Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S Sony Corporation (3)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S202. 2006 Sony Corporation 2-887-524-41 (3)"

Transkript

1 Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S Sony Corporation (3)

2 Om håndbøkene En Quick Start Guide og denne brukerveiledningen i PDF-format er inkludert med spilleren. Når du har installert SonicStage-programvaren fra den medfølgende CD-ROMen, kan du også bruke Hjelp med SonicStage. Quick Start Guide forklarer oppsettet og den grunnleggende bruken, slik at du kan importere sanger til en datamaskin, overføre dem til spilleren og spille dem av. Denne brukerveiledningen forklarer standardfunksjoner og avanserte funksjoner, slik at du får full bruk av spilleren og kan feilsøke problemer. Hjelp for SonicStage gir detaljert informasjon om hvordan du bruker SonicStage-programvaren ( side 3). Bla gjennom brukerveiledningen Slik bruker du knappene i brukerveiledningen Klikk knappene øverst til høyre i denne håndboken for å hoppe til "Innhold", "Home-menyliste" eller "Indeks". Hopper til innholdsfortegnelsen Finn det du ser etter, i en liste over emner i håndboken. Hopper til Home-menylisten Finn det du ser etter, i en liste over alternativene i spillermenyen. Hopper til indeksen Finn det du ser etter, i en liste over stikkord fra håndboken. Tips Du kan hoppe til den angitte siden ved å klikke et sidetall i innholdsfortegnelsen, i Home-menylisten eller i indeksen. Du kan hoppe til den angitte siden ved å klikke en sidereferanse (f.eks. side 3) på hver side. Hvis du vil søke etter en referanseside ved hjelp av stikkord, klikker du "Rediger"- menyen, velger "Søk" i Adobe Reader for å vise navigasjonsrammen, skriver inn stikkordet i søkeboksen og klikker "Søk". Du kan hoppe til forrige eller neste side ved å klikke knappene og nederst i Adobe Reader-vinduet. Fortsettes

3 Slik endrer du sideoppsettet Du kan bruke knappene nederst i Adobe Reader-vinduet til å velge hvordan sidene skal vises. Enkeltside Sidene vises én og én. Når du blar, endres visningen til forrige eller neste side. Kontinuerlig Sidene vises som en kontinuerlig serie med sider. Når du blar, ruller forrige og neste side opp eller ned kontinuerlig. Kontinuerlig motstående To sider vises side ved side, og hvert sidepar er del av en kontinuerlig visning av sider. Når du blar, ruller forrige og neste sidepar opp eller ned kontinuerlig. Motstående To sider vises ved siden av hverandre. Når du blar, endres visningen til forrige eller neste sidepar. Bruke Hjelp for SonicStage Se Hjelp for SonicStage for informasjon om hvordan du bruker SonicStage, for eksempel for å importere sanger til datamaskinen og overføre sanger til spilleren. Klikk "Help" "SonicStage Help" når SonicStage kjører. Hjelpen vises. Obs! I Hjelp for SonicStage refereres det til spilleren som "ATRAC Audio Device".

4 Innhold Medfølgende tilbehør... 6 Home-menyliste... 8 Deler og kontroller... 9 Spille av sanger Spille av sanger (ALL SONGS)...13 Spille av sanglister (PLAYLIST)...14 Søke etter sanger (SEARCH)...15 Søke etter sanger etter sangnavn (Song)...15 Søke etter sanger etter artist (Artist)...16 Søke etter sanger etter album (Album)...17 Endre avspillingsmodus (Play Mode)...18 Endre avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger (Shuffle Shake)...20 Spille av sanger mens du trener Spille av sanger til et angitt mål (Set Target)...21 Spille av sanger i automatisk valgmodus avhengig av treningstempoet (Music Pacer)...23 Endre spillelistene for automatisk valg av sanger (Set Playlist)...25 Bruke stoppeklokkefunksjonen (STOPWATCH)...26 Innstillinger Endre displaymodus Endre sangrekkefølgen (Sort)...29 Angi volum ved hjelp av funksjonen for forhåndsinnstilt volum (Volume Mode)...30 Angi volumnivå for forhåndsinnstilt modus (Preset)...30 Bytte til manuell modus (Manual)...32 Tilpasse lydkvaliteten (Equalizer)...33 Registrere en ønsket lydkvalitet (Preset Custom)...34 Justere volumnivået (Dynamic Normalizer)...35 Begrense volumet (AVLS)...36 Slå av pipelyden (Beep)...37 Angi informasjon for kaloritelling og avstand (Height/Weight)...38 Stille inn G Sensor (G Sensor)...40 Vise logg for skrittelling (Count History)...42 Angi tilbakestilling for skrittelleren (Counter Reset)...43 Justere gjeldende innstilling for klokkeslett (Set Date-Time)...44 Angi datoformat (Date Disp Type)...46 Angi tidsformat (Time Disp Type)...47 Vise spillerinformasjon (Information)...48 Tilbakestille til fabrikkinnstillinger (Reset All Setting)...49 Formatere minnet (Format)...50 Endre innstillingen for USB-tilkobling (USB Power)...52 Angi om displayet skal være på venstre eller høyre side (Disp. Rotation)...53 Redusere strømforbruket (Power Save)...54 Lytte til FM-radio (bare NW-S202F/S203F/S205F) Lytte til FM-radio Bytte til FM-mottakeren Stille inn radiostasjoner automatisk (FM Auto Preset) Velge radiostasjoner...57 Stille inn ønskede radiostasjoner Slik sletter du lagrede radiostasjoner...59 Angi mottaket (Scan Sens)...60 Veksle mellom mono og stereo (Mono/Auto)...61 Fortsettes

5 Avanserte funksjoner Lade spilleren Maksimere batteriets levetid Hva er format og bithastighet? Spille av sanger uten pauser Hvordan importeres sanginformasjon til spilleren? Lagre andre typer data enn lydfiler Oppgradere fastvaren i spilleren Feilsøking Feilsøking Meldinger Avinstallere SonicStage Annen informasjon Forholdsregler Om opphavsrett Spesifikasjoner Indeks Obs! Avhengig av hvilket land/område du har kjøpt spilleren i, kan det hende at noen modeller ikke er tilgjengelige.

6 Medfølgende tilbehør Kontroller at følgende er inkludert i pakken: Hodetelefoner (1) USB-kabel (1) Armbånd* (1) Klips* (1) Dette brukes til å feste på klærne når du bærer spilleren. CD-ROM** (1) - SonicStage-programvare - Brukerveiledning (PDF-fil) Quick Start Guide (1) * Hvilke elementer som følger med, kan variere avhengig av landet/ området der du har kjøpt spilleren. ** Ikke prøv å spille av denne CD-ROMen i en lyd-cd-spiller. Feste spilleren med armbåndet Fest spilleren med armbåndet ved å følge prosedyren nedenfor. 1 Åpne båndfestet, stikk armen gjennom armbåndet og lukk deretter båndfestet midlertidig. 2 Skyv spilleren (mens displayet vender opp) inn i holderen på armbåndet. Skyv spilleren helt inn. 3 Juster displayet slik at du får en best mulig visningsvinkel, og fest reimen med båndfestet på en sikker måte, slik den ikke faller av. Fortsettes

7 Slik fjerner du spilleren fra armbåndet Trekk i tappen på undersiden av armbåndets holder i retning av pilen for å løsne spilleren. Deretter løser du ut spilleren fra armbåndets holder. Feste spilleren med klipsen Skyv spilleren (mens displayet vender opp) på klipsen. Skyv spilleren helt inn. Slik fjerner du spilleren fra klipsen Fleks den nedre posisjonen av klipsen slik at den åpnes noe i retning av for å løsne spilleren. Deretter løser du ut spilleren fra klipsen. Om serienummeret Serienummeret for denne spilleren kreves for kunderegistreringen. Nummeret finnes på baksiden av spilleren. Du kan også kontrollere serienummeret på denne spilleren. Se side 48 for mer informasjon.

8 Home-menyliste Du kan vise HOME-skjermbildet ved å trykke og holde knappen DISP/HOME på spilleren. HOME-skjermbildet er startpunktet for avspilling av lyd, søking etter sanger og endring av følgende innstillinger, for eksempel. Knappen DISP/HOME (PLAYLIST) HOME-skjermbildet* * Fem av de syv ikonene vises i displayet med gjeldende valg i midten. Gjeldende ikon endres avhengig av hvilken funksjon du bruker. Ved å rotere skyttelbryteren kan du velge et ikon, og trykke knappen (SEARCH) Song...15 Artist...16 Album...17 (SPORTS MODE) Start...21 Set Target...21 Set Playlist...25 Music Pacer...23 (STOPWATCH) (ALL SONGS) (FM)* (SETTINGS) Play Mode...18 Sort...29 Scan Sens*...60 Mono/Auto*...61 FM Auto Preset*...56 Advanced Menu Sound Volume Mode...30 Preset Custom...34 AVLS...36 Beep...37 D.Normalizer...35 Height/Weight...38 G Sensor...40 Date-Time Set Date-Time...44 Date Disp Type...46 Time Disp Type...47 Information...48 Initialize Reset All Setting...49 Format...50 USB Power...52 Disp. Rotation...53 Power Save...54 Count History...42 Counter Reset...43 Equalizer...33 * Bare NW-S202F/S203F/S205F

9 Deler og kontroller Knappen * Starter avspilling. Når du starter avspillingen, vises nederst til venstre i displayet, og hvis du trykker en gang til, vises og avspillingen stopper. Når du trykker, starter avspillingen fra første sang på spilleren hvis du akkurat har kjøpt spilleren eller koblet den medfølgende USB-kabelen, fra datamaskinen. Når det vises en meny i displayet, bruker du denne knappen til å bekrefte elementet på menyen. Tips Det er ingen strømknapp på spilleren. Når du stopper avspillingen av sanger eller FM-mottak (bare NW-S202F/ S203F/S205F) ved å trykke på knappen, slås displayet av automatisk etter noen få sekunder, og spilleren går i dvalemodus. Når G Sensor-menyen (G-sensor) er deaktivert i dvalemodus, bruker spilleren svært lite batteristrøm. Knappen DISP/HOME Ved å trykke denne knappen mens spilleren er i avspillings- eller stoppmodus, kan du endre displayet ( side 27). Trykk og hold inne denne knappen for å vise HOME-skjermbildet. Mens menyer i HOME-skjermbildet vises, kommer det forrige skjermbildet tilbake når denne knappen trykkes på nytt, og når du trykker og holder, går skjermbildet tilbake til HOME-skjermbildet. Display Se side 12. Fortsettes Knappen VOL +*/ Justerer volumet. * Det finnes følbare prikker. Bruk dem som hjelp når du bruker knappene.

10 10 Skyttelbryter Ved å rotere skyttelbryteren kan du velge et menyelement, hoppe til begynnelsen av sangen eller spole forover/bakover. Du kan også angi kontrollmodus for mappe, normalmodus eller HOLD ved å skyve skyttelbryteren. (kontrollmodus for mappe) Normal (normalmodus) HOLD Slik betjenes spilleren ved hjelp av skyttelbryteren HOLD-funksjon Du kan beskytte spilleren mot utilsiktet bruk ved å aktivere HOLDfunksjonen. Når du skyver skyttelbryteren til HOLD-posisjonen, deaktiveres alle knapper. Hvis du trykker knapper eller roterer skyttelbryteren når HOLD-funksjonen er aktivert, vises gjeldende klokkeslett, "HOLD" og (batterinivå) i displayet. Hvis du skyver skyttelbryteren tilbake til kontrollmodus for mappe eller normalmodus, frigis HOLDfunksjonen. Normalmodus Hvis du vil Bruk I avspillingsmodus Hoppe til begynnelsen av neste sang. Roter skyttelbryteren kort. Hoppe til begynnelsen av gjeldende sang. Roter skyttelbryteren kort. Spole gjeldende sang fremover. Roter skyttelbryteren og slipp den på ønsket punkt. Spole gjeldende sang tilbake. Roter skyttelbryteren og slipp den på ønsket punkt. I stoppmodus Hoppe til begynnelsen av neste sang, og Roter skyttelbryteren og hold. fortsetter å hoppe til neste sang(er) hvis du holder den lenger. Hoppe til begynnelsen av gjeldende sang, og Roter skyttelbryteren og hold. fortsette med å hoppe til forrige sang(er) ved å holde knappen lenger. Kontrollmodus for mappe Hvis du vil Bruk I avspillingsmodus Hoppe til begynnelsen av neste album/artist. Roter skyttelbryteren kort. Hoppe til begynnelsen av gjeldende album/artist. Roter skyttelbryteren kort. I stoppmodus Hoppe til begynnelsen av neste album/artist, Roter skyttelbryteren og hold. og fortsette med å hoppe til neste album/artist ved å holde knappen lenger. Hoppe til begynnelsen av gjeldende album/ Roter skyttelbryteren og hold. artist, og fortsette med å hoppe til forrige album/artist ved å holde knappen lenger. Fortsettes

11 11 Hodetelefoner USB-kontakt Roter lokket til venstre for å sette det til OPEN-posisjon, og åpne deretter lokket. Koble spilleren til den lille kontakten på den medfølgende USBkabelen. Du lukker lokket ved å sette det til OPEN-posisjon og lukke. Deretter roterer du det til høyre for å angi LOCK-posisjon. Hull for stropp Dette brukes til å feste en stropp (selges separat). Fortsettes Kontakt for hodetelefoner For å koble til hodetelefonene. Plugg dem inn til de klikker på plass. Hvis hodetelefonene ikke kobles til ordentlig, kan det hende lyden ikke blir riktig.

12 12 Display Album Angivelse av sorteringsstatus (Sort) /ikonet Under avspilling vises ikonet eller ikonet for gjeldende sangrekkefølge ( (artistrekkefølge), (albumrekkefølge) eller (album etter artistrekkefølge)). I normalmodus vises ikonet, og i kontrollmodus for mappe vises ikonet for sangrekkefølge. Display for tekst-/ grafikkinformasjon Viser albumtittel, artistnavn, sangnavn, gjeldende dato og klokkeslett, meldinger og meny. Under avspilling i normalmodus vises "sangnavn/artist, album". Under avspilling i Kontrollmodus for mappe vises "albumtittel/artistnavn/ spillelistenavn". Hvis du vil endre displaymodus, trykker du knappen DISP/HOME ( side 27). Du bør veksle til Power Save-modus når du ikke skal bruke enheten på en stund. Angivelse av avspillingsmodus (Play Mode) Viser ikon for gjeldende avspillingsmodus ( side 18). Hvis avspillingsmodus er satt til "Normal", vises det ikke et ikon. Angivelse av avspillingsstatus Viser gjeldende avspillingsmodus ( : avspilling, : stopp, ( ): tilbakespoling (fremoverspoling), ( ): Hopper til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang). Angivelse av batterinivå Viser hvor mye batteristrøm som er igjen. Tips Du finner informasjon om displayet for FM-mottakeren (bare NW-S202F/ S203F/S205F ), under "Lytte til FMradio" ( side 55).

13 13 Spille av sanger Spille av sanger (ALL SONGS) Sangene på spilleren spilles av. Knappen Skyttelbryter Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (ALL SONGS), og trykk knappen Alle sangene på spilleren vises, og avspillingen starter fra den siste sangen du lyttet til. Hvis du ikke har spilt av en sang, starter avspillingen fra begynnelsen. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Slik hopper du til begynnelsen av sangen Hvis skyttelbryteren roteres kort ( ) i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang. Hvis skyttelbryteren settes til mappeposisjon, og deretter roteres kort til ( ) i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) album/artist. Tips Du kan skifte til vilkårlig avspillingsmodus, gjentatt avspillingsmodus og så videre i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18). Sangene vises i den rekkefølgen du angir i menyen Sort (Sorter) ( side 29). Fabrikkinnstillingen er at sangene vises i albumrekkefølgen.

14 14 Spille av sanger Spille av sanglister (PLAYLIST) Du kan spille av sanglister som er laget i SonicStage. Hvis du endrer et navn i SonicStage, vises det endrede navnet på spilleren. Se Hjelp for SonicStage for mer informasjon. Knappen Skyttelbryter Knappen DISP/HOME Obs! Når (PLAYLIST) er valgt, vises ikke (SEARCH) i HOME-skjermbildet. Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (PLAYLIST), og trykk knappen Den siste sangen du lyttet til, spilles av. Hvis du ikke har spilt av en sang, starter avspillingen fra den første sangen i den første spillelisten. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Slik hopper du til begynnelsen av sangen Hvis skyttelbryteren roteres kort ( ) i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang. Hvis skyttelbryteren settes til mappeposisjon, og deretter roteres kort til ( ) i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) spilleliste. Tips Du kan skifte til vilkårlig avspillingsmodus, gjentatt avspillingsmodus og så videre i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18).

15 15 Spille av sanger Søke etter sanger (SEARCH) Du kan søke etter sanger etter "Sangnavn", "Artist" eller "Album". Knappen Skyttelbryter Knappen DISP/HOME Søke etter sanger etter sangnavn (Song) Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (SEARCH), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Song>", og trykk knappen for å bekrefte. En liste over sanger vises på spilleren. Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Tips Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18), endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres. Fortsettes

16 16 Spille av sanger...søke etter sanger Søke etter sanger etter artist (Artist) Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (SEARCH), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Artist>", og trykk knappen for å bekrefte. Artistlisten vises. Roter skyttelbryteren for å velge ønsket artist, og trykk knappen Albumlisten for den valgte artisten vises. Roter skyttelbryteren for å velge ønsket album, og trykk knappen Sanglisten for det valgte albumet vises. Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Tips Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18), endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres. Fortsettes

17 17 Spille av sanger...søke etter sanger Søke etter sanger etter album (Album) Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (SEARCH), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Album>", og trykk knappen for å bekrefte. Albumlisten vises. Roter skyttelbryteren for å velge ønsket album, og trykk knappen Sanglisten for det valgte albumet vises. Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper. Tips Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18), endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres.

18 18 Spille av sanger Endre avspillingsmodus (Play Mode) Spilleren har flere modi for avspilling, inkludert vilkårlig avspilling og valgt gjentatt avspilling. Du kan endre avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger ( side 20) etter at du har aktivert menyen G Sensor (G-sensor) ( side 40). Knappen Skyttelbryter Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge (SETTINGS), og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "Play Mode>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge avspillingsmodus ( side 19), og trykk knappen Slik går du tilbake til forrige meny Trykk knappen DISP/HOME. Fortsettes

19 19 Spille av sanger...endre avspillingsmodus Liste over avspillingsmodi Type avspillingsmodus/ikon Beskrivelse Normal/Intet ikon Alle sangene fra og med gjeldende sang spilles én gang, så stopper avspillingen. (standardinnstilling) Folder (Mappe)/ Alle sangene fra et album (eller en artist)*, inkludert gjeldende sang, spilles av én gang, så stopper avspillingen. Repeat All (Gjenta alle)/ Alle sangene fra og med gjeldende sang spilles av gjentatte ganger. Repeat Folder (Gjenta mappe)/ Alle sangene fra et album (eller en artist)*, inkludert gjeldende sang, spilles av gjentatte ganger. Repeat 1 Song (Gjenta én Gjeldende sang spilles av gjentatte ganger. sang)/ 1 Repeat Shuffle All (Gjenta vilkårlig avspilling av alle Gjeldende sang spilles av, og deretter spilles alle sangene av i vilkårlig rekkefølge. sanger)/ SHUF Repeat Shuffle Folder (Gjenta vilkårlig avspilling Gjeldende sang spilles av, og deretter blir alle sangene fra albumet (eller artisten)*, inkludert av mappe)/ SHUF gjeldende sang, spilt av i vilkårlig rekkefølge. * Hvis du angir "Album" eller "Artist/Album" i sorteringsmenyen ( side 29), er avspillingsområdet et album. Hvis du angir "Artist" i sorteringsmenyen, er avspillingsområdet en artist. Fortsettes

20 20 Spille av sanger...endre avspillingsmodus Endre avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger (Shuffle Shake) Du kan endre avspillingsmodus (vilkårlig avspilling aktivert eller deaktivert) ved å riste spilleren tre ganger under avspilling. Mens du holder spilleren slik det er vist nedenfor (displayet vender opp), rister du spilleren opp og ned tre ganger i takt, innen to sekunder. En lydeffekt høres når du rister for å endre avspillingsmodus. Når spilleren ristes tre ganger på nytt, går spillemodus tilbake til forrige modus. Liste over spillemodi når spilleren ristes tre ganger Type avspillingsmodus Normal Folder (Mappe) Repeat All (gjenta alle) Repeat Folder (gjenta mappe) Repeat 1 Song (gjenta én sang) Repeat Shuffle All (gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger) Repeat Shuffle Folder (gjenta vilkårlig avspilling av mappe) Endres til Repeat Shuffle All (gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger) Repeat Shuffle Folder (gjenta vilkårlig avspilling av mappe) Repeat Shuffle All (gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger) Repeat Shuffle Folder (gjenta vilkårlig avspilling av mappe) Ingen endring Repeat All (gjenta alle) Repeat Folder (gjenta mappe) Obs! Når menyen G sensor (G-sensor) ( side 40) er satt til "OFF," er denne funksjonen ikke tilgjengelig. Du kan ikke bruke denne funksjonen når: den automatiske funksjonen for sangvalg ( side 23) er aktivert i menyen Music Pacer (Musikktempo) du bruker FM-mottaker (kun NW-S202F/S203F/S205F) HOME-skjermbildet vises eller du konfigurerer et element på SETTINGS-menyen Når du rister spilleren, må du passe på at du ikke dunker den borti andre gjenstander eller mister den. Når du skifter avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger, kan det oppstå en tellefeil. Hvis du rister spilleren tre ganger i takt innen to sekunder, endres avspillingsmodusen, men ingenting skjer hvis du rister den i to sekunder.

21 21 Spille av sanger mens du trener Spille av sanger til et angitt mål (Set Target) Du kan angi målelementer, for eksempel avspillingstid, kalorier eller distanse under avspilling, og trene mens du lytter til musikk til målelementet er nådd. Knappen Skyttelbryter Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge knappen (SPORTS MODE), og trykk Roter skyttelbryteren for å velge "Set Target>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge målelementet ( side 22), og trykk knappen "Time" er angitt som standard. Roter skyttelbryteren for å velge innstillingsverdi ( side 22) for målelementet du valgte i trinn, og trykk knappen for å bekrefte. Roter skyttelbryteren for å velge "Start", og trykk knappen for å bekrefte. Sangene spilles av med angitt modus, og målverdien begynner å telles ned. Når du har nådd målverdien, stopper avspillingen. Slik går du tilbake til normal avspilling Under nedtellingen utfører du trinnene, og velger deretter "OFF". Fortsettes

22 22 Spille av sanger mens du trener...spille av sanger til et angitt mål Liste over målangivelser Målelement Innstillingsverdi Time (Tid) Angir tiden. Du kan angi tiden fra 1 til 99 minutter med trinnvise økninger på ett minutt. "10min" er angitt som standard. Calorie (Kalori) Angir kalorimål. Du kan angi kalorier fra 10 til 990 kalorier med trinnvise økninger på 10 kcal. "100kal" er angitt som standard. DIST_km (distanse (km)) Angir måldistansen. Du kan angi distansen fra 0,5 til 99,5 km med trinnvise økninger på 0,5 km. "1.0km" er angitt som standard. DIST_mile (distanse (mile)) Angir måldistansen. Du kan angi distansen fra 0,5 til 99,5 mile med trinnvise økninger på 0,5 mile. "1.0mile" er angitt som standard. Tips Når det er et tidligere mål du ikke har nådd, kan du starte nedtellingen etter at du har valgt "Start" i trinn. Du kan spille av sanger i modus for automatisk sangvalg i henhold til treningstempoet ( side 23), i stedet for å angi et mål. Obs! Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke kan telle skritt ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller: Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en veske e.l. Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake. Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et kjøretøy. Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter spilleren for kraftige støt. Spilleren beregner avstanden og kaloritellingen basert på skrittellingen og høyden/ vekten/skrittlengden du angir ( side 38). Unøyaktige målinger kan oppstå avhengig av hvor spilleren er festet, alder eller kjønn. Bruk denne funksjonen veiledende.

23 23 Spille av sanger mens du trener Spille av sanger i automatisk valgmodus avhengig av treningstempoet (Music Pacer) I SPORTS MODE kan du spille av sanger ved hjelp av den automatiske valgfunksjonen. Da skifter spilleren spillelister automatisk avhengig av bevegelsestempoet, for eksempel om du går eller jogger. Knappen Skyttelbryter Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge knappen (SPORTS MODE), og trykk Roter skyttelbryteren for å velge "Music Pacer>", og trykk knappen Roter skyttelbryteren for å velge "ON" eller "OFF", og trykk knappen ON: Aktiverer automatisk sangvalg. Spillelistene "Walk Music" eller "Run Music" spilles av i modus for vilkårlig avspilling, avhengig av tempoet på bevegelsen. (Standardinnstilling) OFF: Automatisk sangvalg er ikke aktivert. Spiller av sanger i samme status som før du valgte "SPORTS MODE". Roter skyttelbryteren for å velge "Start", og trykk knappen for å bekrefte. Avspillingen starter i tempoet som er angitt i trinn, og den angitte målverdien begynner nedtellingen. Når du har nådd målverdien, stopper avspillingen. Fortsettes

24 24 Spille av sanger mens du trener...spiller av sanger i automatisk valgmodus i henhold til treningstempoet Tips Spillelister for "Walk" og "Run" er inkludert på spilleren som standard. Du kan i tillegg legge sanger til på spillelistene "Walk" og "Run" ved hjelp av SonicStageprogramvaren. Du kan endre spillelisten avhengig av treningstempoet ( side 25). Når du bytter spilleliste fra "Walk" til "Run" eller motsatt, vil du motta lydveiledning. Obs! Hvis det ikke finnes spillelister på spilleren, vises ikke menyen Music Pacer (Musikktempo). Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke gjenkjenner bevegelsestempoet ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller: Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en veske e.l. Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake. Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et kjøretøy. Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter spilleren for kraftige støt. Fortsettes

25 25 Spille av sanger mens du trener...spiller av sanger i automatisk valgmodus i henhold til treningstempoet Endre spillelistene for automatisk valg av sanger (Set Playlist) Du kan endre spillelistene for automatisk valg av sanger. Obs! Du aktiverer automatisk valg av sanger ved å velge "ON" i menyen Music Pacer (Musikktempo) ( side 23). Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge knappen (SPORTS MODE), og trykk Roter skyttelbryteren for å velge "Set Playlist>", og trykk knappen "SET WALK P.LIST" vises. Roter skyttelbryteren for å velge spillelisten for lavt tempo, og trykk knappen "SET RUN P.LIST" vises. Roter skyttelbryteren for å velge spillelisten for raskt tempo, og trykk knappen Obs! Hvis du formaterer spilleren, slettes alle spillelistene, inkludert standardspillelistene.

26 26 Spille av sanger mens du trener Bruke stoppeklokkefunksjonen (STOPWATCH) Du kan bruke spilleren som en stoppeklokke. Du kan ta tiden i opptil ni timer, 59 minutter og 59 sekunder, med trinnvise økninger på ett sekund. Knappen Skyttelbryter Knappen DISP/HOME Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises. Roter skyttelbryteren for å velge knappen (STOPWATCH), og trykk Trykk knappen DISP/HOME for å begynne tidtakingen. Trykk knappen DISP/HOME på nytt for å stoppe tidtakingen. Hvis du trykker knappen DISP/HOME på nytt når tidtakingen er stoppet, tilbakestilles stoppeklokken. Tips Stoppeklokkefunksjonen kan brukes under avspilling. Når du bruker stoppeklokkefunksjonen, vil imidlertid skjermbildet for måling av tid vises. Slik stopper du stoppeklokkefunksjonen Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises, og velg deretter (ALL SONGS), (PLAYLIST) eller (FM) (bare NW-S202F/ S203F/S205F) fra menyskjermbildet og trykk knappen

27 27 Innstillinger Endre displaymodus Du kan endre ønsket display for avspilling eller stoppmodus. Knappen DISP/HOME Hver gang du trykker på knappen DISP/HOME, endres skjermen på følgende måte: Basic (Grunnleggende): Viser den grunnleggende skjermen. (Standardinnstilling) Property (Egenskaper): Viser sanginformasjon. Viser gjeldende sangnummer (eller gjeldende album-/artistnummer)/totalt antall sanger (eller totalt antall album/artister) i avspillingsområdet, brukt tid, kodek (komprimeringstype), bithastighet og gjeldende innstilling for lydkvalitet (Equalizer). 0120/ :35 ATRAC 256kbps C Step (Skritt): Viser antall skritt. Viser antall skritt, tilbakelagt distanse og innstilling for G-Sensor (G sensor). Som standardinnstilling vises skrittelling under avspilling eller FM-mottak (bare NW-S202F/S203F/S205F), eller tilbakelagt distanse ( side 40) og skrittelleren tilbakestilles automatisk ( side 43) når spillerens klokke viser 0:00. Calorie (Kalori): Viser antall kalorier. Viser antall forbrente kalorier og innstilling for G-Sensor (G sensor). Som standardinnstilling vises forbrukte kalorier under avspilling eller FMmottak (bare NW-S202F/S203F/S205F) ( side 40).,,, vises i denne rekkefølgen, avhengig av hvor mange kalorier du har forbrent. 5 ikoner av typen ( ) vises når maksimal kaloriverdi er nådd. Clock (Klokke): Viser ukedag, måned, dato og gjeldende klokkeslett. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir klokkeslett, kan du se "Justere gjeldende tidsinnstilling (Set Date-Time (Angi tid/klokkeslett))" ( side 44). DISP: Viser animasjoner. Fortsettes

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier.

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier. Klikk! Du kan gå direkte til siden Overføre musikk Overføre videoer/fotografier Feilsøking Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-41(1) Merknad Avhengig av hvilket land/område

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen.

Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. NORSK BRUKERHÅNDBOK Version 1.0 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Kjære kunde. Takk for at du valgte dette Archos-produktet. Vi håper du vil like produktet

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM DNX450TR GPS NAVIGASJONSSYSTEM INSTRUKSJONSHÅNDBOK Trykk på tasten nedenfor før du leser denne håndboken, slik at siste utgave og endrede sider hentes frem. http://manual.kenwood.com/edition/im385/ 2014

Detaljer

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. WiFi Internet Radio med musikkspiller. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. WiFi Internet Radio med musikkspiller. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte WiFi Internet Radio med musikkspiller Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9 Stream 105 internettradio, funksjoner... 2 Før du kan bruke dette produktet...

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 212 Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Milestone 212 Brukerhåndbok Milestone 212 Brukerhåndbok... 2 1. Introduksjon... 4 1.1 Spillerens funksjoner... 4 1.1.1

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia E dual C1605/C1604

Brukerhåndbok. Xperia E dual C1605/C1604 Brukerhåndbok Xperia E dual C1605/C1604 Innhold Xperia E dual Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Hva er Android?...7 Telefonoversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slå du telefonen på og av...11 Skjermlås...11

Detaljer

Xperia S Brukerhåndbok

Xperia S Brukerhåndbok Xperia S Brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...7 Android hva og hvorfor?...8 Programmer...8 Komme i gang...9 Sette sammen telefonen...9 Slik slå du telefonen på og av...10 Skjermlås...10 Konfigurasjonsveiviser...11

Detaljer

Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller. Veiledning til funksjoner og egenskaper

Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller. Veiledning til funksjoner og egenskaper Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller Veiledning til funksjoner og egenskaper Innhold Squeezebox Touch Veiledning til funksjoner og egenskaper Takk!................................................................

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806 Brukerhåndbok Victor ClassicX 3.3 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0806 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER Cover S520 S510 NOR A.fh8 30.1.2002 15:54 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen som bpm og % av HR max, gjennomsnittlig hjertefrekvens og varighet på treningen. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Sansa Fuze TM MP3-spiller Brukerhåndbok Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Hvis du vil ha mer informasjon om dette produktet, kan du gå til

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect og fjernkontroll-app til iphone og Android fra ConnectR Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea)

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea) Logitech Musikknettverk Brukerveiledning engelsk (emea) Brukerveiledning for Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Få hjelp...2 Pakningens innhold...3 Systemkrav...3 Før du starter...4 Velge

Detaljer