Trønderne trår til SAMFERDSEL OG MILJØ: Stadig flere trøndere lar bilen stå og setter seg på sykkelsetet. Miljøpakken Trondheim har vært en suksess.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trønderne trår til SAMFERDSEL OG MILJØ: Stadig flere trøndere lar bilen stå og setter seg på sykkelsetet. Miljøpakken Trondheim har vært en suksess."

Transkript

1 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No1. Mars 2015 SAMFERDSEL OG MILJØ: Trønderne trår til Stadig flere trøndere lar bilen stå og setter seg på sykkelsetet. Miljøpakken Trondheim har vært en suksess. Side 6-11

2 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet Ansvarlig utgiver: KS - Kommunsektorens organisasjon Postboks 1378 Vika N-0114 Oslo 10 Redaktør Sissel Ambjør Telefon: Det grønne løftet Redaksjon Ida Grøttvik Slettevoll Telefon: Monica Wegling, KS FoU Telefon: Grete Tjønneland, Kommuneforlaget Telefon: Opplag: Trykk: Møklegaards Trykkeri AS 11 Trondheim rundt Dialogmøter om ekstremisme 27 Lederne må ha tydelige mål Layout/ombrekking: Ståle Hevrøy, Crop AS Telefon: Forsidebilde: Siv Dolmen Ønsker du å abonnere på Kommunespeilet? Kontakt: Kommuneforlaget Postboks 1263 Vika, 0111 Oslo Tlf Adresseendring for abonnenter meldes til: ISSN: Leder Aktuelt Samferdsel og miljø: Beste by på to hjul Oftar, fortar og reinar Trondheim rundt på 527 dager Intervjuet: Fru hysj-hysj KS Aktuelt Landet rundt Ordførerintervjuet Kommentar Ut av ekstremismen Dialogmøter å finne felles løsninger Kommuneforlaget: Sett tjenestebeskrivelsene i fokus Lederne må ha tydelige mål Kommunespeilet No1. Mars 2015

3 Kommunene gjør jobben! Kommunesektorens arbeid med innovasjon på bortimot alle tjenesteområder, bør være inspirerende for regjering og storting som nå skal vurdere oppgavefordelingen mellom statlig, regionalt og kommunalt nivå. I hovedreportasjen i dette Kommunespeilet kan vi lese om Miljøpakken i Trondheim, et forbilledlig samarbeid mellom kommunen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens Vegvesen. Miljøpakken ble vedtatt i Trondheim bystyre i 2009, og etter få år kan byens og distriktets befolkning og næringsliv nyte godt av en betydelig økning i bruken av kollektivtransport, sykkel- og gangveier i Norges tredje største by. Det er all grunn til å gratulere, og å ønske lykke til med fortsettelsen. MILJØPAKKEN I TRONDHEIM er et av mange og stadig flere eksempler på at kommunesektoren gjør jobben. Det bør også være en av mange og stadig flere påminnelser til regjering og storting om at det er lokale og regionale initiativ ikke statlige pålegg og statlig detaljstyring som er de viktigste driverne for et vellykket resultat. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSMINISTER Jan Tore Sanner har flere ganger kommet med signaler som gir klare forhåpninger til Oppgavemeldingen han skal legge frem om kort tid: «FOR Å FÅ TIL GODE TJENESTER og attraktive lokalsamfunn trenger vi et lokaldemokrati hvor politikerne har reell makt og i mindre grad blir styrt av staten,» skrev han i et innlegg til en rekke aviser i juni i fjor. «Vi ønsker et samfunn som utvikles mer nedenfra da må vi styre og regulere mindre ovenfra,» sa han i sin tale til KLP-konferansen i mars i fjor. BEGGE DISSE SITATENE inneholder en viktig erkjennelse av at en kommunereform som ikke også er en demokratireform, med overføring av oppgaver og makt fra statlig til kommunal sektor, vil ha betydelig mindre sjanse til å lykkes. DET ER VIKTIG Å MINNE både innbyggere, medier og politikere om at den store historien om Kommune-Norge er en suksesshistorie: En rekke undersøkelser viser det samme: Innbyggerne er fornøyde med de kommunale tjenestene. Kommunene har klart å håndtere stadig flere oppgaver uten å miste legitimitet og oppslutning. Innbyggerne har stabilt høy tillit til lokaldemokratiet og til de folkevalgte i egen kommune. Og nettopp her ligger argumentene og begrunnelsen for at en kommunereform også må være en demokratireform: En overføring av flere oppgaver fra statlig til kommunal sektor, med samtidig overføring av faglige og økonomiske ressurser, vil rett og slett bety enda bedre tjenester til innbyggerne. GUNN MARIT HELGESEN Styreleder Kommunespeilet No1. Mars

4 TALL OG FAKTA AKTUELT Kommunene i Norge brukte i gjennomsnitt kroner per innbygger til kulturformål i Til sammen ble det 9,8 milliarder ut av kommunekassa. Vil være med og utvikle kommunen En lavere andel enn tidligere bruker tid på fiske, jakt og bær- og sopptur. Åtte av ti personer oppga at de hadde vært på tur i skog og fjell i 2014, mens fire av ti hadde vært på kortere skiturer. (SSB) Omsetningen av vin og øl gikk ned med 3,9 og 1,8 prosent i 3. kvartal 2014, sammenlignet med samme periode året før. Det tilsvarer en nedgang på liter vin og 1,2 millioner liter øl. (SSB) 7 % Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirken som får statstilskudd, hadde medlemmer per 1. januar Det er en oppgang på 7 prosent fra året før. (SSB) ,9 % Kari Anne Hoff fra KS konsulent snakker med kursdeltakerne. Vi vil være med og utvikle kommunen til det beste for innbyggere og ansatte, sier deltakere i «Grunnkompetanse for ledere i kommunen». Utviklingsprogrammet ble startet opp i Sogn og Fjordane i fjor høst. Som leder har en ansvar for å levere gode tjenester i samsvar med rammene i kommunen. Dette er ikke alltid like enkelt når man er ny som leder. Det er viktig å forstå og kunne bruke handlingsrommet som rammene gir, både til å levere tjenester, men også til å tenke nytt om hvordan en kan tilby enda bedre tjenester, sier arkitekt bak utviklingsprogrammet, Astrid Paulsen i KS Sogn og Fjordane. Programmet var svært relevant for meg og min stilling. Det tar for seg aktuelle temaer for nye ledere i kommunene. Dette burde være et tilbud til alle nye ledere i alle fylker, sier Ida Grindland, nyansatt helse- og omsorgsleder i Solund kommune. Hun støttes av Linda Myhre Larsen, nyansatt leder i Vågsøy kommune. Første samling var svært interessant og motiverende. Det var inspirerende foredragsholdere, flinke kursdeltakere og et godt opplegg, sier hun. VILDE ÅRVOLD CROWO Siden 2011 har tallet på antall elever som får spesialundervisning gått ned med I 2014 fikk 8 prosent av alle elever spesial-undervisning, og det er guttene som står for flertallet (70 prosent). (SSB) 4 Kommunespeilet No1. Mars 2015

5 Nytt folkevalgtprogram Alle som blir folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner etter valget i september, vil få dager etter valget få tilsendt ei bok om det å være folkevalgt. Det nye folkevalgtprogrammet for er nå i støpeskjeen. Det skal være ferdig i god tid før valget. Boka har fått tittelen «Tillit». Dette er ei håndbok i det å være folkevalgt. Her finner du faglig stoff, nyttige tips, refleksjonsopplegg og mye annet. KS Folkevalgtprogram er tilpasset alle folkevalgte, uavhengig av partitilhørighet, erfaring som folkevalgt eller den enkeltes sivile bakgrunn. Boka, som danner grunnlaget for kjerneprogrammet, vil også legges ut på ks.no. Her vil du kunne laste ned videoer og mye annet nyttig stoff til bruk i arbeidet med å bli en dyktig og trygg folkevalgt. Tiden etter valget blir alltid hektisk. Når det konstituerende møtet er avholdt, går det slag i slag med budsjett og andre viktige saker. Sett derfor allerede nå av tid til å gjennomføre kjerneprogrammet. Vi anbefaler sterkt å sette av inntil to dager. Det blir lagt mye vekt på diskusjon og refleksjon i hele kommunestyret eller fylkestinget. Programmet er tilpasset slik at det skal være HEILTIDSKULTUREN KORLEIS KAN DEN UTVIKLAST? nyttig for både nye og erfarne folkevalgte, uavhengig av politisk farge og den enkeltes bakgrunn. Dagene blir ledet av en prosessveileder fra KS, og innholdet i programmet tilpasses den enkelte kommune eller fylkeskommunes egen opplæring av de folkevalgte. Folkevalgtprogrammet administreres av en koordinator på regionkontoret i din region. Ta kontakt og gjør en avtale om folkevalgtopplæringen. DAG-HENRIK SANDBAKKEN MILEPÆL NÅDD FOR KOMMIT OG SVARUT I løpet av de siste tre månedene i 2014 «At tegnet voluptatem ytterligere 21 kommuner facest avtale om bruk av SvarUt, og tilstrømmingen ullore fortsetter. nia. Voss Hilissi kommune fikk quam æren av være kommune nummer 100. SvarUt as exero tilbys av KommIT et aperfersped til alle kommuner og fylkeskommuner og er et enkelt og essit, effektivt ommodita verktøy for å sende volut utgående post, digitalt eller som brevpost, til eium innbyggere dolorectae og organisasjoner. aut ent odio.» BEVISSTE LEDERE KS tilbyr, i samarbeid med konsulentselskapet Visindi, lederutviklingsprogrammet «Samfunnsansvarlige bedrifter bevisste ledere» for ledere i våre medlemsbedrifter. Målet for deltakerne er å ta ut lederpotensialet og utvikle trygge, bevisste ledere med ledelse og samfunnsansvar som bakteppe. Over 50 ledere fra KS bedrifts medlemsbedrifter har til nå vært igjennom programmet. Dei gamle turnusordningane er det sikraste bidraget til å sementera deltidskultur. Forsking viser at dei som eksperimenterer med nye arbeidstidsordningar i prøve/feile-prosessar gjer dei største framskritta mot ein heiltidskultur (Moland, FAFO2013). Denne kunnskapen var hovudårsaka til at KS Vest starta utviklingsverkstaden «Arbeidstidsordningar i sjukeheimsektoren» vinteren Sjukeheimane utgjer den tyngste og største delen av pleie/omsorgstenestene i kommunane. Samstundes er dette den delen av tenestene som har jobba minst systematisk med å innføra nye turnusordningar. Dette ønska ein å gjere noko med. I november vart siste samlinga avvikla med kommunane Bergen, Kvam, Odda, Voss, Vaksdal, Ullensvang og Meland. Til og med folk frå Sarpsborg drog den lange vegen over fjellet for å vera med. Vi er sikre på at fleire av desse kommunane kjem til å vera i spissen når dei nye systema for heiltidskultur vert utvikla i norske sjukeheimar. VIDAR KJØRAAS EBYGGESAK KS KommIT har utviklet kravspesifikasjoner og standarder som kan benyttes i lokale anskaffelsesprosesser for digitalisering av byggesaksbehandlingen. Målet er enklere og mer effektiv saksbehandling, men også lik behandling av like saker. Pilotkommuner er Arendal, Asker, Bærum, Sandnes, Skedsmo, Trondheim, Tromsø og Tønsberg. Kommunespeilet No1. Mars

6 Beste by på to hjul Nye sykkelfelt, gratis vårpuss og målrettet kommunikasjonsarbeid har gitt resultater. Trondheim er den storbyen i landet der størst andel av turene skjer med pedaltråkk. TEKST: IDA G. SLETTEVOLL FOTO: SIV DOLMEN Ei blid jente med røde kinn og en slitt kanin under armen løper mamma Kathrine Standal i møte utenfor barnehagen på Solsiden i Trondheim. I morgen blir Anna tre år gammel og gjett om hun gleder seg! Pappa Frode Nystuen hjelper henne på med hjelmen og setter henne i barnesetet på mammas sykkel. Begge foreldrene har kjøpt seg el-sykler og er helt frelst. Vi fikk ideen da vi satt i bilkø, sier Nystuen og smiler fornøyd. Foreldrene regnet på det og fant ut at de tjente inn igjen det de betalte for syklene i løpet av ett år, fordi de reduserte utgiftene til annen transport. Det er helt fantastisk! Her om dagen suste jeg forbi en mann i kondomdress. Alle de negative tingene ved sykling er borte. Ingen tunge motbakker, bare en god følelse og vind i håret, sier Standal. Enda tøffere tiltak Hun og familien flyttet til Trondheim fra Oslo for ett år siden. Standal jobber i dag som daglig leder i Svartlamoen boligstiftelse, en alternativ bydel og byøkologisk forsøksområde, mens Nystuen er prosjektansvarlig i Kirkens bymisjon. Begge er opptatt av bærekraftig utvikling og miljø og er aktive på venstresiden i lokalpolitikken. Vi sykler fordi det er miljøvennlig og en veldig rask og praktisk måte å komme seg frem på. Det er en drøm å sykle her sammenliknet med Oslo, sier hun. Samtidig mener hun at politikerne i Trondheim bør være enda tøffere og gjennomføre flere bilrestriktive tiltak. Mitt inntrykk er at mange unge voksne er FAKTA MILJØPAKKEN TRONDHEIM Miljøpakken er en plan for utbygging av samferdsel i Trondheim. Pakken ble vedtatt av Stortinget i Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Miljøpakkens prosjekter omfatter veiutbygging (bl.a. ny Sluppen bru og ny E6 Jaktøyen Tonstad), kollektivtrafikk, trafikksikkerhet, miljø (bl.a. bedring av bymiljøet og tiltak mot trafikkstøy) og sykkel (bygge ut sykkelveinettet i og rundt byen). Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune får midler fra Samferdselsdepartementets «belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene» for å få flere til å velge buss framfor privatbil. veldig interessert i å sykle mer og reise kollektivt når det blir lagt til rette for det, sier Standal. Hun er blant dem som etterlyser Miljøgaten i Innherredsveien som politikerne lovet. Nå ser det ut til at både sykkelfelt og miljøgate må vike for nye planer om superbusstrasé. Rimelig og sunt alternativ Miljøpakken ble vedtatt av bystyret i Trondheim i april Byen var i vekst, noe som førte til mer trafikk og forurensing. Behovet for utbygging av gang- og sykkelfelt og et bedre kollektivtilbud var stort. Til tross for at de fleste partiene var enige om at den gamle bomringen skulle bort, valgte politikerne å snu. Det skyldtes både økt klimapolitisk oppmerksomhet etter Klimaforliket på Stortinget i 2008 og at de økonomiske midlene til å gjøre noe for samferdsel og byutvikling uteble. Politikerne har våget å ta upopulære avgjørelser og de har tatt byrdene. At vi har så engasjerte politikere og en sterk lokal forankring har nok vært nøkkelen til at vi har lyktes så godt, sier leder av Miljøpakken, Henning Lervåg. Et av målene for Miljøpakken var at Trondheim skulle bli Norges beste sykkelby. Tiltakene kom raskt. Sykkelveger ble bygget, røde sykkelfelt dukket opp og nye parkeringsanlegg ble satt opp. Jens Stoltenberg og tidligere samferdselsminister Marit Arnstad kastet glans over prosjektet da de åpnet de første røde sykkelfeltene i Trondheim sentrum i Vi satser på sykkel fordi det er en miljøvennlig og helsefremmende måte å komme seg frem på. Sykkel er et fleksibelt og konkurransedyktig alternativ til bil på korte og mellomlange 6 Kommunespeilet No1. Mars 2015

7 UT PÅ TUR: Anna (3 år) er godt vant til å sitte i sykkelsetet til og fra barnehagen. Foreldrene Frode Nystuen og Kathrine Emilie Standal har begge skaffet seg el-sykler fordi det er miljøvennlig og praktisk. Kommunespeilet No1. Mars

8 TEMA SAMFERDSEL OG MILJØ SYKLER ÅRET RUNDT: Torben Rasmussen er tidlig oppe og klar for sin morgentur til arbeidsplassen Siemens. 30 % Ni prosent av all forflytning i Trondheim skjer på sykkel. Det er en generell vekst på 30 prosent de siste fire årene. turer. Det er langt rimeligere enn å løse transportutfordringene med bil og kollektivtransport, sier Lervåg. Best blant de dårligste Nylig ble tall fra siste reisevaneundersøkelse publisert av Transportøkonomisk Institutt. Rapporten viser at satsingen på sykkel har gitt resultater. Trondheim er den byen i Norge der størst andel av turene foregår på sykkelsetet. Ni prosent av all forflytning skjer på sykkel. Det er en generell vekst på 30 prosent de siste fire årene. Hittil har Miljøpakken investert 350 millioner kroner på til sammen 28 ulike prosjekter i byen. Leder i Syklistenes Landsforening i Trondheim, Richard Liodden Sanders, er fornøyd med satsingen, men påpeker at det er mye som gjenstår før Trondheim blir like bra for syklende som for eksempel Oulu i Nord-Finland. Vi som fronter hverdagssykling, er selvsagt utålmodige. Å være Norges beste sykkelby betyr å være best blant de dårligste. Norge ligger langt bak Sverige og Finland når det gjelder tilrettelegging, sier han. Kommunikasjon er viktig I tillegg til utbygging og oppgradering av sykkelfelt og sykkelveier, har Miljøpakken satset på kommunikasjon og kampanjearbeid fra første stund. I begynnelsen var det mye motstand mot det bompengefinansiert prosjektet. Derfor har det vært viktig å vise trønderne hva pengene faktisk går til. Alle vet at det er bra for både helsa og miljøet, men tar ikke nødvendigvis frem sykkelen av den grunn. Vi har derfor vært opptatt av ikke å være formanende, men å spille på godfølelsen, sier koordinator av kommunikasjonsgruppen, Kristin Gjærevoll. Miljøpakken har blant annet delt ut gratis matpakker, tilbudt gratis vårpuss og plakater med «Takk for at du sykler» er satt opp over hele byen. Og det ser ut til at oppfordringen virker. Langt flere er nå positive til Miljøpakkens arbeid. Undersøkelser viser at flere i Trondheim forbinder Miljøpakken med sykling enn bompenger. Det er vi veldig fornøyd med, sier Gjærevoll. I kommunikasjonsgruppen er det også ansatt to reiserådgivere som driver oppsøkende arbeid på skoler og arbeidsplasser. Jobben deres er å påvirke hvordan trønderne kommer seg til skole og jobb. Målet er at flere velger å la bilen stå og heller tar sykkelen, beina eller bussen fatt. En grønn bedrift I fjor delte Miljøpakken for første gang ut pris til «Den mest sykkelvennlige arbeidsplassen». Det var Siemens som stakk av med seieren i den tøffe konkurransen. Bedriften i Trondheim satser på en rekke miljøtiltak. De har arrangert kurs for å få bukt med fordommer mot å reise kollektivt og de har innført betaling på parkeringsplassen. Siemens har også utlånssykler som kan bookes i Outlook og for eksempel brukes i forbindelse med møter i sentrum. Inntrykket mitt er at flere og flere sykler og tar bussen, sier Edvin Berg, som jobber i Siemens eiendom og er en av ildsjelene bak bedriftens miljøsatsing. Berg viser stolt frem arbeidsplassens egne 8 Kommunespeilet No1. Mars 2015

9 TEMA SAMFERDSEL OG MILJØ Da jeg begynte å sykle for seks år siden måtte jeg sykle på E6. Nå er det stort sett sykkelfelt hele veien. Edvin Berg sykkelhus til én millioner kroner. Det har automatisk døråpner og eget sykkelverksted. Selv om det er glatt, kaldt og surt i Trondheim denne februardagen, står det hele 40 sykler oppstilt på rekke og rad. Om sommeren sykler rundt ansatte til og fra jobb, sier han. Berg er også en aktiv syklist på sommertid, selv om han bor i Kvål i Melhus kommune, omtrent 2, 5 mil fra arbeidsplassen. Han merker godt at sykkelveiene både i og utenfor Trondheim er oppgradert. Da jeg begynte å sykle for seks år siden måtte jeg sykle på E6. Nå er det stort sett sykkelfelt hele veien, sier han. En naturlig pause Noen av de ansatte i Siemens er mer ivrige enn andre. Blant dem er Torben Rasmussen. Han sykler hver dag til og fra jobb, sommer som vinter, i sol og regn. Det har han gjort i tre år nå. Klokken er syv om morgenen og Rasmussen gjør seg klar for å reise til jobb fra Ranheim. Han tar på seg signalgul sykkeljakke og hjelm. Bilen blir stående i garasjen i dag også. Jeg sykler fordi det er praktisk. Det er lagt godt til rette med sykkelsti og fasiliteter på jobb, sier han. Det som er så deilig med å sykle er at en får en naturlig pause. Når du går ut fra jobben er hodet fullt av tanker, men så blir det tømt på veien hjem. Han er godt fornøyd med sykkeltilbudet i byen. Nei, det er egentlig bare opp til den enkelte. Det er min oppfordring: Få lys på syklene og kom i gang! GRØNN BEDRIFT: Edvin Berg viser stolt frem sykkelhuset til en million kroner, som alle de ansatte i Siemens kan benytte seg av. Bedriften ble i fjor kåret til Trondheims mest sykkelvennlige arbeidsplass. Sykkel er fremtiden Spesialrådgiver i KS, Anne Johanne Enger, er imponert over hva Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har fått til. Politikerne turte å stå i det ubehaget det er å la busser kjøre der biltrafikken tidligere gikk. De har pløyd mark for det som kommer med bymiljøavtalene, sier hun. KS mener at Miljøpakken Trondheim er et forbilledlig eksempel for andre. Hvis du skal få folk til å sykle, gå eller ta mer kollektivtrafikk, så må du sette i gang mange tiltak samtidig. Du må tenke helhetlig. Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har klart å legge restriksjoner på bilbruk og samtidig forbedre tilbudet for reisende til fots, sykkel og kollektivtrafikk. Å både skru igjen og åpne opp på den måten er krevende, sier Enger. Hun påpeker at et bredt eierskap med både satsing fra staten, kommune og fylkeskommunes side bør øke muligheten for å få tiltak gjennomført. Miljøpakken Trondheim er et godt eksempel på partnerskap som vi gjerne vil se mer av, sier hun. Enger er spesielt glad for at Trondheim satser på sykkel, i tråd med transportetatenes analyse- og strategirapport som ble lagt frem 25. februar. Den vektlegger at den forventede transportveksten i mye større grad bør tas med sykkel og gange, i tillegg til kollektivtransport. Du får mye mer igjen for pengene hvis du satser på sykkel, sier Enger til slutt. Kommunespeilet No1. Mars

10 TEMA SAMFERDSEL OG MILJØ Oftar, fortar og reinar Foto: Siv Dolmen FLERE TAR BUSSEN: Sjefingeniør og leder for Miljøpakken Tore Langmyhr og Henning Lervåg foran en av de reklamefrie og grønne bussene i Trondheim sentrum. Antall busspassasjerer i Trondheimsregionen har økt med 50 prosent de fire siste årene. Oppskriften? Flere avganger, egne kollektivfelt og klimavennlige busser. Da Sør-Trøndelag fylkeskommune overtok ansvaret for kollektivtrafikken fra Trondheim kommune i 2008 sto det dårlig til. Bussene var slitt og gikk saktere og saktere, det var en svært lav passasjervekst som ikke sto i stil til en by i vekst og stadig flere valgte bilen når de kunne. Vi startet med å lage en helhetlig kollektivplan for Trondheimsregionen der vi satt opp en del politiske mål. Bilandelen skulle ned, klimagassutslippene kuttes og vi ville øke gang-, sykkel- og kollektivreisende opp mot femti prosent. Vårt initiativ ble forløperen til det som senere ble til Miljøpakken, sier fylkesordfører Tore Sandvik. Fylkeskommunen har to store roller i Miljøpakken fordi vi eier Fylkesveien og har ansvaret for kollektivtrafikken, sier Sandvik, som selv sitter i styringsgruppen sammen med ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik, og fungerende vegsjef Lars Aksnes. Kunnskapsbasert tilnærming Jeg er mest stolt av at vi har fått til den sterkeste bussveksten i Norden samtidig som vi har klart å redusere biltrafikken, sier Sandvik. For å komme i gang inviterte Fylkeskommunen den beste kompetansen på kollektivtrafikk i Norden for inspirasjon. Erfaringene fra Oslo, Stockholm og Gøteborg viste at det viktigste for å øke andelen passasjerer var frekvens, hastighet og miljøvennlige tiltak, og så ble fagspråket «oversatt» til trønderske uttrykk. Sagt på trøndersk: Bussene må gå oftar og fortar, og de må bli reinar. Det viktigste var å få på plass egne kollektivfelt og signalprioritering, slik at bussen kom fortere frem. Vi var også tidlig ute med elektroniske billetter, sier fylkesordføreren. Siden 2011 har andelen busspassasjerer steget med 50 prosent i Trondheim og mer enn doblet seg i regionen forøvrig. Biltrafikken har gått ned med ni prosent. Det skal lønne seg å kjøre buss. TRE PÅ BUSSEN 1. Hva syns du om kollektivtilbudet i Trondheim? 2. Har du hørt om Miljøpakken? ANDREAS BAGGERØD 24 ÅR, STUDERER FINANS, INNFLYTTER FRA MOSS EGIL HETLAND 73 ÅR, PENSJONIST MARIT KOLVE 20 ÅR, JOBBER I BARNEHAGE 1. Det er et veldig godt tilbud, som jeg bruker flere ganger om dagen. Har hørt at de har kuttet i rutene, men det merker ikke jeg. 2. Jeg har hørt om Miljøpakken, men vet ikke helt hva den går ut på. 1. Jeg syns det er bra. Informasjonen er god og bussene går ganske ofte. 2. Ja, er det ikke Miljøpakken som ordner med gangveier, sykkelveier og kollektivtransport da? 1. Jeg syns det er helt greit, men jeg merker veldig godt at de har kuttet i avganger. Har blitt forbikjørt av fulle busser flere ganger. 2. Nei, det har jeg ikke. 10 Kommunespeilet No1. Mars 2015

11 TEMA SAMFERDSEL OG MILJØ Tidsgevinsten og komforten du kan ha for å kjøre privatbil blir spist opp av kostnadene, kommenterer Sandvik. Foto: Siv Dolmen Buss på laks Daglig kjører det 220 gassbusser i Trondheim. De er litt bedre enn dieselbusser for klimaet og reduserer lokalforurensingen kraftig. I 2012 tilfredsstilte Trondheim kravet til NO2-utslipp for første gang siden Neste skritt er å få bussene over på biogass. Dersom selskapet Biokraft får det som de vil og får bygge biogassanlegg på Skogn, er sjansen stor for at bussene i Trondheim om noen år vil gå på lakseavfall. Fylkeskommunen starter et prøveprosjekt allerede i år. Det vil si at utslippene av CO2 er tilnærmet null, siden det regnes som en del av det naturlige kretsløpet, sier Sandvik. Fylkesordføreren mener det har skjedd en holdningsendring siden Miljøpakken ble vedtatt. Å, ja. Da vi innførte Miljøpakken var det voldsomt bråk og store krigsoverskrifter i avisene. Folk var rasende! I løpet av kort tid var flertallet for, sier han. Ikke lønnsomt Ikke alt har likevel gått fylkeskommunens vei etter at den nye samferdselsplanen ble satt ut i livet. Selskapet AtB, som har ansvar for all kollektivtrafikk i Trondheim, må i år ta ned kostnadsveksten med 80 millioner sammenliknet med i fjor, som følge av at leveranseavtalene for fylkeskommunen har blitt dyrere. Konsekvensen er at AtB har justert opp prisene med 5 prosent og kuttet noe i tilbudet. Fylkesordføreren er likevel ikke bekymret for at det kan påvirke målene i Miljøpakken. For regionen har vi hatt 120 prosent vekst siden Spesielt i Trondheim har veksten vært ekstrem. Vi overoppfyller målet om nullvekst i biltrafikken, sier han. Sandvik sier at det nå jobbes med å skreddersy et mer lønnsomt og effektivt tilbud, som i større grad ivaretar reiseveien til folk som kjører bil. For å klare det må nye bymiljøavtaler på plass. Fylkeskommunen kan ikke nå målsetningen som Stortinget har satt om at all befolkningsvekst skal tas av sykkel, gang og kollektivtrafikk alene. Det er en kostnad det er umulig for fylkeskommunen å bære, så derfor er vi avhengig av å få på plass bymiljøavtaler som finansierer dette, sier han til slutt. IDA G. SLETTEVOLL PÅ VANDRING: Kjetil Utne knipser dagens selfie foran skiltet til Fagerheim allé, som er gate nummer 1449 av alle de han har gått i Trondheim. Trondheim rundt på 527 dager Høyre-politiker, bystyrerepresentant og drosjesjåfør Kjetil Utne skal gå alle Trondheims gater. Så langt har han slitt ut ett par sko og gått ned 40 kilo. Inspirert av Jules Vernes roman «Jorden rundt på 80 dager», startet Utne prosjektet «Trondheim rundt på 527 dager» 1. april Så langt har han spasert 117 mil, og kun 98 gater gjenstår før han har nådd målet. Kommunespeilet ble med da Utne skulle gå sin gate, nærmere bestemt Fagerheim allé på Lade. Her regjerte Ladejarlen i sin tid, som Harald Hårfagre måtte godsnakke med for å bli mektig nok til å samle hele Norge, forteller den historieinteresserte Utne. Jeg bruker øynene. Når jeg går legger jeg merke til andre detaljer enn når jeg kjører bil. Ved Harry Bortens vei står det for eksempel en statue, som jeg ikke hadde lagt merke til før, selv om jeg sikkert har kjørt forbi med taxi over femti ganger. Trim med kultur Utgangspunktet for turene var at jeg hadde behov for å gå ned i vekt. Jeg måtte finne på noe lurt for at jeg skulle holde motivasjonen oppe, sier Utne. Så langt har han gått ned 40 kilo. De trofaste følgerne på prosjektets Facebook-gruppe har kommentert at han har blitt smalere i ansiktet siden han startet byvandringen. Skal man få folk til å gå holder det ikke å bygge fortau og gangfelt. Det er viktig å satse på kultur og lokalhistorie samtidig. Det må være spennende å se og oppleve byen sin, sier han. Ifølge Utne går en viss andel av kommunens investeringsbudsjett til utsmykking av byen. Det er gjerne kunst som også har en praktisk funksjon og som beriker byen på ulike måter. På vei til Lade passerer vi en park der lekeapparater er utformet etter inspirasjon fra et sirkus. Den typen tiltak inspirerer folk til å gå ut og røre på seg, sier Utne. I Ladejarlens fotspor Utne starter alltid sin ferd med å ta en «selfie» foran gateskiltet og starte skrittelleren på app en Runkeeper. Bildet legger han ut på Facebooksiden sin. Han håper å inspirere flere trøndere til å ta beina fatt og få øynene opp for den fantastiske byen sin. Eldre bydeler er ofte mer spennende enn de nye. Når området har vært bebodd en tid, så blir det også mer harmonisk. Det tar gjerne femti år før en bydel får sitt spesielle særpreg, sier Utne. Dagens ferd ender ved kunstnerboligen Adrianstua - et hus som ligger vakkert plassert til ved fjorden i Ringvebukta. Om sommeren er det yrende liv her, men nå står bare en Trondheims-patriot og politiker her og fotograferer det som er Fagerheims allés endestasjon. IDA G. SLETTEVOLL Kommunespeilet No1. Mars

12 12 Kommunespeilet No1. Mars 2015

13 INTERVJUET Fru hysj-hysj Radikalisering av ungdommer skjer over hele landet og PST-leder Benedicte Bjørnland har alle norske kommuner under radaren. Hun ber ordførerne være på vakt. TEKST: IDA G. SLETTEVOLL ILLUSTRASJON: HALLVARD SKAUGE De radikale og ekstreme er ikke lenger «langt der borte» eller «de andre». Nå kan de være på skolen, på arbeidsplassen og i nærmiljøet ditt. En ensom ulv. En ungdom på skråplanet. Det siste årets hendelser, senest i Paris og København, har økt terrortrusselen også innenfor landets grenser. Beredskapen er skjerpet. Alltid på vakt, i hjertet av Oslo, i det gamle industriområdet i Nydalen, sitter hun som skal holde styr på de «tikkende bombene» før ulykken er ute. Og kampen mot radikalisering må begynne tidlig. Det at ungdom fullfører skolen, at de føler seg godt integrert, at de har en meningsfull hverdag. Det er viktig for å fange opp de som lett kan falle inn i et radikaliseringsløp, sier Benedicte Bjørnland, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Kommunene kan bidra med grunnleggende primærforebyggende arbeid for å redusere risikoen for terrorangrep i fremtiden. De har et tydelig eierskap gjennom skole og barnevern, og kan samarbeide godt med lokalt politi, sier hun. Bedre føre var Terror, trussel og beredskap er ikke lenger et nyord i det norske språket. Nesten daglig blir befolkningen minnet på at samfunnet har endret seg i denne retningen. 24. juli i fjor gikk terroralarmen i Norge. Politiet var synlig i gatene, folk var redde. Informasjon PST hadde fått tydet på at fire terrorister fra Den islamske stat (IS) var på vei. Aksjonen ble avblåst, men måneder senere uttaler PST-sjefen at radikalisering skjer over hele landet og at mange kommuner ikke har beredskap eller jobber mot radikalisering av ungdom. I oktober sender statsminister Erna Solberg et brev til 23 norske kommuner og ber dem ta grep. Fire måneder etter mener blant annet den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk at det går altfor langsomt med å sette Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ut i livet i Kommune-Norge. PST-lederen tror kommunene tar arbeidet på alvor, men at noen mener at de ikke har noe problem. Det kan godt være de ikke har noe problem, men de bør være oppmerksomme på at dette kan treffe dem også. Vårt inntrykk er at de kommunene som har hatt denne utfordringen over tid også er blitt ganske gode. Oslo kommune er et godt eksempel på det. De har hatt et problem over tid og har satt av ressurser til å bekjempe det. Fordi Oslo har laget et godt grunnlag for samarbeid innad i kommunen, er det ikke nødvendig å finne på kruttet på nytt. Flere blir radikalisert Bjørnland sitter med bena i kors på en sofa med en kaffekopp i hendene. Å sitte ned har det ikke blitt mye av den siste tiden. Det er bare noen dager siden hun la frem PSTs trusselvurdering for i 2015, en situasjon som blir beskrevet som «gjennomgående negativ». De som radikaliseres på et gutterom er de vanskeligste å fange opp. Ensomme gutter foran en PC-skjerm bekymrer oss, sier hun med rynke i pannen. MARIE BENEDICTE BJØRNLAND (49) Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), utnevnt 8. juni 2012 Utdannet jurist Tidligere politimester i Vestfold politidistrikt. Har også erfaring som dommerfullmektig ved Skien og Porsgrunn byrett og som politijurist i Tønsberg politidistrikt. Kommunespeilet No1. Mars

14 INTERVJUET De som radikaliseres på et gutterom er de vanskeligste å fange opp. Ensomme gutter foran en PC-skjerm bekymrer oss I løpet av det siste året har Politiets sikkerhetstjeneste sett en økende tendens til at unge menn blir rekruttert inn i ekstreme islamistiske miljøer også utenfor hovedstaden. «Inspirasjonskildene» er mange på ungdommenes egne kanaler. Propaganda-videoer på YouTube, ISIL og Al-Qaidas egne glossy magasiner, Dabiq og Inspire og sosiale medier. Ja, vi ser en tilvekst til radikale miljøer. Tidligere har det gjerne vært noen miljøer som har vært basert på Østlandet. Nå ser vi at flere personer knytter seg til disse miljøene, og det skjer over hele landet, sier Benedicte Bjørnland. Rundt 70 personer har reist fra Norge til Syria og Irak. Et flertall av dem som reiser er ungdom som står litt utenfor samfunnet. Det vil si at de ofte er arbeidsledige, mangler framtidsutsikter og kanskje har et rulleblad. Vi ser at de som reiser, blant annet fra Norge, rapporterer positivt og glorifiserende fra bakken i Syria og forherliger Jihad-livet på sosiale medier. På den måten kan de fungere som drafaktorer, motivere og oppildne andre til å reise. De som kanskje var tapere før, blir plutselig vinnere med økt status, sier hun. De hjemvendte Vi kan ikke utelukke at noen av dem som kommer tilbake har fått et oppdrag her i Norge, men vi har ikke noe informasjon per i dag, sa Benedicte Bjørnland da hun deltok på toppmøtet om voldelig ekstremisme i regi av KS og Justisdepartementet 2. februar. En rekke ordførere, statsministeren og justisministeren var også til stede. På møtet kom det frem at PST ikke vil videreformidle kunnskap om personer som vender hjem og som vurderes som farlige, fordi dette regnes som høyt gradert informasjon. Kommunene har heller ikke noe apparat eller kunnskap til å håndtere den typen informasjon på en ordentlig måte. Å håndtere voldelige, ekstreme individer er heller ikke kommunens ansvar. Ansvaret for disse personene ligger hos PST og politiet, sier hun. Dersom PSTs bekymring er liten, kan informasjonen bli avgradert og kommunene vil bli varslet. Det er snakk om personer har deltatt i en fremmedkrig, enten det er Jemen, Syria eller Irak, som PST mener kommunen bør være oppmerksomme på. De kan sammenliknes med krigsveteraner, som kan ha behov en form for en oppfølging, for eksempel helsehjelp. De menneskene dere anser som farlige, og som dere ikke har anledning til å dele informasjon om, de reiser jo likevel tilbake til en kommune. Forstår du ordførernes bekymring? Ja, jeg skjønner det. Men i enhver kommune bor mennesker som kan være farlige, men som vi ikke vet om. Kommunene får stole på at PST vet om dem. Dersom vi vet om konkrete planer, som for eksempel omfatter en trussel mot et bestemt rådhus i en enkelt kommune, så vil vi selvsagt finne en måte å varsle på. Hun understreker at det er et arbeidsgiveransvar å gjøre en systematisk risikovurdering, som å tenke på adgangskontroller, sikkerhetssluser, retrettmuligheter og alarm. Å redusere egen sårbarhet bør være en del av enhvers HMS-arbeid, sier Bjørnland. En rystende opplevelse I sommer har det gått fem år siden Norge ble endret for alltid. Til sammen mistet 77 mennesker livet. Mange flere sitter i igjen som pårørende og overlevende med varige arr og en sorg, som aldri tar slutt. 22. juli 2011 var Benedicte Bjørnland politimester i Vestfold, men hadde ferie. I likhet med mange andre, ble jeg sittende foran TV-skjermen og følge utviklingen. Det var en rystende opplevelse, sier hun. Mens alles blikk og oppmerksomhet var vendt mot de kaotiske tilstandene på regjeringskvartalet etter at bomben hadde gått av, gikk Anders Behring Breivik til angrep på intetanende ungdommer på Utøya i bittelille Hole kommune. På kort tid måtte kommunen få et mottaksapparat på beina for dypt traumatiserte ungdommer og foreldre som hadde mistet sine kjære. Lærdommen for oss som tjeneste er at vi må jobbe mer langsiktig, sier hun. PST har siden 22. juli gjennomgått en veggtil-vegg-omorganisering. Etter at Bjørnland ble tilsatt som leder har hun ansatt flere medarbeidere og organisasjonen har blitt mer flerfaglig. Analysemiljøene vokser også. Et robust samfunn Angrepet på redaksjonen til satiremagasinet Charlie Hebdo 7. januar i år aktualiserte igjen karikaturstriden og terrortrusselen fra ekstreme islamister i Europa. PST-sjefen minner om at vi likevel ikke må glemme den høyreekstreme siden. At angrepet 22. juli her i Norge kom fra en av våre egne, en norsk gutt med høyreekstrem tilknytning, overrasket nok mange, sier hun. Hun opplever at vi likevel fortsatt er et tillitsfullt folkeferd. PST-sjefen ser med uro på de mange angrepene på moskeer i Paris etter Charlie Hebdo-terroren. Hun merket seg at en del muslimer i Norge uttalte at de ble lettet over at ikke angrepet 22. juli 2011 kom fra det ekstreme islamistiske miljøet. Det er et tankekors at enkelte muslimer, familier og trossamfunn følte denne lettelsen. Jeg håper at vi er robuste nok som samfunn, dersom vi erfarer at neste angrep kommer fra den islamistiske siden. Vi må klare å passe på alle medborgerne våre, også de muslimske. Hun medgir at kommunens oppgave er vanskelig. Ikke bare må lærere, barnevernet og NAV-ansatte se hver enkelt ungdom, kommunen må samtidig klare å favne om alle sine medborgere dersom ulykken først er ute. Men det viktigste er tidlig forebyggende arbeid. 14 Kommunespeilet No1. Mars 2015

15 KS AKTUELT Erta, berta sukkererta Dagens mobbing av skoleelever er både mer avansert og usynlig enn regler i skolegården. Nå får flere kommuner egne beredskapsteam mot mobbing. Foto: NTB/Scanpix Det er ikke slik at all mobbing av skoleelever er synlig. Slik var det ikke i «gamle dager», og slik er det definitivt ikke i dag. Med moderne teknologi finnes et utall nye måter å utestenge andre elever på, langt ned i alderstrinnene. Tar de tøffeste mobbesakene KS og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har sammen med fire kommuner gjennomført et vellykket pilotprosjekt med bered- FAKTA ANDELEN ELEVER som blir mobbet går ytterligere ned i Elevundersøkelsen i Samtidig viser undersøkelsen en klar reduksjon i krenkelser og mindre uro i timene. Likevel mobbes nesten fire prosent to til tre ganger i måneden, eller mer. I OVER TO ÅR har fire kommuner høstet erfaringer med beredskapsteam mot mobbing. Erfaringene er oppsummert i rapporten «Beredskapsteam mot mobbing. Samarbeid mellom voksne». Les mer på KS.no. skapsteam mot mobbing. Takket være videre statlig finansiering utvides nå prosjektet. Fire prosjektgrupper med til sammen 20 nye kommuner, fra Nøtterøy i sør til Lyngen i nord, starter opp i disse dager. Beredskapsteamene skal hjelpe foreldre, elever og skoler med å bekjempe mobbing og gripe fatt i de vanskeligste sakene i skolen. Teamene skal bidra med kompetanse som trengs for å løse alvorlige mobbesaker, sier spesialrådgiver i KS, Jorun Sandsmark. Hun er glad for utvidelsen, og ser på det som et tegn på at bekjempelse av mobbing står høyt på den politiske dagsorden. Må forankres lokalt Utgangspunktet for prosjektet, og for å opprette beredskapsteam, har vært og er at foreldre og elever som opplever at skolen ikke tar tak i mobbing eller ikke gjør nok, skal ha et sted å henvende seg i kommunen. Det samme skal skoler som opplever at de ikke har nødvendig kompetanse og kapasitet til å løse mobbesaker. Teamene skal ikke overta mobbesakene fra skolene, men hjelpe skolene med å løse dem. Beredskapsteamene er godt skolert og skal inn i de sakene der foreldre og elever ofte har gitt Det er ikke slik at all mobbing er synlig. Med moderne teknologi finnes et utall nye måter å utestenge andre elever på. opp og ikke har tillit til at verken skolen eller kommunen/fylkeskommunen kan eller vil gjøre noe, sier Jorun Sandsmark. En viktig forutsetning for å lykkes, er en helhjertet dedikasjon til å gå inn i sakene for å få slutt på mobbingen. For at beredskapsteamene skal kunne gjøre dette, må teamet være godt forankret i kommunens/fylkeskommunens ledelse. HEGE K. FOSSER PEDERSEN Pakketur med nogo attåt KS er med på å gi skoleklasser på Oslotur et fiks-ferdig opplegg med både læring, deltakelse og underholdning. Planlegger du en Oslo-tur med klassen din? Ønsker du et program med faglig tyngde og kulturelt tilsnitt? Nå har KS Besøkssenter, Engineerium (Aker Solution) og Det Norske Teatret skreddersydd et to-dagers program for 10. klasser og videregåendeklasser på Oslo-tur. Dette er et unikt samarbeid mellom parter i næringslivet, kommunesektoren og kulturlivet for å skape et bredt kultur- og læringsutbytte for elever på besøk i hovedstaden, sier Siri Hansen, leder for KS Besøkssenter og initiativtaker til pakkeløsningen. Hun sier at elevene skal leke seg gjennom realfag, estetiske fag og lokaldemokratiske prosesser gjennom deltagelse og digitale plattformer. Siri Hansen har selv vært lærer utenfor Oslo, og vet at det er mye jobb å sette sammen et program som treffer både faglig og sosialt hos elevene. Hurra for kommune-norge Tilbudet oppfyller flere kompetansemål i blant annet realfag, norsk og samfunnsfag. Alle tilbudene i pakka er morsomme og underholdende samtidig som elevene lærer noe faglig, sier hun. KS Besøkssenter er litt mer enn ett år gammelt, og målet med besøket er å få ungdom engasjert i lokalpolitikk og gi dem kunnskap om lokaldemokratiske prosesser. Her spiller elevene Kommunespillet - et digitalt læringsspill der elevene er samfunnsplanleggere for en dag. Vi vil rett og slett gi ungdom et positivt bilde av å jobbe i kommunen og den kommunale sektoren. Slett ikke alle unge er klar over alle oppgavene og jobbene som finnes og må gjøres i en kommune, sier Hansen. På denne siden av sommeren tilbys det 10 pakker a to dager til skoleklasser. Til høsten er det planlagt flere. Vi håper at dette kan bli et permanent tilbud til skoleklasser utenfor Oslo, sier Hansen. Skolene betaler kun for teaterbillettene, og resultatet skal bli vinn-vinn for både skoleklassene og de tre partene som står bak. Interesserte kan kontakte: HEGE K. FOSSER PEDERSEN Kommunespeilet No1. Mars

16 LANDET RUNDT Familiemøter som alternativ til henvisning Hamarøy kommune har fått et helt nytt ord for samhandlingen med barn og unge: samtidlighet. At de unge får hjelp tidlig og av rette instanser samtidig, er en nøkkel for å lykkes godt i arbeidet med barn og unge. Helsesøster i Hamarøy kommune, Aid Johanne Bredal Olsen. Det nye ordet er oppfunnet og innført av BUP-representant Olav Eldøen, som er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Helsesøster i kommunen, Aid Johanne Bredal Olsen, er svært fornøyd med det nye ordet. Alle som jobber innen dette feltet har trykket ordet til sitt bryst. Det beskriver så godt hva vi ønsker å gjøre, sier hun. Den lille kommunen har bosatt rundt 60 flyktninger, hvorav omlag 40 er enslige mindreårige. Disse har varierende psykisk helse, og Olsen møter dem som en del av primærhelsetjenesten. Tidligere var vi rett og slett for langt unna spesialhelsetjenesten. Etter at BUP begynte å komme ut til oss i kommunen, har vi hatt et økende antall henvisninger. Mye av grunnen tror jeg er at vi nå er mye mer tilgjengelig. Kommunen innførte i 2013 en arbeidsmetode de kaller «dialog som alternativ til henvisning». Før var det slik i kommunen at fastlegen måtte skrive og signere en henvisning. Etter at den nye arbeidsmetoden ble innført med familiemøter, får ungdom og foreldre muligheten til å samtale med en fra BUP, og de får muligheten til å velge om de vil ha med flere. Det at BUP er med i møtet, gir oss en faglig trygghet og øker kompetansenivået for oss på grasrota, sier Olsen. Kommunen har fått tildelt kroner av Helsedirektoratet til videre utvikling innen feltet. VILDE ÅRVOLD CROWO HAMARØY KOMMUNE Fylke: Nordland Ordfører: Rolf Steffensen (Ap) Folkemengde: 1820 Mindre fravær med økt kompetanse SONGDALEN KOMMUNE Prosjektet «Saman om ein betre kommune» ga gledelige resultater i Songdalen kommune: Redusert sykefravær og mer kompetente medarbeidere. Fylke: Vest-Agder Ordfører: Johnny Greibesland (Sp) Folkemengde: 6303 En vinn-vinn-situasjon, mener kommunen selv etter at prosjektet er avsluttet. Songdalen kommune i Vest-Agder har hatt som mål å minske sykefraværet, øke kompetansen, nærværet og rekrutteringen. Dette nevnte Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) i talen da kommunen inviterte til festmiddag for å feire alle ansatte som har gjennomført teorikurs for fagbrev. Hun uttrykte stolthet over det Songdalen kommune har fått til, og fortalte forsamlingen at hun brukte dem som eksempel på en kommune som har funnet oppskriften på å få til et godt resultat. I 2011 satte kommunen i gang et renholderprosjekt for å øke kompetansen og nærværet. De gode erfaringene fra dette prosjektet tok de med seg videre i «Saman om ein betre kommune»- prosjektene. Alle prosjektene har lagt vekt på økt kompetanse og tilbudt teorikurs for fagbrev for renholdsoperatører, barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere. Til sammen har 50 gjennomført teorikurs for fagarbeidere i perioden Dette utgjør nesten 10 prosent av ansatte i kommunen. Vi startet et renholderprosjekt i 2010 med mål om å øke nærværet, avskaffe ufrivillig deltid og styrke fagkompetansen hos kommunens 25 renholdere. Sykefraværet lå da på rundt 16 prosent og kun en renholder hadde fagbrev, sier Dorrit Svenning i KS Agder. Ved endt prosjekt i 2011 var sykefraværet redusert til 5,6 prosent. I løpet av prosjektperioden har kommunen også redusert sykefraværet i barnehagene med cirka 40 prosent, fra opprinnelig 13,5 prosent til dagens 7,7 prosent. HEGE K. FOSSER PEDERSEN 16 Kommunespeilet No1. Mars 2015

17 LANDET RUNDT Aktive skoleeiere Hitrapolitikerne er engasjerte skoleeiere og er sammen med administrasjonen i kommunen ivrige deltagere i programmet «Den gode barnehage- og skoleeier i Sør-Trøndelag». HITRA KOMMUNE Fylke: Sør-Trøndelag Ordfører: Ole Laurits Haugen (Ap) Folkemengde: 4522 Hitra kommune og 19 andre kommuner og fylkeskommunen i Sør-Trøndelag deltar i barnehage- og skoleeierprogrammet i regi av KS i samarbeid med Fylkesmannen. Både administrative og politiske ledere er engasjerte deltagere, og tre av totalt fire samlinger er nå avholdt. Kommunene arbeider med eget utviklingsarbeid mellom samlingene. Det er takket være deltagelse og drahjelp i dette programmet at vi har kommet så langt vi nå har gjort, sier kommunalsjef for oppvekst i Hitra kommune, Kjell Roar Sæther. Deltagelsen i programmet har bidratt til godt samarbeid og gode prosesser mellom administrasjonen og politikerne. På samlingen i januar presenterte han sammen med politiker i oppvekst- Hitrapolitikerne er engasjerte skoleeiere, her representert ved (f.v.)bergljot Stokkan, Audun Nordbotten, Ida Broholm, Kjell Roar Sæther og Laila Eide Hjertø. komitéen, Ida Broholm, Hitras arbeid med tilstandsrapporten. Det førte til gode diskusjoner både i oppvekstkomitéen og eget temamøte i kommunestyret. Både politikerne og administrasjonen på Hitra er veldig fornøyde med både selve arbeidet og selvfølgelig også tilstandsrapporten. Den ble ikke bare tatt til «etterretning», men også gitt innspill til tema det var ønskelig å ha fokus på i tillegg. Tilstandsrapporten handler fra nå av ikke bare om tellinger, men også fortellinger! ÅSE ASPÅS Nyttig måleverktøy for pasient-endringer Sarpsborg kommune har vært med i KS- prosjektet Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. De har hatt svært god nytte av å gjøre målinger med et verktøy fra Norsk Kunnskapssenter for helsetjenestene. Nina Mikkelsen er kommuneoverlege i Sarpsborg, og koordinator i sin forbedringsgruppe. Måleverktøyet SPC er en svært god måte å visualisere eventuelle endringer i pasientens mestring over tid, sier hun. Skjemaet er i pasientens elektroniske journal slik at helsepersonell som følger pasienten på ulike steder i kommunehelsetjenesten kan fylle inn i skjemaet fortløpende. I første del spørres det: Hva er viktig for deg? Pasienten må selv reflektere over dette spørsmålet. I del to av verktøyet finnes en sjekkliste med punkter som indikerer et godt pasientforløp. Hva er viktig for deg-skjemaet blir tatt fram igjen etter 4-5 uker. Måleverktøyet SPC er en svært god måte å visualisere eventuelle endringer i pasientens mestring over tid, sier kommuneoverlege Nina Mikkelsen. Ved å samtale med pasienten på nytt kan vi se om det har skjedd endringer i mestringen. Disse endringene putter vi inn i våre maler, og får en visuelt god oversikt over eventuelle endringer. Slik følger vi hver eneste pasient. Hvis vi ser at pasienten ikke har noen forbedring, må vi gå inn i tiltakene, samtale med pasienten og gjøre endringer der det er nødvendig. Sjekklisten bruker vi til å unngå mulige fallgruver og som en påminnelse om hva som er viktig i pasientforløpet for eksempel å bestille kontrolltime hos fastlegen, sier Mikkelsen. Sarpsborg kommune har svært gode erfaringer med å bruke denne typen målinger. Det er bra for pasientene, som får framdrift og må reflektere over hva som er viktig i deres hverdag. Det er bra for helsepersonell som får se om det virker det de gjør, og det er et godt lederverktøy for å se om vi alle gjør det vi er blitt enige om å gjøre, avslutter hun. NINA FRYDENLUND SARPSBORG KOMMUNE Fylke: Østfold Ordfører: Sindre Martinsen-Evje (AP) Folkemengde: Kommunespeilet No1. Mars

18 LANDET RUNDT ORDFØRER, RØROS KOMMUNE Røros kommune ble kåret til årets beste kulturkommune Ordfører Hans Vintervold er storfornøyd med kommunens mange arrangementer, og ikke minst av den store frivilligheten som finnes blant befolkningen. Hva er det beste med din kommune? Det beste med Røros kommune er det rike kulturlivet vi har, og den store frivilligheten blant befolkningen vår. Røros arrangerte NM på ski 2015, og det var faktisk over 450 frivillige i sving for å få til et best mulig arrangement. Røros arrangerer også verdens største hundeløp, Femundløpet, før det er klart for en hel uke med Rørosmartnan og deretter Vinterfestspill i Bergstaden. Og alt dette gjør vi frivillig! Hva er den største utfordringen din kommune står overfor? Røros kommunes største utfordring er å få orden på den kommunale økonomien. Dette er noe av det viktigste vi må jobbe med dette året. Hvis du hadde hatt penger til et godt formål i kommunen, hva ville det vært? Dersom jeg hadde hatt penger til et godt formål i kommunen, ville jeg ha støttet enda mer opp om Frelsesarméen og Ungdommens hus i Røros. Dette er viktige organisasjoner i vår kommune. Hva vil du anbefale turister som besøker kommunen? Jeg ville anbefalt turistene å ta seg god tid for å få med seg det rike kafélivet vi har og det unike handelsmiljøet. Jeg ville også ha anbefalt dem å besøke kirken og muséet, samt å vandre rundt i den gamle, vakre Bergstaden. Hva er det morsomste med å være ordfører? Det morsomste med å være ordfører er å få være med på å utvikle den juvelen som Røros er, og ikke minst å få være en del av de store arrangementene som foregår her gjennom hele året. Hva er du mest stolt av å ha fått til som ordfører? Jeg er veldig stolt over å ha fått være med på å bevare sykehuset vårt og av å ha fått sikret et godt flytilbud til og fra verdensarven, industrikommunen og turistdestinasjonen Røros. Hva motiverer deg? Jeg blir motivert når vi får til løsninger som er til det beste for våre innbyggere. Det å få være med på å legge til rette for videre næringsutvikling i kommunen er også noe som motiverer meg. Hva er vår tids største utfordring? Vår tids største utfordring ligger i hvordan vi skal kunne skape en bærekraftig utvikling der vi tar vare på miljøet, samtidig som vi legger til rette for at hele landet vårt skal bli tatt i bruk. VILDE ÅRVOLD CROWO HANS VINTERVOLD ORDFØRER I RØROS KOMMUNE, SØR-TRØNDELAG Representant for Arbeiderpartiet Ordfører fra 2007 Folkemengde: Kommunespeilet No1. Mars 2015

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No1. Februar 2014 INTEGRERING OG BOSETTING. Varm velkomst

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No1. Februar 2014 INTEGRERING OG BOSETTING. Varm velkomst Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No1. Februar 2014 INTEGRERING OG BOSETTING Varm velkomst Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 6/2014 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

På rett vei KOMMUNEØKONOMI: De tok sjansen og søkte jobb som økonomisjef og rådmann i ROBEK-kommunen Røst. Nå er økonomien på bedringens vei.

På rett vei KOMMUNEØKONOMI: De tok sjansen og søkte jobb som økonomisjef og rådmann i ROBEK-kommunen Røst. Nå er økonomien på bedringens vei. Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No3. September 2014 KOMMUNEØKONOMI: På rett vei De tok sjansen og søkte jobb som økonomisjef og rådmann i ROBEK-kommunen Røst. Nå er økonomien på bedringens

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED De beste folkevalgte er ombud Over lengre tid har jeg sett med bekymring på utviklingen av den politiske

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 NR 1 FEBRUAR 2010 Jens' hjørne Nr. 1 - Februar 2010 Snorre Wikstrøm er statssekretær på Statsministerens

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Finnmark FrP farget Alta blått Kombinerte rådsmøte med verveaksjon. Side 14 Historisk halvår på Stortinget Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Takket FrP med kake En olympisk mester

Detaljer

Magasinet. Lykkelig med tvang? Nær halvparten av kommunenes folkevalgte vil ha tvangssammenslåinger. Selv om innbyggerne sier nei.

Magasinet. Lykkelig med tvang? Nær halvparten av kommunenes folkevalgte vil ha tvangssammenslåinger. Selv om innbyggerne sier nei. Magasinet juni 2013 03 Lykkelig med tvang? Nær halvparten av kommunenes folkevalgte vil ha tvangssammenslåinger. Selv om innbyggerne sier nei. leder KLP-NYTT Færre kommuner ingen fylker Med en borgerlig

Detaljer

FRIVILLIGE GJØR NORGE VARMERE

FRIVILLIGE GJØR NORGE VARMERE NR. 1:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NESTOR ERIK NESSHEIM: BORGERLIG REGJERING FULLT MULIG SIDE 18 HAKUNA MATATA I TANZANIA SIDE 20 FRIVILLIGE GJØR NORGE VARMERE TEMA SIDE 6-11 HØYRE ER FRIVILLIGHETSPARTIET!

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

NUMMER 4 2014 17. ÅRGANG TEMA: FOREBYGGE RADIKALISERING

NUMMER 4 2014 17. ÅRGANG TEMA: FOREBYGGE RADIKALISERING NUMMER 4 2014 17. ÅRGANG TEMA: FOREBYGGE RADIKALISERING «Alle i politiet skal arbeide kriminalitetsforebyggende» 1 innhold FAGBLAD FOR POLITIETS KRIMINALITETS FOREBYGGENDE FORUM REDAKTØR HANS MARTIN SKOVLY

Detaljer

kommuniké. HJELP TIL Å TENKE ANNERLEDES

kommuniké. HJELP TIL Å TENKE ANNERLEDES kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 01.2012 HJELP TIL Å TENKE ANNERLEDES DELTAS LEDERDAGER STØRRE ENN NOENSINNE JOBBET UNDER ORKANEN NYE VIRKEMIDLER MOT DELTID FOTTERAPEUTENE: HÅP

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

VERDSATTE KVINNER. NettNå 01 / 2012

VERDSATTE KVINNER. NettNå 01 / 2012 NettNå Et nettverksmagasin fra Nordnorsk Lederutvikling 01 / 2012 VERDSATTE KVINNER Kvinnelige ledere er på kraftig fremmarsj i det offentlige, og ikke minst i politikken. Samtidig er virkemidlene i likestillingskampen

Detaljer

Schous. fra morgen til kveld. KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet.

Schous. fra morgen til kveld. KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet. Magasinet Utgave 3 Juni 2012 03 Schous fra morgen til kveld KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet. 25 prosent av alle tilfeller

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT!

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! EGEN VALGKAMP-SPESIAL I DENNE UTGAVEN SIDE 19-38 VALGKAMP 07: MULIGHETER FOR ALLE TEMA SIDE 12-18 HØYRE VIL

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Leksehjelp som fungerer

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 44 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Gangavstand til tjenestene Side

Detaljer

livsfarlig helsevesen

livsfarlig helsevesen Nr. 6:2012 høyremagasinet muligheter Nesten 20 prosent av alle personer som legges inn på norske sykehus, får pasientskader. Mange dør. livsfarlig helsevesen pasientsikkerhet Nye teknologiske og medisinske

Detaljer

Vold og trusler i arbeidslivet

Vold og trusler i arbeidslivet Magasinet 03 juni 2014 22 Lasse Hansen ny sjef i KS 32 Svindler for 0,5 milliard 36 Våger å satse i Vågan tema Vold og trusler i arbeidslivet Bussjåfør Per Ivar Polsrød har vært utsatt for vold på jobb

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

Med livet på vent. Magasinet SPØR KLP. Lav rente, en pensjonsnøtt. Satser grønt i Hurdal. Aarebrot om kommunevalget

Med livet på vent. Magasinet SPØR KLP. Lav rente, en pensjonsnøtt. Satser grønt i Hurdal. Aarebrot om kommunevalget 10 Lav rente, en pensjonsnøtt 20 Aarebrot om kommunevalget 36 Satser grønt i Hurdal Magasinet 04 SEPTEMBER 2015 SPØR KLP Ekspertene svarer Med livet på vent Abraham Mokonen er en av dem som venter på å

Detaljer