Brukerhåndbok. CrawfordFoldedør 950 portstyresystem. ASSA ABLOY Entrance Systems

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. CrawfordFoldedør 950 portstyresystem. ASSA ABLOY Entrance Systems"

Transkript

1 ASSA ABLOY Entrance Systems

2 Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems vedkjenne seg erstatningsansvar for skader som kan oppstå på grunnlag av feil eller utelatelser i dette dokumentet. Vi forbeholder oss retten til å foreta nødvendige tekniske endringer/utskiftinger uten forutgående varsel. Det er ikke knyttet noen rettigheter til innholdet i dette dokumentet. Fargekart: Av trykktekniske årsaker kan det forekomme avvik i fargene. ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor og Albany, som ord og logotyper, er eksempler på varemerker tilhørende ASSA ABLOY Entrance Systems eller selskaper i ASSA ABLOY-gruppen. Copyright ASSA ABLOY Entrance Systems AB Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller offentliggjøres i form av trykk, fotokopiering, mikrofilm eller noen annen måte, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ASSA ABLOY Entrance Systems. Alle rettigheter forbeholdt. 2

3 Om denne håndboken Alle brukere og eiere av elektrisk drevet port må lese, forstå og følge informasjonen og instruksjonene i denne håndboken. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til skade på eller svikt i utstyret, og mulige personskader. Denne håndboken inneholder informasjon og brukeranvisninger for en port som betjenes med motordrift. Når det ikke er angitt noe typenavn eller modellnummer i tittelen, gjelder informasjonen eller instruksjonene for alle styremetoder eller modeller. Når informasjonen eller instruksjonene gjelder for spesielle styremetoder eller modeller, fremkommer det aktuelle typenavn eller modellnummer i tittelen. 3

4 Om ASSA ABLOY Entrance Systems Løsninger som passer din bedrift Samarbeidet forsetter ASSA ABLOY Entrance Systems er verdens største leverandør av automatiske adkomstløsninger. Vi tar en helhetlig tilnærming til en jevn flyt av mennesker og varer, og skaper løsninger med best mulig balanse mellom kostnader, kvalitet og ytelse. Vi har en bred portefølje av veletablerte varemerker under ett og samme tak. Besam, Crawford, Megadoor og Albany har vært ledende på sitt område i årtiender, noe som betyr at vi har en sterk historie av dokumenterte løsninger og ekstraordinær serviceerfaring. I dag har vi samlet alt dette under ett og samme tak for å skape et komplett tilbud for framsiden, baksiden og inne i bygningen. Vår kombinerte fremgangsmåte betyr at vi forstår alle de utfordringene du står overfor, og det gjør at vi kan tilby den beste løsningen for alle dine adkomstbehov. Få mer informasjon om ASSA ABLOY Entrance Systems på Dine adkomstløsninger er en del av flyten i bedriften, og derfor har du all grunn til å se til at de fungerer godt. ASSA ABLOY Entrance Systems tilbyr en vedlikeholds- og moderniseringsekspertise du kan stole på. Våre vedlikeholdsprogrammer og servicetjenester for automatiske dører har støtte i omfattende fagkunnskap om alle typer inngangsdører, industriporter og lastesystemer uavhengig av merke. Til din rådighet står et team av engasjerte serviceteknikere, dokumentert og godkjent gjennom flere tiår med vedlikehold, service og fornøyde kunder. Vedlikehold av din foldeport For å sikre at din Crawford port fortsetter å fungere med maksimal pålitelighet, sikkerhet og ytelse er det nødvendig å foreta jevnlig vedlikehold slik det er angitt i denne brukerhåndboken og i loggboken som fulgte med din Crawford port. Vedlikeholdet må utføres av kvalifiserte serviceteknikere som har fått opplæring i å gjenkjenne mulige problemer, og å skifte ut deler som har en definert forventet levetid. Demontering av porten og håndtering av avfall Demontering av porten og dens komponenter må bare utføres av kvalifisert personell. Disse oppgavene er kompliserte og potensielt svært farlige. Vi anmoder deg om å bidra til å beskytte miljøet når du avhender døren etter at den er tatt ut av drift. Ta kontakt med ditt lokale Entrematic servicesenter for korrekt avfallshåndtering. Ditt lokale servicesenter Vi anbefaler at du kontakter ditt lokale ASSA ABLOY Entrance Systems servicesenter for nærmere informasjon om ASSA ABLOY Entrance Systems Pro-Active Care-program. Crawford foldeport. 4

5 Innhold Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning...2 Om denne håndboken...3 Om ASSA ABLOY Entrance Systems...4 Innhold Introduksjon Portblad Skinnesystem Betjeningssystem CDM9 Maskineri Tekniske spesifikasjoner Sikkerhet Generelle sikkerhetserklæringer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetssymboler som brukes i denne håndboken Sikkerhetsinformasjon Pneumatisk kant Sikkerhetsprosedyrer Nødstopprosedyre Åpne eller steng port under strømbrudd Driftsveiledning Daglige rutiner Daglig startprosedyre Daglig stopprosedyre Åpne og lukk port Vedlikehold Forebyggende vedlikeholdsplan Forebyggende vedlikeholdsprosedyrer Rengjør portbladet Månedlig undersøkelse av port Annenhver måned Hver 6. måned Hvert år Feilsøking Introduksjon Elektrisk drevet port Porten går ikke opp eller ned på korrekt måte Feilkodeliste Utdrag fra Samsvarserklæring/Ytelseserklæring

6 1. Introduksjon Foldeport er konstruert for å gi enkel adkomst til og fra bygninger. Den er spesielt egnet for krevende industrimiljøer. Porten består av seksjoner som går i en horisontal føringsskinne. Det finnes to hovedtyper: Type FD2050F (og FD2050FCW) er bygget med aluminiumsprofiler og paneler eller vinduer. FD2050FCW er designet spesielt for bruk i en bilvask. FD2050P er konstruert med sandwichpaneler. Foldeporten kan installeres på utsiden eller på innsiden av bygningsveggen. Crawford foldeport har fem hoveddeler: 1) Portblad 2) Tetninger 3) Spore 4) Transmisjonssysten (elektrisk styrt port) 5) Betjeningssysten (elektrisk styrt port) 1.1 Portblad Foldeport består av loddrette portseksjoner, koblet sammen med hengsler og ruller i den horisontale føringsskinnen. Rullene går i den horisontale skinnen for å styre åpning og lukking av porten. Portbladene på FD2050F og FD2050FCW er laget av aluminiumsprofiler med sandwichpaneler eller vinduer med akryl eller glass. Portbladet på FD2050P er laget av sandwichpaneler med eller uten vinduer. Tetninger som er montert på sidene, i toppen og i bunnen av portbladene gir bedre isolasjon og arbeidsmiljø. En stanglås på innstiden sikrer sikkerheten og funksjonalitet av porten. En gangdør kan installeres i portbladet. 1.2 Skinnesystem Toppen av portbladet er koblet til føringsskinnen med ruller. Når porten åpnes eller stenges vil disse rullene skape et rotasjonspunkt for hvert portblad. Porten åpnes i 90 graders vinkel i forhold til veggen. Introduksjon 6

7 1.3 Betjeningssystem CDM9 Maskineri CDM9 FD motoren er en elektrisk motor som driver porten via en mekanisk transmisjonsenhet. Kan ettermonteres i eksisterende Crawford foldeport hvis porten er konfigurert for elektrisk drift. CMD9 motoren monteres direkte på den mekaniske transmisjonsenheten og krever ingen ekstra forsterking av veggen. På FD2050FCW er overføringsenheten bygget av korrosjonshindrende deler å sikre et langt liv i et fuktig miljø. Nøkkelfunksjoner: Jevn og stille drift Myk start- og stoppfunksjon Levetid: portsykluser Standard er forberedt for en eller flere fysiske oppgraderinger fra hele serien av automatiseringssystemer. Et automatiseringssystem gjør det mulig å betjene porten via sensorer eller fjernkontroll. Denne kontrollenheten har et tresifret diagnosedisplay som muliggjør effektiv feilsøking og viser antall åpningssykluser. Sammen med serviceindikatoren åpner denne ekstrafunksjonen for avansert vedlikeholdsplanlegging for brukere der porten er en viktig del av den interne logistikken. Tilleggsfunksjoner som magnetsløyfe, fotoceller, radar, radio og redusert portåpning kan leveres Tekniske spesifikasjoner Klassifisering IP55, støpsel er IP 44 Tilførselsspenning 230V AC 1-fase 50/60Hz* Temperaturområde -20 C til +60 C Driftsfaktor Motor ED = 30% *) Normal åpningshastighet i temperaturer ned til -8 ºC. I temperaturområdet -8 ºC til -20 ºC vil åpningshastigheten i første syklus være redusert for å forlenge motorens levetid. Et varmeelement (ekstrautstyr) er tilgjengelig for driftstemperaturer ned til -30 ºC. Introduksjon 7

8 2. Sikkerhet 2.1 Generelle sikkerhetserklæringer Denne porten er konstruert for å tilfredsstille alle driftsrelaterte og sikkerhetsmessige krav i EU-direktivene og standardene til den europeiske standardiseringskomiteen, CEN. 2.2 Sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Det er viktig for personsikkerheten at disse instruksjonene følges nøye. Ta vare på disse instruksjonene. Bare personer som har godkjenning for å betjene porten. Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den. Denne porten er ikke beregnet for bruk av personer (deriblant barn) med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av porten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Ha oppsyn med barn slik at de ikke leker med porten eller portåpneren. Hold fjernkontroller utilgjengelig for barn. Kontroller installasjonen ofte for feilbalanse, slitasje, skade på wirer, fjærer eller fester. Porten må ikke brukes hvis den har behov for justering eller reparasjon. Eventuelle feil må rapporteres umiddelbart. Kople fra strømtilførselen og blokker porten før du utfører vedlikehold. Ikke bruk portbladet eller føringsskinnene som støtte for en stige når du utfører vedlikehold på en port. Bruk alltid stiger som er godkjent i henhold til gjeldende arbeidsmiljøbestemmelser. Ikke bruk porten etter datoen for neste planlagte vedlikehold. Datoen for neste planlagte vedlikehold er vist i loggboken. Porten skal ikke brukes hvis en av sikkerhetsanordningene er blitt aktivert. Ta kontakt med servicesenteret øyeblikkelig. Hvis strømforsyningsledningen er skadet skal den skiftes av produsenten, produsentens serviceleverandør eller tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at faresituasjoner oppstår. Sikkerhetsutstyr som er montert på eller nær porten må ikke fjernes eller blokkeres. Aktivering av manuell utkobling kan føre til ukontrollerte bevegelser i drivenhetene på grunn av mekaniske feil. Ikke gjør forsøk på å justere eller demontere noen av delene på porten inkludert hengsler og lager. Endring som ikke er godkjent kan føre til personskade og påvirke portens funksjon og sikkerhet. Gjeldende helse- og sikkerhetsbestemmelser skal alltid følges når du betjener eller utfører vedlikehold på porten. 2.3 Sikkerhetssymboler som brukes i denne håndboken Følgende sikkerhetssymboler brukes i denne håndboken: Indikerer en generell advarsel Sikkerhet 8

9 2.4 Sikkerhetsinformasjon Pneumatisk kant Sidetettingen er koblet til en pneumatisk bryter via en slange. Hvis tettingen presses sammen mens porten er på til å stenge, vil kretsen i styreenheten reagere og reversere porten (i løpet av de siste fem centimeterne før porten er helt stengt, når momentmonitoren fungerer som et sikkerhetstiltak, stoppes porten). Sikkerhetskanten overvåkes aktivt. Det betyr at sikkerhetskanten testes hver gang porten stenges. Hvis portbladet har passert den nedre grensen uten att systemet får en pulse fra den pneumatiske bryteren, går styreenheten over i en "hold-knappen-inne"-modus. Porten kan nå bare stenges ved å holde stenge-knappen inntrykt. For å unngå skade under drift av eksitasjonsenheten, overvåkes portens stengefunksjon. Sikkerhetskanten kan nullstilles automatisk og sende et signal i nesten nederste stilling under "hold-knappen-inne"-modus. NB: Sikkerhetskanten må tilbakestilles med porten i helt åpen posisjon. 2.5 Sikkerhetsprosedyrer Nødstopprosedyre 1) Trekk i wiren med den grønne ballen på enden for å kople ut motorclutchen. Dette vil stoppe motoren fra å bruke kraft på porten under åpning og stenging. 2) Når problemet er løst: 1) Kontroller at strømtilførselen er koblet til og fungerer. 2) Trekk i wiren med den røde ballen på enden for å kople inn motorclutchen. 3) Beveg portbladet omtrent 10 cm for å sikre at kløtsjen koples inn. 4) Tilbakestill nødstoppknappen (hvis aktuelt) og aktiver normal drift av port. Sikkerhet 9

10 2.5.2 Åpne eller steng port under strømbrudd Åpne port under strømbrudd Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den. Kontroller at gangdøren er ordentlig lukket. 1) Lås opp portlåsen. 2) Slå på den elektriske strømforsyningen til port. 3) Frigjør motoren ved å trekke ned vaieren med den grønne ballen til motoren er helt fri. 4) Grip stanglåsens håndtak og slå den oppover til åpnet posisjon. 5) Bruk håndtaket for å trekke porten til siden for å nå helt åpen posisjon. Når strømmen kommer tilbake det er bare mulig å lukke porten i "hold for å kjøre"- stengemodus. Impulsmodus nullstilles etter neste syklus hvor porten er helt åpen. 6) Når strømforsyningen er i orden: 1) Slå på den elektriske strømforsyningen til porten. 2) Trekk i snoren med den røde kulen for å kople inn motoren. 3) Beveg portbladet omtrent 10 cm for å sikre at kløtsjen koples inn. 4) Bruk motoren for å lukke og åpne porten Steng port under strømbrudd Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den. 1) Frigjør motoren ved å trekke ned vaieren med den grønne ballen til motoren er helt fri. 2) Dra porten i låsehåndtaket til porten er helt lukket. 3) Ta låsehåndtaket og skyv porten i retning av veggen for å sikre at den er tett lukket. 4) Vri låsehåndtaket til lukket stilling. 5) Kontroller at låsestangen glir inn i det øvre sporet. Når strømmen kommer tilbake det er bare mulig å lukke porten i "hold for å kjøre"- stengemodus. Impulsmodus nullstilles etter neste syklus hvor porten er helt åpen. 6) Når strømforsyningen er i orden: 1) Slå på den elektriske strømforsyningen til porten. 2) Trekk i snoren med den røde kulen for å kople inn motoren. 3) Beveg portbladet omtrent 10 cm for å sikre at kløtsjen koples inn. 4) Bruk motoren for å lukke og åpne porten. Sikkerhet 10

11 3. Driftsveiledning 3.1 Daglige rutiner Daglig startprosedyre 1) Undersøk port for skader. 2) Hvis det oppdages skader: 1) Sett opp egnede varselskilt ved porten. 2) Kontakt personen med ansvar for porten. 3) Bare elektrisk betjening: 1) Slå på den elektriske strømforsyningen til port. 2) Tilbakestill nødstoppknappen (hvis aktuelt) og aktiver normal drift av port Daglig stopprosedyre 1) Undersøk port for skader. 2) Hvis det oppdages skader: 1) Sett opp egnede varselskilt ved porten. 2) Kontakt personen med ansvar for porten Åpne og lukk port Åpne port 1) Kontroller at den Daglige startprosedyren er gjennomført. Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den. Porten må ikke åpnes eller lukkes hvis vedlikeholdsindikatoren lyser. 1) Kontroller at gangdøren er ordentlig lukket. 2) Lås opp portlåsen. 3) Trykk på og slipp knappen, og kontroller at porten beveger seg til helt åpen stilling Steng port Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den. Porten må ikke åpnes eller lukkes hvis vedlikeholdsindikatoren lyser. 1) Trykk på og slipp knappen, og kontroller at porten beveger seg til helt lukket stilling. 2) Steng portlåsen. Driftsveiledning 11

12 4. Vedlikehold Dette kapittelet inneholder informasjon om vedlikeholdsarbeid du som bruker må utføre. Med unntak av de kontrollene og vedlikeholdsarbeidet som denne håndboken beskriver at brukere kan utføre, skal alt annet vedlikeholdsarbeid, som beskrevet i loggboken, av sikkerhetsmessige årsaker kun utføres av teknisk personell, da det er klassifisert som teknisk avansert. Ta kontakt med ditt lokale Crawford servicesenter 4.1 Forebyggende vedlikeholdsplan Frekvens Del Oppgave Daglig Hele porten Utfør den daglige startprosedyren Utfør den daglige stopprosedyren Månedlig Hele porten Om nødvendig, rengjør portbladet Foreta den månedlige undersøkelsen av port Hver 6. måned Hele porten Rengjør portbladet Hvert år Hele porten Inspeksjon av akkreditert ASSA ABLOY Entrance Systems inspektør. Vedlikehold 12

13 4.2 Forebyggende vedlikeholdsprosedyrer Rengjør portbladet Ikke bruk portbladet eller føringsskinner som støtte for en stige når du utfører vedlikehold på port. Bruk alltid stiger som er beskrevet i gjeldende HMS-bestemmelser. 1) Utfør den daglige stopprosedyren. 2) Bruk en myk, ren børste og et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre innsiden og utsiden av portbladet. 3) Undersøk de malte overflatene på portbladet for skade på lakken. 4) Hvis det oppdages skade, kontakt ditt lokale servicesenter for reparasjon Månedlig undersøkelse av port 1) Utfør den daglige stopprosedyren. Ikke bruk portbladet eller føringsskinner som støtte for en stige når du utfører vedlikehold på port. Bruk alltid stiger som er beskrevet i gjeldende HMS-bestemmelser. Ikke smør lagrene. 2) Rengjør sporene hvis nødvendig. 3) Kontroller at det er ingen løse skruer, bolter og muttere mellom portblad, hengsler, spor, bærebraketter, C-kanaler og installasjons rammer. 4) Trekk om nødvendig til løse skruer, bolter og mutrer. 5) Undersøk alle portbladhengsler og porttettinger for skade. 6) Kontroller at tettingene er rene og uskadet. Rengjør dem om nødvendig. 7) Kontroller bærebrakettene og deres feste. 8) Hvis det oppdages skade, kontakt ditt lokale servicesenter for råd. 9) Fjern alt verktøy og utstyr fra området. 10) Utfør den daglige startprosedyren Annenhver måned 1) I tillegg til den månedlige inspeksjonen; Kontroller bærebraketter og fester Hver 6. måned 1) Rengjør innsiden og utsiden porten med mye vann og mildt vaskemiddel. Akrylvinduer er lette å ripe. Vær forsiktig og bruk en ren og myk børste. På denne måten øker portens holdbarhet. 2) Se etter skader på overflaten. Overflateskader må utbedres i henhold til produsentens instruksjoner Hvert år Inspeksjon må utføres hvert år av en ASSA ABLOY Entrance Systems-tekniker. Vedlikehold 13

14 5. Feilsøking 5.1 Introduksjon Dette kapittelet inneholder feilsøkinginformasjon for denne porten. Ved feil som ikke er beskrevet nedenfor, ta kontakt med ditt lokale servicesenter for assistanse. 5.2 Elektrisk drevet port Porten går ikke opp eller ned på korrekt måte Mulig årsak Skade på port eller skinnesett Ingen strømforsyning Styreskapets feilkoder Motor er frikoblet Løsning Foreta den månedlige undersøkelsen av port Slå på den elektriske strømforsyningen Se i feilkodeliste og gjør det som er aktuelt. Kople inn motoren på følgende måte: 1) Trekk i wiren med den grønne ballen for å kople ut motorclutchen. 2) Trekk i wiren med den røde ballen for å kople inn motorclutchen Feilkodeliste 3) Trykk på og slipp knappen, og kontroller at porten beveger seg til helt åpen stilling. Systemfeilkoder vises på 950-portens digitale display (se s. 8). Følgende feil kan løses av bruker. For alle andre koder, ta kontakt med ditt lokale servicesenter for å få assistanse. Feilkode Årsak til feil Løsning E04 Feil i sikkerhetsbryter 1) Undersøk spiralkabelen og niplen for skade. 2) Kontroller at niplen er koplet til tettingen. 3) Trykk på og slipp -knappen for å åpne porten. 4) Trykk på og hold inne knappen inntil porten er lukket. Feilkoden E04 skal nå forsvinner fra displayet. E11 Motor er frikoblet Kople inn motoren på følgende måte: 1) Trekk i snoren med den grønne kulen for å frikoble porten fra motoren. 2) Trekk i snoren med den røde kulen for å kople inn motoren. 3) Trykk på og slipp knappen, og kontroller at porten beveger seg til helt åpen stilling. E12 Motor overbelastet 1) Motoren er overopphetet og trenger å kjøle seg ned i opptil 1 time. Feilkode E12 forsvinner fra visningen når motoren har nådd en trygg temperatur. E24 Port ute av stilling 1) Utfør den daglige startprosedyren 2) Trykk på og slipp knappen, og kontroller at porten beveger seg til helt åpen stilling. 3) Feilkoden E04 skal nå forsvinner fra displayet når motoren er rekonfigurert. Feilsøking 14

15 6. Utdrag fra Samsvarserklæring/ Ytelseserklæring Vi, ASSA ABLOY Entrance Systems AB Lodjursgatan 10 SE Landskrona Sverige, erklærer som eneansvarlig av utstyrstypen: for motordreven porttype Crawford FD2050F, Crawford FD2050FCW og Crawford FD2050P med ytelsesnivåer og elektrisk motor som angitt i den medfølgende ytelseserklæringen, på produktmerkingen og på den elektriske styreenheten angitt i den medfølgende loggboken, er i samsvar med forordningene og kravene i følgende direktiver: 305/ /42/EC 2004/108/EC EU-forordningen for byggprodukter (CPR) Maskindirektiv (MD), hvis motordrevet Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (EMCD), hvis motordrevet Relevante europeiske standarder er gjort gjeldende: EN :2003 For motordrevne porter også: EN EN EN EN Andre standarder eller tekniske spesifikasjoner som er gjort gjeldende for motordrevne porter: EN EU typegodkjenning eller sertifikat utstedt av et godkjent organ (for fullstendig adresse, vennligst kontakt ASSA ABLOY Entrance Systems AB) for spørsmål ang. utstyr: SP: 0402 Produksjonsprosessen sikrer at utstyret er i samsvar med den tekniske beskrivelsen. Produksjonsprosessen kontrolleres jevnlig av en tredjepart. Utarbeidelse av teknisk dokumentasjon: Ed Dubbeld E-post: ASSA ABLOY Entrance Systems AB Lodjursgatan 10 SE Landskrona Norge Utdrag fra Samsvarserklæring/Ytelseserklæring 15

16 ASSA ABLOY Entrance Systems er en ledende leverandør av løsninger for inngangsautomatisering for effektiv strøm av gods og mennesker. Med vår verdensomspennende varemerker Besam, Crawford, Megadoor og Albany, tilbyr vi produkter og tjenester med målsetting om å tilfredsstille sluttbrukere med sikker, praktisk og bærekraftig drift. ASSA ABLOY Entrance Systems er en divisjon innenfor ASSA ABLOY. assaabloyentrance.com K058888/D ASSA ABLOY Entrance Systems assaabloyentrance.com

Crawford leddheiseport (CDM9) Brukerhåndbok K060664/A

Crawford leddheiseport (CDM9) Brukerhåndbok K060664/A Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, men Crawford vedkjenner seg ikke erstatningsansvar for skader som

Detaljer

Høyhastighetsdør Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems

Høyhastighetsdør Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems Høyhastighetsdør Albany RR200 ASSA ABLOY Entrance Systems Høyhastighetsdør Albany RR200 Albany RR200 hurtiggående rulleport med innovative skinner for innendørs bruksområder. PVC-duk med glidelåslukking

Detaljer

Produktdatablad Foldeporter Crawford FD2050FCW. ASSA ABLOY Entrance Systems

Produktdatablad Foldeporter Crawford FD2050FCW. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Produktdatablad Foldeporter Crawford FD2050P. ASSA ABLOY Entrance Systems

Produktdatablad Foldeporter Crawford FD2050P. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems

Detaljer

Produktdatablad Dokkingutstyr Crawford DE6090TL Truck Lock. ASSA ABLOY Entrance Systems

Produktdatablad Dokkingutstyr Crawford DE6090TL Truck Lock. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems

Detaljer

Loggbok Crawford Foldedør

Loggbok Crawford Foldedør ASSA ABLOY Entrance Systems Plasser ID-merket her Les brukerhåndboken før du setter døren i drift. Gratulerer som eier av en Crawford-port La ASSA ABLOY Entrance Systems dele sluttbrukeransvaret med deg

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Komplette adkomstløsninger fra ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette adkomstløsninger fra ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette adkomstløsninger fra ASSA ABLOY Entrance Systems En kontakt er alt du trenger En smidig adkomstfunksjon er en forutsetning for bedrifter. Det samme gjelder et velfungerende samarbeid. Kombinasjonen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Produktdatablad Leddheiseport Crawford OH1042D. ASSA ABLOY Entrance Systems

Produktdatablad Leddheiseport Crawford OH1042D. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Produktdatablad Hurtigport Albany HS9020GAT. ASSA ABLOY Entrance Systems

Produktdatablad Hurtigport Albany HS9020GAT. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Produktdatablad Hurtigport Albany HS9110P. ASSA ABLOY Entrance Systems

Produktdatablad Hurtigport Albany HS9110P. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med)

MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med) Side 1 MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med) Se for oppdatert informasjon og tips vedrørende montering Side 2 Innholdsfortegnelse Forberedelse

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dørlukkere Sikkerhet og komfort ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Dørlukker av høy kvalitet Valgfri dørlukkerstørrelse 2/3/4 Regulerbar dørlukkerstørrelse 2-4 Justerbar dørlukkerstørrelse

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Produktdatablad Hurtigport Albany HS8020PL. ASSA ABLOY Entrance Systems

Produktdatablad Hurtigport Albany HS8020PL. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Produktdatablad Hurtigport Albany HS8010P. ASSA ABLOY Entrance Systems

Produktdatablad Hurtigport Albany HS8010P. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Samt oversikt over reservedeler Denne bruksanvisningen er kun til kvalifiserte fagpersoner som skal installere enheten. Den er ikke av interesse for kjøperen! Bruksanvisningen

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Gewa Andromeda Socket

Gewa Andromeda Socket Manual Gewa Andromeda Socket NO: Reléboks 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket FR 419883 Andromeda Socket CH 419884 Andromeda Socket DK 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Kunne du tenkt deg å åpne garasjen uten å gå ut av bilen i mørke og dårlig vær?

Kunne du tenkt deg å åpne garasjen uten å gå ut av bilen i mørke og dårlig vær? Garasjeportåpner Sommer og Aperto garasjeportåp Kunne du tenkt deg å åpne garasjen uten å gå ut av bilen i mørke og dårlig vær? Med en garasjeportåpner slipper du å gå ut av bilen for å åpne porten. Portåpneren

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

BESLAG TYPE R30. Trinser. Nylonbelagte trinser gir lengre levetid og stillere portdrift.

BESLAG TYPE R30. Trinser. Nylonbelagte trinser gir lengre levetid og stillere portdrift. BESLAG TYPE R30 Strekkfjær montering. Sidemonterte eller undermonterte fjærer er ferdig montert og dekket fra fabrikk, noe som gir en enkel installasjon og sikker drift. Fire fjærer beskytter døren i tilfelle

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer