Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget."

Transkript

1 UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

2 Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn Beskrivelse av Uponor Ventilasjons-system Rør, deler og systemelementer Legging og montasje Eksempler på bruksområder og løsninger DAK applikasjoner Uponor Nyttige spørsmål og svar i forbindelse med dimensjoneringer av ventilasjonskanaler i grunn. Benytt vår web side (teknisk database) for ytterligere informasjon. Essens for Uponor ventilasjons-kanaler i grunn; Tett løsning - kan ligge i grunnvannsområder. Leveres i dimensjoner fra mm. Glatt innvendig overflate med lav friksjonsmotstand God isoleringsevne God kjemikaliebestandighet Fleksibel konstruksjon med god slagstyrke og høy ringstivhet. Stort program av standarddeler i alle dimensjoner. Spesialdeler leveres i h.h.t. brukerens spesifikasjoner. Tilfredstiller kravene i NS H for kanaler i grunnen 2 Uponor VENTILASJON I GRUNN

3 Uponor Infrastruktur - en presentasjon Uponor er en ledende leverandør av vanninstallasjons- og varmesystemer for boliger og næringsbygg over hele Europa og Nord-Amerika og en fremtredende leverandør av ledningssystemer for kommunal infrastruktur i Europa. Uponors kjerneområder er gulvvarme, tappevannssystemer og infrastruktur. Konsernet har 4100 ansatte over hele verden. I 2005 hadde Uponor et nettosalg på en milliard euro og en driftsmargin på 11,9 % av omsetningen. Uponor Corporation er notert på Helsingforsbørsen i Finland. Uponor Norge består av Uponor Infrastruktur og Uponor VVS, og til sammen omsetter vi for totalt 350 mill NOK og har rundt 50 ansatte. Uponor Infrastruktur Uponor Infrastruktur har sitt salgskontor på Vestby like syd for Oslo. Bedriften ble etablert i Behovet for rent vann og fornybar energi vokser raskt over hele verden. Uponors systemer er utviklet for distribusjon av vann, avløp, energi, strøm, tele og data. Løsningene er teknisk avanserte, kostnadseffektive, miljøvennlige og etisk forsvarlige. Uponor Infrastruktur tilbyr funksjonelle løsninger for en sunn livsstil. Som ledende leverandør driver vi målbevisst utvikling av produktsystemer som er tilpasset samfunnets miljø- og energikrav. Vi satser store ressurser på forskning og utvikling. Utviklingsarbeidet skjer i nært samarbeid med våre partnere og kunder. I tillegg til rør og rørdeler utvikler vi spesialprodukter, blant annet innen miljøteknikk. Eksempler på dette er minirenseanlegg for enkeltavløp. Som leverandør av infrastruktursystemer har vi stort ansvar for miljø og driftssikkerhet. Miljøarbeidet er en av konsernets grunnsetninger og en integrert del av hele vår virksomhet. For å sikre at vi overholder de strenge kravene vi stiller til kvalitet og miljø, er vi sertifisert etter ISO 9001 og ISO Uponor VENTILASJON I GRUNN 3

4 Den smarte løsningen for ventilasjonskanaler! Finnes det alternativer? Ikke misbruk verdifull innvendig areal. Deler av anlegget kan faktisk legges i grunnen. Produsent Uponor Ventilasjon-system produseres av Uponor. Bedriften er NS-EN ISO 9002 sertifisert og ISO miljøsertifisert. PP og PE materialet Polyepropylen og Polyetylen er kjemikalie-bestandig, korroderer ikke og har lang levetid. Materialet er sveisbart og tåler normale setninger i grunnen over tid. Disse egenskapene gjør det mulig å installere Uponors ventilasjonsrør i grunnen og få et anlegg som er vanntett. PP og PE materialet har vært benyttet for VA- formål i mange år. Hovedsaklig for mindre og store avløp og overvannssystemer. Etter 1980 er materialet også benyttet til ventilasjon i grunnen. Materialet har vist ekstremt gode bruksegenskaper og gir stor nytteverdi for brukeren. Uponor Ventilasjons-system i PP/PE materialet gir et tett og driftssikkert anlegg med lang levetid. Drift og vedlikehold Ved å benytte Uponor Ventilasjon får byggherren et ventilasjonssystem som tar vare på driftoperatørens arbeidsmiljø og forbedrer prosjektøkonomien. Renholdet er Deler av anlegget kan faktisk legges i bakken. enkelt og vedlikeholskostnadene lave. Nye tilkoblinger kan innsveises og fordelings-kummer kan installeres og tilpasses fremtidige behov. Tekniske verdier Egenskaper Enhet PP materialet PE materialet Verdier Verdier Tetthet kg/m^ Lengdeutvidelse mm/m*k 0,1-0,15 1,18-0,20 Varmeledningstall W/m*K 0,20 0,40 E-modul 3 min N/mm^ Uponor VENTILASJON I GRUNN

5 Teknisk informasjon Uponor ventilasjonssystem Systemet består av PP/PE ventilasjonsrør- og deler. Disse er i blå farge. Systemet har tette skjøter og gir muligheter for å føre grovfordelingen av ventilasjon i grunnen. Rør og deler kan ligge i et korrosivt miljø og i grunnvann uten at produktet blir skadet, eller lekker. Dette gir både praktiske og økonomiske fordeler for byggherren. Konstruksjon Uponor Ventilasjonsrør er et konstruert rør i PP/PE med spiss og muffe. I dimensjoner fra Ø600 til Ø2500 har muffen har en faststøpt pakning som sikrer tettheten etter montasjen. For dimensjoner Ø200 - Ø500 blir tettering montert på spissenden ved installasjon. Rørlengdene er standard 6m, men kortere lengder kan leveres etter avtale. Delene produseres med massive rørvegger. Deleutvalg Rørsystemet leveres med et komplett standard delesortiment som bend, T-rør og overganger. Deler lagerføres i de mest frekvente dimensjonene. Deler tilpasset for kundene leveres ved behov. Tetthet I motsetning til andre rørsystemer slipper ikke Uponor Ventilasjonsrør væske gjennom rørveggen. Ved å benytte rør og deler med innstøpt pakning oppnås en vanntett løsning. Pakningen danner tette-elementet, og tettheten i skjøten sikres gjennom et høyt pakningstrykk under og etter montasjen. Tetthetsprøving. Uponor Ventilasjonsrør er absolutt tette og skal tetthetsprøves ihht Norsk Standard før røret tildekkes. Spesielt viktig er dette i områder hvor det er fare for grunnvann. Tetthetsklasse 1 og 2 tillater meget stor luftlekkasje og tetthetsprøving av ventilasjonsrør i grunnen etter NS 3550 gir derfor ingen mening. Ventilasjonsrør i grunnen skal være absolutt tette i dag og i fremtiden og skal følger da NS 3420-H. Varmetap PP og PE er en meget dårlig varmeleder. Materialet og rørets konstruksjon medfører at det normalt ikke er behov for å isolere ledninger i grunnen under bygget. I åpne områder utenfor bygget anvendes 50 mm isolerende Styrofoamavance* plate som standardløsning. Emballering/ rengjøring Uponor Ventilasjonsrør leveres til byggeplass med påsatte endehetter slik at rørene er rene og klare for installasjon. Endehettene skal ikke fjernes før installasjonen starter. Rør og deler skal handteres og lagres skånsomt. Dersom endehetter er fjernet under lagring, så skal hele ventilasjonsnettet rengjøres før igangkjøring. Ventilasjonsrørene kan rengjøres med alle typer av rensemidler uten at rørsystemet blir skadet. Miljøvennlig Rør og deler er laget i miljøvennlige materialer (PP/PE). Materialet er gjenvinnbart, enten som granulat til nye produkter, eller for resirkulering gjennom varmekraftverk for frigjøring av energien i produktet. Materialet inneholder ikke giftige stoffer. Montasje/ legging. Uporol Ventilasjon legges i grunnen som et vanlig VA produkt. Etter installasjon og omfylling kan arbeidet i byggegropen foregå som normalt. 97% Standard Proctor er anbefalt komprimeringsgrad. Rørsystemet tåler normale setninger i grunnen. Brannteknisk info Uponor Ventilasjonsrør i PP og PE er brennbart. Ved seksjonering installeres brannspjeld i h.h.t. tradisjonelle løsninger. PP og PE består kun av Karbon og Hydrogen atomer. Når PP brenner dannes vann (H20) og karbondioksid (CO2) gjennom reaksjonen med oksygenet. Uponor VENTILASJON I GRUNN 5

6 Teknisk informasjon Statisk elektrisitet PP og PE materialet fungerer som en isolator og leder ikke strøm. Ved luft-hastighet > 15 m/s og mange partikler i luft strømmen, kan det, under ugunstige forhold, dannes høy overflatespenning i rørsystemet. Dette problemet oppstår ikke når rørene er nedgravd. Ved åpen montasje ledes overflatespenninger bort med en kobberledning som skrues fast til utvendig overflate på røret og føres til jord. Lyd og lyddempere Rør og deler er seksjonert i lengderetningen gjennom en kraftig pakning mellom hvert. Denne pakningen hindrer effektivt forplanting av lyd langs rørene. Materialet hindrer også lyden å trenge gjennom rørveggen. I ventilasjonsnettet anvendes lydfeller, enten nedgravd i grunnen, eller over gulv for å hindre lyd til kanalnettet. Lydfeller dimensjoneres for det enkelte anlegg - se tabell Lydfeller dempingsdata. Brukstemperaturer Uponor Ventilasjonsrør kan benyttes for luft temperaturer fra -40 o C til +40 o C. For PP materiale kan maks temperatur økes til +60 o C. Materialet blir stivere og mindre slagfast ved lave temperaturer, og mykere ved høye temperaturer. Kjemikaliebestandighet Løsningen er kjemikaliebestandig og materialet egner seg utmerket til å ligge i aggressive miljøer som f.eks. under grunnvannsnivå. Grunnvannet i Norge er mange steder sterkt forurenset og tærer på rørsystemer i f.eks. metall som ligger i grunnen. Problemet unngås ved å velge Uponor Ventilasjonssystem. Bruksområder Uponor Ventilasjons-system kan benyttes i alle ventilasjonsanlegg der fordelingsnettet ligger i grunnen. Uponor Ventilasjons-system benyttes der det stilles krav til mekanisk styrke, tetthet eller kjemikaliebestandighet. Isolering av Uponor Ventilasjonsrør ved utvendige rørstrekk utenomhus. Systemet er i PP og PE og leder varme svært dårlig. Under bygg er det normalt ikke behov for isolering, men ved utvendige føringer må det vurderes å markisolere. Leggedyp, om det er på kald eller varm side av aggregatet, samt andre forhold kan påvirke behovet. Det unike blå systemet egner seg meget godt for: Industrihaller Rehabilitering av skoler og barnehager Kontorbygg Forretningsgårder Garasjer 6 Uponor VENTILASJON I GRUNN

7 Uponor ventilasjonssystem - UVS Uponor ventilasjonssystem Det blå røret kombinerer PP og PE materialets gode egenskaper med optimal design. En vellykket konstruksjon! Egenskaper som fleksibilitet, styrke, tetthet og levetid er sammensatt i et komplett leverings-program helt opp til Ø 2500 mm. Delene produseres med standard byggemål i h.h.t. tabellene. Spesialutforminger og avvikende byggelengder produseres etter avtale. Dimensjoner / byggemål Uponor Ventilasjonsrør Nominell Diameter Diameter Diameter Uponor diameter innvendig utvendig utvendig nr. (DN) (D) muffe (Dm) Profil (Dp) 6 m lgd Rør-konstruksjon Ø200 Ø500 PP materiale Rør-konstruksjon Ø600 Ø2500 PE materiale Pakning / Dobbelmuffe dim Ø NB! 2 stk pakninger for hver del. 1 stk pakning pr rørlengde. DN rør Pakning Dobbelmuffe Dobbelmuffe Uponor nr. Uponor nr. Lengde Uponor VENTILASJON I GRUNN 7

8 Uponor ventilasjonssystem - UVS Uponor Ventilasjons bend og 90 grader Alle våre bend blir produsert ferdig og blendet inne på fabrikk. Dette for å ivareta maksimal kvalitet på byggemål, renhet og ikke minst styrke. DN M 30 Uponor 45 Uponor 90 Uponor dybde Z-mål nr. Z nr. Z nr Uponor Reduksjoner Utforming av reduksjoner kan variere avhengig av hvilken dimensjon som skal benyttes. DN 1/ DN 2 Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr Uponor VENTILASJON I GRUNN

9 Uponor ventilasjonssystem - UVS Uponor T-rør 90 grader Alle T-rør fra Uponor produseres i massivt gods og innehar samme ringstivhet som rør. Dimensjon fra ø600 til ø2500 DN1/DN2 Z1 Z2 Uponor nr. 600 / / / / / / / / Dimensjon fra ø200 til ø500 DN DN2 Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr Byggemål Z1 og Z2 Uponor T-rør Ø200 Ø500 Dimensjon fra ø600 til ø2500 H-løp Gren Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z Uponor VENTILASJON I GRUNN 9

10 Uponor ventilasjonssystem - UVS Avstikk 90 graders avstikk blir påsveist på røret etter avtale. Hvert avstikk beskrives som en egen del, hvor M målet beregnet fra muffen, og total rørlengde L beskrives. Flere avstikk kan plasseres på samme rør. Som standard leveres avstikkene med Z mål som angitt i tabellen under. Etter avtale kan andre lengder produseres. Avstikk fra ø200 - ø500 blir levert med muffe. Avstikk og Uponor nummer Hoved rør Avstikk Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr Avstikk Z Byggemål ferdig påsveist Hoved rør Avstikk DN T Uponor nr. Uponor endelokk Uponor tette endelokk helsveises til rørendene på fabrikk. Skjøten blir 100% tett og kan stå under grunnvann utenlekkasje Uponor VENTILASJON I GRUNN

11 Uponor ventilasjonssystem - UVS Uponor innstøpningsmuffe Benyttes for gjennomføringer gjennom betong fundamenter, vegg eller dekke. Innstøpningsringen danner en effektiv sperre for vanninntrengning rundt ventilasjonsrøret. Innstøpning muffen kan leveres fra mm lengde. Muffen kan tilpasses til mm veggtykkelse, for innmontering i kassettforskaling. DN Utvendig innstøpings- L Utsparingsmål* Innst. muffe muffe Dm krage Dy min maks b x h Uponor nr x x x x x x x x x x x x x * Utsparingsmål er basert på en klaring på tot 50 mm (25 mm på hver side av kragen). Må kontrolleres om dette er tilstrekkelig klaring for en sikker omflyt av støp. Innstøpningsmuffe ø200 - ø500 Innstøpningsmuffe ø600 - ø2500 Snitt vegg Målsatt snitt i vegg med innstøpte muffer Water-stopp pakning Alle innstøpnings muffer blir levert med en Waterstopp-pakning som festes inn til kragen rundt røret. Waterstopp pakning Uponor nr. Pr. meter Uponor VENTILASJON I GRUNN 11

12 Lyddempere i grunnen Lyddempere leveres innkapslet i PE materiale og kan monteres i grunnen. Lyddempere er viktige for å hindre forplanting av lyd i systemet. Lyddempere er større enn ventilasjonsrørene og er meget plasskrevende når tradisjonelle løsninger blir benyttet. Når lyddempere plasseres i grunnen unngås dette problemet og byggningsarealene blir disponible for annen bruk. De er laget for lettvint inspeksjon gjennom kanalføringene i grunnen. Lyddempere leveres i sirkulær utførelse i alle dimensjoner. For større rørsystemer kan Uponor produsere firkant lyddempere som er lavtbyggende - kontakt oss for informasjon. Alle lyddempere skal dimensjoneres spesifikt for det enkelte anlegg. Anbefalt trykkfall over lyddemperne er Pa. Sirkulære lyddempere er godkjent i h.h.t. underleverandørs godkjenning. Eventuelt rektangulære lyddempere er godkjent i h.h.t. underleverandørs godkjenning, og byggehøyden er lik kanalene forøvrig. Sirkulære lyddempere Tabell over byggemål og lyddata DN D mm Kapsling Lengder Dempningsdata (frekvenskurve Hz) Uponor rør Lydfell T Dp L Lt k 2k 4k 8k nr * Lydfellene leveres med 100mm baffel For andre dimensjoner-ta kontakt med Uponor. 12 Uponor VENTILASJON I GRUNN

13 Inntaks- og avkastløsninger Utvendig inntak og avkast løsning Uponor underdel er en rimelig og letthåndterlig løsning med enkelt vedlikehold og et rent miljø. Underdel og overbygg bygges vanligvis på byggeplassen. Uponor kan også levere prefabrikert underdel produsert av i ø600 til ø2500 mm PE rør som vist i skissen til høyre. Fundament og påbygg bygges på stedet. Høydene er standard (se nedenfor), men kan også tilpasses prosjektet etter avtale. Løsningen levert fra Uponor tilfredstiller kravene i NS 3420-H. Inntak og avkast underdel i PE Uponor nye inntak og avkast underdel i PE. Underdelen leveres med bunnplate, avstikk og 110 mm drenering mot bunnplaten. Inntak og avkast underdelen er godt egnet til bruk der de er stor fare for snø og regn som kommer inn i gjennom inntaksrister og avkasthetter. Dimensjonsendringer Avstikk (d) på underdelen kan leveres i andre dimensjoner på forespørsel. Ta kontakt med Uponor for nærmere opplysninger. Profil DN Dp Lt L1 L2 Z1 A B d D G Uponor Max luftmengde nr. m3/h (7m/s) OBS - ved bruk av ståltårn eller tilsvarende som inntakstårn, reduseres luftmengden ihht tabell 18 (neste side) Uponor VENTILASJON I GRUNN 13

14 Inntak og avkast tårn Uponor inntak og avkast tårn leveres i std. farge Ral Tårnet er produsert i PE material og har en tilnærmet glatt overflate utvendig. Tårnet leveres sammen med inntak og avkast hatter i aluminium, men kan også leveres lakkert i spesifisert Ral farge. Takhatten kan også leveres med varmekabel. Takhatten blir produsert i 28 kantet utførelse som gir en elegant brytning mellom Uponor inntak og avkast tårn og takhatt. Dimensjonsendringer Avstikk (d) på tårnet kan leveres i andre dimensjoner på forespørsel. Ta kontakt med Uponor for nærmere opplysninger. Inntak og avkast Tårn i Plast Farge Ral: 7035 Profil DN Dp L L1 L2 L3 Z1 A B d D G H Uponor nr Luftmengder (maks.) DN Inntak Avkast (4m/s) (7m/s) Kanal fra teknisk rom inn på tårnet kan ha en hastighet på maks 7 m/s. Inntaksluft gjennom takhatt kan maks være 4 m/s. Inntak og avkast hatter i aluminium DN Dp H Aluminium Lakkert Varmekabel Aluminum Lakkert Inntak Inntak Inntak Effekt Avkast Avkast Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. W Uponor nr. Uponor nr Uponor VENTILASJON I GRUNN

15 Uponor tårn med kombinert inntak og avkast hatt. Uponor tårn leveres i std. farge Ral Tårnet er produsert i PE material og har en tilnærmet glatt overflate utvendig. Tårnet leveres sammen med kombinert takhatt i aluminium, men kan også leveres i spesifisert Ral farge. Takhatt kan også leveres med varmekabel. Takhatten blir produsert i 28 kantet utførelse som gir en elegant brytning mellom Uponor inntak og avkast tårn og takhatt. Takhatt kombinert inntak og avkast. DN H Aluminium Lakkert Varmekabel Uponor nr. Uponor nr. Uponor nr. W Uponor kombinert takhatt. Luftmengde kombinert tårn. DN Maks luftmengde m3/h (7 m/s) Hastighet på luft inn på tårnet er 7 m/s. Uponor Tårn Profil DN Dp L L1 L2 L3 L4 Z1 A B D d G H Uponor nr Uponor VENTILASJON I GRUNN 15

16 Sammenkobling av rør og deler Bruk godkjent monteringsverktøy Moment talje og kjettinger / godkjente stropper benyttes for montering av rør og deler. Retningsendringer Retningsendringer på <2 o kan bli tatt i skjøten for Ø<800 og avvinkling på <1 o tillates for større dimensjoner. For større retningsavvik anvendes prefabrikerte bend. Fall mot dreneringspunkter Generellt skal alle ventilasjonsrør i grunnen legges med fall mot kontrollpunkter eller kummer slik at inspeksjon eller drenering er mulig dersom lekkasje oppstår. Dette er meget viktig i områder hvor grunnvannet står høyt. Kontroll av tetteringer ø600 - ø2500 Påse at fastmonterte pakninger er rene og uskadet, og benytt rikelig med glidemiddel for enklest mulig sammenføring. Kontroll av tetteringer ø200 - ø500 Løst leverte tetteringer monteres på spissendens andre spor. Glidemidel påføres før montering Sammenføying av rør med momenttaljer Monteringsører Påsveist på spissender til rørdeler for å lette monteringen. 2 stk påsveises hver rørdelspissende for dimensjoner > 600 mm. Type Uponor nr. L 150 x H 80 x t Uponor VENTILASJON I GRUNN

17 Legging av ventilasjonsrør Legging av ventilasjonsrør. Uponor Ventilasjonrør skal legges i henhold til leggeforskrifter for fleksible plastrør utgitt av DnP, samt følge krav i NS Omfyllingsmassene legges lagvis og komprimeres. Graderte omfyllingsmasser skal benyttes til ca 300 mm over rørtopp. Avrettingslaget under røret og massene i et lag 300 mm rett over røret skal ikke komprimeres. I byggegrop anvendes som hovedregel 8-32 mm graderte masser alltid. I terreng utenfor bygg anvendes masser som beskrevet i tabell under eller 8-32 mm graderte masser. Virkemåte for fleksible Uponor Ventilasjonrør i grunnen. Figuren under viser prinsippet for rør som legges i gode og komprimerte masser. Det er viktig at massene har en størrelse og fordeling som er proposjonal med rørdiameteren. På små rør benyttes kornstørrelse 8-22(32) mm og større gradering for større Uponor Ventilasjonsrør. Fraksjoner ned mot 0 mm bør unngås fordi masser med små partikler vil oppføre seg som væske. Omfylling og komprimering Rør dimensjon Maks kornstørrelse i omfyllingsmaterialet. Maks lagtykkelse ved oppfylling Komprimering ved siden av 97% St. Proctor opp till 90% av rørets røret. høyde. Anbefalt min tykkelse av beskyttelseslag over topp rør. Gjenfylling Beskyttelse Ikke komprimering Lagvis tillfylling Tillfylling under rør Fundament Røret legges, som vist på skissen til venstre, i riktige masser i h.h.t. diameteren. Ettersom tiden går vil røret bli presset ørlite sammen og bli spenningsløst. Steinene rundt røret vil danne en brokonstruksjon. Når denne situasjonen er oppstått kan røret teoretisk fjernes og hullet vil stå igjen mens massene bærer all belastning. Denne mekanismen betyr at det prinsippielt ikke er begrensinger på hvor dypt et fleksibelt Uponor Ventilasjonsrør kan legges med riktig legging og bruk av gode drenerte masser. Uponor VENTILASJON I GRUNN 17

18 Montasje Montasje av store ventilasjonrør 1) Grøftebunnen avrettes med ca 10 cm 8-32 pukk eller gode stedlige masser med tilsvarende egenskaper. 2) Rørene løftes ned i grøft med godkjente løftestropper. Rørene skal ikke skades under håndteringen, og endehetter beholdes på. Stropper for sammenmontering av rørene plasseres og endehetter fjernes. 3) Rørendene rengjøres og sand og annen forurensing fjernes fra koblingsflatene. Godkjent glidemiddel påføres på spissenden av røret og pakningen slik at sammenkoblingen blir enkel. Pakningen kontrolleres. 1) Uponor Ventilasjonrør monteres normalt ved hjelp av 2 jekketaljer festet til kjettinger rundt røret. Pakningstrykket er høyt og det kan være nødvendig å flytte festepunktene under montasjen. Dersom gravemaskin nyttes skal det benyttes mellomlegg mellom rør og skuffe og montasjen skal skje med stor forsiktighet og kontrollert. 2) Skjøten kontroleres visuellt innvendig. Det fylles og komprimeres rundt røret som beskrevet på forrige side. Rørmotak og motakskontroll. Kontroll og smøring av pakning. Kontroll og smurning av spissende. Kontrollert montering med gravemaskin. Tilfylling, kontroll av skjøter samt trykktest. Legging av Uponor ventilasjonsystem i grunnvannsområder I grunnvannsområder må rørene belastes for å hindre oppflyting forårsaket av oppdriften. Dette gjelder når massene er finkornet. Ved grove masser og leggedyp> rørdiameteren er det som oftest tilstrekkelig med vekten av overfyllingen. Dette kontrolleres for hvert anlegg. Det er meget viktig at røret legges med dreneringsmulighet, for og kunne fjerne eventuelt kondens. Di Maks belastning i kg pr rør. Luftverkt. Ved legging av kanaler i grunnvann skal Uponor kontaktes for å sikre at forholdene er ihht Norsk Standard. 18 Uponor VENTILASJON I GRUNN

19 Diverse informasjon Transport til byggeplass Uponor Ventilasjon system fraktes direkte ut til byggeplass fra fabrikk. Rør og deler ankommer i ferdigtilpassede lengder og utforming for hurtig sammenkobling og installasjon uten tilpasningsbehov på stedet. Alle rør og deler er endetettet for å sikre rene rør. Våre leveranser er ulosset på mottakersted, og kunden er tilstede for mottakskontroll og sørger for lossing med godkjent utstyr. Garasjer I garasjer kan sugepunktene plasseres i gulvet som vist på skissen under. En sikker og ikke minst en plassbesparende løsning. Når kanaler fjernes fra innvendig himling kan man i noen tilfeller redusere hele byggehøyden. Avtrekket lages i stål over dekket. Nye industribygg/haller I industribygg er kravet til luftemengder stort. Ofte er det stor takhøyde og lange overføringsavstander mellom teknisk rom og suge eller tilførsel punktene. Tradisjonelt plasseres teknisk rom i bygget og tar plass som kunne blitt benyttet til produksjon. Rørføringene kommer i konflikt med traverskraner og øvrig utstyr som skal anvendes. Den optimale løsningen er å plassere teknisk rom fritt utenfor hallen og med grovfordelingsnettet i grunnen. Dette frigjør areal og gir sikker og optimal drift av teknisk rom. Uponor VENTILASJON I GRUNN 19

20 Referanse prosjekter Operahuset i Oslo Kolbotn kultur og aktivitets senter Ekornes fabrikker 20 Uponor VENTILASJON I GRUNN

21 Kontorbygg Tradisjonell løsning Teknisk rom plasseres sentralt i bygget og store arealer blir benyttet for kanalføringer og sjakter. Avkast utføres ofte over tak. Løsningen er plasskrevende og gir ofte utilfredstillende løsninger både for teknisk rom og rørføringer. Store bygningsarealer blir benyttet for kanaler og valg av ventilasjon blir ofte et kompromiss mellom behov og muligheter. Systemene blir dyre og gir vanskelig og komplisert installasjon. Løsning Inntak og avkast plasseres utenfor kontorbygget og bruksarealer frigjøres. Grovnettet for til- og fraluft føres under bygget og opp gjennom vertikale sjakter Løsningen gir enkel bygningsgeometri, gir full valgfrihet for design i teknisk rom og hindrer ikke utnyttelse av bygningsarealer. Bygnings komplekser Teknisk rom plasseres sentralt i forhold til bygningsmassene og grovfordelingsnettet for til - og fraluft føres inn under bygningene og opp til spredenettet. Rørene i Uponor Ventilasjons-systemer laget i PE og leder varme svært dårlig. Rørføringene utvendig dekkes med 50 mm tykke markplater for og holde på jordvarmen. Skissen viser prinsippet for grovfordelingsnett fra frittstående teknisk rom og under de enkelte bygninger. Inntak og avkast plasseres frittstående i forbindelse med teknisk rom. Løsningen er ideell for skoler, barnehager,hoteller,forretningsbygg og andre bygningskomplekser. Uponor VENTILASJON I GRUNN 21

22 Rehabilitering av eksisterende bygg Rehabilitering av gamle bygg Kravet til ventilasjon har økt kraftig den seneste tiden. Gamle kontorbygg, barnehager eller skoler som skal renoveres har ikke plass til tekniske rom eller nødvendige rørføringer. Løsningen har da ofte vært å installere flere små tekniske rom og tradisjonell rørføringer Dette er komplisert og gir store og kostbare inngrep i eksisterende byggningsmasse. Alternativet er å plassere teknisk rom utenfor huset og foreta fordelingen av grovnettet på utsiden av bygget slik skissen under viser. Uponor Ventilasjonssystem benyttes til overkant terreng. Derfra kan ordinære spirokanaler nyttes. Disse plasseres i kanaler utvendig eller innvendig og isoleres etter behov. 22 Uponor VENTILASJON I GRUNN

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA-SPESIAL MUFFELØSE AVLØPSRØR, generelt Miljøet MA-systemet er framstilt av en nøye kontrollert blanding av stål. Materialet er 100% resirkulerbart. Gjenbruk

Detaljer

KJ-MA SYSTEM. Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM

KJ-MA SYSTEM. Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM KJ-MA SYSTEM 2008 Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM 2 MA-SYSTEMET Anvendelsesområdet for MA-systemet...4-7 Koblingsalternativer...8-10 Montering av koblinger...11-12 Kapping... 13 Resistensliste

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider CI/SfB (9-) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Isolering av mark- och anleggsarbeider......... 03 Isolering

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Trelleborg Pipe Seals

Trelleborg Pipe Seals Trelleborg Pipe Seals F910 AR borepakning F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved avvinkling

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper PRODUKTKTOG KJ-M System og pumper Generasjoners bruk av støpejern i avløpsrør har bevist materialets gode holdbarhet gjennom sin høye styrke og evne til å motstå korrosjon over lang tid. I et moderne avløpssystem

Detaljer

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger S y s t e m d a t a Tekkeløsninger Mekanisk innfestet system med Systembeskrivelse Protan s mekanisk innfestet system med standard overlapp er det mest brukte systemet ved tekking med Protan takbelegg.

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer