Din bruksanvisning SONY NW-S202

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY NW-S202 http://no.yourpdfguides.com/dref/677835"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Innhold Meny Indeks Bla gjennom brukerveiledningen Slik bruker du knappene i brukerveiledningen Klikk knappene øverst til høyre i denne håndboken for å hoppe til "Innhold", "Home-menyliste" eller "Indeks". Hopper til innholdsfortegnelsen Finn det du ser etter, i en liste over emner i håndboken. Hopper til Home-menylisten Finn det du ser etter, i en liste over alternativene i spillermenyen. Hopper til indeksen Finn det du ser etter, i en liste over stikkord fra håndboken. Tips Du kan hoppe til den angitte siden ved å klikke et sidetall i innholdsfortegnelsen, i Home-menylisten eller i indeksen. Du kan hoppe til den angitte siden ved å klikke en sidereferanse (f.eks. side 3) på hver side. Hvis du vil søke etter en referanseside ved hjelp av stikkord, klikker du "Rediger"menyen, velger "Søk" i Adobe Reader for å vise navigasjonsrammen, skriver inn stikkordet i søkeboksen og klikker "Søk". og nederst i Adobe Du kan hoppe til forrige eller neste side ved å klikke knappene Reader-vinduet. Fortsettes Slik endrer du sideoppsettet Du kan bruke knappene nederst i Adobe Reader-vinduet til å velge hvordan sidene skal vises. Innhold Meny Indeks Enkeltside Sidene vises én og én. Når du blar, endres visningen til forrige eller neste side. Kontinuerlig Sidene vises som en kontinuerlig serie med sider. Motstående Når du blar, ruller forrige og neste To sider vises ved siden av hverandre. side opp eller ned kontinuerlig. Når du blar, endres visningen til forrige eller neste sidepar. Kontinuerlig motstående To sider vises side ved side, og hvert sidepar er del av en kontinuerlig visning av sider. Når du blar, ruller forrige og neste sidepar opp eller ned kontinuerlig. Bruke Hjelp for SonicStage Se Hjelp for SonicStage for informasjon om hvordan du bruker SonicStage, for eksempel for å importere sanger til datamaskinen og overføre sanger til spilleren. Klikk "Help" "SonicStage Help" når SonicStage kjører. Hjelpen vises. Obs! I Hjelp for SonicStage refereres det til spilleren som "ATRAC Audio Device". Innhold Medfølgende tilbehør.. 6 Home-menyliste. 8 Deler og kontroller Stille inn G Sensor (G Sensor) Vise logg for skrittelling (Count History) (Counter Reset)...43 Innhold Meny Angi tilbakestilling for skrittelleren Spille av sanger Spille av sanger (ALL SONGS) Spille av sanglister (PLAYLIST)...14 Søke etter sanger (SEARCH) Søke etter sanger etter sangnavn (Song)...15 Søke etter sanger etter artist (Artist)..16 Søke etter sanger etter album (Album)...

3 ...17 Endre avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger (Shuffle Shake) Justere gjeldende innstilling for klokkeslett (Set Date-Time) Angi datoformat (Date Disp Type) Angi tidsformat (Time Disp Type) Vise spillerinformasjon (Information) Tilbakestille til fabrikkinnstillinger (Reset All Setting) Indeks Endre avspillingsmodus (Play Mode) Formatere minnet (Format) Endre innstillingen for USB-tilkobling (USB Power) Spille av sanger mens du trener Spille av sanger til et angitt mål (Set Target) 21 Angi om displayet skal være på venstre eller høyre side (Disp. Rotation) Redusere strømforbruket (Power Save)...54 Spille av sanger i automatisk valgmodus avhengig av treningstempoet Lytte til FM-radio (bare NW- S202F/S203F/S205F) Lytte til FM-radio Bytte til FM-mottakeren Stille inn radiostasjoner automatisk (FM Auto Preset)...

4 Velge radiostasjoner. 57 Slik sletter du lagrede radiostasjoner.59 (Music Pacer) Endre spillelistene for automatisk valg av sanger (Set Playlist).. 25 Bruke stoppeklokkefunksjonen (STOPWATCH)...26 Stille inn ønskede radiostasjoner Angi mottaket (Scan Sens) Veksle mellom mono og stereo (Mono/Auto)..61 Innstillinger Endre displaymodus Endre sangrekkefølgen (Sort) Angi volum ved hjelp av funksjonen for forhåndsinnstilt volum (Volume Mode) Angi volumnivå for forhåndsinnstilt modus Fortsettes (Preset)

5 30 Bytte til manuell modus (Manual)...32 Tilpasse lydkvaliteten (Equalizer)...33 Registrere en ønsket lydkvalitet (Preset Custom) (Dynamic Normalizer)..35 Justere volumnivået Begrense volumet (AVLS) Slå av pipelyden (Beep).. 37 Angi informasjon for kaloritelling og avstand (Height/Weight).38 Avanserte funksjoner Lade spilleren Maksimere batteriets levetid Hva er format og bithastighet?. 64 Spille av sanger uten pauser. 65 Hvordan importeres sanginformasjon til spilleren? Lagre andre typer data enn lydfiler Oppgradere fastvaren i spilleren Innhold Meny Indeks Feilsøking Feilsøking...

6 . 69 Meldinger Avinstallere SonicStage Annen informasjon Forholdsregler.. 82 Om opphavsrett Spesifikasjoner. 87 Indeks 90 Obs! Avhengig av hvilket land/område du har kjøpt spilleren i, kan det hende at noen modeller ikke er tilgjengelige. Medfølgende tilbehør Kontroller at følgende er inkludert i pakken: Hodetelefoner (1) USB-kabel (1) Armbånd* (1) Klips* (1) Dette brukes til å feste på klærne når du bærer spilleren. CD- ROM** (1) - SonicStage-programvare - Brukerveiledning (PDF-fil) Quick Start Guide (1) * Hvilke elementer som følger med, kan variere avhengig av landet/ området der du har kjøpt spilleren. ** Ikke prøv å spille av denne CD-ROMen i en lyd-cd-spiller. Innhold Meny Indeks Feste spilleren med armbåndet Fest spilleren med armbåndet ved å følge prosedyren nedenfor. 1 2 Åpne båndfestet, stikk armen gjennom armbåndet og lukk deretter båndfestet midlertidig. Skyv spilleren (mens displayet vender opp) inn i holderen på armbåndet. Skyv spilleren helt inn. 3 Juster displayet slik at du får en best mulig visningsvinkel, og fest reimen med båndfestet på en sikker måte, slik den ikke faller av. Fortsettes Slik fjerner du spilleren fra armbåndet Trekk i tappen på undersiden av armbåndets holder i retning av pilen for å løsne spilleren. Deretter løser du ut spilleren fra armbåndets holder. Innhold Meny Indeks Feste spilleren med klipsen Skyv spilleren (mens displayet vender opp) på klipsen. Skyv spilleren helt inn. Slik fjerner du spilleren fra klipsen Fleks den nedre posisjonen av klipsen slik at den åpnes noe i retning av for å løsne spilleren. Deretter løser du ut spilleren fra klipsen. Om serienummeret Serienummeret for denne spilleren kreves for kunderegistreringen.

7 Nummeret finnes på baksiden av spilleren. Du kan også kontrollere serienummeret på denne spilleren. Se side 48 for mer informasjon. Home-menyliste Du kan vise HOME-skjermbildet ved å trykke og holde knappen DISP/HOME på spilleren. HOME-skjermbildet er startpunktet for avspilling av lyd, søking etter sanger og endring av følgende innstillinger, for eksempel. Knappen DISP/HOME Innhold Meny (PLAYLIST) Indeks (SETTINGS) HOME-skjermbildet* * Fem av de syv ikonene vises i displayet med gjeldende valg i midten. Gjeldende ikon endres avhengig av hvilken funksjon du bruker. Ved å rotere skyttelbryteren kan du velge et ikon, og trykke knappen for å bekrefte. (SEARCH) Song 15 Artist...16 Album (SPORTS MODE) Start Set Target. 21 Set Playlist...25 Music Pacer..23 (STOPWATCH) (ALL SONGS) (FM)*.

8 .. 55 Play Mode Sort Scan Sens* Mono/Auto* FM Auto Preset* Advanced Menu Sound Volume Mode Preset Custom AVLS Beep D.Normalizer Height/Weight...38 G Sensor Date-Time Set Date-Time

9 ...44 Date Disp Type...46 Time Disp Type Information...48 Initialize Reset All Setting Format.. 50 USB Power...52 Disp. Rotation...53 Power Save Count History...42 Counter Reset Equalizer..33 * Bare NW-S202F/S203F/S205F Deler og kontroller Innhold Meny Knappen * Starter avspilling. Når du starter avspillingen, vises nederst til venstre i displayet, og hvis du trykker en gang til, vises og avspillingen stopper. Når du trykker, starter avspillingen fra første sang på spilleren hvis du akkurat har kjøpt spilleren eller koblet den medfølgende USB-kabelen, fra datamaskinen. Når det vises en meny i displayet, bruker du denne knappen til å bekrefte elementet på menyen. Knappen DISP/HOME Ved å trykke denne knappen mens spilleren er i avspillings- eller stoppmodus, kan du endre displayet ( side 27). Trykk og hold inne denne knappen for å vise HOME-skjermbildet. Mens menyer i HOME-skjermbildet vises, kommer det forrige skjermbildet tilbake når denne knappen trykkes pålett, meldinger og meny. Under avspilling i normalmodus vises "sangnavn/artist, album". Under avspilling i Kontrollmodus for mappe vises "albumtittel/artistnavn/ spillelistenavn". Hvis du vil endre displaymodus, trykker du knappen DISP/HOME ( side 27). Du bør veksle til Power Save-modus når du ikke skal bruke enheten på en stund. Angivelse av avspillingsmodus (Play Mode) Viser ikon for gjeldende avspillingsmodus ( side 18). Hvis avspillingsmodus er satt til "Normal", vises det ikke et ikon. Angivelse av avspillingsstatus Viser gjeldende avspillingsmodus (: avspilling, : stopp, (): tilbakespoling (fremoverspoling), (): Hopper til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang). Angivelse av batterinivå Viser hvor mye batteristrøm som er igjen. Tips Du finner informasjon om displayet for FM-mottakeren (bare NW-S202F/ S203F/S205F ), under "Lytte til FMradio" ( side 55). 1 Spille av sanger Spille av sanger (ALL SONGS) Sangene på spilleren spilles av. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Knappen DISP/HOME Indeks Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (ALL SONGS), og trykk knappen for å bekrefte. Alle sangene på spilleren vises, og avspillingen starter fra den siste sangen du lyttet til. Hvis du ikke har spilt av en sang, starter avspillingen fra begynnelsen. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Slik hopper du til begynnelsen av sangen Hvis skyttelbryteren roteres kort til () i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang. Hvis skyttelbryteren settes til mappeposisjon, og deretter roteres kort til () i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller

10 neste) album/artist. Tips Du kan skifte til vilkårlig avspillingsmodus, gjentatt avspillingsmodus og så videre i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18). Sangene vises i den rekkefølgen du angir i menyen Sort (Sorter) ( side 29). Fabrikkinnstillingen er at sangene vises i albumrekkefølgen. 1 Spille av sanger Spille av sanglister (PLAYLIST) Du kan spille av sanglister som er laget i SonicStage. Hvis du endrer et navn i SonicStage, vises det endrede navnet på spilleren. Se Hjelp for SonicStage for mer informasjon. Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Obs! til Når (PLAYLIST) er valgt, vises ikke (SEARCH) i HOME-skjermbildet. Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. Den siste sangen du lyttet til, spilles av. Hvis du ikke har spilt av en sang, starter avspillingen fra den første sangen i den første spillelisten. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. (PLAYLIST), og trykk knappen Slik hopper du til begynnelsen av sangen Hvis skyttelbryteren roteres kort til () i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang. Hvis skyttelbryteren settes til mappeposisjon, og deretter roteres kort til () i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) spilleliste. Tips Du kan skifte til vilkårlig avspillingsmodus, gjentatt avspillingsmodus og så videre i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18). 1 Spille av sanger Søke etter sanger (SEARCH) Du kan søke etter sanger etter "Sangnavn", "Artist" eller "Album". Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Søke etter sanger etter sangnavn (Song) Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SEARCH), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Song>", og trykk knappen for å bekrefte. En liste over sanger vises på spilleren. Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Tips Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18), endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres. Fortsettes 1 Spille av sanger...søke etter sanger Søke etter sanger etter artist (Artist) Innhold Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOMEskjermbildet vises. Meny Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte.

11 for å bekrefte. Artistlisten vises. (SEARCH), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Artist>", og trykk knappen Indeks Roter skyttelbryteren for å velge ønsket artist, og trykk knappen for å bekrefte. Albumlisten for den valgte artisten vises. for å bekrefte. Sanglisten for det valgte albumet vises. Roter skyttelbryteren for å velge ønsket album, og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Tips Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18), endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres. Fortsettes 1 Spille av sanger...søke etter sanger Søke etter sanger etter album (Album) Innhold Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Meny Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. for å bekrefte. Albumlisten vises. (SEARCH), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Album>", og trykk knappen Indeks Roter skyttelbryteren for å velge ønsket album, og trykk knappen for å bekrefte. Sanglisten for det valgte albumet vises. Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Tips Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18), endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres. 1 Spille av sanger Endre avspillingsmodus (Play Mode) Spilleren har flere modi for avspilling, inkludert vilkårlig avspilling og valgt gjentatt avspilling. Du kan endre avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger ( side 20) etter at du har aktivert menyen G Sensor (G-sensor) ( side 40). Knappen til Innhold Meny Indeks Skyttelbryter til Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Play Mode>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge avspillingsmodus ( side 19), og trykk knappen for å bekrefte. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Fortsettes 1 Spille av sanger...endre avspillingsmodus Liste over avspillingsmodi Type avspillingsmodus/ikon Beskrivelse Innhold Normal/Intet ikon Folder (Mappe)/ Repeat All (Gjenta alle)/ Repeat Folder (Gjenta mappe)/ Repeat 1 Song (Gjenta én sang)/ 1 Repeat Shuffle All (Gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger)/ SHUF Repeat Shuffle Folder (Gjenta vilkårlig avspilling av mappe)/ SHUF Alle sangene fra og med gjeldende sang spilles én gang, så stopper avspillingen. (standardinnstilling) Alle sangene fra et album (eller en artist)*, inkludert gjeldende sang, spilles av én gang, så stopper avspillingen. Alle sangene fra og med gjeldende sang spilles av gjentatte ganger. Alle sangene fra et album (eller en artist)*, inkludert gjeldende sang, spilles av gjentatte ganger. Gjeldende sang spilles av gjentatte ganger. Gjeldende sang spilles av, og deretter spilles alle sangene av i vilkårlig rekkefølge. Gjeldende sang spilles av, og deretter blir alle sangene fra albumet (eller artisten)*, inkludert gjeldende sang, spilt av i vilkårlig rekkefølge. Meny Indeks * Hvis du angir "Album" eller "Artist/Album" i sorteringsmenyen ( side 29), er avspillingsområdet et album. Hvis du angir "Artist" i sorteringsmenyen, er avspillingsområdet en artist. Fortsettes 0 Spille av sanger...endre avspillingsmodus Endre avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger (Shuffle Shake) Du kan endre avspillingsmodus (vilkårlig avspilling aktivert eller deaktivert) ved å riste spilleren tre ganger under avspilling. Mens du holder spilleren slik det er vist nedenfor (displayet vender opp), rister du spilleren opp og ned tre ganger i takt, innen to sekunder. En lydeffekt høres når du rister for å endre avspillingsmodus. Innhold Meny Indeks Når spilleren ristes tre ganger på nytt, går spillemodus tilbake til forrige modus. Liste over spillemodi når spilleren ristes tre ganger Type avspillingsmodus Endres til Normal Folder (Mappe) Repeat All (gjenta alle) Repeat Folder (gjenta mappe) Repeat 1 Song (gjenta én sang) Repeat Shuffle All (gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger) Repeat Shuffle Folder Repeat Folder (gjenta mappe) (gjenta vilkårlig avspilling av mappe) Obs! Repeat Shuffle All (gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger) Repeat Shuffle Folder (gjenta vilkårlig avspilling av mappe) Repeat Shuffle All (gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger) Repeat Shuffle Folder (gjenta vilkårlig avspilling av mappe) Ingen endring Repeat All (gjenta alle) Når menyen G sensor (G-sensor) ( side 40) er satt til "OFF," er denne funksjonen ikke tilgjengelig. Du kan ikke bruke denne funksjonen når: den automatiske funksjonen for sangvalg ( side 23) er aktivert i menyen Music Pacer (Musikktempo) du bruker FM-mottaker (kun NW-S202F/S203F/S205F) HOME-skjermbildet vises eller du konfigurerer et element på SETTINGS-menyen Når du rister spilleren, må du passe på at du ikke dunker den borti andre gjenstander eller mister den. Når du skifter avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger, kan det oppstå en tellefeil. Hvis du rister spilleren tre ganger i takt innen to sekunder, endres avspillingsmodusen, men ingenting skjer hvis du rister den i to sekunder. 1 Spille av sanger mens du trener Spille av sanger til et angitt mål (Set Target) Du kan angi målelementer, for eksempel avspillingstid, kalorier eller distanse under avspilling, og trene mens du lytter til musikk til målelementet er nådd. Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME til Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (SPORTS MODE), og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Set Target>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge målelementet ( side 22), og trykk knappen for å bekrefte. "Time" er angitt som standard. Roter skyttelbryteren for å velge innstillingsverdi ( side 22) for målelementet du valgte i trinn, og trykk knappen for å bekrefte.

12 Roter skyttelbryteren for å velge "Start", og trykk knappen for å bekrefte. Sangene spilles av med angitt modus, og målverdien begynner å telles ned. Når du har nådd målverdien, stopper avspillingen. Slik går du tilbake til normal avspilling Under nedtellingen utfører du trinnene til, og velger deretter "OFF". Fortsettes Spille av sanger mens du trener...spille av sanger til et angitt mål Liste over målangivelser Målelement Innstillingsverdi Innhold Time (Tid) Calorie (Kalori) DIST_km (distanse (km)) DIST_mile (distanse (mile)) Angir tiden. Du kan angi tiden fra 1 til 99 minutter med trinnvise økninger på ett minutt. "10min" er angitt som standard. Angir kalorimål. Du kan angi kalorier fra 10 til 990 kalorier med trinnvise økninger på 10 kcal. "100kal" er angitt som standard. Angir måldistansen. Du kan angi distansen fra 0,5 til 99,5 km med trinnvise økninger på 0,5 km. "1. 0km" er angitt som standard. Angir måldistansen. Du kan angi distansen fra 0,5 til 99,5 mile med trinnvise økninger på 0,5 mile. "1.0mile" er angitt som standard. Meny Indeks Tips Når det er et tidligere mål du ikke har nådd, kan du starte nedtellingen etter at du har valgt "Start" i trinn. Du kan spille av sanger i modus for automatisk sangvalg i henhold til treningstempoet ( side 23), i stedet for å angi et mål. Obs! Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke kan telle skritt ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller: Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en veske e.l. Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake. Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et kjøretøy. Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter spilleren for kraftige støt. Spilleren beregner avstanden og kaloritellingen basert på skrittellingen og høyden/ vekten/skrittlengden du angir ( side 38). Unøyaktige målinger kan oppstå avhengig av hvor spilleren er festet, alder eller kjønn. Bruk denne funksjonen veiledende. Spille av sanger mens du trener Spille av sanger i automatisk valgmodus avhengig av treningstempoet (Music Pacer) I SPORTS MODE kan du spille av sanger ved hjelp av den automatiske valgfunksjonen. Da skifter spilleren spillelister automatisk avhengig av bevegelsestempoet, for eksempel om du går eller jogger. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (SPORTS MODE), og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Music Pacer>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "ON" eller "OFF", og trykk knappen for å bekrefte. ON: Aktiverer automatisk sangvalg. Spillelistene "Walk Music" eller "Run Music" spilles av i modus for vilkårlig avspilling, avhengig av tempoet på bevegelsen. (Standardinnstilling) OFF: Automatisk sangvalg er ikke aktivert. Spiller av sanger i samme status som før du valgte "SPORTS MODE". å bekrefte. Avspillingen starter i tempoet som er angitt i trinn, og den angitte målverdien begynner nedtellingen. Når du har nådd målverdien, stopper avspillingen. Roter skyttelbryteren for å velge "Start", og trykk knappen for Fortsettes Spille av sanger mens du trener...spiller av sanger i automatisk valgmodus i henhold til treningstempoet Tips Spillelister for "Walk" og "Run" er inkludert på spilleren som standard. Du kan i tillegg legge sanger til på spillelistene "Walk" og "Run" ved hjelp av SonicStageprogramvaren. Du kan endre spillelisten avhengig av treningstempoet ( side 25). Når du bytter spilleliste fra "Walk" til "Run" eller motsatt, vil du motta lydveiledning. Obs! Innhold Meny Hvis det ikke finnes spillelister på spilleren, vises ikke menyen Music Pacer (Musikktempo). Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke gjenkjenner bevegelsestempoet ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller: Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en veske e.l. Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake. Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et kjøretøy. Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter spilleren for kraftige støt. Indeks Fortsettes Spille av sanger mens du trener...spiller av sanger i automatisk valgmodus i henhold til treningstempoet Endre spillelistene for automatisk valg av sanger (Set Playlist) Du kan endre spillelistene for automatisk valg av sanger. Obs! Innhold Du aktiverer automatisk valg av sanger ved å velge "ON" i menyen Music Pacer (Musikktempo) ( side 23). Meny Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Indeks Roter skyttelbryteren for å velge (SPORTS MODE), og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. "SET WALK P.LIST" vises. Roter skyttelbryteren for å velge "Set Playlist>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge spillelisten for lavt tempo, og trykk knappen for å bekrefte. "SET RUN P. LIST" vises. trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge spillelisten for raskt tempo, og Obs! Hvis du formaterer spilleren, slettes alle spillelistene, inkludert standardspillelistene. Spille av sanger mens du trener Bruke stoppeklokkefunksjonen (STOPWATCH) Du kan bruke spilleren som en stoppeklokke. Du kan ta tiden i opptil ni timer, 59 minutter og 59 sekunder, med trinnvise økninger på ett sekund. Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME til Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge knappen for å bekrefte. (STOPWATCH), og trykk Trykk knappen DISP/HOME for å begynne tidtakingen. Trykk knappen DISP/HOME på nytt for å stoppe tidtakingen.

13 Hvis du trykker knappen DISP/HOME på nytt når tidtakingen er stoppet, tilbakestilles stoppeklokken. Tips Stoppeklokkefunksjonen kan brukes under avspilling. Når du bruker stoppeklokkefunksjonen, vil imidlertid skjermbildet for måling av tid vises. Slik stopper du stoppeklokkefunksjonen Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises, og velg deretter (ALL SONGS), (PLAYLIST) eller (FM) (bare NW-S202F/ S203F/S205F) fra menyskjermbildet og trykk knappen for å bekrefte. Innstillinger Endre displaymodus Du kan endre ønsket display for avspilling eller stoppmodus. Knappen DISP/HOME Innhold Meny Indeks Hver gang du trykker på knappen DISP/HOME, endres skjermen på følgende måte: Basic (Grunnleggende): Viser den grunnleggende skjermen. (Standardinnstilling) Property (Egenskaper): Viser sanginformasjon. Viser gjeldende sangnummer (eller gjeldende album-/artistnummer)/totalt antall sanger (eller totalt antall album/artister) i avspillingsområdet, brukt tid, kodek (komprimeringstype), bithastighet og gjeldende innstilling for lydkvalitet (Equalizer) / 0200 ATRAC 256kbps 01:35 C Step (Skritt): Viser antall skritt. Viser antall skritt, tilbakelagt distanse og innstilling for G-Sensor (G sensor). Som standardinnstilling vises skrittelling under avspilling eller FM-mottak (bare NW-S202F/S203F/S205F), eller tilbakelagt distanse ( side 40) og skrittelleren tilbakestilles automatisk ( side 43) når spillerens klokke viser 0:00. Calorie (Kalori): Viser antall kalorier. Viser antall forbrente kalorier og innstilling for G-Sensor (G sensor). Som standardinnstilling vises forbrukte kalorier under avspilling eller FMmottak (bare NW-S202F/S203F/S205F) ( side 40).,,, vises i denne rekkefølgen, avhengig av hvor mange kalorier du har forbrent. 5 ikoner av typen ( ) vises når maksimal kaloriverdi er nådd. Clock (Klokke): Viser ukedag, måned, dato og gjeldende klokkeslett. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir klokkeslett, kan du se "Justere gjeldende tidsinnstilling (Set Date-Time (Angi tid/klokkeslett))" ( side 44). DISP: Viser animasjoner. Fortsettes Innstillinger...Endre displaymodus Tips Sett innstillingen for strømsparing ( side 54) til "OFF" for å vise skjermen konstant. Obs! Innhold Meny Indeks Når innstillingen for lydkvalitet (Equalizer) ( side 33) er satt til "OFF", vises ikke denne på "Property"-skjermbildet. Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke kan telle skritt ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller: Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en veske e. l. Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake. Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et kjøretøy. Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter spilleren for kraftige støt. Spilleren beregner avstanden og kaloritellingen basert på skrittellingen og høyden/ vekten/skrittlengden du angir ( side 38). Unøyaktige målinger kan oppstå avhengig av hvor spilleren er festet, alder eller kjønn. Bruk denne funksjonen veiledende. Innstillinger Endre sangrekkefølgen (Sort) Du kan angi sangrekkefølgen etter albumrekkefølgen, album etter artistrekkefølgen, eller artistnavnrekkefølgen. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Sort>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge en sangrekkefølge, og trykk knappen for å bekrefte. Album Angivelse av sorteringsstatus Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Liste over sangrekkefølge Innstillingselement/ikon Beskrivelse Album (albumrekkefølge)/ Sangene vises i albumrekkefølge. I albumet vises sangene i sangnummerrekkefølge. I kontrollmodus for mappe hoppes sanger over etter album. (Standardinnstilling) Artist/Album (album etter Sangene vises i albumrekkefølge etter artist. I artistrekkefølge)/ albumet vises sangene i sangnummerrekkefølge. I kontrollmodus for mappe hoppes sanger over etter album. Sangene vises i artistrekkefølge. Sangene med Artist (artistrekkefølge)/ samme artist vises i sangnavnrekkefølge. I kontrollmodus for mappe hoppes sanger over etter artist. 0 Innstillinger Angi volum ved hjelp av funksjonen for forhåndsinnstilt volum (Volume Mode) Det finnes 2 modi for justering av volumnivå. Manual (manuelt volum): Trykk knappen VOL +/ for å justere volumnivået fra 0 til 30. Preset (forhåndsinnstilt volum): Trykk knappen VOL +/ for å angi ett av de tre forhåndsinnstilte nivåene, "Low", "Mid", eller "Hi", som volumnivå. Knappen til Skyttelbryter til Knappen DISP/HOME Knappen VOL +/ Innhold Meny Indeks Angi volumnivå for forhåndsinnstilt modus (Preset) Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Volume Mode>", og trykk knappen for å bekrefte. Fortsettes 1 Innstillinger...Angi volum ved hjelp av funksjonen for forhåndsinnstilt volum Roter skyttelbryteren for å velge "Preset", og trykk knappen for å bekrefte. En linje vises over og under "Low". Innhold Roter skyttelbryteren for å angi volumet for hvert forhåndsinnstilt nivå, og trykk knappen for å bekrefte. Forhåndsinnstilte nivåer vises i rekkefølgen "Low", "Mid" og "Hi". Med denne innstillingen kan du velge volumnivået ("Low", "Mid" eller "Hi") ved å trykke knappen VOL +/. Meny Indeks Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Obs! Hvis AVLS ( side 36) er angitt, kan det hende at det faktiske volumet er lavere enn innstillingene. Når du deaktiverer AVLS, går volumet tilbake til det forhåndsinnstilte nivået.

14 Fortsettes Innstillinger...Angi volum ved hjelp av funksjonen for forhåndsinnstilt volum Bytte til manuell modus (Manual) Innhold Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Meny Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Indeks Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Volume Mode>", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Manual", og trykk knappen for å bekrefte. Med denne innstillingen kan du justere volumnivået (fra 0 til 30) ved å trykke knappen VOL +/. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Tilpasse lydkvaliteten (Equalizer) Du kan tilpasse lydkvaliteten etter musikksjangeren. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Obs! Du kan ikke tilpasse lydkvaliteten mens du bruker du bruker FM-mottaker (kun NWS202F/S203F/S205F). Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Equalizer>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge innstillingen for lydkvalitet, og trykk knappen for å bekrefte. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Liste over innstillinger for lydkvalitet Innstillingselement Beskrivelse OFF (Av) Heavy Pop Jazz Custom (Tilpasset) Obs! Innstilling for lydkvalitet er ikke aktivert. (Standardinnstilling) Fremhever høye og lave nivåer for et kraftig lydbilde. Fremhever mellomnivålyd ideelt for vokal. Fremhever høye og lave nivåer for et livaktig lydbilde. Brukertilpassede lydinnstillinger. Se side 34 for innstilling. Hvis lydkvalitetsinnstillingen du velger er fordreid når du skrur opp volumet, må du skru ned. Hvis de personlige innstillingene som er lagret som "Custom", gir et annet volumnivå enn de andre innstillingene, kan det være du må justere volumet manuelt for å kompensere. Innstillinger Registrere en ønsket lydkvalitet (Preset Custom) Du kan angi 7 nivåer for hvert av de 5 båndene, og registrere en ønsket lydkvalitet. Deretter kan du velge den registrerte innstillingen under "Custom" i "Tilpasse lydkvaliteten (Equalizer)" ( side 33). Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Obs! Du kan ikke registrere lydkvaliteten mens du bruker du bruker FM-mottaker (kun NWS202F/S203F/S205F). Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Preset Custom>", og trykk knappen for å bekrefte. En linje vises over og under det laveste båndet. Roter skyttelbryteren for å angi nivået for hvert bånd, og trykk knappen for å bekrefte. Lydkvalitetsrekkefølgen er satt fra lavbånd (bass) til høybånd (diskant). Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Justere volumnivået (Dynamic Normalizer) Du kan angi at volumnivået skal reduseres mellom sangene. Når denne innstillingen er valgt, og du hører på albumsanger i modus for vilkårlig avspilling, reduseres volumnivået mellom sangene for å minimalisere forskjellen i innspillingsnivåene. Knappen til Innhold Meny Indeks Skyttelbryter til Knappen DISP/HOME Obs! Du kan ikke redusere volumnivået mellom sanger mens du bruker FM-mottakeren (kun NW-S202F/S203F/S205F). Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "D.Normalizer>", og trykk knappen for å bekrefte. bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "ON", og trykk knappen for å Slik setter du til av Velg "OFF" i trinn. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Begrense volumet (AVLS) Du kan aktivere AVLS (Automatic Volume Limiter System) for å begrense maksimumsvolumet og dermed hindre forstyrrelser og hørselsskader. Med AVLS kan du høre på musikk på et behagelig lydnivå. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "AVLS>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "ON", og trykk knappen for å bekrefte. Volumet holdes på et moderat nivå. Slik setter du til av Velg "OFF" i trinn. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Tips "AVLS" vises når du trykker knappen VOL +/ hvis AVLS er satt til "ON". Innstillinger Slå av pipelyden (Beep) Du kan slå av pipelydene på spilleren. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. for å bekrefte. å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Beep>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "OFF", og trykk knappen for Slik endrer du innstillingen til på Velg "ON" i trinn.

15 Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Angi informasjon for kaloritelling og avstand (Height/Weight) Du kan angi informasjon (høyde/vekt/skrittlengde) slik at du teller kalorier og måler avstanden mens du spiller av sanger i SPORTS MODE ( side 21). Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Height/Weight>", og trykk Roter skyttelbryteren for å velge verdien for "inch/lb" eller "cm/kg", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge vekt, og trykk knappen for å bekrefte. "132lb (eller 60kg)" er angitt som standard. Roter skyttelbryteren for å velge høyde, og trykk knappen for å bekrefte. "67inch (eller 170cm)" er angitt som standard. Fortsettes Innstillinger... Angi informasjon for kaloritelling Når du har trykket knappen for å angi "Walk Stride>," roterer du skyttelbryteren for å angi skrittlengden når du går, og deretter trykker du knappen for å bekrefte. Skrittlengden beregnes etter høydeverdien (angitt i trinn ) 0,5. du skyttelbryteren for å angi skrittlengden når du løper, og deretter trykker du knappen for å bekrefte. Skrittlengden beregnes etter høydeverdien (angitt i trinn ) 0,7. Innhold Når du har trykket knappen for å angi "Run Stride>," roterer Meny Indeks Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Tips Du kan angi høyden fra 80 til 250 cm (31 til 99 tommer), vekten fra 10 til 300 kg (22 til 660 lb). Når det gjelder andre verdier, kan du angi fra "Less" (minimumsverdi) eller "More" (maksimumsverdi). Angi omtrentlig verdi. Obs! Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke kan telle skritt ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller: Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en veske e. l. Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake. Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et kjøretøy. Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter spilleren for kraftige støt. Spilleren beregner avstanden og kaloritellingen basert på skrittellingen og høyden/ vekten/skrittlengden du angir ( side 38). Unøyaktige målinger kan oppstå avhengig av hvor spilleren er festet, alder eller kjønn. Bruk denne funksjonen veiledende. Når du måler kalorier, må menyen G Sensor (G-sensor) ( side 40) være aktivert. Informasjonen du anga for "Height/Weight", brukes bare for å måle distansen og kaloriene som forbrukes. Denne informasjonen sendes ikke via USBforbindelsen. Hvis du endrer verdi for høyde (trinn ) etter at du har angitt skrittlengden i og, endres også skrittlengden. 0 Innstillinger Stille inn G Sensor (G Sensor) Spillerens innebygde G Sensor (G-sensor) gjenkjenner variasjoner i hastighet og har funksjoner som skrittelling, tilbakelagt distanse og beregning av forbrukte kalorier, eller endring av avspillingsmodus når du rister spilleren tre ganger ( side 20). Du kan også deaktivere G Sensor (G-sensor). Knappen til Innhold Meny Indeks Skyttelbryter til Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "G Sensor>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge følgende innstilling for G Sensor (G-sensor), og trykk knappen for å bekrefte. ON- MusicPB (aktivert under musikkavspilling): Aktiverer G Sensor (Gsensor) under avspilling eller FM-mottak (bare NW-S202F/S203F/ S205F). (standardinnstilling) Anbefales hvis du lytter til musikk mens du driver med sport. ON-Anytime (alltid på): G Sensor (G-sensor) er alltid aktivert. Anbefales dersom du vil vite hvor mange skritt du tar og kalorier du forbrenner i løpet av dagen. Selv om du ikke bruker spilleren, forblir imidlertid G Sensor (G-sensor) aktivert og forbruker batteristrøm. OFF (av): G Sensor (G-sensor) er ikke aktivert. Anbefales hvis du vil spare strøm og forlenge bruken av spilleren. Fortsettes 1 Innstillinger...Angi skrittelling Tips Når G Sensor-menyen (G-sensor) er satt til "ON-MusicPB" (Aktivert under musikkavspilling) eller "ON-Anytime" (Alltid på), vises "G" på skjermbildet for "Step" (Skritt) eller "Calorie" (Kalori) ( side 27). Obs! Innhold Meny Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke kan aktivere G Sensor-funksjonen (G-sensor) ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller: Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en veske e.l. Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake. Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et kjøretøy. Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter spilleren for kraftige støt. Indeks Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Vise logg for skrittelling (Count History) Logg for skrittelling registreres under skrittellingen når menyen G Sensor (Gsensor) er satt til "ON" ( side 40). Du kan vise opptil syv logger fra den nyeste loggen. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Count History>", og trykk knappen for å bekrefte.

16 Dato, antall skritt, distanse og kaloriforbruk vises på skjermen fra venstre i denne rekkefølgen. Ved å rotere skyttelbryteren kan du velge forrige eller neste logg for skrittelling. Tips Den nyeste loggen for skrittelling vises alltid øverst. Hvis du setter menyen Counter Reset (Tilbakestilling av teller) ( side 43) til "Daily" (Daglig), vil den daglige loggen lagres på spilleren. Ved å aktivere menyen Reset All Setting (Tilbakestille alle innstillinger) ( side 49), kan du slette loggen for skrittelling. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Angi tilbakestilling for skrittelleren (Counter Reset) Du kan tilbakestille det samlede antallet skritt. "Daily" (Daglig) er angitt som standard. Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME til Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Counter Reset>", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge følgende tilbakestillingsmetode, og trykk knappen for å bekrefte. Now (Nå): Tilbakestiller det samlede antallet skritt nå. Daily (Daglig): Tilbakestiller det samlede antallet skritt når spillerens klokke ( side 44) viser 0:00. OFF (Av): Tilbakestilling er ikke aktivert. Hvis du vil velge "Now" (Nå), velger du "OK" og trykker knappen for å bekrefte. Hvis du velger "Cancel" (Avbryt) og trykker knappen for å bekrefte, vises menyen for tilbakestillingsmetode på nytt. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Justere gjeldende innstilling for klokkeslett (Set Date-Time) Du kan stille inn og vise gjeldende tid. Du kan angi dato og klokkeslett for at spilleren enten skal synkronisere med datamaskinen automatisk, eller manuelt etter spilleren. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Date-Time>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Set Date-Time>", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Automatic" eller "Manual", og trykk knappen for å bekrefte. Automatic (Automatisk): Synkroniserer dato og klokkeslett med datamaskinen når du kobler spilleren til datamaskinen og starter SonicStageprogramvaren. Manual (Manuelt): Angi dato og klokkeslett automatisk. Hvis du velger "Automatic" (Automatisk), lukkes menyen SETTINGS. Hvis du velger "Manual" (Manuelt), vises en linje over og under årstallet. Fortsett med trinn til. Fortsettes Innstillinger... Justere gjeldende innstilling for klokkeslett Roter skyttelbryteren for å justere årsinnstillingen, og trykk knappen for å bekrefte. En linje vises over og under månedstallet. Innhold Følg anvisningene i trinn for å justere innstillingene for måned, dato, time og minutt. Når du har rotert skyttelbryteren for å justere innstillingen for dato og klokkeslett, trykker du knappen for å bekrefte. Meny Indeks Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Slik viser du gjeldende tid Følg en av fremgangsmåtene nedenfor. Still inn "Clock" (Klokke) i "Endre displaymodus" ( side 27). Trykk en knapp mens HOLDfunksjonen er aktivert. Tips Du kan velge datoformatet "måned/dag" eller "dag/måned". Videre kan du velge tidsformat fra 12 eller 24 timers visning. Se "Angi datoformat (Date Disp Type)" ( side 46), eller "Angi tidsformat (Time Disp Type)" ( side 47). Obs! Hvis spilleren ikke er i bruk over lang tid, kan det være du må stille inn dato og klokkeslett på nytt. Hvis gjeldende tid ikke er angitt og displayet er satt til "Clock" (Klokke) ( side 27), vises "---". Innstillinger Angi datoformat (Date Disp Type) Du kan velge datoformatet du angav ( side 44) fra enten "måned/dag" eller "dag/måned". Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME til Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Date-Time>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Date Disp Type>", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge datoformatet, og trykk knappen for å bekrefte. mm/dd (mm/dd): Datoformatet "måned/dag" vises (standardinnstilling). dd/mm (dd/mm): Datoformatet "dag/måned" vises. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Angi tidsformat (Time Disp Type) Du kan velge tidsformatet du angav ( side 44) fra 12 eller 24 timers visning. "24h" (24 t) er angitt som standard. Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME til Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Date-Time>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Time Disp Type>", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "12h" (12 t) eller "24h" (24 t), og trykk knappen for å bekrefte. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Vise spillerinformasjon (Information) Informasjon som produktnavn, kapasitet til innebygd flash-minne, serienummer og fastvareversjon, kan vises. Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME til Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOMEskjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte.

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Information>", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å vise følgende informasjon: 1: produktnavn 2: kapasitet til innebygd flash-minne 3: serienummer 4: versjonsinformasjon for spillerens fastvare Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til displayet endres. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Tilbakestille til fabrikkinnstillinger (Reset All Setting) Du kan tilbakestille spilleren til fabrikkinnstillingene. Dette vil ikke føre til at sangene du har overført til spilleren, blir slettet. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Obs! Bare tilgjengelig når du bruker funksjonen ALL SONGS i stoppmodus. Trykk og hold inne knappen DISP/HOME i stoppmodus til HOMEskjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Initialize>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Reset All Setting>", og trykk knappen for å bekrefte. tilbakestillingen er fullført, vises "COMPLETE". Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Slik avbryter du tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger Velg "Cancel" i trinn, og trykk knappen for å bekrefte. 0 Innstillinger Formatere minnet (Format) Du kan formatere det innebygde flash-minnet i spilleren. Når du formaterer minnet, slettes alle musikkdata og andre data som er lagret. Pass på å sjekke dataene som er lagret i minnet, før du formaterer. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Obs! Bare tilgjengelig når du bruker funksjonen ALL SONGS i stoppmodus. Trykk og hold inne knappen DISP/HOME i stoppmodus til HOMEskjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Initialize>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Format>", og trykk knappen vises, og formateringen starter. Når formateringen er fullført, vises "COMPLETE". Fortsettes 1 Innstillinger...Formatere minnet Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Slik avbryter du formateringen Velg "Cancel" i trinn, og trykk knappen for å bekrefte. Obs! Innhold Meny Ikke formater det innebygde flash-minnet i spilleren ved hjelp av Windows Utforsker. Indeks Innstillinger Endre innstillingen for USB-tilkobling (USB Power) Hvis strømforsyningen (USB Bus Powered) er utilstrekkelig, kan det forekomme ufullstendige dataoverføringer mellom datamaskinen og spilleren, avhengig av hvordan du bruker datamaskinen. I slike tilfeller kan dataoverføringen forbedres ved at du setter USBtilkoblingen (USB Power) til "100mA". "500mA" er angitt som standard. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Obs! Du kan ikke stille inn dette under USB-tilkoblingen. Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "USB Power>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "100mA" eller "500mA", og trykk knappen for å bekrefte. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Tips Når du kobler spilleren til en bærbar datamaskin, anbefales det at du kobler datamaskinen til et strømuttak. Ladetiden vil bli lenger hvis "USB Power" er satt til "100mA". Innstillinger Angi om displayet skal være på venstre eller høyre side (Disp. Rotation) Du kan endre displayets plassering slik at det enkelt kan betjenes, for eksempel når du fester spilleren ved hjelp av klipset eller armbåndet som følger med. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. knappen for å bekrefte. knappen for å bekrefte. "OFF" er angitt som standard. Roter skyttelbryteren for å velge "Disp. Rotation>", og trykk Roter skyttelbryteren for å velge "ON" eller "OFF", og trykk Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Tips Selv om du endrer plasseringen til displayet, vil dette ikke endre skyttelbryterfunksjonen (() eller VOL +/). Obs! Selv om du endrer displayets plassering i henhold til fremgangsmåten ovenfor, kan ikke plasseringen til Power Save-displayet ( side 54) for ALL SONGS ( side 13) eller PLAYLIST ( side 14) endres. Innstillinger Redusere strømforbruket (Power Save) Skjermbildet skifter til strømsparing når spilleren ikke er i bruk på omtrent 15 sekunder. Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME til Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Power Save>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge innstillingen for strømsparing, og trykk knappen for å bekrefte. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Liste over strømsparingsinnstillinger Innstillingselement Beskrivelse ON-Normal (På-Normal) ON-Super (På-Super) OFF (Av) Strømsparingsskjermbildet vises i displayet når spilleren ikke er i bruk i omtrent 15 sekunder (standardinnstilling).

Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S202. 2006 Sony Corporation 2-887-524-41 (3)

Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S202. 2006 Sony Corporation 2-887-524-41 (3) Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S202 2006 Sony Corporation 2-887-524-41 (3) Om håndbøkene En Quick Start Guide og denne brukerveiledningen i PDF-format er inkludert med spilleren. Når du har

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier.

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier. Klikk! Du kan gå direkte til siden Overføre musikk Overføre videoer/fotografier Feilsøking Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-41(1) Merknad Avhengig av hvilket land/område

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NWZ-S545 http://no.yourpdfguides.com/dref/2785946

Din bruksanvisning SONY NWZ-S545 http://no.yourpdfguides.com/dref/2785946 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SA1OPS32K http://no.yourpdfguides.com/dref/2781037

Din bruksanvisning PHILIPS SA1OPS32K http://no.yourpdfguides.com/dref/2781037 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Grunnleggende betjening... 12 Radio... 21 CD-spiller... 27 Eksterne enheter... 30 Navigering... 39 Stemmegjenkjenning... 55 Telefon...

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Din bruksanvisning ARCHOS 504 http://no.yourpdfguides.com/dref/1227026

Din bruksanvisning ARCHOS 504 http://no.yourpdfguides.com/dref/1227026 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome

Detaljer

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM DNX450TR GPS NAVIGASJONSSYSTEM INSTRUKSJONSHÅNDBOK Trykk på tasten nedenfor før du leser denne håndboken, slik at siste utgave og endrede sider hentes frem. http://manual.kenwood.com/edition/im385/ 2014

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Operation Guide. Hepburn Operation Guide. Guía de funcionamiento Guia de Operação. Guide d utilisation Betriebsanleitung

Operation Guide. Hepburn Operation Guide. Guía de funcionamiento Guia de Operação. Guide d utilisation Betriebsanleitung Hepburn Operation Guide GB Operation Guide Guide d utilisation Betriebsanleitung Guía de funcionamiento Guia de Operação Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 1 Innhold Velkommen til View Questt...4 Fordelene

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 32PFL8605H http://no.yourpdfguides.com/dref/2767330

Din bruksanvisning PHILIPS 32PFL8605H http://no.yourpdfguides.com/dref/2767330 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ipod classic Brukerhåndbok

ipod classic Brukerhåndbok ipod classic Brukerhåndbok 2 Innhold Kapittel 1 4 Grunnleggende om ipod classic 5 ipod classic-oversikt 5 Bruke kontrollene på ipod classic 8 Deaktivere ipod classic-kontrollene 9 Bruke ipod classic-menyer

Detaljer

Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller. Veiledning til funksjoner og egenskaper

Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller. Veiledning til funksjoner og egenskaper Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller Veiledning til funksjoner og egenskaper Innhold Squeezebox Touch Veiledning til funksjoner og egenskaper Takk!................................................................

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland

Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Display symbols Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Tlf.nr. +358-8-520 2100 Faks +358-8-520 2300 www.polar.fi Indikerer en pågående pulsmåling, og blinker i takt med

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu Brukerveiledning Revisjon: R01 (EU) Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Fraskrivningsklausu Spesifikasjoner og manualer

Detaljer

Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen.

Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. NORSK BRUKERHÅNDBOK Version 1.0 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Kjære kunde. Takk for at du valgte dette Archos-produktet. Vi håper du vil like produktet

Detaljer

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER Cover S520 S510 NOR A.fh8 30.1.2002 15:54 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen som bpm og % av HR max, gjennomsnittlig hjertefrekvens og varighet på treningen. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer