LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S"

Transkript

1 MODELL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV

2 ASA CE erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer herved at utstyret toestel trådløs LAN USB-adapter (WN8522D 7-JU) er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Samsvarserklæringen kan lastes ned her: Den trådløse LAN-USB-adapteren er utviklet kun for innendørs bruk.

3 Introduksjon [ NORSK ] Kjære SHARP-kunde Takk for kjøpet av SHARP LCD farge-tv-en. Før å sørge for sikkerhet og mange års problemfri bruk av ditt apparat ber vi deg lese Viktige sikkerhetsregler grundig før du tar det i bruk. Innhold Introduksjon... 1 Kjære SHARP-kunde... 1 Innhold... 1 Viktige sikkerhetsregler... 2 Medfølgende tilbehør... 4 Valgfritt tilleggsutstyr... 4 Forberedelser... 5 Oppsetting av stativet... 5 Bruk av fjernkontrollen... 6 Delenavn og -funksjoner... 7 TV-apparatet (front/siden)... 7 TV-apparatet (bilde bakfra)... 7 Fjernkontroll... 8 Hurtigguide... 9 Betjeningsoversikt... 9 Innsetting av et CA-kort i CI-modulen Bruke Meny-skjermbildet Førstegangs automatisk installasjon Førstegangs automatisk installasjon Se TV Daglig bruk EPG Tekst-TV Tilkopling av eksterne enheter Tilkoblinger - en introduksjon Video-tilkoblinger Lyd-tilkoblinger AQUOS LINK Styr HDMI-utstyr ved hjelp av AQUOS LINK AQUOS LINK-tilkobling Oppsett av AQUOS LINK Bruk av AQUOS LINK-utstyr Basisjustering Bildeinnstillinger Lydinnstillinger Strømspareinnstillinger Vis innstillinger Tidsinnstilling ved start av TV-apparatet Individuell innstilling - PIN Individuell innstilling - Tid Individuell innstilling - Språk Nyttige visningsfunksjoner Valgfrie funksjonsinnstillinger Andre egenskaper Andre praktiske funksjoner Bruke en USB-enhet Time shift USB-medier/Hjemmenettverk Kompatibilitet for USB-enheter Kompatibilitet for Hjemmenettverksserver Velge bildestørrelse for videomodus Koble til en PC Koble til en PC Viser et PC-bilde på TV-skjermen PC-kontroll av TV-en Nettverksoppsett Kobler til nettverket Net TV Hva er Net TV? Funksjoner i Net TV Fraskrivninger og programvarelisenser for Net TV Bilag Feilsøking Oppdatering av TV via DVB-T/T2* Gå oppdateringsinformasjon Informasjon om dette produktets programvarelisens Oppdatering av TV-apparatet via USB/nettverk Varemerker Spesifikasjoner Spesifikasjoner (Trådløs LAN USB adapter) Miljømessige spesifikasjoner Montering av TV-en på vegg Dimensjonstegninger EU Energi Etikett for TV Illustrasjonene og det som vises på OSD i denne brukerhåndboken er kun for informasjonsformål og kan være annerledes i realiteten. 1

4 Introduksjon Viktige sikkerhetsregler Rengjøring Trekk strømledningen ut av strømkontakten før du rengjør produktet. Bruk en fuktig klut til rengjøring. Bruk ikke flytende rengjøringsmiddel eller rengjøringsmiddel på sprayboks. Bruk en fuktig klut til å forsiktig rengjøre skjermen når den er skitten. For å beskytte skjermen må du ved rengjøring ikke bruke en klut med kjemikalier. Kjemikalier kan resultere i skader eller sprekker i TV dekselet. Vann og fuktighet Bruk ikke produktet i nærheten av vann, slik som badekar, håndvask, oppvaskkum, vaskekum, svømmebasseng - eller i en våt kjeller. Plasser ikke vaser eller andre vannfylte beholdere oppå dette produktet. Vannet kan søles på produktet, og forårsake brann eller elektrisk støt. Stativ Plasser ikke produktet på en ustødig tralle, stativ, fot eller bord. Dette kan resultere i at produktet faller overende, som igjen kan føre til alvorlig personskade og skade på produktet. Bruk utelukkende tralle, stativ, fot, braketter eller bord som anbefales av produsenten eller selges sammen med produktet. Følg produsentens instruksjoner ved montering på vegg. Bruk kun monteringsutstyr som anbefales av produsenten. Når du flytter produktet som er plassert på en tralle må dette gjøres med største forsiktighet. Plutselige stopp, overdreven bruk av kraft eller ujevnt underlag kan føre til at produktet faller av trallen. Ventilasjon Luftehull og andre åpninger i kabinettet er laget for ventilasjon. Ikke dekk til eller blokkér disse luftehullene og åpningene, siden utilstrekkelig ventilasjon kan forårsake overoppheting og/eller forkorte produktets levetid. Sett ikke produktet på en seng, sofa, et teppe eller annet liknende underlag, siden dette kan blokkere ventilasjonsåpningene. Dette produktet er ikke laget for å bygges inn; plasser ikke produktet i innelukkede omgivelser, slik som i bokhyller eller reoler, med mindre det har tilstrekkelig ventilasjon og produsentens instruksjoner er fulgt. LCD-skjermen som er brukt i dette produktet er laget av glass. Den kan derfor knuses hvis produktet mistes i bakken eller utsettes for slag. Hvis LCD-skjermen knuses, vær forsiktig så du ikke skader deg på glasskår. Varmekilder Hold produktet unna varmekilder, slik som radiatorer, vifteovner, komfyrer og andre varmeutviklende apparater (inkludert forsterkere). For å forhindre brann, plasser aldri noen form for stearinlys eller bar flamme oppå eller i nærheten av TV-apparatet. For å forhindre brann eller elektrisk støt, plasser aldri strømledningen under TV-en eller andre tunge gjenstander. Hodetelefoner Ikke sett volumet på et høyt nivå. Hørselseksperter advarer mot lytting i lang tid med høye lydstyrkenivåer. Ikke vis et stillbilde for lenge, da dette kan føre til at et etterbilde blir værende på skjermen. Det forbrukes alltid strøm hvis hovedstrømkontakten står i. Service Ikke forsøk å foreta service på produktet selv. Ved å fjerne deksler kan du utsette deg for høyspenning og andre farer. Sørg for at en kvalifisert person foretar service. LCD-skjermen er et høyteknologisk produkt som gir deg detaljerte bilder. På grunn av det høye antallet bildepunkter vil det av og til kunne forekomme inaktive bildepunkter som kan sees som et blått, grønt eller rødt punkt på skjermen. Dette er innenfor produktspesifikasjonene, og utgjør ikke en feil. Forholdsregler under transport av TV-en Når du transporterer TV-apparatet må det aldri bæres ved legge trykk på skjermen. Vær nøye med at det alltid er to personer som bærer TV-apparatet med begge hender en hånd på hver side av TV-apparatet. Omsorg for skapet Bruk en myk klut (bomull, flanell, etc.) og tørk forsiktig av overflaten av skapet. En kjemisk klut (våt / tørr filmtype klut, etc.) kan deformere komponentene i hovedskapet eller forårsake sprengning. Å tørke med en hard klut eller for hardt kan lage riper i overflaten på skapet. Hvis skapet er veldig skitten, tørker du med en myk klut (bomull, flanell, etc.) dynket i nøytralt vaskemiddel fortynnet med vann og grundig vridd opp, og tørk etterpå med en myk, tørr klut. Unngå å bruke benzen, tynner og andre løsemidler, da disse kan deformere skapet og føre til at malingen løsner. Ikke bruk insektmidler eller andre flyktige væsker. Også, ikke la skapet å forbli i kontakt med gummi eller vinyl produkter i lang tid. Bindemidlene inne i plasten kan føre til at skapet blir deformert og forårsake at malingen løsner. 2

5 Introduksjon Omsorg for frontpanelet Tørk forsiktig av overflaten på frontpanelet med en myk klut (bomull, flanell, etc.). For å beskytte frontpanelet, må du ikke bruke en skitten klut, flytende rengjøringsmidler, eller en kjemisk klut (våt / tørr filmtype klut, etc.). Dette kan skade overflaten på fronten. Tørke med en hard klut eller for hardt kan lage riper i overflaten på frontpanelet. Bruk en myk, fuktig klut til å tørke forsiktig av frontpanelet når det er skittent (det kan bli riper på overflaten av frontpanelet hvis du gnir for hardt). Hvis frontpanelet er støvete, kan du bruke et anti-statisk børste, som er kommersielt tilgjengelig, for å rengjøring. ADVARSEL For å forhindre spredning av brann må stearinlys og andre åpne flammer alltid holdes unna dette produktet. 3

6 Introduksjon Medfølgende tilbehør Fjernkontroll ( x 1) LR03 (Alkalibatteri størrelse AAA ) ( x 2) Side 6 og 8 Side 6 Valgfritt tilleggsutstyr Tilleggsutstyret som er listet, kan fås til LCD farge-tv-en. De kan kjøpes i vanlig handel. De kan kjøpes i vanlig handel. Det kan komme mer tilleggsutstyr i fremtiden. Ved kjøp, vennligst sjekk den nyeste katalogen mht. kompatibilitet, og undersøk tilgjengeligheten. Nr. Navn på del Nummer på del 1 Brakett for veggfeste AN-52AG4 Merknader Midtpunktet på TV-skjermen er 18 mm under merket e på veggbraketten. Stativ ( x 1) Trådløs LAN USB-adapter (WN8522D 7-JU) ( x 1) Side 5 Side 60 Veiledning for første gangs innstillinger (trykket dokument) USB-minne (brukerhåndbok) Viktige sikkerhetsregler (trykket dokument) 4

7 Forberedelser Oppsetting av stativet Før du fester (eller demonterer) stativet, trekk ut strømledningen. Før arbeidet utføres må du legge noe støtdempende på overflaten der du skal legge TV-en. Dette forhindrer at det blir skadet. FORSIKTIG Sett stativet opp den riktige veien. Følg instruksjonene nedenfor. Feilinstallering av stativet øker risikoen for at TV-en velter. 1 Kontrollere att det er tolv skruer (åtte lange skruer og fire korte skruer) som følger med stativet. 3 Sett stativet inn i åpningene under TV-apparatet (hold stativet slik at det ikke faller fra siden av sokkelområdet). Kontroller at stativet er ordentlig satt på plass i TV-en. Feilmontering kan føre til at TV-apparatet faller over. Myk pute For å demontere stativet, følg ovenstående instruksjoner i motsatt rekkefølge. Skrutrekker medfølger ikke dette produktet. Under installasjonprosedyren, må du være forsiktig så du ikke fastner med fingrene mellom TV-apparatet og gulvet. 2 1 Sett stativets støttebein på polystyren skummet. 2 Fest sokkelen på støttebeinet. 3 Sett inn og stram de åtte skruene i de åtte hullene på undersiden av sokkelen. Hold stativet sikkert med én hånd, og stram til skruene. Sokkelen Lange skruer 4 Sett inn og stram til de fire skruene i de fire hullene på baksiden av TV-apparatet. Korte skruer TV front Støttestolpe 5

8 Forberedelser Bruk av fjernkontrollen Innsetting av batterier Før du bruker TV-apparatet første gang må du sette inn de to medfølgende LR03-batteriene (alkaliske batterier i størrelsen AAA ). Når batteriene er oppbrukte og fjernkontrollen ikke lenger virker, må du erstatte batteriene med nye LR03-batterier (alkaliske batterier i størrelsen AAA ). 1 Åpne batteridekselet. 2 Sett inn de to vedlagte LR03-batteriene (alkaliske batterier i størrelsen AAA ). Plasser batteriene slik at polene samsvarer med (e) og (f) merkene i batteridekselet. 3 Lukk batteridekselet. FORSIKTIG Feil bruk av batteriene kan føre til lekkasje av kjemikalier eller eksplosjon. Følg instruksjonene nedenfor. Bland ikke batterier av forskjellig type. Ulike typer batterier har forskjellige egenskaper. Bland ikke nye og gamle batterier. Blanding av nye og gamle batterier kan forkorte levetiden til nye batterier eller føre til lekkasje av kjemikalier i gamle batterier. Ta ut batteriene straks de er oppbrukt. Kjemikalier som lekker fra batterier kan føre til utslett. Tørk grundig av med en klut hvis du oppdager lekkasje av kjemikalier. Batteriene som medfølger dette produktet kan ha kortere levetid enn normalt på grunn av lagringsforhold. Ta batteriene ut av fjernkontrollen hvis du ikke skal bruke den på lang tid. Ved batteriskifte anbefales bruk av alkaliske batterier, ikke sink-karbon-batterier. Om kassering av batteriene Batteriene som kommer med produktet inneholder ingen skadelige materialer, som kadmium, bly eller kvikksølv. Lover og regler om brukte batterier tilsier at batterier ikke må kastes med vanlig husholdningsavfall. Legg derfor brukte batterier i egne batteribeholdere som mange forretninger tilbyr. Vinkel på fjernkontrollen Bruk fjernkontrollen ved å peke den mot fjernkontrollsensoren. Gjenstander som befinner seg mellom fjernkontrollen og sensoren kan forhindre at den virker skikkelig. 5 m Fjernkontrollsensor Forsiktighetsregler for bruk av l fjernkontrollen Utsett ikke fjernkontrollen for harde støt. I tillegg må ikke fjernkontrollen utsettes for væsker eller plasseres i omgivelser med høy luftfuktighet. Plasser ikke fjernkontrollen i direkte sollys. Varmen kan forårsake deformasjon av enheten. Fjernkontrollen vil kanskje ikke virke skikkelig hvis fjernkontrollsensoren på TV-en er utsatt for direkte sollys eller sterk belysning. I slike tilfeller må du endre vinkelen på belysningen eller TV-en, eller bruke fjernkontrollen nærmere fjernkontrollsensoren. 6

9 Delenavn og -funksjoner TV-apparatet (front/siden) TV-apparatet (bakfra) fortsatt Belysning LED SD CARD (VIDEO STORE)-åpning OUTPUT (Hodetelefoner/ AUDIO (L/R))-kontakt* 2 USB 1-port OPC-sensor (Side 32) Fjernkontrollsensor (Side 6) TV-apparatet (bilde bakfra) RS-232C-kontakt PC-kontakt EXT 1-kontakt (RGB) HDMI 1 (HDMI/ARC)-kontakt HDMI 2-kontakt (HDMI) HDMI 3-kontakt (HDMI) HDMI 4-kontakt (HDMI) I USB 3 ( WIRELESS LAN)-port USB 2 (HDD)-port ETHERNET (10/100)-kontakt Satellittantennekontakt (kun 635-serien) HDMI 2/PC AUDIO (L/R)-kontakt* 1 DIGITAL AUDIO OUTPUT-kontakt Antennekontakt HDMI 2- og PC-kontaktene kan begge bruke samme lydinngangskontakt (HDMI 2/PC AUDIO (L/R)). Korrekt element må imidlertid velges i Lydvalg -menyen (se side 42 for detaljer). EXT 2 (VIDEO/AUDIO (L/R))-kontakt EXT 3 (Komponent/ AUDIO (L/R))-kontakt C.I. (COMMON INTERFACE)-åpning J Når hodetelefonene er koblet til OUTPUT kontakten, kan lyden komme fra høyttalene (side 43). ADVARSEL For stort lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselskader. Ikke sett lydstyrken på et høyt nivå. Hørselseksperter advarer mot lytting i lang tid med høye lydstyrkenivåer. Viktig informasjon: Satellittjenester er kun tilgjengelig for modeller i 635-serien. 7

10 Delenavn og -funksjoner Fjernkontroll >a (Standby/på) (Side 19) 2 ATV Tilgang til konvensjonell analog TVmodus. DTV Tilgang til digital TV-modus. SAT Tilgang til satellittmodus. RADIO DTV/SAT: Bytt mellom RADIO og TVmodus. Når DVB kun sender datasignaler (ingen radiosignaler) vil radiosendingene ikke være tilgjengelige. 3 AQUOS LINK-knapper (side 28 og 30) 4 CONTROL (side 47, 48, 52 og 61) Vis et panel for å bruke funksjoner på skjermen. NET: NET MENY -skjermbilde på/av. 5 TIME SHIFT (READY/!/F/$) (side 47 og 48) Midlertidig opptak av et program du ser på. 6 Numeriske knapper 0_9 Innstill kanal. Skriv inn ønsket tall. Velger side i tekst-tv modus. Når de fem nordiske landene (Sverige, Norge, Finland, Danmark eller Island) først velges i landinnstillingen fra førstegangs automatisk installasjon (side 14), er DTV-tjenestene fire sifre. Når et annet land velges er DTVtjenestene tre sifre. 7 A (tilbake) Gå tilbake til den sist valgte kanalen eller ekstern bildekilde. 8 7 (lyd-modus) (side 20) Velg lyd i multipleksmodus. f (Panoramamodus) (side 41, 53 og 54) Velg panoramamodus. 9 e (demp) Lyd på/av. 0 i+/- (lydstyrke) Øker/senker lydstyrken. Meny -skjermbilde på/av. W Ingen Denne knappen virker ikke på denne modellen. E a/b/c/d (markør) Velg et ønsket element. ; Utføre en kommando. ATV/DTV/SAT: Viser CH-liste når ingen andre Meny -skjermbilder er aktive. R> ATV/DTV/SAT: Gå ut av Meny - skjermbildet. NET: Gå tilbake til start siden. T NET Tilgang til Net TV. Y p (displayinformasjon) (side 20) Vis stasjonsinformasjonen (kanalnummer, signal osv.) på skjermen. P. INFO Vis programinformasjon som sendes med digital videokringkasting (kun DTV/ SAT). U b (INNGANG) (side 19) Velg inngangskilde. I # (side 32) Velg lyd/video-innstillinger. ECO (Standard/Avansert/Av) (side 35) Velg innstillingen Energibesparing. O m (Tekst-TV) (side 23) ATV: Viser analogt tekst-tv. DTV/SAT: Velg MHEG-5 og tekst-tv for DTV/SAT. P:r/s ATV/DTV/SAT: Velg TV-kanal. NET: Rulle sidene opp/ned. A EPG (side 21_23) DTV/SAT: Vis EPG-skjermbildet. S6 (Retur) ATV/DTV/SAT: Returnerer til forrige Meny -skjermbilde. NET: Gå tilbake til forrige siden (Det er mulig at dette ikke vil fungere for noen tjenester). DKnapper for nyttige funksjoner [ (undertittel) (side 23 og 40) Slår undertittel-språk på/av. k (viser skjult tekst-tv) (side 23) 1 (underside) (side 23) 3 (frys/hold) (side 23) Fryser et bevegelsesbilde på skjermen. Tekst-TV: Stopper automatisk oppdatering av tekst-tv sider, eller frigi hold modus. FR/G/Y/B-knapper (farger) De fargede knappene brukes til å velge tilsvarende fargede elementer på skjermen (f.eks. EPG, MHEG-5, Tekst- TV). Viktig informasjon: Satellittjenester er kun tilgjengelig for modeller i 635-serien. 8

11 Hurtigguide Betjeningsoversikt Følg trinnene nedenfor en etter en når du bruker TV-apparatet. Enkelte trinn kan være unødvendige, alt avhengig av TV-innstillingene og tilkoblinger. 1. Klargjøring - Kople til TV-apparatet 2. Klargjøring - Stille inn TV-apparatet Trykk < på TV-en (side 19). Kjør førstegangs autoinstallasjon (side 14). w Språkinnstillinger w Hjem/butikk innstilling Plasser TV-en i nærheten av strømkontakten, og hold støpselet innen rekkevidde. Utseendet på produktet varierer i noen land. Sett inn standard DIN45325-pluggen (IEC 169-2) 75 q koaksialkabel. Kople til kabelen til satellittantennen. Sett inn et CA-kort i CI-åpningen for å se krypterte sendinger (side 11). Sett inn strømledningen. *Viktig informasjon: Satellittjenester er kun tilgjengelig for modeller i 635-serien. w Landinnstilling w PIN-innstilling w Kanalsøk-innstilling Digitalt søk Bakkenett Kabel Analogt søk Satellitt søk Begynn å søke etter kanaler Gratulerer! Nå kan du se TV. Hvis nødvendig, kan du justere antennen for bedre signalmottak (side 18). 9

12 Hurtigguide 3. Se på TV - Daglig betjening 1 Slå TV-apparatet på/av (side 19) Du kan slå strømmen på/av med både fjernkontrollen og på TV-apparatet. 2 Skifte mellom digitale, satellitt- og analoge sendinger (side 19) 3 Skifte kanal (side 19) Du kan også velge en kanal fra Meny > CH-liste. 4. Se på TV - Avanserte funksjoner 1 Bruke Time Shift-funksjonen (side 47_49) 5. Bruke tilleggsfunksjoner 1 Bruke Internett-tjeneste* med TVapparatet (side 59_63) * Følgende tjeneste er nå tilgjengelig: Net TV (side 61 62) 2 Tilkoble eksternt utstyr Tilkoplingsoversikt (side 24_29) Husk å slå av TV-en og andre enheter før du kobler til noe. Skifte inngangskilder (side 19) 3 Se på bilder, hør på musikk og se på video lagret på USB-medier/ hjemmenettverk (side 50_53) 4 Velg et program med EPG (side 21_23) 4 Vis et PC-bilde på skjermen (side 54_58) 2 Justere TV-innstillinger (side 32_45) Noen elementer kan ikke velges, men det avhenger av signaltype, valgfrie innstillinger eller tilkoplede enheter. :Ok CH-liste :Tilbake Meny Innstillinger Vis innstilling Autoinstallasjon Kanalinnstillinger 10

13 Hurtigguide Innsetting av et CA-kort i CImodulen For å kunne motta kodede digitale stasjoner, må en Betinget brukergrensesnittmodul (CI-modul) og et CA-kort settes inn i TV-ens CI-åpning. 1 Sett CI-modulen forsiktig inn i CI-åpningen med kontakten forover. 2 Logoen på CI-modulen må vende utover fra baksiden av TV-en. Kontroll av CI-modul-informasjonen Gå til Meny > Innstillinger > Valg > CI meny. Denne menyen er kun tilgjengelig for digitale stasjoner. Innholdet i denne menyen avhenger av leverandøren av CI-modulen. Det tar et par minutter for å sertifisere lisensnøkkelen når du setter in et CA-kort i den CI+ kompatible CI modulen for første gang. Denne prosessen kan misslykkes hvis det ikke fins noen antenneinngang eller du aldri har kjørt Autoinstallasjon. Den Cl+ kompatible Cl modulen oppgraderer noen ganger sin firmware. Det er mulig du ikke mottar noen TV-bilder før oppgradering. Du kan kun bruke strømknappen under oppgradering. Opphavsrettbeskyttet innhold kan ikke legges ut, eller kan bli lagt ut med et kopikontrollsignal. Beskyttelsesikonet* vises når du trykker på P.INFO mens du ser på opphavsrettbeskyttet innhold. * Beskyttelses ikon: X Hvis TV-en viser en melding om oppdateringsbekreftelse for CA kort når den tar imot Cl+ kompatible sendinger, følg veiledningen på skjermen. Sørg for at CI-modulen er ordentlig satt inn. Modul Generell informasjon om CI-modul-displayer. Meny Justeringsparametere for hvert CA-kortdisplay. Forespørsel Du kan skrive inn tallverdier som passord her. 11

14 Hurtigguide Bruke Meny-skjermbildet Du må aktivere OSD for å foreta innstillinger av TV-apparatet. OSD for innstillingene kalles Meny. I Meny kan du utføre innstillinger og justere dem. LCFONT Basisoperasjon Dette produktet disponerer integrert LC Font teknologi, som er utviklet av SHARP Corporation for tydelige, lettleste tegn på LCD skjermer. Tips: Valg i Menyen Trykk på c/d for å velge ønsket meny og trykk deretter på ;. Trykk på 6 for å gå tilbake til forrige menykategori. Trykk på c/d for å velge ønsket undermeny og trykk deretter på ;. Trykk på a/b for å velge elementet du ønsker å velge/justere, og trykk deretter på ;. Valgalternativer Trykk på a/b eller c/d for å konfigurere kontrollen for bedre TV-seing, og trykk deretter på ;. EKSEMPEL 1 Få frem Meny-skjermbildet Trykk for å vise Meny -skjermbildet. 2 Velg et element Meny er klassifisert etter innstillingskategorier for at du skal få en bedre TVopplevelse. I høyre kolonne finner du opplysninger om oppgaver på Meny - skjermbildet. 3 Gå ut av Meny-skjermbildet Du vil gå ut av Meny -skjermbildet hvis du trykker på > før du er ferdig. Meny -alternativene varierer i de valgte inngangsmoduser, men måten de brukes på er de samme. Enheter med 4 kan av forskjellige årsaker ikke velges. Noen elementer kan ikke velges, men det avhenger av signaltype, valgfrie innstillinger eller tilkoplede enheter. Om displayguiden Veiledningen under menylinjen viser hva som kan gjøres med OSD. Verktøylinjen ovenfor er en operasjonell guide for fjernkontrollen. Verktøylinjen vil endres i tråd med de forskjellige skjermbildene for innstilling. CH-liste :Velg :Ok Innstillinger :Tilbake :Ok CH-liste :Tilbake AV-modus OPC Innstillinger Bilde Bakgrunnslys Kontrast Meny [Av] Bakgrunnslys Se veiledningen under menylinjen for å se når du skal trykke på ;-knappen. Om instruksene i håndboken I denne håndboken brukes dette uttrykket ofte for å forenkle instrukser. Gå til Meny > Innstillinger >... Dette angir hvordan du skal navigere gjennom menyskjermbildet ved bruk av a/b/c/d og ; -knappene. Ja Nei 12

15 Hurtigguide Bruke skjermtastatur Bruk skjermtastaturet når du trenger å skrive inn tekst Tegnsett abc 2 St/lit. bokst. a b c d e f 9 3 Ferdig g h i j k l m n o p q r Slett 10 4 END Avbryte s t u v w x y z : /. SP Slette 11 5 R Markør t. venstre G St/lit. bokst. Y Tegnsett B Markør t. høyre 1 Tegnsett Endrer tegnenes type to alfabetet, tall, symboler, etc. 2 St/lit. bokst. Endrer tengene mellom stor/liten bokstaver. 3 Ferdig Bekreft oppføringen. 4 Avbryte Annullerer inngang og avslutte skjermtastaturet. 5 R/G/Y/B-knapper (farger) Velger fargede elementer på skjermen. 6 Inngang markør Trykk c/d for å flytte markøren når uthevet. 7 Inntastingsfelt Teksten du angir, vises når du skriver den inn. 8 Tegn Tast inn tegn ved å bruke disse knappene. 9? Sett et linjeskift. 0 Slett Sletter tegnet streng. Når markøren er et sted i en linje: tegnstrengen til høyre for markøren bli slettet. Når markøren er ved slutten av en linje: blir hele linjen vil bli slettet. Q Slette Hvis markøren er ved slutten av en linje, slettes teksten ett tegn om gangen. Du kan også slette tekst ved å trykke 6 på fjernkontrollen. 13

16 Førstegangs automatisk installasjon Førstegangs automatisk installasjon Når du slår på TV-en for første gang etter at du har anskaffet det, starter en førstegangs automatisk installasjon. Følg menyene og foreta de nødvendige innstillingene en etter en. Bekreft følgende før du slår på strømmen E Er antennekabelen koblet til? E Er strømledningen koblet til? Viktig informasjon: Satellittjenester er kun tilgjengelig for modeller i 635-serien. 1 Trykk på < på TV-apparatet. Starter en førstegangs automatisk installasjon. 2 Angi OSD språk. Trykk a/b/c/d for å velge språk, og trykk deretter ;. 3 Velg plassering av TV-en. HJEM BUTIKK Trykk c/d for å velge hvor du vil bruke dette TV-en, og trykk deretter ;. Bekreftelsesskjermbildet vises bare når du velger BUTIKK. Trykk på c/d for å velge Ja eller Nei. HJEM: STANDARD er standardverdien for innstilling av AV-modus. BUTIKK: DYNAMISK (konstant) er standardverdien for innstilling av AV-modus. Hvis AV-modus endres, vil TV-apparatet automatisk gå tilbake til DYNAMISK (konstant) når TV-apparatet eller fjernkontrollen ikke brukes på 30 minutter. BUTIKK: Det vises et demonstrasjonsbilde etter at den første automatiske installeringen er fullført. Hvis du har valgt BUTIKK ved et uhell, kan du gå til Innstillinger > Vis innstilling > Nullstille > og velge HJEM på nytt. 4 Innstilling av land. Trykk a/b/c/d for å velge ditt land eller område, og trykk deretter ;. Dette innstillingsskjermbildet vises ved første autoinstallasjon. MERK Det kan hende noen funksjoner ikke vises eller ikke kan velges. Dette avhenger av landinnstillingen eller valg av kabelleverandør. 5 Still inn PIN-koden. 1 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. Hvis du velger Nei, hopper du over innstilling av PIN-koden. 2 Skriv inn et firesifret tall som PIN-kode ved å bruke knapp Skriv inn det samme firesifrede tallet som i trinn 2 for å bekrefte. 4 Trykk på ;. Når Frankrike velges i landinnstillingen, er det ikke mulig å hoppe over innstilling av PIN-koden kan ikke velges som PIN-kode. Når innstilling av PIN-koden hoppes over, vil standard PIN-kode ( 1234 ) bli satt automatisk. Endring av PIN-kodeinnstilling kan du lese om under Individuell innstilling - PIN (side 39). For tilbakestille PIN-kode innstillingen (inntasting av PIN er ikke lenger nødvendig), vennligst se Nullstill PIN-koden (side 64). 6 Begynn å søke etter kanaler. Digitalt søk Analogt søk Satellitt søk Trykk på a/b for å velge Digitalt søk, Analogt søk eller Satellitt søk og trykk deretter på ;. (Kun 635-serien) Etter at du utført Digitalt søk eller Analogt søk, skifter skjermen til innstillingen Satellitt søk. Du må deretter trykke på Ja hvis du ønsker å søke etter satellittkanaler. For å se på både digitale og analoge sendinger, må du utføre Digitalt søk eller Analogt søk fra Autoinstallasjon på Innstillinger -menyen (side 36). Når du velger Satellittsøk vil det kun bli søkt etter satellittsendinger. Hvis du ønsker å søke etter flere sendinger, kan du bruke Tilleggssøk på Programinnstillinger - menyen (side 36_38). MERK Hvis du slår av strømmen på TV-en når du utfører et kanalsøk, vil veiviseren for førstegangs autoinstallasjon ikke vises. Med autoinstallasjonsfunksjonen kan du gjennomføre installasjonen igjen fra Innstillinger > Vis innstilling (side 36). Veiviseren for førstegangs autoinstallasjon vil avbrytes hvis du lar TV-en stå i 30 minutter før du begynner å søke etter kanaler. Når Italia eller Frankrike velges som landinnstilling, blir standard aldersrestriksjon satt på

17 Førstegangs automatisk installasjon Innstilling digital TV-sending Trykk c/d for å velge Bakkenett eller Kabel, og deretter trykker du ;. Bakkenett Kabel E Søk etter TV-sendinger over bakkenett TV-en søker etter, sorterer og lagrer alle TVstasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. Et skjermbilde for valg av region eller tjeneste kan bli vist, avhengig av landinnstillingene eller valg av kabelleverandører. Følg beskjedene på skjermen for å foreta valg. Kun 635-serien Etter at du søkt etter bakkenettkanaler, skifter skjermen til innstillingen før Satellitt søk (Side 16). E Søk etter TV-sendinger over kabelnettet For å endre hvert element til korrekte innstillinger: 1 Trykk a/b for å Krypterte stasjoner [Ja] velge meny, og trykk Søkemetode [Kanal] deretter ;. Startfrekvens 2 Trykk a/b/c/d Nettverks-ID [Ingen] eller 0_9 for å velge eller taste inn korrekt Sybolsats 1 element/verdi og trykk Sybolsats 2 deretter ;. QAM-modulering 1 QAM-modulering 2 Nullstille Start søk 3 Trykk a/b for å velge Start søk, og trykk deretter ;. 4 Trykk på c/d for å si Ja til å begynne å søke etter kabelsendinger, og trykk deretter på ;. 5 TV-en søker etter, sorterer og lagrer alle TVstasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. Kun 635-serien Etter at du søkt etter kabelkanaler, skifter skjermen til innstillingen før Satellitt søk (Side 16). Meny Krypterte stasjoner Søkemetode Startfrekvens Nettverks-ID Symbolsats 1/ Symbolsats 2* 1 QAMmodulering 1 QAMmodulering 2 Beskrivelse Spesifiserer hvis du må legge til tjenester for betal- TV. Angir hvordan du søker etter kanaler.* 2 Valgbare elementer Ja, Nei. Kanal, Frekvens, Rask Fra 47,0_858,0 MHz Spesifiserer Ingen, 0_65535 nettverket.* 3 Tast inn verdi mottatt for 1000_9000 CATV.* 4 16, 32, 64, 128, 256 Ingen, 16, 32, 64, 128, 256 I Still inn Symbolsats 2 hvis kabelleverandøren bruker flere symbolsatser. J Nedenfor finner du detaljer om elementene innen Søkemetode : _Kanal: Henter all informasjon om en kanal (raskt, men trenger tilsvarende TV-stasjoner). _Frekvens: Kontrollerer hver frekvens i rekkefølge (langsom). _Rask: Alle tjenester søkes med én frekvens. Denne menyen fungerer bare når kabel-tv-leverandøren oppgir frekvens og nettverks-id (f.eks. søkekanal). Når du velger Rask, settes Krypterte stasjoner automatisk på Nei, og kan du ikke velge Ingen på Nettverks-ID -menyen. K Still inn dette til å registrere kun spesifisert nettverks- ID uten å registrere noen spesielle tjenester. L Symbolsatsene spesifiseres av kabelleverandøren. Innstilling analog TV-sending TV-en søker etter, sorterer og lagrer alle TVstasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. Kun 635-serien Etter at du søkt etter analoge kanaler, veksler skjermen til innstillingen før Satellitt søk (Side 16). 15

18 Førstegangs automatisk installasjon Søke etter satellittsendinger (kun 635-serien) Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. 1 Når du endrer innstilling på antenneinnstillingen: Trykk c/d for å velge Endre innstilling, og deretter trykker du ;. Skjermen for antenne-innstillingen vises. 3 Trykk a/b/c/d for å velge din favoritt-satellitt, og trykk deretter ;. Du kan ikke velge Neste hvis du ikke stiller inn satellitt-sendingene i trinn 3. Ja Nei Én satellitt 2 satellitter på 22 khz koplingsboks Atlantic Bird 3 Hvis du ikke utfører innstilling for Satellitt søk, velg Nei og trykk siden på ;. Skjerm med med nåværende DVB-S/S2 innstilling vises Satellittsystem Maks. 4 satellitter på DiSEqC-multiswitch LNB-frekvens Satellitt Lav Høy Neste andre Endre innstilling Du må først fullføre Endre innstilling før du går videre til Neste innstilling. 2 satellitter på toneburst-koplingsboks Maks. 4 satellitter på DiSEqC-multiswitch Felles satellittsystem Du kan velge mellom fem ulike typer antenne-innstillings metoder. Konsultere din forhandlere før du bruker en annen metode enn Én satellitt. E Innstilling av Én satellitt 1 Trykk a/b for å velge Én satellitt, og trykk deretter ;. 2 Trykk a/b for å velge SAT1 [Ingen] for å vise de forskjellige satellitt-sendingene som TV-en kan motta og trykk deretter ;. SAT1 [Ingen] Neste 4 Trykk a/b for å velge Neste, og trykk deretter ;. SAT1 [ASTRA 1] Neste 5 Trykk på c/d for å si Ja (0/22kHz) eller Nei til å stille inn LNB frekvens, og trykk deretter på ;. Ja(0/22 khz) 6 Trykk a/b for å velge elementet og trykk siden c/d for å justere MHz til MHz til korrekt verdi. EKSEMPEL Nei SAT1 Lav SAT1 Høy OK 16

19 Førstegangs automatisk installasjon 7 Trykk a/b for å velge OK, og trykk deretter ;. Etter att innstillingen er fullført, veksler skjermen til DVB-S/S2 innstillingsskjerm som vises i venstre kolonne på side 16. Følg instruksjonene på skjermen for innstillinger 2 satellitter på 22kHz koplingsboks, 2 satellitter på toneburst-koplingsboks, Maks. 4 satellitter på DiSEqC-multiswitch og Felles satellittsystem. For å stille inn flere satellittkanaler, går til Maks. 4 satellitter på DiSEqC-multiswitch. Følg fremgangsmåten nedenfor når en satellittantenne trenger tilførsel av strøm: Gå til Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Kanalinnstillinger > Antenneoppsett-DIGITALT > Satellittinnstillinger > Endre innstilling > Felles satellittsystem. 2 Når du begynner Satellitt søk etter at du stilt inn Krypterte stasjoner: Trykk på c/d for å velge Neste i DVB-S/S2- innstillingsskjermbildets venstre kolonne på side 16, og trykk deretter på ;. Når du gjennomfører førstegangs autoinstallasjon, kan du ikke velge Neste. Når du fullført Endre innstilling kan du velge Neste. Krypterte stasjoner: Start søk Satellitt Sybolsats 1 Sybolsats 2 andre Nei Endre innstilling E Start søk: DVB-S/S2 kanal søk. 1 Trykk c/d for å velge Start søk, og deretter trykker du ;. 2 TV-en søker etter og lagrer alle TV-stasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Velg "Ja" for å sortere søkeresultatet i alfabetisk rekkefølge. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. E Endre innstilling: 1 Trykk c/d for å velge Endre innstilling, og deretter trykker du ;. Skjermen for Krypterte stasjoner og Symbolsats vises. Krypterte stasjoner SAT1-Sybolsats 1 SAT1-Sybolsats 2 SAT2-Sybolsats 1 Start søk [Nei] 2 Trykk a/b for å velge Krypterte stasjoner, og trykk deretter ;. Krypterte stasjoner: Spesifiserer hvis du må legge til tjenester for betal-tv. 3 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. 4 Trykk a/b for å velge den symbolsats du vil endre og trykk deretter ;. Symbolsats: Du må stille inn hver symbolsats på alle satellitt-sendingene som TV-en kan ta imot (åtte er maksimale antallet symbolsatser som kan vises). 5 Trykk c/d for å velge Start søk, og deretter trykker du ;. 6 TV-en søker etter og lagrer alle TV-stasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Velg "Ja" for å sortere søkeresultatet i alfabetisk rekkefølge. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. Ja Nei 17

20 Førstegangs automatisk installasjon Kontrollere signalstyrke og kanalstyrke (DVB-T/T2* 1 /C/S* 2 /S2* 2 ) Hvis du monterer en DVB-T/T2/C/S/S2-antenne for første gang eller flytter den til et annet sted, bør du justere antennen mens du ser på antenneoppsettskjermen. I Kun 636-serien J Kun 635-serien 1 Gå til Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Kanalinnstillinger > Antenneoppsett- DIGITALT. 2 Trykk a/b for å velge Digitalt oppsett eller Satellittoppsett og trykk deretter ;. E Sjekker signalstyrke 3 Trykk a/b for å velge Signalstyrke, og trykk deretter ;. Signalstyrke for DVB-T/T2/C Strømstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Kanal nr. Signalstyrke E Sjekker kanalstyrke 4 Trykk a/b for å velge Kanalstyrke, og trykk deretter ;. Du kan velge en bestemt frekvens ved hjelp av 0_9. Kanalstyrke på DVB-T/T2 Strømstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Kanalstyrke på DVB-C Strømstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Frekvens Kanal nr. Signalstyrke Nåværende Kvalitet Nåværende Frekvens Sybolsats QAM-modulering Signalstyrke Nåværende Kvalitet Maks Maks Maks MHz MHz 5 Plasser og juster antennen slik at du får maksimale verdier for Signalstyrke og Kvalitet. Verdiene til Signalstyrke og Kvalitet indikerer når du bør justere antennen. Strøm til antennen Antennen må få strøm for at du skal kunne motta digitale/jordbundne sendinger etter tilkobling av antennekabelen til antennekontakten på baksiden av TV-en. 1 Gå til Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Kanalinnstillinger > Antenneoppsett- DIGITALT > Strømstyrke. 2 Trykk c/d for å velge På, og deretter trykker du ;. Nåværende Kvalitet Maks Nåværende Maks Nåværende Maks Kanalstyrke på DVB-S/S2 Signalstyrke for DVB-S/S2 Signalstyrke Kanalstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Frekvens Sybolsats Bånd Signalstyrke Vert/Lav MHz Signalstyrke Nåværende Kvalitet Maks Nåværende Kvalitet Nåværende Maks Maks Nåværende Maks 18

21 Se TV Daglig bruk Slå strømmen på/stand-by Slå på strømmen Trykk < på TV-en eller >a på fjernkontrollen. Skifte mellom digitale, satellitt* og analoge sendinger Se digitale sendinger Se satellittsendinger Se analoge sendinger Valg av ekstern bildekilde Når tilkoblingen er ferdig, trykker du på b for å vise INNGANG -skjermbildet og trykker deretter på b eller a/b for å skifte over til korrekt ekstern kilde med ;. TV CH-liste INNGANG Kan skiftes Standby-modus Trykk på < på TV-en eller TV a på fjernkontrollen når TV-en er på. TV-en går over i hvilemodus (Stand-by) og bildet på skjermen forsvinner. Lite elektrisk strøm forbrukes fortsatt når TV-en er slått til hvilemodus. For å fullstendig slå av strømmen på TV-en, dra ut strømledningen fra stikkontakten. Men dra ikke ut strømledningen med mindre enn annet sagt. *Viktig informasjon: Satellittjenester er kun tilgjengelig for modeller i 635-serien. Hvis flere satellitttjenester er angitt, vil kanalene skifte som følger hver gang du trykker på knappen SAT. SAT1 SAT4 Endring av kanaler SAT2 Med :r/s Med 0_9 SAT3 Du kan også velge ekstern videokilde fra CH-liste > INNGANG. Kun HDMI-innganger som ikke er satt på Hoppe over inngangssignal (side 42) og korrekt tilkoplede innganger kan velges. Hvis du ikke skal bruke TV-en over en lengre periode, bør du trekke strømledningen ut av strømkontakten. 19

22 Se TV Valg av lyd-modus E DTV/SAT-modus Hvis flere lyd-modus mottas, vil modusen endre seg hver gang du trykker 7. Lyd (ENG) STEREO V/H V H VH Lyd (ENG) CH A CH A CH B CH AB Lyd (ENG) MONO Trykk c/d for å velge V eller H lydkilde når skjermbildet for STEREO eller DUAL MONO screen vises. Lyd (ENG) STEREO V/H V H VH Lydmodusskjermbildet blir borte etter seks sekunder. Valgbare punkter er avhengig av sendingen som mottas. Når "Lydbeskrivelse innstilling"-menyen er satt til "På", velges lydbeskrivelsen avhengig av de viktigste lyd. E ATV-modus Hver gang du trykker 7, skifter modusen som vist i de følgende tabellene. Valg av NICAM TV-sendinger Signal Valgbare elementer Stereo NICAM STEREO, MONO NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, Tospråklig MONO Mono NICAM MONO, MONO Valg av A2 TV-sendinger Signal Valgbare elementer Stereo STEREO, MONO Tospråklig CH A, CH B, CH AB Mono MONO Når det ikke kommer noen inngangssignaler, vil lydmodus vise MONO. Kanalvisning Du kan vise kanalinformasjonen ved å trykke p på fjernkontrollen. DTV-modus ATV-modus I Lyd (ENG) STEREO Video Undertittel Av >> Ny informasjon Auto Undertittel MONO Firesifret tall (f.eks. 0001) vises etter at du har valgt et av de nordiske landene i innstillinger av land. SAT modus Lyd (ENG) STEREO Video Undertittel Av >> Ny informasjon J Satellittkanaler vises med firesifret tall (f. eks. 0001). K Du kan stille inn fire satellittstasjoner på SAT1, SAT2, SAT3, SAT4. E Tiden vises i kanal-informasjonen Du kan vise tidsinformasjonen fra DTV-, SAT- og tekst-tv-sendinger. Hopp over 1 trinn hvis du mottar DTV/SAT-sendinger. 1 Velg en TV-kanal (tidsinformasjonen registreres automatisk). 2 Trykk på p. Kanalvisningen vil komme frem på TV-apparatet. 3 Trykk p en gang til innen de sekundene kanalvisningen er fremme på skjermen. Tidsinformasjon vises nederst til høyre i displayet i noen sekunder. 4 Selv om du skifter TV-kanal, kan du vise tidsinformasjonen med trinn 2 og 3 ovenfor. Hvis tilkoplingen er vellykket, kan tidsopplysninger vises på skjermen ved å trykke Operasjoner uten fjernkontroll Du kan betjene menyinnstillingene ved hjelp av TVkontrollknappene. Knapper på TV # ;!r/s a/b Yk/l d/c 20

23 Se TV EPG EPG er en programliste som vises på skjermen. Med EPG kan du sjekke program for DTV/SAT/RADIO/ DATA, se detaljert informasjon om dem og stille inn et program som sendes nå. Nyttige innstillinger for bruk av EPG Vis innstilling EPG Hvis du vil bruke EPG for digitale stasjoner, velger du Ja. EPG-data må automatisk registreres når TV-en er i standby-modus. Etter at du har valgt Ja, kan det ta litt tid å slå av strømmen med fjernkontrollen eller TV-apparatet, på grunn av dataregistreringsprosessen. Gå til Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Individuell innstilling > Standbysøk > EPG. Valg Innstill. displayrek.vid Innstill. displayrek.vid gir deg mulighet til å velge tre typer tidsperioder som kan vises på skjermen. Gå til Meny > Innstillinger > Valg > EPGoppsett > Innstill. displayrek.vid. Element Modus 1 Vis seks timer med (Vidvinkel) programinformasjon. Vis tre timer med Modus 2 (Zoom) programinformasjon. Modus 3 Endre til EPG-visningsformat med en (Vertikal vinkel) vertikal tidsperiode. Valg Velg sjangerikon Du kan velge bort eller markere de sjangere du liker, og dermed enklere søke etter programmer som er relevante for deg. 1 Gå til Meny > Innstillinger > Valg > EPGoppsett > Velg sjangerikon. 2 Trykk a/b for å velge ønsket sjanger, og trykk deretter ;. E Sjangerikon-liste Ikon Sjanger Ikon Sjanger Film/drama Nyheter/aktuelt Show/ Konkurranseprogram Sport Barne-/ ungdomsprogram Musikk/ballett/dans Kunst/kultur (uten musikk) Sosial/politiske saker/økonomi Utdanning/ vitenskap/ faktaprogram Fritidssysler 3 Trykk på a/b for å velge et nivå for å plukke ut eller søke etter programmer du ønsker å se ( Standard, Lys, Merke ). 21

24 Se TV Velg program med EPG Bildene på denne siden viser bruk av tresifrete kanaler. Vise/lukke EPG-skjermen Trykk EPG. 4 Søk et program i en kategori 5 Søk etter et program etter dato og tidspunkt AM PM Programinfo Søk etter sjanger Søk etter dato Tidsurliste Velg Ok Tilbake Gå ut Du kan også vise EPG-skjermbildet fra Meny > EPG > EPG. Velg et program 1 Velge tidsrom Trykk c/d for å velge den tidsperioden du ønsker å søke i. Fortsett å trykke d for å vise programmene i den neste tidsperioden. 2 Velg ønsket program Trykk a/b for å velge ønsket program. Hvis a eller b vises til venstre for tjenestene, fortsetter du å trykke a/b for å vise neste eller forrige skjermbilde. 3 Sjekk programinformasjon 1 Trykk a/b/c/d for å velge programmet du ønsker å sjekke. 2 Trykk R, og trykk siden ; for å innstille det valgte programmet. 1 Trykk G. 2 Trykk a/b for å velge ønsket sjanger, og trykk deretter ;. 3 Trykk a/b for å velge et program du har lyst til å se og trykk deretter ;. Se side 21 for mer informasjon om sjangerinnstillinger. 22 Film/drama Nyheter/aktuelt Show/Konkurranseprogram Sport Barne-/ungdomsprogram Musikk/ballett/dans Du kan også vise dette innstillingsskjermbildet fra Meny > EPG > Søk etter sjanger. 1 Trykk Y. 2 Trykk c/d for å velge ønsket tidsperiode og trykk deretter ;. I dag 0 AM - 6 AM 6 AM - 0 PM 0 PM - 6 PM 6 PM - 0 AM Ok Tilbake til EPG Ok + 1 Uke 3 Trykk a/b for å velge ønsket program, og trykk deretter ;. Du kan også vise dette innstillingsskjermbildet fra Meny > EPG > Søk etter dato. 6 Vis tidsurlisten for TVprogrammer Trykk på B. Se side 23 for mer informasjon om tidsurinnstillinger.

25 Se TV Tidsurinnstillinger med EPG Du kan skifte til et program på et gitt tidspunkt. 1 Trykk EPG. 2 Trykk på a/b/c/d for å velge programmet du ønsker å angi, og trykk deretter på ;. Programinfo Tilbake til EPG Se Neste 3 Trykk c/d for å velge Se, og deretter trykker du ;. Hvis du velger Nei, vil TV-en gå tilbake til EPGskjermbildet. 4 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. Det valgte TV-programmet er markert med et ikon. 5 Trykk på ; for å velge Tilbake. Opphev tidsurinnstillingen 1 Trykk EPG. 2 Trykk på a/b/c/d for å velge programmet med tidsurinnstilling, og trykk deretter på ;. 3 Trykk c/d for å velge Avbryt, og deretter trykker du ;. 4 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. E Opphev ved hjelp av B-knappen på fjernkontrollen 1 Trykk EPG. 2 Trykk på B for å få opp skjermbildet med lisen med tidsurinnstillinger. 3 Trykk på a/b for å velge programmet du ønsker å oppheve tidsurinnstilling for, og trykk deretter på ;. 4 Trykk c/d for å velge Avbryt, og deretter trykker du ;. 5 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. Nei Tekst-TV Hva er tekst-tv? Tekst-TV kringkaster sider med informasjon og underholdning til spesielt TV-er. Ditt fjernsyn mottar tekst-tv-signaler kringkastet av en TV-stasjon, og dekoder dem til et grafisk format for visning på skjermen. Nyheter, vær og sportsinformasjon, aksjepriser og programinformasjon er blant de mange tilbudene som er tilgjengelige. Skru tekst-tv på/av 1 Velg en TV-kanal eller ekstern inngående signalkilde som tilbyr tekst-tv. 2 Trykk m for å vise tekst-tv. Mange stasjoner bruker TOP operativsystem, men noen bruker FLOF (f.eks. CNN). Ditt TV støtter begge disse systemene. Sidene er delt inn i emnegrupper og emner. Etter at du har slått på tekst-tv vil inntil sider bli lagret for rask tilgang. Hvis du velger et program uten tekst-tv-signal vises Ingen tekst-tv tilgjengelig på skjermen. Den samme beskjeden vises i andre modi hvis tekst-tv-signal ikke er tilgjengelig. TEKST-TV 23 TEKST-TV Hver gang du trykker på m, skifter skjermen slik som vist ovenfor. Trykk m på nytt for å vise tekst-tv på den høyre skjermen og vanlig bilde på den venstre skjermen. Tekst-TV vil ikke virke hvis den valgte signaltypen er RGB (side 43). Knapper som brukes på tekst-tv Knapper :r/s Numeriske knapper 0_9 Beskrivelse Øker eller reduserer sidetallet. Velg direkte enhver side fra 100 til 899 ved å bruke nummer knappene fra 0_9. Farge (R/G/ Y/B) k (viser skjult tekst- TV) 3 (frys/hold) [ (undertittel for tekst-tv) 1 (underside) ; Du kan velge en gruppe eller blokk med sider vist i fargede hakeparenteser nederst på skjermen ved å trykke tilsvarende farge (R/G/Y/B) på fjernkontrollen. Viser eller skjuler skjult informasjon, slik som svar på en spørrekonkurranse. Stopper automatisk oppdatering av tekst-tv sider, eller frigi hold modus. Viser undertitler eller lukker undertittel skjermen. Undertittel vil ikke vises når sendingen ikke inneholder undertittelinformasjon. Viser eller skjuler underrsider. Gå til forrige underside (R). Gå til følgende underside (G). Disse to knappene vises på skjermen med symbolene e og f Viser toppmenyen. Toppmenyen vises ikke når tjenesten ikke støtter toppmenyer. Bruke MHEG-5 (kun Storbritannia) Noen tjenester sender programmer med MHEGkoder, som gjør at du kan se interaktivt DTV. Når dette er tilgjengelig, vil MHEG-5 starte når du trykker på m. (kun 636-serien) Du kan vise noe MHEG-5-innhold selv om du ikke utfører Nettverksoppsett. Videre gjøre Nettverksoppsett det mulig å vise ekstra innhold, som interaktivt innhold, fra Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Nettverksoppsett. Du kan ikke vise MHEG-5-innhold når det ikke sendes MHEG-5-innhold, selv om du utfører Nettverksoppsett på korrekt måte. Sjekk sendeprogrammet nøye.

26 Tilkopling av eksterne enheter Tilkoblinger - en introduksjon TV-en leveres med kontaktene som er vist nedenfor. Finn kabelen som passer til en kontakt i TV-en og koble enheten til. E Før du kobler til Husk å slå av TV-en og andre enheter før du kobler til noe. Fest en kabel til en eller flere kontakter. Les nøye brukerhåndboken for det eksterne utstyret og se hvilke koblingsformater det er tale om. Dette vil dessuten vise deg hvordan du kan få den best mulige audiovisuelle kvaliteten og slik optimalisere forholdet mellom TV-en og det tilkoblede utstyret. Tilkoplingsmetode for andre enheter w PC w USB-enhet w Internett Side 54 Side 46 Side 59 og 60 ø 3,5 mm stereo minijack-kabel DVI/HDMI-kabel HDMI-sertifisert kabel HDMI-sertifisert kabel AV-kabel Komponentkabel Lydkabel HDMI-enhet (Side 25) Spillkonsoll eller videokamera (side 27) Video og opptaker (side 26 27) SCART-kabel Lydkabel Lydenhet (side 27) eller Optisk lydkabel 24

27 Tilkobling av eksternt utstyr Video-tilkoblinger HDMI-tilkobling Eksempel på tilkoblingsbare enheter E DVD-spiller/opptaker E Blu-ray-spiller/opptaker E Spillkonsoll HDMI-tilkoblinger gir digital video- og lyd-overføring via en kabel fra en avspiller/ opptaker. De digitale bilde- og lyd-dataene overføres uten å først komprimeres, og taper derfor ikke noe av kvaliteten. Analoge/digitale konverteringer er ikke lenger nødvendige i det tilkoblede utstyret, noe som tidligere også medførte redusert kvalitet. DVI/HDMI-konvertering Ved hjelp av en DVI/HDMI-kabel, kan de digitale videosignalene fra en DVDspiller også avspilles via en kompatibel HDMI-tilkobling. Lyden må overføres separat. Når du kobler en DVI/HDMI-kabel til HDMI-kontakten er det mulig at bildet ikke blir klart. HDMI og DVI benytter begge HDCP-kopieringsbeskyttelse. E Bruk av HDMI 2-kontakten Du må stille inn lydsignalets inngangskilde avhengig av typen HDMI-kabel som er tilkoplet (se side 42 for detaljer). HDMI-sertifisert kabel 1 Trykk på b for å velge HDMI 2 fra INNGANG -menyen, og trykk deretter på ;. 2 Gå til Meny > Innstillinger > Valg > Terminalinnstilling > Lydvalg > velg HDMI (Digital). DVI/HDMI-kabel 1 Trykk på b for å velge HDMI 2 fra INNGANG -menyen, og trykk deretter på ;. 2 Gå til Meny > Innstillinger > Valg > Terminalinnstilling > Lydvalg > velg HDMI+Analog. Hvis en tilkoblet HDMI-enhet er AQUOS LINK-kompatibel, vil dette gi mange ekstrafunksjoner (side 28_31). Bildestøy kan forekomme, avhengig av hvilken HDMI-kabel som benyttes. Sørg for at det brukes en godkjent HDMI-kabel. Ved avspilling av et HDMI-bilde, vil det best mulige formatet for visning av bilde finnes og innstilles automatisk. En ARC-kompatibel (lydreturkanal) lydmottaker må være tilkoplet HDMI 1-kontakten med en ARC-kompatibel kabel. Bildesignaler som støttes 576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p Se side 56 for informasjon om PC-signaler. Lydsignaler som støttes Lineær PCM, Samplingsfrekvens 32/44,1/48kHz. ø 3,5 mm stereo minijack-kabel (kjøpes i butikk) DVI/HDMI-kabel (kjøpes i butikk) HDMI-sertifisert kabel (kjøpes i butikk) 25

28 Tilkobling av eksternt utstyr SCART-tilkobling Y PB (CB) PR Komponenttilkobling (CR) Eksempel på tilkoblingsbare enheter E Video E DVD-spiller/opptaker Eksempel på tilkoblingsbare enheter E Video E DVD-spiller/opptaker Du vil få nøyaktig fargegjengivelse og høykvalitetsbilder via EXT 3-kontakten når du kobler til en DVD-spiller/opptaker eller annet utstyr. SCART-kabel (kjøpes i butikk) Når det gjelder den eksterne utgangen: Du kan ta opp programmer som vises på TV-en med en ekstern innspillingenhet ved å koble den eksterne utgangen på TV-en med en SCART-kabel. ( kjøpes i butikk). Hvis du endrer TV-kanaler under innspilling eller stenger av strømmen på TV-en, er det mulig at det innspilte innholdet endres eller blir avbrudd. Det er mulig at den eksterne utgangen ikke kan brukes avhengig status på bruk. Komponent-kabel (kjøpes i butikk) Lydkabel (kjøpes i butikk) 26

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E

LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E SVENSKA LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

LC-32LD165E/LC-42LD265E/LC-46LD265E/LC-50LD265E

LC-32LD165E/LC-42LD265E/LC-46LD265E/LC-50LD265E LC-32LD164E/LC-42LD264E/LC-46LD264E/LC-50LD264E LC-32LD165E/LC-42LD265E/LC-46LD265E/LC-50LD265E LC-32LD164E LC-42LD264E LC-46LD264E LC-50LD264E LC-32LD165E LC-42LD265E LC-46LD265E LC-50LD265E LCD COLOUR

Detaljer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innholdsfortegnelse Funksjoner... 27 Kjære SHARP-kunde... 27 Introduksjon... 27 Viktige sikkerhetsregler...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Funksjoner... 85 Kjære SHARP-kunde... 85 Introduksjon... 85 Forberedelse... 85 Viktige sikkerhetsregler... 86 Sikkerhetsforanstaltninger... 87 Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/4358353

Din bruksanvisning SHARP TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/4358353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP TU-65GD1E i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733 http://no.yourpdfguides.com/dref/3872689

Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733 http://no.yourpdfguides.com/dref/3872689 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TOSHIBA XV-733. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på TOSHIBA XV-733 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning TOSHIBA TV-743 http://no.yourpdfguides.com/dref/3872694

Din bruksanvisning TOSHIBA TV-743 http://no.yourpdfguides.com/dref/3872694 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk

Innholdsfortegnelse. Norsk Innholdsfortegnelse Informasjon om forskrifter... 3 Beskrivelse av advarselssymboler... 3 Sikkerhetsmerknader... 4 Forord... 6 Garanti og service... 6 1. Komme i gang...8 1.1 Pakkens innhold...8 1.2 Montering

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-65CXW414 http://no.yourpdfguides.com/dref/5808868

Din bruksanvisning PANASONIC TX-65CXW414 http://no.yourpdfguides.com/dref/5808868 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1. INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.4 Beskrivelse av elementer på skjermen... 6 2. INNLEDNING...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PA550T http://no.yourpdfguides.com/dref/4307276

Din bruksanvisning LG 50PA550T http://no.yourpdfguides.com/dref/4307276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T NO Brukerhåndbok Innhold 1 Komme i gang 3 TV-omvisning 3 Viktig 6 Miljøtiltak

Detaljer

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual 50FLHYR189LC farge-tv colour television bruksanvisning owner s manual 50256700 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Miljømessig informasjon...

Detaljer

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 32PFL8605H http://no.yourpdfguides.com/dref/2767330

Din bruksanvisning PHILIPS 32PFL8605H http://no.yourpdfguides.com/dref/2767330 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50A64594A=BH=

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50A64594A=BH= LE630E LE630RU LE631E LE632E LU630E LU632E LX630E LX632E AQUOS NET+ SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A

Detaljer