Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S Sony Corporation (3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S202. 2006 Sony Corporation 2-887-524-41 (3)"

Transkript

1 Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S Sony Corporation (3)

2 Om håndbøkene En Quick Start Guide og denne brukerveiledningen i PDF-format er inkludert med spilleren. Når du har installert SonicStage-programvaren fra den medfølgende CD-ROMen, kan du også bruke Hjelp med SonicStage. Quick Start Guide forklarer oppsettet og den grunnleggende bruken, slik at du kan importere sanger til en datamaskin, overføre dem til spilleren og spille dem av. Denne brukerveiledningen forklarer standardfunksjoner og avanserte funksjoner, slik at du får full bruk av spilleren og kan feilsøke problemer. Hjelp for SonicStage gir detaljert informasjon om hvordan du bruker SonicStage-programvaren ( side 3). Bla gjennom brukerveiledningen Slik bruker du knappene i brukerveiledningen Klikk knappene øverst til høyre i denne håndboken for å hoppe til "Innhold", "Home-menyliste" eller "Indeks". Hopper til innholdsfortegnelsen Finn det du ser etter, i en liste over emner i håndboken. Hopper til Home-menylisten Finn det du ser etter, i en liste over alternativene i spillermenyen. Hopper til indeksen Finn det du ser etter, i en liste over stikkord fra håndboken. Tips Du kan hoppe til den angitte siden ved å klikke et sidetall i innholdsfortegnelsen, i Home-menylisten eller i indeksen. Du kan hoppe til den angitte siden ved å klikke en sidereferanse (f.eks. side 3) på hver side. Hvis du vil søke etter en referanseside ved hjelp av stikkord, klikker du "Rediger"- menyen, velger "Søk" i Adobe Reader for å vise navigasjonsrammen, skriver inn stikkordet i søkeboksen og klikker "Søk". Du kan hoppe til forrige eller neste side ved å klikke knappene og nederst i Adobe Reader-vinduet. Fortsettes

3 Slik endrer du sideoppsettet Du kan bruke knappene nederst i Adobe Reader-vinduet til å velge hvordan sidene skal vises. Enkeltside Sidene vises én og én. Når du blar, endres visningen til forrige eller neste side. Kontinuerlig Sidene vises som en kontinuerlig serie med sider. Når du blar, ruller forrige og neste side opp eller ned kontinuerlig. Kontinuerlig motstående To sider vises side ved side, og hvert sidepar er del av en kontinuerlig visning av sider. Når du blar, ruller forrige og neste sidepar opp eller ned kontinuerlig. Motstående To sider vises ved siden av hverandre. Når du blar, endres visningen til forrige eller neste sidepar. Bruke Hjelp for SonicStage Se Hjelp for SonicStage for informasjon om hvordan du bruker SonicStage, for eksempel for å importere sanger til datamaskinen og overføre sanger til spilleren. Klikk "Help" "SonicStage Help" når SonicStage kjører. Hjelpen vises. Obs! I Hjelp for SonicStage refereres det til spilleren som "ATRAC Audio Device".

4 Innhold Medfølgende tilbehør... 6 Home-menyliste... 8 Deler og kontroller... 9 Spille av sanger Spille av sanger (ALL SONGS)...13 Spille av sanglister (PLAYLIST)...14 Søke etter sanger (SEARCH)...15 Søke etter sanger etter sangnavn (Song)...15 Søke etter sanger etter artist (Artist)...16 Søke etter sanger etter album (Album)...17 Endre avspillingsmodus (Play Mode)...18 Endre avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger (Shuffle Shake)...20 Spille av sanger mens du trener Spille av sanger til et angitt mål (Set Target)...21 Spille av sanger i automatisk valgmodus avhengig av treningstempoet (Music Pacer)...23 Endre spillelistene for automatisk valg av sanger (Set Playlist)...25 Bruke stoppeklokkefunksjonen (STOPWATCH)...26 Innstillinger Endre displaymodus Endre sangrekkefølgen (Sort)...29 Angi volum ved hjelp av funksjonen for forhåndsinnstilt volum (Volume Mode)...30 Angi volumnivå for forhåndsinnstilt modus (Preset)...30 Bytte til manuell modus (Manual)...32 Tilpasse lydkvaliteten (Equalizer)...33 Registrere en ønsket lydkvalitet (Preset Custom)...34 Justere volumnivået (Dynamic Normalizer)...35 Begrense volumet (AVLS)...36 Slå av pipelyden (Beep)...37 Angi informasjon for kaloritelling og avstand (Height/Weight)...38 Stille inn G Sensor (G Sensor)...40 Vise logg for skrittelling (Count History)...42 Angi tilbakestilling for skrittelleren (Counter Reset)...43 Justere gjeldende innstilling for klokkeslett (Set Date-Time)...44 Angi datoformat (Date Disp Type)...46 Angi tidsformat (Time Disp Type)...47 Vise spillerinformasjon (Information)...48 Tilbakestille til fabrikkinnstillinger (Reset All Setting)...49 Formatere minnet (Format)...50 Endre innstillingen for USB-tilkobling (USB Power)...52 Angi om displayet skal være på venstre eller høyre side (Disp. Rotation)...53 Redusere strømforbruket (Power Save)...54 Lytte til FM-radio (bare NW-S202F/S203F/S205F) Lytte til FM-radio Bytte til FM-mottakeren Stille inn radiostasjoner automatisk (FM Auto Preset) Velge radiostasjoner...57 Stille inn ønskede radiostasjoner Slik sletter du lagrede radiostasjoner...59 Angi mottaket (Scan Sens)...60 Veksle mellom mono og stereo (Mono/Auto)...61 Fortsettes

5 Avanserte funksjoner Lade spilleren Maksimere batteriets levetid Hva er format og bithastighet? Spille av sanger uten pauser Hvordan importeres sanginformasjon til spilleren? Lagre andre typer data enn lydfiler Oppgradere fastvaren i spilleren Feilsøking Feilsøking Meldinger Avinstallere SonicStage Annen informasjon Forholdsregler Om opphavsrett Spesifikasjoner Indeks Obs! Avhengig av hvilket land/område du har kjøpt spilleren i, kan det hende at noen modeller ikke er tilgjengelige.

6 Medfølgende tilbehør Kontroller at følgende er inkludert i pakken: Hodetelefoner (1) USB-kabel (1) Armbånd* (1) Klips* (1) Dette brukes til å feste på klærne når du bærer spilleren. CD-ROM** (1) - SonicStage-programvare - Brukerveiledning (PDF-fil) Quick Start Guide (1) * Hvilke elementer som følger med, kan variere avhengig av landet/ området der du har kjøpt spilleren. ** Ikke prøv å spille av denne CD-ROMen i en lyd-cd-spiller. Feste spilleren med armbåndet Fest spilleren med armbåndet ved å følge prosedyren nedenfor. 1 Åpne båndfestet, stikk armen gjennom armbåndet og lukk deretter båndfestet midlertidig. 2 Skyv spilleren (mens displayet vender opp) inn i holderen på armbåndet. Skyv spilleren helt inn. 3 Juster displayet slik at du får en best mulig visningsvinkel, og fest reimen med båndfestet på en sikker måte, slik den ikke faller av. Fortsettes

7 Slik fjerner du spilleren fra armbåndet Trekk i tappen på undersiden av armbåndets holder i retning av pilen for å løsne spilleren. Deretter løser du ut spilleren fra armbåndets holder. Feste spilleren med klipsen Skyv spilleren (mens displayet vender opp) på klipsen. Skyv spilleren helt inn. Slik fjerner du spilleren fra klipsen Fleks den nedre posisjonen av klipsen slik at den åpnes noe i retning av for å løsne spilleren. Deretter løser du ut spilleren fra klipsen. Om serienummeret Serienummeret for denne spilleren kreves for kunderegistreringen. Nummeret finnes på baksiden av spilleren. Du kan også kontrollere serienummeret på denne spilleren. Se side 48 for mer informasjon.

8 Home-menyliste Du kan vise HOME-skjermbildet ved å trykke og holde knappen DISP/HOME på spilleren. HOME-skjermbildet er startpunktet for avspilling av lyd, søking etter sanger og endring av følgende innstillinger, for eksempel. Knappen DISP/HOME (PLAYLIST) HOME-skjermbildet* * Fem av de syv ikonene vises i displayet med gjeldende valg i midten. Gjeldende ikon endres avhengig av hvilken funksjon du bruker. Ved å rotere skyttelbryteren kan du velge et ikon, og trykke knappen (SEARCH) Song...15 Artist...16 Album...17 (SPORTS MODE) Start...21 Set Target...21 Set Playlist...25 Music Pacer...23 (STOPWATCH) (ALL SONGS) (FM)* (SETTINGS) Play Mode...18 Sort...29 Scan Sens*...60 Mono/Auto*...61 FM Auto Preset*...56 Advanced Menu Sound Volume Mode...30 Preset Custom...34 AVLS...36 Beep...37 D.Normalizer...35 Height/Weight...38 G Sensor...40 Date-Time Set Date-Time...44 Date Disp Type...46 Time Disp Type...47 Information...48 Initialize Reset All Setting...49 Format...50 USB Power...52 Disp. Rotation...53 Power Save...54 Count History...42 Counter Reset...43 Equalizer...33 * Bare NW-S202F/S203F/S205F

9 Deler og kontroller Knappen * Starter avspilling. Når du starter avspillingen, vises nederst til venstre i displayet, og hvis du trykker en gang til, vises og avspillingen stopper. Når du trykker, starter avspillingen fra første sang på spilleren hvis du akkurat har kjøpt spilleren eller koblet den medfølgende USB-kabelen, fra datamaskinen. Når det vises en meny i displayet, bruker du denne knappen til å bekrefte elementet på menyen. Tips Det er ingen strømknapp på spilleren. Når du stopper avspillingen av sanger eller FM-mottak (bare NW-S202F/ S203F/S205F) ved å trykke på knappen, slås displayet av automatisk etter noen få sekunder, og spilleren går i dvalemodus. Når G Sensor-menyen (G-sensor) er deaktivert i dvalemodus, bruker spilleren svært lite batteristrøm. Knappen DISP/HOME Ved å trykke denne knappen mens spilleren er i avspillings- eller stoppmodus, kan du endre displayet ( side 27). Trykk og hold inne denne knappen for å vise HOME-skjermbildet. Mens menyer i HOME-skjermbildet vises, kommer det forrige skjermbildet tilbake når denne knappen trykkes på nytt, og når du trykker og holder, går skjermbildet tilbake til HOME-skjermbildet. Display Se side 12. Fortsettes Knappen VOL +*/ Justerer volumet. * Det finnes følbare prikker. Bruk dem som hjelp når du bruker knappene.

10 10 Skyttelbryter Ved å rotere skyttelbryteren kan du velge et menyelement, hoppe til begynnelsen av sangen eller spole forover/bakover. Du kan også angi kontrollmodus for mappe, normalmodus eller HOLD ved å skyve skyttelbryteren. (kontrollmodus for mappe) Normal (normalmodus) HOLD Slik betjenes spilleren ved hjelp av skyttelbryteren HOLD-funksjon Du kan beskytte spilleren mot utilsiktet bruk ved å aktivere HOLDfunksjonen. Når du skyver skyttelbryteren til HOLD-posisjonen, deaktiveres alle knapper. Hvis du trykker knapper eller roterer skyttelbryteren når HOLD-funksjonen er aktivert, vises gjeldende klokkeslett, "HOLD" og (batterinivå) i displayet. Hvis du skyver skyttelbryteren tilbake til kontrollmodus for mappe eller normalmodus, frigis HOLDfunksjonen. Normalmodus Hvis du vil Bruk I avspillingsmodus Hoppe til begynnelsen av neste sang. Roter skyttelbryteren kort. Hoppe til begynnelsen av gjeldende sang. Roter skyttelbryteren kort. Spole gjeldende sang fremover. Roter skyttelbryteren og slipp den på ønsket punkt. Spole gjeldende sang tilbake. Roter skyttelbryteren og slipp den på ønsket punkt. I stoppmodus Hoppe til begynnelsen av neste sang, og Roter skyttelbryteren og hold. fortsetter å hoppe til neste sang(er) hvis du holder den lenger. Hoppe til begynnelsen av gjeldende sang, og Roter skyttelbryteren og hold. fortsette med å hoppe til forrige sang(er) ved å holde knappen lenger. Kontrollmodus for mappe Hvis du vil Bruk I avspillingsmodus Hoppe til begynnelsen av neste album/artist. Roter skyttelbryteren kort. Hoppe til begynnelsen av gjeldende album/artist. Roter skyttelbryteren kort. I stoppmodus Hoppe til begynnelsen av neste album/artist, Roter skyttelbryteren og hold. og fortsette med å hoppe til neste album/artist ved å holde knappen lenger. Hoppe til begynnelsen av gjeldende album/ Roter skyttelbryteren og hold. artist, og fortsette med å hoppe til forrige album/artist ved å holde knappen lenger. Fortsettes

11 11 Hodetelefoner USB-kontakt Roter lokket til venstre for å sette det til OPEN-posisjon, og åpne deretter lokket. Koble spilleren til den lille kontakten på den medfølgende USBkabelen. Du lukker lokket ved å sette det til OPEN-posisjon og lukke. Deretter roterer du det til høyre for å angi LOCK-posisjon. Hull for stropp Dette brukes til å feste en stropp (selges separat). Fortsettes Kontakt for hodetelefoner For å koble til hodetelefonene. Plugg dem inn til de klikker på plass. Hvis hodetelefonene ikke kobles til ordentlig, kan det hende lyden ikke blir riktig.

12 12 Display Album Angivelse av sorteringsstatus (Sort) /ikonet Under avspilling vises ikonet eller ikonet for gjeldende sangrekkefølge ( (artistrekkefølge), (albumrekkefølge) eller (album etter artistrekkefølge)). I normalmodus vises ikonet, og i kontrollmodus for mappe vises ikonet for sangrekkefølge. Display for tekst-/ grafikkinformasjon Viser albumtittel, artistnavn, sangnavn, gjeldende dato og klokkeslett, meldinger og meny. Under avspilling i normalmodus vises "sangnavn/artist, album". Under avspilling i Kontrollmodus for mappe vises "albumtittel/artistnavn/ spillelistenavn". Hvis du vil endre displaymodus, trykker du knappen DISP/HOME ( side 27). Du bør veksle til Power Save-modus når du ikke skal bruke enheten på en stund. Angivelse av avspillingsmodus (Play Mode) Viser ikon for gjeldende avspillingsmodus ( side 18). Hvis avspillingsmodus er satt til "Normal", vises det ikke et ikon. Angivelse av avspillingsstatus Viser gjeldende avspillingsmodus ( : avspilling, : stopp, ( ): tilbakespoling (fremoverspoling), ( ): Hopper til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang). Angivelse av batterinivå Viser hvor mye batteristrøm som er igjen. Tips Du finner informasjon om displayet for FM-mottakeren (bare NW-S202F/ S203F/S205F ), under "Lytte til FMradio" ( side 55).

13 13 Spille av sanger Spille av sanger (ALL SONGS) Sangene på spilleren spilles av. Knappen Skyttelbryter Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (ALL SONGS), og trykk knappen Alle sangene på spilleren vises, og avspillingen starter fra den siste sangen du lyttet til. Hvis du ikke har spilt av en sang, starter avspillingen fra begynnelsen. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Slik hopper du til begynnelsen av sangen Hvis skyttelbryteren roteres kort ( ) i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang. Hvis skyttelbryteren settes til mappeposisjon, og deretter roteres kort til ( ) i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) album/artist. Tips Du kan skifte til vilkårlig avspillingsmodus, gjentatt avspillingsmodus og så videre i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18). Sangene vises i den rekkefølgen du angir i menyen Sort (Sorter) ( side 29). Fabrikkinnstillingen er at sangene vises i albumrekkefølgen.

14 14 Spille av sanger Spille av sanglister (PLAYLIST) Du kan spille av sanglister som er laget i SonicStage. Hvis du endrer et navn i SonicStage, vises det endrede navnet på spilleren. Se Hjelp for SonicStage for mer informasjon. Knappen Skyttelbryter Knappen DISP/HOME Obs! Når (PLAYLIST) er valgt, vises ikke (SEARCH) i HOME-skjermbildet. Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (PLAYLIST), og trykk knappen Den siste sangen du lyttet til, spilles av. Hvis du ikke har spilt av en sang, starter avspillingen fra den første sangen i den første spillelisten. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Slik hopper du til begynnelsen av sangen Hvis skyttelbryteren roteres kort ( ) i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang. Hvis skyttelbryteren settes til mappeposisjon, og deretter roteres kort til ( ) i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) spilleliste. Tips Du kan skifte til vilkårlig avspillingsmodus, gjentatt avspillingsmodus og så videre i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18).

15 15 Spille av sanger Søke etter sanger (SEARCH) Du kan søke etter sanger etter "Sangnavn", "Artist" eller "Album". Knappen Skyttelbryter Knappen DISP/HOME Søke etter sanger etter sangnavn (Song) Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (SEARCH), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Song>", og trykk knappen for å bekrefte. En liste over sanger vises på spilleren. Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Tips Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18), endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres. Fortsettes

16 16 Spille av sanger...søke etter sanger Søke etter sanger etter artist (Artist) Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (SEARCH), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Artist>", og trykk knappen for å bekrefte. Artistlisten vises. Roter skyttelbryteren for å velge ønsket artist, og trykk knappen Albumlisten for den valgte artisten vises. Roter skyttelbryteren for å velge ønsket album, og trykk knappen Sanglisten for det valgte albumet vises. Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Tips Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18), endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres. Fortsettes

17 17 Spille av sanger...søke etter sanger Søke etter sanger etter album (Album) Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (SEARCH), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Album>", og trykk knappen for å bekrefte. Albumlisten vises. Roter skyttelbryteren for å velge ønsket album, og trykk knappen Sanglisten for det valgte albumet vises. Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Tips Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18), endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres.

18 18 Spille av sanger Endre avspillingsmodus (Play Mode) Spilleren har flere modi for avspilling, inkludert vilkårlig avspilling og valgt gjentatt avspilling. Du kan endre avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger ( side 20) etter at du har aktivert menyen G Sensor (G-sensor) ( side 40). Knappen Skyttelbryter Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Play Mode>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge avspillingsmodus ( side 19), og trykk knappen Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Fortsettes

19 19 Spille av sanger...endre avspillingsmodus Liste over avspillingsmodi Type avspillingsmodus/ikon Beskrivelse Normal/Intet ikon Alle sangene fra og med gjeldende sang spilles én gang, så stopper avspillingen. (standardinnstilling) Folder (Mappe)/ Alle sangene fra et album (eller en artist)*, inkludert gjeldende sang, spilles av én gang, så stopper avspillingen. Repeat All (Gjenta alle)/ Alle sangene fra og med gjeldende sang spilles av gjentatte ganger. Repeat Folder (Gjenta mappe)/ Alle sangene fra et album (eller en artist)*, inkludert gjeldende sang, spilles av gjentatte ganger. Repeat 1 Song (Gjenta én Gjeldende sang spilles av gjentatte ganger. sang)/ 1 Repeat Shuffle All (Gjenta vilkårlig avspilling av alle Gjeldende sang spilles av, og deretter spilles alle sangene av i vilkårlig rekkefølge. sanger)/ SHUF Repeat Shuffle Folder (Gjenta vilkårlig avspilling Gjeldende sang spilles av, og deretter blir alle sangene fra albumet (eller artisten)*, inkludert av mappe)/ SHUF gjeldende sang, spilt av i vilkårlig rekkefølge. * Hvis du angir "Album" eller "Artist/Album" i sorteringsmenyen ( side 29), er avspillingsområdet et album. Hvis du angir "Artist" i sorteringsmenyen, er avspillingsområdet en artist. Fortsettes

20 20 Spille av sanger...endre avspillingsmodus Endre avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger (Shuffle Shake) Du kan endre avspillingsmodus (vilkårlig avspilling aktivert eller deaktivert) ved å riste spilleren tre ganger under avspilling. Mens du holder spilleren slik det er vist nedenfor (displayet vender opp), rister du spilleren opp og ned tre ganger i takt, innen to sekunder. En lydeffekt høres når du rister for å endre avspillingsmodus. Når spilleren ristes tre ganger på nytt, går spillemodus tilbake til forrige modus. Liste over spillemodi når spilleren ristes tre ganger Type avspillingsmodus Normal Folder (Mappe) Repeat All (gjenta alle) Repeat Folder (gjenta mappe) Repeat 1 Song (gjenta én sang) Repeat Shuffle All (gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger) Repeat Shuffle Folder (gjenta vilkårlig avspilling av mappe) Endres til Repeat Shuffle All (gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger) Repeat Shuffle Folder (gjenta vilkårlig avspilling av mappe) Repeat Shuffle All (gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger) Repeat Shuffle Folder (gjenta vilkårlig avspilling av mappe) Ingen endring Repeat All (gjenta alle) Repeat Folder (gjenta mappe) Obs! Når menyen G sensor (G-sensor) ( side 40) er satt til "OFF," er denne funksjonen ikke tilgjengelig. Du kan ikke bruke denne funksjonen når: den automatiske funksjonen for sangvalg ( side 23) er aktivert i menyen Music Pacer (Musikktempo) du bruker FM-mottaker (kun NW-S202F/S203F/S205F) HOME-skjermbildet vises eller du konfigurerer et element på SETTINGS-menyen Når du rister spilleren, må du passe på at du ikke dunker den borti andre gjenstander eller mister den. Når du skifter avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger, kan det oppstå en tellefeil. Hvis du rister spilleren tre ganger i takt innen to sekunder, endres avspillingsmodusen, men ingenting skjer hvis du rister den i to sekunder.

21 21 Spille av sanger mens du trener Spille av sanger til et angitt mål (Set Target) Du kan angi målelementer, for eksempel avspillingstid, kalorier eller distanse under avspilling, og trene mens du lytter til musikk til målelementet er nådd. Knappen Skyttelbryter Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge knappen (SPORTS MODE), og trykk Roter skyttelbryteren for å velge "Set Target>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge målelementet ( side 22), og trykk knappen "Time" er angitt som standard. Roter skyttelbryteren for å velge innstillingsverdi ( side 22) for målelementet du valgte i trinn, og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Start", og trykk knappen for å bekrefte. Sangene spilles av med angitt modus, og målverdien begynner å telles ned. Når du har nådd målverdien, stopper avspillingen. Slik går du tilbake til normal avspilling Under nedtellingen utfører du trinnene, og velger deretter "OFF". Fortsettes

22 22 Spille av sanger mens du trener...spille av sanger til et angitt mål Liste over målangivelser Målelement Innstillingsverdi Time (Tid) Angir tiden. Du kan angi tiden fra 1 til 99 minutter med trinnvise økninger på ett minutt. "10min" er angitt som standard. Calorie (Kalori) Angir kalorimål. Du kan angi kalorier fra 10 til 990 kalorier med trinnvise økninger på 10 kcal. "100kal" er angitt som standard. DIST_km (distanse (km)) Angir måldistansen. Du kan angi distansen fra 0,5 til 99,5 km med trinnvise økninger på 0,5 km. "1.0km" er angitt som standard. DIST_mile (distanse (mile)) Angir måldistansen. Du kan angi distansen fra 0,5 til 99,5 mile med trinnvise økninger på 0,5 mile. "1.0mile" er angitt som standard. Tips Når det er et tidligere mål du ikke har nådd, kan du starte nedtellingen etter at du har valgt "Start" i trinn. Du kan spille av sanger i modus for automatisk sangvalg i henhold til treningstempoet ( side 23), i stedet for å angi et mål. Obs! Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke kan telle skritt ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller: Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en veske e.l. Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake. Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et kjøretøy. Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter spilleren for kraftige støt. Spilleren beregner avstanden og kaloritellingen basert på skrittellingen og høyden/ vekten/skrittlengden du angir ( side 38). Unøyaktige målinger kan oppstå avhengig av hvor spilleren er festet, alder eller kjønn. Bruk denne funksjonen veiledende.

23 23 Spille av sanger mens du trener Spille av sanger i automatisk valgmodus avhengig av treningstempoet (Music Pacer) I SPORTS MODE kan du spille av sanger ved hjelp av den automatiske valgfunksjonen. Da skifter spilleren spillelister automatisk avhengig av bevegelsestempoet, for eksempel om du går eller jogger. Knappen Skyttelbryter Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge knappen (SPORTS MODE), og trykk Roter skyttelbryteren for å velge "Music Pacer>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "ON" eller "OFF", og trykk knappen ON: Aktiverer automatisk sangvalg. Spillelistene "Walk Music" eller "Run Music" spilles av i modus for vilkårlig avspilling, avhengig av tempoet på bevegelsen. (Standardinnstilling) OFF: Automatisk sangvalg er ikke aktivert. Spiller av sanger i samme status som før du valgte "SPORTS MODE". Roter skyttelbryteren for å velge "Start", og trykk knappen for å bekrefte. Avspillingen starter i tempoet som er angitt i trinn, og den angitte målverdien begynner nedtellingen. Når du har nådd målverdien, stopper avspillingen. Fortsettes

24 24 Spille av sanger mens du trener...spiller av sanger i automatisk valgmodus i henhold til treningstempoet Tips Spillelister for "Walk" og "Run" er inkludert på spilleren som standard. Du kan i tillegg legge sanger til på spillelistene "Walk" og "Run" ved hjelp av SonicStageprogramvaren. Du kan endre spillelisten avhengig av treningstempoet ( side 25). Når du bytter spilleliste fra "Walk" til "Run" eller motsatt, vil du motta lydveiledning. Obs! Hvis det ikke finnes spillelister på spilleren, vises ikke menyen Music Pacer (Musikktempo). Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke gjenkjenner bevegelsestempoet ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller: Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en veske e.l. Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake. Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et kjøretøy. Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter spilleren for kraftige støt. Fortsettes

25 25 Spille av sanger mens du trener...spiller av sanger i automatisk valgmodus i henhold til treningstempoet Endre spillelistene for automatisk valg av sanger (Set Playlist) Du kan endre spillelistene for automatisk valg av sanger. Obs! Du aktiverer automatisk valg av sanger ved å velge "ON" i menyen Music Pacer (Musikktempo) ( side 23). Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge knappen (SPORTS MODE), og trykk Roter skyttelbryteren for å velge "Set Playlist>", og trykk knappen "SET WALK P.LIST" vises. Roter skyttelbryteren for å velge spillelisten for lavt tempo, og trykk knappen "SET RUN P.LIST" vises. Roter skyttelbryteren for å velge spillelisten for raskt tempo, og trykk knappen Obs! Hvis du formaterer spilleren, slettes alle spillelistene, inkludert standardspillelistene.

26 26 Spille av sanger mens du trener Bruke stoppeklokkefunksjonen (STOPWATCH) Du kan bruke spilleren som en stoppeklokke. Du kan ta tiden i opptil ni timer, 59 minutter og 59 sekunder, med trinnvise økninger på ett sekund. Knappen Skyttelbryter Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge knappen (STOPWATCH), og trykk Trykk knappen DISP/HOME for å begynne tidtakingen. Trykk knappen DISP/HOME på nytt for å stoppe tidtakingen. Hvis du trykker knappen DISP/HOME på nytt når tidtakingen er stoppet, tilbakestilles stoppeklokken. Tips Stoppeklokkefunksjonen kan brukes under avspilling. Når du bruker stoppeklokkefunksjonen, vil imidlertid skjermbildet for måling av tid vises. Slik stopper du stoppeklokkefunksjonen Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises, og velg deretter (ALL SONGS), (PLAYLIST) eller (FM) (bare NW-S202F/ S203F/S205F) fra menyskjermbildet og trykk knappen

27 27 Innstillinger Endre displaymodus Du kan endre ønsket display for avspilling eller stoppmodus. Knappen DISP/HOME Hver gang du trykker på knappen DISP/HOME, endres skjermen på følgende måte: Basic (Grunnleggende): Viser den grunnleggende skjermen. (Standardinnstilling) Property (Egenskaper): Viser sanginformasjon. Viser gjeldende sangnummer (eller gjeldende album-/artistnummer)/totalt antall sanger (eller totalt antall album/artister) i avspillingsområdet, brukt tid, kodek (komprimeringstype), bithastighet og gjeldende innstilling for lydkvalitet (Equalizer). 0120/ :35 ATRAC 256kbps C Step (Skritt): Viser antall skritt. Viser antall skritt, tilbakelagt distanse og innstilling for G-Sensor (G sensor). Som standardinnstilling vises skrittelling under avspilling eller FM-mottak (bare NW-S202F/S203F/S205F), eller tilbakelagt distanse ( side 40) og skrittelleren tilbakestilles automatisk ( side 43) når spillerens klokke viser 0:00. Calorie (Kalori): Viser antall kalorier. Viser antall forbrente kalorier og innstilling for G-Sensor (G sensor). Som standardinnstilling vises forbrukte kalorier under avspilling eller FMmottak (bare NW-S202F/S203F/S205F) ( side 40).,,, vises i denne rekkefølgen, avhengig av hvor mange kalorier du har forbrent. 5 ikoner av typen ( ) vises når maksimal kaloriverdi er nådd. Clock (Klokke): Viser ukedag, måned, dato og gjeldende klokkeslett. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir klokkeslett, kan du se "Justere gjeldende tidsinnstilling (Set Date-Time (Angi tid/klokkeslett))" ( side 44). DISP: Viser animasjoner. Fortsettes

Din bruksanvisning SONY NW-S202 http://no.yourpdfguides.com/dref/677835

Din bruksanvisning SONY NW-S202 http://no.yourpdfguides.com/dref/677835 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-42 (1)

Brukerveiledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-42 (1) Brukerveiledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-42 (1) 2 Om håndbøkene En Quick Start Guide og denne brukerveiledningen i PDF-format er inkludert med spilleren.

Detaljer

Brukerveiledning NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-020-42 (1)

Brukerveiledning NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-020-42 (1) Brukerveiledning NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F 2007 Sony Corporation 3-093-020-42 (1) Om håndbøkene Quick Start Guide og denne brukerveiledningen med Troubleshooting og Precautions, i PDF-format,

Detaljer

Brukerveiledning NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F. 2006 Sony Corporation 2-887-744-42 (1)

Brukerveiledning NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F. 2006 Sony Corporation 2-887-744-42 (1) Brukerveiledning NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F 2006 Sony Corporation 2-887-744-42 (1) Om håndbøkene Hurtigstartveiledningen og denne brukerveiledningen i PDF-format følger med spilleren. Når du

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NW-E003F http://no.yourpdfguides.com/dref/677441

Din bruksanvisning SONY NW-E003F http://no.yourpdfguides.com/dref/677441 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-A826 / A828 / A829. 2008 Sony Corporation 3-289-808-41 (2)

Brukerveiledning NWZ-A826 / A828 / A829. 2008 Sony Corporation 3-289-808-41 (2) Brukerveiledning NWZ-A826 / A828 / A829 2008 Sony Corporation 3-289-808-41 (2) Om håndbøkene Følgende håndbøker følger med spilleren. Når du har installert programvaren fra den medfølgende CD-ROMen, kan

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NWZ-S738F http://no.yourpdfguides.com/dref/2785840

Din bruksanvisning SONY NWZ-S738F http://no.yourpdfguides.com/dref/2785840 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NWZ-S738F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NWZ-S738F i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-S544 / S545. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier. Feilsøking

Brukerveiledning NWZ-S544 / S545. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier. Feilsøking Klikk! Du kan gå direkte til siden Overføre musikk Overføre videoer/fotografier Feilsøking Brukerveiledning NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation 4-154-417-42(1) Merknad Avhengig av hvilket land/område

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier.

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier. Klikk! Du kan gå direkte til siden Overføre musikk Overføre videoer/fotografier Feilsøking Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-41(1) Merknad Avhengig av hvilket land/område

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NWZ-S545 http://no.yourpdfguides.com/dref/2785946

Din bruksanvisning SONY NWZ-S545 http://no.yourpdfguides.com/dref/2785946 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Portable IC Audio Player Network Walkman

Portable IC Audio Player Network Walkman 2-584-128-71(1) Portable IC Audio Player Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Innhold. Homemeny. Indeks. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk

Brukerveiledning NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Innhold. Homemeny. Indeks. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk Klikk! Du kan gå direkte til siden Overføre musikk Overføre videoer/fotografier/podcasts Feilsøking Brukerveiledning NWZ-A844 / A845 / A846 / A847 2009 Sony Corporation 4-165-068-42(1) Merknad Avhengig

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant Komme i gang Hurtigreferanse Om Bruk Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant for å styre og feilsøke din Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 lydprosessor.

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID Fitwatch R80 Brukermanual for ANDROID Innholdsfortegnelse 1. Lading og tilkobling til maskin...3 2. Trykkfunksjon / Trykk hold funksjon...4 3. Introduksjon av hovedmeny...5 4. Koble til med bluetooth...6

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS mtrack Player Rev. 1105 Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledningd... 4 2 Systemoversikt... 4 2.1 Tilkobling av PC med mtrack

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter Misong MP3-spiller Innledning Denne bruksanvisningen er laget slik at du skal få mest mulig glede og nytte av produktet ditt. Les derfor denne nøye før du tar i bruk produktet! Misong står ikke ansvarlig

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Velkommen til håndboken for din nye Pulse Sonic-pulsklokke! Denne klokken er utviklet for å dekke mange forskjellige treningsbehov. Du trenger denne håndboken for å tilpasse klokken til nettopp dine behov.

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Casall EB200 Sykkel 91001

Casall EB200 Sykkel 91001 Casall EB200 Sykkel 91001 EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-8 C-shape knob M7*55L(1) No:J-4 C-shape knob M7*65L(1) No:J Metal cover

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Bruksanvisning Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen til seinere bruk. Pulsklokken trenger to

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Takk for at du kjøpte denne værstasjonen! Den har 10 dagers værmelding og er laget med ny teknologi og de mest moderne komponentene, noe som

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 Viltkamera SG968K-10M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 09.12.2013 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide Hurtigstartveiledning Quick Start Guide Rider Rider har tre taster som brukes til flere funksjoner. Viktige funksjoner Opp (1) Holde inne lenge for å skru på/av bakgrunsbelysningen. I metervisningen, kort

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 7-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter Hurtig start guide 1 OTG SB-kabel Beskrivelse

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay velegnet for orientering, langrenn, skiskyting, sykling og andre idretter

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Casall EB400 Sykkel 91002

Casall EB400 Sykkel 91002 Casall EB400 Sykkel 91002 Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: EB400 No:J-12 Screw M3*14L(2) NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer 7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer