Arbeidskrav 3 HIAK 2011 Grafikk og digitalt foto Gerd Mari Gressberg Lund Humor og eventyrmagi En illustrasjon til hesten og reven av Brødrene Grimm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidskrav 3 HIAK 2011 Grafikk og digitalt foto Gerd Mari Gressberg Lund Humor og eventyrmagi En illustrasjon til hesten og reven av Brødrene Grimm"

Transkript

1 Arbeidskrav 3 HIAK 2011 Grafikk og digitalt foto Gerd Mari Gressberg Lund Humor og eventyrmagi En illustrasjon til hesten og reven av Brødrene Grimm

2 Innholdsfortegnelse Målgruppe Inspirasjonsbilder Moodboard Arbeidskrav 3 Fra idè til produkt. Prosessen. Trykk og collage Stlisering Sjablongtrykk Illustrasjon Bearbeidelse i aktuell programvare Redegjørelse av visuelle virkemidler Elevens oppgave Til ettertanke Ferdig produkt.

3 Målgruppe Barn i alderen 5-8 år, hvor de blir kjent med tradisonelle eventyr fra Brødrene Grimm. Morsomme, enkle og fargerike illustrasjoner som er enkle å tolke.

4 Inspirasjonsbilder

5 Moodboard

6 Arbeidskrav 3: Idèutvikling for illustrasjon, dekor eller kunstnerisk uttrykk. JObbe med ett av de to temaene dine. Arbeidet skal hovedsaklig foregå i PhotoShop (eller lignende programvare). Du skal utvikle et bilde/motiv/mønster med tanke på å bruke dette videre i et annet produkt, feks bokomslag, illustrasjon, grafisk design, mønsterdannelse, interiør/utstillingsdesign ell. kunstnerisk uttrykk. Legg vekt på å sette deg inn i og utnytte mulighetene for eksperimentering og redigering i programmet. Velg målgruppe og målsetting for produktet. Dokumenter arbeidsprosessen fra idè til ferdig rpodukt digitalt. Redegjør for visuelle virkemidler og begrunn valga du tar underveis. Dokumenter prosessen i egen side på wikien. Tenk på denne dokumentasjonen som et konkretiseringmateriale som kan brukes overfor elever for å forklare hvordan en idèutviklingsprosess kan foregår. Ideen til besvarelsen til denne oppgaven startet med kurset med illustratør Trude, hun fortalte og visualiserte sin måte å jobbe på som illustratør. Hun var brennende opptatt av at du ikke trengte å kunne tegne for å illustrere, og hun har jo et godt poeng der. Vi skulle jobbe med teknikker som materialtrykk, collage og konturtegning. Hun hadde da i forveien vist oss en måte å videreføre dette digitalt, noe som var veldig interesant også for for midt undervisningsområde, med tanke på medier og kommunikasjon. Hvor det er mål som dette: Mediedesign- og uttrykk: beskrive og bruke form og fargekontraster, bruke skisseteknikker for å visualisere ideer, bruke prinsipper for utsnitt og perspektiv i komposisjon av bilder. Kommunikasjon: Formidle budskap tilpasset ulike målgrupper. Gjøre rede for enkle kommunikasjonsmodeller. Produksjon: Bruke relevante metoder for kvalitetssikring av egen arbeidsprosess og eget produkt. PLanlegge, produsere og presentere tekst, lyd, stillbilde, levende bilder og kombinasjoner av disse i aktuelle formater og standarder til trykte og elektriónsike medier. Tema for arbeidskravet er temaet som jeg har hatt siden vi startet med kurset og det er humor, dette er et veldig vidt tema, men i form så tenke jeg at jeg her vil jobbe med stilisering. Humor anser jeg som kort, presist, tydelig og raskt frem til poenget. Humor er jo ikke abstrakt, i og med at poenget skal komme frem. Så tidlig og hele tiden i denne prosessen har jeg vært i yttrykksformen inspirert av Tore Hansen og mitt nærmiljø, som er Hedmark, KOngsvinger og Finnskogen.

7 Fra Idé til produkt, prosessen:illustrasjon På 3.kurshelg hadde vi illustratør Turid, som kursholder, inspirator og lærer. Utganspunkt i humor.

8 Trykk og collage, 3.kurshelg Materialtrykk er kort sagt å påføre maling/trykksverte på ein ting, og så trykke med denne på papiret. Alt etter kva slags ting du bruker, får du veldig forskjellige resultat. Bruk ting med ulik form og overflate. På bildet over har eg brukt: Myntar, nøkkel, terning, skrukork, blyantspisser.

9 Stilisering

10 Elgen ble til hesten. Kontur eller omrisstegning er den eldste form for tegning. En konturregning definerer en forms grense. En linje eller et strek kan varieres i lengde, bredde og form, og flere streker kan settes sammen i kombinasjoner. Men hvis en ønsker å gjengi plastiske eller romlige egenskaper, må en ta i bruk linjens evne til å danne flater, dybde, lys og skygge. Ikke minst kan bruk av ulike tegneredskaper være med å gi tegningen liv. Brukes mye lyse valører og lette strek får du et lett, forsiktig uttrykk. Brukes mye mørke valører og store kontraster blir uttrykket mer dramatisk. Tegnes det grovt med brede strek blir uttrykket ekspressivt. Tegninger kan fargelages i flere farger, eller dekkes med en ensfarget lavering.

11 Sjablongtrykk Hva er collage? Collage eller kollasj er et helhetlig, flatt bilde som er satt sammen av mindre utklipp og materialbiter, ofte i kombinasjon med tegning eller maleri, eller utført helt digitalt. I videre forstand betegner collage alle salgs kunsteriske sammenstillinger av løse elementer, for eksempel også det å sammenføre ulike mindre tekster eller filmklipp til en sammenhengende enhet. Begrepet dekker både teknikken og det ferdige verket eller produktet.

12 Hva er sjablongtrykk? Sjablong eller mal dreier seg i malerkunst og malerfag om ferdige former, vanligvis i form av et stivt flak av tre eller papp, der det som skal ha en bestemt farge er skåret ut hull for. Bruk av sjablong består i å påføre farge i hullet - og flytte sjablongen for å gjenta motivet. Selv om det ikke var regnet som helt stor kunst, er det kjent at en del malere i tidligere tider brukte sjablonger for å lette arbeidet. En del graffiti utføres i dag ved hjelp av sjablonger. Sjablonger var desto mere vanlige, når malere skulle lage dekor på vegger. Sjablongmaling er i dag mest til hobbybruk, men forekommer også profesjonelt.

13 illustrasjon En illustrasjon er et bilde som skal visualisere eller anskueliggjøre et budskap eller en idé. Vanligvis vil det si en tegning eller et fotografi som skal forklare, pynte eller tolke et tekstinnhold. Illustrasjoner er viktige virkemidler i visuell kommunikasjon. I motsetning til fri billedkunst har illustrasjoner en bestemt hensikt, og verket skal fortelle eller formidle noe konkret utover seg selv. Det er vanlig å skille mellom beskrivende, altså saklig eller poengtert, illustrasjon og tolkende, det vil si personlig og friere, illustrasjon. Illustrasjoner blir laget av en illustratør, en håndverker som oftest er en tegner. I overført mening kan ordet illustrasjon også bety et forklarende eller talende eksempel i noe man sier eller skriver. Ordet kommer fra tysk og fransk illustration som igjen stammer fra det latinske illustratio eller illustrare, det vil si «opplyse».

14 Bearbeidelse i aktuell programvare PhotoShop CS5 Bearbeiding i PhotoShop, alle bilder i CMYK, oppløsning: 300dpi. Monteres i Indesign, sammen med tekst. LIggende A4, utfallende 3mm, sammen med skjæremerker og farge. Adobe Photoshop er et avansert bilderedigeringsprogram fra Adobe Systems for rastergrafisk (bitmap) bildebehandling. Programmet ble opprinnelig utviklet for Mac OS, for redigering av skannede bilder. Fra og med Photoshop 3 (november 1994), kom Photoshop også for operativsystemet Microsoft Windows. Senere kom også versjoner til IRIX og Solaris. Photoshop regnes av mange som det fremste profesjonelle verktøyet for digital bildebehandling og er markedsleder innen kommersiell bildebehandling. Dette har mange årsaker, men blant annet har Photoshop et avansert system for fargeseparering, pantone-farger og fargestyring. Når en formgiver sender et bilde til sitt trykkeri kan vedkommende lagre med en standard fargeprofil som trykkerens programvare så kan lese og forholde seg til, slik at fargene blir korrekt gjengitt. Opprinnelig var programmet beregnet på å lage bilder som skulle trykkes på papir. I de senere år har Adobe også utviklet programmet med sikte på utgivelse for Internett. Det følger med et eget program Adobe Image Ready, for ytterligere klargjøring av bilder som passer og er optimalisert for Internett. I dag kan Photoshop leveres i en programvarepakke sammen med InDesign, Illustrator og Acrobat. Denne pakken kalles Adobe Creative Suite. Den nyeste versjonen er Photoshop CS5. En billigere versjon for amatørarbeid og hjemmebruk kalles Adobe Photoshop Elements.

15 InDesign

16 Redegjørelse av visuelle virkemidler Det gylne snitt. Kvalitetskontrast. Lesebevelse, komposisjon, farger og andre former. Lesebevegelsen, startet på bildet, du tar ett raskt blikk mot reven for så å fortsette mot teksten, som her er naturlig å lese og som er en fortsettelse på en hel historie. Reven er plassert i det gylne snitt. I helhet, er bilde og tekst plassert slik at det er balanse i bilde. Totalt sett har jo illustrasjonen størst blikkfang. Reven er også fremhevet i fargen, det er her benyttet kvalitetskontrasten, den brunrøde reven stikker seg frem og dette er med å fremheve blikkfanget som ligger hos reven. I bakgrunnen er det lagt en svak tekstur, som er en gjentagelse fra illustrasjonen, dette for å binde tekst og bilde mer sammen til en helhet.

17 Til ettertanke Slik jeg har besvart oppgaven, er utifra og med tanke på at den skal kunne aktivt beyttes som er lærerveiledning til elevens oppgave. Jeg vil at dette skal tydelig vise hvor viktig det er å visualisere hele prosessen frem til det ferdige produktet. Ved bearbeiding i aktuell programvare, her vil jeg basere meg på enkle prinsipper som frilegging, lag og fargebearbeiding, samt CMYK. Kilder: wikipedia

18 Elevens oppgave VG1 Medier og kommunikasjon eventyrmagi Hei folkens! Vi er et bokforlag som skal illustrere en eventyrbok for barn mellom 8-10 år. Den nye eventyrboka skal hete eventyrmagi, den skal visuelt bestå av småskumle monstre, rare dyr og hekse-fortellinger. Forlaget ønsker utradisjonelle og kreative illustrasjoner på dette. De ønsker illustrasjoner på: - Småskumle monstre - Rare dyr - hekser Illustrasjonene må kunne stå til hverandre, så derfor er det fint om alle tar utgangspunkt i de samme teknikkene. Teknikk og kurs i: - Trykk med bruk av ulike teksturer - Fritegning med tusj, hvordan tegne rare fugurer. Konturtegning.(tegneØyvind) - Collage Prosess: 1. Idè: som viser inspirasjonsbilder, stemninger og finn ditt eventyr. Husk å oppgi eventyr og kilde til dette/forfatter. 2. Lage skisser, bakgrunner, figurer og stemninger som kan brukes videre og photoshoppes ved bruk av lag, frilegging og elementer/farge. 3. Jobbe med illustrasjonsteknikker 4. Finne en melodi, sang eller lyd som passer til eventyret. 5. Din Tekst og bilde skal tilslutt sys sammen i In-design, alt settes så til sammen i en bok. 6. Felles presentasjon: alle får hver sin bok. Bilde og lyd presenteres i auditoriet. Oppgaven vurderes etter: - ide - utforming og design illustrasjonen - kreativitet - prosesslogg som viser skisser, inspirasjon, stemning ( moodboard) - helhet

19 Kompetansemål: Mediedesign og medieutrykk ( MED 2Z02 Mediedesign og medieutrykk) -utarbeide mediedesign for medieprodukter til papir-, skjerm- og lydmedier på bakgrunn av ideer hos ulike oppdragsgivere, og begrunne designmessige virkemidler - bruke komposisjonsprinsipper innen tekst, bilde og lyd og drøfte hvordan de ulike elementene påvirker hverandre

20 Ferdig produkt, illuastrasjon til eventyr.

21 Eventyrmagi et utvalg eventyr i fra Brødrene Grimm

22 Hesten og reven eventyr av brødrene Grimm Der var engang en bonde, som hadde en hest, som var en veldig trofast arbeider. Nå var den imidlertid blitt gammel og kunne ikke gjøre mere nytte, og bonden ville derfor ikke lengere brødfø hesten. Jeg har riktignok ikke bruk for dig, sa han, men jeg vil deg allikevel godt her i livet, men hvis du er så sterk, at du kan skaffe meg en løve, så skal jeg blive ved at sørge for dig. Derpå jog han hesten ud af stalden. Bedrøvet travede den over imod skoven, for at finde lidt læ der. På vejen mødte den ræven, som spurgte: Hvorfor går du ganske alene om og hænger med hovedet? - Gerrighed og troskab kan ikke bo i samme hus, svarede hesten, min herre har glemt, hvor tro jeg har tjent ham,

23

24 og nu har han jaget mig væk, fordi han ikke under mig min smule føde. Sådan uden videre? spurgte ræven. Ja, han sagde jo nok, at hvis jeg var så stærk, at jeg kunne dræbe en løve, ville han beholde mig, men det ved han godt, at jeg ikke kan. - Nu skal jeg hjælpe dig, sagde ræven, læg dig nu blot ned og lad, som du er død. Hesten gjorde det, og ræven gik nu hen til løven, der havde sin hule lige i nærheden og sagde: Der ligger en død hest lige udenfor. Kom med, så kan du få dig et

25

26 dig et godt foder. Løven fulgte den, og da de kom hen til hesten, sagde ræven: Her er alligevel lidt ubekvemt. Det er meget bedre, at jeg binder den til dig med dens hale, så kan du slæbe den med og spise den hjemme i ro og mag. Løven syntes, det var en god ide og stillede sig foran hesten, for at ræven skulle binde den fast. Men ræven snærrede dens ben så fast

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

Clustercube. P r o s j e k t o p p g a v e K H 2. H e n r i e t t e. K u n s t. o g. A l e s t r ø m. h å n d v e r k. h ø s t e n

Clustercube. P r o s j e k t o p p g a v e K H 2. H e n r i e t t e. K u n s t. o g. A l e s t r ø m. h å n d v e r k. h ø s t e n UiA KH3 fordypningsoppgave høst 2008 1 K H 2 0 0 K u n s t o g h å n d v e r k 3 H e n r i e t t e A l e s t r ø m Henriette Alestrøm, Student,KH3- fordypningsoppgave Høsten 2008 Universitetet i agder

Detaljer

k u r s Grafisk arbeid

k u r s Grafisk arbeid kurs Grafisk arbeid Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 GRAFISK ARBEID... 4 PERSEPSJON OG OPPMERKSOMHET... 4 A1... 4 ENSIDIG OG TOSIDIG ARGUMENTASJON... 4 PYRAMIDE-, KLIMAKS- OG ANTIKLIMAKSOPPBYGGING...

Detaljer

Bruk av grafiske program i PR arbeid

Bruk av grafiske program i PR arbeid Bruk av grafiske program i PR arbeid Artikkelen er skrevet av Audun Brekke for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig

Detaljer

k u r s Grafisk arbeid

k u r s Grafisk arbeid kurs Grafisk arbeid INNHOLDSFORTEGNELSE GRAFISK ARBEID 6 PERSEPSJON OG OPPMERKSOMHET 6 A1 6 ENSIDIG OG TOSIDIG ARGUMENTASJON 6 PYRAMIDE-, KLIMAKS- OG ANTIKLIMAKSOPPBYGGING 7 RASJONELL, EMOSJONELL OG MORALSK

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

APEFJES. - en norsk superhelt. Lærerveiledning. VANDREUTSTILLING 128 A En utstilling produsert av Kunst i Skolen

APEFJES. - en norsk superhelt. Lærerveiledning. VANDREUTSTILLING 128 A En utstilling produsert av Kunst i Skolen APEFJES - en norsk superhelt Lærerveiledning VANDREUTSTILLING 128 A En utstilling produsert av Kunst i Skolen APEFJES en norsk superhelt INNHOLDSFORTEGNELSE OM UTSTILLINGEN INNHOLDET I UTSTILLINGSKOFFERTEN

Detaljer

Prosjektoppgave Grafisk Design

Prosjektoppgave Grafisk Design Prosjektoppgave Grafisk Design Høgskolen i Telemark 2011 Jørn Terje Hømann Innholdsfortegnelse Side 1 Prosjektbeskrivelse Side 2 Research og Visualisering Side 3 Eksperimentering med valgt form Side 4

Detaljer

BLYANT OG KULL. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen

BLYANT OG KULL. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen VANDREUTSTILLING NR. 114 BLYANT OG KULL en tegneutstilling fra Kunst i Skolen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Til formidlingsansvarlig side 2 Bildene i utstillingen og kunstnerbiografier side 3 Om

Detaljer

Microsoft Paint et tegneverktøy i kunst og håndverk?

Microsoft Paint et tegneverktøy i kunst og håndverk? Microsoft Paint et tegneverktøy i kunst og håndverk? Ane Nordbø Tønnesland Kandidatnummer 110 Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk Emnekode: ZMFKH09 Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt

Detaljer

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen 1 STREK en tegneutstilling fra Kunst i Skolen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Til formidlingsansvarlig side 3 Bildene i utstillingen og kunstnerbiografier side 4 Om tegning, tegneredskaper og ulike

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Skjermoppløsningen brukt på figurene gjengitt i dette kapittelet er 1024x768 punkter. Antialias

Skjermoppløsningen brukt på figurene gjengitt i dette kapittelet er 1024x768 punkter. Antialias Del II 4 Webgrafikk WEBDESIGN STEG FOR STEG I dette kapittelet skal du lære å finne materiale som du kan bruke i form av figurer og grafikk på websiden din. Du skal lære å redigere grafikken ved hjelp

Detaljer

FORORD BACHELOR RAPPORT JULIE HUSVÆR MAI 2012

FORORD BACHELOR RAPPORT JULIE HUSVÆR MAI 2012 FORORD I denne Bacheloroppgaven har jeg arbeidet med tematikken nettsidedesign for store og små skjermformater. Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en forståelse for hvordan å designe nettsider

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Eli Hovdenak. Vi du og jeg. For barnehager og grunnskole

Eli Hovdenak. Vi du og jeg. For barnehager og grunnskole Eli Hovdenak Vi du og jeg For barnehager og grunnskole «Komplott» 2001 Informasjon om transport av vandreutstillinger Den aktuelle barnehage eller skole som skal motta en vandreutstilling sørger selv for

Detaljer

En innføring i Adobe InDesign

En innføring i Adobe InDesign En innføring i Adobe InDesign Artikkelen er skrevet av Audun Brekke for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer

Detaljer

Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener

Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener I Huin 105 Webdesign og webestetikk fikk vi i oppgave å lage et større nettsted som et gruppeprosjekt. Nettstedet kunne være kulturformidlende eller en

Detaljer

DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE

DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE ET IDÉ- OG VEILEDNINGSHEFTE I π DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE Elisabeth Killie Kanebog Heftet er utarbeidet med støtte av RENATEsenteret OM FORFATTEREN. Elisabeth Rebekka Killie Kanebog Født 1972.

Detaljer

Å sette spor TITTEL INTRODUKSJON OG BAKGRUNN MØNSTER MED BLOKKTRYKK / TEKSTILTRYKK

Å sette spor TITTEL INTRODUKSJON OG BAKGRUNN MØNSTER MED BLOKKTRYKK / TEKSTILTRYKK faglige utfordringer, vil finne dette under punktet med fordypningsoppgaver. Her ligger det også en oppgave som er tilrettelagt valgfaget produksjon av varer og tenester, samt en oppgave som belyser temaet

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

Velkommen til Garmanns verden!

Velkommen til Garmanns verden! 1 Velkommen til Garmanns verden! Innholdsfortegnelse Kort om utstillingen.. 3 Stian Hole forfatter og illustratør.. 4 Bildeboka et samspill mellom tekst og bilde. 5 Arbeid med utstillingen. 6 - Samtale

Detaljer

Jødene som nasjonal minoritet

Jødene som nasjonal minoritet Jødene som nasjonal minoritet Opplegg for barnehage og skole Forankring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.1.Barnehagens verdigrunnlag Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap,

Detaljer

- et tverrfaglig temaarbeid. Tema: Hus, kulturarv og identitet - hvordan folk i elevenes nærmiljø har bodd og levd.

- et tverrfaglig temaarbeid. Tema: Hus, kulturarv og identitet - hvordan folk i elevenes nærmiljø har bodd og levd. Et FoU prosjekt gjennomført i 9. klasse på Skarpengland skole våren 2006. av Tor Jarle Wergeland institutt for kunst og håndverk HiA Digital fortelling - et tverrfaglig temaarbeid Tema: Hus, kulturarv

Detaljer

Forelesning om tegnspråkpoesi

Forelesning om tegnspråkpoesi Forelesning om tegnspråkpoesi Av Georg Lorentz Bjerkli Forelesningens innhold: Jeg vil gå gjennom noen punkter når det gjelder poesi, og videre gå inn i en del virkemidler i tegnspråkpoesi. Noen av dem

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Årsplan Kunst&Håndverk 9. kl

Årsplan Kunst&Håndverk 9. kl ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Årsplan Kunst&Håndverk 9. kl 2011-2012 Andebu ungdomsskole Periode - 1. Uke 34-39 Uker: 6 Timer: 12 Tema Kompetansemål i læreplan Aktiviteter/innhold Kilder / materialer

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

Grafisk Designeres visuelle påvirkning Av Marita Deila Olsen 31.02.13

Grafisk Designeres visuelle påvirkning Av Marita Deila Olsen 31.02.13 Grafisk Designeres visuelle påvirkning Av Marita Deila Olsen 31.02.13 Grafisk design er et yrke som helt klart ikke er for alle, det tar mye arbeid, konsentrasjon og ikke minste kreativitet. Man burde

Detaljer