Uponor ventilasjon i grunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uponor ventilasjon i grunn"

Transkript

1 Uponor ventilasjon i grunn

2 Innholdsfortegnelse Uponor ventilasjon i grunnen Forslag til beskrivelsestekst Teknisk informasjon Legging i grunnvann Kravspesifikasjon Uponor krav Merking Kravspesifikasjon Uponor krav Merking Mottakskontroll og håndtering Legging og montering Installasjon av rør og deler Ø Installasjon av rør og deler Ø Installasjon av rør og deler Ø Montering av øvrige detaljer Kortfattet utdrag fra NS 3420-V: Bruksområder Uponor UVS Rør Uponor UVS Bend Uponor UVS T-rør Uponor UVS Reduksjoner Uponor UVS Avstikk Uponor UVS Endebunn, Smøremiddel Uponor UVS Innstøpningsmuffer Uponor UVS Lyddempere Uponor Tårnløsninger Uponor UVS Inntaks- og avkastunderdel Uponor UVS Inntaks- og avkasttårn Uponor UVS Kombitårn CAD-applikasjon Ventilation 2 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

3 Uponor ventilasjon i grunnen Beskrivelsenavn: Uponor UVS Uponors ventilasjon i grunnen er et system som er utviklet spesielt for bygninger som har behov for store luftmengder. Systemet gir mulighet til forenklet kanalføring, reduserte bygghøyder og en friere arkitektur. Uponor UVS er velprøvd og har vært brukt i lengre tid. Systemet egner seg utmerket for f.eks. skoler, sykehus, industrier, kontorbygninger, boligblokker, parkeringsgarasjer m.m. Systemet kan brukes til både nybygging og renovering av eksisterende bygninger. Et problem med tradisjonelle ventilasjonsløsninger er at de trenger stor plass innvendig i bygget og kanalføringene må samtidig samkjøres med andre systemer og annen utrustning. Store arealer brukes ofte til kanalføringer og sjakter, og det tar opp arealer som kunne utnyttes bedre. Valget av ventilasjon blir ofte et kompromiss mellom behov og muligheter. Løsningen er å legge deler av ventilasjonssystemet i grunnen. Kanalsystemet er tilvirket i plastmaterialene Polypropen (PP) Ø og Polyeten (PE) Ø Dette er materialer som er kjemikaliebestandige, klarer store påkjenninger, har lang levetid og et lavt varmekonduktivitetstall, noe som gjør at en som oftest ikke trenger å isolere kanalsystemet. Uponor UVS tetning er unik og sikkerheten mot lekkasje er ekstra stor sammenlignet med andre typer rørsystemer som legges i grunnen. Fargen på kanalsystemet er blå for å vise at det er ventilasjon, slik at en ikke forveksler dem med andre typer grunnrør, f.eks. avløp eller dagvann. I Norge har en lenge installert ventilasjon i grunnen og der har en fra 2004 hatt en standard som heter NS 3420-V:2012. Det er den eneste standarden som finnes for ventilasjon i grunnen i hele Europa, og Uponor UVS oppfyller denne standarden. Med Uponors tårnløsninger kan vifterommet plasseres utenfor bygningen, i bunn- eller kjellerplan. De plasskrevende til/fraluftkanalene kan plasseres i grunnen og det frigjør arealer, muliggjør flere bygningstekniske løsninger og gir en sikker og optimal drift. Løsningen gir enkel bygningsgeometri med større valgfrihet for arkitektur og luftige takarealer. Over bunnplaten anvender en tradisjonelle ventilasjonskanaler i stål. Når de store plasskrevende kanalene fjernes innvendig i bygget, kan en i mange tilfeller redusere byggehøyden. UPONOR VENTILASJON I GRUNN 3

4 Forslag til beskrivelsestekst Uponor UVS Kanalsystemet i grunnen skal være blått for å signalisere at kanalene brukes til ventilasjon. Systemet skal være tilvirket i PP- eller PE-plast. Kanaler og deler skal leveres rene og emballerte. Systemet skal være vanntett. Tetthetsprøving skal utføres etter NS3420-V for hele systemet før anleggsarbeidet går videre. Leggingsanvisning for plastrør fra Nordiske Plastrørgruppen (NPG), samt produsentens egne leggingsanvisninger skal følges. Uponor UVS tårn Ventilasjonstårn fabrikat Uponor UVS. Tårnet skal være av materialet PE og ha en lysegrå farge (RAL 7035). Takhattene skal være tilvirket av aluminium og utstyrt med smådyrssikkert nett. Tårnet skal ha drenering i bunnen og tilknyttede kanaler skal legges med fall mot tårnet. Tårnet plasseres normalt på et 300mm høyt fundament av grus.(8/32) Derfor velger du Uponor UVS Muliggjør nye byggtekniske løsninger. Bidrar ofte til en forbedret bygningsøkonomi. Sparer plass og kan redusere bygghøyden. Større frihet for arkitekten. Oppfyller kravene i NS 3420-V for kanaler i grunnen. Fleksibel og slagfast konstruksjon. Tett løsning kan installeres i områder med høyt grunnvannivå. God varme- og lydisoleringsevne. Bredt og tilpasset produktsortiment. Glatt innside med lav friksjonsmotstand. God kjemikaliebestandighet. Mulighet til spesialtilpassede løsninger. Ventilation 4 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

5 Teknisk informasjon Fargemarkering Uponor UVS produseres i en blå farge for å indikere bruksområdet ventilasjon. Den blå fargen gir også en indikasjon i grunnen ved eventuell oppgraving senere, og dessuten skiller den seg fra eksisterende dag- og spillvannsystemer. Miljøvennlig Rørene og delene er tilvirket i de gjenvinnbare materialene PP og PE. Energieffektivisering Ved å bruke Uponors tårnløsninger og plassere luftinntaket utenfor bygningen og med ventilasjonskanalene i grunnen gir dette en positiv varmeeffekt om vinteren og kjøleeffekt om sommeren. Lengden på kanalen i grunnen, leggedybden og lufthastigheten skaper forutsetninger for hvor stor denne effekten blir. Brannteknisk informasjon Materialene PP og PE er brennbare. Ved seksjonering installeres det brannspjeld ifølge tradisjonelle løsninger. PP og PE består av karbon- og hydrogenatomer. Ved forbrenning dannes det vann og karbondioksid gjennom reaksjon med oksygen. Radon Uponor UVS er tett og ingen radongasser trenger inn i systemet. Ved gjennomføring av kjellervegg eller bunnplate sikres radontettheten med innstøpningsmuffer eller andre radontette løsninger. Kjemikaliebestandighet Systemet er kjemikaliebestandig og materialet egner seg godt for bruk i aggressive miljøer. For å se motstandskraft mot et spesifikt stoff finnes det mer informasjon på vår hjemmeside Trykkfall Trykkfallsdiagram for tradisjonelle ventilasjonskanaler i stål kan også brukes for å beregne trykkfallet for Uponor UVS. Statisk elektrisitet PP- og PE-materialet fungerer som en isolator og leder ikke strøm. Ved lufthastighet > 15 m/s og når det er mange partikler i luftstrømmen, kan det under ugunstige forhold, gjennom statisk elektrisitet, dannes en høy spenning i rørsystemet. Dette problemet oppstår ikke når rørene er nedgravd. Ved åpen montasje ledes spenninger bort med en kobberledning som skrus fast utvendig på røret og føres til jord. Brukstemperaturer For PE-materiale kan kontinuerlig lufttemperatur være -40 C til +45 C. Høyeste tillatte korttidstemperatur er +80 C. For PP-materiale kan kontinuerlig lufttemperatur være -40 C til +60 C. Høyeste tillatte korttidstemperatur er +95 C. Materialet blir stivere og mindre slagfast ved lave temperaturer, og mykere ved høye. System- og materialdata Egenskaper Enhet PP-materialet PE-materialet Tetthet kg/m Lengdeutvidelse mm/m K 0,15 1,18-0,20 Varmeledningstall W m -1 K-1 0,20 0,40 E-modul 3 min Mpa UPONOR VENTILASJON I GRUNN 5

6 Opphengning Der det er fare for store setninger i grunnen, kan en sikre kanalene ved å legge hylster rundt om som en siden fester i armeringen i bunnplaten. Hylstrene og stagene skal være av rustfritt stål. Isolering/varmetap PE og PP har lav varmeledningsevne, noe som gjør at det som oftest ikke er nødvendig å isolere rørsystemet. I tilfeller der en har kanaler med oppvarmet luft som ikke ligger under bygningen, bør en isolere kanalsystemet. Også kanaler som ligger i utkanten av en bygning må kanskje isoleres. Det enkleste er å bruke celleplast eller isolerende markplate som en plasserer rundt røret. Anbefalt tykkelse på isolasjonen er ca. 200 mm. Tetthet Uponor UVS er et tett og driftssikkert system. Tetningen i skjøten sikres med et høyt pakningstrykk under og etter montering. Uponors ventilasjonsrør er absolutt tette og bør tetthetsprøves ifølge NS 3420-V før røret dekkes til. Dette er spesielt viktig i områder der grunnvannivået er høyt. Ventilation Emballering/rengjøring Rør og deler er emballert ved leveransen. Emballasjen skal ikke tas bort før installasjon. Ventilasjonsrørene kan rengjøres med de fleste typer rengjøringsmiddel uten at rørsystemet blir skadet. 6 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

7 Legging i grunnvann Dersom ventilasjonskanalene skal legges i grunnvann, bør en legge kanalene med lett fall mot et punkt der eventuell kondens kan renne av. I områder med høyt grunnvann og finkornete masser kan det være nødvendig å belaste ventilasjonskanalene med vekter slik at de ikke løftes opp. Ventilasjonskanalene som ligger under bygningen, trenger ikke å sikres dersom de er lagt på rett måte ettersom vekten fra bygningen samt materialene rundt røret holder dem på plass. Under selve installasjonsfasen kan det være nødvendig å sikre rørene. Som oftest er vekten fra massene nok til å holde kanalene på plass for kanaler som ligger utenfor bygningen. Den enkleste måten å belaste kanalsystemet på, er å støpe en halvmåne i betong over røret slik at vekten fra betongen holder kanalen på plass. Tabellen nedenfor angir hvor mye rørene må belastes i kg per meter, når hele kanalen er under vann. Ved grove masser og en leggedybde større enn rørdiameteren er det som oftest tilstrekkelig med vekten fra overfyllingen. Dersom det er fare for oppflyting, skal en kontakte konsulent for kontroll og beregning. En kan også få hjelp fra Uponors tekniske avdeling. Grunnvannivå Betongvekt Di Belastning i kg/meter UPONOR VENTILASJON I GRUNN 7

8 Kravspesifikasjon Uponor krav Uponor UVS dimensjon Følgende oversikt gir en sammenligning av de kravene som stilles for SS-EN 13476, Nordic Poly Marks krav og viser de høye kravene som Uponor har i tillegg. Uponors ventilasjonssystem oppfyller også kravene som stilles i NS 3420-V. NS 3420-V for ventilasjon i grunnen NS 3420-V er den standarden for ventilasjon i grunnen som følges i Norge. Standarden har eksistert siden august I Norden bør en også følge den norske standarden ettersom det er den eneste i Europa. Kravspesifikasjon Uponor krav Egenskaper Referanse til SS-EN 13476, DS-EN 13476, EN 13476, NPG/PS 103:2006 NS 3420-V Nordic Poly Mark SBC EN13476 Uponor tilleggskrav NS 3420-V Slagfasthet rør 0 C; fallhøyde 1,0 m -10 C; fallhøyde 1,0 m 0 C; fallhøyde 2,5 m -20 C; fallhøyde 2,0 m Ringfleksibilitet rør 30 % av di 30 % av di 60 % av di Fugetetthet med tetningsring Det kreves 5 % og 10 % deformasjon av hhv. muffe og spissende. SS-EN1277, DS-EN1277: Vilkårene B (deformasjon) må oppfylles. Det kreves 10 % og 15 % deformasjon av hhv. muffe og spissende. SSEN1277, DS-EN1277: Vilkårene B (deformasjon) må oppfylles. Det kreves 20 % og 30 % deformasjon av hhv. muffe og spissende. SS- EN1277, DS-EN1277: Vilkårene B (deformasjon) må oppfylles. Ventilation dim 315 = 2 > dim 315 = 1,5 SS-EN 1277, DS-EN 1277: Vilkårene C (avvinkling) må oppfylles. dim 315 = 2 > dim 315 = 1,5 SS-EN 1277, DS-EN 1277: Vilkårene D (både deformasjon og avvinkling) må oppfylles. dim 315 = 4 > dim 315 = 3 SS-EN 1277, DS-EN 1277: Vilkårene D (både deformasjon og avvinkling) må oppfylles. Tetningsringens langtidsegenskaper 100-årsverdi ved 1,5 bar 100-årsverdi ved 1,5 bar 100-årsverdi ved 2,0 bar Tetningsring Skal stemme overens med SS-EN eller -2 ved 45 C Skal stemme overens med EN eller -2 ved 45 C Skal stemme overens med EN eller -2 ved 60 C Motstandsevne mot kombinert utvendig last og høy temperatur EN 1437:1998 Skal stemme overens med SS/EN 681, DS/EN 681 del 1 eller 2 ved 45 C Skal stemme overens med SS/EN 681, DS/ EN 681 del 1 eller EN 1437: ved 45 C 1) Følgende krav gjelder Vertikal deformasjon: 9 % Avvik fra retthet i bunnløp: 3 mm Bunnløpsradius: Åpning på sveisefuge: Tetthet ved 0,35 bar/15 min: 80 % av opprinnelig 20 % av av godstykkelsen Lekkasje må ikke forekomme 8 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

9 Merking Uponor UVS dimensjon Merking av Uponor UVS Nedenfor illustreres merkingen av Uponor ventilasjon i grunnen samt en forklaring av den. VENTILASJON UVS PP 315/277 SN8 UD ➄ Eksempel på merking av Uponor UVS VENTILASJON UVS PP 450/400 SN8 Produsent Bruksområde: Ventilasjon Produktsystem Materiale: Polypropen Utv./innv. diameter Ringstivhetsklasse UD ➄ Bruksområde UD = under og utenfor bygninger Iskrystall = Kan håndteres ved lave temperaturer Produksjonsenhet ➄ = Fristad Produksjonstidspunkt: dag/måned/år/time UPONOR VENTILASJON I GRUNN 9

10 Kravspesifikasjon Uponor krav Uponor UVS dimensjon I oversikten nedenfor finnes det en oppstilling av de kravene som stilles i forbindelse med produksjon av Uponor UVS. Det er Uponors egne interne produktkrav ifølge fabrikkstandard 750 som anvendes i den løpende produksjonskontrollen, og disse oppfyller SS-EN I tillegg oppfyller Uponors grunnplasserte ventilasjonssystem NS 3420-V. Kravspesifikasjoner Uponor krav Egenskap Referanse til SS-EN 13476, SBC EN og NS 3420-V Uponor krav Fabrikkstandard 750, som oppfyller SS-EN 13476, SBC EN og NS 3420-V Ventilation 10 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

11 Merking Uponor UVS Merking Rørene merkes på emballasjehetten Uponor Produsent 38/ LEP Produksjonstidspunkt uke/år Art. nr: Ø 1000 L 6000 Info Artikkelnummer Dimensjon innerdiameter Rørlengde Ordre nr. samt prosjekt UPONOR VENTILASJON I GRUNN 11

12 Mottakskontroll og håndtering Mottakskontroll Mottakskontroll av de leverte produktene bør gjøres omgående etter at de har kommet frem til leveringsadressen. Kontroller om leveransen er komplett i henhold til følgeseddelen. Det er viktig å kontrollere samtlige produkter ved levering, ettersom ansvaret overføres til mottakeren. Transport Muffede rør skal ligge forskjøvet slik at muffene er fri. Rørene må ikke henge mer enn 1 m utover kanten på lasset når de ikke ligger i fabrikkens bunter. For fabrikkbuntede rør gjelder det at den bakerste trerammen skal hvile på bilens flak. Håndtering Rør og rørdeler må ikke tippes av, de må løftes forsiktig av fra lastebilen. Store bunter og større dimensjoner skal losses med løftestropper eller en gaffeltruck. Oppbevaringsplassen bør være forberedt ved levering. Vi anbefaler at leveransen skjer så nær installasjonsstedet som mulig. Det skal finnes regler eller rammer til løse rør og underlaget skal være plant. Rørene må ikke ligge og hvile på muffen. Produkter bør transporteres rundt på byggearbeidsplassen så lite som mulig. Generelt skal alle rør og deler håndteres og transporteres med forsiktighet for å unngå unødige skader. Ved stabling av rør på arbeidsplass må man kontrollere nøye slik at rørene ikke kan rase. Transport, håndtering og lagring foregår best med bruk av originalemballasjen. Rør og deler bør derfor oppbevares så lenge som mulig i den emballasjen som fabrikken har levert. Plastmaterialers slagfasthet avtar med synkende temperatur og håndteringen bør derfor skje med større forsiktighet i kulde. Anbefalt høyeste stabelhøyde for rør på en arbeidsplass. Ø bunter Ø lag Ø lag Ø lag Ventilation 12 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

13 Legging og montering Legging av ventilasjonsrør Legging av ventilasjonsrør Rørfundamentet skal ha en kornstørrelse på 8 32 mm og være 15 cm, minst 10 cm ved muffen. Rundt røret skal en ha støttepakning på 0,2 x D. Fyllmaterialet rundt røret skal ha en største kornstørrelse på 60 mm for rørdimensjonene Ø mm. For dimensjoner fra 1200 er største kornstørrelse 100 mm. Fyllmaterialet legges lagvis og komprimeres. Graderte fyllmasser skal brukes til 300 mm over rørtoppen. Avrettingslaget under røret og massene i et lag på 300 mm rett over røret skal ikke komprimeres. Anbefalte overdekning Ved prosjektering med store dybder, kontroller med Uponor at ikke ovaliteten blir for stor. Anbefalt minste fyllhøyde fra rørtopp til grunnens overflate. Grøntareal 0,3 m overdekning Gang- og sykkelvei 0,4 m overdekning Øvrig vei 0,5 m overdekning Vei med motortrafikk 0,5 m overdekning Omfylling og komprimering Rørdimensjon Maks. kornstørrelse i omfyllingsmaterialet (mm) Kornstørrelse fundament og støttepakning (mm) Maksimal lagtykkelse ved omfylling (mm) Komprimering ved siden av røret > 97% St. Proctor opp til 90% av rørets høyde. Anbefalt min tykkelse av beskyttelselag over topp rør. Resterende fylling Beskyttelseslag Ikke komprimert Lagvis gjenfylling Støttepakning (8-32 mm kornstørrelse) Rørfundament (8-32 mm kornstørrelse) Leggeforskrifter Uponor ventilasjonsrør skal legges i henhold til leggeforskrifter for fleksible plastrør utgitt av DNP, samt følge krav i NS UPONOR VENTILASJON I GRUNN 13

14 Installasjon av rør og deler Ø Grøften skal ha et fundament på ca. 15 cm og kornstørrelsen skal være 8 32 mm. Fyllmaterialet må ikke ha en kornstørrelse større enn 60 mm. Rørene løftes ned i grøften med godkjente løftestropper. De må ikke skades under håndteringen og emballasjen beholdes på. 1. Kappingen av røret gjøres med håndsag. Sag i sporet mellom to ribber. Etter kapping fjernes gradene med kniv eller fil. Vask bort og tørk av eventuelt smuss i rør og på deler. 2. Løst leverte pakninger monteres på rørendens andre spor. På denne måten sikrer man en optimal tetthet. Påfør Uponor smøremiddel både i muffen og på tetningsringen. 3. Bruk en trekloss for å unngå å skade røret under montering. Som hjelp kan man bruke et spett eller en spade. 4. Røret skal monteres helt inn i muffens bunn. Det må ikke dannes noen spalte mellom rørende og muffebunn.retningsendringer på = 4 kan tas opp av skjøten for Ø Ventilation 5. Tetningsringen monteres i det andre sporet fra spissenden. Påfør Uponor smøremiddel både i muffen og på tetningsringen. 6. Bruk en trekloss for å unngå å skade bendet under montering. Som hjelp kan en bruke et spett eller en spade. 7. Røret skal monteres helt inn i muffens bunn. Det må ikke dannes noen spalte mellom rørende og muffebunn. Retningsendringer på = 4 kan tas opp av skjøten for Ø UPONOR VENTILASJON I GRUNN

15 Installasjon av rør og deler Ø Grøften skal ha et fundament på ca. 15 cm og kornstørrelsen skal være 8 32 mm. Fyllmaterialet må ikke ha en kornstørrelse større enn 60 mm. Rørene løftes ned i grøften med godkjente løftestropper. De må ikke skades under håndteringen og emballasjen beholdes på. 1. Kapp røret til ønsket lengde med stikksag eller håndsag. Sag i sporet mellom to ribber. Etter kapping fjernes gradene med kniv eller fil. Tetningsringen monteres i det andre sporet fra spissenden. På denne måten sikrer en optimal tetthet. 2. Påfør Uponor smøremiddel på tetningsringen, men også innvendig i muffen for å få en enklere sammenføring. 3. For å installere rørene er det enklest å bruke skuffen på gravemaskinen for å trykke sammen rørene. Husk å bruke mellomlegg slik at røret ikke blir skadet. Bend og deler fører en enklest sammen ved å feste spennbånd i begge ender og trekke dem sammen. 4. Røret skal monteres i muffens bunn. Det må ikke dannes noen spalte mellom rørende og muffebunn. Retningsendringer på = 3 kan tas opp av skjøten for Ø UPONOR VENTILASJON I GRUNN 15

16 Installasjon av rør og deler Ø Grøften skal ha et fundament på ca. 15 cm og kornstørrelsen skal være 8 32 mm. Rørets dimensjon bestemmer maks. kornstørrelse på fyllmaterialet. Rørene løftes ned i grøften med godkjente løftestropper. De må ikke skades under håndteringen og emballasjen beholdes på. Rør og deler i Ø 600 og større tilvirkes i nøyaktige lengder etter tegning. For å se hvor de ulike delene skal plasseres, følg tegningen fra Uponor. 1. Emballasjen tas bort og rørendene rengjøres slik at sand eller andre forurensninger fjernes fra koblingsflatene. Smøremiddel fra Uponor påføres på både pakningen i muffen og spissenden av røret slik at monteringen blir enklere. Kontroller at pakningen ligger bøyd innover og at den ikke er skadet. 2. Montering av rør mot rør gjør en enklest ved å skyve på med skuffen på gravemaskinen. Husk å bruke mellomlegg mellom skuff og rør. Montering med maskin skal skje med stor forsiktighet og kontrollert. Sammenmontering av deler gjøres enklest ved hjelp av to jekketaljer som festes ved spennbånd eller monteringsører. Montasjeørene er sveiset på spissenden på bend og detaljer for å forenkle monteringen. To stykker sveises på hver rørdeler for dimensjoner 600 mm. Ventilation 3. Dra i samme tempo slik at spissenden kommer rett inn i muffen. Hvis spissenden kommer skjevt inn, setter røret seg fast og en må begynne på nytt. Pakningstrykket er høyt og det kan være nødvendig å flytte festepunktene ved montering. 4. Skjøten kontrolleres visuelt utvendig for å sikre at pakningen ikke har vrengt seg. Kanten til spissenden skal være helt inntil muffen. Gjenfyll og komprimer rundt røret ifølge forskrifter. Retningsendringer på = 2 kan tas opp av skjøten for Ø 600 og 1 tillates for større dimensjoner. 16 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

17 Montering av øvrige detaljer Ventilasjonstårn Tårnet er utstyrt med innvendige løfteører for sikker håndtering når tårnet løftes på plass. For å løfte tårnet kreves det gravemaskin eller kran. Tårnet plasseres normalt på et 300 mm høyt grusfundament. Skyv på med skuff eller kran for å koble sammen mot rør. Jekketaljer kan også brukes for å trekke sammen. For rørtilkobling Ø mm sitter det en muffeende på tårnet. For Ø tilvirkes tårnet vanligvis med en spissende slik at tilknyttede rør som kobles mot, har muffe. Innstøpningsmuffe Innstøpningsmuffen plasseres slik at muffen vender ut fra bygningen slik at rørene kan kobles inn. Innstøpningsmuffen tilvirkes etter tykkelse på veggen som den skal støpes inn i. Innstøpningsmuffen har en krage rundt seg med ferdigborede hull. Bruk disse hullene for å feste innstøpningsmuffen i kassettforskalingen. Takhatter Takhatten plasseres på toppen av tårnet. Medfølgende svarte distanser brukes for å sørge for at takhatten står i sentrum på tårnet. På takhattens underkant finnes det forborede hull. På disse stedene skrur en fast takhatten mot tårnet. Distansen skal være innenfor takhattens kant, altså mellom takhatt og tårn. På toppen av takhatten sitter det løfteører slik at en sikkert kan løfte den på plass. UPONOR VENTILASJON I GRUNN 17

18 Trykkprøving av ventilasjon i grunnen, kortfattet utdrag fra NS 3420-V:2012 Tetthetsprøve gir en forsikring om at systemet er tett. Uponors ventilasjonskanaler som ligger i grunnen trykktestes etter krav i NS3420-V. Systemet bør trykktestes før en fyller igjen massene rundt røret. Ved testen skal kanalene plugges igjen med lufttette plugger, f.eks. gummibelger som en fyller med luft. Et starttrykk på 10 % over prøvetrykket skal holdes i 5 minutter. Deretter senker en til prøvetrykket og utfører trykktesten. Kanaler som ligger over grunnvann, skal trykktestes med: - prøvetrykk: Pa - prøvetid: 5 minutter - tillatt trykkfall 100 Pa Kanaler som ligger under grunnvann, skal trykktestes med: - prøvetrykk: Pa - prøvetid: 5 minuter - tillatt trykkfall 500 Pa Dokumentasjon Prøvingen og resultatet av den bør dokumenteres. Den skal være signert og datert. kort beskrivelse av hvilket anlegg som er testet høyeste prøvetrykk iakttakelser under prøving sted og dato for prøving Ventilation Den fullstendige standarden kan bestilles på 18 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

19 Bruksområder Garasjer under grunnen Garasjer som ligger under grunnen, har som oftest begrenset plass og dermed får en ofte problemer med utformingen av ventilasjonen. Ved å legge ventilasjon i grunnen med kanaler under eller ved siden av bygningen frigjøres det arealer og byggingen blir enklere. En sikker og plassbesparende løsning. Når en plasserer ventilasjonskanalene i grunnen, blir det enklere å håndtere den plassmangelen som pleier å råde. Uponors løsning leveres til overkant bunnplate/kjellervegg og derfra brukes det tradisjonelle stålkanaler. Se illustrasjon 1. Nye industribygninger / haller I industribygninger er kravet til luftmengde stort. Ofte er det høye takhøyder og lange overføringsavstander mellom tekninsk rom og suge eller tilførsel punktene. Tradisjonelt plasseres teknisk rom og kanaler i bygningen og tar opp plass som kan utnyttes bedre. Ventilasjonskanalene kan også komme i konflikt med traverskraner og annen utrustning. Den optimale løsningen er å plassere teknisk rom fritt utenfor bygningen eller i kjelleren. Deler av ventilasjonssystemet legges i grunnen og dermed frigjøres det arealer slik at en kan utnytte bygningen mer effektivt. Se illustrasjon 2. Illustrasjon 1 Illustrasjon 2 UPONOR VENTILASJON I GRUNN 19

20 Tårnløsninger Med Uponors tårnløsninger får en et sikkert og funksjonelt inntaks-, avkasteller kombitårn med lang levetid. Kanalen leggs med lett fall fra teknisk rom mot tårnet. Eventuell kondens kan på den måten renne til tårnet der den dreneres bort. Se illustrasjon 3. For å sikre at vann ikke trenger gjennom kjellerveggen brukes det innstøpningsmuffer. Se side 18 og 29. Til- og fraluftsfordeling Deler av ventilasjonskanalene legges under bygningen for både til- og fraluft. På den måten får en bort de store plasskrevende kanalene som ellers tar opp plass i selve bygningen. Dermed frigjør en store arealer slik at en i mange tilfeller kan redusere bygghøyden og redusere den totale byggekostnaden. Løsningen muliggjør ofte en enklere kanalføring. Hvis en vil ha et mer arkitektonisk utseende, er dette en god løsning siden en ikke trenger å ta samme hensyn til bygningens indre ettersom kanalene legges i grunnen. En kan også få luftige takflater uten synlige ventilasjonskanaler. Se illustrasjon 4. Illustrasjon 3 Illustrasjon 4 Ventilation Teknisk rom i ekstern bygning Med Uponor UVS er det mulig å plassere teknisk rom som en separat bygning. Denne byggeteknikken kan en også bruke som varme- og elsentral. Inntaksluften tas inn og avkastluften føres bort med Uponors tårnløsninger. Fra teknisk rom fordeles behandlet luft i grunnen til de ulike byggningene/sjakter. Se illustrasjon 5. Illustrasjon 5 20 UPONOR VENTILASJON I GRUNN

21 Renovering av eksisterende bygninger Et stort problem med eldre bygninger er at de ofte ikke klarer luftkravene som stilles i dag. Renovering av bygninger kan både hver utfordrende og kostnadskrevende. Ventilasjonskanalene tar opp store arealer som det ikke alltid er plass til. Med Uponors løsninger trenger en ikke å ha de store ventilasjonskanalene i selve bygningen. Skissen nedenfor viser hvordan en blant annet kan bruke Uponors løsninger. Se illustrasjon 6. Illustrasjon 6 UPONOR VENTILASJON I GRUNN 21

22 Sortiment Uponor UVS Rør Rør Andre lengder enn 6 meter kan fås for Ø OBS! Ø produseres etter tegning i nøyaktige lengder og de kan ikke kappes på stedet. Ø leveres i lengder på 6 meter og kan kappes i ønskede lengder på installasjonsplassen. Nominell M/S Diameter Diameter Diameter Uponor diameter innvendig utvendig utvendig nr. (D) (Dm) (Dp) (6m) Rørkonstruksjon Ø PP. Rørkonstruksjon Ø PE. Ventilation Tetningsring/dobbelmuffe OBS! 2 tetningsringer for hver del. 1 tetningsring per rørlengde. DN rør Tetningsring Dobbeltmuffe Dobbeltmuffe Uponor nr. Uponor nr. Total lengde UPONOR VENTILASJON I GRUNN

23 Uponor UVS Bend Bend 30, 45 og 90 Bend med andre gradtall eller byggmål enn standard kan fås på forespørsel. Ø bend tilvirkes med monteringsører for å lette installasjonen. Til de mindre bendene Ø behøves det 2 tetningsringer per bend. DN M/S 30 Uponor 45 Uponor 90 Uponor Z mm nr. Z mm nr. Z mm nr Bend Ø Bend Ø UPONOR VENTILASJON I GRUNN 23

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider CI/SfB (9-) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Isolering av mark- och anleggsarbeider......... 03 Isolering

Detaljer

KJ-MA SYSTEM. Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM

KJ-MA SYSTEM. Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM KJ-MA SYSTEM 2008 Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM 2 MA-SYSTEMET Anvendelsesområdet for MA-systemet...4-7 Koblingsalternativer...8-10 Montering av koblinger...11-12 Kapping... 13 Resistensliste

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper PRODUKTKTOG KJ-M System og pumper Generasjoners bruk av støpejern i avløpsrør har bevist materialets gode holdbarhet gjennom sin høye styrke og evne til å motstå korrosjon over lang tid. I et moderne avløpssystem

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger S y s t e m d a t a Tekkeløsninger Mekanisk innfestet system med Systembeskrivelse Protan s mekanisk innfestet system med standard overlapp er det mest brukte systemet ved tekking med Protan takbelegg.

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA-SPESIAL MUFFELØSE AVLØPSRØR, generelt Miljøet MA-systemet er framstilt av en nøye kontrollert blanding av stål. Materialet er 100% resirkulerbart. Gjenbruk

Detaljer

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt.

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innebygd kunnskap Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innhold: Hvordan planlegger man et kjøkken best?............... 4 Praktiske råd til planløsning.............................. 8 Riktig

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer