne funksjonen senker temperaturen i kjøleskapet til +2 C (35,6 F) i 12 timer, slik at matvarer som nylig er lagt i kjøleskapet kjøles ned raskere. Etter 12 timer vil funksjonen deaktiveres automatisk og den tidligere innstilte temperaturen gjenopprettes. Aktivering av denne funksjonen kan forhåndsprogrammeres. Hvis det har vært et strømbrudd over en lengre periode, må denne funksjonen aktiveres på nytt. Aktivere Stille inn 12-timers klokkeformat Deaktivere Stille inn 24-timers klokkeformat Forhåndsprogrammere Se klokkeslettet Denne funksjonen kan brukes for å aktivere/deaktivere den permanente visning av klokkefunksjonen. Aktivere den permanente klokkefunksjonen Deaktivere den permanente klokkefunksjonen Feriemodus Denne funksjonen (som anbefales å brukes for å spare strøm dersom du skal være borte i en lengre periode) justerer temperaturen i kjøleskapet til +14 C (57,2 F). Hvor lenge innstillingen skal være aktiv kan programmeres inn, eller du kan deaktivere den manuelt når du kommer tilbake. Funksjonen vil være aktiv selv ved et strømbrudd i en lengre periode når du ikke er hjemme. Aktivere Stille inn C/ F Denne funksjonen brukes til å vise temperaturen i Celsius eller Fahrenheit. Standardinnstillingen for kombiskapet er at gradene vises i Celsius. Deaktivere når du kommer hjem Stille inn Celsius Stille inn Fahrenheit Programmere funksjonens lengde 10

11 Innstillinger og spesialfunksjoner Variable temperatur/trippelmoduskjøling Funksjonen bør aktiveres minst 24 timer før romtemperert mat legges i fryseboksen, eller flere timer før frossen mat som har tint litt legges i den. Funksjonen deaktiveres automatisk når den programmerte tiden har forløpt. Aktivering av denne funksjonen kan forhåndsprogrammeres. Hvis det har vært et strømbrudd over en lengre periode, må denne funksjonen aktiveres på nytt. Den kan programmers inn mellom 1 og 12 timer på forhånd. Flaskekjøler Funksjonen kan aktiveres når du ønsker kalde drikkevarer på kortest mulig tid ved å legge flaskene i fryseboksen. Kjøleperioden kan stilles fra 1 til 45 minutter. Du vil høre et lydsignal når den optimale temperaturen er nådd. Når du har tatt ut drikkevarene, deaktiverer du lydsignalet ved å trykke på alarmknappen. Aktivere Aktivere Deaktivere Deaktivere Programmere funksjonens lengde Forhåndsprogrammere aktivering Variable temperatur/trippelferiemodus Denne funksjonen (som anbefales å brukes for å spare strøm dersom du skal være borte i en lengre periode) justerer temperaturen til 18 C (46,4 F) i fryseboksen eller til +14 C (57,2 F) i kjøleskapet. Funksjonen kan ikke aktiveres dersom frysefunksjonen er stilt inn for skuffen. Funksjonen vil være aktiv selv ved et strømbrudd i en lengre periode. En tidsperiode på mellom 1 og 90 dager kan programmeres inn. Ismaskin Ismaskinfunksjonen kan brukes til å velge størrelsen på isbitene. Du kan velge Large (grunnleggende innstilling) eller Medium, samt aktivere SuperIce-funksjonen som øker mengden med isbiter som lages. SuperIce-funksjonen deaktiveres automatisk etter 24 timer. Lage store isbiter Lage middelsstore isbiter Aktivere Aktivere SuperIce-funksjonen Deaktivere når du kommer hjem Deaktivere Programmere funksjonens lengde Vannfilter Vannfilterfunksjonen kan brukes til å se den nøyaktige mengden med vann som er filtrert (i liter), samt hvor lang tid det er igjen før filteret må skiftes ut. 11

12 Innstillinger og spesialfunksjoner Kontrollere filterets status Viser antall dager og liter som gjenstår før filteret må skiftes ut. Tilbakestille filteret Tilbakestillingsfunksjonen for filteret gjør at vannmålingen og antall dager siden filteret ble skiftet ut tilbakestilles. Måleapparatet skal tilbakestilles hver gang vannpatronen skiftes ut. 30 dager etter at meldingen Replace Filter Cartridge ( Bytt vannpatron ) vises for første gang, vil isproduksjonen stoppe og meldingen No Water ( Ikke vann ) vises. For å aktivere isproduksjonen på nytt, tilbakestill vannmålingen ved bruk av tilbakestillingsfunksjonen. Plasser isbrettet eller en annen egnet beholder under ismaskinen for å samle opp vannet. Lukk deretter skuffen. Vask brettet når rengjøringsprosessen er fullført. Tilbakestille den filtrerte vannmålingen Forbikoble filteret Denne funksjonen aktiveres når det ikke er nødvendig å filtrere vannet fordi drikkevannet er av ypperste kvalitet. Aktivere forbikobling av filteret Deaktivere forbikobling av filteret Manuell rengjøring av vannfilteret Hvis isproduksjonen er deaktivert over en lengre periode, vil vannkretsen skylles ut automatisk. Det går uansett an å gjøre dette manuelt for å foreta en ekstra rengjøring av vannkretsen. Rengjøre filteret manuelt Gjenta prosessen til vannet er klart. 12

13 Innledende oppsett Skuff med justerbar temperatur For å ta ut den nederste skuffen, skru opp festeknottene. Hyller Hyllene skyves vertikalt og kan lett justeres på følgende måte: Isbrett Plassert øverst på skuffen med justerbar temperatur. På enkelte modeller er den festet med spesielle festepaneler. Når brettet er tatt ut, må du passe på at det settes tilbake på riktig måte. Løft fronten på hyllen og vipp den litt oppover til den løsner. Skyv den oppover eller nedover til den står i ønsket spor. For å ta ut hyllen, fjern endene på skinnene, skyv deretter hyllen oppover og ta den ut. Rister Ikke plasser hendene eller fingrene i nærheten av ismaskinen når den er i bruk. Ristene skyves vertikalt og kan lett justeres på følgende måte: Løft fronten på risten og vipp den litt oppover til den løsner. Skyv den oppover eller nedover til den står i ønsket spor. 13

14 Aktivere og bruke ismaskinen Aktivere og bruke ismaskinen Bruk ismaskinknappen til å aktivere ismaskinen når kombiskapet er installert. Vær oppmerksom på at automatisk isproduksjon vil kun starte etter 12 til 24 timer. Det produseres 10 isbiter pr. syklus, og det gjennomføres ca. 10 sykluser pr. døgn. Ytelsen kommer an på den innstilte temperaturen i fryserboksen, romtemperaturen samt hvor ofte døren åpnes. Hvis kombiskapet brukes uten å være koblet til vann, må du sørge for at ismaskinen er deaktivert ved bruk av korresponderende knapp. Ismaskinen produserer is til skuffen er helt full, og den stopper automatisk når maksnivået er nådd. SuperIce-funksjonen kan brukes til å øke isproduksjonen i løpet av et døgn, mens Set Cube Size"-funksjonen kan brukes til å stille inn isbitenes størrelse. Når filteret nesten er brukt opp, vil meldingen Replace Filter Cartridge" ( Skift filterpatron ) vises på displayet. Skifte filteret Filteret er plassert under et beskyttelsesdeksel på siden av kjøleskapet hvor dørhengslene er plassert. Før du skifter filteret må du deaktivere ismaskinen ved å trykke på ismaskinknappen. Gå deretter inn i menyen og velg funksjonen "Manual Clean" ("Manuell rengjøring"). Når rengjøringsfunksjonen er utført, hell ut vannet i isskuffen og tørk den. Trykk foran på dekslet for å åpne det, og vri filterpatronen en kvart omdreining forsiktig mot urviserne til den løsner fra festet sitt. Det er normalt at det renner ut litt vann. Ta av lokket på den nye filterpatronen og sett den inn i festet. Vri den en halv omdreining med urviserne til den låses på plass. Ikke bruk for mye kraft når du gjør dette. Hvis du ikke bruker isbiter ofte, anbefaler vi at du tømmer skuffen hver 8-10 dag. Hvis isbitene ligger for lenge, vil de ikke lenger være gjennomsiktige, størrelsen vil krympe og de vil smake rart. Det er normalt at enkelte isbiter fester seg til hverandre. Ismaskinen deaktiveres automatisk hvis feriemodusen aktiveres. Når ismaskinen aktiveres for første gang, anbefaler vi at den første runden med isbiter kastes så snart skuffen er full. Hvis kombiskapet har vært slått av i én måned eller mer, bør du bruke rengjøringsfunksjonen for filteret. Hvis det er nødvendig å slå av hovedkranen, må du deaktivere ismaskinen først ved bruk av menyen. Vannfilter Vannfilteret garanterer optimal vannkvalitet ved produksjon av isbiter, hvor 3000 liter vann filtreres i en periode på seks måneder. Filterstatusen kan kontrolleres på høyre side av det øvre kontrollpanelet. Når hele det tonede området lyser, indikerer det at filteret nettopp har blitt skiftet. Det hvite, lysende området alene indikerer at filterkapasiteten er under 20 %. 14

15 Oppbevare mat Generelle instruksjoner Kjøleskap fra +2 C til +8 C (fra 35,6 F til 46,4 F Kontroller regelmessig at all mat som oppbevares er i god, spiselig stand. Det er ofte svært tydelig når mat er fordervet, da den vil vise tegn til muggdannelse, lukte vondt og se uappetittlig ut. Uansett vil det være tilfeller hvor det ikke er så lett å se at maten er fordervet. Hvis du tror at en matvare har blitt oppbevart for lenge og derfor er fordervet, må du ikke spise eller smake på den, selv om den fortsatt ser normal ut. Bakteriene som gjør at mat brytes ned kan også være en kilde til matforgiftning eller annen sykdom. Hvis du er i tvil, kast maten. Grønnsaksskuff Skuff med variabel temperatur kan brukes som Kjøleboks Grønnsaksskuff Fryseboks fra -15 C til -22 C (fra 5 F til -7,6 F Kjøleskapet er konstruert til å garantere stabile temperaturer og riktige fuktighetsnivåer i alle rommene. I tillegg garanterer kombiskapet at frossen mat eller is ikke påvirkes av lukten fra ferske matvarer, eller at fuktigheten i kjøleskapet fryser og danner rim. For å oppbevare matvarer på riktig måte, er det uansett ikke nok å ha et avansert kombiskap; du må også være kjent med reglene for riktig oppbevaring av mat. Husk at alle matvarer endrer seg over tid. Disse endringene skjer lenge før maten spises, da matvarer inneholder mikroorganismer som fordobler seg og forårsaker at maten brytes ned. Denne prosessen foregår raskere hvis maten håndteres eller den oppbevares ved feil temperatur eller fuktighet. Vi anbefaler derfor at du følger instruksjonene nedenfor, slik at du kan bruke kombiskapet på den tryggeste og mest riktige måten, og dermed optimalisere holdbarheten og metoden for oppbevaring av mat. Husk at grønnsaksskuffen gir best mulig oppbevaringsforhold for ferskvarer med kort holdbarhet, da temperaturen i skuffen er lavere og fuktighetsnivået er riktig tilpasset. 15

16 Rengjøre og vedlikeholde kombiskapet Rengjøre og vedlikeholde kombiskapet Bruk mikrofiberkluten og svampen som følger med produktet når du rengjør metalldelene på kombiskapet. Dra alltid kluten og svampen i retning av metallets struktur når du polerer det. Gni metallet med en lett fuktet mikrofiberklut av og til for å gjenopprette den blanke overflaten. Ikke bruk svampen på aluminiumsdelene, slik som håndtakene og kantene på glasshyllene. Det er spesielt viktig at ventilasjonsåpningene på innsiden og utsiden av kombiskapet ikke er tette. Bruk en støvsuger til å rengjøre gitteret og filteret grundig. Vent i ca. 30 minutter slik at kondensatoren kommer opp i romtemperatur. Rengjør kondensatoren grundig ved å fjerne alle støvpartikler, slik vist i figuren. Vær forsiktig slik at kondensatoren ikke skades. Følg de detaljerte instruksjonene som følger med utstyret nøye, og bruk aldri slipemidler eller metallgjenstander, da disse kan ripe metalloverflatene på produktet og forårsake permanent skade. Trekk ut ledningen på kombiskapet før du rengjør det. Vær svært forsiktig slik at du ikke skader kjølekretsen på noen som helst måte. Rengjøre ventilasjonsgitteret, filteret og kondensatoren Slå på kombiskapet på nytt ved å trykke og holde knappen inne i ca. 3 sekunder. Kombiskapet er utstyrt med en filtersvamp bak ventilasjonsgitteret nederst på skapet. Denne beskytter ventilasjonssystemet fra støv. For å rengjøre den, bruk en støvsuger på full styrke med en myk børste for å støvsuge gitteret. Hvis det har samlet seg en stor mengde støv kan ventilasjonsgitteret tas av, slik at filteret kan rengjøres grundigere. Når du gjør dette, bør du også kontrollere kondensatoren og rengjøre den om nødvendig. Slik gjør du: Slå av kombiskapet ved å trykke og holde knappen på hovedkontrollpanelet inne i ca. 3 sekunder. Løsne skruene som fester gitteret til fotlisten, og ta det av. Fjern det øverste vernegitteret, som er festet med klips, ved å trykke det utover. Finnene på kondensatoren er skarpe. Bruk hansker som beskytter hendene og armene, slik at du ikke skader deg når du rengjør denne delen på kombiskapet. Rengjøre innsiden på kombiskapet Rengjør innsiden på kombiskapet samt alle løse deler med varmt vann, oppvaskmiddel og litt bakepulver. Skyll og tørk umiddelbart. Ikke bruk elektriske apparater eller andre metoder for å fremskynde avrimingsprosessen. Ikke bruk vann på de elektriske delene, lampene eller kontrollpanelet. Ikke la kokende vann komme i kontakt med kalde glassdeler. Ikke rengjør noen av delene på kombiskapet i en oppvaskmaskin, da dette kan skade eller misforme dem. 16

17 Feilsøking Feilsøking Hvis du oppdager noen uvanligheter under bruk av kombiskapet, les informasjonen i denne bruksanvisningen før du tar kontakt med servicesenteret vårt. Informasjonen kan hjelpe deg å løse problemet på egenhånd, eller gi deg nyttige opplysninger du kan gi til servicesenteret slik at du kan motta hjelp både raskt og effektivt. Meldinger på displayet og varseltoner Driftsproblemer vises som regel på displayet. Problemer som ikke kan rettes opp av brukeren selv vises med en feilkode samt meldingen Call Service ( Kontakt servicesenteret ). Husk derimot at enkelte meldinger eller varseltoner kan vises og høres på grunn av enkelte driftsforhold eller under den innledende oppstarten av produktet. I slike tilfeller deaktiverer du varseltonen ved å trykke på alarmknappen mens du lar kombiskapet være i drift. Prøv å åpne døren minst mulig i ca timer. Kjøleskapet eller fryserboksen virker ikke Er kombiskapet koblet til et strømuttak? Virker veggkontakten som kombiskapet er koblet til? Har du trykket på knappen? Kjøleskapet eller fryseboksen er varmere enn normalt Vises det en feilkode på displayet? Har du justert temperaturen på riktig måte? Har dørene eller skuffene stått åpne i en lengre periode? Har du nylig lagt store mengder mat i kjøleskapet eller fryserboksen? Motoren i kombiskapet går kontinuerlig i lengre perioder Husk at det er normalt at kompressoren er aktivert i lengre perioder på svært varme dager eller hvis temperaturen i rommet er spesielt høy. Har dørene eller skuffene stått åpne i en lengre periode? Har du nylig lagt store mengder mat i kjøleskapet eller fryserboksen? Kontroller at dørene er lukket helt igjen, og at mat eller beholdere ikke forhindrer at dørene kan lukkes helt. Det kommer rare lyder fra kombiskapet Det er normalt å høre lyder når viften eller kompressoren er aktivert, eller under avriming av kombiskapet. Lyder kan også forsterkes av omgivelsene samt av hvor kombiskapet er plassert. Det dannes kondens på innsiden og utsiden av kjøleskapet Det er normalt med litt kondens dersom luftfuktigheten er svært høy. Hvis døren eller skuffene star åpne i en lengre periode, kan dette også forårsake kondens. Pass alltid på at dørene er lukket helt igjen. Det er rim eller is i kjøleskapet eller fryseboksen Har dørene stått åpne i en lengre periode? Kan dørene lukkes helt igjen? Hvis dørene ikke kan lukkes helt igjen, ta kontakt med personen som installerte kombiskapet. Hvis det dannes rim eller is på innsiden av grønnsaksskuffen fordi døren er åpnet ofte eller lenge av gangen, kan du deaktivere funksjonene for grønnsaksskuffen en liten stund ved bruk av den korresponderende knappen på kontrollpanelet. Vent til is eller rim har smeltet, ta ut skuffen og tørk veggene og gulvet i kjøleskapet. Det er ubehagelig lukt i kombiskapet Rengjør hele kombiskapet ved å følge instruksjonene i denne bruksanvisningen. Legg all mat i beholdere med lokk. Ikke oppbevar mat for lenge i kombiskapet. Det er vanskelig å åpne dørene Kombiskapet er konstruert til å danne en lufttett forsegling. Når døren er lukket, kan det dannes et vakuum. I slike tilfeller må du vente noen få sekunder før du åpner døren, slik at lufttrykket stabiliserer seg. Ismaskinen virker ikke Kontroller at ismaskinen er slått på (ismaskinknappen er aktivert). Bruk knappen for å slå den på. Kontroller at kombiskapet er koblet til vann. Ismaskinen lager ikke store mengder is Ismaskinen lager i gjennomsnitt 10 isbiter annen hver time. 17

18 Feilsøking Isbitene fryser sammen Hvis isbitene ikke brukes regelmessig kan de fryse sammen. Vi anbefaler at du fjerner og kaster isbitene som har fryst sammen, og venter til isskuffen er fylt opp med nye isbiter. Isbitene smaker rart og er misfargede Når ismaskinen brukes for første gang, anbefaler vi at du kaster den første mengden med isbiter så snart skuffen er fylt opp. Det kan være nødvendig å skifte ut filteret, spesielt hvis kombiskapet har vært slått av i mer enn en måned eller hvis filterpatronen ikke har vært skiftet ut på over seks måneder. Ta kontakt med en rørlegger eller en ekspert på vannsystemer om nødvendig, for å forvisse om at problemet ikke er forårsaket av drikkevannet. Feilindikasjoner som kan vises på displayet Melding som vises Power Failure Fridge door open Freezer door open No water Replace filter cartridge Water circuit problem Fridge too warm Fridge too cold Freezer too warm Freezer too cold Error Code... Call service Beskrivelse av feilen Strømtilførselen er koblet ut i en lengre periode Kombiskapet startes på nytt automatisk og viser de høyeste, målte temperaturene. Trykk på alarmknappen for å deaktivere varseltonen. Kjøleskapdøren er åpen Meldingen vises når døren har vært åpen i ett minutt. Fryseboksdøren er åpen Meldingen vises når døren har vært åpen i ett minutt. Ikke vann Indikerer at filteret ikke er skiftet ut eller at systemet ikke ble tilbakestilt etter utskiftning av filteret. Skift filterpatron Meldingen vises når det er ca. 20 % filterkapasitet igjen. Vannkretsproblem Vannlekkasje eller systemfeil. Ta kontakt med kundeserviceavdelingen. For høy temperatur i kjøleskapet Se avsnittet Feilsøking. For lav temperatur i kjøleskapet Vent i 12 timer. Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med kundeserviceavdelingen. For høy temperatur i fryserboksen Se avsnittet Feilsøking. For lav temperatur i fryserboksen Vent i 12 timer. Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med kundeserviceavdelingen. Feilkode Ta kontakt med kundeserviceavdelingen. Kontroller driftsforholdene (store mengder matvarer, døren åpnes ofte). Trykk på alarmknappen for å deaktivere varseltonen. 18

19 Før du kontakter den tekniske avdelingen Før du kontakter den tekniske avdelingen: Se om du kan løse problemet på egenhånd (se avsnittet Feilsøking ). Hvis problemet fortsetter, kontakt ditt lokale verksted. modellnummer serienummer Kommunikasjon: Type feil Modellnummer (Mod) Serienummer /S/N) Du finner denne informasjonen på merkeskiltet som er plassert nederst til venstre på kjøleskapet. Bruk aldri en uautorisert tekniker eller godta bruk av uoriginale reservedeler. 19

20 A 11/2012

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK AW YZ24LB. Innedel AW YZ18LB

VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK AW YZ24LB. Innedel AW YZ18LB VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK Innedel AW YZ14LB AW YZ18LB AW YZ24LB Varmepumpe med aircondition for vegg/tak. Ta vare på denne bruksanvisningen for evt. senere oppslag FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Standard EU-direktiv... 6 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken... 7 2.4 Maskinidentifikasjon... 7 3 Oversikt... 8

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-B227WLQK http://no.yourpdfguides.com/dref/1214508

Din bruksanvisning LG GW-B227WLQK http://no.yourpdfguides.com/dref/1214508 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et produkt fra Grundig.

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Klimaanlegg. Bruker- og installasjonshåndbok. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Klimaanlegg. Bruker- og installasjonshåndbok. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. ARFSSSBWK-serien AR09HSSDPWK/EE ARFSSSCUR-serien AR12HSSDPWK/EE AR09HSFSPWK/EE AR12HSFSPWK/EE Klimaanlegg Bruker- og installasjonshåndbok Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettstedet: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner...

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner... ADPF 1100 1) Sikkerhetsinformasjon...1 Kjære kunde, Les denne brukerinformasjonen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. Lever den videre til eventuelle fremtidige eiere av apparatet. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ERB4051 http://ru.yourpdfguides.com/dref/623984

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ERB4051 http://ru.yourpdfguides.com/dref/623984 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

1.1. MONTERE ETT ENKELT APPARAT... 85 1.2. MONTERE TO APPARATER... 85

1.1. MONTERE ETT ENKELT APPARAT... 85 1.2. MONTERE TO APPARATER... 85 STIKKORDREGISTER Kapittel 1: MONTERING...85 1.1. MONTERE ETT ENKELT APPARAT... 85 1.2. MONTERE TO APPARATER... 85 Kapittel 2: FUNKSJONER...86 2.1. ON/STAND BY... 86 2.2. SMART DISPLAY*... 86 2.3. 6th SENSE

Detaljer

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING 61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN FEILSØKINGSLISTE SERVICE

Detaljer