Kristensamfunnet i Trøndelag. Trøndelag 2012 / 5. Treenighetstid november. Adventstiden desember. Bevegelse for religiøs fornyelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristensamfunnet i Trøndelag. Trøndelag 2012 / 5. Treenighetstid 2.-4. november. Adventstiden 7.-9. desember. Bevegelse for religiøs fornyelse"

Transkript

1 Kristensamfunnet i Trøndelag Prinsens gate 53, 7011 Trondheim Kontonummer: Bevegelse for religiøs fornyelse Organisasjonsnummer Prest: Sven Åke Lorentsson, Brugata 27, 2321 Hamar. Tlf.: Mobil: E-post: Sven Åke Lorentsson er for tiden sykmeldt og i hans fravær fungerer: John Rawcliffe, Hogganvik Landsby, 5583 Vikedal / Kristofer Jansonsvei 82, 5089 Bergen. Tlf / / e-post: Menighetsråd: Heidrun Retter, Osloveien 8, 7018 Trondheim, Tlf mobil tlf , e-post: Tobias Pettersen, Geitstrandveien 41, 7300 Orkanger mobil tlf e-post: Kirsten Mykland, Arkitekt Christies gt 6, 7012 Trondheim Tlf Mobil e-post: Lina Brandt, Viktor Baumansvei 10 A, 7020 Trondheim. Tlf.: Mobil: , e-post: Gerrit Overweg, Stuttveien 3, 7053 Ranheim, tlf / E-post: Sven Åke Lorentsson (sykmeldt) / John Rawcliffe Trøndelag 2012 / 5 Treenighetstid november Adventstiden desember Kontaktperson for Fosen: Corinna Balavoine, mobil ,

2 Menschen, Engel und Erzengel Mikael ist heute der geistige Regent des ganzen Zeitalters. Er ist über den Rang des Erzengels hinausgewachsen. Ihn berühren wir, wenn wir das dritte Geheimnis ahnen. Berühren wir uns mit dem Engel, so kann uns das helfen, zu uns selber zu kommen, denn wir sind alle noch nicht voll bei uns. Erst wenn wir uns mit dem Engel berühren, sind wir wahrhaftig bei uns selbst. Wenn wir uns mit dem Erzengel verbinden, so wachsen wir erst in Wahrheit über uns hinaus. Und das will auch jeder Mensch, der Menschenwürde fühlt. Berühren wir uns aber mit der Sphäre Michaels, mit dem Zeitgeist, so lernen wir in unserer Zeit zu stehen, und das heisst, über den Dingen zu stehen. Der Engel der Andacht macht die Herzen friedlich, er spendet den Frieden; der Erzengel des Mutes stärkt den innersten Willen, er gibt die Freiheit; die Urkraft der Wandlung, der Genius des Zeitalters, Mikael, schafft mit den Keimen der Geistleiblichkeit eine neue Menschheits- Gemeinschaft; er begründet die wahre, menschheitliche Liebe. Emil Bock: Der Kreis der Jahresfeste, Mikaeli, Menschen, Engel und Erzengel, side 169 I vår tidsalder er Michael vår åndelige regent. Han er vokset ut fra og over Erkeenglenes rang. Å berøre ham kan hjelpe oss til møtet med oss selv, for ingen av oss er ennå fullt og helt seg selv. Først når vi berører Engelen, er vi i oss selv. Når vi forbinder oss med Erkeengelen, da først vokser vi i sannhet utover oss selv. Det vil også hver den som kjenner sitt menneskeverd. Men kommer vi i berøring med Michaels sfære, med tidsånden, da lærer vi å stå i vår egen tid. Det betyr å stå/befinne seg over tingene(materien.) Andaktens engel gjør hjertene fredlige. Han deler ut Fred. Motets erkeengel styrker den innerste vilje. Han gir Friheten; Forvandlingens urkraft, Tidsalderens genius, Michael, skaper åndslegemets kim, et nytt menneskehets-fellesskap. Han stadfester den sanne "menneskehetlige" kjærlighet. fritt oversatt, første arbeidsoversettelse, av Brita Borchgrevink EVANGELITEKSTER TREENIGHETSTID Søndag Johannes åpenbaring 1,9-20 Søndag 4.11 Johannes åpenbaring 3,1-6 Søndag Johannes åpenbaring 14,14-20 Søndag Johannes åpenbaring Søndag Johannes åpenbaring 22,1-17 ADVENT Søndag Adventssøndag Lukas 21,25-36 Søndag Adventssøndag Lukas 21,25-36 Søndag Adventssøndag Fillipper 4,1-9 Søndag Adventssøndag Tessaloniker 5,1-11 JUL Mandag Midnatt Matteus 1,1-25 Tirsdag Julemorgen Lukas 2,1-20 Juledag Johannes 21,15-25 Fra og med onsdag 26. til og med mandag 31. desember Johannes 21,15-25 Mandag Nyttårsdag Lukas 2,22-40 Fra og med tirsdag 1. januar til og med lørdag 5. januar Johannes 1,1-18 HELLIG TRE KONGERSTID Søndag Epifaniasøndag Matteus 2,1-12 Søndag Epifaniasøndag Lukas 2,41-52 Søndag Epifaniasøndag Johannes 2,1-11 Søndag Epifaniasøndag Lukas 13,

3 Trondheim Prinsens gate 53 Treenighetstid Prestebesøk ved Bjarne Edberg Prest i Järna, Sverige Fredag 2. november Kl KONTROLLBEHOV og INTUITION Foredrag ved Bjarne Edberg Lørdag 3. november Kl Menneskevielsens handling Kl Miniseminar. Tema: Allerhelgen. hvordan kan vi forberede oss å møte døden - i vårt eget liv - i andres liv? Innledning til samtale ved Bjarne Edberg Søndag 4. november Kl Kl Søndagshandling for barn Menneskevielsens handling Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres Ta gjerne med noe godt til kaffen Onsdag 7. november (og videre hver 14. dag) Kl Møtested for samtaler om livets åndelige dimensjoner. Tema: Hvordan kan vi ta ansvar for egen åndelig utvikling, individuelt og i fellesskapet. (Se mer side 5) Ansvarlig tilrettelegger: Kirsten Mykland 10 3

4 Trondheim Prinsens gate 53 Lørdag 8. desember Kl Advent Prestebesøk ved John Rawcliffe (OBS TIDSPUNKT!) Menneskvielsens handling på bakkeplan - i Solstua lunsjrommet til Camphill Rotvoll. Våre lokaler i Prinsensgate 53 er dessverre ikke tilgjengelig for folk som ikke klarer å gå i bratte trapper. Nå har menighetsrådet i samarbeid med Kristoffertunet planlagt å legge til rette for en Menneskevielsens Handling på bakkeplan i desember. Dette vil skje i lunsjrommet til Camphill Rotvoll (nye lokaler beliggende i de gamle gårdsbygningene på Nedre Rotvoll / arkitekt Ebbelsv. 11) ved prestebesøket til 2.advent på lørdagen.vi håper at vi i fremtiden kan tilby flere ganger i året Menneskevielsen Handling på bakkeplan! Søndag 9. desember Kl Kl Søndagshandling for barn Menneskevielsens handling Kl BLÅ ADVENTSKAFFE - alle er velkommen, vi serverer kaker og kaffe. Julen. Vi vil få besøk av Stephan Frister, Århus, Danmark i tidsrommet 28. desember 2012 til 2,januar Nærmere program blir sendt ut i midten av desember. Apostelen Paulus' brev til Efeserne 6, Fremfor alt betenk dette: Dere som vil tjene åndens Herre, la dere gjennomstrømme av åndens egen verdensmakt. Ikle dere gudskraftens fulle rustning, så dere kan bestå overfor motstandermaktens mangfoldig skjulte angrep i tiden. Hva vi står inne i, er ikke den ytre kamp med kjødets og blodets krefter, men: Mot åndsvesener, som motstreber tidens sanne mening; Mot åndsvesener, som vil hindre stoffverdens forvandling; Mot åndsvesener, som i tidsalderens mørke virker som verdensmakt; Mot åndsvesener, som i jord-sfæren, direkte lar oss møte den onde selv. Denne flerfoldige strid nøder dere til modig å gripe den gudgitte rustning for at dere kan stille til kamp den dag det onde viser sitt ansikt. Og dere vil standhaftig kunne bli stående inntil alle stadier er strid til ende. Stå fast omspent med sannhetens belte. La samklang med åndens verden være som brystpanser. La føttene være ombundet av modig beredskap, gjennom den fred som englebudskapet inngyder dere. I alt dere gjør - løft troens skjold, hvormed dere kan utslukke alle ondskapens flammende piler. Ifør dere som hjelm tenkningens kraft - i åndens forløste selvbevissthet. Grip åndssverdet, som er den guddommelige krafts Ord. Vær ikledd denne rustning i all besinnelse og bønn. Måtte eders (deres) indre - til enhver tid, bedende lyse inn i åndens verden. Tilstreb årvåkenhet - i alle sjelens øvelser - og i bedende tanker for alle, som med dere søker åndens verdens liv. Oversettelsen i ny språkdrakt ved Johannes Herzberg 9

5 Efeserne For det som kommer til dere, gjør dere sterke i Kristus og i hans styrkes kraft. 11Ta på Guds fullstendige rustning for at dere i dere selv kan bli stående mot angrepene fra motstandsmaktene. 12 For det er ikke gitt oss en kamp mot blod og kjøtt, men mot Archai, mot Exousiai, mot dette mørkes Allhersker, mot det ondes ånder under himlene. 13 Derfor foren dere oppad med Guds fullstendige rustning for at dere kan bli stående imot på den ondes dag, og kunne stå som slike som har overvunnet alt 14 Vær nå standhaftig: Omspenn deres hofter med sannhet, kle deres mitte med rettferdighet, 15 og bind under føttene deres beredskapen fredens evangelium gir. 16 Men i alt ta opp troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes piler med, -alle som er gjort brennende. 17 Og ta på frelsens hjelm og åndens sverd: Det er Guds Ord. 18 Vær i alt bedende, i bønn og ønske, i hvert øyeblikk i Ånden; vær derfor våkne i hel utholdende troskap Elsbeth Weymann 2011, fra gresk grunntekst Lina Brandt 2012 derfra til norsk Møteplass for samtale om tilværelsens spirituelle og åndelige dimensjon. Kristensamfunnet representerer en radikal fokusendring i forhold til tradisjonell forståelse av kirkenes oppgave. Fra å forvalte den åndelige verden for mennesket, er Kristensamfunnets oppgave å understøtte det enkelte menneskets tilhørighet til den åndelige verden. Hvordan kan vi ta ansvar for egen åndelig utvikling, individuelt og i fellesskapet. Utviklingsperspektiv og prosess VELKOMMEN! 8 5

6 Det broderlige området: Økonomien Paulus brev til Efeserne kap. 6, vers Für das auf euch Zukommende Macht euch stark in dem Kyrios Und in der Kraft seiner Stärke. Zieht an die Ganzrüstung des Gottes, damit ihr in euch stehen könnt gegen die Anschläge des Wiedersachers. Denn nicht ist uns aufgegeben der Kampf gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Archai, gegen die Exousiai, gegen die Allherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen unter den Himmeln. Deshalb verbindet euch hinauf mit der Ganzrüstung Gottes, damit ihr widerstehen könnt an dem Tag des Bösen und als solche, die alles überwunden haben, stehen könnt. Vi henger nå ca kr ,- etter budsjettmål så langt Budsjettmål er det samme som årsresultat kr Vi har for enkelthets skyld fordelt dette jevnt pr mnd gjennom året i grafen ovenfor. Kontonummer TAKK for ALLE bidrag, store og små! Seid nun standhaft: Umgürtet eure Hüften mit Wahrheit, umkleidet eure Mitte mit Gerechtigkeit, und bindet unter eure Füsse die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. In allem aber nehmt auf den Schild des Gaubens, mit dem ihr könnt löschen alle Pfeile des Bösen. alle feurig gemachten. Und den Helm des Heils nehmt an Und das Schwert des Geistes: Das ist das Wort Gottes. In all dem seid Betende, in Gebet und Bitten, in jedem Augenblick im Geist; dafür seid wachend in ganzer ausdauernder Treue. 6 Elsbeth Weymann 2011 fra gresk 7

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD

LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD INNHOLD Innledning...................... 1 Du kan fylle ditt liv med lys......... 2 Du kan unngå og motstå mørke...... 3 Du kan finne styrke til å unngå å synde..............

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE?

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? A.O.Halås 2014 www.nri-imf.no Vi møter engler gjennom hele Bibelen og i mange ulike situasjoner. Av Bibelens 66 bøker er det bare 5 hvor englene ikke er nevnt (Rut og

Detaljer

Guds hjelpende hånd presten som lege mot slutten av 1700-tallet

Guds hjelpende hånd presten som lege mot slutten av 1700-tallet Merethe Roos Guds hjelpende hånd presten som lege mot slutten av 1700-tallet Michael 2014; 11: 501 15. Presten kunne mot slutten av det 18. århundre virke som behandlende lege. Artikkelen analyserer en

Detaljer

Tromsø Domkirke. Lørdag 22. og Søndag 23. November 2008 kl 19.30. Tromsø Kammerkor. Tromsø Byorkester. Solister: Dirigent Geir Davidsen

Tromsø Domkirke. Lørdag 22. og Søndag 23. November 2008 kl 19.30. Tromsø Kammerkor. Tromsø Byorkester. Solister: Dirigent Geir Davidsen Tromsø Domkirke Lørdag 22. og Søndag 23. November 2008 kl 19.30 Tromsø Kammerkor Dirigent Lucius Bader Tromsø Byorkester Dirigent Geir Davidsen Solister: Berit Norbakken Solset Kristin Mulders Håkon Matti

Detaljer

Fortunios Lied Oversettelse Seite 1 von 17. 03 Fortunio. 02 No 2 Chor und Trinklied (S14)

Fortunios Lied Oversettelse Seite 1 von 17. 03 Fortunio. 02 No 2 Chor und Trinklied (S14) s Lied Oversettelse Seite 1 von 17 02 No 2 Chor und Trinklied (S14) Ich kann nicht mehr ich auch nicht mehr Die Taschen leer Die Börse leer Der Alte schindet uns zu sehr Ja, ja er schindet uns zu sehr

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Jeg er korsfestet med Kristus

Jeg er korsfestet med Kristus Innledning En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Celler som bygger misjonerende menigheter

Celler som bygger misjonerende menigheter Celler som bygger misjonerende menigheter Studieopplegg for cellegruppeleder Rune Rasmussen NMS Nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling i Den norske kirke 2004 Tema 1: Hvorfor cellegrupper?

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Håper vi ser deg på Gjennestad!

Håper vi ser deg på Gjennestad! MAGASINET Doxa 2 2015 Håper vi ser deg på Gjennestad! Fra Terjes hjerte. Det har vært en hektisk tid på Doxa, og Terje deler fra sitt hjerte, på... Side 2 En fantastisk tur til Latvia. Terje, Paula og

Detaljer

Levende tro frimodig bekjennelse

Levende tro frimodig bekjennelse Levende tro frimodig bekjennelse En innføring i vårt lutherske trosgrunnlag i seks deler James Arne Nestingen Oversatt til norsk av Jarle Blindheim og Marta Maria Dirdal 2014 DELK-forlaget 1979 Augsburg

Detaljer