Produktdatablad Dokkingutstyr Crawford DE6090TL Truck Lock. ASSA ABLOY Entrance Systems

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktdatablad Dokkingutstyr Crawford DE6090TL Truck Lock. ASSA ABLOY Entrance Systems"

Transkript

1 ASSA ABLOY Entrance Systems

2 Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems vedkjenne seg erstatningsansvar for skader som kan oppstå på grunnlag av feil eller utelatelser i dette dokumentet. Vi forbeholder oss retten til å foreta nødvendige tekniske endringer/utskiftinger uten forutgående varsel. Det er ikke knyttet noen rettigheter til innholdet i dette dokumentet. Fargekart: Av trykktekniske årsaker kan det forekomme avvik i fargene. ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor og Albany, som ord og logotyper, er eksempler på varemerker tilhørende ASSA ABLOY Entrance Systems eller selskaper i ASSA ABLOY-gruppen. Copyright ASSA ABLOY Entrance Systems AB Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller offentliggjøres i form av trykk, fotokopiering, mikrofilm eller noen annen måte, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ASSA ABLOY Entrance Systems. Alle rettigheter forbeholdt. 2

3 Tekniske data Funksjoner Baseplate Galvanisert stål Bakdeksel Blåmalt (RAL 5010) Framdeksel og valsehus Gråmalt (RAL 9006) Kantbeskyttelse Rustfritt stål Elektronisk funksjon Sikringsanlegg for lastebryggens styreskap Rødt signal Lastebryggens styreskap er blokkert Bremsefunksjon er ikke aktivert (stroppen i valsehuset er ikke bundet fast) Grønt signal Lastebryggens styreskap er fritt Bremsefunksjonen er aktivert (stroppen er bundet opp) Ytelse Bristepunkt Varsellys Sirene Strømtilførsel 35 kn Sirene lyder og rødt signal blinker ved 12 kn strammekraft maks. 105 db 24 V DC, 100 ma 3

4 Innhold Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning...2 Tekniske data...3 Innhold Bruksområde Truck Lock i bruk Funksjonsmåte Egnede festepunkter i lastebilen Oversikt over Truck Lock Generelle mål Sikkerhetsfunksjoner Signal Sikkerhetsfunksjoner Nøkkelbryter (tillegg) Tegn på stroppen Fordeler Installering Installering av Truck Lock Kantbeskyttelse Service Index

5 1. Bruksområde Crawford DE6090TL truck lock er utformet for å forbedre sikkerheten på dokkingstasjonen. Det er et bremsesystem som forbinder lastebilen til bygningen. Det er designet spesielt for bruk i et vanlig lastehus. Truck lock en betjenes inne i lastehuset slik at det ikke er nødvendig å gå ut. Det er en manuell enhet som skal betjenes av en person. 1.1 Truck Lock i bruk En stropp med en krok kobles til lastebilen. Strammeenheten danner tilstrekkelig kraft for å forhindre at lastebilen ruller bort ukontrollert under lasteoperasjonen. Bremsekraften som oppstår er slik at kraften fra lastebilen må brukes for å bremse enheten, og på den måten reduseres farlige situasjoner hvis lastebilen ruller av gårde. Systemet inkluderer en låsefunksjon for styreskapet som programmeres slik at lastebryggen kan bare brukes når truck lock begrenser lastebilen med tilstrekkelig kraft. Truck lock må være aktivert før lasteprosessen kan begynne. Bruksområde 5

6 1.2 Funksjonsmåte 1) Lastebil er i posisjon foran lasterampen. 2) Åpne leddporten og gå ut i lastehuset. 3) Ta kroken av stroppen og fest den på innsiden av lastebilen. 4) Stram stroppen ved å bevege betjeningsstangen i skyv/ trekk-modus. 5) Signalet endres fra rødt til grønt; lastebryggens styreskap er aktivert. 6) Gjør to ekstra skyv/trekk-bevegelser med betjeningsstangen for å nå tilstrekkelig holdekraft. 7) Betjen lastebryggen for å sette klaffene inn. 8) Lasting/lossing av varer. 9) Flytt lastebryggen til hvilestilling. 10) Frigjør strekket i stroppen med et fast trykk forover på betjeningsstangen. 11) Signalet endres fra grønt til rødt; lastebryggens styreskap er deaktivert. 12) Hekt av lastebilen og la stroppen med kroken trekke inn valsehuset. 13) Lukk leddporten; lastebilen kan forlate lasterampen. Merk: Aldri dra ut stroppen utover STOPP-skiltet! Merk: Truck lock kan ikke brukes i situasjoner der lastebilen er lavere enn lastebryggen og stroppen henger over kanten med mer enn 45 vinkel. Bruksområde 6

7 1.3 Egnede festepunkter i lastebilen Kroker 1.4 Oversikt over Truck Lock 1) Betjeningsstang 2) Signal rødt/grønt 3) Stramme/forspenningsenhet 4) Grunnplate 5) Valsehus 6) Stropp 7) Krok 8) Kantbeskyttelse 1.5 Generelle mål Hull ved bakre stolpe av trailerkroppen 30 mm 60 mm 60 mm Merk: Bakre stolpe må være laget av solid stål. Ikke egnet for kjølebiler med isolerte bakstolper. Lastekapasitet for alle festepunkter er min. 40 kn Bruksområde 7

8 2. Sikkerhetsfunksjoner 2.1 Signal 2.2 Sikkerhetsfunksjoner Rødt Rødt Grønt Grønt Blinkende rødt og sirene lyder Lastebryggens styreskap er blokkert Bremsefunksjon er ikke aktivert (stroppen i valsehuset er ikke stram nok) Lastebryggens styreskap er fritt Bremsefunksjonen er aktivert (stroppen er strammet) Advarsel ved 12 kn bremsekraft hvis lastebilen ruller i vei. Advarsel ved 12 kn bremsekraft: Hvis lastebilen ruller i vei lyder sirenen og det røde lyset blinker før "bruddpunktet" er nådd. Standardinnstillingen fra fabrikk er 20 sek. (kan justeres opptil 120 sekunder i trinn på 20 sek). Denne funksjonen bidrar til å hindre skader. Bristepunktet er på 35 kn bremsekraft: Hvis lastebilen ruller i vei vil stroppen briste i framkant ca. 150 mm bak kroken, og stroppen rulles tilbake i valsehuset. Skader på utstyr, herunder hele lastehusinstallasjonen og personskader, unngås. I dette tilfelle er det bare stroppen med krok som må byttes ut. Merk: Sikkerhetsutstyr Bruk bare originalstropp med krok! En potensialfri kontakt er tilgjengelig for ekstern bruk Nøkkelbryter (tillegg) Nøkkelbryter med to funksjoner / to forskjellige bryterposisjoner 1) Slå av varselsignal. Når truck lock er utstyrt med nøkkelbryteren, er det ingen tidsinnstilling for varselsignalet, og sirenen lyder permanent. Sirenen slås av med nøkkelbryteren. Overstyre låsefunksjonen. I tilfelle kroken på truck lock ikke kan koples til innsiden av tilhengeren, gjør denne funksjon det mulig at lastebryggen brukes og lasting/lossing kan utføres. Enten er det intet egnet tilkoblingspunkt inne i lastebilen, eller tilknytningspunktet er dekket av varene. Sikkerhetsfunksjoner 8

9 2.3 Tegn på stroppen Sikkerhetsfunksjoner 9

10 3. Fordeler Enkel manuell betjening av én person. Rødt/grønt signal gir klare veiledninger. Lastepersonale er tvunget til å aktivere sikringsutstyr før lasteoperasjonen kan utføres; på denne måten sikres en disiplinert og kontrollert prosess. Øker bevisstheten om sikkerhet og disiplin rundt lasteoperasjonen. Bidrar til å skape trygge arbeidsforhold; unngå skader og avbrudd i prosessen. Truck lock oppfyller de økende kravene fra arbeidssikkerhetsorgan. Med denne sikkerhetsinnretningen er det ingen hindring på plass; det er ingen risiko for kollisjon og ikke noe problem med fjerning av snø. Det er en pålitelig bremsefunksjon selv ved glatte og snødekte forhold. Ettersom styringen skjer i lastehuset, unngår man farlige situasjoner for arbeidere som er utenfor lastehuset. Lastebilen er forhindret fra å rulle bort under lasteoperasjonen slik at farlige situasjoner unngås. Varselsignalet før bristepunktet bidrar til å hindre farlige situasjoner. Solid design med lang levetid og lave driftskostnader (samt lave vedlikeholdskostnader). Overdreven bruk av hestekrefter er nødvendig for å bryte stroppen. Fordeler 10

11 4. Installering Crawford DE6090TL truck lock er utformet for å forbedre sikkerheten på dokkingstasjonen. Det er et bremsesystem som forbinder lastebilen til bygningen. Det er designet spesielt for bruk i et vanlig lastehus. Truck lock betjenes inne i lastehuset slik at det ikke er nødvendig å gå ut. Det er en manuell enhet som skal betjenes av en person. 4.2 Kantbeskyttelse I løpet av lasteoperasjonen vil det være vertikale bevegelser av lastebilen; kreftene fra disse bevegelsene overføres til stroppen. Kantbeskyttelsen på fronten av autodockplattform hindrer stroppen fra å slite seg ut. En stropp med en krok kobles til lastebilen. Strammeenheten skaper tilstrekkelig kraft for å forhindre at lastebilen triller bort ukontrollert under lasteoperasjonen. Systemet omfatter en låsefunksjon for styreskapet som er programmert slik at lastebryggen kan bare betjenes når truck lock er koplet til lastebilen med tilstrekkelig spenning. Truck lock må være aktivert før lasteprosessen kan begynne. 4.1 Installering av Truck Lock Truck lock er plassert i lastehuset på den stive plattformsiden på autodocker. Plasseringen er på høyre side. Installering 11

12 5. Service Forebyggende vedlikehold og moderniseringstjenester Dine adkomstløsninger er en del av flyten i bedriften, og derfor har du all grunn til å se til at de fungerer godt. ASSA ABLOY Entrance Systems tilbyr en vedlikeholds- og moderniseringsekspertise du kan stole på. Våre vedlikeholdsprogrammer og servicetjenester har støtte i omfattende fagkunnskap om alle typer inngangsdører og industriporter og lastesystemer uavhengig av merke. Til din rådighet står et team av engasjerte serviceteknikere, dokumentert og godkjent gjennom flere tiår med vedlikehold, service og fornøyde kunder. Forebyggende vedlikeholdsprogram Minimere tapt tid, tapt energi og uventede problemer er vårt konstante mål. Vår serviceorganisasjon hjelper deg hele døgnet med vedlikehold av alle porter og lastesystemer, inkludert automatiske entrédører, uansett merke eller modell. Hvis du vil ligge ett steg foran driftsstans, se vårt tilbud om Pro-Active Care. Selvsagt kan vi også tilby oppgraderinger som passer dine behov og ønsker. Pro-Active Care - En vedlikeholdsplan tilpasset deg Regelmessig vedlikehold bidrar til forlenge utstyrets levetid, slik at du minsker risikoen for uventede problemer. Våre teknikere besøker deg på plass og har med seg utstyr, kunnskap og verktøy for å reparere alle automatiske adkomstpunkter uansett merke. Pro-Active bronse Selve grunnlaget i hele Pro-Active-tilbudet bygger på å gi deg tryggheten om at utstyret blir jevnlig kontrollert og sertifisert, både når det gjelder sikkerhet og ytelse. Det inkluderer en rekke planlagte besøk, avhengig av dine behov. Alle nødutrykninger som gjøres i kontraktperioden (inkludert arbeid, reise og deler) faktureres til egne Pro-Active Carepriser. Pro-Active sølv Denne avtale inkluderer alle fordelen i bronse-pakken med et tillegg hvor arbeid og reise inkluderes for service som utføres i normal arbeidstid. Den eneste tilleggsavgiften vil være for ev. deler som må byttes. Pro-Active gull Denne avtalen gir deg den optimale beskyttelsen av dine automatiske adkomstløsninger. Den inkludere alle fordelen i sølv-pakken, i tillegg til ev. deler som byttes under et ikke planlagt service- eller vedlikeholdsbesøk. Pro-Active gull er den beste måten å budsjettere dine utgifter i forbindelse med automatiske adkomstløsninger. Pro-Active Tailor-Flex Den mest fleksible avtalen og servicetilbudet. Pro-Active Care er utviklet av deg som kunde. Avtalen gjør at du kan kontrollere dine vedlikeholdskostnader mot et budsjett, og du har muligheten til å legge til eller fjerne elementer alt eller hvordan det passer deg og uten at det påvirker den generelle ytelsen og sikkerheten. Modernisering Din adkomstløsning er en langtids investering som du vil at alltid skal fungere perfekt. Teknologien utvikler seg stadig, og det gjør også kravene og virksomheten din. La oss hjelpe deg med å øke energibesparingene og oppfylle dagens standarder. Vi gir deg råd og moderniseringssett for gamle installasjoner, og sikrer dermed at dine investeringer møter dagens krav og fungerer optimalt i flere år fremover. Re-active Service Pro-Active Care Andre kundetilpassede forespørsler, slik som Responstid, InfoPakke for ytelse og Avansert brukeropplæring Utskifting av slitte deler i henhold til forebyggende Utskiftingsprogram for forbruksdeler Utskifting av reservedeler ved driftsstans Reise og arbeid for ytterligere utrykningsbesøk Forebyggende vedlikeholdsbesøk, 1-4 ganger per år. 3 års garanti på nye produkter Enhetspris på forebyggende vedlikeholdsbesøk Prioritet på utrykninger Forebyggende planlagt vedlikehold som oppfyller de mest krevende standardene i markedet Sikkerhets- og kvalitetskontroller i henhold til aktuelle reguleringer og normer. Dokumentasjon av testresultater leveres Dokumentasjon av utstyrsstatus og utført service i form av sjekkliste, alt utarbeidet på stedet Meget erfarne profesjonelle teknikere med inngående kunnskap, moderne verktøy og de riktige reservedelene* Profesjonell kundeservice Korreksjon Sikkerhetskontroll Pro-Active Bronze Pro-Active Silver Pro-Active Gold Pro-Active Tailor Flex = Inkludert som standard = Tilgjengelig til spesialpriser * Servicebiler med rikholdig lager av originale og nye reservedeler Service 12

13 Index B Bruksområde...5 E Egnede festepunkter i lastebilen...7 F Fordeler Funksjoner...3 Funksjonsmåte...6 G Generelle mål...7 I Installering Installering av Truck Lock K Kantbeskyttelse Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning...2 N Nøkkelbryter (tillegg)...8 O Oversikt over Truck Lock...7 S Service Signal...8 Sikkerhetsfunksjoner...8 T Tegn på stroppen...9 Tekniske data...3 Truck Locki bruk...5 Y Ytelse

14 14

15 15

16 ASSA ABLOY Entrance Systems er en ledende leverandør av løsninger for inngangsautomatisering for effektiv strøm av gods og mennesker. Med vår verdensomspennende varemerker Besam, Crawford, Megadoor og Albany, tilbyr vi produkter og tjenester med målsetting om å tilfredsstille sluttbrukere med sikker, praktisk og bærekraftig drift. ASSA ABLOY Entrance Systems er en divisjon innenfor ASSA ABLOY. assaabloyentrance.com Q ASSA ABLOY Entrance Systems assaabloyentrance.com

Komplette adkomstløsninger for distribusjon- og logistikkbedrifter. ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette adkomstløsninger for distribusjon- og logistikkbedrifter. ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette adkomstløsninger for distribusjon- og logistikkbedrifter ASSA ABLOY Entrance Systems Vår terminal i Nuremburg er et stort kjøleskap. Etter at ASSA ABLOY Entrance Systems begynte å gjøre jevnlig

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

Boon Edam har 140 års erfaring med å levere estetiske, miljøvennlige og effektive inngangsløsninger, og kan realisere nesten alle ønsker.

Boon Edam har 140 års erfaring med å levere estetiske, miljøvennlige og effektive inngangsløsninger, og kan realisere nesten alle ønsker. Karuselldører En inngang utgjør innfallsporten for den besøkende og er samtidig et lite trafikknutepunkt i seg selv. Inngangen er den første kontakten en person har med en bygning. Den er bygningens kontaktpunkt

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

MODEL S BRUKERHÅNDBOK

MODEL S BRUKERHÅNDBOK MODEL S BRUKERHÅNDBOK DOKUMENTETS BRUKSOMRÅDE Dette dokumentet beskriver egenskapene som er tilgjengelig på tidspunktet for trykking for: MODEL S-PROGRAMVARE versjon: 5.0 Egenskaper som er publisert i

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Euromap67 Versjon 3.0 (rev. 15965) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR10:

Detaljer

KONE RePlace full utskifting av heisen

KONE RePlace full utskifting av heisen EN INVESTERING I BYGNINGSVERDIEN KONE RePlace full utskifting av heisen Tre moderniseringsnivåer KONE RePlace KONE RePlace er en enkel løsning for fornying av heisen og montering av nyeste heisteknologi

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

NYHET: Alle hurtigporter med FU-styring som standard. FU-STYRING som standard. Hurtigporter For optimal materialflyt og lønnsomhet

NYHET: Alle hurtigporter med FU-styring som standard. FU-STYRING som standard. Hurtigporter For optimal materialflyt og lønnsomhet NYHET: Alle hurtigporter med FU-styring som standard FU-STYRING som standard Hurtigporter For optimal materialflyt og lønnsomhet 2 Spesialkunnskap 4 Høydepunkter 6 Spiralport 8 HSS 6530 med brutt kuldebro

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Valtra S-serien 290-400 HK

Valtra S-serien 290-400 HK Valtra S-serien 290-400 HK EN STOR TRAKTOR DU KAN STOLE PÅ FOR STORE RESULTATER INNHOLD Valtra S-serien... 4 ACGO POWER-motor...10 Transmisjon...12 Ergonomi og effektivitet...14 Teknologi hjelper til med

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

WEB EDITION FØRERVEILEDNING

WEB EDITION FØRERVEILEDNING WEB EDITION FØRERVEILEDNING KJÆRE VOLVO-EIER TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO Vi håper din Volvo vil gi deg kjøreglede i mange år. Bilen er konstruert for din og dine passasjerers sikkerhet og komfort. Volvo

Detaljer

Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Strømgjerder. av Leif E Andreassen Strømgjerder av Leif E Andreassen Strømgjerder Leif Erik Andreassen Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik Innhold

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

S60 INSTRUKSJONSBOK L:7 :9>I>DC

S60 INSTRUKSJONSBOK L:7 :9>I>DC S60 INSTRUKSJONSBOK KJÆRE VOLVO-EIER TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO Vi håper din Volvo vil gi deg kjøreglede i mange år. Bilen er konstruert for din og dine passasjerers sikkerhet og komfort. Volvo er en

Detaljer

VOLVO S80 INSTRUKSJONSBOK. Web Edition

VOLVO S80 INSTRUKSJONSBOK. Web Edition VOLVO S80 INSTRUKSJONSBOK Web Edition KJÆRE VOLVO-EIER TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO Vi håper din Volvo vil gi deg kjøreglede i mange år. Bilen er konstruert for din og dine passasjerers sikkerhet og komfort.

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

XC90 INSTRUKSJONSBOK

XC90 INSTRUKSJONSBOK XC90 INSTRUKSJONSBOK KJÆRE VOLVO-EIER TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO Vi håper din Volvo vil gi deg kjøreglede i mange år. Bilen er konstruert for din og dine passasjerers sikkerhet og komfort. Volvo er en

Detaljer

VOLVO C30 INSTRUKSJONSBOK. Web Edition

VOLVO C30 INSTRUKSJONSBOK. Web Edition VOLVO C30 INSTRUKSJONSBOK Web Edition KJÆRE VOLVO-EIER TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO Vi håper din Volvo vil gi deg kjøreglede i mange år. Bilen er konstruert for din og dine passasjerers sikkerhet og komfort.

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer