Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget."

Transkript

1 UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

2 Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn Beskrivelse av Uponor Ventilasjons-system Rør, deler og systemelementer Legging og montasje Eksempler på bruksområder og løsninger DAK applikasjoner Uponor Nyttige spørsmål og svar i forbindelse med dimensjoneringer av ventilasjonskanaler i grunn. Benytt vår web side (teknisk database) for ytterligere informasjon. Essens for Uponor ventilasjons-kanaler i grunn; Tett løsning - kan ligge i grunnvannsområder. Leveres i dimensjoner fra mm. Glatt innvendig overflate med lav friksjonsmotstand God isoleringsevne God kjemikaliebestandighet Fleksibel konstruksjon med god slagstyrke og høy ringstivhet. Stort program av standarddeler i alle dimensjoner. Spesialdeler leveres i h.h.t. brukerens spesifikasjoner. Tilfredstiller kravene i NS H for kanaler i grunnen 2 Uponor VENTILASJON I GRUNN

3 Uponor Infrastruktur - en presentasjon Uponor er en ledende leverandør av vanninstallasjons- og varmesystemer for boliger og næringsbygg over hele Europa og Nord-Amerika og en fremtredende leverandør av ledningssystemer for kommunal infrastruktur i Europa. Uponors kjerneområder er gulvvarme, tappevannssystemer og infrastruktur. Konsernet har 4100 ansatte over hele verden. I 2005 hadde Uponor et nettosalg på en milliard euro og en driftsmargin på 11,9 % av omsetningen. Uponor Corporation er notert på Helsingforsbørsen i Finland. Uponor Norge består av Uponor Infrastruktur og Uponor VVS, og til sammen omsetter vi for totalt 350 mill NOK og har rundt 50 ansatte. Uponor Infrastruktur Uponor Infrastruktur har sitt salgskontor på Vestby like syd for Oslo. Bedriften ble etablert i Behovet for rent vann og fornybar energi vokser raskt over hele verden. Uponors systemer er utviklet for distribusjon av vann, avløp, energi, strøm, tele og data. Løsningene er teknisk avanserte, kostnadseffektive, miljøvennlige og etisk forsvarlige. Uponor Infrastruktur tilbyr funksjonelle løsninger for en sunn livsstil. Som ledende leverandør driver vi målbevisst utvikling av produktsystemer som er tilpasset samfunnets miljø- og energikrav. Vi satser store ressurser på forskning og utvikling. Utviklingsarbeidet skjer i nært samarbeid med våre partnere og kunder. I tillegg til rør og rørdeler utvikler vi spesialprodukter, blant annet innen miljøteknikk. Eksempler på dette er minirenseanlegg for enkeltavløp. Som leverandør av infrastruktursystemer har vi stort ansvar for miljø og driftssikkerhet. Miljøarbeidet er en av konsernets grunnsetninger og en integrert del av hele vår virksomhet. For å sikre at vi overholder de strenge kravene vi stiller til kvalitet og miljø, er vi sertifisert etter ISO 9001 og ISO Uponor VENTILASJON I GRUNN 3

4 Den smarte løsningen for ventilasjonskanaler! Finnes det alternativer? Ikke misbruk verdifull innvendig areal. Deler av anlegget kan faktisk legges i grunnen. Produsent Uponor Ventilasjon-system produseres av Uponor. Bedriften er NS-EN ISO 9002 sertifisert og ISO miljøsertifisert. PP og PE materialet Polyepropylen og Polyetylen er kjemikalie-bestandig, korroderer ikke og har lang levetid. Materialet er sveisbart og tåler normale setninger i grunnen over tid. Disse egenskapene gjør det mulig å installere Uponors ventilasjonsrør i grunnen og få et anlegg som er vanntett. PP og PE materialet har vært benyttet for VA- formål i mange år. Hovedsaklig for mindre og store avløp og overvannssystemer. Etter 1980 er materialet også benyttet til ventilasjon i grunnen. Materialet har vist ekstremt gode bruksegenskaper og gir stor nytteverdi for brukeren. Uponor Ventilasjons-system i PP/PE materialet gir et tett og driftssikkert anlegg med lang levetid. Drift og vedlikehold Ved å benytte Uponor Ventilasjon får byggherren et ventilasjonssystem som tar vare på driftoperatørens arbeidsmiljø og forbedrer prosjektøkonomien. Renholdet er Deler av anlegget kan faktisk legges i bakken. enkelt og vedlikeholskostnadene lave. Nye tilkoblinger kan innsveises og fordelings-kummer kan installeres og tilpasses fremtidige behov. Tekniske verdier Egenskaper Enhet PP materialet PE materialet Verdier Verdier Tetthet kg/m^ Lengdeutvidelse mm/m*k 0,1-0,15 1,18-0,20 Varmeledningstall W/m*K 0,20 0,40 E-modul 3 min N/mm^ Uponor VENTILASJON I GRUNN

5 Teknisk informasjon Uponor ventilasjonssystem Systemet består av PP/PE ventilasjonsrør- og deler. Disse er i blå farge. Systemet har tette skjøter og gir muligheter for å føre grovfordelingen av ventilasjon i grunnen. Rør og deler kan ligge i et korrosivt miljø og i grunnvann uten at produktet blir skadet, eller lekker. Dette gir både praktiske og økonomiske fordeler for byggherren. Konstruksjon Uponor Ventilasjonsrør er et konstruert rør i PP/PE med spiss og muffe. I dimensjoner fra Ø600 til Ø2500 har muffen har en faststøpt pakning som sikrer tettheten etter montasjen. For dimensjoner Ø200 - Ø500 blir tettering montert på spissenden ved installasjon. Rørlengdene er standard 6m, men kortere lengder kan leveres etter avtale. Delene produseres med massive rørvegger. Deleutvalg Rørsystemet leveres med et komplett standard delesortiment som bend, T-rør og overganger. Deler lagerføres i de mest frekvente dimensjonene. Deler tilpasset for kundene leveres ved behov. Tetthet I motsetning til andre rørsystemer slipper ikke Uponor Ventilasjonsrør væske gjennom rørveggen. Ved å benytte rør og deler med innstøpt pakning oppnås en vanntett løsning. Pakningen danner tette-elementet, og tettheten i skjøten sikres gjennom et høyt pakningstrykk under og etter montasjen. Tetthetsprøving. Uponor Ventilasjonsrør er absolutt tette og skal tetthetsprøves ihht Norsk Standard før røret tildekkes. Spesielt viktig er dette i områder hvor det er fare for grunnvann. Tetthetsklasse 1 og 2 tillater meget stor luftlekkasje og tetthetsprøving av ventilasjonsrør i grunnen etter NS 3550 gir derfor ingen mening. Ventilasjonsrør i grunnen skal være absolutt tette i dag og i fremtiden og skal følger da NS 3420-H. Varmetap PP og PE er en meget dårlig varmeleder. Materialet og rørets konstruksjon medfører at det normalt ikke er behov for å isolere ledninger i grunnen under bygget. I åpne områder utenfor bygget anvendes 50 mm isolerende Styrofoamavance* plate som standardløsning. Emballering/ rengjøring Uponor Ventilasjonsrør leveres til byggeplass med påsatte endehetter slik at rørene er rene og klare for installasjon. Endehettene skal ikke fjernes før installasjonen starter. Rør og deler skal handteres og lagres skånsomt. Dersom endehetter er fjernet under lagring, så skal hele ventilasjonsnettet rengjøres før igangkjøring. Ventilasjonsrørene kan rengjøres med alle typer av rensemidler uten at rørsystemet blir skadet. Miljøvennlig Rør og deler er laget i miljøvennlige materialer (PP/PE). Materialet er gjenvinnbart, enten som granulat til nye produkter, eller for resirkulering gjennom varmekraftverk for frigjøring av energien i produktet. Materialet inneholder ikke giftige stoffer. Montasje/ legging. Uporol Ventilasjon legges i grunnen som et vanlig VA produkt. Etter installasjon og omfylling kan arbeidet i byggegropen foregå som normalt. 97% Standard Proctor er anbefalt komprimeringsgrad. Rørsystemet tåler normale setninger i grunnen. Brannteknisk info Uponor Ventilasjonsrør i PP og PE er brennbart. Ved seksjonering installeres brannspjeld i h.h.t. tradisjonelle løsninger. PP og PE består kun av Karbon og Hydrogen atomer. Når PP brenner dannes vann (H20) og karbondioksid (CO2) gjennom reaksjonen med oksygenet. Uponor VENTILASJON I GRUNN 5

6 Teknisk informasjon Statisk elektrisitet PP og PE materialet fungerer som en isolator og leder ikke strøm. Ved luft-hastighet > 15 m/s og mange partikler i luft strømmen, kan det, under ugunstige forhold, dannes høy overflatespenning i rørsystemet. Dette problemet oppstår ikke når rørene er nedgravd. Ved åpen montasje ledes overflatespenninger bort med en kobberledning som skrues fast til utvendig overflate på røret og føres til jord. Lyd og lyddempere Rør og deler er seksjonert i lengderetningen gjennom en kraftig pakning mellom hvert. Denne pakningen hindrer effektivt forplanting av lyd langs rørene. Materialet hindrer også lyden å trenge gjennom rørveggen. I ventilasjonsnettet anvendes lydfeller, enten nedgravd i grunnen, eller over gulv for å hindre lyd til kanalnettet. Lydfeller dimensjoneres for det enkelte anlegg - se tabell Lydfeller dempingsdata. Brukstemperaturer Uponor Ventilasjonsrør kan benyttes for luft temperaturer fra -40 o C til +40 o C. For PP materiale kan maks temperatur økes til +60 o C. Materialet blir stivere og mindre slagfast ved lave temperaturer, og mykere ved høye temperaturer. Kjemikaliebestandighet Løsningen er kjemikaliebestandig og materialet egner seg utmerket til å ligge i aggressive miljøer som f.eks. under grunnvannsnivå. Grunnvannet i Norge er mange steder sterkt forurenset og tærer på rørsystemer i f.eks. metall som ligger i grunnen. Problemet unngås ved å velge Uponor Ventilasjonssystem. Bruksområder Uponor Ventilasjons-system kan benyttes i alle ventilasjonsanlegg der fordelingsnettet ligger i grunnen. Uponor Ventilasjons-system benyttes der det stilles krav til mekanisk styrke, tetthet eller kjemikaliebestandighet. Isolering av Uponor Ventilasjonsrør ved utvendige rørstrekk utenomhus. Systemet er i PP og PE og leder varme svært dårlig. Under bygg er det normalt ikke behov for isolering, men ved utvendige føringer må det vurderes å markisolere. Leggedyp, om det er på kald eller varm side av aggregatet, samt andre forhold kan påvirke behovet. Det unike blå systemet egner seg meget godt for: Industrihaller Rehabilitering av skoler og barnehager Kontorbygg Forretningsgårder Garasjer 6 Uponor VENTILASJON I GRUNN

7 Uponor ventilasjonssystem - UVS Uponor ventilasjonssystem Det blå røret kombinerer PP og PE materialets gode egenskaper med optimal design. En vellykket konstruksjon! Egenskaper som fleksibilitet, styrke, tetthet og levetid er sammensatt i et komplett leverings-program helt opp til Ø 2500 mm. Delene produseres med standard byggemål i h.h.t. tabellene. Spesialutforminger og avvikende byggelengder produseres etter avtale. Dimensjoner / byggemål Uponor Ventilasjonsrør Nominell Diameter Diameter Diameter Uponor diameter innvendig utvendig utvendig nr. (DN) (D) muffe (Dm) Profil (Dp) 6 m lgd Rør-konstruksjon Ø200 Ø500 PP materiale Rør-konstruksjon Ø600 Ø2500 PE materiale Pakning / Dobbelmuffe dim Ø NB! 2 stk pakninger for hver del. 1 stk pakning pr rørlengde. DN rør Pakning Dobbelmuffe Dobbelmuffe Uponor nr. Uponor nr. Lengde Uponor VENTILASJON I GRUNN 7

8 Uponor ventilasjonssystem - UVS Uponor Ventilasjons bend og 90 grader Alle våre bend blir produsert ferdig og blendet inne på fabrikk. Dette for å ivareta maksimal kvalitet på byggemål, renhet og ikke minst styrke. DN M 30 Uponor 45 Uponor 90 Uponor dybde Z-mål nr. Z nr. Z nr Uponor Reduksjoner Utforming av reduksjoner kan variere avhengig av hvilken dimensjon som skal benyttes. DN 1/ DN 2 Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr Uponor VENTILASJON I GRUNN

9 Uponor ventilasjonssystem - UVS Uponor T-rør 90 grader Alle T-rør fra Uponor produseres i massivt gods og innehar samme ringstivhet som rør. Dimensjon fra ø600 til ø2500 DN1/DN2 Z1 Z2 Uponor nr. 600 / / / / / / / / Dimensjon fra ø200 til ø500 DN DN2 Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr Byggemål Z1 og Z2 Uponor T-rør Ø200 Ø500 Dimensjon fra ø600 til ø2500 H-løp Gren Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z Uponor VENTILASJON I GRUNN 9

10 Uponor ventilasjonssystem - UVS Avstikk 90 graders avstikk blir påsveist på røret etter avtale. Hvert avstikk beskrives som en egen del, hvor M målet beregnet fra muffen, og total rørlengde L beskrives. Flere avstikk kan plasseres på samme rør. Som standard leveres avstikkene med Z mål som angitt i tabellen under. Etter avtale kan andre lengder produseres. Avstikk fra ø200 - ø500 blir levert med muffe. Avstikk og Uponor nummer Hoved rør Avstikk Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr Avstikk Z Byggemål ferdig påsveist Hoved rør Avstikk DN T Uponor nr. Uponor endelokk Uponor tette endelokk helsveises til rørendene på fabrikk. Skjøten blir 100% tett og kan stå under grunnvann utenlekkasje Uponor VENTILASJON I GRUNN

11 Uponor ventilasjonssystem - UVS Uponor innstøpningsmuffe Benyttes for gjennomføringer gjennom betong fundamenter, vegg eller dekke. Innstøpningsringen danner en effektiv sperre for vanninntrengning rundt ventilasjonsrøret. Innstøpning muffen kan leveres fra mm lengde. Muffen kan tilpasses til mm veggtykkelse, for innmontering i kassettforskaling. DN Utvendig innstøpings- L Utsparingsmål* Innst. muffe muffe Dm krage Dy min maks b x h Uponor nr x x x x x x x x x x x x x * Utsparingsmål er basert på en klaring på tot 50 mm (25 mm på hver side av kragen). Må kontrolleres om dette er tilstrekkelig klaring for en sikker omflyt av støp. Innstøpningsmuffe ø200 - ø500 Innstøpningsmuffe ø600 - ø2500 Snitt vegg Målsatt snitt i vegg med innstøpte muffer Water-stopp pakning Alle innstøpnings muffer blir levert med en Waterstopp-pakning som festes inn til kragen rundt røret. Waterstopp pakning Uponor nr. Pr. meter Uponor VENTILASJON I GRUNN 11

12 Lyddempere i grunnen Lyddempere leveres innkapslet i PE materiale og kan monteres i grunnen. Lyddempere er viktige for å hindre forplanting av lyd i systemet. Lyddempere er større enn ventilasjonsrørene og er meget plasskrevende når tradisjonelle løsninger blir benyttet. Når lyddempere plasseres i grunnen unngås dette problemet og byggningsarealene blir disponible for annen bruk. De er laget for lettvint inspeksjon gjennom kanalføringene i grunnen. Lyddempere leveres i sirkulær utførelse i alle dimensjoner. For større rørsystemer kan Uponor produsere firkant lyddempere som er lavtbyggende - kontakt oss for informasjon. Alle lyddempere skal dimensjoneres spesifikt for det enkelte anlegg. Anbefalt trykkfall over lyddemperne er Pa. Sirkulære lyddempere er godkjent i h.h.t. underleverandørs godkjenning. Eventuelt rektangulære lyddempere er godkjent i h.h.t. underleverandørs godkjenning, og byggehøyden er lik kanalene forøvrig. Sirkulære lyddempere Tabell over byggemål og lyddata DN D mm Kapsling Lengder Dempningsdata (frekvenskurve Hz) Uponor rør Lydfell T Dp L Lt k 2k 4k 8k nr * Lydfellene leveres med 100mm baffel For andre dimensjoner-ta kontakt med Uponor. 12 Uponor VENTILASJON I GRUNN

13 Inntaks- og avkastløsninger Utvendig inntak og avkast løsning Uponor underdel er en rimelig og letthåndterlig løsning med enkelt vedlikehold og et rent miljø. Underdel og overbygg bygges vanligvis på byggeplassen. Uponor kan også levere prefabrikert underdel produsert av i ø600 til ø2500 mm PE rør som vist i skissen til høyre. Fundament og påbygg bygges på stedet. Høydene er standard (se nedenfor), men kan også tilpasses prosjektet etter avtale. Løsningen levert fra Uponor tilfredstiller kravene i NS 3420-H. Inntak og avkast underdel i PE Uponor nye inntak og avkast underdel i PE. Underdelen leveres med bunnplate, avstikk og 110 mm drenering mot bunnplaten. Inntak og avkast underdelen er godt egnet til bruk der de er stor fare for snø og regn som kommer inn i gjennom inntaksrister og avkasthetter. Dimensjonsendringer Avstikk (d) på underdelen kan leveres i andre dimensjoner på forespørsel. Ta kontakt med Uponor for nærmere opplysninger. Profil DN Dp Lt L1 L2 Z1 A B d D G Uponor Max luftmengde nr. m3/h (7m/s) OBS - ved bruk av ståltårn eller tilsvarende som inntakstårn, reduseres luftmengden ihht tabell 18 (neste side) Uponor VENTILASJON I GRUNN 13

14 Inntak og avkast tårn Uponor inntak og avkast tårn leveres i std. farge Ral Tårnet er produsert i PE material og har en tilnærmet glatt overflate utvendig. Tårnet leveres sammen med inntak og avkast hatter i aluminium, men kan også leveres lakkert i spesifisert Ral farge. Takhatten kan også leveres med varmekabel. Takhatten blir produsert i 28 kantet utførelse som gir en elegant brytning mellom Uponor inntak og avkast tårn og takhatt. Dimensjonsendringer Avstikk (d) på tårnet kan leveres i andre dimensjoner på forespørsel. Ta kontakt med Uponor for nærmere opplysninger. Inntak og avkast Tårn i Plast Farge Ral: 7035 Profil DN Dp L L1 L2 L3 Z1 A B d D G H Uponor nr Luftmengder (maks.) DN Inntak Avkast (4m/s) (7m/s) Kanal fra teknisk rom inn på tårnet kan ha en hastighet på maks 7 m/s. Inntaksluft gjennom takhatt kan maks være 4 m/s. Inntak og avkast hatter i aluminium DN Dp H Aluminium Lakkert Varmekabel Aluminum Lakkert Inntak Inntak Inntak Effekt Avkast Avkast Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. W Uponor nr. Uponor nr Uponor VENTILASJON I GRUNN

15 Uponor tårn med kombinert inntak og avkast hatt. Uponor tårn leveres i std. farge Ral Tårnet er produsert i PE material og har en tilnærmet glatt overflate utvendig. Tårnet leveres sammen med kombinert takhatt i aluminium, men kan også leveres i spesifisert Ral farge. Takhatt kan også leveres med varmekabel. Takhatten blir produsert i 28 kantet utførelse som gir en elegant brytning mellom Uponor inntak og avkast tårn og takhatt. Takhatt kombinert inntak og avkast. DN H Aluminium Lakkert Varmekabel Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. W Uponor kombinert takhatt. Luftmengde kombinert tårn. DN Maks luftmengde m3/h (7 m/s) Hastighet på luft inn på tårnet er 7 m/s. Uponor Tårn Profil DN Dp L L1 L2 L3 L4 Z1 A B D d G H Uponor nr Uponor VENTILASJON I GRUNN 15

16 Sammenkobling av rør og deler Bruk godkjent monteringsverktøy Moment talje og kjettinger / godkjente stropper benyttes for montering av rør og deler. Retningsendringer Retningsendringer på <2 o kan bli tatt i skjøten for Ø<800 og avvinkling på <1 o tillates for større dimensjoner. For større retningsavvik anvendes prefabrikerte bend. Fall mot dreneringspunkter Generellt skal alle ventilasjonsrør i grunnen legges med fall mot kontrollpunkter eller kummer slik at inspeksjon eller drenering er mulig dersom lekkasje oppstår. Dette er meget viktig i områder hvor grunnvannet står høyt. Kontroll av tetteringer ø600 - ø2500 Påse at fastmonterte pakninger er rene og uskadet, og benytt rikelig med glidemiddel for enklest mulig sammenføring. Kontroll av tetteringer ø200 - ø500 Løst leverte tetteringer monteres på spissendens andre spor. Glidemidel påføres før montering Sammenføying av rør med momenttaljer Monteringsører Påsveist på spissender til rørdeler for å lette monteringen. 2 stk påsveises hver rørdelspissende for dimensjoner > 600 mm. Type Uponor nr. L 150 x H 80 x t Uponor VENTILASJON I GRUNN

17 Legging av ventilasjonsrør Legging av ventilasjonsrør. Uponor Ventilasjonrør skal legges i henhold til leggeforskrifter for fleksible plastrør utgitt av DnP, samt følge krav i NS Omfyllingsmassene legges lagvis og komprimeres. Graderte omfyllingsmasser skal benyttes til ca 300 mm over rørtopp. Avrettingslaget under røret og massene i et lag 300 mm rett over røret skal ikke komprimeres. I byggegrop anvendes som hovedregel 8-32 mm graderte masser alltid. I terreng utenfor bygg anvendes masser som beskrevet i tabell under eller 8-32 mm graderte masser. Virkemåte for fleksible Uponor Ventilasjonrør i grunnen. Figuren under viser prinsippet for rør som legges i gode og komprimerte masser. Det er viktig at massene har en størrelse og fordeling som er proposjonal med rørdiameteren. På små rør benyttes kornstørrelse 8-22(32) mm og større gradering for større Uponor Ventilasjonsrør. Fraksjoner ned mot 0 mm bør unngås fordi masser med små partikler vil oppføre seg som væske. Omfylling og komprimering Rør dimensjon Maks kornstørrelse i omfyllingsmaterialet. Maks lagtykkelse ved oppfylling Komprimering ved siden av 97% St. Proctor opp till 90% av rørets røret. høyde. Anbefalt min tykkelse av beskyttelseslag over topp rør. Gjenfylling Beskyttelse Ikke komprimering Lagvis tillfylling Tillfylling under rør Fundament Røret legges, som vist på skissen til venstre, i riktige masser i h.h.t. diameteren. Ettersom tiden går vil røret bli presset ørlite sammen og bli spenningsløst. Steinene rundt røret vil danne en brokonstruksjon. Når denne situasjonen er oppstått kan røret teoretisk fjernes og hullet vil stå igjen mens massene bærer all belastning. Denne mekanismen betyr at det prinsippielt ikke er begrensinger på hvor dypt et fleksibelt Uponor Ventilasjonsrør kan legges med riktig legging og bruk av gode drenerte masser. Uponor VENTILASJON I GRUNN 17

18 Montasje Montasje av store ventilasjonrør 1) Grøftebunnen avrettes med ca 10 cm 8-32 pukk eller gode stedlige masser med tilsvarende egenskaper. 2) Rørene løftes ned i grøft med godkjente løftestropper. Rørene skal ikke skades under håndteringen, og endehetter beholdes på. Stropper for sammenmontering av rørene plasseres og endehetter fjernes. 3) Rørendene rengjøres og sand og annen forurensing fjernes fra koblingsflatene. Godkjent glidemiddel påføres på spissenden av røret og pakningen slik at sammenkoblingen blir enkel. Pakningen kontrolleres. 1) Uponor Ventilasjonrør monteres normalt ved hjelp av 2 jekketaljer festet til kjettinger rundt røret. Pakningstrykket er høyt og det kan være nødvendig å flytte festepunktene under montasjen. Dersom gravemaskin nyttes skal det benyttes mellomlegg mellom rør og skuffe og montasjen skal skje med stor forsiktighet og kontrollert. 2) Skjøten kontroleres visuellt innvendig. Det fylles og komprimeres rundt røret som beskrevet på forrige side. Rørmotak og motakskontroll. Kontroll og smøring av pakning. Kontroll og smurning av spissende. Kontrollert montering med gravemaskin. Tilfylling, kontroll av skjøter samt trykktest. Legging av Uponor ventilasjonsystem i grunnvannsområder I grunnvannsområder må rørene belastes for å hindre oppflyting forårsaket av oppdriften. Dette gjelder når massene er finkornet. Ved grove masser og leggedyp> rørdiameteren er det som oftest tilstrekkelig med vekten av overfyllingen. Dette kontrolleres for hvert anlegg. Det er meget viktig at røret legges med dreneringsmulighet, for og kunne fjerne eventuelt kondens. Di Maks belastning i kg pr rør. Luftverkt. Ved legging av kanaler i grunnvann skal Uponor kontaktes for å sikre at forholdene er ihht Norsk Standard. 18 Uponor VENTILASJON I GRUNN

19 Diverse informasjon Transport til byggeplass Uponor Ventilasjon system fraktes direkte ut til byggeplass fra fabrikk. Rør og deler ankommer i ferdigtilpassede lengder og utforming for hurtig sammenkobling og installasjon uten tilpasningsbehov på stedet. Alle rør og deler er endetettet for å sikre rene rør. Våre leveranser er ulosset på mottakersted, og kunden er tilstede for mottakskontroll og sørger for lossing med godkjent utstyr. Garasjer I garasjer kan sugepunktene plasseres i gulvet som vist på skissen under. En sikker og ikke minst en plassbesparende løsning. Når kanaler fjernes fra innvendig himling kan man i noen tilfeller redusere hele byggehøyden. Avtrekket lages i stål over dekket. Nye industribygg/haller I industribygg er kravet til luftemengder stort. Ofte er det stor takhøyde og lange overføringsavstander mellom teknisk rom og suge eller tilførsel punktene. Tradisjonelt plasseres teknisk rom i bygget og tar plass som kunne blitt benyttet til produksjon. Rørføringene kommer i konflikt med traverskraner og øvrig utstyr som skal anvendes. Den optimale løsningen er å plassere teknisk rom fritt utenfor hallen og med grovfordelingsnettet i grunnen. Dette frigjør areal og gir sikker og optimal drift av teknisk rom. Uponor VENTILASJON I GRUNN 19

20 Referanse prosjekter Operahuset i Oslo Kolbotn kultur og aktivitets senter Ekornes fabrikker 20 Uponor VENTILASJON I GRUNN

21 Kontorbygg Tradisjonell løsning Teknisk rom plasseres sentralt i bygget og store arealer blir benyttet for kanalføringer og sjakter. Avkast utføres ofte over tak. Løsningen er plasskrevende og gir ofte utilfredstillende løsninger både for teknisk rom og rørføringer. Store bygningsarealer blir benyttet for kanaler og valg av ventilasjon blir ofte et kompromiss mellom behov og muligheter. Systemene blir dyre og gir vanskelig og komplisert installasjon. Løsning Inntak og avkast plasseres utenfor kontorbygget og bruksarealer frigjøres. Grovnettet for til- og fraluft føres under bygget og opp gjennom vertikale sjakter Løsningen gir enkel bygningsgeometri, gir full valgfrihet for design i teknisk rom og hindrer ikke utnyttelse av bygningsarealer. Bygnings komplekser Teknisk rom plasseres sentralt i forhold til bygningsmassene og grovfordelingsnettet for til - og fraluft føres inn under bygningene og opp til spredenettet. Rørene i Uponor Ventilasjons-systemer laget i PE og leder varme svært dårlig. Rørføringene utvendig dekkes med 50 mm tykke markplater for og holde på jordvarmen. Skissen viser prinsippet for grovfordelingsnett fra frittstående teknisk rom og under de enkelte bygninger. Inntak og avkast plasseres frittstående i forbindelse med teknisk rom. Løsningen er ideell for skoler, barnehager,hoteller,forretningsbygg og andre bygningskomplekser. Uponor VENTILASJON I GRUNN 21

22 Rehabilitering av eksisterende bygg Rehabilitering av gamle bygg Kravet til ventilasjon har økt kraftig den seneste tiden. Gamle kontorbygg, barnehager eller skoler som skal renoveres har ikke plass til tekniske rom eller nødvendige rørføringer. Løsningen har da ofte vært å installere flere små tekniske rom og tradisjonell rørføringer Dette er komplisert og gir store og kostbare inngrep i eksisterende byggningsmasse. Alternativet er å plassere teknisk rom utenfor huset og foreta fordelingen av grovnettet på utsiden av bygget slik skissen under viser. Uponor Ventilasjonssystem benyttes til overkant terreng. Derfra kan ordinære spirokanaler nyttes. Disse plasseres i kanaler utvendig eller innvendig og isoleres etter behov. 22 Uponor VENTILASJON I GRUNN

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn

Detaljer

VENTILASJON I GRUNN KATALOG

VENTILASJON I GRUNN KATALOG KATALOG 2 ViaCon ventilasjon i grunn ViaCon Quattro ventilasjon i grunn er i utgangspunktet et godkjent overvannsrør som er testet for å tåle 0,5 Bar trykk uten lekkasje, dette er muliggjort ved at man

Detaljer

Uponor ventilasjon i grunn

Uponor ventilasjon i grunn Uponor ventilasjon i grunn Innholdsfortegnelse Uponor ventilasjon i grunnen.......................................... 4 Forslag til beskrivelsestekst.......................................... 5 Teknisk

Detaljer

Profilrør. Tekniske data og bruksområder. 1 Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no

Profilrør. Tekniske data og bruksområder. 1 Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Profilrør Tekniske data og bruksområder 1 Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Lav rørvekt Profilrøret har en veldig lav vekt og gir derfor enkel intern logistikk på byggeplassen.

Detaljer

Uponor. Fagsamling

Uponor. Fagsamling Uponor Fagsamling 22.09.10 NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass og ventilasjon Sprøytestøpte og sveiste deler Kummer, tanker, slam/fett

Detaljer

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Infrastruktur Uponor Radon System for industri nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Radon System for industri Vi tar helse-trussel på alvor Norge har meget høy konsentrasjon av radongass

Detaljer

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Uponor Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Industrien på Furuflaten Et lite industristed NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Haplast profilrør og andre veiprodukter

Haplast profilrør og andre veiprodukter Haplast profilrør og andre veiprodukter Juni 12 S1 Konstruksjon PE materialet PE materialet (Polyetylen) er kjemikaliebestandig, korroderer ikke og har lang levetid. Materialet er sveisbart og tåler setninger

Detaljer

VENTILASJON I GRUNN KATALOG

VENTILASJON I GRUNN KATALOG VENTIASJON I GRUNN KATAOG Innholdsfortegnelse Ventilasjon i grunn... 4 Bruksområder... 5 Ventilasjonsrør... 6-7 Ventilasjonsbend... 8-9 T-rør... 10 Innstøpingsmuffer / påstikk... 11 Skjøtemuffer / ydfelle

Detaljer

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden Pragma spillvannsrør Et godt alternativ for framtiden Pragma spilvannsrør for framtiden Pipelife har fremstilt konstruerte rør i en årrekke. Deres udiskutable fortrinn er lav vekt, stor styrke, lang levetid

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering 2 UPONOR IQ DV.OVERVANNSRØR Uponor IQ DV overvannsrør Det har aldri vært lettere å lede vann Uponor

Detaljer

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler 1 HEVA Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Detaljer

PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon

PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon Januar 2013 Teknisk informasjon Historikk Polyetylen er blitt benyttet som rørmateriale i mer enn 50 år. De første rørene med betegnelsen PEL, ble produsert midt

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP minirenseanlegg for i Revidert 14.12.2017 1. Generelt Bestemte krav stilles til installasjon av glassfibertanker. Ved nedgraving kan uforsiktig nedlegging

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet Uponor Ultra Rib 2 Bytt rør tidligst om 100 år Etter drøyt ti år er Uponor

Detaljer

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere Sertifiserte plast rør sveisere 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLSFORTEGNELSE 2. OM STADPIPE 3. SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER 4. TEORETISK VANNMENGDER 5. FLENSEBORINGER 6. BEND 0-30 7. BEND 31 60 8. BEND

Detaljer

Pipelife Norge AS. Lars Jakob Bugten

Pipelife Norge AS. Lars Jakob Bugten Pipelife Norge AS Lars Jakob Bugten VERDITRANSPORT FOR FREMTIDEN Fabrikker Surnadal Stathelle Salgskontor: Oslo Bergen Trondheim Produkter: Rør og deler i PVC og PP Dimensjoner: Ø16 Ø1400 Produksjonsvolum:

Detaljer

PRAGMA - overvannsrør og drensrør

PRAGMA - overvannsrør og drensrør www.pipelife.no Pragma overvannsrør og drensrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i Goodtech Environmenttal Technology AS Farexvegen 19 NO-2016 Frogner Norway Tlf: +47 63 86 64 60 NO 985 660 492 MVA kontakt@biovac.no

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA DOUBE NYHET! Uponor Ultra Double arkedets mest komplette spillvannssystem Uponor Ultra Double Trygt og kostnadseffektivt spillvannssystem Sikkerhet og enkelhet har vært

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd BS-Firkantkum Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet i forhold til både plassering av konsoller

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

PRISLISTE Sertifiserte plast rør sveisere Stadlandet Tlf: Faks:

PRISLISTE Sertifiserte plast rør sveisere Stadlandet Tlf: Faks: Sertifiserte plast rør sveisere 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLSFORTEGNELSE 2. OM STADPIPE 3. SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER 4. TEORETISK VANNMENGDER 5. FLENSEBORINGER 6. BEND 0-30 7. BEND 31 60 8. BEND

Detaljer

Relining rør for rehabilitering. PP kortrør og PE lange rør

Relining rør for rehabilitering. PP kortrør og PE lange rør Relining rør for rehabilitering PP kortrør og PE lange rør Effektivt og økonomisk Relining er å legge ny rørledning inni en gammel. Arbeidet kan utføres fra inspeksjons-kummer eller oppgravde hull uten

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg Kvalitet/standarder Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen Inge Fosberg Hva forventer DU av et kabelrør? Tette skjøter? Rene rør? Trekke inn kabel etter 1 2 5 10 50 år?.?

Detaljer

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden Pragma overvannsrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne rørdeler når man trenger

Detaljer

ACO VVS GM-X galvanisert rør

ACO VVS GM-X galvanisert rør 23 galvanisert rør Avløpsrør og rørdeler av stål DN 40 DN 250 DIN 19530 og EN 1123 Stålrør oppfyller de strengeste sikkerhetskrav (se brannegenskaper). Mufferør av push-fit-typen i ACOs produktutvalg og

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Kabelnett - Kabelrør utførelse

Kabelnett - Kabelrør utførelse NR 9010 VER 1.1 / 2012 Kabelnett - Kabelrør utførelse Beskrivelse Denne leggeanvisningen gjelder for rør beregnet på kraftkabler som skal bli en varig infrastruktur for senere inn og uttrekking av kabler.

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen

Detaljer

Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel

Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel Godkjenninger: INSTA-CERT for trykkrør CE / NEMKOgodkjennelse Byggforsk produktsertifikat (sanitærmateriell) Dimensjoner: Trykkrør/Ytterrør 32 / 60 mm 40

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Velkommen. Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099

Velkommen. Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099 Velkommen Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099 Elvestadrør 1968 ISOTERM AS 1971 JEBO Industrier 1999 Norske eiere Nordens ledende leverandør av tekniske rørsystemer I over 40 år

Detaljer

APS Norway AS Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Ikke sirkulære rør til spill- og overvann Jarle Hausberg

APS Norway AS Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Ikke sirkulære rør til spill- og overvann Jarle Hausberg APS Norway AS Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Ikke sirkulære rør til spill- og overvann Jarle Hausberg APS Norway AS Etablert i Sandefjord siden 1965. Hovedmarkeder:

Detaljer

RD-A. Kompakt lyddemper for sirkulære kanaler

RD-A. Kompakt lyddemper for sirkulære kanaler Kompakt lyddemper for sirkulære kanaler Hurtigfakta Lav byggehøyde Svært god lyddemping Mineralull dekket med avrivning-sikker polyestervev Tetthetsklasse D Lavt trykkfall Generelt En rektangulær lyddemper

Detaljer

Produktpresentasjon HEVA Sandnessjøen, 19.09.2013 v/ Vidar Handal, Produktsjef VA

Produktpresentasjon HEVA Sandnessjøen, 19.09.2013 v/ Vidar Handal, Produktsjef VA 23-9-2013 Produktpresentasjon HEVA Sandnessjøen, 19.09.2013 v/ Vidar Handal, Produktsjef VA Wavin Norsk Wavin AS NOK 500 mill hovedkontor Karihaugen, Oslo produksjon Høland håndlagde produkter Høland VIH

Detaljer

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende.

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. Systemet kan utjevne, magasinere, fordrøye og/eller infiltrere

Detaljer

Råd og tips. ved montering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning FOR ET SUNT INNEMILJØ

Råd og tips. ved montering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning FOR ET SUNT INNEMILJØ Råd og tips ved montering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning FOR ET SUNT INNEMILJØ Huskeliste for montering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Montørens oppgaver: Sørg for at varene

Detaljer

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende.

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. Systemet kan utjevne, magasinere, fordrøye og/eller infiltrere

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger. TILBEHØR BRANNSIKKERHET Tilbehør Automatisk brannventil: Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger Hvordan unngå feil på nyanlegg Anleggsutførelse Store laster Terrenglaster Tele Oppdrift Smarte produktløsninger Svanker forårsaket av dårlig grøftearbeid Ved dårlig grunn skal separasjonslag eller geotekstil

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Gulvvarme med lav byggehøyde Uponor Minitec gulvvarmesystem Gulvkonstruksjonen Uponor Minitec, bygger på en knottefolie som er

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet.

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet. BRANNVENTIL EIS 60 BRANN SIKKERHET parametric libraries FUNKSJON BX-1H Brannventil er utviklet for bruk i alle typer bygninger hvor det er behov for separat avtrekk i egen brann celle. Brannventilen benyttes

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd. Produseres med fals. som forhindrer sideforskyvning!

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd. Produseres med fals. som forhindrer sideforskyvning! BS-Firkantkum Produseres med fals som forhindrer sideforskyvning! Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

SIKKERHETSHIMLING. www.meta.no. Meta Låsbar stålhimling. Spesielt egnet for bygg med krav til sikkerhet

SIKKERHETSHIMLING. www.meta.no. Meta Låsbar stålhimling. Spesielt egnet for bygg med krav til sikkerhet SIKKERHETSHIMLING Meta Låsbar stålhimling Spesielt egnet for bygg med krav til sikkerhet www.meta.no Sikkerhetshimling produktbeskrivelse BESKRIVELSE META Sikkerhetshimling er en solid, støvtett og miljøriktig

Detaljer

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! 1 INNHOLD 3 Innledning 4 Fasade 5 Ensidig Redi Støttemur 6 Tosidig Redi Støttemur / Redi Topplate 7 Redi Portstolpe

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta. ... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.no INNHOLD 1. DLP-kanaler... 2-4 2. Formdeler... 5-9 3. Uttak... 10 4. Teknisk

Detaljer

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es?

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es? VA- modellering i Statens vegvesen Kan SOSI ledning beny8es? Objektlisten i HB138 er basert på prosesskoden Prosesskoden inneholder både arbeidsprosesser og fysiske objekter Objektene idenffiseres med

Detaljer

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater.

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater. KJØLEHJØRNE by Norcool KJØLEHJØRNE 6 liters volum- tilsvarer 4-5 kjøleskap! 3 m hylleplass- klare herdede glass hyller for god oversikt Elegant og moderne innredning Meget stillegående Kan integreres i

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

Fagdag Drenering Statens hus Drammen 5. April 2013 Erland Svevad

Fagdag Drenering Statens hus Drammen 5. April 2013 Erland Svevad 17-4-2013 Fagdag Drenering Statens hus Drammen 5. April 2013 Erland Svevad Finland Nederland Irland Belgia Storbritannia Sverige Norge Danmark Tyskland Estland Latvia Litauen Russland Sveits Frankrike

Detaljer

AWADOCK MONTERINGSANVISNING

AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK POLYMER CONNECT For tilkobling av rør DN160 eller DN200 til glatte rør i materialene PP, PE, PVC eller GRP, fra DN200-1400. AWADOCK BETONG CONNECT For tilkobling av

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus 2:830 Mars. 2003 Pro Super For horisontal montering Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant Tørre og sunne hus Pro Super Kombinert undert for horisontal mo Pro Super er et diffusjonsåpent

Detaljer

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor NYHET fra Uponor UPONOR VVS TAPPEVANN- OG RADIATORRØR KOMPOSITT MODULSYSTEM 63-110 Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! 04 2009 9005 Fleksibel prosjektering, lett tilgjengelig,

Detaljer

SANDWICH BYGGELEMENTER

SANDWICH BYGGELEMENTER www.ventistal.no SANDWICH BYGGELEMENTER Fasade Tak Ventilsajon ISOLPAC KVEGG Sandwich veggelementer med PIR skum er enkle å installere, og gir en høyverdig isolasjon. Lave U-verdier i forhold til tykkelser.

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: KUMSYSTEMER Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem KUMSYSTEMER Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE Stake/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer

Detaljer

Tilluftsbaffel for montasje i himling DID614

Tilluftsbaffel for montasje i himling DID614 NO 08.6 Tilluftsbaffel for montasje i himling DID64 Perforert front Justerbar dysekonfigurasjon JetSplit for styring av luftstrøm Aktiv kjølebaffel for oppvarming og kjøling, med -rørs eller 4-rørs varme

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Haplast Technology AS. PE 80 og PE 100 rør

Haplast Technology AS. PE 80 og PE 100 rør Haplast Technology AS informerer om våre PE 80 og PE 100 rør Side 1 Tekniske egenskaper: Material historikk for polyetylen Polyetylen er blitt benyttet som rørmateriale i mer enn 50 år. De første rørene

Detaljer

Tilluftsbaffel for montasje i himling DID614

Tilluftsbaffel for montasje i himling DID614 NO 09.5 Tilluftsbaffel for montasje i himling DID64 Perforert front Justerbar dysekonfigurasjon JetSplit for styring av luftstrøm Aktiv kjølebaffel for oppvarming og kjøling, med -rørs eller 4-rørs varme

Detaljer

Distribusjonsnett kabel Kabelrør utførelse

Distribusjonsnett kabel Kabelrør utførelse NR 9010 VER 1.2- PUBLISERT 02 / 2015 Distribusjonsnett kabel Kabelrør utførelse Beskrivelse: Denne leggeanvisningen gjelder for rør beregnet på kraftkabler som skal bli en varig infrastruktur for senere

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 MINDRE PUMPESTASJONER Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Mindre pumpestasjoner

Detaljer

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde Hurtigfakta Induksjonskammer Justerbart spredningsbilde og nærsone Passer til ventilasjonssystem med kjøling Måleuttak Rensbar

Detaljer

Desember 2013. Spillvannskummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no

Desember 2013. Spillvannskummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Desember 2013 Spillvannskummer Produkt og prisliste Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Prinsipptegning av Ø1000 renneløpskumme 1000 plastkjegle fastsveist til kumrør. 100% tett forbindelse.

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Tetteprodukter Monteringsveiledning

Tetteprodukter Monteringsveiledning 113790N-01 2014-01 Tetteprodukter Monteringsveiledning 1. Produktbeskrivelse Flexit tetteprodukter Flexit tetteprodukter består av en serie mansjetter som er tilpasset den enkelte komponent i ventilasjonsanlegget

Detaljer

Legging av plastrør for vann og avløp

Legging av plastrør for vann og avløp Legging av plastrør for vann og avløp 2 Legging av plastrør for vann og avløp Innholdsfortegnelse 3 Dette bør du vite 4 Transport, lossing og håndtering 5 Mottakskontroll og lagring 6 Sikkerhet/HMS 7 Kapping

Detaljer

B51 X71 April El- og kabelrør TREKKERØR FOR EL, KABEL OG FIBER. Kabelvern

B51 X71 April El- og kabelrør TREKKERØR FOR EL, KABEL OG FIBER. Kabelvern EPIC B51 X71 April 2006 TREKKERØR FOR EL, KABEL OG FIBER Kabelvern Wavin din koplette kabelvernleverandør PE og PP kabelrør beskytter alle typer kounikasjon og dataoverføringer. Wavin leverer et koplett

Detaljer

Duktile støpejernsrør EN545:2010, ny gjeldende standard Beskrivelsestekster Materialets levetid

Duktile støpejernsrør EN545:2010, ny gjeldende standard Beskrivelsestekster Materialets levetid Duktile støpejernsrør EN545:2010, ny gjeldende standard Beskrivelsestekster Materialets levetid PAM Norge Det var en gang.. Solkongen 1638-1715 Kravene ble stadig større. Vannet skulle frem til folket!

Detaljer

hvorfor velge Nordpeis stålpipe?

hvorfor velge Nordpeis stålpipe? STÅLPIPE Stålpipe er en rask, rimelig og plassbesparende metode dersom du ønsker et nytt ildsted. De fleste moderne ildsteder kan monteres uten brannmur, og med en toppmontert stålpipe blir da inngrepene

Detaljer

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET GARASJEPORTER 2 KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET y x SKREDDERSYDD PORT SIKKERHET VARMEISOLERENDE EGENSKAPER Hver garasjeport blir laget utifra en individuell bestilling. Vi lager porter

Detaljer