Trøndelag 2013 / 1. Kyndelsmesse. 2/3 februar Pasjonstiden. 2/3 mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trøndelag 2013 / 1. Kyndelsmesse. 2/3 februar 2013. Pasjonstiden. 2/3 mars 2013"

Transkript

1 Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2013 / 1 Kyndelsmesse. 2/3 februar 2013 Pasjonstiden. 2/3 mars 2013

2 2 Trondheim Prinsens gate 53 Kyndelsmesse. Lysmesse Prestebesøk ved Ylwa Breidenstein Prest i Järna, Sverige Lørdag 2. februar 2013 Kl Kultisk Avslutning. Søndag 3. februar 2013 Kl Samtale med Ylwa Breidenstein for alle interesserte. Menneskevielsens handling Det blir kirkekaffe og samtale etter Handlingen. Pasjonstiden Prestebesøk ved John Rawcliffe Lørdag 2. mars 2013 Kl Søndag 3. mars 2013 Kl Menneskevielsens handling Søndagshandling for barn: presten (John) må varsles senest kvelden før handlingen hvis noen ønsker å komme til søndagshandling for barn. Kl Menneskevielsens handling Etter Menneskevielsens handling og kirkekaffe Betrakt ning for pasjonstiden: Innledning til samtale ved John Rawcliffe. Og ved prestebesøk av John Rawcliffte 1921 april: Lørdag 20 april 2013 Kl Søndag 21 april 2013 Kl Menneskevielsens handling Menneskevielsens handling

3 ÅRSMØTEINNKALLING 2013 Årsmøte for Kristensamfunnet i Trøndelag (KiT) Organisasjonsnummer Tirsdag 26. februar 2013 kl Prinsens gate 53, Trondheim Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av protokollfører og protokollunderskriver 4. Behandling av årsregnskap for Behandling av årsberetning for Grasrotandelen, evaluering etter 1 år, beslutning om fortsatt deltakelse eller ikke 7. Behandling av budsjett for Valg av medlemmer til rådet for KiT 9. Valg av Revisor Sigurd Gossè (fortsetter) 10. Valg av Representantskapsmedlemmer til Kristensamfunnet i Norge (KiN) (gjeldende praksis i KiT er at alle menighetsrådsmedlemmene også velges inn som Representantskapsmedlemmer KiN) Alle med en eller annen tilhørighet til KiT kan delta. Ved avstemning har medlemmer stemmerett Enkel bevertning - Med vennlig hilsen menighetsrådet for Kristensamfunnet i Trøndelag Kirsten Mykland, Lina Brandt, Heidrun Retter Tobias Pettersen, Gerrit Overweg Velkommen! 3

4 Møteplass for samtale om tilværelsens åndelige dimensjon. Kristensamfunnet representerer en radikal fokusendring i forhold til tradisjonell forståelse av kirkenes oppgave. Fra å forvalte den åndelige verden for mennesket, er Kristensamfunnets oppgave å understøtte det enkelte menneskets tilhørighet til den åndelige verden. Hvordan kan vi ta ansvar for egen åndelig utvikling, individuelt og i fellesskapet. Samtalegruppen er åpen for alle uansett om man har deltatt tidligere eller ikke. Kommende møte onsdag og møtes videre hver 14. dag. VELKOMMEN! Tilrettelegger Kirsten Mykland Ved spørsmål ta gjerne kontakt på telefon SvenÅke Lorentsson er fremdeles sykemeldt. I den forbindelse ønsker vi å uttrykke vårt håp om at SvenÅke snart er tilbake som prest i kristensamfunnet og forhåpentligvis som prest i Trøndelag! Ta kontakt med menighetsrådet eller Jonn Rawcliffe ved spørsmål. 4

5 Det broderlige området: Økonomien Samlet resultat gaver og bidrag 2012 Årsavsluttningen viser et underskudd i forhold til budsjettmål gaver/bidrag (kr , ) med ca kr ,. Kr , er jo et ambisiøst mål for en slik sammenheng som vår. HURRA for Trøndere! Kontonummer TAKK for ALLE bidrag, store og små! Også i 2013! menighetsrådet 5

6 Erkjenne friheten handle i fellesskap Hvordan former kristent fellesskap seg i det 21. århundre? Christward Kröner (Prest i Berlin og overlenker i syverkretsen) Innledning til kalender for 2013 Die Christlichen Festezeiten im Jahreslauf utgitt av der Christengemeinschaft in Kleinmachnow und des Findling e.v. Fritt oversatt av Lina Brandt "Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg." (Johannes Åpenbaring 3.20) Disse ordene åpenbarer på en overraskende måte, mysteriet og betydningen av den menneskelige frihet og det kostbare ved det indre rommet i det enkelte menneskets sjel. Kristus, Guds Sønn som ble menneske og i hvem skaperordets verdensmektige kraft lever, han aktet, respekterte terskelen til det enkelte menneskets sjel, han banker på og venter på om det blir lukket opp for ham. Ser vi på utviklingshistorien til kristendommen, blir det snart tydelig at aktelsen for menneskets aller helligste i lang tid, enten ved misjon eller ved gjennomføringen av bestemte dogmatiske sannheter (korstog, inkvisisjonen) ikke har spilt stor rolle. I dag kan virkelig kristendom oppstå og lykkes kun der hvor den enkelte lever i full erkjennelsesfrihet. Kun på dette fundamentet kan kristne fellesskap og menigheter bli etablert. Tilsvarende blir medlemmer i Kristensamfunnet ikke forpliktet på bekjennelsen, CREDO. Det gjelder tros og erkjennelsesfrihet; prestene er ikke bundet av noen dogmatikk og har lærefrihet. Hva som binder menneskene sammen i fellesskap er ikke den individuelle erkjennelsen, men den felles bønnen, de kultiske handlingene i de syv fornyede sakramentene. I disse kan nærværet av den oppstandne Kristus bli erfart på en frigjørende, ikke tvingende, måte som forutsetter vår indre aktivitet. Den som fornemmer og opplever disse hendelsenes substans og sannhet, kan være religiøst hjemme i Kristensamfunnet. 6

7 I sakramentenes mitte står den fornyede nattverdgudstjeneste, Menneskevielsens handling. Dette uvanlige navnet bringer til uttrykk at vi er på vei til å bli menneske og kristen. Og ved en henvendelse om hjelp fra den åndelige verden på denne veien kan vi kun motta denne i det jordiske. Fargene som kommer til syne i kultus forandrer seg gjennom årets løp og de kristne festene, som i seg også hver gang åpenbares i spesielle bønner. (årstidsbønn ved begynnelse og slutt samt innskutte bønner (oversetters bemerkning)). Årstidenes naturhendelser blir i menneskets frihetssfære på en vakker måte innvevet i den kristne festtiden. På den måten mottar jorden som bærer vårt liv, noe fra menneskets sjel som stammer fra en høyere ordning og som kan belive og oppfriske den. Hver ny festtid kan også bli opplevd som et nytt bank på døra. Til jul åpenbarer den åndelige verden seg annerledes enn i pasjonstiden eller til pinse. Men det er alltid Ham som vil nærme seg oss mennesker på en ny måte. Er vi våkne nok og legger merke til at vår aktivitet er utfordret i iakttakelse av bankingen, i å høre stemmen, i å åpne døren..? Å ha denne årstidsfestkalenderen for øyet kan hjelpe oss til ikke å sove over overgangene i årsløpet. Og dermed medvirke til gjennomkristning av verden. 7

8 8

9 Januar 2013 TUSEN TAKK l alle dere som trofast bidrar, både økonomisk og på andre måter, l Kristensamfunnets eksistens i Trøndelag. Året som har gå har vært spesielt. Siden Sven Åke Lorentsson ble sykemeldt har vi ikke ha fast prest her. Det har vært et mål for menighetsrådet at Menneskevielsens Handling allikevel jevnlig skulle bli selebrert. Mange prester har besøkt oss gjennom året. Det har vært en glede å bli kjent med dem! Vi har håp om at prestesituasjonen snart vil bli avklart og at vi igjen har egen prest i Trøndelag. Mye av akviteten i Kristensamfunnet er basert på frivillig arbeid. Både med og uten fast prest. For å fortsee denne akviteten trenger vi hjelp fra menigheten. Dee er ikke et forsøk på å gi noen dårlig samvighet. Vi er fullt klar over at alle i dag har mye på programmet og knapt med d. Tidligere ders dugnadsinnsats er ikke lengre en selvfølge. Kanskje må vi tenke i nye baner? I dag har vi en servicegruppe som gjennomfører praksk arbeid før, under og eer prestebesøk. Programmet skal skrives og sendes ut. Regnskap skal føres. Vi har også visjoner for videre arbeid. Derfor er vi også avhenge av å ha nok medlemmer i menighetsrådet.. Dee arbeidet er både hyggelig, spennende og meningsfullt men det må gjøres og vi må ha d.spesielt i der uten fast prest er vi avhenge av flere for å oppreholde akvitet i menigheten. Derfor ønsker vi oss en diskusjon, innspill og synspunkter på hvordan dee kan løses. Kanskje har du et annet syn på hvordan dee arbeidet kan uøres og hva som må prioriteres? Vi håper du vil dele din mening om dee. Gjerne på epost, telefon eller brev Menighetsrådet. 9

10 Menneskevielsen handling på bakkeplan Våre lokaler i Prinsengate gjør det umulig å komme l handlingen hvis man ikke er veldig god i å gå i brae trapper. Derfor har vi jobbet over lengre d med å kunne lby handlingen på bakkeplan. I samarbeid med Kristoffertunet på Rotvoll ble dee muliggjort den Den første Menneskevielsen handling på bakkeplan i Trondheim (bortse fra noen konfirmasjoner) ble holdt! Det ble en vakker og verdig handling i lunsjrommet «Solstua». For anledningen var det sydd både gardiner, romdelere og altarbakgrunn, med andre ord: mye arbeid for å kunne gjennomføre dee. Mange takk l Kristoffertunet for innsatsen (og en spesiell takk l Anne og Soili )! For menighetsrådet, Heidrun Retter, januar

11 Vinterroser, med hilsener fra seminarhagen i Hamburg. EVANGELITEKSTER EPIFANIA Søndag Epifaniasøndag Johannes 2,111 Søndag Epifaniasøndag Johannes 5,118 TRINITATIS Søndag 3.2. Lukas 8,418 Søndag Lukas 18,1830 Søndag Maeus 4,111 Søndag Maeus 17,113 PASJON Søndag Pasjonssøndag Lukas 11,1436 Søndag Pasjonssøndag Johannes 6,115 Søndag Pasjonssøndag Johannes 8,111 Søndag Palmesøndag Maeus 21,111 Mandag 25.3 Maeus 21,1217 Tirsdag Maeus 21,2332 Onsdag Markus 14,110 Torsdag Skjærtorsdag Lukas 23,1332 Fredag Langfredag Johannes 19,115 Lørdag Johannes 19,

12 Kristensamfunnet i Trøndelag Prinsens gate 53, 7011 Trondheim Kontonummer: Organisasjonsnummer Prest: Sven Åke Lorentsson, Brugata 27, 2321 Hamar. Tlf.: Mobil: Epost: Sven Åke Lorentsson er for tiden sykmeldt og i hans fravær fungerer: John Rawcliffe, Hogganvik Landsby, 5583 Vikedal / Kristofer Jansonsvei 82, 5089 Bergen. Tlf / / epost: Menighetsråd: Heidrun Retter, Osloveien 8, 7018 Trondheim, Tlf mobil tlf , epost: Tobias Pettersen, Geitstrandveien 41, 7300 Orkanger mobil tlf epost: Kirsten Mykland, Arkitekt Christies gt 6, 7012 Trondheim Tlf Mobil epost: Lina Brandt, Viktor Baumansvei 10 A, 7020 Trondheim. Tlf.: Mobil: , epost: Gerrit Overweg, Stuttvegen 3, 7053 Ranheim, tlf / Epost: Sven Åke Lorentsson (sykmeldt) / John Rawcliffe Kontaktperson for Fosen: Corinna Balavoine, mobil ,

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2013 / 3. St. Hans 29.-30. juni Olsok 27.-30. juli Treenighetstiden 23.-25. august

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2013 / 3. St. Hans 29.-30. juni Olsok 27.-30. juli Treenighetstiden 23.-25. august Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2013 / 3 St. Hans 29.-30. juni Olsok 27.-30. juli Treenighetstiden 23.-25. august St. Hans salme Strømmende vann gjennom solmettet løvverk Fuglers kvittrende

Detaljer

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2014 / 5. Advent JUL Helligtrekongerstid / Epifania

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2014 / 5. Advent JUL Helligtrekongerstid / Epifania Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2014 / 5 Advent JUL Helligtrekongerstid / Epifania Der Engel O wüsstest du, wie sehr dein Antlitz sich verändert, wenn du mitten in dem Blick, dem stillen reinen,

Detaljer

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2015 / 2. Stille uke PÅSKE Kristi himmelfart PINSE - Treenighetstid

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2015 / 2. Stille uke PÅSKE Kristi himmelfart PINSE - Treenighetstid Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2015 / 2 Stille uke PÅSKE Kristi himmelfart PINSE - Treenighetstid von freuden erschüttert, sah ich (Maria Magdalena) beynah nur allein sein (Christi) antlitz,

Detaljer

Kristensamfunnet i Trøndelag. Trøndelag 2012 / 5. Treenighetstid 2.-4. november. Adventstiden 7.-9. desember. Bevegelse for religiøs fornyelse

Kristensamfunnet i Trøndelag. Trøndelag 2012 / 5. Treenighetstid 2.-4. november. Adventstiden 7.-9. desember. Bevegelse for religiøs fornyelse Kristensamfunnet i Trøndelag Prinsens gate 53, 7011 Trondheim Kontonummer: 1254 05 02615 Bevegelse for religiøs fornyelse Organisasjonsnummer 997 013 123 Prest: Sven Åke Lorentsson, Brugata 27, 2321 Hamar.

Detaljer

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2014 / 4. Oktober og november

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2014 / 4. Oktober og november Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2014 / 4 Oktober og november von freuden erschüttert, sah ich (Maria Magdalena) beynah nur allein sein (Christi) antlitz, und himmlische gnaden in des göttlichen

Detaljer

OM KONFIRMASJONEN I KRISTENSAMFUNNET

OM KONFIRMASJONEN I KRISTENSAMFUNNET OM KONFIRMASJONEN I KRISTENSAMFUNNET Av Sven-Åke Lorentsson INNLEDNING I vår tid er det mange som ikke kan godta noen form for religiøse handlinger og seremonier ut fra tradisjon eller "blind" tro på kirker

Detaljer

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2014 / 3. 28.-29. juni OLSOK 26. 30. juli 23.-24. august. VARDØ 26.-29. september

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2014 / 3. 28.-29. juni OLSOK 26. 30. juli 23.-24. august. VARDØ 26.-29. september Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2014 / 3 28.-29. juni OLSOK 26. 30. juli 23.-24. august VARDØ 26.-29. september Psalm till Johanni Psalm över Johannes Döparen Likt örnen dök du från höga höjder

Detaljer

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET Informasjon om konfirmasjonstid 2014 2015 for deg som tilhører Bakkehaugen menighet Nå er tiden inne for å bli konfirmant! Hvert år velger rundt 40.000 niendeklassinger

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN!

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! NR. 2 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 JESUS ER DEN OPPSTANDNE

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! F E B R U A R / M A R S 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5, N U M M E R 1 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

Detaljer

Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang

Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang Besøk fra Nasaret, Israel, 2010 For slik som legemet er ett og har mange lemmer, men alle de mange

Detaljer

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal B Evt. retur ved feil adresse: BAPTISTKIRKEN, Boks 185 Tiller, 7476 Trondheim Stor framgang i Ukraina Baptist Magasinet Et blad fra Baptistkirkene i Oppdal og Trondheim - Nr 1 / 2011 På 20 år er det plantet

Detaljer

HOLISTEN LEDER HVA ER HOLISME? - JAZZ OG HELHET

HOLISTEN LEDER HVA ER HOLISME? - JAZZ OG HELHET HOLISTEN Nr 1 2007 Januar - februar Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon LEDER Etter at FNs klimapanel la fram sin siste rapport, diskuteres miljøet og klimaforandringene mer intensivt

Detaljer

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig!

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! VISJON Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! GODHET Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden GUNNAR WAREBERGSGT.

Detaljer

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD SMART- Metodistkirken i Larvik Nr. 4-2014 PRO- GRAM NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO Jonathan Tshimanga er menighetens nye barne og musikkarbeider

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD

1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD Innkalling til årsmøte den 26. februar 2015 Program den 26.februar: 1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD 2. Årsmøte Innhold i medlemsinfo: Lederen har ordet Innkalling

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009

HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009 HOLISTEN Nr 3 2009 Oktober Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009 Kjære Holist! Nå er innledningen til vinteren i gang

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Nye venner. Henvisninger Apostlenes gjerninger 2,42-47; 4,32-35; Alfa & Omega 6, s. 52-56.

Nye venner. Henvisninger Apostlenes gjerninger 2,42-47; 4,32-35; Alfa & Omega 6, s. 52-56. LEKSE År B 4. kvartal Lekse 1 Nye venner FELLESSKAP Vi behandler hverandre med kjærlighet. Henvisninger Apostlenes gjerninger 2,42-47; 4,32-35; Alfa & Omega 6, s. 52-56. Minnevers «De hadde alt felles»

Detaljer

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER I TRONDENES SKOLEÅRET 2014/2015 Velkommen til konfirmasjonstida i Trondenes menighet år 2014/2015 Hjertelig velkommen som

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

Baptist. Magasinet. Tros- og samvittighetsfriheten truet i Norge?

Baptist. Magasinet. Tros- og samvittighetsfriheten truet i Norge? B Baptist Magasinet Evt. retur ved feil adresse: BAPTISTKIRKEN, Boks 185 Tiller, 7476 Trondheim Tros- og samvittighetsfriheten truet i Norge? Baptister har i alle generasjoner støttet menneskers rett til

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 10. 1 1Kor 7:1-5 Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne.

Detaljer