Uponor ventilasjon i grunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uponor ventilasjon i grunn"

Transkript

1 Uponor ventilasjon i grunn

2 Innholdsfortegnelse Uponor ventilasjon i grunnen Forslag til beskrivelsestekst Teknisk informasjon Legging i grunnvann Kravspesifikasjon Uponor krav Merking Kravspesifikasjon Uponor krav Merking Mottakskontroll og håndtering Legging og montering Installasjon av rør og deler Ø Installasjon av rør og deler Ø Installasjon av rør og deler Ø Montering av øvrige detaljer Kortfattet utdrag fra NS 3420-V: Bruksområder Uponor UVS Rør Uponor UVS Bend Uponor UVS T-rør Uponor UVS Reduksjoner Uponor UVS Avstikk Uponor UVS Endebunn, Smøremiddel Uponor UVS Innstøpningsmuffer Uponor UVS Lyddempere Uponor Tårnløsninger Uponor UVS Inntaks- og avkastunderdel Uponor UVS Inntaks- og avkasttårn Uponor UVS Kombitårn CAD-applikasjon Ventilation 2 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

3 Uponor ventilasjon i grunnen Beskrivelsenavn: Uponor UVS Uponors ventilasjon i grunnen er et system som er utviklet spesielt for bygninger som har behov for store luftmengder. Systemet gir mulighet til forenklet kanalføring, reduserte bygghøyder og en friere arkitektur. Uponor UVS er velprøvd og har vært brukt i lengre tid. Systemet egner seg utmerket for f.eks. skoler, sykehus, industrier, kontorbygninger, boligblokker, parkeringsgarasjer m.m. Systemet kan brukes til både nybygging og renovering av eksisterende bygninger. Et problem med tradisjonelle ventilasjonsløsninger er at de trenger stor plass innvendig i bygget og kanalføringene må samtidig samkjøres med andre systemer og annen utrustning. Store arealer brukes ofte til kanalføringer og sjakter, og det tar opp arealer som kunne utnyttes bedre. Valget av ventilasjon blir ofte et kompromiss mellom behov og muligheter. Løsningen er å legge deler av ventilasjonssystemet i grunnen. Kanalsystemet er tilvirket i plastmaterialene Polypropen (PP) Ø og Polyeten (PE) Ø Dette er materialer som er kjemikaliebestandige, klarer store påkjenninger, har lang levetid og et lavt varmekonduktivitetstall, noe som gjør at en som oftest ikke trenger å isolere kanalsystemet. Uponor UVS tetning er unik og sikkerheten mot lekkasje er ekstra stor sammenlignet med andre typer rørsystemer som legges i grunnen. Fargen på kanalsystemet er blå for å vise at det er ventilasjon, slik at en ikke forveksler dem med andre typer grunnrør, f.eks. avløp eller dagvann. I Norge har en lenge installert ventilasjon i grunnen og der har en fra 2004 hatt en standard som heter NS 3420-V:2012. Det er den eneste standarden som finnes for ventilasjon i grunnen i hele Europa, og Uponor UVS oppfyller denne standarden. Med Uponors tårnløsninger kan vifterommet plasseres utenfor bygningen, i bunn- eller kjellerplan. De plasskrevende til/fraluftkanalene kan plasseres i grunnen og det frigjør arealer, muliggjør flere bygningstekniske løsninger og gir en sikker og optimal drift. Løsningen gir enkel bygningsgeometri med større valgfrihet for arkitektur og luftige takarealer. Over bunnplaten anvender en tradisjonelle ventilasjonskanaler i stål. Når de store plasskrevende kanalene fjernes innvendig i bygget, kan en i mange tilfeller redusere byggehøyden. UPONOR VENTILASJON I GRUNN 3

4 Forslag til beskrivelsestekst Uponor UVS Kanalsystemet i grunnen skal være blått for å signalisere at kanalene brukes til ventilasjon. Systemet skal være tilvirket i PP- eller PE-plast. Kanaler og deler skal leveres rene og emballerte. Systemet skal være vanntett. Tetthetsprøving skal utføres etter NS3420-V for hele systemet før anleggsarbeidet går videre. Leggingsanvisning for plastrør fra Nordiske Plastrørgruppen (NPG), samt produsentens egne leggingsanvisninger skal følges. Uponor UVS tårn Ventilasjonstårn fabrikat Uponor UVS. Tårnet skal være av materialet PE og ha en lysegrå farge (RAL 7035). Takhattene skal være tilvirket av aluminium og utstyrt med smådyrssikkert nett. Tårnet skal ha drenering i bunnen og tilknyttede kanaler skal legges med fall mot tårnet. Tårnet plasseres normalt på et 300mm høyt fundament av grus.(8/32) Derfor velger du Uponor UVS Muliggjør nye byggtekniske løsninger. Bidrar ofte til en forbedret bygningsøkonomi. Sparer plass og kan redusere bygghøyden. Større frihet for arkitekten. Oppfyller kravene i NS 3420-V for kanaler i grunnen. Fleksibel og slagfast konstruksjon. Tett løsning kan installeres i områder med høyt grunnvannivå. God varme- og lydisoleringsevne. Bredt og tilpasset produktsortiment. Glatt innside med lav friksjonsmotstand. God kjemikaliebestandighet. Mulighet til spesialtilpassede løsninger. Ventilation 4 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

5 Teknisk informasjon Fargemarkering Uponor UVS produseres i en blå farge for å indikere bruksområdet ventilasjon. Den blå fargen gir også en indikasjon i grunnen ved eventuell oppgraving senere, og dessuten skiller den seg fra eksisterende dag- og spillvannsystemer. Miljøvennlig Rørene og delene er tilvirket i de gjenvinnbare materialene PP og PE. Energieffektivisering Ved å bruke Uponors tårnløsninger og plassere luftinntaket utenfor bygningen og med ventilasjonskanalene i grunnen gir dette en positiv varmeeffekt om vinteren og kjøleeffekt om sommeren. Lengden på kanalen i grunnen, leggedybden og lufthastigheten skaper forutsetninger for hvor stor denne effekten blir. Brannteknisk informasjon Materialene PP og PE er brennbare. Ved seksjonering installeres det brannspjeld ifølge tradisjonelle løsninger. PP og PE består av karbon- og hydrogenatomer. Ved forbrenning dannes det vann og karbondioksid gjennom reaksjon med oksygen. Radon Uponor UVS er tett og ingen radongasser trenger inn i systemet. Ved gjennomføring av kjellervegg eller bunnplate sikres radontettheten med innstøpningsmuffer eller andre radontette løsninger. Kjemikaliebestandighet Systemet er kjemikaliebestandig og materialet egner seg godt for bruk i aggressive miljøer. For å se motstandskraft mot et spesifikt stoff finnes det mer informasjon på vår hjemmeside Trykkfall Trykkfallsdiagram for tradisjonelle ventilasjonskanaler i stål kan også brukes for å beregne trykkfallet for Uponor UVS. Statisk elektrisitet PP- og PE-materialet fungerer som en isolator og leder ikke strøm. Ved lufthastighet > 15 m/s og når det er mange partikler i luftstrømmen, kan det under ugunstige forhold, gjennom statisk elektrisitet, dannes en høy spenning i rørsystemet. Dette problemet oppstår ikke når rørene er nedgravd. Ved åpen montasje ledes spenninger bort med en kobberledning som skrus fast utvendig på røret og føres til jord. Brukstemperaturer For PE-materiale kan kontinuerlig lufttemperatur være -40 C til +45 C. Høyeste tillatte korttidstemperatur er +80 C. For PP-materiale kan kontinuerlig lufttemperatur være -40 C til +60 C. Høyeste tillatte korttidstemperatur er +95 C. Materialet blir stivere og mindre slagfast ved lave temperaturer, og mykere ved høye. System- og materialdata Egenskaper Enhet PP-materialet PE-materialet Tetthet kg/m Lengdeutvidelse mm/m K 0,15 1,18-0,20 Varmeledningstall W m -1 K-1 0,20 0,40 E-modul 3 min Mpa UPONOR VENTILASJON I GRUNN 5

6 Opphengning Der det er fare for store setninger i grunnen, kan en sikre kanalene ved å legge hylster rundt om som en siden fester i armeringen i bunnplaten. Hylstrene og stagene skal være av rustfritt stål. Isolering/varmetap PE og PP har lav varmeledningsevne, noe som gjør at det som oftest ikke er nødvendig å isolere rørsystemet. I tilfeller der en har kanaler med oppvarmet luft som ikke ligger under bygningen, bør en isolere kanalsystemet. Også kanaler som ligger i utkanten av en bygning må kanskje isoleres. Det enkleste er å bruke celleplast eller isolerende markplate som en plasserer rundt røret. Anbefalt tykkelse på isolasjonen er ca. 200 mm. Tetthet Uponor UVS er et tett og driftssikkert system. Tetningen i skjøten sikres med et høyt pakningstrykk under og etter montering. Uponors ventilasjonsrør er absolutt tette og bør tetthetsprøves ifølge NS 3420-V før røret dekkes til. Dette er spesielt viktig i områder der grunnvannivået er høyt. Ventilation Emballering/rengjøring Rør og deler er emballert ved leveransen. Emballasjen skal ikke tas bort før installasjon. Ventilasjonsrørene kan rengjøres med de fleste typer rengjøringsmiddel uten at rørsystemet blir skadet. 6 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

7 Legging i grunnvann Dersom ventilasjonskanalene skal legges i grunnvann, bør en legge kanalene med lett fall mot et punkt der eventuell kondens kan renne av. I områder med høyt grunnvann og finkornete masser kan det være nødvendig å belaste ventilasjonskanalene med vekter slik at de ikke løftes opp. Ventilasjonskanalene som ligger under bygningen, trenger ikke å sikres dersom de er lagt på rett måte ettersom vekten fra bygningen samt materialene rundt røret holder dem på plass. Under selve installasjonsfasen kan det være nødvendig å sikre rørene. Som oftest er vekten fra massene nok til å holde kanalene på plass for kanaler som ligger utenfor bygningen. Den enkleste måten å belaste kanalsystemet på, er å støpe en halvmåne i betong over røret slik at vekten fra betongen holder kanalen på plass. Tabellen nedenfor angir hvor mye rørene må belastes i kg per meter, når hele kanalen er under vann. Ved grove masser og en leggedybde større enn rørdiameteren er det som oftest tilstrekkelig med vekten fra overfyllingen. Dersom det er fare for oppflyting, skal en kontakte konsulent for kontroll og beregning. En kan også få hjelp fra Uponors tekniske avdeling. Grunnvannivå Betongvekt Di Belastning i kg/meter UPONOR VENTILASJON I GRUNN 7

8 Kravspesifikasjon Uponor krav Uponor UVS dimensjon Følgende oversikt gir en sammenligning av de kravene som stilles for SS-EN 13476, Nordic Poly Marks krav og viser de høye kravene som Uponor har i tillegg. Uponors ventilasjonssystem oppfyller også kravene som stilles i NS 3420-V. NS 3420-V for ventilasjon i grunnen NS 3420-V er den standarden for ventilasjon i grunnen som følges i Norge. Standarden har eksistert siden august I Norden bør en også følge den norske standarden ettersom det er den eneste i Europa. Kravspesifikasjon Uponor krav Egenskaper Referanse til SS-EN 13476, DS-EN 13476, EN 13476, NPG/PS 103:2006 NS 3420-V Nordic Poly Mark SBC EN13476 Uponor tilleggskrav NS 3420-V Slagfasthet rør 0 C; fallhøyde 1,0 m -10 C; fallhøyde 1,0 m 0 C; fallhøyde 2,5 m -20 C; fallhøyde 2,0 m Ringfleksibilitet rør 30 % av di 30 % av di 60 % av di Fugetetthet med tetningsring Det kreves 5 % og 10 % deformasjon av hhv. muffe og spissende. SS-EN1277, DS-EN1277: Vilkårene B (deformasjon) må oppfylles. Det kreves 10 % og 15 % deformasjon av hhv. muffe og spissende. SSEN1277, DS-EN1277: Vilkårene B (deformasjon) må oppfylles. Det kreves 20 % og 30 % deformasjon av hhv. muffe og spissende. SS- EN1277, DS-EN1277: Vilkårene B (deformasjon) må oppfylles. Ventilation dim 315 = 2 > dim 315 = 1,5 SS-EN 1277, DS-EN 1277: Vilkårene C (avvinkling) må oppfylles. dim 315 = 2 > dim 315 = 1,5 SS-EN 1277, DS-EN 1277: Vilkårene D (både deformasjon og avvinkling) må oppfylles. dim 315 = 4 > dim 315 = 3 SS-EN 1277, DS-EN 1277: Vilkårene D (både deformasjon og avvinkling) må oppfylles. Tetningsringens langtidsegenskaper 100-årsverdi ved 1,5 bar 100-årsverdi ved 1,5 bar 100-årsverdi ved 2,0 bar Tetningsring Skal stemme overens med SS-EN eller -2 ved 45 C Skal stemme overens med EN eller -2 ved 45 C Skal stemme overens med EN eller -2 ved 60 C Motstandsevne mot kombinert utvendig last og høy temperatur EN 1437:1998 Skal stemme overens med SS/EN 681, DS/EN 681 del 1 eller 2 ved 45 C Skal stemme overens med SS/EN 681, DS/ EN 681 del 1 eller EN 1437: ved 45 C 1) Følgende krav gjelder Vertikal deformasjon: 9 % Avvik fra retthet i bunnløp: 3 mm Bunnløpsradius: Åpning på sveisefuge: Tetthet ved 0,35 bar/15 min: 80 % av opprinnelig 20 % av av godstykkelsen Lekkasje må ikke forekomme 8 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

9 Merking Uponor UVS dimensjon Merking av Uponor UVS Nedenfor illustreres merkingen av Uponor ventilasjon i grunnen samt en forklaring av den. VENTILASJON UVS PP 315/277 SN8 UD ➄ Eksempel på merking av Uponor UVS VENTILASJON UVS PP 450/400 SN8 Produsent Bruksområde: Ventilasjon Produktsystem Materiale: Polypropen Utv./innv. diameter Ringstivhetsklasse UD ➄ Bruksområde UD = under og utenfor bygninger Iskrystall = Kan håndteres ved lave temperaturer Produksjonsenhet ➄ = Fristad Produksjonstidspunkt: dag/måned/år/time UPONOR VENTILASJON I GRUNN 9

10 Kravspesifikasjon Uponor krav Uponor UVS dimensjon I oversikten nedenfor finnes det en oppstilling av de kravene som stilles i forbindelse med produksjon av Uponor UVS. Det er Uponors egne interne produktkrav ifølge fabrikkstandard 750 som anvendes i den løpende produksjonskontrollen, og disse oppfyller SS-EN I tillegg oppfyller Uponors grunnplasserte ventilasjonssystem NS 3420-V. Kravspesifikasjoner Uponor krav Egenskap Referanse til SS-EN 13476, SBC EN og NS 3420-V Uponor krav Fabrikkstandard 750, som oppfyller SS-EN 13476, SBC EN og NS 3420-V Ventilation 10 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

11 Merking Uponor UVS Merking Rørene merkes på emballasjehetten Uponor Produsent 38/ LEP Produksjonstidspunkt uke/år Art. nr: Ø 1000 L 6000 Info Artikkelnummer Dimensjon innerdiameter Rørlengde Ordre nr. samt prosjekt UPONOR VENTILASJON I GRUNN 11

12 Mottakskontroll og håndtering Mottakskontroll Mottakskontroll av de leverte produktene bør gjøres omgående etter at de har kommet frem til leveringsadressen. Kontroller om leveransen er komplett i henhold til følgeseddelen. Det er viktig å kontrollere samtlige produkter ved levering, ettersom ansvaret overføres til mottakeren. Transport Muffede rør skal ligge forskjøvet slik at muffene er fri. Rørene må ikke henge mer enn 1 m utover kanten på lasset når de ikke ligger i fabrikkens bunter. For fabrikkbuntede rør gjelder det at den bakerste trerammen skal hvile på bilens flak. Håndtering Rør og rørdeler må ikke tippes av, de må løftes forsiktig av fra lastebilen. Store bunter og større dimensjoner skal losses med løftestropper eller en gaffeltruck. Oppbevaringsplassen bør være forberedt ved levering. Vi anbefaler at leveransen skjer så nær installasjonsstedet som mulig. Det skal finnes regler eller rammer til løse rør og underlaget skal være plant. Rørene må ikke ligge og hvile på muffen. Produkter bør transporteres rundt på byggearbeidsplassen så lite som mulig. Generelt skal alle rør og deler håndteres og transporteres med forsiktighet for å unngå unødige skader. Ved stabling av rør på arbeidsplass må man kontrollere nøye slik at rørene ikke kan rase. Transport, håndtering og lagring foregår best med bruk av originalemballasjen. Rør og deler bør derfor oppbevares så lenge som mulig i den emballasjen som fabrikken har levert. Plastmaterialers slagfasthet avtar med synkende temperatur og håndteringen bør derfor skje med større forsiktighet i kulde. Anbefalt høyeste stabelhøyde for rør på en arbeidsplass. Ø bunter Ø lag Ø lag Ø lag Ventilation 12 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

13 Legging og montering Legging av ventilasjonsrør Legging av ventilasjonsrør Rørfundamentet skal ha en kornstørrelse på 8 32 mm og være 15 cm, minst 10 cm ved muffen. Rundt røret skal en ha støttepakning på 0,2 x D. Fyllmaterialet rundt røret skal ha en største kornstørrelse på 60 mm for rørdimensjonene Ø mm. For dimensjoner fra 1200 er største kornstørrelse 100 mm. Fyllmaterialet legges lagvis og komprimeres. Graderte fyllmasser skal brukes til 300 mm over rørtoppen. Avrettingslaget under røret og massene i et lag på 300 mm rett over røret skal ikke komprimeres. Anbefalte overdekning Ved prosjektering med store dybder, kontroller med Uponor at ikke ovaliteten blir for stor. Anbefalt minste fyllhøyde fra rørtopp til grunnens overflate. Grøntareal 0,3 m overdekning Gang- og sykkelvei 0,4 m overdekning Øvrig vei 0,5 m overdekning Vei med motortrafikk 0,5 m overdekning Omfylling og komprimering Rørdimensjon Maks. kornstørrelse i omfyllingsmaterialet (mm) Kornstørrelse fundament og støttepakning (mm) Maksimal lagtykkelse ved omfylling (mm) Komprimering ved siden av røret > 97% St. Proctor opp til 90% av rørets høyde. Anbefalt min tykkelse av beskyttelselag over topp rør. Resterende fylling Beskyttelseslag Ikke komprimert Lagvis gjenfylling Støttepakning (8-32 mm kornstørrelse) Rørfundament (8-32 mm kornstørrelse) Leggeforskrifter Uponor ventilasjonsrør skal legges i henhold til leggeforskrifter for fleksible plastrør utgitt av DNP, samt følge krav i NS UPONOR VENTILASJON I GRUNN 13

14 Installasjon av rør og deler Ø Grøften skal ha et fundament på ca. 15 cm og kornstørrelsen skal være 8 32 mm. Fyllmaterialet må ikke ha en kornstørrelse større enn 60 mm. Rørene løftes ned i grøften med godkjente løftestropper. De må ikke skades under håndteringen og emballasjen beholdes på. 1. Kappingen av røret gjøres med håndsag. Sag i sporet mellom to ribber. Etter kapping fjernes gradene med kniv eller fil. Vask bort og tørk av eventuelt smuss i rør og på deler. 2. Løst leverte pakninger monteres på rørendens andre spor. På denne måten sikrer man en optimal tetthet. Påfør Uponor smøremiddel både i muffen og på tetningsringen. 3. Bruk en trekloss for å unngå å skade røret under montering. Som hjelp kan man bruke et spett eller en spade. 4. Røret skal monteres helt inn i muffens bunn. Det må ikke dannes noen spalte mellom rørende og muffebunn.retningsendringer på = 4 kan tas opp av skjøten for Ø Ventilation 5. Tetningsringen monteres i det andre sporet fra spissenden. Påfør Uponor smøremiddel både i muffen og på tetningsringen. 6. Bruk en trekloss for å unngå å skade bendet under montering. Som hjelp kan en bruke et spett eller en spade. 7. Røret skal monteres helt inn i muffens bunn. Det må ikke dannes noen spalte mellom rørende og muffebunn. Retningsendringer på = 4 kan tas opp av skjøten for Ø UPONOR VENTILASJON I GRUNN

15 Installasjon av rør og deler Ø Grøften skal ha et fundament på ca. 15 cm og kornstørrelsen skal være 8 32 mm. Fyllmaterialet må ikke ha en kornstørrelse større enn 60 mm. Rørene løftes ned i grøften med godkjente løftestropper. De må ikke skades under håndteringen og emballasjen beholdes på. 1. Kapp røret til ønsket lengde med stikksag eller håndsag. Sag i sporet mellom to ribber. Etter kapping fjernes gradene med kniv eller fil. Tetningsringen monteres i det andre sporet fra spissenden. På denne måten sikrer en optimal tetthet. 2. Påfør Uponor smøremiddel på tetningsringen, men også innvendig i muffen for å få en enklere sammenføring. 3. For å installere rørene er det enklest å bruke skuffen på gravemaskinen for å trykke sammen rørene. Husk å bruke mellomlegg slik at røret ikke blir skadet. Bend og deler fører en enklest sammen ved å feste spennbånd i begge ender og trekke dem sammen. 4. Røret skal monteres i muffens bunn. Det må ikke dannes noen spalte mellom rørende og muffebunn. Retningsendringer på = 3 kan tas opp av skjøten for Ø UPONOR VENTILASJON I GRUNN 15

16 Installasjon av rør og deler Ø Grøften skal ha et fundament på ca. 15 cm og kornstørrelsen skal være 8 32 mm. Rørets dimensjon bestemmer maks. kornstørrelse på fyllmaterialet. Rørene løftes ned i grøften med godkjente løftestropper. De må ikke skades under håndteringen og emballasjen beholdes på. Rør og deler i Ø 600 og større tilvirkes i nøyaktige lengder etter tegning. For å se hvor de ulike delene skal plasseres, følg tegningen fra Uponor. 1. Emballasjen tas bort og rørendene rengjøres slik at sand eller andre forurensninger fjernes fra koblingsflatene. Smøremiddel fra Uponor påføres på både pakningen i muffen og spissenden av røret slik at monteringen blir enklere. Kontroller at pakningen ligger bøyd innover og at den ikke er skadet. 2. Montering av rør mot rør gjør en enklest ved å skyve på med skuffen på gravemaskinen. Husk å bruke mellomlegg mellom skuff og rør. Montering med maskin skal skje med stor forsiktighet og kontrollert. Sammenmontering av deler gjøres enklest ved hjelp av to jekketaljer som festes ved spennbånd eller monteringsører. Montasjeørene er sveiset på spissenden på bend og detaljer for å forenkle monteringen. To stykker sveises på hver rørdeler for dimensjoner 600 mm. Ventilation 3. Dra i samme tempo slik at spissenden kommer rett inn i muffen. Hvis spissenden kommer skjevt inn, setter røret seg fast og en må begynne på nytt. Pakningstrykket er høyt og det kan være nødvendig å flytte festepunktene ved montering. 4. Skjøten kontrolleres visuelt utvendig for å sikre at pakningen ikke har vrengt seg. Kanten til spissenden skal være helt inntil muffen. Gjenfyll og komprimer rundt røret ifølge forskrifter. Retningsendringer på = 2 kan tas opp av skjøten for Ø 600 og 1 tillates for større dimensjoner. 16 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

17 Montering av øvrige detaljer Ventilasjonstårn Tårnet er utstyrt med innvendige løfteører for sikker håndtering når tårnet løftes på plass. For å løfte tårnet kreves det gravemaskin eller kran. Tårnet plasseres normalt på et 300 mm høyt grusfundament. Skyv på med skuff eller kran for å koble sammen mot rør. Jekketaljer kan også brukes for å trekke sammen. For rørtilkobling Ø mm sitter det en muffeende på tårnet. For Ø tilvirkes tårnet vanligvis med en spissende slik at tilknyttede rør som kobles mot, har muffe. Innstøpningsmuffe Innstøpningsmuffen plasseres slik at muffen vender ut fra bygningen slik at rørene kan kobles inn. Innstøpningsmuffen tilvirkes etter tykkelse på veggen som den skal støpes inn i. Innstøpningsmuffen har en krage rundt seg med ferdigborede hull. Bruk disse hullene for å feste innstøpningsmuffen i kassettforskalingen. Takhatter Takhatten plasseres på toppen av tårnet. Medfølgende svarte distanser brukes for å sørge for at takhatten står i sentrum på tårnet. På takhattens underkant finnes det forborede hull. På disse stedene skrur en fast takhatten mot tårnet. Distansen skal være innenfor takhattens kant, altså mellom takhatt og tårn. På toppen av takhatten sitter det løfteører slik at en sikkert kan løfte den på plass. UPONOR VENTILASJON I GRUNN 17

18 Trykkprøving av ventilasjon i grunnen, kortfattet utdrag fra NS 3420-V:2012 Tetthetsprøve gir en forsikring om at systemet er tett. Uponors ventilasjonskanaler som ligger i grunnen trykktestes etter krav i NS3420-V. Systemet bør trykktestes før en fyller igjen massene rundt røret. Ved testen skal kanalene plugges igjen med lufttette plugger, f.eks. gummibelger som en fyller med luft. Et starttrykk på 10 % over prøvetrykket skal holdes i 5 minutter. Deretter senker en til prøvetrykket og utfører trykktesten. Kanaler som ligger over grunnvann, skal trykktestes med: - prøvetrykk: Pa - prøvetid: 5 minutter - tillatt trykkfall 100 Pa Kanaler som ligger under grunnvann, skal trykktestes med: - prøvetrykk: Pa - prøvetid: 5 minuter - tillatt trykkfall 500 Pa Dokumentasjon Prøvingen og resultatet av den bør dokumenteres. Den skal være signert og datert. kort beskrivelse av hvilket anlegg som er testet høyeste prøvetrykk iakttakelser under prøving sted og dato for prøving Ventilation Den fullstendige standarden kan bestilles på 18 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

19 Bruksområder Garasjer under grunnen Garasjer som ligger under grunnen, har som oftest begrenset plass og dermed får en ofte problemer med utformingen av ventilasjonen. Ved å legge ventilasjon i grunnen med kanaler under eller ved siden av bygningen frigjøres det arealer og byggingen blir enklere. En sikker og plassbesparende løsning. Når en plasserer ventilasjonskanalene i grunnen, blir det enklere å håndtere den plassmangelen som pleier å råde. Uponors løsning leveres til overkant bunnplate/kjellervegg og derfra brukes det tradisjonelle stålkanaler. Se illustrasjon 1. Nye industribygninger / haller I industribygninger er kravet til luftmengde stort. Ofte er det høye takhøyder og lange overføringsavstander mellom tekninsk rom og suge eller tilførsel punktene. Tradisjonelt plasseres teknisk rom og kanaler i bygningen og tar opp plass som kan utnyttes bedre. Ventilasjonskanalene kan også komme i konflikt med traverskraner og annen utrustning. Den optimale løsningen er å plassere teknisk rom fritt utenfor bygningen eller i kjelleren. Deler av ventilasjonssystemet legges i grunnen og dermed frigjøres det arealer slik at en kan utnytte bygningen mer effektivt. Se illustrasjon 2. Illustrasjon 1 Illustrasjon 2 UPONOR VENTILASJON I GRUNN 19

20 Tårnløsninger Med Uponors tårnløsninger får en et sikkert og funksjonelt inntaks-, avkasteller kombitårn med lang levetid. Kanalen leggs med lett fall fra teknisk rom mot tårnet. Eventuell kondens kan på den måten renne til tårnet der den dreneres bort. Se illustrasjon 3. For å sikre at vann ikke trenger gjennom kjellerveggen brukes det innstøpningsmuffer. Se side 18 og 29. Til- og fraluftsfordeling Deler av ventilasjonskanalene legges under bygningen for både til- og fraluft. På den måten får en bort de store plasskrevende kanalene som ellers tar opp plass i selve bygningen. Dermed frigjør en store arealer slik at en i mange tilfeller kan redusere bygghøyden og redusere den totale byggekostnaden. Løsningen muliggjør ofte en enklere kanalføring. Hvis en vil ha et mer arkitektonisk utseende, er dette en god løsning siden en ikke trenger å ta samme hensyn til bygningens indre ettersom kanalene legges i grunnen. En kan også få luftige takflater uten synlige ventilasjonskanaler. Se illustrasjon 4. Illustrasjon 3 Illustrasjon 4 Ventilation Teknisk rom i ekstern bygning Med Uponor UVS er det mulig å plassere teknisk rom som en separat bygning. Denne byggeteknikken kan en også bruke som varme- og elsentral. Inntaksluften tas inn og avkastluften føres bort med Uponors tårnløsninger. Fra teknisk rom fordeles behandlet luft i grunnen til de ulike byggningene/sjakter. Se illustrasjon 5. Illustrasjon 5 20 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

21 Renovering av eksisterende bygninger Et stort problem med eldre bygninger er at de ofte ikke klarer luftkravene som stilles i dag. Renovering av bygninger kan både hver utfordrende og kostnadskrevende. Ventilasjonskanalene tar opp store arealer som det ikke alltid er plass til. Med Uponors løsninger trenger en ikke å ha de store ventilasjonskanalene i selve bygningen. Skissen nedenfor viser hvordan en blant annet kan bruke Uponors løsninger. Se illustrasjon 6. Illustrasjon 6 UPONOR VENTILASJON I GRUNN 21

22 Sortiment Uponor UVS Rør Rør Andre lengder enn 6 meter kan fås for Ø OBS! Ø produseres etter tegning i nøyaktige lengder og de kan ikke kappes på stedet. Ø leveres i lengder på 6 meter og kan kappes i ønskede lengder på installasjonsplassen. Nominell M/S Diameter Diameter Diameter Uponor diameter innvendig utvendig utvendig nr. (D) (Dm) (Dp) (6m) Rørkonstruksjon Ø PP. Rørkonstruksjon Ø PE. Ventilation Tetningsring/dobbelmuffe OBS! 2 tetningsringer for hver del. 1 tetningsring per rørlengde. DN rør Tetningsring Dobbeltmuffe Dobbeltmuffe Uponor nr. Uponor nr. Total lengde UPONOR VENTILASJON I GRUNN

23 Uponor UVS Bend Bend 30, 45 og 90 Bend med andre gradtall eller byggmål enn standard kan fås på forespørsel. Ø bend tilvirkes med monteringsører for å lette installasjonen. Til de mindre bendene Ø behøves det 2 tetningsringer per bend. DN M/S 30 Uponor 45 Uponor 90 Uponor Z mm nr. Z mm nr. Z mm nr Bend Ø Bend Ø UPONOR VENTILASJON I GRUNN 23

VENTILASJON I GRUNN KATALOG

VENTILASJON I GRUNN KATALOG KATALOG 2 ViaCon ventilasjon i grunn ViaCon Quattro ventilasjon i grunn er i utgangspunktet et godkjent overvannsrør som er testet for å tåle 0,5 Bar trykk uten lekkasje, dette er muliggjort ved at man

Detaljer

VENTILASJON I GRUNN KATALOG

VENTILASJON I GRUNN KATALOG VENTIASJON I GRUNN KATAOG Innholdsfortegnelse Ventilasjon i grunn... 4 Bruksområder... 5 Ventilasjonsrør... 6-7 Ventilasjonsbend... 8-9 T-rør... 10 Innstøpingsmuffer / påstikk... 11 Skjøtemuffer / ydfelle

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering 2 UPONOR IQ DV.OVERVANNSRØR Uponor IQ DV overvannsrør Det har aldri vært lettere å lede vann Uponor

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet Uponor Ultra Rib 2 Bytt rør tidligst om 100 år Etter drøyt ti år er Uponor

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA DOUBE NYHET! Uponor Ultra Double arkedets mest komplette spillvannssystem Uponor Ultra Double Trygt og kostnadseffektivt spillvannssystem Sikkerhet og enkelhet har vært

Detaljer

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn

Detaljer

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Infrastruktur Uponor Radon System for industri nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Radon System for industri Vi tar helse-trussel på alvor Norge har meget høy konsentrasjon av radongass

Detaljer

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden Pragma spillvannsrør Et godt alternativ for framtiden Pragma spilvannsrør for framtiden Pipelife har fremstilt konstruerte rør i en årrekke. Deres udiskutable fortrinn er lav vekt, stor styrke, lang levetid

Detaljer

Uponor. Fagsamling

Uponor. Fagsamling Uponor Fagsamling 22.09.10 NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass og ventilasjon Sprøytestøpte og sveiste deler Kummer, tanker, slam/fett

Detaljer

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Uponor Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Industrien på Furuflaten Et lite industristed NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass

Detaljer

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler 1 HEVA Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Detaljer

Uponor ventilasjon i grunn

Uponor ventilasjon i grunn ventilasjon i grunn Innholdsfortegnelse UVS... 4 Forslag til beskrivelsetekst... 5 Teknisk informasjon.... 6 Legging i grunnvann.... 8 Kravspesifikasjon -krav - Dimensjon 200-500... 9 Merking - Dimensjon

Detaljer

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg Kvalitet/standarder Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen Inge Fosberg Hva forventer DU av et kabelrør? Tette skjøter? Rene rør? Trekke inn kabel etter 1 2 5 10 50 år?.?

Detaljer

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn

Detaljer

PRAGMA - overvannsrør og drensrør

PRAGMA - overvannsrør og drensrør www.pipelife.no Pragma overvannsrør og drensrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne

Detaljer

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden Pragma overvannsrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne rørdeler når man trenger

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Grunnavløpsrør. en ener i markedet

Grunnavløpsrør. en ener i markedet Grunnavløpsrør en ener i markedet Et komplett system Pipelifes glatte grunnavløpsrørsystem består av både rør, deler og kummer. Bildene på disse sidene viser deler av Pipelifes kum- og delesystemer. For

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk Forberedelser Verktøy du trenger Fintannet sag, gjærekasse, penn, kniv og boremaskin. Husk å også ha følgende tilgjengelig Rørklemmer, smøremiddel,

Detaljer

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge. Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.. Rør, rørdeler og kummer av PVC og PP. - Materialkvalitet, bruksområder og sertifisering. - Forankring av vannledninger. - Tilkobling av stikkledninger. i

Detaljer

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT Komposittrøret for både tappevann og varme 10 2010 9001 Uponor Komposittrøret er en rørtype der fordelerne hos både plast og metall utnyttes på optimalt

Detaljer

Pipelife Norge AS. Lars Jakob Bugten

Pipelife Norge AS. Lars Jakob Bugten Pipelife Norge AS Lars Jakob Bugten VERDITRANSPORT FOR FREMTIDEN Fabrikker Surnadal Stathelle Salgskontor: Oslo Bergen Trondheim Produkter: Rør og deler i PVC og PP Dimensjoner: Ø16 Ø1400 Produksjonsvolum:

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Produktstandarder, merking og anbefalte krav

Produktstandarder, merking og anbefalte krav Produktstandarder, merking og anbefalte krav Europeiske standarder benevnes EN med en nummerreferanse for eksempel EN 1401 for PVC grunnavløpsrør. Som norsk standard har denne fått benevnelsen NS-EN 1401.

Detaljer

Kabelnett - Kabelrør utførelse

Kabelnett - Kabelrør utførelse NR 9010 VER 1.1 / 2012 Kabelnett - Kabelrør utførelse Beskrivelse Denne leggeanvisningen gjelder for rør beregnet på kraftkabler som skal bli en varig infrastruktur for senere inn og uttrekking av kabler.

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

Profilrør. Tekniske data og bruksområder. 1 Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no

Profilrør. Tekniske data og bruksområder. 1 Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Profilrør Tekniske data og bruksområder 1 Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Lav rørvekt Profilrøret har en veldig lav vekt og gir derfor enkel intern logistikk på byggeplassen.

Detaljer

recostal Fundamentforskaling

recostal Fundamentforskaling recostal Fundamentforskaling Tekniske detaljer Tekniske gjennomføring Vi mottar formtegningene fra kunden enten i form av E-mail eller post. Tegningene blir siden returnert til kunden med alle løsninger

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank 1600 L 3000 L 5000 L Varenr. 390000 Varenr. 390001 Varenr. 390002 Merk! Monterings- og vedlikeholdsinstruksen må følges. Fabrikkgarantien opphører

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet!

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Februar 2009 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd BS-Firkantkum Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet i forhold til både plassering av konsoller

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Relining rør for rehabilitering. PP kortrør og PE lange rør

Relining rør for rehabilitering. PP kortrør og PE lange rør Relining rør for rehabilitering PP kortrør og PE lange rør Effektivt og økonomisk Relining er å legge ny rørledning inni en gammel. Arbeidet kan utføres fra inspeksjons-kummer eller oppgravde hull uten

Detaljer

PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon

PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon Januar 2013 Teknisk informasjon Historikk Polyetylen er blitt benyttet som rørmateriale i mer enn 50 år. De første rørene med betegnelsen PEL, ble produsert midt

Detaljer

Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon

Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon RØRLEDNINGER AV PVC Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon Kvalitet og levetid 2015 Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

PE rør i VA sammenheng. Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE

PE rør i VA sammenheng. Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE PE rør i VA sammenheng Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE 1 Dagens tema Historisk utvikling av PE rør Materialkvalitet og bruksområder Produktspekter og skjøtemetoder Sertifiseringsordning Sertifisering av

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Kvalitet lønner seg i lengden

Kvalitet lønner seg i lengden takrenner og nedløp Kvalitet lønner seg i lengden Takrenner, nedløp og annet tilbehør fra armat gir taket ekstra kvalitet og mange problemfrie år. All produksjon foregår med moderne maskiner i våre egne

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054 1.1 Foto panel og profiler NDS U054 NDS U054 panel med endetape NDS U054 not og fjær-forbindelse 1 Aluminium bunnprofil NDS U054 Aluminium topp- og sideprofil NDS U054 1.2 Snittegninger Snittegning panel

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es?

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es? VA- modellering i Statens vegvesen Kan SOSI ledning beny8es? Objektlisten i HB138 er basert på prosesskoden Prosesskoden inneholder både arbeidsprosesser og fysiske objekter Objektene idenffiseres med

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP minirenseanlegg for i Revidert 14.12.2017 1. Generelt Bestemte krav stilles til installasjon av glassfibertanker. Ved nedgraving kan uforsiktig nedlegging

Detaljer

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti.

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer Raskt Enkelt Sikkert Fargegaranti 15 år Funksjonsgaranti 20 år hvis installert på et Lindab-tak Hvorfor VILPE? Raskt Enkelt Sikkert

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

12/11/2013. Stavern 15.08.013. Ole Jørgen Johansen

12/11/2013. Stavern 15.08.013. Ole Jørgen Johansen Stavern 15.08.013 Ole Jørgen Johansen 1 Kommunikasjon ved levering på anlegg 1. Vi har hatt en dialog i forkant 2. Sjåføren varsler sin ankomst (i god tid) 3. Er det noe å melde etterpå? (Umiddelbart)

Detaljer

Vannledninger og utvikling siste 40 år. Utvikling, fordeler og valg

Vannledninger og utvikling siste 40 år. Utvikling, fordeler og valg Vannledninger og utvikling siste 40 år Utvikling, fordeler og valg 2015 Vanndager Hva har skjedd av forbedringer de siste 40 årene? Materialkvalitet Produksjonsutstyr Strengere standarder og tester Sertifiserte

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Legging av plastrør for vann og avløp

Legging av plastrør for vann og avløp Legging av plastrør for vann og avløp 2 Legging av plastrør for vann og avløp Innholdsfortegnelse 3 Dette bør du vite 4 Transport, lossing og håndtering 5 Mottakskontroll og lagring 6 Sikkerhet/HMS 7 Kapping

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: KUMSYSTEMER Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem KUMSYSTEMER Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE Stake/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde Hurtigfakta Induksjonskammer Justerbart spredningsbilde og nærsone Passer til ventilasjonssystem med kjøling Måleuttak Rensbar

Detaljer

Pressmuffesystem. Syrefast. Komplett sortiment!

Pressmuffesystem. Syrefast. Komplett sortiment! Pressmuffesystem Syrefast Komplett sortiment! A-press, syrefast 316L, rør og deler Rør og deler i syrefast 316L, spesielt brukt for tappvannsystem. Leveres med LBP O-ringer (LBP = Leak Before Press). 15

Detaljer

Distribusjonsnett kabel Kabelrør utførelse

Distribusjonsnett kabel Kabelrør utførelse NR 9010 VER 1.2- PUBLISERT 02 / 2015 Distribusjonsnett kabel Kabelrør utførelse Beskrivelse: Denne leggeanvisningen gjelder for rør beregnet på kraftkabler som skal bli en varig infrastruktur for senere

Detaljer

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. MEF Forankringer av trykkrør

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. MEF Forankringer av trykkrør Forankring av støpejernsrør med strekkfaste skjøter Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp MEF Forankringer av trykkrør Problemstilling I en rørledning oppstår det krefter som vil 1. Endre posisjonen

Detaljer

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim Stian Sørli - Vannkraft Trondheim 1 Rørgater i bratt terreng / Erfaring og praksis i Norge Hva er bratt terreng Regelverk Rørgate i dagen Nedgravd rørgate Prosjektering Utførelse Kontroll ved utførelse

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Velkommen. Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099

Velkommen. Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099 Velkommen Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099 Elvestadrør 1968 ISOTERM AS 1971 JEBO Industrier 1999 Norske eiere Nordens ledende leverandør av tekniske rørsystemer I over 40 år

Detaljer

Borepakninger Tilkoblinger

Borepakninger Tilkoblinger Borepakninger Tilkoblinger F910 AR borepakning F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved

Detaljer

Tetthetsprøving av kum

Tetthetsprøving av kum Tetthetsprøving av kum Nr. 63 UTFØRELSE TRANSPORTSYSTEM 2011 1 FORMÅL Dette VA/Miljø-bladet beskriver metodene for utførelse av tetthetsprøving av kummer etter Norsk Standard, herunder metoder, prøveutstyr

Detaljer

ACO VVS GM-X galvanisert rør

ACO VVS GM-X galvanisert rør 23 galvanisert rør Avløpsrør og rørdeler av stål DN 40 DN 250 DIN 19530 og EN 1123 Stålrør oppfyller de strengeste sikkerhetskrav (se brannegenskaper). Mufferør av push-fit-typen i ACOs produktutvalg og

Detaljer

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg.

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg. September 2006 - et nytt trykkrør til vannforsyning Enkelt, effektivt og driftssikkert et sikkert valg Trykkrørsystemer Vi tar våre kunder på alvor Wavin har fokus på innovasjon, og forsøker hele tiden

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

HALLSTRÖMS VENTILASJONSTÅRN Inntak/avkast.

HALLSTRÖMS VENTILASJONSTÅRN Inntak/avkast. HALLSTRÖMS VENTILASJONSTÅRN Inntak/avkast www.swegon.no HALLSTRÖMS ventilasjonstårn Ventilasjonstårn, for inntak og avkast produseres av Hallstrøms AB, mangeårig samarbeidspartner som også produseres hele

Detaljer

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor NYHET fra Uponor UPONOR VVS TAPPEVANN- OG RADIATORRØR KOMPOSITT MODULSYSTEM 63-110 Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! 04 2009 9005 Fleksibel prosjektering, lett tilgjengelig,

Detaljer

SANDWICH BYGGELEMENTER

SANDWICH BYGGELEMENTER www.ventistal.no SANDWICH BYGGELEMENTER Fasade Tak Ventilsajon ISOLPAC KVEGG Sandwich veggelementer med PIR skum er enkle å installere, og gir en høyverdig isolasjon. Lave U-verdier i forhold til tykkelser.

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

AWADOCK MONTERINGSANVISNING

AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK POLYMER CONNECT For tilkobling av rør DN160 eller DN200 til glatte rør i materialene PP, PE, PVC eller GRP, fra DN200-1400. AWADOCK BETONG CONNECT For tilkobling av

Detaljer

VA ledningsnettet 2012 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid.

VA ledningsnettet 2012 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. Ole H Bævre, Pipelife Norge AS 1 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. 2 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid Hva er status på dagens VA

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

hvorfor velge Nordpeis stålpipe?

hvorfor velge Nordpeis stålpipe? STÅLPIPE Stålpipe er en rask, rimelig og plassbesparende metode dersom du ønsker et nytt ildsted. De fleste moderne ildsteder kan monteres uten brannmur, og med en toppmontert stålpipe blir da inngrepene

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purusrenne 110

Monteringsanvisninger for Purusrenne 110 Monteringsanvisninger for Purusrenne 110 02.2011 Innholdsfortegnelse Forside/ Støtteben side 1 Gulvtype: F1 Klemramme for toppmembran side 2 Gulvtype: F2 Smøremembran for toppmembran side 3 Gulvtype: F3

Detaljer

JACKON GARASJEELEMENT

JACKON GARASJEELEMENT Monteringsanvisning JACKON GARASJEELEMENT 12-2017 erstatter 09-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON GARASJEELEMENT - RINGMUR FOR GARASJER OG BODER Jackon garasjeelement er et fleksibelt

Detaljer

Desember 2013. Spillvannskummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no

Desember 2013. Spillvannskummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Desember 2013 Spillvannskummer Produkt og prisliste Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Prinsipptegning av Ø1000 renneløpskumme 1000 plastkjegle fastsveist til kumrør. 100% tett forbindelse.

Detaljer

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem Stake-/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer A4 A14 A13 A16 A12 A17 A15 A18 A13. 315 mm teleskopforlengelse med ramme og pakning 335 83 09 A14. Tett lokk

Detaljer

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar FX 330 er en brannmansjett for å lage brannheende gjennomføringer i vegger og gulv.

Detaljer

Pipelife Stilla. Lyddempende avløpssystem i PP

Pipelife Stilla. Lyddempende avløpssystem i PP Pipelife Stilla Lyddempende avløpssystem i PP Pipelife Stilla Pipelife Stilla er et lyddempende avløpssystem for montering i bygninger. Stilla er et supplement til vårt tradisjonelle avløpssystem og har

Detaljer

Sabiana Carisma Fly. vegghengt viftekonvektor. Produktblad PB 4.C.2. Sabiana Carisma Fly PB 4.C /15

Sabiana Carisma Fly. vegghengt viftekonvektor. Produktblad PB 4.C.2. Sabiana Carisma Fly PB 4.C /15 Produktblad vegghengt viftekonvektor 1/15 Produktblad Innhold Produktbeskrivelse Driftsbetingelser Elektrisk data for motor Fjernkontroll Måltegninger Vekt Vannmengde Trykkfallsdiagram Eurovent-sertifiserte

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner

Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner 02.2011 Innholdsfortegnelse Forside/ Støtteben side 1 Gulvtype: F1 Klemramme for toppmembran side 2 Gulvtype: F2 Smøremembran for toppmembran

Detaljer

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel GEK-S installasjonskanaler av stålplate har rasterhulling i underdelen som gjør det enkelt å montere kanalen på vegg eller knekter. En installasjonskanal i standardlengden på 2.000 be står av en kanalunderdel

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex MONTASJEVEILEDNING * TRYGGE SYSTEMER NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER www.norgips.no/flex NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MANGE MULIGHETER. Flex himlingssystem

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i Goodtech Environmenttal Technology AS Farexvegen 19 NO-2016 Frogner Norway Tlf: +47 63 86 64 60 NO 985 660 492 MVA kontakt@biovac.no

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Montering- og bruksanvisning for Aquatron vanntoalett m/biomottak

Montering- og bruksanvisning for Aquatron vanntoalett m/biomottak Montering- og bruksanvisning for Aquatron vanntoalett m/biomottak Slik virker Aquatron 1. Første trinn er et vanntoalett som spyler med henholdsvis 2 og 4 liter. 2. Avfallet føres videre til en separator

Detaljer

D16 FUGER. Figur D 16.3.a. Ventilering av horisontal- eller vertikalfuge. Figur D 16.3.b. Ventilering mot underliggende konstruksjon.

D16 FUGER. Figur D 16.3.a. Ventilering av horisontal- eller vertikalfuge. Figur D 16.3.b. Ventilering mot underliggende konstruksjon. Lydgjennomgang En funksjonsriktig fuge uten luftlekkasjer vil i alminnelighet være tilstrekkelig lydisolerende Det vises til bind E for mer utfyllende opplysninger 163 FUGETYPER I betongelementbygg forekommer

Detaljer

RIA. Ytterveggsrist for luftinntak og avkast. Utført i aluminium Lameller med drenering som hindrer vanninntrengning Nå med dimensjoneringsdiagram

RIA. Ytterveggsrist for luftinntak og avkast. Utført i aluminium Lameller med drenering som hindrer vanninntrengning Nå med dimensjoneringsdiagram NO0502 03.16 Ytterveggsrist for luftinntak og avkast Utført i aluminium Lameller med drenering som hindrer vanninntrengning Nå med dimensjoneringsdiagram TROX uranor Norge S Postboks 100 2712 Brandbu Telefon

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd. Produseres med fals. som forhindrer sideforskyvning!

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd. Produseres med fals. som forhindrer sideforskyvning! BS-Firkantkum Produseres med fals som forhindrer sideforskyvning! Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet

Detaljer

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING reoler og vogner REOLER OG VOGNER i aluminium, plast og rustfritt stål ENKELT RENHOLD Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for å møte stadig høyere

Detaljer