LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S"

Transkript

1 MODELL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV

2 ASA CE erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer herved at utstyret toestel trådløs LAN USB-adapter (WN8522D 7-JU) er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Samsvarserklæringen kan lastes ned her: Den trådløse LAN-USB-adapteren er utviklet kun for innendørs bruk.

3 Introduksjon [ NORSK ] Kjære SHARP-kunde Takk for kjøpet av SHARP LCD farge-tv-en. Før å sørge for sikkerhet og mange års problemfri bruk av ditt apparat ber vi deg lese Viktige sikkerhetsregler grundig før du tar det i bruk. Innhold Introduksjon... 1 Kjære SHARP-kunde... 1 Innhold... 1 Viktige sikkerhetsregler... 2 Medfølgende tilbehør... 4 Valgfritt tilleggsutstyr... 4 Forberedelser... 5 Oppsetting av stativet... 5 Bruk av fjernkontrollen... 6 Delenavn og -funksjoner... 7 TV-apparatet (front/siden)... 7 TV-apparatet (bilde bakfra)... 7 Fjernkontroll... 8 Hurtigguide... 9 Betjeningsoversikt... 9 Innsetting av et CA-kort i CI-modulen Bruke Meny-skjermbildet Førstegangs automatisk installasjon Førstegangs automatisk installasjon Se TV Daglig bruk EPG Tekst-TV Tilkopling av eksterne enheter Tilkoblinger - en introduksjon Video-tilkoblinger Lyd-tilkoblinger AQUOS LINK Styr HDMI-utstyr ved hjelp av AQUOS LINK AQUOS LINK-tilkobling Oppsett av AQUOS LINK Bruk av AQUOS LINK-utstyr Basisjustering Bildeinnstillinger Lydinnstillinger Strømspareinnstillinger Vis innstillinger Tidsinnstilling ved start av TV-apparatet Individuell innstilling - PIN Individuell innstilling - Tid Individuell innstilling - Språk Nyttige visningsfunksjoner Valgfrie funksjonsinnstillinger Andre egenskaper Andre praktiske funksjoner Bruke en USB-enhet Time shift USB-medier/Hjemmenettverk Kompatibilitet for USB-enheter Kompatibilitet for Hjemmenettverksserver Velge bildestørrelse for videomodus Koble til en PC Koble til en PC Viser et PC-bilde på TV-skjermen PC-kontroll av TV-en Nettverksoppsett Kobler til nettverket Net TV Hva er Net TV? Funksjoner i Net TV Fraskrivninger og programvarelisenser for Net TV Bilag Feilsøking Oppdatering av TV via DVB-T/T2* Gå oppdateringsinformasjon Informasjon om dette produktets programvarelisens Oppdatering av TV-apparatet via USB/nettverk Varemerker Spesifikasjoner Spesifikasjoner (Trådløs LAN USB adapter) Miljømessige spesifikasjoner Montering av TV-en på vegg Dimensjonstegninger EU Energi Etikett for TV Illustrasjonene og det som vises på OSD i denne brukerhåndboken er kun for informasjonsformål og kan være annerledes i realiteten. 1

4 Introduksjon Viktige sikkerhetsregler Rengjøring Trekk strømledningen ut av strømkontakten før du rengjør produktet. Bruk en fuktig klut til rengjøring. Bruk ikke flytende rengjøringsmiddel eller rengjøringsmiddel på sprayboks. Bruk en fuktig klut til å forsiktig rengjøre skjermen når den er skitten. For å beskytte skjermen må du ved rengjøring ikke bruke en klut med kjemikalier. Kjemikalier kan resultere i skader eller sprekker i TV dekselet. Vann og fuktighet Bruk ikke produktet i nærheten av vann, slik som badekar, håndvask, oppvaskkum, vaskekum, svømmebasseng - eller i en våt kjeller. Plasser ikke vaser eller andre vannfylte beholdere oppå dette produktet. Vannet kan søles på produktet, og forårsake brann eller elektrisk støt. Stativ Plasser ikke produktet på en ustødig tralle, stativ, fot eller bord. Dette kan resultere i at produktet faller overende, som igjen kan føre til alvorlig personskade og skade på produktet. Bruk utelukkende tralle, stativ, fot, braketter eller bord som anbefales av produsenten eller selges sammen med produktet. Følg produsentens instruksjoner ved montering på vegg. Bruk kun monteringsutstyr som anbefales av produsenten. Når du flytter produktet som er plassert på en tralle må dette gjøres med største forsiktighet. Plutselige stopp, overdreven bruk av kraft eller ujevnt underlag kan føre til at produktet faller av trallen. Ventilasjon Luftehull og andre åpninger i kabinettet er laget for ventilasjon. Ikke dekk til eller blokkér disse luftehullene og åpningene, siden utilstrekkelig ventilasjon kan forårsake overoppheting og/eller forkorte produktets levetid. Sett ikke produktet på en seng, sofa, et teppe eller annet liknende underlag, siden dette kan blokkere ventilasjonsåpningene. Dette produktet er ikke laget for å bygges inn; plasser ikke produktet i innelukkede omgivelser, slik som i bokhyller eller reoler, med mindre det har tilstrekkelig ventilasjon og produsentens instruksjoner er fulgt. LCD-skjermen som er brukt i dette produktet er laget av glass. Den kan derfor knuses hvis produktet mistes i bakken eller utsettes for slag. Hvis LCD-skjermen knuses, vær forsiktig så du ikke skader deg på glasskår. Varmekilder Hold produktet unna varmekilder, slik som radiatorer, vifteovner, komfyrer og andre varmeutviklende apparater (inkludert forsterkere). For å forhindre brann, plasser aldri noen form for stearinlys eller bar flamme oppå eller i nærheten av TV-apparatet. For å forhindre brann eller elektrisk støt, plasser aldri strømledningen under TV-en eller andre tunge gjenstander. Hodetelefoner Ikke sett volumet på et høyt nivå. Hørselseksperter advarer mot lytting i lang tid med høye lydstyrkenivåer. Ikke vis et stillbilde for lenge, da dette kan føre til at et etterbilde blir værende på skjermen. Det forbrukes alltid strøm hvis hovedstrømkontakten står i. Service Ikke forsøk å foreta service på produktet selv. Ved å fjerne deksler kan du utsette deg for høyspenning og andre farer. Sørg for at en kvalifisert person foretar service. LCD-skjermen er et høyteknologisk produkt som gir deg detaljerte bilder. På grunn av det høye antallet bildepunkter vil det av og til kunne forekomme inaktive bildepunkter som kan sees som et blått, grønt eller rødt punkt på skjermen. Dette er innenfor produktspesifikasjonene, og utgjør ikke en feil. Forholdsregler under transport av TV-en Når du transporterer TV-apparatet må det aldri bæres ved legge trykk på skjermen. Vær nøye med at det alltid er to personer som bærer TV-apparatet med begge hender en hånd på hver side av TV-apparatet. Omsorg for skapet Bruk en myk klut (bomull, flanell, etc.) og tørk forsiktig av overflaten av skapet. En kjemisk klut (våt / tørr filmtype klut, etc.) kan deformere komponentene i hovedskapet eller forårsake sprengning. Å tørke med en hard klut eller for hardt kan lage riper i overflaten på skapet. Hvis skapet er veldig skitten, tørker du med en myk klut (bomull, flanell, etc.) dynket i nøytralt vaskemiddel fortynnet med vann og grundig vridd opp, og tørk etterpå med en myk, tørr klut. Unngå å bruke benzen, tynner og andre løsemidler, da disse kan deformere skapet og føre til at malingen løsner. Ikke bruk insektmidler eller andre flyktige væsker. Også, ikke la skapet å forbli i kontakt med gummi eller vinyl produkter i lang tid. Bindemidlene inne i plasten kan føre til at skapet blir deformert og forårsake at malingen løsner. 2

5 Introduksjon Omsorg for frontpanelet Tørk forsiktig av overflaten på frontpanelet med en myk klut (bomull, flanell, etc.). For å beskytte frontpanelet, må du ikke bruke en skitten klut, flytende rengjøringsmidler, eller en kjemisk klut (våt / tørr filmtype klut, etc.). Dette kan skade overflaten på fronten. Tørke med en hard klut eller for hardt kan lage riper i overflaten på frontpanelet. Bruk en myk, fuktig klut til å tørke forsiktig av frontpanelet når det er skittent (det kan bli riper på overflaten av frontpanelet hvis du gnir for hardt). Hvis frontpanelet er støvete, kan du bruke et anti-statisk børste, som er kommersielt tilgjengelig, for å rengjøring. ADVARSEL For å forhindre spredning av brann må stearinlys og andre åpne flammer alltid holdes unna dette produktet. 3

6 Introduksjon Medfølgende tilbehør Fjernkontroll ( x 1) LR03 (Alkalibatteri størrelse AAA ) ( x 2) Side 6 og 8 Side 6 Valgfritt tilleggsutstyr Tilleggsutstyret som er listet, kan fås til LCD farge-tv-en. De kan kjøpes i vanlig handel. De kan kjøpes i vanlig handel. Det kan komme mer tilleggsutstyr i fremtiden. Ved kjøp, vennligst sjekk den nyeste katalogen mht. kompatibilitet, og undersøk tilgjengeligheten. Nr. Navn på del Nummer på del 1 Brakett for veggfeste AN-52AG4 Merknader Midtpunktet på TV-skjermen er 18 mm under merket e på veggbraketten. Stativ ( x 1) Trådløs LAN USB-adapter (WN8522D 7-JU) ( x 1) Side 5 Side 60 Veiledning for første gangs innstillinger (trykket dokument) USB-minne (brukerhåndbok) Viktige sikkerhetsregler (trykket dokument) 4

7 Forberedelser Oppsetting av stativet Før du fester (eller demonterer) stativet, trekk ut strømledningen. Før arbeidet utføres må du legge noe støtdempende på overflaten der du skal legge TV-en. Dette forhindrer at det blir skadet. FORSIKTIG Sett stativet opp den riktige veien. Følg instruksjonene nedenfor. Feilinstallering av stativet øker risikoen for at TV-en velter. 1 Kontrollere att det er tolv skruer (åtte lange skruer og fire korte skruer) som følger med stativet. 3 Sett stativet inn i åpningene under TV-apparatet (hold stativet slik at det ikke faller fra siden av sokkelområdet). Kontroller at stativet er ordentlig satt på plass i TV-en. Feilmontering kan føre til at TV-apparatet faller over. Myk pute For å demontere stativet, følg ovenstående instruksjoner i motsatt rekkefølge. Skrutrekker medfølger ikke dette produktet. Under installasjonprosedyren, må du være forsiktig så du ikke fastner med fingrene mellom TV-apparatet og gulvet. 2 1 Sett stativets støttebein på polystyren skummet. 2 Fest sokkelen på støttebeinet. 3 Sett inn og stram de åtte skruene i de åtte hullene på undersiden av sokkelen. Hold stativet sikkert med én hånd, og stram til skruene. Sokkelen Lange skruer 4 Sett inn og stram til de fire skruene i de fire hullene på baksiden av TV-apparatet. Korte skruer TV front Støttestolpe 5

8 Forberedelser Bruk av fjernkontrollen Innsetting av batterier Før du bruker TV-apparatet første gang må du sette inn de to medfølgende LR03-batteriene (alkaliske batterier i størrelsen AAA ). Når batteriene er oppbrukte og fjernkontrollen ikke lenger virker, må du erstatte batteriene med nye LR03-batterier (alkaliske batterier i størrelsen AAA ). 1 Åpne batteridekselet. 2 Sett inn de to vedlagte LR03-batteriene (alkaliske batterier i størrelsen AAA ). Plasser batteriene slik at polene samsvarer med (e) og (f) merkene i batteridekselet. 3 Lukk batteridekselet. FORSIKTIG Feil bruk av batteriene kan føre til lekkasje av kjemikalier eller eksplosjon. Følg instruksjonene nedenfor. Bland ikke batterier av forskjellig type. Ulike typer batterier har forskjellige egenskaper. Bland ikke nye og gamle batterier. Blanding av nye og gamle batterier kan forkorte levetiden til nye batterier eller føre til lekkasje av kjemikalier i gamle batterier. Ta ut batteriene straks de er oppbrukt. Kjemikalier som lekker fra batterier kan føre til utslett. Tørk grundig av med en klut hvis du oppdager lekkasje av kjemikalier. Batteriene som medfølger dette produktet kan ha kortere levetid enn normalt på grunn av lagringsforhold. Ta batteriene ut av fjernkontrollen hvis du ikke skal bruke den på lang tid. Ved batteriskifte anbefales bruk av alkaliske batterier, ikke sink-karbon-batterier. Om kassering av batteriene Batteriene som kommer med produktet inneholder ingen skadelige materialer, som kadmium, bly eller kvikksølv. Lover og regler om brukte batterier tilsier at batterier ikke må kastes med vanlig husholdningsavfall. Legg derfor brukte batterier i egne batteribeholdere som mange forretninger tilbyr. Vinkel på fjernkontrollen Bruk fjernkontrollen ved å peke den mot fjernkontrollsensoren. Gjenstander som befinner seg mellom fjernkontrollen og sensoren kan forhindre at den virker skikkelig. 5 m Fjernkontrollsensor Forsiktighetsregler for bruk av l fjernkontrollen Utsett ikke fjernkontrollen for harde støt. I tillegg må ikke fjernkontrollen utsettes for væsker eller plasseres i omgivelser med høy luftfuktighet. Plasser ikke fjernkontrollen i direkte sollys. Varmen kan forårsake deformasjon av enheten. Fjernkontrollen vil kanskje ikke virke skikkelig hvis fjernkontrollsensoren på TV-en er utsatt for direkte sollys eller sterk belysning. I slike tilfeller må du endre vinkelen på belysningen eller TV-en, eller bruke fjernkontrollen nærmere fjernkontrollsensoren. 6

9 Delenavn og -funksjoner TV-apparatet (front/siden) TV-apparatet (bakfra) fortsatt Belysning LED SD CARD (VIDEO STORE)-åpning OUTPUT (Hodetelefoner/ AUDIO (L/R))-kontakt* 2 USB 1-port OPC-sensor (Side 32) Fjernkontrollsensor (Side 6) TV-apparatet (bilde bakfra) RS-232C-kontakt PC-kontakt EXT 1-kontakt (RGB) HDMI 1 (HDMI/ARC)-kontakt HDMI 2-kontakt (HDMI) HDMI 3-kontakt (HDMI) HDMI 4-kontakt (HDMI) I USB 3 ( WIRELESS LAN)-port USB 2 (HDD)-port ETHERNET (10/100)-kontakt Satellittantennekontakt (kun 635-serien) HDMI 2/PC AUDIO (L/R)-kontakt* 1 DIGITAL AUDIO OUTPUT-kontakt Antennekontakt HDMI 2- og PC-kontaktene kan begge bruke samme lydinngangskontakt (HDMI 2/PC AUDIO (L/R)). Korrekt element må imidlertid velges i Lydvalg -menyen (se side 42 for detaljer). EXT 2 (VIDEO/AUDIO (L/R))-kontakt EXT 3 (Komponent/ AUDIO (L/R))-kontakt C.I. (COMMON INTERFACE)-åpning J Når hodetelefonene er koblet til OUTPUT kontakten, kan lyden komme fra høyttalene (side 43). ADVARSEL For stort lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselskader. Ikke sett lydstyrken på et høyt nivå. Hørselseksperter advarer mot lytting i lang tid med høye lydstyrkenivåer. Viktig informasjon: Satellittjenester er kun tilgjengelig for modeller i 635-serien. 7

10 Delenavn og -funksjoner Fjernkontroll >a (Standby/på) (Side 19) 2 ATV Tilgang til konvensjonell analog TVmodus. DTV Tilgang til digital TV-modus. SAT Tilgang til satellittmodus. RADIO DTV/SAT: Bytt mellom RADIO og TVmodus. Når DVB kun sender datasignaler (ingen radiosignaler) vil radiosendingene ikke være tilgjengelige. 3 AQUOS LINK-knapper (side 28 og 30) 4 CONTROL (side 47, 48, 52 og 61) Vis et panel for å bruke funksjoner på skjermen. NET: NET MENY -skjermbilde på/av. 5 TIME SHIFT (READY/!/F/$) (side 47 og 48) Midlertidig opptak av et program du ser på. 6 Numeriske knapper 0_9 Innstill kanal. Skriv inn ønsket tall. Velger side i tekst-tv modus. Når de fem nordiske landene (Sverige, Norge, Finland, Danmark eller Island) først velges i landinnstillingen fra førstegangs automatisk installasjon (side 14), er DTV-tjenestene fire sifre. Når et annet land velges er DTVtjenestene tre sifre. 7 A (tilbake) Gå tilbake til den sist valgte kanalen eller ekstern bildekilde. 8 7 (lyd-modus) (side 20) Velg lyd i multipleksmodus. f (Panoramamodus) (side 41, 53 og 54) Velg panoramamodus. 9 e (demp) Lyd på/av. 0 i+/- (lydstyrke) Øker/senker lydstyrken. Meny -skjermbilde på/av. W Ingen Denne knappen virker ikke på denne modellen. E a/b/c/d (markør) Velg et ønsket element. ; Utføre en kommando. ATV/DTV/SAT: Viser CH-liste når ingen andre Meny -skjermbilder er aktive. R> ATV/DTV/SAT: Gå ut av Meny - skjermbildet. NET: Gå tilbake til start siden. T NET Tilgang til Net TV. Y p (displayinformasjon) (side 20) Vis stasjonsinformasjonen (kanalnummer, signal osv.) på skjermen. P. INFO Vis programinformasjon som sendes med digital videokringkasting (kun DTV/ SAT). U b (INNGANG) (side 19) Velg inngangskilde. I # (side 32) Velg lyd/video-innstillinger. ECO (Standard/Avansert/Av) (side 35) Velg innstillingen Energibesparing. O m (Tekst-TV) (side 23) ATV: Viser analogt tekst-tv. DTV/SAT: Velg MHEG-5 og tekst-tv for DTV/SAT. P:r/s ATV/DTV/SAT: Velg TV-kanal. NET: Rulle sidene opp/ned. A EPG (side 21_23) DTV/SAT: Vis EPG-skjermbildet. S6 (Retur) ATV/DTV/SAT: Returnerer til forrige Meny -skjermbilde. NET: Gå tilbake til forrige siden (Det er mulig at dette ikke vil fungere for noen tjenester). DKnapper for nyttige funksjoner [ (undertittel) (side 23 og 40) Slår undertittel-språk på/av. k (viser skjult tekst-tv) (side 23) 1 (underside) (side 23) 3 (frys/hold) (side 23) Fryser et bevegelsesbilde på skjermen. Tekst-TV: Stopper automatisk oppdatering av tekst-tv sider, eller frigi hold modus. FR/G/Y/B-knapper (farger) De fargede knappene brukes til å velge tilsvarende fargede elementer på skjermen (f.eks. EPG, MHEG-5, Tekst- TV). Viktig informasjon: Satellittjenester er kun tilgjengelig for modeller i 635-serien. 8

11 Hurtigguide Betjeningsoversikt Følg trinnene nedenfor en etter en når du bruker TV-apparatet. Enkelte trinn kan være unødvendige, alt avhengig av TV-innstillingene og tilkoblinger. 1. Klargjøring - Kople til TV-apparatet 2. Klargjøring - Stille inn TV-apparatet Trykk < på TV-en (side 19). Kjør førstegangs autoinstallasjon (side 14). w Språkinnstillinger w Hjem/butikk innstilling Plasser TV-en i nærheten av strømkontakten, og hold støpselet innen rekkevidde. Utseendet på produktet varierer i noen land. Sett inn standard DIN45325-pluggen (IEC 169-2) 75 q koaksialkabel. Kople til kabelen til satellittantennen. Sett inn et CA-kort i CI-åpningen for å se krypterte sendinger (side 11). Sett inn strømledningen. *Viktig informasjon: Satellittjenester er kun tilgjengelig for modeller i 635-serien. w Landinnstilling w PIN-innstilling w Kanalsøk-innstilling Digitalt søk Bakkenett Kabel Analogt søk Satellitt søk Begynn å søke etter kanaler Gratulerer! Nå kan du se TV. Hvis nødvendig, kan du justere antennen for bedre signalmottak (side 18). 9

12 Hurtigguide 3. Se på TV - Daglig betjening 1 Slå TV-apparatet på/av (side 19) Du kan slå strømmen på/av med både fjernkontrollen og på TV-apparatet. 2 Skifte mellom digitale, satellitt- og analoge sendinger (side 19) 3 Skifte kanal (side 19) Du kan også velge en kanal fra Meny > CH-liste. 4. Se på TV - Avanserte funksjoner 1 Bruke Time Shift-funksjonen (side 47_49) 5. Bruke tilleggsfunksjoner 1 Bruke Internett-tjeneste* med TVapparatet (side 59_63) * Følgende tjeneste er nå tilgjengelig: Net TV (side 61 62) 2 Tilkoble eksternt utstyr Tilkoplingsoversikt (side 24_29) Husk å slå av TV-en og andre enheter før du kobler til noe. Skifte inngangskilder (side 19) 3 Se på bilder, hør på musikk og se på video lagret på USB-medier/ hjemmenettverk (side 50_53) 4 Velg et program med EPG (side 21_23) 4 Vis et PC-bilde på skjermen (side 54_58) 2 Justere TV-innstillinger (side 32_45) Noen elementer kan ikke velges, men det avhenger av signaltype, valgfrie innstillinger eller tilkoplede enheter. :Ok CH-liste :Tilbake Meny Innstillinger Vis innstilling Autoinstallasjon Kanalinnstillinger 10

13 Hurtigguide Innsetting av et CA-kort i CImodulen For å kunne motta kodede digitale stasjoner, må en Betinget brukergrensesnittmodul (CI-modul) og et CA-kort settes inn i TV-ens CI-åpning. 1 Sett CI-modulen forsiktig inn i CI-åpningen med kontakten forover. 2 Logoen på CI-modulen må vende utover fra baksiden av TV-en. Kontroll av CI-modul-informasjonen Gå til Meny > Innstillinger > Valg > CI meny. Denne menyen er kun tilgjengelig for digitale stasjoner. Innholdet i denne menyen avhenger av leverandøren av CI-modulen. Det tar et par minutter for å sertifisere lisensnøkkelen når du setter in et CA-kort i den CI+ kompatible CI modulen for første gang. Denne prosessen kan misslykkes hvis det ikke fins noen antenneinngang eller du aldri har kjørt Autoinstallasjon. Den Cl+ kompatible Cl modulen oppgraderer noen ganger sin firmware. Det er mulig du ikke mottar noen TV-bilder før oppgradering. Du kan kun bruke strømknappen under oppgradering. Opphavsrettbeskyttet innhold kan ikke legges ut, eller kan bli lagt ut med et kopikontrollsignal. Beskyttelsesikonet* vises når du trykker på P.INFO mens du ser på opphavsrettbeskyttet innhold. * Beskyttelses ikon: X Hvis TV-en viser en melding om oppdateringsbekreftelse for CA kort når den tar imot Cl+ kompatible sendinger, følg veiledningen på skjermen. Sørg for at CI-modulen er ordentlig satt inn. Modul Generell informasjon om CI-modul-displayer. Meny Justeringsparametere for hvert CA-kortdisplay. Forespørsel Du kan skrive inn tallverdier som passord her. 11

14 Hurtigguide Bruke Meny-skjermbildet Du må aktivere OSD for å foreta innstillinger av TV-apparatet. OSD for innstillingene kalles Meny. I Meny kan du utføre innstillinger og justere dem. LCFONT Basisoperasjon Dette produktet disponerer integrert LC Font teknologi, som er utviklet av SHARP Corporation for tydelige, lettleste tegn på LCD skjermer. Tips: Valg i Menyen Trykk på c/d for å velge ønsket meny og trykk deretter på ;. Trykk på 6 for å gå tilbake til forrige menykategori. Trykk på c/d for å velge ønsket undermeny og trykk deretter på ;. Trykk på a/b for å velge elementet du ønsker å velge/justere, og trykk deretter på ;. Valgalternativer Trykk på a/b eller c/d for å konfigurere kontrollen for bedre TV-seing, og trykk deretter på ;. EKSEMPEL 1 Få frem Meny-skjermbildet Trykk for å vise Meny -skjermbildet. 2 Velg et element Meny er klassifisert etter innstillingskategorier for at du skal få en bedre TVopplevelse. I høyre kolonne finner du opplysninger om oppgaver på Meny - skjermbildet. 3 Gå ut av Meny-skjermbildet Du vil gå ut av Meny -skjermbildet hvis du trykker på > før du er ferdig. Meny -alternativene varierer i de valgte inngangsmoduser, men måten de brukes på er de samme. Enheter med 4 kan av forskjellige årsaker ikke velges. Noen elementer kan ikke velges, men det avhenger av signaltype, valgfrie innstillinger eller tilkoplede enheter. Om displayguiden Veiledningen under menylinjen viser hva som kan gjøres med OSD. Verktøylinjen ovenfor er en operasjonell guide for fjernkontrollen. Verktøylinjen vil endres i tråd med de forskjellige skjermbildene for innstilling. CH-liste :Velg :Ok Innstillinger :Tilbake :Ok CH-liste :Tilbake AV-modus OPC Innstillinger Bilde Bakgrunnslys Kontrast Meny [Av] Bakgrunnslys Se veiledningen under menylinjen for å se når du skal trykke på ;-knappen. Om instruksene i håndboken I denne håndboken brukes dette uttrykket ofte for å forenkle instrukser. Gå til Meny > Innstillinger >... Dette angir hvordan du skal navigere gjennom menyskjermbildet ved bruk av a/b/c/d og ; -knappene. Ja Nei 12

15 Hurtigguide Bruke skjermtastatur Bruk skjermtastaturet når du trenger å skrive inn tekst Tegnsett abc 2 St/lit. bokst. a b c d e f 9 3 Ferdig g h i j k l m n o p q r Slett 10 4 END Avbryte s t u v w x y z : /. SP Slette 11 5 R Markør t. venstre G St/lit. bokst. Y Tegnsett B Markør t. høyre 1 Tegnsett Endrer tegnenes type to alfabetet, tall, symboler, etc. 2 St/lit. bokst. Endrer tengene mellom stor/liten bokstaver. 3 Ferdig Bekreft oppføringen. 4 Avbryte Annullerer inngang og avslutte skjermtastaturet. 5 R/G/Y/B-knapper (farger) Velger fargede elementer på skjermen. 6 Inngang markør Trykk c/d for å flytte markøren når uthevet. 7 Inntastingsfelt Teksten du angir, vises når du skriver den inn. 8 Tegn Tast inn tegn ved å bruke disse knappene. 9? Sett et linjeskift. 0 Slett Sletter tegnet streng. Når markøren er et sted i en linje: tegnstrengen til høyre for markøren bli slettet. Når markøren er ved slutten av en linje: blir hele linjen vil bli slettet. Q Slette Hvis markøren er ved slutten av en linje, slettes teksten ett tegn om gangen. Du kan også slette tekst ved å trykke 6 på fjernkontrollen. 13

16 Førstegangs automatisk installasjon Førstegangs automatisk installasjon Når du slår på TV-en for første gang etter at du har anskaffet det, starter en førstegangs automatisk installasjon. Følg menyene og foreta de nødvendige innstillingene en etter en. Bekreft følgende før du slår på strømmen E Er antennekabelen koblet til? E Er strømledningen koblet til? Viktig informasjon: Satellittjenester er kun tilgjengelig for modeller i 635-serien. 1 Trykk på < på TV-apparatet. Starter en førstegangs automatisk installasjon. 2 Angi OSD språk. Trykk a/b/c/d for å velge språk, og trykk deretter ;. 3 Velg plassering av TV-en. HJEM BUTIKK Trykk c/d for å velge hvor du vil bruke dette TV-en, og trykk deretter ;. Bekreftelsesskjermbildet vises bare når du velger BUTIKK. Trykk på c/d for å velge Ja eller Nei. HJEM: STANDARD er standardverdien for innstilling av AV-modus. BUTIKK: DYNAMISK (konstant) er standardverdien for innstilling av AV-modus. Hvis AV-modus endres, vil TV-apparatet automatisk gå tilbake til DYNAMISK (konstant) når TV-apparatet eller fjernkontrollen ikke brukes på 30 minutter. BUTIKK: Det vises et demonstrasjonsbilde etter at den første automatiske installeringen er fullført. Hvis du har valgt BUTIKK ved et uhell, kan du gå til Innstillinger > Vis innstilling > Nullstille > og velge HJEM på nytt. 4 Innstilling av land. Trykk a/b/c/d for å velge ditt land eller område, og trykk deretter ;. Dette innstillingsskjermbildet vises ved første autoinstallasjon. MERK Det kan hende noen funksjoner ikke vises eller ikke kan velges. Dette avhenger av landinnstillingen eller valg av kabelleverandør. 5 Still inn PIN-koden. 1 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. Hvis du velger Nei, hopper du over innstilling av PIN-koden. 2 Skriv inn et firesifret tall som PIN-kode ved å bruke knapp Skriv inn det samme firesifrede tallet som i trinn 2 for å bekrefte. 4 Trykk på ;. Når Frankrike velges i landinnstillingen, er det ikke mulig å hoppe over innstilling av PIN-koden kan ikke velges som PIN-kode. Når innstilling av PIN-koden hoppes over, vil standard PIN-kode ( 1234 ) bli satt automatisk. Endring av PIN-kodeinnstilling kan du lese om under Individuell innstilling - PIN (side 39). For tilbakestille PIN-kode innstillingen (inntasting av PIN er ikke lenger nødvendig), vennligst se Nullstill PIN-koden (side 64). 6 Begynn å søke etter kanaler. Digitalt søk Analogt søk Satellitt søk Trykk på a/b for å velge Digitalt søk, Analogt søk eller Satellitt søk og trykk deretter på ;. (Kun 635-serien) Etter at du utført Digitalt søk eller Analogt søk, skifter skjermen til innstillingen Satellitt søk. Du må deretter trykke på Ja hvis du ønsker å søke etter satellittkanaler. For å se på både digitale og analoge sendinger, må du utføre Digitalt søk eller Analogt søk fra Autoinstallasjon på Innstillinger -menyen (side 36). Når du velger Satellittsøk vil det kun bli søkt etter satellittsendinger. Hvis du ønsker å søke etter flere sendinger, kan du bruke Tilleggssøk på Programinnstillinger - menyen (side 36_38). MERK Hvis du slår av strømmen på TV-en når du utfører et kanalsøk, vil veiviseren for førstegangs autoinstallasjon ikke vises. Med autoinstallasjonsfunksjonen kan du gjennomføre installasjonen igjen fra Innstillinger > Vis innstilling (side 36). Veiviseren for førstegangs autoinstallasjon vil avbrytes hvis du lar TV-en stå i 30 minutter før du begynner å søke etter kanaler. Når Italia eller Frankrike velges som landinnstilling, blir standard aldersrestriksjon satt på

17 Førstegangs automatisk installasjon Innstilling digital TV-sending Trykk c/d for å velge Bakkenett eller Kabel, og deretter trykker du ;. Bakkenett Kabel E Søk etter TV-sendinger over bakkenett TV-en søker etter, sorterer og lagrer alle TVstasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. Et skjermbilde for valg av region eller tjeneste kan bli vist, avhengig av landinnstillingene eller valg av kabelleverandører. Følg beskjedene på skjermen for å foreta valg. Kun 635-serien Etter at du søkt etter bakkenettkanaler, skifter skjermen til innstillingen før Satellitt søk (Side 16). E Søk etter TV-sendinger over kabelnettet For å endre hvert element til korrekte innstillinger: 1 Trykk a/b for å Krypterte stasjoner [Ja] velge meny, og trykk Søkemetode [Kanal] deretter ;. Startfrekvens 2 Trykk a/b/c/d Nettverks-ID [Ingen] eller 0_9 for å velge eller taste inn korrekt Sybolsats 1 element/verdi og trykk Sybolsats 2 deretter ;. QAM-modulering 1 QAM-modulering 2 Nullstille Start søk 3 Trykk a/b for å velge Start søk, og trykk deretter ;. 4 Trykk på c/d for å si Ja til å begynne å søke etter kabelsendinger, og trykk deretter på ;. 5 TV-en søker etter, sorterer og lagrer alle TVstasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. Kun 635-serien Etter at du søkt etter kabelkanaler, skifter skjermen til innstillingen før Satellitt søk (Side 16). Meny Krypterte stasjoner Søkemetode Startfrekvens Nettverks-ID Symbolsats 1/ Symbolsats 2* 1 QAMmodulering 1 QAMmodulering 2 Beskrivelse Spesifiserer hvis du må legge til tjenester for betal- TV. Angir hvordan du søker etter kanaler.* 2 Valgbare elementer Ja, Nei. Kanal, Frekvens, Rask Fra 47,0_858,0 MHz Spesifiserer Ingen, 0_65535 nettverket.* 3 Tast inn verdi mottatt for 1000_9000 CATV.* 4 16, 32, 64, 128, 256 Ingen, 16, 32, 64, 128, 256 I Still inn Symbolsats 2 hvis kabelleverandøren bruker flere symbolsatser. J Nedenfor finner du detaljer om elementene innen Søkemetode : _Kanal: Henter all informasjon om en kanal (raskt, men trenger tilsvarende TV-stasjoner). _Frekvens: Kontrollerer hver frekvens i rekkefølge (langsom). _Rask: Alle tjenester søkes med én frekvens. Denne menyen fungerer bare når kabel-tv-leverandøren oppgir frekvens og nettverks-id (f.eks. søkekanal). Når du velger Rask, settes Krypterte stasjoner automatisk på Nei, og kan du ikke velge Ingen på Nettverks-ID -menyen. K Still inn dette til å registrere kun spesifisert nettverks- ID uten å registrere noen spesielle tjenester. L Symbolsatsene spesifiseres av kabelleverandøren. Innstilling analog TV-sending TV-en søker etter, sorterer og lagrer alle TVstasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. Kun 635-serien Etter at du søkt etter analoge kanaler, veksler skjermen til innstillingen før Satellitt søk (Side 16). 15

18 Førstegangs automatisk installasjon Søke etter satellittsendinger (kun 635-serien) Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. 1 Når du endrer innstilling på antenneinnstillingen: Trykk c/d for å velge Endre innstilling, og deretter trykker du ;. Skjermen for antenne-innstillingen vises. 3 Trykk a/b/c/d for å velge din favoritt-satellitt, og trykk deretter ;. Du kan ikke velge Neste hvis du ikke stiller inn satellitt-sendingene i trinn 3. Ja Nei Én satellitt 2 satellitter på 22 khz koplingsboks Atlantic Bird 3 Hvis du ikke utfører innstilling for Satellitt søk, velg Nei og trykk siden på ;. Skjerm med med nåværende DVB-S/S2 innstilling vises Satellittsystem Maks. 4 satellitter på DiSEqC-multiswitch LNB-frekvens Satellitt Lav Høy Neste andre Endre innstilling Du må først fullføre Endre innstilling før du går videre til Neste innstilling. 2 satellitter på toneburst-koplingsboks Maks. 4 satellitter på DiSEqC-multiswitch Felles satellittsystem Du kan velge mellom fem ulike typer antenne-innstillings metoder. Konsultere din forhandlere før du bruker en annen metode enn Én satellitt. E Innstilling av Én satellitt 1 Trykk a/b for å velge Én satellitt, og trykk deretter ;. 2 Trykk a/b for å velge SAT1 [Ingen] for å vise de forskjellige satellitt-sendingene som TV-en kan motta og trykk deretter ;. SAT1 [Ingen] Neste 4 Trykk a/b for å velge Neste, og trykk deretter ;. SAT1 [ASTRA 1] Neste 5 Trykk på c/d for å si Ja (0/22kHz) eller Nei til å stille inn LNB frekvens, og trykk deretter på ;. Ja(0/22 khz) 6 Trykk a/b for å velge elementet og trykk siden c/d for å justere MHz til MHz til korrekt verdi. EKSEMPEL Nei SAT1 Lav SAT1 Høy OK 16

19 Førstegangs automatisk installasjon 7 Trykk a/b for å velge OK, og trykk deretter ;. Etter att innstillingen er fullført, veksler skjermen til DVB-S/S2 innstillingsskjerm som vises i venstre kolonne på side 16. Følg instruksjonene på skjermen for innstillinger 2 satellitter på 22kHz koplingsboks, 2 satellitter på toneburst-koplingsboks, Maks. 4 satellitter på DiSEqC-multiswitch og Felles satellittsystem. For å stille inn flere satellittkanaler, går til Maks. 4 satellitter på DiSEqC-multiswitch. Følg fremgangsmåten nedenfor når en satellittantenne trenger tilførsel av strøm: Gå til Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Kanalinnstillinger > Antenneoppsett-DIGITALT > Satellittinnstillinger > Endre innstilling > Felles satellittsystem. 2 Når du begynner Satellitt søk etter at du stilt inn Krypterte stasjoner: Trykk på c/d for å velge Neste i DVB-S/S2- innstillingsskjermbildets venstre kolonne på side 16, og trykk deretter på ;. Når du gjennomfører førstegangs autoinstallasjon, kan du ikke velge Neste. Når du fullført Endre innstilling kan du velge Neste. Krypterte stasjoner: Start søk Satellitt Sybolsats 1 Sybolsats 2 andre Nei Endre innstilling E Start søk: DVB-S/S2 kanal søk. 1 Trykk c/d for å velge Start søk, og deretter trykker du ;. 2 TV-en søker etter og lagrer alle TV-stasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Velg "Ja" for å sortere søkeresultatet i alfabetisk rekkefølge. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. E Endre innstilling: 1 Trykk c/d for å velge Endre innstilling, og deretter trykker du ;. Skjermen for Krypterte stasjoner og Symbolsats vises. Krypterte stasjoner SAT1-Sybolsats 1 SAT1-Sybolsats 2 SAT2-Sybolsats 1 Start søk [Nei] 2 Trykk a/b for å velge Krypterte stasjoner, og trykk deretter ;. Krypterte stasjoner: Spesifiserer hvis du må legge til tjenester for betal-tv. 3 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. 4 Trykk a/b for å velge den symbolsats du vil endre og trykk deretter ;. Symbolsats: Du må stille inn hver symbolsats på alle satellitt-sendingene som TV-en kan ta imot (åtte er maksimale antallet symbolsatser som kan vises). 5 Trykk c/d for å velge Start søk, og deretter trykker du ;. 6 TV-en søker etter og lagrer alle TV-stasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Velg "Ja" for å sortere søkeresultatet i alfabetisk rekkefølge. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. Ja Nei 17

20 Førstegangs automatisk installasjon Kontrollere signalstyrke og kanalstyrke (DVB-T/T2* 1 /C/S* 2 /S2* 2 ) Hvis du monterer en DVB-T/T2/C/S/S2-antenne for første gang eller flytter den til et annet sted, bør du justere antennen mens du ser på antenneoppsettskjermen. I Kun 636-serien J Kun 635-serien 1 Gå til Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Kanalinnstillinger > Antenneoppsett- DIGITALT. 2 Trykk a/b for å velge Digitalt oppsett eller Satellittoppsett og trykk deretter ;. E Sjekker signalstyrke 3 Trykk a/b for å velge Signalstyrke, og trykk deretter ;. Signalstyrke for DVB-T/T2/C Strømstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Kanal nr. Signalstyrke E Sjekker kanalstyrke 4 Trykk a/b for å velge Kanalstyrke, og trykk deretter ;. Du kan velge en bestemt frekvens ved hjelp av 0_9. Kanalstyrke på DVB-T/T2 Strømstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Kanalstyrke på DVB-C Strømstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Frekvens Kanal nr. Signalstyrke Nåværende Kvalitet Nåværende Frekvens Sybolsats QAM-modulering Signalstyrke Nåværende Kvalitet Maks Maks Maks MHz MHz 5 Plasser og juster antennen slik at du får maksimale verdier for Signalstyrke og Kvalitet. Verdiene til Signalstyrke og Kvalitet indikerer når du bør justere antennen. Strøm til antennen Antennen må få strøm for at du skal kunne motta digitale/jordbundne sendinger etter tilkobling av antennekabelen til antennekontakten på baksiden av TV-en. 1 Gå til Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Kanalinnstillinger > Antenneoppsett- DIGITALT > Strømstyrke. 2 Trykk c/d for å velge På, og deretter trykker du ;. Nåværende Kvalitet Maks Nåværende Maks Nåværende Maks Kanalstyrke på DVB-S/S2 Signalstyrke for DVB-S/S2 Signalstyrke Kanalstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Frekvens Sybolsats Bånd Signalstyrke Vert/Lav MHz Signalstyrke Nåværende Kvalitet Maks Nåværende Kvalitet Nåværende Maks Maks Nåværende Maks 18

21 Se TV Daglig bruk Slå strømmen på/stand-by Slå på strømmen Trykk < på TV-en eller >a på fjernkontrollen. Skifte mellom digitale, satellitt* og analoge sendinger Se digitale sendinger Se satellittsendinger Se analoge sendinger Valg av ekstern bildekilde Når tilkoblingen er ferdig, trykker du på b for å vise INNGANG -skjermbildet og trykker deretter på b eller a/b for å skifte over til korrekt ekstern kilde med ;. TV CH-liste INNGANG Kan skiftes Standby-modus Trykk på < på TV-en eller TV a på fjernkontrollen når TV-en er på. TV-en går over i hvilemodus (Stand-by) og bildet på skjermen forsvinner. Lite elektrisk strøm forbrukes fortsatt når TV-en er slått til hvilemodus. For å fullstendig slå av strømmen på TV-en, dra ut strømledningen fra stikkontakten. Men dra ikke ut strømledningen med mindre enn annet sagt. *Viktig informasjon: Satellittjenester er kun tilgjengelig for modeller i 635-serien. Hvis flere satellitttjenester er angitt, vil kanalene skifte som følger hver gang du trykker på knappen SAT. SAT1 SAT4 Endring av kanaler SAT2 Med :r/s Med 0_9 SAT3 Du kan også velge ekstern videokilde fra CH-liste > INNGANG. Kun HDMI-innganger som ikke er satt på Hoppe over inngangssignal (side 42) og korrekt tilkoplede innganger kan velges. Hvis du ikke skal bruke TV-en over en lengre periode, bør du trekke strømledningen ut av strømkontakten. 19

22 Se TV Valg av lyd-modus E DTV/SAT-modus Hvis flere lyd-modus mottas, vil modusen endre seg hver gang du trykker 7. Lyd (ENG) STEREO V/H V H VH Lyd (ENG) CH A CH A CH B CH AB Lyd (ENG) MONO Trykk c/d for å velge V eller H lydkilde når skjermbildet for STEREO eller DUAL MONO screen vises. Lyd (ENG) STEREO V/H V H VH Lydmodusskjermbildet blir borte etter seks sekunder. Valgbare punkter er avhengig av sendingen som mottas. Når "Lydbeskrivelse innstilling"-menyen er satt til "På", velges lydbeskrivelsen avhengig av de viktigste lyd. E ATV-modus Hver gang du trykker 7, skifter modusen som vist i de følgende tabellene. Valg av NICAM TV-sendinger Signal Valgbare elementer Stereo NICAM STEREO, MONO NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, Tospråklig MONO Mono NICAM MONO, MONO Valg av A2 TV-sendinger Signal Valgbare elementer Stereo STEREO, MONO Tospråklig CH A, CH B, CH AB Mono MONO Når det ikke kommer noen inngangssignaler, vil lydmodus vise MONO. Kanalvisning Du kan vise kanalinformasjonen ved å trykke p på fjernkontrollen. DTV-modus ATV-modus I Lyd (ENG) STEREO Video Undertittel Av >> Ny informasjon Auto Undertittel MONO Firesifret tall (f.eks. 0001) vises etter at du har valgt et av de nordiske landene i innstillinger av land. SAT modus Lyd (ENG) STEREO Video Undertittel Av >> Ny informasjon J Satellittkanaler vises med firesifret tall (f. eks. 0001). K Du kan stille inn fire satellittstasjoner på SAT1, SAT2, SAT3, SAT4. E Tiden vises i kanal-informasjonen Du kan vise tidsinformasjonen fra DTV-, SAT- og tekst-tv-sendinger. Hopp over 1 trinn hvis du mottar DTV/SAT-sendinger. 1 Velg en TV-kanal (tidsinformasjonen registreres automatisk). 2 Trykk på p. Kanalvisningen vil komme frem på TV-apparatet. 3 Trykk p en gang til innen de sekundene kanalvisningen er fremme på skjermen. Tidsinformasjon vises nederst til høyre i displayet i noen sekunder. 4 Selv om du skifter TV-kanal, kan du vise tidsinformasjonen med trinn 2 og 3 ovenfor. Hvis tilkoplingen er vellykket, kan tidsopplysninger vises på skjermen ved å trykke Operasjoner uten fjernkontroll Du kan betjene menyinnstillingene ved hjelp av TVkontrollknappene. Knapper på TV # ;!r/s a/b Yk/l d/c 20

23 Se TV EPG EPG er en programliste som vises på skjermen. Med EPG kan du sjekke program for DTV/SAT/RADIO/ DATA, se detaljert informasjon om dem og stille inn et program som sendes nå. Nyttige innstillinger for bruk av EPG Vis innstilling EPG Hvis du vil bruke EPG for digitale stasjoner, velger du Ja. EPG-data må automatisk registreres når TV-en er i standby-modus. Etter at du har valgt Ja, kan det ta litt tid å slå av strømmen med fjernkontrollen eller TV-apparatet, på grunn av dataregistreringsprosessen. Gå til Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Individuell innstilling > Standbysøk > EPG. Valg Innstill. displayrek.vid Innstill. displayrek.vid gir deg mulighet til å velge tre typer tidsperioder som kan vises på skjermen. Gå til Meny > Innstillinger > Valg > EPGoppsett > Innstill. displayrek.vid. Element Modus 1 Vis seks timer med (Vidvinkel) programinformasjon. Vis tre timer med Modus 2 (Zoom) programinformasjon. Modus 3 Endre til EPG-visningsformat med en (Vertikal vinkel) vertikal tidsperiode. Valg Velg sjangerikon Du kan velge bort eller markere de sjangere du liker, og dermed enklere søke etter programmer som er relevante for deg. 1 Gå til Meny > Innstillinger > Valg > EPGoppsett > Velg sjangerikon. 2 Trykk a/b for å velge ønsket sjanger, og trykk deretter ;. E Sjangerikon-liste Ikon Sjanger Ikon Sjanger Film/drama Nyheter/aktuelt Show/ Konkurranseprogram Sport Barne-/ ungdomsprogram Musikk/ballett/dans Kunst/kultur (uten musikk) Sosial/politiske saker/økonomi Utdanning/ vitenskap/ faktaprogram Fritidssysler 3 Trykk på a/b for å velge et nivå for å plukke ut eller søke etter programmer du ønsker å se ( Standard, Lys, Merke ). 21

24 Se TV Velg program med EPG Bildene på denne siden viser bruk av tresifrete kanaler. Vise/lukke EPG-skjermen Trykk EPG. 4 Søk et program i en kategori 5 Søk etter et program etter dato og tidspunkt AM PM Programinfo Søk etter sjanger Søk etter dato Tidsurliste Velg Ok Tilbake Gå ut Du kan også vise EPG-skjermbildet fra Meny > EPG > EPG. Velg et program 1 Velge tidsrom Trykk c/d for å velge den tidsperioden du ønsker å søke i. Fortsett å trykke d for å vise programmene i den neste tidsperioden. 2 Velg ønsket program Trykk a/b for å velge ønsket program. Hvis a eller b vises til venstre for tjenestene, fortsetter du å trykke a/b for å vise neste eller forrige skjermbilde. 3 Sjekk programinformasjon 1 Trykk a/b/c/d for å velge programmet du ønsker å sjekke. 2 Trykk R, og trykk siden ; for å innstille det valgte programmet. 1 Trykk G. 2 Trykk a/b for å velge ønsket sjanger, og trykk deretter ;. 3 Trykk a/b for å velge et program du har lyst til å se og trykk deretter ;. Se side 21 for mer informasjon om sjangerinnstillinger. 22 Film/drama Nyheter/aktuelt Show/Konkurranseprogram Sport Barne-/ungdomsprogram Musikk/ballett/dans Du kan også vise dette innstillingsskjermbildet fra Meny > EPG > Søk etter sjanger. 1 Trykk Y. 2 Trykk c/d for å velge ønsket tidsperiode og trykk deretter ;. I dag 0 AM - 6 AM 6 AM - 0 PM 0 PM - 6 PM 6 PM - 0 AM Ok Tilbake til EPG Ok + 1 Uke 3 Trykk a/b for å velge ønsket program, og trykk deretter ;. Du kan også vise dette innstillingsskjermbildet fra Meny > EPG > Søk etter dato. 6 Vis tidsurlisten for TVprogrammer Trykk på B. Se side 23 for mer informasjon om tidsurinnstillinger.

25 Se TV Tidsurinnstillinger med EPG Du kan skifte til et program på et gitt tidspunkt. 1 Trykk EPG. 2 Trykk på a/b/c/d for å velge programmet du ønsker å angi, og trykk deretter på ;. Programinfo Tilbake til EPG Se Neste 3 Trykk c/d for å velge Se, og deretter trykker du ;. Hvis du velger Nei, vil TV-en gå tilbake til EPGskjermbildet. 4 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. Det valgte TV-programmet er markert med et ikon. 5 Trykk på ; for å velge Tilbake. Opphev tidsurinnstillingen 1 Trykk EPG. 2 Trykk på a/b/c/d for å velge programmet med tidsurinnstilling, og trykk deretter på ;. 3 Trykk c/d for å velge Avbryt, og deretter trykker du ;. 4 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. E Opphev ved hjelp av B-knappen på fjernkontrollen 1 Trykk EPG. 2 Trykk på B for å få opp skjermbildet med lisen med tidsurinnstillinger. 3 Trykk på a/b for å velge programmet du ønsker å oppheve tidsurinnstilling for, og trykk deretter på ;. 4 Trykk c/d for å velge Avbryt, og deretter trykker du ;. 5 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. Nei Tekst-TV Hva er tekst-tv? Tekst-TV kringkaster sider med informasjon og underholdning til spesielt TV-er. Ditt fjernsyn mottar tekst-tv-signaler kringkastet av en TV-stasjon, og dekoder dem til et grafisk format for visning på skjermen. Nyheter, vær og sportsinformasjon, aksjepriser og programinformasjon er blant de mange tilbudene som er tilgjengelige. Skru tekst-tv på/av 1 Velg en TV-kanal eller ekstern inngående signalkilde som tilbyr tekst-tv. 2 Trykk m for å vise tekst-tv. Mange stasjoner bruker TOP operativsystem, men noen bruker FLOF (f.eks. CNN). Ditt TV støtter begge disse systemene. Sidene er delt inn i emnegrupper og emner. Etter at du har slått på tekst-tv vil inntil sider bli lagret for rask tilgang. Hvis du velger et program uten tekst-tv-signal vises Ingen tekst-tv tilgjengelig på skjermen. Den samme beskjeden vises i andre modi hvis tekst-tv-signal ikke er tilgjengelig. TEKST-TV 23 TEKST-TV Hver gang du trykker på m, skifter skjermen slik som vist ovenfor. Trykk m på nytt for å vise tekst-tv på den høyre skjermen og vanlig bilde på den venstre skjermen. Tekst-TV vil ikke virke hvis den valgte signaltypen er RGB (side 43). Knapper som brukes på tekst-tv Knapper :r/s Numeriske knapper 0_9 Beskrivelse Øker eller reduserer sidetallet. Velg direkte enhver side fra 100 til 899 ved å bruke nummer knappene fra 0_9. Farge (R/G/ Y/B) k (viser skjult tekst- TV) 3 (frys/hold) [ (undertittel for tekst-tv) 1 (underside) ; Du kan velge en gruppe eller blokk med sider vist i fargede hakeparenteser nederst på skjermen ved å trykke tilsvarende farge (R/G/Y/B) på fjernkontrollen. Viser eller skjuler skjult informasjon, slik som svar på en spørrekonkurranse. Stopper automatisk oppdatering av tekst-tv sider, eller frigi hold modus. Viser undertitler eller lukker undertittel skjermen. Undertittel vil ikke vises når sendingen ikke inneholder undertittelinformasjon. Viser eller skjuler underrsider. Gå til forrige underside (R). Gå til følgende underside (G). Disse to knappene vises på skjermen med symbolene e og f Viser toppmenyen. Toppmenyen vises ikke når tjenesten ikke støtter toppmenyer. Bruke MHEG-5 (kun Storbritannia) Noen tjenester sender programmer med MHEGkoder, som gjør at du kan se interaktivt DTV. Når dette er tilgjengelig, vil MHEG-5 starte når du trykker på m. (kun 636-serien) Du kan vise noe MHEG-5-innhold selv om du ikke utfører Nettverksoppsett. Videre gjøre Nettverksoppsett det mulig å vise ekstra innhold, som interaktivt innhold, fra Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Nettverksoppsett. Du kan ikke vise MHEG-5-innhold når det ikke sendes MHEG-5-innhold, selv om du utfører Nettverksoppsett på korrekt måte. Sjekk sendeprogrammet nøye.

26 Tilkopling av eksterne enheter Tilkoblinger - en introduksjon TV-en leveres med kontaktene som er vist nedenfor. Finn kabelen som passer til en kontakt i TV-en og koble enheten til. E Før du kobler til Husk å slå av TV-en og andre enheter før du kobler til noe. Fest en kabel til en eller flere kontakter. Les nøye brukerhåndboken for det eksterne utstyret og se hvilke koblingsformater det er tale om. Dette vil dessuten vise deg hvordan du kan få den best mulige audiovisuelle kvaliteten og slik optimalisere forholdet mellom TV-en og det tilkoblede utstyret. Tilkoplingsmetode for andre enheter w PC w USB-enhet w Internett Side 54 Side 46 Side 59 og 60 ø 3,5 mm stereo minijack-kabel DVI/HDMI-kabel HDMI-sertifisert kabel HDMI-sertifisert kabel AV-kabel Komponentkabel Lydkabel HDMI-enhet (Side 25) Spillkonsoll eller videokamera (side 27) Video og opptaker (side 26 27) SCART-kabel Lydkabel Lydenhet (side 27) eller Optisk lydkabel 24

27 Tilkobling av eksternt utstyr Video-tilkoblinger HDMI-tilkobling Eksempel på tilkoblingsbare enheter E DVD-spiller/opptaker E Blu-ray-spiller/opptaker E Spillkonsoll HDMI-tilkoblinger gir digital video- og lyd-overføring via en kabel fra en avspiller/ opptaker. De digitale bilde- og lyd-dataene overføres uten å først komprimeres, og taper derfor ikke noe av kvaliteten. Analoge/digitale konverteringer er ikke lenger nødvendige i det tilkoblede utstyret, noe som tidligere også medførte redusert kvalitet. DVI/HDMI-konvertering Ved hjelp av en DVI/HDMI-kabel, kan de digitale videosignalene fra en DVDspiller også avspilles via en kompatibel HDMI-tilkobling. Lyden må overføres separat. Når du kobler en DVI/HDMI-kabel til HDMI-kontakten er det mulig at bildet ikke blir klart. HDMI og DVI benytter begge HDCP-kopieringsbeskyttelse. E Bruk av HDMI 2-kontakten Du må stille inn lydsignalets inngangskilde avhengig av typen HDMI-kabel som er tilkoplet (se side 42 for detaljer). HDMI-sertifisert kabel 1 Trykk på b for å velge HDMI 2 fra INNGANG -menyen, og trykk deretter på ;. 2 Gå til Meny > Innstillinger > Valg > Terminalinnstilling > Lydvalg > velg HDMI (Digital). DVI/HDMI-kabel 1 Trykk på b for å velge HDMI 2 fra INNGANG -menyen, og trykk deretter på ;. 2 Gå til Meny > Innstillinger > Valg > Terminalinnstilling > Lydvalg > velg HDMI+Analog. Hvis en tilkoblet HDMI-enhet er AQUOS LINK-kompatibel, vil dette gi mange ekstrafunksjoner (side 28_31). Bildestøy kan forekomme, avhengig av hvilken HDMI-kabel som benyttes. Sørg for at det brukes en godkjent HDMI-kabel. Ved avspilling av et HDMI-bilde, vil det best mulige formatet for visning av bilde finnes og innstilles automatisk. En ARC-kompatibel (lydreturkanal) lydmottaker må være tilkoplet HDMI 1-kontakten med en ARC-kompatibel kabel. Bildesignaler som støttes 576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p Se side 56 for informasjon om PC-signaler. Lydsignaler som støttes Lineær PCM, Samplingsfrekvens 32/44,1/48kHz. ø 3,5 mm stereo minijack-kabel (kjøpes i butikk) DVI/HDMI-kabel (kjøpes i butikk) HDMI-sertifisert kabel (kjøpes i butikk) 25

28 Tilkobling av eksternt utstyr SCART-tilkobling Y PB (CB) PR Komponenttilkobling (CR) Eksempel på tilkoblingsbare enheter E Video E DVD-spiller/opptaker Eksempel på tilkoblingsbare enheter E Video E DVD-spiller/opptaker Du vil få nøyaktig fargegjengivelse og høykvalitetsbilder via EXT 3-kontakten når du kobler til en DVD-spiller/opptaker eller annet utstyr. SCART-kabel (kjøpes i butikk) Når det gjelder den eksterne utgangen: Du kan ta opp programmer som vises på TV-en med en ekstern innspillingenhet ved å koble den eksterne utgangen på TV-en med en SCART-kabel. ( kjøpes i butikk). Hvis du endrer TV-kanaler under innspilling eller stenger av strømmen på TV-en, er det mulig at det innspilte innholdet endres eller blir avbrudd. Det er mulig at den eksterne utgangen ikke kan brukes avhengig status på bruk. Komponent-kabel (kjøpes i butikk) Lydkabel (kjøpes i butikk) 26

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S MODELL LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV ASA CE erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer herved at utstyret toestel trådløs LAN USB-adapter (WN8522D

Detaljer

LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S

LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S MODELL LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV ASA CE erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer herved at utstyret toestel trådløs LAN USB-adapter (WN8522D

Detaljer

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S MODELL LC-70LE740E LC-70LE740RU LC-70LE741E LC-70LE741S BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S ASA CE erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer herved at

Detaljer

LC-52LE830E LC-52LE830RU LC-52LE831E LC-52LE831S

LC-52LE830E LC-52LE830RU LC-52LE831E LC-52LE831S MODELL LC-60LE830E LC-60LE830RU LC-60LE831E LC-60LE831S BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV LC-52LE830E LC-52LE830RU LC-52LE831E LC-52LE831S ASA CE erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer herved at

Detaljer

MODELL LC-70UD20E LC-70UD20EN LC-70UD20KN LC-60UD20E LC-60UD20EN LC-60UD20KN BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV

MODELL LC-70UD20E LC-70UD20EN LC-70UD20KN LC-60UD20E LC-60UD20EN LC-60UD20KN BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV MODELL LC-70UD20E LC-70UD20EN LC-70UD20KN LC-60UD20E LC-60UD20EN LC-60UD20KN BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV R ASA CE erklæring: SHARP Electronics erklærer herved at utstyret LCD-tven er i samsvar med de grunnleggende

Detaljer

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODELL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE erklæring: SHARP Electronics erklærer herved at utstyret

Detaljer

LC-70LE747E LC-70LE747RU LC-70LE747EN LC-70LE747KN

LC-70LE747E LC-70LE747RU LC-70LE747EN LC-70LE747KN MODELL LC-90LE757E LC-80LE657E LC-90LE757RU LC-80LE657RU LC-90LE757K LC-80LE657EN LC-80LE657KN BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV LC-70LE747E LC-70LE747RU LC-70LE747EN LC-70LE747KN ASA CE erklæring: SHARP Electronics

Detaljer

LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E LC-60LE855KN LC-60LE857EN

LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E LC-60LE855KN LC-60LE857EN MODELL LC-80LE857E LC-80LE857RU LC-80LE858E LC-80LE857EN LC-80LE857KN LC-70LE857E LC-70LE857RU LC-70LE858E LC-70LE857EN LC-70LE857KN BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-40LE924RU http://no.yourpdfguides.com/dref/4359905

Din bruksanvisning SHARP LC-40LE924RU http://no.yourpdfguides.com/dref/4359905 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-40 http://no.yourpdfguides.com/dref/3284459

Din bruksanvisning SHARP LC-40 http://no.yourpdfguides.com/dref/3284459 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LC-46LE925E LC-46LE925RU

LC-46LE925E LC-46LE925RU SVENSKA LC-46LE925E LC-46LE925RU SUOMI DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ ДИСПЛЕЄМ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ

Detaljer

LC-40LE924E LC-40LE924RU

LC-40LE924E LC-40LE924RU SVENSKA LC-40LE924E LC-40LE924RU LC-40LE824E LC-40LE824RU LC-40LU824E LC-40LU824RU LC-46LE824E LC-46LE824RU LC-46LU824E LC-46LU824RU LC-40LE814E LC-40LE814RU LC-46LE814E LC-46LE814RU LC-40LX814E LC-46LX814E

Detaljer

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-32LU700S LC-40LU700E LC-40LU700S LC-46LU700E LC-46LU700S

Detaljer

LC-52XS1E LC-65XS1E TU-X1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN

LC-52XS1E LC-65XS1E TU-X1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN LC-5XSE LC-65XSE TU-XE SVENSKA SUOMI DANSK NORSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK SPECIAL NOTE FOR

Detaljer

LC-32DH57E LC-32DH57S

LC-32DH57E LC-32DH57S LC-3DH57E LC-3DH57S SVENSKA SUOMI LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK DANSK NORSK SPECIAL NOTE FOR

Detaljer

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-3DH77E LC-3DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S SVENSKA SUOMI DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN NORSK BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN NORSK DANSK SUOMI SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-32/37XL8E/XL8S http://no.yourpdfguides.com/dref/1278776

Din bruksanvisning SHARP LC-32/37XL8E/XL8S http://no.yourpdfguides.com/dref/1278776 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP LC-32/37XL8E/XL8S. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP LC-32/37XL8E/XL8S i bruksanvisningen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-60LE831S

Din bruksanvisning SHARP LC-60LE831S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SUB100. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SUB100. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SUB100 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktig 2 Hjelp og støtte 2 Sikkerhet

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer