Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2013 / 3. St. Hans juni Olsok juli Treenighetstiden august

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2013 / 3. St. Hans 29.-30. juni Olsok 27.-30. juli Treenighetstiden 23.-25. august"

Transkript

1 Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2013 / 3 St. Hans juni Olsok juli Treenighetstiden august

2 St. Hans salme Strømmende vann gjennom solmettet løvverk Fuglers kvittrende jubelsang mot høy himmel Tung blomsterduft fyller alle sanser Dråper sildrer, forener seg, vokser til en flod Et rop i ødemarken En brennende flamme En skinnende stav Stillheten er som et uendelig rom Lyset som tykk klar skimrende fløyel Og steinen en myk hodepute Et rop i ødemarken En brennende flamme En skinnende stav Oppreist, oppreist stille Nattens kjølighet klarner Angstens snikende favntak slipper Og det avklarte mot reiser seg Lina brandt Et rop i ødemarken En brennende flamme En skinnende stav 2

3 Trondheim Prinsens gate 53 St. Hans Prestebesøk ved Lars-Ake Karlsson, pensjonert prest i Finland lørdag 29. juni Kl Foredrag og samtale: Kristensamfunnet i dag - hvilke utfordringer står vi ovenfor? Søndag 30. juni Kl Menneskevielsens handling på svensk Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres Kl Betraktning om konfirmasjon. Ansvarlig prest i Trøndelag John Rawcliffe er ansvarlig prest for Kristensamfunnet i Trøndelag. Han kan nås på følgende måte når han ikke er her: John Rawcliffe, Hogganvik Landsby, 5583 Vikedal / Kristofer Jansonsvei 82, 5089 Bergen. Tlf / / e-post: Sven Åke Lorentsson har permisjon fram til august

4 Trondheim Prinsens gate 53 OLSOK Prestebesøk ved Volker Harlan, prest i Tyskland Lørdag 27. juli OLSOK seminar - se eget program Kl Menneskevielsens handling på tysk (St. Hans tid) Søndag 28. juli Kl (Treenighetstid) Menneskevielsens handling på tysk NB tidspunktet! Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres Ta gjerne med noe godt til kaffen Kl Pilegrimsvandring gjennom vår egen erfaring og bevissthet. MØTEPLASS for felles bidrag og refleksjon. Mandag 29. juli OLSOKdagen Kl Menneskevielsens handling på tysk Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres Ta gjerne med noe godt til kaffen Kl Pilegrimsvandring gjennom vår egen erfaring og bevissthet. MØTEPLASS for felles bidrag og refleksjon Tirsdag 30. juli Kl Menneskevielsens handling på tysk Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres Ta gjerne med noe godt til kaffen 4

5 Prestebesøk til OLSOK i Trøndelag Vi får i år besøk av Volker Harlan som er pensjonert prest i Kristensamfunnet i Tyskland. Han har vært noe i Norge tidligere og har tilknytning til Skandinavia ved at noen i hans familie bor her. Han kone blir forhåpentligvis med. Menneskevielsens handling blir alle dager celebrert på tysk. Foredrag og andre innspill på tysk blir oversatt til norsk Volker Harlan har skrevet boken : Die sieben Substanzen der Sakramente - Sakramentenes syv substanser. Han er kjent i Kristensamfunnet som den som kan dette med substansene. Derfor har vi denne gangen en stor mulighet til å fordype oss sammen i substansenes betydning for våre sakramenter! OLSOKseminaret lørdag 27. juli vil være en god opptakt. MØTEPLASS for felles bidrag og refleksjon vil gi oss en mulighet til å arbeide videre med temaet. Kanskje blir det også noen overraskelser!? folk på veiene nå til dags Det reker jo all slags Så vær velkommen! hver pilegrimsjel 5

6 Ild og røyk Feuer und Rauch - broen mellom naturreligioner og Kristensamfunnet Åpent OLSOK-seminar Kristensamfunnet i Trøndelag Prinsens gate 53 lørdag 27. juli kl Kl Menneskevielsens handling - på tysk Deretter enkel felles brunsj Kl Innledningsforedrag ved Volker Harlan: Feuer und Rauch, die Brücke zwischen Naturreligionen und Christengemeinschaft Ild og røyk broen mellom naturreligioner og Kristensamfunnet Foredraget blir oversatt til norsk Deretter fordeler vi tiden mellom felles samtale over temaet og pauser med noe å drikke og noe å bite i. Kanskje også en kunstnerisk pustepause. Seminaravgift kr 100,- betales ved ankomst 6

7 Trondheim Prinsens gate 53 Treenighetstiden Prestebesøk ved John Rawcliffe Fredag 23 august Kl Møte for konfirmanter, foreldre og interesserte. Ansvarlig prest John Rawcliffe tlf Lørdag 24 august Kl Kl Menneskevielsenshandling Menighetsmøte. «Idémyldring om aktivitetene i Kristensamfunnet i tiden fremover.» (se brev fra John Rawcliffe neste side) Søndag 25 august Kl Kl Kl Søndagshandling for barn Vennligst gi beskjed om barn som skal være med innen l ørdag kveld til John Rawcliffe tlf Menneskevielsens handling Dåp Eva Sødal Kapplers og Espen Kjelstad Storms datter Etterpå kirkekaffe 7

8 Kristensamfunnet Bevegelse for rel igiøs fornyelse Hogganvik, primo juni Til medlemmer og venner av Kristensamfunnet i Trøndelag Vi nærmer oss den store sommerpausen hvor vi kan puste ut, få nye kre er i naturen, på reise eller i kunstnerisk ak vitet. Men mine tanker går allerede også mot høsten selv om den virker langt borte. Allerede nå forberedes programmet for august besøket. Høsten er en d da vi igjen kan ta ny sats, og legger føringer for hvordan livet i menigheten skal være i månedene som følger. Derfor skriver jeg de e brev. Jeg vil invitere deg l å være med på å forbereder høstens og vinterens ak viteter sammen med meg. Jeg vil gjerne høre fra dere hva dere har på hjertet! Hvilke begivenheter, hvilke temaer, hvilke ønsker har dere? Og hva kan dere eventuelt bidra med slik at vi kan få de e l sammen? Møtet finner sted i Kristensamfunnets lokaler i Prinsens gate på lørdag 24. august kl Jeg har noen idéer. Jeg vil gjerne drø e dem sammen med dere. Og jeg vil også høre hvilke idéer dere har. Jeg har stor tro på at ved å komme sammen for å ha en idémyldring l de e temaet kan vi ta et ny skri i menighetens liv. De e møte kommer ikke primært l å ha med den administra ve siden av menigheten å gjøre. Det blir ta hånd om i andre fora. Først og fremst ønsker jeg å drø e hvilket innhold utenom handlingene, livet i menigheten skal ha. Om den første kan sammenlignes med det menneskelige skjele et så kan innholdet lignes med livet hos mennesket. Jeg sender de e brevet allerede nå i forkant av sommeren slik at dere kan ha forespørselen i tankene gjennom sommeren. En påminnelse kommer i august. Jeg ønsker alle en god, begivenhetsrik og forfriskende sommer. Velkommen l møtet i august! Med vennlig hilsen

9 Det broderlige området: Økonomien Det går bestandig litt opp og ned her i verden. Så også på denne grafen. Men vi kommer bestandig godt i havn på slutten av året. Alle solidaritetsbidrag, små og store gir oss det grunnlaget vi trenger for å kunne forvalte Kristensamfunnets verdier i Trøndelag TAKK for ALLE bidrag, store og små! Kontonummer GOD SOMMER! PS: HUSK at papirutsendelsen av programmet og tidsskriftet koster oss ca kr på årsbasis i reine utlegg pr adresse. DS 9

10 På lei ng e er Kristensamfunnets verdigrunnlag JEG - frihet fellesskap Denne lille artikkelen er et første forsøk fra meg på å sammenfatte noen vesentlige sider ved Kristensamfunnets selvforståelse. Jeg håper det kan være en hjelp for oss å arbeide for en større bevissthet og forståelse for hvilke verdier vi forvalter. Det kan kanskje hjelpe oss til å være gode forvaltere. Kristensamfunnet som Mikaelisk fellesskap Kristensamfunnet kan beskrives som en JEG-organisasjon, et JEG-fellesskap med Kristus som sentrum, med Kristus som sammenbindende element. Kan vi si sammenbindende substans? JEG JEG JEG JEG JEG Kristus JEG JEG JEG JEG JEG Kristus og Kristus i meg. Et mikaelisk JEG-fellesskap Kristus lever i meg Gal Kristus i dere utsagn i Menneskevielsens handling (modellen ovenfor stammer fra Viche von Behr, Ertzoberlenker i Kristensamfunnet) Her er det ikke lenger loven, tradisjonen, hva som er rett og galt, som binder sammen slik det var og er i de fleste etablerte religiøse sammenhengene. Det som binder sammen i Kristensamfunnet er Kristus og den enkeltes tilknytning til Kristus, den enkeltes identifikasjon med Kristus i seg, med sitt høyere JEG, med seg selv i høyeste autentiske potens. Så enkelt og så vanskelig! For dette skal realiseres i praksis. Dette er et ganske nytt kulturprosjekt i menneskehetens historie. Tørr vi og orker vi å begi oss inn i denne nye etappen av menneskehetens utvikling? Det er ingen enkel vei, og den er for det meste uten kart av kjent sort. Et eldorado for eremitter? En jomfruelig åker for sterke personligheter? Frihetens store spillerom? 10

11 Noen vesentlige sider ved Kristensamfunnets verdigrunnlag. Et sentralt element er JEG-substansen i mennesket, det som gjør menneske til menneske. Mennesket er en unik gudommelighet, en ukrenkelige autensitet, et fullstendig fritt JEG i utvikling. Men som eremitt overlever de fleste av oss ikke. Vi er på den ene siden et fritt JEG, på den andre siden er vi helt avhengig av fellesskapet med andre mennesker for å bli oss selv med et fritt JEG. Et annet sentralt element er grunnlaget for religiøs fellesskapsdannelse. I foredraget som ble holdt som en del av den gryende etableringen av Kristensamfunnet som religiøst felleskap i 1922 ( Rudolf Steiner: GA 342 Anthroposophische Grundlage für erneuertes Christlich-religiöses Wirken, 2. foredrag), identifiserer jeg to ulike grunnleggende fellesskapsdannende element for varige fellesskap: 1. felles bekjennelse 2. en praktisk sosial tregrenings-praksis. Felles bekjennelse JEG- fellesskap sosial tregrenings-praksis Mikaelisk fellesskap I I I brorskap frihet likhet Felles bekjennelse Felles bekjennelse * er for meg i denne konkrete sammenhengen vissheten om en åndelig virkelighet. Jeg gjenfinner denne i Kristensamfunnets kultus, dvs celebreringen av sakramentene og kultiske handlinger som søndagshandling for barn, bisettelse og kultisk avslutning/andakt. Man kan kalle dette et kultusprinsipp for fellesskapsdannelse eller en indre bekjennelse. Litt banalt kan dette beskrives som en bevegelse ovenfra, fra den åndelige verden, ned i den kultiske rammen. Noe vesensaktig som vi kan gjenkjenne fra vår førfødseltilværelse i den åndelige verden, senker seg ned. Denne realiteten og denne gjenkjennelsen binder oss sammen i et reelt fellesskap. Med utgangspunkt i dette prinsippet, i denne realiteten, bygges et grunnleggende fellesskap i Kristensamfunnets menigheter. Man kan tenke seg at dette fellesskapet opprettholdes og bæres i et tett samvirke med det som av Rudolf Steiner kalles for det omvendte kultusprinsipp for fellesskapsdannelse. Det vil si at mennesker her på jorden finner hverandre i en felles erkjennelse av hva som er viktig for dem og sammen skaper en bevissthet som kommer den åndelige verden i møte. De e har sin underbyggelse i foredrag av R.Steiner GA 257 Anthroposophische Gemeinscha sbildung, 6. foredrag. 11

12 Sosial tregrenings-praksis Det andre elementet er utsagnet om at Kristensamfunnets menigheter må utøve sosial tregrening i praksis. Dette er et omfattende tema, men jeg velger her å skissere noen enkle perspektiv som et utgangspunkt for videre arbeid. Brorskaps-aspektet fremstår for meg som ressursmessig utjevning med basis i solidaritetstanken. Vi hjelper hverandre. Dette aspektet er det samme man finner i nytestamentlig brorskapsetikk og i norsk religiøs grasrotbevegelse. Likhet dekker det område som gjør seg gjeldende i det såkalte rettslivet. Avtaler etableres av fellesskapet på likeverdig nivå og de skal overholdes av fellesskapet og endres ved behov av fellesskapet i transparente (gjennomsiktige prosesser. Frihet har sin store berettigelse som grunnleggende verdi for all skapende aktivitet. Tanken er fri! Ideene er frie! Disse tre aspektene samvirker dynamisk i ett fellesskap. De kan ikke løsrives fra hverandre og bli enkle selvrådende størrelser. Jeg har en hypotese om at dette egentlig er enkelt. Men for å komme til det enkle bærende, må vi nok gjennom mange prøvelser, tankemessige avklaringer og utholdenhetsøvelser. Noen tanker om aspekt ved frihetsbegrepet Frie selvstendige menigheter Jeg har grunnet en del på utsagnet som heter frie selvstendige menigheter. Jeg regner med at utsagnet skriver seg fra Rudolf Steiner : GA 342, 2. foredrag. Dette er utlagt av syverkretsen og Foundation ved Dr. Christoph Heyde, Armin Knabe og Christward Kröner i et notat datert Berlin , oversatt til norsk med tittel: Tanker om broderlighet i Kristensamfunnet eller tanker om sammenhengen mellom «frie menigheter» og helheten Her synes det å komme tydelig fram at frie selvstendige menigheter er å forstå som frie i forhold til stat og andre etablerte kirkelige sammenhenger. Disse frie selvstendige menighetene er å forstå som en del av et større helhetlig fellesskap, Kristensamfunnet innad i et land, en region og i verden. Rudolf Steiner uttrykker seg i det angitte foredraget etter min oppfatning utvetydig: Sie müssen zusammengehören menighetene JEG-fellesskapene i Kristensamfunnet, må høre sammen. Indre frihet Indre frihet finnes også tydelig uttalt som begrep i det angitte fordraget GA 342. Så langt jeg kan forstå dreier det seg på dette stedet om et fellesskap, en menighet som har som verdi en indre frihet i forhold til det faderlige, dvs det autoritære tradisjonsbundne. For meg trer da det mikaeliske JEG-fellesskapet tydelig fram med sine forutsetninger for varig fellesskapsdannelse 12

13 Avslutningsvis noe om JEG-bevissthet, uselviskhet, utvikling og vekst Det mikaeliske JEG-fellesskapet bærer en bevissthet: For å kunne utøve sunn uselviskhet må man ha opparbeidet en grad av bærende selvbevissthet. Igjen så enkelt, men så vanskelig i praksis Jeg er svært glad for at en bærende verdi i Kristensamfunnet er erkjennelsen av at mennesket og dermed fellesskap, har en stor mulighet i seg for utvikling og vekst. Lina Brandt, juni * Som uttalt innhold i denne bekjennelsen står erkjennelsen av en åndelig virkelighet og Kristi gjennomgripende gjerning som sann Gud og sant menneske, det såkalte mysteriet på Golgata. 13

14 Informasjonsbrev fra Olsby for fremtiden, den 2.juni Kjære venner av Olsby Så er sommeren kommet også til Olsby. Fuglene synger og Laijla og Are har raket plen og klippet busker. I sommer har vi også avsatt et område for sauehold, som eierne av sauene holder på å inngjerder. For Olsby Gård er det bra at vi får dyr på eiendommen som gresser og holder vegetasjonen nede. Vi har også tilbudt Alm Gård å ha sine kuer på beite på Olsby. For å få til det må nok en del av området ryddes før de kan gjerdes for dyr. Driftsåret 2012 endte med et driftsoverskudd på kroner. Da har vi i 2012 også tilbakebetalt vårt rentefrie lån til Nordisk Felleskasse på På gave konto kom det inn ca kr. De pengene ble i sin helhet brukt til vedlikehold som beskrevet i julebrevet fra I vinter har Blåhuset midlertidig vært utleid. Leietakeren har fjernet kontoret og ført kjøkkenet tilbake til sin opprinnelige størrelse. Stua og peisen er malt og nytt gulvbelegg er lagt. Kjøkkenet er malt, komfyr, kjøleskap fant vi på Finn.no og ny vifte er innkjøpt. Vi trenger ny kjøkkenbenk og overskap. Så skulle det også være fint med nytt kjøkkenbord og stoler. Vi leter på Finn.no. Hvis det er noen som har tilsvarende å gi bort er vi takknemmelige. Kontoret flyttes til Garasjebygget - Baker Street. Olsby's hjemmeside: er nå oppgradert. Ansvarlig redaktør er Are Stenfelt-Nielsen, mailadresse: Det er flott å få bilder, nyheter og kommentarer om sommerens aktiviteter på hjemmesiden, samt link til Facebook: ""Vi som elsker Olsby". På hjemmesiden finnes også aktivitetskalender og der fremkommer det hvilke tider som er ledige for å bestille Olsby, og bland annet påmeldingsblankett. Aktiviteten på Olsby 2013 når nok ikke samme nivå som i 2012, hvilket har konsekvenser for inntektene. Billedhuggerne fra Alanus har valgt å være på Åsgård i år, en annen gård på Tangenhalvøya. Prestemangel i Norge har også ringvirkninger og påvirker også Olsby. Det gledelig at i sommer får vi deltakere på ungdomsleiren fra Sverige og Finland og der er fortsatt plass til flere fra Norge. Barneleiren juli ledes av prestene Carl van der Weyden og Ylwa Breidenstein fra Sverige. Ungdomsleiren august ledes av prestene Daniel Rudklint fra Sverige og Tuula Huhtala-Salmisto fra Finland. Stor takk til de nordiske prestene som stiller opp for barn- og unge også i sommer. 14

15 Vi begynner sannelig å være Nordiske også. Det var vært Stiftelsens og ikke minst Sven-Åke Lorenstssons visjon gjennom mange år! Konfirmantene har etterlyst en store konfirmantsamlingen i år. Grunnet prestemangel har det ikke vært mulig å få til. Gisle Bie holder helgesamling for konfirmantene september. Steinerskolen på Hedmarken bruker nå Olsby også som skogsbrukspraksis. Olsby Gård har flere dekar skog og stiftelsen hadde ønsket at flere Steinerskoler kunde bruke Olsby på ulike måter. Støtteforeningen hadde et bra årsmøte den 27.5.kl i Oslo. Nytt styre og er underetablering med Amalie Wolf som leder. Tidspunktet for Reunion blir den Vi er glade for at Markus Schultze-Florey har mulighet fort å delta og tar seg av handlingene. Så kommer vår bekymring for driftsåret Olsby Gård trenger all hjelp den bare kan få både i form av flittige og dugnadsdyktige hender, samt akutt økonomisk støtte og donasjoner. Hvorfor det? Det er et langt større akutt oppgraderingsbehov enn antatt. Det må skje i 2013 og i tilknytting til permanent godkjenning. Oppgraderingsbehovet er knyttet til oppgradering av Sveigårdsgate til handikapleilighet. Inngripen her er større en antatt. Gulvene må heves, dørene utvides og badet må få den påkrevde standarden. Ombyggingsplanene er til godkjenning i Stange kommune. Utover det trenger dusjene i Sveigårdsgate en totalsanering og ny ventilasjon. Etter befaring av snekker, elektriker og rørlegger den er en sanering helt nødvendig. Alle som har oppgradert baderom vet at kostnadene er store. Vi har ennå ikke mottatt anbud og kostnadsoverslag. De tilstedeværende håndverkerne foreslo at de kunne beskrive hva som skulle rives. Riving kan gjøres på dugnad. Det vil redusere den totale kostnad. Til det treger Olsby gård dugnadsvillige unge og eldre helgen Så supplerer vi allerede nå med dusjer ute. Det har sammenheng med at Olsby totalt trenger flere dusjer og siden virksomheten hovedsakligst foregår fra sen vår til tidlig høst er det en god ide og opprinnelig arkitekt Slettevolds ide som nå realiseres. Taket på Blå huset som ble byttet sommeren 2011 ble ikke helt sluttført. Blikkenslageren hadde ikke tid å komme sommeren Det må gjøres i Anbud har ennå ikke kommet inn til tross for purring flere ganger. Det virker som Blikkenslagere på Hedmarken har mye å gjøre. Finnes det dugnadsvillige blikkenslagere andre steder!? Det er noen beslag og takrenner som skal monteres. 15

16 Utbedring av veien ned til Gården er helt påkrevet og vil koste ca kr. Den er i år ekstra skadet grunnet store vannmengder og derfor må grunnlaget forbedres for å tåle fremtidige påkjenninger. Vi ber om at alle tenker over - hva kan jeg støtte Olsby med av dugnadsinnsats og/eller pengegaver. Stiftelsen Olsby har allerede et lån på kr. 2,4 millioner. Lånet ble tatt opp i forbindelse med de store innvesteringene i nytt storkjøkken, total gjennomgang og oppgradering av el. anlegget, avløp, samt komplett brannvarslingssystem. På el. og brannvarsling har vi årlige serviceavtaler. All øvrig oppgradering/utbedring/vedlikehold er gjort med gavepenger og dugnader. Ved å nedbetale lån har vi større handlings frihet over driften. Faste bidrag, testamentariske gaver eller donasjoner både for oppgradering og nedbetaling av gjeld ønskes fra alle venner av Olsby. Bidragene kan settes in på Sparebanken Hedmark, Stiftelsen Olsby, gavekonto Sven-Åke Lorentsson går nå ut av stiftelsens styre. Han går av med pensjon i På vegne av Olsby er jeg takknemmelig for at han har lovet at vi fortsatt kan ringe ham og spørre ham til råds. Så ønsker Styret å takke Sven-Åke Lorentsson for den store omtanken han har hatt og innsatsen han har gjort for ungdommene og Olsby gjennom alle år. Uten Brit Anderson og Sven-Åke Lorentsson hadde vi verken hatt Olsby eller en ungdomsbevegelse. Olsby betyr mye for svært mange og på støtteforeningens årsmøte i år kom dette frem også fra de ferskeste konfirmantene! Dette må vi ta vare på og videreutvikle. Takk til alle som er glad i og støtter opp om Olsby! God sommer! På vegne av styret i Stiftelsen Olsby Anne- Marit Bårdseth Jan Øystein Eriksen Therese Bøhn Nanina Hayes Tuva Falnes Maj-Len Sundin Styreleder tel: mob:

17 UNGDOMSLEIR fra 3. til 12. august 2013 OLSBY gård Kristensamfunnets nordiske ungdomsleir er for ungdommer fra 14 til ca. 17 år med ungdommer fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Leiren søker å skape et sosialt rom for de deltakende gjennom et fellesskaplig liv på leiren som varer i 9 dager. Foruten de dagligdagse gjøremål består leiren av både kunstneriske og praktiske aktiviteter. På sommerleir begynner dagene med morgensamlig; en samling for alle på gården med sang, musikk aktivitet og kloke ord. På kvelden er det kveldssamlinger med fortellinger, sang og musikk. I tillegg består formiddagene av forskjellige arbeidsgrupper og prosjekter. På ettermiddagene er det interessegrupper, med kunstnerisk, sportslig eller praktisk karakter. Leiren koster 3 300,- NOK Ansvarlige for ungdomsleiren 2013 er Daniel Rudklint og Tuula Huhtala-Salmisto Daniels e-postadresse er: For mer informasjon og påmelding se eller send mail til Vi gleder oss til å se DEG på leir! - OLSBY - grunnlag for Kristensamfunnets leirvirksomhet og øvrige kulturelle og religiøse aktiviteter båret av fellesskapet Olsbys hjemmeside: Konto nummer

18 MØTEPLASS for samtale om tilværelsens åndelige dimensjon Vi tar nå sommerferie! Første møte til høsten blir onsdag 4.september kl Hanne Aas vil da innlede til samtale. Tema: Inkarnasjonsspørsmål. Kristi vesensledd. GOD SOMMER! Og velkommen i september. Ved spørsmål ta kontakt med Kirsten Mykland

19 19

20 Kristensamfunnet i Trøndelag Prinsens gate 53, 7011 Trondheim Kontonummer: Organisasjonsnummer Prest: John Rawcliffe, Hogganvik Landsby, 5583 Vikedal / Kristofer Jansonsvei 82, 5089 Bergen. Tlf / / e-post: Menighetsråd: Heidrun Retter, Osloveien 8, 7018 Trondheim, Tlf mobil tlf , e-post: Tobias Pettersen, Geitstrandveien 41, 7300 Orkanger mobil tlf e-post: Kirsten Mykland, Arkitekt Christies gt 6, 7012 Trondheim Tlf Mobil e-post: Lina Brandt, Viktor Baumansvei 10 A, 7020 Trondheim. Tlf.: Mobil: , e-post: Gerrit Overweg, Stuttveien 3, 7053 Ranheim, tlf / E-post: Yngve Hellan, Weidemannsveien 9B, 7014 Trondheim mobil tlf , E-post: John Rawcliffe Kontaktperson for Fosen: Corinna Balavoine, mobil , 20

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Nr 26 våren 2011 Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i antroposofisk omsorgsarbeid

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard er stiftet 1. Kjære pilegrimsvenner 1. Pilegrim i dag nr. 4 2010

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard er stiftet 1. Kjære pilegrimsvenner 1. Pilegrim i dag nr. 4 2010 PILEGRIM I DAG nr. 4-2010 - Pilegrimsfellesskapet St. Olav i dag Nidaros Pilegrimsgård 1 Utgitt av: Pilegrimsfellesskapet St. Olav og Nidaros Pilegrimsgård Nr. 4-2010. Løssalg kr 25. Pilegrimsfellesskapet

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer