Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2015 / 2. Stille uke PÅSKE Kristi himmelfart PINSE - Treenighetstid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2015 / 2. Stille uke PÅSKE Kristi himmelfart PINSE - Treenighetstid"

Transkript

1 Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2015 / 2 Stille uke PÅSKE Kristi himmelfart PINSE - Treenighetstid

2 von freuden erschüttert, sah ich (Maria Magdalena) beynah nur allein sein (Christi) antlitz, und himmlische gnaden in des göttlichen antlitz, und unaussprechliche gnaden! siehe, so stand er umgeben vom duft und schimmer der dämmrung KLOPSTOCK Messias, (1780) Grimm, Jacob und Grimm, Wilhelm, «Deutsches Wörterbuch, Vierter Band I. Abteilung 5. Teil, Verlag von S. Hirzel / Leipzig, 1958 s 516 «rystet av glede så jeg (Maria Magdalena) nesten som det eneste hans (Kristi) ansikt, og himmelske nåde i det gudommelige ansikt, og uutsigelige nåde! Se, så stod han omgitt av demringens duft og skimmer «Fritt oversatt av lina brandt 2

3 Trondheim Prinsens gate 53 PASJONstid Lørdag 28. mars Kl Søndag 29. mars Kl Kl Palmesøndag Søndagshandling for barn Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres. Ta gjerne med noe til felles bord STILLE UKE Mandag 30. mars Kl Tirsdag 31. mars Kl Onsdag 1. april Kl Skjærtorsdag 2. april Kl Langfredag 3. april Kl Deretter betraktning : UNDER KORSET ved Siri Schultze-Florey Lørdag 4. april på bakkeplan, ROTVOLL (se side 6 ) Påskesøndag 5. april PÅSKE Kl Kl Søndagshandling for barn Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres. Ta gjerne med noe til felles bord Onsdag 8. april Kl Møteplass for samtale om tilværelsens åndelige dimensjon Se nærmere informasjon s. 16 Torsdag 9. april Kl

4 Trondheim Prinsens gate 53 PÅSKE fortsetter Søndag 12. april Kl Kl Søndagshandling for barn Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres. Ta gjerne med noe til felles bord Onsdag 22. april Kl Møteplass for samtale om tilværelsens åndelige dimensjon Se nærmere informasjon s. 16 Lørdag 25. april Kl LØRDAGSSEMINAR se side 6 Søndag 26. april Kl Kl Søndagshandling for barn Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres. Ta gjerne med noe til felles bord Onsdag 29. april Kl ORIENTERINGSMØTE om konfirmasjon. Se nærmere informasjon s. 16 Torsdag 7. mai Kl Søndag 10. mai Kl Kl Søndagshandling for barn Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres. Ta gjerne med noe til felles bord 4

5 Trondheim Prinsens gate 53 Kristi himmelfart Lørdag 23. mai Kl Søndag 24. mai Kl Kl Pinse Søndagshandling for barn Deretter BETRAKTNING til Pinse: «Disiplenes begeistring ved pinseflammene grunnlaget for det nye fellesskapet.» Ved Siri og Markus Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres. Ta gjerne med noe til felles bord Søndag 7. juni Kl Kl Treenighetstid Søndagshandling for barn Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres. Ta gjerne med noe til felles bord Lørdag 20. juni Kl Søndag 21. juni Kl Kl Søndagshandling for barn Deretter sosialt samvær. Kaffe og te serveres. Ta gjerne med noe til felles bord FRED i verden - i naturen - i meg Kristensamfunnets pinsestevne Jondal i Hardanger mai 2015 Se nærmere informasjon i TIDSSKREIFTET 5

6 PÅ BAKKEPLAN i Trondheim Solstua, Camphill Rotvoll, Rotvoll Allè 1, vis à vis Lærerhøgskolen og ovenfor Steinerskolen Påskeaften 4. april, kl Velkommen til terskelfri adkomst og gode parkeringsmuligheter! 2. påskedag 6. april Kl Kl Altersted Fosen, Vallersund Gård Søndagshandling for barn 2. pinsedag 25. mai Kl Kl Søndagshandling for barn Lørdagseminar 25. april «Møter med den oppstandne med vekt på Peter, Maria og Johannes» Deltakende prester: Kristine Høiland (Oslo), Daan Ente (Bergen) og Siri Schultze-Florey Kl Deretter Frokost Kl Foredrag og samtaler til kl

7 Det broderlige området økonomien 2015 TAKK for alle bidrag, store og små! INN Budsjett TRO, TILLIT OG PENGER (en klassiker) I det forrige århundrede ble den lovpålagte gull-standarden avskaffet. Fra 1931 hadde ikke lenger den norske krone sitt tilsvar målt i gull. Siden den tid er den norske valuta og de fleste andre lands valuta båret av innbyggernes tro og tillit! Vi tror på og har tillit til pengenes symbolverdi, at pengene uttrykker verdien på de varer og tjenester vi mener å ha behov for. Skjønne opplevelser betaler vi gjerne for, både i billedkunst og musikk. Gode og skjønne erfaringer lar seg ofte kombinere. Og betale gjør vi selvsagt. Hvordan står det sanne i kurs? Mener vi at det som åpenbarer seg som SANT i livene våre skal være gratis? Eller unndratt pengenes trivialiteter? Virkeligheten er annerledes; det koster penger å huse sannheten, å virkeliggjøre sannheten og å holde sannheten varm og levende! Kontonummer:

8 8

9 ÅRSBERETNING 2014 FOR KRISTENSAMFUNNET I TRØNDELAG Kristensamfunnet i Trøndelag er en gruppe mennesker som i fellesskap aktivt søker en religiøs fornyelse gjennom de impulser som er gitt i Kristensamfunnets sakramenter. Kristensamfunnet i Trøndelag leier lokaler i Prinsens gate 53,Trondheim Helios Eiendomsstiftelse. To representanter fra menighetsrådet sitter i styret for Trondheim Helios Eiendomsstiftelse. Menighetsrådet deltar aktivt i BRUKERMØTET som er oppnevnt av dette styret for å være et forum for informasjonsflyt og samarbeid i og for huset, Prinsens gate 53. Kristensamfunnet i Trøndelag er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Vi er også registrert i Frivillighetsregisteret samme sted. Kristensamfunnet i Trøndelag er medlem i Kristensamfunnet i Norge som ble opprettet i 1993 for å ta seg av Kristensamfunnets nasjonale oppgaver. Året 2014 har vært et begivenhetsrikt år for menigheten: Representantskapsmøte for Kristensamfunnet i Norge ble holdt i Trondheim med menigheten som vertskap. Markus og Siri Schultze-Florey ble innsatt som prester i Trøndelag søndag 23. mars og flyttet til Trondheim. Menigheten var arrangør for et nasjonalt pinsestevnet på Olsby Menneskevielsens Handling ble holdt 48 ganger i Trøndelag. Av disse ble tre handlinger holdt på Vallersund Gård, Fosen, to handlinger på bakkeplan på Rotvoll og to minnehandling (for Tore Løwander og Ivar Brevik). John Rawcliffe var tilreisende prest i Trøndelag frem til Markus og Siris innsettelse i mars. Søndagshandling for Barn ble holdt seks ganger i Trondheim og to ganger på Vallersund, i alt åtte ganger. Bisettelser, dåp, bryllup, konfirmasjon: -Det ble konfirmert tre konfirmanter i mai, prester John Rawcliffe og Markus Schultze-Florey. -En dåp i februar. 9 Konfirmantundervisning fra høsten 2014 med en konfirmant.

10 Medlemmer: Det er registrert 198 (192) medlemmer totalt, 74 (72)voksne medlemmer, 29 (28) støttemedlemmer, 59 (57) ungdomsmedlemmer og 36 (35) barnemedlemmer. (Parentestall: 2013) Utsendelser/program: Det er sendt ut ca 80 program/tidsskrift 5 ganger pr. post i Program/ tidsskrift sendes også ut elektronisk til alle medlemmer og venner som har oppgitt e-postadresse, samt påminnelse om aktivitet. Programmet er også å finne på i nternett ; Årsmøtet ble avholdt 08.mars 2014 i Prinsensgt.53. Medlemmer i menighetsrådet i 2014 har vært: Markus og Siri Schultze- Florey, Heidrun Retter, Tobias Pettersen, Yngve Helland, Lina Brandt, Gerrit Overweg og Nils Arne Nes. Leder: Heidrun Retter. Kasserer: Lina Brandt. Regnskapsfører: Gerrit Overweg. Revisor : Sigurd Gossè. Møter i Menighetsrådet er avholdt 9 ganger. Menighetsmøter: to møter for alle i menigheten som ønsket å delta. Representantskapsmøtet i KiN 2014 ble avholdt i Trondheim lørdag Kvelden før arrangerte menigheten en åpen kulturkveld med tilreisende gjester og menigheten som inviterte. AKTIVITETER utover celebrering av sakramentene: -Møteplass for samtale om tilværelsens spirituelle og åndelige dimensjon: åpen samtalegruppe for alle interesserte med regelmessig møtevirksomhet, cirka en kveld annenhver uke, ca 12 ganger i løpet av året. Temaene har blandt annet vært: - livets bok, Kristus i vår menneskehet - Døden har mange ansikter. «Døden er naturens kunstgrep for å ha mye liv» (Goethe) - Jan Hus- sannhet og mot. Den gang og i dag. - De sju tegn i Johannes evangelium. - Når guder og mennesker ler. - Inntrykk fra presteveielsen. - Kvinnen er mannens karma. Karmiske virkninger av opplevelsen som kvinne og mann. -sjelekalenderen, evangelietekstene, epifanias - nåde 10

11 Mini-seminar til Mikkelsmess:» Hva sier i mikkelsmesstiden til oss?» v/ Markus. Feiring av Olsok: Deltagelse i div. arrangement i Nidarosdomen, åpent hus i i Prinsengate 53 3.etasje etter handlingene som ble hodlt lørdag 26.07, mandag og onsdag samling for våre døde til Allerhelgen: Toner og dikt. Kultisk avslutning. Betraktning til advent v/ Markus og Siri foredrag om Hans Nielsen Hauge v/ Lina Brandt menighetsutflukt til Tautra deltagelse i felles religiøs pilgrimsvandring fra Lian til Torget i forbindelse med åpning av Olavsfestdagene Mikkelsmessfeiring i Vardø: Markus og Siri representerte menigheten og holdt menneskevielsens handling Juletrefest ble feiret 28.desember med mange barn l stede. Menigheten er tilsluttet STL, Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynsamfunn. Deltagelse i flere aktiviteter, bl.a. byvandringer med besøk av Trondheims hellige rom. Trondheim Heidrun Retter Godkjent av årsmøtet

12 KRISTENSAMFUNNET i Trøndelag Organisasjonsnummer REGNSKAP 2014 og BUDSJETT 2015 Bu 2012 REGN Bu 2013 REGN Bu 2014 Regnskap 2014 BUDSJETT 2015 INNTEKTER bidrag , , bidrag konfforb , gaver , kollekt , annen inntekt , ,5 0, Blå adventskafè og lignende nordisk synode stevner og seminarer , ,26 0 kommunale tilskudd , , , ) 5) 0 boksalg , momsrefusjon , renter , ,56 500,00 671, bokbeholdningsendring 0 SUM , , , , UTGIFTER Nordisk synode Husleie Strøm , , , Regnskapsfører , Drift , , , trykkekostnader program , ,

13 Trykkekostnader tidskrift , , , Porto , , Kontor, investering Kontor, drift , , , Telefon ,84 0 Reiser , , , Kultisk forbruk Kultisk utstyr Blomster , Oppussing/vedlikehold , Stevner og seminarer ,25 0 Blå adventskafè o.l , Konfirmanter omkostninger , Ungdomsarbeid Familie og barnearbeid Forsikring Gaver , Kjøp av bøker Gebyrer Kristensamfunnet i Norge, KiN ) Bidrag til nordisk fellesarbeid Bidrag til internasjonale oppgaver Olsby Estland Bidrag til studier ved presteseminarene Diverse m/noter * SUM , , Bokbeholdningsendring Driftsresultat (-91528,48) 2) Årsresultat , ,55 1) ,48 3) 7)

14 BALANSE regnskap Aktiva Bokbeholdning Kontantkasse ,5 Culturakonto , ,19 Culturakonto , ,87 Culturakonto ,99 9,99 Culturakonto , ,27 Culturakonto ,07 117,95 Culturakonto ,5 182, , ,63 Passiva Tidligere års resultat , ,11 Annen kortsiktig gjeld Årets resultat 26178, , , ,63 Noter 1) Pga feilføring i 2013 som først ble oppdaget ved føring av årets regnskap, var overskuddet i fjor ,55 Dette er rettet opp i regnskap for ) Dette er riktig sumering av aktuelle utgifteposter 2014 slik som ført

15 3) Korrigert for feilføringa 2013 er det relle årets resultat dette. Feilføringa gjelder post omkostninger konfirmasjonsomkostninger og oppstod ved bruk av mellomkonto føring for utgifter som gjaldt 2013 men som ble belastet konto i Den gjeldene føringa omfatter en konkret transaksjon 4) Dette er kommunale tilskudd for 2012 utbetalt i ) For 2014 har vi besluttet å ikke motta kommunalt tilskudd for 2013, men la det i sin helhet bli i KiN. Dette er et vedtak som gjelder ut over 2013 og er en følge av en anbefalt organisasjonsmessig endring i forhold til offentlige tilskudd til KiN/menigheten 6) Etter avtale med AU/KiN er bidraget til KiN økt med tilsvarende summen for flytteutgifter for prestene Bergen til Trondheim 7) Underskuddet på ,48 er i hovedsak pga at vi har overført hele det kommunale tilskuddet for 2013 til KiN for regnskapsåret 2014 og økningen av det direkte bidraget til KiN med ,- VEDTAK: Underskuddet dekkes av egenkapitalen som da blir tilsvarende mindre Regnskapet er levert av Gerrit Overweg og Lina Brandt Trondheim januar/februar/mars 2015 Godkjent av revisor Sigurd Gossè Godkjent av årsmøtet Kristensamfunnet i Trøndelag

16 ORIENTERINGSMØTE om konfirmasjon Onsdag 29. april 2015 kl Prinsens gate 53, Trondheim For foreldre, faddere og andre interesserte De som skal bli konfirmert våren 2016 bes nå å sende påmelding. Dette gjelder særlig de som fyller 14 år mellom påske 2015 og sommer 2016, men også de som eventuelt er noe eldre. PÅMELDING til konfirmasjonforberedelse 2015/2016 Sendes til Siri Schultze-Florey, epost: MØTEPLASS for samtale om tilværelsens åndelige dimensjon, 8. og 22. april deretter sommerpause TEMA for den aktuelle MØTEdato blir avtalt fortløpende av de som deltar. Informasjon om tema og dermed påminnelse om møtedato blir sendt ut pr. e-post. Hvis du ikke står på vår e-postliste, men ønsker det, send din e-postadresse og fullt navn til : VELKOMMEN! Ved spørsmål, ta kontakt med Rolf Rolfsen PRESTENE REISER 26.mars 3. april Markus på Olsby, Stilleuke Retreat april Siri til Kristensamfunnet i Stavanger april Siri og Markus til Kristensamfunnet i Hamar mai Siri og Markus til Kristensamfunnet i Stavanger 14. mai Siri og Markus til Kristensamfunnet i Hamar juni Siri og Markus til internasjonal prestesynode i Hannover, Tyskland juni Markus til Kristensamfunnet Hamar juni Siri til Kristensamfunnet i Stavanger

17 KULTURHUSET -Heliosgården- Prinsens gate 53 Vårrengjøring Våroffensiv Spirende grønt Et ideelt fellesskap midt i byen Kristensamfunnet Antroposofisk Selskap Helios Økologiske Handel Trondheim Helios Eiendomsstiftelse 17

18 Leire og stevner OLSBY GÅRD 2015 Nordisk BARNELEIR Ansvarlige: Felix Nieriker: Carl van der Weyden: Elisabeth Geiger: Mette Weinhard: PÅMELDINGFRIST: 13. mai Nærmere informasjon på Nordisk Ungdomsleir Ansvarlige: Daniel Rudklint og Tuula Huhtala-Salmisto Deres e-postadresser er: og For mer informasjon og påmelding se send mail til Påmelding på PÅMELDINGSFRIST: 10. Stilleuke retreat på Olsby 28.mars 3.april 2015 Olsby står åpen for de som vil tilbringe en tilbaketrukket uke fra palmelørdag kveld til langfredag formiddag. Hver dag er det Menneskevielsens Handling kl og samtale til dagens tema. Måltider forbereder vi i fellesskap. Det blir tid for ro og stillhet. Kultisk avslutning avrunder dagen. Vil du være med kontakt : Markus Schultze-Florey Epost: tlf Stevneavgift 2.250,- for hele uken For enkeltdager kr. 330, OLSBY - grunnlag for Kristensamfunnets leirvirksomhet og øvrige kulturelle og religiøse aktiviteter båret av fellesskapet Olsbys hjemmeside: Konto nummer

19 Evangelietekster Pasjonstid 22. mars Johannes 8, mars Palmesøndag Matteus 21, mars mandag Matteus 21, mars tirsdag Markus 12, april onsdag Johannes 12, april skjærtorsdag Lukas 23, april langfredag Johannes 19, april lørdag Johannes 19,16-42 PÅSKE 05. april 1. påskedag Markus 16, april 2. påskedag Markus 16, april Johannes 20, april Johannes 10, april Johannes 15, mai Johannes 16, mai Johannes 14, 1-31 Kristi himmelfart 14. mai torsdag Johannes 16, mai Johannes 16, Pinse 24. mai 1. pinsedag Johannes 14, Treenighetstid 31. mai Johannes 17, juni Johannes 4, juni Johannes 3, juni Johannes 1,

20 Kristensamfunnet i Trøndelag Prinsens gate 53, 7011 Trondheim Kontonummer: Organisasjonsnummer Prester: Siri Schultze-Florey, mobil , e-post: Markus Schultze-Florey, mobil , e-post: Hasselbakkveien 3 B, 7053 Ranheim Fasttelefon Menighetsråd: Tobias Pettersen, mobil , e-post: Nils Arne Nes mobil , e-post: Lina Brandt, mobil: , e-post: Gerrit Overweg, tlf , mobil , e-post: Yngve Hellan, mobil , e-post: Kirsten Mykland mobil , e-post: Siri Schultze-Florey og Markus Schultze-Florey Kontaktperson for Fosen: Corinna Balavoine, mobil , e-post: 20

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2013 / 3. St. Hans 29.-30. juni Olsok 27.-30. juli Treenighetstiden 23.-25. august

Bevegelse for religiøs fornyelse. Trøndelag 2013 / 3. St. Hans 29.-30. juni Olsok 27.-30. juli Treenighetstiden 23.-25. august Bevegelse for religiøs fornyelse Trøndelag 2013 / 3 St. Hans 29.-30. juni Olsok 27.-30. juli Treenighetstiden 23.-25. august St. Hans salme Strømmende vann gjennom solmettet løvverk Fuglers kvittrende

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Omslag foran: Pauline Munch Eriksen, Julenatt Omslag bak: Bygging av kirken i Oslo (Foto: Sven Åke Lorentsson)

Omslag foran: Pauline Munch Eriksen, Julenatt Omslag bak: Bygging av kirken i Oslo (Foto: Sven Åke Lorentsson) INNHOLDSFORTEGNELSE En aftenbøn Poul Ryden Hansen Tanker til midtvinter Siri Schultze-Florey Himmellegemenes åndelige kraft menneskelige behov og kosmiske svar desember Jul Adam Bittleston Mennesket i

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

Meløy søndre menighet

Meløy søndre menighet Meløy søndre menighet 1 Innledning Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2014 Menighet betyr fellesskap, en gruppe mennesker med felles tro og tilhørighet. I vår del av verden har det vært etterfølgere av

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_11 Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. NoS 184

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_11 Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. NoS 184 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_11 Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. NoS 184 Den store forskjellen Alle de store religionene har en eller annen lære om et liv etter døden.

Detaljer

Kristensamfunnet i Trøndelag. Trøndelag 2012 / 5. Treenighetstid 2.-4. november. Adventstiden 7.-9. desember. Bevegelse for religiøs fornyelse

Kristensamfunnet i Trøndelag. Trøndelag 2012 / 5. Treenighetstid 2.-4. november. Adventstiden 7.-9. desember. Bevegelse for religiøs fornyelse Kristensamfunnet i Trøndelag Prinsens gate 53, 7011 Trondheim Kontonummer: 1254 05 02615 Bevegelse for religiøs fornyelse Organisasjonsnummer 997 013 123 Prest: Sven Åke Lorentsson, Brugata 27, 2321 Hamar.

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 10 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 03. mars Ungdomsgruppe#

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 1892 2011, 119 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Han har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..." 2. Tim 1: 9 2012 PINSEMENIGHETEN

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 "Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet inn! " 1.Kor.15,17.20

Detaljer

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig!

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! VISJON Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! GODHET Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden GUNNAR WAREBERGSGT.

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer