Portable IC Audio Player Network Walkman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Portable IC Audio Player Network Walkman"

Transkript

1 (1) Portable IC Audio Player Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation. NW-E95/E Sony Corporation

2 ADVARSEL For å unngå fare for brann eller elektrisk støt må du ikke utsette enheten for regn eller fuktighet. Utstyret må ikke installeres i et avlukket rom, for eksempel i en bokhylle eller lukket kabinett. For å unngå fare for brann må venasjonen utstyret ikke dekkes med aviser, bordduker, gardiner eller liknende. Tente stearinlys må heller ikke plasseres på apparatet. For å unngå fare for brann eller elektrisk støt må du ikke plassere gjenstander med væske, for eksempel vaser, på apparatet. Merknad om installering Hvis du bruker enheten på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektrisk støy, kan overføringsinformasjonen for sporet blir skadet. Dette kan hindre at det gis latelse overføring fra datamaskin. 2

3 Merknad brukere Om programvaren som følger med Lover om opphavsrett forbyr kopiering av programvaren eller håndboken som leveres med, helt eller delvis, eller utleie av programvaren uten latelse fra den som har opphavsretten. Ikke under noen omstendighet vil SONY holdes ansvarlig for økonomisk skade eller tap av fortjeneste, inkludert krav fra tredjepart, som følger av bruk av programvaren som leveres med denne spilleren. Dersom det inntreffer problemer med programvaren som følge av produksjonsfeil, vil SONY erstatte den. SONY påtar seg imidlertid intet annet ansvar. Programvaren som leveres med denne spilleren, kan ikke brukes med annet utstyr enn det som er angitt. Merk at kontinuerlig arbeid for å bedre kvaliteten kan føre at spesifikasjonene for programvaren kan bli endret uten varsel. Bruk av denne spilleren med annen programvare enn den som følger med, dekkes ikke av garantien. Avhengig av typen tekst og hvilke tegn som er brukt, kan det være at tekst som vises i SonicStage og MP3 File Manager ikke blir vist riktig på enheten. Dette skyldes: Funksjonaliteten i spilleren som er koblet. Spilleren fungerer ikke normalt. ID3-kodeinformasjonen for sporet er skrevet på et språk som spilleren ikke støtter. Program 2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation Dokumentasjon 2004 Sony Corporation OpenMG og hørende logo er varemerker for Sony Corporation. SonicStage og SonicStage-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og hørende logoer er varemerker for Sony Corporation. Microsoft, Windows and Windows Media er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM - og -merker ikke angitt. Denne håndboken forklarer hvordan du bruker Network Walkman og bruken av MP3 File Manager (forhåndsinstallert programvare). Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker SonicStage (programvaren som følger med), må du se i driftsinstruksjoner for SonicStage. 3

4 4

5 Innhold Oversikt... 6 Hva du kan gjøre med Network Walkman... 6 Andre funksjoner... 7 Trinn 1: Kontroller innholdet i pakken... 8 Trinn 2: Sette inn batteriet... 9 Finne kontrollene Forside Bakside Display Grunnleggende bruk Overføre lydfiler fra datamaskinen Network Walkman Merknad om spilling av sanger med begrenset spilleperiode (Timeout contents) Merknad om spilling av sanger med begrenset antall avspillinger Høre på musikk med Network Walkman Hva er Group-funksjonen (Gruppe)? Andre operasjoner Avanserte operasjoner Repeat-modus (Gjenta-modus) Velge gjentakelsesmodus Spille sporene flere ganger (Track Repeat) Spille en angitt del flere ganger (A-B Repeat) Spille av angitte setninger flere ganger (Sentence Repeat) Slik angir du antall gjentakelser Slik skifter du visningsmodus Slik velger du gruppevisningsmodus Slik justerer du diskant og bass (Forhåndsinnsling for digitallyd) Slik velger du lydkvalitet Slik justerer du lydkvalitet Slik låser du kontrollene (HOLD) Slik lagrer du andre data enn lyd Justere innslingene Network Walkman Justere tidsinnslingene Network Walkman etter datamaskinens innebygde klokke Justere gjeldende tidsinnsling (DATE-TIME) Begrense volumet (AVLS) Slik velger du volum ved hjelp av funksjon for forhåndsinnst volum Slik angir du et volumnivå for forhåndsinnst modus Slik skifter du manuell modus Slik slår du av lydsignalet (BEEP) Slik endrer du innsling for bakgrunnslys Andre funksjoner Omgruppere sanger (REGROUP) bare NW-E Formatere minne (FORMAT) Annen informasjon Forholdsregler Feilsøking Slik bakesler du spilleren Hva skjedde? Meldinger Spesifikasjoner Glossar Menyliste Bruke MP3 File Managerprogramvaren Hva du kan gjøre med MP3 File Manager Overføre MP3-lydfiler fra datamaskinen Network Walkman Skjermbildet i MP3 File Manager Slette lydfiler Endre rekkefølgen for lydfiler Stikkord

6 Oversikt Hva du kan gjøre med Network Walkman Først må du installere programvaren "SonicStage" på datamaskinen (MP3 File Managerprogramvaren er forhåndsinstallert på Network Walkman). Du kan enkelt overføre filer fra digitale medier fra datamaskinen det innebygde flash-minnet som du kan ta med deg overalt. EMD (Elektroniske musikkdistribusjonstjenester) Lyd-CDer MP3-, WAV- og Windows Medialydfiler 1 Lagre digitale lydfiler på datamaskinen. 2 Overfør filer Network Walkman. Når du overfører lydfiler i MP3- format Network Walkman, bruker du MP3 File Managerprogramvaren (forhåndsinstallert programvare) å overføre og lagre dem som lydfiler i MP3-format. 3 Nyt musikken med Network Walkman. Du kan vise dataene som er lagret i det innebygde flash-minnet, ved hjelp av Windows Utforsker når Network Walkman er koblet datamaskinen. Likevel kan du ikke spille av en MP3-fil hvis du drar eller kopierer filen direkte på skjermen i Windows Utforskerskjermbildet. Når du overfører lydfiler i MP3-format Network Walkman, må du passe på å bruke MP3 File Managerprogramvaren (se side 45). Last ned de nyeste lydfilene! Lagre favorittsangene! USB-kobling 6

7 Andre funksjoner Kompakt størrelse, lav vekt, støtsikker, svært transporterbar. Den forhåndsinstallerte MP3 File Manager-programvaren setter deg i stand å overføre lydfiler i MP3-format Network Walkman samt høre på dem med Network Walkman som filer i MP3-format. Kontinuerlig avspillingstid med batteri NW-E95/E99: omtrent 70* 1 timer Innspillingstid* 2 NW-E95: 512 MB innebygd flash-minne, mer enn 23 timer og 20 minutter NW-E99: 512 MB MB innebygd flash-minne, mer enn 46 timer og 40 minutter SonicStage-programvaren som følger med enheten, gir deg mulighet å spille inn sanger fra lyd-cder harddisken på datamaskinen i formatet ATRAC3plus (høy lydkvalitet, høy komprimering). Sentence Repeat (Setningsgjentakelse): Nyttig funksjon for å lære fremmede språk. Dataoverføring med høy hastighet ved hjelp av egen USB-kabel. Bakgrunnsbelyst LCD-skjerm: sangtitler og artistnavn kan vises. Gruppefunksjon: du kan velge sanger som skal spilles etter album. Lagringsfunksjon: du kan lagre mange typer data i legg lydfiler. * 1 Forskjellig avhengig av dataformat. I dette fellet er tallet for batterivarighet angitt for kontinuerlig spilling av lydfiler i ATRAC3-format. * 2 Forskjellig avhengig av bithastigheten ved innspilling. I dette fellet er tallet for innspillbar tid angitt for innspilling ved 48 kbps i ATRAC3plus-format. MERKNADER: Den innspilte musikken er begrenset privat bruk. Bruk av musikk ut over denne begrensningen krever latelse fra rettighetshaverne. Sony er ikke ansvarlig for ufullstendig innspilling/nedlasting eller skadete data som følger av problemer med Network Walkman eller datamaskinen. 7

8 Group Mode Serial NO. Trinn 1: Kontroller innholdet i pakken Sjekk behøret i pakken. NW-E95/E99: Network Walkman (1) Hodetelefoner (1) Om serienummeret Serienummeret for enheten er nødvendig for kunderegistreringsformål. Nummeret står på baksiden av Network Walkman. OPEN Serienummer Dedikert USB-kabel (1) Skriv ned serienummeret på linjen nedenfor. Finn frem nummeret hver gang du kontakter din Sony-forhandler om dette produktet. Serienummer Bæreveske (1) Halsbånd (1) Skjøteledning hodetelefonene (1) CD-ROM for SonicStage-programvare (1) Bruksanvisning (1) Driftsinstruksjoner for SonicStage (1) CD-ROM for bruksanvisning og SonicStage-driftsinstruksjoner (1) 8

9 Trinn 2: Sette inn batteriet Sett inn batteriet av type LR03 (størrelse AAA) med polene riktig vei. Pass på å sette det inn fra E -siden som vist i illustrasjonen. OPEN OPEN Batterivarighet* ATRAC3-format: omtrent 70 timer ATRAC3plus-format: omtrent 60 timer MP3-format: omtrent 50 timer * Batterilevetiden kan bli kortere på grunn av forhold under bruk og temperaturen på stedet. Hvis lokket batterirommet løsner usiktet, må du sette det på igjen som vist. Om indikatoren for gjenværende batteristrøm Batteri-ikonet i displayet endres som vist nedenfor. lite batteristrøm lad opp batteriet Hvis "LOW BATT" (Lite batteri) vises i displayet, må du skifte batteriet. Merk Hvis du ikke bruker batteriet på riktig måte, kan det bli skadet på grunn av lekkasjer og korrosjon. Du får best resultat ved å: bruke alkalisk batteri kontrollere at polene er koblet riktig ikke lade tørrcelle-batterier ta ut batteriet hvis du ikke har tenkt å bruke spilleren i en lengre periode skifte ut batteriet med et nytt etter å ha rengjort batterirommet i felle lekkasje fra batteriet 9

10 Group Mode Finne kontrollene Se sidene i parentes hvis du ønsker flere detaljer om de enkelte delene. Forside Bakside qs qd OPEN 6 qz 1 Hull for feste av rem 2 REPEAT/SOUND-knapp (Gjenta/Lyd) (side 18 20, 23) 3 MENU-knapp (Meny) (side 16 22, 24, 26 34) Du kan skifte tidsvisning ved å trykke og holde inne MENU-knappen (Meny) en stund. 4 GROUP-knapp (Gruppe) (side 15, 23) 5 Display (side 11, 18, 39) Se side 11 for mer informasjon om displayet og ikoner. 6 ACCESS-lys (side 12, 46) 7 Hodetelefon-kontakt (side 14) 8 Nx-knapp (side 14, 16 17, 19 22, 24, 26 34) 9 Skyvebryter (side 16 17, 19 22, 24, 26 34) 0 VOLUME +/ -knapp (Volum) (side 14, 29) qa HOLD-bryter (låse kontroller) (side 14, 25) qs USB-kontakt (side 12, 46) qd Batterirom (side 9) 10

11 Display 1 Display for tekst/grafikk-visning (side 17) Viser spornummer, spornavn, gjeldende dato og klokkeslett (side 22 28), MESSAGE (side 13, 39) og meny. Trykk på MENU-knappen (Meny) hvis du vil skifte visningsmodus. Hvis du vil ha detaljer, kan du se "Slik skifter du visningsmodus" på side Indikator for gjentakelsesmodus (side 18) Gjeldende gjentakelsesmodus vises. 3 Indikator for AVLS (side 28) Indikatoren vises mens AVLSfunksjonen er aktivert. 4 Indikator for forhåndsinnst digitallyd (side 23 24) Gjeldende lydinnsling vises. 5 Indikator for gjenværende batteri (side 9) Gjenværende batteristrøm blir vist. 11

12 Grunnleggende bruk Overføre lydfiler fra datamaskinen Network Walkman Merk Før du kobler Network Walkman datamaskinen for første gang, må du installere "SonicStage"-programvaren fra CD-ROMen i pakken på datamaskinen. Selv om SonicStageprogramvare allerede er installert, må du installere SonicStage-programvaren som ble levert med Network Walkman før du kobler Network Walkman datamaskinen (oppdateringsprogrammer kan være gjengelige). Du kan overføre lydfiler i ATRAC3plus-format fra datamaskinen Network Walkman ved hjelp av SonicStage-programvaren som er installert. Følg anvisningene nedenfor. Du kan også overføre lydfiler i MP3-format ved hjelp av MP3 File Manager som er forhåndsinstallert på Network Walkman. Se under "Bruke MP3 File Manager-programvaren" på side 45 hvis du vil ha mer informasjon. 1 Installer SonicStage-programvaren på datamaskinen ved hjelp av CD-ROMen som følger med. Følg trinn 1 bare første gangen du kobler Network Walkman datamaskinen. Se i "Driftsinstruksjoner for SonicStage" hvis du vil ha detaljert informasjon. 2 Importer lydfiler SonicStage-programvaren. Se i "Driftsinstruksjoner for SonicStage" hvis du vil ha detaljert informasjon. 3 Koble Network Walkman datamaskinen. Koble den minste pluggen på den dedikerte USB-kabelen inn i USB-kontakten på Network Walkman, og koble så den store pluggen en USB-port på datamaskinen. "CONNECT" kommer frem i displayet. ACCESS-lys OPEN OPEN USB-kontakten en USB-port Dedikert USB-kabel (følger med) 12

13 Grunnleggende bruk Merk ACCESS-lyset blinker mens Network Walkman kommuniserer med datamaskinen. USB-kabelen må ikke kobles fra mens ACCESS-lyset blinker. Dataene som blir overført, kan bli ødelagt. Bruk av Network Walkman med en USB-hub eller USB-forlengelseskabel er ikke garantert å fungere. Koble alltid Network Walkman direkte datamaskinen med den dedikerte USB-kabelen. Noen USB-enheter kan virke forstyrrende inn på bruken av Network Walkman når de er koblet datamaskinen. Alle kontrollknappene på Network Walkman er deaktivert mens enheten er koblet en datamaskin. Du kan vise dataene som er lagret på det innebygde flash-minnet, ved hjelp av Windows Utforsker når Network Walkman er koblet datamaskinen. 4 Overfør lydfiler Network Walkman. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du overfører lydfiler det innebygde flash-minnet, kan du se i håndboken "Driftsinstruksjoner for SonicStage". z Tips Siden NW-E99 har to flash-minner, kan du velge et flash-minne fra listen over overføringsmål. Overføringsmålene nedenfor vises på skjermen i SonicStage: Network Walkman (#1 Internal): flash-minne 1 Network Walkman (#2 Internal): flash-minne 2 Hvis du vil ha informasjon om hvordan du overfører lydfiler bake datamaskinen, kan du se i håndboken "Driftsinstruksjoner for SonicStage" eller Hjelp for SonicStage-programvaren. Merknad om spilling av sanger med begrenset spilleperiode (Timeout contents) Noen sanger som er distribuert via EMD (elektroniske musikkdistribusjonstjenester) på Internett, har en begrenset avspillingsperiode. Hvis du prøver å spille en sang som er utløpt, blinker det "EXPIRED" (Utløpt) og neste sang vil bli spilt etter et øyeblikk. I legg kan ikke sangen spilles ved hjelp av SonicStage-programvaren eller overføres Network Walkman. Slett slike sanger etter behov. Merknad om spilling av sanger med begrenset antall avspillinger Network Walkman har ikke støtte for innhold med begrenset antall avspillinger. Når du prøver å spille en sang med begrenset antall avspillinger, vil "EXPIRED" (Utløpt) bli vist, og sangen vil ikke bli spilt. 13

14 G oup Mode G oup Mode Høre på musikk med Network Walkman Sett inn batteriet før bruk (se side 9). Merk Når du bruker Network Walkman, må du passe på å koble den fra datamaskinen. 1 Koble hodetelefonene. Slik bruker du skjøteledningen hodetelefonene i - kontakt i - kontakt Skjøteledning hodetelefonene 2 Start avspillingen. 1 Trykk på Nx-knappen. Group Mode 2 Juster volumet ved å trykke på VOLUME +/ -knappen (Volum). HOLD-bryter z Tips Hvis Network Walkman ikke er i bruk i 5 sekunder mens den er i stoppmodus, blir displayet automatisk slått av. Hvis avspillingen ikke starter Pass på at HOLD-bryteren er satt av (side 25). Slik stopper du avspillingen Trykk på Nx-knappen. Slik justerer du volumet Volumet kan sles i Forhåndsinnst-og Manuellmodus (side 29 30). Avspillingsrekkefølge for spor/ grupper (bare NW-E99) De overførte sporene/gruppene spilles av som følger: Spor/grupper overført med SonicStageprogramvare i flash-minne 1 t Spor/grupper overført med MP3 File Manager-programvare i flash-minne 1 t Spor/grupper overført med SonicStage-programvare i flash-minne 2 t Spor/ grupper overført med MP3 File Managerprogramvare i flash-minne 2 Når normal avspillingsmodus er valgt, stopper avspillingen automatisk etter at den siste sangen er spilt. 14

15 Grunnleggende bruk Hva er Group-funksjonen (Gruppe)? Gruppefunksjonen gir deg mulighet å velge ut favorittmusikken på enkelt vis på Network Walkman. Du kan overføre lydfiler eller spille sanger etter album eller artist ved hjelp av gruppefunksjonen. Group1 Group2 Group3 Track1 Track2 Track3 Track1 Track2 Track3 Track1 Track2 Track3 Spornummeret angir rekkefølgen for sangene innenfor hver gruppe. Du kan skifte mellom spornavn-modus og gruppemodus ved å trykke på GROUP-knappen (Gruppe). I gruppemodus vises gruppenavn i stedet for spornavn. I legg blir skifteoperasjoner, som Skip (Hopp over) eller Repeat (Gjenta), utført på grupper. Track1 Track2 Track3 Track1 Track1 Track2 Track3 Track1 Overføre gruppevis Lydfilene som overføres SonicStageprogramvaren, blir alltid gruppert når de blir overført det innebygde flash-minnet. z Tips En gruppe som er laget med SonicStageprogramvaren, har prioritet fremfor en som er laget med MP3 File Manager-programvaren på Network Walkman. fortsettes 15

16 Høre på musikk med Network Walkman Andre operasjoner Skyvebryter (+/>) (./ ) ode Trykk (bekreft) Nx-knapp MENU-knapp (Meny) z Tips Du kan skifte gruppemodus ved å trykke på GROUP-knappen. Group Mode Funksjon Hoppe begynnelsen av neste spor/gruppe* 1 Hoppe begynnelsen av gjeldende spor/ gruppe* 1 Hurtig forover* 2 Hurtig bakover* 2 Bruk av skyvebryteren Drei skyvebryteren med klokken én gang (+/>). Drei skyvebryteren mot klokken én gang (./ ). Drei skyvebryteren med klokken (+/>) og hold. Drei skyvebryteren mot klokken (./ ) og hold. * 1 Hvis du dreier og holder skyvebryteren i stoppmodus, kan du hoppe begynnelsen av neste (gjeldende og forrige) spor/gruppe uten avbrytelse. * 2 Hurtig forover og hurtig bakover går raskere hvis operasjonen fortsetter i 5 sekunder. 16

17 Avanserte operasjoner B Avanserte operasjoner Repeat-modus (Gjenta-modus) Det finnes tre typer gjentakelsesmodus: Track Repeat (Sporgjentakelse), A-B Repeat (A-B-gjentakelse) og Sentence Repeat (Setningsgjentakelse). TRK Rep (Sporgjentakelse) Denne modusen spiller av sporene med fem forskjellige gjentakelsesmåter. Track Repeat-modus Aktivitet (Sporgjentakelse) All Repeat Gjenta alle spor (Gjenta alle)* 1 Single Repeat (Gjenta enkle) Group Repeat (Gjenta gruppe) Group Shuffle Repeat (Gjenta gruppe feldig) All Groups Shuffle Repeat (Gjenta alle grupper feldig)* 2 Gjenta gjeldende spor Gjenta gjeldende gruppe Gjenta gjeldende gruppe i feldig rekkefølge Gjenta alle grupper i feldig rekkefølge Spor i en gruppe spilles av i rekkefølge A-B Repeat (A-B Rep) (A-Bgjentakelse) Denne modusen spiller av den angitte delen av et spor flere ganger. Sentence Repeat (SENTENCE Rep) (Setningsgjentakelse) Denne modusen spiller av stemmedataene innenfor en angitt del av et spor flere ganger. * 1 Alle spor gjentas som følger (bare NW-E99): Spor overført med SonicStage-programvare i flash-minne 1 t Spor overført med MP3 File Manager-programvare i flash-minne 1 t Spor overført med SonicStage-programvare i flashminne 2 t Spor overført med MP3 File Manager-programvare i flash-minne 2 * 2 Modusen Gjenta alle grupper feldig gjelder for begge flash-minnene (bare NW-E99). Velge gjentakelsesmodus Skyvebryter (+/>) (./ ) ode 1 Trykk på MENU-knappen (Meny) i stoppmodus. Menyskjermbildet kommer frem. REPEATMODE> 2 Drei skyvebryteren for å velge "REPEAT MODE >" (Gjentakelsesmodus), og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. 3 Drei skyvebryteren for å velge ønsket gjentakelsesmodus, og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. TRK Trykk (bekreft) Rep Nx-knapp MENU-knapp (Meny) Du kan velge en av modiene "TRK Rep" (Sporgjentakelse), "A-B Rep" (A-Bgjentakelse) eller "SENTENCE Rep" (Setningsgjentakelse). Group Mode fortsettes 17

18 Group Mode Repeat-modus (Gjenta-modus) 4 Trykk på MENU-knappen (Meny). Displayet går bake det vanlige skjermbildet. Gjentakelsesmodiene brukes i henhold instruksjonene nedenfor. TRK Rep: se "Spille sporene flere ganger (Track Repeat)". A-B Rep: se "Spille en angitt del flere ganger (A-B Repeat)". SENTENCE Rep: se "Spille av angitte setninger flere ganger (Sentence Repeat)". REPEAT/ SOUND-knapp (Gjenta/Lyd) Slik går du ut av menymodus Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet eller trykk på MENU-knappen (Meny). Merk Displayet går automatisk bake det vanlige avspillingsskjermbildet hvis du ikke bruker noen knapper i løpet av 60 sekunder. Når det ikke er lydfiler i det innebygde flashminnet, kan du ikke angi noen gjentakelsesmodus. Når du kobler Network Walkman datamaskinen, blir valgt modus avbrutt. Du kan velge gjentakelsesmodus bare i stoppmodus. Spille sporene flere ganger (Track Repeat) Track Repeat-modus (Sporgjentakelse) endres ved å trykke på REPEAT/SOUNDknappen (Gjenta/Lyd). Du kan sjekke gjeldende gjentakelsesmodus med ikonet i displayet. Track Repeat-ikon (Sporgjentakelse) Velg først Track Repeat-modus (TRK Rep) (Sporgjentakelse) (side 17). Trykk så på REPEAT/SOUNDknappen (Gjenta/Lyd) flere ganger for å velge den modusen du vil ha. Med hvert trykk endres Track Repeat-ikonet (Sporgjentakelse) slik: ingen (vanlig avspilling) (All Repeat) (Gjenta alle) (Single Repeat) (Gjenta enkel) (Group Repeat) (Gjenta gruppe) (Group Shuffle Repeat) (Gjenta gruppe feldig) (All Groups Shuffle Repeat) (Gjenta alle grupper feldig) 18

19 Avanserte operasjoner Spille en angitt del flere ganger (A-B Repeat) Mens du spiller et spor, kan du angi startpunkt (A) og sluttpunkt (B) for en del som du vil spille flere ganger. Skyvebryter (+/>) (./ ) ode Trykk (bekreft) 1 Velg først A-B Repeat (A-B Rep) (A-B-gjentakelse) (side 17). 2 Trykk på Nx-knappen for å starte avspillingen. 3 Trykk på REPEAT/SOUNDknappen (Gjenta/Lyd) for å angi startpunkt (A) mens du spiller av. "B" blinker. A B : Trykk på REPEAT/SOUNDknappen (Gjenta/Lyd) for å angi endepunktet (B). "A B" blir vist, og den angitte delen blir spilt av og gjentatt flere ganger. A B : 5 5 Nx-knapp REPEAT/SOUNDknapp (Gjenta/Lyd) Group Mode Merk Du kan ikke angi A-B-gjentakelse for en del som overlapper to eller flere spor. Hvis du ikke angir endepunktet (B), blir endepunkt automatisk satt på slutten av sporet. Du kan ikke bruke A-B-gjentakelse i gruppemodus eller når gjeldende klokkeslett vises. z Tips Etter at du har angitt startpunktet (A), kan du spole raskt fremover eller bakover ved å dreie skyvebryteren. Hvis du kommer slutten av sporet når du spoler fremover, angis endepunktet som punkt (B) og fremoverspolingen fortsetter. A-B-gjentakelse starter når du slipper skyvebryteren. Hvis sporet når begynnelsen under bakespolingen, hopper den slutten av sporet, endepunktet settes som punkt (B), og bakespolingen fortsetter. Under avspilling med A-B-gjentakelse kan du spole raskt fremover eller bakover ved å dreie skyvebryteren. Hvis du kommer begynnelsen/ slutten av sporet når du spoler, stoppes avspillingen (går over i standby-modus). A-B-gjentakelse starter på nytt når du slipper skyvebryteren. Slik fjerner du startpunktet (A) og endepunktet (B) Trykk på REPEAT/SOUND-knappen (Gjenta/ Lyd) under avspilling med A-B-gjentakelse. Trykk på MENU-knappen (Meny) under avspilling med A-B-gjentakelse. Velg gruppemodus ved å trykke på GROUPknappen (Gruppe) under avspilling med A-Bgjentakelse. Velg forrige eller neste spor ved å dreie skyvebryteren under avspilling med A-Bgjentakelse. (A-B-gjentakelsesmodus blir ikke avbrutt.) Slik avbryter du A-Bgjentakelsesmodus Endre gjentakelsesmodus i menyskjermbildet (side 17). fortsettes 19

20 Repeat-modus (Gjenta-modus) Spille av angitte setninger flere ganger (Sentence Repeat) Denne funksjonen oppdager automatisk stemmedata fra angitt punkt og gjentar stemmedataene angitt antall ganger. Dette er nyttig for språkopplæringsmateriale uten bakgrunnsmusikk. z Tips Standardinnslingen for antall gjentakelser er to ganger for en setning, men du kan endre innslingen for antall gjentakelser. Se under "Slik angir du antall gjentakelser" på side 21. Skyvebryter (+/>) (./ ) ode Trykk (bekreft) Nx-knapp REPEAT/SOUNDknapp (Gjenta/Lyd) 1 Velg Sentence Repeat (SENTENCE Rep) (Setningsgjentakelse) (side 17). 2 Trykk på Nx-knappen for å starte avspillingen. Group Mode 3 Trykk på REPEAT/SOUNDknappen (Gjenta/Lyd) for å angi innslingspunktet under avspilling. Network Walkman registrerer deler med og uten tale fra innslingspunktet, og setningsgjentakelsen starter. (Taledelen blir gjentatt en gang (under registrering), og innslingen blir talt.) 01 00: 1 2 Merk Du kan ikke bruke setningsgjentakelse i gruppemodus eller når gjeldende klokkeslett vises. Deler med eller uten tale med mindre enn ett sekunds varighet vil ikke bli registert. Hvis det ikke blir registrert noen del uten tale før slutten av sporet, vil sluttpunktet for sporet blir registrert som del uten tale, og setningsgjentakelsen starter fra foregående taledel. Slik fjerner du innslingspunktet Trykk på REPEAT/SOUND-knappen (Gjenta/ Lyd) under avspilling med setningsgjentakelse. Trykk på MENU-knappen (Meny) under avspilling med setningsgjentakelse. Velg gruppemodus ved å trykke på GROUPknappen (Gruppe) under avspilling med setningsgjentakelse. Velg forrige eller neste spor ved å dreie skyvebryteren under avspilling med setningsgjentakelse. (Setningsgjentakelsesmodus blir ikke avbrutt.) Slik avbryter du setningsgjentakelsesmodus Endre gjentakelsesmodus i menyskjermbildet (side 17). 20

21 Avanserte operasjoner Slik angir du antall gjentakelser Du kan angi antall gjentakelser (1 9) for en setning i Sentence Repeat-modus (Setningsgjentakelse). Skyvebryter Trykk (bekreft) Nx-knapp 4 Drei skyvebryteren for å velge ønsket antall gjentakelser, og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. 5 Trykk på MENU-knappen (Meny). Displayet går bake det vanlige skjermbildet. (+/>) (./ ) ode Group Mode Slik går du ut av menymodus Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet eller trykk på MENU-knappen (Meny). MENU-knapp (Meny) 1 Trykk på MENU-knappen (Meny). Menyskjermbildet kommer frem. REPEATMODE> 2 Drei skyvebryteren for å velge "REPEAT MODE >" (Gjentakelsesmodus), og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. 3 Drei skyvebryteren for å velge "SENTENCE Rep" (Setningsgjentakelse), og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. "COUNT:" (Antall:) vises på skjermen. COUNT:2 21

22 Slik skifter du visningsmodus Du kan vise informasjon som for eksempel spornummer eller titler, i displayet mens musikken spilles av eller er stoppet. Endre visningsmodus ved å bruke skyvebryteren i menymodus. Lap Time (Rundetid): Medgått tid i denne visningsmodusen Følgende vil bli vist etter at en musikktittel og et artistnavn er vist. Skyvebryter (+/>) (./ ) ode Trykk (bekreft) Nx-knapp MENU-knapp (Meny) 1 Trykk på MENU-knappen (Meny). Menyskjermbildet kommer frem. Group Mode Spornummer Medgått tid REPEATMODE> :36 Avspillingsstatus* * Play (Spill): skifter mellom og. Stop (Stopp): viser. Search track (Søk etter spor): viser > eller.. Fast-forward/Fast-rewind (Spole frem/ spole bake): viser M eller m. Title (Tittel): tittelvisningsmodus Hvis musikktittelen er på mer enn 12 tegn, ruller tittelen automatisk. T itle/artis Track info (Sporinformasjon): Sporinformasjon-visningsmodus Sportittel, CODEC og bithastighet vises. Hvis informasjonen inneholder mer enn 12 tegn, vil informasjonen automatisk rulle. T itle/codec/ Under søking, spoling forover eller spoling bakover i et spor, vises gjeldende avspillingsposisjon. 2 Drei skyvebryteren for å velge "DISPLAY >" (Vis), og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. Valgt visningsmodus blinker. LapT ime 3 Drei skyvebryteren for å velge ønsket visningsmodus, og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. Displayet skifter valgt visningsmodus. DISPLAY> 4 Trykk på MENU-knappen (Meny). Displayet går bake det vanlige skjermbildet. Slik går du ut av menymodus Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet eller trykk på MENU-knappen (Meny). Merk Displayet går automatisk bake det vanlige avspillingsskjermbildet hvis du ikke bruker noen knapper i løpet av 60 sekunder.

23 Group Mode Avanserte operasjoner Slik velger du gruppevisningsmodus For alle menymodi kan du velge gruppevisning ved å trykke på GROUPknappen (Gruppe). Slik justerer du diskant og bass (Forhåndsinnsling for digitallyd) Du kan justere diskant og bass. Du kan forhåndsinnsle to innslinger, som så kan velges under avspilling. GROUP-knappen (Gruppe) Slik velger du lydkvalitet Slik går du ut av gruppemodus Trykk på GROUP-knappen (Gruppe) i gruppemodus-skjermbildet. Merk Displayet går automatisk bake det vanlige avspillingsskjermbildet hvis du ikke bruker noen knapper i løpet av 30 sekunder. Standardinnslinger Lyd- SOUND 1 SOUND 2 SOUND OFF kvalitet (S1) (Lyd 1) (S2) (Lyd 2) (NORMAL SOUND) (Lyd av, normal lyd) Bass ±0 Diskant ±0 ±0 ±0 REPEAT/SOUNDknapp (Gjenta/Lyd) Group Mode Trykk inn og hold REPEAT/ SOUND-knappen (Gjenta/Lyd) i et halvt sekund. Innslingen for lydkvalitet endres som følger: S1 S2 (ingen) Slik går du bake den vanlige lydkvaliteten Velg "SOUND OFF" (Lyd av). fortsettes 23

24 Slik justerer du diskant og bass (Forhåndsinnsling for digitallyd) Slik justerer du lydkvalitet Du kan justere lydkvaliteten for bass- og diskantdelene. Lydkvalitet Forsterkingsnivå Bass Diskant Du kan forhåndsinnsle ønskede lydkvalitetsinnslinger som "Sound 1" (Lyd 1) og "Sound 2" (Lyd 2). Når du spiller musikk, kan du ordne en forhåndsinnst lydkvalitet musikken. Skyvebryter Trykk (bekreft) Nx-knapp 3 Sl inn lyden for "SOUND 1" (Lyd 1). 1 Drei skyvebryteren for å velge "SOUND 1 >" (Lyd 1), og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. 2 "BASS:+1" vises. Drei skyvebryteren for å justere forsterkingsnivået for basslyd, og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. 3 "TREBLE: 0" vises. Drei skyvebryteren for å justere forsterkingsnivået for diskantlyd, og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. 4 Trykk på MENU-knappen (Meny). Displayet går bake det vanlige skjermbildet. (+/>) (./ ) ode MENU-knapp (Meny) Group Mode Slik justerer du "SOUND 2"- innslingen (Lyd 2) Velg "SOUND 2" (Lyd 2) i trinn 3. Slik går du ut av menymodus Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet eller trykk på MENU-knappen (Meny). 1 Trykk på MENU-knappen (Meny). Menyskjermbildet kommer frem. REPEATMODE> 2 Drei skyvebryteren for å velge "SOUND >" (Lyd), og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. SOUND: 1 > 24

25 Group Mode Avanserte operasjoner Slik låser du kontrollene (HOLD) Du kan beskytte Network Walkman mot usiktet bruk ved å bruke HOLDfunksjonen når du bærer den. Slik lagrer du andre data enn lyd Du kan overføre data fra harddisken på datamaskinen det innebygde flash-minnet ved hjelp av Windows Utforsker. Det innebygde flash-minnet vises i Windows Utforsker som en ekstern stasjon (for eksempel stasjon D). HOLD-bryter Merk Hvis du lagrer mye ikke-lyddata på det innebygde flash-minnet, blir mengden plass som er gjengelig for lyddata, redusert med samme mengde. NW-E99 inneholder to flash-minner. Når du kobler Network Walkman en datamaskin, dukker det opp to uttagbare disker i Windows Utforsker. Den første uttagbare disken er flashminne 1, den andre er flash-minne 2. Skyv HOLD-bryteren i retningen pilen viser. Alle betjeningsknapper blir deaktivert. Hvis du trykker på knapper mens HOLDbryteren er på, blinker "HOLD" i displayet. Slik opphever du HOLD-funksjonen Skyv HOLD-bryteren i motsatt retning av det pilen viser. 25

26 Group Mode B Justere innslingene Network Walkman Justere tidsinnslingene Network Walkman etter datamaskinens innebygde klokke Hvis funksjonen er satt "ON" (På), justeres tidsinnslingen Network Walkman automatisk datamaskinens innebygde klokke når din Network Walkman er koblet, og overføring av data blir utført (programmet SonicStage må være startet). "ON" (På) er valgt som standard. Du kan ikke spille en sang med begrenset spilleperiode uten tidsinnsling av Network Walkman. Husk å justere tidsinnslingen. For å sle inn dato og tid på Network Walkman, kan du se "Justere gjeldende tidsinnsling (DATE-TIME)" på side 27. Skyvebryter Trykk (bekreft) Nx-knapp 1 Trykk på MENU-knappen (Meny). Menyskjermen vises. REPEATMODE> 2 Drei skyvebryteren for å velge "PC CLK:", og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. PC CLK:ON 3 Drei skyvebryteren for å velge "OFF" (Av), og trykk på Nxknappen for å bekrefte. 4 Trykk på MENU-knappen (Meny). Skjermen returnerer normalvisning. Endre innslingen "ON" Velg "ON" (På) i trinn 3. Slik går du ut av menymodus Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermen, eller trykk på MENU-knappen (Meny). (+/>) (./ ) ode MENU-knapp (Meny) Endre innslingen "OFF" (Av) Tidsinnslingen Network Walkman forandres ikke selv om den er koblet en datamaskin. 26

27 Justere innslingene Network Walkman Justere gjeldende tidsinnsling (DATE-TIME) Du kan sle inn og vise gjeldende tid. Du kan også justere tidsinnslingen Network Walkman den innebygde klokken i en datamaskin ved å koble Network Walkman datamaskinen (side 26). Skyvebryter Trykk (bekreft) Nx-knapp 3 Drei skyvebryteren for å justere årsinnslingen, og trykk på Nxknappen for å bekrefte. "Måned"-sifferet blinker. 2004y 1m 1d 4 Juster innslingene for "måned" og "dato" slik du gjorde i trinn 3. Etter at du har dreid skyvebryteren for å justere datoinnslingen og trykket på Nx-knappen for å bekrefte, skifter displayet skjermbildet for innsling av klokkeslett. (+/>) Group Mode 0:00 (./ ) ode MENU-knapp (Meny) 1 Trykk på MENU-knappen (Meny). Menyskjermen vises. 5 Drei skyvebryteren for å justere timeinnslingen, og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. "Minutt"-sifferet blinker. REPEATMODE> 2 Drei skyvebryteren for å velge "DATE-TIME" (Dato - klokkeslett), og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. "År"-sifferet blinker. 2004y 1m 1d 0:00 6 Juster innslingene for "minutt" slik du gjorde i trinn 5. Etter at du har dreid skyvebryteren for å justere minuttinnslingen og trykket på Nx-knappen for å bekrefte, skifter displayet skjermbildet for innsling av klokkeslett. DAT E-T IME 7 Trykk på MENU-knappen (Meny). Skjermen returnerer normalvisning. fortsettes 27

28 Justere gjeldende tidsinnsling (DATE-TIME) Slik går du ut av menymodus Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermen eller trykk på MENU-knappen (Meny). Vise gjeldende klokkeslett Trykk på MENU-knappen og hold den nede. Du kan vise gjeldende klokkeslett mens du trykker på denne knappen. Merk Hvis enheten ikke skal brukes på lang tid, kan innslingene for dato og klokkeslett bli nullst. Hvis gjeldende klokkeslett ikke er satt, vises dato og klokkeslett som "-- --". Hvis PC CLK (Pc-klokke) er satt "ON" (På) (side 26), justeres tidsinnslingen Network Walkman automatisk datamaskinens innebygde klokke når Network Walkman er koblet datamaskinen. Avhengig av området enheten er levert, sles tidsformatet enheten 12-timers visning eller 24-timers visning. Du kan ikke skifte mellom 12-timers og 24- timers visning i enheten. I denne håndboken er 24-timers visning vist. Begrense volumet (AVLS) Du kan sle inn AVLS (Automatic Volume Limiter System automatisk volumbegrensningssystem) å begrense maksimalt volum for å hindre forstyrrelser og hørselsskader. Med AVLS kan du høre på musikk på behagelig volumnivå. Skyvebryter (+/>) (./ ) ode Trykk (bekreft) 1 Trykk på MENU-knappen (Meny). Menyskjermbildet kommer frem. REPEATMODE> Nx-knapp MENU-knapp (Meny) Group Mode 2 Drei skyvebryteren for å velge "AVLS", og trykk på Nxknappen for å bekrefte. "OFF" (Av) blinker. AVLS :OFF 3 Drei skyvebryteren for å velge "ON" (På), og trykk på Nxknappen for å bekrefte. Indikatoren (AVLS) vises. Volumet blir holdt på moderat nivå. 28

29 Justere innslingene Network Walkman 4 Trykk på MENU-knappen (Meny). Hvis du vil endre innslingen "OFF" (Av), kan du Velge "OFF" (Av) i trinn 3. Slik går du ut av menymodus Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet eller trykk på MENU-knappen (Meny). Slik velger du volum ved hjelp av funksjon for forhåndsinnst volum Det finnes to modi for å justere volumnivået. Manuell modus: Trykk på VOLUME +/ -knappen (Volum) for å justere volumet i området fra Forhåndsinnst modus: Trykk på VOLUME +/ -knappen (Volum) for å justere volumet ett av tre forhåndsinnste nivåer: LO (lav) MID (middels) eller HI (høyt). Skyvebryter Trykk (bekreft) Nx-knapp (+/>) Group Mode (./ ) ode MENUknapp (Meny) Slik angir du et volumnivå for forhåndsinnst modus 1 Trykk på MENU-knappen (Meny). Menyskjermbildet kommer frem. REPEATMODE> VOLUME +/ -knapp (Volum) 2 Drei skyvebryteren for å velge "VOL: MAN" (Volum: manuelt). VOL :MAN fortsettes 29

30 Slik velger du volum ved hjelp av funksjon for forhåndsinnst volum 3 Trykk på Nx-knappen for å bekrefte. "MAN" blinker. 4 Drei skyvebryteren for å velge "SET>" (Sl inn). VOL :SET> 5 Trykk på Nx-knappen for å bekrefte. "VOL LO xx"* (Volum lavt xx) blinker. * "xx" står for numeriske verdier for volumnivået. VOL LO xx 6 Sl inn volumnivåene for de tre forhåndsinnste nivåene LO, MID eller HI. 1 Trykk på VOLUME +/ -knappen (Volum) for å sle inn volumnivået for forhåndsinnslingen LO. 2 Drei skyvebryteren for å velge "VOL MID xx", og trykk så på VOLUME +/ - knappen (Volum) for å sle inn volumnivået for det forhåndsinnste nivået MID. 3 Drei skyvebryteren for å velge "VOL HI xx", og trykk så på VOLUME +/ - knappen (Volum) for å sle inn volumnivået for det forhåndsinnste nivået HI. 7 Trykk på Nx-knappen for å bekrefte. 8 Trykk på MENU-knappen (Meny). Displayet går bake det vanlige skjermbildet. Med disse innslingene kan du justere volumet de tre forhåndsinnste nivåene: LO (lav) MID (middels) eller HI (høyt). Slik går du ut av menymodus Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet eller trykk på MENU-knappen (Meny). Merk Hvis AVLS (side 28) er valgt, kan det faktiske volumet være lavere enn innslingene. Når AVLS blir slått av, går volumet bake forhåndsinnst nivå. Slik skifter du manuell modus 1 Trykk på MENU-knappen (Meny). Menyskjermbildet kommer frem. 2 Drei skyvebryteren for å velge "VOL: SET" (Volum: sl inn). VOL :SET> 3 Trykk på Nx-knappen for å bekrefte. "SET >" (Sl inn) blinker. 4 Drei skyvebryteren for å velge "MAN" (Manuelt). VOL :MAN 5 Trykk på Nx-knappen for å bekrefte. 6 Trykk på MENU-knappen (Meny). Displayet går bake det vanlige skjermbildet. Med denne innslingen kan du justere volumnivået ved å trykke på VOLUME +/ -knappen. 30

31 Justere innslingene Network Walkman Slik slår du av lydsignalet (BEEP) Du kan slå av lydsignalene på Network Walkman. Hvis du vil endre innslingen "ON" (På), kan du Velge "ON" (På) i trinn 3. Slik går du ut av menymodus Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet eller trykk på MENU-knappen (Meny). Skyvebryter Trykk (bekreft) Nx-knapp (+/>) Group Mode (./ ) ode MENU-knapp (Meny) 1 Trykk på MENU-knappen (Meny). Menyskjermbildet kommer frem. REPEATMODE> 2 Drei skyvebryteren for å velge "BEEP" (Lydsignal), og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. "ON" (På) blinker. BEEP:ON 3 Drei skyvebryteren for å velge "OFF" (Av), og trykk på Nxknappen for å bekrefte. BEEP:OFF 4 Trykk på MENU-knappen (Meny). Displayet går bake det vanlige skjermbildet. 31

32 Slik endrer du innsling for bakgrunnslys Du kan velge ON (På) eller OFF (Av). Meny Bakgrunnslys-modus OFF Alltid av ON Slår seg på i tre sekunder etter hver operasjon (eller rullingen er ferdig) Skyvebryter (+/>) Trykk (bekreft) Nx-knapp Group Mode 3 Drei skyvebryteren for å velge "ON" (På), og trykk på Nxknappen for å bekrefte. LIGHT:ON 4 Trykk på MENU-knappen (Meny). Displayet går bake det vanlige skjermbildet. Hvis du vil endre innslingen "OFF" (Av), kan du Velge "OFF" (Av) i trinn 3. Slik går du ut av menymodus Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet eller trykk på MENU-knappen (Meny). (./ ) ode MENU-knapp (Meny) Hvis du vil sle inn "ON" (På) 1 Trykk på MENU-knappen (Meny). Menyskjermbildet kommer frem. REPEATMODE> 2 Drei skyvebryteren for å velge "LIGHT" (Lys), og trykk på Nxknappen for å bekrefte. "OFF" (Av) blinker. LIGHT:OFF 32

33 Andre funksjoner B Andre funksjoner Omgruppere sanger (REGROUP) bare NW-E95 Grupperingsfunksjonen for sanger kan bli deaktivert* hvis en sang har blitt slettet eller lagt i det innebygde flash-minnet ved bruk av en datamaskin der SonicStageprogramvaren ikke er installert (side 12). I slike feller kan det være du kan aktivere gruppefunksjonen ved å omgruppere lydfilen. Hvis du har behov for å redigere en lydfil, må du passe på å koble Network Walkman datamaskinen og bruke SonicStage-programvaren. * Rekkefølgen for sangene vil ikke bli endret selv når grupperingsfunksjonen for sanger er deaktivert. Skyvebryter (+/>) (./ ) ode Trykk (bekreft) 1 Trykk på MENU-knappen (Meny). Menyskjermbildet kommer frem. REPEATMODE> Nx-knapp MENU-knapp (Meny) Group Mode 3 Drei skyvebryteren for å velge "Y", og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. "Really?" (Sikker?) kommer frem i displayet. Really? 4 Trykk på Nx-knappen. Omgrupperingen starter og "REGROUPING" (Omgrupperer) blinker i displayet. Når omgrupperingen av lydfiler er ferdig, vises "COMPLETE" (Fullført), og displayet går bake visningen fra trinn 2. 5 Trykk på MENU-knappen (Meny). Displayet går bake det vanlige skjermbildet. Slik går du ut av menymodus Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet eller trykk på MENU-knappen (Meny). Merk Du kan ikke omgruppere sanger mens du spiller musikk. ("REGROUP" (Omgrupper) vil ikke bli vist i menyskjermbildet.) z Tips I noen feller er det ikke mulig å gjenopprette tidligere gruppering. Hvis du har behov for å redigere lydfiler, må du koble Network Walkman datamaskinen og bruke SonicStageprogramvaren. 2 Drei skyvebryteren for å velge "REGROUP" (Omgrupper), og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. REGROUP: N Du kan ikke omgruppere lydfiler mens du spiller musikk. 33

34 Formatere minne (FORMAT) Du kan bruke Network Walkman å formatere det innebygde flash-minnet. Når minnet blir formatert, blir alle data som var lagret på minnet, slettet. Pass på å ta vare på dataene som er lagret i minnet, før du formaterer minnet. Skyvebryter (+/>) (./ ) 1 Trykk på MENU-knappen (Meny). Menyskjermbildet kommer frem. 34 ode Trykk (bekreft) REPEATMODE> 2 Drei skyvebryteren for å velge "FORMAT", og trykk på Nxknappen for å bekrefte. For NW-E95 Gå videre trinn 4. FORMAT:N For NW-E99 Gå videre neste trinn. FORMAT: 1 > Nx-knapp MENU-knapp (Meny) Du kan ikke formatere minnet mens du spiller musikk. Group Mode 3 Drei skyvebryteren for å velge " 1 (flash-minne 1)" eller " 2 (flashminne 2)", og trykk på Nxknappen for å bekrefte (bare NW- E99). FORMAT:N 4 Drei skyvebryteren for å velge "Y", og trykk på Nx-knappen for å bekrefte. "Really?" (Sikker?) kommer frem i displayet. 5 Trykk på Nx-knappen. "FORMATTING" (Formaterer) blinker på displayet og formateringen starter. Når formateringen er ferdig, vises "COMPLETE" (Fullført), og displayet går bake visningen fra trinn 2. 6 Trykk på MENU-knappen (Meny). Displayet går bake det vanlige skjermbildet. Slik går du ut av menymodus Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet eller trykk på MENU-knappen (Meny). Hvis du vil avbryte inntastingen Velg "N" (Nei) i trinn 4. Merk Du kan ikke formatere minne mens du spiller musikk. ("FORMAT" (Formater) vil ikke bli vist i menyskjermbildet.) MP3 File Manager-programvaren og MP3- lydfiler som blir overført med denne programvaren, blir slettet som resultat av formatering. Hvis MP3 File Managerprogramvaren blir slettet, kan du gjenopprette den fra CD-ROMen som følger med, eller laste den ned fra Sonys webområde for kundeservice. Se under "Bruke MP3 File Manager-programvaren" på side 45 hvis du vil ha mer informasjon.

35 Annen informasjon B Annen informasjon Forholdsregler Ved installering Network Walkman må ikke brukes på steder der den blir utsatt for ekstreme lyseller temperaturforhold, ekstrem fuktighet eller ekstreme vibrasjoner. La aldri Network Walkman bli utsatt for høye temperaturer, som for eksempel i en bil som er parkert i solen eller under direkte sollys. Om hodetelefonene Trafikksikkerhet Ikke bruk hodetelefonene mens du kjører, sykler eller bruker noen form for motorisert kjøretøy. Det kan føre trafikkfare og er ulovlig i mange områder. Det kan også være farlig å spille Network Walkman med høyt volum når du går, spesielt ved fotgjengeroverganger. Du bør være svært forsiktig og oppmerksom, og avbryte bruken i situasjoner som kan være risikable. Hindre hørselsskade Unngå å bruke hodetelefoner ved høyt volum. Hørselseksperter fraråder kontinuerlig, høy og langvarig avspilling. Hvis du opplever øresus, må du redusere volumet eller avbryte bruken. Hensyn andre Hold volumet på moderat nivå. Da vil du ha mulighet å høre lyder utenfra og ta hensyn menneskene rundt deg. Advarsel Hvis det lyner når du bruker Network Walkman, må du ta av hodetelefonene umiddelbart. Om bruk Hvis du bruker en rem, må du passe på at den ikke hekter seg fast i gjenstander du passerer. Ikke bruk Network Walkman i fly. Ikke bruk Network Walkman i avgrensede offentlige områder der den kan få negative virkninger for pacemakere hos mennesker med hjerteproblemer. Om rengjøring Rengjør utsiden av Network Walkman med en myk klut som er fuktet lett med et mildt vaskemiddel. Rengjør hodetelefonpluggen med jevne mellomrom. Merk Bruk ikke skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler, som for eksempel alkohol eller rensebensin, siden alt dette kan skade overflaten på enheten. Hvis du har spørsmål eller problemer med Network Walkman, ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler. 35

36 Feilsøking Hvis du opplever noen av problemene som er nevnt nedenfor, mens du bruker Network Walkman, kan du bruke denne veiledningen for feilsøking å løse problemet før du kontakter en Sony-forhandler. Hvis du ikke klarer å løse problemet, må du kontakte nærmeste Sonyforhandler. Hvis problemet oppstår i forbindelse med at enheten er koblet datamaskinen, kan du i legg se i delen om Feilsøking i hjelpefunksjonen i programvaren. Slik bakesler du spilleren Hvis Network Walkman ikke fungerer normalt eller det ikke er lyd selv etter at du har sjekket feilsøkingstipsene nedenfor, kan du ta ut batteriet og sette det inn på nytt. Hva skjedde? Om bruk Symptom Ingen lyd høres. Det blir generert støy. Knappene virker ikke. Volumet er ikke høyt nok. Det er ikke lyd i høyre kanal i hodetelefonene. Avspillingen stoppet plutselig. 36 Årsak/løsning Volumnivået er satt null. c Skru opp volumet (side 14). Hodetelefonkontakten er ikke ordentlig koblet. c Koble hodetelefonkontakten ordentlig (side 14). Hodetelefonpluggen er skitten. c Rengjør hodetelefonpluggen med en myk og tørr klut. Sanger med begrenset avspillingsperiode spilles. c Sanger som har en avspillingsperiode som er utløpt, kan ikke spilles. Det er ikke lagret noen lydfiler i minnet. c Hvis "NO DATA" (Ingen data) vises, må du overføre en eller flere lydfiler fra datamaskinen. HOLD-bryteren er på. c Sett HOLD-bryteren i av-posisjon (side 25). Network Walkman inneholder kondensert fuktighet. c Legg Network Walkman side i noen timer. Gjenværende batteristrøm er ikke strekkelig. c Skift ut batteriet (side 9). AVLS er aktivert. c Deaktiver AVLS (side 28). Hodetelefonkontakten er ikke ordentlig koblet. c Koble hodetelefonkontakten ordentlig (side 14). Skjøteledningen hodetelefonene er ikke ordentlig koblet hodetelefonkontakten på din Network Walkman eller hodetelefonkabelen. c Koble på riktig måte (side 14). Gjenværende batteristrøm er ikke strekkelig. c Skift ut batteriet (side 9).

37 Annen informasjon Om displayet Symptom Bakgrunnslyset er ikke slått på. "s" vises for en tittel. Årsak/løsning LIGHT (Lys) er satt "OFF" (Av). c I menymodus setter du "LIGHT" (Lys) "ON" (På) (side 32). Dette kommer av tegn som ikke kan vises på Network Walkman. c Bruk SonicStage-programvaren å endre navn på sangen, med bare tegn som lar seg vise. Om kobling av datamaskinen eller programvaren som følger med Symptom Årsak/løsning Programvaren lar seg ikke installere. "CONNECT" (Tilkobling) vises ikke når enheten er koblet datamaskinen med den dedikerte USB-kabelen. Network Walkman blir ikke registrert når den er koblet datamaskinen. En sang lar seg ikke overføre Network Walkman. Et operativsystem som ikke er kompatibelt med programvaren, er i bruk. c Se i "Driftsinstruksjoner for SonicStage" hvis du vil ha detaljert informasjon. Vent litt på godkjenning fra SonicStage-programvaren. Et annet program er i gang på datamaskinen. c Vent litt og koble USB-kabelen på nytt. Hvis problemet fortsatt oppstår, må du koble fra USB-kabelen, starte datamaskinen på nytt og så koble USB-kabelen på nytt. Den dedikerte USB-kabelen er koblet fra. c Koble den dedikerte USB-kabelen. En USB-hub er i bruk. c Tilkobling via USB-hub er ikke garantert å virke. Koble den dedikerte USB-kabelen direkte datamaskinen. Den dedikerte USB-kabelen er koblet fra. c Koble den dedikerte USB-kabelen. Den dedikerte USB-kabelen er ikke ordentlig koblet. c Koble den dedikerte USB-kabelen ordentlig. Det er ikke nok ledig plass på det innebygde flash-minnet der du vil overføre lydfiler. c Overfør eventuelle overflødige sanger bake datamaskinen for å øke mengden ledig plass. Du har allerede overført 400 sanger eller 400 grupper det innebygde flash-minnet ved hjelp av SonicStage-programvaren. c Det maksimale antallet sanger eller grupper som kan overføres det innebygde flash-minnet ved hjelp av SonicStageprogramvaren, er 400.* * De 400 sangene eller gruppene gjelder her for hvert av flashminnene når det gjelder NW-E99. fortsettes 37

38 Feilsøking Symptom En sang lar seg ikke overføre Network Walkman. Antallet lydfiler som kan overføres, er begrenset. (Tilgjengelig innspillingstid er kort.) Network Walkman blir ustabil når den er koblet datamaskinen. "Failed to authenticate Device/Media" (Enhet eller medium ble ikke godkjent) vises på datamaskinen mens Network Walkman er koblet datamaskinen. Årsak/løsning Du har allerede overført sanger eller 400 grupper det innebygde flash-minnet ved hjelp av MP3 File Managerprogramvaren. c Det maksimale antallet sanger og grupper du kan overføre det innebygde flash-minnet ved hjelp av MP3 File Managerprogramvaren, er henholdsvis og 400.* (Maksimalt antall sanger i en gruppe er 100.) * De sangene eller 400 gruppene gjelder her for hvert av flashminnene når det gjelder NW-E99. Det kan være at lydfiler med begrenset avspillingsperiode eller begrenset antall avspillinger ikke overføres på grunn av begrensninger som er gitt av rettighetshaverne. Kontakt distributøren hvis du vil ha informasjon om innslingene for hver enkelt lydfil. Den ledige plassen på det innebygde flash-minnet som du vil overføre, er ikke strekkelig for lydfilene du vil overføre. c Overfør eventuelle overflødige lydfiler bake datamaskinen for å øke mengden ledig plass. c Prøv å overføre lydfiler et annet flash-minne (bare NW-E99). Data av andre typer enn lyd er lagret på det innebygde flash-minnet der du vil overføre lydfiler. c Flytt data av andre typer datamaskinen for å øke mengden ledig plass. USB-hub eller USB-forlengelseskabel er brukt. c Tilkobling via USB-hub eller USB-forlengelseskabel er ikke garantert å fungere. Koble den dedikerte USB-kabelen direkte datamaskinen. Network Walkman er ikke ordentlig koblet datamaskinen. c Avslutt SonicStage-programvaren og kontroller koblingen av den dedikerte USB-kabelen. Start SonicStage-programvaren på nytt. Annet Symptom Det kommer ingen lydsignaler under bruk av Network Walkman. Network Walkman blir varm. Årsak/løsning BEEP (Lydsignal) er satt "OFF" (Av). c I menymodus setter du "BEEP" (Lydsignal) "ON" (På) (side 31). Noen ganger under normal bruk blir spilleren litt varmere. 38

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Portable IC Audio Player Network Walkman

Portable IC Audio Player Network Walkman 2-514-949-71(1) Portable IC Audio Player Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NW-E003F http://no.yourpdfguides.com/dref/677441

Din bruksanvisning SONY NW-E003F http://no.yourpdfguides.com/dref/677441 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerveiledning NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-020-42 (1)

Brukerveiledning NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-020-42 (1) Brukerveiledning NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F 2007 Sony Corporation 3-093-020-42 (1) Om håndbøkene Quick Start Guide og denne brukerveiledningen med Troubleshooting og Precautions, i PDF-format,

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Brukerveiledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-42 (1)

Brukerveiledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-42 (1) Brukerveiledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-42 (1) 2 Om håndbøkene En Quick Start Guide og denne brukerveiledningen i PDF-format er inkludert med spilleren.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter Misong MP3-spiller Innledning Denne bruksanvisningen er laget slik at du skal få mest mulig glede og nytte av produktet ditt. Les derfor denne nøye før du tar i bruk produktet! Misong står ikke ansvarlig

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Takk for at du kjøpte denne værstasjonen! Den har 10 dagers værmelding og er laget med ny teknologi og de mest moderne komponentene, noe som

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S202. 2006 Sony Corporation 2-887-524-41 (3)

Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S202. 2006 Sony Corporation 2-887-524-41 (3) Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S202 2006 Sony Corporation 2-887-524-41 (3) Om håndbøkene En Quick Start Guide og denne brukerveiledningen i PDF-format er inkludert med spilleren. Når du har

Detaljer

Brukerveiledning NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F. 2006 Sony Corporation 2-887-744-42 (1)

Brukerveiledning NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F. 2006 Sony Corporation 2-887-744-42 (1) Brukerveiledning NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F 2006 Sony Corporation 2-887-744-42 (1) Om håndbøkene Hurtigstartveiledningen og denne brukerveiledningen i PDF-format følger med spilleren. Når du

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NW-S202 http://no.yourpdfguides.com/dref/677835

Din bruksanvisning SONY NW-S202 http://no.yourpdfguides.com/dref/677835 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Reader Wave. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Victor Reader Wave. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Victor Reader Wave Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok Archive Player Divar Series no Brukerhåndbok Archive Player Innhold no 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Bruk 5 2.1 Starte programmet 5 2.2 Introduksjon av hovedvinduet 6 2.3 Åpne-knapp 6 2.4 Kameravisninger

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Takk for at du har kjøpt SingStar -mikrofonpakken. Les denne håndboken grundig før du bruker produktet,

Detaljer