Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2013 / 3. St. Hans juni Olsok juli Treenighetstiden august

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2013 / 3. St. Hans 29.-30. juni Olsok 27.-30. juli Treenighetstiden 23.-25. august"

Transkript

1 Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2013 / 3 St. Hans juni Olsok juli Treenighetstiden august

2 St. Hans salme Strømmende vann gjennom solmettet løvverk Fuglers kvittrende jubelsang mot høy himmel Tung blomsterduft fyller alle sanser Dråper sildrer, forener seg, vokser til en flod Et rop i ødemarken En brennende flamme En skinnende stav Stillheten er som et uendelig rom Lyset som tykk klar skimrende fløyel Og steinen en myk hodepute Et rop i ødemarken En brennende flamme En skinnende stav Oppreist, oppreist stille Nattens kjølighet klarner Angstens snikende favntak slipper Og det avklarte mot reiser seg Lina brandt Et rop i ødemarken En brennende flamme En skinnende stav 2

3 Trondheim Prinsens gate 53 St. Hans Prestebesøk ved Lars-Ake Karlsson, pensjonert prest i Finland lørdag 29. juni Kl Foredrag og samtale: Kristensamfunnet i dag - hvilke utfordringer står vi ovenfor? Søndag 30. juni Kl Menneskevielsens handling på svensk Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres Kl Betraktning om konfirmasjon. Ansvarlig prest i Trøndelag John Rawcliffe er ansvarlig prest for Kristensamfunnet i Trøndelag. Han kan nås på følgende måte når han ikke er her: John Rawcliffe, Hogganvik Landsby, 5583 Vikedal / Kristofer Jansonsvei 82, 5089 Bergen. Tlf / / e-post: Sven Åke Lorentsson har permisjon fram til august

4 Trondheim Prinsens gate 53 OLSOK Prestebesøk ved Volker Harlan, prest i Tyskland Lørdag 27. juli OLSOK seminar - se eget program Kl Menneskevielsens handling på tysk (St. Hans tid) Søndag 28. juli Kl (Treenighetstid) Menneskevielsens handling på tysk NB tidspunktet! Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres Ta gjerne med noe godt til kaffen Kl Pilegrimsvandring gjennom vår egen erfaring og bevissthet. MØTEPLASS for felles bidrag og refleksjon. Mandag 29. juli OLSOKdagen Kl Menneskevielsens handling på tysk Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres Ta gjerne med noe godt til kaffen Kl Pilegrimsvandring gjennom vår egen erfaring og bevissthet. MØTEPLASS for felles bidrag og refleksjon Tirsdag 30. juli Kl Menneskevielsens handling på tysk Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres Ta gjerne med noe godt til kaffen 4

5 Prestebesøk til OLSOK i Trøndelag Vi får i år besøk av Volker Harlan som er pensjonert prest i Kristensamfunnet i Tyskland. Han har vært noe i Norge tidligere og har tilknytning til Skandinavia ved at noen i hans familie bor her. Han kone blir forhåpentligvis med. Menneskevielsens handling blir alle dager celebrert på tysk. Foredrag og andre innspill på tysk blir oversatt til norsk Volker Harlan har skrevet boken : Die sieben Substanzen der Sakramente - Sakramentenes syv substanser. Han er kjent i Kristensamfunnet som den som kan dette med substansene. Derfor har vi denne gangen en stor mulighet til å fordype oss sammen i substansenes betydning for våre sakramenter! OLSOKseminaret lørdag 27. juli vil være en god opptakt. MØTEPLASS for felles bidrag og refleksjon vil gi oss en mulighet til å arbeide videre med temaet. Kanskje blir det også noen overraskelser!? folk på veiene nå til dags Det reker jo all slags Så vær velkommen! hver pilegrimsjel 5

6 Ild og røyk Feuer und Rauch - broen mellom naturreligioner og Kristensamfunnet Åpent OLSOK-seminar Kristensamfunnet i Trøndelag Prinsens gate 53 lørdag 27. juli kl Kl Menneskevielsens handling - på tysk Deretter enkel felles brunsj Kl Innledningsforedrag ved Volker Harlan: Feuer und Rauch, die Brücke zwischen Naturreligionen und Christengemeinschaft Ild og røyk broen mellom naturreligioner og Kristensamfunnet Foredraget blir oversatt til norsk Deretter fordeler vi tiden mellom felles samtale over temaet og pauser med noe å drikke og noe å bite i. Kanskje også en kunstnerisk pustepause. Seminaravgift kr 100,- betales ved ankomst 6

7 Trondheim Prinsens gate 53 Treenighetstiden Prestebesøk ved John Rawcliffe Fredag 23 august Kl Møte for konfirmanter, foreldre og interesserte. Ansvarlig prest John Rawcliffe tlf Lørdag 24 august Kl Kl Menneskevielsenshandling Menighetsmøte. «Idémyldring om aktivitetene i Kristensamfunnet i tiden fremover.» (se brev fra John Rawcliffe neste side) Søndag 25 august Kl Kl Kl Søndagshandling for barn Vennligst gi beskjed om barn som skal være med innen l ørdag kveld til John Rawcliffe tlf Menneskevielsens handling Dåp Eva Sødal Kapplers og Espen Kjelstad Storms datter Etterpå kirkekaffe 7

8 Kristensamfunnet Bevegelse for rel igiøs fornyelse Hogganvik, primo juni Til medlemmer og venner av Kristensamfunnet i Trøndelag Vi nærmer oss den store sommerpausen hvor vi kan puste ut, få nye kre er i naturen, på reise eller i kunstnerisk ak vitet. Men mine tanker går allerede også mot høsten selv om den virker langt borte. Allerede nå forberedes programmet for august besøket. Høsten er en d da vi igjen kan ta ny sats, og legger føringer for hvordan livet i menigheten skal være i månedene som følger. Derfor skriver jeg de e brev. Jeg vil invitere deg l å være med på å forbereder høstens og vinterens ak viteter sammen med meg. Jeg vil gjerne høre fra dere hva dere har på hjertet! Hvilke begivenheter, hvilke temaer, hvilke ønsker har dere? Og hva kan dere eventuelt bidra med slik at vi kan få de e l sammen? Møtet finner sted i Kristensamfunnets lokaler i Prinsens gate på lørdag 24. august kl Jeg har noen idéer. Jeg vil gjerne drø e dem sammen med dere. Og jeg vil også høre hvilke idéer dere har. Jeg har stor tro på at ved å komme sammen for å ha en idémyldring l de e temaet kan vi ta et ny skri i menighetens liv. De e møte kommer ikke primært l å ha med den administra ve siden av menigheten å gjøre. Det blir ta hånd om i andre fora. Først og fremst ønsker jeg å drø e hvilket innhold utenom handlingene, livet i menigheten skal ha. Om den første kan sammenlignes med det menneskelige skjele et så kan innholdet lignes med livet hos mennesket. Jeg sender de e brevet allerede nå i forkant av sommeren slik at dere kan ha forespørselen i tankene gjennom sommeren. En påminnelse kommer i august. Jeg ønsker alle en god, begivenhetsrik og forfriskende sommer. Velkommen l møtet i august! Med vennlig hilsen

9 Det broderlige området: Økonomien Det går bestandig litt opp og ned her i verden. Så også på denne grafen. Men vi kommer bestandig godt i havn på slutten av året. Alle solidaritetsbidrag, små og store gir oss det grunnlaget vi trenger for å kunne forvalte Kristensamfunnets verdier i Trøndelag TAKK for ALLE bidrag, store og små! Kontonummer GOD SOMMER! PS: HUSK at papirutsendelsen av programmet og tidsskriftet koster oss ca kr på årsbasis i reine utlegg pr adresse. DS 9

10 På lei ng e er Kristensamfunnets verdigrunnlag JEG - frihet fellesskap Denne lille artikkelen er et første forsøk fra meg på å sammenfatte noen vesentlige sider ved Kristensamfunnets selvforståelse. Jeg håper det kan være en hjelp for oss å arbeide for en større bevissthet og forståelse for hvilke verdier vi forvalter. Det kan kanskje hjelpe oss til å være gode forvaltere. Kristensamfunnet som Mikaelisk fellesskap Kristensamfunnet kan beskrives som en JEG-organisasjon, et JEG-fellesskap med Kristus som sentrum, med Kristus som sammenbindende element. Kan vi si sammenbindende substans? JEG JEG JEG JEG JEG Kristus JEG JEG JEG JEG JEG Kristus og Kristus i meg. Et mikaelisk JEG-fellesskap Kristus lever i meg Gal Kristus i dere utsagn i Menneskevielsens handling (modellen ovenfor stammer fra Viche von Behr, Ertzoberlenker i Kristensamfunnet) Her er det ikke lenger loven, tradisjonen, hva som er rett og galt, som binder sammen slik det var og er i de fleste etablerte religiøse sammenhengene. Det som binder sammen i Kristensamfunnet er Kristus og den enkeltes tilknytning til Kristus, den enkeltes identifikasjon med Kristus i seg, med sitt høyere JEG, med seg selv i høyeste autentiske potens. Så enkelt og så vanskelig! For dette skal realiseres i praksis. Dette er et ganske nytt kulturprosjekt i menneskehetens historie. Tørr vi og orker vi å begi oss inn i denne nye etappen av menneskehetens utvikling? Det er ingen enkel vei, og den er for det meste uten kart av kjent sort. Et eldorado for eremitter? En jomfruelig åker for sterke personligheter? Frihetens store spillerom? 10

11 Noen vesentlige sider ved Kristensamfunnets verdigrunnlag. Et sentralt element er JEG-substansen i mennesket, det som gjør menneske til menneske. Mennesket er en unik gudommelighet, en ukrenkelige autensitet, et fullstendig fritt JEG i utvikling. Men som eremitt overlever de fleste av oss ikke. Vi er på den ene siden et fritt JEG, på den andre siden er vi helt avhengig av fellesskapet med andre mennesker for å bli oss selv med et fritt JEG. Et annet sentralt element er grunnlaget for religiøs fellesskapsdannelse. I foredraget som ble holdt som en del av den gryende etableringen av Kristensamfunnet som religiøst felleskap i 1922 ( Rudolf Steiner: GA 342 Anthroposophische Grundlage für erneuertes Christlich-religiöses Wirken, 2. foredrag), identifiserer jeg to ulike grunnleggende fellesskapsdannende element for varige fellesskap: 1. felles bekjennelse 2. en praktisk sosial tregrenings-praksis. Felles bekjennelse JEG- fellesskap sosial tregrenings-praksis Mikaelisk fellesskap I I I brorskap frihet likhet Felles bekjennelse Felles bekjennelse * er for meg i denne konkrete sammenhengen vissheten om en åndelig virkelighet. Jeg gjenfinner denne i Kristensamfunnets kultus, dvs celebreringen av sakramentene og kultiske handlinger som søndagshandling for barn, bisettelse og kultisk avslutning/andakt. Man kan kalle dette et kultusprinsipp for fellesskapsdannelse eller en indre bekjennelse. Litt banalt kan dette beskrives som en bevegelse ovenfra, fra den åndelige verden, ned i den kultiske rammen. Noe vesensaktig som vi kan gjenkjenne fra vår førfødseltilværelse i den åndelige verden, senker seg ned. Denne realiteten og denne gjenkjennelsen binder oss sammen i et reelt fellesskap. Med utgangspunkt i dette prinsippet, i denne realiteten, bygges et grunnleggende fellesskap i Kristensamfunnets menigheter. Man kan tenke seg at dette fellesskapet opprettholdes og bæres i et tett samvirke med det som av Rudolf Steiner kalles for det omvendte kultusprinsipp for fellesskapsdannelse. Det vil si at mennesker her på jorden finner hverandre i en felles erkjennelse av hva som er viktig for dem og sammen skaper en bevissthet som kommer den åndelige verden i møte. De e har sin underbyggelse i foredrag av R.Steiner GA 257 Anthroposophische Gemeinscha sbildung, 6. foredrag. 11

12 Sosial tregrenings-praksis Det andre elementet er utsagnet om at Kristensamfunnets menigheter må utøve sosial tregrening i praksis. Dette er et omfattende tema, men jeg velger her å skissere noen enkle perspektiv som et utgangspunkt for videre arbeid. Brorskaps-aspektet fremstår for meg som ressursmessig utjevning med basis i solidaritetstanken. Vi hjelper hverandre. Dette aspektet er det samme man finner i nytestamentlig brorskapsetikk og i norsk religiøs grasrotbevegelse. Likhet dekker det område som gjør seg gjeldende i det såkalte rettslivet. Avtaler etableres av fellesskapet på likeverdig nivå og de skal overholdes av fellesskapet og endres ved behov av fellesskapet i transparente (gjennomsiktige prosesser. Frihet har sin store berettigelse som grunnleggende verdi for all skapende aktivitet. Tanken er fri! Ideene er frie! Disse tre aspektene samvirker dynamisk i ett fellesskap. De kan ikke løsrives fra hverandre og bli enkle selvrådende størrelser. Jeg har en hypotese om at dette egentlig er enkelt. Men for å komme til det enkle bærende, må vi nok gjennom mange prøvelser, tankemessige avklaringer og utholdenhetsøvelser. Noen tanker om aspekt ved frihetsbegrepet Frie selvstendige menigheter Jeg har grunnet en del på utsagnet som heter frie selvstendige menigheter. Jeg regner med at utsagnet skriver seg fra Rudolf Steiner : GA 342, 2. foredrag. Dette er utlagt av syverkretsen og Foundation ved Dr. Christoph Heyde, Armin Knabe og Christward Kröner i et notat datert Berlin , oversatt til norsk med tittel: Tanker om broderlighet i Kristensamfunnet eller tanker om sammenhengen mellom «frie menigheter» og helheten Her synes det å komme tydelig fram at frie selvstendige menigheter er å forstå som frie i forhold til stat og andre etablerte kirkelige sammenhenger. Disse frie selvstendige menighetene er å forstå som en del av et større helhetlig fellesskap, Kristensamfunnet innad i et land, en region og i verden. Rudolf Steiner uttrykker seg i det angitte foredraget etter min oppfatning utvetydig: Sie müssen zusammengehören menighetene JEG-fellesskapene i Kristensamfunnet, må høre sammen. Indre frihet Indre frihet finnes også tydelig uttalt som begrep i det angitte fordraget GA 342. Så langt jeg kan forstå dreier det seg på dette stedet om et fellesskap, en menighet som har som verdi en indre frihet i forhold til det faderlige, dvs det autoritære tradisjonsbundne. For meg trer da det mikaeliske JEG-fellesskapet tydelig fram med sine forutsetninger for varig fellesskapsdannelse 12

13 Avslutningsvis noe om JEG-bevissthet, uselviskhet, utvikling og vekst Det mikaeliske JEG-fellesskapet bærer en bevissthet: For å kunne utøve sunn uselviskhet må man ha opparbeidet en grad av bærende selvbevissthet. Igjen så enkelt, men så vanskelig i praksis Jeg er svært glad for at en bærende verdi i Kristensamfunnet er erkjennelsen av at mennesket og dermed fellesskap, har en stor mulighet i seg for utvikling og vekst. Lina Brandt, juni * Som uttalt innhold i denne bekjennelsen står erkjennelsen av en åndelig virkelighet og Kristi gjennomgripende gjerning som sann Gud og sant menneske, det såkalte mysteriet på Golgata. 13

14 Informasjonsbrev fra Olsby for fremtiden, den 2.juni Kjære venner av Olsby Så er sommeren kommet også til Olsby. Fuglene synger og Laijla og Are har raket plen og klippet busker. I sommer har vi også avsatt et område for sauehold, som eierne av sauene holder på å inngjerder. For Olsby Gård er det bra at vi får dyr på eiendommen som gresser og holder vegetasjonen nede. Vi har også tilbudt Alm Gård å ha sine kuer på beite på Olsby. For å få til det må nok en del av området ryddes før de kan gjerdes for dyr. Driftsåret 2012 endte med et driftsoverskudd på kroner. Da har vi i 2012 også tilbakebetalt vårt rentefrie lån til Nordisk Felleskasse på På gave konto kom det inn ca kr. De pengene ble i sin helhet brukt til vedlikehold som beskrevet i julebrevet fra I vinter har Blåhuset midlertidig vært utleid. Leietakeren har fjernet kontoret og ført kjøkkenet tilbake til sin opprinnelige størrelse. Stua og peisen er malt og nytt gulvbelegg er lagt. Kjøkkenet er malt, komfyr, kjøleskap fant vi på Finn.no og ny vifte er innkjøpt. Vi trenger ny kjøkkenbenk og overskap. Så skulle det også være fint med nytt kjøkkenbord og stoler. Vi leter på Finn.no. Hvis det er noen som har tilsvarende å gi bort er vi takknemmelige. Kontoret flyttes til Garasjebygget - Baker Street. Olsby's hjemmeside: er nå oppgradert. Ansvarlig redaktør er Are Stenfelt-Nielsen, mailadresse: Det er flott å få bilder, nyheter og kommentarer om sommerens aktiviteter på hjemmesiden, samt link til Facebook: ""Vi som elsker Olsby". På hjemmesiden finnes også aktivitetskalender og der fremkommer det hvilke tider som er ledige for å bestille Olsby, og bland annet påmeldingsblankett. Aktiviteten på Olsby 2013 når nok ikke samme nivå som i 2012, hvilket har konsekvenser for inntektene. Billedhuggerne fra Alanus har valgt å være på Åsgård i år, en annen gård på Tangenhalvøya. Prestemangel i Norge har også ringvirkninger og påvirker også Olsby. Det gledelig at i sommer får vi deltakere på ungdomsleiren fra Sverige og Finland og der er fortsatt plass til flere fra Norge. Barneleiren juli ledes av prestene Carl van der Weyden og Ylwa Breidenstein fra Sverige. Ungdomsleiren august ledes av prestene Daniel Rudklint fra Sverige og Tuula Huhtala-Salmisto fra Finland. Stor takk til de nordiske prestene som stiller opp for barn- og unge også i sommer. 14

15 Vi begynner sannelig å være Nordiske også. Det var vært Stiftelsens og ikke minst Sven-Åke Lorenstssons visjon gjennom mange år! Konfirmantene har etterlyst en store konfirmantsamlingen i år. Grunnet prestemangel har det ikke vært mulig å få til. Gisle Bie holder helgesamling for konfirmantene september. Steinerskolen på Hedmarken bruker nå Olsby også som skogsbrukspraksis. Olsby Gård har flere dekar skog og stiftelsen hadde ønsket at flere Steinerskoler kunde bruke Olsby på ulike måter. Støtteforeningen hadde et bra årsmøte den 27.5.kl i Oslo. Nytt styre og er underetablering med Amalie Wolf som leder. Tidspunktet for Reunion blir den Vi er glade for at Markus Schultze-Florey har mulighet fort å delta og tar seg av handlingene. Så kommer vår bekymring for driftsåret Olsby Gård trenger all hjelp den bare kan få både i form av flittige og dugnadsdyktige hender, samt akutt økonomisk støtte og donasjoner. Hvorfor det? Det er et langt større akutt oppgraderingsbehov enn antatt. Det må skje i 2013 og i tilknytting til permanent godkjenning. Oppgraderingsbehovet er knyttet til oppgradering av Sveigårdsgate til handikapleilighet. Inngripen her er større en antatt. Gulvene må heves, dørene utvides og badet må få den påkrevde standarden. Ombyggingsplanene er til godkjenning i Stange kommune. Utover det trenger dusjene i Sveigårdsgate en totalsanering og ny ventilasjon. Etter befaring av snekker, elektriker og rørlegger den er en sanering helt nødvendig. Alle som har oppgradert baderom vet at kostnadene er store. Vi har ennå ikke mottatt anbud og kostnadsoverslag. De tilstedeværende håndverkerne foreslo at de kunne beskrive hva som skulle rives. Riving kan gjøres på dugnad. Det vil redusere den totale kostnad. Til det treger Olsby gård dugnadsvillige unge og eldre helgen Så supplerer vi allerede nå med dusjer ute. Det har sammenheng med at Olsby totalt trenger flere dusjer og siden virksomheten hovedsakligst foregår fra sen vår til tidlig høst er det en god ide og opprinnelig arkitekt Slettevolds ide som nå realiseres. Taket på Blå huset som ble byttet sommeren 2011 ble ikke helt sluttført. Blikkenslageren hadde ikke tid å komme sommeren Det må gjøres i Anbud har ennå ikke kommet inn til tross for purring flere ganger. Det virker som Blikkenslagere på Hedmarken har mye å gjøre. Finnes det dugnadsvillige blikkenslagere andre steder!? Det er noen beslag og takrenner som skal monteres. 15

16 Utbedring av veien ned til Gården er helt påkrevet og vil koste ca kr. Den er i år ekstra skadet grunnet store vannmengder og derfor må grunnlaget forbedres for å tåle fremtidige påkjenninger. Vi ber om at alle tenker over - hva kan jeg støtte Olsby med av dugnadsinnsats og/eller pengegaver. Stiftelsen Olsby har allerede et lån på kr. 2,4 millioner. Lånet ble tatt opp i forbindelse med de store innvesteringene i nytt storkjøkken, total gjennomgang og oppgradering av el. anlegget, avløp, samt komplett brannvarslingssystem. På el. og brannvarsling har vi årlige serviceavtaler. All øvrig oppgradering/utbedring/vedlikehold er gjort med gavepenger og dugnader. Ved å nedbetale lån har vi større handlings frihet over driften. Faste bidrag, testamentariske gaver eller donasjoner både for oppgradering og nedbetaling av gjeld ønskes fra alle venner av Olsby. Bidragene kan settes in på Sparebanken Hedmark, Stiftelsen Olsby, gavekonto Sven-Åke Lorentsson går nå ut av stiftelsens styre. Han går av med pensjon i På vegne av Olsby er jeg takknemmelig for at han har lovet at vi fortsatt kan ringe ham og spørre ham til råds. Så ønsker Styret å takke Sven-Åke Lorentsson for den store omtanken han har hatt og innsatsen han har gjort for ungdommene og Olsby gjennom alle år. Uten Brit Anderson og Sven-Åke Lorentsson hadde vi verken hatt Olsby eller en ungdomsbevegelse. Olsby betyr mye for svært mange og på støtteforeningens årsmøte i år kom dette frem også fra de ferskeste konfirmantene! Dette må vi ta vare på og videreutvikle. Takk til alle som er glad i og støtter opp om Olsby! God sommer! På vegne av styret i Stiftelsen Olsby Anne- Marit Bårdseth Jan Øystein Eriksen Therese Bøhn Nanina Hayes Tuva Falnes Maj-Len Sundin Styreleder tel: mob:

17 UNGDOMSLEIR fra 3. til 12. august 2013 OLSBY gård Kristensamfunnets nordiske ungdomsleir er for ungdommer fra 14 til ca. 17 år med ungdommer fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Leiren søker å skape et sosialt rom for de deltakende gjennom et fellesskaplig liv på leiren som varer i 9 dager. Foruten de dagligdagse gjøremål består leiren av både kunstneriske og praktiske aktiviteter. På sommerleir begynner dagene med morgensamlig; en samling for alle på gården med sang, musikk aktivitet og kloke ord. På kvelden er det kveldssamlinger med fortellinger, sang og musikk. I tillegg består formiddagene av forskjellige arbeidsgrupper og prosjekter. På ettermiddagene er det interessegrupper, med kunstnerisk, sportslig eller praktisk karakter. Leiren koster 3 300,- NOK Ansvarlige for ungdomsleiren 2013 er Daniel Rudklint og Tuula Huhtala-Salmisto Daniels e-postadresse er: For mer informasjon og påmelding se eller send mail til Vi gleder oss til å se DEG på leir! - OLSBY - grunnlag for Kristensamfunnets leirvirksomhet og øvrige kulturelle og religiøse aktiviteter båret av fellesskapet Olsbys hjemmeside: Konto nummer

18 MØTEPLASS for samtale om tilværelsens åndelige dimensjon Vi tar nå sommerferie! Første møte til høsten blir onsdag 4.september kl Hanne Aas vil da innlede til samtale. Tema: Inkarnasjonsspørsmål. Kristi vesensledd. GOD SOMMER! Og velkommen i september. Ved spørsmål ta kontakt med Kirsten Mykland

19 19

20 Kristensamfunnet i Trøndelag Prinsens gate 53, 7011 Trondheim Kontonummer: Organisasjonsnummer Prest: John Rawcliffe, Hogganvik Landsby, 5583 Vikedal / Kristofer Jansonsvei 82, 5089 Bergen. Tlf / / e-post: Menighetsråd: Heidrun Retter, Osloveien 8, 7018 Trondheim, Tlf mobil tlf , e-post: Tobias Pettersen, Geitstrandveien 41, 7300 Orkanger mobil tlf e-post: Kirsten Mykland, Arkitekt Christies gt 6, 7012 Trondheim Tlf Mobil e-post: Lina Brandt, Viktor Baumansvei 10 A, 7020 Trondheim. Tlf.: Mobil: , e-post: Gerrit Overweg, Stuttveien 3, 7053 Ranheim, tlf / E-post: Yngve Hellan, Weidemannsveien 9B, 7014 Trondheim mobil tlf , E-post: John Rawcliffe Kontaktperson for Fosen: Corinna Balavoine, mobil , 20

Trøndelag 2013 / 4. Bevegelse for religiøs fornyelse

Trøndelag 2013 / 4. Bevegelse for religiøs fornyelse Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2013 / 4 Treenighetstiden 21. 22. september Mikkelsmesstiden 17. 19. oktober Allersjelenstid 15. 17. november KAN DU HÖRA HONOM KOMMA... Kan du höra honom komma

Detaljer

Trøndelag 2015 / 3 St Hans Treenighetstid til Mikkelsmess OLSOK

Trøndelag 2015 / 3 St Hans Treenighetstid til Mikkelsmess OLSOK Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2015 / 3 St Hans Treenighetstid til Mikkelsmess OLSOK tid ny tid tidsvende «en ny mulighet gir jeg dere at dere skal elske hverandre agape-kjærlighet i hjertene»

Detaljer

Trøndelag 2012 / 6. Adventstiden. Juletiden/Romjulen

Trøndelag 2012 / 6. Adventstiden. Juletiden/Romjulen Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2012 / 6 Adventstiden 7.-9. desember 2012 Juletiden/Romjulen 28. desember 2012-2. januar 2013 Trondheim Prinsens gate 53 2. Advent Prestebesøk ved John Rawcliffe

Detaljer

Trøndelag 2013 / 1. Kyndelsmesse. 2/3 februar 2013. Pasjonstiden. 2/3 mars 2013

Trøndelag 2013 / 1. Kyndelsmesse. 2/3 februar 2013. Pasjonstiden. 2/3 mars 2013 Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2013 / 1 Kyndelsmesse. 2/3 februar 2013 Pasjonstiden. 2/3 mars 2013 2 Trondheim Prinsens gate 53 Kyndelsmesse. Lysmesse Prestebesøk ved Ylwa Breidenstein Prest

Detaljer

Bevegelse for religiøs fornyelse. Advent, Jul og Epifania Hamar Parkgata 31

Bevegelse for religiøs fornyelse. Advent, Jul og Epifania Hamar Parkgata 31 Bevegelse for religiøs fornyelse Advent, Jul og Epifania 2010-11 Hamar Parkgata 31 1 November Treenighetstid Lørdag 27. november som samtidig er Minnehandling for Elias Lunde Hatfield Deretter betraktning

Detaljer

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2014 / 4. Oktober og november

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2014 / 4. Oktober og november Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2014 / 4 Oktober og november von freuden erschüttert, sah ich (Maria Magdalena) beynah nur allein sein (Christi) antlitz, und himmlische gnaden in des göttlichen

Detaljer

Bevegelse for religiøs fornyelse. Hamar Parkgata 31. Advent, Jul og Epifania 2011/2012.

Bevegelse for religiøs fornyelse. Hamar Parkgata 31. Advent, Jul og Epifania 2011/2012. Bevegelse for religiøs fornyelse Hamar Parkgata 31 Advent, Jul og Epifania 2011/2012 1 www.kristensamfunnet.no Advent Desember Torsdag 1. desember kl 09.00 Menneskevielsens handling Lørdag 3. desember

Detaljer

Trøndelag 2012 / 1. Treenighetstid PASJON

Trøndelag 2012 / 1. Treenighetstid PASJON Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2012 / 1 Treenighetstid PASJON 15. februar 17.-19. februar 14. mars 30. mars 1. april Nordstjernen Nordstjernen, også kalt Polarstjernen, Stella Polaris eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2014 / 2. 4. 6. april 17. 21. april 9. 11. mai 23. 25. mai. - hestehov -

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2014 / 2. 4. 6. april 17. 21. april 9. 11. mai 23. 25. mai. - hestehov - Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2014 / 2 4. 6. april 17. 21. april 9. 11. mai 23. 25. mai - hestehov - «På den andre siden sleden gikk kølfogden i solrenningen og med bortvendt ansikt. Hvor

Detaljer

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2015 / 2. Stille uke PÅSKE Kristi himmelfart PINSE - Treenighetstid

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2015 / 2. Stille uke PÅSKE Kristi himmelfart PINSE - Treenighetstid Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2015 / 2 Stille uke PÅSKE Kristi himmelfart PINSE - Treenighetstid von freuden erschüttert, sah ich (Maria Magdalena) beynah nur allein sein (Christi) antlitz,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2015 / 1. Treenighetstid PASJONstid Stille uke

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2015 / 1. Treenighetstid PASJONstid Stille uke Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2015 / 1 Treenighetstid PASJONstid Stille uke Isogaisa Ein gong så spurt æ ei gygrekjerring Om ka slags meining livet ha Ho spøtta skråa og løfta staven Så pekt

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Informasjonsbrosjyre Konfirmant 2015 Velkommen som konfirmant! Skjemaet returneres 3l: Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm He0et sendes 3l medlemmer av Den norske kirke født i 2000 og bor i Skedsmo

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

NORDISK BIODYNAMISK FORUM

NORDISK BIODYNAMISK FORUM K Uli Johannes Kønig Eric Brinkhof Sven Åke Lorentsson Berit Swensen Angela Seitz Klaus Loehr Petersen 20.-22.NOV.2015 NORDISK BIODYNAMISK FORUM Fokhol Gård Det tradisjonsrike Nordisk Biodynamisk Forum

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Invitasjon The Blissymbolics Development Secretariat (BDS) inviterer til Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Hensikten med det internasjonale møtet er å fortsette arbeidet med å utvikle

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Nåden strømmer over meg som regnet

Nåden strømmer over meg som regnet Nåden strømmer over meg som regnet 17.-18. januar 2014 Strand Hotel, Fevik Regional konferanse Aust-Agder Kvinner i Nettverk strømmer over meg Nåden som regnet Hjertelig velkommen er du! Det bare boblet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Til konfirmanter og foresatte Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Halden 4. juli 2013 God sommer og takk for sist! Som lovet kommer det her en del mer informasjon om hva som skjer til høsten.

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014

MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014 MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014 Liakroken barnehage Kjære foreldre. Vi har denne måneden ønsket velkommen til en ny gutt som heter Theo. Hjertelig velkommen til oss. Pinnedyrene er tilbake og vi jobber

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 13 14 28.03 Aksel 3 år. Forming: Tusselusene 04.04 Gustav 1 år. Forming: Tusselusene 29.03 Forming: Valg: Tusselusene 05.04 Forming: Valg: Tusselusene 30.03 06.04

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013 TRAPES 10 04. MARS 05. MARS MATPAKKE 06. MARS 07. MARS Vi går til gand kirke 08. MARS 11 11. MARS Vi deler barna i mindre grupper Barnemøte!

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2017-2018 Borre,Skoppum, Åsgårdstrand og Nykirke KONFIRMASJONSDAGENE I 2018: Søndag 6. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 13. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer