Din bruksanvisning SHARP LC-705E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Never use the plug without the fuse cover fitted. no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. Before replacing the plug cover make sure that: If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug. å sørge for sikkerhet og mange års problemfri bruk av ditt apparat ber vi deg lese Viktige sikkerhetsregler grundig før du tar det i bruk. Varemerker "HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC." Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbel- D-symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories. "HD TV 1080p" logoen er et varemerke for EICTA. DVB-logoen er et registrert varemerke tilhørende Digital Video Broadcasting-prosjektet (DVB). LC_ LCFONT+ og LC logoen er registrerte varemerker for SHARP Corporation. Dette produktet disponerer integrert LC Font teknologi, som er utviklet av SHARP Corporation for tydelige, lettleste tegn på en LCD skjerm. Imidlertid brukes andre, ikke-lcd skrifttyper, for fremvisning av noen skjermsider. Introduksjon... 2 Viktige sikkerhetsregler. 2 Fjernkontroll... 3 TV-en (bilde av front) TV-en (bilde av bakside) Forberedelser.. 5 Medfølgende tilbehør

3 ... 5 Oppsetting av stativet... 5 Innsetting av batterier Bruk av fjernkontrollen Hurtigguide Installasjonsoversikt Før du slår på strømmen Førstegangs automatisk installasjon.. 9 Innsetting av et CA-kort i CI-modulen.. 11 Se TV...

4 . 12 Daglig bruk EPG Tekst-TV Tilkobling av eksternt utstyr Video-tilkoblinger Lyd-tilkoblinger AQUOS LINK...

5 Styr HDMI-utstyr ved hjelp av AQUOS LINK AQUOS LINK-tilkobling Oppsett av AQUOS LINK. 20 Bruk av AQUOS LINK-utstyr Meny-operasjoner Hva er MENY?.. 22 Basisjustering Bildeinnstillinger 23 Lydinnstillinger.. 25 Strømspareinnstillinger...

6 .. 26 Kanalinnstillinger Passord/barnelås-innstillinger Andre basisjusteringer. 30 Nyttige visningsfunksjoner Valg av bildestørrelse.. 31 Språkinnstillinger Visningsinnstillinger 33 Andre praktiske funksjoner.. 34 Innstille når du bruker eksterne enheter Andre egenskaper...

7 Kople til en USB-enhet USB bildefremviser/musikkspiller Koble til en PC Koble til en PC Viser et PC-bilde på skjermen Spesifikasjoner for RS-232C-inngangen Bilag Feilsøking Oppdatering av TV via DVB-T Nullstille

8 .. 42 Identifikasjon Oppdatering av TV-apparatet via USB Spesifikasjoner.. 44 Miljømessige spesifikasjoner. 46 Avhending etter produktets levetid NORSK Introduksjon Viktige sikkerhetsregler Rengjøring--Trekk strømledningen ut av strømkontakten før du rengjør produktet. Bruk en fuktig klut til rengjøring. Bruk ikke flytende rengjøringsmiddel eller rengjøringsmiddel på sprayboks. Bruk en fuktig klut til å forsiktig rengjøre skjermen når den er skitten. For å beskytte skjermen må du ved rengjøring ikke bruke en klut med kjemikalier. Kjemikalier kan resultere i skader eller sprekker i TV dekselet. Vann og fuktighet--bruk ikke produktet i nærheten av vann, slik som badekar, håndvask, oppvaskkum, vaskekum, svømmebasseng - eller i en våt kjeller. Plasser ikke vaser eller andre vannfylte beholdere oppå dette produktet. Vannet kan søles på produktet, og forårsake brann eller elektrisk støt. Stativ--Plasser ikke produktet på en ustødig tralle, stativ, fot eller bord. Dette kan resultere i at produktet faller overende, som igjen kan føre til alvorlig personskade og skade på produktet. Bruk utelukkende tralle, stativ, fot, braketter eller bord som anbefales av produsenten eller selges sammen med produktet. Følg produsentens instruksjoner ved montering på vegg. Bruk kun monteringsutstyr som anbefales av produsenten. Når du flytter produktet som er plassert på en tralle må dette gjøres med største forsiktighet. Plutselige stopp, overdreven bruk av kraft eller ujevnt underlag kan føre til at produktet faller av trallen. Ventilasjon--Luftehull og andre åpninger i kabinettet er laget for ventilasjon. Ikke dekk til eller blokkér disse luftehullene og åpningene, siden utilstrekkelig ventilasjon kan forårsake overoppheting og/eller forkorte produktets levetid. Sett ikke produktet på en seng, sofa, et teppe eller annet liknende underlag, siden dette kan blokkere ventilasjonsåpningene. Dette produktet er ikke laget for å bygges inn; plasser ikke produktet i innelukkede omgivelser, slik som i bokhyller eller reoler, med mindre det har tilstrekkelig ventilasjon og produsentens instruksjoner er fulgt. LCD-skjermen som er brukt i dette produktet er laget av glass. Den kan derfor knuses hvis produktet mistes i bakken eller utsettes for slag. Hvis LCD-skjermen knuses, vær forsiktig så du ikke skader deg på glasskår. Varmekilder--Hold produktet unna varmekilder, slik som radiatorer, vifteovner, komfyrer og andre varmeutviklende apparater (inkludert forsterkere). For å forhindre brann, plasser aldri noen form for stearinlys eller bar flamme oppå eller i nærheten av TVapparatet. For å forhindre brann eller elektrisk støt, plasser aldri strømledningen under TV-en eller andre tunge gjenstander. Hodetelefoner--Ikke sett volumet på et høyt nivå. Hørselseksperter advarer mot lytting i lang tid med høye lydstyrkenivåer. Ikke vis et stillbilde for lenge, da dette kan føre til at et etterbilde blir værende på skjermen. Det forbrukes alltid strøm hvis hovedstrømkontakten står i. Service--Ikke forsøk å foreta service på produktet selv.

9 Ved å fjerne deksler kan du utsette deg for høyspenning og andre farer. Sørg for at en kvalifisert person foretar service. LCD-skjermen er et høyteknologisk produkt som gir deg detaljerte bilder. På grunn av det høye antallet bildepunkter vil det av og til kunne forekomme inaktive bildepunkter som kan sees som et blått, grønt eller rødt punkt på skjermen. Dette er innenfor produktspesifikasjonene, og utgjør ikke en feil. Forholdsregler under transport av TV-en Når du transporterer TV-en må det aldri bæres ved &artyrke knapper) TV-en (bilde av bakside) COMMON INTERFACE-åpning USB-terminal HDMI 4-kontakt (HDMI) EXT 9-kontakter (VIDEO/AUDIO) Hodetelefoner AC INPUT (strømkontakt) MAIN POWER strømbryter HDMI 3-kontakt (HDMI) HDMI 1-kontakt (HDMI) EXT 4-kontakt (ANALOGUE RGB (PC)) Antenne-kontakt HDMI 2-kontakt (HDMI) HDMI 2/PC AUDIO (R/L) kontakt DIGITAL AUDIO OUTPUT kontakt RS-232C-kontakt EXT 3-kontakter (COMPONENT/ AUDIO) EXT 1-kontakt (RGB) EXT 2-kontakt (AV) OUTPUT (AUDIO) kontakter 6 1 * * ADVARSEL For stort lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselskader. Ikke sett lydstyrken på et høyt nivå. Hørselseksperter advarer mot lytting i lang tid med høye lydstyrkenivåer I J Når MAIN POWER strømbryteren er avstengt (a), reduseres strømforbruket ned til 0,01 W eller lavere. Til forskjell fra når strømkabelen trekkes ut, er imidlertid strømmen ikke fullstendig bortkoplet. HDMI 2- og EXT 4-kontaktene kan begge brukeerier i egne batteribeholdere som mange forretninger tilbyr. Bruk av fjernkontrollen Bruk fjernkontrollen ved å peke den mot fjernkontrollsensoren. Gjenstander som befinner seg mellom fjernkontrollen og sensoren kan forhindre at den virker skikkelig. 5m Fjernkontrollsensor Forsiktighetsregler for bruk av l fjernkontrollen Utsett ikke fjernkontrollen for harde støt. I tillegg må ikke fjernkontrollen utsettes for væsker eller plasseres i omgivelser med høy luftfuktighet. Plasser ikke fjernkontrollen i direkte sollys. Varmen kan forårsake deformasjon av enheten. Fjernkontrollen vil kanskje ikke virke skikkelig hvis fjernkontrollsensoren på TV-en er utsatt for direkte sollys eller sterk belysning. I slike tilfeller må du endre vinkelen på belysningen eller TV-en, eller bruke fjernkontrollen nærmere fjernkontrollsensoren. 6 Hurtigguide Installasjonsoversikt Følg trinnene nedenfor før du bruker TV-en for første gang. Enkelte trinn kan være unødvendige, alt avhengig av TVinnstillingene og tilkoblinger. Forberedelser Kjør førstegansinnstillingene Se TV Tilkoble antennekabelen til antenne-kontakten (side 8). Skru på MAIN POWER strømbryteren (;) på venstre side av TV-en (side 4). Fabrikkstandarden for MAIN POWER strømbryteren er satt til på (;) Gratulerer! Nå kan du se TV. Hvis nødvendig, kan du justere antennen for bedre signalmottak (side 11). Skru på strømmen ved å bruke a på TV-en (side 12). Tilkoble nødvendig må du sette inn et CA-kort i CI-åpningen for å se krypterte sendinger (side 11). Tilkoble eksternt utstyr Tilkoble eksterne enheter, som en DVD-spiller/opptaker som angitt (side 16_18). Kjør førstegangs automatisk installasjon (side 9). Språkinnstillinger Koble strømledningen til TV-en (side 8). Tilkoble eksterne enheter, Hjem/butikk innstilling HJEM BUTIKK som høyttalere/forsterkere som angitt (side 18). Østerrike Finland Hellas Landinnstilling Utseendet på produktet varierer i noen land. Kanalsøk-innstilling Analogt søk Digitalt søk Begynn å søke etter kanaler 7 Hurtigguide Før du slår på strømmen 1 2 * Kabelklemme (Samle kablene med klemmen) Standard DIN45325 plugg (IEC 169-2) 75 q koaksialkabel Skru på MAIN POWER strømbryteren (;) på venstre side av TV-en. Strømledning (utseendet på produktet varierer i noen land) * Strømledningen leveres enten med eller uten ferrittkjerne. Ingen av disse typene forårsaker unødvendig emisjon av elektriske bølger eller interferens. Plasser TV-en i nærheten av strømkontakten, og hold støpselet innen rekkevidde. Strøm til antennen Antennen må få strøm for at du skal kunne motta digitale/jordbundne sendinger etter tilkobling av antennekabelen til antennekontakten på baksiden av TV-en og "MENY"-skjermen vises. Trykk c/d for å velge "Innstillinger". Trykk a/b for å velge "Antenneoppsett-DIGITALT", og trykk deretter ;. Trykk a/b for å velge "Strømstyrke", og trykk deretter ;. Trykk c/d for å velge "På", og deretter trykker du ;. Montering av TV-en på vegg TVen bør monteres på vegg bare med brakett for veggfeste og festestigning* som er tilgjengelig hos SHARP (side 46). Bruk av annen brakett for veggmontasje kan resultere i ustødig montering og føre til alvorlige personskader. Montering av LCD farge-tv-en krever spesialkunnskaper, og skal kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Kunden må ikke prøve å utføre jobben selv. SHARP har ikke ansvaret for feilaktig montering eller montering som resulterer i ulykker eller skader. Du kan spørre en kvalifisert serviceperson om bruken av en tilleggsbrakett og festestigning* for å montere TV-en på veggen. Når du monterer TV-en på veggen, må også støttebenet festes. * Kun for 40 tommers modeller. 8 Hurtigguide Førstegangs automatisk installasjon Når du slår på TV-en for første gang etter at du har anskaffet det, starter en førstegangs automatisk installasjon. Følg menyene og foreta de nødvendige innstillingene en etter en. BEMERK Hvis du stiller in "Sverige" i landinnstillingen, kan du velge kabelleverandør "ComHem". Se merket Hi følgende trinn eller instruksjoner for innstillinger for "ComHem". 5 Begynn å søke etter kanaler. Digitalt søk Analogt søk Bekreft følgende før du slår på strømmen E Er antennekabelen koblet til? E Er strømledningen koblet til? E Er MAIN POWER strømbryteren slått på (;)? Trykk c/d for å velge "Digitalt søk" eller "Analogt søk", og trykk deretter ;.

10 For å kunne se på både analoge og digitale sendinger må du foreta autoinstallasjon instilling for hver format (side 27). Hvis du ønsker å søke etter flere sendinger, kan du bruke "Tilleggssøk" på "Programinnstillinger"-menyen (side 27_29). 1 2 Trykk a på TV-en. Starter en førstegangs automatisk installasjon. Angi OSD språk. BEMERK Hvis du slår av strømmen på TV-en når du utfører et kanalsøk, vil veiviseren for førstegangs autoinstallasjon ikke vises. Med autoinstallasjonsfunksjonen kan du gjennomføre installasjonen igjen fra "Innstillinger"-menyen (side 27). Veiviseren for førstegangs autoinstallasjon vil avbrytes hvis du lar TV-en stå i 30 minutter før du begynner å søke etter kanaler. Etter at første autoinstallasjon er fullført, settes standard-pinkoden automatisk på "1234". For å endre PIN-kode innstilling, vennligst se Passord/barnelås-innstillinger (side 30). For annullere PIN-kode innstillingen (inntasting av PIN er ikke lenger nødvendig), vennligst se SLETTE PIN-KODE (side 41). Når "Italia" er markert i landinnstilling, blir standard aldersrestriksjon stilt til 18. Trykk a/b/c/d for å velge språk, og trykk deretter ;. 3 Velg plassering av TV-en. HJEM BUTIKK Innstilling digital TV-sending Trykk c/d for å velge "Bakkenett" eller "Kabel", og deretter trykker du ;. Bakkenett Kabel Trykk c/d for å velge hvor du vil bruke dette TVen, og trykk deretter ;. HJEM: "STANDARD" er standardverdien for innstilling av "AV-MODUS". BUTIKK: "DYNAMISK (konstant)" er standardverdien for innstilling av "AV-MODUS". Hvis "AV-MODUS" endres, vil TV-en automatisk gå tilbake til "DYNAMISK (konstant)" når det ikke er noen signalinngang fra TV-en eller fjernkontrollen på 30 minutter. Det vises et demonstrasjonsbilde etter at den første automatiske installeringen er fullført. Hvis du har valgt "BUTIKK" ved et uhell, kan du gå til "Innstillinger" > "Nullstille" > og velge "HJEM" på nytt. H Når du stiller inn "Sverige" i landinnstillingen og velger "Kabel" i søkeformat, kan du velge kabelleverandør "ComHem". E Søk etter TV-sendinger over bakkenett TV-en søker etter, sorterer og lagrer alle TV-stasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. 4 Innstilling av land. Østerrike Finland Hellas Trykk a/b/c/d for å velge land eller område, og trykk deretter ;. Denne innstillingsskjermen kommer bare frem ved første installasjon. 9 Hurtigguide E Søk etter TV-sendinger over kabelnettet For å endre hvert element til korrekte innstillinger: 1 Meny Krypterte stasjoner Beskrivelse Spesifiserer hvis du trenger å legge til tjenester for betal-tv. Valgbare elementer Ja, Nei. Kanal: Henter all informasjon om en kanal (raskt, men trenger tilsvarende TV-stasjoner). Frekvens: Kontrollerer hver frekvens i rekkefølge (langsom). Fra 47,0_858,0 MHz Spesifiserer nettverket. Still inn dette til å registrere kun spesifisert nettverks-id uten å registrere noen spesielle tjenester. Symbolsatsene spesifiseres av kabelleverandøren. Tast inn verdi mottatt for CATV. Symbolsatsene spesifiseres av kabelleverandøren. Tast inn verdi mottatt for CATV. Trykk a/b for å velge meny, og trykk deretter ;. [Ja] [Kanal] [Ingen] Krypterte stasjoner Søkemetode Startfrekvens Nettverks-ID Sybolsats 1 Sybolsats 2 QAM-modulering 1 QAM-modulering 2 Nullstille Start søk Søkemetode Spesifiserer hvordan du søker etter kanaler. Startfrekvens Nettverks-ID Ingen, 0_65535 Trykk a/b/c/d eller 0_9 for å velge eller taste inn korrekt element/verdi og trykk deretter ;. 3 Trykk a/b for å velge "Start søk", og trykk deretter ;. 4 TV-en søker etter, sorterer og lagrer alle TVstasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. 2 Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. Symbolsats 1* 1000_9000 H Menyen "Krypterte stasjoner" og menyen "Søkemetode" vises ikke på skjermen da hvert element er konstant. Verdien på "Startfrekvens" og "Nettverks-ID" må stilles til den verdi som er spesifisert av kabelleverandøren. * Symbolsats 2* 1000_9000 QAMmodulering 1 QAMmodulering 2 16, 32, 64, 128, 256 Ingen, 16, 32, 64, 128, 256 Still inn "Symbolsats 2" hvis kabelleverandøren bruker flere symbolsatser. H Når du stiller inn "Sverige" i landinnstillingen og velger "Kabel" i søkeformat, kan du velge kabelleverandør "ComHem". Følg veiledningen på skjermen. Innstilling analog TV-sending TV-en søker etter, sorterer og lagrer alle TV-stasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke Hurtigguide Sjekker signalstyrke og kanalstyrke (DVB-T/C) Hvis du installerer en DVB-T/C-antenne for første gang eller flytter den til et annet sted, bør du justere antennen mens du ser på antenneoppsett-skjermen. Kanalstyrke på DVB-T Strømstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Kanal nr. Signalstyrke Nåværende Kvalitet Nåværende Maks. Maks. MHz Gå til "MENY" > "Innstillinger" > "Antenneoppsett-DIGITALT". E Sjekker signalstyrke Trykk a/b for å velge "Signalstyrke", og trykk deretter ;. Strømstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Kanal nr. Signalstyrke Nåværende Kvalitet Nåværende Maks. Maks. Kanalstyrke på DVB-C Strømstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Frekvens Sybolsats QAM-modulering Signalstyrke Nåværende Kvalitet Nåværende Maks. Maks. MHz E Sjekker kanalstyrke Trykk a/b for å velge "Kanalstyrke", og trykk deretter ;. Du kan velge en bestemt frekvens ved hjelp av 0_9. 4 Plasser og juster antennen slik at du får maksimale verdier for "Signalstyrke" og "Kvalitet". BEMERK Verdiene til "Signalstyrke" og "Kvalitet" indikerer når du bør justere antennen. Innsetting av et CA-kort i CI-modulen For å kunne motta kodede digitale stasjoner, må en Betinget brukergrensesnittmodul (CI-modul) og et CA-kort settes inn i TV-ens CI-åpning.

11 Kontroll av CI-modul-informasjonen Gå til "MENY" > "Digitaloppsett" > "CI meny". Denne menyen er kun tilgjengelig for digitale stasjoner. Innholdet i denne menyen avhenger av leverandøren av CI-modulen. Modul Generell informasjon om CI-modul-displayer. Meny Justeringsparametere for hvert CA-kortdisplay. Forespørsel Du kan skrive inn tallverdier som passord her. 1 2 Sett CI-modulen forsiktig inn i CIåpningen med kontakten forover. Logoen på CI-modulen må vende utover fra baksiden av TV-en. BEMERK Kun modellene LC-32LE705E, LC-32LE705S, LC-40LE705E, LC-40LE705S, LC-46LE705E, LC-46LE705S, LC-32LX705E, LC40LX705E, LC-46LX705E, LC-32LU705E, LC-32LU705S, LC-40LU705E, LC-40LU705S, LC-46LU705E og LC-46LU705S er kompatible med standard brukergrenssnitt (CI) samt forsterkte Brukergrensesnitt Pluss sikkerhetsstandard(ci+). Det tar ca 30 sekunder for å sertifisere linsensenøkkelen når du setter in et CA-kort i den CI+ kompatible CI modulen for første gang. Denne prosessen kan misslykkes hvis det ikke fins noen antenneingang eller du aldri har kjørt "Autoinstallasjon". Den Cl+ kompatible Cl modulen oppgraderer noen ganger sin firmware. Det er mulig du ikke mottar noen TV-bilder før oppgradering. Du kan kun bruke strømknappen under oppgradering. Den Cl+ kompatible Cl modulen vil ikke la deg ta ut noen kopieringsbeskyttede programmer ved å bruke monitor-utgang. I disse tilfeller, vises kopieringsbeskyttelses ikonet * i programminformasjonen når P.INFO trykkes inn. * Beskyttelses ikon: X Hvis TV-en viser en melding om oppdateringsbekreftelse for CA kort når den tar imot Cl+ kompatible sendinger, følg veiledningen på skjermen. Sørg for at CI-modulen er ordentlig satt inn. 11 Se TV Daglig bruk Slå på/av Slå på/av strømmen Valg av ekstern bildekilde Når tilkoblingen er ferdig, trykker du b for å vise "INNGANGSKILDE"-skjermen og trykker deretter b eller a/b for å skifte over til passende ekstern kilde med ;. INNGANGSKILDE TV EXT 1 EXT 2 EXT Skru på MAIN POWER strømbryteren (;) på venstre side av TV-en (side 4). Trykk a på TV-en. Slå det av ved å trykke a på TV-en. Når du stenger av strømmen med a på TV-en, vil EPGdata gå tapt. Valg av lyd-modus E DTV-modus Hvis flere lyd-modus mottas, vil modusen endre seg hver gang du trykker 2. Lyd (ENG) V/H V STEREO H VH Standbymodus E Til standby-modus Hvis TV-en er på kan du sette den i hvilemodus ved å trykke B på fjernkontrollen. E Slå på fra standby Fra standby, trykk B på fjernkontrollen. Lyd (ENG) CH A CH B CH A CH AB Lyd (ENG) MONO Indikator for TV-status B (Standby/på indikator) Av Grønn Rød Strømmen er av Strøm på Hvilemodus Status Trykk c/d for å velge V eller H lydkilde når skjermbildet for STEREO eller DUAL MONO screen vises. Lyd (ENG) V/H V STEREO H VH BEMERK Lydmodusskjermbildet blir borte etter seks sekunder. Valgbare punkter er avhengig av sendingen som mottas. BEMERK Hvis du ikke skal bruke denne TV-en over en lengre periode, bør du trekke strømledningen ut av strømkontakten eller stenge av(a) MAIN POWER strømbryteren på venstre side av TV-en (side 4). En liten mengde strøm forbrukes, selv når a er slått av. E ATV-modus Hver gang du trykker 2, skifter modusen som vist i de følgende tabellene. Valg av NICAM TV-sendinger Signal Valgbare elementer NICAM STEREO, MONO NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO NICAM MONO, MONO Valg av A2 TV-sendinger Signal Stereo Tospråklig Mono Valgbare elementer STEREO, MONO CH A, CH B, CH AB MONO Skifte mellom digitale og analoge sendinger Se digitale sendinger Se analoge sendinger Stereo Tospråklig Mono Endring av kanaler Med :r/s Med 0_9 BEMERK Når det ikke kommer noen inngangssignaler, vil lyd-modus vise "MONO". 12 Se TV EPG EPG er en programliste som vises på skjermen. Med EPG kan du sjekke program for DTV/RADIO/DATA, se detaljert informasjon om dem, stille inn på et program som sendes nå. Nyttige innstillinger for bruk av EPG Basisoperasjon EPG-visningsinnstillinger og "MENY"-skjermen vises. Trykk c/d for å velge "Digitaloppsett". Trykk a/b for å velge "EPG-oppsett", og trykk deretter ;. Digitaloppsett REC bildestørrelse Nedlastningsoppsett EPG-oppsett Undertittel CI meny [16:9 TV] [Ja] E EPG-oppsett (oppsett for mottak av EPG-data) Hvis du vil bruke EPG for digitale stasjoner, velger du "Ja". EPG-data må automatisk registreres når TV-en er i standby-modus. Etter at du har valgt "Ja", kan det ta litt tid å slå av strømmen med fjernkontrollen pga. dataregistreringsprosessen. BEMERK Hvis MAIN POWER strømbryteren eller strømknappen til TV-en er slått av, vil EPG-data ikke bli registrert. E Innstill. displayrek.vid "Innstill. displayrek.vid" gir deg mulighet til å velge tre typer tidsperioder som kan vises på skjermen. Enhet Modus 1 (Vidvinkel) Modus 2 (Zoom) Ja Nei 4 Trykk på a/b for å velge ønsket element og trykk deretter på ; (f.eks. "EPG-oppsett", "Innstill. displayrek.vid", osv. ). EPG-oppsett Innstill. displayrek.vid Velg sjangerikon Motta sende-epg automatisk? Vis seks timer med programinformasjon. Vis tre timer med programinformasjon. Endre til EPG-visningsformat med en vertikal tidsperiode. Modus 3 (Vertikal vinkel) 5 Trykk på a/b/c/d for å velge det ønskede punktet og trykk på ; (f.eks. "Ja", "Nei", osv.). E Velg sjangerikon Du kan velge bort eller markere de sjangere du liker, og dermed enklere søke etter programmer som er relevante for deg. E Sjangerikonliste Ikon Sjanger Film/drama Nyheter/aktuelt Show/ Konkurranseprogram Sport Barne-/ ungdomsprogram Ikon Sjanger Musikk/ballett/dans Kunst/kultur (uten musikk) Sosial/politiske saker/økonomi Utdanning/ vitenskap/ faktaprogram Fritidssysler 13 Se TV Velg program med EPG Basisoperasjon Bildene på denne siden viser bruk av tresifrete kanaler. AM PM E Vise/lukke EPG-skjermen Trykk EPG. Programinfo Søk etter sjanger Søk etter dato Velg Ok Tilbake Gå ut E Velg et program 1 Velge tidsrom Trykk c/d for å velge den tidsperioden du ønsker å søke i. Fortsett å trykke d for å vise programmene i den neste tidsperioden.

12 2 Velg ønsket program Trykk a/b for å velge ønsket program. Hvis a eller b vises til venstre for tjenestene, fortsetter du å trykke a/b for å vise neste eller forrige skjermbilde. Nyttige funksjoner 3 Sjekk programinformasjon Trykk a/b/c/d for å velge programmet du ønsker å sjekke. Trykk R, og trykk siden ; for å innstille det valgte programmet. Film/drama Nyheter/aktuelt Show/Konkurranseprogram Sport Barne-/ungdomsprogram Musikk/ballett/dans 4 Søk et program i en kategori Trykk G. Trykk a/b for å velge ønsket sjanger, og trykk deretter ;. Trykk a/b for å velge et program du har lyst til å se og trykk deretter ;. Se side 13 for mer informasjon om sjangerinnstillinger. 5 Søk etter et program etter dato og tidspunkt 1 2 Trykk Y. Trykk c/d for å velge ønsket tidsperiode og trykk deretter ;. Søk på tid 0 PM - 6 AM Velg tid Ok 0 PM - 6 AM Tilbake til EPG I dag 0 PM - 6 AM Ok 6 PM - 0 AM + 1 Uke Neste Neste 3 Trykk a/b for å velge ønsket program, og trykk deretter ;. 14 Se TV Tekst-TV Hva er tekst-tv? Tekst-TV kringkaster sider med informasjon og underholdning til spesielt TV-er. Ditt fjernsyn mottar tekst-tv-signaler kringkastet av en TV-stasjon, og dekoder dem til et grafisk format for visning på skjermen. Nyheter, vær og sportsinformasjon, aksjepriser og programinformasjon er blant de mange tilbudene som er tilgjengelige. Knapper som brukes på tekst-tv Knapper :r/s Beskrivelse Øker eller reduserer sidetallet. Du kan velge en gruppe eller blokk med sider vist i fargede hakeparenteser nederst på skjermen ved å trykke tilsvarende farge (R/G/Y/B) på fjernkontrollen. Velg direkte enhver side fra 100 til 899 ved å bruke nummer knappene fra 0_9. Bytter tekst-tv-bildet mellom topp, bunn eller fullskjerm. Viser eller skjuler skjult informasjon, slik som svar på en spørrekonkurranse. Stopper automatisk oppdatering av teksttv sider, eller frigi hold modus. Viser undertitler eller lukker undertittel skjermen. Undertittel vil ikke vises når sendingen ikke inneholder undertittelinformasjon. Gå til forrige underside (R). Gå til følgende underside (G). Disse to knappene vises på skjermen med symbolene "e" og "f" Farge (R/G/Y/B) Numeriske knapper 0_9 v (oppe/nede/ hele) k (viser skjult tekst-tv) 3 (frys/hold) Skru tekst-tv på/av 1 2 Velg en TV-kanal eller ekstern inngående signalkilde som tilbyr tekst-tv. Trykk m for å vise tekst-tv. Mange stasjoner bruker TOP operativsystem, men noen bruker FLOF (f.eks. CNN). Ditt TV støtter begge disse systemene. Sidene er delt inn i emnegrupper og emner. Etter at du har slått på tekst-tv vil inntil sider bli lagret for rask tilgang. Hvis du velger et program uten tekst-tv-signal vises "Ingen tekst-tv tilgjengelig" på skjermen. Den samme beskjeden vises i andre modi hvis tekst-tvsignal ikke er tilgjengelig. [ (undertittel for tekst-tv) Viser eller skjuler underrsider. 1 (underside) TEKST-TV TEKST-TV Hver gang du trykker på m, skifter skjermen slik som vist ovenfor. Trykk m på nytt for å vise tekst-tv på den høyre skjermen og vanlig bilde på den venstre skjermen. Bruk av MHEG-5 (kun i Storbritannia) Noen tjenester sender programmer med MHEG-koder, som gjør at du kan se interaktivt DTV. Når dette er tilgjengelig, vil MHEG-5 starte når du trykker på m. BEMERK Tekst-TV vil ikke virke hvis den valgte signaltypen er RGB (side 34). 15 Tilkobling av eksternt utstyr E Før du kobler til... Husk å slå av TV-en og andre enheter før du kobler til noe. Fest en kabel til en eller flere kontakter. Les nøye brukerhåndboken for det eksterne utstyret og se hvilke koblingsformater det er tale om. Dette vil dessuten vise deg hvordan du kan få den best mulige audiovisuelle kvaliteten og slik optimalisere forholdet mellom TV-en og det tilkoblede utstyret. Se side 37 om tilkobling av datamaskin til TV. BEMERK Kablene som er vist på side 16_18 kan kjøpes i elektronikkforretninger. Video-tilkoblinger HDMI-tilkobling Eksempel på tilkoblingsbare enheter E DVD-spiller/opptaker E Blu-ray-spiller/opptaker E Spillkonsoll HDMI-tilkoblinger gir digital video- og lyd-overføring via en kabel fra en avspiller/opptaker. De digitale bilde- og lyd-dataene overføres uten å først komprimeres, og taper derfor ikke noe av kvaliteten. Analoge/digitale konverteringer er ikke lenger nødvendige i det tilkoblede utstyret, noe som tidligere også medførte redusert kvalitet. DVI/HDMI-konvertering Ved hjelp av en DVI/HDMI-kabel, kan de digitale videosignalene fra en DVD-spiller også avspilles via en kompatibel HDMI-tilkobling. Lyden må overføres separat. Når du kobler en DVI/HDMI-kabel til HDMI-kontakten er det mulig at bildet ikke blir klart. HDMI og DVI benytter begge HDCP-kopieringsbeskyttelse. E Bruk av HDMI 2-kontakten Du må stille inn lydsignalets inngangskilde avhengig av typen HDMI-kabel som er tilkoplet (se side 25 for detaljer). HDMI-sertifisert kabel Gå til "MENY" > "Valg" > "PC Lydvalg" > velg "EXT 4 (RGB)". DVI/HDMIkabel Gå til "MENY" > "Valg" > "PC Lydvalg" > velg "HDMI 2". BEMERK Hvis en tilkoblet HDMI-enhet er AQUOS LINKkompatibel, vil dette gi mange ekstrafunksjoner (side 19_21). for at det brukes en godkjent HDMI-kabel. Ved avspilling av et HDMI-bilde, vil det best mulige formatet for visning av bilde finnes og innstilles automatisk. HDMI-sertifisert kabel ø 3,5 mm stereo minijack-kabel DVI/HDMI-kabel Bildesignaler som støttes 576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p Se side 38 for informasjon om PC-signaler. 16 Tilkobling av eksternt utstyr SCART-tilkobling Eksempel på tilkoblingsbare enheter E Dekoder Eksempel på tilkoblingsbare enheter E Video E DVD-spiller/opptaker Hvis din videospiller støtter AV Link-systemer for kobling mellom TV-en og videospiller, kan du koble videospilleren med alle ledningene på SCART-kabelen. Dekoder Video Dekoder SCART-kabel BEMERK SCART-kabel Hvis dekoderen må motta et signal fra TV-en, må du velge den korrekte inngangen som dekoderen er koblet til i "Manuell innstilling" i "Analog innstilling"-menyen (side 29). AV Link-systemer for TV-en og videospiller er ikke kompatible med alle eksterne kilder.

13 Du kan ikke koble videospilleren til dekoderen med en fullkoblet SCART-kabel når du velger "Y/C" under "EXT 2" i "Inngangsvalg"menyen. Kontroll av enheter med SCART via AV Link Denne TV-en har fire typiske AV Link funksjoner for problemfrie koblinger mellom TV-en og annet audiovisuelt utstyr. Énknapps avspilling TV-en Hvilemodus WYSIWYR Forhåndsinnstilt nedlastning Når TV-en er i hvilemodus, slår den seg automatisk på og spiller av bildet fra den audiovisuelle kilden (f.eks. video-, DVD-spiller/opptaker). Når TV-en går over i hvilemodus, vil det tilkoblede audiovisuelle utstyret (f.eks. video-, DVD-spiller/ opptaker) også gå over i hvilemodus. Når fjernkontrollen til den tilkoblede videospilleren har en WYSIWYR knapp, kan du automatisk starte innspilling ved å trykke WYSIWYR knappen. Overfører automatisk innstillingsinformasjon for kanalene fra TV-ens tuner til tuneren i det tilkoblede audiovisuelle utstyret (f.eks. videospiller), via EXT 2-kontakten. BEMERK Se brukerhandbokene for hver enkelt ekstern enhet for mer informasjon. avhenger av produsenten og hvilke type utstyr som anvendes. for at det brukes en godkjent HDMI-kabel. Opptil tre HDMI-opptakere, samt en AVforsterker og to avspillere kan kobles sammen ved hjelp av dette systemet. REV G for tilbakespoling. Trykk STOP H for å stoppe. ønsket medium, som DVD-spiller eller HDD. for innstillingene kalles "MENY". Ja Nei Dette produktet disponerer integrert LC Font teknologi, som er utviklet av SHARP Corporation for tydelige, lettleste tegn på LCD skjermer. BEMERK "MENY"-alternativene varierer i de valgte signalmodi, men bruksmåtene er like. Enheter med 4 kan av forskjellige årsaker ikke velges. "MENY"-skjermbildet vil bli borte hvis det går flere sekunder uten at det brukes. Operasjoner uten fjernkontroll Denne funksjonen er nyttig når du ikke har fjernkontrollen innen rekkevidde og "MENY"-skjermen vises. Trykk :r/s i stedet for a/b eller i+/- i stedet for c/d når du skal velge en enhet. Trykk b for å fullføre innstillingen. Om displayguiden Knappene nederst på skjermen viser hva du kan gjøre på OSD. Verktøylinjen ovenfor er en operasjonell guide for fjernkontrollen. Verktøylinjen vil endres i tråd med de forskjellige skjermbildene for innstilling. Velg Ok Tilbake Avslutt 22 Basisjustering Bildeinnstillinger Bilde Bilde Avansert [Av] DYNAMISK OPC Bakgrunnslys Kontrast Lysstyrke Farge Fargetone Skarphet Avansert Nullstille Denne TV-en har flere forskjellige avanserte funksjoner for å optimalisere bildekvaliteten. C.M. S-fargetone C.M.S-fargemetning C.M.S. -verdi Fargetemperatur 100 Hz Filmmodus Aktiv kontrast Justering gamma DNR 3D-Y/C Monokrom OPC-rekkevidde R Y G C B M Bilde OPC Justerer automatisk lysstyrken for skjermen. Enhet Av På På:Vis Lysstyrken er fastsatt til verdien som er satt i "Bakgrunnslys". Justerer automatisk. Viser OPCeffekten på skjermen mens skjermens lysstyrke justeres. C.M.S-fargetone Denne funksjonen justerer fargetonen til en valgt farge med et justeringssystem med seks farger. C.M.S-fargemetning Denne funksjonen øker eller reduserer metningen til en valgt farge med et justeringssystem med seks farger. BEMERK Når satt til "På" vil TV-en ta lysforholdene i betraktning og automatisk justere bakgrunnslysets styrke. Sørg for at ikke noe kommer i veien for OPC-sensoren, da dette vil redusere funksjonen. C.M.S.-verdi Denne funksjonen justerer lysstyrken på en valgt farge med et justeringssystem med seks farger. Bilde Bildejusteringer Justér bildet slik du ønsker det med følgende bildejusteringer. Fargetemperatur Juster fargetemperaturen for få best mulig hvit hvittone. Enhet Høy Middels høy Normal Middels lav Hvit med blåtone. Mellomtone mellom "Høy" og "Normal". Naturlig tone. Mellomtone mellom "Normal" og "Lav". Hvit med rødtone. Justerer hvitbalansen ved å endre verdi på hvert element. Justeringsmuligheter Valgbare elementer Bakgrunnslys Kontrast Lysstyrke Farge Fargetone Skarphet c (markør) Skjermen blir mørkere For mindre kontrast For mindre lysstyrke For mindre fargeintensitet Hudtoner blir fiolettaktige For mindre skarphet d (markør) Skjermen blir lysere For mer kontrast For mer lysstyrke For mer fargeintensitet Hudtoner blir grønnaktige For mer skarphet Lav R/G/B økning (LAV),R/G/B økning (HØY) 23 Basisjustering 100 Hz "100 Hz"-teknologi gir overlegne løsninger for digitale bilder og fjerner flimring. OPC-rekkevidde Lysstyrkenivåområdet til OPC-sensorens automatiske justeringer kan innstilles i overensstemmelse med dine preferanser. Justeringsområdet til OPC-sensoren kan stilles til maksimalt e 16 og minimalt til f 16. BEMERK Effekten er tydeligere på bilder i rask bevegelse. "100 Hz" vil ikke ha effekt under følgende forhold. 1) Hvis signalene som mottas kommer fra datamaskin. 2) Det vises en OSD. 3) Tekst-tv er aktivert. Hvis bildet er uskarpt, slå av "100 Hz" stilles til "Av". BEMERK Denne funksjonen er kun tilgjengelig når "OPC"-innstillingen er satt til "På" eller "På:Vis". Maksimuminnstillingen kan ikke settes til et mindre tall enn minimuminnstillingen. Minimuminnstillingen kan ikke settes til et større tall enn maksimuminnstillingen. Maksimum og minimum innstilling kan ikke settes til samme tall. Avhengig av styrken på lyset ved TV-en, er det ikke sikkert OPC-sensoren fungerer hvis justeringsområdet er lite. Filmmodus Sporer automatisk en filmbasert kilde (opprinnelig kodet med 24 eller 25 rammer i sekundet, avhengig av vertikal frekvens), analyserer den og oppretter en ny ramme for hvert bilde for høydefinert bildekvalitet "Avansert (høy)", "Avansert (lav)", "Standard", "Av"). AV-MODUS "AV-MODUS" gir deg flere visningsalternativer, slik at du kan velge det som passer best til systemmiljøet, som kan variere på grunn av faktorer som hvor mye lys det er i rommet, programmet som vises og hva slags inngangssignal som kommer fra eksternt utstyr. Aktiv kontrast Justerer automatisk kontrasten til et bilde i forhold til selve scenen. Justering gamma Velger forskjell i tonen av klarhet og mørkhet på bilden ifølge programtype som sees, fra maksimalt e 2 til minimumf 2.

14 1 2 Trykk #. Hver gang du trykker #, skifter modus. Du kan også skifte modus på "Bilde"- og "Lyd"-menyene ved å trykke #. Enhet DNR "DNR" gir et skarpere bilde ("Av", "Høy", "Normal", "Lav", "Auto"). STANDARD FILM SPILL PC* BRUKER For et høydefinisjonsbilde i et normalt opplyst rom. Når du skal se film i et mørkt rom. Når du skal spille videospill. For PC. Gir deg mulighet for å redigere innstillingene slik du ønsker. Du kan stille modusen for hver inngangskilde. For et klart bilde hvor det vektlegges høy kontrast for sportssendinger ("Bilde"- og "Lyd"-innstillingene kan ikke justeres). For et klart bilde hvor det vektlegges høy kontrast for sportssendinger. TV-en stiller automatisk korrekt valg fra "AV-MODUS" menyen avhenging lysforhold og programtype som sees. BEMERK Det avhenger av inngangssignaltypen om denne funksjonen er tilgjengelig eller ikke. 3D-Y/C Gir høykvalitetsbilder med minimal flimring og kryssfargestøy ved å spore endringer i bildet. Enhet Standard Hurtig Langsom Normal justering. Innstill optimal bildekvalitet for raske bilder. bakgrunnslyset mer enn "Standard". Nedtelling begynner automatisk når tiden er stilt. Fem minutter før TV-en går inn i hvilemodus vises gjenstående tid hvert minutt. 26 Basisjustering Kanalinnstillinger Autoinstallasjon Innstillinger Programinnstillinger Innstillinger Programinnstillinger Du kan konfigurere DTVtjenesteinnstillinger automatisk eller manuelt. Autoinstallasjon TV-en vil automatisk finne og lagre alle tilgjengelige tjenester i ditt område. Denne funksjonen gjør det mulig å utføre kanalinnstillinger for digital og analog kanaler separat, og du kan konfigurere innstillingene på nett etter at førstegangs automatisk installasjon er ferdig. Trykk a/b for å velge den standard på TV-sending du ønsker å konfigurere, og trykk deretter ;. BEMERK PIN-koden må angis ved utføring av "Programinnstillinger". Standard-PIN er "1234". For å endre PIN-kode innstilling, vennligst se Passord/barnelås-innstillinger (side 30). For annullere PIN-kode innstillingen (inntasting av PIN er ikke lenger nødvendig), vennligst se SLETTE PIN-KODE (side 41). 1 2 Trykk c/d for å velge "Ja", og deretter trykker du ;. Trykk a/b/c/d for å velge språk, og trykk deretter ;. BEMERK PIN-koden må angis ved utføring av "Autoinstallasjon". Standard-PIN er "1234". For å endre PIN-kode innstilling, vennligst se Passord/barnelås-innstillinger (side 30). For annullere PIN-kode innstillingen (inntasting av PIN er ikke lenger nødvendig), vennligst se SLETTE PIN-KODE (side 41). Du kan ikke angi Hjem/butikk-innstillingen og landinnstillingen i "Autoinstallasjon" i "Innstillinger"-menyen. Hvis du vil konfigurere disse innstillingene på nytt, kan du automatisk starte førstegangs automatisk installasjon etter å ha gjennomført "Nullstille" fra "Innstillinger"-menyen. Den gjeldende landinnstillingen vises på skjermen. Digital innstilling E Tilleggssøk Bruk denne menyen til å legge til nye tjenester automatisk etter at "Digitalt søk" i menyen "Autoinstallasjon" er ferdig. E Manuelt søk Legg til nye tjenester innenfor et bestemt frekvensbånd. Skriv inn frekvens med 0_9-knappene. Du kan kun utføre "Manuelt søk" med et kanalnummer, hvis et av de fem nordiske landene er valgt i innstillinger for land. 3 Trykk a/b for å velge den standard på TVsending du ønsker å søke, og trykk deretter ;. Etter at du valgt den tjeneste du ønsker søke, enten "Bakkenett" eller "Kabel", se Innstilling digital TV-sending på side 9_10. "Digitalt søk" har en "Nullstille"-funksjon. Denne funksjon gir deg mulighet å nullstille alle innstilte verdier. E Digitalt søk E Analogt søk TV-en søker etter, sorterer og lagrer alle TV-stasjoner som kan mottas. Se Innstilling analog TV-sending på side Basisjustering E Manuell innstilling Konfigurer forskjellige innstillinger for hver tjeneste ved hjelp av farge (R/G/B). Tjenestenr. Tjenestenavn Lås Hoppe over CH Gammelt logisk kanalnr. Kabelinnstilling E Tilleggssøk Bruk denne menyen til å legge til nye tjenester automatisk etter at "Digitalt søk" i menyen "Autoinstallasjon" er ferdig. Følg trinn1 til 4 i Søk etter TV-sendinger over kabelnettet på side 10. E Manuelt søk Lås Hoppe over CH Sortere 1 2 Trykk a/b for å velge en tjeneste. Trykk den fargeknappen på fjernkontrollen som korresponderer med elementet du ønsker å konfigurere på nytt. -merket indikerer at operasjonen er på. Hver gang fargeknappen trykkes ned, kan du slå av og på den korresponderende operasjonen. Legg til nye tjenester innenfor et bestemt frekvensbånd. Etter innstilling av elementene på følgende skjerm, begynner TV-en å søke. Se tabellen om menyelementene i den høyre kolonne på side 10. Frekvens QAM-modulering Sybolsats Start søk MHz Knapper for "Manuell innstilling" Lås Trykk R-knappen. E Manuell innstilling Denne funksjon er den samme som i "Digital innstilling". Se "Manuell innstilling" i "Digital innstilling". Når tjenesten er låst, må du skrive inn et passord når du stiller inn tjenesten. Hoppe over CH Trykk G-knappen. H Du kan bare konfigurere innstillingene i "Manuell innstilling". Du kan bare stille inn "Lås" innstillingen i "Manuell innstilling". Tjenester med et -merke hoppes over når du trykker :r/s på TV-en eller fjernkontrollen. Sortere Trykk B-knappen. Elementposisjonen til tjenestene kan sorteres. 1 Trykk a/b for å velge tjenesten hvis element-posisjon du ønsker å flytte, og trykk deretter ;. 2 Trykk a/b for å flytte til ønsket posisjon, og trykk deretter ;. 3 Gjenta trinn 1 og 2 til alle de ønskede tjeneste-elementene er sortert. 28 Basisjustering Analog innstilling Du kan konfigurere analoge TV-kanalinnstillinger automatisk eller manuelt. Hoppe over Kanaler med "Hoppe over" satt til "På" passeres ved bruk av :r/s selv om de er valgt mens bildet kan sees på TV-en.

15 E Tilleggssøk Bruk denne menyen til å legge til nye tjenester automatisk etter at "Analogt søk" i menyen "Autoinstallasjon" er ferdig. Start kanalsøk etter valg av farge- og lydsystem. Dekoder Når du kobler en dekoder til TV-en, må du velge "EXT 1" eller "EXT 2". E Manuell innstilling Bruk denne menyen til å sette opp analoge TV-kanaler manuelt. BEMERK Den fabrikkinnstilte verdien er "Av". Etter at du har valgt "Ja" på skjermen, trykker du a/b/c/d for å velge kanalen du vil innstille og trykk deretter ;. Lås Du kan blokkere visningen av hvilken som helst kanal. Fin Du kan justere frekvensen til ønsket posisjon. BEMERK Se "Barnelås" for å opprette en PIN-kode Når "Lås" er satt til "På" for en kanal vises "Barnlås er aktivert" på skjermen, og bildet og lyden for denne kanalen blokkeres. Når 6 trykkes ned, samtidig som "Barnelås er aktivert" vises, vil PIN inngangsfeltet komme frem. Inntasting av korrekt PINkode vil åpne "Barnelås" midlertidig inntil strømmen slås av. BEMERK Justér mens du bruker bakgrunnsbildet som referanse. I stedet for å trykke c/d for å justere frekvensen, kan du stille den inn direkte ved å skrive inn frekvenstallet til kanalen mednummerknappene fra 0_9. E Sortere Kanalenes posisjon kan fritt sorteres. EKSEMPEL 179,25 MHz: Trykk 1 > 7 > 9 > 2 > 5. 49,25 MHz: Trykk 4 > 9 > 2 > 5 > ; Trykk c/d for å velge "Ja", og deretter trykker du ;. Trykk a/b/c/d for å velge kanalen du vil flytte og trykk deretter ;. Trykk a/b/c/d for å flytte til ønsket posisjon, og trykk deretter ;. Gjenta trinnene 2 og 3 til alle ønskede kanaler er sortert. Fargesystem Velg optimalt fargesystem for mottak ("Auto", "PAL", "SECAM"). 4 Lydsystem Velg optimalt fargesystem for mottak (kringkastingssystem) ("B/G", "D/K", "I", "L/L'"). E Slett program Kanaler kan slettes individuelt Etikett Når en TV-kanal sender sitt nettverksnavn, vil "Autoinstallasjon" finne informasjonen og gi den et navn. Du kan likevel endre kanalenes navn individuelt. Trykk c/d for å velge "Ja", og deretter trykker du ;. Trykk a/b/c/d for å velge kanalen du vil slette og trykk deretter ;. En beskjedfelt vises på skjermen. 1 2 Trykk a/b/c/d for å velge bokstavene til kanalens nye navn, og trykk deretter ;. Gjenta steg 1 ovenfor til hele navnet er skrevet. Trykk c/d for å velge "Ja" og trykk deretter ; for å slette den valgte kanalen. Alle de etterfølgende kanalene flytter opp. Gjenta trinnene 2 og 3 til alle ønskede kanaler er slettet. BEMERK Navnet kan bestå av fem eller færre tegn. Hvis et kanalnavn inneholder færre enn fem tegn, velg "SLUTT" for å stille kanalnavnet. 29 Basisjustering Passord/barnelås-innstillinger Innstillinger Andre basisjusteringer Valg Barnelås Gjør det mulig for deg å bruke en PIN-kode for å beskytte visse innstillinger fra å bli endret ved et uhell. Lås Denne funksjonen gjør det mulig å stenge knappene på TV-en eller fjernkontrollen, slik at barn ikke kan endre kanal eller volum. Enhet Av RC kontrollås Knappelås Lås opp for knappene Lås alle knappene på fjernkontrollen. Lås knappene på TV-en bortsett fra strømbryteren. BEMERK PIN-koden må angis ved utføring av "Barnelås". Standard-PIN er "1234". For annullere PIN-kode innstillingen (inntasting av PIN er ikke lenger nødvendig), vennligst se SLETTE PINKODE (side 41). Endre pinkode Registrer et firesifret passord for å bruke "Barnelås"funksjonen. BEMERK Du kan ikke velge både "RC kontrollås" og "Knappelås" samtidig. 1 2 Skriv inn det firesifrede tallet som skal brukes som PIN-kode ved å bruke nummerknappene fra 0_9. Skriv inn det samme firesifrede tallet som i trinn 1 for å bekrefte. "Pinkoden er endret" vises på skjermen. E Opphev låsen. på TV-en og still på "Av" for å oppheve "RC kontrollås". på fjernkontrollen og still på "Av" for å oppheve "Knappelås". Se side 22 for meny-operasjoner ved hjelp på TV-en. BEMERK For å se en låst kanal, kan du skrive inn PIN-koden (se side 28 og 29 for hvordan du kan sperre kanaler i DTV- og ATV-modus). Når du velger en sperret kanal vises en beskjed om PINkode. Trykk 6 for å vise vinduet hvor du kan skrive inn PIN-koden. Innstillinger Hurtigstart Du kan redusere oppstartstid for TV-en etter du har slått på strømmen med fjernkontrollen. Enhet TV-en starter raskt fra hvilemodus. Standby krever et strømforbruk på 30 W eller mer. Strømforbruket er mindre i hvilemodus. Slett PIN Gir deg mulighet for å tilbakestille PIN-koden. BEMERK Som en sikkerhetsforanstaltning kan du notere din PINkode på baksiden av denne brukerhåndboken, klippe den ut og oppbevare den på et sikkert sted utenfor barnas rekkevidde. På Av Innstillinger Foreldregradering Denne funksjonen gjør det mulig å begrense DTVtjenester. Det skjermer barn mot å se voldelige eller seksuelle scener. Blå belysning LED-lampen på fremsiden av TV-en er blå når den lyser. BEMERK Fabrikkstandarden for denne funksjonen er "På". Still til "Av", hvis du ikke ønsker at LED-lampen lyser. BEMERK "Passer for alle" og "Bør godkjennes av foreldre" er graderinger som kun benyttes i Frankrike. Se side 47 for informasjon om graderinger. 30 Nyttige visningsfunksjoner Valg av bildestørrelse Valg av Bredbildemodusbildestørrelse automatisk Innstillinger Valg av bildestørrelse manuelt Du kan velge bildestørrelse. Hvilke bildestørrelser som kan velges varierer med den typen signal som mottas. Enhet (for SD [Standard Definisjon]-signaler) Normal Beholder det originale høyde/breddeforholdet ved visning i full skjerm. For 14:9 bilder i brevsprekkformat. Et smalt felt vises på hver side, og du kan også se felt øverst og nederst på noen programmer.

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I dette bildeformatet strekkes bildet mot begge sidene av skjermen. Bildet kan ligne på "Full" avhengig av kringkastingssignalet. For 16:9 bilder i brevsprekkformat. For 16:9 bilder i brevsprekkformat. Svarte felt kan vises øverst og nederst på noen programmer. For 14:9 bilder i brevsprekkformat. Svarte felt kan vises øverst og nederst på noen programmer. Enhet (for HD [høy definisjon]-signaler) Full Viser med overskannet bilde. Beskjærer alle sider av skjermen. Viser med et underskannet bilde bare ved mottak av 720p-signal. Vise med HD-bilde justert optimalt. Støy kan forekomme på kanten av skjermen i enkelte programmer. Viser et bilde med samme antall piksler på skjermen kun ved mottak av 1080i/1080p-signaler. WSS "Bredbildemodus" gjør det mulig for TV-en å skifte automatisk mellom ulike bildestørrelser. Zoom 14:9 BEMERK Bruk "PANORAMAMODUS" hvis et bilde ikke skifter til korrekt bildestørrelse. Når et sendesignal ikke inneholder "Bredbildemodus"-informasjon, vil funksjonen ikke fungere selv om den er aktivert. Panorama Full Kino 16:9 Valg av Bredbildemodusbildestørrelse manuelt Innstillinger Kino 14:9 4:3 bildeformat "Bredbildemodus"-signalet har 4:3 automatisk skifting, som gjør det mulig for deg å bytte mellom "Normal" og "Panorama". Enhet Normal Panorama Normal vidde beholder 4:3 eller 16:9 bildeformatet. Bredt bilde uten sidefelt. Underskanne Punkt for punkt Bredbildemodus signal 4:3 skjerm 4:3 bildeformat 4:3 bildeformat "Normal" "Panorama" BEMERK Noen elementer kommer ikke frem, avhengig av hvilke type signaler som mottas. 1 Trykk f. Menyen for "PANORAMAMODUS" vises. Menyen lister opp de "PANORAMAMODUS" som er mulige å velge for den typen bildesignal som mottas. 2 Trykk f eller a/b når "PANORAMAMODUS"-menyen vises på skjermen. Etter hvert som du skifter mellom de ulike bildeformatene vises hvert enkelt umiddelbart på skjermen. Det er ikke nødvendig å trykke ;. Dersom du setter "Bredbildemodus" til "På" i "Innstillinger"-menyen, vil den optimale "PANORAMAMODUS" automatisk velges for hver TV-sending eller program, ved å bruke en videospiller eller DVD-spiller/opptaker. BEMERK Selv om du velger ditt ønskede "PANORAMAMODUS" manuelt, kan det hende at TV-en automatisk bytter til den optimale "PANORAMAMODUS", avhengig av signalet som mottas når "Bredbildemodus" er innstilt på "På". 31 Nyttige visningsfunksjoner Valg av størrelsen på opptaksbildet manuelt Digitaloppsett Språkinnstillinger Innstillinger Språk Du kan velge et språk for skjermvisning fra "Innstillinger"menyen. Velg mellom 23 språk. Se kolonne OSD språk i tabellen spesifikasjoner for valgbare språk (side 44_45). REC bildestørrelse Du kan bruke denne menyen til å innstille passende bildestørrelse for visning av 16:9-formats TVprogram på et 4:3 TV. Digitaloppsett Undertittel Velg opptil to foretrukne språk for undertitler (inkludert undertitler for hørselssvekkede) hvis undertitler er tilgjengelige. Valgbare elementer E 1. Språk E 2. Språk E For hørselssvekkede Innstilling til "4:3 TV" BEMERK Innstilling til "16:9 TV" E Endre språk for undertitler Hver gang du trykker [ fjernkontrollen, endres undertittel. Av 1. Språk 2. Språk Denne funksjonen må stilles før opptaket begynner. Valg av HDMI-bildestørrelse automatisk Innstillinger E Still "For hørselssvekkede" til "Ja" Undertitler for hørselssvekkede har prioritet i forhold til alle innstillinger av undertittelspråk (f.eks. "1. Språk" og "2. Språk", osv.). HDMI auto-visning Denne funksjonen gjør det mulig å automatisk endre til passende bildestørrelse ved visning av HDMIsignaler fra terminalene HDMI 1, 2, 3 og 4. EKSEMPEL 1. Språk (For hørselssvekkede) 1. Språk Juster bildeposisjonen Innstillinger BEMERK Undertittel vil ikke vises når programmet ikke inneholder undertittelinformasjon. Posisjon For justering av bildets horisontale og vertikale posisjon. Enhet H-posisjon V-posisjon Sentrerer bildet ved å flytte det mot venstre eller høyre. Sentrerer bildet ved å flytte det oppover eller nedover. Valg Digitalt lydspråk Velg opptil tre foretrukne multilyd-språk for visning hvis lydspråk er tilgjengelige. E Skifte mellom lydspråkene Hver gang du trykker 2 på fjernkontrollen, endrer du lydspråket. BEMERK Justeringer er lagret separat for hver inngående signalkilde. Det kan hende at en posisjonsinnstilling eller "PANORAMAMODUS"-innstilling ikke er tilgjengelig. Dette avhenger av inngående signaltype. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for DTVsendinger med MHEG-signaler. 32 Nyttige visningsfunksjoner Visningsinnstillinger Kanalvisning Du kan vise kanalinformasjonen ved å trykke p på fjernkontrollen. Tid- og tittel-visning Valg Tidsangivelse Tidsangivelse Denne funksjonen gjør det mulig å vise klokketiden i hjørnet nederst til høyre på skjermen. DTV-modus ATV-modus Lyd (ENG) STEREO Video Undertittel Ny informasjon STEREO Undertittel Ny informasjon Enhet På På (hver halvtime) Visning av klokketid. Viser tiden med 30 minutters intervaller. Skjuler klokketid. * Firesifret tall (f.eks. 0001) vises etter at du har valgt et av de nordiske landene i innstillinger av land. Av E Tiden vises i kanalinformasjonen Du kan vise tidsinformasjonen fra DTV- og tekst-tvsendinger. Tidsformat Du kan velge tidsformatet (enten "24T" eller "AM/PM") for klokketid. BEMERK Hopp over 1 trinn hvis du mottar DTV-sendinger Velg en TV-kanal (tidsinformasjonen registreres automatisk). Trykk p. Kanalvisningen vil komme frem på TV-en. Trykk p en gang til innen de sekundene kanalvisningen er fremme på skjermen. Tidsinformasjon vises nederst til høyre i displayet i noen sekunder. Selv om du skifter TV-kanal, kan du vise tidsinformasjonen med trinn 2 og 3 ovenfor. Valg Spilletid for spill Denne funksjonen gjør det mulig å vise forløpt tid på skjermen når "AV-MODUS" er satt til "SPILL". Enhet Ved kobling av en spillkonsoll til TVen, vil forløpt tid vises i 30 minutters intervaller etter at du har begynt å spille et spill.

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E i bruksanvisningen

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50A64594A=BH=

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50A64594A=BH= LE630E LE630RU LE631E LE632E LU630E LU632E LX630E LX632E AQUOS NET+ SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T NO Brukerhåndbok Innhold 1 Komme i gang 3 TV-omvisning 3 Viktig 6 Miljøtiltak

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Innhold Fjernkontrollen og TV-indikatorer Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Se TV Se TV...(14) Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)...(21)

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder for parabol

Digital HD PVR-dekoder for parabol Brukermanual HD PVR ST Digital HD PVR-dekoder for parabol MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll

Detaljer

Din bruksanvisning LG 32LM669T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363031

Din bruksanvisning LG 32LM669T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363031 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA $9&7(3 AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 2001 VICTOR COMPANY

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4 HD-dekoder Brukermanual Digital Digital HD-dekoder HD-dekoder kabelmottak. MPEG2/MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde:

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer