Din bruksanvisning SONY NW-S202

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY NW-S202 http://no.yourpdfguides.com/dref/677835"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Innhold Meny Indeks Bla gjennom brukerveiledningen Slik bruker du knappene i brukerveiledningen Klikk knappene øverst til høyre i denne håndboken for å hoppe til "Innhold", "Home-menyliste" eller "Indeks". Hopper til innholdsfortegnelsen Finn det du ser etter, i en liste over emner i håndboken. Hopper til Home-menylisten Finn det du ser etter, i en liste over alternativene i spillermenyen. Hopper til indeksen Finn det du ser etter, i en liste over stikkord fra håndboken. Tips Du kan hoppe til den angitte siden ved å klikke et sidetall i innholdsfortegnelsen, i Home-menylisten eller i indeksen. Du kan hoppe til den angitte siden ved å klikke en sidereferanse (f.eks. side 3) på hver side. Hvis du vil søke etter en referanseside ved hjelp av stikkord, klikker du "Rediger"menyen, velger "Søk" i Adobe Reader for å vise navigasjonsrammen, skriver inn stikkordet i søkeboksen og klikker "Søk". og nederst i Adobe Du kan hoppe til forrige eller neste side ved å klikke knappene Reader-vinduet. Fortsettes Slik endrer du sideoppsettet Du kan bruke knappene nederst i Adobe Reader-vinduet til å velge hvordan sidene skal vises. Innhold Meny Indeks Enkeltside Sidene vises én og én. Når du blar, endres visningen til forrige eller neste side. Kontinuerlig Sidene vises som en kontinuerlig serie med sider. Motstående Når du blar, ruller forrige og neste To sider vises ved siden av hverandre. side opp eller ned kontinuerlig. Når du blar, endres visningen til forrige eller neste sidepar. Kontinuerlig motstående To sider vises side ved side, og hvert sidepar er del av en kontinuerlig visning av sider. Når du blar, ruller forrige og neste sidepar opp eller ned kontinuerlig. Bruke Hjelp for SonicStage Se Hjelp for SonicStage for informasjon om hvordan du bruker SonicStage, for eksempel for å importere sanger til datamaskinen og overføre sanger til spilleren. Klikk "Help" "SonicStage Help" når SonicStage kjører. Hjelpen vises. Obs! I Hjelp for SonicStage refereres det til spilleren som "ATRAC Audio Device". Innhold Medfølgende tilbehør.. 6 Home-menyliste. 8 Deler og kontroller Stille inn G Sensor (G Sensor) Vise logg for skrittelling (Count History) (Counter Reset)...43 Innhold Meny Angi tilbakestilling for skrittelleren Spille av sanger Spille av sanger (ALL SONGS) Spille av sanglister (PLAYLIST)...14 Søke etter sanger (SEARCH) Søke etter sanger etter sangnavn (Song)...15 Søke etter sanger etter artist (Artist)..16 Søke etter sanger etter album (Album)...

3 ...17 Endre avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger (Shuffle Shake) Justere gjeldende innstilling for klokkeslett (Set Date-Time) Angi datoformat (Date Disp Type) Angi tidsformat (Time Disp Type) Vise spillerinformasjon (Information) Tilbakestille til fabrikkinnstillinger (Reset All Setting) Indeks Endre avspillingsmodus (Play Mode) Formatere minnet (Format) Endre innstillingen for USB-tilkobling (USB Power) Spille av sanger mens du trener Spille av sanger til et angitt mål (Set Target) 21 Angi om displayet skal være på venstre eller høyre side (Disp. Rotation) Redusere strømforbruket (Power Save)...54 Spille av sanger i automatisk valgmodus avhengig av treningstempoet Lytte til FM-radio (bare NW- S202F/S203F/S205F) Lytte til FM-radio Bytte til FM-mottakeren Stille inn radiostasjoner automatisk (FM Auto Preset)...

4 Velge radiostasjoner. 57 Slik sletter du lagrede radiostasjoner.59 (Music Pacer) Endre spillelistene for automatisk valg av sanger (Set Playlist).. 25 Bruke stoppeklokkefunksjonen (STOPWATCH)...26 Stille inn ønskede radiostasjoner Angi mottaket (Scan Sens) Veksle mellom mono og stereo (Mono/Auto)..61 Innstillinger Endre displaymodus Endre sangrekkefølgen (Sort) Angi volum ved hjelp av funksjonen for forhåndsinnstilt volum (Volume Mode) Angi volumnivå for forhåndsinnstilt modus Fortsettes (Preset)

5 30 Bytte til manuell modus (Manual)...32 Tilpasse lydkvaliteten (Equalizer)...33 Registrere en ønsket lydkvalitet (Preset Custom) (Dynamic Normalizer)..35 Justere volumnivået Begrense volumet (AVLS) Slå av pipelyden (Beep).. 37 Angi informasjon for kaloritelling og avstand (Height/Weight).38 Avanserte funksjoner Lade spilleren Maksimere batteriets levetid Hva er format og bithastighet?. 64 Spille av sanger uten pauser. 65 Hvordan importeres sanginformasjon til spilleren? Lagre andre typer data enn lydfiler Oppgradere fastvaren i spilleren Innhold Meny Indeks Feilsøking Feilsøking...

6 . 69 Meldinger Avinstallere SonicStage Annen informasjon Forholdsregler.. 82 Om opphavsrett Spesifikasjoner. 87 Indeks 90 Obs! Avhengig av hvilket land/område du har kjøpt spilleren i, kan det hende at noen modeller ikke er tilgjengelige. Medfølgende tilbehør Kontroller at følgende er inkludert i pakken: Hodetelefoner (1) USB-kabel (1) Armbånd* (1) Klips* (1) Dette brukes til å feste på klærne når du bærer spilleren. CD- ROM** (1) - SonicStage-programvare - Brukerveiledning (PDF-fil) Quick Start Guide (1) * Hvilke elementer som følger med, kan variere avhengig av landet/ området der du har kjøpt spilleren. ** Ikke prøv å spille av denne CD-ROMen i en lyd-cd-spiller. Innhold Meny Indeks Feste spilleren med armbåndet Fest spilleren med armbåndet ved å følge prosedyren nedenfor. 1 2 Åpne båndfestet, stikk armen gjennom armbåndet og lukk deretter båndfestet midlertidig. Skyv spilleren (mens displayet vender opp) inn i holderen på armbåndet. Skyv spilleren helt inn. 3 Juster displayet slik at du får en best mulig visningsvinkel, og fest reimen med båndfestet på en sikker måte, slik den ikke faller av. Fortsettes Slik fjerner du spilleren fra armbåndet Trekk i tappen på undersiden av armbåndets holder i retning av pilen for å løsne spilleren. Deretter løser du ut spilleren fra armbåndets holder. Innhold Meny Indeks Feste spilleren med klipsen Skyv spilleren (mens displayet vender opp) på klipsen. Skyv spilleren helt inn. Slik fjerner du spilleren fra klipsen Fleks den nedre posisjonen av klipsen slik at den åpnes noe i retning av for å løsne spilleren. Deretter løser du ut spilleren fra klipsen. Om serienummeret Serienummeret for denne spilleren kreves for kunderegistreringen.

7 Nummeret finnes på baksiden av spilleren. Du kan også kontrollere serienummeret på denne spilleren. Se side 48 for mer informasjon. Home-menyliste Du kan vise HOME-skjermbildet ved å trykke og holde knappen DISP/HOME på spilleren. HOME-skjermbildet er startpunktet for avspilling av lyd, søking etter sanger og endring av følgende innstillinger, for eksempel. Knappen DISP/HOME Innhold Meny (PLAYLIST) Indeks (SETTINGS) HOME-skjermbildet* * Fem av de syv ikonene vises i displayet med gjeldende valg i midten. Gjeldende ikon endres avhengig av hvilken funksjon du bruker. Ved å rotere skyttelbryteren kan du velge et ikon, og trykke knappen for å bekrefte. (SEARCH) Song 15 Artist...16 Album (SPORTS MODE) Start Set Target. 21 Set Playlist...25 Music Pacer..23 (STOPWATCH) (ALL SONGS) (FM)*.

8 .. 55 Play Mode Sort Scan Sens* Mono/Auto* FM Auto Preset* Advanced Menu Sound Volume Mode Preset Custom AVLS Beep D.Normalizer Height/Weight...38 G Sensor Date-Time Set Date-Time

9 ...44 Date Disp Type...46 Time Disp Type Information...48 Initialize Reset All Setting Format.. 50 USB Power...52 Disp. Rotation...53 Power Save Count History...42 Counter Reset Equalizer..33 * Bare NW-S202F/S203F/S205F Deler og kontroller Innhold Meny Knappen * Starter avspilling. Når du starter avspillingen, vises nederst til venstre i displayet, og hvis du trykker en gang til, vises og avspillingen stopper. Når du trykker, starter avspillingen fra første sang på spilleren hvis du akkurat har kjøpt spilleren eller koblet den medfølgende USB-kabelen, fra datamaskinen. Når det vises en meny i displayet, bruker du denne knappen til å bekrefte elementet på menyen. Knappen DISP/HOME Ved å trykke denne knappen mens spilleren er i avspillings- eller stoppmodus, kan du endre displayet ( side 27). Trykk og hold inne denne knappen for å vise HOME-skjermbildet. Mens menyer i HOME-skjermbildet vises, kommer det forrige skjermbildet tilbake når denne knappen trykkes pålett, meldinger og meny. Under avspilling i normalmodus vises "sangnavn/artist, album". Under avspilling i Kontrollmodus for mappe vises "albumtittel/artistnavn/ spillelistenavn". Hvis du vil endre displaymodus, trykker du knappen DISP/HOME ( side 27). Du bør veksle til Power Save-modus når du ikke skal bruke enheten på en stund. Angivelse av avspillingsmodus (Play Mode) Viser ikon for gjeldende avspillingsmodus ( side 18). Hvis avspillingsmodus er satt til "Normal", vises det ikke et ikon. Angivelse av avspillingsstatus Viser gjeldende avspillingsmodus (: avspilling, : stopp, (): tilbakespoling (fremoverspoling), (): Hopper til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang). Angivelse av batterinivå Viser hvor mye batteristrøm som er igjen. Tips Du finner informasjon om displayet for FM-mottakeren (bare NW-S202F/ S203F/S205F ), under "Lytte til FMradio" ( side 55). 1 Spille av sanger Spille av sanger (ALL SONGS) Sangene på spilleren spilles av. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Knappen DISP/HOME Indeks Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (ALL SONGS), og trykk knappen for å bekrefte. Alle sangene på spilleren vises, og avspillingen starter fra den siste sangen du lyttet til. Hvis du ikke har spilt av en sang, starter avspillingen fra begynnelsen. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Slik hopper du til begynnelsen av sangen Hvis skyttelbryteren roteres kort til () i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang. Hvis skyttelbryteren settes til mappeposisjon, og deretter roteres kort til () i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller

10 neste) album/artist. Tips Du kan skifte til vilkårlig avspillingsmodus, gjentatt avspillingsmodus og så videre i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18). Sangene vises i den rekkefølgen du angir i menyen Sort (Sorter) ( side 29). Fabrikkinnstillingen er at sangene vises i albumrekkefølgen. 1 Spille av sanger Spille av sanglister (PLAYLIST) Du kan spille av sanglister som er laget i SonicStage. Hvis du endrer et navn i SonicStage, vises det endrede navnet på spilleren. Se Hjelp for SonicStage for mer informasjon. Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Obs! til Når (PLAYLIST) er valgt, vises ikke (SEARCH) i HOME-skjermbildet. Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. Den siste sangen du lyttet til, spilles av. Hvis du ikke har spilt av en sang, starter avspillingen fra den første sangen i den første spillelisten. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. (PLAYLIST), og trykk knappen Slik hopper du til begynnelsen av sangen Hvis skyttelbryteren roteres kort til () i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang. Hvis skyttelbryteren settes til mappeposisjon, og deretter roteres kort til () i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) spilleliste. Tips Du kan skifte til vilkårlig avspillingsmodus, gjentatt avspillingsmodus og så videre i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18). 1 Spille av sanger Søke etter sanger (SEARCH) Du kan søke etter sanger etter "Sangnavn", "Artist" eller "Album". Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Søke etter sanger etter sangnavn (Song) Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SEARCH), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Song>", og trykk knappen for å bekrefte. En liste over sanger vises på spilleren. Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Tips Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18), endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres. Fortsettes 1 Spille av sanger...søke etter sanger Søke etter sanger etter artist (Artist) Innhold Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOMEskjermbildet vises. Meny Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte.

11 for å bekrefte. Artistlisten vises. (SEARCH), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Artist>", og trykk knappen Indeks Roter skyttelbryteren for å velge ønsket artist, og trykk knappen for å bekrefte. Albumlisten for den valgte artisten vises. for å bekrefte. Sanglisten for det valgte albumet vises. Roter skyttelbryteren for å velge ønsket album, og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Tips Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18), endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres. Fortsettes 1 Spille av sanger...søke etter sanger Søke etter sanger etter album (Album) Innhold Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Meny Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. for å bekrefte. Albumlisten vises. (SEARCH), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Album>", og trykk knappen Indeks Roter skyttelbryteren for å velge ønsket album, og trykk knappen for å bekrefte. Sanglisten for det valgte albumet vises. Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Tips Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18), endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres. 1 Spille av sanger Endre avspillingsmodus (Play Mode) Spilleren har flere modi for avspilling, inkludert vilkårlig avspilling og valgt gjentatt avspilling. Du kan endre avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger ( side 20) etter at du har aktivert menyen G Sensor (G-sensor) ( side 40). Knappen til Innhold Meny Indeks Skyttelbryter til Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Play Mode>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge avspillingsmodus ( side 19), og trykk knappen for å bekrefte. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Fortsettes 1 Spille av sanger...endre avspillingsmodus Liste over avspillingsmodi Type avspillingsmodus/ikon Beskrivelse Innhold Normal/Intet ikon Folder (Mappe)/ Repeat All (Gjenta alle)/ Repeat Folder (Gjenta mappe)/ Repeat 1 Song (Gjenta én sang)/ 1 Repeat Shuffle All (Gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger)/ SHUF Repeat Shuffle Folder (Gjenta vilkårlig avspilling av mappe)/ SHUF Alle sangene fra og med gjeldende sang spilles én gang, så stopper avspillingen. (standardinnstilling) Alle sangene fra et album (eller en artist)*, inkludert gjeldende sang, spilles av én gang, så stopper avspillingen. Alle sangene fra og med gjeldende sang spilles av gjentatte ganger. Alle sangene fra et album (eller en artist)*, inkludert gjeldende sang, spilles av gjentatte ganger. Gjeldende sang spilles av gjentatte ganger. Gjeldende sang spilles av, og deretter spilles alle sangene av i vilkårlig rekkefølge. Gjeldende sang spilles av, og deretter blir alle sangene fra albumet (eller artisten)*, inkludert gjeldende sang, spilt av i vilkårlig rekkefølge. Meny Indeks * Hvis du angir "Album" eller "Artist/Album" i sorteringsmenyen ( side 29), er avspillingsområdet et album. Hvis du angir "Artist" i sorteringsmenyen, er avspillingsområdet en artist. Fortsettes 0 Spille av sanger...endre avspillingsmodus Endre avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger (Shuffle Shake) Du kan endre avspillingsmodus (vilkårlig avspilling aktivert eller deaktivert) ved å riste spilleren tre ganger under avspilling. Mens du holder spilleren slik det er vist nedenfor (displayet vender opp), rister du spilleren opp og ned tre ganger i takt, innen to sekunder. En lydeffekt høres når du rister for å endre avspillingsmodus. Innhold Meny Indeks Når spilleren ristes tre ganger på nytt, går spillemodus tilbake til forrige modus. Liste over spillemodi når spilleren ristes tre ganger Type avspillingsmodus Endres til Normal Folder (Mappe) Repeat All (gjenta alle) Repeat Folder (gjenta mappe) Repeat 1 Song (gjenta én sang) Repeat Shuffle All (gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger) Repeat Shuffle Folder Repeat Folder (gjenta mappe) (gjenta vilkårlig avspilling av mappe) Obs! Repeat Shuffle All (gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger) Repeat Shuffle Folder (gjenta vilkårlig avspilling av mappe) Repeat Shuffle All (gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger) Repeat Shuffle Folder (gjenta vilkårlig avspilling av mappe) Ingen endring Repeat All (gjenta alle) Når menyen G sensor (G-sensor) ( side 40) er satt til "OFF," er denne funksjonen ikke tilgjengelig. Du kan ikke bruke denne funksjonen når: den automatiske funksjonen for sangvalg ( side 23) er aktivert i menyen Music Pacer (Musikktempo) du bruker FM-mottaker (kun NW-S202F/S203F/S205F) HOME-skjermbildet vises eller du konfigurerer et element på SETTINGS-menyen Når du rister spilleren, må du passe på at du ikke dunker den borti andre gjenstander eller mister den. Når du skifter avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger, kan det oppstå en tellefeil. Hvis du rister spilleren tre ganger i takt innen to sekunder, endres avspillingsmodusen, men ingenting skjer hvis du rister den i to sekunder. 1 Spille av sanger mens du trener Spille av sanger til et angitt mål (Set Target) Du kan angi målelementer, for eksempel avspillingstid, kalorier eller distanse under avspilling, og trene mens du lytter til musikk til målelementet er nådd. Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME til Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (SPORTS MODE), og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Set Target>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge målelementet ( side 22), og trykk knappen for å bekrefte. "Time" er angitt som standard. Roter skyttelbryteren for å velge innstillingsverdi ( side 22) for målelementet du valgte i trinn, og trykk knappen for å bekrefte.

12 Roter skyttelbryteren for å velge "Start", og trykk knappen for å bekrefte. Sangene spilles av med angitt modus, og målverdien begynner å telles ned. Når du har nådd målverdien, stopper avspillingen. Slik går du tilbake til normal avspilling Under nedtellingen utfører du trinnene til, og velger deretter "OFF". Fortsettes Spille av sanger mens du trener...spille av sanger til et angitt mål Liste over målangivelser Målelement Innstillingsverdi Innhold Time (Tid) Calorie (Kalori) DIST_km (distanse (km)) DIST_mile (distanse (mile)) Angir tiden. Du kan angi tiden fra 1 til 99 minutter med trinnvise økninger på ett minutt. "10min" er angitt som standard. Angir kalorimål. Du kan angi kalorier fra 10 til 990 kalorier med trinnvise økninger på 10 kcal. "100kal" er angitt som standard. Angir måldistansen. Du kan angi distansen fra 0,5 til 99,5 km med trinnvise økninger på 0,5 km. "1. 0km" er angitt som standard. Angir måldistansen. Du kan angi distansen fra 0,5 til 99,5 mile med trinnvise økninger på 0,5 mile. "1.0mile" er angitt som standard. Meny Indeks Tips Når det er et tidligere mål du ikke har nådd, kan du starte nedtellingen etter at du har valgt "Start" i trinn. Du kan spille av sanger i modus for automatisk sangvalg i henhold til treningstempoet ( side 23), i stedet for å angi et mål. Obs! Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke kan telle skritt ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller: Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en veske e.l. Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake. Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et kjøretøy. Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter spilleren for kraftige støt. Spilleren beregner avstanden og kaloritellingen basert på skrittellingen og høyden/ vekten/skrittlengden du angir ( side 38). Unøyaktige målinger kan oppstå avhengig av hvor spilleren er festet, alder eller kjønn. Bruk denne funksjonen veiledende. Spille av sanger mens du trener Spille av sanger i automatisk valgmodus avhengig av treningstempoet (Music Pacer) I SPORTS MODE kan du spille av sanger ved hjelp av den automatiske valgfunksjonen. Da skifter spilleren spillelister automatisk avhengig av bevegelsestempoet, for eksempel om du går eller jogger. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (SPORTS MODE), og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Music Pacer>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "ON" eller "OFF", og trykk knappen for å bekrefte. ON: Aktiverer automatisk sangvalg. Spillelistene "Walk Music" eller "Run Music" spilles av i modus for vilkårlig avspilling, avhengig av tempoet på bevegelsen. (Standardinnstilling) OFF: Automatisk sangvalg er ikke aktivert. Spiller av sanger i samme status som før du valgte "SPORTS MODE". å bekrefte. Avspillingen starter i tempoet som er angitt i trinn, og den angitte målverdien begynner nedtellingen. Når du har nådd målverdien, stopper avspillingen. Roter skyttelbryteren for å velge "Start", og trykk knappen for Fortsettes Spille av sanger mens du trener...spiller av sanger i automatisk valgmodus i henhold til treningstempoet Tips Spillelister for "Walk" og "Run" er inkludert på spilleren som standard. Du kan i tillegg legge sanger til på spillelistene "Walk" og "Run" ved hjelp av SonicStageprogramvaren. Du kan endre spillelisten avhengig av treningstempoet ( side 25). Når du bytter spilleliste fra "Walk" til "Run" eller motsatt, vil du motta lydveiledning. Obs! Innhold Meny Hvis det ikke finnes spillelister på spilleren, vises ikke menyen Music Pacer (Musikktempo). Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke gjenkjenner bevegelsestempoet ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller: Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en veske e.l. Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake. Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et kjøretøy. Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter spilleren for kraftige støt. Indeks Fortsettes Spille av sanger mens du trener...spiller av sanger i automatisk valgmodus i henhold til treningstempoet Endre spillelistene for automatisk valg av sanger (Set Playlist) Du kan endre spillelistene for automatisk valg av sanger. Obs! Innhold Du aktiverer automatisk valg av sanger ved å velge "ON" i menyen Music Pacer (Musikktempo) ( side 23). Meny Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Indeks Roter skyttelbryteren for å velge (SPORTS MODE), og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. "SET WALK P.LIST" vises. Roter skyttelbryteren for å velge "Set Playlist>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge spillelisten for lavt tempo, og trykk knappen for å bekrefte. "SET RUN P. LIST" vises. trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge spillelisten for raskt tempo, og Obs! Hvis du formaterer spilleren, slettes alle spillelistene, inkludert standardspillelistene. Spille av sanger mens du trener Bruke stoppeklokkefunksjonen (STOPWATCH) Du kan bruke spilleren som en stoppeklokke. Du kan ta tiden i opptil ni timer, 59 minutter og 59 sekunder, med trinnvise økninger på ett sekund. Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME til Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge knappen for å bekrefte. (STOPWATCH), og trykk Trykk knappen DISP/HOME for å begynne tidtakingen. Trykk knappen DISP/HOME på nytt for å stoppe tidtakingen.

13 Hvis du trykker knappen DISP/HOME på nytt når tidtakingen er stoppet, tilbakestilles stoppeklokken. Tips Stoppeklokkefunksjonen kan brukes under avspilling. Når du bruker stoppeklokkefunksjonen, vil imidlertid skjermbildet for måling av tid vises. Slik stopper du stoppeklokkefunksjonen Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises, og velg deretter (ALL SONGS), (PLAYLIST) eller (FM) (bare NW-S202F/ S203F/S205F) fra menyskjermbildet og trykk knappen for å bekrefte. Innstillinger Endre displaymodus Du kan endre ønsket display for avspilling eller stoppmodus. Knappen DISP/HOME Innhold Meny Indeks Hver gang du trykker på knappen DISP/HOME, endres skjermen på følgende måte: Basic (Grunnleggende): Viser den grunnleggende skjermen. (Standardinnstilling) Property (Egenskaper): Viser sanginformasjon. Viser gjeldende sangnummer (eller gjeldende album-/artistnummer)/totalt antall sanger (eller totalt antall album/artister) i avspillingsområdet, brukt tid, kodek (komprimeringstype), bithastighet og gjeldende innstilling for lydkvalitet (Equalizer) / 0200 ATRAC 256kbps 01:35 C Step (Skritt): Viser antall skritt. Viser antall skritt, tilbakelagt distanse og innstilling for G-Sensor (G sensor). Som standardinnstilling vises skrittelling under avspilling eller FM-mottak (bare NW-S202F/S203F/S205F), eller tilbakelagt distanse ( side 40) og skrittelleren tilbakestilles automatisk ( side 43) når spillerens klokke viser 0:00. Calorie (Kalori): Viser antall kalorier. Viser antall forbrente kalorier og innstilling for G-Sensor (G sensor). Som standardinnstilling vises forbrukte kalorier under avspilling eller FMmottak (bare NW-S202F/S203F/S205F) ( side 40).,,, vises i denne rekkefølgen, avhengig av hvor mange kalorier du har forbrent. 5 ikoner av typen ( ) vises når maksimal kaloriverdi er nådd. Clock (Klokke): Viser ukedag, måned, dato og gjeldende klokkeslett. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir klokkeslett, kan du se "Justere gjeldende tidsinnstilling (Set Date-Time (Angi tid/klokkeslett))" ( side 44). DISP: Viser animasjoner. Fortsettes Innstillinger...Endre displaymodus Tips Sett innstillingen for strømsparing ( side 54) til "OFF" for å vise skjermen konstant. Obs! Innhold Meny Indeks Når innstillingen for lydkvalitet (Equalizer) ( side 33) er satt til "OFF", vises ikke denne på "Property"-skjermbildet. Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke kan telle skritt ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller: Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en veske e. l. Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake. Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et kjøretøy. Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter spilleren for kraftige støt. Spilleren beregner avstanden og kaloritellingen basert på skrittellingen og høyden/ vekten/skrittlengden du angir ( side 38). Unøyaktige målinger kan oppstå avhengig av hvor spilleren er festet, alder eller kjønn. Bruk denne funksjonen veiledende. Innstillinger Endre sangrekkefølgen (Sort) Du kan angi sangrekkefølgen etter albumrekkefølgen, album etter artistrekkefølgen, eller artistnavnrekkefølgen. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Sort>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge en sangrekkefølge, og trykk knappen for å bekrefte. Album Angivelse av sorteringsstatus Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Liste over sangrekkefølge Innstillingselement/ikon Beskrivelse Album (albumrekkefølge)/ Sangene vises i albumrekkefølge. I albumet vises sangene i sangnummerrekkefølge. I kontrollmodus for mappe hoppes sanger over etter album. (Standardinnstilling) Artist/Album (album etter Sangene vises i albumrekkefølge etter artist. I artistrekkefølge)/ albumet vises sangene i sangnummerrekkefølge. I kontrollmodus for mappe hoppes sanger over etter album. Sangene vises i artistrekkefølge. Sangene med Artist (artistrekkefølge)/ samme artist vises i sangnavnrekkefølge. I kontrollmodus for mappe hoppes sanger over etter artist. 0 Innstillinger Angi volum ved hjelp av funksjonen for forhåndsinnstilt volum (Volume Mode) Det finnes 2 modi for justering av volumnivå. Manual (manuelt volum): Trykk knappen VOL +/ for å justere volumnivået fra 0 til 30. Preset (forhåndsinnstilt volum): Trykk knappen VOL +/ for å angi ett av de tre forhåndsinnstilte nivåene, "Low", "Mid", eller "Hi", som volumnivå. Knappen til Skyttelbryter til Knappen DISP/HOME Knappen VOL +/ Innhold Meny Indeks Angi volumnivå for forhåndsinnstilt modus (Preset) Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Volume Mode>", og trykk knappen for å bekrefte. Fortsettes 1 Innstillinger...Angi volum ved hjelp av funksjonen for forhåndsinnstilt volum Roter skyttelbryteren for å velge "Preset", og trykk knappen for å bekrefte. En linje vises over og under "Low". Innhold Roter skyttelbryteren for å angi volumet for hvert forhåndsinnstilt nivå, og trykk knappen for å bekrefte. Forhåndsinnstilte nivåer vises i rekkefølgen "Low", "Mid" og "Hi". Med denne innstillingen kan du velge volumnivået ("Low", "Mid" eller "Hi") ved å trykke knappen VOL +/. Meny Indeks Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Obs! Hvis AVLS ( side 36) er angitt, kan det hende at det faktiske volumet er lavere enn innstillingene. Når du deaktiverer AVLS, går volumet tilbake til det forhåndsinnstilte nivået.

14 Fortsettes Innstillinger...Angi volum ved hjelp av funksjonen for forhåndsinnstilt volum Bytte til manuell modus (Manual) Innhold Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Meny Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Indeks Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Volume Mode>", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Manual", og trykk knappen for å bekrefte. Med denne innstillingen kan du justere volumnivået (fra 0 til 30) ved å trykke knappen VOL +/. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Tilpasse lydkvaliteten (Equalizer) Du kan tilpasse lydkvaliteten etter musikksjangeren. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Obs! Du kan ikke tilpasse lydkvaliteten mens du bruker du bruker FM-mottaker (kun NWS202F/S203F/S205F). Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Equalizer>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge innstillingen for lydkvalitet, og trykk knappen for å bekrefte. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Liste over innstillinger for lydkvalitet Innstillingselement Beskrivelse OFF (Av) Heavy Pop Jazz Custom (Tilpasset) Obs! Innstilling for lydkvalitet er ikke aktivert. (Standardinnstilling) Fremhever høye og lave nivåer for et kraftig lydbilde. Fremhever mellomnivålyd ideelt for vokal. Fremhever høye og lave nivåer for et livaktig lydbilde. Brukertilpassede lydinnstillinger. Se side 34 for innstilling. Hvis lydkvalitetsinnstillingen du velger er fordreid når du skrur opp volumet, må du skru ned. Hvis de personlige innstillingene som er lagret som "Custom", gir et annet volumnivå enn de andre innstillingene, kan det være du må justere volumet manuelt for å kompensere. Innstillinger Registrere en ønsket lydkvalitet (Preset Custom) Du kan angi 7 nivåer for hvert av de 5 båndene, og registrere en ønsket lydkvalitet. Deretter kan du velge den registrerte innstillingen under "Custom" i "Tilpasse lydkvaliteten (Equalizer)" ( side 33). Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Obs! Du kan ikke registrere lydkvaliteten mens du bruker du bruker FM-mottaker (kun NWS202F/S203F/S205F). Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Preset Custom>", og trykk knappen for å bekrefte. En linje vises over og under det laveste båndet. Roter skyttelbryteren for å angi nivået for hvert bånd, og trykk knappen for å bekrefte. Lydkvalitetsrekkefølgen er satt fra lavbånd (bass) til høybånd (diskant). Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Justere volumnivået (Dynamic Normalizer) Du kan angi at volumnivået skal reduseres mellom sangene. Når denne innstillingen er valgt, og du hører på albumsanger i modus for vilkårlig avspilling, reduseres volumnivået mellom sangene for å minimalisere forskjellen i innspillingsnivåene. Knappen til Innhold Meny Indeks Skyttelbryter til Knappen DISP/HOME Obs! Du kan ikke redusere volumnivået mellom sanger mens du bruker FM-mottakeren (kun NW-S202F/S203F/S205F). Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "D.Normalizer>", og trykk knappen for å bekrefte. bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "ON", og trykk knappen for å Slik setter du til av Velg "OFF" i trinn. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Begrense volumet (AVLS) Du kan aktivere AVLS (Automatic Volume Limiter System) for å begrense maksimumsvolumet og dermed hindre forstyrrelser og hørselsskader. Med AVLS kan du høre på musikk på et behagelig lydnivå. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "AVLS>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "ON", og trykk knappen for å bekrefte. Volumet holdes på et moderat nivå. Slik setter du til av Velg "OFF" i trinn. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Tips "AVLS" vises når du trykker knappen VOL +/ hvis AVLS er satt til "ON". Innstillinger Slå av pipelyden (Beep) Du kan slå av pipelydene på spilleren. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. for å bekrefte. å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Beep>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "OFF", og trykk knappen for Slik endrer du innstillingen til på Velg "ON" i trinn.

15 Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Angi informasjon for kaloritelling og avstand (Height/Weight) Du kan angi informasjon (høyde/vekt/skrittlengde) slik at du teller kalorier og måler avstanden mens du spiller av sanger i SPORTS MODE ( side 21). Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Height/Weight>", og trykk Roter skyttelbryteren for å velge verdien for "inch/lb" eller "cm/kg", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge vekt, og trykk knappen for å bekrefte. "132lb (eller 60kg)" er angitt som standard. Roter skyttelbryteren for å velge høyde, og trykk knappen for å bekrefte. "67inch (eller 170cm)" er angitt som standard. Fortsettes Innstillinger... Angi informasjon for kaloritelling Når du har trykket knappen for å angi "Walk Stride>," roterer du skyttelbryteren for å angi skrittlengden når du går, og deretter trykker du knappen for å bekrefte. Skrittlengden beregnes etter høydeverdien (angitt i trinn ) 0,5. du skyttelbryteren for å angi skrittlengden når du løper, og deretter trykker du knappen for å bekrefte. Skrittlengden beregnes etter høydeverdien (angitt i trinn ) 0,7. Innhold Når du har trykket knappen for å angi "Run Stride>," roterer Meny Indeks Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Tips Du kan angi høyden fra 80 til 250 cm (31 til 99 tommer), vekten fra 10 til 300 kg (22 til 660 lb). Når det gjelder andre verdier, kan du angi fra "Less" (minimumsverdi) eller "More" (maksimumsverdi). Angi omtrentlig verdi. Obs! Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke kan telle skritt ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller: Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en veske e. l. Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake. Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et kjøretøy. Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter spilleren for kraftige støt. Spilleren beregner avstanden og kaloritellingen basert på skrittellingen og høyden/ vekten/skrittlengden du angir ( side 38). Unøyaktige målinger kan oppstå avhengig av hvor spilleren er festet, alder eller kjønn. Bruk denne funksjonen veiledende. Når du måler kalorier, må menyen G Sensor (G-sensor) ( side 40) være aktivert. Informasjonen du anga for "Height/Weight", brukes bare for å måle distansen og kaloriene som forbrukes. Denne informasjonen sendes ikke via USBforbindelsen. Hvis du endrer verdi for høyde (trinn ) etter at du har angitt skrittlengden i og, endres også skrittlengden. 0 Innstillinger Stille inn G Sensor (G Sensor) Spillerens innebygde G Sensor (G-sensor) gjenkjenner variasjoner i hastighet og har funksjoner som skrittelling, tilbakelagt distanse og beregning av forbrukte kalorier, eller endring av avspillingsmodus når du rister spilleren tre ganger ( side 20). Du kan også deaktivere G Sensor (G-sensor). Knappen til Innhold Meny Indeks Skyttelbryter til Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "G Sensor>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge følgende innstilling for G Sensor (G-sensor), og trykk knappen for å bekrefte. ON- MusicPB (aktivert under musikkavspilling): Aktiverer G Sensor (Gsensor) under avspilling eller FM-mottak (bare NW-S202F/S203F/ S205F). (standardinnstilling) Anbefales hvis du lytter til musikk mens du driver med sport. ON-Anytime (alltid på): G Sensor (G-sensor) er alltid aktivert. Anbefales dersom du vil vite hvor mange skritt du tar og kalorier du forbrenner i løpet av dagen. Selv om du ikke bruker spilleren, forblir imidlertid G Sensor (G-sensor) aktivert og forbruker batteristrøm. OFF (av): G Sensor (G-sensor) er ikke aktivert. Anbefales hvis du vil spare strøm og forlenge bruken av spilleren. Fortsettes 1 Innstillinger...Angi skrittelling Tips Når G Sensor-menyen (G-sensor) er satt til "ON-MusicPB" (Aktivert under musikkavspilling) eller "ON-Anytime" (Alltid på), vises "G" på skjermbildet for "Step" (Skritt) eller "Calorie" (Kalori) ( side 27). Obs! Innhold Meny Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke kan aktivere G Sensor-funksjonen (G-sensor) ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller: Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en veske e.l. Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake. Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et kjøretøy. Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter spilleren for kraftige støt. Indeks Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Vise logg for skrittelling (Count History) Logg for skrittelling registreres under skrittellingen når menyen G Sensor (Gsensor) er satt til "ON" ( side 40). Du kan vise opptil syv logger fra den nyeste loggen. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Count History>", og trykk knappen for å bekrefte.

16 Dato, antall skritt, distanse og kaloriforbruk vises på skjermen fra venstre i denne rekkefølgen. Ved å rotere skyttelbryteren kan du velge forrige eller neste logg for skrittelling. Tips Den nyeste loggen for skrittelling vises alltid øverst. Hvis du setter menyen Counter Reset (Tilbakestilling av teller) ( side 43) til "Daily" (Daglig), vil den daglige loggen lagres på spilleren. Ved å aktivere menyen Reset All Setting (Tilbakestille alle innstillinger) ( side 49), kan du slette loggen for skrittelling. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Angi tilbakestilling for skrittelleren (Counter Reset) Du kan tilbakestille det samlede antallet skritt. "Daily" (Daglig) er angitt som standard. Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME til Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Counter Reset>", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge følgende tilbakestillingsmetode, og trykk knappen for å bekrefte. Now (Nå): Tilbakestiller det samlede antallet skritt nå. Daily (Daglig): Tilbakestiller det samlede antallet skritt når spillerens klokke ( side 44) viser 0:00. OFF (Av): Tilbakestilling er ikke aktivert. Hvis du vil velge "Now" (Nå), velger du "OK" og trykker knappen for å bekrefte. Hvis du velger "Cancel" (Avbryt) og trykker knappen for å bekrefte, vises menyen for tilbakestillingsmetode på nytt. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Justere gjeldende innstilling for klokkeslett (Set Date-Time) Du kan stille inn og vise gjeldende tid. Du kan angi dato og klokkeslett for at spilleren enten skal synkronisere med datamaskinen automatisk, eller manuelt etter spilleren. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Date-Time>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Set Date-Time>", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Automatic" eller "Manual", og trykk knappen for å bekrefte. Automatic (Automatisk): Synkroniserer dato og klokkeslett med datamaskinen når du kobler spilleren til datamaskinen og starter SonicStageprogramvaren. Manual (Manuelt): Angi dato og klokkeslett automatisk. Hvis du velger "Automatic" (Automatisk), lukkes menyen SETTINGS. Hvis du velger "Manual" (Manuelt), vises en linje over og under årstallet. Fortsett med trinn til. Fortsettes Innstillinger... Justere gjeldende innstilling for klokkeslett Roter skyttelbryteren for å justere årsinnstillingen, og trykk knappen for å bekrefte. En linje vises over og under månedstallet. Innhold Følg anvisningene i trinn for å justere innstillingene for måned, dato, time og minutt. Når du har rotert skyttelbryteren for å justere innstillingen for dato og klokkeslett, trykker du knappen for å bekrefte. Meny Indeks Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Slik viser du gjeldende tid Følg en av fremgangsmåtene nedenfor. Still inn "Clock" (Klokke) i "Endre displaymodus" ( side 27). Trykk en knapp mens HOLDfunksjonen er aktivert. Tips Du kan velge datoformatet "måned/dag" eller "dag/måned". Videre kan du velge tidsformat fra 12 eller 24 timers visning. Se "Angi datoformat (Date Disp Type)" ( side 46), eller "Angi tidsformat (Time Disp Type)" ( side 47). Obs! Hvis spilleren ikke er i bruk over lang tid, kan det være du må stille inn dato og klokkeslett på nytt. Hvis gjeldende tid ikke er angitt og displayet er satt til "Clock" (Klokke) ( side 27), vises "---". Innstillinger Angi datoformat (Date Disp Type) Du kan velge datoformatet du angav ( side 44) fra enten "måned/dag" eller "dag/måned". Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME til Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Date-Time>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Date Disp Type>", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge datoformatet, og trykk knappen for å bekrefte. mm/dd (mm/dd): Datoformatet "måned/dag" vises (standardinnstilling). dd/mm (dd/mm): Datoformatet "dag/måned" vises. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Angi tidsformat (Time Disp Type) Du kan velge tidsformatet du angav ( side 44) fra 12 eller 24 timers visning. "24h" (24 t) er angitt som standard. Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME til Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Date-Time>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Time Disp Type>", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "12h" (12 t) eller "24h" (24 t), og trykk knappen for å bekrefte. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Vise spillerinformasjon (Information) Informasjon som produktnavn, kapasitet til innebygd flash-minne, serienummer og fastvareversjon, kan vises. Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME til Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOMEskjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte.

17 Powered by TCPDF ( (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Information>", og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å vise følgende informasjon: 1: produktnavn 2: kapasitet til innebygd flash-minne 3: serienummer 4: versjonsinformasjon for spillerens fastvare Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til displayet endres. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Innstillinger Tilbakestille til fabrikkinnstillinger (Reset All Setting) Du kan tilbakestille spilleren til fabrikkinnstillingene. Dette vil ikke føre til at sangene du har overført til spilleren, blir slettet. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Obs! Bare tilgjengelig når du bruker funksjonen ALL SONGS i stoppmodus. Trykk og hold inne knappen DISP/HOME i stoppmodus til HOMEskjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Initialize>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Reset All Setting>", og trykk knappen for å bekrefte. tilbakestillingen er fullført, vises "COMPLETE". Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Slik avbryter du tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger Velg "Cancel" i trinn, og trykk knappen for å bekrefte. 0 Innstillinger Formatere minnet (Format) Du kan formatere det innebygde flash-minnet i spilleren. Når du formaterer minnet, slettes alle musikkdata og andre data som er lagret. Pass på å sjekke dataene som er lagret i minnet, før du formaterer. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Obs! Bare tilgjengelig når du bruker funksjonen ALL SONGS i stoppmodus. Trykk og hold inne knappen DISP/HOME i stoppmodus til HOMEskjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Initialize>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Format>", og trykk knappen vises, og formateringen starter. Når formateringen er fullført, vises "COMPLETE". Fortsettes 1 Innstillinger...Formatere minnet Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Slik avbryter du formateringen Velg "Cancel" i trinn, og trykk knappen for å bekrefte. Obs! Innhold Meny Ikke formater det innebygde flash-minnet i spilleren ved hjelp av Windows Utforsker. Indeks Innstillinger Endre innstillingen for USB-tilkobling (USB Power) Hvis strømforsyningen (USB Bus Powered) er utilstrekkelig, kan det forekomme ufullstendige dataoverføringer mellom datamaskinen og spilleren, avhengig av hvordan du bruker datamaskinen. I slike tilfeller kan dataoverføringen forbedres ved at du setter USBtilkoblingen (USB Power) til "100mA". "500mA" er angitt som standard. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Obs! Du kan ikke stille inn dette under USB-tilkoblingen. Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "USB Power>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "100mA" eller "500mA", og trykk knappen for å bekrefte. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Tips Når du kobler spilleren til en bærbar datamaskin, anbefales det at du kobler datamaskinen til et strømuttak. Ladetiden vil bli lenger hvis "USB Power" er satt til "100mA". Innstillinger Angi om displayet skal være på venstre eller høyre side (Disp. Rotation) Du kan endre displayets plassering slik at det enkelt kan betjenes, for eksempel når du fester spilleren ved hjelp av klipset eller armbåndet som følger med. Knappen til Skyttelbryter til Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. knappen for å bekrefte. knappen for å bekrefte. "OFF" er angitt som standard. Roter skyttelbryteren for å velge "Disp. Rotation>", og trykk Roter skyttelbryteren for å velge "ON" eller "OFF", og trykk Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Tips Selv om du endrer plasseringen til displayet, vil dette ikke endre skyttelbryterfunksjonen (() eller VOL +/). Obs! Selv om du endrer displayets plassering i henhold til fremgangsmåten ovenfor, kan ikke plasseringen til Power Save-displayet ( side 54) for ALL SONGS ( side 13) eller PLAYLIST ( side 14) endres. Innstillinger Redusere strømforbruket (Power Save) Skjermbildet skifter til strømsparing når spilleren ikke er i bruk på omtrent 15 sekunder. Knappen til Skyttelbryter Innhold Meny Indeks Knappen DISP/HOME til Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge for å bekrefte. (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk knappen for å bekrefte. for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Power Save>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge innstillingen for strømsparing, og trykk knappen for å bekrefte. Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Liste over strømsparingsinnstillinger Innstillingselement Beskrivelse ON-Normal (På-Normal) ON-Super (På-Super) OFF (Av) Strømsparingsskjermbildet vises i displayet når spilleren ikke er i bruk i omtrent 15 sekunder (standardinnstilling).

Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S202. 2006 Sony Corporation 2-887-524-41 (3)

Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S202. 2006 Sony Corporation 2-887-524-41 (3) Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S202 2006 Sony Corporation 2-887-524-41 (3) Om håndbøkene En Quick Start Guide og denne brukerveiledningen i PDF-format er inkludert med spilleren. Når du har

Detaljer

Brukerveiledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-42 (1)

Brukerveiledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-42 (1) Brukerveiledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-42 (1) 2 Om håndbøkene En Quick Start Guide og denne brukerveiledningen i PDF-format er inkludert med spilleren.

Detaljer

Brukerveiledning NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-020-42 (1)

Brukerveiledning NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-020-42 (1) Brukerveiledning NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F 2007 Sony Corporation 3-093-020-42 (1) Om håndbøkene Quick Start Guide og denne brukerveiledningen med Troubleshooting og Precautions, i PDF-format,

Detaljer

Brukerveiledning NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F. 2006 Sony Corporation 2-887-744-42 (1)

Brukerveiledning NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F. 2006 Sony Corporation 2-887-744-42 (1) Brukerveiledning NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F 2006 Sony Corporation 2-887-744-42 (1) Om håndbøkene Hurtigstartveiledningen og denne brukerveiledningen i PDF-format følger med spilleren. Når du

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NW-E003F http://no.yourpdfguides.com/dref/677441

Din bruksanvisning SONY NW-E003F http://no.yourpdfguides.com/dref/677441 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-A826 / A828 / A829. 2008 Sony Corporation 3-289-808-41 (2)

Brukerveiledning NWZ-A826 / A828 / A829. 2008 Sony Corporation 3-289-808-41 (2) Brukerveiledning NWZ-A826 / A828 / A829 2008 Sony Corporation 3-289-808-41 (2) Om håndbøkene Følgende håndbøker følger med spilleren. Når du har installert programvaren fra den medfølgende CD-ROMen, kan

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NWZ-S738F http://no.yourpdfguides.com/dref/2785840

Din bruksanvisning SONY NWZ-S738F http://no.yourpdfguides.com/dref/2785840 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NWZ-S738F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NWZ-S738F i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NWZ-S545 http://no.yourpdfguides.com/dref/2785946

Din bruksanvisning SONY NWZ-S545 http://no.yourpdfguides.com/dref/2785946 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-S544 / S545. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier. Feilsøking

Brukerveiledning NWZ-S544 / S545. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier. Feilsøking Klikk! Du kan gå direkte til siden Overføre musikk Overføre videoer/fotografier Feilsøking Brukerveiledning NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation 4-154-417-42(1) Merknad Avhengig av hvilket land/område

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier.

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier. Klikk! Du kan gå direkte til siden Overføre musikk Overføre videoer/fotografier Feilsøking Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-41(1) Merknad Avhengig av hvilket land/område

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NORSK

BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Velkommen... 3 Bluetooth-tilkobling... 4 Produktoversikt... 5 Dette finner du i esken:... 6 Passform... 7 Lading... 8 Kontroller... 10 På/av... 10 Musikk og anrop... 11 Parvis tilkobling...

Detaljer

Brukerveiledning NW-A805 / A806 / A Sony Corporation (1)

Brukerveiledning NW-A805 / A806 / A Sony Corporation (1) Brukerveiledning NW-A805 / A806 / A808 2007 Sony Corporation 2-896-042-43 (1) Om håndbøkene Hurtigstartveiledningen og denne brukerveiledningen i PDF-format følger med spilleren. Når du har installert

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Innhold. Homemeny. Indeks. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk

Brukerveiledning NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Innhold. Homemeny. Indeks. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk Klikk! Du kan gå direkte til siden Overføre musikk Overføre videoer/fotografier/podcasts Feilsøking Brukerveiledning NWZ-A844 / A845 / A846 / A847 2009 Sony Corporation 4-165-068-42(1) Merknad Avhengig

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NWZ-S515

Din bruksanvisning SONY NWZ-S515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-B142/B143/B142F/B143F Sony Corporation (1)

Brukerveiledning NWZ-B142/B143/B142F/B143F Sony Corporation (1) Brukerveiledning NWZ-B142/B143/B142F/B143F 2009 Sony Corporation 4-145-620-41 (1) Bla gjennom brukerveiledningen Slik bruker du knappene i brukerveiledningen Klikk på knappene øverst til høyre på sidene

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Portable IC Audio Player Network Walkman

Portable IC Audio Player Network Walkman 2-584-128-71(1) Portable IC Audio Player Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Innhold. Homemeny. Indeks. Brukerveiledning NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F Sony Corporation (1)

Innhold. Homemeny. Indeks. Brukerveiledning NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F Sony Corporation (1) Brukerveiledning NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F 2010 Sony Corporation 4-185-045-41(1) Merknad Det kan hende at enkelte modeller ikke er tilgjengelige, avhengig av i hvilket land/ område du kjøpte spilleren.

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F Sony Corporation (1)

Brukerveiledning NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F Sony Corporation (1) Brukerveiledning NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F 2007 Sony Corporation 3-219-718-43 (1) Om håndbøkene Følgende håndbøker følger med spilleren. Når du har installert programvaren fra den medfølgende

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Hurtigstartveiledning XL370/XL375

Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Innholdet i esken Basestasjon (XL375) Basestasjon (XL370) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant Komme i gang Hurtigreferanse Om Bruk Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant for å styre og feilsøke din Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 lydprosessor.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID Fitwatch R80 Brukermanual for ANDROID Innholdsfortegnelse 1. Lading og tilkobling til maskin...3 2. Trykkfunksjon / Trykk hold funksjon...4 3. Introduksjon av hovedmeny...5 4. Koble til med bluetooth...6

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Velkommen til håndboken for din nye Pulse Sonic-pulsklokke! Denne klokken er utviklet for å dekke mange forskjellige treningsbehov. Du trenger denne håndboken for å tilpasse klokken til nettopp dine behov.

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS mtrack Player Rev. 1105 Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledningd... 4 2 Systemoversikt... 4 2.1 Tilkobling av PC med mtrack

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide Hurtigstartveiledning Quick Start Guide Rider Rider har tre taster som brukes til flere funksjoner. Viktige funksjoner Opp (1) Holde inne lenge for å skru på/av bakgrunsbelysningen. I metervisningen, kort

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brailliant leselister

Brailliant leselister Brukerveiledning Brailliant leselister Gratulerer med din nye Brailliant Leselist fra HumanWare! Brailliant er en nyvinning innenfor leselister. Med sin batterikapasitet på opptil 100 timer tilkoblet USB,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Bruksanvisning Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen til seinere bruk. Pulsklokken trenger to

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter Misong MP3-spiller Innledning Denne bruksanvisningen er laget slik at du skal få mest mulig glede og nytte av produktet ditt. Les derfor denne nøye før du tar i bruk produktet! Misong står ikke ansvarlig

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer