Nr. 2 Årgang 6 Utgitt av Norheim menighet juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 Årgang 6 Utgitt av Norheim menighet juni 2006"

Transkript

1 Fastlandsiå Nr. 2 Årgang 6 Utgitt av Norheim menighet juni 2006 Tuastad Bedehus er 100 år i år. s.2-3. Sildesalteri på Kolnes. s.11. Geir slutter i Norheim Menighet. s.5-7.

2 Tuastad Bedehus 100 år Av Sven Kjetland Tuastad bedehus har en rik historie og er båret frem av mye dugnadsarbeid og engasjerte mennesker. Her er et dypdykk i historien hvor du bl.a. kan lese om innkjåp av spyttebakker og hvor stor utedoen skulle være. Historisk samandrag: Fra møteboka: Søndag den 1. juli 1906 indviedes Thuestad bedehus Saron af sogneprest Rasmussen Den 29.juli havde kredsen møde til vedtagelse av statutter og valg af bestyrelse. Statuttene var omfattande der det fleire ganger blir understreka at det som skulle føregå måtte vera i samsvar med den kristelig lutherske tro og bekjendelse Statuttene har 7 paragrafer og er underskrivne av flg. 11 menn og 1 kvinne: Enok R. Myge, Mikal Østhus, Cristian Hansen, Hans J. Hansen, Lars Andriasen, Nils H. Thuestad, Ole J.O. Østhus, M. Tvedt, Severin Thuestad, Sven E. Thuestad, Sivert Kolnes og Taletta Myge. Første formannen i bestyrelsen var Enok R. Myge. Det var også han som var byggmester for huset. Vi har ikkje i Bedehusarkivet ( ei skuleveske frå 1950 åra ) funne noko særleg om førearbeidet eller byggearbeidet av Bedehuset. Men vi kan gå ut frå at alt ikkje var ferdig i 1906 verken av utstyr eller andre nødvendigheter. På møte i bestyrelsen den 9. mars 1907 blei det: besluttet at der skulde anskaffes for bedehusets 2 regning: 2 vandbøtter, 1 kaffekvern, 1 vandøse og feiebrett og feiekost. Litt seinare same år blei det: besluttet at der skulde oppføres et latrin 3 al. langt og 2,5 al. bredt, afdelt i 2 rumm. Severin Solheim paalagdes at besørge den nødvendige materiale indkjøbt. Vi kan og lesa at det: blev anskaffet spyttebakker for 2 kr. Regnskapsboka for 1905 og 1906 viser at det har føregått byggearbeid og innsamling av midler. Men det er utruleg små bygningsutgifter, så vi er nok litt i tvil om rekneskapen er fullstendig når han viser samla utgifter pr innviingsdagen på 1470 kr. Rekneskapen viser også at summane som er innsamla kring innviingstidspunktet var frå 5 til 25 kr pr person, tilsaman vel 200 kr. Sommarfester. Men meir pengar måtte til. Sommaren 1907 bestemte bestyrelsen at det skulle haldast fest søndag 30. juni. og det besluttedes at anmode Avaldsnes dampskibsselskab om at lade sine to dampskibe gaa fra Haugesund om morgenen, den ene kl. 9 og en kl. 10, anløbende Salhus, Dalen, Vormedal og Haavik, og at den ene baad gaar til Kopervik med avgang derfra kl. 12. Festen bør bekjentgjøres i 2 Haugesundsaviser og Karmøtidene. Festen har truleg vore vellukka og iflg. Kassaboka gitt eit overskot på kr 255,64. Sommarfestane var ein nokså fast årleg tradisjon framgjennom åra heilt fram til Kvinner i styret. I 1919 blei kvinner for første gang valt inn i bestyrelsen for bedehuset. Det var Thea Trondsen, og Anna Jakobsen Myge, Olga Mikalsen blei varamedlem. På årsmøte i 1931 vart det opplyst at det i året før hadde vore møte om lag kvar sundag. Samtidig vart det på dette møte bestemt å ta i bruk den reviderte Landstad salmebok på bedehuset. Under krigen. Årsmøte 1940: Sak. 3. Formannen las opp om verksemda i året: 100 møter som Guds ord har vore forkynt. Krigen var starta og bedehuset måtte bruke 7 kr og 6 øre til kjøp av blendingspapir hjå Nils

3 Sund. For å skaffa brendsel vart det i 1940 leigt ein mann i to dagar for å spa torv. Den 19. jan tok Tyskarane bedehuset. Verksemda vart då lagd til kommunegarden, men alt den 4. mars var verksemda tilbake. Tyskararne hadde huset i 6 veker. Tekniske utbedringer. Hausten 1950 vart det lagt inn elektrisk straum i bedehuset, 895 kr kostet det. 9. februar 1951 kunne lyset skruast på. I 1954 vart trebenkane utskifta med røyrstoler. Bedhuskapell. I 1957 fekk vi faste gudstjenester i bedehuset i utgangspunktet 3-4 i året. 3.mai 1959: Vedtak i soknerådet om å søkja byggja Bedehuskapell. Teikningar og kostnadsoverslag kr ,- vart framlagt av Avaldsnes sokneråd v/ soknepr. Saanum. Byggekomiteen vart leia av Ingolf Thuestad. Kostnadene med ombyggingen vart vel ,- kr, altså meir enn dobbelt av kalkylen. I tillegg var over 30 mann med på dugnad med 1203 bokførte dugnadstimar + dugnadstimar for Ingolf Thuestad og Gustav Hansen som ikkje kan reknast, står det i referatet Gudstjeneste kl 11 og innvielsesmøte kl 16. Referat: Biskop Birkeli talte ved begge møtene og ledet innvielsen av huset til Bedehuskapell. Huset blev pakkfullt av folk til begge møtene. Offeret inbraktet kr 1800,- Bedehuskapellet var likevel gjeldfritt, mest på grunn av private gaver og eit komm. tilsk. på kr ,- Når det på slutten av oppgjerdet stod igjen ein ubetalt rest på 21800,- kr, kom det eit anonymt gavebrev på den summen. Kjøkken oppussa ny innredning i Kjellerstova utvida og ominnreid, likrommet teke inn i kjellerstova Siste store oppussing. Storoppussing av bedehuskapellet i Kostnad over ,- kr m/ 50 % tilsk. frå kommunen og innsamla i bygda ca ,- kr +ein gave på 50 nye stolar. Mange brukere. Huset har vore mykje brukt opp gjennom åra. Møtebøkene viser at den kristne virksomheten har vore stor, både blant dei vaksne og barn og unge. Kvinneforeiningar, barneforeiningar, barnekor, sundagskule, yngreslag og ungdomsklubb. Bygda har også elles hatt stor bruk for huset til almenne føremål: Sanitetsforening, Husmorlag, Bondelag, Framhaldskule og sykurs. Fram til 1970 åra var huset mykje brukt til minnemøte etter gravferder. Å halda vedlike eit hus og området rundt krev mykje arbeid. Dugnadsinnsatsen har vore stor opp gjennom åra. Særleg galdt dette tidlegare tider, då møtte bygda mannsterkt fram for dugnadsinnsats. 100 års tjeneste Når Tuastad bedehus i år er 100 år, vil jeg gratulere bygda med jubilanten. Det gir grunn til noen refleksjoner om hva bedehuset har betydd for bygda. I gjennom så mange år, er det veldig mange som har vært innom huset i forskjellige anledninger. Det har vært med å styrket samhørigheten i bygda og gitt mange et forhold til huset. Huset er blitt brukt av flere generasjoner i forskjellige arrangement for store og små, også organisasjoner og lag utenfor bedehuset. Det har vært mange tilreisende talere, sangere og kor som har vært på besøk. Mange har deltatt i meningsfylte aktiviteter, funnet trøst og oppmuntring. Det har steget opp mange bønner for landet og bygdefolket, syke og trengende. Til de forskjellige møter og aktiviteter har det vært utallige frivillige ledere, som har lagt ned et stort og betydelig arbeid. Det har blitt lagt ned utallige dugnadstimer og det er samlet inn store pengebeløp til misjonsarbeid, humanitært arbeid og til drift av huset. Det står stor respekt for dem som bygde huset og dem som siden har drevet arbeidet frem til i dag. Dette arbeidet er jeg sikker på er gjort i takknemlighet for at en selv har opplevd Guds tilgivelse og det evige håp som Jesus gir. Dette Guds ord er det bedehuset har stått i tjeneste for igjennom disse 100 år. Et bedehus er noe som hører med til ei bygd og er en formidler av tradisjoner og vår kristne kulturarv. Denne arven er jeg sikker på at mange av dere bygdefolk ønsker å videreformidle til kommende generasjoner. Jeg vil påstå at bygda hadde vært fattigere uten bedehuset. Det er blitt mer krevende å drive et slikt hus, når driftskostnadene stiger og inntektene i hovedsak baseres på gaver. Planer Vi ønsker å videreføre bedehuskulturen i bygda vår og har planer om å få gjennomført følgende: Innkjøp av: stoler og bord, oppvaskemaskin, kantstein, maling og vedlikehold. dette har en kostnad på kr ,- I tillegg kan vi nevne at vi har et ønske om å få asfaltert parkeringsplassen og inngangspartiet, som alene vil koste ca ,- kr. Herved gir vi utfordringen videre til alle som ønsker at bedehuskulturen skal videreføres om å gi penger til bedehusets konto: Så er det bygdefolket i felleskap som avgjør hvor langt vi skal komme med våre planer. Jeg vil få rette en stor takk for både dugnad og gaver nå og tidligere. Børge Thingbø (Formann) 3

4 Underveis Av Arnt JohanVistnes Vantro tro - en personlig opplevelse..men om det er mulig for deg å gjøre noe, så forbarm deg over oss og hjelp oss! Om det er mulig for meg? svarte Jesus. Alt er mulig for den som tror. Straks ropte guttens far: Jeg tror, hjelp meg i min vantro! -Mark 9, 22b-24 Denne farens ord har alltid forundra meg. Han kommer fortvila til Jesus og ber for sønnen sin som trenger hans hjelp. Og så sier han altså denne tilsynelatende selvmotsiende setningen: Jeg tror, hjelp meg i min vantro! Kan tro og vantro sidestilles? Slår ikke troen i hjel vantroen og omvendt? Det er dette jeg ikke har skjønt med denne farens bønn. Hva betyr det å tro, men samtidig trenge hjelp med sin vantro? En dag gikk det smertefullt opp for meg hva dette kunne handle om. Kona mi, Borghild, reiste, i begynnelsen av februar, til Tanzania i lag med noen venninner for å feire at legeturnusen endelig var over og at de endelig var autoriserte leger. Feiring ble det lite av for bare etter noen dager der nede så ble Borghild svært syk. Hun hadde fått en bakterieinfeksjon som bare ble verre og verre. Og under hjemreisen, i flyet på vei til mellomlandingen i Amsterdam, sviktet alt i kroppen hennes. Nyrene kollapset og alt vannet i kroppen trengte inn i lungene slik at hun ikke fikk puste. Hun ble hentet med sykebil på flyplassen og brakt i hui og hast til nærmeste sykehus i Amsterdam. Det stod om sekunder og da jeg ble ringt opp denne kvelden fra sykehuset, gav de meg ingen forhåpninger om at hun kom til å overleve. Jeg måtte bare komme meg ned til Amsterdam, så raskt jeg kunne. Jeg sov ingenting denne natten. Men det var en setning som satte seg fast i hodet mitt som et mantra: Jeg tror, hjelp meg i min vantro. Det gikk i hodet mitt hele natten, hele flyreisen ned og alle tre døgn til Borghild våknet fra respiratoren. Ubevisst hadde jeg fatta, i min egen fortvilelse denne farens ord. Tro er ikke alltid overbevisning. Men som denne faren hadde jeg hørt om mannen fra Nasaret som gjorde under. Jeg har aldri selv erfart slike under, derfor var jeg aldri sikker, men jeg turte ikke annet enn å tro at det var sant at han kunne hjelpe kona mi å bli frisk igjen og overleve noe som så helsvart ut. Slik som han hadde gjort med så mange andre i bibelfortellingene. Det var ikke min indre styrke og overbevisning som gjorde at jeg klarte å holde fast, det var det at jeg ikke turte å slippe. Hvem skulle jeg ellers håpe på? Hvem skulle jeg gå til? Det var ingen andre å håpe på. Jeg trodde og fikk hjelp i min vantro. Vi var heldige. Dessverre er det mange som ikke kan fortelle om samme lykkelige utfall som meg. Hvorfor, vet ingen. Vår Herre kan vi ikke lese i kortene, men han har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Det får vi tro på, kanskje til og med i vantro.. Vantro fikk jeg se at han gjorde det. Vantro merket jeg at vi ble omsluttet av en omsorg og varme jeg aldri kunne forestille meg eller før kjent maken til. Venner, kolleger og familie stod rundt oss og ba sammen med oss, og gråt sammen med oss. Selv om vi var mange kilometer unna, merket både jeg og Borghild en ufattelig kjærlighet som vi følte var nesten mer enn vi fortjente. Men slik er Guds nåde, han gjør vonde ting til nye positive erfaringer og bringer mennesker sammen. Å tro på Jesus og hans hjelp handler slett ikke om egen kraft eller styrke og overbevisning. Det handler om å ikke kunne annet. På et tidspunkt i Johannesevangeliet, da mange av de som fulgte Jesus vendte ham ryggen, snudde han seg mot de tolv og spurte: Vil dere også gå bort? Peter svarte: Hvem skal vi da gå til? Jeg hadde i mine tyngste stunder i Amsterdam et bilde i hodet av meg selv som en liten fortvila mann som satt i veikanten og Gud som en stor mann som gikk forbi med en stor kappe. Jeg tok tak i denne kappen og lot meg slepe med. Det var ikke min indre styrke og overbevisning som gjorde at jeg klarte å holde fast, det var det at jeg ikke turte å slippe. Hvem skulle jeg ellers håpe på? Hvem skulle jeg gå til? Det var ingen andre å håpe på. Jeg trodde og fikk hjelp i min vantro. Vi var heldige. Dessverre er det mange som ikke kan fortelle om samme lykkelige utfall som meg. Hvorfor, vet ingen. Vår Herre kan vi ikke lese i kortene, men han har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Det får vi tro på, kanskje til og med i vantro. 4

5 NORHEIM MENIGHET PÅ VILLE VEIER? Geir Torgersen deler tanker og opplevelser med leserne etter 12 år som kateket i Norheim menighet Ka va vitsen med detta? Veien er målet. Det er ikke få ungdommer og voksne som har hørt denne setningen og repetert den gang på gang når hytta aldri kom. 10 timers vandring og ikke noe mål i sikte. Det er bare 15 minutt igjen, sa jeg, om jeg visste det var mer. Men motivasjon er viktig. På Folgefonna med Håteigen og Hardangervidda i bakgrunnen. Jeg er veldig takknemlig for disse årene jeg har hatt i Norheim menighet. Jeg har opplevd så mye spennende at det kunne blitt en egen bok. Når jeg nå er i ferd med å pakke ned sakene, skal jeg dele en liten brøkdel av opplevelsene underveis med leserne av Fastlandsiå. Det som jeg har fått lov å holde på med i Norheim kaller jeg for et annerledes barne/ ungdomsarbeid i den norske kirke. Vi kunne og kalt det voksenarbeid, for etter hvert meldte konfirmantforeldrene sin interesse. Det er den gode opplevelsen det dreier seg om. Den tror jeg Gud unner oss av hele sitt hjerte. Men for å få den gode opplevelsen, må vi investere. Vi må gjøre noe selv. For den kommer ikke av seg selv. Og den må først og fremst erfares. Det nytter På toppen av Kilimanjaro for 2.gang. ikke å ta teoriprøven på det. Kun praksis. Det er dette narkomane bommer så stygt på. De prøver å ta snarveien til den gode opplevelse. Første kicket var gjerne sånn, men det kom aldri igjen. Teoriprøve nytter ikke. Jo visst forbereder vi oss. Da vi tok Kilimanjaro gjorde vi et stort forarbeid med forberedelser. Det var vel det som gjorde at vi satte verdensrekord med å få opp så mange av gruppen. 34 av 36. Den gode opplevelsen får vi ved å gjennomføre etappen. Første gangen vi kjørte Finse - Haukeli med konfirmantene våre i Norheim, glemmer jeg aldri. Strekningen er på sånn mil på 6 dager. Hver gang de kommer frem til Haukeli og har gjennomført opplegget, hører jeg: aldri mer. Jeg skal aldri gå i fjellet mer. Aldri. Etter en uke hører jeg: kanskje. Og etter 2 uker: Dette vil jeg mer. Så er de hektet for resten av livet på den gode opplevelsen. Første etappen Finse - Krækja er knallhard. En del fjellfolk spør om jeg er gal som legger ut på 28 km med uerfarne ungdommer. Kanskje jeg er det. Men da vet alle at verre enn dette blir det ikke. Det er ikke få som kjenner på mørke følelser siste timen. Hytten kommer jo aldri. Bare opp den bakken, og så, ny bakke. Bare en til og så ny bakke. Det hender det kommer ord som de ikke har lært i konfirmantundervisningen. Noen gråter når de ser Krækja. Noen jubler. Andre er helt stumme. Jeg glemmer aldri første turen med Norheimkonfirmantene over Vidda. Da var det en som sa: Ka e vitsen med detta? Ja, hva er vitsen. Jeg ble fullstendig overrumplet. Vitsen. Jeg kunne jo sagt noe om varm dusj, iskald cola, kjenne at følelsen kommer igjen i trøtte bein, nye vennskap på hyttene, sterke naturopplevelser og dyreliv på vidda. Men jeg gjorde ikke det. Jeg ble taus. Vitsen med detta? Gjett hvem som meldte seg på året etter til Hårteigen. Jeg sa ingenting. Den sommeren var drømmesommer. 25 varmegr, vi badet nesten overalt hvor vi så en pytt. Vi bruker halvannen dag inn til selve Hårteigen. Vi gikk opp i shorts. Satte alt yttertøy og sekk nede der hatten eller fjellet begynner. Det er ganske bratt opp i skaret. Spesielt over snø- 5

6 fonna som alltid ligger der. Dette året var det en nederlender som raste ned og drepte seg. Det kan være farlig. Noen dro vi opp i tau. Toppen var nådd for de fleste. Alle merket de hadde litt hodepine. Det ble skikkelig tungt vær. Store skyer kom. Plutselig stod håret på en jente rett opp. Deretter på de andre. Ikke lenge etter smalt det. Lyn. Alle visste at de var ganske høyt oppe. De sprang ned igjen til skaret og snøfonna. Men nå var de ingen som våget å gå ned alene. Det pøsregnet. Lynet slo ned i Hårteigen og alt dirret. Steven Spielberg er bare smågutten med sine effekter i forhold til når Vår Herre setter i gang. Noen begynte å gråte. Det var temmelig skummelt og vi stod der i pøsregn og shorts og T-shirt. Jeg sa slapp av, vi skal fire dere ned i tauen vår som vi hadde med oss. Normalt er det ikke tau. Men vi har lagt ut. Den ligger der ennå forresten. En journalist takket meg i fjor i reportasje i Stavanger Aftenblad for tauen. En og en ble heist ned. John Geir stod oppe og jeg nede. Jeg hører ennå hvordan noen skreik. De hang og dinglet i tauen. Ei sa: Det er liksom litt nifst når livet henger i en tau. En annen sa etterpå. Da ba jeg. Vi brukte vel nesten 2 t på å få de ned. Gjett om vi frøs i snøfonna. Til slutt var det en igjen på toppen. Hun slapp alle forbi seg. Jeg tenkte hun var redd og grudde seg fælt. Gjett hvem som stod på toppen? Jo, hun som sa året før: Ka e vitsen med detta? Så skjer det. Hun nekter å ta tauen rundt seg. Hun nekter på bli firt ned som alle de andre. I stedet tar hun tauen i hånden og setter utfor fonna og sklir på fjellskoene akkurat som hun renner slalåm. Hun kommer mot meg i en rasende fart. Alle som ser dette hyler. Pang sa det. Der stod hun ved siden av meg og smilte. Det lyste av øynene hennes. Da datt det ut av meg: Ka e vitsen med detta? Hun sa ingenting. Bare smilte lurt. Hun hadde forstått det. Jeg sa ikke mer, men vi snakket samme språk. Vi hadde mange drømmer da jeg startet i En av de var å følge konfirmantene etter konfirmasjonen frem til de var ferdig med videregående. Vi drømte om å skape et samlingssted der Norheim kirke var en magnet i nærmiljøet. Annenhver lørdag prøvde vi i samarbeid med Idrettslaget Nord å legge forholdene til rette for ungdom med åpen idrettshall og kirke. Vi holdt på et par år, men vi klarte ikke å konkurrere med Haraldsgatå. Men ingen skal kunne si at vi ikke våget. Sykkeltur med 30 konfirmantforeldre august Vi hadde og en drøm om å lage et prosjekt for hvert årskull etter konfirmasjonen. Det klarte vi et par år, men det sier seg nesten selv at det går ikke med 4 store prosjekter hver sommer, prosjekt rett etter konfirmasjonen. Men drømmen var at hvert kull skulle få sitt prosjekt. Men to store prosjekter har vi i alle fall fått til hver sommer. Det har blitt Hardangervidda 16 ganger, 2 ganger sykkeltur på Rallarveien, to ganger til Israel, to turer til Olympusfjellet og Hellas, Roma, Spania, Brasil. 6 Med ungdommer på toppen av Olympusfjellet, Myticas, Rafting i Hellas. Noen tror dette er en tur, men da tar de feil. Som regel varer et prosjekt år med masse forarbeid,

7 dugnad, inntektsgivende arbeid og 30 undervisningstimer. Santiago de Compostelle i september Vi vil og! sa konfirmantforeldrene. Med det for øyet har vi satt av gårde på masse prosjekter. Israel to ganger, Hellas, Toscana og Roma, Rallarveien på sykkel og masse opplegg i fjellet i Norge. Høydepunkt? Jeg tror det må bli Kilimanjaro og møte med afrikansk kultur. Jeg er veldig takknemlig for tjenesten jeg har fått ha i Norheim menighet. Her finnes masse muligheter En kateket takker av Etter nærmere 12 år i Norheim menighet takker kateket Geir for seg. Han har sagt opp sin stilling i kirken for å konsentrere seg om arbeidet ved Karmøy Folkehøgskole der han har vært ansatt i 75% stilling de siste 2 årene. Og vi vil takke ham! Det er vel få eller ingen i Norheim menighet som på en eller annen måte ikke har vært i kontakt med eller hørt om Geir. Enten det har vært gjennom besøk i barnehage eller på skole, som konfirmantlærer eller turleder både for ungdom og voksne, som underviser på temasamlinger, som samtalepartner eller som prest på ulike gudstjenester. Hans brennende engasjement, hans arbeidskapasitet og hans iver etter å gå nye veier for å peke på Gud og og det er en spennende menighet. Jeg har fått gå en vei, nye koster vil se andre muligheter. Men jeg er utrolig takknemlig til våre 4 skoler for et fantastisk samarbeid. Nesten alle forslag vi har kommet med har lærerne tatt utfordringen på. Av og til skulle jeg ønske at kunnskapsminister Djupedal kunne tatt veien til Norheim og sett hvordan kirke/skole samarbeidet fungerer i lokalmiljøet som en helt naturlig ting. Det er mange jeg skulle takket, men en vil jeg spesielt nevne, for det fortjener han. Det er daværende menighetsrådsformann Ole Willy Rasmussen. Han, sammen med sitt menighetsråd, så alle muligheter vi hadde da jeg begynte. Ikke minst så la de forholdene til rette for alle de forskjellige oppleggene både i og utenfor kirken som jeg fikk lov å være med og realisere. Jeg er ikke helt ferdig ennå i Norheim, 25 juni reiser Inger Haavik og jeg sammen med 36 ungdommer til Brasil og 14. juli skal jeg av gårde med 30 ungdommer over Hardangervidda. Men etter det er det slutt 1. august. Det blir nok en aller annen markering på en gudstjeneste i august/september. nå menighetens mål har tilført mye til Norheim menighet. Han har definitivt satt Norheim menighet på kartet når det gjelder ungdomsarbeid. Ikke få ungdommer og voksne vil ha svært gode minner fra ulike turer enten det har vært til Bergen, Suldalsheiene, Hardangervidda, Rallarvegen, Jotunheimen, Israel, Hellas, Italia, Spania eller Brasil. (underveis kan det nok tenkes at noen har ønsket ham et sted langt unna, men når målet har vært nådd og gnagsårene grodd er det de gode minnene som står igjen..) Det å gi ungdommene et tilbud fra tiden etter konfirmasjonsalder til ut videregående skole slik at kirken er et sted å være, et sted å lære har vært en av hovedmålsettingene. Gjennom ulike prosjekter har han vært med å forkynne kirkens budskap, Guds kjærlighet, på en annerledes måte og i en annerledes setting. Og det er som formidler og kommunikator han har vært kjent i skole og barnehage, både overfor elever og lærere. Med humor og glimt i øyet har han vært på uttallige klassebesøk og barnehagebesøk og formidlet bibelfortellinger- gjerne ledsaget av menighetens kantor, hånddukken Joakim eller sitt eget trekkspill. Som kollega har Geir vært god å ha, både i samtaler og diskusjoner, som samarbeidspartner eller humørspreder i stabsfellesskapet. Det eneste vi nå lurer på er hvem vi skal gi skylden for alt som forsvinner fra kontoret eller vi finner igjen et annet sted. Norheim menighet har svært god grunn til å være takknemlig for Geir sitt virke i menigheten gjennom disse årene og vi ønsker han Guds velsignelse og lykke til i arbeidet på Karmøy folkehøgskole. Sigbjørn Tjelle (Adm.leder/men.sekr.) 7

8 8 Torget - stort og små på Fastlandsiå KIA Haugaland - samarbeidsforum for menigheter og organisasjoner på Haugalandet i forhold til interkulturelt arbeid. KIA-kontakt: Kjersti H. Lofthus, Kyrkjekontoret, 5570 Aksdal / KIA Haugaland vil arbeide for at innvandrere blir inkludert i menigheters og organisasjoners fellesskap og aktiviteter. Til dette trenger vi frivillige arbeidere. Har du lyst til å være med? Ta gjerne kontakt! Avskjed for kateket Geir Etter 12 års fartstid og fantastisk innsats i Norheim menighet takker Geir for seg og vi kommer til å markere dette i forbindelse med gudstjeneste og kirkekaffe søndag 3. september. Alle er hjertelig velkommen til både gudstjeneste og kirkekaffe! Avskjed for kateketvikar Arnt Johan. Arnt Johan takker også for seg etter 2 år som vikar for Geir. Vi ønsker å markere dette på kirkekaffen søndag 27. august. Alle er hjertelig velkommen! Sommerens gudstjenester i Norheim menighet kl Tuastad Sigve H. C Norheim kirke Sigve H. C Norheim kirke Eldbjørg A Norheim kirke Eldbjørg A Tuastad Eldbjørg A Norheim kirke Eldbjørg A Norheim kirke Sigve H. C Norheim kirke Sigve H. C Norheim kirke Sigve H. C Tuastad Sigve H. C Norheim kirke Sigve H. C Norheim kirke Sigve H. C TIPS OSS! Fastlandsiå ønsker meldinger om arrangementer, og tips om godt stoff fra våre lesere. Neste nummer av Fastlandsiå (3-06) utkommer i beg. av oktober. Frist for stoff er 22.sept. Ta kontakt med en av oss i redaksjonsutvalger om du har noe å bidra med. Fastlandsiå retter: Artikkelen i forrige nummer om bibliotekfilial på Norheim var skrevet av Vidar Frette. Konfirmantprestentasjon Søndag 24. september blir det presentasjon av neste års konfirmanter. Tidspunkt for gudstjenesten er ennå ikke fastsatt. Følg med i Haugesunds avis for nærmere info. Høsttakkefest Speiderne i Norheim menighet deltar på høsttakkefesten søndag 1. oktober. Festen starter med gudstjeneste kl og fortsetter med arrangement i menighetssalen der speiderne har hele programmet. Nye utvalg i menigheten. 1. Trosopplæringsutvalget Kateket, ungdomsprest, Grete Vigemyr, Otto Vikshåland samt 1 representant for Norheim KFUK-KFUM(Inger Synnøve Stange). 2. Styringsgruppen for trosopplæringsprosjektet Sokneprest, prosjektleder, ungdomsprest, representant for menighetsrådet og minst 1 ungdomsrepresentant. 3. Diakoniutvalget Lise Haukås Sævereide, Ragnhild Oma, Sølvi Dahle, Bjørg Lodden, Ragnhild Netland. og helst 2 til 4. Huskomitéen Marit Bore, Grete Iren Sandvik Qvale. Ytterligere 4 personer forespørres. 5. Gudstjenesteutvalg Svein Brandtzæg, sokneprest, kantor, Jubileumsfesten på Tuastad bedehus er den 8. Sept. kl Misjonsgudstjeneste 27. august Siste søndag i august er det tid for NMS sin årlige misjonsmarkering i Norheim kirke. KOLNES time 4 ganger i året? Finnes det noen på Kolnes som kan tenke seg å gjøre en frivillig innsats for Norheim menighet og Fastlandsiå? Innsatsen består i å fordele Fastlandsiå i postkasser i en avgrenset del av Kolnes skolekrets ca time 4 ganger i året. 6 timer i året skulle vel kanskje være overkommelig? Ta kontakt snarest med Gunnulv Våge på ! Jazzmesse 13. august blir det i forbindelse med årets Sildajazz jazzmesse i Norheim kirke. Med på messen blir vår egen kantor Adam og hans jazzband - 3 dyktige musikere fra Polen. Hilde Gudmundsen, Hildegunn Mortveit og Inger Synnøve Stange. 6. Undervisningsutvalg Grethe Iren Sandvik Qvale, Trond Krogsæter, sokneprest, Grethe Munkejord og Paul Inge Bjørhovde. 7. Misjonsutvalg Rolf Hauge, Hans Jørgen Dahl, Gunnvor Lampe. Evt. Kristin Thingbø og Synnøve Tjelle. 8. Fastlandsiå Nils Einar Helland, Trond Krogsæter, Sissel Lavoll Martinsen, Vidar Frette og Alf Nyvoll. 9. Utsmykningskomité Inger Synnøve Stange, Elisabeth Aarekol, Nils Einar Helland, Randi Ferkingstad og soknepresten. 10. Kretsutvalg Kolnes Sølvi Dahle, Mette Iren Aasheim og Rolf Hauge.

9 Skudeneshavn-Åkrehamn- Kopervik-Oasen storsenter Norheimtunet 63, 5542 Karmsund tlf OASEN tippekiosk Oasen storsenter - tlf Redaksjonsutvalget: Nils Einar Helland Sissel Lavoll Martinsen Trond Krogsæter Alf Nyvoll Vidar Frette Postadresse: Norheim menighet Postboks KARM- SUND Besøksadresse: Norheimvegen 5542 KARM- SUND Telefon: Faks: Kontortid: Tirsdag til fredag kl Ansatte i Norheim menighet: Sokneprest Sigve Clementsen Kateket Geir Torgersen Vikarprest Eldbjørg Andreassen Kirketjener/vaktmester Valborg H. Våge Kirketjener/vaktmester Gunnulv Våge Kantor Adam Ladysz Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland Renholder Liv Berit Jünger Kontorfullmektig Hildegunn Mortveit Adm.leder/men.sekr. Sigbjørn Tjelle Kateketvikar Arnt Johan Vistnes Ungdomsleder Rune Engedal

10 HVEM ER STØRST AV ALT? BARN OG UNGE I NORHEIM ENIGHET! SPORT&SPRELL&KJERKEGOSPEL Av Margrethe Stensland 23 bruskasser! Kjempestemning i Norheim kirke den 19. mai. Kvelden startet med bruskasseklatring og volleyballturnering. På tross av kraftig regnvær var det mange som viste stor innsats. Synnøve Tjelle vant bruskasseklatringen (som hun også gjorde i fjor!) - 23 kasser! Grillingen ble tatt hånd om av en serviceinnstilt gjeng, og rundt om i kirken var det dueller på dansemattene og de andre spillene. Over 400 tenåringer fulgte Idol-finalen på storskjerm og fikk med seg at Aleksander stakk av med seieren. Konsert-talk show Etterpå var det tid for å vise fram alle talentene som finnes i Haugaland krets. Kvelden ble avsluttet med at alle Ten Sing-korene bidro i Kjerkegospel med Thomas og Harald, som var både konsert og talk show i en fin blanding. Her var det en lang rekke med høydepunkter. For et nivå! Snakk om talent og sjarm! Christina Bjordal hadde kveldens appell, og hun oppfordret oss til å bruke og utvikle talentene våre som Gud har gitt oss - det gjør vi i Ten Sing! Takk til Norheim menighet og Norheim KFUK-KFUM for et flott arrangement som hele kretsen får være med på! BLI MED PÅ LEDERKURS! Til høsten er det klart for nye lederkurs for ungdom. MILK - minilederkurs - er for deg som går i 10. klasse. Her får du en liten smak på det å bli leder. Kurssamlinger, planlegging av Ung Messe og week end + litt lederpraksis hører med. Oppstart i oktober. Brosjyre blir klar til semesterstart. LiV - Ledere i Vekst - er for deg som går på videregående skole. Det ligger an til å bli et rekordstort kull. Fra Norheim menighet har vi allerede mange påmeldte. Hvis du er interessert må du ta kontakt med Rune Engedal snarest mulig ( ). LiV-kurset følger skoleåret med ca 90 timers kursing + lokal lederpraksis. Turen til Newcastle pleier være et høydepunkt! 10 VI SKAL MANGE STEDER I SOMMER: I juni er en god gjeng av gårde til Brasil. Midtuka i juli skal Hardangervidda beseires nok en gang. I slutten av juli reiser en gjeng på Europeisk Ten Sing-festival til Århus, mens speiderne inntar landsleiren på Røros. Arnt Johan slutter For 2 år siden kom Arnt Johan til Norheim menighet som kateketvikar. Han skulle vikariere for Geir som hadde fått permisjon. En spennende og ikke minst utfordrende jobb for en nyutdannet teolog. Vi er svært glade for at det var akkurat Arnt Johan som ble tilsatt i stillingen. På en flott måte har han gått rett inn i det pågående arbeidet både som konfirmantlærer og forkynner i ulike klubber og kor. Han har på en levende måte, med dagligdags språk og med stor troverdighet forkynt evangeliet for barn og unge. Han har med stor iver og ungdommelig engasjement lagt til rette for høyt aktivitetsnivå blant ELVIS-ene i ungdomssalen. Som forkynner og foredragsholder har han vært spennende å høre på, grundig og godt reflektert. Mange vil også huske han som løvå i garasjen i Nytt Liv sin revy tidligere i år. Vi takker for den innsatsen han har gjort i Norheim menighet og ønsker Guds velsignelse og lykke til i hans videre tjeneste som prest. Sigbjørn Tjelle (Adm.leder/men.sekr.)

11 SILDESALTERIET PÅ KOLNES Av Vidar Frette. Dersom ein køyrer sørover Skrevegen, kan ein like etter Kolnes skule skimta ei stor steinbrygge nede ved sjøen. Her, på Øvrebø-garden (som er Kolnes bruk nummer 1) låg ein gong eit sildesalteri. Her var det arbeid til mange i sesongane, ikkje minst kvinner. Skipsreiar Peder E. Lindøe frå Haugesund eigde denne garden frå 1917 til 1932 og sto for drift av både sildesalteriet og gardsbruket. Det var og Peder Lindøe som fekk bygd salteriet. Mor hans var fødd på denne garden. Det var såleis ein slektsgard Lindøe tok over i Lindøe hadde dessutan eit sommarhus på Aksnes. Her ser vi hvor stort sjøhuset var. I 2.etg. var det matsal og utleie av rom Hovudbygget til salteriet var overraskande stort. I biletet tatt frå østsida ligg hovudbygget lengst til venstre. I det andre biletet er hovudbygget sett frå sør, det vil seia frå venstre kant i det fyrste biletet. I andre etasje var det matsal og fire rom som blei leigde ut til arbeidsfolk. Det blei salta i tønner, ikkje i saltkummar. Salteriet hadde òg ei trebryggje utanfor steinbrygga, men trebryggja er borte no. I tillegg til sildesaltinga blei det rusta ut skip, mellom anna til islandsfiske, herifrå. Peder Lindøe hadde ein eigen båt, D/S Løvøy, som var stasjonert på Kolnes. I boka Fastlands-Karmøy, Gamle glimt, Bind I er det vist fleire bilete av denne skuta i aksjon ved Island. Dessutan kan ein sjå steling av vatn, som blei naudsynt då dei blei liggjande lengre ved Island enn dei hadde rekna med. Dei som var på båten, arbeidde på garden utanom sesongen. Skipsreiar Lindøe hadde òg slepebåten Kampen, som blei brukt til å frakta sild og salt mellom Kolnes og eit anna sildesalteri han hadde i Haugesund. Peder Lindøe hadde hatt fleire skip, men Løvøy skulle bli det siste i rekka. Då skipsreiar Lindøe selde garden i 1932, skilde han ut salteriet og dreiv det vidare ei tid. Grannar kjøpte den siste buskapen frå garden. Etter kvart flytta Peder E. Lindøe meir av aktiviteten over til sildesalteriet i Haugesund.. Dette låg i Smedasundet, i eit sjøhus i mur like sør for Kolbeinsen. Dette salteriet var i drift lengre enn det på Kolnes, og husa seinare ein møbelfabrikk. Under krigen hadde tyskarane hestar stasjonert på Kolnes, i det bygget ein ser som det tredje frå venstre i biletet tatt frå sjøsida. Dette bygget strekte seg heilt bort til hovudbygget. Det var òg eit saltlager her. Ein saltlekter høyrde til. Saltet kom frå Tyskland, men ein må rekna med at det var Peder Lindøe som hadde kjøpt det. Under frostvinteren måtte saltet køyrast med hest opp til vegen for å fraktast vidare til Haugesund med bil. Førresfjorden var då islagd i over to månader. Bygga til salteriet vart rivne kring Ein del av materialet blei brukte til DØPTE: Fredrik Arnøy Jordbrekk Olavskirken på Avaldsnes Johanne Bachmann Christian Luxon Louis Rovde Hendriks Hedda Øxnevad Sandra Kristin Sjursen Tuastad bedehuskapell Malin Aittovara Ørskog kirke Erik Johan Kyvik Julie Søvik Amund Askeland Hauge Vår Frelsers kirke Anna Årvik Nora Forthun Kristian Waage Kristiansen Thea Netland Anna Sveen-Sahl Malin Gismarvik Olavskirken på Avaldsnes Robert Johnstad-Knutzen Simon Kristiansen Larsen Kristian Østebøvik Sætre Rebekka Hauge Werenfels Filip Bjelland Jesper-Endrè Ferkingstad Henrik Kaldheim Linnea Hovland Marvik Tuva Reitan DØDE: Anna Dorthea Fransson Førre kirke Ånny Bleivik Vår Frelsers kapell Magnar Bakke Jakob Emil Sandvik Jakob Martin Mokleiv VIGDE: Elisabeth Stavland og Arne Johan Naustvik Trine Bredahl og Svein Harald Eriksen Tuastad Bedehuskapell husbyggjing på Skre. Det blir fortald at då sildesalteriet var under byggjing, sto fleire menn i reisverket og arbeidde med øks. Ein som sto eit stykke oppe, mista øksa si. Ho fall ned og blei ståande fast i ein bjelke like ved ein av arbeidskameratane. Dei to bileta er attgjevne frå boka Fastlands-Karmøy, Gamle glimt, Bind I (Hafrsfjord forlag, 2004) med løyve frå forlaget. 11

12 ÅRETS KONFIRMANTER Layout: Trond Krogsæter Trykk: Karmøy trykkeri

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke: 1.mars kl

Gudstjenester i Norheim kirke: 1.mars kl MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd (14.)

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd (14.) NORHEIM MENIGHET MÅNEDSNYTT DESEMBER 2013 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

2. søndag i påsketiden. Joh 21,1-14. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Johannes i det 21. kapitlet

2. søndag i påsketiden. Joh 21,1-14. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Johannes i det 21. kapitlet 2. søndag i påsketiden. Joh 21,1-14 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Johannes i det 21. kapitlet Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik

Detaljer

Gudstjenester i november: 2. nov kl. 11 Familiegudstjeneste. Sigve H.

Gudstjenester i november: 2. nov kl. 11 Familiegudstjeneste. Sigve H. NORHEIM MENIGHET MÅNEDSNYTT NOVEMBER 2013 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

For Gud er god, uansett hva!

For Gud er god, uansett hva! For Gud er god, uansett hva! Jeg tenker tilbake på når jeg først møtte Jesus. Jeg var 15 år og visste ikke så veldig mye om han. Gud visste jeg om. Det var som jeg alltid visste at han fantes; jeg ba når

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer