MODELL LC-70UD20E LC-70UD20EN LC-70UD20KN LC-60UD20E LC-60UD20EN LC-60UD20KN BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODELL LC-70UD20E LC-70UD20EN LC-70UD20KN LC-60UD20E LC-60UD20EN LC-60UD20KN BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV"

Transkript

1 MODELL LC-70UD20E LC-70UD20EN LC-70UD20KN LC-60UD20E LC-60UD20EN LC-60UD20KN BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV R

2 ASA CE erklæring: SHARP Electronics erklærer herved at utstyret LCD-tven er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Samsvarserklæringen kan lastes ned her: Den LCD-tven er utviklet kun for innendørs bruk. CE erklæring: SHARP Electronics erklærer herved at utstyret 3D-briller er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Samsvarserklæringen kan lastes ned her:

3 Introduksjon [ NORSK ] Kjære SHARP-kunde Takk for kjøpet av SHARP LCD farge-tv-en. Før å sørge for sikkerhet og mange års problemfri bruk av ditt apparat ber vi deg lese Viktige sikkerhetsregler grundig før du tar det i bruk. Innhold Introduksjon...1 Kjære SHARP-kunde...1 Innhold...1 Viktige sikkerhetsregler...2 Forberedelser...4 Bruk av fjernkontrollen...4 Delenavn og -funksjoner...5 TV-apparatet (front/siden)...5 TV-apparatet (bilde bakfra)...5 Fjernkontroll...6 Hurtigguide...7 Betjeningsoversikt...7 Innsetting av et CA-kort i CI-modulen...9 Registrering av CAM PIN-innstilling...9 CI plus 1.3 Standard...9 Bruk HOME-skjermbildet...10 Bruke Meny-skjermbildet...11 Bruke skjermtastatur...11 Førstegangs automatisk installasjon...12 Førstegangs automatisk installasjon...12 Se TV...16 Daglig bruk...16 Informasjon om favorittkanalen...18 Operatørprofil...18 EPG...19 Tekst-TV...22 Tilkopling av eksterne enheter...24 Tilkoblinger - en introduksjon...24 Video-tilkoblinger...25 Lyd-tilkoblinger...27 AQUOS LINK...28 Styr HDMI-utstyr ved hjelp av AQUOS LINK...28 AQUOS LINK-tilkobling...29 Oppsett av AQUOS LINK...30 Bruk av AQUOS LINK-utstyr...30 Hvordan bruke smarttelefon med TV...32 Basisjustering...33 Bildeinnstillinger...33 Lydinnstillinger...36 Strømspareinnstillinger...37 Vis innstillinger...38 Individuell innstilling PIN...41 Individuell innstilling Klokke...41 Individuell innstilling Språk...42 Nyttige visningsfunksjoner...43 Valgfrie funksjonsinnstillinger...43 Andre egenskaper...46 Miracast (Speiling)...48 Andre praktiske funksjoner...49 USB-opptak...49 Hvordan å operere USB-opptak...50 SD/USB-medier/Hjemmenettverk...53 Selecting the picture size for photo mode...54 Kompatibilitet for USB-enheter...56 Kompatibilitet for Hjemmenettverksserver...56 Velge bildestørrelse for videomodus...56 Koble til en PC...57 Koble til en PC...57 Viser et PC-bilde på TV-skjermen...57 PC-kontroll av TV-en...60 Nettverksoppsett...62 Kobler til nettverket Net TV...64 Hva er Net TV?...64 NETFLIX...64 Funksjoner i Net TV...64 Nyte 3D-bildevisning...65 Før du bruker 3D-brillene...65 Forberedelse til 3D-brillene...66 Bruker 3D-brillene...67 Forsiktighetsregler for 3D bildevisning...69 Visningsformat for 3D og 2D-bilder...70 Vise 3D-bilder...71 Konfigurere TV-innstillingene for å forbedre 3D-bildevisning...72 Spesifikasjoner 3D-briller...74 Feilsøking 3D-bilder...74 Bilag...75 Feilsøking...75 Oppdatering av TV via DVB-T/T2/C/S/S Gå oppdateringsinformasjon...77 Informasjon om dette produktets rogramvarelisens...78 Deaktivering av Netflix-funksjon...78 Oppdatering av TV-apparatet via USB/nettverk...78 Varemerker...79 Programvarelisenser for Net TV...80 Fraskrivelser for tjenester ved bruk av Internet Spesifikasjoner...81 Spesifikasjoner (Trådløs LAN)...82 Spesifikasjoner (Bluetooth )...82 Miljømessige spesifikasjoner...83 Montering av TV-en på vegg...83 Dimensjonstegninger...85 EU Energi Etikett for TV...86 Illustrasjonene og det som vises på OSD i denne brukerhåndboken er kun for informasjonsformål og kan være annerledes i realiteten. Eksemplene som er brukt i denne håndboken er basert på 60 tommers modeller. 1

4 Introduksjon Viktige sikkerhetsregler Rengjøring Trekk strømledningen ut av strømkontakten før du rengjør produktet. Bruk en fuktig klut til rengjøring. Bruk ikke flytende rengjøringsmiddel eller rengjøringsmiddel på sprayboks. Bruk en fuktig klut til å forsiktig rengjøre skjermen når den er skitten. For å beskytte skjermen må du ved rengjøring ikke bruke en klut med kjemikalier. Kjemikalier kan resultere i skader eller sprekker i TV dekselet. Vann og fuktighet Bruk ikke produktet i nærheten av vann, slik som badekar, håndvask, oppvaskkum, vaskekum, svømmebasseng - eller i en våt kjeller. Plasser ikke vaser eller andre vannfylte beholdere oppå dette produktet. Vannet kan søles på produktet, og forårsake brann eller elektrisk støt. Stativ Plasser ikke produktet på en ustødig tralle, stativ, fot eller bord. Dette kan resultere i at produktet faller overende, som igjen kan føre til alvorlig personskade og skade på produktet. Bruk utelukkende tralle, stativ, fot, braketter eller bord som anbefales av produsenten eller selges sammen med produktet. Følg produsentens instruksjoner ved montering på vegg. Bruk kun monteringsutstyr som anbefales av produsenten. Når du flytter produktet som er plassert på en tralle må dette gjøres med største forsiktighet. Plutselige stopp, overdreven bruk av kraft eller ujevnt underlag kan føre til at produktet faller av trallen. Ventilasjon Luftehull og andre åpninger i kabinettet er laget for ventilasjon. Ikke dekk til eller blokkér disse luftehullene og åpningene, siden utilstrekkelig ventilasjon kan forårsake overoppheting og/eller forkorte produktets levetid. Sett ikke produktet på en seng, sofa, et teppe eller annet liknende underlag, siden dette kan blokkere ventilasjonsåpningene. Dette produktet er ikke laget for å bygges inn; plasser ikke produktet i innelukkede omgivelser, slik som i bokhyller eller reoler, med mindre det har tilstrekkelig ventilasjon og produsentens instruksjoner er fulgt. For at apparatet skal få tilstrekkelig lufting, pass på at det er minst 10 cm åpent rom rundt hele apparatet. LCD-skjermen som er brukt i dette produktet er laget av glass. Den kan derfor knuses hvis produktet mistes i bakken eller utsettes for slag. Hvis LCD-skjermen knuses, vær forsiktig så du ikke skader deg på glasskår. Varmekilder Hold produktet unna varmekilder, slik som radiatorer, vifteovner, komfyrer og andre varmeutviklende apparater (inkludert forsterkere). For å forhindre brann, plasser aldri noen form for stearinlys eller bar flamme oppå eller i nærheten av TV-apparatet. For å forhindre brann eller elektrisk støt, plasser aldri strømledningen under TV-en eller andre tunge gjenstander. 2 Hodetelefoner Ikke sett volumet på et høyt nivå. Hørselseksperter advarer mot lytting i lang tid med høye lydstyrkenivåer. Ikke vis et stillbilde for lenge, da dette kan føre til at et etterbilde blir værende på skjermen. Det forbrukes alltid strøm hvis hovedstrømkontakten står i. Service Ikke forsøk å foreta service på produktet selv. Ved å fjerne deksler kan du utsette deg for høyspenning og andre farer. Sørg for at en kvalifisert person foretar service. LCD-skjermen er et høyteknologisk produkt som gir deg detaljerte bilder. På grunn av det høye antallet bildepunkter vil det av og til kunne forekomme inaktive bildepunkter som kan sees som et blått, grønt eller rødt punkt på skjermen. Dette er innenfor produktspesifikasjonene, og utgjør ikke en feil. Forholdsregler under transport av TV-en Når du transporterer TV-apparatet må det aldri bæres ved legge trykk på skjermen. Pass på at dere alltid er minst to mennesker som bærer TV-apparatet og at dere holder det med begge hendene én hånd på hver side av TV-apparatet. Enheter som er koplede til en jordet installasjon i bygningen, via nettspenningen eller gjennom andre jordete enheter, samt til et TV-distribusjonssystem ved bruk av en koaksial kabel, kan i noen omstendigheter resultere i brannfare. Kopling til et TVdistribusjonssystem må derfor skje gjennom en enhet som tilbyr elektrisk isolasjon innen en spesifikk frekvensområde (galvanisk skille, se EN ). Ifølge miljøforeskrifter i Norge og Sverige, er kravene for isolering også relevante for enheter som koples til TV-distribusjonssystemer. Omsorg for skapet Bruk en myk klut (bomull, flanell, etc.) og tørk forsiktig av overflaten av skapet. En kjemisk klut (våt / tørr filmtype klut, etc.) kan deformere komponentene i hovedskapet eller forårsake sprengning. Å tørke med en hard klut eller for hardt kan lage riper i overflaten på skapet. Hvis skapet er veldig skitten, tørker du med en myk klut (bomull, flanell, etc.) dynket i nøytralt vaskemiddel fortynnet med vann og grundig vridd opp, og tørk etterpå med en myk, tørr klut. Unngå å bruke benzen, tynner og andre løsemidler, da disse kan deformere skapet og føre til at malingen løsner. Ikke bruk insektmidler eller andre flyktige væsker. Også, ikke la skapet å forbli i kontakt med gummi eller vinyl produkter i lang tid. Bindemidlene inne i plasten kan føre til at skapet blir deformert og forårsake at malingen løsner.

5 Introduksjon Omsorg for frontpanelet Slå av hovedstrømbryteren og trekk ut strømledningen fra stikkontakten før håndtering. Tørk forsiktig av overflaten på frontpanelet med en myk klut (bomull, flanell, etc.). For å beskytte frontpanelet, må du ikke bruke en skitten klut, flytende rengjøringsmidler, eller en kjemisk klut (våt / tørr filmtype klut, etc.). Dette kan skade overflaten på fronten. Tørke med en hard klut eller for hardt kan lage riper i overflaten på frontpanelet. Bruk en myk, fuktig klut til å tørke forsiktig av frontpanelet når det er skittent (det kan bli riper på overflaten av frontpanelet hvis du gnir for hardt). Hvis frontpanelet er støvete, kan du bruke et anti-statisk børste, som er kommersielt tilgjengelig, for å rengjøring. ADVARSEL For å forhindre spredning av brann må stearinlys og andre åpne flammer alltid holdes unna dette produktet. 3D-briller Forebygging av utilsiktet inntak Oppbevar tilbehøret utilgjengelig for små barn. Små barn kan ved et uhell svelge disse delene. Hvis et barn ved et uhell svelger noen av disse delene, må du søk legehjelp øyeblikkelig. Må ikke demonteres Ikke demonter eller modifisere 3D-brillene, bortsett fra når du resirkulere batteriene. Ikke endre 3D-brillene. Forsiktig for litiumbatteri Batterier må ikke utsettes for ekstrem varme, som direkte sollys eller brann. De skal byttes bare med samme eller tilsvarende type batteri. Batteriet kan eksplodere hvis de erstattes på en upassende måte. Sørg for ikke å reversere batteripolene (+ og ) når du setter inn batteriet. Følg korrekt fremgangsmåte når du setter inn batteriet. Å legge i batteriet på feil måte kan skade batteriet eller få den til å lekke batterivæske, som kan føre til brann, personskade eller skade. Håndtering av 3D-brillene Du må ikke slippe, legg press på, eller tråkke på 3D-brillene. Det kan skade glassdelen, noe som kan føre til personskader. Vær forsiktig slik at fingeren ikke kommer i klem i den hengselet delen av 3D-brillene. Det kan føre til personskader. Vær spesielt oppmerksom når barn bruker dette produktet. Bruke 3D-brillene Bruk av 3D-brillene bør være begrenset. Sikkerhetseksperter har etablert maksimal bruk i 3 timer, og ikke i noe tilfelle mer enn ett program, pause inkludert. Bruk 3D-brillene kun for det angitte formålet. Ikke gå rundt mens du bruker 3D-brillene. Omgivelsen rundt ser mørkt ut, noe som kan resultere i fall eller andre ulykker som kan forårsake skade. Pleie av 3D-brillene Bruk kun den kluten som følger med 3D-brillene til å rengjøre glassene. Fjern støv og lort fra kluten. Støv eller andre forurensninger på kluten kan føre til riper på produktet. Ikke bruk løsemidler som benzen eller tynner da dette kan føre til at belegget løsner. Ved rengjøring av 3D-brillene, vær forsiktig å la ikke vann eller andre væsker komme i kontakt med dem. Oppbevar alltid 3D-brillene i den medfølgende esken når de ikke brukes. Ved lagring av 3D-brillene, unngå veldig fuktig eller varme steder. Vise 3D-bilder Hvis du opplever svimmelhet, kvalme eller andre ubehag mens du ser på 3D-bilder, avbryt umiddelbart bruken av 3D-brillene og hvile øynene. Ikke bruk 3D-brillene hvis de er sprukket eller knust. 3

6 Forberedelser Bruk av fjernkontrollen Innsetting av batterier Før du bruker TV-en for første gang, sett inn de to medfølgende AAA - batteriene. Når batteriene er oppbrukte og fjernkontrollen ikke lenger virker, erstatt batteriene med nye AAA -batterier. 1 Åpne batteridekselet. Vinkel på fjernkontrollen Bruk fjernkontrollen ved å peke den mot fjernkontrollsensoren. Gjenstander som befinner seg mellom fjernkontrollen og sensoren kan forhindre at den virker skikkelig. 2 Sett de to medfølgende AAA -batteriene. Plasser batteriene slik at polene samsvarer med (e) og (f) merkene i batteridekselet. 3 Lukk batteridekselet. 5 m Fjernkontrollsensor FORSIKTIG Feil bruk av batteriene kan føre til lekkasje av kjemikalier eller eksplosjon. Følg instruksjonene nedenfor. Bland ikke batterier av forskjellig type. Ulike typer batterier har forskjellige egenskaper. Bland ikke nye og gamle batterier. Blanding av nye og gamle batterier kan forkorte levetiden til nye batterier eller føre til lekkasje av kjemikalier i gamle batterier. Ta ut batteriene straks de er oppbrukt. Kjemikalier som lekker fra batterier kan føre til utslett. Tørk grundig av med en klut hvis du oppdager lekkasje av kjemikalier. Batteriene som medfølger dette produktet kan ha kortere levetid enn normalt på grunn av lagringsforhold. Ta batteriene ut av fjernkontrollen hvis du ikke skal bruke den på lang tid. Om kassering av batteriene Batteriene som kommer med produktet inneholder ingen skadelige materialer, som kadmium, bly eller kvikksølv. Lover og regler om brukte batterier tilsier at batterier ikke må kastes med vanlig husholdningsavfall. Legg derfor brukte batterier i egne batteribeholdere som mange forretninger tilbyr. Forsiktighetsregler for bruk av fjernkontrollen Utsett ikke fjernkontrollen for harde støt. I tillegg må ikke fjernkontrollen utsettes for væsker eller plasseres i omgivelser med høy luftfuktighet. Plasser ikke fjernkontrollen i direkte sollys. Varmen kan forårsake deformasjon av enheten. Fjernkontrollen vil kanskje ikke virke skikkelig hvis fjernkontrollsensoren på TV-en er utsatt for direkte sollys eller sterk belysning. I slike tilfeller må du endre vinkelen på belysningen eller TV-en, eller bruke fjernkontrollen nærmere fjernkontrollsensoren. 4

7 Delenavn og -funksjoner TV-apparatet (front/siden) TV-apparatet (bakfra) fortsatt a (Standby/på) MENU (Meny) b (Inngangskilde) :r/s (Program [Kanal]) Belysning LED* 1 C.I. (COMMON INTERFACE)-åpning OUTPUT (Hodetelefoner/ AUDIO (L/R))-kontakt *3 i+/- (lydstyrke) Fjernkontrollsensor (Side 4) / OPC-sensor (Side 34) USB 1-port SD CARD--åpning Dette panelet avgir et signal mot 3D-brillene du bruke når du ser på 3D-bilder. Se side 73 for detaljer. I 3D-modus: Blå belysning 2D-modus: Hvit belysning PC-kontakt EXT 2 (VIDEO/AUDIO (L/R))-kontakt KOMPONENT HDMI 1-kontakt (HDMI/ARC) HDMI 2-kontakt (HDMI) TV-apparatet (bilde bakfra) HDMI 3-kontakt (HDMI) HDMI 4-kontakt (HDMI/MHL) *4 RS-232C-kontakt EXT 1-kontakt (RGB) USB 3-port USB 2 (HDD)-port Antennekontakt Satellittantennekontakt HDMI 3/PC AUDIO (L/R)-kontakt *2 K Når hodetelefonene er koblet til OUTPUT kontakten, kan lyden komme fra høyttalene (side 45). L Det HDCP 2.2-kopibeskyttede signalet kan bare visest i HDMI 4. ETHERNET-kontakt DIGITAL AUDIO OUTPUT-kontact J HDMI 3- og PC-kontaktene kan begge bruke samme lydinngangskontakt (HDMI 3/PC AUDIO (L/R)). Korrekt element må imidlertid velges i Lydvalg -menyen (se side 44 for detaljer). ADVARSEL For stort lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselskader. Ikke sett lydstyrken på et høyt nivå. Hørselseksperter advarer mot lytting i lang tid med høye lydstyrkenivåer. Bruk et produkt med de angitte dimensjonene for optimal tilkobling til HDMI-kabel/USB-enhet. HDMI: Kropp: (dybde) 12 mm eller mindre/(lengde) 32 mm eller mindre USB: Kropp: (dybde) 10 mm eller mindre/(lengde) 57 mm eller mindre Kontakt: (dybde) 7 mm eller mindre 5

8 Delenavn og -funksjoner Fjernkontroll LC-60UD20E LC-70UD20E LC-60UD20EN LC-60UD20KN LC-70UD20EN LC-70UD20KN >a (Standby/på) (Side 16) 2 ATV Tilgang til konvensjonell analog TVmodus. DTV Tilgang til digital TV-modus. SAT Tilgang til satellittmodus. RADIO DTV/SAT: Bytt mellom RADIO og TVmodus. Når DVB kun sender datasignaler (ingen radiosignaler) vil radiosendingene ikke være tilgjengelige. 3 EXT MEDIA-knapper EXT MEDIA-knapper brukes for funksjonene AQUOS LINK og USBopptak osv. AQUOS LINK (side 28_31): Betjen kompatible systemenheter interaktivt ved bruk av én fjernkontrollenhet. USB-opptak (side 49_52): Opptak av programmer du ser på. 4 Numeriske knapper 0_9 Innstill kanal. Skriv inn ønsket tall. Velger side i tekst-tv modus. Når de fem nordiske landene (Sverige, Norge, Finland, Danmark eller Island) først velges i landinnstillingen fra førstegangs automatisk installasjon (side 12), er DTV-tjenestene fire sifre. Når et annet land velges er DTVtjenestene tre sifre. 5 A (tilbake) Gå tilbake til den sist valgte kanalen eller ekstern bildekilde. 6 # (side 33) Velg lyd/video-innstillinger. f (Panoramamodus) (side 43, 56 og 57) Velg panoramamodus. 7 7 (lyd-modus) (side 17) Velg lyd i multipleksmodus. 8 i+/- (lydstyrke) Øker/senker lydstyrken. 9 e (demp) Lyd på/av. 0 (HOME) Vis HOME-skjermbildet for å bruke funksjoner for Internettilkobling og Hjemmenettverk, samt innstillinger for TV-apparatet. Q 3D (side 65_74) Velg mellom 3D og 2D-bildevisning. W a/b/c/d (markør) Velg et ønsket element. ; Utføre en kommando. ATV/DTV/SAT: Viser CH-liste når ingen andre Meny -skjermbilder er aktive. E > ATV/DTV/SAT: Gå ut av Meny - skjermbildet. AQUOS NET+: Gå tilbake til start siden. RCONTROL (side 50, 52 og 55) Vis et panel for å bruke funksjoner på skjermen. T p (displayinformasjon) (side 17) Vis stasjonsinformasjonen (kanalnummer, signal osv.) på skjermen. P. INFO Vis programinformasjon som sendes med digital videokringkasting (kun DTV/ SAT). Y b (INNGANG) (side 16) Velg inngangskilde. U ECO (Standard/Avansert/Av) (side 37) Velg innstillingen Energibesparing. I m (Tekst-TV) (side 22) ATV: Viser analogt tekst-tv. DTV/SAT: Velg MHEG-5 og tekst-tv for DTV/SAT. O :r/s ATV/DTV/SAT: Velg TV-kanal. PMENU Meny skjerm på/av (side 11). A EPG (side 19_21) DTV/SAT: Vis EPG-skjermbildet. S6 (Retur) ATV/DTV/SAT: Gå tilbake til det forrige skjermbildet. AQUOS NET+: Gå tilbake til forrige siden (Det er mulig at dette ikke vil fungere for noen tjenester). DKnapper for nyttige funksjoner [ (undertittel) (side 22 og 42) Slår undertittel-språk på/av. k (viser skjult tekst-tv) (side 22) 1 (underside) (side 22) 3 (frys/hold) (side 22) Fryser et bevegelsesbilde på skjermen. Tekst-TV: Stopper automatisk oppdatering av tekst-tv sider, eller frigi hold modus. FR/G/Y/B-knapper (farger) De fargede knappene brukes til å velge tilsvarende fargede elementer på skjermen (f.eks. EPG, MHEG-5, Tekst-TV). GNETFLIX-knapp Vis Netflix-skjermen. (Se side 64.) Netflix er tilgjengelig i enkelte land. Ubegrenset medlemskap kreves. Mer informasjon på 6

9 Hurtigguide Betjeningsoversikt Følg trinnene nedenfor en etter en når du bruker TV-apparatet. Enkelte trinn kan være unødvendige, alt avhengig av TV-innstillingene og tilkoblinger. 1. Klargjøring Kople til TV-apparatet 2. Klargjøring Stille inn TV-apparatet Kabelbåndet kan flyttes fra til. Plasser TV-en i nærheten av strømkontakten, og hold støpselet innen rekkevidde. Utseendet på produktet varierer i noen land. Sett inn standard DIN45325-pluggen (IEC 169-2) 75 q koaksialkabel. Kople til kabelen til satellittantennen. Sett inn et CA-kort i CI-åpningen for å se krypterte sendinger (side 9). Sett inn strømledningen. Trykk a på TV-en (side 16). Kjør førstegangs autoinstallasjon (side 12). w Språkinnstillinger w Hjem/butikk innstilling w Landinnstilling w PIN-innstilling w Kanalsøk-innstilling Digitalt søk Bakkenett Kabel Analogt søk Satellitt søk Begynn å søke etter kanaler Gratulerer! Nå kan du se TV. Hvis nødvendig, kan du justere antennen for bedre signalmottak (side 15). 7

10 Hurtigguide 3. Daglig bruk 1 Slå TV-apparatet på/av (Side 16) Du kan slå strømmen på/av med både fjernkontrollen og på TV-apparatet. 2 Skifte mellom digitale, satellitt- og analoge sendinger (Side 16) 4. Avanserte funksjoner 1 Bruk USB-opptaksfunksjon (Side 50_52) 5. Bruke tilleggsfunksjoner 1 Tilkoble eksternt utstyr Tilkoplingsoversikt (Side 24_32) Husk å slå av TV-en og andre enheter før du kobler til noe. Skifte inngangskilder (Side 16) 2 Se på bilder, hør på musikk og se på video lagret på SD/USB-medier/ hjemmenettverk (Side 53_56) 3 Endring av kanaler (Side 16) Du kan også velge en kanal fra HOME > CH-liste. 3 Vis et PC-bilde på skjermen (Side 57_61) 4 Velg et program med EPG (Side 19_21) 2 Juster TV-innstillinger og bruk internettjenesten (Side 33_48) Du kan starte funksjonene for Internettilkobling og Hjemmenettverk, samt utføre innstillinger for TV-apparatet fra HOME -skjermbildet. 4 Bruke Internett-tjeneste* med TVapparatet (side 10 og 62_64) * Følgende tjeneste er nå tilgjengelig: YouTube (Side 10) Net TV (side 62 64) 5 Se på 3D-bilder (Side 65_74) Enkelte menyelementer er nedtonet i 3D-modus. Dette er ikke en produktfeil. 8

11 Hurtigguide Innsetting av et CA-kort i CI-modulen For å kunne motta kodede digitale stasjoner, må en Betinget brukergrensesnittmodul (CI-modul) og et CA-kort settes inn i TV-ens CI-åpning. 1 Sett CI-modulen forsiktig inn i CI-åpningen med kontakten forover. 2 Logoen på CI-modulen må vende utover fra baksiden av TV-en. Kontroll av CI-modul-informasjonen Gå til TV Meny > Innstillinger > Valg > CI-innstilling > CI meny. Denne menyen er kun tilgjengelig for digitale stasjoner. Innholdet i denne menyen avhenger av leverandøren av CI-modulen. Modul Generell informasjon om CI-modul-displayer. Meny Justeringsparametere for hvert CA-kortdisplay. Forespørsel Du kan skrive inn tallverdier som passord her. Det tar et par minutter for å sertifisere lisensnøkkelen når du setter in et CA-kort i den CI+ kompatible CI modulen for første gang. Denne prosessen kan misslykkes hvis det ikke fins noen antenneinngang eller du aldri har kjørt Autoinstallasjon. Den Cl+ kompatible Cl modulen oppgraderer noen ganger sin firmware. Det er mulig du ikke mottar noen TV-bilder før oppgradering. Du kan kun bruke strømknappen under oppgradering. Opphavsrettbeskyttet innhold kan ikke legges ut, eller kan bli lagt ut med et kopikontrollsignal. Beskyttelsesikonet* vises når du trykker på P.INFO mens du ser på opphavsrettbeskyttet innhold. * Beskyttelses ikon: X Hvis TV-en viser en melding om oppdateringsbekreftelse for CA kort når den tar imot Cl+ kompatible sendinger, følg veiledningen på skjermen. Sørg for at CI-modulen er ordentlig satt inn. Hvis den gamle CAM brukes, kan autentisering mislykkes. I slike tilfeller, kontakt tjenesteleverandøren. Registrering av CAM PIN-innstilling Når en CAM PIN-kode kreves for å spille inn et program, er det nødvendig å skrive inn CAM PINkoden på forhånd. 1 Gå til TV Meny > Innstillinger > Valg > CI-innstilling > Registrering av CAM PINinnstilling. 2 Tast inn CAM PIN-kode. Hvis en PIN-kode ikke blir lagt inn, eller blir oppgitt feil, vil programmet ikke kunne tas opp/avspilles. CI plus 1.3 Standard CI Plus er en avansert utvikling av DVB Felles Grensesnitt Standard. 1 Angående sikkerhet Det er noen regler i opptaksfunksjoner. Avspilling av krypterte programmer avhenger sterkt av hvilken CA modul brukes. Avspilling av krypterte innspillinger kan noen ganger ikke være mulig, eller bare under begrenset tid. Programeiere, som bruker CI Plus standard, kan tildele ulike rettigheter for sine kringkastingsprogrammer. Vær forsiktig når du bruker USB-opptak for å ta opp kringkastingsprogrammer (side 49 52). 2 Håndtering av operatørens tjenestelisten (Operatørprofil) Under 1.3 spesifikasjonen, kan CAM gi kanalens parameter (kanalnummer, frekvens osv.), og disse kan oppdateres mens i bruk. Se Operatørprofil på side 18. 9

12 Hurtigguide Bruk HOME-skjermbildet Du kan enkelt starte dette HOME -skjermbildet for å bruke funksjoner for Internettilkobling og Hjemmenettverk for å stille inn TV-apparatet. Tips: HOME-menyinnhold Hovedsone for visning av informasjon 1 Vis HOME-skjermbildet Trykk (HOME) og HOME -skjermbildet vil vises. 2 Velg et element Trykk a/b/c/d for å velge ønskede tjeneste eller meny, og trykk deretter ;. Se høyre kolonne for detaljer om operasjonene i HOME -skjermen. 3 Avslutt HOME-skjermbildet Du vil gå ut av HOME -skjermbildet hvis du trykker på (HOME) før du er ferdig. Omtalt og anbefalt sone for funksjonen Andre funksjonsikoner Hovedsone for visning av informasjon Diverse informasjon, inkludert tidspunktet, programmering som vises i øyeblikket, og nåværende status på innstillingen vises. Bytte mellom gjeldende innstillingsstatus kan gjøres ved å bruke de fargede knappene. Omtalt og anbefalt sone for funksjonen Tilgjengelige og anbefalte funksjoner vises. Andre funksjonsikoner Andre funksjonsikoner vises. LCFONT Dette produktet disponerer integrert LC Font teknologi, som er utviklet av SHARP Corporation for tydelige, lettleste tegn på LCD skjermer. Om instruksene i håndboken I denne håndboken brukes dette uttrykket ofte for å forenkle instrukser. Gå til TV Meny > Innstillinger >... Dette angir hvordan du skal navigere gjennom Menu-skjermbildet ved bruk av a/b/c/d og ; -knappene. 10

13 Hurtigguide Bruke Meny-skjermbildet Du må aktivere OSD for å foreta innstillinger av TV-apparatet. OSD for innstillingene kalles Meny. I Meny kan du utføre innstillinger og justere dem. Få frem Meny-skjermbildet Gå til TV Meny. Du kan også vise Menyskjermbildet via HOME-menyen (side 10). Valg i Menyen Trykk på c/d for å velge ønsket meny og trykk deretter på ;. Trykk på 6 for å gå tilbake til forrige menykategori. Trykk på c/d for å velge ønsket undermeny og trykk deretter på ;. Trykk på a/b for å velge elementet du ønsker å velge/justere, og trykk deretter på ;. :Ok CH-liste :Tilbake AV-modus Innstillinger Bilde Meny THX rommodusinnstilling Valgalternativer Trykk på a/b eller c/d for å konfigurere kontrollen for bedre TV-seing, og trykk deretter på ;. EKSEMPEL Bakgrunnslys OPC [Av] Bakgrunnslys Se veiledningen under menylinjen for å se når du skal Om displayguiden trykke på ;-knappen. Veiledningen under menylinjen viser hva som kan gjøres med OSD. Verktøylinjen ovenfor er en operasjonell guide for CH-liste Innstillinger fjernkontrollen. Verktøylinjen vil endres i tråd med de :Velg :Ok :Tilbake forskjellige skjermbildene for innstilling. Meny -alternativene varierer i de valgte inngangsmoduser, men betjeningsprosedyrene er de samme. Enheter med 4 kan av forskjellige årsaker ikke velges. Noen elementer kan ikke velges, men det avhenger av signaltype, valgfrie innstillinger eller tilkoplede enheter. Ja Nei Bruke skjermtastatur Bruk skjermtastaturet når du trenger å skrive inn tekst Tegnsett abc St/lit. bokst. a b c d e f Ferdig g h i j k l m n o p q r END s t u v w x Avbryte y z : /. SP R Markør t. venstre G St/lit. bokst. Y Tegnsett B 1 Tegnsett Endrer tegnenes type to alfabetet, tall, symboler, etc. 2 St/lit. bokst. Endrer tengene mellom stor/liten bokstaver. 3 Ferdig Bekreft oppføringen. 4 Avbryte Annullerer inngang og avslutte skjermtastaturet. 5 R/G/Y/B-knapper (farger) Velger fargede elementer på skjermen. 6 Inngang markør Trykk c/d for å flytte markøren når uthevet. 7 Inntastingsfelt Teksten du angir, vises når du skriver den inn. 8 Tegn Tast inn tegn ved å bruke disse knappene. 9? Sett et linjeskift. 8 Slett Slette Markør t. høyre Slett Sletter tegnet streng. Når markøren er et sted i en linje: Tegnstrengen til høyre for markøren bli slettet. Når markøren er ved den høyre enden av en linje: Hele linjen vil bli slettet. Q Slette Hvis markøren er ved slutten av en linje, slettes teksten ett tegn om gangen. Du kan også slette tekst ved å trykke 6 på fjernkontrollen. Avhengig av programmet kan det være et annet programvaretastatur enn det som er indikert over. 11

14 Førstegangs automatisk installasjon Førstegangs automatisk installasjon Når du slår på TV-en for første gang etter at du har anskaffet det, starter en førstegangs automatisk installasjon. Følg menyene og foreta de nødvendige innstillingene en etter en. Bekreft følgende før du slår på strømmen E Er antennekabelen koblet til? E Er strømledningen koblet til? 1 Trykk på a på TV-apparatet. Starter en førstegangs automatisk installasjon. 2 Angi OSD språk. Trykk a/b/c/d for å velge språk, og trykk deretter ;. 3 Velg plassering av TV-en. HJEM BUTIKK Trykk c/d for å velge hvor du vil bruke dette TV-en, og trykk deretter ;. Bekreftelsesskjermbildet vises bare når du velger BUTIKK. Trykk på c/d for å velge Ja eller Nei. HJEM: STANDARD er standardverdien for innstilling av AV-modus. BUTIKK: DYNAMISK (konstant) er standardverdien for innstilling av AV-modus. Hvis AV-modus endres, vil TV-apparatet automatisk gå tilbake til DYNAMISK (konstant) når TV-apparatet eller fjernkontrollen ikke brukes på 30 minutter. BUTIKK: Det vises et demonstrasjonsbilde etter at den første automatiske installeringen er fullført. Hvis du har valgt BUTIKK ved et uhell, kan du gå til TV Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Nullstille > og velge HJEM på nytt. 4 Innstilling av land. Trykk a/b/c/d for å velge ditt land eller område, og trykk deretter ;. Dette innstillingsskjermbildet vises ved første autoinstallasjon. Det kan hende noen funksjoner ikke vises eller ikke kan velges. Dette avhenger av landinnstillingen eller valg av kabelleverandør. 5 Still inn PIN-koden. 1 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. Hvis du velger Nei, hopper du over innstilling av PIN-koden. 2 Skriv inn et firesifret tall som PIN-kode ved å bruke knapp Skriv inn det samme firesifrede tallet som i trinn 2 for å bekrefte. 4 Trykk på ;. Når Frankrike eller Italia velges som landinnstilling, er det ikke mulig å hoppe over innstilling av PIN-koden kan ikke velges som PIN-kode. Når innstilling av PIN-koden hoppes over, vil standard PIN-kode ( 1234 ) bli satt automatisk. Endring av PIN-kodeinnstilling kan du lese om under Individuell innstilling PIN (side 41). For tilbakestille PIN-kode innstillingen (inntasting av PIN er ikke lenger nødvendig), vennligst se Nullstill PIN-koden (side 76). 6 Begynn å søke etter kanaler. Digitalt søk Analogt søk Satellitt søk Trykk på a/b for å velge Digitalt søk, Analogt søk eller Satellitt søk og trykk deretter på ;. Etter at du utført Digitalt søk eller Analogt søk, skifter skjermen til innstillingen Satellitt søk. Du må deretter trykke på Ja hvis du ønsker å søke etter satellittkanaler. For å se på både digitale og analoge sendinger, må du utføre Digitalt søk eller Analogt søk fra Autoinstallasjon på Innstillinger -menyen (side 38). Når du velger Satellittsøk vil det kun bli søkt etter satellittsendinger. Hvis du ønsker å søke etter flere sendinger, kan du bruke Tilleggssøk på Programinnstillinger - menyen (side 38_40). Hvis du slår av strømmen på TV-en når du utfører et kanalsøk, vil veiviseren for førstegangs autoinstallasjon ikke vises. Med autoinstallasjonsfunksjonen kan du gjennomføre installasjonen igjen fra TV Meny > Innstillinger > Vis innstilling (side 38). Veiviseren for førstegangs autoinstallasjon vil avbrytes hvis du lar TV-en stå i 30 minutter før du begynner å søke etter kanaler. Når Italia eller Frankrike velges som landinnstilling, blir standard aldersrestriksjon satt på

15 Førstegangs automatisk installasjon Innstilling digital TV-sending Trykk c/d for å velge Bakkenett eller Kabel, og deretter trykker du ;. Bakkenett Kabel E Søk etter TV-sendinger over bakkenett TV-en søker etter, sorterer og lagrer alle TVstasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. Et skjermbilde for valg av region eller tjeneste kan bli vist, avhengig av landinnstillingene eller valg av kabelleverandører. Følg beskjedene på skjermen for å foreta valg. Etter at du søkt etter bakkenettkanaler, skifter skjermen til innstillingen før Satellitt søk (Side 14). E Søk etter TV-sendinger over kabelnettet For å endre hvert element til korrekte innstillinger: 1 Trykk a/b for å velge meny, og trykk deretter ;. 2 Trykk a/b/c/d eller 0_9 for å velge eller taste inn korrekt element/verdi og trykk deretter ;. Krypterte stasjoner Søkemetode Startfrekvens Nettverks-ID Sybolsats 1 Sybolsats 2 QAM-modulering 1 QAM-modulering 2 Nullstille Start søk [Ja] [Kanal] [Ingen] 3 Trykk a/b for å velge Start søk, og trykk deretter ;. 4 Trykk på c/d for å si Ja til å begynne å søke etter kabelsendinger, og trykk deretter på ;. 5 TV-en søker etter, sorterer og lagrer alle TVstasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. Etter at du søkt etter kabelkanaler, skifter skjermen til innstillingen før Satellitt søk (Side 14). Meny Krypterte stasjoner Søkemetode Startfrekvens Nettverks-ID Symbolsats 1/ Symbolsats 2* 1 QAMmodulering 1 QAMmodulering 2 Beskrivelse Spesifiserer hvis du må legge til tjenester for betal- TV. Angir hvordan du søker etter kanaler.* 2 Valgbare elementer Ja, Nei. Kanal, Frekvens, Rask Fra 47,0_858,0 MHz Spesifiserer Ingen, 0_65535 nettverket.* 3 Tast inn verdi mottatt for 1000_9000 CATV.* 4 16, 32, 64, 128, 256 Ingen, 16, 32, 64, 128, 256 I Still inn Symbolsats 2 hvis kabelleverandøren bruker flere symbolsatser. J Nedenfor finner du detaljer om elementene innen Søkemetode : _Kanal: Henter all informasjon om en kanal (raskt, men trenger tilsvarende TV-stasjoner). _Frekvens: Kontrollerer hver frekvens i rekkefølge (langsom). _Rask: Alle tjenester søkes med én frekvens. Denne menyen fungerer bare når kabel-tv-leverandøren oppgir frekvens og nettverks-id (f.eks. søkekanal). Når du velger Rask, settes Krypterte stasjoner automatisk på Ja, og kan du ikke velge Ingen på Nettverks-ID -menyen. K Still inn dette til å registrere kun spesifisert nettverks- ID uten å registrere noen spesielle tjenester. L Symbolsatsene spesifiseres av kabelleverandøren. Innstilling analog TV-sending TV-en søker etter, sorterer og lagrer alle TVstasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. Etter at du søkt etter analoge kanaler, veksler skjermen til innstillingen før Satellitt søk (Side 14). 13

16 Førstegangs automatisk installasjon Søke etter satellittsendinger Trykk a/b for å velge Satellitt søk, og trykk deretter ;. Digitalt søk Analogt søk Satellitt søk E Innstilling av Én satellitt 1 Trykk a/b for å velge Én satellitt, og trykk deretter ;. 2 Trykk a/b/c/d for å velge din favoritt-satellitt, og trykk deretter ;. Atlantic Bird 1 Euro Bird 1 E Start søk: DVB-S/S2 kanal søk. 1 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. For å endre innstillingene for Krypterte stasjoner, trykker du på a/b for å velge elementet som skal omkonfigureres og utfører deretter Start søk. Krypterte stasjoner Start søk [Ja] Start søk? Skjermen for antenne-innstillingen vises. Ja Nei Én satellitt 2 satellitter på toneburst-koplingsboks Maks. 4 satellitter på DiSEqC-multiswitch Felles satellittsystem Du kan velge mellom fire ulike typer antenneinnstillingsmetoder. Konsultere din forhandlere før du bruker en annen metode enn Én satellitt. Følg instruksjonene på skjermen for innstillinger 2 satellitter på toneburst-koplingsboks, Maks. 4 satellitter på DiSEqC-multiswitch og Felles satellittsystem. For å stille inn flere satellittkanaler, går til Maks. 4 satellitter på DiSEqC-multiswitch. Når en strømforsyning er nødvendig for satellittantennen din, følg prosedyren under for å forsyne den spenningen som er spesifisert av serviceleverandøren osv.: Gå til TV Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Kanalinnstillinger > Antenneoppsett-DIGITALT > Satellittoppsett > Endre innstilling > Felles satellittsystem. 2 TV-en søker etter og lagrer alle TV-stasjoner som kan mottas, alt etter stasjonenes innstillinger og den tilkoblede antennen. Velg "Ja" for å sortere søkeresultatet i alfabetisk rekkefølge. Avbryt autoinstallasjonen ved å trykke 6. Krypterte stasjoner: Spesifiser hvis du må legge til tjenester for betal-tv. Følg prosedyren for å utføre Manuelt søk hvis du ønsker å konfigurere frekvensen eller symbolhastigheten og begynne å søke etter å ha utført autosøking i løpet av autoinstallasjon. Gå til TV Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Kanalinnstillinger > Programinnstillinger > Satellittinnstilling > Manuelt søk. 14

17 Førstegangs automatisk installasjon Kontrollere signalstyrke og kanalstyrke (DVB-T/T2/C/S/S2) Hvis du monterer en DVB-T/T2/C/S/S2-antenne for første gang eller flytter den til et annet sted, bør du justere antennen mens du ser på antenneoppsettskjermen. 1 Gå til TV Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Kanalinnstillinger > Antenneoppsett-DIGITALT. 2 Trykk a/b for å velge Digitalt oppsett eller Satellittoppsett og trykk deretter ;. E Sjekker signalstyrke 3 Trykk a/b for å velge Signalstyrke, og trykk deretter ;. Signalstyrke for DVB-T/T2/C Strømstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Kanal nr. Signalstyrke Nåværende Kvalitet Nåværende Maks Maks E Sjekker kanalstyrke 4 Trykk a/b for å velge Kanalstyrke, og trykk deretter ;. Du kan velge en bestemt frekvens ved hjelp av 0_9. Kanalstyrke på DVB-T/T2 Strømstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Kanalstyrke på DVB-C Strømstyrke Signalstyrke Kanalstyrke Frekvens Kanal nr. Signalstyrke Nåværende Kvalitet Nåværende Frekvens Sybolsats QAM-modulering Signalstyrke Nåværende Kvalitet Nåværende Maks Maks Maks Maks MHz MHz 5 Plasser og juster antennen slik at du får maksimale verdier for Signalstyrke og Kvalitet. Verdiene til Signalstyrke og Kvalitet indikerer når du bør justere antennen. Strøm til antennen Antennen må få strøm for at du skal kunne motta digitale/jordbundne sendinger etter tilkobling av antennekabelen til antennekontakten på baksiden av TV-en. 1 Gå til TV Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Kanalinnstillinger > Antenneoppsett-DIGITAL > Strømstyrke. 2 Trykk c/d for å velge På, og deretter trykker du ;. Signalstyrke for DVB-S/S2 Signalstyrke Kanalstyrke Kanalstyrke på DVB-S/S2 Signalstyrke Frekvens Kanalstyrke Sybolsats Bånd Vert/Lav MHz Signalstyrke Signalstyrke Nåværende Kvalitet Maks Nåværende Kvalitet Maks Nåværende Maks Nåværende Maks 15

18 Se TV Daglig bruk Slå på/av Slå på/av strømmen Skifte mellom digitale, satellitt og analoge sendinger Se digitale sendinger Se analoge sendinger Valg av ekstern bildekilde Når tilkoblingen er ferdig, trykker du på b for å vise INNGANG -skjermbildet og trykker deretter på b eller a/b for å skifte over til korrekt ekstern kilde med ;. CH-liste Se satellittsendinger TV INNGANG Kan skiftes Trykk på a på TV-apparatet eller >a på fjernkontrollen. Standby-modus Fra standby, trykk på a på TV-apparatet eller >a på fjernkontrollen. Hvis flere satellitttjenester er angitt, vil kanalene skifte som følger hver gang du trykker på knappen SAT. SAT1 SAT4 Endring av kanaler SAT2 Med :r/s Med 0_9 SAT3 Du kan også velge ekstern videokilde fra HOME > Endre inngang. Kun HDMI-innganger som ikke er satt på Hoppe over inngangssignal (side 44) og korrekt tilkoplede innganger kan velges. Hvis du ikke skal bruke denne TV-apparatet over en lengre periode, bør du trekke strømledningen ut av strømkontakten. Det går med noe strøm til og med når TV-apparatet er slått av. 16

19 Se TV Valg av lyd-modus E DTV/SAT-modus Hvis flere lyd-modus mottas, vil modusen endre seg hver gang du trykker 7. Lyd (ENG) STEREO V/H V H VH Lyd (ENG) CH A CH A CH B CH AB Lyd (ENG) MONO Trykk c/d for å velge V eller H lydkilde når skjermbildet for STEREO eller DUAL MONO screen vises. Lyd (ENG) STEREO V/H V H VH Lydmodusskjermbildet blir borte etter seks sekunder. Valgbare punkter er avhengig av sendingen som mottas. Når "Lydbeskrivelse innstilling"-menyen er satt til "På", velges lydbeskrivelsen avhengig av de viktigste lyd. E ATV-modus Hver gang du trykker 7, skifter modusen som vist i de følgende tabellene. Valg av NICAM TV-sendinger Signal Valgbare elementer Stereo NICAM STEREO, MONO NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, Tospråklig MONO Mono NICAM MONO, MONO Valg av A2 TV-sendinger Signal Valgbare elementer Stereo STEREO, MONO Tospråklig CH A, CH B, CH AB Mono MONO Når det ikke kommer noen inngangssignaler, vil lydmodus vise MONO. Kanalvisning Du kan vise kanalinformasjonen ved å trykke p på fjernkontrollen. DTV-modus ATV-modus I Lyd (ENG) STEREO Video Undertittel Av >> Ny informasjon Auto Undertittel MONO Firesifret tall (f.eks. 0001) vises etter at du har valgt et av de nordiske landene i innstillinger av land eller for noen kabeloperatører. Også, operatørprofiler bruker fire sifre. SAT modus Lyd (ENG) STEREO Video Undertittel Av >> Ny informasjon J Satellittkanaler vises med firesifret tall (f. eks. 0001). K Du kan stille inn fire satellittstasjoner på SAT1, SAT2, SAT3, SAT4. E Tiden vises i kanal-informasjonen Du kan vise tidsinformasjonen fra DTV-, SAT- og tekst-tv-sendinger. Hopp over 1 trinn hvis du mottar DTV/SAT-sendinger. 1 Velg en TV-kanal (tidsinformasjonen registreres automatisk). 2 Trykk på p. Kanalvisningen vil komme frem på TV-apparatet. 3 Trykk p en gang til innen de sekundene kanalvisningen er fremme på skjermen. Tidsinformasjon vises nederst til høyre i displayet i noen sekunder. 4 Selv om du skifter TV-kanal, kan du vise tidsinformasjonen med trinn 2 og 3 ovenfor. Operasjoner uten fjernkontroll Du kan betjene menyinnstillingene ved hjelp av TVkontrollknappene. Knapper på b ; :r/s a/b i+/- d/c 17

20 Se TV Informasjon om favorittkanalen Før installasjon Denne funksjonen gjør det mulig å gruppere dine favorittkanaler i en egen liste. Hvis du velger forinnstillingen Min favoritt på forhånd, kan du velge favorittkanaler på en mer praktisk måte. Min favoritt kan bare brukes for DTV og SAT moduser, en egen liste skal lagres for hver inngangskilde DTV, SAT1/2/3/4. Maksimalt antall kanaler du kan registrere deg på Min favoritt er: 50 for TV-videokringkaster som vil tildeles , som favoritt kanalnumre 50 for Radio-kringkaster som vil tildeles , som favoritt kanalnumre og 50 for Data-kringkaster som vil tildeles , som favoritt kanalnumre Hvordan legge til / fjerne / flytte dine favorittkanaler Trykk på ;-knappen for å vise kanallisten på skjermen. Hvis du har allerede satt dine favorittkanaler, vil du være i stand til å se CH-liste eller Min favoritt avhengig av tidligere valg. Funksjonsknappene som brukes til å redigere Min favoritt Knapper R knapp B knapp Beskrivelse Legg til Min favoritt listen eller fjerne fra Min favoritt listen. -merket vil bli lagt til eller fjernet fra den valgte kanalen. Flytt kanalposisjon i Min favoritt listen. ( Min favoritt kanalnumre skal tildeles etter hverandre.) Hvis du sletter en kanal via Manuell innstilling -alternativet ( TV Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Kanalinnstillinger > Programinnstillinger > Digital innstilling > Manuell innstilling ), vil dette bli slettet fra både CH-liste og Min favoritt -liste. Velge kanaler fra Min favoritt liste 1 Hvordan du flytter mellom Min favoritt -listen og CH-liste. 1 Trykk på ; knappen når du ser DTV eller SAT for å få opp CH-liste. 2 Trykk på d tasten og velg Min favoritt liste. 2 Flytte opp og ned den viste kanallisten ved å bruker a/b tastene og trykk deretter på ;-knappen for å velge ønsket kanal. Når du ser på dine favoritt-kanaler via Min favoritt - liste, kan du direkte velge andre favorittkanal ved å angi favoritt kanalnummer på fjernkontrollen. Å velge EPG-funksjonen mens du bruker Min favoritt - kanallisten, vil kun vise detaljer for favorittkanaler du har lagt til. (Hvis du vil se detaljer om alle tilgjengelige kanaler via EPG, kan du bytte tilbake til CH-liste - modus fra Min favoritt ved å følge fremgangsmåten i 1 (1) og velg på nytt CH-liste før du trykker på EPGknappen.) Operatørprofil Hvis CI Plus CAM støtter Operatørprofil, vil CAM informere deg og veilede deg gjennom å installere Operatørprofil. Når operatørens profil er lagt til av CAM, vil den vises i CH-liste-menyen. Hver profil vil lagres som en uavhengig liste i TV. Du kan slette operatørprofilen du har lagt til. Gå til TV Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Kanalinnstillinger > Programinnstillinger > Styring av operatørprofil. TV-en støtter 2 operatørprofiler. Operatørprofilen kan ha blandede tjenester som T/C/ S1/S2/S3/S4, men vises bare basert på nettverket og medietype du velger. 18

21 Se TV EPG EPG er en programliste som vises på skjermen. Med EPG kan du sjekke program for DTV/SAT/RADIO/ DATA, se detaljert informasjon om dem og stille inn et program som sendes nå. Nyttige innstillinger for bruk av EPG Vis innstilling EPG Hvis du vil bruke EPG for digitale stasjoner, velger du Ja. EPG-data må automatisk registreres når TV-en er i standby-modus. Etter at du har valgt Ja, kan det ta litt tid å slå av strømmen med fjernkontrollen eller TV-apparatet, på grunn av dataregistreringsprosessen. Gå til TV Meny > Innstillinger > Vis innstilling > Individuell innstilling > Standbysøk > EPG. Valg Innstill. displayrek.vid Innstill. displayrek.vid gir deg mulighet til å velge tre typer tidsperioder som kan vises på skjermen. Gå til TV Meny > Innstillinger > Valg > EPG-oppsett > Innstill. displayrek.vid. Valg Velg sjangerikon Du kan velge bort eller markere de sjangere du liker, og dermed enklere søke etter programmer som er relevante for deg. 1 Gå til TV Meny > Innstillinger > Valg > EPG-oppsett > Velg sjangerikon. 2 Trykk a/b for å velge ønsket sjanger, og trykk deretter ;. E Sjangerikon-liste Ikon Sjanger Ikon Sjanger Film/drama Nyheter/aktuelt Show/ Konkurranseprogram Sport Barne-/ ungdomsprogram Musikk/ballett/dans Kunst/kultur (uten musikk) Sosial/politiske saker/økonomi Utdanning/ vitenskap/ faktaprogram Fritidssysler 3 Trykk på a/b for å velge et nivå for å plukke ut eller søke etter programmer du ønsker å se ( Standard, Lys, Merke ). Modus 1 (Vidvinkel) Modus 2 (Zoom) Modus 3 (Vertikal vinkel) Element Vis seks timer med programinformasjon. Vis tre timer med programinformasjon. Endre til EPG-visningsformat med en vertikal tidsperiode. 19

22 Se TV Velg program med EPG Bildene på denne siden viser bruk av tresifrete kanaler. Vise/lukke EPG-skjermen Trykk EPG. 4 Søk et program i en kategori 5 Søk etter et program etter dato og tidspunkt AM PM Programinfo Søk etter sjanger Søk etter dato Tidsurliste Velg Ok Tilbake Gå ut Du kan også vise EPG-skjermbildet fra TV Meny > EPG > EPG. Velg et program 1 Velge tidsrom Trykk c/d for å velge den tidsperioden du ønsker å søke i. Fortsett å trykke d for å vise programmene i den neste tidsperioden. 3 Sjekk programinformasjon 1 Trykk G. 2 Trykk a/b for å velge ønsket sjanger, og trykk deretter ;. 3 Trykk a/b for å velge et program du har lyst til å se og trykk deretter ;. Se side 19 for mer informasjon om sjangerinnstillinger. Film/drama Nyheter/aktuelt Show/Konkurranseprogram Sport Barne-/ungdomsprogram Musikk/ballett/dans Du kan også vise dette innstillingsskjermbildet fra TV Meny > EPG > Søk etter sjanger. 1 Trykk Y. 2 Trykk c/d for å velge ønsket tidsperiode og trykk deretter ;. I dag 0 AM - 6 AM 6 AM - 0 PM 0 PM - 6 PM 6 PM - 0 AM Ok Tilbake til EPG Ok + 1 Uke 3 Trykk a/b for å velge ønsket program, og trykk deretter ;. Du kan også vise dette innstillingsskjermbildet fra TV Meny > EPG > Søk etter dato. 6 Vis tidsurlisten for TVprogrammer 2 Velg ønsket program Trykk a/b for å velge ønsket program. Hvis a eller b vises til venstre for tjenestene, fortsetter du å trykke a/b for å vise neste eller forrige skjermbilde. 1 Trykk a/b/c/d for å velge programmet du ønsker å sjekke. 2 Trykk R, og trykk siden ; for å innstille det valgte programmet. Trykk på B. Se side 21 for mer informasjon om idsurinnstillinger. 20

23 Se TV Tidsurinnstillinger med EPG TV-en kan kobles til et program eller starte opptak for USB-opptak på den innstilte tiden. 1 Trykk EPG. 2 Trykk på a/b/c/d for å velge programmet du ønsker å angi, og trykk deretter på ;. Tilbake til EPG Se Opptak Neste 3 Trykk c/d for å velge Se eller Opptak, og deretter trykker du ;. Hvis du velger Nei, vil TV-en gå tilbake til EPGskjermbildet. 4 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. Det valgte TV-programmet er markert med et ikon. 5 Trykk på ; for å velge Tilbake. Du kan ikke velge Opptak når den registrerte USB HDD ikke er koblet til USB-porten. En kombinert total på 16 tidsurinnstillinger ( Se og Opptak ) kan innstilles. Nei Opphev tidsurinnstillingen 1 Trykk EPG. 2 Trykk på a/b/c/d for å velge programmet med tidsurinnstilling, og trykk deretter på ;. 3 Trykk c/d for å velge Avbryt, og deretter trykker du ;. 4 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. E Opphev ved hjelp av B-knappen på fjernkontrollen 1 Trykk EPG. 2 Trykk på B for å få opp skjermbildet med lisen med tidsurinnstillinger. 3 Trykk på a/b for å velge programmet du ønsker å oppheve tidsurinnstilling for, og trykk deretter på ;. 4 Trykk c/d for å velge Avbryt, og deretter trykker du ;. 5 Trykk c/d for å velge Ja, og deretter trykker du ;. *Viktig informasjon: En CAM (CI Plus v1.3) PIN-koden kan være nødvendig å registrere krypterte kringkastinger på grunn av til foreldrenes innstillinger. Når en CAM PIN-kode kreves for å spille inn et program, er det nødvendig å skrive inn CAM PIN-koden på forhånd (side 9). Hvis en CAM PIN-kode ikke er angitt eller er lagt inn feil, kan programmet ikke kunne tas opp/avspilles. 21

24 Se TV Tekst-TV Skru tekst-tv på/av 1 Velg en TV-kanal eller ekstern inngående signalkilde som tilbyr tekst-tv. 2 Trykk m for å vise tekst-tv. Mange stasjoner bruker TOP operativsystem, men noen bruker FLOF (f.eks. CNN). Ditt TV støtter begge disse systemene. Sidene er delt inn i emnegrupper og emner. Etter at du har slått på tekst-tv vil inntil sider bli lagret for rask tilgang. Hvis du velger et program uten tekst-tv-signal vises Ingen tekst-tv tilgjengelig på skjermen. Den samme beskjeden vises i andre modi hvis tekst-tv-signal ikke er tilgjengelig. TEKST-TV TEKST-TV Hver gang du trykker på m, skifter skjermen slik som vist ovenfor. Trykk m på nytt for å vise tekst-tv på den høyre skjermen og vanlig bilde på den venstre skjermen. Tekst-TV vil ikke virke hvis den valgte signaltypen er RGB (side 44). Undertitler vises ikke i 3D-modus. Knapper som brukes på tekst-tv Knapper :r/s Numeriske knapper 0_9 Farge (R/G/ Y/B) k (viser skjult tekst- TV) 3 (frys/hold) [ (undertittel for tekst-tv) 1 (underside) ; Beskrivelse Øker eller reduserer sidetallet. Velg direkte enhver side fra 100 til 899 ved å bruke nummer knappene fra 0_9. Du kan velge en gruppe eller blokk med sider vist i fargede hakeparenteser nederst på skjermen ved å trykke tilsvarende farge (R/G/Y/B) på fjernkontrollen. Viser eller skjuler skjult informasjon, slik som svar på en spørrekonkurranse. Stopper automatisk oppdatering av tekst-tv sider, eller frigi hold modus. Viser undertitler eller lukker undertittel skjermen. Undertittel vil ikke vises når sendingen ikke inneholder undertittelinformasjon. Viser eller skjuler underrsider. Gå til forrige underside (R). Gå til følgende underside (G). Disse to knappene vises på skjermen med symbolene e og f Viser toppmenyen. Toppmenyen vises ikke når tjenesten ikke støtter toppmenyer. 22

LC-70LE747E LC-70LE747RU LC-70LE747EN LC-70LE747KN

LC-70LE747E LC-70LE747RU LC-70LE747EN LC-70LE747KN MODELL LC-90LE757E LC-80LE657E LC-90LE757RU LC-80LE657RU LC-90LE757K LC-80LE657EN LC-80LE657KN BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV LC-70LE747E LC-70LE747RU LC-70LE747EN LC-70LE747KN ASA CE erklæring: SHARP Electronics

Detaljer

LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S

LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S MODELL LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV ASA CE erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer herved at utstyret toestel trådløs LAN USB-adapter (WN8522D

Detaljer

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S MODELL LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV ASA CE erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer herved at utstyret toestel trådløs LAN USB-adapter (WN8522D

Detaljer

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODELL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE erklæring: SHARP Electronics erklærer herved at utstyret

Detaljer

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S MODELL LC-70LE740E LC-70LE740RU LC-70LE741E LC-70LE741S BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S ASA CE erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer herved at

Detaljer

LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E LC-60LE855KN LC-60LE857EN

LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E LC-60LE855KN LC-60LE857EN MODELL LC-80LE857E LC-80LE857RU LC-80LE858E LC-80LE857EN LC-80LE857KN LC-70LE857E LC-70LE857RU LC-70LE858E LC-70LE857EN LC-70LE857KN BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E

Detaljer

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODELL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV ASA CE erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer herved at utstyret toestel trådløs LAN USB-adapter (WN8522D

Detaljer

LC-52LE830E LC-52LE830RU LC-52LE831E LC-52LE831S

LC-52LE830E LC-52LE830RU LC-52LE831E LC-52LE831S MODELL LC-60LE830E LC-60LE830RU LC-60LE831E LC-60LE831S BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV LC-52LE830E LC-52LE830RU LC-52LE831E LC-52LE831S ASA CE erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer herved at

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-40LE924RU http://no.yourpdfguides.com/dref/4359905

Din bruksanvisning SHARP LC-40LE924RU http://no.yourpdfguides.com/dref/4359905 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LC-46LE925E LC-46LE925RU

LC-46LE925E LC-46LE925RU SVENSKA LC-46LE925E LC-46LE925RU SUOMI DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ ДИСПЛЕЄМ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-40 http://no.yourpdfguides.com/dref/3284459

Din bruksanvisning SHARP LC-40 http://no.yourpdfguides.com/dref/3284459 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LC-40LE924E LC-40LE924RU

LC-40LE924E LC-40LE924RU SVENSKA LC-40LE924E LC-40LE924RU LC-40LE824E LC-40LE824RU LC-40LU824E LC-40LU824RU LC-46LE824E LC-46LE824RU LC-46LU824E LC-46LU824RU LC-40LE814E LC-40LE814RU LC-46LE814E LC-46LE814RU LC-40LX814E LC-46LX814E

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

LC-32DH57E LC-32DH57S

LC-32DH57E LC-32DH57S LC-3DH57E LC-3DH57S SVENSKA SUOMI LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK DANSK NORSK SPECIAL NOTE FOR

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-32LU700S LC-40LU700E LC-40LU700S LC-46LU700E LC-46LU700S

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

LC-52XS1E LC-65XS1E TU-X1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN

LC-52XS1E LC-65XS1E TU-X1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN LC-5XSE LC-65XSE TU-XE SVENSKA SUOMI DANSK NORSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK SPECIAL NOTE FOR

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-3DH77E LC-3DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S SVENSKA SUOMI DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN NORSK BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING

Detaljer

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN NORSK DANSK SUOMI SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning

Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Receiver DT10 & Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DT10 4 Kontroller

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Takk for at du har kjøpt SingStar -mikrofonpakken. Les denne håndboken grundig før du bruker produktet,

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS 19PFL4322. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS 19PFL4322 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Bruksanvisning. BroadLink RM2

Bruksanvisning. BroadLink RM2 Bruksanvisning BroadLink RM2 Utgivelse 2. September 2014 Gratulerer med din nye BroadLink WiFi E-Fjern kontroller. Innhold Side 3... Laste ned APP Side 3... App installering Side 4... Koble til Wi-Fi-nettverk

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-32/37XL8E/XL8S http://no.yourpdfguides.com/dref/1278776

Din bruksanvisning SHARP LC-32/37XL8E/XL8S http://no.yourpdfguides.com/dref/1278776 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP LC-32/37XL8E/XL8S. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP LC-32/37XL8E/XL8S i bruksanvisningen

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen

Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen Enkel installasjon GUIDE TIBAKE OCA ETHENET TV Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen Strømkabel Get box II Antennekabel AAA-batterier HDMI-kabel Fjernkontroll Programkort 1) Sett inn programkortet

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132

Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132 Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132 Gratulerer med kjøpet av ditt nye nettbrett/surfplatta (Produkt)! Denne håndboken inneholder viktig sikkerhets- og driftsinformasjon for

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning En tjeneste for deg i oppgradert nett Get filmleie Brukerveiledning 2 Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hva er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kan jeg leie? 6 Hva skal til for å få tjenesten? 7 Slik

Detaljer

Lisa RF brannklokkesender

Lisa RF brannklokkesender Lisa RF brannklokkesender Brukerveiledning Lisa RF brannklokkesender Lisa RF brannklokkesender HMS art. nr. 160786 Bestillingsnr.: 1104909 INNHOLD Lisa RF brannklokkesender... 1 Skisse brannklokkesender...

Detaljer

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015 September 2015 Copyright Dette dokumentet leveres «som det er». Informasjonen og synspunktene i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre referanser til nettsteder, kan endres uten varsel. Dette

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer